A ritka betegségek helyzete, erősségek, gyengeségek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ritka betegségek helyzete, erősségek, gyengeségek"

Átírás

1 A ritka betegségek helyzete, erősségek, gyengeségek Molnár Mária Judit Magyarosi Szilvia Szy Ildikó Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem EMMI

2

3 The Voice of Rare DIsease Patients In Europe Betegségek Szakértői központok Laboratóriumok Szakértők : : : :

4 Strukturált ritka hálózatok nemzetközi perspektívával EURORDIS (1997) & Strategic Partnership with NORD ORPHANET (1998) Clinical Research Networks (e.g. ECRIN 2006) IRDiRC: International Rare Diseases Research Consortium (2011) Common Infrastructures on Biobanks (2001), Registries and databases ( ) Common Methodologies on Good Clinical Practices ( ) European Reference Networks for Rare Diseases (pilots since 2008, expansion from 2014) Forrás: EURORDIS

5 Az Orphanet partner intézmények Az Orphanet európai konzorciummá nőtte ki magát ben Kanada is csatlakozott.

6 Nemzeti és Nemzetközi kollaboráció Európai Bizottság (EUCERD, WHO Egészségügyi hatóságok Tudományos partnerek, ipar

7 Orphanet akitvitások 2011 A ritka betegségek és árva gyógyszerek referencia portálja A szakértői osztályozás alapján klasszifikálja a betegségeket (IDM10 és OMIM) ritka betegséget magában foglaló enciklopédia (az angol absztraktok elérhetők francia, német, olasz, portugál és spanyol nyelven); néhány kiválasztott betegségre vészhelyzeti irányelvek. Összegyűjti az árva gyógyszereket a fejlesztés minden fázisában a kiválasztástól az engedélyezésig. Speciális szolgáltatások összesítése a 36 partner országban, információt szolgáltat: speciális szakértői központokról, orvosi laboratóriumokról, kutatási projektekről, klinikai vizsgálatokról, regiszterekről, hálózatokról, technológiai platformokról, betegszervezetekről. Egyéb szolgáltatások: Support to diagnosis tool (keresés tünetek alapján) Hírlevél a tudományos és politikai újdonságokról (franciául és olaszul is elérhető) the Orphanet Report Series

8 Támogatás Budget 2011 ben kb. 3 M A folyamatos emelkedés ellenére a jelenlegi budget korlátozott az adatbázis fenntartása szempontjából. Támogatók: Európai Bizottság DG Public Health and Consumers Protection grant DG Research grant Pénzügyi és nem pénzügyi társulások

9 Ritka betegség ellátás Magyarországon OSZMK adatbázis: 2010 Járóbeteg ellátás: 8 intézet Semmelweis Egyetem Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum HM Állami Egészségügyi Központ Laboratóriumi diagnosztika: 9 intézet Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum Pécsi Tudományegyetem Semmelweis Egyetem Szegedi Tudományegyetem Orphanet adatbázis 2012: Egészségügyi ellátó intézetek: 18 intézet (Budapest, Debrecen, Pécs, Szeged) Genetikai tanácsadás: 2 intézet (Pécs, Szeged)

10 Status presens I. Magyarország Regisztráció: RB ellátó intézetek az hazai adatbázisban regisztráltak Referencia Központok még nem alakultak meg hivatalosan OEFI Szűrés: minden újszülöttet 26 anyagcsere betegségre szűrünk Betegellátás főleg egyetemi központokban Határon átnyúló diagnosztika: jól működik az OEP Nemzetközi Főosztályának segítségével Beteg képviselet: Ritka Betegségek Országos Szövetsége Finanszírozás: megoldatlan, az RB és népbetegségek ellátásának finanszírozása nem különbözik, bár költségigényük eltérő

11 Status presens II. Gyógyszeres th.: az off label th. GYEMSZI engedélyhez kötött az orvost sok adminisztratív munkára kötelezi Az egyedi méltányossági alapon finanszírozott gyógyszer biztosítását krónikus betegségekben is gyakran 5 6 havonta kell kérelmezni A kb RB közül csak 250 nek van kódja az érvényben levő BNO 10 ben Oktatás: Önálló curriculum a Debreceni Egyetemen: Ritka betegségek ellátása Postgraduális képzés: csak néhány szakma integrálta tematikájába Laikus oktatás: kezdeti próbálkozások pl. Molekuláris Medicina Mindenkinek

12 Mire van szüks kség? Kormányzat Betegszervezetek Tréning és a kutatás támogatása Forrás és koordináció Szakértők támogatása Kórház Korai diagnózis Vizsgálat fejlődése Adatgyűjtés Klinikai vizsgálatok Irányelvek Ipar Új termékek Referncia Központok Diagnosztika Betegellátás Kutatás Oktatás

13 Célok A diagnosztika optimalizálása A kezelési stratégiák, gyógyszerellátás optimalizálása A RB területén a diagnosztikai és terápiás innováció támogatása Az ellátó rendszer és management javítása Prevenciós szemlélet támogatása RB re fókuszáló kutatási projektek támogatása Nemzetközi RB programokhoz való kapcsolódás

14 RB diagnosztika javítása Diagnosztikai és terápiás algoritmusok kidolgozása Egységes beteg regiszterek kialakítása A képzés fejlesztése A kód rendszer fejlesztése

15 Management Finanszírozási rendszer változtatása: a RB diagnosztika és kezelés kiemelése a HBCS - ből Különböző eü-i ellátási módok meghatározása hazai, szükség esetén külföldi szakértők bevonásával (second opinion, betegek/szakorvosok mobilitásának, e-egészségügy támogatása) A hazai RB ellátó központok nemzetközi ellátásba való bekapcsolása (akkreditáció, ellátó személyzet nyelvtudásának, hotel funkciónak a javítása) Speciális szociális szolgáltatások biztosítása

16 Gyógyszerellátás A RB gyógyszerek terápiás hozzáadott értékének tudományos értékelésével foglalkozó munkacsoport létrehozása megkönnyíti a nemzeti árképzési és visszatérítési döntések meghozatalát

17 EU irányelvek fő prioritásai nemzetközi perspektívák EU Directive Cross Border Healthcare 2011 Ritka betegségek: top prioritás Ritka Betegségek Európai Referencia Hálózat jogi alapok Betegek mobilitása az EU n belül EU kooperáció megerősítése 2nd & 3rd EU Public Health Programme ( ) 7th & 8th EU Research & Technology Framework Programme ( ) Forrás: EURORDIS

18 Ritka betegségek: Erősségek Nemzetközi Vonatkozás Health for Growth Eu Program támogatja az EUs Referencia Hálózatok regisztereit melyek alapja a közös akkreditációs kritériumok. Nemzeti tervek és ritka betegség stratégiák kidolgozása a tagállamokban Az árva gyógyszerek területén kidolgozott irányelvek Az EU fejleszteni kívánja a ritka betegségek azonosításának rendszerét az európai országok közötti kooperációt és a szabályozást Az Európai Bizottság ajánlásainak megfelelően az EU tagállamoknak lehetőségük nyílik a speciális határokon túli kommunikációra, nemzetközi klinikai vizsgálatokban való részvételre, valamint a beteg külföldi kezelésére, amennyiben a speciális terápia nem elérhető.

19 Ritka betegségek: Erősségek Hazai Vonatkozás Az egyes egyetemek már kialakították a ritka betegség központjaikat ill. egyes egyetemeken hálózataikat. Példaértékű ritka betegség biobankjaink vannak Kis ráfordítással kivitelezhető szervezetfejlesztésektől igen jelentős hatékonyság javulás érhető el Szakemberek, klinikusok, kutatók, gyógyszergyárak fogékonysága nagy a technológiai fejlesztések iránt A felsőoktatás nyitott a változtatásra (curriculumokba a ritka betegségek diagnosztikája, terápiája beépül) Létező jogszabályok (biobanki, genetikai diagnosztika) A területen működő betegszervezetek jól szervezettek és aktívak A Ritka Betegségek nemzeti tervének megfogalmazása megtörtént, szakmai konzultációja folyamatban

20 Ritka betegségek: Gyengeségek Nemzetközi vonatkozás A ritka betegségek nem megfelelő azonosítása a Betegségek Nemzetközi Osztályozásában Hiányosságok a korai diagnosztikában és terápiában Sok ritka betegség esetében nincs hatékony kauzális terápia Néhány uniós tagállamban nem biztosított a teljes hozzáférés az engedélyezett, ritka betegséget kezelő gyógyszerekhez Egyenlőtlenségek és hiányosságok a szolgáltatásokban Hiányosságok az adatgyűjtésben, regiszterek nem optimálisak Hiányosságok a ritka betegségben szenvedők ellátásában

21 Ritka betegségek: Gyengeségek Hazai vonatkozás Sok betegség esetén a szűk kapacitások miatt nincs centrumszerű ellátás Az új technológiák bevezetése nehézkes, finanszírozása megoldatlan Finanszírozó nehezen alkalmazkodik az új ellátás szervezési elvekhez Az ország csak szakmailag vesz részt az E Rare 2 ben, nincs finanszírozási szándék Lemaradás az egységes betegregiszterek kialakítása terén Az interszektoriális együttműködések (ipar, egyetemek, eü intézmények, nemzetközi szervezetek közt) nem megfelelőek Szűkös K+F források Egészségügyi szakemberek, orvosok képzettsége egyenlőtlen A laikusok ismeretei hiányosak (ellátórendszert és betegségeket illetően is) A ritka betegeket ellátó referencia központok és diagnosztikai laboratóriumok akkreditációja megoldatlan

22 A ritka betegségek kezelése egyre népszerűbb? Tudományos eredmények Technológiai fejlődés Aktív betegszervezetek Jól definiált hatósági keretek Financiálisan vonzó piac Kormányzati ösztönzés

23 A originális gyógyszer K+F legfőbb gondja Mrd USD Éves K+F kiadás s vs. új j regisztrált gyógyszerek gyszerek száma Költség Regisztráci ció #

24 Árva gyógyszerek gyszerek ösztönzői

25

26

27 Ritka Betegségek Ellátáse a Semmelweis Egyetemen Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Ritka Betegségek Centruma I.- II. Gyermekgyógyászati Klinika I.- II.- III. Belgyógyászati Klinika Neurológiai Klinika I.-II. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Pulmonológiai Klinika Bőrgyógyászati Klinika Szemészeti Klinika Fül- Orr- Gégészeti Klinika Radiológiai Klinika és MR Kutató Központ Együttműködő elméleti Intézmények Orvosi Biokémiai Intézet, Genetikai, Sejt-és Immunológiai Intézet I- II. Pathológiai Intézet

28 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!

29

30 A ritka betegség mindenkit érint közvetlenül vagy közvetve családtagjain közvetve a társadalmon át!

31 Javaslatok A civil képviselőik és a RB ellátásában résztvevő orvosok államilag támogatott részvételének biztosítása a döntések meghozatalában, monitorozásában. A RB ellátásához speciális felszereltségű intézetek és képzettségű szakemberek szükségesek. A jelenlegi HBCS rendszer nem különbözteti meg a ritka kórképeket, nem ismeri el a speciális ellátási szükségleteket. Elkülönített finanszírozás rendszer bevezetése szükséges. A hazai erőforrások nemzetközi rendszerekbe integrálása érdekében a hazai diagnosztika minőségbiztosítási rendszerének kialakítása és támogatása A ritka betegségek kezelésében alkalmazott terápiák elérhetővé tétele a magyar betegek számára (off label alkalmazás, egyedi import, engedélyezés előtti alkalmazás) A RB kutatás stratégiailag legfontosabb infrastukturális feltételei a biobankok. Államilag támogatott RB biobank hálózat kialakítása szükséges A RB felismerés javítása céljából az orvosok és a laikusok képzésének támogatása

AZ EUROTERV KONFERENCIA ZÁRÓJELENTÉSE

AZ EUROTERV KONFERENCIA ZÁRÓJELENTÉSE AZ EUROTERV KONFERENCIA ZÁRÓJELENTÉSE 1 I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék... 2 II. Általános információk... 4 III. Összegzés... 5 IV. Részletes jelentés... 6 1. téma A ritka betegségek területére vonatkozó

Részletesebben

Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform MEGVALÓSÍTÁSI TERV

Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform MEGVALÓSÍTÁSI TERV Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform MEGVALÓSÍTÁSI TERV Szerkesztette Prof. Dr. Vas Ádám MAGYOSZ Tudományos és Műszaki Bizottság elnök, Richter Gedeon Nyrt. kutatási

Részletesebben

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG C. Igazgatóság Népegészségügy és kockázatértékelés C2 Egészségügyi tájékoztatás NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA

Részletesebben

OEFI Ritka Betegség Központ

OEFI Ritka Betegség Központ OEFI Ritka Betegség Központ 19. Magyar Mukopoliszaccharidózis és társult betegségek konferencia 2013. aug. 23-25 Gödöllő-Máriabesnyő Dr. Béres Judit, Dr. Lengyel Zsuzsanna Miről lesz szó a következőkben?

Részletesebben

MAGYAR SZEMÉLYRE SZABOTT MEDICINA TÁRSASÁG STRATÉGIA TERVE

MAGYAR SZEMÉLYRE SZABOTT MEDICINA TÁRSASÁG STRATÉGIA TERVE MAGYAR SZEMÉLYRE SZABOTT MEDICINA TÁRSASÁG STRATÉGIA TERVE Készítették: Dr. Németh György Dr. Molnár Mária Judit TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés... 3 1.1 Jogszabályi háttér... 5 1.2 A nemzetközi trendek

Részletesebben

Genomikai Nemzeti Technológiai Platform (GNTP) Személyre szabott orvoslás Munkacsoport STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV. Készítették

Genomikai Nemzeti Technológiai Platform (GNTP) Személyre szabott orvoslás Munkacsoport STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV. Készítették Genomikai Nemzeti Technológiai Platform (GNTP) Személyre szabott orvoslás Munkacsoport STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV Készítették Dr. Németh György Dr. Molnár Mária Judit Dr. Aradi Ildikó Dr. Nagy Krisztián

Részletesebben

Világháló alapú biobankregiszterek Magyarországon

Világháló alapú biobankregiszterek Magyarországon Világháló alapú biobankregiszterek Magyarországon VÁSÁRHELYI BARNA DR. 1, BENCSIK PÉTER DR. 2, SZMOLENSZKY ÁGNES DR. 3, MOLNÁR MÁRIA JUDIT DR. 4, GYÔRFFY BALÁZS DR. 5, KOSZTOLÁNYI GYÖRGY DR. 6, TULASSAY

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM. Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Több mint tízmilliárdos fejlesztésekkel korszerűsödik a betegellátás Debrecenben

DEBRECENI EGYETEM. Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Több mint tízmilliárdos fejlesztésekkel korszerűsödik a betegellátás Debrecenben Orvos- és Egészségtudományi Centrum Sajtóközlemény Debrecen, 2010. február 11. Több mint tízmilliárdos fejlesztésekkel korszerűsödik a betegellátás Debrecenben Pályázatok hídján - álomtól a megvalósulásig:

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, COM(2009) 380 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az Alzheimer-kórra és más demenciákra irányuló európai kezdeményezésről {SEC(2009)

Részletesebben

Ritka Betegségek Központjának bemutatása

Ritka Betegségek Központjának bemutatása Ritka Betegségek Központjának bemutatása Dr. Brunner Péter Dr. Sándor János Fekécs Éva Csecsemő- és Gyermekgyógyász Szakfőorvosok éves értekezlete 2009. december 10. RITKA BETEGSÉGEK gyakoriság

Részletesebben

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység megnevezése Szervezeti egység feladatai I. Egészségfejlesztési, módszertani, szakirányítási főigazgató-helyettes Az egészségfejlesztés, népegészségügy területén szakmai-módszertani, elemzési,

Részletesebben

Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé

Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé A Semmelweis Terv fogalmazta meg részletesen az egészségügy átalakításának szükségességét, a célok eléréséhez szükséges lépéseket

Részletesebben

http://www.eski.hu/hol

http://www.eski.hu/hol Válogatás a HealthOnLine cikkeibõl 2009/5 http://www.eski.hu/hol Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2009. május 7. Válogatás a HealthOnLine cikkeiből 2009. május 7. EU egészségügy... 3 Eltűnőben az

Részletesebben

Célkitűzés: Javuló népegészségügyi állapot és csökkenő egészségügyi egyenlőtlenségek/ Improved public health and reduced health inequalities

Célkitűzés: Javuló népegészségügyi állapot és csökkenő egészségügyi egyenlőtlenségek/ Improved public health and reduced health inequalities Információk az EGT / Norvég Alappal kapcsolatos társadalmi egyeztetéshez a Nemzeti Kapcsolattartó számára Népegészségügyi kezdeményezések Célkitűzés: Javuló népegészségügyi állapot és csökkenő egészségügyi

Részletesebben

JELENTÉS. az állami és egyházi tulajdonban lévő kórházak, egyetemi klinikák gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0301 2003. január

JELENTÉS. az állami és egyházi tulajdonban lévő kórházak, egyetemi klinikák gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0301 2003. január JELENTÉS az állami és egyházi tulajdonban lévő kórházak, egyetemi klinikák gazdálkodásának ellenőrzéséről 0301 2003. január 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési

Részletesebben

A KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ NEMZETGAZDASÁGI JELENTŐSÉGE

A KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ NEMZETGAZDASÁGI JELENTŐSÉGE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁS ALPROGRAM A KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ NEMZETGAZDASÁGI JELENTŐSÉGE

Részletesebben

MAGYAR INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM STRATÉGIA Egészségügyi és szociális ágazat

MAGYAR INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM STRATÉGIA Egészségügyi és szociális ágazat MAGYAR INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM STRATÉGIA Egészségügyi és szociális ágazat Készült Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlásai az információs társadalom ágazati részstratégiák készítéséhez c. ajánlás

Részletesebben

DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IX.) HOGYAN TOVÁBB MINŐSÉGÜGY? KONFERENCIA KIADVÁNY

DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IX.) HOGYAN TOVÁBB MINŐSÉGÜGY? KONFERENCIA KIADVÁNY DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IX.) HOGYAN TOVÁBB MINŐSÉGÜGY? AZ EGYÜTTGONDOLKODÁS KONFERENCIÁJA AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEIRŐL ÉS MÓDJAIRÓL 2009-BEN (2009. május 21-22.)

Részletesebben

A RIROSZ állásfoglalása a vállalatok által nyújtott pénzügyi támogatással kapcsolatosan

A RIROSZ állásfoglalása a vállalatok által nyújtott pénzügyi támogatással kapcsolatosan www.rirosz.hu Az Eurordis tagszervezete A RIROSZ állásfoglalása a vállalatok által nyújtott pénzügyi támogatással kapcsolatosan A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége (RIROSZ)

Részletesebben

egészségügyi gazdasági szemle

egészségügyi gazdasági szemle egészségügyi gazdasági szemle Az Emberi Erôforrások Minisztériuma és az Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete közgazdasági folyóirata 52. évfolyam, 2014. 2 3. szám Helyzetkép a magyar egészségügyrôl

Részletesebben

RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK

RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK Magyar Williams Szindróma Társaság 2006 RITKÁK

Részletesebben

HealthOnLine Hírlevél

HealthOnLine Hírlevél HealthOnLine Hírlevél 2012/7 - Különszám A betegút szervezés módszertana és európai példái GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési

Részletesebben

2006. évben is a tárca forrást biztosít az ország nemzetközi kapcsolataiból adódó pénzügyi kötelezettségekre.

2006. évben is a tárca forrást biztosít az ország nemzetközi kapcsolataiból adódó pénzügyi kötelezettségekre. OLDAL Bevezetés 3. Az intézeti címek 2006. évi költségvetésének szöveges indoklása 5. 1. cím Egészségügyi Minisztérium Igazgatása 5. 1.1 Egészségügyi Minisztérium Központi Igazgatása 6. 1.2 Egészségügyi

Részletesebben

KORAI FEJLESZTÉS. Előrelépés és eredmények 2005 2010

KORAI FEJLESZTÉS. Előrelépés és eredmények 2005 2010 KORAI FEJLESZTÉS Előrelépés és eredmények 2005 2010 KORAI FEJLESZTÉS ELŐRELÉPÉS ÉS EREDMÉNYEK 2005 2010 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Az Európai Ügynökség

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0318/2006 2005/0043(COD) HU 27/09/2006 Közös álláspont A Tanács által 2006. szeptember 25-én elfogadott közös álláspont az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési

Részletesebben

Minőségfejlesztés a laboratóriumi medicinában: együttműködés az egészségügyi szervezet/menedzsment és a laboratóriumi szakemberek között

Minőségfejlesztés a laboratóriumi medicinában: együttműködés az egészségügyi szervezet/menedzsment és a laboratóriumi szakemberek között Minőségfejlesztés a laboratóriumi medicinában: együttműködés az egészségügyi szervezet/menedzsment és a laboratóriumi szakemberek között Dr. Fekete Mátyás 1, Dr. Vásárhelyi Barna 1,2, Dr. Debreczeni Lóránd

Részletesebben

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK Washington Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest 2005 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 2 DEMOGRÁFIAI HELYZET... 3 A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGI

Részletesebben

V. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK. EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MINŐSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉÉRT (2005. május 19-20.) ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓI

V. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK. EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MINŐSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉÉRT (2005. május 19-20.) ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓI V. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MINŐSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉÉRT (2005. május 19-20.) ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓI Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben