SZILIKONNAL FEDETT POLIPROPILÉN HÁLÓ ELŐÁLLÍTÁSA ÉS KLINIKAI VIZSGÁLATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZILIKONNAL FEDETT POLIPROPILÉN HÁLÓ ELŐÁLLÍTÁSA ÉS KLINIKAI VIZSGÁLATA"

Átírás

1 ESETTANULMÁNY/GVOP Induló technológia- és tudásintenzív mikrovállalkozások, és ún. spin-off vállalkozások innovációs feladatainak támogatása SZILIKONNAL FEDETT POLIPROPILÉN HÁLÓ ELŐÁLLÍTÁSA ÉS KLINIKAI VIZSGÁLATA GVOP Projekt Esettanulmány Készült: október 28. Szerző: Kutatásvezető: Megbízó: Szabó Gabriella Dr. Arató Krisztina Strukturális Alapok Képző Központ (SAKK)

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Előszó A projekt szereplőinek bemutatása A főpályázó bemutatása A pályázó partnereinek bemutatása A projekt környezetének bemutatása A projekt intézményei szereplőinek bemutatása A projekt részletes bemutatása A projekt témája A projekt tartalma A projekt ütemezése A projekt legfontosabb eredményei és hatásai A projektelőkészítés és a pályázatkészítés bemutatása A projektindítás körülményei A pályázatírás folyamata A projektmegvalósulás bemutatása Szerződéskötés A projektszervezet bemutatása A projekt kommunikációja Projektpénzügyek, ellenőrzés Pénzügyek Ellenőrzés Összegzés Források Képek jegyzéke Táblázatok jegyzéke

3 Előszó A Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képző Központ (SAKK) 2003 óta működik, jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretein belül. A SAKK a strukturális alapok vonatkozásában képzésekkel és képzőkkel kapcsolatos minősítési rendszert működtet, a strukturális alapok valamennyi célcsoportja és résztvevője vonatkozásában képzéseket koordinál, valamint tananyag-fejlesztési tevékenységet végez. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv által lefedett os tervezési időszak a végéhez közeledik. Immár nemcsak a tervezésről, a felkészülésről, a pályázati rendszerről, hanem a projektek végrehajtásáról is vannak tapasztalataink. Meggyőződésünk, hogy ezeket a tapasztalatokat a ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv sikeres végrehajtása érdekében meg kell osztanunk a nyilvánossággal. Úgy gondoljuk továbbá, hogy a strukturális alapok fogadását elősegítő képzések elméleti vonatkozásait (projektciklus management, PCM) érdemes kiegészíteni immár hazai, konkrét tapasztalatokkal. Mindezen megfontolások alapján a SAKK májusában elindította esettanulmány-projektjét, amelynek keretében 35 hazai projekt részletes leírására, elemzésére került sor. Az esettanulmányok arányosan lefedik a potenciális kedvezményezettek főbb típusait (önkormányzatok, kis- és közepes méretű vállalkozások, civil szervezetek), valamint a os tervezési-programozási időszak operatív programjait és a magyarországi régiókat egyaránt. Az esettanulmányok elkészítésének folyamata a szerkezeti felépítés meghatározásával indult. Az esettanulmányok a teljes projektciklust magában foglalják, így a pályázó szervezet sajátosságainak és földrajzi elhelyezkedésének (régió, kistérség) bemutatását, a projekt előkészítésének, lebonyolításának, monitoringjának és ellenőrzésének folyamatát, valamint a speciális, közbeszerzésre és pénzügyi előkészítésre és lebonyolítására vonatkozó témákat. Az esettanulmányok szerkezete így követi a SAKK által 2005-ben kidolgozott, elsősorban az önkormányzati célcsoport számára készített és a SAKK honlapján szereplő tananyag szerkezetét. (http://www.nfh.hu/index.nfh?r=&v=&l=&d=&mf=&p=sakk_tananyag-fejlesztes) 3

4 A tartalmi előkészítést követően a SAKK és az intézményrendszer egyéb szereplői (Irányító Hatóságok, Közreműködő Szervezetek) segítségével azonosításra kerültek azok a projektgazdák, akik projektjeiről az esettanulmányok elkészülnek. A projektgazdákkal való kapcsolatfelvételt követően a pályázati és projektdokumentáció áttekintése után a projektgazda képviselőjével személyes interjú elkészítése következett, melynek során áttekintésre kerültek az esettanulmányok szerkezete által meghatározott témák, kérdések. Az esettanulmányok szövegszerű elkészítése után a pályázók képviselőinek lehetőségük nyílt a szövegek első verziójának átolvasására. Módosításokat javasolhattak, majd az általuk jóváhagyott változat véglegesítésre került. Reméljük, hogy az esettanulmányok tanulságosak lesznek a pályázók, a projektgazdák, a hazai strukturális alapok intézményrendszer munkatársai és az érdeklődő olvasók számára egyaránt. Budapest, december 1. Lukács Ádám Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Főosztályvezető-helyettes Dr. Arató Krisztina ELTE-ÁJK Politikatudományi Intézet egyetemi docens 4

5 5

6 1. A projekt szereplőinek bemutatása A projektben a főpályázó Dr. Wéber György, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar (PTE ÁOK) Sebészeti Klinikájának főállású egyetemi tanára, a PTE Dél-Dunántúli Kooperációs Kutatási Központjának (DDKKK) keretei között működő Minimál Invazív Sebészeti Osztály vezetője, illetve PTE ÁOK Sebészeti Oktató és Kutató Intézet Minimál Invazív Oktató és Gyakorló Központjának igazgatója volt. A kutatási és fejlesztési tevékenység megvalósításában partnerként részt vett a PTE Dél-Dunántúli Kooperációs Kutatási Központjának Minimál Invazív Sebészeti Osztálya, továbbá a Budapesti Műszak és Gazdaságtudományi Egyetem Szervetlen Kémia Tanszéke. 1.1 A főpályázó bemutatása Dr. Wéber György közel harminc éve dolgozik a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Kar Sebészeti Klinikáján, 1997-től habilitált egyetemi tanárként óta osztályvezető professzor, a PTE ÁOK magyar és angol nyelvű általános orvos- és gyógyszerészképzésében a sebészet tárgyköréből elméleti és gyakorlati kurzusvezető. Dr. Wéber György tagja a PTE ÁOK Kísérletes Sebészeti Intézetének Doktori Iskolájának, számos doktori disszertáció témavezetője és opponense. 1. kép Dr. Wéber György előadást tart a DDKKK rendezvényén Forrás: Dél-Dunántúli Kooperációs Kutatási Központ honlapja: Kutatási és oktatási tevékenysége elsősorban a hasfal- és lágyéksérvek minimál invazív vagyis az ún. laparoszkópos eljárással történő sebészeti gyógymódjának te- 6

7 rületéhez kapcsolódik. Tevékenységeinek eredményeképpen számos magyar és idegen nyelvű publikáció, illetve konferenciaelőadás szültetett (72 publikáció, 46 eredeti közlemény, 26 idézhető absztrakt). Dr. Wéber György a Magyar Sebész Társaság főtitkára, a Társaság által szervezett kongresszusok tudományos bizottságának tagja, állandó résztvevője. Több magyar és nemzetközi klinikai kutatás vezetőjeként és résztvevőjeként a hasfal- és lágyéksérvek minimál invaziv sebészeti kezelésének elismert szaktekintélye. Számos nemzetközi kapcsolata révén, Dr. Wéber Görgy rendszeresen tart bemutató műtéteket és referátumokat külföldi egyetemeken, kutatóintézetekben. Szakmai elismertségét jelzi, hogy az általa kifejlesztett műtéti technikák bemutatására gyakori vendég és kurzusvezető a New York-i Montefiore Medical Center, a Mayo klinika (Rochester, USA), a Harvard Egyetem (Boston, USA) és a nápolyi Nuovo Pellegrini oktatókórházainak továbbképzésein. A tudományos és klinikai munka mellett Dr. Wéber György kiemelkedően fontosnak tartja az egészségügyi kutatás-fejlesztésben érdekelt felek elsősorban az egyetemi szféra, az üzleti élet és a szolgáltatási szektor közötti kapcsolat megerősítését. Ennek érdekében jelentős szerepet vállalt a Dél-Dunántúli Kooperációs Kutatási Központ intézményének kialakításában és működtetésében. Dr. Wéber György tehát magánszemélyként pályázott, aki a beadás idején a PTE ÁOK Sebészeti Klinikájának támogató nyilatkozatával rendelkezett. 1.2 A pályázó partnereinek bemutatása A projekt végrehajtásában partnerként közreműködik a Pécsi Tudományegyetem Dél-Dunántúli Kooperációs Kutatási Központja (DDKKK), amely 2001 óta egyfajta transzferintézményként működik a régióban. Általános célja a regionális alap- és alkalmazott kutatásban rejlő lehetőségek összefogása a magasan fejlett technológiák gyakorlati alkalmazásának és oktatásának elősegítésére: - a lézerek, az informatika, a biomechanika és a molekuláris biológia legszélesebben vett alkalmazási területeinek együttes kutatása, - új mérés- és ipari technológiák, új műszerek és módszerek fejlesztése, - gyógyszerek, orvosi diagnosztikai és terápiás eljárások kidolgozása, azok ellenőrzése, minőségbiztosítási folyamatainak kidolgozása, - az ipari húzóágazatok K+F hátterének megteremtése. 7

8 A Központ létjogosultságát igazolja, hogy a Dél-Dunántúl régió területén jelenleg nincs semmilyen ipari, vagy akadémiai természettudományos kutatóintézet, amely eredményeivel elősegíthetné a környékbeli tudásipar és gazdaság fejlődését. A DDKKK hozzájárult a projekt kutatás-fejlesztési, menedzselési és disszeminációs munkájának elvégzéséhez: - kutatási tevékenyég kapcsán: a DDKKK Minimál Invazív Terápiás Osztály keretei között dolgozó munkatársak a klinikai vizsgálatokat megelőző kutatásokban és a projektben kifejlesztett szilikonnal borított háló engedélyezéseséhez szükséges állatkísérletekben vettek részt. A szilikonháló lézeres eljárással történő kezelésére vonatkozó kísérletek vezetését pedig Dr. Sánta Imre a DDKKK igazgatója és az Ipari Lézer Osztályának vezetője látta el. - menedzsment feladatok kapcsán: a DDKKK Titkárságának vezetője, Banó Anita végezte a projekthez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátását. Banó Anita készítette a projekt előrehaladási jelentéseit, a pénzügyi elszámolásokat, ő tartotta a kapcsolatot a résztvevő partnerekkel és a Közreműködő Szervezettel. - disszeminációs munka: a DDKKK kiterjedt kapcsolatai révén lehetőséget teremtett a projekt nyilvánosságának megteremtésében. A projekt megvalósításának másik partnere a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Szervetlen Kémia Tanszéke. A tanszéken régóta folyik a szilikontermékek alkalmazási lehetőségeit és gyakorlati hasznosításait feltérképező kutatás, amely elsősorban a gyógyászathoz és az orvosi segédeszközök fejlesztéséhez kapcsolódik (például különböző implatátumok elkészítése). 2. kép A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem logója Forrás: A korábbi tapasztalatokra építve, BME Szervetlen Kémia Tanszékén dolgozó kutatók végezték a projekt szilikon alapanyaggal kapcsolatos kísérleteit és fejlesztéseit. A partnerek itt dolgozták ki az állatkísérletekhez használt szilikonnal fedett háló előállí- 8

9 tásának technológiáját is. A BME Szervetlen Kémia Tanszékén végzett kutatásokat Dr. Nagy József, egyetemi tanár és Dr. Wagner Ödön, egyetemi docens végezte és irányította. Résztvevő Státusz Feladat Főpályázó: Dr Wéber György Dr. Wéber György K+F tevékenység Projektvezetés Partner 1: DDKKK - projektmenedzsment vezetése - a klinikai vizsgálatok irányítása és koordinálása - a projektben létrejött spin-off cég, a Proszilomed Kft vezetése Dr. Sánta Imre (Ipari Lézerosztály vezetője) Dr. Baracs József, Dr. Takács Ildikó (Minimál Invazív Terápiás Osztály munkatársai) K+F tevékenység - háló felületének megváltoztatására irányuló távlati fejlesztések (lézeres felületbevonó eljárások) felelőse - a projektben létrejött spin-off cég, a Proszilomed Kft társtulajdonosa K+F tevékenység - klinikai vizsgálatokat megelőző és az engedélyezéshez szükséges kutatások, állatkísérletek elvégzése Banó Anita Projekt koordinátor - menedzsment, pénzügyek, adminisztráció, kapcsolattartás Partner 2: BME Szervetlen Kémia Tanszék Dr. Nagy József K+F tevékenység - szilikon alapanyaggal és a gyártás technológiájával kapcsolatos fejlesztések és vizsgálatok irányítása Dr. Wagner Ödön, Osvald Ákos BME Vegyipari Műveletek Tanszék, Vegyipari Géptan Csoport K+F tevékenység és projekt koordináció További résztvevők - szilikon alapanyaggal és a gyártás technológiájával kapcsolatos fejlesztések és vizsgálatok irányítása és végrehajtása K+F tevékenység - gépészeti fejlesztések Dispomedicor Rt Alvállalkozó - háló legyártása, csomagolása 1. táblázat A projekt végrehajtásában közreműködő partnerek és munkatársak összefoglalása Forrás: Pályázati űrlap, projekt előrehaladási jelentések 9

10 1.3 A projekt környezetének bemutatása A kutatás és fejlesztés két helyszínen, Pécsen és Budapesten valósultak meg. A projekt irányítása és az orvosi tevékenységek Pécsen, a háló szilikonbevonásának fejlesztése a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen zajlott. A projekt és a támogatással létrejött spin-off cég működésnek központja azonban Pécs és Dél- Dunántúl régió. 3. kép A projekt megvalósulásának helyszínei: Budapest és Pécs Forrás: KSH, szerkesztette a tanulmány szerzője A Dél-Dunántúl régió országon belüli hátrányos helyzetét a K+F ráfordítások alacsony szintje is mutatja. A kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenység súlya messze alatta marad a fejlettebb területek (például Közép-Magyarország) hasonló adatainak. A Dél- Dunántúl régió jelenleg közepesen fejlett innovációs és kutatás-fejlesztési potenciállal rendelkezik. A szektorban dolgozók száma 2004-ben 4774 fő volt (a régió összes foglalkoztatottjának 0,35 százaléka), azonban kutatási munkában mindössze 728 munkatárs vett részt. Elmarad az országos átlagtól a régióban, 2004-ben történt K+F beruházások aránya és értéke (lásd: 2. táblázat). A régióban kevés és kis létszámú kutatóbázis működik. A felsorolt K+F munkahelyek mellett lényegében hiányoznak a régióból a természettudományos és műszaki profilú kutatóintézetek ben a Dél- 10

11 Dunántúlon 196 kutató-fejlesztő műhely működött, ezek közül 143 Baranyában, 36 Somogyban és 12 Tolnában. Terület Közép- Magyarország Foglalkoztatottjainak aránya az összes munkavállaló számához viszonyítva, % A kutató-fejlesztő helyek Beruházásai a nemzetgazdaság egészéhez viszonyítva, % 1,20 0,71 1,28 Közép-Dunántúl 0,27 0,70 0,50 Nyugat-Dunántúl 0,21 0,65 0,39 Dél-Dunántúl 0,35 0,18 0,40 Észak-Magyarország 0,25 0,13 0,27 Észak-Alföld 0,34 0,83 0,72 Dél-Alföld 0,39 0,35 0,63 Budapest 1,80 0,82 1,54 Ország összesen 0,59 0,61 0,84 Ráfordításai a területi GDP arányában, % 2. táblázat A kutatás-fejlesztés főbb arányszámai Magyarország hat régiójában, Budapesten és országos szinten. Forrás: KSH 2004 A évtől intenzívebbé váló kormányzati kutatásfinanszírozással, a K+F támogatások (NKFP programok, EU5 keretprogram) nagyobb hányadának megszerzésével a régió egyetemei jelentősen hozzájárultak a regionális innovációs alapmutatók javulásához. Az elmúlt években a régióba érkező központi K+F források mintegy 0,5 százalékra emelték a K+F ráfordítások GDP-hez mért arányát. A volumeneket tekintve a legtöbb K+F támogatást a Pécsi Tudományegyetem és az MTA Regionális Kutatások Központjának intézeteihez allokálták. Míg Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl és Dél-Alföld régióiban egyre jelentősebb a vállalti innováció és a K+F tevékenységek piaci alapú szervezése, a Dél- Dunántúl régióban a kutatással foglalkozó cégek áttörése még várat magára. Dél-Dunántúlon a terület innovációs potenciáljának növekedésének alapja az egyetemekhez és a felsőfokú oktatási intézetekhez kapcsolódó K+F tevékenységek. A Dél-Dunántúl régióban található két egyetemi város, Pécs és Kaposvár mellett működik felsőoktatási intézmény Szekszárdon és Pakson is. Pécs a felsőoktatásban nem csak a régió, hanem az egész Dunántúl legnagyobb központja is, felsőoktatás tekintetében országos hatása van. 11

12 A régióban található kutatással, fejlesztéssel és innovációval foglalkozó intézmények (egyetem, kutatási intézet, kutatási központ, vállalkozások, non-profit szervezetek) nagyfokú területi koncentrációban találhatóak. Ezek közel fele (48%) Baranya megyében, és azon belül is nagy részük (88%) Pécsett működik. A régió megyeszékhelyei közül egyértelműen kiemelkedik Pécs az innovációs profilú vállalatok és szervezetek 42 százalékos arányával. A régió kutatás-fejlesztési kapacitásában mindez egyértelműen Pécs központi szerepét jelzi. A régió tehát jó felsőoktatási háttérrel, ambiciózus és innovatív kutatógárdával rendelkezik (a régióban két egyetem is működik), amely óriási lehetőség a K+F szektor számára. A két egyetemi központ közül Pécsett a biotechnológiai potenciál, Kaposvárott az agrár innovációs kutatások meghatározóak. Emellett a PTE kereteire épülve orvosi diagnosztikai és klinikai módszerfejlesztési, lézertechnológiai, energia hatékonysági (megújuló energiaforrások) vizsgálatok folynak, de erősödik az informatikai és bio- és környezettechnológiai kutatási bázis is. A mozgásszervek és életminőség kutatása, gyógyszerfejlesztés, immundiagnosztikai és immunológiai kutatások jelentősek a PTE Általános Orvosi Karán. A kar intézeteihez szorosan kapcsolódó biotechnológiai kisvállalkozások jelentős eredményeket mutatnak fel a kutatási eredmények gazdasági hasznosításában. Az alkalmazott orvostudományi és biotechnológiai kutatások területén meghatározó a Pécsi Tudományegyetem Dél-Dunántúli Kooperációs Kutatási Központ működése és az egyetemi oktatók spin-off vállalkozásai. Dél-Dunántúl régió alapadatai Területe km 2 Lakónépesség (2006) 971 ezer fő Települések száma 654 db Jogállás szerint város 35 db község 619 db Munkanélküliségi ráta (2005) 8,8 % Foglalkoztatási ráta (2005) 47,1 % Régió hozzájárulása a bruttó hazai termék (GDP) összességéhez 6,9 % (2005) K+F vállalkozások aránya az országos adathoz viszonyítva (2005) 5,1% 3. táblázat A régió összefoglaló alapadatai Forrás: A Magyar Régiók Zsebkönyve 2005, VÁTI 12

13 1.4 A projekt intézményei szereplőinek bemutatása A projektben a Magyar Államot az Irányító Hatóság és a Közreműködő szervezet képviselte. A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Irányító Hatóság május 15-től július elsejéig a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban működött, mint a GKM egyik főosztálya július elsejétől a Kormány 130/2006. (VI.15.) számú kormányrendelete értelmében az Irányító Hatóság a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség irányítása alá került. A Közreműködő Szervezet a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI). A KPI kincstári körbe tartozó, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, amelynek szakmai felügyeletét a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) elnöke gyakorolja. A Közösségi Támogatási Keret és az Operatív Programok, valamint a Kohéziós Alap projektjeinek végrehajtásába bevonandó szervezetek felkészítésével és a közreműködő szervezetek kijelölésével kapcsolatos további feladatokról szóló 1092/2003. (IX.9.) Korm. határozat melléklete a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Irodát a projektek végrehajtásában részt vevő Közreműködő Szervezetek indikatív listájában tüntetette fel, majd a 15/2004. (II.16.) GKM-IHM-OM-PM-TNM együttes rendelet alapján a KPI-t - mint Közreműködő Szervezet - kijelölte a GVOP K+F prioritása valamennyi intézkedésének végrehajtására. Ez alapján a KPI az alábbi komponensek esetében Közreműködő Szervezetként jár el: - GVOP Alkalmazás orientált kooperatív kutatási és technológia-fejlesztési tevékenységek támogatása, - GVOP Közfinanszírozású és non-profit kutatóhelyek kutatási infrastrukturájának fejlesztése, - GVOP A felsőoktatás és a vállalatok közötti kooperatív kutatást és technológiatranszfert segítő partnerkapcsolatok és hálózatok kiépítésének támogatása, - GVOP Induló technológia- és tudás-intenzív mikrovállalkozások és ún. spin-off vállalkozások innovációs feladatainak támogatása, - GVOP Vállalati innováció támogatása. A KPI Közreműködő Szervezeteként ellátott tevékenységét a GVOP Irányító Hatóság felügyeli. 13

14 2. A projekt részletes bemutatása A Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Programja (GVOP) keretében a GVOP Irányító Hatósága és a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) mint Közreműködő Szervezet január 15-én pályázatot hirdetett az induló technológia- és tudás-intenzív mikrovállalkozások, és az ún. spin-off vállalkozások innovációs feladatainak támogatása céljából (GVOP ). A támogatás célja a vállalati szektor versenyképességének, a vállalati kutatás-fejlesztési potenciál fejlesztése és az innovatív, technológia-intenzív tevékenység elősegítése: az innovatív és technológia-intenzív mikrovállakozások létesítésének ösztönzésével (1), a magas hozzáadott értékű tevékenységek támogatásával (2), a vállalati K+F tevékenység területeinek kiszélesítésével (3), a K+F eredmények átvételének és használatának erősítésével (4), a vállalati kutatómunka minőségének javításával (5), és a vállalati kutatási infrastruktúra minőségének javításával (6). A pályázati beadásának határideje május 14-e volt. Pályázatot nyújthatott be olyan, a beadásakor öt évnél nem régebben nyilvántartásba vett mikrovállalkozás, amely technológia-intenzív tevékenységet folytat. A pályázat azonban nyitott volt olyan természetes személyek előtt is, akik spin-off vállalkozás létrehozását támogató intézményi nyilatkozattal rendelkeztek. Dr. Wéber György, az utóbbi kategória alapján, vagyis olyan magánszemélyként pályázott, aki a beadás idején a PTE ÁOK Sebészeti Klinikájának támogató nyilatkozatával rendelkezett. Dr. Wéber György által vezetett konzorcium a támogatható tevékenységek közül az önálló kutatás-fejlesztés, a kutatási eredmények adaptálása, továbbfejlesztése, illetve a szabadalombejegyzés támogatására pályázott. 2.1 A projekt témája A projekt keretei között létrejött egy kutatás-fejlesztéssel és a tudományos eredmények gazdasági hasznosításával foglalkozó vállalkozás a Proszilomed Kutató- Fejlesztő Kft., amely társtulajdonosai közfinanszírozású kutató és oktatóintézeti tevékenységük mellett egy, általuk korábban kifejlesztett orvosi segédeszköz hazai és nemzetközi piacra történő bevezetésén dolgoznak. A szilikonnal fedett polipropilén-háló további fejlesztése, engedélyeztetése és gyártása kapcsán megvalósult az állami fenntartású kutatóhelyek (Pécsi Tudományegyetem, Budapesti Műszaki és 14

15 Gazdaságtudományi Egyetem) és az üzleti szektor (Proszilomed Kft., Dispomedicor Rt) együttműködése. A kifejlesztett polipropilén-háló, a kísérletek eredményei szerint számos előnnyel jár a hasfali sérvvel kezelt beteg számára. A háló lehetővé teszi az ún. laparoszkópos műtéti technika tömeges alkalmazását, amely a hagyományos sebészeti eljárásokhoz képest kisebb beavatkozást jelent, így a kezelés ideje és a lehetséges szövődmények esélye is minimalizálható. A fejlesztés csökkenti a műtét költségeit is, hiszen a polipropilén-háló jóval olcsóbban előállítható, mint a jelenleg használt PTFE (teflonos bevonatú) háló. A polipropilén-háló továbbfejlesztése és klinikai alkalmazásának menedzselése szempontjából kifejezetten előnyös a spin-off cégforma, hiszen a vállalkozásra vonatkozó jogszabályok és lehetőségek nagyobb rugalmasságot biztosítanak az előállított gyógyászati segédeszköz piacra bocsátásához. 2.2 A projekt tartalma A projektben a partnerek alapvetően kétféle, szervezet felépítési és kutatásfejlesztési tevékenységet folytattak. Lássuk röviden a projekt végrehajtásának különböző tevékenységeit! 1. Proszilomed Kft., mint spin-off cég megalakítása és bejegyzése A GVOP támogatásának keretéből létrejött a Proszilomed Kutató-fejlesztő Kft., amely ezután a projekt főkedvezményezettjévé vált. Megalakulása után, a cég vezette a hasüregbe ültetendő háló gyártásához és értékesítéséhez szükséges feladatok ellátását, ennek megfelelően a Proszilomed Kft. a projekt szerződéses felévé és szakmai-pénzügyi felelősévé vált. A Proszilomed Kft.-t 2004 őszén alakul meg, a vállalkozás cégbírósági bejegyzése is 2004-ben történt meg. Működését azonban csak január 15-e után, a Támogatási Szerződés aláírását követően kezdte meg. A cég társtulajdonosai Dr. Wéber György, Dr. Wagner Ödön és Dr. Sánta Imre. A cég ügyvezető igazgatója Dr. Wéber György. A Proszilomed Kft. tevékenységi köre a PTE ÁOK Sebészeti Klinikáján, a DDKKK-n és a BME Szervezetlen Kémia Tanszékén a társtulajdonosok munkájának eredménye által kifejlesztett polipropilén háló klinikai bevezetésének, gyártásba vitelének, illetve a hazai és a nemzetközi gyógyászati piacra történő 15

16 megjelenésének menedzselésére terjed ki. A GVOP támogatása az egészségügyi termékek bevezetésének rendkívül költségigényes kezdeti időszakának (ellenőrző kísérletek lebonyolítása, engedélyek megszerzése, alkalmazási protokollok kidolgozása) tevékenységét érinti. Bár a nemzetközi szakirodalomban egyre több cikk foglalkozik a spin-off vállalkozásokkal, cégekkel, nincs még kialakult, általánosan elfogadott meghatározásuk. A szakértők a spin-off megjelölést eléggé tágan értelmezik és általában bármely új, magas technológiai szintű, tudás-intenzív olyan vállalkozásra értik, amely szellemi tőkéjét valamilyen formában egyetemtől, vagy közfinanszírozású kutatóintézettől eredezteti. A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda, mint Közreműködő Szervezet a valamely közintézmény kutatói által alapított és K+F-el foglalkozó vagy a közfinanszírozású kutatóhelyek tudományos eredményeit közvetlenül hasznosító vállalkozásokat érti spin-off cég alatt. A spin-off vállalkozás lehetőséget teremt arra, hogy a háló kifejlesztői maguk valósítsák meg a termék klinikai bevezetését, amely egyben azt is jelenti, hogy a szabadalom Magyarországon marad, a magyar törvények és egészségügyi szabványok alapján jelenik meg a piacon, a magyar K+F szektort és bruttó hazai terméket (GDP) gyarapítva. 2. Technológiai és gépészeti háttér megteremtése A projekt következő lépése a klinikai használatra alkalmas, szilikonnal fedett polipropilén háló gyártásához szükséges technológia és gépészet kifejlesztése és megteremtése volt. A kifejlesztett termék egyik legnagyobb újdonsága a háló szilikonnal történő befedésének eljárása. A világon egyedülálló technológia kidolgozásában a BME Szervetlen Kémia Tanszékén dolgozó kutatók az alábbi feladatokat látták el: - A háló szilikonborításához speciális présszerszám megtervezése és legyártása, - Szilikon anyagának kiválasztása és a háló szilikonba mártásának technológiai kidolgozása. 16

17 4. kép Zárt présszerszám préselés közben Forrás: Proszilomed Kft 5. kép A háló képe a szilikon bevonás után Forrás: Proszilomed Kft 3. Prototípus legyártása A szükséges technológiai és gépészeti feltételek megteremtése után megtörtént a klinikai használatra alkalmas, szilikonnal fedett polipropilén háló prototípusának illetve húsz darab megfelelő méretű háló klinikai vizsgálatra való legyártása, sterilizálása és megfelelő csomagolása. Legyártás, sterilizálás és csomagolás feladatára projekt vezetői a debreceni székhelyű Dispomedicor Zrt.-t választották. A Dispomedicor fél évszázada működik és egyre szélesebb körben kínálja termékeit, főként az egyszerhasználatos orvosi és gyógyászati segédeszközöket. A szilikonnal fedett polipropilén háló humán felhasználásra, hasüregen belüli implantációra készült vagyis orvostechnikai eszköznek minősül. Ezért gyártása előtt, illetve során rendkívül szigorú minőségbiztosítási követelmények betartása szükséges. Általános követelmény, hogy az eszközt úgy kell kialakítani és gyártani, hogy az alkalmazási célnak és körülményeknek megfelelően beültetve, alkalmazása ne veszélyeztesse a betegek egészségi állapotát. 17

18 6. kép Szilikonnal bevont polipropilén háló Forrás: Proszilomed Kft. 4. Klinikai vizsgálat és értékelés Az Egészségügyi Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Orvostechnikai Igazgatósága rendelkezése szerint, a háló humán felhasználásra való alkalmasságát klinikai vizsgálattal kell bizonyítani, továbbá az adatok elemzését részletes klinikai értékelésben kell összefoglalni. Ennek részletes szabályozását a 16/2006. (III. 27.) EüM rendelet tartalmazza. A jogszabály szerint, a gyártónak a klinikai vizsgálatra szánt eszköz esetén a vizsgálatot, annak megkezdése előtt be kell jelenteni az Orvostechnikai Igazgatóságnak. Az etikai bizottság etikai-szakmai véleményéhez, a kérelmet az Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Tudományos Tanács Kutatásszervezési Osztály, Tudományos Kutatásetikai Bizottságnak (EüM. ETT KO TUKEB) és a Pécsi Tudományegyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Regionális Tudományos és Kutatásetikai Bizottságának meg kell küldeni. Ez tartalmazza a klinikai vizsgálat bejelentéséhez szükséges adatokat és az engedélyezéshez szükséges dokumentációt. A fenti folyamat a projektben is megtörtént és a klinikai vizsgálat lefolytatását minden szerv engedélyezte. Klinikai vizsgálatokat a Pécsi Tudományegyetem Kórházának Sebészeti Osztályán Dr. Wéber György vezette. A hasfali sérves betegek előzetes, részletes felvilágosítása után, aláírt hozzájárulási nyilatkozat birtokában húsz laparoszkópos sérvműtétet végeztek, amelynek során a hasfal helyreállítására szilikonnal fedett polipropilén há- 18

19 lót alkalmazták. Minden beteg esetében vizsgálati lapon regisztrálták a műtét eredményeit és a beavatkozás utáni állapotot (gyógyulás fázisai, panaszok, mellékhatások). A kezeltek utánkövetésének szakasza öt évig tart. A vizsgálatokon alapuló klinikai eredmények részletes értékelésekor mindezidáig a kutatók nem tapasztaltak szövődményeket vagy a háló használatával összefüggő negatív reakciókat (összenövés, allergia, gyulladás). 5. Újabb termékek fejlesztése A klinikai vizsgálatok eredményeinek birtokában megkezdődhetett a szilikonnal bevont polipropilén háló szabadalmaztatási eljárása. Ezzel párhuzamosan kutatás indult a háló továbbfejlesztésére: állatkísérletek során különböző hullámhosszú lézersugárral kezelt és szilikonnal fedett hálók biológiai viselkedését és hatását vizsgálták. 6. Oktatás A kutatási eredményeket a projekt vezető kutatói, egyben egyetemi tanárok integrálják a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar és a BME Szervetlen Kémia Tanszék képzési tanrendjébe. A projektben több PhD és alapképzésben részt vevő hallgató is dolgozik. Dr. Wéber György oktatási célból, számos bemutató műtétet szervezett, amelyet a háló iránt érdeklődő magyar és külföldi szakorvosok látogattak. Emellett a lehetőséget teremtettek a hálóbeültetés állatokon történő gyakorlására is. A projekt bizonyos részei egyértelműen a Strukturális Alapok támogatásának hatására valósultak meg. Dr. Wéber György és munkatársai évek óta dolgoztak a szilikonnal fedett polipropilén háló fejlesztésén, így az implantátum bevezetése minden bizonnyal a GVOP pályázat nélkül is megtörtént volna. Azonban valószínűleg sokkal lassabban, kisebb volumenben és minden bizonnyal külföldi intézet közreműködésével zajlott volna a kutatás. A támogatás biztosította, hogy magyarországi egyetemek és hazai kutatók fejezzék be a munkát és profitáljanak (tudományos és anyagi értelemben egyaránt) a háló alkalmazásából. 19

20 2.3 A projekt ütemezése A projekt megvalósítása 23 hónapot vett igénybe. A megvalósítás kezdete január 15., a befejezés időpontja december 25-e. A projekt szakmai tevékenységének és az adminisztratív-pénzügyi elszámolások szakaszai teljesen egybeestek. A projekt keretei között létrejött Proszilomed Kft. megalakulása és bejegyzése azonban még a szerződéskötés előtt néhány hónappal, őszén megtörtént. 1. szakasz: A technológiai és gépészeti feltételek megteremtése, - A hálók szilikonbevonatához szükséges présszerszám megtervezése és legyártása, 2. szakasz: A háló prototípusának, illetve húsz darab megfelelő méretű háló klinikai vizsgálatra való legyártása, sterilizálása és megfelelő csomagolása, - A klinikai vizsgálatok előkészítése: betegek kiválasztása, engedélyek beszerzése, - A klinikai vizsgálatok megkezdése: húsz műtét elvégzése. 3. szakasz: A klinikai vizsgálatok folytatása: megműtött betegek utánkövetése, újabb betegek kiválasztása és műtése, - A klinikai vizsgálat első szakaszának értékelése. 4. szakasz: A klinikai vizsgálatok folytatása: a megműtött betegek utánkövetése, - A klinikai vizsgálat második szakaszának értékelése, - Az eljárás és az eredmények bemutatása különböző szakmai fórumokon, - Az eljárás és az eredmények bevezetése a PTE ÁOK képzéseibe, - Bemutatóműtétek a Pécsi Tudományegyetem Sebészeti Klinikáján. 5. szakasz: A klinikai vizsgálatok folytatása: a megműtött betegek utánkövetése, - A klinikai vizsgálat harmadik szakaszának értékelése, 20

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F ok rövid ismertetése 3.1. Intézkedés: lkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek támogatása

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

A BÚZA SZEMFEJLŐDÉS KORAI LÉPÉSEINEK ÉS STRESSZÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATÁRA ALKALMAS cdns-chip KIFEJLESZTÉSE. GVOP 3.1.1 Projekt Esettanulmány

A BÚZA SZEMFEJLŐDÉS KORAI LÉPÉSEINEK ÉS STRESSZÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATÁRA ALKALMAS cdns-chip KIFEJLESZTÉSE. GVOP 3.1.1 Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/GVOP 2004 3.1.1. Alkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológiai-fejlesztési tevékenységek A BÚZA SZEMFEJLŐDÉS KORAI LÉPÉSEINEK ÉS STRESSZÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATÁRA ALKALMAS cdns-chip

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

Norvég Alap Zöld ipari innováció

Norvég Alap Zöld ipari innováció Norvég Alap Zöld ipari innováció Célok Zöld ipari innováció Zöld vállalkozások versenyképességének erősítése, meglévő iparágak zöldebbé tétele, zöld innovációk hulladék mennyiségének és a levegő, víz,

Részletesebben

A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) feladatai a hazai kutatás-fejlesztés-innováció folyamatában

A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) feladatai a hazai kutatás-fejlesztés-innováció folyamatában A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) feladatai a hazai kutatás-fejlesztés-innováció folyamatában www.kutatas.hu Dr. Vadász István pályázati főigazgató-helyettes Jogszabályi

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

PÁLYÁZATOK BEMUTATÁSA 2012. SZEPTEMBER 27. 1

PÁLYÁZATOK BEMUTATÁSA 2012. SZEPTEMBER 27. 1 Kovács Ibolya Krisztina Ügyvezető igazgató PÁLYÁZATOK BEMUTATÁSA 2012. SZEPTEMBER 27. 1 Új Széchenyi Terv Innovációs pályázati lehetőségei Előadás vázlata I. Feltételek II. ÚSzT - Tudomány Innováció Program

Részletesebben

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a Stratégiai K+F műhelyek kiválósága GINOP-2.3.2-15 SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens A Regionális Innovációs Ügynökségként működő, innovációs fejlesztésekkel és projektek menedzsmentjével foglalkozó Pannon Novum Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Gazdasági

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel!

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Nagyobb támogatottság, nagyobb versenyképesség! Glósz és Társa innováció menedzsment www.glosz.hu Innováció

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, kis- és

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debreceni Egyetem Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ 2015 PREAMBULUM A Debreceni Egyetem (DE), mint vezető konzorciumi

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

KÖFOP A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. SZEREPE ÉS FELADATAI

KÖFOP A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. SZEREPE ÉS FELADATAI KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. SZEREPE ÉS FELADATAI ELŐZMÉNYEK 2011-ben létrejött a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. a Promei Nonprofit Kft. jogutódjaként a Nemzeti

Részletesebben

Norvég Alap Zöld ipari innováció

Norvég Alap Zöld ipari innováció Norvég Alap Zöld ipari innováció Célok Zöld ipari innováció Zöld vállalkozások versenyképességének erősítése, meglévő iparágak zöldebbé tétele, zöld innovációk hulladék mennyiségének és a levegő, víz,

Részletesebben

TÁMOP C-12/1/KONV

TÁMOP C-12/1/KONV szolgáltatások, valamint képzések fejlesztése a (Versenyképes Debreceni Egyetem) című projekt 1 Projektirányítási kézikönyve Debrecen, 2013. május 12. Bevezető A projekt azonosítója: A projekt címe: szolgáltatások,

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

Pályázati lehetőségek beszállítók fejlesztésére, kkv-k részére 2016-ban

Pályázati lehetőségek beszállítók fejlesztésére, kkv-k részére 2016-ban Pályázati lehetőségek beszállítók fejlesztésére, kkv-k részére 2016-ban Prospera Pályázati Tanácsadó Kft. Gajdos-Sztankó Gabriella Pályázati referens sztanko.gabriella@prospera.hu Budapest, 2016.11.08.

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

EU FP7 részvételt támogató hazai intézkedések. 2012. szeptember 17. www.nih.gov.hu

EU FP7 részvételt támogató hazai intézkedések. 2012. szeptember 17. www.nih.gov.hu EU FP7 részvételt támogató hazai intézkedések 1 Az intézkedések célja Magyarország részvétele az EU K+F programjaiban lényegesen elmaradást mutat az EU átlagától, különösen az elnyert támogatási összegek

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

KKV-knak szóló pályázati lehetőségek. Vántora Virág Pécs, 2010. június 28.

KKV-knak szóló pályázati lehetőségek. Vántora Virág Pécs, 2010. június 28. KKV-knak szóló pályázati lehetőségek Vántora Virág Pécs, 2010. június 28. 1. FP7 - Research for the Benefit of SMEs 2. Konzorcium építő pályázat 3. Bonus pályázat 4. Marie Curie Actions 5. KKV-knak szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése címmel Kódszám: TÁMOP-2.2.3/07/2

Részletesebben

A projekt megvalósítása változó szabályozási környezetben

A projekt megvalósítása változó szabályozási környezetben TÁMOP 4.2.1/B projekt bemutatása Dr. Heil Bálint, egyetemi docens projektmenedzser A projekt megvalósítása változó szabályozási környezetben Az ember és élettere A mező-és erdőgazdálkodás, az ipar és az

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése

Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 2010. Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 2010.03.05. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA SZEREPE A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN,

A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA SZEREPE A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN, SZÉCHENYI PROGRAMIRODA KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA SZEREPE A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN, GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN BUZÁS LÁSZLÓ REGIONÁLIS IGAZGATÓ ELŐZMÉNYEK 2011-ben létrejött a Széchenyi

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP FELSŐOKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE

PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP FELSŐOKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP-4.2.1-16 FELSŐOKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE PÁLYÁZATI FELTÉTE- LEK EFOP-4.2.1-16 Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése A pályázat célja A konstrukció általános célja a

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ INNOVATÍV FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSA C. BELSŐ PÁLYÁZAT

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ INNOVATÍV FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSA C. BELSŐ PÁLYÁZAT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ INNOVATÍV FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSA C. BELSŐ PÁLYÁZAT A./ ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELTÉTELEK A Pécsi Tudományegyetem célja, hogy az oktatás, tudományos tevékenység mellett a régió, az ország

Részletesebben

Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai

Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, elnök MTA RKK NYUTI, Széchenyi

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

GINOP-2.1.7-15 PROTOTÍPUS-, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS

GINOP-2.1.7-15 PROTOTÍPUS-, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS GINOP-2.1.7-15 PROTOTÍPUS-, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS PÁLYÁZAT CÉLJA: A Felhívás célja, hogy a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (a továbbiakban: S3) megfogalmazott intelligens

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenysége, vállalkozásfejlesztés A Széchenyi Programiroda feladatai Az Új Széchenyi Terv célkitűzése: hatékony pályázati rendszer működtetése a kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Pályázati Szabályzat 1/a. számú melléklete PROJEKTADATLAP

Pályázati Szabályzat 1/a. számú melléklete PROJEKTADATLAP PROJEKTADATLAP Pályázat címe Pályázat azonosítója (kódszám / rendeletszám) A pályázat kötelező önkormányzati feladat megvalósítását támogatja (a megfelelő válasz kódját adja meg) 1. igen 2. részben 3.

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP 2.1.1-15 Célja Jelen pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: Jelen felhívás célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy

Részletesebben

KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kutatóhelyeknek szóló pályázatok az egyes Operatív Programokban

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia

Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia NORth Hungary and Kosice Bilateral Regional Innovation Strategy Project Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia Konszenzus-építő tájékoztató 2007. Június 27. Tartalomjegyzék Régiók elhelyezkedése

Részletesebben

Projektzáró. Projekteredmények összefoglalása. MTA KIK - MTMT Osztály

Projektzáró. Projekteredmények összefoglalása. MTA KIK - MTMT Osztály Projektzáró TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰVEK TÁRA (MTMT) PUBLIKÁCIÓS ADATBÁZIS SZOLGÁLTATÁSOK ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE Projekteredmények összefoglalása Seres József MTA KIK - MTMT Osztály

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

2010. Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése 2010.03.02.

2010. Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése 2010.03.02. 2010. Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése 2010.03.02. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-16 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Utolsó módosítás: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én A Partiumi Tudáscentrum

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek. Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály

Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek. Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály Kutatás és fejlesztés helyzete II. Alacsony K+F ráfordítás és kevés kutató Állami forrás

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Támogatás célja GINOP-1.2.1-15 A hazai ipar fejlesztése érdekében Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKVk

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Konzorciumi létszám összesen: 4 tag lehet (konzorciumvezető + 3 tag).

Konzorciumi létszám összesen: 4 tag lehet (konzorciumvezető + 3 tag). PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP-3.4.3-16 Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében PÁLYÁZATI FELTÉTELEK EFOP-3.4.3-16 A pályázat

Részletesebben

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők megismerjék a Projekt Ciklus Menedzsment módszertan jellemzőit, képessé váljanak projektek generálására, tervezése,

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió fejlesztés az Új Széchenyi Terv keretében Somkuti Mátyás MAG fejlesztési Iroda Budapest, 2012. június 6. A klaszterek, mint az innovációt és a versenyképességet elősegítő szerveződések Elhelyezkedés jellemzői

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye 1, Innovációs pályázati felhívás C.1.2. pontja a jogi szolgáltatások felsorolásakor az írja, hogy jogi szolgáltatásnak

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 ÚSzT - DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása Célja A konstrukció célja, hogy

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben