HU-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HU-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 109-165584 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás"

Átírás

1 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Piac u. 20. Kapcsolattartó: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen MAGYARORSZÁG Tel Fax Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI Regionális vagy helyi iroda/hivatal Általános közszolgáltatások Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés A KÖZOP kódszámú pályázati kiírásra beadott, "Intermodális személyszállítási központ létrehozása Debrecenben" című, valamint a "Debrecenben és vonzáskörzetében kötöttpályás

2 elővárosi, gyorsvasúti közlekedési rendszer fejlesztése" című pályázati projektjavaslatok keretében Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése. II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye Szolgáltatás Szolgáltatási kategória száma 12 A teljesítés helye DMJV Polgármesteri Hivatal. NUTS-kód HU321 II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerződés keretében a KÖZOP kódszámú pályázati kiírásra beadott "Intermodális személyszállítási központ létrehozása Debrecenben" című, valamint a "Debrecenben és vonzáskörzetében kötöttpályás elővárosi, gyorsvasúti közlekedési rendszer fejlesztése" című KÖZOP-ból finanszírozható pályázati projektjavaslatok keretében megvalósítani kívánt összesen 2 db projekt Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányának (RMT), ennek keretében a költség-haszon elemzésének (CBA) és kapcsolódó dokumentumainak elkészítése, szakértői feladatok elvégzése. Nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatást az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban meghatározott mennyiségi és minőségi meghatározás szerint, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett teljesíteni. Az ajánlattevő köteles betartani a KÖZOP útmutatójának valamennyi vonatkozó előírását. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) , , , , , , II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? II.1.8) Részekre történő ajánlattétel II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség Vállalkozási szerződés keretében a KÖZOP kódszámú pályázati kiírásra beadott "Intermodális személyszállítási központ létrehozása Debrecenben" című, valamint a "Debrecenben és vonzáskörzetében kötöttpályás elővárosi, gyorsvasúti közlekedési rendszer fejlesztése" című KÖZOP-ból finanszírozható pályázati projektjavaslatok keretében megvalósítani kívánt összesen 2 db projekt Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányának (RMT), ennek keretében a költség-haszon elemzésének (CBA) és kapcsolódó dokumentumainak elkészítése, szakértői feladatok elvégzése. Nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatást az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban meghatározott mennyiségi és minőségi meghatározás szerint, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett teljesíteni. Az ajánlattevő köteles betartani a KÖZOP útmutatójának valamennyi vonatkozó előírását. Jelen eljárásban nyertes Ajánlattevő feladata a nagyprojektekhez kapcsolódóan: RMT elkészítése és CBA elkészítése az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint. Ezen feladattal összefüggő fő elvárás:

3 A fent megnevezett 2 nagyprojekttel összefüggésben összesen 1-1 db RMT és annak részeként 1-1 db CBA elkészítése az alábbi útmutatók alapján: "KÖZOP Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez a időszakban a Közlekedési Operatív Program pályázataihoz: KözOP ("Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése"), "Módszertani útmutató költség-haszon elemzés elkészítéséhez". Az útmutatók letölthetőek a weboldalról. A beruházáshoz kapcsolódó 1-1 darab részletes megvalósíthatósági tanulmányt egy elektronikus és hat nyomtatott példányban kell szolgáltatni. A RMT-oknak olyan szintű kidolgozottságúaknak kell lenniük, hogy alkalmasak legyenek a nagyprojektek további előkészítésére és egyben megalapozzák az engedélyes tervek készítését. II.2.2) Vételi jog (opció) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónap(ok)ban: 14 (a szerződés megkötésétől számítva) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek Késedelmi kötbér, jóteljesítési garancia, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér. 1.) Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke naponta HUF/nap. A késedelmi kötbér maximális összege a fentiek alapján HUF. Ajánlatkérő kiköti, hogy ha a késedelmes napok száma eléri a 90 naptári napot, úgy a késedelmi kötbér eléri a maximális összegét. Ebben az esetben a megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, amelynek gyakorlása esetén a meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre. Ajánlatkérő továbbá a teljesítési és jóteljesítési biztosítékból, de nem annak erejéig kívánja érvényesíteni az esetleges hibás teljesítési, késedelmi valamint meghiúsulási kötbéreket. Az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban meghatározott feladatokra vonatkozó szerződéses feltételek nem megfelelő módon történő, vagy nem teljesítése esetén nyertesként szerződő Fél hibás teljesítési (minőségi), ill. meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, az alábbiak szerint: 2.) Meghiúsulási kötbér: Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban meghatározott feladatok, az ajánlattevő számára felróható okból történő meghiúsulása esetére meghiúsulási kötbér vállalását írja elő, melynek mértéke a nettó ajánlati ár 30 %-a. A meghiúsulási kötbér vállalása az ajánlat érvényességének feltétele, részleteit az ajánlati dokumentáció tartalmazza. 3.) A teljesítési garancia: Az ajánlattevőnek a szerződés hibás teljesítésére és meghiúsulás esetére teljesítési garanciát kell nyújtania, melynek mértéke a nettó ajánlati ár 10 %-a. Kezdete a szerződéskötés időpontja, vége a szerződés végteljesítését követő 28. nap. 4.) A jóteljesítési garancia: Ajánlatkérő az eljárás nyertesének a teljesítési garanciát fenntartja a szerződésszerű teljesítést követően a jóteljesítési időszakra, így az jóteljesítési garanciává válik a garanciális meghibásodások elvégzésével kapcsolatban. A jóteljesítési garancia mértéke a nettó ajánlati ár 10 % 5 %-a, a fentebb leírtaknak megfelelően. Kezdete a szerződés végteljesítését követő 29. nap, vége: a kivitelezési projekt költséghatékony előkészítéséről ill. megvalósításáról szóló támogatói döntés meghozatala, de

4 maximum 6 3 hónap. A teljesítési és a jóteljesítési garancia a Kbt. 53. (6) bekezdés a.) pontja alapján teljesíthető. 5.) A biztosítékok kedvezményezettje a DMJV Önkormányzata. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Ajánlatkérő előleget nem fizet. A Nyertes Ajánlattevő egy részszámlát (1. RMT) és egy végszámlát (2. RMT) nyújthat be. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást, a teljesítésigazolás kiadását és a Közreműködő Szervezet részéről történő számlabefogadását követően, a 281/2006. (XII.23.) Korm. Rendelet vonatkozó előírásai, különös tekintettel a 19. (4) bekezdés b.) pontja alapján közvetlen szállítói finanszírozással 60 napon belül átutalással teljesíti, a Kbt (3) bekezdése alapján. Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A. -ában foglaltakra. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy követelmény. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, továbbá a Kbt. 71. (1) bekezdés c.) pontja szerinti erőforrás szervezet az, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában, továbbá a Kbt. 61. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll, Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy 10 % feletti alvállalkozó, továbbá a Kbt. 71. (1) bekezdés c.) pontja szerinti erőforrás szervezet az, akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll, Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, illetőleg a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó és a Kbt. 71. (1) bekezdés c.) pontja szerinti erőforrás szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike az eljárás során felmerül. Megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatban az ajánlattevőnek, valamint a 10 % feletti mértékben bevonni kívánt alvállalkozónak, továbbá a Kbt. 71. (1) bekezdés c.) pontja szerinti erőforrás szervezetnek a Kbt. 63. (1) bekezdés a.) pontja szerinti nyilatkozatot kell az ajánlatban benyújtaniuk a kizáró okok hiányáról, azonban a kizáró okok hiányát az ajánlatban igazolni is jogosultak, Az eljárásban nyertes ajánlattevőnek, a 10 % feletti mértékben bevonni kívánt alvállalkozónak, továbbá a Kbt. 71. (1) bekezdés c.) pontja szerinti erőforrás szervezetnek a kizáró okok hiányát a Kbt. 63/A. (1) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel a Kbt. 63. (2)-(6) bekezdése szerint, az eredményhirdetést követő 8 napon belül kell igazolniuk, Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. (1) bekezdés a.)-c.) pontjairól, továbbá a Kbt. 71. (1) bekezdés a.) pontja szerinti alvállalkozó vonatkozásában csatolandó a Kbt. 71. (3) bekezdése szerinti nyilatkozat, A nyilatkozatokat - valamint ha az ajánlattevő, a 10 % feletti mértékben bevonni kívánt alvállalkozó, továbbá a Kbt. 71. (1) bekezdés c.) pontja szerinti erőforrás szervezet a kizáró

5 okok hiányát az ajánlatban igazolja - az igazolásokat, dokumentumokat eredeti vagy a Kbt. 20. (3) bekezdése szerinti hiteles másolatban kell benyújtani. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1. Az ajánlattevő köteles az ajánlatába becsatolni az ajánlattevő, a közös ajánlattevő valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, Kbt. 66. (1) bekezdés a.) pontja szerinti, valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, az ajánlatételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozatot az alábbi tartalommal: az ajánlattevő (számlatulajdonos) fizetési kötelezettségének az elmúlt (a nyilatkozat kiállítását megelőző) 12 hónapban pontosan eleget tesz-e, valamint számláján 30 napot meghaladó sorban állás előfordult-e az elmúlt (a nyilatkozat kiállítását megelőző) 12 hónapban, ha igen, utoljára mikor. P2. A Kbt. 66. (1) bekezdés b.) pontja szerinti, az utolsó három lezárt pénzügyi évről szóló, a számviteli jogszabályok szerint készített éves beszámoló, amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi tag, illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó egyszerű vagy könyvelője (könyvvizsgálója) által kiadott nyilatkozatát az utolsó három lezárt üzleti év tekintetében a mérleg szerinti eredményről (évenkénti bontásban).]". P3.-P4. Az ajánlattevő és az általa a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a Kbt. 66. (1) bekezdés c.) pontja szerint köteles nyilatkozni arról, hogy mennyi volt az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben (2007., 2008., 2009.), a teljes és a közbeszerzés tárgya szerinti (megvalósíthatósági tanulmány készítése) árbevétele. Ajánlatkérő felhívja a T. ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 4. 3/E. pontja alapján az ajánlattevő nem támaszkodhat a fenti alkalmassági követelmények vonatkozásában a Kbt. 71. (1) bekezdés c.) pontja szerinti - a Kbt. 4. 3/D. pontjában definiált - erőforrást nyújtó szervezetre; kivétel ez alól, ha ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Ez utóbbi esetben a Kbt. 65. (3) bekezdése értelmében a (4) bekezdés a.) pontja szerinti nyilatkozat is csatolandó. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges dokumentumokat elegendő egyszerű másolatban benyújtani. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt, a közös ajánlattevőt valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, ha: P1. Az ajánlattevő, a közös ajánlattevő valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó által becsatolt pénzintézeti nyilatkozat alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő, a közös ajánlattevő valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó fizetési kötelezettségeinek, az elmúlt (a nyilatkozat kiállítását megelőző) 12 hónapban nem tett pontosan eleget, valamint az elmúlt (a nyilatkozat kiállítását megelőző) 12 hónapban ajánlattevő számláján 30 napot meghaladó sorban állás volt. P2. Az Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti ajánlattevőt, a közös ajánlattevőt és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, ha bármelyikük mérleg szerinti eredménye az elmúlt három lezárt üzleti évből egynél többen negatív. P3. Az Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti ajánlattevőt, a közös ajánlattevőt és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, ha az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben (2007., 2008., 2009.) teljes árbevételének összege nem éri el összesen a nettó HUF-ot.

6 P4. Az Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti ajánlattevőt, a közös ajánlattevőt és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, ha az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben (2007., 2008., 2009.), a közbeszerzés tárgya szerinti (megvalósíthatósági tanulmány készítése) árbevételének összege nem éri el összesen a nettó HUF-ot. Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak a P1 és P2 alkalmassági követelmények esetén külön-külön, a P3 és P4. alkalmassági követelmények esetén pedig együttesen kell megfelelniük. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M1. Ajánlattevő, a közös ajánlattevő valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó köteles ajánlatába becsatolni ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben (2007., 2008., 2009.) legjelentősebb referenciamunkáinak ismertetését, Uniós nagyprojektek szerinti, valamint közösségi közlekedés fejlesztés területen RMT és/vagy CBA elkészítése. Tárgyban, legalább a teljesítés ideje, a szerződő másik fél, a szállítás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi árubeszerzés mennyiségére utaló más adat megnevezésével, a referenciamunkák rövid ismertetésével. A referenciát a Kbt. 68. (1) bekezdésében előírt módon kell igazolni! M2. Ajánlattevő, a közös ajánlattevő valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó köteles ajánlatába becsatolni a Kbt. 67. (3) bekezdés d.) pontja alapján azoknak a szakembereknek, ill. vezetőknek a megnevezését, felsorolását, a képzettségét, végzettségét, jogosultságát igazoló okiratokat, valamint a szakemberek által aláírt - az alkalmassági feltételt megalapozó és igazoló szakmai gyakorlat leírását tartalmazó - önéletrajzot. M3. Ajánlattevő a Kbt. 67. (3) bekezdés f.) pontja alapján mutassa be, hogy rendelkezik érvényes, akkreditált tanúsító által kiállított MSZ EN ISO 9001:2000-es vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival. Ajánlattevő csatolja be továbbá a minőségbiztosítási rendszer utolsó felülvizsgálatának megtörténtéről és eredményéről szóló igazolás másolatát ajánlatába. Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 4. 3/E. pontja alapján az ajánlattevő nem támaszkodhat a fenti alkalmassági követelmények vonatkozásában a Kbt. 71. (1) bekezdés c.) pontja szerinti - a Kbt. 4. 3/D. pontjában definiált - erőforrást nyújtó szervezetre; kivétel ez alól, ha ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Ez utóbbi esetben a Kbt. 65. (3) bekezdése értelmében a (4) bekezdés a.) pontja szerinti nyilatkozat is csatolandó. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges dokumentumokat elegendő egyszerű másolatban benyújtani. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) M1. Ajánlattevő, a közös ajánlattevő valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben (2007., 2008., 2009.). összesen legalább nettó HUF vállalási díj értékben Uniós nagyprojektek szerinti RMT és/vagy CBA elkészítésére vonatkozó, összesen legalább nettó HUF vállalási díj értékben közösségi közlekedés fejlesztés területen RMT és/vagy CBA elkészítésére. Vonatkozó referenciával. M2. Ajánlattevő, a közös ajánlattevő valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az

7 alábbi szakemberekkel. projektvezető: közlekedési mérnök végzettségű szakember, aki rendelkezik legalább 2 db EU finanszírozású projekt előkészítésében szerzett tapasztalattal, melyből egy közlekedés fejlesztés tárgyú, projektvezető helyettes: felsőfokú gazdasági végzettségű szakember, aki rendelkezik legalább 2 db uniós projekt előkészítésében szerzett tapasztalattal, melyből egy nagyprojekt, 1 fő építőmérnök végzettségű szakember. M3. Ajánlattevő, a közös ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, ha nem rendelkezik érvényes, akkreditált tanúsító által kiállított MSZ EN ISO 9001:2000-es vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal és a minőségbiztosítási rendszer utolsó felülvizsgálatának megtörténtéről és eredményéről szóló igazolással, vagy a Kbt. 67. (3) bekezdés f.) pontjában meghatározott, a minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival. (Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak a valamennyi alkalmassági követelmény esetén együttesen kell megfelelniük.). III.2.4) Fenntartott szerződések III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? Igen IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fajtája Nyílt IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e? IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok A dokumentáció beszerzésének határideje :30 Kell-e fizetni a dokumentációért? Ár HUF A fizetés feltételei és módja: Ajánlattevők a dokumentációt a Régi Városháza I. emelet 124.

