ELŐTERJESZTÉS február 28-i rendes ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS február 28-i rendes ülésére"

Átírás

1 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 28-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette: Valamennyi iroda Tárgyalta:- Tanácskozási joggal meghívott: - Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: - Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Letenyei Róbert jegyző

2 2 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 120/2012. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: március 31. A Deák Ferenc u. 12. alatt található zsinagóga hasznosításával kapcsolatos tárgyalások lefolytatása a Dombóvári Magyar-Izraeli Baráti Társasággal, a tárgyalások eredményének testület elé terjesztése. A döntés végrehajtását a testület felfüggesztette az ingatlan értékesítésére tekintettel. A testületnek dönteni kellene arról, hogy az ingatlannal mi a szándéka. Javaslom a határidő meghosszabbítását június 30-ig. 233/2012. (VII. 5.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: március 31. A Hamulyák Közalapítvány eladósodásának, ellehetetlenülésének vizsgálatára felállított ideiglenes bizottság megállapításainak testület elé terjesztése. A bizottság nem végezte el a vizsgálatot. A jelen ülés napirendjén szereplő másik előterjesztésben javaslom a döntés visszavonását. 292/2012. (IX. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 28. A Magyar Fejlesztési Bank Rt.-től igényelt Beruházás a XXI. századi iskolába pályázat keretében mft hitel biztosítékaként felajánlott ingatlanok közül a Szabadság u. 14. alatti ingatlanról a jelzálogjog törléséhez, és a hitelhez már jelzáloggal terhelt Bajcsy-Zsilinszky u. 2. alatti ingatlan biztosítékként tartásához szükséges szerződések megkötése. A pénzintézet kiadta a jelzálogjog törléséhez szükséges nyilatkozatot, a jelzálogjog törlésére irányuló ingatlan-nyilvántartási eljárás befejeződött, a teher törlésre került. 357/2012. (XII. 4.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 28. Szakcs, Lápafő és Várong községgel közös önkormányzati hivatal létrehozásához szükséges döntésekre vonatkozó javaslat testület elé terjesztése. A testület meghozta a szükséges döntéseket. 372/2012. (XII. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 15. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel a Gyenis A. u. 18. szám alatt lévő sportingatlan kezelésére és üzemeltetésére kötött szerződés meghosszabbítása.

3 3 Az üzemeltetési szerződést mai ülésén ismét tárgyalja a képviselő-testületünk. 393/2012. (XII. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: március 10. A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez kapcsolható közterületnevek átnevezésére vonatkozó javaslat kuratórium elé terjesztése. A javaslatok elkészültek, a kuratórium elé terjesztése a képviselő-testület jelen üléséig megtörténik. 396/2012. (XII. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 28. A Zöld Parkolási Rendszer üzemeltetésével, a támogatandó szervezetek kijelölésével kapcsolatos koncepció kidolgozása, az erre vonatkozó javaslat testület elé terjesztése. Mivel e tárgyban újabb határozat született, javaslom a határozat visszavonását. 399/2012. (XII. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 28. További egyeztetések lefolytatása a STRABAG-MML Kft.-vel az építési vállalkozási szerződések szerződő felei részéről felmerülő igényekre vonatkozóan, az egyeztetés eredményének testület elé terjesztése. Az ülés napirendjén szerepel. 1/2013. (I. 2.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 28. Az autóbuszok igénybevételének ellenőrzésére a közterület-felügyelet bevonására irányuló vizsgálat elvégzése. Végrehajtva. 6/2013. (I. 31.) Kt. határozat: február A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás által benyújtott pályázat alapján elnyert Ft EU Önerő Alap támogatásra vonatkozó szerződés aláírása. 2. Szerződéskötés a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulással az EU Önerő Alap támogatási szerződés alapján a kedvezményezettet terhelő kötelezettségek társulás általi vállalásáról, a támogatás társulás felé továbbításának rendjéről. A szerződéskötések megtörténtek. 8/2013. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 15.

4 4 1. Az ÖKO-Dombó finanszírozási problémáinak kivizsgálása, a vizsgálat eredményének testület elé terjesztése 2. A Kft. által teljesített, de ki nem fizetett számlák kiegyenlítése. 1. A vizsgálat a képviselő-testület március 7-i ülésének napirendjén szerepelt. 2. A számlák kifizetése megtörtént. 23/2013. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 28. A Mászlony-pusztán élő óvodás gyermekek utaztatásával kapcsolatban felmerülő költségek viseléséről szerződéskötés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal. A szerződéstervezetet az állami intézményfenntartó véleményezi, kérem a határidő meghosszabbítását április 30-ig. 24/2013. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 28. A József Attila Általános Művelődési Központ, az Apáczai Oktatási Központ és az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírása. Megtörtént, a Magyar Államkincstár bejegyezte a változásokat. 25/2013. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 28. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása helyiség további biztosításáról a Bezerédj u. 14. szám alatti épületben. Az adóhatóságot tájékoztattam a döntésről. 27/2013. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 8. A Hunyadi tér 22/B alatti üzlethelyiség felajánlása megvételre az ingatlan bérlőjének. A felajánlás megtörtént. 30/2013. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: március 8. Saját működtetésű piac kialakításához és működtetéséhez szükséges feladatok kidolgozása, megvalósítási tanulmány elkészítése. A tanulmány elkészült, jelen ülés napirendjén szerepel. 34/2013. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 28.

5 5 A Dombóvár, Arany János tér 21. alatti labor kialakítás, épületbővítés a TÁMOP / projekt keretében elnevezésű közbeszerzési eljárást megindító felhívás feladása. Az eljárást megindító felhívás a Közbeszerzési Értesítő február 11-i számának KÉ-1890/2013 hirdetményeként megjelent. Az NFÜ menetközben megjelent tájékoztatója alapján a felhívás egy alkalommal módosításra került. (KÉ-2693/2013, ) 35/2013. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 8. Megállapodás-módosítás aláírása a DRV Zrt.-vel az üzemeltetési jogok átengedése fejében meghatározott összeg második részletének fizetésére vonatkozóan. A megállapodás-módosítást a határozatnak megfelelően a DRV Zrt. elfogadta, a megállapodás az ülés napjáig aláírásra kerül. 36/2013. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 28. A határozatban foglalt önkormányzati bérlakások használóinak új ajánlat megtétele. Még tartanak a bérlőkijelölési eljárások, ezeket követően van mód az új ajánlatok kiküldésére. 39/2013. (II. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 28. Közbeszerzési eljárást megindító felhívás feladása az Együtt a jövődért c. pályázati támogatással megvalósuló projekt keretében üzemi, irodai berendezések, felszerelések beszerzése szükség esetén üzembe helyezés és betanítás tárgyban. Az eljárást megindító felhívás a Közbeszerzési Értesítő március 01-i számának KÉ-2578/2013 hirdetményeként megjelent. 40/2013. (II. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal A Kaposvár TISZK Nkft. tulajdonában lévő vagy vagyoni értékű joga alapján rendelkezésére álló, szakképzési célt szolgáló ingó és ingatlan vagyonnak a KLIK ingyenes használatába kerülését jóváhagyó határozat továbbítása. A döntésről tájékoztattuk az érintett szervezeteket. 42/2013. (II. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013.márciusi rendes ülés 1. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. beszámolójának testület elé terjesztése a évi lakás- és helyiséggazdálkodási tevékenységről, a

6 6 bevételekről és kiadásokról, a lakbéremelés után várható többletbevételekről, a évi lakásgazdálkodási tevékenységre vonatkozó elképzelésekről. 2. A Szociális és Egészségügyi Bizottság tájékoztatása a bizottság által hozott bérlőkijelölési döntésekről. 3. A polgármester tájékoztatása az általa átruházott hatáskörben hozott bérlőkijelölési döntésekről. A jelen ülés napirendjén szerepel a beszámoló és a két tájékoztató. 45/2013. (II. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: március 9. A rendelkezésre álló tűzifa mennyisége alapján javaslat előterjesztése a Humán Bizottság ülésére arra vonatkozóan, hogy egy korábban támogatásban részesült személy ismét részesülhet-e ebben a támogatásban. A bizottság a március 11-i ülésén döntött az ismételt támogatási lehetőségről. 47/2013. (II. 21.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 28. A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás aláírása. Megtörtént. 48/2013. (II. 21.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 28. Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala megszüntető okiratának aláírása, továbbítása az illetékes hatóságok részére. Megtörtént. 49/2013. (II. 21.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 28. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának aláírása, továbbítása az illetékes hatóságok részére. Megtörtént, a kincstár bejegyezte az új hivatalt. 50/2013. (II. 21.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal Intézkedés titkársági ügyintézői munkakör betöltésére Szakcs, Lápafő, Várong Községi Önkormányzatok Körjegyzőségét vezető körjegyző áthelyezésével. A volt körjegyzőt a polgármesteri hivatal alkalmazta.

7 7 52/2013. (II. 21.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal, taggyűléshez igazodva A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. taggyűlése előtt a felügyelőbizottságba további tagként Bogdán László megválasztásának képviselete. A március 12-i taggyűlésen képviseltem a döntést. 53/2013. (II. 21.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: Soron következő ülés A Farkas Attila Uszoda további üzemeltetésére vonatkozó döntéshez a vízforgató berendezés értékének és a berendezés tulajdonjogát alátámasztandó dokumentumok, valamint a pályázat keretein belül az önkormányzat által az úszómedencén eszközölt egyéb beruházások tulajdoni viszonyait tisztázó dokumentumok testület elé terjesztése. A dokumentumokat a március 7-i ülésen megismerte a képviselő-testület. 55/2013. (II. 21.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: márciusi rendes ülés 1. Az önkormányzat által fenntartott óvodákban és a KLIK által fenntartott nevelésioktatási intézményben biztosított étkeztetési feladat ellátásához a közigazgatási területen kívülről érkező gyermekek, tanulók után fizetendő hozzájárulás megállapítása. 2. Családok Átmeneti Otthona ellátás szükségességének felülvizsgálata. 3. Óvodás gyermekek esetében az érintett családok életvitelszerű dombóvári tartózkodásának kivizsgálása. 4. A Szabadság u. 8. alatti önkormányzati ingatlannak a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. részére ( Mezőgazdasági program megvalósításához) térítésmentes biztosításának felülvizsgálata. 5. A Kaposvár TISZK NKft.-ben fennálló tagság szükségességének, a működéshez biztosítandó hozzájárulás mértékének felülvizsgálata. 6. A helyi tömegközlekedést biztosító szolgáltató részére a fizetési feltételek megállapításához, a lehetséges árkiegészítés, adófizetés nagyságáról, feltételeiről szakértői vélemény beszerzése. 7. Annak megvizsgálása, hogy a Városi Könyvtár vagy a Művelődési Ház Nkft. milyen feltételekkel tudja foglalkozatni a Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjét, e tevékenység miatt az alapító okirat módosításának előkészítése. 8. A DVMSE csarnok üzemeltetésére kötött megállapodás alapján fizetendő üzemeltetési díj csökkentése az üzemeltetési bevételekkel. 9. Létszámstop tilalmának betartása. 1. A jelen ülés napirendjén szerepel. 2. A jelen ülés napirendjén szerepel 3. Kérem a határidő meghosszabbítását április 30-ig. 4. A jelen ülés napirendjén szerepel. 5. Kérem a határidő meghosszabbítását április 30-ig.

8 8 6. A helyi tömegközlekedés pályázatának kiírásával egyidejűleg tárgyalja a képviselőtestület, kérem a határidő meghosszabbítását április 30-ig. 7. A jelen ülés napirendjén szerepel. 8. A jelen ülés napirendjén szerepel. 9. A létszámstop tilalma betartásra került. 58/2013. (II. 21.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 22. A dombóvári iskolák beiskolázási körzetének aktualizálására vonatkozó javaslat továbbítása a Tolna Megyei Kormányhivatal részére. A Kormányhivatalt értesítettük az önkormányzat véleményéről. 60/2013. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: március 4. Civil- és sportkeretből történő támogatásigénylésre pályázati felhívás közzététele. A pályázati felhívás közzététele megtörtént. 61/2013. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: március 15. A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosításáról szóló határozat továbbítása. Megtörtént. 68/2013. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: március 15. A Hunyadi tér alatti üzlethelyiség megnevezésű ingatlan használatának jóváhagyásáról szóló határozat továbbítása a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. részére. Megtörtént. 71/2013. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: március 15. Újabb pályázati felhívás közzététele a Kórház u. 2. szám alatti ingatlan értékesítésére. Megtörtént. 72/2013. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: március 15. Szerződéskötés a dombóvári 6288 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosaival - az önkormányzat javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fenntartása melletti - továbbértékesítés engedélyezéséről.

9 9 Az érintett ügyfeleket értesítettük, egyelőre nem reagáltak, kérem a határidő meghosszabbítását június 30-ig. 82/2013. (III. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: március 8. Csökkentett belépődíj alkalmazása a Farkas Attila Uszodában. A taggyűlés döntése szerint a csökkentett belépődíjak március 15-étől kerültek bevezetésre. 88/2013. (III. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal, márciusi rendes ülés 1. Az ÖKO-Dombó Kft. működésével kapcsolatos határozat továbbítása. 2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002. (XII. 12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának testület elé terjesztése. 1. A határozat továbbítása megtörtént. 2. A jelen ülés napirendjén szerepel. 89/2013. (III. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: márciusi rendes ülés A évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységről szóló, az ÖKO- Dombó Kft. bevételeit és kiadásait is tartalmazó beszámoló testület elé terjesztése. A jelen ülés napirendjén szerepel. 90/2013. (III. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal Az ÖKO-Dombó Kft évi beszámolójáról és üzleti jelentéséről szóló határozat továbbítása A határozat továbbítása megtörtént. Tisztelt Képviselő-testület! A december 14-i, január 31-i, február 14-i és a február 28-i ülésen javaslatot tettem a 367/2011. (IX. 8.) és a 189/2012. (V. 24.) Kt. határozat visszavonására. Mivel továbbra is úgy gondolom, hogy a Dombóvár kártya bevezetésére az idei költségvetés sem fog lehetőséget biztosítani, korábbi javaslatomat továbbra is fenntartom. Ugyancsak nem látom értelmét a Városgazdálkodási Bizottság feladataként megtartani a Parkfenntartási, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, illetve hóeltakarítási, síkosságmentesítési feladatainak ellátása Dombóvár város közterületein tárgyú vállalkozási szerződés módosítására vonatkozó tárgyalások lefolytatását, hiszen ez ügyben május óta nem történt előrelépés.

10 10 Ingatlan-felajánlások: A Dombóvár Szabadság u. 7. alatti 70/A/1 hrsz-ú 247,71 m 2 ajánlotta fel a tulajdonos. Az ingatlant banki jelzálogjog terheli. nagyságú lakást Vételi ajánlat visszavonása A Dombóvár Erzsébet u. 64/b. alatt található 269/3 hrsz-ú lakóház vételére a szomszédos ingatlan tulajdonosaitól február 4-én ajánlat érkezett. Időközben az ingatlan északi falának egy részé kidőlt. A Dombóvári Járási Hivatal Építésügyi Hivatala határozatban én az életveszélyes állapot megszüntetésére határozatot hozott. A helyreállításra 120 nap a határidő. Az ingatlan üres, használaton kívüli állapotban van. A vételi ajánlat a kialakult helyzet miatt visszavonásra került. Autóbusz-menetrend módosítása A Képviselő-testület az 5/2013. (I. 3.) Kt. határozattal a módosított autóbuszmenetrend ingyenesen hozzáférhető, helyben megjelenő lapban történő közzétételét rendelte el, ennek költségeire 80 eft-ot biztosított. A menetrend a Dombóvár és Környéke c. időszaki lap január 24 i számában megjelent, azonban annak költsége a rendelkezésre álló keretet meghaladta. A fentiek miatt kérem, hogy a képviselő-testület a szükséges fedezetet biztosítsa.

11 11 Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Szociális ügyekben február február 28. Átmeneti segély - megállapítás elutasítás 0 Temetési segély - megállapítás 4 - elutasítás 0 Köztemetés - megállapítás 3 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - megállapítás 7 kérelmező (13 gyerekre) Személyi térítési díj megállapítása (Idősek Otthona) - megállapítás 2 - jelzálog rávezetési kérelem 1 Helyi lakáscélú támogatás lejárta utáni döntés - Jelzálogjog törlés a támogatás lejárta után 0 Utazási támogatás - megállapítás 0 Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása - kötelezettség megállapítása 0 Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III.4.) rendelet 13. (5) bekezdése alapján Építési, kivitelezési ügyekben tulajdonosi hozzájárulás megadása: - SIMÓ Villamossági Kft, mint az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt megbízott tervezője a Móra F. u. 20-as számú ingatlan villamos-energia ellátása érdekében a tervezési dokumentáció elkészítéséhez és engedélyezéséhez a 4018 hrsz-ú közterületként nyilvántartott ingatlanon elhelyezni kívánt földkábeles csatlakozó elhelyezéséhez kért hozzájárulást.

12 12 - SIMÓ Villamossági Kft, mint az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt megbízott tervezője a Mikes K. u. 6-os számú ingatlan villamos-energia ellátása érdekében a tervezési dokumentáció elkészítéséhez és engedélyezéséhez a 3857 hrsz-ú közterületként nyilvántartott ingatlanon elhelyezni kívánt földkábeles csatlakozó elhelyezéséhez kért hozzájárulást.

13 13 Bizottságok átruházott hatáskörben tett intézkedései Oktatási és Kulturális Bizottság február 11/2013. (II. 13.) számú határozatában az óvodák és a bölcsőde évi nyári zárva tartásának rendjét határozta meg. 16/2013. (II. 21.) számú határozatában a dombóvári általános iskolák felvételi körzetét véleményezte. Szociális és Egészségügyi Bizottság 22/2013. (II. 6.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott önkormányzati bérlakások bérleti szerződésének meghosszabbításáról döntött. 23/2013. (II. 6.) számú határozatában piaci alapon és szakember számára kiadott önkormányzati bérlakás bérleti jogára történő ismételt kijelöléséről döntött. 24/2013. (II. 6.) számú határozatában piaci alapon és szakember számára kiadott önkormányzati bérlakás bérleti jogára történő kijelöléséről döntött. 25/2013. (II. 6.) számú határozatában piaci alapon és szakember számára kiadott önkormányzati bérlakás bérleti jogára történő kijelöléséről döntött. 26/2013. (II. 6.) számú határozatában piaci alapon és szakember számára kiadott önkormányzati bérlakás bérleti jogára történő ismételt kijelölését elutasította. 27/2013. (II. 6.) számú határozatában piaci alapon és szakember számára kiadott önkormányzati bérlakás bérleti jogára történő kijelöléséről döntött. 28/2013. (II. 6.) számú határozatában piaci alapon és szakember számára kiadott önkormányzati bérlakás bérleti jogára történő kijelöléséről döntött. 29/2013. (II. 6.) számú határozatában a szociális célú tűzifa támogatásra beérkezett kérelmeket bírálta el. 34/2013. (II. 13.) számú határozatában a Dombóvár, Teleki u. 14. I/6. sz. alatti önkormányzati bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálásáról döntött. 35/2013. (II. 13.) számú határozatában a Dombóvár, Tanácsköztársaság tér 1. II/2. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről döntött.

14 14 36/2013. (II. 13.) számú határozatában a Dombóvár, Népköztársaság u. 5. IV/43. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről döntött. 37/2013. (II. 13.) számú határozatában a Kaposszekcső, Liget ltp. 5/B. I/4. sz. alatti önkormányzati bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálásáról döntött. 45/2013. (II. 27.) számú határozatában a szociális célú tűzifa támogatásra beérkezett kérelmeket bírálta el. 46/2013. (II. 27.) számú határozatában a szociális célú tűzifa támogatására beérkezett pályázatok közül 2 kérelmező kérelmét elutasította. 47/2013. (II. 27.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról döntött. 48/2013. (II. 27.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról döntött. 49/2013. (II. 27.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról döntött. 50/2013. (II. 27.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról döntött. Városgazdálkodási Bizottság 31/2013. (II. 14.) számú határozatában a Dombóvár város kommunális és közvilágítási célú villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás végső döntését hozta meg. 50/2013. (II. 26.) számú határozatával a mezőgazdasági művelésű ingatlanok haszonbérbe adásáról szóló döntését elnapolta. 51/2013. (II. 26.) számú határozatában a Dombóvár, Szabadság u. 18. alatti épület energetikai tanulmányának elkészítése a KEOP /B kódszámú Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázat benyújtásához tárgyban lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről döntött 52/2013. (II. 26.) számú határozatában az Internet szolgáltatás beszerzése tárgyában lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről döntött. A bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek megtekinthetőek az Önkormányzati Irodán.

15 15 Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről február 23-án került megrendezésre a Karászi Imre Labdarúgó Torna, melyet az APOK Belvárosi Általános Iskolai Tagintézményével közösen szerveztünk. A tornán a Belvárosi Általános Iskola, a József Attila ÁMK, a Vásárosdombói és a Mágocsi Általános Iskola 7-8. osztályos tanulói, valamint a Dombóvári Focisuli Egyesület növendékei vettek részt. A gyerekek mérkőzései mellett sor került a Polgármesteri Hivatal és a Járási Hivatal közötti összecsapásra is, melyet a Járási Hivatal csapata nyert egy góllal. Az első három helyezett csapatot kupával, oklevéllel, valamint emléklappal jutalmaztuk. Külön díjazásban részesült a torna legjobb kapusa és mezőnyjátékosa, illetve gólkirálya is. A győztes mágocsi csapat elnyerte a torna vándorserlegét is. Az esemény díszvendége Gyánó Szabolcs volt, aki a labdarúgás terén nyújtott teljesítményével méltó példaként szolgál a diákok részére. A torna lebonyolításában köszönet illeti a néhai Karászi Imre fiát is, aki támogatásával hozzájárult az esemény minél színvonalasabb megrendezéséhez. A Kertbarát Egyesület által szervezett borversenyen kiválasztásra került a Város bora. A fehérborok között Boda István évi chardonnay bora, rose borok között Páldi Ede évjáratú zweigelt szőlőből készült nedűje, míg vörösbor kategóriában Varga Ferenc 2012-es cabernet sauvignon bora nyerte el a címet. Tolna Megye Legjobb Sportolója 2012 díjátadó ünnepséget tartottak Szekszárdon a Vármegyeháza dísztermében. A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége által rendezett eseményen az elmúlt év kimagasló sporteredményeiért 25 sportág 52 sportolója és 35 edzője részesült elismerésben. Nagy büszkeségünkre Dombóvárról öt sportoló és edzője kapott meghívást erre az ünnepi alakalomra. Tolna megye 2012-ben világversenyeken I-VI. helyezést elért sportolói között: Csősz Nikolett, a Forgi Box Club Ökölvívó Közhasznú Egyesület bokszolója és edzője Forgács Sándor kapott külön elismerést. Tolna megye sportágankénti legjobbjai évben: Atlétika: Beke Zsanett (Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület), edzője: Fazekas Gáspár Teke: Bán Sándor (Dombóvári Spartacus Szövetkezeti Sportegyesület), edzője: Takács Árpád Úszás: Reizinger Dóra (Dombóvári Sportiskola Egyesület), edzője: Tancsa Norbert Bánfalvi Ákos (Dombóvári Sportiskola Egyesület), edzője: Tancsa Norbert A március 15-i megemlékezés a zord időjárás miatt két helyszínen került lebonyolításra. Önkormányzatunk, a hivatalok, valamint a pártok képviselői először a szigeterdei Kossuth szobornál helyezték el az emlékezés virágait. Ezt követően a

16 16 Művelődési Házban folytatódott a program, ahol a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola diákjai adták elő ünnepi műsorukat, melynek zárásaként jómagam mondtam el gondolataimat az 1848-as események szereplőinek a ma embere számára is példamutató tetteiről. Határozati javaslat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 1. a polgármester beszámolóját a 233/2012. (VII. 5.), 292/2012. (IX. 27.), 357/2012. (XII. 4.), 372/2012. (XII. 14.), 393/2012. (XII. 14.), 399/2012. (XII. 14.), 1/2013. (I. 2.), 6/2013. (I. 31.), 8/2013. (I. 31.), 24/2013. (I. 31.), 25/2013. (I. 31.), 27/2013. (I. 31.), 30/2013. (I. 31.), 32/2013. (I. 31.), 34/2013. (I. 31.), 35/2013. (I. 31.), 36/2013. (I. 31.), 39/2013. (II. 14.), 40/2013. (II. 14.), 42/2013. (II. 14.), 45/2013. (II. 14.), 47/2013. (II. 21.), 48/2013. (II. 21.), 49/2013. (II. 21.), 50/2013. (II. 21.), 52/2013. (II. 21.), 53/2013. (II. 21.), 55/2013. (II. 20.) 1-2., 4., 7-9. pontja, 58/2013. (II. 21.), 60/2013. (II. 28.), 61/2013. (II. 28.), 68/2013. (II. 28.), 71/2013. (II. 28.), 82/2013. (III. 7.), 88/2013. (III. 7.), 89/2013. (III. 7.), 90/2013. (III. 7.) lejárt határidejű határozat végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztatóját a két ülés közötti fontosabb eseményekről elfogadja. 2. az alábbi határozatok végrehajtási határidejét a következők szerint meghosszabbítja: április 30-ig: 23/2013. (I. 31.), 55/2013. (II. 21.) 3., 5., 6. pontját június 30-ig: 120/2012. (III. 29.), 72/2013. (II. 28.) 3. a 396/2012. (XII. 14.), 367/2011. (IX. 8.), és a 189/2012. (V. 24.) Kt. határozatát visszavonja. 4. az 5/2013. (I. 3.) Kt. határozat 2. pontjában a módosított autóbusz-menetrend közzétételére biztosított fedezet összegét ,- forintra emeli. 5. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet 13. (13) bekezdése alapján nem járul hozzá a Dombóvár, Szabadság u. 7. szám alatti ingatlan vásárlására vonatkozó döntésnek a rendelet szerint hatáskörrel rendelkező önkormányzati szerv elé történő terjesztéséhez, és a vásárlásra vonatkozó döntés előkészítése során értékbecslés megrendeléséhez. Szabó Loránd polgármester

ELŐTERJESZTÉS február 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS február 28-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 28-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület március 28-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület március 28-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2013. március 28-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz 2. számú előterjesztés Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanok hasznosításával összefüggő ügyek Előterjesztő:

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz 1. számú előterjesztés Az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. február 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. február 14-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i rendes ülésére Tárgy: A Kaposvár TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Részletesebben

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Városgazdálkodási Bizottsága 2014. március 26-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Városgazdálkodási Bizottsága 2014. március 26-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 60/2014. (III. 26.) sz. bizottsági határozat Dombóvár Város Önkormányzatának az ÖKO- DOMBÓ Nonprofit Kft. ügyvezetője prémiumfeltételeinek értékeléséről szóló határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület szeptember 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület szeptember 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz 1 Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2013. szeptember 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz 2. számú előterjesztés Tájékoztató Dombóvár lakosságának egészségi állapotáról 3. számú előterjesztés

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása a Teleki

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi ok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről Ózd, 2014. április 30. Előterjesztő: Polgármester Készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Új napirendi pont 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: A Városháza konyhájának működtetése

Részletesebben

2015. július 23-i rendkívüli ülésére

2015. július 23-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. felügyelőbizottsági

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Napirend előtt Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. június 27-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. június 27-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati bérlakás-értékesítés folytatásával

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület április 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület április 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. április 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz 2. számú előterjesztés A közterületek használatának szabályairól szóló rendelet elfogadása A napirendi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. december 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. december 14-i rendes ülésére Új napirendi pont 31. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére Tárgy: Hulladékgazdálkodási tárgyú döntések

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 27-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 27-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-i rendes ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 2-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 2-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 2-i ülésére Minősített többség Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 95/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére Tárgy: A MÁV sportingatlan üzemeltetési szerződésének meghosszabbítása,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 28 i rendes ülésére. Bizottsági tárgyalás nélkül javasolt napirendre venni

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 28 i rendes ülésére. Bizottsági tárgyalás nélkül javasolt napirendre venni Új napirendi pont 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28 i rendes ülésére Tárgy: Csikóstőttős Község Önkormányzatának

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség I. határozati javaslat Egyszerű többség II. és III. határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 29-i

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. február 9-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. február 9-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére

16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére 16 számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016 március 31-i rendes ülésére Tárgy: 2016 évi sporttámogatási keret felosztása Előterjesztő:

Részletesebben

Nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések 2013.

Nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések 2013. Nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések 2013. Szerződő fél Tárgy Típus Értéke (Ft) Időtartama 1. Belügyminisztérium Támogatási szerződés KEOP-7.1.3.0/09-2010-0025 10.680.000 2013.02.01 Dombóvár

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselő-testületnek - a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Dalkia Energia Zrt. KEOP-2012-5.4.0

Részletesebben

Új napirendi pont 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS

Új napirendi pont 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Új napirendi pont 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 21-i rendkívüli ülésére Tárgy: A dombóvári általános iskolák felvételi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS szeptember 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS szeptember 13-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: Előterjesztő: A József Attila Általános Művelődési

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

PG/1. számú előterjesztés Egyszerű többség

PG/1. számú előterjesztés Egyszerű többség PG/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2016. november 23-i rendes ülésére Tárgy: Mezőgazdasági területek haszonbérbe adási

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Új napirendi pont 39. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS

Új napirendi pont 39. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Új napirendi pont 39. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulás keretében

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. július 30i képviselő testületi üléséről M u t a t ó: Határozat: Rendelet Tárgy: 147/2013.(VII.30.) Határozat 148/2013.(VII.30.)

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...5. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...5. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...5. oldal 1/2013. (I. 3.) önkormányzati rendelet Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének szervezeti

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i rendes ülésére Tárgy: Közvilágítás korszerűsítése Előterjesztő: Szabó Loránd

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző Az előterjesztést figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat víziközmű-szolgáltatási feladatainak

Részletesebben

6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére

6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlan-felajánlásokkal kapcsolatos döntések Előterjesztő:

Részletesebben

2015. február 19-i rendes ülésére

2015. február 19-i rendes ülésére Új napirendi pont 31. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére Tárgy: A 2015. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS december 16-i és december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS december 16-i és december 20-i ülésszakára Delegálás: egyszerű többség Választás: minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy: Gazdasági társaságok

Részletesebben

2015. április 30-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére 31. napirendi pont Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Esztári Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés módosítása

Részletesebben

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény kérelme a szakmai

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2014. április 24-i rendes ülésére

2014. április 24-i rendes ülésére Új napirendi pont 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: Hozzájárulás az Egyesített Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 7-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 7-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség Minősített többség alapító okirat módosítása ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 7-i rendkívüli ülésére Tárgy: A szőlőhegyi közösségi ház üzemeltetése

Részletesebben

26. számú előterjesztés Rendeletmódosítás: Minősített többség Határozati javaslat: Egyszerű többség

26. számú előterjesztés Rendeletmódosítás: Minősített többség Határozati javaslat: Egyszerű többség 26. számú előterjesztés Rendeletmódosítás: Minősített többség Határozati javaslat: Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanvásárlási igények Előterjesztő: Szabó Loránd

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

2013. november 28-i rendes ülésére

2013. november 28-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításával összefüggő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 25-i ülésére. A dombóvári távhőszolgáltatóval kapcsolatos ügyek

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 25-i ülésére. A dombóvári távhőszolgáltatóval kapcsolatos ügyek Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-i ülésére Tárgy: A dombóvári távhőszolgáltatóval kapcsolatos ügyek Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Ózd, 2015. július 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 2 10/2015.

Részletesebben

Új napirendi pont 30. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS

Új napirendi pont 30. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Új napirendi pont 30. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: Az ÖKO-DOMBÓ Kft. folyószámlahitel

Részletesebben

2014. május 29-i rendes ülésére

2014. május 29-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. augusztus 16-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2013. (XII. 19.) határozata

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2014. május 28.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2014. május 28. J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 41/3. szám alatti (hrsz: 1213/A/3) magántulajdonú ingatlan felajánlás elbírálásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

2013. augusztus 26-i rendkívüli ülésére

2013. augusztus 26-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Hamulyák Közalapítvány tartozásainak rendezése

Részletesebben

2014. augusztus 28-i rendes ülésére

2014. augusztus 28-i rendes ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. augusztus 28-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-vel kapcsolatos

Részletesebben

10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 8-i rendkívüli ülésére

10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 8-i rendkívüli ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a Komplex mérnöki szolgáltatás a jótállási

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 45/2011. (V.30. ) KT. sz. határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i rendes ülésére 7. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

10. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére

10. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. beszámolója

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző A polgármesteri beszámolót Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 18. napján 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

6. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 30-i rendes ülésére

6. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 30-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 30-i rendes ülésére Tárgy: 2017. évi sporttámogatási keret felosztása Előterjesztő:

Részletesebben

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve 1 I. Dombóvár Város Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve A képviselőtestületi rendes ülések 1. napirendi pontja: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: Határozat tárgya: 01. 27. rendkívüli, nyilvános, együttes 1/2011. (I. 27.) Napirend

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: IV-76/4593/2013. sz. határozat 1. melléklet Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: Humán Főosztály Ápolási díj: Összesen 294

Részletesebben

2015. szeptember 24-i ülésére

2015. szeptember 24-i ülésére 14. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 261/2012. (XII.19) sz. képviselő-testületi határozat: 1.) A képviselő-testület elfogadja a két ülés között történtekről szóló beszámolót. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a Katona József utcai sporttelep és a Szuhay

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

16. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-i rendes ülésére

16. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-i rendes ülésére 16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i rendes ülésére Tárgy: Feladatellátási szerződés kötése a Dombóvár-Tamási (Pári)

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére. Tárgy: Az önkormányzat vagyonbiztosításához kapcsolódó döntés

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére. Tárgy: Az önkormányzat vagyonbiztosításához kapcsolódó döntés 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonbiztosításához kapcsolódó döntés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

5. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére

5. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvári Művelődési Ház NKft.-vel kötött közművelődési

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének június 30-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Hamulyák Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről Előterjesztő: Horváth Éva

Részletesebben

k.m.f Jegyzőkönyv-hitelesítők:

k.m.f Jegyzőkönyv-hitelesítők: ülésének könyvéből. 159/2016. (VII.27.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. július 27-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

12. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 19-i rendes ülésére

12. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 19-i rendes ülésére 12. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére Tárgy: Állami földek igénybevétele közfoglalkoztatási célra

Részletesebben