Orvosi diploma (303-3/1962) megnevezése Szakorvosi képesítés Orvosi laboratóriumi vizsgálatok (487/1965) TUDOMÁNYOS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "angyan@human.pte.hu Orvosi diploma (303-3/1962) megnevezése Szakorvosi képesítés Orvosi laboratóriumi vizsgálatok (487/1965) TUDOMÁNYOS"

Átírás

1 SZEMÉLYES ADATOK Név PROF. DR. ÁNGYÁN LAJOS Cím PTE, FEEK, 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b Telefon /2541 Fax JELENLEGI MUNKAHELYE Idıtartam (-tól) Munkáltató neve és címe Tevékenység típusa, ágazat Foglalkozás, beosztás FİBB TEVÉKENYSÉGEK ÉS FELADATKÖRÖK 2005-tıl Pécsi Tudományegyetem, Felnıttképzési és Emberi Erıforrás Fejlesztési Kar, Emberi Erıforrás Fejlesztési Intézet, Mozgástani Kutatócsoport 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b Egyetemi oktató orvostudomány Orvos, egyetemi tanár Egyetemi oktatás: sportélettan, sportorvostan, mozgástan, testkultúra Tudományos kutatás: mozgásszabályozás, erınlét-diagnosztika ELİZİ MUNKAHELYEK Idıtartam (-tól -ig) Munkáltató neve és címe Pécsi Orvostudományi Egyetem, Élettani Intézet, 7624 Pécs, Szigeti út 12. Idıtartam (-tól -ig) Munkáltató neve és címe Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Mozgástani Intézet, 7624 Pécs, Jakabhegyi út 6. OKTATÁS ÉS KÉPZÉS Idıtartam (-tól ig) Oktatást/képzést nyújtó Pécsi Orvostudományi Egyetem szervezet neve és típusa Elnyert képesítés Orvosi diploma (303-3/1962) megnevezése Szakorvosi képesítés Orvosi laboratóriumi vizsgálatok (487/1965) TUDOMÁNYOS 1970 az orvostudományok kandidátusa (4884) MINİSÍTÉSEK: 1986 az orvostudomány doktora (2153) 1994 dr. habil. (118-72/1994) EGYÉB NYELVISMERET ANGOL [felsıfok: 2196/1967], FRANCIA [alapszintő]], OROSZ [alapszintő] SZERVEZÉSI KÉSZSÉGEK ÉS KÉPESSÉGEK TECHNIKAI KÉSZSÉGEK ÉS KÉPESSÉGEK TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGI TAGSÁGOK MELLÉKLETEK Munkacsoport vezetése Intézetigazgatói feladatkör betöltése PAB tudományos munkabizottságok (Sporttudományi, Mozgástani és rehablitációs) szervezése, vezetése PAB regionális tudományos konferenciák szervezése PAB kiadványok szerkesztése Számítógép használata [szövegszerkesztés, adatfeldolgozás] Elektrodiagnosztikai eszközök (Ekg, EEG, Emg) használata Motoros képességek mérésre alkalmas eszközök tervezése és használata Erınlét-diagnosztikai vizsgálatok beállítása, végzése Magyar Élettani Társaság, Magyar Idegtudományi Társaság, Magyar Sporttudományi Társaság, MTA Orvosi Tudományok Osztálya Sportbizottsága, PAB Sporttudományi Munkabizottság, PAB Mozgásszervi és Rehabilitációs munkabizottság, Nemzetközi Agykutató Társaság (IBRO), Nemzetközi Sporttudományi és Testnevelési Társaság (ICSSPE), Európai Sporttudományi Társaság (ECSS), Európai Alváskutató Társaság (ESRS), Európai Agy- és Magatartáskutató Társaság (EBBS PUBLIKÁCIÓS LISTA

2 2 A SPORTTUDOMÁNY TÉMAKÖRÉBEN ÍRT, REFERÁLT FOLYÓIRATOKBAN MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK Ángyán, L. and Czopf, J.: Exercise-induced Slow Waves in the EEG of Cats. Physol. Behav., Vol. 64, No 3, 1999, pp Ángyán, L.: Is it reasonable to involve kinesiology in medical education? Acta Physiol Hung., 1999, 86(3-4), Lajos Ángyán: Launching kinesiology in medical education. Med Educ Online (serial online), (http://www.med-ed-online.org) Ángyán, L., Farkas, G. and Rugási, E.: Trends in prevention-oriented physical education. ICSSPE Bulletin, 36, 10-11, L. Ángyán, T. Téczely, B. Mezey and Z. Lelovics: Selected Physical Characteristics of Medical Students. Med Educ Online (serial online), (http://www.med-ed-online.org) Ángyán, L., Téczely, T., Pálfai, A., Gyurkó, Z. and Karsai, I.: The role of kinaesthetic feedback in goal-directed movements. Acta Physiologica Hungarica, 90(1), 17-26, Ángyán, L., Téczely, T., Zalay, Z. and Karsai, I.: Relationship of anthropometrical, physiological and motor attributes to sport-specific skills. Acta Physiologica Hungarica, 90(3), , Edit Nagy, Kalman Toth, Gabor Janositz, Gyula Kovacs, Anna Feher-Kiss, Lajos Angyan and Gyöngyi Horvath: Postural control in athletes participating in an ironman triathlon. Eur. J. Appl. Physiol. Issue: Online first: DOI: /s , Ángyán, L.: Promoting physical activity in medical education. Acta Physiologica Hungarica, 91(2), , Barnai, M., Laki, I., Gyurkovits, K., Angyan, L. and Horvath, G.: Relationship between breath-hold time and physical performance in patients with cystic fibrosis. Eur J Appl Physiol., [Epub ahead of print] PMID: , Angyan, L., Teczely, T., Karsai, I. and Petofi, A.: Comparative analysis of the effects of physical exercise. Acta Physiol Hung., 92(1), 19-26, Angyan, L., Teczely, T. and Karsai, I.: Learning to produce predicted static handgrip forces. Acta Physiol Hung., 92(1), 11-8, A SPORTTUDOMÁNY TÉMAKÖRÉBEN ÍRT, NEM-REFERÁLT FOLYÓIRATOKBAN MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK Ángyán Lajos: Mire használható a reakcióidı a sportban? Mester-edzı, 3, 4-6, Ángyán Lajos: A kineziológia helye és szerepe az orvosi gyakorlatban és az orvosképzésben. Sporttudományos füzetek, III/3, 7-17, Ángyán Lajos: Teljesítményélettan egy félrevezetı fogalom. Magyar Sporttudományi Szemle, 2000/ Ángyán Lajos: Mozgástani Intézet a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán. Magyar Sporttudományi Szemle, 2001/1, Ángyán Lajos: Van szüksége a gyakorló orvosnak mozgástani ismeretekre? Magyar Orvos, 2001, IX/7-8, Ángyán Lajos: A sportorvoslás szakmai és társadalmi presztízse. Sportorvosi Szemle, 42(3), , Lajos Ángyán: Launching kinesiology in medical education. Hungarian Review of Sport Science, Special Issue. 2001, Ángyán Lajos: A megállás mozgástani elemzése. Magyar Sporttudományi Szemle, 2002/1, Tamás Téczely, András Pálfai, Zoltán Gyurkó and Lajos Ángyán: Physical condition of medical students. Hungarian Review of Sport Science, Special Issue, 2002, Lajos Ángyán, Klára Cs. Tolnai and Tamás Téczely: Dietary habits of second-year medical students. Hungarian Review of Sport Science, Special Issue, 2002, Ángyán Lajos: Mozgásszabályozás az emberi szervezetben. Magyar Sporttudományi Szemle, 2003/2, 4-9. Ángyán Lajos: A kinesztéziás visszajelzés szerepének vizsgálata az emberi mozgásokban. (Kutatási beszámoló, ) Magyar Sporttudományi Szemle, 2004/1, 5-6. Téczely, Tamás, Pálfai, András, Petıfi, Áron és Ángyán, Lajos: Motor abilities of basketball players compared with handball players and weightlifters. Magyar Sporttudományi Szemle, 2004/4, Ángyán Lajos: Az emberi erıforrás orvosbiológiai értelmezése. Tudás Menedzsment, VI/2, 30-37, KÖNYVFEJEZETEK Ángyán, L.: Electrophysiological studies on the cessation of motor activity. In: Visual information Processing and Control of Motor Activity, Proceeding of the International Symposium, Sofia, pp Ángyán Lajos: A mozgásszabályozás magatartásfiziológiai problémái. Lissák K. és Nemessúri M. (Szerk.): Az emberi mozgás automatikája. TTT, Budapest, pp Ángyán L., Lénárd, L. and Lissák, K.: Control of motor activity at the thalamic level of the cat. In: A. A. Gydikov, N.T. Tankov and D. S. Kosarov (Eds.): Motor Control, Plenum Press, New York, pp Lissák, K. i Ángyán, L.: Vlianyie talamusa na dvigatyelnoe povegyenyie. In: Szenszornaja organizacija dvizsényii. Nauka, Leningrad, pp

3 3 Ángyán Lajos: Adatok a fáradás pszichofiziológiájához. In: A fáradás mozgásbiológiája. PAB Kiadvány, Pécs, pp Ángyán Lajos: Az alkalmazkodás élettani mechanizmusai. In: Az alkalmazkodás biológiai folyamatai a sportban. PAB Kiadvány, Kaposvár, 1986., pp Ángyán Lajos: A testnevelés aktuális kérdései a felsıoktatásban. PAB Kiadvány, Pécs, pp Ángyán Lajos: A kardiorespiratórikus adaptáció élettani mechanizmusai. A vérkeringés és a légzés szerepe a fizikai teljesítıképességben. PAB Kiadvány, Pécs, Ángyán Lajos: A fejlıdı szervezet sportélettani jellemzıi. In: Dr. Endrédi Lajos és Ákoshegyiné Dr. Hild Gerda (Szerk.) Az iskolai testnevelés és egészsgévédelem a kisgyermekkortól a fiatal felnıttkorig. Az Illyés Gyula Pedagógiai Fıiskola kiadványa, Szekszárd, Ángyán Lajos: A testkultúra szerepe a gyermekek egészséges fejlıdésében. Dr. Endrédi Lajos és Ákoshegyiné Dr. Hild Gerda (Szerk.): A szekszárdi testneveléstudományi konferencia elıadásai. Pp.: A szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Fıiskola kiadványa, Szekszárd, Ángyán Lajos: A testkultúra szerepe az idıskorúak életmódjában. Az öregedés biológiai és orvosi aspektusai. Dialóg Campus Kiadó, TANKÖNYVEK, SZAKKÖNYVEK Ángyán Lajos: Sportélettani alapismeretek. Duplex-Rota Kft., Pécs, (218 oldal) Ángyán Lajos: Sportélettani vizsgálatok. Motio, Pécs, (192 oldal) Ángyán Lajos: Bevezetés az ember élettanába I.-II. (Egészségügyi Fıiskolai jegyzet), Hotter-Minerva Kft., Pécs, 1995, (225, 275 oldal) Ángyán Lajos: Élettani tanulmányok. Motio, Pécs, (157 oldal) Ángyán Lajos és Ángyán Zoltán: Az artériás vérnyomás: 100 kérdés és felelet. Motio, Pécs, (195 oldal) Ángyán Lajos: Mozgástani fogalomtár. Motio, Pécs, (123 oldal) Ángyán Lajos: Élettani tanulmányok, II. átdolgozott kiadás, Motio, Pécs, (179 oldal). Ángyán Lajos (szerk.): Testnevelés alapelvek és gyakorlatok egyetemisták számára. Motio, Pécs, (100 oldal). Ángyán Lajos: Az emberi test mozgástana. Motio, Pécs, 2005 (220 oldal) HAZAI TUDOMÁNYOS ÜLÉSEKEN ELHANGZOTT ELİADÁSOK ÉS POSZTEREK Ángyán L.: Adatok a fáradás pszichophysiológiájához. A fáradás mozgásbiológiája. PAB Szimpozium. Pécs, Ángyán L.: Az alkalmazkodás élettani mechanizmusai. Az alkalmazkodás biológiai folyamatai a sportban. PAB Szimpozium, Kaposvár, Ángyán L.: A hemodilució keringésélettani hatása. A hemodilució értékelése és kritikája. PAB Szimpozium Ángyán L.: A testi nevelés idıszerő kérdései a felsıokatástban. Déldunántúli Regionális Testi Nevelési Tudományos Konferencia, Pécs, Ángyán L.: A sportélettan idıszerő kérdései. PAB Mozgásbiológiai munkabizottság felolvasó ülése, Pécs, Ángyán L.: Gondolatok a tudományos kutatómunka, az egyetemi oktatás és a sport kapcsolatáról. Sporttudományos konferencia: "Quo Vadis Sport", PAB, Ángyán L.: A kardiovaszkuláris adaptáció élettani mechanizmusai. "A kardiorespiratórikus adaptáció idıszerő kérdései", Tudományos ülés, PAB, Ángyán L.: Mozgásszabályozás az emberi szervezetben. A gyógytestnevelés idıszerő kérdései. PAB ülés, Zalaegerszeg, Ángyán L.: Legújabb sportélettani eredmények. ÁNTSz Sportegészségügyi Konferencia. Szekszárd, Ángyán L.: Megnyitó: A felsıoktatás testnevelése és sportja, Tudományos Konferencia, Kaposvár, Ángyán L.: A fejlıdı szervezet sportélettani jellemzıi. Testnevelési és Egészségvédelmi Tudományos Konferencia. Szekszárd, Ángyán L.: Megnyitó. A sportorvos dilemmái. Tudományos ülés, PAB, Ángyán Lajos: A testkultúra szerepe a gyermekek egászságes fejlıdésében. Új módszerek és eredmények a testnevelésben, a szabadidısportban és az egészségvédelemben. Testneveléstudományi konferencia, Szekszárd, Ángyán Lajos: A testkultúra szerepe az idıskorúak életmódjában. az öregedés biológiai és szociális aspektusai. PAB tudományos ülés. Pécs, Ángyán Lajos: Indokolt-e mozgástani ismeretek oktatása az orvosképzésben. MÉT Vándorgyőlés, Budapest, Ángyán Lajos: A stressz fogalmának sportélettani értelmezése. Stressz - a sejttıl a populációig, PAB symposium, Pécs, Ángyán L. és Grastyán E.: A középvonali thalamus-magok 100/s-os ingerlésével kiváltott neocorticális synchronizatio elemzése szabadon mozgó állatokon. MÉT Vándorgyőlés, Budapest, 1969.

4 4 Ángyán L., Kitsikis Anne és Buser P.: Majmok mozgásainak tükrözıdése a basalis ganglionok egysejttevékenységében. MÉT Vándorgyőlés, Szeged, Ángyán L., Tóth Brigitta és Czopf J.: A mozdulatlansági reflex vizsgálata békákon. MÉT Vándorgyőlés, Budapest, Ángyán L.: A mozgástan szerepe az egészségügyi szakemberképzésben. A gyógytornász-fizioterapeuta szerepe a prevencióban konferencia. Zalaegerszeg, Ángyán L.: A sportorvoslás szakmai és társadalmi presztízse. Testnevelés Sport Egészség, II. Szent- Györgyi Albert tudományos emlékülés, Szeged, Ángyán Lajos: Összetett mozgásminták vizsgálata sportolókon. PAB, a Mozgástani és Rehabilitációs Munkabizottság alakuló tudományos ülése, Pécs, Ángyán Lajos, Téczely Tamás, Pálfai András és Gyurkó Zoltán: Általános és sportágspecifikus motoros teljesítmények értékelése. MÉT 67. Vándorgyőlése, Pécs, Mezey Béla és Ángyán Lajos: Az ergometriás index vizsgálata egészséges és beteg egyéneken. MÉT 67. Vándorgyőlése, Pécs, Lakatos Orsolya, Karsai István és Ángyán Lajos: A váll mozgásainak kinetikai és kinematikai elemzése. MÉT 67. Vándorgyőlése, Pécs, Téczely Tamás, Csatáryné Tolnai Klára, Rugási Endre és Ángyán Lajos: Erınlétmérések orvostanhallgatókon. MÉT 67. Vándorgyőlése, Pécs, [Poszter] Rugási Endréné, Török Katalin, Molnár Dénes és Ángyán Lajos: A rendszeres gyógyúszás hatása a túlsúlyos gyermekek testösszetételére és fizikai terhelhetıségére. MÉT 67. Vándorgyőlése, Pécs, [Poszter] Ángyán Lajos: A mozgásérzékelés szerepe a mozgásszabályozásban és a mozgástanulásban. IV. Országos Sporttudományi Kongresszus, Szombathely, Karsai István, Lakatos Orsolya és Ángyán Lajos: A vállízület aktív és passzív mozgástartományának összehasonlító vizsgálata fiatal úszókon. MÉT 68. Vándorgyőlése, Debrecen, [Poszter] Téczely Tamás, Petıfi Áron és Ángyán Lajos: A testméretek hatása a posturalis stabilitásra. MÉT 68. Vándorgyőlése, Debrecen, [Poszter] Ángyán Lajos: A kinaesthesia szerepe a mozgástanulásban és a tanult mozgások végrehajtásában. MITT XI. kongresszusa, Pécs, Téczely Tamás, Petıfi Áron és Ángyán Lajos: A sztatikus és a dinamikus egyensúly vizsgálata kosárlabdázókon. MITT XI. kongresszusa, Pécs, Gyurkó Zoltán és Ángyán Lajos: A reakcióidı vizsgálatának jelentısége az erınlét-diagnosztikában. MITT XI. kongresszusa, Pécs, Ángyán Lajos: Adatok a célirányos kézmozgások szabályozásának megismeréséhez. V. Országos Sporttudományi Kongresszus, Budapest, november 4. Téczely Tamás és Ángyán Lajos: Erınlét-diagnosztikai vizsgálatok kosárlabdázókon. V. Országos Sporttudományi Kongresszus, Budapest, november 4. Petıfi Áron és Ángyán Lajos: Az egyensúly megtartásának vizsgálata táncosokon. V. Országos Sporttudományi Kongresszus, Budapest, november 4. [Poszter] NEMZETKÖZI KONGRESSZUSOKON ELHANGZOTT ELİADÁSOK ÉS POSTEREK Ángyán, L., Lénárd, L. and Lissák, K.: Control of motor activity at the thalamic level of the cat. Symposium, Várna, Kitsikis Anne, L. Ángyán et P. Buser: Relation entre mouvement élaboré et activité unitaire du systéme atriopallidal chez le Singe vigile. Association des Physiologiste, 38e Congrés International, Brno, Kitsikis Anne, L. Ángyán and P. Buser: Relation between movements and unit activity of the basal ganglia in monkeys. Abstract, Brain Research, 24, 543, Ángyán, L.: Brain mechanisms involved in fatigue. Physical Activity, Sport, and Health: The International Pre-Olympic Scientific Congress, Dallas, [Poszter] Ángyán, L.: Role of human movement sciences in medical education. Invited lecture. Martin, Ángyán, L.: An exploratory study of medical students nutrition. Food and Nutrition for Better Health. A European Conference: highlights from EC research programmes (HEALFO conference), 2001, Santa Maria Imbaro - Lanciano, Italy. [Poszter] Ángyán, L.: Involvement of human movement sciences in medical education. Invited lecture. Ljubljana, Ángyán, L., Fischer, E. and Nagy, L.: Physical medicine and rehabilitation in the Hungarian medical education. 4th International Congress of Pathophysiology, Budapest, [Poszter] Ángyán, L., Téczely, T., Pálfai, A. and Gyurkó, Z.: Investigation of kinaesthetic feedback in basketball and handball players, 7th Congress of the European College of Sport Sciences, Athene, [Poszter] Mezey, B., and Ángyán, L.: Ergometric index to assess the physical performance capacity, 8th Annual Congress European College of Sport Science, Salzburg, Book of Abstracts, pp. 68, [Poszter] Rugási, E., Mezey, B. and Kiss, S.: Physical condition and motor abilties of junior foorball players, 8th Annual Congress European College of Sport Science, Salzburg, Book of Abstracts, pp. 68, [Poszter]

5 5 Ángyán, L., Téczely, T., Pálfai, A. and Karsai, I.: The motor abilities of basketball players compared to handball players and weightlifters, 8th Annual Congress European College of Sport Science, Salzburg, Book of Abstracts, pp. 225, Karsai, I., Lakatos, O. and Ángyán, L.: Examination of the shoulder in adolescent swimmers, 8th Annual Congress European College of Sport Science, Salzburg, Book of Abstracts, pp. 267, [Poszter] Téczely, T., Tolnai, Cs., K. and Ángyán, L.: Physical activity and condition of medical students, 8th Annual Congress European College of Sport Science, Salzburg, Book of Abstracts, pp. 434, [Poszter] Téczely, T., Petıfi, Á. and Ángyán, L.: The relationship between anthropometric characteristics and postural stability. 9 th Annual Congress of European College of Sport Science, Clermont-Ferrand, France, Book of Abstracts, pp 339, [Poszter] Karsai, I., Lakatos, O., Soós, I. and Ángyán, L.: Comparison of the range of active and passive motions of the shoulder in adolescent swimmers. 9 th Annual Congress of European College of Sport Science, Clermont- Ferrand, France, Book of Abstracts, pp 95, [Poszter]

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere)

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Név: Dr. Csányi Tamás PhD Beosztás: adjunktus Szervezeti egység neve: Testnevelés

Részletesebben

medisport@t-online.hu, titkarsag@oeti.antsz.hu

medisport@t-online.hu, titkarsag@oeti.antsz.hu Szakmai önéletrajz Személyi adatok Név: Dr. Martos Éva Születési év hely, időpont: Budapest, 1954. január 12. Munkahelyi cím: 1097 Budapest, Gyáli út 3/A. E-mail: medisport@t-online.hu, titkarsag@oeti.antsz.hu

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Személyi adatok: Dr. Fügedi Balázs

Szakmai Önéletrajz. Személyi adatok: Dr. Fügedi Balázs Szakmai Önéletrajz Személyi adatok: Név Dr. Fügedi Balázs Beosztás egyetemi docens Telefon munkahely (94) 504-418 Telefon otthon (70) 313-1722 E-mail fugedi@mnsk.nyme.hu Tanulmányok és Képzettség: 2000

Részletesebben

Tudományos Önéletrajz

Tudományos Önéletrajz Tudományos Önéletrajz Bognár József Tanulmányok és Képzettség 1991 Középiskolai Testnevelő Tanári Diploma Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest 1996 Atlétika Szakedzői Diploma Magyar Testnevelési Egyetem,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Tel.: +36-1-487-9200/1141 Mobile phone: +36-70-326-3343 E-mail: szalayhu@gmail.com E-mail: szalay.piroska@tf.

Szakmai önéletrajz. Tel.: +36-1-487-9200/1141 Mobile phone: +36-70-326-3343 E-mail: szalayhu@gmail.com E-mail: szalay.piroska@tf. Szakmai önéletrajz Dr. Szalay Piroska Ágnes egyetemi docens Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar(TF) Budapest, Alkotás u. 44. 1123 Hungary, Európa Tel.: +36-1-487-9200/1141 Mobile phone:

Részletesebben

Tudományos fokozat: dr. habil. (pszichológiai tudományok)

Tudományos fokozat: dr. habil. (pszichológiai tudományok) Tudományos Önéletrajz - Dr. Szabo Attila Tudományos fokozat: dr. habil. (pszichológiai tudományok) Születési idı és hely: 1958. április 12, Nagyvárad Családi állapot Elvált: 2006. március 22 Gyerekek:

Részletesebben

Dr. Honfi László PhD ny. intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár honfil@ektf.hu. Curriculum vitae

Dr. Honfi László PhD ny. intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár honfil@ektf.hu. Curriculum vitae Dr. Honfi László PhD ny. intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár honfil@ektf.hu Curriculum vitae 1949. október 15-én születtem Szabolcs megyében, Tímár községben. Édesapám dr. Honfi Ferenc tanár,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK NÉV: Dr. CSÁNYI Tamás János PhD, MSc, BSc SZÜLETÉSI HELY: Szolnok SZÜLETÉSI IDŐ: 1981. 01. 28. TUDOMÁNYOS FOKOZAT: PhD Neveléstudomány, 2011 VÉGZETTSÉG: Testnevelő tanár

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Az akaratlagos apnoe idő alkalmazása a mozgásterápia intenzitásának meghatározásában, és hatásainak mérésében

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Az akaratlagos apnoe idő alkalmazása a mozgásterápia intenzitásának meghatározásában, és hatásainak mérésében Doktori (PhD) értekezés tézisei Az akaratlagos apnoe idő alkalmazása a mozgásterápia intenzitásának meghatározásában, és hatásainak mérésében Barnai Mária A doktori iskola neve: A doktori iskola vezetője:

Részletesebben

VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus

VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus Program VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus 3 5 éves a Magyar Sporttudományi Társaság 5 th Anniversary of the Hungarian Society of Sport Science Sport egészség és teljesítmény" Sport Health and Performance"

Részletesebben

IV. Országos Sporttudományi Kongresszus

IV. Országos Sporttudományi Kongresszus 2003/3 =====::M!ili!!J~i!mii~~!m!!:::::::=====:::::: 3 I. A sporttudomány és az európai integráció.- globális és lokális összefüggések II. Iskolai testnevelés, utánpótlás-nevelés, tehetséggondozás IV.

Részletesebben

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo.

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo. Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041 e-mail.:margitborkovits@yahoo.com, Önéletrajz: Iskolai végzettség: 1982 Magyar Testnevelési Egyetem Tanári szak 1984

Részletesebben

Benkő Zsuzsanna (1995, szerk.): Ne üljön lelkünkön szenvedés. Egészségfejlesztés

Benkő Zsuzsanna (1995, szerk.): Ne üljön lelkünkön szenvedés. Egészségfejlesztés PUBLIKÁCIÓK Tudományos könyv idegen nyelven Zsuzsanna Benkő (2007, Ed.): Tradition and Modernity in the life-style of the families of the Visegrád countries. JGYF Kiadó, Szeged. 429 p. Tudományos könyv

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

LIST OF PUBLICATIONS Prof. Dr. Molnár Péter

LIST OF PUBLICATIONS Prof. Dr. Molnár Péter LIST OF PUBLICATIONS Prof. Dr. Molnár Péter MONOGRAPHS MOLNÁR, P. és KÓCZÁN, GY. (1980): Orvosi pszichológia. POTE, Pécs. MOLNÁR, P. (1990): Személyiségzavarok. Egyetemi jegyzet. SZOTE, Szeged. MOLNÁR,

Részletesebben

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház munkatársainak publikációs jegyzéke

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház munkatársainak publikációs jegyzéke A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház munkatársainak publikációs jegyzéke 2012 Kaposvár 2013 A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház munkatársainak publikációs jegyzéke, 2012 Kaposvár Somogy Megyei

Részletesebben

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere)

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Név: Vári Péter Beosztás: testnevelő tanár Szervezeti egység neve: Testnevelés

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. Index 25201 ISSN: 0013-2268

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. Index 25201 ISSN: 0013-2268 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA Index 25201 ISSN: 0013-2268 A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő/chairwoman of the Editorial Board and Editor

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

A Kaposi Mór Oktató Kórház munkatársainak publikációs jegyzéke

A Kaposi Mór Oktató Kórház munkatársainak publikációs jegyzéke A Kaposi Mór Oktató Kórház munkatársainak publikációs jegyzéke 2011 Kaposvár 2012 A Kaposvár Kaposi Mór Oktató Kórház 2012 A bibliográfiát összeállította és szerkesztette DEÉ KITTI és LELOVICS ZSUZSANNA

Részletesebben

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2006 Könyv, önálló kiadvány: 15 (ebből 2 idegen nyelvű) Az 1986-től megjelent írásokat dőlt betűvel jelöltük. Szakmai feladatlapok és

Részletesebben

Dr. Varga János Tamás Ph.D. Önéletrajz

Dr. Varga János Tamás Ph.D. Önéletrajz Dr. Varga János Tamás Ph.D. Önéletrajz Személyes adatok: Munkahely: Országos Korányi Tbc- és Pulmonológiai Intézet 1121 Budapest, Pihenő út 1. Beosztás: osztályvezető főorvos Munkahelyi telefon: +3613913374

Részletesebben

GYISM v,."~"k-. Ilj"'g;,I, Sllorlm;ni':lloriuro

GYISM v,.~k-. Ilj'g;,I, Sllorlm;ni':lloriuro Tartalom/Contents Ángyán Lajos: Mozgásszabályozás az emberi szervezetben Motorcontrol in Human Body Mezey Béla - Kiss Sándor - A1exy Tamás - Kovács László - Tóth Kálmán - Molnár Márta - Kálmán Anita: Modellvizsgálat

Részletesebben

H-2861 Bakonysárkány, Béke út 197. (állandó) Mobil +36 70 235 14 04 smahomelinda@yahoo.com www.sze.hu/~smahom

H-2861 Bakonysárkány, Béke út 197. (állandó) Mobil +36 70 235 14 04 smahomelinda@yahoo.com www.sze.hu/~smahom Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516-572 Fax +36 96 516-579 E-mail smahom@rkk.hu Web http://www.nyuti.rkk.hu SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név Nemzetiség Magyar

Részletesebben

Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com

Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kas Bence Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com Állampolgárság

Részletesebben

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA Magyar szerzők írásai 1985 2013-ig NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Dr. Dobolyi Árpád

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Dr. Dobolyi Árpád TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Dr. Dobolyi Árpád Személyi adatok Állampolgárság: magyar Született: Budapest, 1970 márc. 25. Családi állapota: nős, 2 gyerek Elérhetőség: Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 4. SZÁM

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 4. SZÁM 1 2 A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna PhD FELELŐS SZERKESZTŐ: PROF. DR. MED. HABIL. DR. TECHN. DÉSI ILLÉS

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben B a j a, 2012 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben