TARTALOM ELŐSZÓ 11 BEVEZETÉS 15 A) TÖRÖKORSZÁG KÖZLEKEDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM ELŐSZÓ 11 BEVEZETÉS 15 A) TÖRÖKORSZÁG KÖZLEKEDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI"

Átírás

1 TARTALOM ELŐSZÓ 11 BEVEZETÉS 15 A) TÖRÖKORSZÁG KÖZLEKEDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. Földrajzi adottságok A közlekedést befolyásoló nemzetgazdaság néhány jellemzője A gazdaságpolitika legújabb kori változásai, a gazdasági növekedés dinamikájának eddigi és várható változásai Törökország gazdasági helyzete, a gazdaság ágazati szerkezete, az egyes ágazatok főbb jellemzői A török külkereskedelem mérete, jelentősége, országok szerinti megoszlása (orientációja) és áruösszetétele A közlekedési viszonyokkal összefüggő fejlettségbeli regionális különbségek A területi különbségek a XIX. századtól az 1990-es évekig Az Európával összekötő nemzetközi közlekedési korridor hatása a területi egyenlőtlenségek 1980/ /1998. évi alakulására Törökországban A fajlagos GDP területi változása az évi időszakban és a évi állapot A évi fejlettségbeli különbségek a régiók szintjén Törökország pozíciója a globális gazdaságban és az Európai Unióban A török közlekedéspolitika változása, a közlekedési alágazatok közötti arányok (modal split) és az azokat alakító legfontosabb hatótényezők A változó közlekedéspolitika Az alágazati részarányok időbeli alakulása A külkereskedelmi szállításokbeli modal split A nemzetközi turizmus által keltett közlekedés modal splitje 55 B) A KÖZLEKEDÉSI ALÁGAZATOK I. A VASÚTI KÖZLEKEDÉS 1. Az Oszmán Birodalom/Törökország vasúthálózatának kialakulása és fejlődése napjainkig A törökországi vasutak történetének nagyobb korszakai A kezdeti zsákvonalak az 1860-as években Az Oszmán Birodalmon belüli távolsági, valamint az Európával és a Kaukázus térségével összekötő nemzetközi vonalak Az Orient és az Anatóliai vasút Az Orosz Birodalom expanziós törekvései Törökország irányában 69

2 2 TÖRÖKORSZÁG KÖZLEKEDÉSE 1.4. Az első világháború alatt épült Isztambul környéki szénszállító vasutak A Kis-Ázsiát a Közel-Kelettel összekötő interkontinentális jelentőségű vasutak építése az Oszmán Birodalomban A Bagdad vasút A Németországhoz köz A Bagdad vasút nyomvonalának koncipiálása az építkezés és az üzemelés problémái az első világháború végéig A Bagdad vasút geopolitikai vonatkozásai Német angol versengés Mezopotámiában az első világháború előtt és az angol reagálás a német katonai stratégiai törekvésekre Az olaj mint Erisz almája Volt-e szerepe a Bagdad vasútnak az első világháború kitörésében? A Bagdad vasút sorsa az első világháború után a szétaprózódott Közel-Keleten A Hedzsász vasút A finanszírozás sajátos módja A vasút nyomvonalának tervezése és az azt befolyásoló környezet Az építési munkálatok és az általuk keltett politikai feszültségek A vasút üzemeltetésének műszaki és fűtőanyag-ellátási problémái az első világháború idején A felszabdalt vasút sorsa a két világháború között A második világháború alatt keletkezett károk és a részleges helyreállítás A vasút maradékainak helyzete a közelmúltban és a jelenben Tervek a Hedzsász vasút újjáépítésére A Hedzsász vasút relikviáinak kiállítóhelyei A vasúthálózat nagyszabású bővítése a két világháború között a Török Köztársaságban A kelet-anatóliai vasútépítések Az Anatólia nyugati részén végzett hálózatbővítések A második világháború utáni időszak szerényebb vasútépítései a XXI. századig Törökország korunkbeli vasúti közlekedése Szervezeti struktúra Tulajdonviszonyok reform magánosítás Gazdálkodás A bevételek és kiadások alakulása társasági szinten Foglalkoztatás munkatermelékenység a munkabér szerepe a TCDD gazdasági helyzetének alakulásában A TCDD gazdasági nehézségei az állami kompenzáció A TCDD költségvetése 112

3 TARTALOM Közlekedéspolitikai offenzíva a vasút pozíciójának javítása érdekében A vasúti infrastruktúra A TCDD közelmúltbeli, valamint jelenlegi infrastruktúraejlesztésének folyamata és méretei Hagyományos vasútvonalakon végzett pályafelújítások és kapacitásbővítések A pályainfrastruktúra-fejlesztéssel kapcsolatos beruházások A hálózatfejlesztési beruházások súlyponti vonalai Új, kiegészítő vasútvonalak építése a közelmúltban Az európai műszaki normák követése különös tekintettel a brit vasúti szektorra A vasúti infrastruktúra főbb jellemzői Pályageometria (vonalvezetés) a műtárgyak és a felépítmény jellemzői A két- és többvágányú pályák Villamosítás villamosítottság Jelző- és forgalomirányító berendezésekkel ellátottság A pálya-infrastruktúra fenn- és karbantartását szolgáló és a vasúti forgalom műszaki hátterét alkotó létesítmények A vasúti járműpark (vontatójármű és gördülőállomány) A járműpark A törökországi vasútijármű-gyártás Vasútijármű-beszerzések A nagysebességű vasutak A nagysebességű vasúthálózat első szakaszainak megnyitása a XXI. század első évtizedeiben és az épülőfélben levő vonalak Az ország első nagysebességű, Eskişehir Ankara viszonylatú vasútvonalszakasza A másodikként elkészült (Ankara ) Eskişehir Konya nagysebességű vonal A kiemelt jelentőségű Ankara Isztambul nagysebességű korridorvasút építésének befejezése Az Ankara Sivas nagysebességű pálya a vasúti gerincvonal keleti szakaszán A Bandırma Bursa Ayazma Osmaneli nagysebességű vasút projekt A nagysebességű vasút ankarai központi pályaudvara A nagysebességű vasúti és a légi közlekedés viszonya A távlati vasútfejlesztések A 2023-ig kitűzött hálózatfejlesztési célok A nagysebességű és a hagyományos országos vasúthálózat távlati fejlesztése A Marmaray projekt A Boszporuszon átjutás lehetséges módjai A Marmaray projekt célja 143

4 4 TÖRÖKORSZÁG KÖZLEKEDÉSE A projekt megvalósításától várható eredmények Részprojektek A Boszporusz-alagút Az alagúthoz csatlakozó nagyvasúti pályaszakaszok és a helyi/elővárosi kötöttpályás rendszerek Járműállomány-beszerzések a Marmaray-projekt keretében Finanszírozók és kivitelezők, felszerelés/berendezés A Marmaray hálózati rendszer forgalma A vasúti forgalom méretének és súlyának alakulása A személyforgalom A személyszállítási szolgáltatások fajtái viszonylatkategóriák/ távolságok szerint Nemzetközi szolgáltatások A belföldi távolsági személyszállítás a fővonalakon A regionális léptékű, valamint a helyi/elővárosi személyszállítás A teheráru-szállítás A teheráru-forgalom méreteinek alakulása és árucsoportok szerinti összetétele A vonalhosszra vetített fajlagos vasúti teherforgalom A teheráru-szállítás nehézségei Az inter- és multimodális (kombinált) szállítás helyzete A viszonylag kedvező peremfeltételek A közreható kedvezőtlen tényezők és a megszüntetésükhöz szükséges intézkedések A konténerizáció kiemelkedő jelentősége és az irányvonatokkal történő szállítás terjedése Az intermodális szállítás fejlesztésének prioritásai különös tekintettel a vasút szerepére és a logisztikai központokra 165 II. A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS 1. A közúti infrastruktúra A tulajdonosok/fenntartók és a burkolatfajták szerinti útkategóriák A többsávos utak a hálózatfejlesztési tervekben Az autópálya-hálózat Az autópálya-állomány növekedése és a 2011-ben működő hálózat A távlati autópálya-hálózat A 2010-es évek elején megvalósulóban levő néhány autópályalétesítési projekt A Gebze İzmir autópálya projekt (GDH) az égei-tengeri régióban Az észak-márvány-tengeri autópálya-projekt Az autópályák szerepe a periferikus elmaradott GAP régió közlekedésfejlesztésében 182

5 TARTALOM 5 2. Törökország közúti járműállománya A hazai gépkocsigyártás fejlődése és teljesítménye Törökország gépkocsiállományának összetétele és a fajlagos személyautó-ellátottság területi különbségei Szállítási szolgáltatók és teljesítmények 186 III. TENGERI KÖZLEKEDÉS 1. A fekvésbeli és természeti adottságok szerepe A tengerhajózás súlya az ország gazdasági életében A tengeri kikötőállomány általános jellemzői A törökországi kikötőállomány tulajdonviszonyai és üzemeltetői A magánosítási folyamat és az eddigi eredményei A TCDD-hez és a TDI-hez tartozó állami kikötők az átmeneti időszakban Az önkormányzati kikötők A nagyüzemi ipari kikötők A magánkikötők A kikötői beruházások, fejlesztések és menedzsmenttevékenység szabályozása, szervezetei A kikötőüggyel kapcsolatos szervezetek Az egyes ágazati csúcsszervezetek és minisztériumok szerepe a kikötők menedzselésének és fejlesztésének szabályozásában A minisztériumok és az önkormányzatok együttműködése a beruházások engedélyezésének, jóváhagyásának folyamatában A kikötői igazgatási és fejlesztési szakpolitika Az ország teljes kikötőállományának forgalma és földrajzi megoszlása A kikötőállomány megoszlása a bennük megforduló hajók nagysága és kora alapján A forgalom méreteinek és szerkezetének alakulása az utóbbi évtizedekben Kapacitásfeleslegek a teljes állomány szintjén? A kikötők számának, forgalmának és kapacitásának megoszlása tengerpartok szerint A speciális rendeltetésű jelentősebb kikötők szerepe és allokációja A konténerkikötők RoRo- és gépkocsirakodó kikötők A nemzetközi üdülőhajós szolgáltatások törökországi kikötői Az alárendelt jelentőségű török csomóponti kikötők szerepe a nemzetközi tranzitban A közép- és kiskategóriás konténer-, valamint ömlesztett rakományt, általános árut kezelő kikötők kapacitásának növelése 220

6 6 TÖRÖKORSZÁG KÖZLEKEDÉSE 3.8. A törökországi kikötőszektor SWOT elemzése és a kikötőállomány fejlődését befolyásoló körülmények Az egyes partszakaszok fontosabb kikötői, kikötőcsaládjai A Márvány-tenger kikötői Isztambul Ambarlı/İzmit agglomeráció kikötőcsaládja A Márvány-tenger északnyugati partjának kikötői Az İzmiti-öböl északi és keleti partjának kikötői A Dardanellák kikötői A Márvány-tenger déli partjának kikötői Az Égei-tenger keleti partjának törökországi kikötői İzmir és a közeli kikötők A Petkim-félszigeten létesítendő kikötőkomplexum és logisztikai központ terve A meghatározó cég, a Petkim A Seka Gocek (Petkive/Fethiye-öböl) rakodóhely Törökország földközi-tengeri kikötői A partvidék nyugati és középső szakaszának jelentéktelenebb kikötői A keleti partszakasz legjelentősebb és egyben legígéretesebb kikötője, Mersin Mersin kikötőjének gazdasági hatása Előre- és hátrakapcsoló hatások Hatékonyság A kikötő hátországával való kapcsolata (konnektivitása) A közvetlen és közvetett hozzáadott érték A kikötővel kapcsolatos foglalkoztatás mértéke Az İskenderuni-öböl kikötői Az olajexport-kikötő Ceyhan Ceyhan fiókkikötői Dörtyolban İskenderun kikötőkomplexuma İsdemir Törökország fekete-tengeri kikötőállománya Törökország pozíciója a Fekete-tengeri régió (BSR) kereskedelmi rendszerében A Fekete-tenger jelentősebb törökországi kikötői Zonguldak Sinop Samsun Trabzon A nemzeti tengeri kereskedelmi flotta és szerepe a távolsági szállításban Tulajdonviszonyok A flotta főbb hajótípuscsoportjainak jellemzői A száraz ömlesztett árut szállító hajók A konténerszállító flottilla Az olajtartályhajó-flottilla 269

7 TARTALOM A vegyianyag-szállító tartályhajók A RoRo-flottilla A tengeri komp- és RoRo-hajókkal végzett szolgáltatások és viszonylataik A legnagyobb hajótulajdonosok/hajózási társaságok A tengeri komp- és RoRo hajókkal végzett szolgáltatások és viszonylataik A tengeri komp- és RoRo-vonalak szerepe Törökország nemzetközi közlekedési kapcsolataiban A nemzetközi vasúti kompvonalak A belföldi vasúti kompvonalak A nemzetközi RoRo-kompvonalak A belföldi RoRo- és személyszállító kompszolgáltatások 279 IV. A LÉGI KÖZLEKEDÉS 1. A Törökországban regisztrált (hazai) légi közlekedési társaságok A hazai társaságok szerepe az ország légi közlekedésében A török légi közlekedési társaságok zászlóshajója, a nemzeti THY légitársaság Az általános repülés (general flight) körébe tartozó feladatokat ellátó egyéb légitársaságok A légi közlekedésnek földi szolgáltatásokat nyújtó speciális ( kiegészítő ) tevékenységet folytató háttértársaságok A légi irányítás A légi járatokat ellátó és azok számára logisztikai tevékenységet végző földi szolgáltatók Képzési és továbbképzési intézmények A légi járművek műszaki ellenőrzése, karbantartása és javítása A THY Technic A TAI társaság A TEI (Aircraft Engine) társaság A TCI (Turkish Cabin Systems Ltd) társaság Repülőgépülés-gyártó Ipari és Kereskedelmi Kft A törökországi repülőterek A teljes repülőtér-állomány nagysága és teljesítőképessége A közforgalmú repülőterek A közforgalmú repülőtér-állomány kialakulása, valamint utas- és légiáru-forgalmuk változása az utóbbi évtizedekben A korunkbeli közforgalmú repülőterek állományának sajátosságai tulajdonosok/üzemeltetők és szolgáltatásfajták szerint A repülőterek megoszlása rendeltetésük szerint A repülőtér-állomány tulajdoni-szervezeti átalakulása A korunkbeli tulajdonosi struktúra A repülőterek területi megoszlása és az igazgatási központ viszonya 310

8 8 TÖRÖKORSZÁG KÖZLEKEDÉSE Törökország repülőtéri forgalmának főbb jellemzői Az ország repülőtéri forgalmának növekedése A legforgalmasabb repülőterek sorrendjének változása 1988 és 2012 között, valamint az egyes repülőterek forgalmának rendkívül különböző alakulása 2008 és 2012 között A repülőtéri forgalom igen erős koncentrációja (2012-ben) A fajlagos (1000 lakosra jutó) repülőtéri forgalom jelentős különbségei (2012-ben) A repülőtéri infrastruktúra-fejlesztések A repülőtér-állomány fejlesztésének általános jellemzői és egyes repülőterek fejlesztési beruházásai Isztambul harmadik nemzetközi repülőterének terve Az Atatürk nemzetközi repülőtér A Sabiha Gökçen repülőtér A már létező repülőterek továbbfejlesztésének elégtelensége a harmadik (mega-) repülőtér megépítésének szükségessége és helyének megválasztása Az Airport City koncepció alkalmazása Isztambulban A törökországi repülőterek master planjai Az új repülőtér létesítésével kapcsolatosan eddig megtett lépések A nem közforgalmú (az általános repülést szolgáló) egyéb rendeltetésű repülőterek és leszállóhelyek A törökországi légi forgalom A légi forgalom növekedése és különféle szerkezeti sajátosságai Az adatok értékelésének módja A forgalom időbeli növekedésének mértéke A nemzetközi és belföldi forgalom, továbbá a menetrendszerű és nem menetrendszerű szolgáltatások részarányának alakulása A légiáru- (cargo) szállítás teljesítménye és szerkezeti jellemzői A törökországi nemzetközi légi forgalom irányultsága és szerkezete viszonylatok, kontinensek szerint A leszállás nélküli tranzitforgalom A nemzetközi célforgalom A török légitársaságok által keltett forgalom méretei és néhány jellemzője A közeljövőben várható légi forgalom A törökországi légi közlekedés (gazdasági) haszna A légi közlekedés gazdasági lábnyoma Az ország GDP-jéhez való hozzájárulás A foglalkoztatáshoz való hozzájárulás A légi turizmusból adódó katalitikus hatások A légi közlekedés szerepe a turisták közlekedésében 366

9 TARTALOM A légi turizmus hozzájárulása a GDP-hez és a foglalkoztatáshoz A légi közlekedési szektor számára végzett beruházásokból eredő haszon Az utasok és az áruszállíttatók fogyasztásaiból eredő hasznok A hosszú távú gazdasági növekedés lehetővé tétele A konnektivitás és a légi közlekedési szolgáltatások ára közötti kapcsolat A légi közlekedés gazdaságiteljesítmény-növelő hatásának módja A külföldiek közvetlen beruházásai és a konnektivitás közötti kapcsolat Konnektivitás és a hosszú távú növekedés A légi közlekedési szektor SWOT-elemzése 374 C) TÖRÖKORSZÁG A NEMZETKÖZI KÖZLEKEDÉSI TÉRBEN A FORDÍTÓKORONG SZEREPA KÖZLEKEDÉSI ALÁGAZATOK I. TÖRÖKORSZÁG KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLATAI SZOMSZÉDAIVAL 1. A Törökország és a közeli FÁK-országok közötti vasúti teheráru-szállítás (nyomtávkülönbségekből adódó) változatai Törökorzág szárazföldi közlekedéshálózati kapcsolatai a szomszédos országokkal a határátkelőhelyek megoszlása és működése alapján A vonatkozó források kritikája A környező országokkal való közlekedési kapcsolatok intenzitását befolyásoló tényezők Az egyes határszakaszok jellemzői A kaukázusi szomszédokkal való vasúti kapcsolat helyreállításának politikai háttere 392 II. A TÖRÖKORSZÁGI SZÁRAZFÖLDI TRANZITKÖZLEKEDÉS 1. Törökország természetes tranzit-, illetve fordítókorong-potenciálja A törökországi vasutak alárendelt szerepe az Európa és Ázsia közötti áruszállításban A jelentős tranzitpotenciál kihasználatlanságának okai Törökország lehetséges szerepe a transzeurázsiai (korridor) közlekedésben A tranzitfeladatot is ellátó kombinált szállítás A tranzitot elősegítő korunkbeli közlekedési infrastruktúra fejlesztése A nagyregionális léptékű csővezetékes olaj- és gáztranzit 405

10 10 TÖRÖKORSZÁG KÖZLEKEDÉSE III. A TENGERSZOROSOK MINT SZUBGLOBÁLIS JELENTŐSÉGŰ HAJÓZÁSI TRANZITVONALAK 1. A tengerszorosok átmenő forgalmának sokszorozódása és összetétele Áldásból átok (Törökország viszonyának változása az elidegenedett tengerszorosokhoz) Törökország restrikciós Boszporusz-politikája A tranzitforgalom jövőbeni alakulása a tengerszorosokban (A tranzitszállítás forrásainak, illetve irányainak lehetséges változásai) 409 IV. ÖSSZEFOGLALÓ KÖVETKEZTETÉSEK / 412 IRODALOM 414 NÉVMUTATÓ 426

ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014.

ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014. MSZP. INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA ÉS LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014. Budapest 2009 10. 26. Balogh Imre

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

A közlekedés helyzete magyarországon 2007

A közlekedés helyzete magyarországon 2007 A közlekedés helyzete magyarországon 2007 Budapest, 2008. május BeVezetés A közlekedés kérdése központi helyet foglal el minden ország életében. Magyarországon a GDP 6-8%-át a közlekedés, szállítás állítja

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Országos Vasútfejlesztési Koncepció (OVK) VITAANYAG Készítette: A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ megbízásából a Stratégia Konzorcium. A szakmai vitaanyagban

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSFÖLDRAJZI SAJÁTOSSÁGOK A MAGYAR RÉGIÓKBAN. Veres Lajos 1. Átfogó helyzetértékelés

KÖZLEKEDÉSFÖLDRAJZI SAJÁTOSSÁGOK A MAGYAR RÉGIÓKBAN. Veres Lajos 1. Átfogó helyzetértékelés Földrajzi Konferencia, Szeged 21. KÖZLEKEDÉSFÖLDRAJZI SAJÁTOSSÁGOK A MAGYAR RÉGIÓKBAN Veres Lajos 1 Átfogó helyzetértékelés közlekedése legutóbb a XIX.-XX. század fordulóján felelt meg az ország gazdasági

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS Tartalom Vezetői összefoglaló... 7 A stratégia célja, időtávja... 7 A stratégia megalapozása... 9 A stratégia

Részletesebben

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Európai Duna Régió Stratégia EDRS Prioritás

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Európai Duna Régió Stratégia EDRS Prioritás Európai Duna Régió Stratégia EDRS Prioritás A program megnevezése A program előzményei, indokoltsága, célja II. Fenntartható gazdaságfejlesztés 3. Környezetbarát közlekedés a Duna régióban A Duna régió

Részletesebben

Közlekedés. Csomóponti helyzet és egyközpontú hálózati szerkezet. A közlekedés alágazati szerkezete közlekedéspolitika

Közlekedés. Csomóponti helyzet és egyközpontú hálózati szerkezet. A közlekedés alágazati szerkezete közlekedéspolitika Közlekedés Csomóponti helyzet és egyközpontú hálózati szerkezet Magyarország Európa keleti felének egyik nemzetközi közlekedési gócterülete, összekötő kapocs egyfelől Európa nagytérségei között, másfelől

Részletesebben

Magyar logisztikai stratégia (2007-2013)

Magyar logisztikai stratégia (2007-2013) MUNKAANYAG Magyar logisztikai stratégia (2007-2013) 2008. július 4. TARTALOM ÁBRAJEGYZÉK...2 TÁBLÁZATJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. Előzmények... 5 1.1.1. A dokumentum indíttatása...

Részletesebben

Közlekedés az Európai Unióban

Közlekedés az Európai Unióban Közlekedés az Európai Unióban Bevezetés 2 Fehér Könyv az EU közlekedéspolitikájáról 4 A közlekedési alágazatok közösségi szabályozása 6 A közösségi infrastruktúra és fejlesztési programjai 12 A magyar

Részletesebben

Nemzeti dunai vízi közlekedési stratégiai terv (vitaanyag)

Nemzeti dunai vízi közlekedési stratégiai terv (vitaanyag) Nemzeti dunai vízi közlekedési stratégiai terv (vitaanyag) 2013. december Tartalom Vezetői összefoglaló... 4 1 Bevezetés... 5 1.1 Küldetés... 5 1.2 A dokumentum célja... 5 1.3 A dokumentum háttere és felépítése...

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként a Miskolci Egyetem Világ- és Regionális

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 2007HU162PO001 TARTALOM 1 BEVEZETÉS...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 2 HELYZETELEMZÉS... 6 3 STRATÉGIA... 41 4. PRIORITÁSI

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Kovács Áron

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Kovács Áron DOKTORI ÉRTEKEZÉS Kovács Áron Pécs, 2015 Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola A Dél-Dunántúl és a Vajdaság közlekedési módozatainak (alágazatainak)

Részletesebben

Tér és Társadalom / Space and Society 26. évf., 2. szám, 2012 TÁNCZOS LÁSZLÓNÉ

Tér és Társadalom / Space and Society 26. évf., 2. szám, 2012 TÁNCZOS LÁSZLÓNÉ Tér és Társadalom / Space and Society 26. évf., 2. szám, 2012 Erdősi Ferenc: Afrika közlekedése TÁNCZOS LÁSZLÓNÉ Erdősi Ferenc Afrika közlekedése c. könyve 2011 végén jelent meg az IDResearch Kft./Publikon

Részletesebben

A különböző vasúti hálózatok. (törzsvonalak, elővárosi vonalak, mellékvonalak, nagysebességű vonalak)

A különböző vasúti hálózatok. (törzsvonalak, elővárosi vonalak, mellékvonalak, nagysebességű vonalak) A különböző vasúti hálózatok (törzsvonalak, elővárosi vonalak, mellékvonalak, nagysebességű vonalak) vonali és hálózati hatékonysága, illetve a versenyképesség értelmezése a vasútnál hazai tapasztalatok

Részletesebben

Az áruszállítás közútról vasútra történő átterelésének lehetőségei Magyarországon

Az áruszállítás közútról vasútra történő átterelésének lehetőségei Magyarországon Az áruszállítás közútról vasútra történő átterelésének lehetőségei Magyarországon A tanulmány a Közlekedés- és Fejlesztéspolitikai Intézet (Institute for Transportation & Development Policy, ITDP, New

Részletesebben

NEMZETI HAJÓZÁSI STRATÉGIA

NEMZETI HAJÓZÁSI STRATÉGIA TERVEZÉSKOORDINÁCIÓÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG NEMZETI HAJÓZÁSI STRATÉGIA avagy Magyarország és fővárosa a víz felé fordul - VITAANYAG - 2012. szeptember NEMZETI HAJÓZÁSI STRATÉGIA avagy Magyarország és

Részletesebben

A logisztikai szolgáltatások fejlődése Délkelet-Európa országaiban

A logisztikai szolgáltatások fejlődése Délkelet-Európa országaiban TARNAI JÚLIA A logisztikai szolgáltatások fejlődése Délkelet-Európa országaiban Az 1999-ben, Németország EU-elnöksége idején, megkötött Délkelet-európai Stabilitási Egyezmény értelmében az Európai Közösség

Részletesebben

ÖSSZEOMLÁS VAGY RENESZÁNSZ? (A hagyományos vasúti közlekedés állapota és kilátásai Kelet-Európában)

ÖSSZEOMLÁS VAGY RENESZÁNSZ? (A hagyományos vasúti közlekedés állapota és kilátásai Kelet-Európában) Tér és Társadalom 23. évf. 2009/2. 1-23. p. Tér és Társadalom XXIII. évf. 2009 eza ÖSSZEOMLÁS VAGY RENESZÁNSZ? (A hagyományos vasúti közlekedés állapota és kilátásai Kelet-Európában) (A Breakdown or a

Részletesebben

A magyar-szerb határmenti térség közlekedés és infrastruktúra fejlesztésének stratégiai irányait megalapozó dokumentum

A magyar-szerb határmenti térség közlekedés és infrastruktúra fejlesztésének stratégiai irányait megalapozó dokumentum A magyar-szerb határmenti térség közlekedés és infrastruktúra fejlesztésének stratégiai irányait megalapozó dokumentum INNOAXIS PROJECT Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme 2011 1 Mottó:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány HELYZETFELMÉRÉS MAGYARORSZÁG GYORSFORGALMI ÚTHÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSÉRŐL Készítette: Fehérvári

Részletesebben

Logisztika és szállítmányozás SZTK. Levelező tagozat

Logisztika és szállítmányozás SZTK. Levelező tagozat BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Logisztika és szállítmányozás SZTK Levelező tagozat A VASÚTI TEHERKOCSIK GAZDASÁGOS KIHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI, A MASPED RAILOG KFT. GYAKORLATÁBAN, A VASÚTI

Részletesebben

ÉSZAK DÉL REGIONÁLIS GYORSVASÚT

ÉSZAK DÉL REGIONÁLIS GYORSVASÚT MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT ORSZÁGOS INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT ÉSZAK DÉL REGIONÁLIS GYORSVASÚT BUDAPEST, 2008 JANUÁR 31 BALOGH IMRE A TAGOZAT ELNÖKE TARTALOM BEVEZETŐ ELŐZMÉNYEK 1. ELŐKÉSZÍTÉS

Részletesebben

4. A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA TERÜLETI ALAKULÁSA A műszaki infrastruktúra az általános infrastruktúra szerkezeti rendszerének olyan alkotó eleme, amely magába foglalja egy adott terület, település műszaki

Részletesebben

MEGFONTOLÁSOK az Országos Vasútfejlesztési Koncepció készítéséhez

MEGFONTOLÁSOK az Országos Vasútfejlesztési Koncepció készítéséhez MEGFONTOLÁSOK az Országos Vasútfejlesztési Koncepció készítéséhez MMK Közlekedési Tagozat 2011. november hó MEGFONTOLÁSOK az Országos Vasútfejlesztési Koncepció készítéséhez Készítette: Molnár László okl.

Részletesebben

Európa közlekedési nagyszerkezetének orientációs változása

Európa közlekedési nagyszerkezetének orientációs változása Földrajzi Értesítő XLVII. évf. 1998. 4. füzet, pp. 539 576. Európa közlekedési nagyszerkezetének orientációs változása ERDŐSI FERENC 1 Földrészünk belső hatalmi, gazdasági, társadalmi térségi tagoltságát

Részletesebben

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ LIV. évfolyam 5. szám 161 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE a Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirata VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungarischen Vereins für Verkehrwissenschaft

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA ZÖLD KÖNYV. TEN-T: Szakpolitikai felülvizsgálat

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA ZÖLD KÖNYV. TEN-T: Szakpolitikai felülvizsgálat HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 4.2.2009 COM(2009) 44 végleges ZÖLD KÖNYV TEN-T: Szakpolitikai felülvizsgálat EGY MEGFELELŐBB MÓDON INTEGRÁLT ÉS A KÖZÖS KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁT SZOLGÁLÓ

Részletesebben