Melódia Életprogram (991110)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Melódia Életprogram (991110)"

Átírás

1 Melódia Életprogram (991110) Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Ügyfél-tájékoztató, Különös Szerzõdési Feltételek, Kondíciós listák, Választható eszközalapok és portfóliók 1/28

2 Ügyfél-tájékoztató Tisztelt leendõ Partnerünk! Az egyszeri díjfizetésû Melódia Életprogramra szóló szerzõdés megkötésével a szerzõdõ egyösszegben helyezheti el megtakarításait a szerzõdésben. A Melódia Életprogramon belül a szerzõdõ három különbözõ portfólió közül választhat, amelyek a bennük szereplõ eszközalapok befektetési politikája alapján tõke- és egyes esetekben hozamvédelmet nyújtanak. A Melódia Életprogramhoz választható három portfólió a következõ: Melódia Életprogram Piano, amelynek célja, hogy kiszámítható, elõre tervezhetõ hozam elérését biztosítsa. A portfólió választása esetén a biztosítási díj arányában kifejezett hozamvédelem minimális mértéke 18% (nem évesített). Melódia Életprogram Mezzo, amelynek célja, hogy hozamvédelem mellett lehetõséget kínáljon a Budapesti Értéktõzsde meghatározó vállalatait reprezentáló részvényindex (BUX) hozamából való részesedésre. A portfólió választása esetén a biztosítási díj arányában kifejezett hozamvédelem mértéke 9% (nem évesített). Melódia Életprogram Forte, amelynek célja, hogy a biztosítási díjra vonatkozó tõkevédelem megteremtése mellett a legmagasabb induló részesedést kínálja a Budapesti Értéktõzsde meghatározó vállalatait reprezentáló részvényindex (BUX) változásából. Társaságunk a Melódia Életprogram szerzõdés (a továbbiakban: Életprogram szerzõdés, illetve szerzõdés) díjának megfizetése ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy a szerzõdõ által fizetett díjat a szerzõdõ által választott portfólióhoz kapcsolódó eszközalapba vagy eszközalapokba befekteti a Különös Szerzõdési Feltételek 2. számú melléklete szerint és a biztosítási esemény bekövetkezte esetén szolgáltatást nyújt. A szerzõdés tartama határozatlan, amely egy védett és egy standard befektetési idõszakra különül el. A védett befektetési idõszak lejárata november 14. Az Általános Szerzõdési Feltételektõl eltérõen Társaságunk jogosult korlátozni az eseti befizetéseket, az eszközalapok közötti átváltási lehetõségeket, a kiegészítõ kockázati biztosítások és befektetési stratégia jelölésének lehetõségét a védett befektetési idõszak alatt. A védett befektetési idõszakot követõen a befektetések összetétele és a biztosítási védelem elemei a tartam alatt a szerzõdõ döntése alapján tetszõlegesen változtathatók, befektetési stratégia jelölhetõ és a befektetés eseti díj befizetésével tovább növelhetõ. Az egyes portfóliókra vonatkozó hozamvédelem a minimális mértékektõl felfelé eltérhet. A hozamvédelem végleges értékeit, valamint ehhez kapcsolódóan az egyes portfóliókban szereplõ eszközalapok végleges arányát a biztosító az értékesítési idõszak kezdetén hirdetményben és a biztosító internetes oldalán (www.allianz.hu) közzéteszi, továbbá az ajánlaton feltünteti. A tõke-, illetve hozamvédelem nem feltétlen. Rendkívüli esetben elõfordulhat, hogy a biztosítón kívül álló okból a tõke-, illetve hozamvédelem nem teljesül. A lehetséges kockázatokat a portfólióban szereplõ eszközalap bemutatása tartalmazza (a Különös Szerzõdési Feltételek 2. számú melléklete). Ügyfél-tájékoztató a Teljes Költség Mutatóról (TKM) Az Ön által megkötni kívánt élet- és/vagy nyugdíjbiztosítás az olyan befektetési egységekhez kötött (ún. unitlinked típusú) biztosítások körébe tartozik, ahol a biztosító az Ön választása szerinti formában fekteti be a befizetett biztosítási díj megtakarításra szolgáló részét. Annak érdekében, hogy Ön, a szerzõdéshez kapcsolódó költségekrõl átfogó képet kapjon, a Magyar Biztosítók Szövetségének TKM Charta-hoz csatlakozó tagbiztosítói megalkották az ún. Teljes Költség Mutatót (TKM). A csatlakozó biztosítók vállalják, hogy a TKM-et egységesen alkalmazzák a befektetéssel kombinált életbiztosítások TKM Szabályzatban meghatározott körére, továbbá azt is vállalják, hogy a mutató értékérõl Önt, mint leendõ szerzõdõt elõzetesen tájékoztatják annak érdekében, hogy megalapozottabb döntést tudjon hozni. Mi a TKM? A Teljes Költség Mutató (TKM mutató) egy, az Ön tájékoztatását szolgáló, egyszerû mutató, amely egy százalékos érték vagy értéktartomány segítségével fejezi ki a típuspéldában bemutatott biztosítás költségeit, amelyek tartalmazzák többek között a termékbe beépített biztosítási kockázati fedezetek ellenértékét is. Mire szolgál? A TKM megmutatja, hogy adott paraméterek mentén közelítõleg mekkora hozamveszteség éri Önt egy elméleti, költségmentes befektetés hozamához képest amiatt, hogy a hozamot az adott unit linked terméken érte el. 2/28

3 Miben szolgálja az Ön érdekeit? A TKM segítségével a típuspéldán keresztül Ön egyszerûbben össze tudja hasonlítani a magyar életbiztosítási piacon kínált befektetési egységekhez kötött (unitlinked) biztosítások költségszintjeit. A típuspélda szerint: A biztosított kora, neme és a díjfizetés módja: A biztosított egy 35 éves férfi, aki ,- Ft-ért egyszeri díjas biztosítást köt, ahol a díjfizetés átutalással történik. A befektetési lehetõségekhez kötött baleset-biztosítási szolgáltatások A megkötni kívánt biztosítás a befektetési lehetõség mellett kockázati baleset-biztosítási szolgáltatást is tartalmaz. A TKM mutató azon biztosítási fedezet kockázati díját is figyelembe veszi költségként, amely arra a biztosítási szolgáltatásra vonatkozik, amely a konkrét termékre vonatkozó biztosítási feltételek szerint kötelezõen választandó. Jelen Melódia Életprogram biztosítás esetében a szerzõdésbe épített biztosítási kockázat jellemzõi a következõk: Közlekedési baleseti halál Ft. A biztosítás idõtartama A TKM kalkuláció különbözõ idõtartamokra történik. Ez arra szolgál, hogy látható legyen, miként befolyásolják a különbözõ idõtartamok a termék költségterhelését. Egyszeri díjas szerzõdések esetén a számítás évre történik igazodva a konkrét termék esetében ténylegesen elérhetõ tartamokhoz. Amennyiben a fenti tartamok közül valamelyikre nem történik számítás, az azt jelenti, hogy az adott tartam a konkrét termékre nem elérhetõ. A TKM számítás figyelembe vesz minden, a termékhez tartozó, a befektetés értékét csökkentõ olyan költséget, ami azért merül fel, mert Ön az adott befektetést befektetési egységekhez kötött termékben eszközölte. Nem veszi ugyanakkor figyelembe a díjhoz és a kifizetésekhez kapcsolódó esetleges adó- és járulékterheket és/vagy kedvezményeket. Amennyiben a különbözõ eszközalapok kezelési díjai eltérnek, akkor egyetlen százalékos érték helyett egy minimummaximum tartományt adnak meg a biztosítók. Jelen Melódia Életprogram biztosítás TKM értékei: 10 év 15 év 20 év 1,47%-1,77% 1,41%-1,94% 1,39%-2,02% Figyelem! Fontos tudnivaló, hogy a szerzõdés megkötése elõtt közölt TKM értékek a típuspéldánkban bemutatott paraméterek esetén értendõek, azt feltételezve, hogy a szerzõdés a biztosítási tartam alatt mindvégig élõ, nem kerül módosításra, és a megállapított díj a tartam során maradéktalanul megfizetésre kerül. A TKM mutató nem a megvásárolni kívánt konkrét szerzõdéssel kapcsolatban ad pontos képet a költségekrõl, hanem megközelítõ tájékoztatást nyújt az adott termékkel kapcsolatos költségekrõl, amelyek természetesen a szerzõdés egyedi paramétereire tekintettel akár lényegesen is eltérhetnek a közölt TKM-tõl. A TKM számítására és alkalmazására vonatkozó szabályzat a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján (www.mabisz.hu) olvasható. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a TKM mutató fontos, de nem az egyetlen lényeges pontja a befektetési egységekhez kötött életbiztosításokra vonatkozó ügyfél-tájékoztatásnak. Nem elhanyagolható szempont a konkrét ajánlatban szereplõ biztosítási fedezet jellege (baleset vagy életbiztosítás) és nagysága. Hosszú távú megtakarításokról lévén szó, szempont lehet továbbá, hogy a tartam alatt esetleg megváltozó élethelyzetben a termék mennyire testre szabható (pl. milyen kiegészítõ fedezettel bõvíthetõ a biztosítás), mennyire likvid az adott szerzõdésben elhelyezett összeg, milyen további kényelmi megoldásokat kínál a társaság az ügyféligények kiszolgálására (pl. befektetések online átcsoportosításának lehetõsége). Köszönjük figyelmét és bízunk abban, hogy a TKM bevezetésével is hozzájárulunk ahhoz, hogy különbözõ biztosítók által kínált, befektetési egységekhez kötött biztosítások költségszintje átlátható és összehasonlítható legyen, és így Ön még inkább megalapozott, informált döntést hozzon a biztosítási szolgáltatás megvásárlásakor. Budapest, október 1. 3/28

4 Különös Szerzõdési Feltételek 1. Jelen Különös Szerzõdési Feltételek azokat a feltételeket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és a szerzõdõ között a jelen egyszeri díjfizetésû Melódia Életprogram Különös Szerzõdési Feltételeire való hivatkozással létrejött befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerzõdésre alkalmazni kell. 1 A biztosító és a szerzõdõ fél között a jelen Különös Szerzõdési Feltételek alapján létrejött szerzõdésre az itt nem szabályozott kérdésekben az Allianz Életprogramok (befektetési egységekhez kötött életbiztosítások) Általános Szerzõdési Feltételei (a továbbiakban: Általános Szerzõdési Feltételek), valamint a Polgári törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Fogalmak halasztott díj megfizetésére megállapított határidõ lejártáig a szerzõdõ által befizetett díj meghaladja a minimális díjat, de eltér az ajánlatban szereplõ díjtól, akkor a szerzõdés a ténylegesen megfizetett díjjal jön létre. 5. Amennyiben a szerzõdés keretén belül válaszható eszközalapok és az azokból kialakított portfóliók tõke-, illetve hozamvédelmet biztosítanak, a tõke-, illetve hozamvédelem kizárólag akkor érvényes, ha az egyszeri díj teljes összege a tartam kezdetén hatályos A jelû Kondíciós lista 1.5 pontjában szereplõ dátumig a biztosító számlájára beérkezik. 6. Az Allianz Életprogramok Általános Szerzõdési Feltételek 26. pontjában foglaltaktól eltérõen a védett befektetési idõszakban a szerzõdõnek nincs lehetõsége eseti díj fizetésére. 2. Értékesítési idõszak: A szerzõdéskötésre vonatkozó ajánlat megtételére rendelkezésre álló idõszak. Védett befektetési idõszak: Az egyszeri díj egységre váltás dátuma és a tartam kezdetén hatályos A jelû Kondíciós lista 1.4 pontjában szereplõ dátum közötti idõszak, amelyre a tõke-, illetve hozamvédelem vonatkozik. Standard befektetési idõszak: a védett befektetési idõszakot követõ tartam kezdetén hatályos A jelû Kondíciós lista 1.4 pontjában szereplõ dátum utáni idõszak. Szerzõdés létrejötte 3. A szerzõdõ ajánlatának megtételére az értékesítési idõszakban van lehetõség. Az értékesítési idõszak elõre meghirdetett idõtartamát a tartam kezdetén hatályos A jelû Kondíciós lista 1.3 pontja tartalmazza. A biztosító jogosult az értékesítési idõszakot korábban lezárni. Az értékesítési idõszak lezárását követõen több a Kondíciós listában foglalt, az adott értékesítési idõszakra vonatkozó feltételek szerinti biztosítási ajánlatot a biztosító nem fogad el. Díjfizetés 4. A szerzõdõ és a biztosító az egyszeri díj megfizetésére vonatkozóan díjhalasztásban állapodik meg. Ha a Eszközalap 7. Az Allianz Életprogramok Általános Szerzõdési Feltételek 34. pontjában foglaltaktól eltérõen a biztosító a szerzõdõ által befizetett egyszeri díjat a szerzõdéshez választott portfólióhoz kapcsolódó eszközalap(ok)ba fekteti be. A díjak egységek formájában kerülnek az eszközalapokban elhelyezésre. A biztosító az egységek darabszámát 5 tizedesjegy pontossággal tartja nyilván az eszközalapokban. Az eszközalapokba történõ befektetés célja a befektetett eszközök értékének hosszú távú növelése. A befektetés eredményeként az eszközalap értéke és az eszközalapban lévõ egységek értéke változik. Az egyes eszközalapok felsorolása és befektetési jellemzõinek leírása a jelen feltételek mindenkor hatályos 2. számú mellékletében található. 8. Az Allianz Életprogramok Általános Szerzõdési Feltételek 44. pont elsõ mondatában foglaltaktól eltérõen a védett befektetési idõszak alatt az egységszámlán meglévõ a 2. számú melléklet szerint befektetett egységek más eszközalap(ok) egységeire történõ átváltását a szerzõdõ nem kezdeményezheti, a befektetés összetétele a szerzõdõ által nem módosítható. A védett befektetési idõszakot követõen, a standard befektetési idõszakban a szerzõdõ az Allianz Életprogramok Általános Szerzõdési Feltételek 44. pontjában foglaltak szerint kezdeményezheti az egységek más eszközalap(ok) egységeire történõ átváltását, így a befektetés összetétele módosítható. 1 A Melódia Életprogram szerzõdés az Egyszeri díjfizetésû Allianz Életprogram termék keretein belül kidolgozott szerzõdéses forma. 4/28

5 Költségek 9. A biztosító jogosult a különbözõ befektetési idõszakokban azonos jogcímen eltérõ mértékû költségeket alkalmazni. 10. Az Allianz Életprogramok Általános Szerzõdési Feltételek 47. a) pontjában foglaltaktól eltérõen a fenntartási költségre az alábbi megállapítások érvényesek: A szerzõdõ egységszámlájának fenntartásával és szerzõdésének nyilvántartásával kapcsolatos költségeinek fedezetére a biztosító a tartam során havonta, a költség esedékességének napjára érvényes árfolyamon, az ekkor hatályos B jelû Kondíciós lista 3.2. pontjában meghatározott költséget vonja le, az Allianz Életprogramok Általános Szerzõdési Feltételek 49. pontjában meghatározott módon. A standard befektetési idõszakban a fenntartási költség tartalmazza az Allianz Életprogramok Általános Szerzõdési Feltételek 7. b) pontjában szereplõ közlekedési baleseti halál fedezet havi költségét is. A fenntartási költség esedékessége minden hónap elsõ napja. 11. A biztosító jogosult a szerzõdéskötéssel kapcsolatban felmerülõ költségeinek fedezete céljából a szerzõdésen kezdeti költséget érvényesíteni. Ennek mértékét a tartam kezdetén hatályos A jelû Kondíciós lista 2.1. pontja tartalmazza. 12. A kezdeti költséget a biztosító a szerzõdõ egységszámláján elhelyezett egységek számának csökkentésével érvényesíti úgy, hogy az esedékesség napjára érvényes árfolyamon a költséget azt az egységek aktuális árfolyamával elosztva egységekre számítja át, majd az egységszámlán az egyes eszközalapokban nyilvántartott egységek aktuális darabszámát az így kapott darabszámmal csökkenti. A kezdeti költség levonásának esedékessége az egyszeri díj egységekre váltásának napja. A kezdeti költség tartalmazza az Allianz Életprogramok Általános Szerzõdési Feltételek 7. b) pontjában szereplõ közlekedési baleseti halál fedezet védett befektetési idõszakra esõ teljes költségét is. A biztosító a kezdeti költséget az egyszeri díjból képzett egységekbõl vonja le úgy, hogy az eltérõ eszközalapokban lévõ egységek értékének egymáshoz viszonyított aránya ne változzon. Visszavásárlás, pénzkivonás 13. A szerzõdõ a védett befektetési idõszak alatt is kezdeményezheti a szerzõdés visszavásárlását vagy részleges visszavásárlását (pénzkivonás). A védett befektetési idõszakban történõ visszavásárlás vagy pénzkivonás esetére nem vonatkozik a választott portfólióban kínált tõke-, illetve hozamvédelem. 14. Amennyiben a szerzõdõ a védett befektetési idõszak alatt pénzkivonást hajt végre, a biztosító által felállított befektetési stratégia sérülhet, amely következtében az eszközalapok befektetési politikájában szereplõ (illetve portfóliók esetében az ebbõl eredõ) tõke-, illetve hozamvédelem a továbbiakban érvényét veszti. Kiegészítõ biztosítási fedezetek 15. Az Allianz Életprogramok Általános Szerzõdési Feltételek 10. pontjában foglaltaktól eltérõen a védett befektetési idõszak alatt a szerzõdéshez kiegészítõ biztosítás nem kapcsolódhat. Eltérés a szokásos szerzõdési gyakorlattól 16. A Melódia Életprogramra vonatkozó szerzõdési feltételek több tekintetben is eltérnek a biztosító által folyamatosan értékesített Egyszeri díjfizetésû Allianz Életprogram befektetési egységekhez kötött életbiztosításra alkalmazott szokásos szerzõdési feltételektõl: az értékesítési idõszak alkalmazása, védett és standard befektetési idõszak megkülönböztetése, egyszeri díj minimális összege, az eseti díj fizetésének lehetõsége, a befektetési egységek eszközalapok közötti megoszlásnak módosítása (átváltás), a kiegészítõ biztosítások felvétele, a költségek mértéke, a szerzõdés védett befektetési idõszakához kapcsolódó eszközalapok, valamint az eszközalapok befektetési politikája által biztosított tõke-, illetve hozamvédelem. Budapest, október 1. Allianz Hungária Zrt Budapest, Könyves Kálmán krt Cégjegyzékszám: Fõvárosi Bíróság mint cégbíróság, Cg /28

6 1. számú melléklet A Melódia Életprogram (991110) Általános és Különös Szerzõdési Feltételeihez A jelû Kondíciós lista Ez a melléklet tartalmazza a Szerzõdési Feltételekben hivatkozott, a tartam során állandó értékeket. Érvényes: október 1-jétõl 1.1. Egyszeri díjból képzett egységek visszavásárlási értéke (pénzkivonás esetén is): Védett befektetési idõszak 3 évnél nem régebben egységre váltott díjak: 98,5% 3 évnél régebben egységre váltott díjak: 100% Standard befektetési idõszak 3 évnél régebben egységre váltott díjak: 100% 1.2. Esetinek minõsített díjból képzett egységek visszavásárlási és pénzkivonási értéke: Nincs lehetõség eseti díj befizetésére 1 évnél régebben egységre váltott díjak: 100% 1 évnél nem régebben egységre váltott díjak: 99% 1.3. Értékesítési idõszak: október október Védett befektetési idõszak lejárata: november A szerzõdés keretén belül válaszható eszközalapok és az azokból kialakított portfóliók által biztosított tõke-, illetve hozamvédelem érvényesítéséhez szükséges díjfizetési határidõ: november Kezdeti költség mértéke: 0 Ft + az egyszeri díj 4,5%-a - 6/28

7 1. számú melléklet A Melódia Életprogram (991110) Általános és Különös Szerzõdési Feltételeihez B jelû Kondíciós lista Ez a melléklet tartalmazza a Szerzõdési Feltételekben megnevezett, a tartam során változó értékeket. Érvényes: október 1-jétõl visszavonásig Védett befektetési idõszak Standard befektetési idõszak 1.1. A díjak fogadására szolgáló bankszámla száma: Minimális egyszeri díj: Ft 2.1. Alapkezelési költség: 0% évente 1,19% évente 2.2. Átváltás költsége: átváltás nem lehetséges 0 Ft 2.3. Eszközalapok aránya rendszeres rögzítésének költsége: 2.4. Hozamfigyelõ szolgáltatás esetén automatikus átváltás: eszközalapok arányának rendszeres rögzítése nem lehetséges hozamfigyelõ szolgáltatás nem igényelhetõ 0 Ft az Árfolyamgarantált Állampapír eszközalap (ÁGA) egységeire 2.5. Hozamfigyelõ szolgáltatásban választható árfolyam emelkedés vagy csökkenés mértéke: hozamfigyelõ szolgáltatás nem igényelhetõ árfolyam emelkedés: min 10%, max 99 %, árfolyam csökkenés: min 10%, max 99% 2.6. Hozamfigyelõ szolgáltatás költsége: hozamfigyelõ szolgáltatás nem igényelhetõ Ft egyszeri díj felett ingyenes vagy Ft aktuális egységszámla-érték felett ingyenes minden egyéb esetben eszközalaponként 100 Ft /hó 3.1. Közlekedési baleseti halálra vonatkozó szolgáltatás biztosítási összege: Ft Ft 3.2. Fenntartási költség: 0 Ft havonta 170 Ft havonta 3.3. Rendkívüli számlaértesítõ költsége: 0 Ft 0 Ft 4.1. Egyösszegû pénzkivonás minimális összege: 4.2. Egyösszegû pénzkivonás maximális összege (egyszeri díjakból képzett egységekbõl): Ft Ft az egyszeri díjakból képzett egységek aktuális értékének 95%-a 4.3. Egyösszegû pénzkivonás költsége: biztosítási évente az elsõ ingyenes, minden további pénzkivonásra a kivonandó összeg 0,2%-a (bankszámlára utalás esetén min. 250 Ft, max Ft; postai kifizetés esetén min. 750 Ft, max Ft) Allianz biztosítási szerzõdésre könyvelés ingyenes 4.4. Folyamatos pénzkivonás minimális összege: 4.5. Folyamatos pénzkivonás maximális összege (egyszeri díjakból képzett egységekbõl): Ft Ft az egyszeri díjakból képzett egységek aktuális értékének 95%-a gyakoriságonként 4.6. Folyamatos pénzkivonás költsége: a kivonandó összeg 0,2%-a (min. 250 Ft, max Ft) Allianz biztosítási szerzõdésre könyvelés ingyenes 7/28

8 5.1. Választható kiegészítõ biztosítási fedezetek minimális költsége egy biztosítottra vonatkozóan: Védett befektetési idõszak Kiegészítõ biztosítás nem köthetõ Standard befektetési idõszak 500 Ft / hó 5.2. Engedmény a kiegészítõ biztosítási fedezetek második, valamint a további helyeken szereplõ biztosítottjaira vonatkozó költségébõl: 5.3. Biztosítási szolgáltatások biztosító által történõ emelésének mértéke a kiegészítõ biztosítási fedezetek költségétõl függõen: Kiegészítõ biztosítás nem köthetõ havi 8% Kiegészítõ biztosítás nem köthetõ 2000 Ft / fõ havi költség felett: +5% 3000 Ft / fõ havi költség felett: +10% 5.4. Kiegészítõ biztosítási szerzõdés biztosítottjának visszavonása, vagy fedezetének megszüntetése esetén felszámított költség: Kiegészítõ biztosítás nem köthetõ 0 Ft 8/28

9 2. számú melléklet A Melódia Életprogram (991110) Általános és Különös Szerzõdési Feltételeihez Tájékoztató a Melódia Életprogramhoz választható portfóliókról és az eszközalapokról Érvényes: október 1-jétõl visszavonásig 1. Védett befektetési idõszak 1.1. Választható portfóliókban szereplõ eszközalapok bemutatása BUX Származtatott eszközalap (BSA) Hozamkilátás (9) Magyar állampapír, MNB kötvény, repó ügyletek és a referencia indexük alapján hitelviszonyt megtestesítõ magyar értékpapírokba fektetõ befektetési jegyek (kötvény alap, pénzpiaci alap, likviditási alap) 0% 90% 100% Árfolyamkockázat (8) Hitelviszonyt megtestesítõ magyar vállalati, és jelzálog értékpapírok 0% 0% 100% Folyószámlapénz, betét 0% 10% 100% Eszközalap pozíció (kitettség) Minimum Cél Maximum BUX 200% BUX indexre és az indexkosárban szereplõ értékpapírokra szóló (nettó) származtatott ügylet 0% 200% 300% Ajánlott befektetési idõtartam: 3 év Az eszközalap célja a Budapesti Értéktõzsde hivatalos részvényindexének (BUX) változásából való kétszeres részesedés elérése, ezáltal az index növekedése esetén kétszeres hozam realizálása az eszközalapba fektetõk számára. A BUX részvényindex amely a Budapesti Értéktõzsdén jegyzett legjelentõsebb társaságok részvényeit öleli fel a tõzsdén jegyzett legnagyobb tõkeértékû és forgalmú részvények árának átlagos változását tükrözi. A tõkeáttétel célértéke a kettes szint. A kétszeres tõkeáttétel azt jelenti, hogy az eszközalap pozíciójának értéke (kitettsége) duplája az eszközalap saját tõkéjének. Például, ha a BUX 1%-ot változik, akkor az eszközalap árfolyama akár 2%-ot is változhat. Ez mind pozitív, mind negatív változás esetén is fennáll, amely növeli az eszközalapban rejlõ kockázatot. A nagyobb kockázathoz azonban jelentõsebb hozamkilátás párosul. A kitettség mértéke folyamatosan változik a részvényárfolyamok változásától függõen (az árfolyamok emelkedése esetén növekszik, mérséklõdése esetén csökken). Az alapkezelõ naponta értékeli a portfólió kitettségét és a kettes szint közelébe igazítja a BUX határidõs pozíciók értékét. A befektetéssel kapcsolatos kockázatok Általános tudnivalók Az egyes eszközalapok a befektetések típusában ezáltal a várható hozamban és a befektetés kockázatában is különböznek egymástól. A befektetésekre érvényes az az általános alapelv, mely szerint a befektetési kockázat mértéke arányos az elérhetõ hozam mértékével. A szerzõdõ kockázatviselési szándékától függ, hogy az annak megfelelõ portfólió (Piano, Mezzo vagy Forte) kiválasztásán keresztül mely eszközalap(ok)ba helyezi megtakarítását. A hosszú távú befektetések jellegére való tekintettel a befektetés idõ elõtti részleges vagy teljes mértékû megszüntetése hozam, valamint tõkevesztéssel járhat. A befektetési kockázatot a szerzõdõ viseli. A szerzõdésbõl eredõ kifizetésekre vonatkozóan a mindenkori adójogszabályokat kell alkalmazni. Ezen mellékletben a 9/28

10 tényleges hozam alatt a bruttó, tehát az adók levonása elõtti hozam értendõ. Kamatkockázat Az állampapírokba és más kamatozó eszközökbe történõ befektetés esetében a már kibocsátott értékpapírok értékét a piaci hozamszint elmozdulása jelentõs mértékben megváltoztathatja. A kamatszint emelkedése a kamatozó eszközök aktuális értékét csökkentheti, ami negatív hatással lehet a kamatozó eszközöket tartalmazó eszközalapok teljesítményére. A hosszabb futamidejû eszközök értéke érzékenyebb a piaci kamatok változására, mint a rövid futamidejû eszközök értéke. Részvénykockázat A részvénypiacokat esetenként, fõleg rövid távon nagy mértékû árfolyam-ingadozások jellemzik és a részvények árfolyama az egyedi vállalati események hatására is visszaeshet. Az árfolyamok csökkenése az eszközalap értékét is mérsékli. A részvényeken hosszabb távon a biztonságosabb eszközöknél magasabb hozam érhetõ el, azonban rövidebb távon számolni kell az árfolyamok esésével is, amely negatívan befolyásolja az eszközalap értékét. Likviditási kockázat Az eszközalapban lévõ befektetési instrumentumok értékesítése adott esetben nehézségekbe ütközhet, melynek következményeként az eszközök értékesítése csak hosszabb idõ után, illetve csak kedvezõtlen árfolyamon lehetséges. A likviditási kockázat az eszközalap szabad pénzeszközeinek befektetésekor is korlátozó tényezõ lehet. A likviditás hiánya így kedvezõtlenül hathat az eszközalapban lévõ eszközöknek, így az eszközalapnak az értékére is. Csekély valószínûséggel elõfordulhat, hogy a tõzsdeindex hirtelen, rövid idõn belül bekövetkezõ zuhanása miatt nincs lehetõség a kitettség folyamatos csökkentésére, így az eszközalap struktúrájából következõen elveszítheti akár teljes eszközértékét. A likviditási kockázat körébe tartozik a Budapesti Értéktõzsdén a határidõs kereskedés felfüggesztésével kapcsolatos kockázat vagy a BUX indexben szereplõ valamely vállalat részvényeivel való kereskedés felfüggesztésével kapcsolatos esetleges kockázat is. Ország- és politikai kockázat A hazai gazdasági és politikai környezet jelentõs hatással lehet az eszközalapokban lévõ befektetési eszközök teljesítményére. Magyarország politikai stabilitása, helyzete megváltozhat. A jogalkotó hozhat olyan döntéseket, amelyek negatívan befolyásolhatják az ország gazdaságának szereplõit, így az általuk kibocsátott értékpapírok értékét is csökkenthetik, mely az eszközalapok értékének alakulását is befolyásolja. Partnerkockázat A befektetési tevékenységhez kapcsolódó tranzakciókban közremûködõ partnerek által vállalt kötelezettségek nem, vagy nem teljes mértékû teljesítése következtében az ügylet meghiúsulhat, ezáltal veszteség keletkezhet, mely hátrányosan befolyásolhatja az eszközalap értékét és árfolyamát. Koncentrációs kockázat A kevés számú egyedi instrumentumot tartalmazó eszközalap esetében az egyes befektetési eszközök árfolyamának változása nagyobb hatást gyakorol az eszközalap értékére, azaz a koncentrációs kockázat megemelkedik. A kockázat mérsékelhetõ a befektetési eszközök számának növelésével. Hasonló kockázatot jelent, ha az eszközalap befektetései egy kisebb földrajzi régióra koncentrálódnak. A BUX indexben szereplõ nagy tõzsdei kapitalizációjú részvények árfolyammozgásaira az eszközalap érzékenyen reagál. A régió specifikus eszközalapoknál a befektetési politikában is megjelenõ, szándékos befektetési irányt is jelenthet, ebben az esetben a koncentrációs kockázat felvállalása az eszközalap célja. Inflációs kockázat Az infláció a befektetések reálhozamának mértékét, vagyis a befektetésnek a megszüntetés idõpontjában fennálló vásárlóértékét teszi bizonytalanná. Hosszú távú befektetések esetén fokozottan tekintettel kell lenni az inflációnak a befektetés eredményét csökkentõ hatására. Adózási kockázat A befektetési idõtartama alatt az életbiztosítókra, a befektetési egységekhez kötött életbiztosításokra, valamint a befektetési eszközalapokra vonatkozó adózási szabályok esetleg kedvezõtlen irányba változhatnak. Ez hatással lehet az eszközalapokból származó, adóval csökkentett nettó kifizetések nagyságára. 10/28

11 Hozamvédett eszközalap (HVA) Hozamkilátás +++++(5) Árfolyamkockázat ++++(4) Jelzáloglevél 0% 100% 100% ZMAX 100% Folyószámlapénz, betét, állampapír, MNB kötvények, hitelviszonyt megtestesítõ magyar vállalati, hitelintézeti értékpapírok, befektetési jegyek 0% 0% 100% Ajánlott befektetési idõtartam: 3 év Az eszközalap célja, hogy az FHB Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott jelzáloglevél révén az állampapírok hozamát meghaladó megtérülést érjen el. A jelzáloglevél kizárólag valamely speciális jelzáloghitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír, amely a hitelintézet által nyújtott hiteleket szigorú törvényi szabályozás mellett finanszírozza. A jelzáloglevelek az Európai Unió egyes országaiban már több, mint 100 éves múltra tekintenek vissza, a hazai piacon 1998 óta találkozhatunk velük. A jelzáloglevél fedezetét mindenekelõtt a bank által nyújtott hitelekbõl származó követelés, valamint azok fedezetét szolgáló ingatlanok biztosítják. Az eszközalapban jellemzõen az FHB Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott jelzáloglevelek kerülnek. Az 1997-ben alapított FHB bank a hazai jelzáloglevél és hitelpiac egyik meghatározó szereplõje. Jelzáloglevél kibocsátásával értékpapírosítja a kereskedelmi bankok hosszú lejáratú lakossági lakás célú jelzáloghiteleit. Az eszközalap befektetési politikája két szakaszra különül el: október november 14. Az eszközalap indulásakor, likviditási céllal MNB által kibocsátott kötvény, betét, állampapír (0-100% arányban) szerepel a portfólióban. A november 14-i egy egységre jutó eszközérték nem lehet alacsonyabb az október 3. és november 13. közötti legmagasabb értéknél november november 14. Késõbb a tartam során az eszközalap már csak minimális mértékben tartalmazhat likvid eszközöket, mivel portfóliójában túlnyomó többségben az FHB Jelzálogbank által kibocsátott FJ14NF03 sorozatú jelzáloglevél szerepel. Az eszközalap lejárata november 14. Az eszközalapban szereplõ jelzáloglevelek értékelése a kibocsátó által jegyzett vételi árfolyamon történik. Az eszközalap befektetési politikája (elsõsorban a jelzáloglevelek kifizetéseibõl eredõen) a védett befektetési idõszak lejáratának napjára vonatkozóan tõke-, illetve hozamvédelmet biztosít, amely alapján a védett befektetési idõszak lejáratának napján az eszközalap egységeinek árfolyama legalább 23%-kal meghaladja az induló értéket. Ennek megfelelõen az FHB Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott FJ14NF03 sorozatú jelzáloglevelek november 14-én 101,1653%-os bruttó árfolyamon kerülnek elhelyezésre az eszközalapban. A védett hozam végleges értéke a biztosító egyoldalú döntése alapján a minimális értéktõl felfelé, az ügyfelek javára eltérhet, mivel a kibocsátott jelzáloglevelek a november 14-i jelzett bruttó árfolyamnál az ügyfél számára kedvezõbb, alacsonyabb árfolyamon kerülhetnek átadásra. A hozamvédelem végleges értékét a biztosító hirdetményben illetve internetes honlapján teszi közzé (www.allianz.hu). A befektetéssel kapcsolatos kockázatok Általános tudnivalók Az egyes eszközalapok a befektetések típusában ezáltal a várható hozamban és a befektetés kockázatában is különböznek egymástól. A befektetésekre érvényes az az általános alapelv, mely szerint a befektetési kockázat mértéke arányos az elérhetõ hozam mértékével. A szerzõdõ kockázatviselési szándékától függ, hogy az annak megfelelõ portfólió (Piano, Mezzo vagy Forte) kiválasztásán keresztül mely eszközalap(ok)ba helyezi megtakarítását. A hosszú távú befektetések jellegére való tekintettel a befektetés idõ elõtti részleges vagy teljes mértékû megszüntetése hozam, valamint tõkevesztéssel járhat. A befektetési kockázatot a szerzõdõ viseli. A szerzõdésbõl eredõ kifizetésekre vonatkozóan a mindenkori adójogszabályokat kell alkalmazni. Ezen mellékletben a tényleges hozam alatt a bruttó, tehát az adók levonása elõtti hozam értendõ. Kamatkockázat Az állampapírokba és más kamatozó eszközökbe történõ befektetés esetében a már kibocsátott értékpapírok értékét a piaci hozamszint elmozdulása jelentõs mértékben megváltoztathatja. A kamatszint emelkedése a kamatozó eszközök aktuális értékét csökkentheti, ami negatív hatással lehet a kamatozó eszközöket tartalmazó eszközalapok teljesítményére. A hosszabb futamidejû eszközök értéke érzékenyebb a piaci kamatok változá- 11/28

Egyszeri díjfizetésû Allianz Életprogram (991110)

Egyszeri díjfizetésû Allianz Életprogram (991110) www.allianz.hu Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Egyszeri díjfizetésû Allianz Életprogram (991110) Ügyfél-tájékoztató, Különös Szerzõdési Feltételek, Kondíciós listák, Választható eszközalapok

Részletesebben

Allianz Életprogram (992110)

Allianz Életprogram (992110) www.allianz.hu Allianz Életprogram (992110) Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Ügyfél-tájékoztató, Különös Szerzõdési Feltételek, Kondíciós listák, Választható eszközalapok és portfóliók 1/19

Részletesebben

Allianz Bónusz Életprogram (982110)

Allianz Bónusz Életprogram (982110) www.allianz.hu Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Allianz Bónusz Életprogram (982110) Ügyfél-tájékoztató, Különös Szerzõdési Feltételek, Kondíciós listák, Választható eszközalapok és portfóliók

Részletesebben

Xpress Életprogram (962410)

Xpress Életprogram (962410) Xpress Életprogram (962410) Ügyfél-tájékoztató, Különös Szerzõdési Feltételek, Kondíciós listák, Választható eszközalapok és portfóliók 1/19 Ügyfél-tájékoztató Tisztelt leendõ Partnerünk! Az Xpress Életprogram

Részletesebben

Aktív Megtakarítás. befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G65EV/2015) Hatályos: 2015. január 1. Nysz.

Aktív Megtakarítás. befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G65EV/2015) Hatályos: 2015. január 1. Nysz. Aktív Megtakarítás befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G65EV/015) Hatályos: 015. január 1. Nysz.: 1751 Tartalomjegyzék Aktív Megtakarítás befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

Részletesebben

Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/2014)...

Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/2014)... Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/2014) Hatályos: 2014. március 15. Módosítva: 2014. augusztus 1. Nysz.: 17007

Részletesebben

Aranyszárny egyszeri díjas, díjas, befektetési egységekhez kötött kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/2014)

Aranyszárny egyszeri díjas, díjas, befektetési egységekhez kötött kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/2014) Aranyszárny egyszeri díjas, díjas, befektetési egységekhez kötött kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/014) Hatályos: 014. 014. március 15. 15. Módosítva: 014. augusztus 1. Nysz.: 17010 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Aranyszárny. egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/2012) Hatályos: 2012.

Aranyszárny. egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/2012) Hatályos: 2012. Aranyszárny egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/01) Hatályos: 01. november 1-jétől Nysz.: 1588 Tartalomjegyzék Aranyszárny egyszeri díjas, befektetési

Részletesebben

Aranyszárny. egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/2009) Hatályos: 2009.

Aranyszárny. egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/2009) Hatályos: 2009. Aranyszárny egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/2009) Hatályos: 2009. április 1-jétől Módosítás időpontja: 2010. november 1. Nysz.: 14380 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Europe Treasury. rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G62WL/2009)

Europe Treasury. rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G62WL/2009) Europe Treasury rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G62WL/2009) Hatályos: 2009. április 1-jétől Módosítás időpontja: 2010. november 1.

Részletesebben

Érvényes: 2010. június 1-jei technikai kezdetû szerzôdésektôl az elsô évfordulóig

Érvényes: 2010. június 1-jei technikai kezdetû szerzôdésektôl az elsô évfordulóig Baleseti halálra vagy meghatározott tartamra szóló életbiztosítás különös feltételei II. FT 01 Függelék Érvényes: 2010. június 1-jei technikai kezdetû szerzôdésektôl az elsô évfordulóig Az ÁSZSZ 13.5.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt élet és/vagy nyugdíjbiztosítás az olyan befektetési egységekhez kötött (ún. unit linked típusú) biztosítások

Részletesebben

Feltétel. Life Planet

Feltétel. Life Planet Feltétel Life Planet Life Planet Termékkód: 365 Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kérjük, hogy biztosítási ajánlatának megtétele előtt figyelmesen olvassa el a Life Planet befektetési egységekhez

Részletesebben

Jelen nyilatkozat aláírásával megerősítem, hogy az alább megjelölt dokumentumokat átvettem, azok tartalmát megismertem és elfogadtam.

Jelen nyilatkozat aláírásával megerősítem, hogy az alább megjelölt dokumentumokat átvettem, azok tartalmát megismertem és elfogadtam. Nyilatkozat az Europe Treasury (G62WL) rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítéséhez 1/8 Alulírott szerződő és biztosított

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Érvényes: 2014. november 10-től

TARTALOMJEGYZÉK. Érvényes: 2014. november 10-től TARTALOMJEGYZÉK A QUANTIS Consulting Zrt. ügyféltájékoztatója... 2 Tájékoztatás a Teljes Költség Mutatóról... 3 Tájékoztatás az Effektív Költség Mutatóról... 5 Adózási tájékoztató... 6 A CIG Pannónia Életbiztosító

Részletesebben

Ajánlat. Jövôkulcs 2 Nyugdíjbiztosítás

Ajánlat. Jövôkulcs 2 Nyugdíjbiztosítás Ajánlat Jövôkulcs 2 Nyugdíjbiztosítás Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kérjük, hogy biztosítási ajánlatának megtétele előtt figyelmesen olvassa el jelen tájékoztatónkat és Jövőkulcs 2 termékünk szerződési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Érvényes: 2014. március 1-től

TARTALOMJEGYZÉK. Érvényes: 2014. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK A QUANTIS Consulting Zrt. ügyféltájékoztatója...2 Tájékoztatás a Teljes Költség Mutatóról...3 Adózási tájékoztató... 4 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 3) Fogalmak... 29

Tartalomjegyzék. 3) Fogalmak... 29 Tartalomjegyzék Tájékoztatás a Teljes Költség Mutatóról... 3 Adózási tájékoztató... 6 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 8 2) Biztosítási

Részletesebben

A választható eszközalapok befektetési politikája

A választható eszközalapok befektetési politikája A választható eszközalapok befektetési politikája A 1503 kódjelű NOVUM Nyugdíjbiztosítás Szerződési Feltételeinek 3. számú melléklete Hatályos: 2015. március 25-től 1 2 Tartalomjegyzék 1) A befektetési

Részletesebben

A befektetési politikának minden egyes eszközalapra vonatkozó elemei

A befektetési politikának minden egyes eszközalapra vonatkozó elemei BI002/20150225 A Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. befektetési egységekhez kötött élet- és nyugdíjbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája. Érvényes: 2015.

Részletesebben

Feltétel. Medália Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás. Érvényes: 2014. március 15-tôl

Feltétel. Medália Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás. Érvényes: 2014. március 15-tôl Feltétel Medália Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Érvényes: 2014. március 15-tôl Medália Termékkód: 395, 516 Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kérjük, hogy biztosítási ajánlatának megtétele

Részletesebben

Az ERSTE SPARKASSEN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE GLOBE Életbiztosításának Különös Feltételei Prémium Credit csomag

Az ERSTE SPARKASSEN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE GLOBE Életbiztosításának Különös Feltételei Prémium Credit csomag Az ERSTE SPARKASSEN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE GLOBE Életbiztosításának Különös Feltételei Prémium Credit csomag Jelen feltételek (továbbiakban: KF) az SV/00/2000/1 jelű Általános

Részletesebben

A Pannónia Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei

A Pannónia Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei A Pannónia Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei 1) Általános rendelkezések A Pannónia Befektetési Életbiztosítás (továbbiakban: biztosítás) jelen Különös Feltételek, a CIG Pannónia Életbiztosító

Részletesebben

Befektetéstechnikai kiegészítő szabályai Függelék

Befektetéstechnikai kiegészítő szabályai Függelék Befektetéstechnikai kiegészítő szabályai Függelék Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefonos Ügyfélszolgálat: 06/40-204-204 Honlap: www.aegon.hu Érvényes: 2014. január

Részletesebben

SIGNAL Gyémánt. befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek

SIGNAL Gyémánt. befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek 1 TARTALOMJEGYZÉK SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás

Részletesebben

D6108 életbiztosítási feltételcsomag. Copyright 2014 Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Minden jog fenntartva.

D6108 életbiztosítási feltételcsomag. Copyright 2014 Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Minden jog fenntartva. D6108 életbiztosítási feltételcsomag Copyright 2014 Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Minden jog fenntartva. 20150212 BI100v / 20141103 Ügyféltájékoztató Örömünkre szolgál, hogy Társaságunkat

Részletesebben

D6108 életbiztosítási feltételcsomag. Copyright 2014 Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Minden jog fenntartva.

D6108 életbiztosítási feltételcsomag. Copyright 2014 Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Minden jog fenntartva. D6108 életbiztosítási feltételcsomag Copyright 2014 Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Minden jog fenntartva. 20150212 BI100v / 20141103 Ügyféltájékoztató Örömünkre szolgál, hogy Társaságunkat

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár. Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata. Önkéntes Ágazat

Pannónia Nyugdíjpénztár. Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata. Önkéntes Ágazat Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Önkéntes Ágazat A Szabályzatot kibocsátotta: A Szabályzat jóváhagyója: a Pénztár Küldöttközgyűlése a 2015. január 23-án hozott /2015.01.23.

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2014. december 1-től

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2014. december 1-től Tartalomjegyzék Tájékoztatás a Teljes Költség Mutatóról... 2 Adózási tájékoztató... 3 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 5 2) Biztosítási

Részletesebben