60 Years of Pig Iron Production in Dunaújváros Historical Review of Shaft accretions effect for CO-utilization in Blast Furnace

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "60 Years of Pig Iron Production in Dunaújváros Historical Review of 1954-2014. Shaft accretions effect for CO-utilization in Blast Furnace"

Átírás

1 LII. évfolyam 2. szám (173) Kézirat lezárva: június TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság: Bocz András Bucsi Tamás Cseh Ferenc Gyerák Tamás Kopasz László Kozma Gyula László Ferenc Lontai Attila Lukács Péter PhD Orova István Rokszin Zoltán Szepessy Attila Tarány Gábor Pap Zoltán 60 éves a nyersvasgyártás dunaújvárosban Történeti áttekintés az közötti időszakról 60 Years of Pig Iron Production in Dunaújváros Historical Review of Móger Róbert, Farkas Ottó A nagyolvasztó aknarészében elhelyezkedő tapadványok hatása a gázkihasználásra Shaft accretions effect for CO-utilization in Blast Furnace Horváth Ákos A Dunai Vasmű korábbi kapcsolatai a volt hazai járműgyártással, és jövőbeni lehetőségei The Earlier Relations of Dunaferr Dunai Vasmű with the National Construction of Vehicles and the Future Possibilities Főszerkesztő: Dr. Szücs László Felelős szerkesztő: Jakab Sándor Olvasószerkesztő: Dr. Szabó Zoltán Technikai szerkesztő: Kővári László Grafikai szerkesztő: Késmárky Péter Rovatvezetők: Felföldiné Kovács Ágnes Hevesiné Kővári Éva Szabó Gyula Szente Tünde Hári László A reve képződésének és morfológiájának vizsgálata Study on scale generation and morphology Varga Tibor Hengerprofilmérő kifejlesztése az ISD Dunaferr Meleghengerműben Development of Roll Profile Measuring Equipment at ISD Dunaferr Hot Rolling Mill Bíró Koppány Ajtony Magyarországi vasúti-közúti intermodális szállítás értékelése Evaluation of rail-road intermodal transportation in Hungary

2 ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK Az ISD Dunaferr Dunai Vasmû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság megbízásából kiadja a Dunaferr Alkotói Alapítány Felelõs kiadó: Lukács Péter PhD, az alapítvány kuratóriumának elnöke Nyomdai elõkészítés: P. Mester Anikó HU ISSN: A kiadvány elektronikus változatban elérhetõ a címen Nyomtatás: Extra Média Nyomda Kft. Felelõs vezetõ: Szabó Dániel 2014

3 Pap Zoltán * 60 éves a nyersvasgyártás dunaújvárosban Történeti áttekintés az közötti időszakról Az I. sz. kohó üzembe helyezésének 60 éves évfordulója tiszteletére készült e cikk, amely kronológiai sorba állítva foglalja össze a Nagyolvasztómű legfontosabb eseményeit. Az áttekintés természetszerűleg nem teljes körű. A cikk írója csak a fontosabb történésekre helyezte a hangsúlyt. This article was written in honour of the 60 years anniversary of starting up the blast furnace number 1, and sums up the most significant milestones of the Blast Furnace Plant in chronological order. It is not a holistic review though, by its nature. The author only emphasized the most important steps. Bevezető A Nagyolvasztóműnél a kohók felépítésének kezdetétől a salakfeldolgozás megindulásáig eltelt időt tekintik hőskornak. Ebben az időszakban tanulták meg az itteni üzemekben dolgozók, hogyan zajlanak a technológiai és karbantartási folyamatok, hogyan kell azokat kézben tartani. Ezt követően egy viszonylag konszolidált időszak következett, amikor természetesen történtek fejlesztések, de lényegében a kapacitások maximális kihasználása volt a cél. A 80-as évek közepétől mind a technológiai színvonalban, mind a betétek minőségében nagymértékű fejlődés következett be, majd az ezredfordulótól jellemzően a környezetvédelemi elvárások szigorodása miatti beruházások kerültek előtérbe. A év elsősorban a kohóátépítés szükségessége miatt meghatározó jelentőséggel bír a Nagyolvasztómű és így a metallurgiai fázis életében kép: Épül a kohó és a léghevítőpark ( ) * Pap Zoltán kohó-üzemvezető, Nagyolvasztómű, ISD Dunaferr Zrt. ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2014/2. 51

4 Történeti áttekintés A Minisztertanács december 29-i határozatában Dunapentele községet jelölte ki a leendő Dunai Vasmű helyszínének. 2 db 700 m 3 -es kohó kialakítását tűzték ki célul, melyek alapanyag ellátását import vasérccel kívánták megoldani. Az ércek fizikai előkészítésére ércelőkészítőművet, a poros alkotók darabosítására tűzi zsugorítóművet terveztek. A nagyolvasztói salak egy részét granuláló berendezésben kívánták feldolgozni január 29. Megkezdődött az I. sz. kohó és a léghevítőpark tényleges építése. Az építés fázisait mutatja be néhány korabeli kép (1-4. kép) február 28. Megtörtént a 700 m 3 hasznos térfogatú I. sz. kohó ünnepélyes avatása és azt követően az első nyersvascsapolás, amivel kezdetét vette a dunaújvárosi nyersvasgyártás (5-6. kép) augusztus 13. Termelni kezdett az ércelőkészítőmű, melynek feladata a nyersvasgyártás és az ércdarabosításhoz felhasznált alapanyagok fogadása, ürítése, törése, osztályozása volt. (7. kép) szeptember 7. Üzembe helyezték az ércdarabosítóművet. A mű feladata, hogy megfelelő minőségű 7. kép: Ércelőkészítőmű 8. kép: Ércdarabosítómű 5-6. kép: I. sz. kohó ünnepélyes avatása és az első nyersvas csapolás zsugorítvánnyal lássa el a kohókat tervezett kapacitása 800 kt/év. (8. kép) október 19. Termelni kezdett a II. sz. kohó. A kohó profilja és mérete megegyezett az I.sz. kohóéval Az átépítést követően ráfújtak a 800 m 3 -re bővített I. sz. kohóra. Az átépítés azért volt egyedi a maga nemében, mert az első olyan kohóépítés volt, ahol a kohó medencéjébe karbontartalmú anyagok kerültek beépítésre. A kohó falazatának hűtése kohópáncélra szerelt hűtőtáskákkal történt Üzembe helyezték a 300 kt/év kapacitású billenő tálcás salakhabosító berendezést. Újabb típusú termék gyártása vált lehetővé, melyet elsősorban az építőipar hasznosított Megtörtént a II. sz. kohó átépítése a munkatérfogat 760 m 3 -re történő növelésével. Bevezetésre került az olajbefúvás technológiája m 3 -es munkatérfogatúra építették át az I. sz. kohót A salaktermékekre vonatkozó igény minél szélesebb körű kielégítésére egy 300 kt/év kapacitású granulálóberendezés került beüzemelésre ezzel a cementipar számára lehetővé vált a granulált kohósalak gyártása. A kohóknál a koksz mellé eddig póttüzelőanyagként alkalmazott olajat a jóval egyszerűbben felhasználható földgázra cserélték. 52 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2014/2.

5 1967. Megvalósult a II. sz. kohó részleges átépítése aknafal cserével, függőleges belső kialakítású hűtőlapok felhasználásával Megtörtént az I. sz. kohó átépítése a munkatérfogat megtartása mellett. A medencébe a kor színvonalához képest jó minőségű lengyel karbon blokk került beépítésre. Az Ércdarabosító-üzemrészben elindult a mészégető kemence Megvalósult a II. sz. kohó teljes átépítése, a kohó térfogatának növelése 760-ról 960 m 3 -re. Kezdetét vette a munkatérfogat növelése és a kohóprofil változtatása, melyek célja a nyersvas mennyiségének növelése volt Megkezdődött a II. sz. kohó léghevítőparkjának átépítése, melyet úgy hajtottak végre, hogy a léghevítőpark az átépítést követően képes legyen a magas toroknyomású üzemmenet megvalósítására. Üzembe helyezték a 4. léghevítőt Átépítették az I. sz. kohót a kohótérfogat 200 m 3 -rel történő bővítésével a növekvő nyersvas termelési igény kielégítésére. Előkészületek történtek a növelt toroknyomású üzemmenet kialakítására. A kohó élettartamát alapvetően befolyásoló medence kialakítása angol karbonblokkokból történt Átépítették a II. sz. kohót. A kohófenék döngöléssel, csehszlovák karbonmasszából készült. Újítás volt a magas toroknyomású üzem, és az elpárologtató hűtési rendszer bevezetése. A kohó az átépítéstől kezdve magas toroknyomással üzemelt, ezáltal a termelékenység nőtt, a tüzelőanyag-felhasználás pedig csökkent A nyersvas önköltség csökkentése érdekében nagyüzemi kísérletek kezdődtek az ércelegy javítására indiai vasérc és svéd pellet felhasználásával. Az I. sz. kohón egy nem beütemezett átépítés történt a medence kilyukadása miatt Üzembe helyezték az I. sz. kohón a 4. léghevítőt Megtörtént az I. sz. kohó átépítése a magas toroknyomású üzemmenetnek megfelelő módon Kezdetét vette a pellet üzemszerű felhasználása a korábban említett svéd és indiai pelletek adagolásával (9. kép). Az Ércdarabosító-üzemrészben a pellet felhasználással párhuzamosan kezdetét vette a magas bázikusságú zsugorítványgyártás A szárazon oltott koksz felhasználásának kezdete. Ennek az eseménynek igen jelentős hatása volt a kohók működésére, mivel a korábban vízzel történő oltási módról a nitrogénhűtésre tértek át. A koksz minősége ugrásszerűen javult, miközben a nedvességtartalma szinte nullára csökkent. 9. kép: Svéd pellet Átépült a II. sz. kohó teljes térfogata 1033 m 3 -re bővült. A korábbi hatoszlopos tartószerkezetet négyoszloposra cserélték, ezáltal a kohón végzett karbantartási munkák sokkal könnyebben megvalósíthatóvá váltak. Számítógépes folyamatirányító rendszer került bevezetésre a finn Rautaruuki tapasztalatainak felhasználásával. A torokzáró berendezést új típusú ukrán Azovmash cég által gyártott torokzárra cserélték ennek hatására a korábbi években megszokott 1 éves tartósság 3 évre növekedett, ami hatalmas jelentőségű volt az üzemidő-kihasználás és a termelhető nyersvas mennyisége szempontjából is Méreteinek megtartása mellett megtörtént az I. sz. kohó átépítése 7 éves kampányidőre. Az Ércdarabosítóüzemrészben az anyag- és energiaköltségek csökkentése érdekében jobb minőségű ércek (Fe > 60%, SiO 2 < 10%) kerültek felhasználásra Sumitomo típusú gyújtókemencéket üzemeltek be az Ércdarabosító-üzemrészben (10. kép). A beruházás megvalósításával az ércdarabosítási folyamat beindításához szükséges hő jóval egyenletesebben oszlik el az elegy felületén javítva a zsugorítvány minőségét. Ezzel párhuzamosan kezdetét vette az üzemrész szabályozásainak számítógépes irányítása. 10. kép: Sumitomo típusú gyújtókemence Megkezdődött a cementkötés nélküli tűzálló anyagok alkalmazása a kohói főcsatornák munkabélésének kialakítására. Befejeződött az Ércdarabosító üzemrészben az elegyalsói mérések automatizálása Átépült a II. sz. kohó méreteinek megtartása mellett, 6 éves kampányidőre Az I/4-es léghevítő átépítésével megkezdődött az I. sz. kohó léghevítőparkjának rekonstrukciója, melynek keretében Hoogovens típusú keramikus égők kerültek beépítésre. Ezek alkalmazásával a tüzelőanyag-felhasználás és a károsanyag-kibocsátás csökkent Megvalósult az I. sz. kohó átépítése, melynek során a kohó méreteiben nem történt változás. A felhasznált tűzálló anyagok tekintetében jelentős mértékű javulást sikerült elérni, ennek eredményeként a tervezett kampányidő 9 évre nőtt. A kohómedencébe kiváló minőségű grafit- és karbonblokkok, az aknába magas Al 2 O 3 -tartalmú samott-téglák kerültek. Az Ércdarabosító üzemrészben megtörtént a visszatérő anyag szabályozott adagolása. ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2014/2. 53

6 11. kép: Zsákos porleválasztó-berendezés A kohók csapolása során keletkező nagymértékű porkibocsátás csökkentésére zsákos porleválasztó-berendezés került beüzemelésre (11. kép) ez a II. sz. kohót szolgálta ki Az I. sz. kohón elvégzett torokzáró berendezés cseréje alatt megtörtént a zsákos porleválasztóra történő rákötés, ettől kezdve mindkét kohón nagymértékben javult az öntőcsarnok levegője. A berendezés segítségével éves szinten közel 1400 tonnával csökkent a porkibocsátás. Kezdetét veszi a világ egyik legjobb minőségű finomércének, a svéd magnetitnek az Ércdarabosító-üzemrészben történő feldolgozása Változatlan munkatérfogattal 10 éves kampányidőre átépült a II. sz. kohó. A kor szellemének megfelelően a kohómedence tócsamélysége megnövelésre került így csökkenthetővé vált a medence kopása. A medencébe kiváló minőségű mikroporózus karbonblokk és mullit került, a kohó akna részébe magas hőállóságú samott-téglákat építettek. Az átépítés alatt a teljes kohópáncél és a kohói tűzálló anyag, valamint a forrószél biztosítását szolgáló vezetékrendszer tűzálló bélését kicserélték. Hosszú kísérletsorozatot követően a kohói érces betétben a zsugorítvány/pellet részaránya elérte az 50-50%-ot, amely a gazdaságosság és a maximálisan megtermelhető nyersvas mennyiség optimumaként állt elő. Az Ércdarabosító-üzemrészben a mészégető-kemence leállításával csökkent a környezetet terhelő pontforrások száma Sor került a mihajlovszki (orosz) és a KPBA (svéd) pellet kísérleti kohósítására. A kohósítási kísérletek tükrözték a lágyulási vizsgálatok eredményeit, miszerint a Dunaferr zsugorítványhoz és a kohók lágyulási-olvadási zónájához leginkább a lebegyinszki és a svéd pellet illeszkedik. A zsugorítógépeken megteremtették a feltételeket a 400 mm-es rétegvastagság eléréséhez A II/2-es léghevítő átépítésével kezdetét vette a II. sz. kohó léghevítőparkjának rekonstrukciója, melynek célja a léghevítők 15 éves tartósságának szavatolásán túl a környezetvédelmi előírások betartása volt Az I. sz. kohó részlegesen átépült. Tulajdonosi döntés értelmében a kohó tervezett kampányideje 5 év volt, ennek megfelelően a korábbi átépítésekhez képest gyengébb minőségű tűzálló anyagok beszerzésére került sor. Az átépítés során megvalósult a kohópáncél és a medence karbonblokkjainak részleges cseréje. Ugyancsak részlegesen kerültek kicserélésre a kohó falazatát védő hűtőlap-sorok is. Megtörtént a kohó forrószélellátását biztosító vezetékrendszer tűzálló falazatának teljes felújítása is A környezetvédelmi előírások betartása érdekében megvalósításra került a léghevítők automatikus tüzelésszabályozása, melynek hatására a berendezések CO-kibocsátása közelítőleg a tizedére csökkent (1. táblázat). Az érces betétbe adagolásra került dió II. -koksz (10-25 mm) mindkét kohón, melynek hatására a gázkihasználás javult, a fajlagos kokszfelhasználás csökkent. A mintegy 40 kg/tonna nyersvas diókoksz felhasználással a Nagyolvasztómű éves szinten cca. 1 Mrd Ft-ot takarított meg A szigorodó jogszabályi háttér a zsugorítványgyártás területén is szükségessé tette új porleválasztó berendezés megépítését. Az elektrosztatikus porleválasztó berendezésnek köszönhetően a porkibocsátás nagymértékben csökkent A gazdasági válság hatására az előző évben megkezdett termeléscsökkentés határozta meg az egész év munkáját. Minden termelési-műszaki mutató a korábbi évekhez képest más irányt vett fel. A kohók elegyszerkezetében jelentős változás történt. A zsugorítvány/pellet részarány 60/40% közelébe módosult. Az Ércdarabosító-üzemrész rendkívül sokféle, korábban nem alkalmazott anyag felhasználására kényszerült e hatások következtében a nyersvas minősége romlott az előző évekhez képest. Jelentős sikerként lehet azonban elkönyvelni, hogy a kohók így is teljesítették a termelési programot, tartósan egyik kohót sem kellett megállítani, csak néhány rövid kohóállásra került sor Folytatódtak a 2009-től beindult kedvezőtlen folyamatok, az alapanyag beszerzés egyre hektikusabbá vált. Többféle anyag bukkant fel a kohók alapanyagaként elsősorban a zsugorítói elegyen keresztül. Ezen anyagok között voltak ugyan értékes ércek is, de időszakonként akár egyetlen elegyalkotó hiányában kohósításra csaknem alkalmatlan termék került le a darabosító szalagokról. Egyre nagyobb mértékben kényszerült rá az üzem a jelentős mennyiségű szennyezőt tartalmazó anyagok felhasználására (pl. konverter iszap). A pellet részarány az érces betétben folyamatosan csökkent, 2013 márciusában 100%-ban kikerült az elegyből január 22-én az I. sz. kohó leállt elkezdődhettek az átépítési előkészületek. 1. táblázat: Légszennyezőanyag-kibocsátás javulása Légszennyező anyag Határérték Kibocsátás tüzelésszabályozás előtt tüzelésszabályozás után CO (P73+P74) 3,0 kg/tonna nyersvas 10,65 kg/tonna nyersvas 0,89 kg/tonna nyersvas NO x (P73) 500 mg/nm 3 63,5 mg/nm 3 35,6 mg/nm 3 NO x (P74) 500 mg/nm 3 118,6 mg/nm 3 9,1 mg/nm 3 54 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2014/2.

7 A 60 év eredményei számokban A nyersvasgyártás történetének hat évtizede alatt jelentős változás történt a kohók hasznos térfogatában, profiljában, a felhasznált tűzálló anyagok minőségében, a kohói betétek összetételében (koksz, érces betét) és a technikai környezetben. Az alábbiakban bemutatott néhány diagram szemlélteti az elért eredményeket. Az 12. képen a Nagyolvasztóműben felépített első kohó (1954; 700 m 3 ) profilja kerül összehasonlításra a Nagyolvasztómű legnagyobb kohójának (2001; 1033 m 3 ) profiljával jól látható a lényeges eltérés. A méretbeli különbözőségeken kívül hatalmas léptékű eltérés van a beadagolt elegy és koksz, valamint a csapoló nyíláson kifolyó nyersvas és salak minőségében és mennyiségében is. A kohóba adagolt érces betét Fe-tartalmát és minőségét reprezentáló elegykihozatal látható a 13. képen. A megindulást követő évek után tartósan stabil ~ 46 %-os elegykihozatallal dolgoztak a nagyolvasztók. A pelletkísérletek megkezdésével és az ércdarabosítói ércek minőségjavításával ez jelentősen megváltozott. Az utóbbi évek elegykihozatal csökkenését a pellet-típusváltások, a zsugorítói elegyhez felhasznált ércek szegényedése, valamint a pelletek felhasználásának elmaradása okozta. A 13. képen a kohók és a betét korszerűségét is reprezentáló fajlagos tüzelőanyag-felhasználási mutató is látható. A kohók indulását követően a javuló feltételeknek köszönhetően a fajlagos tüzelőanyag-felhasználás jelentős mértékben csökkent (~30%-kal) megközelítőleg 780 kg/ tonna nyersvas értékre. Ezt követően két csökkenés is látható még a fajlagos tüzelőanyag-felhasználásban: a jelentősebb főként a III. kokszolóblokk megindulását követően a szárazon oltott kohókoksz felhasználásának köszönhető. Az előző két mutató meghatározta az éves szinten lecsapolt nyersvas mennyiségét, illetve az egységnyi üzemidőre jutó nyersvastermelést (14. kép). Elmondható, hogy az üzemnapi termelés 2009-ig szinte töretlenül fejlődött. Jelentős csökkenés következett be 2009-ben a gazdasági környezet kedvezőtlen alakulása miatt, majd 2013-ban az I. sz. kohó leállítása okán. A műszaki színvonal egyik fokmérője a kohók forrószél-hőmérséklete, illetve a gázkihasználás mértéke (15. kép). A forrószél hőmérsékletén cca. 650 C-ot sikerült növelni re az átlagos hőmérséklet 1080 C volt. Az utolsó évek csökkenése a válság és a kohói betétek változásának számlájára írható. A gázkihasználás mértéke is jól mutatja a fejlődést. A megfelelő gázkihasználás elérése elengedhetetlen feltétele volt annak, hogy a kohók tüzelőanyag felhasználása csökkenjen. A változást a torokpáncéllal történő anyagelrendezés optimalizálásával, valamint a felhasznált alapanyagok minőségének javításával sikerült elérni. A Dunaferrnél termelt nyersvas jellemzőire az egyik legnagyobb hatása a zsugorítvány összetételének és minőségének van. A 16. kép mutatja a zsugorítvány Fe-tartalmának és bázikusságának változását a kezdetektől napjainkig. 13. kép: A kohók elegykihozatala és fajlagos tüzelőanyag-felhasználás ( ) 12. kép: Kohóméretek összehasonlítása (1954/2001) 14. kép: A kohók üzemnapi termelése ( ) ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2014/2. 55

8 A Nagyolvasztóműben az I. sz. kohó 1954-es indulása óta ~ tonna koksz felhasználásával ~ tonna elegy került feldolgozásra ebből összesen tonna nyersvas készült. A nyersvasgyártás jövője kizárólag a tulajdonosok stratégiai döntésétől függ. Valamennyi kohós szakember bízik a nyersvasgyártás fennmaradásában (18. kép), az integrált acélgyártási technológia létjogosultságában! 15. kép: A kohók forrószél-hőmérséklete és a kohók etaco változása ( ) kép: A zsugorítvány Fe-tartalma és bázikussága ( ) A zsugorítványbázikusság értékein látható, hogy erősen bázikus zsugorítvány került le az ércdarabosító szalagokról. Meg kell jegyezni, hogy a zsugorítvány bázikussága a kohói elegyszerkezet függvénye. A 90-es évek elejétől kezdetét vette a savanyú pelletek kohósítása, amit a zsugorítvány bázikusságának növelésével lehetett ellensúlyozni. A Nagyolvasztómű technológiai és karbantartó folyamatait az ott dolgozó szakemberek irányítják, végzik. A munkavállalói létszám alakulását mutatja be a 17. kép. Az átlagosan 700 fős létszám évtől meredeken zuhant, napjainkra a statisztikai létszám 500 fő alá csökkent. 18. kép: Látképek a kohóról (1954, 2014) kép: A Nagyolvasztómű átlagos statisztikai létszáma ( ) 56 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2014/2.

9 Móger Róbert, Farkas Ottó * A nagyolvasztó aknarészében elhelyezkedő tapadványok hatása a gázkihasználásra A nagyolvasztó falazatán kialakult, megvastagodott tapadványréteg károsan befolyásolja az anyagoszlop levonulását, hatással van a nagyolvasztó energetikai egyensúlyára is, amely végső soron a CO 2 -kibocsátás növekedését okozza. Megvizsgáltuk, hogy melyek azok a zónák, melyek esetében a tapadványréteg vastagságának kiemelt jelentősége van és ez milyen hatással van a nagyolvasztó gázáramlási viszonyaira. Hőátadási modell, tapadványrétegből vett minták és a nagyolvasztó jellemző működési paramétereinek statisztikai elemzésével meghatároztuk a nagyolvasztói tapadványréteg vastagságának, és ennek a gázkihasználásra gyakorolt hatásának megállapítására szolgáló matematikai modelleket. On the lining of the Blast Furnace accretion created has a harmful effect for burden descent, moreover has a negative effect for Blast Furnace energy balance. Finally CO 2 -emission is increased because of accretion formation.blast Furnace zones were examined where the accretion thickness has a significant effect for the BF gas stream. With the heat transfer model, the samples taken from the accretion and statistically analysing of typical operating parameters of the blast furnace, mathematical model was created in order to be determined the thickness of blast furnace shaft accretion and the affect of it on gas utilization. Bevezető A nagyolvasztóba az alapanyagokkal beadagolt alkáliák és cink számos káros hatása mellett [1-3], részt vesz a nagyolvasztói tapadványképződési folyamatokban [4, 5]. Ezek kialakulási mechanizmusára vonatkozó vélemények eltérőek [6, 7]. Ugyanakkor a tapadványok gázáramlást, CO-kihasználást befolyásoló hatására vonatkozólag korlátozott információk állnak rendelkezésre. Nemzeti Kutatási Programot indítottunk annak érdekében, hogy a tapadványképződés és a gázáramlási viszonyok kapcsolatrendszerét feltárjuk, konkrét összefüggést keressünk a tapadványréteg vastagsága és a redukáló gáz metallurgiai kihasználása között. A kutatási programhoz szükséges működési adatokat az ISD Dunaferr Zrt. 2. sz. nagyolvasztó mérési adatbázisa biztosította. A hőátadási modellszámításokhoz szükséges tapadványminták ugyanezen vállalat átépítésre leállított 1. sz. nagyolvasztójából származnak. A tapadványminták hővezetési tényezőjének mérése a Miskolci Egyetemen történt. Elméleti háttér A nagyolvasztó falazatának belső oldalán kialakult különböző méretű, nagyságú, morfológiájú és darabszámú tapadványoknak a kohójárat egyenletességét gátló, valamint különböző üzemzavarokat (anyagoszlop megakadás, zuhanás, medencelehűlés stb.) gerjesztő hatása mellett feltételezhető, hogy befolyást gyakorol a gáz/anyagoszlop hőátadási, valamint a vas-oxid redukciós folyamatainak hatékonyságára, azaz az áramló gáz hőtani és metallurgiai kihasználásának mértékére. A tapadványok hatást gyakorolnak a nagyolvasztó torokrésze felé áramló redukálógáz sebességére, irányára melynek elméleti magyarázatát az alábbiakban foglaljuk össze. A gravitációhatás figyelmen kívül hagyásával, konstans gázsűrűség feltételezésével specializált formátumú Bernoulli-egyenlet írja le az áramlási viszonyokat: 1 2 p + ρ v = (=konstans nyomás), 2 p1 2 melyben p 1 és p 2 az eredeti és módosult gáznyomás (sztatikai nyomás), r a gázsűrűség, v pedig a gáz sebessége. A képletből következik, hogy az áramlási útvonal azon szakaszán, ahol kisebb a nyomás ott nagyobb a sebesség és viszont. Az aknafalon képződött tapadvány a gázáramot tehát lényegében a Venturi-cső elvének megfelelően működteti, azaz az eredeti Bernoulli-képletből levezethetően, a kiinduló gázáramsebesség (v 1 ) és áramlási keresztmetszet (q 1 ) szorzata egyenlő a szűkített keresztmetszet (q 2 ) és az ott kialakult gázáramsebesség (v 2 ) szorzatával, vagyis q1 v1 = q 2 v 2 q1 Ebből következik, hogy v 2 = v1, q azaz a tapadvány kialakulásának tartományában leszűkült áramlási keresztmetszet magasságának térségében a gázáramsebesség, az eredeti és a leszűkült áramlási keresztmetszet hányadosával növelt mértékben nagyobb lesz. Ezt a hatást szemléltettük az 1. ábra bal oldalán található nagyolvasztómetszeten. Minthogy a hőátadás és az indirekt vasoxid-redukció folyamatához rendelkezésre álló időtartam a gázsebesség növekedése révén a tapadvány magassági tartományában csökken, így reálisan feltételezhető, hogy a gázkihasználás mértéke ott, a tapadvány vertikális és horizontális kiterjedésének függvényében csökken. 2 * Móger Róbert Metallurgiafejlesztési főosztályvezető, Technológiai Igazgatóság, ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. Farkas Ottó Professor Emeritus, Miskolci Egyetem ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2014/2. 57

10 1. ábra: A nagyolvasztóakna-falazaton elhelyezkedő tapadvány hatása a redukálógáz áramlási irányára és a gázkihasználás szempontjából kiemelt jelentőségű nagyolvasztó zóna kijelölése A gáz CO-tartalmával lejátszódó indirekt vasoxid redukció legkedvezőbb hőmérséklet-tartománya ( C) [8], az akna alsó zóna térsége. Ezt a térséget az 1. ábra jobb oldalán, a sematikus nagyolvasztóábrán megjelöltük. A kiemelt zóna hőmérsékletét tekintve lényegében egybeesik a kohézív zóna szolidusz határológörbéje és annak az aknafalra vetített metszetét jelentő nagyolvasztóakna-szakasszal [9]. A továbbiakban ezt az aknaszakaszt vizsgáljuk részletesen, annak érdekében, hogy a falazaton elhelyezkedő tapadványnak a redukáló gáz metallurgiai kihasználására vonatkozólag releváns megállapításokat tehessünk. Az elfogadható alapelv szerint, a kialakuló tapadványréteggel helyenként megvastagodott aknafalazat külső páncélzat felé eső rétege alapvetően kisebb hőmérsékletű, mint a tapadványmentes falazaté. Azaz azonos hűtővízáram-jellemzők (beáramló hűtővíz-tömegáram és -hőmérséklet) esetén a tapadványréteget hordozó aknafalfelület hűtésével távozó hűtővízhőmérséklet növekedésének mértéke annál kisebb, minél vastagabb tehát radiális irányban minél kiterjedtebb a képződött tapadvány. Vizsgálat A vizsgált nagyolvasztó hűtőlapjain soronként elvégzett jellemző hűtővíz paraméter mérési eredmények megerősítették, hogy nagyolvasztó nyugvó részére támaszkodó kohézív zónalábazat csökkenti a felfelé áramló redukáló gáz falazatnak és így a hűtővíznek átadott hőmenynyiségét. A nagyolvasztóakna alsó részétől jelentősen nő a hűtővízzel elszállított hőmennyiség, ami azt jelzi, hogy a gázok a kohézív zóna kokszablakain keresztül a kohó szilárd halmazállapotú anyagokat tartalmazó térfogatrészébe kerültek. Ezen magassági szinttől felfelé beszélhetünk klasszikus tapadványképződési folyamatokról, melyek szilárd halmazállapotú elegyalkotókból jönnek létre. A fentieknek megfelelően a kohézív zóna szolidusz határológörbéje és annak az aknafalazatra vetített merőleges metszete által meghatározott zónát tárgyaljuk részletesen az alábbiakban. A nagyolvasztó egyenletes járata csak úgy valósulhat meg, ha mind a szilárd, mind pedig az olvadék zónában megfelelő mértékű a gázáramlás. Az olvadékzóna vizsgá 58 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2014/2.

11 latától jelen kutatás során eltekintettünk, azt gázáramlás szempontjából megfelelőnek tételeztük fel. A szilárd zónában a megfelelő mértékű és eloszlású gázáramlást leginkább a gázpermeabilitás és a gázkihasználás paraméterek mutatják. Ezen jellemzők segítségével egyegy olyan időszakot választottunk ki, amely kedvezőnek (megfelelő gázkihasználás és gázpermeabilitás), illetve kedvezőtlennek (csekély gáz-permeabilitás és kismértékű gázkihasználás) tekinthető. A gázáramlási szempontból kedvezőnek minősítettük azt az időszakokat ( ), ahol: az adott időszakra vonatkozó gázkihasználás átlagos értéke >42%, az adott időszakra vonatkozó gázpermeabilitás átlagos értéke >0,85. Míg kedvezőtlennek tekintettük azt a periódust ( ), ahol az adott időszakra vonatkozó gázkihasználás átlagos értéke <38%, az adott időszakra vonatkozó gázpermeabilitás átlagos értéke <0,75. A két gázáramlási időszakban a nagyolvasztóba adagolt alapanyagok összetétele és részaránya (60% zsugorítvány és 40% pellet), valamint a torokpáncél pozíciók is lényegében megegyeztek. Eredmények részletezése A két gázáramlás szempontjából markánsan különböző időszak db jellemző paraméterét feldolgozva az alábbi megállapítások tehetők: a kedvező gázáramlási időszak átlagos falazat- és hűtőlap-hőmérsékletek a nagyolvasztó akna alsó részén és az akna középső részén egyértelműen magasabb értékeket mutatnak, azaz ebben az időszakban a falazaton kismértékű tapadványréteg volt jelen, ami megfelelő gázáramlást biztosított, ellentétben a kedvezőtlen gázáramlási időszakkal. Az akna-középsőrész fölötti zóna említett hőmérsékletei nem térnek el markánsan egymástól a két időszakban. A tapadvánnyal terhelt falazatú (kedvezőtlen gázáramlású) időszakban a tapadványok gázáramlási irányt és sebességet módosító hatása miatt az elegy felszíne felett mért hőmérsékletek különösen a nagyolvasztó tengelye mentén nagyobbak, mint a tapadványmentes falazatú (kedvező gázáramlási) időszak esetében. Hőátadási modell kidolgozása. A nagyolvasztóakna hőátadási folyamatainak, tapadványréteg vastagságának vizsgálatához hőátadási modellt dolgoztunk ki (2. ábra). A korábbi szakirodalomban bemutatott modellhez képest [10], az általunk kidogozott modell figyelembe veszi a nagyolvasztó-munkatér és a tűzálló falazat közötti hőátadási folyamatot, valamint a különböző tűzállófalazat-komponenseket. A modellben lehetőség van a különböző hőátviteli tényezővel rendelkező hűtőlapok vizsgálatára is. A hőátadási modellen feltüntetett jelölések értelmezése: T km a nagyolvasztó-munkatér hőmérséklete a vizsgált hűtőlap környezetében T tap a tapadványréteg nagyolvasztó-munkatér irányába eső felületi hőmérséklete T 1 a samott tűzálló falazatnak a tapadvány irányában eső felületi hőmérséklete T 2 a vizsgált hűtőlap hűtőbordái között elhelyezkedő massza samott tűzálló falazat irányába eső felületi hőmérséklete T 3 a vizsgált hűtőlap melegoldali hőmérséklete T 4 a vizsgált hűtőlap hidegoldali hőmérséklete T vbe a vizsgált hűtőlapba belépő hűtővíz hőmérséklete T vki a vizsgált hűtőlapból távozó hűtővíz hőmérséklete S t a samott tűzálló falazat rétegvastagsága a samott tűzálló falazat rétegvastagsága S 2 2. ábra: A nagyolvasztó hűtési modellje beépített hűtőszerelvény esetén ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2014/2. 59

Historical Review of the Blast Furnace Plant (1954 2009) Ancient Metalworking Process: Blacksmithing Presentation of Blacksmith Museum of Pentele

Historical Review of the Blast Furnace Plant (1954 2009) Ancient Metalworking Process: Blacksmithing Presentation of Blacksmith Museum of Pentele XLIX. évfolyam 2. szám (158) Kézirat lezárva: 2010. június TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság elnöke: Valeriy Naumenko A szerkesztőbizottság tagjai: Bocz András Bucsi

Részletesebben

ISD DUNAFERR. XLIX. évfolyam 4. szám (163) Kézirat lezárva: 2011. november TARTALOM MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK

ISD DUNAFERR. XLIX. évfolyam 4. szám (163) Kézirat lezárva: 2011. november TARTALOM MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK XLIX. évfolyam 4. szám (163) Kézirat lezárva: 2011. november TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság elnöke: Valeriy Naumenko Dr. Sándor Péter Az ISD Dunaferr vállalatcsoport

Részletesebben

ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK

ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK XLVII. évfolyam 4. szám (148.) Kézirat lezárva: 2007. december TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztõbizottság elnöke: Valerij Naumenko A szerkesztõbizottság tagjai: Bocz András

Részletesebben

Possibility of decoppering in the process of hydrochloric acid regeneration. Planning of Hot Dip Galvanized Coatings

Possibility of decoppering in the process of hydrochloric acid regeneration. Planning of Hot Dip Galvanized Coatings LIII. évfolyam 2. szám (177) Kézirat lezárva: 2015. június TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság: Bocz András Bucsi Tamás Cseh Ferenc Gyerák Tamás Kopasz László Kozma

Részletesebben

ISD DUNAFERR. XLVIII. évfolyam 3. szám (151.) Kézirat lezárva: 2008. október MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK

ISD DUNAFERR. XLVIII. évfolyam 3. szám (151.) Kézirat lezárva: 2008. október MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK XLVIII. évfolyam 3. szám (151.) Kézirat lezárva: 2008. október TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztõbizottság elnöke: Valerij Naumenko A szerkesztõbizottság tagjai: Bocz András

Részletesebben

ISD DUNAFERR. L. évfolyam 1. szám (164) Kézirat lezárva: 2012. március TARTALOM MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK

ISD DUNAFERR. L. évfolyam 1. szám (164) Kézirat lezárva: 2012. március TARTALOM MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK L. évfolyam 1. szám (164) Kézirat lezárva: 2012. március TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság elnöke: Valeriy Naumenko A szerkesztőbizottság tagjai: Bocz András Bucsi

Részletesebben

ISD DUNAFERR. L. évfolyam 2. szám (165) Kézirat lezárva: 2012. június TARTALOM MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK

ISD DUNAFERR. L. évfolyam 2. szám (165) Kézirat lezárva: 2012. június TARTALOM MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK L. évfolyam 2. szám (165) Kézirat lezárva: 2012. június TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság elnöke: Valeriy Naumenko A szerkesztőbizottság tagjai: Bocz András Bucsi

Részletesebben

ISD DUNAFERR. LI. évfolyam 1. szám (168) Kézirat lezárva: 2013. március TARTALOM. Szente Tünde. Egy tudományos folyóirat metamorfózisa

ISD DUNAFERR. LI. évfolyam 1. szám (168) Kézirat lezárva: 2013. március TARTALOM. Szente Tünde. Egy tudományos folyóirat metamorfózisa LI. évfolyam 1. szám (168) Kézirat lezárva: 2013. március TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság: Bocz András Bucsi Tamás Cseh Ferenc Gyerák Tamás Kopasz László Kozma

Részletesebben

Appraisal of 2008 1st Semestral Economic Management of Dunaferr Co. Ltd.

Appraisal of 2008 1st Semestral Economic Management of Dunaferr Co. Ltd. XLVIII. évfolyam 4. szám (152.) Kézirat lezárva: 2008. december TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság elnöke: Valerij Naumenko A szerkesztőbizottság tagjai: Bocz András

Részletesebben

Steel Production in Dunaújváros Turned 60. Automotive Industry Requirements (The message of standard ISO/TS 16949)

Steel Production in Dunaújváros Turned 60. Automotive Industry Requirements (The message of standard ISO/TS 16949) LIII. évfolyam 1. szám (176) Kézirat lezárva: 2015. március TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság: Bocz András Bucsi Tamás Cseh Ferenc Gyerák Tamás Kopasz László Kozma

Részletesebben

ISD DUNAFERR. XLIX. évfolyam 4. szám (160) Kézirat lezárva: 2010. november TARTALOM MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK

ISD DUNAFERR. XLIX. évfolyam 4. szám (160) Kézirat lezárva: 2010. november TARTALOM MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK XLIX. évfolyam 4. szám (160) Kézirat lezárva: 2010. november TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság elnöke: Valeriy Naumenko A szerkesztőbizottság tagjai: Bocz András

Részletesebben

Kohászat. Vaskohászat Öntészet Fémkohászat Jövõnk anyagai, technológiái Egyesületi hírmondó. 141. évfolyam 2008/2. szám BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK

Kohászat. Vaskohászat Öntészet Fémkohászat Jövõnk anyagai, technológiái Egyesületi hírmondó. 141. évfolyam 2008/2. szám BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK Kohászat Vaskohászat Öntészet Fémkohászat Jövõnk anyagai, technológiái Egyesületi hírmondó 141. évfolyam 2008/2. szám Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

Részletesebben

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2007 IV. évfolyam 1. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association A Dunaújvárosi Duna-híd mederhídját 2006. december 09-én reggel úsztatták a hídtengelybe

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ACÉLPIACI SZEREPLŐK HELYZETE A 2004 ES EU CSATLAKOZÁS UTÁN

A MAGYARORSZÁGI ACÉLPIACI SZEREPLŐK HELYZETE A 2004 ES EU CSATLAKOZÁS UTÁN Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi Menedzsment Szak Levelező tagozat Nemzetközi Menedzsment szakirány A MAGYARORSZÁGI ACÉLPIACI SZEREPLŐK HELYZETE

Részletesebben

A Szabadság hídon 2008. december 20-án beindult a villamosforgalom

A Szabadság hídon 2008. december 20-án beindult a villamosforgalom 2009 VI. évfolyam 1. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association (fotó: Domanovszky) A Szabadság hídon 2008. december 20-án beindult a villamosforgalom

Részletesebben

Kohászat. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület lapja. Alapította Péch Antal 1868-ban.

Kohászat. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület lapja. Alapította Péch Antal 1868-ban. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK Kohászat Vaskohászat Öntészet Fémkohászat Anyagtudomány Felsőoktatás Hírmondó 146. évfolyam 2013/1. szám Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület lapja. Alapította

Részletesebben

Kohászat. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület lapja. Alapította Péch Antal 1868-ban.

Kohászat. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület lapja. Alapította Péch Antal 1868-ban. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK Kohászat Vaskohászat Anyagtudomány Fémkohászat Öntészet (100 éves a csepeli vasöntészet) Felsõoktatás Hírmondó 144. évfolyam 2011/5. szám Az Országos Magyar Bányászati és

Részletesebben

Kohászat. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület lapja. Alapította Péch Antal 1868-ban.

Kohászat. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület lapja. Alapította Péch Antal 1868-ban. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK Kohászat Vaskohászat Öntészet Fémkohászat Anyagtudomány Felsõoktatás Hírmondó 144. évfolyam 2011/3. szám Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület lapja. Alapította

Részletesebben

Földgáz alapú fűtőműi hőtermelés és távhőellátás kiváltása biomassza tüzeléssel, környezetbarát transzporttal. 3. kötet

Földgáz alapú fűtőműi hőtermelés és távhőellátás kiváltása biomassza tüzeléssel, környezetbarát transzporttal. 3. kötet A miskolci távhőszolgáltatás kiterjesztésének és a tisztán földgáz alapú hőtermelés megújuló energiahordozókkal történő részbeni helyettesítésének vizsgálata Földgáz alapú fűtőműi hőtermelés és távhőellátás

Részletesebben

VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS- PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉG- CENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA

VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS- PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉG- CENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR MECHANIKAI TECHNOLÓGIAI TANSZÉK VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS- PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉG- CENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA PhD ÉRTEKEZÉS GÉPÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK DOKTORI PROGRAM, GYÁRTÁSI

Részletesebben

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Szerző: Tóth Tamás. Témavezető: Ekéné dr. Zamárdi Ilona

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Szerző: Tóth Tamás. Témavezető: Ekéné dr. Zamárdi Ilona DE TTK 1949 A megújuló energiaforrások társadalmi háttérvizsgálata a Hernád-völgy településein, különös tekintettel a dendromassza-alapú közösségi hőenergia-termelésre Egyetemi doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS MINŐSÉGÉNEK

AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS MINŐSÉGÉNEK MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS MINŐSÉGÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA PhD ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: DR. MAROS ZSOLT OKLEVELES GÉPÉSZMÉRNÖK SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI

Részletesebben

jármûve A jövô www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu A TRUCKDAS jármûvek irányítása Gépjármû-sebességváltók

jármûve A jövô www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu A TRUCKDAS jármûvek irányítása Gépjármû-sebességváltók jármûve A jövô A Magyar Jármûipar Tudományos Lapja 211 3I4 www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu A TRUCKDAS projekt eredményei Oszlopban haladó jármûvek irányítása Eco-driving méréstechnika Gépjármû-sebességváltók

Részletesebben

jármûve A jövô www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu Innovatív gyártástechnológiák Komputertomográf az iparban Sikeres kutatási projektek

jármûve A jövô www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu Innovatív gyártástechnológiák Komputertomográf az iparban Sikeres kutatási projektek jármûve A jövô A Magyar Jármûipar Tudományos Lapja 2010 3I4 www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu Sikeres kutatási projektek Komputertomográf az iparban Innovatív gyártástechnológiák Hajtásláncoptimálás KorszerÛ

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok. I/C. kötet. Tartalomjegyzék

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok. I/C. kötet. Tartalomjegyzék Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok I/C. kötet Tartalomjegyzék Tájékoztató a Közlekedéstudományi Intézet KHT. Gépjárművek levegőszennyeződését

Részletesebben

1. Kutatási jelentés. Kidolgozta: Készült: a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0029 Járműipari anyagfejlesztések projekt 2.2. K+F téma keretében

1. Kutatási jelentés. Kidolgozta: Készült: a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0029 Járműipari anyagfejlesztések projekt 2.2. K+F téma keretében MISKOLCI EGYETEM ANYAGSZERKEZETTANI ÉS ANYAGTECHNOLÓGIAI INTÉZET Járműiparban használatos hűtőközegek hűtési teljesítményének meghatározását és a hűtési eljárás optimalizálását megalapozó mérési és számítógépes

Részletesebben

Integrált gyártórendszer-karbantartás és a karbantartó mérnök szerepe (dr. Péczely György)

Integrált gyártórendszer-karbantartás és a karbantartó mérnök szerepe (dr. Péczely György) A.A. Stádium Kft. www.aastadium.hu Integrált gyártórendszer-karbantartás és a karbantartó mérnök szerepe (dr. Péczely György) Napjaink gyártási rendszerei mind bonyolultabbak, a gazdasági kihívások is

Részletesebben

Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék

Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék Autóbuszok ütközésállósági vizsgálatai és vizsgálati módszerei, különös tekintettel a borulásbiztonságra, a vázszerkezetek

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG TERÉN. Budapest 2009. november

ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG TERÉN. Budapest 2009. november ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG TERÉN Budapest 2009. november Ez az Útmutató a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) megbízásából készült az egységes

Részletesebben

K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M

K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M 2 0 07. D E C E M B E R tartalom 1 Kovács Tamás A nagyteljesítményű betonok alkalmazás hidakban - helyzetkép és aktuális feladatok

Részletesebben