8 számú irodájában, az ajánlatkérő által kibocsátott csekken vagy a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal OTP Nyrt.-nél vezetett számú számlájára "Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat - megvalósíthatósági tanulmány" megjelöléssel történő átutalást követően vásárolhatják meg nettó HUF-ért. Az átvételkor a befizetést igazoló dokumentum bemutatása és átadása szükséges. A dokumentáció megvásárlása az ajánlattevők részére kötelező. IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő :30 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Időtartam napokban 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: :30 Hely DMJV Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Osztály, Debrecen, Piac u. 20. I. em Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen A Kbt. 80. (2) bekezdésében meghatározott személyek/szervezetek. VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? Igen kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: A beszerzés kapcsolatos EU alapokból finanszírozott nagyprojektekkel. A beszerzést a Strukturális Alap és a magyar kormány közösen finanszírozzák. (KÖZOP kódszámú pályázati kiírásra beadott, "Intermodális személyszállítási központ létrehozása Debrecenben" című, valamint a "Debrecenben és vonzáskörzetében kötöttpályás elővárosi, gyorsvasúti közlekedési rendszer fejlesztése" című pályázatok). VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 1.) Eredményhirdetés tervezett időpontja: (09:30). Hely: DMJV Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Osztály Debrecen, Piac u. 20. I. em Amennyiben Ajánlatkérő az eljárás eredményhirdetésekor a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő személyét is meghatározza és a Kbt. 91. (2) bekezdésében foglaltakat alkalmazza. 2.) Szerződéskötés tervezett időpontja: (10:00). 3.) Az ajánlatot nyomtatott, vagy géppel írt formában kell benyújtani (A/4-es méretben, az ajánlat oldalai egymást követő sorszámmal legyenek ellátva a tartalomjegyzék szerint - a mellékleteket is beleértve -, az egyes példányok fűzve készüljenek). A benyújtott ajánlat utólagos beszúrást, módosítást, törlést, javítást nem tartalmazhat. Az ajánlatot egy elektronikus adathordozón (CD/DVD) és kinyomtatva 1 "eredeti" és 4 "másolati" példányban kell benyújtani, melyeken egyértelműen fel kell tüntetni, hogy melyik az "eredeti" és melyik a "másolati" példány(ok). Elektronikus adathordozón történő rögzítés

9 esetén az ajánlattevői nyilatkozatokat illetve az ajánlattevő által készített dokumentumokat PDF formátumban köteles ajánlattevő benyújtani. Amennyiben a példányok között eltérés lenne, az eredeti példány tartalma az irányadó. Amennyiben az elektronikus, illetve papír alapon benyújtott ajánlat között ellentmondás van, a papír alapú ajánlat tartalmát kell irányadónak tekinteni. Az ajánlat aláírója olyan személy(ek) lehet(nek), aki vagy akik az ajánlattevő nevében történő kötelezettségvállalásra hitelesen feljogosított(ak). Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, minden oldalon szignálva kell benyújtani. Az ajánlatokat a meghatározott példányszámban zárt csomagolásban kell az ajánlat bontásának határidejéig eljuttatni az ajánlatkérő címére. A csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni: ""Intermodális személyszállítási központ létrehozása Debrecenben" című, valamint a "Debrecenben és vonzáskörzetében kötöttpályás elővárosi, gyorsvasúti közlekedési rendszer fejlesztése" című pályázati projektjavaslatok keretében Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése - közbeszerzési ajánlat - az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel." Az ajánlatok fedőlapja tartalmazza az "eredeti" és a "másolat" megjelöléseket. Ajánlatkérő akkor tekinti az ajánlatot határidőre benyújtottnak, ha az a ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig beérkezik jelen felhívás I.1. pontjában írt helyszínre. Ajánlatkérő az időpontok megállapítása során a weboldal információit tekinti irányadónak. A határidők a felhívásban megadott időpontok 0. másodperceként értendők. 4.) Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók vonatkozásában is kérjük csatolni: az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányának hiteles másolatát, ill. az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napon belül kiadott cégkivonatának hiteles másolatát, továbbá folyamatban lévő változás esetén a változásbejegyzési kérelem cégbírósághoz érkeztetett egyszerű másolatát. 5.) Az ajánlatban szerepeltetni kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 70. (2) szerinti tartalommal. 6.) Ajánlatkérő HUF összegű ajánlati biztosíték vállalását írja elő, melyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell teljesíteni a Kbt ban foglaltaknak megfelelően. Átutalás esetén Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal OTP Nyrt.-nél vezetett számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről, vagy bankgarancia-levél eredeti példánya, vagy biztosítási szerződés eredeti vagy hiteles másolata. Bankgarancia nyújtás esetén a bankgarancia érvényességének időtartama az ajánlattétel napjától számított minimum 90 nap legyen, kedvezményezettként Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatát kell megnevezni. 7) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. (3) bekezdése értelmében a Kbt. 71. (1) bekezdés a.) - c.) pontjai tekintetében. A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb, ezért a minősített ajánlattevőknek és 10 % feletti mértékben bevonni kívánt alvállalkozóknak, továbbá a Kbt. 71. (1) bekezdés c.) pontja szerinti szervezeteknek is a jelen felhívás szerint kell alkalmasságukat igazolni. 8.) Az eljárásban való részvétel feltétele az ajánlati dokumentáció megvásárlása. A megvásárolt dokumentáció másra nem ruházható át és nem publikálható. 9.) Tekintettel arra, hogy a beszerzés támogatásból valósul meg Ajánlatkérő az eljárása folyamán a Kbt. 48. (3)-(4) bekezdéseit alkalmazza. 10.) Ajánlatkérő egyszeri, szükség esetén többszöri hiánypótlást biztosít, a Kbt ában foglaltak alapján. A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre: teljes körű.

10 11.) Külföldi Ajánlattevő, 10 %-os alvállalkozók és erőforrások esetén az ajánlatot - annak valamennyi dokumentumával együtt - magyar nyelven kell benyújtani. A Kbt. 63., 66.. és 67. szerinti hatósági igazolásokat (Kbt. 96. (3) bekezdésének figyelembe vételével), nyilatkozatokat, banki igazolásokat, aláírási címpéldányt, cégkivonatot OFFI által hitelesített magyar fordításban kell benyújtani, ezzel egyidejűleg pedig köteles táblázatos formában nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a kizáró okok tekintetében mely, az ajánlattevő székhelye szerinti hatóságok adnak ki igazolást. 12.) Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóinak nyilatkozatát arról, hogy melyek a számlavezető pénzintézetei, valamint nyilatkozni köteles(ek) arról, hogy a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolásánál benyújtott igazolásokon túl, további pénzintézetnél nincs vezetett bankszámlája, továbbá arról, hogy valamennyi számlavezető pénzintézete igazolását becsatolta. 13.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló nyilatkozatát, valamint a feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti munkamegosztást és részesedésük %-os arányait és a képviseletre feljogosított cég megnevezését is tartalmazó, egymás közötti megállapodásnak 1 eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát. 14.) Ajánlatkérő tárgyalásos eljárást alkalmazhat a Kbt (3) bekezdés b.) pontja szerint. 15.) A Kbt. 13. (4) bekezdése alapján felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 12. (2) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, illetőleg műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását szigorúbban állapítottuk meg. 16.) Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja ajánlattevő ajánlatát, amennyiben ajánlattevő nem az ajánlatkérő által a felhívásban és a felolvasólapon meghatározott mértékegységben vagy nem a megadott intervallumon belül adja meg az ajánlatát. 17.) Az Ajánlattevőnek az ajánlatukat a mellékelt felolvasólapon kell megadni. Amennyiben az ajánlattevő ajánlata és a felolvasólap tartalma között a bírálati szempontok tekintetében eltérés mutatkozik, úgy minden esetben a felolvasólap tartalma az irányadó. 18.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Ajánlatkérő az ajánlattételhez szükséges dokumentációt ajánlattevők részére a helyszínen történő átvétellel és regisztrációval, ill. postai úton bocsátja rendelkezésre az ajánlati felhívás közzétételének napjától, az ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon 8:00-14:00 óra között, valamint az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00-09:30 óráig. 19.) Az ajánlattevő köteles az alkalmasság megítélésre kért adatokat, (referenciák, pénzügyi beszámolók, stb.) ill. azok értékét - amennyiben azok nem forintban kerülnek megadásra - forintra átszámolni az ajánlati felhívás közzétételének (TED) napján érvényes Magyar zeti Bank honlapján közzétett hivatalos deviza árfolyamot használva. 20.) Az igazolásokat, nyilatkozatokat a Kbt. 20. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eredeti vagy hiteles másolatban kérjük benyújtani, kivéve azon dokumentumok esetében, ahol az ajánlati felhívás kifejezetten lehetővé teszi az egyszerű másolatban történő benyújtást. 21.) Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy - a Kbt. 86. (2) bekezdésén túlmenően - a Kbt. 86. (1) bekezdése alapján az ajánlat kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz három vagy annál több ajánlat beérkezése esetén - az alábbi két esetben: a.) Amennyiben valamely ajánlat az összes ajánlati ár számtani átlagánál legalább 25 %-al alacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmaz. /Ajánlatkérő a különbség megállapításához kiszámítja az ajánlati árak számtani átlagát. Ezen összeg 25 %-ának megfelelő értéket meghaladó eltérés esetén az ellenszolgáltatás kirívóan alacsonynak minősül./ Ajánlatkérő nem alkalmazza ezen pont szerinti rendelkezést, amennyiben az ezen pont szerint kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatnak minősülő ajánlatok száma meghaladja a

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 251-361513 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 251-361513 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:361513-2009:text:hu:html HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 251-361513 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik

03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 2010/S 148-228727 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250005-2011:text:hu:html HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/11 HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Észak-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

HU-Miskolc: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 2-001648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

HU-Miskolc: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 2-001648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): HU-Miskolc: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 2-001648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata,

Részletesebben

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15034-2011:text:hu:html HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64322-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Pilisvörösvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 230-330503 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Pilisvörösvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 230-330503 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/6 HU-Pilisvörösvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 230-330503 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Pilisvörösvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80396-2010:text:hu:html HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244150-2010:text:hu:html HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 90 Ajánlatkérő: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. hrsz. 1057 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Korm. r. 23. (4) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:346939-2010:text:hu:html HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek 2012/S 173-285975. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek 2012/S 173-285975. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285975-2012:text:hu:html HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek 2012/S 173-285975 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Gépészeti szerkezetekkel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2008/S 33-045847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Gépészeti szerkezetekkel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2008/S 33-045847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/9 HU-Budapest: Gépészeti szerkezetekkel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2008/S 33-045847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276812-2010:text:hu:html HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Békéscsaba: Villamos energia 2011/S 161-266360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Békéscsaba: Villamos energia 2011/S 161-266360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266360-2011:text:hu:html HU-Békéscsaba: Villamos energia 2011/S 161-266360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 9/09/2009 S181 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben