AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 60 (2011)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 60 (2011) 2 383 396"

Átírás

1 AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 60 (2011) Összefüggések a króm, az ólom és a cink különböző kioldási frakciói, illetve egyes talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatók között lignittel kezelt nyírségi homoktalajon SZÉCSY Orsolya, UZINGER Nikolett, VILLÁNYI Ilona, SZILI-KOVÁCS Tibor és ANTON Attila MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Budapest A nehézfémek talajmikrobákra gyakorolt hatásáról szóló első írásos feljegyzések a XX. század elejéről származnak (LIPMAN & BURGESS, 1914; BROWN & MINGES, 1916), és ma már ismert, hogy a talajszennyezés hatásainak vizsgálatához elengedhetetlen a mikrobiális háttér feltérképezése. A nehézfém-szennyezések a tapasztalatok szerint többnyire negatív hatással vannak a talajmikrobiótára (KELLY et al., 1999; RAJAPAKSHA et al., 2004; VÁSQUEZ-MURRIETA et al., 2006), de egyes vizsgálatok alapján a talajban a növekvő fémkoncentrációk a kezdeti állapottól függően csökkenthetik, vagy növelhetik a mikrobiális diverzitást és a biomassza mutatók értékeit is. A fémszennyezések ugyanis fémrezisztens mikroorganizmusok kialakulását eredményezhetik (BROOKES et al., 1984; MORGAN et al., 2007; BUNEMANN et al., 2006; GILLER et al., 2009). Az OKKP (Országos Környezeti Kármentesítési Program) tapasztalatai szerint a hazánkban előforduló nehézfém-szennyezéseknél jellemzően megjelenik a kísérletünkben is vizsgált króm, ólom és cink (BARTUS et al., 2003). A Zn és a Cr esszenciális nyomelemek, azonban nagyobb koncentrációban erősen toxikusak (KÁDÁR, 1995). A talajban leggyakrabban előforduló Cr 3+ forma stabil, azonban a kémhatás és a redoxviszonyoktól függően, átalakulhat Cr 6+ formává, ami sokkal mérgezőbb. A krómvegyületek csak erősen savanyú talajokban (ph 5,5) oldódnak. A cink a talajban az agyagásványok kristályrácsaiban és különböző szorpciós komplexekben helyezkedik el. Komplexeiben a kötődés erőssége a ph emelkedésével fokozódik, ezért mozgékonysága semleges és lúgos talajokban nagymértékben lecsökken (CSATHÓ, 1994). Az ólom jelenlegi tudásunk szerint egyáltalán nem szükséges az élő szervezet számára, a szervezetbe jutva nehezen ürül ki, felhalmozódik, számos életfunkciót károsít, ezért nagyon veszélyes. A talajban oldhatatlan csapadékként vagy különböző szerves és kolloid anyagokhoz erősen kötve található. Más fémekkel összehasonlítva kicsi az oldhatósága, csak szélsőségesen savanyú talajokban, 4 ph alatt oldódik nagyobb mértékben és válik felvehetővé a növények számára (CSATHÓ, 1994). Postai cím: SZÉCSY ORSOLYA, MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, 1022 Budapest, Herman Ottó út

2 384 S Z É C S Y e t a l. A talajban lévő fémek oldódási viszonyainak jellemzésére különböző kivonószereket alkalmazhatunk, környezeti kockázatuk pontosabb becsléséhez. A szakirodalomban egyes szerzők úgy vélik, hogy a gyenge kivonószerekkel (pl. 0,01 M CaCl 2 oldat) oldható nehézfémfrakció szoros korrelációban van a talajmikrobióta által hozzáférhető fémfrakcióval (ADRIANO, 2001), mások a komplexképzőkkel oldható nehézfém-koncentráció (pl. DTPA) és egyes mikrobiológiai mutatók változása között mutattak ki szoros összefüggést (BRAGATO et al., 1998). A fémkezelések talajmikrobiótára gyakorolt hatásai nem egyértelműek (BROOKES et al., 1984; KELLY et al., 1999; RAJAPAKSHA et al., 2004; ZHANG et al., 2006; BUNEMANN et al., 2006), a fémkezelések által kiváltott változások többnyire függnek a fémsótól, valamint az alkalmazott talajmikrobiológiai és -biokémiai módszerektől. Sokan alkalmaztak sikerrel korrelációanalízist a talaj fémkoncentrációja és különböző mikrobiális paraméterek kapcsolatának vizsgálatára (BECKER et al., 2006; HORSWELL et al., 2006; KOLESNIKOV et al., 2007; WANG et al., 2010; PÉREZ-DE-MORA et al., 2011), és némileg eltérő, de főként negatív kapcsolatot találtak köztük. A nehézfémmel szennyezett talajok élővilágra gyakorolt káros hatásának mérséklésére különböző stabilizálószereket alkalmaznak. Ismert, hogy a talajhoz adott szerves anyag a talajoldatban lévő fémionok egy részét immobilizálja, ezáltal csökkentve biológiai felvehetőségüket. Hazánkban jelentős mennyiségben található nagy szervesanyag-tartalmú lignit, ami potenciálisan alkalmas lehet nehézfém-szennyezett talajok kezelésére. A talajhoz adott lignit nehézfém-megkötő képessége miatt feltételezésünk szerint megváltozik a fémek mikrobiális hozzáférhetősége, ennek a mikroorganizmusok aktivitására gyakorolt hatását azonban eddig még nem vizsgálták. Jelen tanulmányban négy különböző kivonószer (királyvíz, desztillált víz, acetát-puffer, és Lakanen-Erviö oldat) alkalmazásával a talajból kioldható Cr-, Pb- és Zn-tartalom, valamint a talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatók (mikrobiális biomassza, összes-plfa, invertáz-aktivitás és FDA hidrolitikus aktivitás) közötti korrelációt vizsgáltuk. A kísérleti talaj és a kezelések Anyag és módszer Minimális fémmegkötő képessége (alacsony szervesanyag-tartalom, CaCO 3 - hiány) miatt egy nyírlugosi savanyú homoktalaj felső rétegét (0 25 cm) használtuk a kísérlet során. A talaj kémiai alaptulajdonságai a következők: ph(h 2 O): 5; ph(kcl): 3,9; K A : 27; humusz-: 0,92%; CaCO 3 -: nyomokban; sótartalom: <0,02%; összes, királyvízzel oldható elemtartalma (mg kg -1 ): As: 1,20; Ba: 31,9; Co: 1,35; Cr: 7,54; Cu: 3,51; Mn: 144; Ni: 5,31; Pb: 8,02; Sr: 7,63; Zn: 41,6; a Cd, Hg, Mo, Se és Sn-tartalom a kimutatási határ (az elemek sorrendjében: 0,02; 0,12; 004; 0,6; és 0,25) alatt volt. A vizsgált három fém, a Cr, az Pb és a Zn oldhatóságának (toxikusságának) csökkentésére alacsony kéntartalmú visontai lignitet alkalmaztunk (VADÁSZ, 1997). A lignit hazai körülmények között könnyen beszerezhető, az érvényes jogszabályi

3 Összefüggések a Cr, Pb és Zn kioldási frakciói és talajmikrobiológiai mutatók között 385 keretek között alkalmazható, nem toxikus szerves anyag. A lignit az FVM 36/2006. (V. 18.) a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló rendeletben meghatározott határértékek feletti koncentrációban egyetlen nehézfémet sem tartalmazott. Néhány fontos jellemzője: ph(h 2 O): 4,2; szerves-c-: 34,5%, Ca-: 570, Mg-: 115, SO - 4 -: és S-tartalma: mg kg -1. A kísérletet 2006-ban DISITOBI kísérlettervező és értékelő modell alapján állítottuk be (BICZÓK et al., 1994). Ez a modell, együtt az alkalmazását támogató ún. SITOBI szoftverrel, DISITOBI néven használatos a hazai agrokémiai és talajbiológiai kutatásban. A többváltozós (esetünkben 4 változós) modell egységes rendszerben, megvalósítható mintaszámmal teszi lehetővé a változók lineáris, kvadratikus és párkölcsönhatásainak vizsgálatát. Vizsgálatunkhoz a korábbi kedvező tapasztalatok miatt (ANTON et al., 1994, 1996) használtuk ezt a modellt. A szoftver a modell paramétereit (B i ) regressziószámítással adja meg; Studentpróbával a B i paraméterek valószínűségi szintjeit számítja. A vizsgálati eredmények varianciája a központi kezelésekhez tartozó értékek segítségével számítható. Normalizált változókat alkalmazva, esetünkben a válaszfüggvény a következő: y = B 0 +(B 1 xl)+(b 2 xpb)+(b 3 xzn)+(b 4 xcr)+(b 5 xlxpb)+(b 6 xlxzn)+(b 7 xznxpb)+ (B 8 xcrxl)+(b 9 xcrxpb)+(b 10 xcrxzn)+(b 11 xl 2 )+(B 12 xpb 2 )+(B 13 xzn 2 )+(B 14 xcr 2 ), ahol: y = függő változó; B 0 B 14 = a modell paraméterértékei; L = lignitdózis, m/m%; Pb, Zn, Cr = hozzáadott fémkoncentráció, mg kg -1. A nehézfémeket 0; 375; 750; 1125 és 1500 mg kg -1 koncentrációban alkalmaztuk, a lignitet 0; 2,5; 5; 7,5 és 10 m/m% dózisokban juttattuk az edényekbe. (1) Kezelés kód 1. táblázat A SITOBI szoftver alapján készült és alkalmazott kísérleti tervmátrix (2) (1) (2) Cr Pb Zn Cr Pb Zn Lignit Kezelés Lignit % mg kg -1 kód % mg kg , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4 386 S Z É C S Y e t a l. A SITOBI szoftver alapján készült kísérleti tervmátrixot az 1. táblázatban mutatjuk be. A tervmátrixban 1 16-ig találhatók az alternáló kezeléspárok, ig a szélsőséges kezeléspárok, ig pedig a centrális, központi kezelések. Az ismétlések száma az 1 24 kezeléseknél 3, a kezeléseknél 1. A beállított edények száma 84. A kísérletek beállítása során a légszáraz talajt és a lignitet homogenizáltuk (<2 mm). 1 1 kg talajt mértünk az alulról zárt műanyag edényekbe, majd lefedtük azokat. A fémsókat oldat formájában (Cr(NO 3 ) 3 9H 2 O; Pb(NO 3 ) 2 ; ZnSO 4 7H 2 O) juttattuk a modelltalajhoz, a lignit talajba keverésével egyidejűleg. Az inkubációs idő alatt a talaj nedvességtartalmát (szabadföldi vízkapacitás 65%-a, (SÁRDI, 2003)), valamint a hőmérsékletét (25 ºC) konstans értéken tartottuk. A mintavételezés a 8. hét elteltével történt. A talajmikrobióta nagyságának és aktivitásának növelésére (a könnyebb detektálhatóság miatt) a modelltalajhoz 1 m/m% cellulózport adtunk. Mintavétel és mintakezelés A mintavételezés az inkubáció 8. hetének elteltével történt. A nehézfémek és az invertáz enzimaktivitás meghatározásához a talajmintákat légszárazra szárítottuk; az FDA, a PLFA analízishez, valamint a kloroform fumigációs extrakció vizsgálathoz a friss talajmintákat 4 C-on tároltuk maximum 4 hétig. Fémkoncentrációk meghatározása extrakcióval Mértük az összes királyvízzel, illetve a desztillált vízzel (vizes közeg modellezése), acetát-pufferrel (ecetsavoldat + ammónium-hidroxid, savas közeg modellezése) és Lakanen-Erviö féle kivonószerrel (ammónium-acetát + ecetsav + EDTA, növényi felvehetőség modellezése) (LAKANEN & ERVIÖ, 1970) oldható Cr-, Pb- és Zn-tartalmat. Az összes és az oldható elemtartalom meghatározása Jobin-Yvon gyártmányú, ULTIMA 2 típusú, szekvenciális rendszerű ICP AES műszerrel történt a vonatkozó MSz :2006 és MSzE :2006 szabványok figyelembe vételével. Talajmikrobiológiai és -biokémiai vizsgálatok A talajmikrobiótában bekövetkező változásokat az invertáz enzimaktivitás, az FDA (fluoreszcein-diacetát) hidroloitikus aktivitás, a mikrobiális biomassza-c (CFE), valamint az összes foszfolipid-zsírsav tartalom (PLFA analízis) meghatározásával becsültük. Az invertáz enzimaktivitás a talaj szénhidrát anyagcseréjével kapcsolatban nyújt közvetlen információt, vizsgálatát az MSz /2:1986 alapján végeztük el. FDA analízissel egyszerre többféle hidrolitikus aktivitással rendelkező enzim együttes aktivitását mérjük, mely az összes lebontó katabolikus aktivitást jelzi. Az FDA hidrolízist SCHNÜRER és ROSSWALL (1982), valamint ADAM és DUNCAN (2001) módszerei szerint végeztük. A mikrobiális biomassza-c meghatározása kloroform fumigációs extrakció módszerével történt VANCE és munkatársai (1987)

5 Összefüggések a Cr, Pb és Zn kioldási frakciói és talajmikrobiológiai mutatók között 387 eredeti leírása, valamint WU és munkatársai (1990) módszerfejlesztése alapján. A módszerrel a fumigáló szerek hatására elpusztult mikrobiális biomassza által megnőtt szerves-c, TOC (Total Organic Carbon) műszerrel mérhető. A mikrobiális biomassza-c számítása: C mic = (C fum -C nemfum )/k(ec) (k(ec) = 0,45 (JOERGENSEN, 1996)). A hozzáadott cellulóz miatt e paraméter változását a fumigált minták alapján értékeltük (FRANZLUEBBERS et al., 1999), mert a nem fumigált minták C- koncentrációja gyakran magasabb volt ezeknél (így a fenti képlet alapján a mikrobiális biomassza-c értéke negatív tartományba esne). A továbbiakban ezt nevezzük mikrobiális biomassza-c tartalomnak. A PLFA analízis (simple extraction, WHITE et al., 1979) alapja az, hogy a foszfolipidek megfelelő oldószerrel extrahálhatók, frakcionálhatók, majd a foszfolipid-zsírsavak lúgos metanolízise után keletkezett PLFA-metilészterek GC-MS módszerrel vizsgálhatók. A kapott csúcsokat a retenciós idő, a tömegspektrum, valamint a csúcs alatti terület alapján értékeljük. A talajból a lipidek kivonása a módosított egyfázisú Bligh Dyer módszerrel (BLIGH & DYER, 1959) történt. A mérést Perkin Elmer gyártmányú Clarus 500-as típusú gázkromatográf tömegspektométerrel (kvadrupol tömegspektrométer elektron ionizációval) és Elite-FFAP típusú kolonnával végeztük. Az alkalmazott (többváltozós) statisztikai módszerek Az eredményeket a DISITOBI modell előrejelző statisztikai módszerein túl (ami a kvantitatív változók összefüggés-vizsgálatát regresszióanalízissel, a kezelések hatásait pedig varianciaanalízissel értékeli), a minták közötti variabilitást, illetve gradienseket feltáró főkomponens-analízissel is értékeltük (StatSoft Statistica 9-es verzió), ami az adatok struktúrájának jobb megértését szolgálja. A talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatók, valamint a különböző kivonószerekkel oldható elemtartalmak közötti kapcsolatot lineáris korreláció vizsgálattal értékeltük. Eredmények és értékelésük Az értékelés során 1824 alapadattal dolgoztunk, ezek közlése a dolgozat terjedelmébe nem fér bele. A DISITOBI modell valószínűségi szintjeit és determinációs koefficiens értékeit a 2. táblázat tartalmazza. A modell értelmezésénél azon modelleket tekintettük igazoltnak, amelyek R² értéke legalább 0,7. A 2. táblázat alapján elmondható, hogy a Cr-kezelés lineáris hatása érvényesült mind a négy vizsgált talajmikrobiológiai mutató esetében és kvadratikus hatás volt igazolható az FDA hidrolitikus aktivitásnál. Az Pb-kezelés lineáris hatása igazolható volt az FDA hidrolitikus aktivitásra, valamint e mutatóra a mikrobiális biomaszsza-c tartalomra és a PLFA-tartalomra kvadratikus hatást gyakorolt. A Zn-kezelés szintén négyzetes hatással volt a PLFA-tartalomra, a mikrobiális biomassza-c tartalmat viszont lineáris és kvadratikus módon is befolyásolta. A párkölcsönhatásokat tekintve azt tapasztaltuk, hogy Lignit Cr kölcsönhatás érvényesült mind a négy

6 388 S Z É C S Y e t a l. 2. táblázat A talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatókhoz tartozó valószínűségi szintek és a determinációs koefficiensek (R²) a DISITOBI modell alapján (1) Tényező (2) Invertáz enzimaktivitás (3) FDA hidrolitikus aktivitás (4) Mikrobiális biomassza-c (5) Összes PLFA -XXX +XXX +XXX +XXX a) Lignit +XX -X Pb -X Zn -XXX Cr +XXX -XXX -XX -XXX Lignit Pb Lignit Zn Zn Pb Lignit Cr -XX +XXX +XXX +XXX Cr Pb -XX Cr Zn -X +XXX Lignit² +XX Pb² +X +XX -XXX Zn² +X -XXX Cr² +XXX R² 0,74 0,75 0,71 0,76 Megjegyzés: XXX = p < 0,01; XX = p < 0,05; X = p < 0,10 szinten szignifikáns; táblázaton belüli üres cellák: nem volt szignifikáns összefüggés. Az első sor a B 0 paraméter szignifikanciáját jelzi talajmikrobiológiai mutató esetében. A Cr Pb párkölcsönhatás befolyásolta az invertáz enzimaktivitást, a Cr Zn párkölcsönhatásnak pedig mind ez utóbbira, mind pedig az FDA hidrolitikus aktivitásra gyakorolt hatása megállapítható volt. A 2. táblázatban az üres cellák azokat az eseteket mutatják, amelyeknél szignifikáns összefüggést nem tapasztaltunk. A DISITOBI modell alapján ugyan megállapíthatóak a kezeléshatások, de nem vizsgálható a fémek oldhatósága, valamint a talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatók változása közötti összefüggés. Ezért a változókat főkomponens-analízissel és lineáris korrelációval is értékeltük. A változók értékelése főkomponens-analízissel (PCA) Az elvégzett főkomponens-analízis alapján a két tengely együttesen az adatok összes varianciájának 65,45%-át magyarázza. Az analízis biplot ábráján (1. ábra) a Cr és az Pb különböző kivonószerrel oldható frakcióit az egyes változók nagyon hasonló, a cinkét ettől eltérő módon befolyásolják. A talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatók esetében az invertáz enzimaktivitás, az FDA hidrolitikus aktivitás, az összes PLFA-tartalom határozottan a Faktor 1, míg a mikrobiális biomassza- C tartalom a Faktor 2 által is meghatározott. Az 1. ábrán az is látható, hogy a

7 Összefüggések a Cr, Pb és Zn kioldási frakciói és talajmikrobiológiai mutatók között 389 1,0 0,5 pbdv crdv crkv pbap crap crle 0,0 pbkv pble PLFA invertáz FDA ph Faktor 2 : 22,48% -0,5-1,0 zndv znap znle znkv biomassza-c -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 Faktor 1 : 42,97% 1. ábra A változók megjelenítése a faktortérben főkomponens-analízis alapján a kísérlet (DISITOBI modell) valamennyi kezelése esetében. Megjegyzés: A fémek vegyjele után: kv: királyvízzel oldható; dv: desztillált vízzel oldható; ap: acetát-pufferrel oldható; le: Lakanen-Erviö féle kivonószerrel oldható. Invertáz: invertáz enzimaktivitás; FDA: hidrolitikus aktivitás; biomassza-c: mikrobiális biomassza-c; PLFA: összes foszfolipid-zsírsav tartalom változók közül, a középpontból a ph-t ábrázoló ponthoz húzott szakasz csaknem párhuzamos az 1. tengellyel, tehát a vele egy csoportban található invertáz enzimaktivitás, az FDA hidrolitikus aktivitás, és az összes PLFA-tartalom változások különböző, de egyaránt jelentős mértékben a ph által meghatározottak. Azaz, változásuk nagyban függ azon kezelésektől, melyek befolyásolják a kémhatás alakulását. A főkomponens-analízis ábrája alapján feltételezhető, de nem bizonyítható egyértelmű összefüggés az egyes kivonószerekkel oldható fémkoncentrációk és a talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatók változása között. Ennek igazolására korreláció vizsgálatot végeztünk, hogy számszerű eredményeket kapjunk. A változók értékelése korreláció vizsgálattal A korreláció vizsgálat eredményeinek értékelésekor a kapott értékeknél 0,4 alatt laza, 0,4 és 0,7 között közepes, 0,7 és 0,9 között szoros és 0,9 felett igen szoros összefüggést állapíthatunk meg (SVÁB, 1973).

8 390 S Z É C S Y e t a l. Esetünkben a korreláció vizsgálat eredményeit összegző 3. táblázat alapján közepes mértékű negatív korreláció volt megállapítható a királyvízzel oldható Crtartalom és az invertáz enzimaktivitás (p < 0,01), az FDA hidrolitikus aktivitás (p < 0,01), valamint az összes PLFA-tartalom (p < 0,05) változása között. A desztillált vízzel oldható Cr-koncentráció és a vizsgált talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatók változása között az alábbi igazolt összefüggéseket kaptuk: az invertáz enzimaktivitás (p < 0,05), a teljes mikrobiális aktivitás (p < 0,01), valamint a mikrobiális 3. táblázat Négy különböző kivonószerrel meghatározott nehézfém-koncentráció és a talaj invertáz, FDA-aktivitás, a mikrobiális biomassza-c és a PLFA-tartalom közötti lineáris korreláció vizsgálat eredménye (1) Kivonószer (2) Invertáz enzimaktivitás (3) FDA hidrolitikus aktivitás (4) Mikrobiális biomassza-c (5) Összes PLFAtartalom Cr a) királyvíz -0,5871 xxx -0,5519 xxx -0,4952 xx b) desztillált víz -0,4774 xx -0,5702 xxx -0,4837 xx -0,3654 x c) acetát-puffer -0,5182 xxx -0,6038 xxx -0,4599 xx -0,4002 xx d) Lakanen-Erviö-féle -0,5164 xxx -0,6603 xxx -0,4538 xx -0,4088 xx Pb a) királyvíz b) desztillált víz -0,3980 xx -0,5953 xxx -0,5343 xxx c) acetát-puffer -0,4872 xx d) Lakanen-Erviö-féle Zn a) királyvíz 0,3485 x b) desztillált víz c) acetát-puffer d) Lakanen-Erviö-féle Megjegyzés: XXX : p < 0,01; XX : p < 0,05; X : p < 0,10 szinten szignifikáns biomassza-c tartalom (p < 0,05) esetében közepes mértékű negatív, míg az öszszes PLFA-koncentrációnál laza, de szintén negatív előjelű korrelációt tapasztaltunk (p < 0,1). Az acetát-pufferrel, valamint a Lakanen-Erviö-féle kivonószerekkel oldható Cr-tartalom mind a négy vizsgált mikrobiológiai paraméterrel közepes mértékben, negatívan korrelált (invertáz enzimaktivitás (p < 0,01), teljes mikrobiális aktivitás (p < 0,01), mikrobiális biomassza-c tartalom (p < 0,05) és összes PLFAkoncentráció (p < 0,05)). A királyvízzel és a Lakanen-Erviö-féle kivonószerrel oldható Pb-koncentrációval egyik talajmikrobiológiai és -biokémiai mutató sem mutatott összefüggést. A desztillált vízzel oldható Pb-koncentráció esetében negatív előjelű és laza korreláció volt az invertáz enzimaktivitással (p < 0,05), míg a mikrobiális biomassza-c tarta-

9 Összefüggések a Cr, Pb és Zn kioldási frakciói és talajmikrobiológiai mutatók között 391 lommal és az FDA hidrolitikus aktivitással ez a frakció negatív, közepes (p < 0,01) mértékű korrelációban állt. Az invertáz enzimaktivitás negatívan, közepes (p < 0,05) mértékben korrelált az acetát-pufferrel oldható Pb-koncentrációval is. A Zn kioldási frakcióit vizsgálva elmondható, hogy csak egy esetben kaptunk korrelációt: a királyvízzel oldható Zn-koncentráció és a mikrobiális biomassza-c tartalom között a korreláció pozitív előjelű, és laza (p < 0,1) volt. Következtetések A vizsgált kivonószerekkel oldható fémtartalom és az alkalmazott talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatók között ugyan tudtuk igazolni a korrelációt, de ennek mértéke egyetlen esetben sem volt szoros. A főkomponens-analízis, illetve a korreláció vizsgálat alapján megállapítható volt, hogy a királyvizes, desztillált vizes, acetát-pufferes, Lakanen-Erviö-féle kivonószerekkel oldható Cr-, Pb- és Zntartalmak, illetve a talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatók (az invertáz enzimaktivitás, az FDA hidrolitikus aktivitás, a mikrobiális biomassza-c tartalom és az összes PLFA-tartalom) változása között nem volt szoros összefüggés, azaz ezek a kivonószerek nem jelezték a talajmikrobióta számára hozzáférhető frakciót. A króm talajmikrobiótára gyakorolt egyértelműen negatív hatását közepes és laza korrelációban is tapasztaltuk, kivonószertől függetlenül. Ezt a króm toxikus tulajdonságán túl magyarázhatja az is, hogy a Cr-kezelés jelentősen csökkentette a modelltalaj ph-ját (ph < 4,5), amin keresztül inkább hatással volt a vizsgált mikrobiológiai mutatókra, ráadásul ebben a savanyú környezetben a Cr 3+ valószínűleg átalakult a jóval toxikusabb Cr 6+ formává. Ez is hozzájárulhatott a króm egyértelmű negatív hatásához. Az Pb- és a Zn-kezelés hatások vizsgálatánál nem volt ilyen egyértelmű az öszszefüggés. Részben igazolható volt az ólom negatív hatása, ez azonban eltérően jelentkezett a vizsgált talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatókban. A Zn esetében szinte egyáltalán nem tudtunk negatív hatást kimutatni. Ennek oka feltételezhetően az, hogy a Zn (esszenciális elemként) jelentős pozitív szerepet játszik a talajmikrobióta működésében. Összefoglalás Jelen tanulmányban a Magyarországon jellemzően előforduló nehézfémszennyezők közé tartozó króm, ólom és cink hatását vizsgáltuk egyes talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatókra, valamint összefüggést kerestünk e fémek különböző kivonószerekkel oldható frakciói és a vizsgált biológiai paraméterek között. A kísérletben az egyre elterjedtebben alkalmazott lignitet használtuk stabilizálószerként. A 8 hetes inkubációs modellkísérletet 2006-ban nyírlugosi savanyú homoktalajjal, DISITOBI kísérlettervező és értékelő modellel állítottuk be, mely lehetővé tette a változók lineáris, kvadratikus és párkölcsönhatásainak vizsgálatát. A nehézféme-

10 392 S Z É C S Y e t a l. ket és a lignitet 5 különböző dózisban juttattuk az edényekbe. Mértük a Cr, az Pb és a Zn összes királyvízzel, illetve desztillált vízzel, acetát-pufferrel, Lakanen-Erviöféle kivonószerrel oldható fémtartalmat. A talajmikrobiótában bekövetkező változásokat az invertáz enzimaktivitás, az FDA (fluoreszcein-diacetát) hidrolitikus aktivitás (fluoreszcein-diacetát), a mikrobiális biomassza-c (CFE), valamint az összes foszfolipid-zsírsav tartalom (PLFA analízis) meghatározásával becsültük. A DISITOBI modellen kívül a változókat főkomponens-analízissel és lineáris korreláció vizsgálattal is értékeltük (StatSoft Statistica 9-es verzió). A vizsgált kivonószerekkel kioldható fémtartalom és az alkalmazott talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatók között ugyan tudtuk igazolni a korrelációt, de jelen kivonószerekkel ez egy esetben sem volt szoros. A főkomponensanalízis, illetve a korreláció vizsgálat alapján megállapítható, hogy nem találtunk összefüggést a királyvizes, a desztillált vizes, az acetát-pufferes, a Lakanen-Erviöféle kivonószerekkel oldható Cr-, Pb- és Zn-tartalmak, illetve a talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatók változása között. E szerint ezek a kivonószerek nem jelezték a talajmikrobióta számára hozzáférhető frakciót. A króm talajmikrobiótára gyakorolt egyértelműen negatív hatását közepes és laza korrelációban is tapasztaltuk, kivonószertől függetlenül. Részben igazolható volt az ólom negatív hatása, ez azonban eltérő a vizsgált talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatók szerint. A cink esetében szinte egyáltalán nem tudtunk negatív hatást kimutatni. Ennek oka feltételezhetően az, hogy a Zn (mint esszenciális elem) jelentős pozitív szerepet játszik a talajmikrobióta működésében. A dolgozat a MONTABIO (OM-00028/2008), a SOILUTIL (OM-00103/2009) és a BIO_HAM2 (OM-00375/2008) című pályázatok támogatásával készült. Kulcsszavak: talajmikrobiológiai mutatók, nehézfém-kioldási frakciók, főkomponens-analízis, korreláció vizsgálat, DISITOBI modell Irodalom ADAM, G. & DUNCAN, H., Development of a sensitive and rapid method for the measurement of total microbial activity using fluorescein diacetate (FDA) in a range of soils. Soil Biology and Biochemistry ADRIANO, D. C., Trace elements in terrestrial environments: Biogeochemistry, Bioavailability, and Risks of Metals Springer-Verlag Press. New York. ANTON, A. et al., Effects of environmental factors and Mn, Zn, Cu trace elements on the soil phosphomonoesterase and amidase activity. Application of DISITOBI model. Acta Biologica Hungarica ANTON, A. et al., Effects of environmental factors and Mn, Zn, Cu trace elements on the available N content of two soils. In: Progress in Nitrogen Cycling Studies (Eds.: CLEEMPUT, O., HOFMAN, G. & VERMOESEN, A.) Kluwer Academic Publishers. Doordrecht.

11 Összefüggések a Cr, Pb és Zn kioldási frakciói és talajmikrobiológiai mutatók között 393 BARTUS, T. et al., Kármentesítési beruházások műszaki ellenőrzése. In: Kármentesítési Útmutató 5 (Szerk.: NÉMETH T.) KvVM. Budapest. BECKER, J. M. et al., Bacterial activity, community structure, and centimeter-scale spatial heterogeneity in contaminated soil. Microbial Ecology BICZÓK, GY., TOLNER, L. & SIMÁN, GY., Method for the determination of multivariate response functions. Bulletin of the University of Agricultural Sciences BLIGH, E. G. & DYER, W. J., A rapid method of total lipid extraction and purification. Canadian Journal of Biochemistry and Physiology BRAGATO, G. et al., Effects of sewage sludge pre-treatment on microbial biomass and bioavailability of heavy metals. Soil and Tillage Research BROOKES, P. C. et al., Effects of heavy metals on microbial activity and biomass in field soils treated with sewage sludge. In: Environmental Contamination Publishers CEP Ltd. Edinburgh. BROWN, P. E. & MINGES, G. A., The effect of some manganese salts on ammonification and nitrification. Soil Sci BUNEMANN, E. K., SCHWENKE, G. D. & VAN ZWIETEN, L., Impact of agricultural inputs on soil organisms. Australian Journal of Soil Research CSATHÓ P., A környezet nehézfém szennyezettsége és az agrártermelés. Tematikus szakirodalmi szemle. MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete. AKAPRINT. Budapest. FRANZLUEBBERS, A. J. et al., Assessing biological soil quality with chloroform fumigation-incubation: why subtract a control? Canadian Journal of Soil Science GILLER, K. E., WITTER, E. & MCGRATH, S. P., Heavy metals and soil microbes. Soil Biology and Biochemistry HORSWELL, J. et al., Impact of heavy metal amended sewage sludge on forest soils as assessed by bacterial and fungal biosensors. Biol. Fertil. Soils JOERGENSEN, R. G., The fumigation-extraction method to estimate soil microbial biomass: calibration of the kec value. Soil Biology and Biochemistry KÁDÁR I., A talaj növény állat ember tápláléklánc szennyeződése kémiai elemekkel Magyarországon. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium MTA TAKI. Budapest. KELLY, J. J., HÄGGBLOM, M. & TATE, R. L., Changes in soil microbial communities over time resulting from one time application of zinc: a laboratory microcosm study. Soil Biology and Biochemistry KOLESNIKOV, S. I. et al., Changes in the ecological and biological properties of ordinary chernozems polluted by heavy metals of the second hazard class (Mo, Co, Cr and Ni). Eurasian Soil Science LAKANEN, E. & ERVIÖ, R., A comparison of eight extractants for the determination of plant available micronutrients in soil. Acta Agr. Fenn LIPMAN, C. B. & BURGESS, P. S., The effects of copper, zinc, iron and lead salts on ammonification and nitrification in soil. University of California Publications in Agricultural Science

12 394 S Z É C S Y e t a l. MORGAN, A. J., KILLE, P. & STÜRZENBAUM, S. R., Microevolution and ecotoxicology of metals in invertebrates. Environmental Science and Technology MSz /2:1986 Szennyvízzel, szennyvíziszappal kezelt mezőgazdaságilag hasznosított területek talajvizsgálata. Talajbiológiai aktivitás vizsgálat szacharáz enzimaktivitási módszerrel. MSz :2006 Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Az összes és az oldható toxikuselem-, a nehézfém- és a króm(vi)tartalom meghatározása. MSzE :2006 Hulladékok jellemzése. 31. rész: Ammónium-acetát-pufferes hulladékkivonat készítése fizikai, kémiai és ökotoxikológiai vizsgálatokhoz. PÉREZ-DE-MORA, A., ENGEL, M. & SCHLOTER, M., Abundance and diversity of n-alkane-degrading bacteria in a forest soil co-contaminated with hydrocarbons and metals: A molecular study on alkb homologous genes. Microb Ecol. Published online: 13 May 2011, fulltext.html. RAJAPAKSHA, R. M. C. P., TOBOR-KAPŁON, M. A. & BÅÅTH, E., Metal toxicity affects fungal and bacterial activities in soil differently. Applied and Environmental Microbiology SÁRDI K., Agrokémia: A növénytáplálás alapjai Jegyzet. VE Georgikon Mezőgazdaságtud. Kar. Keszthely. SCHNÜRER, J. & ROSSWALL, T., Fluorescein diacetate hydrolysis as a measure of total microbial activity in soil and litter. Applied and Environmental Microbiology SVÁB J., Biometriai módszerek a kutatásban. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest, VADÁSZ J., Huminsavak és fulvósavak a növényi életfolyamatokban. PRI-KOMP Kft. Veszprém. VANCE, E. D., BROOKES, P. C. & JENKINSON, D. S., An extraction method for measuring soil microbial biomass-c. Soil Biology and Biochemistry VÁSQUEZ-MURRIETA, M. S. et al., C and N mineralization and microbial biomass in heavy-metal contaminated soil. European Journal of Soil Biology WANG, Q. et al., Efficiencies of different microbial parameters as indicator to assess slight metal pollutions in a farm field near a gold mining area. Environ. Monit. Assess WHITE, D. C. et al., Determination of the sedimentary microbial biomass by extractable lipid phosphate. Oecologia WU, J. et al., Measurement of soil microbial biomass C by fumigation-extraction an automated procedure. Soil Biology and Biochemistry ZHANG, C. et al., Structure and function of microbial communities during the early stages of revegetation of barren soils in the vicinity of a Pb/Zn smelter. Geoderma Érkezett: augusztus 30.

13 Összefüggések a Cr, Pb és Zn kioldási frakciói és talajmikrobiológiai mutatók között 395 Correlations between the dissolution fractions of chromium, lead and zinc and soil microbiological and biochemical parameters on a sandy soil from the Nyírség region of Hungary treated with lignite O. SZÉCSY, N. UZINGER, I. VILLÁNYI, T. SZILI-KOVÁCS and A. ANTON Research Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry (RISSAC) of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest Summary The effect of chromium, lead and zinc (all common heavy metal pollutants in Hungary) was studied on various soil microbiological and biochemical parameters, and on how these biological parameters are correlated with the fractions of the heavy metals dissolvable with various extracting agents. Lignite was used as a stabilising agent. The upper 0 25 cm layer of an acidic sandy soil from Nyírlugos was used for the 8- week incubation experiment set up in 2006, as this soil has very low metal-binding capacity (low organic matter content, CaCO 3 deficiency). The soil had the following chemical properties: ph(h 2 O): 5; ph(kcl): 3.9; K A : 27; humus: 0.92%; CaCO 3 : traces; salt content: <0.02%; total element content soluble in aqua regia (mg kg -1 ): As: 1.20; Ba: 31.9; Co: 1.35; Cr: 7.54; Cu: 3.51; Mn: 144; Ni: 5.31; Pb: 8.02; Sr: 7.63; Zn: 41.6; the Cd, Hg, Mo, Se and Sn contents were below the detection limit (0.02; 0.12; 0.04; 0.6; 0.25, respectively). The experiment was set up using the DISITOBI experimental design and evaluation model, which allowed linear, quadratic and pair-wise interactions to be calculated for the variables. The heavy metals were applied at concentrations of 0, 375, 750, 1125 and 1500 mg kg -1 in the form of Cr(NO 3 ) 3. 9H 2 O, Pb(NO 3 ) 2 and ZnSO 4. 7H 2 O, while the lignite was added to the pots at rates of 0, 2.5, 5, 7.5 and 10 m/m%. The lignite did not contain any heavy metals at concentrations above the limit values laid down by the Ministry of Agriculture and Rural Development. Further parameters: ph(h 2 O): 4.2; organic C: 34.5%; element contents (mg kg -1 ) Ca: 570; Mg: 115; SO 4 : ; S: The air-dry soil and the lignite were homogenized (<2 mm). Then 1 kg quantities of soil were placed in unperforated plastic pots and covered. The metal salts were added in solution, simultaneously with the lignite. During the incubation period the values of soil moisture content (65% of field water capacity) and temperature (25 C) were kept constant. Samples were taken after 8 weeks. Cellulose powder was added to the model soil at a rate of 1 m/m% to increase the magnitude and activity of the soil microflora, in the interests of easier detection. The total Cr, Pb and Zn contents soluble in aqua regia, distilled water, acetate buffer and Lakanen-Erviö extractant were recorded. Changes in the soil microflora were estimated by determining the invertase enzyme activity, the fluorescein diacetate (FDA) hydrolytic activity, the microbial biomass-c (CFE) and the total phospholipid-fatty acid content (PLFA analysis). In addition to the DISITOBI model, the variables were evaluated by means of principal component analysis and linear correlation analysis (using StatSoft Statistica, version 9).

14 396 S Z É C S Y e t a l. Although correlations were detected between the metal contents dissolved by the four extractants and the soil microbiological and biochemical parameters, none of these were close. Neither principal component analysis nor correlation analysis demonstrated correlations between the Cr, Pb and Zn contents soluble in aqua regia, distilled water, acetate buffer and Lakanen-Erviö extractant and changes in the soil microbiological and biochemical parameters, suggesting that these extractants were unable to indicate the fraction available to soil microbes. The clearly negative effect of chromium on the soil microflora was detected in the form of moderate and loose correlations, irrespective of the extractant. The negative effect of lead proved to be significant for some of the soil microbiological and biochemical parameters. No negative effect could be demonstrated in the case of zinc. This could probably be attributed to the fact that, as an essential element, Zn plays a positive role in the activity of the soil microflora. Table 1. Experimental design matrix generated using the SITOBI software. (1) Treatment code. (2) Lignite %. Table 2. Probability levels and coefficients of determination (R²) for the soil microbiological and biochemical parameters on the basis of the DISITOBI model. (1) Factor. a) Lignite. (2) Invertase enzyme activity. (3) FDA (fluorescein diacetate) hydrolytic activity. (4) Microbial biomass-c content. (5) Total PLFA (phospholipid-fatty acid content). Remark: xxx, xx and x: significant at the p < 0.01, 0.05 and 0.10 levels, respectively. Empty cells in the table: no significant correlation. Table 3. Results of linear correlation analysis on the heavy metal concentrations determined using four different extractants and the soil invertase, FDA activity, microbial biomass-c and PLFA content. (1) Extractant. a) Aqua regia; b) Distilled water; c) Acetate buffer; d) Lakanen-Erviö extractant. (2) Invertase enzyme activity. (3) FDA hydrolytic activity. (4) Microbial biomass-c content. (5) Total PLFA content. Remark: xxx, xx and x : significant at the p < 0.01, 0.05 and 0.10 levels, respectively. Fig.1. Location of the variables in the factor space generated by principal component analysis for all the treatments in the experiment (DISITOBI model). Remark: After the chemical symbols of the metals: kv: soluble in aqua regia; dv: soluble in distilled water; ap: soluble in acetate buffer; le: soluble in Lakanen-Erviö extractant. Invertáz: Invertase enzyme activity; FDA: hydrolytic activity; biomassza-c: Microbial biomass- C; PLFA: Total phospholipid-fatty acid content.

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Dr. Márton László PhD 1022 BUDAPEST, HERMAN O. U. 15. Tel.: 06/30/3418702, E-MAIL: marton@rissac.huc A levegőből

Részletesebben

Kémiaival kombinált fitostabilizácó alkalmazása szabadföldi kísérletben

Kémiaival kombinált fitostabilizácó alkalmazása szabadföldi kísérletben Kémiaival kombinált fitostabilizácó alkalmazása szabadföldi kísérletben Feigl Viktória 1, Gruiz Katalin 1, Anton Attila 2 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Alkalmazott Biotechnológia és

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN FONTOS MIKROELEMEK VIZSGÁLATA TARTAMKÍSÉRLETBEN ÖSSZEFOGLALÁS

A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN FONTOS MIKROELEMEK VIZSGÁLATA TARTAMKÍSÉRLETBEN ÖSSZEFOGLALÁS A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN FONTOS MIKROELEMEK VIZSGÁLATA TARTAMKÍSÉRLETBEN SZABÓ LAJOS dr. - FODOR LÁSZLÓ dr. ÖSSZEFOGLALÁS A termesztett növények, növényi részek akkumulációs képessége, toxikus elem tartalma

Részletesebben

Fémmel szennyezett területek integrált kémiai és fitostabilizációja

Fémmel szennyezett területek integrált kémiai és fitostabilizációja Fémmel szennyezett területek integrált kémiai és fitostabilizációja Feigl Viktória 1, Atkári Ágota 1, Uzinger Nikolett 2, Gruiz Katalin 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Mezőgazdasági Kémiai

Részletesebben

Nehézfémek ülepedésének meghatározása talaj- és növényminták elemzésével (Budapest, Háros-sziget) 1

Nehézfémek ülepedésének meghatározása talaj- és növényminták elemzésével (Budapest, Háros-sziget) 1 Földrajzi Értesítő XLVII. évf. 1998. 4. füzet, pp. 515 522. Nehézfémek ülepedésének meghatározása talaj- és növényminták elemzésével (Budapest, Háros-sziget) 1 SZALAI ZOLTÁN 2 Bevezetés A településkörnyezet

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés

Doktori (Ph.D.) értekezés 1 PANNON EGYETEM NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLÁJA NEHÉZFÉM IMMOBILIZÁCIÓS MODELLKÍSÉRLETEK LIGNITTEL Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezetők: Dr. Anton Attila, CSc. c. főiskolai

Részletesebben

Bentonit hatása a talajmikrobák mennyiségi előfordulására, a CO 2 -képződésére, valamint a szacharáz enzim aktivitására

Bentonit hatása a talajmikrobák mennyiségi előfordulására, a CO 2 -képződésére, valamint a szacharáz enzim aktivitására Bentonit hatása a talajmikrobák mennyiségi előfordulására, a CO 2 -képződésére, valamint a szacharáz enzim aktivitására Tállai Magdolna Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére

A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére Fehér Milán 1 Baranyai Edina 2 Bársony Péter 1 Juhász Péter

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TOXIKUS NEHÉZFÉMSZENNYEZÉS UTÓHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA BARNA ERDŐTALAJON SZEGEDI LÁSZLÓ

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TOXIKUS NEHÉZFÉMSZENNYEZÉS UTÓHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA BARNA ERDŐTALAJON SZEGEDI LÁSZLÓ SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TOXIKUS NEHÉZFÉMSZENNYEZÉS UTÓHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA BARNA ERDŐTALAJON Doktori (PhD) értekezés tézisei SZEGEDI LÁSZLÓ GÖDÖLLŐ 2011 A doktori iskola

Részletesebben

ALACSONY TELJESÍTMÉNYŰ MIKROHULLÁM HATÁSA A MUST ERJEDÉSÉRE

ALACSONY TELJESÍTMÉNYŰ MIKROHULLÁM HATÁSA A MUST ERJEDÉSÉRE ALACSONY TELJESÍTMÉNYŰ MIKROHULLÁM HATÁSA A MUST ERJEDÉSÉRE Viktória Kapcsándia*, Miklós Neményi, Erika Lakatos University of West Hungary, Faculty of Agricultural and Food Sciences, Institute of Biosystems

Részletesebben

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új standardokról a katalógus internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat. ALPHA Az alábbi standard oldatok fémek, fém-sók

Részletesebben

dinamikus rendszerben

dinamikus rendszerben BIOLÓGIA TALAJVIZSGÁLATI LATI MÓDSZEREKM Talajlégz gzéss mérésem dinamikus rendszerben Gruiz Katalin és Molnár Mónika Budapesti MszakiM éss Gazdaságtudom gtudományi Egyetem Alkalmazott Biotechnológia és

Részletesebben

Vörösiszap talajjavító hatásának környezettoxikológiai elemzése mikrokozmosz kísérletekben

Vörösiszap talajjavító hatásának környezettoxikológiai elemzése mikrokozmosz kísérletekben Vörösiszap talajjavító hatásának környezettoxikológiai elemzése mikrokozmosz kísérletekben Ujaczki Éva PhD hallgató Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Alkalmazott Biotechnológiai és Élelmiszertudományi

Részletesebben

Komposzt dózis hatása az ökológiai termesztésű almafák (Malus domestica L.) gyümölcseinek cukor- és összes savtartalmára

Komposzt dózis hatása az ökológiai termesztésű almafák (Malus domestica L.) gyümölcseinek cukor- és összes savtartalmára Komposzt dózis hatása az ökológiai termesztésű almafák (Malus domestica L.) gyümölcseinek cukor- és összes savtartalmára Szabó Anita 1 - Csihon Ádám 2 - Gonda István 2 - Vágó Imre 1 1 Agrokémiai és Talajtani

Részletesebben

A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba

A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba 1 Hulladékvizsgálatok 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelet Hulladék minősítés

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése

QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése Szegény Zsigmond WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft., Jártassági Vizsgálati Osztály szegeny.zsigmond@qualcoduna.hu 2014.01.21. 2013.

Részletesebben

Magyarországi hőerőművek légszennyezőanyag kibocsátása A Vértesi erőműnél tartott mintavételezés

Magyarországi hőerőművek légszennyezőanyag kibocsátása A Vértesi erőműnél tartott mintavételezés Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKÉRTŐI NAPOK Magyarországi hőerőművek légszennyezőanyag kibocsátása A Vértesi erőműnél tartott mintavételezés Kovács

Részletesebben

A vízfelvétel és - visszatartás (hiszterézis) szerepe a PM10 szabványos mérésében

A vízfelvétel és - visszatartás (hiszterézis) szerepe a PM10 szabványos mérésében A vízfelvétel és - visszatartás (hiszterézis) szerepe a PM10 szabványos mérésében Imre Kornélia 1, Molnár Ágnes 1, Gelencsér András 2, Dézsi Viktor 3 1 MTA Levegőkémia Kutatócsoport 2 Pannon Egyetem, Föld-

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

A magyarországi ivóvizek ólom tartalmának felmérése

A magyarországi ivóvizek ólom tartalmának felmérése Országos Környezetegészségügyi Intézet Vízbiztonsági Osztály A magyarországi ivóvizek ólom tartalmának felmérése Sebestyén Ágnes, Borsányi Mátyás A KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRÉS ÉS MINTAVÉTEL AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Módszer a talaj szerves-c-tartalmának gyors helyszíni meghatározására

Módszer a talaj szerves-c-tartalmának gyors helyszíni meghatározására AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 52 (2003) 3 4 409 426 Módszer a talaj szerves-c-tartalmának gyors helyszíni meghatározására TÓTH TIBOR és SZABÓ BRIGITTA MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Budapest és SzIE

Részletesebben

Különböző szűrési eljárásokkal meghatározott érdességi paraméterek változása a választott szűrési eljárás figyelembevételével

Különböző szűrési eljárásokkal meghatározott érdességi paraméterek változása a választott szűrési eljárás figyelembevételével Különböző szűrési eljárásokkal meghatározott érdességi paraméterek változása a választott szűrési eljárás figyelembevételével Varga Péter 1, Barányi István 2, Kalácska Gábor 3 1 Óbudai Egyetem Bánki Donát

Részletesebben

A magyarországi hulladékösszetétel alakulása. vizsgálati tapasztalatok

A magyarországi hulladékösszetétel alakulása. vizsgálati tapasztalatok FKF ZRt. Környezetvédelmi osztály A magyarországi hulladékösszetétel alakulása vizsgálati tapasztalatok XV. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai fórum és kiállítás 2008.Április 22-24. Szombathely A hulladékbegyűjtéshez,

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

TEL TÁPANYAGVIZSG PANYAGVIZSGÁLAT CÉLZOTT KIJUTTATÁS RNYEZETVÉDELEM TEL

TEL TÁPANYAGVIZSG PANYAGVIZSGÁLAT CÉLZOTT KIJUTTATÁS RNYEZETVÉDELEM TEL TALAJ (NÖVÉNY) NY) MINTAVÉTEL TEL TÁPANYAGVIZSG PANYAGVIZSGÁLAT CÉLZOTT KIJUTTATÁS EGÉSZS SZSÉG ÉS S KÖRNYEZETVK RNYEZETVÉDELEM TÖBBLETBEVÉTEL TEL TÁMOGATÁS A TÁPANYAGELLT PANYAGELLÁTÁSS CÉLJAC - A NÖVÉNY

Részletesebben

Szennyezett területek hiperspektrális felmérése

Szennyezett területek hiperspektrális felmérése A T C Szennyezett területek hiperspektrális felmérése Nagy Attila Tamás János Bevezetés A bányászati tevékenységek során világszerte jelents lokális környezeti hatást képviselnek a bányák, a bányameddk,

Részletesebben

Állati eredetű veszélyes hulladékok feldolgozása és hasznosítása

Állati eredetű veszélyes hulladékok feldolgozása és hasznosítása Állati eredetű veszélyes hulladékok feldolgozása és hasznosítása Dr. Kiss Jenő 1, Dr. Simon Miklós 2, Dr. Kádár Imre 3 Dr. Kriszt Balázs 4, Morvai Balázs 3, Horváth Zoltán 1 1 ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató

Részletesebben

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése 1. A környezet védelemében: Hatékony oltóanyagok biztosítása a környezeti károk helyreállítása érdekében Szennyezett talajok mentesítési

Részletesebben

A TALAJ A TALAJ. TALAJPUSZTULÁS, TALAJSZENNYEZÉS A talaj szerepe: Talajdegradáció

A TALAJ A TALAJ. TALAJPUSZTULÁS, TALAJSZENNYEZÉS A talaj szerepe: Talajdegradáció A TALAJ A TALAJ a földkéreg legfelső, laza, termékeny takarója kőzetek + elhalt szerves maradékok mállási folyamatok legértékesebb rész: humusz jellemzők: szemcsézettség, pórusméret, vízfelvevő képesség,

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 51-59

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 51-59 VI. Magyar Földrajzi Konferencia 51-59 Bidló András 1 Szűcs Péter Kámán Orsolya Németh Eszter Horváth Adrienn TALAJOK ÁLLAPOTÁNAK TÉRINFORMATIKAI FELDOLGOZÁSA HÁROM DUNÁNTÚLI VÁROSBAN BEVEZETÉS A városi

Részletesebben

A talaj szerves anyagai

A talaj szerves anyagai A talaj szerves anyagai a talajban elıfordul forduló összes szerves eredető anyagok a talaj élılényei (élı biomassza), a talajban élı növények nyek gyökérzete rzete, az elhalt növényi n nyi és állati maradványok

Részletesebben

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe

Részletesebben

Kőolaj- és élelmiszeripari hulladékok biodegradációja

Kőolaj- és élelmiszeripari hulladékok biodegradációja Kőolaj- és élelmiszeripari hulladékok biodegradációja Kis Ágnes 1,2, Laczi Krisztián, Tengölics Roland 1, Zsíros Szilvia 1, Kovács L. Kornél 1,2, Rákhely Gábor 1,2, Perei Katalin 1 1 Szegedi Tudományegyetem,

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

A szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának jogi szabályozása és hatósági tapasztalatai

A szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának jogi szabályozása és hatósági tapasztalatai A szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának jogi szabályozása és hatósági tapasztalatai Dr. Berényi Üveges Judit Növény- Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Talajvédelmi Hatósági Osztály

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION 2015 JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION 3 (1) Károly Róbert College 1 HUNGARY 2 Chief Editor / Főszerkesztő Takácsné György Katalin Editor / Felelős szerkesztő Csernák József Chair of the Editorial

Részletesebben

A FÉNY ÉS Hİ HATÁSA A PAPRIKA BOGYÓJÁRA THE EFFECT OF LIGHT AND HEAT ON THE PEPPER BERRY

A FÉNY ÉS Hİ HATÁSA A PAPRIKA BOGYÓJÁRA THE EFFECT OF LIGHT AND HEAT ON THE PEPPER BERRY A FÉNY ÉS Hİ HATÁSA A PAPRIKA BOGYÓJÁRA THE EFFECT OF LIGHT AND HEAT ON THE PEPPER BERRY KOVÁCS ANDRÁS -TÓTHNÉ TASKOVICS ZSUZSANNA fıiskolai docens - fıiskolai adjunktus Kecskeméti Fıiskola Kertészeti

Részletesebben

Modern fizika laboratórium

Modern fizika laboratórium Modern fizika laboratórium Röntgen-fluoreszcencia analízis Készítette: Básti József és Hagymási Imre 1. Bevezetés A röntgen-fluoreszcencia analízis (RFA) egy roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer. Rövid

Részletesebben

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József Bevezetés A Föld teljes vízkészlete,35-,40 milliárd km3-t tesz ki Felszíni vizek ennek 0,0 %-át alkotják Jelentőségük: ivóvízkészlet, energiatermelés,

Részletesebben

Czegledi Levente, Beni Bela, Katai Janos

Czegledi Levente, Beni Bela, Katai Janos Gyepgazdfdkodis 2001, Debrecen A SZARVASIVIARHA KOLONEOZO INTENZITASt LEGELTETESENEK HATASA A LEGELO TALAJARA Czegledi Levente, Beni Bela, Katai Janos Summary A cattle grazing experiment was conducted

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN Bujtás T., Ranga T., Vass P., Végh G. Hajdúszoboszló, 2012. április 24-26 Tartalom Bevezetés Radioaktív hulladékok csoportosítása, minősítése A minősítő

Részletesebben

A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából. Dr. Kálmán Gergely

A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából. Dr. Kálmán Gergely A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából Dr. Kálmán Gergely Bevezetés Az úgynevezett második generációs (lignocellulózokból előállított) bioetanol

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Az energetikai faültetvények hozamának

Az energetikai faültetvények hozamának 4. évfolyam 1. szám 2014 109 120. oldal Az energetikai faültetvények hozamának vizsgálata Horváth-Szováti Erika és Vágvölgyi Andrea Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar KIVONAT A minirotációs

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

BIOLÓGIAI INDIKÁTOROK A VÁROSI HÁTTÉRSZENNYEZETTSÉG MÉRÉSÉBEN: MOHÁK NEHÉZFÉMTARTALOM VIZSGÁLATA SZEGEDEN

BIOLÓGIAI INDIKÁTOROK A VÁROSI HÁTTÉRSZENNYEZETTSÉG MÉRÉSÉBEN: MOHÁK NEHÉZFÉMTARTALOM VIZSGÁLATA SZEGEDEN BIOLÓGIAI INDIKÁTOROK A VÁROSI HÁTTÉRSZENNYEZETTSÉG MÉRÉSÉBEN: MOHÁK NEHÉZFÉMTARTALOM VIZSGÁLATA SZEGEDEN Puskás Irén 1 - Dr. M. Tóthné Dr. Farsang Andrea 1 - Kitka Gergely 1 Bevezetés Napjainkban a környezetszennyezés

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT CIKKEK

PUBLIKÁCIÓS LISTA LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT CIKKEK PUBLIKÁCIÓS LISTA LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT CIKKEK Kalocsai, R. Schmidt, R. Szakál, P. Kerekes, G. (2000): A kén a környezetszennyezı esszenciális makroelem. Acta Agronomica Óváriensis Vol. 42:2,

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

a magyarországi talajok állapota

a magyarországi talajok állapota a magyarországi talajok állapota Berényi Üveges Judit Marth Péter 36 a Talajvédelmi információs és monitoring rendszer bemutatása Tervezési, jogszabályi alapok A Talajvédelmi Információs és Monitoring

Részletesebben

Országos Környezetegészségügyi Intézet. Az egészségkockázat értékelésének szempontjai a vörösiszap katasztrófában érintett területen. Dr.

Országos Környezetegészségügyi Intézet. Az egészségkockázat értékelésének szempontjai a vörösiszap katasztrófában érintett területen. Dr. Országos Környezetegészségügyi Intézet Az egészségkockázat értékelésének szempontjai a vörösiszap katasztrófában érintett területen Dr. Dura Gyula KÁRMENTESÍTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, 2011 Nagy ipari környezeti

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1654/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A ProKat Mérnöki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanácsadó Kft. HL-LAB vizsgáló

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

CRISKÖR. www.huro-cbc.eu

CRISKÖR. www.huro-cbc.eu A Fehér-, Fekete- és Kettős-Körös folyók környezetvédelmi katasztere és cselekvési programja/environmental cadastre and ecological action plan of the Rivers Fehér-, Fekete- and Kettős-Körös CRISKÖR KÖRNYEZETI

Részletesebben

2. melléklet LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS

2. melléklet LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS 2. melléklet LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK BAZ-MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KHT. 2005. 1 Törvény szintű szabályozás 1995. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Pató Zsanett Környezettudomány V. évfolyam

Pató Zsanett Környezettudomány V. évfolyam Pató Zsanett Környezettudomány V. évfolyam Budapest, Témavezető: Dr. Konzulensek: Dr. Dr. Dr. Homonnay Zoltán Varga Beáta Süvegh Károly Marek Tamás A csernobili baleset és következményei Mérési módszerek:

Részletesebben

2. Fotometriás mérések I.

2. Fotometriás mérések I. 2. Fotometriás mérések I. 2008 október 17. 1. Szín mérése Pt-Co skálán[5] 1.1. Háttér A platina-kobalt színskála közel színtelen folyadékok sárga árnyalatainak meghatározására alkalmas. Eredetileg szennyvizek

Részletesebben

Dr. Horváth Amanda emlékére

Dr. Horváth Amanda emlékére Ez az előadás 1999. szeptemberében ugyanebben a formában hangzott el az OKI Pro Hygiene tudományos ülésén Hangozzék el most újra mentorom Dr. Horváth Amanda emlékére aki inspirálta és segítette azt a munkát,

Részletesebben

A klímaváltozás hatása a tartószerkezetekre és az építési szabványokra

A klímaváltozás hatása a tartószerkezetekre és az építési szabványokra A klímaváltozás hatása a tartószerkezetekre és az építési szabványokra Rózsás Árpád, Kovács Nauzika Ph.D., Vigh László Gergely Ph.D. Problémafelvetés, motiváció Épületek, civil infrastruktúra ~ 80% nemzeti

Részletesebben

SZENNYEZETT TALAJ ÉS HULLADÉK MINTAVÉTELE Útmutató. 2015. III. forduló

SZENNYEZETT TALAJ ÉS HULLADÉK MINTAVÉTELE Útmutató. 2015. III. forduló SZENNYEZETT TALAJ ÉS HULLADÉK MINTAVÉTELE Útmutató 2015. III. forduló 1. Általános elvek 1. A mintavétel célja olyan laboratóriumi minták készítése, amelyekből szervetlen szennyezők koncentrációi lesznek

Részletesebben

Mikroelemek a zöldségtermesztésben

Mikroelemek a zöldségtermesztésben Mikroelemek a zöldségtermesztésben A növényeknek a növekedéshez különböző tápelemekre van szükségük. Ezeket aktívan veszik fel a levegőből, illetve a talajból és átalakított formában beépítik a szervezetükbe.

Részletesebben

Out-Look. Display. Analog Bar. Testing Mode. Main Parameter. Battery Indicator. Second Parameter. Testing Frequency

Out-Look. Display. Analog Bar. Testing Mode. Main Parameter. Battery Indicator. Second Parameter. Testing Frequency Out-Look Display Analog Bar Testing Mode Battery Indicator 1. LCD Display 2. Power Key 3. Mode Key 4. HOLD Key 5. Function Keys 6. Component socket (5Wire) 7. 2Wire Input Terminals Testing Frequency Main

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Nehézfémek a mezőgazdasági talajokban

Nehézfémek a mezőgazdasági talajokban Nehézfémek a mezőgazdasági talajokban Taraczközi Kamilla Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Földműveléstani Tanszék, Debrecen ÖSSZEFOGLALÁS A talaj a tápláléklánc alapját

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő) Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ, ELTE TTK, Budapest 2. Analitikai Kémiai Tanszék, ELTE TTK, Budapest

Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ, ELTE TTK, Budapest 2. Analitikai Kémiai Tanszék, ELTE TTK, Budapest FACULTAS SCI. NAT. * UNIV. BUDAPESTINENSIS DE EÖTVÖS NOM. * A BIOMASSZA ÉGETÉS S KÖRNYEZETI K HATÁSAI Lévay Béla 1, Záray Gyula 1,2 1 Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ, ELTE TTK, Budapest 2

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

SOPHOS simple + secure. A dobozba rejtett biztonság UTM 9. Kókai Gábor - Sophos Advanced Engineer Balogh Viktor - Sophos Architect SOPHOS

SOPHOS simple + secure. A dobozba rejtett biztonság UTM 9. Kókai Gábor - Sophos Advanced Engineer Balogh Viktor - Sophos Architect SOPHOS SOPHOS simple + secure A dobozba rejtett biztonság UTM 9 Kókai Gábor - Sophos Advanced Engineer Balogh Viktor - Sophos Architect SOPHOS SOPHOS simple + secure Megint egy UTM? Egy újabb tűzfal extrákkal?

Részletesebben

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY Szakács Tibor, Szepesi Ildikó ABL&E-JASCO Magyarország Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. ablehun@ablelab.com www.ablelab.com SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ SOLID

Részletesebben

Radionuklidok meghatározása környezeti mintákban induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével lehetőségek és korlátok

Radionuklidok meghatározása környezeti mintákban induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével lehetőségek és korlátok Radionuklidok meghatározása környezeti mintákban induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével lehetőségek és korlátok Stefánka Zsolt, Varga Zsolt, Széles Éva MTA Izotópkutató Intézet 1121

Részletesebben

Dr. Seres György: A sakk és a döntési képesség összefüggései

Dr. Seres György: A sakk és a döntési képesség összefüggései Dr. Seres György: A sakk és a döntési képesség összefüggései DSc, nyugállományú egyetemi docens, ZMNE KMDI E-mail: drseres@drseres.com Honlap: http://drseres.com (kutatási programvázlat) EGY ÉRDEKES KÍSÉRLET

Részletesebben

PALOTA KÖRNYEZETVÉDELMI Kft. a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagja

PALOTA KÖRNYEZETVÉDELMI Kft. a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagja PALOTA KÖRNYEZETVÉDELMI Kft. a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagja Cégünk, a Palota Környezetvédelmi Kft. (ill. veszélyeshulladékok kezelése tekintetében jogelôdjének számító céget

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

INTERKERÁM. 20 éve a szilikátipar szolgálatában. Ólom probléma: kérdések és válaszok

INTERKERÁM. 20 éve a szilikátipar szolgálatában. Ólom probléma: kérdések és válaszok INTERKERÁM 20 éve a szilikátipar szolgálatában Ólom probléma: kérdések és válaszok Az ólom jelenti a legfőbb gondot a kerámia készítők és felhasználók számára, mert számos egészség károsodást - pl. reprodukciós

Részletesebben

Összefoglalás. Summary

Összefoglalás. Summary Szeléntartalom vizsgálata tartamkísérletben Kovács Béla 1 Széles Éva 1 Simon László 2 Győri Zoltán 1 1 Debreceni Egyetem Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási és Mikrobiológiai Intézet 432 Debrecen,

Részletesebben

Mellékelten megküldjük a BioEkoTech Hungary Kft. (Magyarország) bérgyártatása

Mellékelten megküldjük a BioEkoTech Hungary Kft. (Magyarország) bérgyártatása Országos Környezetegészségügyi Intézet Főigazgató 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 1437 Budapest, Pf. 839. Központ (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1283 Telefax: (1) 215-2046 E-mail: igazgatos.ag@oki.antsz.hu

Részletesebben

Találkozz a Tudóssal! A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig

Találkozz a Tudóssal! A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig Találkozz a Tudóssal! A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig www.meetthescientist.hu 1 26 ? ÚTKERESÉS?? Merre menjek? bankár fröccsöntő?? politikus? bogarász?? jogász? tudományos kutató

Részletesebben

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test.

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. Thékes István Publikációs lista Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. (submitted to Journal of Linguistics and Language Teaching). Vígh Tibor, Sominé

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ

OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ OFFICE CAMPUS 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Floor Net m 2 /m 2 Emelet Nettó m 2 /m 2 Warehouse Raktár Ground Floor 292.99 m 2 6.00-6.50 Földszint 292,99 m 2 6,00-6,50

Részletesebben

Bemutatkozás Dr. Lehoczky István. 2013. december 4..

Bemutatkozás Dr. Lehoczky István. 2013. december 4.. Bemutatkozás Dr. Lehoczky István 2013. december 4.. A baromfihoz eddig ilyen viszony fűzött Képzettség: 1991 1995. Szinyei Merse Pál Gimnázium, Budapest, Érettségi. 1995 2001. Kaposvári Egyetem, Állattudományi

Részletesebben

Humán használatú vizek egészségkockázatának előrejelzése

Humán használatú vizek egészségkockázatának előrejelzése Humán használatú vizek egészségkockázatának előrejelzése Vargha Márta Országos Könyezetegészségügyi Intézet Vízhigiénés és Vízbiztonsági főosztály Vízzel kapcsolatos betegségek Vízben lévő mikroorganizmusok

Részletesebben

*, && #+& %-& %)%% & * &% + $ % !" #!$"" #%& $!#!'(!!"$!"%#)!!!*

*, && #+& %-& %)%% & * &% + $ % ! #!$ #%& $!#!'(!!$!%#)!!!* ! "#$% &'(&&)&&) % *'&"#%+#&) *, && #+& %-& %)%% & * &% + "#$%%(%((&,)' %(%(&%, & &% +$%,$. / $ %)%*)* "& 0 0&)(%& $ %!" #!$"" #%& $!#!'(!!"$!"%#)!!!* 1234 5151671345128 51 516 5 " + $, #-!)$. /$#$ #'0$"!

Részletesebben

Modbus kommunikáció légkondícionálókhoz

Modbus kommunikáció légkondícionálókhoz Modbus kommunikáció légkondícionálókhoz FJ-RC-MBS-1 Mobus szervezet: -> http://www.modbus.org (néha Modbus-IDA) -> Modbus eszköz kereső motor http://www.modbus.org/devices.php Modbus (RTU) - soros kommunikációs

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1003/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1003/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1003/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BIO-KALIBRA Környezetvédelmi Szolgáltató Bt. (1037 Budapest, Zay utca 1-3.) akkreditált területe

Részletesebben

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Korreláció, regresszió Két változó mennyiség közötti kapcsolatot vizsgálunk. Kérdés: van-e kapcsolat két, ugyanabban az egyénben, állatban, kísérleti mintában,

Részletesebben

I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK

I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK I.2. Konverziók Geokémiai vizsgálatok során gyakran kényszerülünk arra, hogy különböző kémiai koncentrációegységben megadott adatokat hasonlítsunk össze vagy alakítsuk

Részletesebben

CORRELATION MONITORING TO CHARACTERIZE THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON PLANTS

CORRELATION MONITORING TO CHARACTERIZE THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON PLANTS University of West Hungary Faculty of Forestry Pál Kitaibel Doctoral School of Environmental Sciences Bioenvironmental Sciences Theses of doctoral (PhD) dissertation CORRELATION MONITORING TO CHARACTERIZE

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. DrJuice termékek Ezüstkolloid Hydrogél és Kolloid oldat hatásvizsgálata

KUTATÁSI JELENTÉS. DrJuice termékek Ezüstkolloid Hydrogél és Kolloid oldat hatásvizsgálata KUTATÁSI JELENTÉS A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Nanotechnológiai Kutatóintézet e részére DrJuice termékek Ezüstkolloid Hydrogél és Kolloid oldat hatásvizsgálata. E z ü s t k o l l o

Részletesebben

A vágóhídról származó baromfi toll fizikai és kémiai kezelése

A vágóhídról származó baromfi toll fizikai és kémiai kezelése A vágóhídról származó baromfi toll fizikai és kémiai kezelése Mézes Lili Debreceni Egyetem, Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék (e-mail: mezes@gisserver1.date.hu)

Részletesebben

Energetika az építész kezében

Energetika az építész kezében 2013 Energetika az építész kezében Reicher Péter kereskedelmi vezető Natural resources are exploited What can architects do? 2 1 Environmental impact of buildings 40% of global raw materials is consumed

Részletesebben

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék

Részletesebben

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon 01/2008:1635 GLUCAGONUM HUMANUM Humán glükagon C 153 H 225 N 43 O 49 S M r 3483 DEFINÍCIÓ A humán glükagon 29 aminosavból álló polipeptid; szerkezete megegyezik az emberi hasnyálmirígy α-sejtjei által

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A galvánelemek vizsgálatáról Budapest, 2013. január NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉLELMISZER ÉS VEGYIPARI LABORATÓRIUM Iktatószám: EVL-00 /2012. Témafelelős: dr. Mastala Zoltán,

Részletesebben

Fruits Amount Minerals Contained Vitamins Contained. Calcium -9.5 mg Phosphorus - 95mg 9.5 Magnesium -7 mg

Fruits Amount Minerals Contained Vitamins Contained. Calcium -9.5 mg Phosphorus - 95mg 9.5 Magnesium -7 mg TERMÉSEK NÉHÁNY FONTOSABB GYÜMÖLCS ELEMTARTALMA ÉS? VITAMINTARTALMA Note that only those nutrients which appear in significant quantities are listed. For more detailed information, please visit the United

Részletesebben