1 / 111. Megbízó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt., 1134 Bp., Váci út 45.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 / 111. Megbízó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt., 1134 Bp., Váci út 45.)"

Átírás

1

2 Megbízó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt., 1134 Bp., Váci út 45.) Összeállította: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. 507 Környezetvédelmi Szakosztály 1117 Budapest, Dombóvári u Tel:06-1/ Tsz:52.072/507 Hulladékgazdálkodás, zaj- és rezgésvédelem, Levegőtisztaság-védelem, víz- és földtani közegvédelem, Épített környezet: Uvaterv Zrt. Kovács Tibor és Lukács András KB-T; SZKV-1.1.; SZKV-1.4. ; SZKV-1.2.; SZKV-1.3 / Tájvédelem: Uvaterv Zrt. Kókainé Gilyén Mária SZTjV-Sz-057/2010 Élővilágvédelem: Gergely Attila SZTV, SZTJ-V 003/2013 Vizsgálati dokumentáció összeállítása: Uvaterv Zrt. Lukács András KB-T / 111

3 Tervszám: /501/507 A tervdokumentáció megnevezése: ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ Esztergom állomáson az intermodális csomópont kiépítése Szakág: Környezetvédelem TERVEZŐI NYILATKOZAT A hatályos jogszabályoknak megfelelően az alábbi nyilatkozatot teszem: A tárgyi szakági tervdokumentációnak az érdekelt szakhatóságokkal, illetve egyéb intézményekkel a tervezés folyamán az egyeztetése megtörtént és a tervezett műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak. A szakhatósági egyeztetési jegyzőkönyvek, illetve egyéb intézményekkel tartott egyeztetésről készült jegyzőkönyvek, illetve visszaigazolások a műszaki leírás mellékletét képezik. A szakági tervdokumentáció felelős tervezőjeként rendelkezem a megfelelő tervezői jogosultsággal. Budapest, április felelős tervező: Kovács Tibor tervezői nyilvántartási száma: KB-T,VZ-T, SZKV 1.1, SZKV1.3, SZKV 1.4 / / 111

4 RAJZ ÉS IRATJEGYZÉK Rajzszám Megnevezés Méret/oldal 1. Műszaki leírás 110 oldal Mellékletek 2. Átnézeti helyszínrajz (M=1:10 000) Helyszínrajz Jelenlegi állapot Kincses patak melletti terület (M=1:1000) Helyszínrajz jelenlegi állapot MÁV állomás környezete (M=1:1000) Helyszínrajz Tervezett állapot Bekötő út, buszállomás és Baross G. utca (M=1:1000) Helyszínrajz Tervezett állapot Bekötő út és buszparkoló (M=1:1000) 0,25 m2 0,25 m2 0,38 m2 0,25 m2 3 / 111

5 TARTALOMJEGYZÉK TERVEZŐI NYILATKOZAT... 2 RAJZ ÉS IRATJEGYZÉK... 3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS, A KÉRELEM TÁRGYA A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG CÉLJA; ENGEDÉLYKÉRŐ ALAPADATAI A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG SZÁMÍTÁSBA VETT VÁLTOZATAINAK ALAPADATAI A TEVÉKENYSÉG VOLUMENE AZ ÉPÍTÉS ÉS A HASZNÁLATBA HELYEZÉS MEGKEZDÉSÉNEK VÁRHATÓ IDŐPONTJA, FORGALMI ELŐREBECSLÉS A TEVÉKENYSÉG HELYE ÉS TERÜLETIGÉNYE, AZ IGÉNYBE VEENDŐ TERÜLET HASZNÁLATÁNAK JELENLEGI ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVBEN RÖGZÍTETT MÓDJA A TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES LÉTESÍTMÉNY(EK) - MŰTÁRGYAK, ÚTÁTJÁRÓK, PERONOK, KISZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEK KAPCSOLÓDÓ MŰVELETEK: AZ ÉPÍTÉS FŐBB ANYAGFELHASZNÁLÁSA, BECSÜLT MENNYISÉGEK A TEVÉKENYSÉG TELEPÍTÉSÉHEZ, MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ, ÜZEMÉHEZ ÉS FELHAGYÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KAPCSOLÓDÓ MŰVELETEK (FŐBB MUNKAFOLYAMATOK, FELSHASZNÁLT VESZÉLYES ANYAGOK) MAGYARORSZÁGON ÚJ, KÜLFÖLDÖN MÁR ALKALMAZOTT TECHNOLÓGIA BEVEZETÉSE ESETÉBEN KÜLFÖLDI REFERENCIA A TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES SZÁLLÍTÁSOK A MÁR TERVBE VETT KÖRNYEZETVÉDELMI LÉTESÍTMÉNYEK ÉS INTÉZKEDÉSEK AZ ADATOK BIZONYTALANSÁGA A TELEPÍTÉSI HELY LEHATÁROLÁSA A SZÁMÍTÁSBA VETT VÁLTOZATOK ÖSSZEFÜGGÉSE KORÁBBI TERVEKKEL, FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEKKEL KORÁBBAN KÉSZÜLT TANULMÁNYOK NYOMVONALAK, ITT NEM SZEREPLŐ VÁLTOZATOK ELVETÉSÉNEK INDOKAI NYOMVONALVÁLTOZATOK VIZSGÁLATA TERÜLETFEJLESZTÉSI SZEMPONTBÓL KAPCSOLÓDÓ ÉS EGYÉB RENDEZÉSI TERVEKBEN SZEREPLŐ INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK A LÉTESÍTMÉNY SZÜKSÉGESSÉGÉNEK INDOKLÁSA, KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK A TOVÁBBVEZETÉS LEHETŐSÉGE HATÓTÉNYEZŐK, HATÁSOK HATÁSFOLYAMATOK, HATÁSVISELŐK, HATÁSTERÜLETEK FÖLD, FELSZÍN ALATTI VÍZ FELSZÍNI VÍZ LEVEGŐ ÉLŐVILÁG: EMBER, NÖVÉNY, ÁLLAT EMBER EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSOK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HATÁSOK ÉLŐVILÁG: NÖVÉNY, ÁLLAT ÉPÍTETT KÖRNYEZET TÁJ / 111

6 3.7. ZAJ HULLADÉK VIZSGÁLAT KÖRNYEZETI ELEMENKÉNT FÖLD, FELSZÍN ALATTI VÍZ A TERVEZÉSI TERÜLET ELHELYEZÉSE, DOMBORZATI VISZONYOK, TALAJTANI FELÉPÍTÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK A TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY MEGÉPÜLÉSE ESETÉN VIZSGÁLATI MÓDSZER, HIVATKOZOTT RENDELETEK, TÖRVÉNYEK AZ ÉPÍTÉSI FÁZIS HATÁSA A LÉTESÍTMÉNY HATÁSA A LÉTESÍTMÉNY ÜZEMÉNEK HATÁSA KÉSŐBBI TERVFÁZISOKBAN ELVÉGZENDŐ FELADATOK ÉPÍTÉS ELŐTT ELVÉGZENDŐ FELADATOK ÉPÍTÉS IDEJÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK ÜZEMBE HELYEZÉSRE, ÜZEMELTETÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK FELSZÍNI VÍZ VÍZRAJZ ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK A TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY MEGÉPÜLÉSE ESETÉN VIZSGÁLATI MÓDSZER, HIVATKOZOTT RENDELETEK, TÖRVÉNYEK AZ ÉPÍTÉSI FÁZIS HATÁSA A LÉTESÍTMÉNY HATÁSA A LÉTESÍTMÉNY ÜZEMÉNEK HATÁSA A LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉSÉNEK HATÁSA HAVÁRIA ESETEK VIZSGÁLATA JAVASOLT VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK KÉSŐBBI TERVFÁZISOKBAN ELVÉGZENDŐ FELADATOK ÉPÍTÉS ELŐTT ELVÉGZENDŐ FELADATOK ÉPÍTÉS IDEJÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ELŐÍRÁSOK, VIZSGÁLATI MÓDSZER A JELENLEGI LEVEGŐMINŐSÉGI HELYZET A VÁRHATÓ LEVEGŐMINŐSÉGI HELYZET ÉPÍTÉS ELŐTT ELVÉGZENDŐ FELADATOK AZ ÉPÍTÉSI FÁZIS HATÁSA ÜZEMELTETÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK ÉLŐVILÁG. EMBER, NÖVÉNY, ÁLLAT EMBER EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSOK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HATÁSOK NÖVÉNYEKRE ÉS ÁLLATVILÁGRA GYAKOROLT HATÁSOK A JELENLEGI TERMÉSZETI ÁLLAPOT JELLEMZÉSE HATÁSFOLYAMATOK HATÁSOK A TELEPÍTÉS SORÁN HATÁSOK AZ ÜZEMELÉS SORÁN HATÁSCSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK ÉLŐHELYEK ÖSSZEFOGLALÁS ZAJ-ÉS REZGÉSVÉDELEM VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A SZÁMÍTÁS SORÁN FELHASZNÁLT PARAMÉTEREK ALAPÁLLAPOT VIZSGÁLATA TÁVLATI 2030-AS ÁLLAPOT VIZSGÁLATA / 111

7 TERVEZETT VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK: ÉPÍTÉSI ZAJ ÉPÍTETT KÖRNYEZET A JELENLEGI ÁLLAPOT VIZSGÁLATA ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK A BERUHÁZÁS MEGVALÓSULÁSA ESETÉN VIZSGÁLATI MÓDSZER ÉPÍTÉSI FÁZIS ÜZEMELÉSI FÁZIS ILLESZKEDÉS A TELEPÜLÉSI ELKÉPZELÉSEKHEZ ÉPÍTÉS HATÁSA RÉGÉSZETI LELŐHELYEK, MŰEMLÉKEK TELEPÜLÉSI TÁJ, TELEPÜLÉSSZERKEZET HULLADÉKGAZDÁLKODÁS AZ ÉPÍTÉS SORÁN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KIVITELEZÉSBŐL (ÉPÍTÉSBŐL) SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK: AZ ÜZEMELÉS SORÁN KELETKEZŐ HULLADÉKOK VESZÉLYES HULLADÉKOK ÉS NEM VESZÉLYES TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK GYŰJTÉSI ÉS KEZELÉSI ELŐÍRÁSAI ORSZÁGHATÁRON ÁTTERJEDŐ KÖRNYEZETI HATÁS BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGE MELLÉKLETEK / 111

8 ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ Budapest - Esztergom vasútvonal rekonstrukció II. ütem megvalósításához kiegészítő tervek készítése-esztergom állomáson az intermodális csomópont kiépítése 1. BEVEZETÉS, A KÉRELEM TÁRGYA A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a KÖZOP 5.sz. prioritása keretében valósítja meg a Budapest-Esztergom vasútvonal rekonstrukció I. ütemét. Az I. ütem kivitelezési munkáira a Támogatási Szerződés decemberében aláírásra került, a kivitelezés folyamatban van. A Budapest-Esztergom vasútvonal rekonstrukció II. ütem megvalósításához kiegészítő tervek elkészítésére van szükség, melyre a Nemzeti Infrastruktúra Zrt., mint ajánlatkérő 2012/S hivatkozási szám alatt ajánlati felhívást tett közzé az Európai Unió hivatalos lapjában a Kbt. második része szerinti közösségi nyílt közbeszerzési eljárás megindítására. A nyílt közbeszerzési eljáráson az UVATERV Út- Vasúttervező Zrt. nyerte el A Budapest- Esztergom vasútvonal rekonstrukció II. ütem megvalósításához kiegészítő tervek készítése / 2. rész, 4 engedélyezési és tenderterv elkészítését. A négy engedélyezési és tenderterv: 1. feladat: Angyalföld állomás és a 14-es villamos közötti közvetlen átszállási kapcsolat megteremtése 2. feladat: Esztergom állomáson az intermodális csomópont kiépítése 3. feladat: Piliscsaba - Esztergom vonalszakasz biztosítóberendezési és távközlési tervei 4. feladat: Bécsi úti szintbeni átjáró kiváltásához szükséges tervek Jelen tervdokumentáció Esztergom állomáson az intermodális csomópont kiépítése feladat engedélyezési terveit tartalmazza. Az engedélyezési terv előzményeként és alapjául az UTIBER COWI Konzorcium megvalósíthatósági tanulmánya (Munkaszám: , július) szolgált. Az engedélyezési terv -az első ütemben- a megvalósíthatósági tanulmányban feltárt változatok közül a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. és Esztergom Képviselőtestület által is támogatott 1.2. változat alapján készült, melyet az érintett közlekedési szolgáltatók illetve Esztergom Önkormányzata,feltételek megfogalmazása mellett jóváhagytak. A jóváhagyás, valamint az érintettek által tartott folyamatos egyeztetések alapján elkészített engedélyezési terv, határidőre leszállításra került megbízó felé. Az engedélyezési eljárás megindításához tervező a tervek tulajdonosi és kezelői jóváhagyását kérte érintettektől. Esztergom Önkormányzata, a bemutatott tervekre adandó elvi hozzájárulását -eltérően a korábbi Megvalósíthatósági Tanulmányra adott jóváhagyásától- az engedélyezési terv kialakítását érintő változtatásokhoz, illetve a korábbitól Megvalósíthatósági Tanulmánytól eltérő műszaki feladatok elvégzéséhez kötötte az alábbiak szerint A készülő tervek lakossági egyeztetése Településrendezési eszközök módosítása Környezetvédelmi elemzések készítése Új körforgalmú csomópont létesítése a 111. sz. Dorogi úton A lakossági igények teljesítéséhez szükséges eltéréseket az Önkormányzat Képviselőtestülete a november 23-i ülésében határozatban rögzítette. 7 / 111

9 Igazodva a lakossági igényekhez, valamint a határozatban kért megváltozott műszaki tartalomhoz, tervező egy munkaközi módosított útépítési rajzot készített, és az új kialakítást tájékoztatásul megküldte az Önkormányzat részére. Az átadott anyag a lakosság tájékoztatására felkerült az Önkormányzat honlapjára. Az új kialakítással kapcsolatban Önkormányzat ismét változtatásokat kért, melynek során egy új körforgalmú csomópont építéséhez, és a Baross Gábor utca teljes hosszában történő felújításához kötötte a tervre vonatkozó elvi hozzájárulását. A kért változtatások -szintén egy határozatban- a Képviselőtestület december 5-i ülésén kerültek rögzítésre. A műszaki tartalmat érintő jelentős eltérések miatt tervező, az építtető NIF. Zrt- nél a tervezési szerződés módosítását kezdeményezte, és második ütemben egy új, a korábbi műszaki tartalomtól eltérő kibővített engedélyezési terv elkészítését vállalta. Jelen terv, az Önkormányzat által kért fenti módosítások átvezetésével, az Esztergom állomáson létesítendő intermodális csomópont kiépítését tartalmazza. A kialakításra kerülő Intermodális csomópont, illetve az érintett Önkormányzat és szolgáltatók bevonásával készült. A elkészült terv figyelembe veszi az UVATERV Zrt. által novemberében leszállított módosított N1-1 jelű Vasútépítési engedélyezési tervet, amely jogerős építési engedéllyel rendelkezik, valamint az időközben megépült P+R parkolók elhelyezését, illetve megépített kerékpártárolókat. A kérelem tárgyát a Esztergom Intermodális Csomópont képezi. Jelen terv az ehhez szükséges előzetes vizsgálati dokumentáció. Jelen dokumentációt az Út-, Vasúttervező Zrt. (UVATERV Zrt., 1117 Budapest, Dombóvári út ) készíti a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt., 1134 Bp. Váci út 45.) megbízásából. 8 / 111

10 1.1. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG CÉLJA; ENGEDÉLYKÉRŐ ALAPADATAI A tervezett tevékenység célja Esztergom és térsége elérhetőségének, élhetőségének, versenyképességének javítása a közlekedési ágazat fenntarthatóságát szem előtt tartó fejlesztés révén. A beruházás közvetlen célja egy olyan közlekedési csomópont kialakítása, amely elősegíti a közlekedési hálózatok integrációját és együttműködését. Megteremti a jelenlegi autóbuszos és és vasúti közösségi közlekedési tér egységét úgy, hogy az összes közlekedési forma kapcsolata a használók számára gyors és kényelmes, átlátható és biztonságos legyen. Másik fontos cél a busz és a vasút közötti átszállási funkciók javítása. Az engedélykérő a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt., 1134 Bp. Váci út 45.). Engedélykérő neve Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) A Társaság székhelye 1134 Budapest Váci út 45. A cégbejegyzés napja november 6. Cégjegyzék szám Statisztikai számjel Adóigazgatási szám Bankszámlaszám Törvényességi felügyelet Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG SZÁMÍTÁSBA VETT VÁLTOZATAINAK ALAPADATAI Jelen fázisban már nincsenek változatok. Jelen terv egy kialakítást vizsgál, melyet az alábbiakban részletezünk a készülő engedélyezési tervek alapján A TEVÉKENYSÉG VOLUMENE Esztergom állomáson az Önkormányzattal és a Vértes Volánnal történt egyeztetés alapján lehetővé válik az autóbusz pályaudvar a vasútállomás térségébe történő áthelyezése. A tervben szereplő Esztergom Intermodális Csomópont (Vasútállomás átépítése engedéllyel rendelkező külön terv szerint, felvételi épület átépítése, 2 új Volán épület építése, meglévő vízház átépítése, autóbusz parkolótér építése, autóbusz pályaudvar építése, B+R építése) és hozzá kapcsolódó bekötőút építése, valamint a Baross Gábor utca burkolatának javítása, két körforgalmi csomópont építése, összesen 6,1 hektár terület igénybevételével. Ebből új, illetve megváltozott terület felhasználás 5,1 hektár és kb. 1 hektár a burkolat felújítás. A tervezett bekötőút önkormányzati kezelésű gyűjtőútként fog üzemelni. A beruházással áthelyezésre kerül Esztergom jelenlegi szűk buszpályaudvara, ezzel csökkentve a belvárost terhelő buszforgalmat. A beruházás kapcsolódik a Budapest Esztergom vasúti vonal felújításához, melynek kivitelezési munkái jelenleg is tartanak (nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás). Jelen beruházás révén Esztergom vasútállomás területén kialakul egy új, modern Intermodális Csomópont, amely közvetlen átszállási kapcsolatot biztosít a helyközi buszok (és helyi buszok) valamint a vasút között. Esztergom állomás végponti oldalán, a kihúzó vágányok és az üzemi funkciók megszűnésével felszabaduló területre kerül az autóbusz pályaudvar, mely biztosítja a kapcsolatot a vasúti és az autóbuszos közlekedés között. Az itt felszabaduló területen egy 500 m2-es park is kialakításra kerül. Kiépítésre kerül 12 db autóbusz indító állás és 6 db fogadó állás, valamint a buszok menetrend szerinti üres idejében használható, 28 db buszparkoló állás a Kincses patak melletti autóbusz parkolótér területén. Bővítésre kerül a meglévő felvételei épület, épül egy forgalmi épület a busz állomás területén, az autóbuszparkolóban egy kiszolgáló épület, valamint elhelyezésre kerül egy felszíni konténeres üzemanyagtöltő. Elbontásra kerülnek: üzemi épület, gázolaj feladó, fogadó, tároló létesítmények. Megmarad és felújításra kerül a területen lévő vízház. Az autóbusz pályaudvar 9 / 111

11 megközelítése két irányból történik. Biztosított a csatlakozás egyrészt a Baross Gábor utca felől, valamint létesül egy pályaudvari bekötő út ami a Kincses patak és a vasúti vágányok vonalát lekövetve csatlakozik a meglévő 111. sz. főúthoz a lakott terület előtt. A bekötő út hossza az állomás első fogadó állásáig 782 m. Az új útszakasz Kincses pataki szakasza részét képezné a város rendezési tervében is szereplő, távlatban megépülő gyűjtő út nyomvonalának. A beruházás költsége a ~4-4,5 milliárd forint, amely magában foglalja az építési engedéllyel rendelkező (2.sz. melléklet) vasúti beruházásokat is (állomás átépítése, Suzuki előrendező vágányok kiépítése, biztosító berendezés stb.). A vasúti pályaudvar átépítésére, illetve a Suzuki előrendezőre érvényes építési engedély van, illetve a Budapest-Esztergom vonal felújításához kapcsolódóan Piliscsaba-Esztergom szakaszra Előzetes Vizsgálati Dokumentáció készült (amely tartalmazza Esztergom állomás átépítését is), erre lezáró határozat született (3.sz melléklet: KTVF: 4-11/2010 ). Jelen vizsgálati dokumentáció az intermodális csomópont elemeinek hatásait vizsgálja, figyelembe véve a csomópont többi elemeire vonatkozó korábban elvégzett vizsgálati eredményeket és a korábbi engedélyek előírásait AZ ÉPÍTÉS ÉS A HASZNÁLATBA HELYEZÉS MEGKEZDÉSÉNEK VÁRHATÓ IDŐPONTJA, FORGALMI ELŐREBECSLÉS Az építés megkezdésének várható időpontja (jelen ismereteink alapján): 2015 év, de mindenképpen a vasút villamosítása után, illetve azzal egy időben. Az építés időtartama nem több egy évnél. A beruházás megkezdésének feltétele, a Budapest-Esztergom vasútvonal villamosítása, melyet (jelen ismereteink alapján) a MÁV saját beruházás keretében kíván megvalósítani. Forgalmi előrebecslés Közúti forgalom: A forgalmi tervezéshez alapadatként a Magyar Közút gondozásában készült AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA és az AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA c. kiadvány adatait használtuk fel (OKA). A Baross Gábor utcában és a tervezett körforgalmi csomópontoknál további forgalomszámlálást is végeztünk. A várható forgalmakat az ÚT Közutak távlati forgalmának meghatározása útügyi műszaki előírás alapján határoztuk meg. Az előrevetített forgalomnagyságokat a Vértes Volán illetve a Volánbusz menetrendek alapján korrigáltuk a mértékadó munkanapi járatszámok figyelembe vételével a jelenlegi autóbusz állomás, illetve a lehetséges busz útvonalak figyelembevételével. Megkaptuk továbbá a Suzuki gyár autóbusz használatát az egyes napszakokra (műszakokra) vonatkozóan. A Suzuki gyár buszai jelenleg a Baross Gábor utca-bem tér útvonalon közlekednek, ez távlatban a Mátyás király útra tevődik át, így teljesen elkerülve a város lakott részeit. A megvalósíthatósági tanulmány során elfogadott változat esetében az autóbusz-állomás vasútállomásra történő áthelyezésével minden helyközi autóbuszjárat érinti a vasúti pályaudvart. Az intermodális csomópont kedvezőbb megközelítésének érdekében létesül egy állomáshoz vezető út a 111. sz. főúttól. A forgalmi tervezés során az állomáshoz vezető út a városba délről közlekedő autóbusz forgalommal lett figyelembe véve. A városból északi irányba közlekedő buszok, illetve a várost a 11. sz. főúton déli irányba elhagyó buszok a számítások során a Baross Gábor utca felöl közelítik meg az állomást. Ahogy jelenleg is, a Baross Gábor utcán közlekednek távlatban a helyi járatok. A forgalmi számítások során évi átlagos napi forgalmakat (ÁNF) [j/nap] és mértékadó óraforgalmakat (MOF) [j/h] alkalmaztunk. A MOF értékekének meghatározása a MOF = w*ánf képlettel történt, ahol a w csúcsóra tényezőt, útszakasztól függően 9-11%-nak feltételeztük, a forgalom napi ingadozásának és a forgalom összetételének figyelembe vételével. 10 / 111

12 A forgalmi tervezés során az érintett úthálózatokon meglévő forgalmak az intermodális csomópont átadását követően az alábbiak alapján változnak: A pályaudvari bekötőút mértékadó forgalmát az intermodális csomópontból a 111. sz. főúton Dorog irányába dél felé közlekedő autóbuszok adják. A tervezett autóbusz tároló a buszpályaudvar üzemelése során munkanapokon 71 db olyan járművet fogad, amelyik ki kell, hogy menjen a két járata között a pályaudvari bekötőúton. A javításra szoruló, vagy felülvizsgálatra berendelt járművek (kb. 10%) Dorogra szintén ezen az útvonalon halad. Az intermodális csomópontról északi irányba, valamint a 11. sz. főúton déli irányba közlekedő autóbuszok a Baross Gábor úton közlekednek a 111. sz. főúti jelzőlámpás csomópont érintésével. A jelenleg a Baross Gábor úton közlekedő Magyar Suzuki Zrt. alkalmazottakat szállító autóbuszjáratok az intermodális csomópont átadását követően már másik útvonalon közlekednek. Az intermodális csomópont az átadást követően várhatóan napi 250 szgk. többletforgalmat generál a Baross Gábor út irányából. Az intermodális csomópont várható üzembe helyezésének éve a számítások során A tervezési időtáv 15 év, azaz a forgalmakat =2030-re vetítettük előre. A pályaszerkezet méretezéséhez (F115) a tervezési időtáv fele, vagyis az üzembe helyezéstől számított t=15/2=8 év, azaz 2023 előrevetített forgalmát vettük figyelembe. A forgalmi vizsgálat során a az átlagos napi ÁNF [J/nap; Ej/nap], illetve a mértékadó óraforgalmak MOF [Ej/ó] kerültek meghatározásra. A MOF értékekének meghatározása a MOF = w*ánf képlettel történt, ahol a w csúcsóra tényezőt belterületen nem üdülő forgalom esetére alkalmazandó 9%-nak feltételeztük, a forgalom napi ingadozásának és a forgalom összetételének figyelembe vételével. A forgalmi ráterhelés eredményeként az intermodális csomópont térségének keresztmetszeti forgalmát a várható átadás évében és a tervezési időtáv végén a következő ábrák mutatják. 11 / 111

13 12 / 111

14 13 / 111

15 14 / 111

16 15 / 111

17 Csomópontok A meglévő jelzőtáblával szabályozott csomópontokon a jelenlegi állapothoz képest nem történik változás, a jövőben kialakuló forgalmak nem indokolják a csomóponti szabályozás vizsgálatát. A Baross Gábor út Sugár út csomópontban új körforgalmú csomópont létesül. A jövőben várható forgalmak alapján az ÚT Körforgalmak tervezése (A KTSZ kiegészítése) útügyi műszaki előírás F2 függeléke alapján a csomópont közelítő kapacitása a következőképpen alakul: Q1=4278 E/nap Q2=1728 E/nap 16 / 111

18 A meglévő 2. jelzőtáblával szabályozott csomóponton a jelenlegi állapothoz képest nem történik változás, a jövőben kialakuló forgalmak nem indokolják a csomóponti szabályozás vizsgálatát. A meglévő 3. jelzőtáblával szabályozott csomóponton a jelenlegi állapothoz képest nem történik változás, a jövőben kialakuló forgalmak nem indokolják a csomóponti szabályozás vizsgálatát. 17 / 111

19 A 111.sz.főúton az újonnan létesülő pályaudvari bekötőúttal alkotott csatlakozásában körforgalmú csomópont létesül. Q1=13345 E/nap Q2=434 E/nap A csomóponti ábrák alapját képező célforgalmi mátrixok a következőképpen alakulnak: 18 / 111

20 19 / 111

21 A kapott forgalmi adatok alapján környezeti elemek vizsgálatánál a következő forgalmi csoportosítással számoltunk: ÁNF- Átlagos napi forgalom, MOF -mértékadó óraforgalom ÁNF I ÁNF II ÁNF III J/nap J/nap J/nap Személygépkocsi vontatmánnyal, vagy anélkül, kis autóbusz 16 férőhely alatt, tehergépkocsi, amelynek megengedett legnagyobb össztömege kisebb 3500 kgnál (1500 kg-nál kisebb hasznos teherbírású) Autóbusz ( kivéve 16 férőhely alattiakat), tehergépkocsi, kg össztömegű ( kg hasznos teherbírású), motorkerékpár és segédmotoros kerékpár Csuklós autóbusz, tehergépkocsi pótkocsi, vagy vontatmány nélkül, 7000 kgnál nagyobb össztömegű (3000 kg-nál nagyobb teherbírású), tehergépkocsi pótkocsival, nyergesvontató MOF1 I MOF2 II MOF3 III J/h J/h J/h Személygépkocsi, kistehergépkocsi motorkerékpár tehergépkocsi, autóbusz Buszforgalom: Esztergom jelenlegi buszállomását naponta 216 érkező járat és 212 induló járat használja, összesen főt szállítva. 20 / 111

22 A tervezés során felkerestük a Suzuki gyárat, akik megadták a műszakváltásokkor a dolgozók szállítást ellátó buszforgalmakat. A volán társaságok menterendje és a Suzuki buszok menetrendje pontos képet ad a nappali/éjszaki időszakban előforduló buszforgalomról. A Magyar Suzuki Zrt. jelenleg több fajta műszakrendben dolgozik, 2x8 órás, 2x12 órás, és 1x8 órás munkarendek. 2x8 órás munkarend (hétfőtől - péntekig): - 06:00-tól 14:50-ig és 14:55-től 23:45-ig - összesen 19 db autóbusz ebből 3 db csuklós - napi 6 alkalommal 11 db a Schweidel utcán, a vasútállomás felé közlekedik ÉRINTVE A Baross Gábor utcát- a vasútállomásnál 1 db csuklós autóbusz áll meg reggel 6 előtt 1x11 db, 4x11 nappal (vissza, du műszak, és elviszi a reggelieket, visszajön), 1x11 éjjel (elviszi a délutánosokat) tehát nappal 44 db, éjjel 22 db buszelhaladás - 8 db a Mátyás Király utca felé közlekedik 1x8 órás munkarend (hétfőtől - péntekig): - 08:00-tól 16:30-ig - összesen 5 db autóbusz, mind szóló - napi 2 alkalommal közlekednek- a vasútállomásnál 1 db szóló autóbusz áll meg - 3 db a Schweidel utcán, a vasútállomás felé közlekedik nappali időszakban 2x5 db - 2 db a Mátyás Király utca felé közlekedik 1x8 órás munkarend (hétfőtől - vasárnapig): - 08:00-tól 20:00-ig és 20:00-tól 08:00-ig tart - összesen 2 db kisbusz (17 fős) - a vasútállomásnál csak alkalom szerűen állnak meg. - napi 4 alkalommal közlekednek - 1 db a Schweidel utcán, a vasútállomás felé közlekedik - 1 db a Mátyás Király utca felé közlekedik Távlatban a buszok a Mátyás király úton fognak közlekedni. Vasúti forgalom: A vasúti forgalmat a 2009-ben készült Piliscsaba Esztergom EVD, illetve az engedélyezési tervek készítése során figyelembe vett forgalmi tervből emeltük át. Az alábbi táblázatban összefoglalva látható a vasútállomás lakott területre benyúló szakasz távlati vonatforgalma. 21 / 111

23 Alapállapot: Szakasz Mértékadó vonatforgalom Típus Darab Sebesség Hossz Esztergom állomás nappal (6-22 óra között) éjjel (22-6 óra között) Helyi személy (Desiro) km/h 128 m Irányvonat Közvetlen teher 5 40 km/h 300 m Helyi személy (Desiro) 9 40 km/h 128m Irányvonat 1 40 km/h 400 m Közvetlen teher 5 40 km/h 300 m Tervezett állapot: Szakasz Esztergom állomás Lakott területre benyúló szakasz Mértékadó vonatforgalom Nappal (6-22 óra között) Éjjel (22-6 óra között) Típus Darab Sebesség Hossz Helyi személy 2-es vonal (Villamos motorvonat) Helyi személy 3-es vonal (Bzmot) Tehervonat 0 Helyi személy 2-es vonal (Villamos motorvonat) Helyi személy 3-es vonal (Bzmot) km/h 150 m km/h 35 m km/h 150 m 5 40 km/h 35 m Tehervonat 1 40 km/h 600 m 2.3. A TEVÉKENYSÉG HELYE ÉS TERÜLETIGÉNYE, AZ IGÉNYBE VEENDŐ TERÜLET HASZNÁLATÁNAK JELENLEGI ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVBEN RÖGZÍTETT MÓDJA A jelen terv tárgyát képező infrastuktúra elemek a vasútállomás állomási platóját (~950 m2, szántóterület ~2500 m2, egyéb önkormányzati tulajdonú zöldterület ~900 m2. A vasút területéből felhasznált rész jelenleg üzemi területként funkciónál, kihúzóvágányok, üzemi épületek és egy MÁV lakóépület, üzemanyagtöltők, földalatti üzemanyag tárolók találhatók a itt. A 111 j. útról körforgalmi csatlakozásból indul a tervezett bekötőút, gyűjtőút, amely 780 m hosszon vezet a tervezett buszpályaudvarig. A bekötőút elejénél fóliasátor található, melynek elbontása szükséges. A Kincses patakkal párhuzamosan az szántóterületen halad a 2x1 sávos bekötőút, az árvízvédelmi töltés szintjén, majd a vasúthoz érve a Kincses patakot keresztezve párhuzamosan halad a tervezett buszpályaudvarig. Ezen a szakaszon önkormányzati tulajdonú területen vezet az út, melyen zöld, fás terület található, 22 / 111

24 gyümölcsfákkal, konyhakerttel, lovardával. A Kincses patak előtt busz parkoló kerül kialakításra szántóterületen ~1600 m2 felületen. A létesítmény megvalósításához kevesebb, mint 4,3 hektár területre van szükség. A burkolat felújításokat is beleszámolva (Baross Gábor utca egészen a 111 j északi csomópontig, Bem tér előtti jelenleg kiskockakő burkolatú úttal együtt) kb. 6 hektár. A beruházáshoz kapcsolódva felújításra kerül a pályaudvarhoz vezető Baross Gábor utca és a Bem tér előtti kiskockakő burkolatú út is, amelyek rendkívül rossz állapotúak jelenleg. Két körforgalom épül: az egyik a bekötő út és a 111 j. út csatlakozásánál, a másik a Baross Gábor utca-sugár út- Ady Endre utca találkozásban. A jelenleg érvényes településrendezési tervben is szerepel a Kincses-patak mellett, de annak másik oldalán egy önkormányzati összekötő út, és a vasutat keresztezve tovább halad kelet felé. Az IMCS tervezett buszpályaudvar helyén a szerkezeti tervben lakóterületet jelöltek ki. A bekötőút vasúttal párhuzamos szakasza rendezési tervben zöldterület. A tervezett létesítmény a szabályozási tervlap alapján fokozottan védett régészeti területen fekszik. A tervezés feladathoz kapcsolódóan a rendezési terv módosítása is megkezdődik, így jóváhagyását követően jelen kialakítást fogja tartalmazni. A településrész Nyugati oldala kertvárosias övezet, a Keleti oldala vegyes terület, délebbre nagyvárosias ipari jellegű terület található. Tehát a fejlesztési terület belterületen található, védett természeti elemek nincsenek, elsősorban zaj és levegőszennyezés szempontok vizsgálandók. Az egész fejlesztési terület fokozottan védett régészeti területen helyezkedik el A TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES LÉTESÍTMÉNY(EK) - MŰTÁRGYAK, ÚTÁTJÁRÓK, PERONOK, KISZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEK Tervezett létesítmények jelű útról bekötő, Intermodális csomóponthoz vezető gyűjtőút: 780 m 2. Felvételi épület átépítése 3. Megmaradó Vízház felújítása: 91 m2 4. Intermodális csomópontra tervezett autóbuszpályaudvar (12 indulóállás, 6 érkező állás/megálló,) parkoló állás az autóbusz parkolótér területén, a Kincses patak mellett. 26 db személygépkocsi parkoló szintén az autóbusz parkoló m2-es VOLÁN forgalmi épület 7. 2,5 3 m magas zajárnyékoló falak: 820 m 8. fedett buszváró állások, 9. fedett B+R kerékpárparkolók: 30 db 10. utastájékoztató rendszer 11. felszíni tárolós üzemanyagtöltő konténer az autóbusz parkoló területén 12. Bem tér és Baross Gábor utca érintett szakaszának burkolatfelújítása ~815 m hosszban 13. A vasút állomás kapcsolódó elemei (peronok, perontetők, stb.- építési engedéllyel rendelkeznek) 14. elbontásra kerül 100 m2-es tároló 15. ~5500 m2-en park létesítése jelenlegi MÁV üzemi területen, az autóbusz pályaudvartól északra db személygépkocsi parkoló rendezése a MÁV felvételi épületnél Utak, csomópontok Esztergom vasútállomás végponti oldalán, a kihúzó vágányok és az üzemi funkciók megszűnésével felszabaduló területre kerül az autóbusz pályaudvar, amely lehetőséget ad egy korszerű kapcsolat kialakítására a vasúti és az autóbuszos közlekedési eszközök között. Az autóbusz pályaudvar megközelítése két irányból történik. Biztosított a csatlakozás egyrészt a Baross Gábor utca felől, valamint újonnan létesül egy pályaudvari bekötőút, ami a Kincses patak és a vasúti vágányok vonalát lekövetve csatlakozik a meglévő 111. sz. főúthoz a Kincses patak utcánál. 23 / 111

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Reményik Kálmán elnök-vezérigazgató, NIF Zrt. Csicsely Gábor projektvezető, NIF Zrt. Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Részletesebben

M70 UVATERV - UNITEF KONZORCIUM. UNITEF'83 Zrt. UVATERV Zrt. UVATERV Zrt. 2014. szeptember 52.276 52276_E0_1

M70 UVATERV - UNITEF KONZORCIUM. UNITEF'83 Zrt. UVATERV Zrt. UVATERV Zrt. 2014. szeptember 52.276 52276_E0_1 M70 M70 gyorsforgalmi út Letenye - Tornyiszentmiklós (oh) 2x2 forgalmi sávra történő bővítéséhez szükséges környezetvédelmi hatástanulmány (KHT) Megbízó: Tervező: UVATERV - UNITEF KONZORCIUM UVATERV Zrt.

Részletesebben

VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK. Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC

VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK. Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK TERVEZÉSÉNEK TAPASZTALATAI Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC TÁRSASÁGUNK A FŐMTERV ZRT. Az ország egyik legnagyobb infrastruktúra tervezője 60 éve aktív

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

Intermodális központ Székesfehérváron. Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése és tapasztalatai

Intermodális központ Székesfehérváron. Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése és tapasztalatai Intermodális központ Székesfehérváron Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése és tapasztalatai Közlekedési projekt előkészítési napok, Visegrád, 2013. november 27. Tartalom VÁLTOZATOK ISMERTETÉSE

Részletesebben

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése Intézményi háttér ÚJ SZÉCHENYI TERV KEOP Környezet és Energia Operatív Program Szennyezett területek kármentesítése Irányító Hatóság (Nemzeti

Részletesebben

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV UVATERV Zrt. M70 gyorsforgalmi út KHT ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 8877 Tornyiszentmiklós Petőfi Sándor út 87. lakóház zajterhelése M70-es gyorsforgalmi út forgalmából alapállapot mérés A mérést végezte és

Részletesebben

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza Beruházó: Tervező: Mérnök: Kivitelező: Magyarország közúthálózata Az M0 gyűrű környezete Az M0 gyűrű áttekintő térképe

Részletesebben

3. TERVIRATOK PANNONHALMA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

3. TERVIRATOK PANNONHALMA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 84 3. TERVIRATOK 1. Képviselő-testületi határozat a településrendezési terv módosításának megindításáról 2. Határozat a partnerségi egyeztetés szabályairól 3. Az előzetes tájékoztatási eljárás során beérkezett

Részletesebben

Az elmúlt időszakban megvalósult és előkészítés alatt álló határmenti közúti fejlesztések

Az elmúlt időszakban megvalósult és előkészítés alatt álló határmenti közúti fejlesztések Az elmúlt időszakban megvalósult és előkészítés alatt álló határmenti közúti fejlesztések Határ Renáta Koordinációs főmérnök, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Siófok, 2014. október 29. 1 Határmenti

Részletesebben

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV UVATERV Zrt. M70 gyorsforgalmi út KHT 507 Környezetvédelmi szakosztály Alapállapot mérés ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 8868 Murarátka, Kossuth Lajos út 31. lakóház zajterhelése M70-es gyorsforgalmi út forgalmából

Részletesebben

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja 2006. Május 16. Az MO jelentősége, szerepe - 1976 OMFB koncepció a magyarországi autópálya hálózatról - 1976-77 UVATERV részletes tanulmányterv a teljes

Részletesebben

UNITEF UVATERV KONZORCIUM

UNITEF UVATERV KONZORCIUM Tsz.: 2819 Tsz.: 52.260 / Unitef 83 Zrt. / Uvaterv Zrt. Aláírólap Tervjegyzék Rajz- és iratjegyzék Minőségellenőrzési nyilatkozat Minőségbiztosítási bizonylat Szaktervezői nyilatkozatok Konzorciumvezetői

Részletesebben

Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről. BFT tanácsülés 2013. augusztus 28.

Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről. BFT tanácsülés 2013. augusztus 28. Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről BFT tanácsülés 2013. augusztus 28. Dorner Lajos és Sebestyén István közlekedési szakértők Balatoni Integrációs

Részletesebben

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség KÖZLEKEDÉS Közúti közlekedés Jászalsószentgyörgy országos főútról megközelíthető, közlekedési kapcsolatokkal relatíve jól ellátott település. A környező nagyobb városokkal (Jászberény, Újszász) a 32. sz.

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató az Ország úti

Részletesebben

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV UVATERV Zrt. M70 gyorsforgalmi út KHT ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 8877 Tornyiszentmiklós Petőfi Sándor út 85. lakóház zajterhelése M70-es gyorsforgalmi út forgalmából alapállapot mérés A mérést végezte és

Részletesebben

A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében

A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK kikérte az utazóközönség véleményét a 35-ös viszonylat Corvin út térségi útvonal-módosításával

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

T-01/2015. Tel: 30/677-6080. Kelt:

T-01/2015. Tel: 30/677-6080. Kelt: Terv megnevezése: Celica 2004 Mérnöki Szolgáltató Kft. Tervszám: T-01/2015 Kiskőrös-Kalocsa 153 sz. vasútvonal 98+13 vkm, 5309 sz. út 0+893 km terelőút kiépítésének engedélyezési terve és a vasúti átjáró

Részletesebben

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet 3.4. KÖZLEKEDÉS VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: 76/486-610, Fax: 76/506-199 www.vonalvezeto.hu, vonalvezeto@vonalvezeto.hu Tsz.: VV-T 2014-09

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

GEOplaner Építőipari Tervező KFT

GEOplaner Építőipari Tervező KFT P É T F Ü R D Ő LISZT FERENC UTCA 3. SZ. ELŐTTI LÉPCSŐ TERVSZÁM: 719/15 MEGRENDELŐ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. KÉSZÍTETTE: GEOplaner Építőipari Tervező KFT 8200 VESZPRÉM,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Jelen Beszámoló Egyek Nagyközség Bel-és Külterületi Közlekedési Koncepciójának 2009. évi felülvizsgálatáról készült.

ELŐTERJESZTÉS. Jelen Beszámoló Egyek Nagyközség Bel-és Külterületi Közlekedési Koncepciójának 2009. évi felülvizsgálatáról készült. ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009.05.28-án megtartott Képviselőtestületi ülésen tárgyalta és az elhangzott kiegészítésekkel a 179/2009.(V.28.)

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS

Részletesebben

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet Tsz.: VV-T 2014 05 VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: 76/486-610, Fax: 76/506-199 www.vonalvezeto.hu, vonalvezeto@vonalvezeto.hu Tsz.: VV-T

Részletesebben

FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE. Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged

FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE. Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged TÁRSASÁGUNK A FŐMTERV ZRT. A közlekedés minden szakterületében részt veszünk Kötöttpályás tervezési tevékenységeink Közúti

Részletesebben

47 sz. főút - 4415 j. út Hódmezővásárhely, Kálvin János tér, jelzőlámpás csomópont átépítése kétsávos turbó típusú körforgalmú csomóponttá 2009. A Kálvin János téri csomópont Hódmezővásárhelyen, a 47 sz.

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR):

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): a környezeti alapnyilvántartás informatikai rendszere, azaz a környezetvédelmi ágazat által egységesen használt országos számítógépes alapnyilvántartási

Részletesebben

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ M4 Autópálya Törökszentmiklós Kelet Püspökladány közötti szakasz KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ Készítette: Megbízó: Budapest -2014- UTIBER Kft.: Uvaterv Zrt.: Roden Kft.: Szentes László,

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. május SO-i ülésére. Tárgy: Budapest, X. kerület, Kerepesi út - Pilisi utca - 40907/7 telek ÉK-i határa - Rákos-patak

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 306/2004. (XI.2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Főiskolával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A Közgyűlés a Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi Célegyenesben a Bubi 1 Közlekedés Koordinációs Központ Kerékpáros Konferencia 2013. szeptember 19. A budapesti közbringa rendszer előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A tárgyi terület a XVI. kerülettel nem határos, a területre készülő szabályozási terv a XVI. kerületre közvetlen hatást nem gyakorol.

POLGÁRMESTERE. A tárgyi terület a XVI. kerülettel nem határos, a területre készülő szabályozási terv a XVI. kerületre közvetlen hatást nem gyakorol. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest XV. kerület, 71. sz. Budapest - Veresegyház - Vác vasútvonal és környezete területére szabályozási terv készítése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE ZAJ ÉS LEVEGŐVÉDELEM KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017

SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE ZAJ ÉS LEVEGŐVÉDELEM KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE ZAJ ÉS LEVEGŐVÉDELEM KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 Készítette Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megrendelésére: SZOMBATHELY KÖZLEKEDÉS

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2015. május hó ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2015. május hó ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ L E Í R Á

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Környezetvédelmi Bizottsága 2015. február 10-i ülésén az alábbi határozatokat

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011.(X.12.) önkormányzati rendelete az építésügyi engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettségről Szikszó Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára Tárgy: DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú

Részletesebben

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése KÖZOP 5.5.0-09-11-0027 KÖZLEKEDÉSI PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSI NAPOK Visegrád, 2013. november 26-27. Dobrocsi Tamás Előzmények 2011 novemberben Kormányhatározat

Részletesebben

A 31. és 33 sz. főutak, valamint kapcsolódó kerékpárút fejlesztésének folyamatáról. TTFT tájékoztatás 2010. április 21.

A 31. és 33 sz. főutak, valamint kapcsolódó kerékpárút fejlesztésének folyamatáról. TTFT tájékoztatás 2010. április 21. A 31. és 33 sz. főutak, valamint kapcsolódó kerékpárút fejlesztésének folyamatáról TTFT tájékoztatás 2010. április 21. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. - NIF

Részletesebben

Zöld Nyíl Miskolci Villamos Projekt. Szeged 2013. január 23.

Zöld Nyíl Miskolci Villamos Projekt. Szeged 2013. január 23. Zöld Nyíl Miskolci Villamos Projekt Szeged 2013. január 23. A közösségi villamos közlekedés története 1/3 A kezdetek 1897. július 10-én indult az első villamos, a forgalmat 9 darab motor és 4 darab pótkocsival

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágy, vasútállomás

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

J a v a s l a t Miskolc, Bartók Béla köz útépítési munkák kivitelezésének többlet fedezetigénye

J a v a s l a t Miskolc, Bartók Béla köz útépítési munkák kivitelezésének többlet fedezetigénye MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE VB: 80.080-47/2006. J a v a s l a t Miskolc, Bartók Béla köz útépítési munkák kivitelezésének többlet fedezetigénye Összeállította: Egyeztetve: Nagy László Városüzemeltetési

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra téren új parkolók kialakítására, a forgalmi rend módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra téren új parkolók kialakítására, a forgalmi rend módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZ 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. Tel.: 283--0270 www.pesterzsebet.hu Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra

Részletesebben

Általános rendelkezések 1 1. 1/ A rendelet hatálya Kazincbarcika város közigazgatási határán belül a beépítésre szánt területre terjed ki.

Általános rendelkezések 1 1. 1/ A rendelet hatálya Kazincbarcika város közigazgatási határán belül a beépítésre szánt területre terjed ki. 1 Kazincbarcika Város Önkormányzatának 13/2009. (III. 20.) sz. rendelete az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettség elősegítéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására

Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására AlterBMV Közlekedési Egyesület Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására Készítette: Mezei Gyula Ellenőrizte: Hoós Bence Welker Zsombor Törökbálint, 2010. augusztus 22.

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON AKTUALITÁSOK Balatonföldvár, 2012. május 15-17. A közlekedés helyzete és az állami költségvetés Dr. Kovács Árpád Elnök Költségvetési Tanács Múltidézés A rendszerváltozás

Részletesebben

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Fúrt kút engedélyezés iránti kérelem Maximum 20 méter talpmélységű, 500m 3 /év maximális vízigény (locsolási, háztartási)

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

Vas megyei és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása. 2013. július 29.

Vas megyei és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása. 2013. július 29. Vas megyei és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása 2013. július 29. 1 A. M86 autóút Szombathely - Csorna 80+775 139+165 km sz. 1.) 86. sz. főút (távlati M86) Szombathely - Vát szakasz

Részletesebben

Hajdú-Via Kft. 4033 Debrecen, Sámsoni út 141/a sz. Tervszám: 040/11 TARTALOMJEGYZÉK

Hajdú-Via Kft. 4033 Debrecen, Sámsoni út 141/a sz. Tervszám: 040/11 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK az "Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése" tárgyú pályázat keretében a 4080 Hajdúnánás, Széchenyi u., Ady Endre krt., Bethlen G. krt. gyűjtőút engedélyes tervdokumentációjához. 1.1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor 1 Előzmények A lehetőség: KRESZ (2010.01.01) A módosítás előtt: (3) Ha az Egyirányú forgalmú út jelzőtáblák (104. és 105.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez.

ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez. Répcelak Város Önkormányzata pályázat útján a Kvarcit Bt.-t választotta ki a Bartók utcában zárt csapadékcsatorna,

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

8. számú főút fejlesztésének bemutatása Veszprém megyében, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó projektek ismertetése. Veszprém, 2014. március 13.

8. számú főút fejlesztésének bemutatása Veszprém megyében, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó projektek ismertetése. Veszprém, 2014. március 13. 8. számú főút fejlesztésének bemutatása Veszprém megyében, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó projektek ismertetése Veszprém, 2014. március 13. 8. sz. főút fejlesztése Veszprém megyében A 8. sz. főút

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 4. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Információk az utak menti fásításról. Zsidákovits József. üzemeltetési mérnök, KKK. Budapest 2008. február 20. 1. A fásítás két évtizede számokban

Információk az utak menti fásításról. Zsidákovits József. üzemeltetési mérnök, KKK. Budapest 2008. február 20. 1. A fásítás két évtizede számokban Információk az utak menti fásításról Zsidákovits József üzemeltetési mérnök, KKK Budapest 2008. február 20. Témák áttekintése 1. A fásítás két évtizede számokban 2. Változások a 3. Közút menti fák állapotvizsgálata

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/213. Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Felterjesztés az állami tulajdonú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Forgalomtechnikai fázisok a Püspökladány Baross utca közműkiváltási és szerkezetépítési munkáiról

ELŐTERJESZTÉS. Forgalomtechnikai fázisok a Püspökladány Baross utca közműkiváltási és szerkezetépítési munkáiról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Szentpéteri Csaba ELŐTERJESZTÉS Forgalomtechnikai fázisok a Püspökladány Baross utca közműkiváltási és szerkezetépítési

Részletesebben

Szombathely, Éhen Gy. tér 1-3. forgalomtechnikai felülvizsgálata egyirányúsítás, parkoló kijelölés

Szombathely, Éhen Gy. tér 1-3. forgalomtechnikai felülvizsgálata egyirányúsítás, parkoló kijelölés H-9700 Szombathely Laky Demeter u. 8. Tel: +36-20-311-9750. Szombathely, 2015. május 22. Tartalomjegyzék: Címlap Tartalomjegyzék 1.0 Műszaki leírás Általános adatok Tervezési feladat Kiinduló adatok Jelenlegi

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t Nagykálló Város Önkormányzat 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t parkolóhelyek létesítéséről, valamint nem fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 8/2010. (II.19.), 18/2012.

Részletesebben

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése 2012. szeptember 18. Berger András projektvezető Budapesti Közlekedési Központ FUTÁR projekt célok és eszközök Célok A közösségi

Részletesebben

Működési engedély kiadására irányuló kérelem (a 133 / 2007. (VI.13.) Korm. rendelet alapján ) Copyright Civilsoft Bt. 2007. 1. A kérelmező adatai 1.1. Jogállása: 1.Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.) 2.Jogi

Részletesebben

Budai fonódó villamoshálózat. A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről

Budai fonódó villamoshálózat. A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről Budai fonódó villamoshálózat A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről A fejlesztés lényege az Észak- és Közép-budai villamoshálózat kapcsolatainak kiépítése, mellyel egy átjárható, fonódó

Részletesebben

K Ö L T S É G V E T É S I K I Í R Á S

K Ö L T S É G V E T É S I K I Í R Á S GÁT-JA BT. Nyíregyháza, Ószőlő u. 116. K Ö L T S É G V E T É S I K I Í R Á S Készült: Csengersima Község Önkormányzat Csengersima, Kossuth u. 60., a Csengersima külterületén a Hrsz: 0138/88 alatt meglévő

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot. 1 0 1 I C 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Pesti út - (1398004) hrsz-ú út - Gyergyószentmiklós u. - (1398007) hrsz-ú út által határolt terület

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

TERVEZŐI NYILATKOZAT

TERVEZŐI NYILATKOZAT TERVEZŐI NYILATKOZAT ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ 1. Az építtető(k) neve (megnevezése) és címe (székhelye): a). b). 2. A tervezők adatai: a) felelős tervező neve, címe, jogosultsági száma: b) szakági

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2008. (IV. 7.) RENDELETE a Budapest III. kerület Remetehegyi út - Nyereg utca Haránt utca 16489/ hrsz.-ú erdő Remete köz által határolt terület

Részletesebben