E-KÖZIGAZGATÁS BEVEZETÉS STRATÉGIA AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSÉHEZ 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-KÖZIGAZGATÁS BEVEZETÉS STRATÉGIA AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSÉHEZ 7."

Átírás

1 V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U (3 0 ) A R O P.PA L Y A Z A H O O. C O M SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁS BEVEZETÉS STRATÉGIA AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSÉHEZ 7. A STRATÉGIA MELLÉKLETEI SZAKÉRTİI TANULMÁNY Készült az Új Magyarország Fejlesztési terv Államreform Operatív Program Polgármesteri Hivatalok Szervezetfejlesztése Pályázat Szeghalom polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése 2009 ÁROP 1.A.2/A kódszámú pályázata keretében 2009

2 Mellékletek 1. A Common List of Basic Public Services 1. szint: információ 2. szint: egyirányú interaktivitás 3. szint: kétirányú interaktivitás 4. szint: teljes körő elektronikus ügyintézés tranzakció Online információk nyújtása a közigazgatási szolgáltatásokról ( ügyleírások ) Az ügyleírások által nyújtott információkon túl az ügyintézéshez szükséges őrlapok, nyomtatványok is letölthetık, kinyomtathatók Az ügyintézéshez szükséges őrlapok, nyomtatványok online kitölthetık, elektronikusan (elektronikus aláírás segítségével) hitelesíthetık, s ugyancsak online továbbíthatók A teljes ügyintézés, ügymenet elektronikus: őrlap, nyomtatvány kitöltése, hitelesítés, továbbítás, döntés, kézbesítés, illeték lerovása A legjobb befektetés és a legnagyobb megtérülés: az INFORMÁCIÓ 2

3 2. EU-s ajánlások a kormányzat elektronikus szolgáltatásairól Az állampolgárok számára biztosítandó 12 kormányzati szolgáltatás: 1. Személyi jövedelemadó: bevallás, tájékoztatás az értékelésrıl 2. Munkaügyi központok által nyújtott, álláskereséssel kapcsolatos szolgáltatások 3. Társadalombiztosítási járulékok (három a következı négybıl: munkanélküli pótlék, családi pótlék, egészségügyi költségek - visszatérítés vagy közvetlen rendezés, diák ösztöndíjak) 4. Személyi iratok (útlevél, jogosítvány) 5. Gépkocsi nyilvántartás (új, használt és import gép-jármővek) 6. Építési engedély igénylése 7. Rendırségi bejelentések (pl. lopás bejelentése) 8. Nyilvános könyvtárak (katalógus megléte, keresési lehetıségek) 9. Anyakönyvi kivonatok (születési, házassági): igénylés és elkészítés / kiszállítás 10. Felsıoktatásba, egyetemre történı jelentkezés 11. Lakcímváltozás bejelentése 12. Egészségügyi szolgáltatások (pl. interaktív tanácsadás különbözı kórházakban rendelkezésre álló szolgáltatásokról, idıpont kérése/bejelentkezés) A vállalkozók számára nyújtandó 8 kormányzati szolgáltatás: 1. Egészségügyi hozzájárulás 2. Társasági adó: bevallás, értesítés 3. ÁFA: bevallás, értesítés 4. Új társaság bejegyzése 5. Adatszolgáltatás statisztikai hivatalok felé 6. Vámnyilatkozat 7. Környezetvédelemmel kapcsolatos engedélyek (jelentést beleértve) 8. Közbeszerzés A legjobb befektetés és a legnagyobb megtérülés: az INFORMÁCIÓ 3

4 3. A Magyar Információs Társadalom Stratégia Önkormányzati Ágazati Informatikai Részstratégiájának megoldástérképe e-ügyintézés (elektronikus ügyintézési szolgáltatások) On-line információk a közigazgatási szolgáltatásokról (ügyleírások) Nyomtatványok, őrlapok letöltése (az ügyintézéshez) Nyomtatványok, őrlapok on-line kitöltése, hitelesítése, továbbítása Teljes elektronizált ügyintézés, (döntés, kézbesítés, illeték stb.) Függıben lévı ügyek elektronikus követése e-ügyfélkezelés Call Center Önkiszolgáló alkalmazások interneten CRM keresztül (partnerek részére) Közérdekő, közhasznú Közérdekő, közhasznú Ügyfél-fórum, ügyfél-levelezés Település-marketing Elektronikus közbeszerzés információk; településmarketing információk megjelenítése e-önkormányzás A képviselı testület és a bizottságok ülései támogatása A helyi elektronikus népszavazás infrastruktúrája biztosítása Belsı ügyfelek kezelése On-line információk (intraneten, ill. extraneten keresztül) Önkiszolgáló alkalmazások (intraneten, ill. extraneten Közigazgatási alkalmazások Adminisztratív (költségvetési) alkalmazások Irodaautomatizálás, kommunikáció Vezetıi információk és döntés-támogatás. Adók és egyéb bevételek Okmányirodai feladatok (üzemeltetés) Számvitel, pénzügy, kontrolling Szövegszerkesztés, dokumentáció-készítés, Stratégiai tervezés és kontrolling Gyámhivatali feladatok Településfejlesztés, beruházások Humánpolitika humánerıforrásgazdálkodás, Táblázatos és grafikus kimutatás-készítés, Önkorm. intelligencia Anyakönyvi hivatali feladatok Vagyonkeze lés, vagyongazdálkodás Településüzemeltetés Közterületfelügyelet keresztül) Ipari, kereskedel mi igazgatási feladatok Építéshatósági feladatok Projektek és programok (beruházások, fejlesztések) Elektronikus levelezés (belsı, külsı), Anyag-, tárgyieszközgazdálkodás, Dokumentációmenedzsment Csoportmunkaszoftverek (group- Mővelıdési, oktatási, sport feladatok Egyéb területi igazgatási feladatok Elektronikus iktatás, ügyirat-, dokumentum-, munkafolyamat-kezelés Szociálisés egészségüg y Egyéb önkormányz ati feladatok Közigazgatási térinformatika Jogszabályi információk szolgáltatása (jogtárak) Prezentáció-készítés Feladatkezelés, - ütemezés stb. Internet, intranet, Mesterséges extranet (mint intelligencia A legjobb befektetés és a legnagyobb megtérülés: az INFORMÁCIÓ 4

5 Tudásmenedzsment (döntéstámogatás, adattárház, adatbányászat ) eware), információforrás) A legjobb befektetés és a legnagyobb megtérülés: az INFORMÁCIÓ 5

6 4. A megoldástérkép moduljainak összefoglalása fıcsoportok e-ügyintézés (elektronikus ügyintézési szolgáltatások) e-ügyfélkezelés Közérdekő, közhasznú információk; településmarketing e-önkormányzás Belsı ügyfelek kezelése Közigazgatási alkalmazások Adminisztratív (költségvetési) alkalmazások megoldás-területek On-line információk a közigazgatási szolgáltatásokról (ügyleírások) Nyomtatványok, őrlapok letöltése (az ügyintézéshez) Nyomtatványok, őrlapok on-line kitöltése, hitelesítése, továbbítása Teljes elektronizált ügyintézés, (döntés, kézbesítés, illeték stb.) Call Center Függıben lévı ügyek elektronikus követése Önkiszolgáló alkalmazások interneten keresztül (partnerek részére) CRM Közérdekő, közhasznú információk megjelenítése Ügyfél-fórum, ügyfél-levelezés Település-marketing Elektronikus közbeszerzés A képviselı testület és a bizottságok ülései támogatása A helyi elektronikus népszavazás infrastruktúrája biztosítása On-line információk (intraneten, ill. extraneten keresztül) Önkiszolgáló alkalmazások (intraneten, ill. extraneten keresztül) Adók és egyéb bevételek Vagyonkezelés, vagyongazdálkodás Település- fejlesztés, beruházások Településüzemeltetés Közterület-felügyelet Ipari, kereskedelmi igazgatási feladatok Mővelıdési, oktatási, sport feladatok Szociális- és egészségügyek Egyéb önkormányzati feladatok Okmányirodai feladatok (üzemeltetés) Gyámhivatali feladatok Anyakönyvi hivatali feladatok Építéshatósági feladatok Egyéb területi igazgatási feladatok Közigazgatási térinformatika Számvitel, pénzügy, kontrolling Humánpolitika humánerıforrás-gazdálkodás, tervezett fejlesztések A legjobb befektetés és a legnagyobb megtérülés: az INFORMÁCIÓ 6

7 fıcsoportok Irodaautomatizálás, kommunikáció Vezetıi információk és döntéstámogatás. Tudásmenedzsment megoldás-területek Anyag-, tárgyieszköz-gazdálkodás, Projektek és programok (beruházások, fejlesztések) Elektronikus iktatás, ügyirat-, dokumentum-, munkafolyamat-kezelés Jogszabályi információk szolgáltatása (jogtárak) Szövegszerkesztés, dokumentáció-készítés, Táblázatos és grafikus kimutatás-készítés, Elektronikus levelezés (belsı, külsı), Prezentáció-készítés Feladatkezelés, -ütemezés stb. Stratégiai tervezés és kontrolling Önkormányzati intelligencia (döntéstámogatás, adattárház, adatbányászat ) Dokumentáció-menedzsment Csoportmunka-szoftverek (groupeware), Internet, intranet, extranet (mint információforrás) Mesterséges intelligencia tervezett fejlesztések A legjobb befektetés és a legnagyobb megtérülés: az INFORMÁCIÓ 7

8 5. Elektronizálható kötelezı és szabadon választható önkormányzati feladatok Jel A A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 B B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 Feladat megnevezés Építési feladatok Tulajdonosi hozzájárulások elıkészítése Tulajdonosi hozzájárulások elıkészítése Beruházások elıkészítése Útfenntartás Közútkezelıi hozzájárulás Tulajdonosi típusú panaszokra válaszadás Pályázatás, pályázati dokumentáció értékesítés Beruházások elıkészítése Lakosság védelmében - zaj, környezeti ártalmakkal kapcsolatos panaszok Fakivágási engedély kiadása Zeneszolgáltatási engedély Lakossági parkolási engedély Intézményi parkolási engedély Közterület-foglalás iránti kérelem Elvi építési engedély Építési engedélyezési eljárás Bontási engedélyezési eljárás Használatbavételi engedélyezési eljárás Fennmaradási engedélyezési eljárás A rendeltetés megváltoztatására irányuló engedélyezési eljárás Elvi telekalakítási engedély Telekalakítási engedély Hatósági bizonyítványok kiadási eljárása Szabályozási tervek- kerület rendezési tervek elkészítése Gyámhivatali feladatok A szülıi ház elhagyása A gyermek végleges külföldre távozása Az életpálya kijelölése A szülık vagyonkezelése A törvényes képviselet Gyámnevezés és a gyámságból való kizárás A kapcsolattartási jog korlátozása, szüneteltetése és megvonása A kapcsolattartás újraszabályozása Kiskorú házasságkötésének engedélyezése Örökbefogadhatónak nyilvánítás Az örökbefogadás elıtti eljárás. Örökbefogadásra való alkalmasság megállapítása Az örökbefogadás engedélyezése Tájékoztatás a vér szerinti szülı adatairól Megvalósítás szintje (1-4) 8

9 Jel Feladat megnevezés Megvalósítás szintje (1-4) B14 A gyermek családi jogállásának rendezése B15 Védelembe vétel B16 A védelembe vétel felülvizsgálata, megszüntetése és megszőnése B17 Családba fogadás B18 Ideiglenes hatályú elhelyezés B19 Átmeneti nevelésbe vétel B20 Tartós nevelésbe vétel B21 Utógondozás B22 Gyám és gondnok kirendelés B23 A gyám és a gondnok mőködésének felügyelete és irányítása C Igazgatási területi funkciók C01 Birtokvédelem C02 Tartási szerzıdések C03 Gondnokság, gyámság C04 Helyi támogatás C05 Állampolgársági vizsgálat C06 Honosítás - Visszahonosítás C07 Névváltoztatási kérelem C08 Apasági elismerés C09 Házasságkötés C10 Haláleset anyakönyvezése C11 Külföldi házasságkötés hazai anyakönyvezése C12 Külföldön születés hazai anyakönyvezése C13 Hagyatékkezelés C14 Lakcím megszüntetési kérelem C15 Adatjavítási kérelem C16 Saját adatokról igazolás C17 Tulajdon ellen elkövetett szabálysértés C18 Állattartás, köztisztaság, zöldterület (parkrongálás) C19 Becsületsértés, magánlaksértés C20 Itthon született gyermek anyakönyvezése D Mővelıdési, oktatási, ifjúságpolitikai, és sport területi feladatok D01 Honosítottak, illetve visszahonosítottak hadkötelezettségének vizsgálata D02 Tankötelesség betartatása D03 OKSB pályázatok E Sajtókapcsolatokkal kapcsolatos feladatok E01 Sajtóreferens kapcsolata a különbözı médiákkal, lakossággal F Szociális területtel kapcsolatos feladatok F01 Szociális segélyezés általános folyamata 2 F02 Temetési segély - köztemetés 2 F03 Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezmény - közlekedési támogatás 2 9

10 Jel F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 G G01 G02 Feladat megnevezés Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezmény - parkolási engedély Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezmény - személygépkocsi szerzési támogatás vagy gépkocsi külföldrıl történı behozatala esetén vámmentesség biztosítása Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezmény Személygépkocsi átalakítási Támogatás Családi pótlék kiegészítı támogatás Hadigondozás általános folyamat Hadigondozottak járadékos támogatása Hadigondozottak egyösszegő támogatása Gyógyszertámogatás Étkezési támogatás Táborozási - nyaralási segély Rendkívüli Gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély krízis helyzetre ASZE tagsági díj átvállalása Tanulmányi eredménytıl függı ösztöndíj támogatás Beiskolázási segély Rendszeres Nevelési segély Közgyógyellátási igazolvány Ápolási díj iránti kérelem Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Létfenntartási támogatás Kiemelt segély Hátralék kiegyenlítı kölcsön Átmeneti segély Idıs korúak járadéka Adóügyek Megvalósítás szintje (1-4) H H01 H02 H03 H04 H05 H06 Ügyfélszolgálati feladatok Általános információszolgáltatás Beadványok átvétele "Zöld számon" tett bejelentések fogadása Azonnal, rövid határidıvel intézhetı hatósági ügyek intézése Azonnal, rövid határidıvel intézhetı nem hatósági ügyek intézése Alanyi jogon járó közgyógyellátási igazolvány kiállítása 10

11 Jel Feladat megnevezés Megvalósítás szintje (1-4) 11

12 6. Elıkészítı, szakmai tervezési projektek költségvetése projekt neve A szakmai tervezési projektek költségvetése átfutási idı prioritás (hónap) feladat szakértıi jelentés 1 ügytípusok megnevezése, behatárolása kiemelt 3 2 ügytípusok forrásainak azonosítása kiemelt elektronikus ügyintézés eljárásrendjének kialakítása és alkalmazása kiemelt 3 ügyek elektronikus feldolgozása eljárásrendjének kialakítása és alkalmazása kiemelt 4 iratok elektronikus tárolása eljárásrendjének kialakítása és alkalmazása kiemelt 3 ügyintézés outputjai eljárásrendjének kialakítása és alkalmazása kiemelt 3 elektronikus szolgáltatások eljárásrendjének kialakítása és alkalmazása kiemelt 2 8 informatikai beruházás megtervezés és ellenırzése magas 5 költség (mft) ütemezés 2006 (mft) készítése 5 5 szakértıi jelentés készítése 4 4 szakértıi jelentés készítése 5 5 szakértıi jelentés készítése 8 8 szakértıi jelentés készítése 6 6 szakértıi jelentés készítése 3 3 szakértıi jelentés készítése 2 2 szakértıi jelentés készítése ütemezés 2007 (mft) 12

13 9 rendszerintegráció feltételeinek kialakítása magas szakértıi jelentés 6 készítése elektronikus szolgáltatások feltételrendszerének 10 kialakítása magas szakértıi jelentés 4 készítése összes költség

14 7. Projektmenedzsment szervezeti ábrák 1. ábra Tájékozódás és beszerzés V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJ L E S Z TÉ S I TANÁCSADÓ ÉS SZ O L G Á LT A T Ó K F T. legjobb befektetés és legnagyobb megtérülés: az INFORMÁCIÓ 14

15 2. ábra A tervezés V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJ L E S Z TÉ S I TANÁCSADÓ ÉS SZ O L G Á LT A T Ó K F T. legjobb befektetés és legnagyobb megtérülés: az INFORMÁCIÓ 15

16 3. ábra Az alkalmazásfejlesztés

17 4. ábra A végrehajtás V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJ L E S Z TÉ S I TANÁCSADÓ ÉS SZ O L G Á LT A T Ó K F T. legjobb befektetés és legnagyobb megtérülés: az INFORMÁCIÓ 17

18 5. ábra Az oktatás és a minıségirányítás V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJ L E S Z TÉ S I TANÁCSADÓ ÉS SZ O L G Á LT A T Ó K F T. legjobb befektetés és legnagyobb megtérülés: az INFORMÁCIÓ 18

19 V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJ L E S Z TÉ S I TANÁCSADÓ ÉS SZ O L G Á LT A T Ó K F T. legjobb befektetés és legnagyobb megtérülés: az INFORMÁCIÓ 19

20 6. ábra A megvalósítás folyamatai V I AD ORO K Ö Z I G A Z G A T Á S F EJ L E S Z TÉ S I TANÁCSADÓ ÉS SZ O L G Á LT A T Ó K F T. legjobb befektetés és legnagyobb megtérülés: az INFORMÁCIÓ 20

21 7. ábra A megvalósítás eszközei

E-KÖZIGAZGATÁS BEVEZETÉS STRATÉGIA AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSÉHEZ 7.

E-KÖZIGAZGATÁS BEVEZETÉS STRATÉGIA AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSÉHEZ 7. InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT KÖZSÉG

Részletesebben

E-közigazgatási alapismeretek

E-közigazgatási alapismeretek InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája 2009. október ÁROP 1.A.2/A-2008-01171 jel projektje Tartalomjegyzék 1. Bevezet, vezeti összefoglaló... 3 2. A jelenlegi helyzet bemutatása...

Részletesebben

követelmény meghatározása

követelmény meghatározása Elektronikus Közigazgatás Modellprogram Stratégiakutató Intézet Az e-közigazgatási tájékoztató gyűjtőportál rendszer követelmény meghatározása Elfogadta: a program végrehajtására létrejött Elektronikus

Részletesebben

önkormányzatban bevezetend részleges elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 37/2005 A rendelet hatálya 1. II. Értelmez rendelkezések 2.

önkormányzatban bevezetend részleges elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 37/2005 A rendelet hatálya 1. II. Értelmez rendelkezések 2. Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének az önkormányzatban bevezetendı részleges elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 6/2007. (II.23.) sz. rendeletével módosított 37/2005.

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Az alapító neve:... 4 2. Költségvetési szerv neve:... 4

Részletesebben

Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát.

Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát. Vezetői összefoglaló Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát. A stratégia készítésének kiváltó oka

Részletesebben

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára Folyamat adatbázis Gödöllı Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...10 I Ügymenet és folyamatleírások...11 I.1 Dokumentumok kezelése...11 I.1.1 A dokumentumkezelés folyamatleírása...11

Részletesebben

IKON 2003/8. INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE AZ IHM E-ÖNKORMÁNYZATI ÁGAZATI RÉSZSTRATÉGIÁJA KORMÁNYZATI PROGRAMOK A STRATÉGIAALKOTÁS INDOKOLTSÁGA

IKON 2003/8. INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE AZ IHM E-ÖNKORMÁNYZATI ÁGAZATI RÉSZSTRATÉGIÁJA KORMÁNYZATI PROGRAMOK A STRATÉGIAALKOTÁS INDOKOLTSÁGA IKON INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE Az itársadalom Intelligens Társadalom Szakmai Tudományos Társaság E-kormányzat Szakbizottságának és a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási

Részletesebben

Ilyés Imre rendszergazda

Ilyés Imre rendszergazda HAJDÚHADHÁZ ÖNKORMÁNYZATÁNAK INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A 2010-2014 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Készítette: Ilyés Imre rendszergazda Informatikai stratégia 2010-2014 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1 HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

SZERVEZETI-, ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tiszaigar Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

SZERVEZETI-, ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tiszaigar Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.: 895-5/2005. Tiszaigar Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZERVEZETI-, ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete 47/2007. (VII. 25.) számú határozatával.

Részletesebben

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án csütörtökön du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 6 II. Titkárság folyamatai... 7 II.1.

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 19. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

BÁTASZÉK város Polgármesteri Hivatalának

BÁTASZÉK város Polgármesteri Hivatalának BÁTASZÉK város Polgármesteri Hivatalának szervezeti és mőködési szabályzata 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) 1 a szabályzatot Bátaszék város Képviselı-testülete a 165/2008.(X.07.) KT határozatával

Részletesebben

Önkormányzati Informatikai Kerekasztal. 2005. március 10.

Önkormányzati Informatikai Kerekasztal. 2005. március 10. Önkormányzati Informatikai Kerekasztal 2005. március 10. Piróth István IHM Stratégia és e-szolgáltatások Helyettes Államtitkárság A Magyar Információs Társadalom Stratégia Az információs társadalom stratégia

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére 8. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2010. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

alapítva:1991 Innováci és gazdaságoss gosság - Geoview 2004 Székesfehérvár -2004 Dely Ferenc Geoview Systems Kft.

alapítva:1991 Innováci és gazdaságoss gosság - Geoview 2004 Székesfehérvár -2004 Dely Ferenc Geoview Systems Kft. alapítva:1991 Innováci ció,, technológia és gazdaságoss gosság - Geoview 2004 Dely Ferenc Geoview Systems Kft. Székesfehérvár -2004 13 év 13 érv az informatikában Innováció Elkötelezettség Koncepciózus

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 8/2007. (II. 2.) r e n d e l e t e. az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 8/2007. (II. 2.) r e n d e l e t e. az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2007. (II. 2.) r e n d e l e t e az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a közigazgatási hatósági

Részletesebben

Az ózdi Polgármesteri Hivatal

Az ózdi Polgármesteri Hivatal Az ózdi Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztési javaslatok Önkormányzat honlapjával kapcsolatos fejlesztési javaslatok 2010. november 30. Tartalomjegyzék 1 Informatikai fejlesztési javaslatok...

Részletesebben

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása 1 Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról (tervezet) Budapest Főváros XIX. ker.

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára 2010. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 6 II. Építésügyi

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2001. (III. 28.) KT. számú RENDELETE

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2001. (III. 28.) KT. számú RENDELETE ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2001. (III. 28.) KT. számú RENDELETE Ercsi Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről szóló 14/1999. (V.26) Kt. számú rendelet módosításáról A helyi

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV

SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Tel.: (06) 42-281-095; Fax: (06) 42-281-311 E-mail: hivatal@nyirbator.hu SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV Irányelvek:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységérıl

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységérıl BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységérıl Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 81. (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyzı évente

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT)

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV

SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80 Tel.: (06) 47-334-092; Fax: (06) 47-334-096 E-mail: cigandph@t-online.hu Irányelvek: Államreform Operatív Program (ÁROP) ISO 9001:2008

Részletesebben

Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Dorog Város Képviselő- testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.. (1) bekezdésében, az államháztartás működési

Részletesebben

RÖJTÖKMUZSAJ - EBERGİC KÖRJEGYZİSÉGE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

RÖJTÖKMUZSAJ - EBERGİC KÖRJEGYZİSÉGE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA RÖJTÖKMUZSAJ - EBERGİC KÖRJEGYZİSÉGE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. fejezet: A Körjegyzıségi Hivatal azonosító adatai, jogállása, felügyelete és képviselete... 3 1. A Körjegyzıségi

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2006.(III.31.) sz. rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2006.(III.31.) sz. rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2006.(III.31.) sz. rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági

Részletesebben