AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 60 (2011)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 60 (2011) 2 383 396"

Átírás

1 AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 60 (2011) Összefüggések a króm, az ólom és a cink különböző kioldási frakciói, illetve egyes talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatók között lignittel kezelt nyírségi homoktalajon SZÉCSY Orsolya, UZINGER Nikolett, VILLÁNYI Ilona, SZILI-KOVÁCS Tibor és ANTON Attila MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Budapest A nehézfémek talajmikrobákra gyakorolt hatásáról szóló első írásos feljegyzések a XX. század elejéről származnak (LIPMAN & BURGESS, 1914; BROWN & MINGES, 1916), és ma már ismert, hogy a talajszennyezés hatásainak vizsgálatához elengedhetetlen a mikrobiális háttér feltérképezése. A nehézfém-szennyezések a tapasztalatok szerint többnyire negatív hatással vannak a talajmikrobiótára (KELLY et al., 1999; RAJAPAKSHA et al., 2004; VÁSQUEZ-MURRIETA et al., 2006), de egyes vizsgálatok alapján a talajban a növekvő fémkoncentrációk a kezdeti állapottól függően csökkenthetik, vagy növelhetik a mikrobiális diverzitást és a biomassza mutatók értékeit is. A fémszennyezések ugyanis fémrezisztens mikroorganizmusok kialakulását eredményezhetik (BROOKES et al., 1984; MORGAN et al., 2007; BUNEMANN et al., 2006; GILLER et al., 2009). Az OKKP (Országos Környezeti Kármentesítési Program) tapasztalatai szerint a hazánkban előforduló nehézfém-szennyezéseknél jellemzően megjelenik a kísérletünkben is vizsgált króm, ólom és cink (BARTUS et al., 2003). A Zn és a Cr esszenciális nyomelemek, azonban nagyobb koncentrációban erősen toxikusak (KÁDÁR, 1995). A talajban leggyakrabban előforduló Cr 3+ forma stabil, azonban a kémhatás és a redoxviszonyoktól függően, átalakulhat Cr 6+ formává, ami sokkal mérgezőbb. A krómvegyületek csak erősen savanyú talajokban (ph 5,5) oldódnak. A cink a talajban az agyagásványok kristályrácsaiban és különböző szorpciós komplexekben helyezkedik el. Komplexeiben a kötődés erőssége a ph emelkedésével fokozódik, ezért mozgékonysága semleges és lúgos talajokban nagymértékben lecsökken (CSATHÓ, 1994). Az ólom jelenlegi tudásunk szerint egyáltalán nem szükséges az élő szervezet számára, a szervezetbe jutva nehezen ürül ki, felhalmozódik, számos életfunkciót károsít, ezért nagyon veszélyes. A talajban oldhatatlan csapadékként vagy különböző szerves és kolloid anyagokhoz erősen kötve található. Más fémekkel összehasonlítva kicsi az oldhatósága, csak szélsőségesen savanyú talajokban, 4 ph alatt oldódik nagyobb mértékben és válik felvehetővé a növények számára (CSATHÓ, 1994). Postai cím: SZÉCSY ORSOLYA, MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, 1022 Budapest, Herman Ottó út

2 384 S Z É C S Y e t a l. A talajban lévő fémek oldódási viszonyainak jellemzésére különböző kivonószereket alkalmazhatunk, környezeti kockázatuk pontosabb becsléséhez. A szakirodalomban egyes szerzők úgy vélik, hogy a gyenge kivonószerekkel (pl. 0,01 M CaCl 2 oldat) oldható nehézfémfrakció szoros korrelációban van a talajmikrobióta által hozzáférhető fémfrakcióval (ADRIANO, 2001), mások a komplexképzőkkel oldható nehézfém-koncentráció (pl. DTPA) és egyes mikrobiológiai mutatók változása között mutattak ki szoros összefüggést (BRAGATO et al., 1998). A fémkezelések talajmikrobiótára gyakorolt hatásai nem egyértelműek (BROOKES et al., 1984; KELLY et al., 1999; RAJAPAKSHA et al., 2004; ZHANG et al., 2006; BUNEMANN et al., 2006), a fémkezelések által kiváltott változások többnyire függnek a fémsótól, valamint az alkalmazott talajmikrobiológiai és -biokémiai módszerektől. Sokan alkalmaztak sikerrel korrelációanalízist a talaj fémkoncentrációja és különböző mikrobiális paraméterek kapcsolatának vizsgálatára (BECKER et al., 2006; HORSWELL et al., 2006; KOLESNIKOV et al., 2007; WANG et al., 2010; PÉREZ-DE-MORA et al., 2011), és némileg eltérő, de főként negatív kapcsolatot találtak köztük. A nehézfémmel szennyezett talajok élővilágra gyakorolt káros hatásának mérséklésére különböző stabilizálószereket alkalmaznak. Ismert, hogy a talajhoz adott szerves anyag a talajoldatban lévő fémionok egy részét immobilizálja, ezáltal csökkentve biológiai felvehetőségüket. Hazánkban jelentős mennyiségben található nagy szervesanyag-tartalmú lignit, ami potenciálisan alkalmas lehet nehézfém-szennyezett talajok kezelésére. A talajhoz adott lignit nehézfém-megkötő képessége miatt feltételezésünk szerint megváltozik a fémek mikrobiális hozzáférhetősége, ennek a mikroorganizmusok aktivitására gyakorolt hatását azonban eddig még nem vizsgálták. Jelen tanulmányban négy különböző kivonószer (királyvíz, desztillált víz, acetát-puffer, és Lakanen-Erviö oldat) alkalmazásával a talajból kioldható Cr-, Pb- és Zn-tartalom, valamint a talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatók (mikrobiális biomassza, összes-plfa, invertáz-aktivitás és FDA hidrolitikus aktivitás) közötti korrelációt vizsgáltuk. A kísérleti talaj és a kezelések Anyag és módszer Minimális fémmegkötő képessége (alacsony szervesanyag-tartalom, CaCO 3 - hiány) miatt egy nyírlugosi savanyú homoktalaj felső rétegét (0 25 cm) használtuk a kísérlet során. A talaj kémiai alaptulajdonságai a következők: ph(h 2 O): 5; ph(kcl): 3,9; K A : 27; humusz-: 0,92%; CaCO 3 -: nyomokban; sótartalom: <0,02%; összes, királyvízzel oldható elemtartalma (mg kg -1 ): As: 1,20; Ba: 31,9; Co: 1,35; Cr: 7,54; Cu: 3,51; Mn: 144; Ni: 5,31; Pb: 8,02; Sr: 7,63; Zn: 41,6; a Cd, Hg, Mo, Se és Sn-tartalom a kimutatási határ (az elemek sorrendjében: 0,02; 0,12; 004; 0,6; és 0,25) alatt volt. A vizsgált három fém, a Cr, az Pb és a Zn oldhatóságának (toxikusságának) csökkentésére alacsony kéntartalmú visontai lignitet alkalmaztunk (VADÁSZ, 1997). A lignit hazai körülmények között könnyen beszerezhető, az érvényes jogszabályi

