A ChemLog projekt eredményeinek ismertetése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ChemLog projekt eredményeinek ismertetése"

Átírás

1 ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt eredményeinek ismertetése Budapest, október 13. ChemLog KLUBNAP (veszélyes áru szállítás) 1

2 ChemLog általános bemutatása, küldetése A projekt fő törekvése, hogy átfogó tapasztalatcserén és nemzetközi vegyipari infrastrukturális beruházások előmozdításán keresztül megszüntesse nyugat-kelet és kelet-nyugat irányban a határokon átnyúló logisztikai korlátokat. Gyümölcsöző kapcsolatok létesítése mérvadó regionális, nemzeti, és európai közigazgatási szervezetekkel, kamarákkal, szövetségekkel, vállalkozásokkal és logisztikai szolgáltatókkal, annak érdekében, hogy a közép-, és kelet-európai logisztikai infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó főbb prioritások azonosításra és a közös megoldások megfogalmazásra kerüljenek. 2

3 ChemLog általános bemutatása, küldetése Regionális hatóságok, vegyipari társulások és tudományos intézetek közötti európai együttműködési projekt létesítése német, lengyel, cseh, szlovák, magyar, osztrák és olasz partnerekkel. Az együttműködés célkitűzése, hogy a közép-, és kelet-európai ellátási lánc feltételrendszerének fejlesztésén keresztül erősítse a vegyipar versenyképességét. 3

4 ChemLog projekt céljai A vegyi anyagok vasúti és vízi szállításának előmozdítása a biztonság, a környezetvédelem és a rugalmasság erősítése érdekében. A felmerülő költségek és a szállítási idő csökkentése mellett, szállítási minőség javítása Intermodális szállítás lehetővé tevő logisztikai központok fejlesztésének előmozdítása és integrálása az infrastrukturális tervezésbe. 4

5 ChemLog projekt céljai Közép-, és kelet-európai csővezeték hálózat fejlesztésének előmozdítása. A hatékony szállítmányozási rendszerek fejlesztése érdekében nemzetközi know-how és technológia transzfer kezdeményezése. Az Európai Közlekedési Folyosók megvalósítása, hozzájárulás a jogi szabályozások harmonizációjához, az infrastruktúra koordinált tervezéséhez, és a Strukturális Alapok összehangolt felhasználásának eléréséhez. 5

6 ChemLog projekt tevékenységei Tapasztalatcsere és elemzés SWOT analízis, interjúk, Best Practice, Tudástranszfer, Projektek meghatározása Beruházás előkészítés Kiválasztott projektek megvalósíthatósági tanulmányainak elkészítése Stratégiafejlesztés Közép-, és kelet-európai alapanyag szállítmányozási hálózat fejlesztése, közös stratégia és akció terv kidolgozása Tájékoztatás és kommunikáció Tájékoztató események, weboldal, hírújság, szóróanyag, regionális érdekelt találkozók, döntéshozók befolyásolása 6

7 ChemLog projekt hazai vonatkozása Magyarország szerepvállalása a vegyipari logisztika területét érintő közösségi fejlesztési, harmonizációs igényeket bemutató egységes tanulmány elkészítésében aktuális helyzetképet nyújtva ezzel a hazai szakágazatra vonatkozóan. Az ágazatot meghatározó fejlesztési elképzelések, lehetőségek figyelembevételével tanulmányok készítése a projekt fő célkitűzéseit szem előtt tartó vezetőpartner irányításával. (Hazai érdekek érvényesítése) A hazai partner elsődleges témája a vasúti szállítmányozás biztonságának (anyag és környezet) növelése, kapcsolódva az V. közlekedési folyosóhoz. Olasz partnerrel való együttműködés, folyamatos konzultáció a vasúti szállítási módozat egységes biztonsági szemléletének kialakításához IT megoldások bevezetésén keresztül. 7

8 ChemLog projekt hazai vonatkozása Az érinteni kívánt további témák: Trendek és kapacitások Fényeslitke-Komoró térségében V. közlekedési folyosó unión belüli és unión kívüli kapcsolódásai (olasz partner) Biztonsági és környezetvédelmi aspektusok Az intermodális csomópontok szolgáltatásainak szintje és elérhetősége Minőségbiztosítás, monitoring, nyomonkövetés, mint a biztonságos vasúti szállítás alapelemei 8

9 Pillantás a magyar logisztikai jövőbe Tervezett fejlesztések Új Széchenyi Terv Trimodális logisztikai központok jelentősége: vasút, közút, belvízi hajózás ITS Intelligens Transzport Rendszer fokozatos bevezetése Szállítás, forgalom környezeti terhelése: - CO 2 13 mio to/év, ebből 90% közúti, 5% légi, 2% vasúti, 3 % egyéb A modalitás 2030-ra tervezett szerkezete: - 60% közút, 25% vasút, 10% belvízi hajózás, 5% vezeték 2030-ra kitűzött célok: - okozói elv bevezetése, transzparens közúti díjak - a kísérő nélküli intermodális szállítás fejlesztése 9

10 Tervezett projektek és megvalósíthatósági meggondolások ChemLog Klaszter Magyarország: a vegyi szállítás pilotprojektje Záhony Régió szervezeti, szervezési fejlesztése a nagyobb kapacitáskihasználás irányában (RFH Zrt. szerepvállalás) Vasúti kocsik egyedi azonosítása és helymeghatározása Vasúti kocsik minőségi felügyelete: karbantartás, fővizsga, inspekció adatainak nyilvántartása és elérhetősége Áru és környezet biztonságának növelése mobil megoldásokkal Európai szintű szervezési és minőségi szervezet az V. közlekedési folyosó vegyi szállításának koordinálására 10

11 ChemLog Klaszter Magyarország A klaszter célja, hogy a ChemLog projekt lezárása után tovább vigye és kiteljesítse az alább megfogalmazott feladatokat. Kezdetben Észak-Alföldi régióra alakuló klaszter alapítása jelenleg folyamatban van, készül az alapokmány és működési szabályzat. A Klaszter fő feladatai (jelenleg): A vegyi szállításban érdekelt helyi, országos és nemzetközi szinten jelenlévő érdekeltek megkeresése, bevonása (BorsodChem, Miskolci Egyetem, TS Hungaria (korábban Tiszavas), stb.) Helyi igények felmérése elsősorban a vasúti szállítmányozás terén szervezési, szabályozási, technikai, képzési szempontok figyelembevételével A vegyi szállítás általános work-flow-jának megfogalmazása 11

12 ChemLog Klaszter Magyarország A Klaszter fő feladatai (jelenleg): A szükségletek összeírása: vasúti kocsi, kezelés, infrastruktúra, kommunikáció minőségi jellemzőinek meghatározása Ammónia tárolókapacitás kialakítása a Záhony régióban a hazai későbbiek folyamán európai vegyipari központok alapanyag-ellátásának biztosítására A közvélemény és a politikai döntéshozók szakmai informálása A Klaszter erőt képviseljen, fogalmazza meg az általánosított igényeit, a konkrét lehetőségekben rejlő gazdasági és környezeti hasznot, gyakoroljon befolyást a politikai döntésekre. 12

13 Záhony Régió fejlesztése A Záhonyi Régió fejlesztésének helyzete, fejlődési irányok Fényeslitke-Komoró: vasúti infrastruktúra fejlesztése, új multimodális kapacitások Fejlett infrastruktúra pl. Röntgen-kapu kihasználatlan kapacitások Tárolási és átrakási kapacitások vegyi anyagok számára csak részlegesen megoldott Üzletpolitika stratégiai fejlesztése: marketing, szervezés, információáramlás Vagonok kezelésének meggyorsításához korszerű eszközök és módszerek kialakítása: mechanikus, pneumatikus, elektromos, informatikai A Klaszter segítségével specifikálhatók a pontos igények és a szükséges lépések ill. beruházások (pl. ammóniatároló). 13

14 Vagon és tartálytisztítás Lehetséges helyszín: Záhony Régió: Záhony vagy Fényeslitke Komoró Paraméterei: Lehetőleg multimodális tisztítás vasúti és közúti lehetőséggel Környezeti és minőségi szempontok szigorú betartása: ECD (European Cleaning Document audit) Projektet megelőző lépések: igényfelmérés versenyhelyzet áttekintése kockázatelemzés 14

15 Vasúti kocsik követése A vasúti kocsik követése a vonat azonosításán kocsi jegyzék keresztül történik. A kocsik egyedileg csak szemrevételezéssel azonosíthatók, az oldalukra festett számbetűkombináció segítségével. A GPS alapú nyomon követés mellett az RFID (Radio Frequency IDentification) alkalmazás elterjesztése: A vasúti RFID rendszer alkalmazási lehetőségeinek felmérését az olasz partner Provincia Novara biztosítja Hazai oldalról az azonosítást követően a gyűjtött adatok továbbításának módozatai alkotják a vizsgálat tárgyát A MÁV-Informatika már ma biztosítja a track and trace rendszert, ezt az információt az állomásvezetők jelentései aktualizálják ameddig a vagon a vonathoz tartozik Elveszett vagonok : kisorolás eseményét telematikai módon közvetíteni egy központba, amely riasztja a tulajdonost Alternatív megoldások: kocsinként saját GPS, vonaton belüli kommunikáció, kifelé a mozdony 15

16 Vasúti kocsik minőségbiztosítása, életciklus követése Fővizsga: megszervezése és lebonyolítása, dokumentálása Központi dokumentációs adatbázis dizájn, hozzáférés, jogosultsági rendszer Vasúti kocsik életciklus adatainak dokumentálása: Tulajdonos emlékeztetése a következő fővizsgára vagy inspekcióra Átfutási idő csökkentése, karbantartások és vizsgák határidőzése Várakozási idők elkerülése Két fővizsga közötti időszak eseményeinek rögzítése Havária esetén hozzáférés az életciklus adatokhoz A hozzáférés szigorúan jogosultságokhoz kötött. Cél: megbízható, dokumentált minőség 16

17 Áru és környezet biztonsága A vezeték nélküli kapcsolat ma már a vonaton belül és a pálya mellett elhelyezett eszközökkel is megoldható. Ezzel a kritikus területek szenzorokkal történő felügyelete estén a mért és digitalizált adatok továbbítása nem okoz megoldhatatlan problémát. A kocsik érzékeny területei online monitorozhatók, mint pl. tartálynyomás, hőmérséklet, tengelyek és fékek hőmérséklete, tartálykocsik zárainak plombáinak elektronikus felügyelete A kritikus területeket jelző szenzorok vezeték nélküli kapcsolatban állnak a szerelvény központi adattárolójával, A beállított értékek folyamatos figyelése Helyi figyelmeztetés a beállított értékek túllépése esetén (rossz trend esetén) Telematikán keresztül központi figyelmeztetés, amennyiben meghatározott időn belül nem történik beavatkozás a veszélyforrás megszüntetésére 17

18 Áru és környezet biztonsága Elsődleges fókuszterületek: Technológia megoldások keresése és fejlesztése Mérési technológia, lokális és telekommunikációs szoftver fejlesztése Majdnem bekövetkezett baleset júniusában a Ferencvárosi pályaudvaron (pentán szivárgás túlmelegedés következtében) 18

19 Záhony Komplex gazdaságfejlesztési program fő elemei Programmodulok 5. Nemzetközi gazdaságdiplomáciai program 1. Ipari és logisztikai területek létrehozása 4. A gazdasági és logisztikai tevékenységet segítő közép- és felsőfokú képzés és az átképzés fejlesztése 3. A térségben működő kisés középvállalkozások támogatása 2. A gazdaságot és a logisztikát segítő infrastruktúra fejlesztése

20 Komplex program végrehajtása - kiemelt projektek Projekt neve Projektgazda Forrás Költség Intermodális közforgalmú ipari-logisztikai terület kialakítása Fényeslitke-Komoró térségében Záhony térségében a vasúti infrastruktúra fejlesztése (100-as fővonalon kívül), az árufuvarozási határátmenetet biztosító széles és normál nyomtávú gerinchálózat ütemes felújítása RFH Zrt. ÉAOP 1. prioritás NIF Zrt./MÁV Zrt. KÖZOP 4. prioritás Záhony térségében vasúti infrastruktúra fejlesztése, az árufuvarozási és logisztikai kapacitásokat kiszolgáló vontatóvágányhálózat ütemes felújítása Záhony térség belső közúti infrastruktúrájának az ipari, logisztikai befektetésekkel összehangolt fejlesztése NIF Zrt./MÁV Zrt. KÖZOP 4. prioritás NIF Zrt. KÖZOP 4. prioritás Záhony térség belső közúti infrastruktúrájának az ipari, logisztikai befektetésekkel összehangolt fejlesztése Magyar Közút Kht. ÉAOP 3. prioritás Ipari-logisztikai kapacitások feltárását biztosító új út építése Tornyospálca ÉAOP 1. prioritás

21 Komplex program végrehajtása - pályázat/költségvetés Projekt neve Projektgazda Forrás Költség Intermodális logisztikai kapacitások fejlesztése Pályázók GOP 2. prioritás és 3. prioritás KÖZOP 4. prioritás KKV Akcióprogram Pályázók GOP és 4. prioritás ÉAOP 1. prioritás TÁMOP 2. prioritás Képzési Akcióprogram Pályázók TÁMOP 1., 2. és 3. prioritás TIOP 1. prioritás GOP 2. prioritás Marketing Akcióprogram (ITDH) ITDH Terület- és településrendezési tervezés 16 településre vonatkozóan Önkormányzatok ÖTM, XI. fejezet, 12 cím, 1 alcím, Területrendezés Összesen:

22 Intermodális közforgalmú ipari-logisztikai terület kialakítása Projektgazda: RFH Zrt. A konkrét befektetői szándékok realizálása érdekében szükséges egy 160 ha-os ipari és logisztikai terület létrehozása Fényeslitke Komoró térségében (b. 4,5 milliárd Ft). Projekt tevékenységei Széles és normál nyomtávú vasúti vágányok kiépítése a telekhatárig; Ivóvíz és kommunális szennyvízhálózat; Felszíni vizek elvezetésének befogadására szükséges létesítmények kialakítása; Távközlési hálózat kiépítése; Elektromos energia és gázellátás kiépítése, Útépítés, telekkialakítás, Területvásárlás

23 Köszönöm a figyelmet! Szakértők: Dr. LakatosPéter - Magyar Logisztikai Egyesület Hampel Márta - Magyar Logisztikai Egyesület ChemLog Partner: Borsiczky András - Regionális Fejlesztési Holding Zrt. 23

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

Magyarország jelentése

Magyarország jelentése NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Magyarország jelentése az elkövetkezendő ötéves időszakra szóló nemzeti ITS-intézkedésekről, a 2010/40. sz. ITS Direktíva 17. cikk (2) bekezdés előírásának megfelelően,

Részletesebben

1. sz. melléklet. Készítették: Józsa Tamás Dr. Temesvári Balázs Sarkady Attila

1. sz. melléklet. Készítették: Józsa Tamás Dr. Temesvári Balázs Sarkady Attila 1. sz. melléklet V e s z p r é m V á r o s f e j l e s z t é s i A k c i ó t e r v e 2 0 0 7-2 0 0 8 Készítették: Józsa Tamás Dr. Temesvári Balázs Sarkady Attila Farkas András Veszprém, 2007. január T

Részletesebben

A dunai hajózás biztonságáért

A dunai hajózás biztonságáért A dunai hajózás biztonságáért A folyami információs szolgáltatások olyan harmonizált információs szolgáltatások, amelyek a belvízi hajózás forgalom- és közlekedésirányítását támogatják, beleértve ha technikailag

Részletesebben

Stratégia az Intelligens

Stratégia az Intelligens Stratégia az Intelligens Közlekedési Rendszerek és Szolgáltatások Hazai Fejlesztéséhez VITAANYAG Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Budapest, 2009. január A vitaanyag hátteréül szolgáló

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Fejlesztési eszközök elemzése 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM VEZETŐ: NEMZETI KÖZLEKEDÉSI

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 1 Szerzők: dr. Nagy Sándor Gyula Miklós Gábor Budapesti Corvinus Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK - 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 4.1 FEJLESZTÉSPOLITIKA AZ EURÓPAI

Részletesebben

BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE

BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: DR. KÖKÉNYESI JÓZSEF 006. március A TANKÖNYVET MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. MOGYORÓSY ESZTER I. FEJEZET

Részletesebben

A FLAVIA projekt bemutatása Oldal 4. Bevezető - Eljöhet a vasút reneszánsza? Oldal 5. Cargo-Partner Kft./ Papírtekercsek Oldal 7

A FLAVIA projekt bemutatása Oldal 4. Bevezető - Eljöhet a vasút reneszánsza? Oldal 5. Cargo-Partner Kft./ Papírtekercsek Oldal 7 Közútról Vasútra TARTALOMJEGYZÉK Előszó Oldal 3 A FLAVIA projekt bemutatása Oldal 4 Bevezető - Eljöhet a vasút reneszánsza? Oldal 5 Cargo-Partner Kft./ Papírtekercsek Oldal 7 Pultrans Kft./ Poranyagok

Részletesebben

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 Készült: a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft által Zalakaros 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK, MÓDSZERTANI

Részletesebben

Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its ÚJHARTYÁN VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (TFK) ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT

Részletesebben

K Ö Z É P T ÁVÚ LOGIS ZT IK A I

K Ö Z É P T ÁVÚ LOGIS ZT IK A I K Ö Z É P T ÁVÚ LOGIS ZT IK A I S T R AT É G IA 2014-2020 (v2.0) Budapest, 2012-04-27 Tartalom BEVEZETÉS... 5 1.1 A stratégiakészítés célja és előzménye... 5 1.2 Korábbi stratégiai kezdeményezések... 5

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám:02/193-8/2013. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ZÁHONY ÉS TÉRSÉGE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAM

ZÁHONY ÉS TÉRSÉGE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAM ZÁHONY ÉS TÉRSÉGE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAM SZLOVÁKIA UKRAJNA MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT ORSZÁGOS INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT TARTALOM BEVEZETŐ 1. STRATÉGIA 2. HELYZETFELMÉRÉS, VÁLTOZÁSKEZELÉS

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS a Győr Sopron Országhatár vasútvonal fejlesztése projekt keretén belül: A vasút szerepe Sopron városában c.

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS a Győr Sopron Országhatár vasútvonal fejlesztése projekt keretén belül: A vasút szerepe Sopron városában c. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS a Győr Sopron Országhatár vasútvonal fejlesztése projekt keretén belül: A vasút szerepe Sopron városában c. dokumentum STRATÉGIAI 2012.06.20. Verziószám: v3 Megrendelő: GYŐR SOPRON

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési programja

Fejér megye területfejlesztési programja Fejér megye területfejlesztési programja Készült a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és Építésügyi Szakértői osztályán National Development

Részletesebben

ProDuna a magyarországi IWT promóciós szervezet létrehozása

ProDuna a magyarországi IWT promóciós szervezet létrehozása ProDuna a magyarországi IWT promóciós szervezet létrehozása Status quo tanulmány Infrastruktúra Tevékenység: Szerző: Dátum: Verziószám: Lajtár Attila 2011. december V.0.1 A projektet az Európai Bizottság

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 20-i ülésének 8. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 20-i ülésének 8. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 20-i ülésének 8. számú napirendi pontja Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi, Tolna megyét érintő

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogram Egyeztetési változat 2014. január Tartalomjegyzék I. A tervezés folyamatának, tárgykörének leírása...

Részletesebben

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Európai Duna Régió Stratégia EDRS Prioritás

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Európai Duna Régió Stratégia EDRS Prioritás Európai Duna Régió Stratégia EDRS Prioritás A program megnevezése A program előzményei, indokoltsága, célja II. Fenntartható gazdaságfejlesztés 3. Környezetbarát közlekedés a Duna régióban A Duna régió

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010.

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010. 2. sz. melléklet: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010.) Projekt megnevezése (Projekt időtartam) Támogatott

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 31. (1) szerinti véleményezési szakaszra Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projekt-vezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Vidéki Bianka Készítette: ÖKO

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014.

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014. KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS

Részletesebben