3 Összefüggések a Cr, Pb és Zn kioldási frakciói és talajmikrobiológiai mutatók között 385 keretek között alkalmazható, nem toxikus szerves anyag. A lignit az FVM 36/2006. (V. 18.) a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló rendeletben meghatározott határértékek feletti koncentrációban egyetlen nehézfémet sem tartalmazott. Néhány fontos jellemzője: ph(h 2 O): 4,2; szerves-c-: 34,5%, Ca-: 570, Mg-: 115, SO - 4 -: és S-tartalma: mg kg -1. A kísérletet 2006-ban DISITOBI kísérlettervező és értékelő modell alapján állítottuk be (BICZÓK et al., 1994). Ez a modell, együtt az alkalmazását támogató ún. SITOBI szoftverrel, DISITOBI néven használatos a hazai agrokémiai és talajbiológiai kutatásban. A többváltozós (esetünkben 4 változós) modell egységes rendszerben, megvalósítható mintaszámmal teszi lehetővé a változók lineáris, kvadratikus és párkölcsönhatásainak vizsgálatát. Vizsgálatunkhoz a korábbi kedvező tapasztalatok miatt (ANTON et al., 1994, 1996) használtuk ezt a modellt. A szoftver a modell paramétereit (B i ) regressziószámítással adja meg; Studentpróbával a B i paraméterek valószínűségi szintjeit számítja. A vizsgálati eredmények varianciája a központi kezelésekhez tartozó értékek segítségével számítható. Normalizált változókat alkalmazva, esetünkben a válaszfüggvény a következő: y = B 0 +(B 1 xl)+(b 2 xpb)+(b 3 xzn)+(b 4 xcr)+(b 5 xlxpb)+(b 6 xlxzn)+(b 7 xznxpb)+ (B 8 xcrxl)+(b 9 xcrxpb)+(b 10 xcrxzn)+(b 11 xl 2 )+(B 12 xpb 2 )+(B 13 xzn 2 )+(B 14 xcr 2 ), ahol: y = függő változó; B 0 B 14 = a modell paraméterértékei; L = lignitdózis, m/m%; Pb, Zn, Cr = hozzáadott fémkoncentráció, mg kg -1. A nehézfémeket 0; 375; 750; 1125 és 1500 mg kg -1 koncentrációban alkalmaztuk, a lignitet 0; 2,5; 5; 7,5 és 10 m/m% dózisokban juttattuk az edényekbe. (1) Kezelés kód 1. táblázat A SITOBI szoftver alapján készült és alkalmazott kísérleti tervmátrix (2) (1) (2) Cr Pb Zn Cr Pb Zn Lignit Kezelés Lignit % mg kg -1 kód % mg kg , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4 386 S Z É C S Y e t a l. A SITOBI szoftver alapján készült kísérleti tervmátrixot az 1. táblázatban mutatjuk be. A tervmátrixban 1 16-ig találhatók az alternáló kezeléspárok, ig a szélsőséges kezeléspárok, ig pedig a centrális, központi kezelések. Az ismétlések száma az 1 24 kezeléseknél 3, a kezeléseknél 1. A beállított edények száma 84. A kísérletek beállítása során a légszáraz talajt és a lignitet homogenizáltuk (<2 mm). 1 1 kg talajt mértünk az alulról zárt műanyag edényekbe, majd lefedtük azokat. A fémsókat oldat formájában (Cr(NO 3 ) 3 9H 2 O; Pb(NO 3 ) 2 ; ZnSO 4 7H 2 O) juttattuk a modelltalajhoz, a lignit talajba keverésével egyidejűleg. Az inkubációs idő alatt a talaj nedvességtartalmát (szabadföldi vízkapacitás 65%-a, (SÁRDI, 2003)), valamint a hőmérsékletét (25 ºC) konstans értéken tartottuk. A mintavételezés a 8. hét elteltével történt. A talajmikrobióta nagyságának és aktivitásának növelésére (a könnyebb detektálhatóság miatt) a modelltalajhoz 1 m/m% cellulózport adtunk. Mintavétel és mintakezelés A mintavételezés az inkubáció 8. hetének elteltével történt. A nehézfémek és az invertáz enzimaktivitás meghatározásához a talajmintákat légszárazra szárítottuk; az FDA, a PLFA analízishez, valamint a kloroform fumigációs extrakció vizsgálathoz a friss talajmintákat 4 C-on tároltuk maximum 4 hétig. Fémkoncentrációk meghatározása extrakcióval Mértük az összes királyvízzel, illetve a desztillált vízzel (vizes közeg modellezése), acetát-pufferrel (ecetsavoldat + ammónium-hidroxid, savas közeg modellezése) és Lakanen-Erviö féle kivonószerrel (ammónium-acetát + ecetsav + EDTA, növényi felvehetőség modellezése) (LAKANEN & ERVIÖ, 1970) oldható Cr-, Pb- és Zn-tartalmat. Az összes és az oldható elemtartalom meghatározása Jobin-Yvon gyártmányú, ULTIMA 2 típusú, szekvenciális rendszerű ICP AES műszerrel történt a vonatkozó MSz :2006 és MSzE :2006 szabványok figyelembe vételével. Talajmikrobiológiai és -biokémiai vizsgálatok A talajmikrobiótában bekövetkező változásokat az invertáz enzimaktivitás, az FDA (fluoreszcein-diacetát) hidroloitikus aktivitás, a mikrobiális biomassza-c (CFE), valamint az összes foszfolipid-zsírsav tartalom (PLFA analízis) meghatározásával becsültük. Az invertáz enzimaktivitás a talaj szénhidrát anyagcseréjével kapcsolatban nyújt közvetlen információt, vizsgálatát az MSz /2:1986 alapján végeztük el. FDA analízissel egyszerre többféle hidrolitikus aktivitással rendelkező enzim együttes aktivitását mérjük, mely az összes lebontó katabolikus aktivitást jelzi. Az FDA hidrolízist SCHNÜRER és ROSSWALL (1982), valamint ADAM és DUNCAN (2001) módszerei szerint végeztük. A mikrobiális biomassza-c meghatározása kloroform fumigációs extrakció módszerével történt VANCE és munkatársai (1987)

5 Összefüggések a Cr, Pb és Zn kioldási frakciói és talajmikrobiológiai mutatók között 387 eredeti leírása, valamint WU és munkatársai (1990) módszerfejlesztése alapján. A módszerrel a fumigáló szerek hatására elpusztult mikrobiális biomassza által megnőtt szerves-c, TOC (Total Organic Carbon) műszerrel mérhető. A mikrobiális biomassza-c számítása: C mic = (C fum -C nemfum )/k(ec) (k(ec) = 0,45 (JOERGENSEN, 1996)). A hozzáadott cellulóz miatt e paraméter változását a fumigált minták alapján értékeltük (FRANZLUEBBERS et al., 1999), mert a nem fumigált minták C- koncentrációja gyakran magasabb volt ezeknél (így a fenti képlet alapján a mikrobiális biomassza-c értéke negatív tartományba esne). A továbbiakban ezt nevezzük mikrobiális biomassza-c tartalomnak. A PLFA analízis (simple extraction, WHITE et al., 1979) alapja az, hogy a foszfolipidek megfelelő oldószerrel extrahálhatók, frakcionálhatók, majd a foszfolipid-zsírsavak lúgos metanolízise után keletkezett PLFA-metilészterek GC-MS módszerrel vizsgálhatók. A kapott csúcsokat a retenciós idő, a tömegspektrum, valamint a csúcs alatti terület alapján értékeljük. A talajból a lipidek kivonása a módosított egyfázisú Bligh Dyer módszerrel (BLIGH & DYER, 1959) történt. A mérést Perkin Elmer gyártmányú Clarus 500-as típusú gázkromatográf tömegspektométerrel (kvadrupol tömegspektrométer elektron ionizációval) és Elite-FFAP típusú kolonnával végeztük. Az alkalmazott (többváltozós) statisztikai módszerek Az eredményeket a DISITOBI modell előrejelző statisztikai módszerein túl (ami a kvantitatív változók összefüggés-vizsgálatát regresszióanalízissel, a kezelések hatásait pedig varianciaanalízissel értékeli), a minták közötti variabilitást, illetve gradienseket feltáró főkomponens-analízissel is értékeltük (StatSoft Statistica 9-es verzió), ami az adatok struktúrájának jobb megértését szolgálja. A talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatók, valamint a különböző kivonószerekkel oldható elemtartalmak közötti kapcsolatot lineáris korreláció vizsgálattal értékeltük. Eredmények és értékelésük Az értékelés során 1824 alapadattal dolgoztunk, ezek közlése a dolgozat terjedelmébe nem fér bele. A DISITOBI modell valószínűségi szintjeit és determinációs koefficiens értékeit a 2. táblázat tartalmazza. A modell értelmezésénél azon modelleket tekintettük igazoltnak, amelyek R² értéke legalább 0,7. A 2. táblázat alapján elmondható, hogy a Cr-kezelés lineáris hatása érvényesült mind a négy vizsgált talajmikrobiológiai mutató esetében és kvadratikus hatás volt igazolható az FDA hidrolitikus aktivitásnál. Az Pb-kezelés lineáris hatása igazolható volt az FDA hidrolitikus aktivitásra, valamint e mutatóra a mikrobiális biomaszsza-c tartalomra és a PLFA-tartalomra kvadratikus hatást gyakorolt. A Zn-kezelés szintén négyzetes hatással volt a PLFA-tartalomra, a mikrobiális biomassza-c tartalmat viszont lineáris és kvadratikus módon is befolyásolta. A párkölcsönhatásokat tekintve azt tapasztaltuk, hogy Lignit Cr kölcsönhatás érvényesült mind a négy

6 388 S Z É C S Y e t a l. 2. táblázat A talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatókhoz tartozó valószínűségi szintek és a determinációs koefficiensek (R²) a DISITOBI modell alapján (1) Tényező (2) Invertáz enzimaktivitás (3) FDA hidrolitikus aktivitás (4) Mikrobiális biomassza-c (5) Összes PLFA -XXX +XXX +XXX +XXX a) Lignit +XX -X Pb -X Zn -XXX Cr +XXX -XXX -XX -XXX Lignit Pb Lignit Zn Zn Pb Lignit Cr -XX +XXX +XXX +XXX Cr Pb -XX Cr Zn -X +XXX Lignit² +XX Pb² +X +XX -XXX Zn² +X -XXX Cr² +XXX R² 0,74 0,75 0,71 0,76 Megjegyzés: XXX = p < 0,01; XX = p < 0,05; X = p < 0,10 szinten szignifikáns; táblázaton belüli üres cellák: nem volt szignifikáns összefüggés. Az első sor a B 0 paraméter szignifikanciáját jelzi talajmikrobiológiai mutató esetében. A Cr Pb párkölcsönhatás befolyásolta az invertáz enzimaktivitást, a Cr Zn párkölcsönhatásnak pedig mind ez utóbbira, mind pedig az FDA hidrolitikus aktivitásra gyakorolt hatása megállapítható volt. A 2. táblázatban az üres cellák azokat az eseteket mutatják, amelyeknél szignifikáns összefüggést nem tapasztaltunk. A DISITOBI modell alapján ugyan megállapíthatóak a kezeléshatások, de nem vizsgálható a fémek oldhatósága, valamint a talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatók változása közötti összefüggés. Ezért a változókat főkomponens-analízissel és lineáris korrelációval is értékeltük. A változók értékelése főkomponens-analízissel (PCA) Az elvégzett főkomponens-analízis alapján a két tengely együttesen az adatok összes varianciájának 65,45%-át magyarázza. Az analízis biplot ábráján (1. ábra) a Cr és az Pb különböző kivonószerrel oldható frakcióit az egyes változók nagyon hasonló, a cinkét ettől eltérő módon befolyásolják. A talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatók esetében az invertáz enzimaktivitás, az FDA hidrolitikus aktivitás, az összes PLFA-tartalom határozottan a Faktor 1, míg a mikrobiális biomassza- C tartalom a Faktor 2 által is meghatározott. Az 1. ábrán az is látható, hogy a

7 Összefüggések a Cr, Pb és Zn kioldási frakciói és talajmikrobiológiai mutatók között 389 1,0 0,5 pbdv crdv crkv pbap crap crle 0,0 pbkv pble PLFA invertáz FDA ph Faktor 2 : 22,48% -0,5-1,0 zndv znap znle znkv biomassza-c -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 Faktor 1 : 42,97% 1. ábra A változók megjelenítése a faktortérben főkomponens-analízis alapján a kísérlet (DISITOBI modell) valamennyi kezelése esetében. Megjegyzés: A fémek vegyjele után: kv: királyvízzel oldható; dv: desztillált vízzel oldható; ap: acetát-pufferrel oldható; le: Lakanen-Erviö féle kivonószerrel oldható. Invertáz: invertáz enzimaktivitás; FDA: hidrolitikus aktivitás; biomassza-c: mikrobiális biomassza-c; PLFA: összes foszfolipid-zsírsav tartalom változók közül, a középpontból a ph-t ábrázoló ponthoz húzott szakasz csaknem párhuzamos az 1. tengellyel, tehát a vele egy csoportban található invertáz enzimaktivitás, az FDA hidrolitikus aktivitás, és az összes PLFA-tartalom változások különböző, de egyaránt jelentős mértékben a ph által meghatározottak. Azaz, változásuk nagyban függ azon kezelésektől, melyek befolyásolják a kémhatás alakulását. A főkomponens-analízis ábrája alapján feltételezhető, de nem bizonyítható egyértelmű összefüggés az egyes kivonószerekkel oldható fémkoncentrációk és a talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatók változása között. Ennek igazolására korreláció vizsgálatot végeztünk, hogy számszerű eredményeket kapjunk. A változók értékelése korreláció vizsgálattal A korreláció vizsgálat eredményeinek értékelésekor a kapott értékeknél 0,4 alatt laza, 0,4 és 0,7 között közepes, 0,7 és 0,9 között szoros és 0,9 felett igen szoros összefüggést állapíthatunk meg (SVÁB, 1973).

8 390 S Z É C S Y e t a l. Esetünkben a korreláció vizsgálat eredményeit összegző 3. táblázat alapján közepes mértékű negatív korreláció volt megállapítható a királyvízzel oldható Crtartalom és az invertáz enzimaktivitás (p < 0,01), az FDA hidrolitikus aktivitás (p < 0,01), valamint az összes PLFA-tartalom (p < 0,05) változása között. A desztillált vízzel oldható Cr-koncentráció és a vizsgált talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatók változása között az alábbi igazolt összefüggéseket kaptuk: az invertáz enzimaktivitás (p < 0,05), a teljes mikrobiális aktivitás (p < 0,01), valamint a mikrobiális 3. táblázat Négy különböző kivonószerrel meghatározott nehézfém-koncentráció és a talaj invertáz, FDA-aktivitás, a mikrobiális biomassza-c és a PLFA-tartalom közötti lineáris korreláció vizsgálat eredménye (1) Kivonószer (2) Invertáz enzimaktivitás (3) FDA hidrolitikus aktivitás (4) Mikrobiális biomassza-c (5) Összes PLFAtartalom Cr a) királyvíz -0,5871 xxx -0,5519 xxx -0,4952 xx b) desztillált víz -0,4774 xx -0,5702 xxx -0,4837 xx -0,3654 x c) acetát-puffer -0,5182 xxx -0,6038 xxx -0,4599 xx -0,4002 xx d) Lakanen-Erviö-féle -0,5164 xxx -0,6603 xxx -0,4538 xx -0,4088 xx Pb a) királyvíz b) desztillált víz -0,3980 xx -0,5953 xxx -0,5343 xxx c) acetát-puffer -0,4872 xx d) Lakanen-Erviö-féle Zn a) királyvíz 0,3485 x b) desztillált víz c) acetát-puffer d) Lakanen-Erviö-féle Megjegyzés: XXX : p < 0,01; XX : p < 0,05; X : p < 0,10 szinten szignifikáns biomassza-c tartalom (p < 0,05) esetében közepes mértékű negatív, míg az öszszes PLFA-koncentrációnál laza, de szintén negatív előjelű korrelációt tapasztaltunk (p < 0,1). Az acetát-pufferrel, valamint a Lakanen-Erviö-féle kivonószerekkel oldható Cr-tartalom mind a négy vizsgált mikrobiológiai paraméterrel közepes mértékben, negatívan korrelált (invertáz enzimaktivitás (p < 0,01), teljes mikrobiális aktivitás (p < 0,01), mikrobiális biomassza-c tartalom (p < 0,05) és összes PLFAkoncentráció (p < 0,05)). A királyvízzel és a Lakanen-Erviö-féle kivonószerrel oldható Pb-koncentrációval egyik talajmikrobiológiai és -biokémiai mutató sem mutatott összefüggést. A desztillált vízzel oldható Pb-koncentráció esetében negatív előjelű és laza korreláció volt az invertáz enzimaktivitással (p < 0,05), míg a mikrobiális biomassza-c tarta-

9 Összefüggések a Cr, Pb és Zn kioldási frakciói és talajmikrobiológiai mutatók között 391 lommal és az FDA hidrolitikus aktivitással ez a frakció negatív, közepes (p < 0,01) mértékű korrelációban állt. Az invertáz enzimaktivitás negatívan, közepes (p < 0,05) mértékben korrelált az acetát-pufferrel oldható Pb-koncentrációval is. A Zn kioldási frakcióit vizsgálva elmondható, hogy csak egy esetben kaptunk korrelációt: a királyvízzel oldható Zn-koncentráció és a mikrobiális biomassza-c tartalom között a korreláció pozitív előjelű, és laza (p < 0,1) volt. Következtetések A vizsgált kivonószerekkel oldható fémtartalom és az alkalmazott talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatók között ugyan tudtuk igazolni a korrelációt, de ennek mértéke egyetlen esetben sem volt szoros. A főkomponens-analízis, illetve a korreláció vizsgálat alapján megállapítható volt, hogy a királyvizes, desztillált vizes, acetát-pufferes, Lakanen-Erviö-féle kivonószerekkel oldható Cr-, Pb- és Zntartalmak, illetve a talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatók (az invertáz enzimaktivitás, az FDA hidrolitikus aktivitás, a mikrobiális biomassza-c tartalom és az összes PLFA-tartalom) változása között nem volt szoros összefüggés, azaz ezek a kivonószerek nem jelezték a talajmikrobióta számára hozzáférhető frakciót. A króm talajmikrobiótára gyakorolt egyértelműen negatív hatását közepes és laza korrelációban is tapasztaltuk, kivonószertől függetlenül. Ezt a króm toxikus tulajdonságán túl magyarázhatja az is, hogy a Cr-kezelés jelentősen csökkentette a modelltalaj ph-ját (ph < 4,5), amin keresztül inkább hatással volt a vizsgált mikrobiológiai mutatókra, ráadásul ebben a savanyú környezetben a Cr 3+ valószínűleg átalakult a jóval toxikusabb Cr 6+ formává. Ez is hozzájárulhatott a króm egyértelmű negatív hatásához. Az Pb- és a Zn-kezelés hatások vizsgálatánál nem volt ilyen egyértelmű az öszszefüggés. Részben igazolható volt az ólom negatív hatása, ez azonban eltérően jelentkezett a vizsgált talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatókban. A Zn esetében szinte egyáltalán nem tudtunk negatív hatást kimutatni. Ennek oka feltételezhetően az, hogy a Zn (esszenciális elemként) jelentős pozitív szerepet játszik a talajmikrobióta működésében. Összefoglalás Jelen tanulmányban a Magyarországon jellemzően előforduló nehézfémszennyezők közé tartozó króm, ólom és cink hatását vizsgáltuk egyes talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatókra, valamint összefüggést kerestünk e fémek különböző kivonószerekkel oldható frakciói és a vizsgált biológiai paraméterek között. A kísérletben az egyre elterjedtebben alkalmazott lignitet használtuk stabilizálószerként. A 8 hetes inkubációs modellkísérletet 2006-ban nyírlugosi savanyú homoktalajjal, DISITOBI kísérlettervező és értékelő modellel állítottuk be, mely lehetővé tette a változók lineáris, kvadratikus és párkölcsönhatásainak vizsgálatát. A nehézféme-

10 392 S Z É C S Y e t a l. ket és a lignitet 5 különböző dózisban juttattuk az edényekbe. Mértük a Cr, az Pb és a Zn összes királyvízzel, illetve desztillált vízzel, acetát-pufferrel, Lakanen-Erviöféle kivonószerrel oldható fémtartalmat. A talajmikrobiótában bekövetkező változásokat az invertáz enzimaktivitás, az FDA (fluoreszcein-diacetát) hidrolitikus aktivitás (fluoreszcein-diacetát), a mikrobiális biomassza-c (CFE), valamint az összes foszfolipid-zsírsav tartalom (PLFA analízis) meghatározásával becsültük. A DISITOBI modellen kívül a változókat főkomponens-analízissel és lineáris korreláció vizsgálattal is értékeltük (StatSoft Statistica 9-es verzió). A vizsgált kivonószerekkel kioldható fémtartalom és az alkalmazott talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatók között ugyan tudtuk igazolni a korrelációt, de jelen kivonószerekkel ez egy esetben sem volt szoros. A főkomponensanalízis, illetve a korreláció vizsgálat alapján megállapítható, hogy nem találtunk összefüggést a királyvizes, a desztillált vizes, az acetát-pufferes, a Lakanen-Erviöféle kivonószerekkel oldható Cr-, Pb- és Zn-tartalmak, illetve a talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatók változása között. E szerint ezek a kivonószerek nem jelezték a talajmikrobióta számára hozzáférhető frakciót. A króm talajmikrobiótára gyakorolt egyértelműen negatív hatását közepes és laza korrelációban is tapasztaltuk, kivonószertől függetlenül. Részben igazolható volt az ólom negatív hatása, ez azonban eltérő a vizsgált talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatók szerint. A cink esetében szinte egyáltalán nem tudtunk negatív hatást kimutatni. Ennek oka feltételezhetően az, hogy a Zn (mint esszenciális elem) jelentős pozitív szerepet játszik a talajmikrobióta működésében. A dolgozat a MONTABIO (OM-00028/2008), a SOILUTIL (OM-00103/2009) és a BIO_HAM2 (OM-00375/2008) című pályázatok támogatásával készült. Kulcsszavak: talajmikrobiológiai mutatók, nehézfém-kioldási frakciók, főkomponens-analízis, korreláció vizsgálat, DISITOBI modell Irodalom ADAM, G. & DUNCAN, H., Development of a sensitive and rapid method for the measurement of total microbial activity using fluorescein diacetate (FDA) in a range of soils. Soil Biology and Biochemistry ADRIANO, D. C., Trace elements in terrestrial environments: Biogeochemistry, Bioavailability, and Risks of Metals Springer-Verlag Press. New York. ANTON, A. et al., Effects of environmental factors and Mn, Zn, Cu trace elements on the soil phosphomonoesterase and amidase activity. Application of DISITOBI model. Acta Biologica Hungarica ANTON, A. et al., Effects of environmental factors and Mn, Zn, Cu trace elements on the available N content of two soils. In: Progress in Nitrogen Cycling Studies (Eds.: CLEEMPUT, O., HOFMAN, G. & VERMOESEN, A.) Kluwer Academic Publishers. Doordrecht.

11 Összefüggések a Cr, Pb és Zn kioldási frakciói és talajmikrobiológiai mutatók között 393 BARTUS, T. et al., Kármentesítési beruházások műszaki ellenőrzése. In: Kármentesítési Útmutató 5 (Szerk.: NÉMETH T.) KvVM. Budapest. BECKER, J. M. et al., Bacterial activity, community structure, and centimeter-scale spatial heterogeneity in contaminated soil. Microbial Ecology BICZÓK, GY., TOLNER, L. & SIMÁN, GY., Method for the determination of multivariate response functions. Bulletin of the University of Agricultural Sciences BLIGH, E. G. & DYER, W. J., A rapid method of total lipid extraction and purification. Canadian Journal of Biochemistry and Physiology BRAGATO, G. et al., Effects of sewage sludge pre-treatment on microbial biomass and bioavailability of heavy metals. Soil and Tillage Research BROOKES, P. C. et al., Effects of heavy metals on microbial activity and biomass in field soils treated with sewage sludge. In: Environmental Contamination Publishers CEP Ltd. Edinburgh. BROWN, P. E. & MINGES, G. A., The effect of some manganese salts on ammonification and nitrification. Soil Sci BUNEMANN, E. K., SCHWENKE, G. D. & VAN ZWIETEN, L., Impact of agricultural inputs on soil organisms. Australian Journal of Soil Research CSATHÓ P., A környezet nehézfém szennyezettsége és az agrártermelés. Tematikus szakirodalmi szemle. MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete. AKAPRINT. Budapest. FRANZLUEBBERS, A. J. et al., Assessing biological soil quality with chloroform fumigation-incubation: why subtract a control? Canadian Journal of Soil Science GILLER, K. E., WITTER, E. & MCGRATH, S. P., Heavy metals and soil microbes. Soil Biology and Biochemistry HORSWELL, J. et al., Impact of heavy metal amended sewage sludge on forest soils as assessed by bacterial and fungal biosensors. Biol. Fertil. Soils JOERGENSEN, R. G., The fumigation-extraction method to estimate soil microbial biomass: calibration of the kec value. Soil Biology and Biochemistry KÁDÁR I., A talaj növény állat ember tápláléklánc szennyeződése kémiai elemekkel Magyarországon. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium MTA TAKI. Budapest. KELLY, J. J., HÄGGBLOM, M. & TATE, R. L., Changes in soil microbial communities over time resulting from one time application of zinc: a laboratory microcosm study. Soil Biology and Biochemistry KOLESNIKOV, S. I. et al., Changes in the ecological and biological properties of ordinary chernozems polluted by heavy metals of the second hazard class (Mo, Co, Cr and Ni). Eurasian Soil Science LAKANEN, E. & ERVIÖ, R., A comparison of eight extractants for the determination of plant available micronutrients in soil. Acta Agr. Fenn LIPMAN, C. B. & BURGESS, P. S., The effects of copper, zinc, iron and lead salts on ammonification and nitrification in soil. University of California Publications in Agricultural Science

12 394 S Z É C S Y e t a l. MORGAN, A. J., KILLE, P. & STÜRZENBAUM, S. R., Microevolution and ecotoxicology of metals in invertebrates. Environmental Science and Technology MSz /2:1986 Szennyvízzel, szennyvíziszappal kezelt mezőgazdaságilag hasznosított területek talajvizsgálata. Talajbiológiai aktivitás vizsgálat szacharáz enzimaktivitási módszerrel. MSz :2006 Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Az összes és az oldható toxikuselem-, a nehézfém- és a króm(vi)tartalom meghatározása. MSzE :2006 Hulladékok jellemzése. 31. rész: Ammónium-acetát-pufferes hulladékkivonat készítése fizikai, kémiai és ökotoxikológiai vizsgálatokhoz. PÉREZ-DE-MORA, A., ENGEL, M. & SCHLOTER, M., Abundance and diversity of n-alkane-degrading bacteria in a forest soil co-contaminated with hydrocarbons and metals: A molecular study on alkb homologous genes. Microb Ecol. Published online: 13 May 2011, fulltext.html. RAJAPAKSHA, R. M. C. P., TOBOR-KAPŁON, M. A. & BÅÅTH, E., Metal toxicity affects fungal and bacterial activities in soil differently. Applied and Environmental Microbiology SÁRDI K., Agrokémia: A növénytáplálás alapjai Jegyzet. VE Georgikon Mezőgazdaságtud. Kar. Keszthely. SCHNÜRER, J. & ROSSWALL, T., Fluorescein diacetate hydrolysis as a measure of total microbial activity in soil and litter. Applied and Environmental Microbiology SVÁB J., Biometriai módszerek a kutatásban. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest, VADÁSZ J., Huminsavak és fulvósavak a növényi életfolyamatokban. PRI-KOMP Kft. Veszprém. VANCE, E. D., BROOKES, P. C. & JENKINSON, D. S., An extraction method for measuring soil microbial biomass-c. Soil Biology and Biochemistry VÁSQUEZ-MURRIETA, M. S. et al., C and N mineralization and microbial biomass in heavy-metal contaminated soil. European Journal of Soil Biology WANG, Q. et al., Efficiencies of different microbial parameters as indicator to assess slight metal pollutions in a farm field near a gold mining area. Environ. Monit. Assess WHITE, D. C. et al., Determination of the sedimentary microbial biomass by extractable lipid phosphate. Oecologia WU, J. et al., Measurement of soil microbial biomass C by fumigation-extraction an automated procedure. Soil Biology and Biochemistry ZHANG, C. et al., Structure and function of microbial communities during the early stages of revegetation of barren soils in the vicinity of a Pb/Zn smelter. Geoderma Érkezett: augusztus 30.

13 Összefüggések a Cr, Pb és Zn kioldási frakciói és talajmikrobiológiai mutatók között 395 Correlations between the dissolution fractions of chromium, lead and zinc and soil microbiological and biochemical parameters on a sandy soil from the Nyírség region of Hungary treated with lignite O. SZÉCSY, N. UZINGER, I. VILLÁNYI, T. SZILI-KOVÁCS and A. ANTON Research Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry (RISSAC) of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest Summary The effect of chromium, lead and zinc (all common heavy metal pollutants in Hungary) was studied on various soil microbiological and biochemical parameters, and on how these biological parameters are correlated with the fractions of the heavy metals dissolvable with various extracting agents. Lignite was used as a stabilising agent. The upper 0 25 cm layer of an acidic sandy soil from Nyírlugos was used for the 8- week incubation experiment set up in 2006, as this soil has very low metal-binding capacity (low organic matter content, CaCO 3 deficiency). The soil had the following chemical properties: ph(h 2 O): 5; ph(kcl): 3.9; K A : 27; humus: 0.92%; CaCO 3 : traces; salt content: <0.02%; total element content soluble in aqua regia (mg kg -1 ): As: 1.20; Ba: 31.9; Co: 1.35; Cr: 7.54; Cu: 3.51; Mn: 144; Ni: 5.31; Pb: 8.02; Sr: 7.63; Zn: 41.6; the Cd, Hg, Mo, Se and Sn contents were below the detection limit (0.02; 0.12; 0.04; 0.6; 0.25, respectively). The experiment was set up using the DISITOBI experimental design and evaluation model, which allowed linear, quadratic and pair-wise interactions to be calculated for the variables. The heavy metals were applied at concentrations of 0, 375, 750, 1125 and 1500 mg kg -1 in the form of Cr(NO 3 ) 3. 9H 2 O, Pb(NO 3 ) 2 and ZnSO 4. 7H 2 O, while the lignite was added to the pots at rates of 0, 2.5, 5, 7.5 and 10 m/m%. The lignite did not contain any heavy metals at concentrations above the limit values laid down by the Ministry of Agriculture and Rural Development. Further parameters: ph(h 2 O): 4.2; organic C: 34.5%; element contents (mg kg -1 ) Ca: 570; Mg: 115; SO 4 : ; S: The air-dry soil and the lignite were homogenized (<2 mm). Then 1 kg quantities of soil were placed in unperforated plastic pots and covered. The metal salts were added in solution, simultaneously with the lignite. During the incubation period the values of soil moisture content (65% of field water capacity) and temperature (25 C) were kept constant. Samples were taken after 8 weeks. Cellulose powder was added to the model soil at a rate of 1 m/m% to increase the magnitude and activity of the soil microflora, in the interests of easier detection. The total Cr, Pb and Zn contents soluble in aqua regia, distilled water, acetate buffer and Lakanen-Erviö extractant were recorded. Changes in the soil microflora were estimated by determining the invertase enzyme activity, the fluorescein diacetate (FDA) hydrolytic activity, the microbial biomass-c (CFE) and the total phospholipid-fatty acid content (PLFA analysis). In addition to the DISITOBI model, the variables were evaluated by means of principal component analysis and linear correlation analysis (using StatSoft Statistica, version 9).

14 396 S Z É C S Y e t a l. Although correlations were detected between the metal contents dissolved by the four extractants and the soil microbiological and biochemical parameters, none of these were close. Neither principal component analysis nor correlation analysis demonstrated correlations between the Cr, Pb and Zn contents soluble in aqua regia, distilled water, acetate buffer and Lakanen-Erviö extractant and changes in the soil microbiological and biochemical parameters, suggesting that these extractants were unable to indicate the fraction available to soil microbes. The clearly negative effect of chromium on the soil microflora was detected in the form of moderate and loose correlations, irrespective of the extractant. The negative effect of lead proved to be significant for some of the soil microbiological and biochemical parameters. No negative effect could be demonstrated in the case of zinc. This could probably be attributed to the fact that, as an essential element, Zn plays a positive role in the activity of the soil microflora. Table 1. Experimental design matrix generated using the SITOBI software. (1) Treatment code. (2) Lignite %. Table 2. Probability levels and coefficients of determination (R²) for the soil microbiological and biochemical parameters on the basis of the DISITOBI model. (1) Factor. a) Lignite. (2) Invertase enzyme activity. (3) FDA (fluorescein diacetate) hydrolytic activity. (4) Microbial biomass-c content. (5) Total PLFA (phospholipid-fatty acid content). Remark: xxx, xx and x: significant at the p < 0.01, 0.05 and 0.10 levels, respectively. Empty cells in the table: no significant correlation. Table 3. Results of linear correlation analysis on the heavy metal concentrations determined using four different extractants and the soil invertase, FDA activity, microbial biomass-c and PLFA content. (1) Extractant. a) Aqua regia; b) Distilled water; c) Acetate buffer; d) Lakanen-Erviö extractant. (2) Invertase enzyme activity. (3) FDA hydrolytic activity. (4) Microbial biomass-c content. (5) Total PLFA content. Remark: xxx, xx and x : significant at the p < 0.01, 0.05 and 0.10 levels, respectively. Fig.1. Location of the variables in the factor space generated by principal component analysis for all the treatments in the experiment (DISITOBI model). Remark: After the chemical symbols of the metals: kv: soluble in aqua regia; dv: soluble in distilled water; ap: soluble in acetate buffer; le: soluble in Lakanen-Erviö extractant. Invertáz: Invertase enzyme activity; FDA: hydrolytic activity; biomassza-c: Microbial biomass- C; PLFA: Total phospholipid-fatty acid content.

Talajfizikai indikátorok a talajművelés-hatás kimutatásában

Talajfizikai indikátorok a talajművelés-hatás kimutatásában Talajfizikai indikátorok a talajművelés-hatás kimutatásában 1,3 CSORBA SZILVESZTER, 1 BERÉNYI ÜVEGES JUDIT, 2,4 FARKAS CSILLA, 3 BIRKÁS MÁRTA 1 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Növény-, Talaj-

Részletesebben

A MEZŐFÖLDI MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLET ELSŐ ÉVTIZEDÉNEK TANULSÁGAI

A MEZŐFÖLDI MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLET ELSŐ ÉVTIZEDÉNEK TANULSÁGAI A MEZŐFÖLDI MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLET ELSŐ ÉVTIZEDÉNEK TANULSÁGAI Összeállította: Dr. Kádár Imre A kiadvány alapjául szolgáló cikkek társszerzői voltak a 4 évtized alatt: Bana Károlyné, Bártfai Tiborné,

Részletesebben

AZ ERÓZIÓ ÁLTAL MOZGATOTT SZÉN SZEREPE A SZÉNKÖRFORGALOMBAN

AZ ERÓZIÓ ÁLTAL MOZGATOTT SZÉN SZEREPE A SZÉNKÖRFORGALOMBAN AZ ERÓZIÓ ÁLTAL MOZGATOTT SZÉN SZEREPE A SZÉNKÖRFORGALOMBAN JAKAB GERGELY SZABÓ JUDIT MADARÁSZ BALÁZS MÉSZÁROS ERZSÉBET SZALAI ZOLTÁN ROLE OF SOIL EROSION IN CARBON DYNAMICS Abstract Carbon dynamics has

Részletesebben

A 137 CS KIMUTATHATÓSÁGA PEST MEGYEI TALAJMINTÁKBAN

A 137 CS KIMUTATHATÓSÁGA PEST MEGYEI TALAJMINTÁKBAN A 137 CS KIMUTATHATÓSÁGA PEST MEGYEI TALAJMINTÁKBAN Készítette: Szabó Katalin Zsuzsanna Környezettudományi szak Udvardi Beatrix Földtudomány BSc szak Témavezetık: Szabó Csaba, Ph.D. ELTE TTK Kızettani

Részletesebben

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK Élelmiszermin ség - Élelmiszerbiztonság Journal of Food Investigations Food Quality Food Safety Mitteilungen über Lebensmitteluntersuchungen Lebensmittelqualität Lebensmittelsicherheit

Részletesebben

Tudományos tartalom: Scientific content: lvi. évf. 2009/2. szám

Tudományos tartalom: Scientific content: lvi. évf. 2009/2. szám A FAIPAR TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SCIENTIFIC JOURNAL OF WOOD INDUSTRY lvi. évf. 2009/2. szám Tudományos tartalom: A hőátbocsátási tényezők számítása egy fa bordavázas épület esetén II. 5. Faanyagú tartószerkezet

Részletesebben

Drüszler Áron okl. meteorológus

Drüszler Áron okl. meteorológus NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA BIOKÖRNYEZET-TUDOMÁNY A 20. SZÁZADI FELSZÍNBORÍTÁS-VÁLTOZÁS METEOROLÓGIAI HATÁSAI MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés Drüszler

Részletesebben

Heterogenitás és technikai hatékonyság a magyar specializált szántóföldi növénytermesztő üzemek esete

Heterogenitás és technikai hatékonyság a magyar specializált szántóföldi növénytermesztő üzemek esete Közgazdasági Szemle, LX. évf., 2013. június (650 669. o.) Baráth Lajos Fertő Imre Heterogenitás és technikai hatékonyság a magyar specializált szántóföldi növénytermesztő üzemek esete A cikkben paneladatok

Részletesebben

A Baláta-tó vízminõségének alapállapot felvételezése

A Baláta-tó vízminõségének alapállapot felvételezése Somogyi Múzeumok Közleményei 15: 97 106 Kaposvár, 2002 A Baláta-tó vízminõségének alapállapot felvételezése MAJER JÓZSEF M. BORDÁCS MARGIT BORHIDI ATTILA MAJER, J, M. M. BORDÁCS and A, BORHIDI: Water quality

Részletesebben

Central Police Station, Szécsény Central Police Station, Borsod-Abaúj-Zemplén County RECOGNIZED FOR EXCELLENCE WINNERS

Central Police Station, Szécsény Central Police Station, Borsod-Abaúj-Zemplén County RECOGNIZED FOR EXCELLENCE WINNERS TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Határidős szolgáltatások teljesítményének mérése Tóth Csaba László Hazai on-line LCA adatrendszer vállalkozások környezetbarát fejlesztésének támogatására

Részletesebben

A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén

A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén egyetemi tanár, az MTA doktora, Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézete,

Részletesebben

Huzsvai László VARIANCIA-ANALÍZISEK AZ R-BEN

Huzsvai László VARIANCIA-ANALÍZISEK AZ R-BEN Huzsvai László VARIANCIA-ANALÍZISEK AZ R-BEN Seneca Books DEBRECEN 2013 Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel reprodukálni

Részletesebben

AZ ÚJ DEBRECENI C-14 AMS LABORATÓRIUM BEMUTATÁSA

AZ ÚJ DEBRECENI C-14 AMS LABORATÓRIUM BEMUTATÁSA 147 AZ ÚJ DEBRECENI C-14 AMS LABORATÓRIUM BEMUTATÁSA Abstract INTRODUCTION OF THE NEW AMS C-14 LABORATORY IN DEBRECEN MOLNÁR MIHÁLY, RINYU LÁSZLÓ, JANOVICS RÓBERT, MAJOR ISTVÁN, VERES MIHÁLY Hertelendi

Részletesebben

A gímszarvas tér-idõ használatának összehasonlító vizsgálatai egy dombvidéki és egy alföldi élõhelyen i

A gímszarvas tér-idõ használatának összehasonlító vizsgálatai egy dombvidéki és egy alföldi élõhelyen i A gímszarvas tér-idõ használatának összehasonlító vizsgálatai egy dombvidéki és egy alföldi élõhelyen i Szemethy László, Ritter Dávid, Heltai Miklós és Petõ Zoltán GATE Vadbiológiai és Vadgazdálkodási

Részletesebben

RADIOAKTÍV KONTAMINÁCIÓS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA SZERKEZETI ANYAG FELÜLETEKEN. Doktori (PhD) értekezés. Pannon Egyetem. Kémia Doktori Iskola

RADIOAKTÍV KONTAMINÁCIÓS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA SZERKEZETI ANYAG FELÜLETEKEN. Doktori (PhD) értekezés. Pannon Egyetem. Kémia Doktori Iskola RADIOAKTÍV KONTAMINÁCIÓS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA SZERKEZETI ANYAG FELÜLETEKEN Doktori (PhD) értekezés Pannon Egyetem Kémia Doktori Iskola Készítette: Kádár László Péter okleveles vegyészmérnök Témavezető:

Részletesebben

Befektetések kockázatának mérése*

Befektetések kockázatának mérése* Befektetések kockázatának mérése* Bugár Gyöngyi PhD, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense E-mail: bugar@ktk.pte.hu Uzsoki Máté, a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója E-mail: uzsoki.mate@gmail.com

Részletesebben

HUZSVAI LÁSZLÓ VINCZE SZILVIA. SPSS-könyv

HUZSVAI LÁSZLÓ VINCZE SZILVIA. SPSS-könyv HUZSVAI LÁSZLÓ VINCZE SZILVIA SPSS-könyv Seneca Books 0 Huzsvai - Vincze: SPSS Statisztika Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel

Részletesebben

KÁBÍTÓSZEREK ÉS EGYÉB TOXIKUS ANYAGOK GYORS HELYSZÍNI KIMUTATÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

KÁBÍTÓSZEREK ÉS EGYÉB TOXIKUS ANYAGOK GYORS HELYSZÍNI KIMUTATÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Szipola Gyula 1 - Benkő András 2 - Huszár András 3 KÁBÍTÓSZEREK ÉS EGYÉB TOXIKUS ANYAGOK GYORS HELYSZÍNI KIMUTATÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Absztrakt In the European Union [EU] is forbidden to use any kind of chemical

Részletesebben

Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN

Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN Seneca Books DEBRECEN 2015 Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS XI. Szombathely, 2006. pp. 63-79.

KARSZTFEJLŐDÉS XI. Szombathely, 2006. pp. 63-79. KARSZTFEJLŐDÉS XI. Szombathely, 2006. pp. 63-79. A CSAPADÉK-HATÁS MECHANIZMUSA AZ AGGTELEKI-KARSZTVIDÉKEN FAKADÓ FORRÁSOK NAPI HOZAMÁNAK KIALAKULÁSÁBAN MAUCHA LÁSZLÓ NÉMETH ZOLTÁN VITUKI Kht.1095. Budapest,

Részletesebben

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc**

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Olajmeghatározási módszerek 2. Rész Mintaelőkészítés és mérési módszerek összehasonlító értékelése Olajszennyezések okozta hosszútávú mérgező képesség (toxicitás) Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Bevezetés

Részletesebben

Budapest Working Papers on the Labour Market, No. BWP - 2013/1

Budapest Working Papers on the Labour Market, No. BWP - 2013/1 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Altwicker-Hámori,

Részletesebben

NÉHÁNY BÜKKALJAI FORRÁS ÉS PATAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATA. Szeged, Egyetem u.2. kurtiliv@freemail.hu

NÉHÁNY BÜKKALJAI FORRÁS ÉS PATAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATA. Szeged, Egyetem u.2. kurtiliv@freemail.hu NÉHÁNY BÜKKALJAI FORRÁS ÉS PATAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATA KÜRTI LÍVIA 1, KEVEINÉ BÁRÁNY ILONA 1 Szegedi Tudományegyetem, Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék, 7 Szeged, Egyetem u.. kurtiliv@freemail.hu

Részletesebben

3. Az eredet és minőség közötti kapcsolat az eredetjelzett termékek problémája

3. Az eredet és minőség közötti kapcsolat az eredetjelzett termékek problémája A hagyományos magyar élelmiszerek fogyasztói magatartásának vizsgálata Popovics Anett 1, Gyenge Balázs 2 1 FVM Agrármarketing Centrum Kht., 2 SZIE Gödöllő, Marketing Intézet A hagyományos élelmiszer meghatározásának

Részletesebben

13. Tematikus csoport: Klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre

13. Tematikus csoport: Klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre 13. Tematikus csoport: Klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre Koordinátor: Neményi Miklós N.1 Szántóföldi növényfajok klímakockázata SZIE NTI, MÉK BRMI N.2 Módosított, ill. bővített cím:

Részletesebben

egymásba ágyazottsága védett területeken

egymásba ágyazottsága védett területeken Ornis 2002-bak_uj.qxd 2005-01-27 9:40 Page 17 Ornis Hungarica 10: 17-26. 2000 Fajszám-terület összefüggés és közösségek egymásba ágyazottsága védett területeken Bánszegi Zita, Báldi András és Bankovics

Részletesebben

Medgyesi Márton Róbert Péter: A munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban

Medgyesi Márton Róbert Péter: A munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban Medgyesi Márton Róbert Péter: A munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Medgyesi Márton Róbert Péter

Részletesebben

NÁTRIUMSÓK JELLEMZÉSE 23 NA MAS

NÁTRIUMSÓK JELLEMZÉSE 23 NA MAS SZAKDOLGOZAT FÖLDES TAMÁS NÁTRIUMSÓK JELLEMZÉSE 3 NA MAS ÉS MQMAS MÓDSZEREKKEL TÉMAVEZETŐ: DR. ROHONCZY JÁNOS SZERVETLEN KÉMIAI TANSZÉK EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 011 Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. ATK Tudományos Nap

I. ATK Tudományos Nap Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont I. ATK Tudományos Nap Felfedezõ Kutatások az Agrártudományi Kutatóközpontban A rendezvény célja: az MTA ATK-ban folyó alapkutatási eredmények bemutatása

Részletesebben

SETTLEMENTS OF SOUTH TRANSDANUBIA IN THE LIGHT OF A NATIONAL MARKET SURVEY DÉL-DUNÁNTÚLI TELEPÜLÉSEK EGY ORSZÁGOS PIACKUTATÁS TÜKRÉBEN

SETTLEMENTS OF SOUTH TRANSDANUBIA IN THE LIGHT OF A NATIONAL MARKET SURVEY DÉL-DUNÁNTÚLI TELEPÜLÉSEK EGY ORSZÁGOS PIACKUTATÁS TÜKRÉBEN DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM Vol.6 Issue 3 2014 ISSN 1821-2506 Original scientific paper SETTLEMENTS OF SOUTH TRANSDANUBIA IN THE LIGHT OF A NATIONAL MARKET

Részletesebben