SZAKDOLGOZAT. Magánbefektetői magatartás racionalitásának problematikája. Szegedi Tudományegyetem. SZTE Gazdaságtudományi Kar. Szeged, 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDOLGOZAT. Magánbefektetői magatartás racionalitásának problematikája. Szegedi Tudományegyetem. SZTE Gazdaságtudományi Kar. Szeged, 2013."

Átírás

1 Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar SZAKDOLGOZAT Magánbefektetői magatartás racionalitásának problematikája Konzulens: Készítette: Dr. Kosztopulosz Andreász Bacsosz Sztavrosz Egyetemi docens Mérnök-közgazdász SZTE Gazdaságtudományi Kar III. évfolyam Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete Pénzügytani Szakcsoport Szeged, január

2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS A dolgozat célja, témamegjelölés A szakirodalom feltárása, megoldáshoz felhasznált eszközök A kezdetek a befektetési döntéshozatallal kapcsolatos elméletek fejlődése FŐBB ÉRTÉKELEMZÉSI ISKOLÁK Fundamentális elemzés felvetései Technikai elemzés felvetései HATÉKONY PIACOK HIPOTÉZISE Bolyongás elméletének kialakulása és annak legfontosabb mérföldkövei Hatékony piacok elméletének keretrendszere és annak erősségi fokozatai Bolyongás elméletének gyakorlati jelentősége HATÉKONY PIACOK ELMÉLETENEK KRITIKÁJA A Non-Random Walk elmélet A legismertebb tőkepiaci anomáliák bemutatása Szezonális anomáliák Értékalapú anomáliák PÉNZÜGYI VISELKEDÉSTAN FONTOSSÁGA A DÖNTÉSHOZATALBAN Az emberi agy, mint biológiai korlát a befektetési döntéshozatalban Kilátáselmélet és annak legfőbb eredményeinek bemutatása Bizonyossági hatás Tükrözési hatás Módosított súlyfüggvény Módosított értékfüggvény Heurisztika Reprezentativitás Felidézés Beakaszkodás Túlzott önbizalom problematikája Helyes hírértékelés nehézségei BEFEKTETŐK DÖNTÉSHOZATALI PROBLÉMÁI A HÉTKÖZNAPOKBAN Kockázat átcsomagolásának bemutatása a garantált alapok példáján keresztül Az ingyenesség hamis illúziója

3 6. 3. Birtoklás béklyója Tanácsadók szerepe a befektetési döntéshozatalban szabályozás szerepe a magánbefektetői magatartásra Pénzügyi ismeretek súlya és fontossága ÖSSZEGZÉS...57 IRODALOMJEGYZÉK...62 MELLÉKLETEK

4 1. BEVEZETÉS A tudósok köztudottan fontoskodó népség. Jelmondatuk, Meghalsz, ha nem publikálsz, örökös áskálódásra, mások eredményeinek megcáfolására készteti őket, hogy foggal-körömmel védjék a maguk munkáit, vagy bonyolult vitézkötésekkel díszítsék az általánosan elfogadott, közhelyszerűen ismerős gondolatokat. (Malkiel 1998, 91. o.) Szinte minden nap találunk a különféle sajtóorgánumokban arról szóló értekezést, mely szerint a magyar pénzügyi kultúra és az ehhez kapcsolódó pénzügyi ismeretek milyen alacsony szintjével rendelkezik a hazai lakosság jelentékeny hányada. Sokan ennek tulajdonítják azt, hogy a magyar befektetők gyakorta előnytelen döntéseket hoznak a megtakarításaik kiválasztásakor, amelynek az lehet a kedvezőtlen következménye, hogy a megtakarítások nem a lehető legnagyobb társadalmi jóléttel párosulnak. Amennyiben ez a hipotézis helytálló, akkor ez kimondottan káros lehet az egész gazdaság vérkeringésére (1. melléklet), hiszen a háztartások azok, akik a legnagyobb súllyal veszik ki a részüket a megtakarítások képzésében. Azonban dolgozatommal megpróbálok rávilágítani arra, hogy a téma sokkalta komplexebb annál, hogy kijelenthessük, hogy az esetleges rossz döntéshozatal, az csakis a nem elégséges pénzügyi ismereteink eredője. Elmúlt években számos tanulmány látott napvilágot, mely a hazai befektetői kultúra és a megtakarítási szerkezet alacsony szintjét boncolgatja részleteiben, és amely rámutat arra, hogy a magyar társadalom elmúlt ötven évében az állampolgárok döntő részének nem volt lehetősége elsajátítani a gazdasági kultúrához nélkülözhetetlen szükséges alapvető ismereteket (Gera 2008, 11. o.). Sokak szerint ezt a hátrányt a lakosság tekintélyes része, mind a mai napig nem tudta teljes mértékben ledolgozni, ha a fejlett gazdaságokkal rendelkező országokat vesszük összehasonlítási alapnak. -4-

5 Fontos azonban megjegyezni azt a szomorú tényt, hogy néhány ritka kivételtől eltekintve, csekély számú hazai tudományos értekezés született, ami a befektetési tanácsadók szerepét vizsgálja a befektetők döntéshozatalában 1. Álláspontom szerint roppant fontos kérdés ez, mert ahogy azt a későbbiek folyamán majd láthatjuk, a befektetési tanácsadók szerepe nem csekély abban, hogy a kockázat, hozam, nyereség, veszteség stb. fogalmak különféle számos esetben nem etikus tálalásával jelentősen befolyásolható a befektetők döntései. Ugyanannak a dolognak az átcsomagolásával, másfajta tálalásával történő manipulálhatóságát, már a pénzügyi viselkedéstan is felismerte, amelyet keretezési (framing) hatásnak nevezett el. A legtöbb tanulmány azzal a vegytiszta feltételezéssel él, hogy a befektetőt kizárólag a saját belső korlátai, viselkedései szokásai, pillanatnyi lelkiállapotai befolyásolják, elvétve találkozhatunk csak olyan kutatással, amely megemlíti, hogy a végső döntéshozatal előtt milyen szerepe van a befektetési tanácsadónak. Vizsgálat tárgyát képezhetné, hogy vajon a befektetési tanácsadók is rendelkeznek-e azokkal az érzelmi kilengésekkel, viselkedési mintákkal, hiányos pénzügyi ismeretekkel, mint amilyennek ügyfeleiket véljük. Amennyiben a megállapításunk az, hogy mindezek a tulajdonságok a befektetési tanácsadókra is igazak, akkor célszerű azt is megvizsgálni, hogy milyen módon és mértékben tudja befolyásolni az egyes pénzintézetek tanácsadói a végső befektetői döntést. Az sem elhanyagolható kérdés, hogy a tanácsadást esetleg irracionális elemek is tarkítják-e ill. hogy mindig az ügyfél érdekeit tartják-e fő prioritásnak, szemben a pénzintézetek esetleges rövid távú profit elvárásaival. Az is gondolkodóba ejthet bennünket, ha azt a közvélekedést maradéktalanul elfogadottnak vesszük, miszerint a lakosság alacsony pénzügyi kultúrával rendelkezik, akkor meglepetésként érhet bennünket az a tény, hogy a legutóbbi globális pénzügyi válság idején, a hazai lakossági megtakarítások szerkezetében olyan jellegű változásokat észlelhetünk, ami nagyfokú befektetői tudatosságot feltételez. 1 Az üdítő ritka kivételek közé tartozik pl.: Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, o. -5-

6 Egyetemi tanulmányaimmal párhuzamosan hosszú éveket töltöttem el az egyik legnagyobb hazai pénzintézetnél, mint időközben a vagyon- és alapkezelői, illetve tőzsdei szakvizsgát abszolváló befektetési tanácsadó, ahol mindennapi feladataim közé tartozott a megtakarítani szándékozókkal történő kapcsolattartás. Ez a munka magában foglalta az egyszerű betéti- és a különféle befektetési termékek széles skálájának bemutatását, az ügyfelek kockázattűrő képességének, illetve pénzügyi ismeretének felmérését is. Munkámból adódóan, a fent említett kérdések sokaságával gyakorta szembesültem, ennek köszönhetően került a vizsgálódási területem fókuszába a befektetők döntéshozatalának analízise. A legfőbb motivációs löketet az a felfedezés adta, amikor ráeszméltem, hogy a befektetők túlnyomó része kisebb-nagyobb mértékben más-más eszközökkel ugyan, de befolyásolhatóak. Ettől fogva már tudtam, hogy elengedhetetlenül fontos ismernünk azt, hogy egy bizalmi ágazatban, miféle hatalommal lehetnek felvértezve a pénzintézetek tanácsadói. A probléma felvetése után a hazai- és külföldi szakirodalom felkutatásába kezdtem, azonban arra a szomorú megállapításra jutottam, hogy a tanácsadók döntéshozatalra gyakorolt szerepének vizsgálata csak elvétve kutatott, emiatt még inkább megerősödött bennem az a hit, hogy a kutatásom nagy jelentőséggel bírhat A dolgozat célja, témamegjelölés A kutatás legfőbb céljai az alábbiakban határozhatóak meg: A főbb elemzési formák áttekintő jellegű bemutatása. Elengedhetetlenül fontosnak tartottam megjegyezni, hogy néhány rövid fejezet erejéig szót ejtsünk ezekről az elmétekről és annak korlátairól, mivel ezek az irányzatok, mindazon felül, hogy a legrégebbi módszerek, egyben a legelterjedtebbek is. Azonban új közgazdasági irányzatok és elméletek mely tanulmányom fókuszában áll, szembe mennek a standard közgazdaságtannal és a két nagy elemzési iskola tanaival; A nagy értékelemzési irányzatokat tagadó teóriák fejlődése, illetve ezek erősségeinek és gyengeségének vizsgálata. Kísérletet teszek annak az évtizedeken át zajló hosszas folyamatnak a bemutatására, amely merítve a -6-

7 természettudomány, orvostudomány, pszichológia forradalmi eredményeiből, hogyan is került átültetésre a közgazdaságtanba; A befektetői magatartással kapcsolatos vizsgálatok főbb eredményeinek ismertetése, és ezen eredményeknek a döntéshozatalra gyakorolt hatásának bemutatása. Világosan látható, hogy a kutatás céljainak taglalása egymásra épülve kronológiai sorrendiséget alkotnak, ugyanakkor igyekszek a befektetői magatartást érintő teóriákat logikai úton is összekapcsolni, azonban ezen témakörök boncolgatása azért okoz különösen nagy fejtörést, mert vannak olyan részterületek, mellyel a szakirodalom egyáltalán nem vagy csak elenyésző mértékben foglalkozik. Sajnálatos módon bátran kijelenthetjük, hogy roppant kevés értekezés született arról, hogy a manipuláció eszközével élnek-e a pénz- és tőkepiaci szolgáltatók, amikor egy-egy befektetési termék közül kell választania az ügyfeleiknek. Elöljáróban csak annyit, hogy a válasz igen, élnek és kiaknázzák ezeket a lehetőségeket, melyet a dolgozatomban számos a hétköznapokból kiragadott példákkal is igyekszem illusztrálni A szakirodalom feltárása, megoldáshoz felhasznált eszközök A tudományosság kritériumait szem előtt tartva, dolgozatomban elsődleges prioritást szentelek a közérthetőségnek, ennek következtében nem teszek kísérletet elvontnak vélt közgazdasági-matematikai modellek felépítésére, emiatt főként a már meglévő hazai- és nemzetközi szakirodalomban dokumentált kutatási eredmények felhasználásával, kiértékelésével próbálok valami újszerűt felmutatni. Dolgozatom elkészítése során, az alábbi könyvek, olyan nagy hatást gyakoroltak rám, oly nagy szemléletformáló erővel bírtak, hogy nem tudtam átsiklani afelett, hogy ne említsek meg néhány gondolatot róluk. Ezen munkák szinte mindegyikéről elmondható az, hogy számos kérdés megválaszolását az olvasókra bízta, nem akart mindent, minden áron megmagyarázni, hagyta az olvasót időnként gondolkodóba esni. Mindezek felett további inspirációt jelentett, hogy nemegyszer a lehetséges jövőbeli kutatási irányokat is felvázolta. -7-

8 Burton G. Malkiel (1998) Bolyongás a Wall Streeten című könyve, a pénzintézetek és a neves hitelminősítők által előszeretettel alkalmazott elemzési módszerek gyengeségeire hívta fel a figyelmemet, mindezt bámulatba ejtő egyszerűséggel, szellemességgel tárgyalva. A mű kételyeket ébresztett a befektetési tanácsadók jótékony hatására a döntéshozatalt illetően. Peter Stanyer (2006) Befektetés című könyve hihetetlen nagy részletességgel járja körbe azokat a viselkedéstannal kapcsolatos problémákat, melyek jellemzik minden-napunk befektetőit. Munkája bámulatos példákkal szemléltette az ember sajátos viselkedéséből, csordahatásból, lélektanból adódó téves következtetéseket. Soros György (2008) A 2008-as hitelválság és következményei című alkotása, azért ragadta meg a figyelmemet, mert élesen az emlékeimbe vésődött, hogy előre figyelmeztette a piacokat a globális pénzügyi válság kialakulására, de az elemzők többsége elvetette vészjóslásának komolyságát, mondván, hogy mindössze a spekuláns beszél belőle és a nézeteit arra akarja felhasználni, hogy ezzel is növelhesse befektetéseinek értékét. Számtalan alapigazságot találtam munkájában, aminek a fontosságát a legutóbbi válságig marginalizáltak a témával foglalkozó kutatók. Dan Ariely (2011) Kiszámíthatóan Irracionális című könyv azért is nagyszerű alkotás, mert mindazon felül, hogy a fő téma a viselkedéstudományi döntéselmélet, mégis sikerült a szerző eredeti elképzeléseinek megfelelően szélesebb rétegeket elérni. Mindez arra hívta fel a figyelmemet, hogyha ismerjük azokat a magatartás mintákat, amelyeket gyakorta előítéletünk, berögzülésünk, tévedésünk, veszteségtől való félelmünk vezérel, jobb döntéseket hozhatunk életünk során, amikor a megtakarításról esik szó. Ráadásul lehengerlően egyszerű példák sokaságával arra is kitér, hogy a megtakarítási döntéseink egész életünkre kiható folyamat. Peter L. Bernstein (2005) Tőkepiaci elméletek c. könyve hiánypótló mű, jószerivel egyetlen egy könyvvel sem találkoztam, amely ennyire jól taglalja főbb elemzés és kockázatértékelési fejlődési folyamatokat. A szerző ráadásul igyekszik kitérni azon kutatásokra és szerzőkre is, amelyeket sajnos a közgazdász szakma néha méltánytalanul sokáig mellőzött. A könyvben az is bámulatos, hogy a fejlődés főbb állomásainak bemutatásain felül, azt is jól taglalja, hogyan alakult át az új elméletek hatására a tőzsde és a gazdaság világa. -8-

9 A fent említett könyveken kívül Ormos Mihály, Komáromi György, Molnár Márk munkái, illetve Niall Fergusson (2008) A pénz felemelkedése2 című angol dokumentumfilm sorozata volt az, amely mély benyomást gyakorolt a munkámra. Munkám során segítségemre volt a számos nyomtatott szakirodalmon kívül a Közgazdasági Szemle online változata, a BÉT által publikált ingyenes adatok és dolgozatok, a különböző internetes értelmezőszótárak, lexikonok, internetes keresők és a bárki számára elérhető internetről is letölthető tanulmányok A kezdetek a befektetési döntéshozatallal kapcsolatos elméletek fejlődése A nagy elemzési iskolák és a klasszikus közgazdaságtan tanait tagadó teóriák robbanásszerű fejlődése a 20. század természettudományos felfedezéseivel, és az informatikai forradalom kialakulásával, és a folyamatosan egyre olcsóbbá váló és az egyre szélesebb rétegek számára elérhető számítógépek rohamos terjedésével kapcsolható össze. Noha, a gyakorlati életben ezeket csak az 1970-es évek derekán kezdték kísérleti jelleggel alkalmazni, az első olajárrobbanást követő gazdasági sokk következményeként. Azonban hirtelen arra eszmélünk, hogy mindaddig az egyetem polcain roskadozó tanulmányok sokaságait kezdte el átültetni a befektetési szakma a gyakorlati életbe, hiszen az egyes piacok a korábbi időkben nem látott gyors és összetett mérésének lehetősége, összehasonlítási alapot adott arra, hogy összevesse az akkor még szinte az egész befektetési szakmára jellemző, befektetési tanácsadók megérzését, szimatát az egyes piacok teljesítményével. A 1970-es évek drasztikus olajár emelkedését követően, az eluralkodó infláció és a hatalmas méretű tőzsdei árzuhanás után, magyarázatot követelt a tanácsadóktól, hogy az egyéni intuícióik, az elmélyült különféle tőzsdei elemzéseik, hogyan szülhettek ilyen siralmas eredményeket, amelyek gyakorta a piaci átlag alatti hozamokat eredményeztek. (Bernstein 2005) A fejlődés megállíthatatlanul folytatódott, a befektetési szakma új fogalmakkal, elméletekkel gyarapodott, egyre inkább elfogadottá vált a számítógépek alkalmazása, a teljesítmények mérése. A korabeli brókerek, befektetési bankok tanácsadói szüntelenül 2 A mű eredeti címe: The Ascent of Money -9-

10 kísérelték meg az átlag feletti hozamok ostromlását, nem egyszer mellőzve a napjainkra már szinte teljesen elfogadottá vált kockázat értékelési szempontokat. Újabbnál újabb elméletek láttak napvilágot a hatékony piaci elméletekről, teljesen újszerű, a Dow-Jones indexnél jóvalta komplexebb 3, a piacot jobban lefedő teljesítmény mutatókat alkottak, továbbá újfajta hozam-kockázatértékelési és portfólió kiválasztási teóriák születtek, melyek kiagyalói közül jó néhányan csaknem a legmagasabb szintig a Nobel-díjig jutottak4. Innen már csak egy ugrás kellett ahhoz, hogy rávilágítsanak a kutatók arra, hogy a ciklus elméleteket tagadó nézeteknek is jócskán vannak gyengeségei, mivel véleményük szerint hibás következtetéseket vonhatunk le azzal, hogy minden piaci szereplő egységesen és egyformán hatékonyan cselekszik, ennek következtében a hatékony piacok elméletét tagadó nézetek a pénzügyi viselkedéstant állítják vizsgálódásuk fókuszába. Ahogyan a statisztikai és matematikai modellek átültetése, valamint a számítógépek alkalmazása és tömeges elterjedése is bombaként hatott a pénzügyek világára, legalább ugyanakkora változást generált a modern kori pszichológiai tudományos eredményeik felhasználása a pénzügyi piacokon. A dolgozatomban azonban a befektetői magatartásra forradalmi hatást kiváltó felfedezéseinek ismertetésén kívül, céljai között szerepel az is, hogy rávilágítsak olyan ritkán tárgyalt ún. soft kockázatértékelési problémákra is, mint amilyeneket a közelmúlt pénzügyi innováció hoztak magukkal vagy a szabályozási környezet változékonysága. Munkám során konkrét, gyakorlati példákkal is igyekszem az olvasónak feltárni, hogy az egyes garancia alapok és a közel hasonló kockázatú termékek esetében milyen kockázat befolyásoló hatással bírhatnak. Egész dolgozatomat végig kísérő gondolat, hogy tényleg képes-e jobb befektetési döntés meghozatalára a nagyobb fokú tájékozottsággal, magasabb pénzügyi ismeretekkel felvértezett befektető, vagy esetleg hajlamos lehet az egyes hírek fontosságának túlértékelésére, relevanciájának helytelen megállapítására, téves következtetések levonására. 3 A Dow-Jones index elterjedtségét annak köszönhette, hogy nem igényelt különösebb számítási időt, 30 különböző részvény egyszerű, súlyozatlan számtani átlagából képezték (később ezen a módszeren változtattak), továbbá hogy nagyon régóta rendelkezésre áll a befektetők számára, azonban napjainkban teret nyertek az egész piacot jobban lefedő, ugyanakkor nagyobb számítási teljesítményt igénylő indexek. Ilyen például a Standard & Poor 500 részvényből álló indexe. Ennél is nagyobb léptékű és még több számítást igénylő a Morgan Stanley Composite World indexe. 4 Harry Markovitzot 1990-ben Nobel-díjjal jutalmazták a portfólió optimalizálási modelljéért. William Sharpe-ot, ugyanabban az évben, mint Markovitzot (1990), a CAPM modell megalkotásáért Nobel-emlékdíjjal tüntették ki. (Bernstein 2005)

11 A fenti gondolatok mentén haladva olyan kérdések megválaszolását is célul tűztem ki, amely arra keresi a választ, hogy a pénzintézetek alkalmazottai valóban segítik-e a befektetni szándékozó ügyfelet a jobb döntéshozatalában, vagy esetleg gátolják őket a köztük fennálló érdekellentét miatt. Vajon a pénzintézetek tanácsadói hozzájárulnak a nagyobb össztársadalmi jólét kialakulásához vagy ezzel ellentétes tevékenységet végeznek. A közelmúlt eseményei számos esetben Samuelson azon megállapításait igazolták, miszerint a piaci szereplők tevékenységükkel: mohó és intelligens önérdeküket követik. (Bernstein 2005, 12. o.)

12 2. FŐBB ÉRTÉKELEMZÉSI ISKOLÁK Bátran kijelenhetjük, hogy a piaci szereplők túlnyomó része a pénzügyi eszközök értékmeghatározására, a három elterjedt módszer valamelyikét szokták alkalmazni. Ez a három népszerű módszer a fundamentális- és a technikai elemzés, illetve a hatékony piacok elmélete, ami gyakorlatilag az előző kettő értékelési elmélet totális eredménytelenségét hirdeti. Ezen fejezet az első két elemzési irányzat áttekintő jellegű bemutatását állítja középpontba, mivel a munkám során ezeknek a hipotéziseknek a cáfolata gyakorta visszaköszönő téma Fundamentális elemzés felvetései Köztudott, hogy a pénzügyi szolgáltatók igyekeznek minden igényt kielégíteni. Mindezt úgy teszik, hogy a pénzügyi piac szereplői irgalmatlan összegeket költenek fundamentális elemzésre, újabban pedig egyre többet technikai elemzésre. A fundamentális elemzők azt a nézetet vallják, hogy előbb vagy utóbb, de az áraknak ilyen-olyan kilengéseket követően a helyükre kell állniuk (nevezhetjük ezt akár egyensúlyi árnak, belső értéknek, célárnak, beszállási pontnak is). A fundamentális elemző különféle jelentéseket, növekedési kilátásokat és számviteli eredményeket vizsgál, továbbá megnézi az adott társaság ágazati sajátosságait, majd a cég- és annak termékeinek életciklusát is, mindezt azért teszi, hogy meghatározzák az adott instrumentum közép- és hosszú távú belső értékét, fundamentumát. Fontosnak vélem megemlíteni, hogy a fundamentális elemzés sok-sok roppant könnyen kikezdhető feltételezéssel él. Az egyik ilyen gyakorta kikezdett feltételezés, a piaci szereplők jelentős tömege tartósan hibázik és tévesen ítélik meg az instrumentum helyes árát. A másik szintén sokat bírált feltételezés a fent leírtakból következik, azaz előbb vagy utóbb, de a piaci szereplők észreveszik hibáikat és idővel az árak hűen tükrözik majd a valódi belső értékeket. Továbbá amennyiben kizárjuk annak a lehetőségét, hogy a múltbéli információkból valamiféle következtetést tudunk levonni a jövőre vonatkozólag, akkor lényegében véve nem tettünk mást, mint hogy száműztük a fundamentális elemzésbe vetett hitünket

13 2. 2. Technikai elemzés felvetései A felgyorsult kereskedés és a gyors meggazdagodás reménye azt eredményezte, hogy a magánbefektetők amelyek nélkülözni voltak kénytelenek a nagy és költséges elemzői gárdát a technikai elemzés irányába mozdultak el. A technikai elemzők hívei többnyire pszichológiai okokkal magyarázzák azt, hogy miért alakulnak ki ellenállási pontok, vagy ilyen-olyan vételi, vagy eladási alakzatok, de a magja ennek a nézetnek is az, hogy az árak bizonyos mértékű elmozdulása valamilyen periodikát sejtet. Noha a 21. századra a technikai elemzők eszköztára jelentősen bővült a néhány évszázaddal ezelőtti kollégájukkal szemben, elég csak az egyre divatosabbá váló programozott kereskedésre gondolni, az egyre nagyobb teljesítményű számítógépek alkalmazására vagy akár a furábbnál furább alakzatok és matematikai sorozatok keresésére. Mindent egybevetve elmondhatjuk, hogy a technikai elemzés a ciklus elméletek modern kori követei, ennek következtében, minden arra az analógiára építkezik, hogy a pénzügyi piacok árfolyammozgása ismétlődő hullámmozgást mutat, azaz a ciklusosság legfőbb ismérvei fedezhetőek fel rajtuk. Arra viszont nem tudunk túl meggyőző választ adni, hogy a valóságban mennyire nagy hatékonysággal tud érvényesülni a technikai elemzésnél az az elv, miszerint ki kell iktatni mindenféle lélektani hatásokat, amelyek zavaróak lehetnek a befektetéseink döntéshozatalára. Noha a technikai elemzés gyorsan és könnyen ad választ, mégis sok esetben kell alkalmazni hüvelykujj szabályokat, ráadásul az egyéni értékelések és a szubjektív tényezők kiemelt jelentőséggel bírnak. Ugyanazt a helyzetet másféleképpen értelmezhetik az egyes technikai elemzők, így a technikai elemzés módszerével akár az is előfordulhat, hogy extrém esetben, akár ellentétes következtetésre juthatnak. Mivel a technikai elemzés iskolája, nincs egzakt módon leírva, ezért gyakorta megesik, hogy az egyes döntéshozatalt miértjére 5 csak a viselkedéstan adhat kielégítő magyarázatot. 5 Annak igazolására, hogy a lélektan milyen fontossággal bír a technikai elemzésnél is, elég csak egy olyan példára gondolnunk, hogy számos alkalommal, amikor is a technikai elemző a támasz- és ellen állásszinteket keresi, azzal a feltételezéssel él, hogy a befektetők jelentékeny hányada kerek számokra ad megbízást, így a technikai elemzés eszközévvel élő befektető is kerek számokra játszva értékeli át a befektetéseit

14 3. HATÉKONY PIACOK HIPOTÉZISE Azt a piacot, ahol az ár minden létező információt tükröz, hatékony piacnak nevezzük. (Fama 1970, 383. o.) Dolgozatomat, a hatékony piacok elmélete és a viselkedéstannal kapcsolatos kutatások köré építkezve fogalmaztam meg, ennek következtében kitüntetett szerepet tulajdonítottam annak a bemutatására, hogy léteznek olyan nézetek, amelyek nem hisznek az árfolyamok ciklikus mozgásában és így annak klasszikus, pusztán számtani, statisztikai módszerekkel történő előrejelezhetőségében sem. Mindezek közül talán az egyik legismertebb és a legnagyobb visszhangot keltő: a hatékony piacok- vagy más néven bolyongás (Random Walk) elmélete Bolyongás elméletének kialakulása és annak legfontosabb mérföldkövei Az elmúlt két évszázad természettudományos fejlődése az élet szinte minden területére kihatással volt, így egyáltalán nem meglepő, hogy ez az óriási léptékű fejlődés nem hagyhatta érintetlenül a közgazdaságtant sem. Sőt, bátran kijelenthetjük, hogy ez a folyamat napjainkra sem zárult le, aminek eredményeként egyre több fizikai, biológiai, kémia felfedezés kerül valamilyen módon átültetésre a közgazdaságtanba. Természetesen amikor a 19. században Robert Brown, angol botanikus arra lett figyelmes, hogy a vízben lebegő apró virágporok teljesen véletlenszerűen mozognak, még senki sem sejtette azt, hogy milyen jelentős felfedezésre tett szert azáltal, hogy feljegyezte a napjainkra már teljesen triviálisnak tűnő jelenséget, amelyet aztán a természettudomány a botanikus tiszteletére Brown mozgásnak vagy más néven véletlen bolyongásnak nevezett el (Random Walk). A véletlen bolyongás elmélet közgazdaságtanba történő átültetésének alapköveit azonban nem Robert Brown-nak, hanem egy francia brókernek, Jules Regnault-nak köszönhetjük, egy 1863-ban kiadott könyvével. A fejlődés nem volt töretlen, mivel négy évtizedes várakozás kellett ahhoz, hogy egy francia matematikus, Louis Bachelier

15 Ph. D. disszertációjában (The Theory of Speculation, 1900) találhassunk néhány visszautalást és megjegyzést a francia bróker munkájára. Sajnálatos módon, a matematika szakos Bachelier Ph. D. disszertációja nem aratott osztatlan sikereket, a doktori címet is éppen hogy csak megítélték számára (Bernstein 2005). A következő mérföldkő Paul Cootner, az MIT Sloan School of Management professzor 1964-ben publikált könyve jelentette (The Random Character of Stock Market Prices). Az elmélet fejlődésében a legnagyobb ugrást Eugene Fama 1965-ös alkotása (Random Walks in Stock Market Prices) produkálta, azonban az elméletnek a széleskörű mai napig is kitartó ismertséget Eugene Fama munkáit felhasználva, Burton G. Malkiel, 1973-ban kiadott azóta több kiadást is megélt Bolyongás a Wall Streeten6 című könyve hozta el Hatékony piacok elméletének keretrendszere és annak erősségi fokozatai A hatékony piacok hipotézise hosszú évtizedeken át nem volt definiálva, így különféle variánsai láttak napvilágot, egészen addig, amíg Eugene Fama chicagói közgazdász meg nem alkotta az elmélet keretrendszerét és annak standardizált formáját. Fama jóvoltából a hatékony piacok elméletének három különböző erősségi fokozatát tudjuk megkülönböztetni, az alapján, hogy az egyes piaci hírek, információk milyen gyorsasággal tudnak beépülni az adott pénzügyi eszköz árfolyamába. 1. A gyenge változat szerint az árfolyamok minden múltbéli információt lereagáltak, ennek következtében értelmét veszíti a technikai elemzés. 2. A közepes változat szerint minden nyilvános információ azonnal beépül az árba, méghozzá olyan sebesen, hogy megkérdőjelezhetővé válik a fundamentális elemzés létjogosultsága. 3. Az erős változat szerint még a bennfentes információk is beépülnek az árba, ebből pedig az következik, hogy bármiféle elemzési módszer hasztalan a jövőbeli árfolyam prognosztizálása szempontjából. 6 A mű eredeti címe: A Random Walk Down Wall Street

16 Tudnunk kell, hogy a hatékony piacok hipotézise jó néhány kritikák folyamatos kereszttüzében lévő feltétételezéssel él, tekintsük át ezek közül a legfontosabbnak tartottakat: A tranzakciós költségek alacsonyak A magasabb kockázat magasabb hozamlehetőséget von maga után Minden piaci szereplő racionális és azonosan értelmezik a híreket A piacot senki sem tudja befolyásolni Nem tudják túlreagálni a befektetők az egyes híreket A kereslet-kínálat azonnal találkozik, azaz a befektető azonnal végre tudja hajtani a kívánt tranzakciót. Amennyiben elfogadottnak vesszük a hatékony piacok elméletét különböző erősségi fokozataival együtt, akkor be kell látnunk, hogy a piac árfolyammozgásai többnyire véletlenszerűek, tehát nem előrejelezhetőek, azaz nem megjósolható (2. ábra). 2. ábra Bolyongás elméletével szimulált részvénydiagram Forrás: Letöltve: január 12. Egy napjainkra elhíresült kísérlet során, Burton G. Malkiel megkérte tanítványait, hogy pénzfeldobással, fej vagy írás alapon készítsenek egy hipotetikus

17 részvénydiagramot. Miután elkészültek a grafikonok, az egyiket megmutatta technikai elemző barátjának. Az elemző mit sem sejtve azok valódiságáról egyből felismerte a klasszikus fordított fej-váll alakzatot, amit a legmegbízhatóbb formációk egyike között tartanak számon a technikai elemzés hívei (Malkiel 1998). Röviden összefoglalva elmondhatjuk, hogy a bolyongás elméletének gyenge és közepes változata azt feltételezi, hogy nincs alapvető különbség az egyes piaci szereplők informáltságát illetően, azaz tökéletes a transzparencia és az információáramlás. Egy vagy néhány szereplő nem képes az árak lényegi befolyásolására, nincs együttműködés az eladók és a vevők között, tehát a piacon kialakult árat csak elfogadni tudják a piac szereplői. Elmondható az is, hogy a bolyongás elméletének közepes erősségű változata azzal a hipotézisezéssel él, hogy az új információ feltűnésével az árfolyamok is rögtön változnak, ebből pedig az következik, hogy ebben az esetben egyetlen befektető sem tud előnyre szert tenni a másikkal szemben, mivel a kedvező lehetőségek még azelőtt beárazódnak, mielőtt azt ki lehetne használni. Ezen logikai gondolatmenet mentén haladva azzal szembesülünk, hogy így bármely eszköz árfolyama tükrözi az összes elérhető információt, ennek következtében pedig az árfolyamok jövőbeli alakulása teljes egészében megjósolhatatlan. Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a bolyongás elmélete, ha kimondatlanul is, de azt jelenti, hogy nincs szükség befektetési tanácsadókra, aktív portfóliókat menedzselő alapkezelőkre, piaci elemzőkre, hiszen az árfolyamokat a vak szerencse határozza meg. Az elmélet azért is érdekes és azért váltott ki nagy visszhangot, mert azon felül, hogy megkérdőjelezi a ciklikusság létezését, kifejezetten károsnak tartja a befektetési szakma munkásságát (Jaksity 2004).7 Komáromi (2002) úgy véli, hogy ez is csak egy közgazdasági feltevés, teljesen hatékony piac nem létezhet 8, hiszen több évtizednyi gazdaságtörténeti visszatekintés igazolja azokat a megállapításokat, hogy a piacok gyakorta nem tökéletesek és jó néhányszor buborékok, lufik alakulnak ki. Az elmélet népszerűségének legfőbb okát 7 Az elmélet létjogosultságának igazolására, a The Wall Street Journal is kísérletet tett, rendkívül érdekes módon. Egy vak majmot szimulálva, az újság szerkesztői egy falra felhelyezett részvénycetlit dobáltak darts nyilakkal. Bár a The Wall Street Journal kísérlete nem volt túlságosan tudományosan megalapozott, és a befektetési alapkezelők többszörösen is legyőzték a vak majmot, számtalanszor azonban a véletlen jócskán felülmúlta a profi alapkezelők teljesítményét. A téma sokak tetszését el nyerte, ezért a MAGYAR TŐKEPIAC pénzpiaci honlap (www.magyartokepiac.hu) is számol napi rendszerességgel Vak Majom Indexet (VMI). 8 Elég csak azokra a leleplezett bennfentes kereskedésekre gondolnunk, amelyek egyértelműen azt jelzik, hogy a hatékony piac erős fokozata nem tud érvényesülni

18 abban látja, hogy roppant egyszerű, ugyanakkor nem feltétlenül triviális összefüggésekre mutat rá Bolyongás elméletének gyakorlati jelentősége Amikor egy befektető, azt a kérdést teszi fel, hogy vajon egy aktívan vagy egy passzívan menedzselt befektetési alap közül válasszon, vagy netán saját útját járva, maga állítson össze egy befektetési portfóliót, bízván abba, hogy majd így túlszárnyalhatja a piaci hozamokat, akkor valójában a befektető nem csinál mást, mint hogy szavaz arról, hogy a hatékony piacok elméletében hisz, vagy éppenséggel elveti azt, ha a két nagy értékelemzési irányzat valamelyikét választja. Ugyanez a folyamat zajlik le akkor is, amikor a befektető elveti a gazdaság ciklusosságáról szóló elméleteket, vagy pont ellenkezőleg, úgy gondolja, hogy a piacok rossz időszaka után, kötelezően jó időszaknak kell következnie. Ezek azok a gondolatok, amit egy befektető sehogy sem tud átugrani a befektetési döntéshozatala előtt, így pedig óhatatlanul véleményt kell formálnia arról, hogy elveti-e a hatékony piacok elméletét vagy sem. El lehet bagatellizálni a bolyongás elméletének létjogosultságát roppant egyszerűsége miatt, sőt könnyedén tagadhatjuk arra hivatkozva, hogy a bennfentes kereskedésekről szóló sajtó hírek egyértelműen azt igazolják vissza, hogy a hatékonyság erős foka nem nagyon tud érvényesülni. Azonban az elmélet térnyerése nem elvitatható, hiszen ennek köszönhetően, rengeteg kis és nagy piaci szereplő ehhez igazította befektetési stratégiáját, melynek következtében úgy vélem, hogy akarva akaratlanul is, de ismernünk kell az elmélet főbb erényeit, hiányosságait, gyengeségeit. A teljes igazsághoz azonban tudnunk kell azt, hogy sok esetben a hatékony piacok elméletét kritizáló teóriák is jócskán tartalmaznak ellentmondásokat, mely alapján nem meglepő, hogy olyan, már-már axiómának tartott nézetek is bajba kerültek, mint például az a feltevés, hogy a részvények átlaghozama hosszú időtávon szinte szükségszerűen meghaladják a kötvényekét a magasabb kockázatért cserébe (Stanyer 2006)

19 A nézet nagyfokú elfogadottságát igazolja az a tény, hogy egyre több index másoló, ún. index követő instrumentum9 jelent meg a közelmúltban a nemzetközi és a hazai piacokon. Ezek a papírok hatalmas fellendülésen mentek keresztül, mind a kezelt vagyon volumenét, mind pedig a másolt mögöttes termék változatosságát illetően. Sőt, azzal, hogy a piacokon elszaporodtak az extrémebbnél extrémebb piacok benchmarkjait másoló befektetési termékek, vagy azzal, hogy jó néhány intézményi befektető (pl. nyugdíjpénztár), a vagyonát indexkövető termékekben helyezi el, kimondatlanul is azt jelenti, hogy az elmélet széles körben elterjedté vált. 9 Talán a legelterjedtebb indexkövető instrumentumok közé tartoznak az indexkövető befektetési alapok. Az indexkövető befektetési alapok kifejezetten arra törekszenek, hogy pontosan a kitűzött benchmark-hozamot nyújtsák befektetőiknek, míg az aktívan kezelt alapok célja ezzel szemben, hogy legalább a referencia-index hozamát elérje

20 4. HATÉKONY PIACOK ELMÉLETENEK KRITIKÁJA Jelen fejezetben kísérletet teszek az elméletet érintő legalapvetőbb kritikák áttekintő jellegű bemutatásával. Peter Stanyer (2006), a Befektetés c. könyvében egy nagyon szellemes anekdotával próbálja bizonygatni a hatékony piacok elméletének egyik buktatóját: Egy közgazdász és a barátja sétálnak az utcán. Egyszer csak meglátnak a földön egy 100 dolláros bankjegyet. A barát már hajolna is le érte, amikor azt mondja a közgazdász: Hagyd, ha igazi 100 dolláros lenne, valaki már biztos felvette volna (Stanyer 2006, 30. o.) Noha a hatékony piacok elmélete napjainkban is töretlen népszerűségnek örvend, azonban a nyolcvanas évek közepétől tanulmányok tucatjai láttak napvilágot, amelyek mind-mind cáfolni igyekeztek a hatékony piacok elméletét. Időközben bizonyítottá vált, hogy a pénzügyi piacok gyakorta nem hatékonyan működnek, ami egy teljesen új irányzat kialakulásának, a pénzügyi viselkedéstannak (behavioral finance) adta meg a kezdő lökést (Komáromi 2002). Molnár Márk (2006) tanulmányában is előjön a hatékony piacok kritikája, melyben megemlíti az úgynevezett Grossman-Stiglitz paradoxont. A Grossman-Stiglitz szerzőpáros úgy tartotta, hogy a piacok nem lehetnek teljes egészében hatékonyak. Arra a logikai gondolatmenetre építették megállapításaikat, hogyha léteznek hatékony piacok, akkor az új információból fakadó hozam nulla, ekkor viszont egyetlen egy piaci szereplőnek sem érdeke, hogy erőforrásokat allokáljon a friss és pontos információk beszerzésére. Ezen gondolati síkon haladva kijelenthetjük, hogy ez nem jelent mást, mint azt, hogy új információk sem tudnak beépülni az árakba, így viszont a piac nem hatékony

Túlreagálás - Az átlaghoz való visszatérés

Túlreagálás - Az átlaghoz való visszatérés Kerényi Péter http://www.cs.elte.hu/ keppabt 2011. április 7. T kepiaci hatékonyság 1. Fama: Ecient Capital Markets: a Review of Theory and Empirical Work Egységes modellé gyúrta a korábbi eredményeket.

Részletesebben

Tőkepiaci árfolyamok modellje és a hatékony piacok elmélete. Molnár Márk 2006. március 8.

Tőkepiaci árfolyamok modellje és a hatékony piacok elmélete. Molnár Márk 2006. március 8. Tőkepiaci árfolyamok modellje és a hatékony piacok elmélete Molnár Márk 2006. március 8. Tartalom A tőkepiaci árfolyamok modellje (CAPM) Hatékony piacok elmélete (EMH) 2 Miért tart minden befektető piaci

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

Hatékony piacok feltételei

Hatékony piacok feltételei Hatékony piacok feltételei Piacok töredékmentesek tranzakciós hatékonyság Tökéletes verseny van termékpiacon mindenki a minimális átlagköltségen termel, értékpapírpiacon mindenki árelfogadó Piacok informálisan

Részletesebben

Technikai elemzés alapfokon

Technikai elemzés alapfokon Technikai elemzés alapfokon 2016. Május 3. 17:30 A webinárium hamarosan kezdődik. Kérjük, ellenőrizze, hogy számítógépe hangszórója be van-e kapcsolva. További technikai információk: https://www.kbcequitas.hu/menu/tamogatas/tudastar/oktatas

Részletesebben

1. árfolyam alapú értékeltségi mutatók

1. árfolyam alapú értékeltségi mutatók Egyre nagyobbra fújódik a tőzsdei lufi 2016.07.22 10:48 Eddig sem volt olcsó az amerikai részvénypiac, az árfolyamok legutóbb látott meredek emelkedése pedig még inkább feszítetté tette az értékeltséget.

Részletesebben

A technikai elemzések értelmezése

A technikai elemzések értelmezése A technikai elemzések értelmezése A technikai elemzések értelmezése 1. Technikai Elemzés (Technical Analysis) 6. Gyakorlat Technikai elemzés értelmezése Mi az a technikai elemzés (TA)? A piaci mozgásokat

Részletesebben

(tudás és tapasztalat) Kérdőív. Lépést tart Ön azzal, hogy mi történik a gazdaságban (az üzleti életben) és a pénzügyi piacokon?

(tudás és tapasztalat) Kérdőív. Lépést tart Ön azzal, hogy mi történik a gazdaságban (az üzleti életben) és a pénzügyi piacokon? Név: Cím: Ügyfélszám: Megfelelési teszt (tudás és tapasztalat) Kérdőív Lépést tart Ön azzal, hogy mi történik a gazdaságban (az üzleti életben) és a pénzügyi piacokon? 1) Egyáltalán nem érdekel. Ritkán

Részletesebben

Befektetési döntések mozgatórugói

Befektetési döntések mozgatórugói Befektetési döntések mozgatórugói Erste Alapkezelő Zrt. 2016. november 1 Befektetési döntések hátterében l. Automatikus (gyors) II. Akaratlagos (lassú) Érzelmek Tim Roth (Dr. Lightman, Hazudj, ha tudsz

Részletesebben

Swing Charting Játék az idővel (2.)

Swing Charting Játék az idővel (2.) Swing Charting Játék az idővel (2.) A megelőző cikkben olyan árfolyam ábrázolási és elemzési módszereket ismertettem, ahol az idő nem lineárisan, hanem az árfolyammozgás jelentősége alapján jelent meg.

Részletesebben

Elliott hullám ELLIOTT HULLÁM KERESKEDÉSI KÉZIKÖNYV. Kereskedési kézikönyv ELLIOTT HULLÁM KERESKEDÉSI KÉZIKÖNYV I WWW.RANDOMCAPITAL.

Elliott hullám ELLIOTT HULLÁM KERESKEDÉSI KÉZIKÖNYV. Kereskedési kézikönyv ELLIOTT HULLÁM KERESKEDÉSI KÉZIKÖNYV I WWW.RANDOMCAPITAL. Elliott hullám Kereskedési kézikönyv ELLIOTT HULLÁM KERESKEDÉSI KÉZIKÖNYV ELLIOTT HULLÁM KERESKEDÉSI KÉZIKÖNYV I WWW.RANDOMCAPITAL.HU 1 Elliot Hullámok Az 1930-as években Ralph Nelson Elliott arra a felfedezésre

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Fejezet. Hogyan gondolkodnak a közgazdászok? Elmélet, modellalkotás, empirikus tesztelés, alkalmazások

Fejezet. Hogyan gondolkodnak a közgazdászok? Elmélet, modellalkotás, empirikus tesztelés, alkalmazások Fejezet 2 Hogyan gondolkodnak a közgazdászok? Elmélet, modellalkotás, empirikus tesztelés, alkalmazások Terminológia Átváltás, alternatív költség, határ-, racionalitás, ösztönző, jószág, infláció, költség,

Részletesebben

Részvénybefektetések befektetési alapokon keresztül szeptember 22.

Részvénybefektetések befektetési alapokon keresztül szeptember 22. Részvénybefektetések befektetési alapokon keresztül 2016. szeptember 22. Mi a befektetési alap? Úgy képzelhetjük el, mint egy közös kasszát, amibe mindenki befizet valamekkora összeget. A pénzért cserébe

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

5. Hét 2010. Február 5 Péntek

5. Hét 2010. Február 5 Péntek Napii Ellemzéss 5. Hét 2010. Február 5 Péntek SOLAR CAPITAL MARKETS ZRT. Összegzés A tőzsdei árfolyamokat hosszú hónapok óta a gazdasági növekedés, a recesszióból történő kilábalás iránti bizalom mozgatja.

Részletesebben

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés 2008 Iskolai jelentés 10. évfolyam szövegértés Az elmúlt évhez hasonlóan 2008-ban iskolánk is részt vett az országos kompetenciamérésben, diákjaink matematika és szövegértés teszteket, illetve egy tanulói

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

Terminológia. Átváltás, alternatív költség, határ-, racionalitás, ösztönző, jószág, infláció, költség, kereslet, kínálat, piac, munkanélküliség

Terminológia. Átváltás, alternatív költség, határ-, racionalitás, ösztönző, jószág, infláció, költség, kereslet, kínálat, piac, munkanélküliség Hogyan gondolkodnak a közgazdászok? Elmélet, modellalkotás, empirikus tesztelés, alkalmazások Fejezet Terminológia Átváltás, alternatív költség, határ-, racionalitás, ösztönző, jószág, infláció, költség,

Részletesebben

18. Hét 2010. május 04. Kedd

18. Hét 2010. május 04. Kedd ..Napii Ellemzéss 18. Hét 2010. május 04. Kedd Összegzés A pénteki esés után tegnap több pozitívan értékelt makrogazdasági adat is az amerikai piacok emelkedését támogatta. Elsősorban mindenki a görögök

Részletesebben

Hogyan gondolkodnak a közgazdászok? Elmélet, modellalkotás, empirikus tesztelés, alkalmazások

Hogyan gondolkodnak a közgazdászok? Elmélet, modellalkotás, empirikus tesztelés, alkalmazások Fejezet 2 Hogyan gondolkodnak a közgazdászok? Elmélet, modellalkotás, empirikus tesztelés, alkalmazások Terminológia Átváltás, alternatív költség, határ-, racionalitás, ösztönző, jószág, infláció, költség,

Részletesebben

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Statisztika I. Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Boros Daniella OIPGB9 Kereskedelem és marketing I. évfolyam BA,

Részletesebben

A kockázat fogalma. A kockázat fogalma. Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András

A kockázat fogalma. A kockázat fogalma. Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András A kockázat fogalma A kockázat (def:) annak kifejezése, hogy valami nem kívánt hatással lesz a valaki/k értékeire, célkitűzésekre. A kockázat

Részletesebben

4. Hét 2010. Január 28. Csütörtök

4. Hét 2010. Január 28. Csütörtök Napii Ellemzéss 4. Hét 2010. Január 28. Csütörtök SOLAR CAPITAL MARKETS ZRT. Összegzés Az előző napi amerikai hátraarc kedvezőtlen környezetet teremtet a befektetésre Európában, amelynek következtében

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

45. Hét 2009. November 05. Csütörtök

45. Hét 2009. November 05. Csütörtök Napii Ellemzéss 45. Hét 2009. November 05. Csütörtök Összegzés Az előző napi enyhe pozitív teljesítmény után várakozásainknak megfelelően a főbb indexek emelkedéssel kezdték a kereskedést, több ázsiai

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai becslés Statisztikák eloszlása

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai becslés Statisztikák eloszlása Matematikai alapok és valószínőségszámítás Statisztikai becslés Statisztikák eloszlása Mintavétel A statisztikában a cél, hogy az érdeklõdés tárgyát képezõ populáció bizonyos paramétereit a populációból

Részletesebben

Jó befektetési lehetőség kell? - Ebben van minden, amit keresel

Jó befektetési lehetőség kell? - Ebben van minden, amit keresel Jó befektetési lehetőség kell? - Ebben van minden, amit keresel 2014.11.18 14:17 Árgyelán Ágnes A jelenlegi hozamsivatagban különösen felértékelődik egy-egy jó befektetési lehetőség. A pénzpiaci- és kötvényalapok

Részletesebben

NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL

NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL ELITE Program, együttműködésben a BÉT-tel VÉGH RICHÁRD vezérigazgató BÉT A SIKERES HAZAI VÁLLALKOZÁSOKÉRT 2016. november 16. A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE STRATÉGIÁJA Főbb stratégiai célok

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter MAKROÖKONÓMIA MAKROÖKONÓMIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Mikroökonómia II. B. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 8. hét AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész

Mikroökonómia II. B. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 8. hét AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész MIKROÖKONÓMIA II. B ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Mikroökonómia II. B AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész Készítette: Szakmai felel s: 2011. február A tananyagot készítette: Jack

Részletesebben

Vállalati pénzügyek 6. Tőkepiaci árfolyamok modellje; a piaci hatékonyság elmélete

Vállalati pénzügyek 6. Tőkepiaci árfolyamok modellje; a piaci hatékonyság elmélete Vállalati pénzügyek 6. Tőkepiaci árfolyamok modellje; a piaci hatékonyság elmélete pénzügyszakosok, gazdinfósok saját szemvezüknél jelentkezzenek. de ők meg is érdemlik. Egyébként pedig a Neptun kinyílt!

Részletesebben

A Markowitz modell: kvadratikus programozás

A Markowitz modell: kvadratikus programozás A Markowitz modell: kvadratikus programozás Losonczi László Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar Debrecen, 2011/12 tanév, II. félév Losonczi László (DE) A Markowitz modell 2011/12 tanév,

Részletesebben

Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget.

Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget. KEDVES ÜGYFELEINK, A 2012-es év portfolió jelentése. Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget. Ez így volt az utóbbi években mindig. Mindenki érezte a negatív gazdasági hatásokat, de

Részletesebben

Technikai indikátorok

Technikai indikátorok Technikai indikátorok Trendindikátorok Momentum indikátorok Forgalom alapú indikátorok Volatilitást mérő indikátorok Az Ichimoku indikátor TheBetBulls.com 1 Divergenciák Az a jelenség, amikor az ármozgás

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet???

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? Adósság és/vagy saját tőke A tulajdonosi érték maximalizálása miatt elemezni kell: 1. A pénzügyi tőkeáttétel hatását a részvények hozamára és kockázatára; 2. A

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Termékleírás A devizaárfolyamhoz kötött átlagáras strukturált befektetés egy indexált befektetési forma, amely befektetés

Részletesebben

1/8. Iskolai jelentés. 10.évfolyam matematika

1/8. Iskolai jelentés. 10.évfolyam matematika 1/8 2009 Iskolai jelentés 10.évfolyam matematika 2/8 Matematikai kompetenciaterület A fejlesztés célja A kidolgozásra kerülő programcsomagok az alább felsorolt készségek, képességek közül a számlálás,

Részletesebben

Technikai alakzatok december 8. 17:30. Kósa Endre Elemző

Technikai alakzatok december 8. 17:30. Kósa Endre Elemző Technikai alakzatok 2015. december 8. 17:30 A webinárium hamarosan kezdődik. Kérjük, ellenőrizze, hogy számítógépe hangszórója be van-e kapcsolva. További technikai információk: https://www.kbcequitas.hu/menu/tamogatas/tudastar/oktatas

Részletesebben

-menedzselt konzervatív eszközalap

-menedzselt konzervatív eszközalap -menedzselt konzervatív EUR Kockázati besorolás: ++ Ajánlott időtáv: 3 év döntő része az eurozóna kötvénypiacán főleg államkötvényekbe kerül, de vásárolhat vállalati kötvényeket A 10%-nyi részvény rész

Részletesebben

Pozíció nyitása megbízással

Pozíció nyitása megbízással Pozíció nyitása megbízással Pozíció nyitása megbízással: Amennyiben Ön a jelenlegi árfolyamszintnél kedvezőbb, esetleg kedvezőtlenebb árszinten szeretne belépni a piacra a Buda-cash Trader V2 Pro lehetőséget

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

A Markowitz modell: kvadratikus programozás

A Markowitz modell: kvadratikus programozás A Markowitz modell: kvadratikus programozás Harry Markowitz 1990-ben kapott Közgazdasági Nobel díjat a portfolió optimalizálási modelljéért. Ld. http://en.wikipedia.org/wiki/harry_markowitz Ennek a legegyszer

Részletesebben

A foglalkozáso I. FOGLALK KOZÁS. ok időpontja: 2014. január 28. délután 14.00-17.00, -17.00 ok helyszíne: BGF Gazdálkodási.

A foglalkozáso I. FOGLALK KOZÁS. ok időpontja: 2014. január 28. délután 14.00-17.00, -17.00 ok helyszíne: BGF Gazdálkodási. VISSZATEKINTÉS A TŐZSDEMÁMOR Lépj be velünk a tőzsde világába! című programso orozat foglalkozásairól A foglalkozáso ok időpontja: 2014. január 28. (kedd), délelőtt 8.00-12.00, 2014. február 12. (szerda),(

Részletesebben

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása HIPOTÉZIS VIZSGÁLAT A hipotézis feltételezés egy vagy több populációról. (pl. egy gyógyszer az esetek 90%-ában hatásos; egy kezelés jelentősen megnöveli a rákos betegek túlélését). A hipotézis vizsgálat

Részletesebben

MIKROÖKONÓMIA II. B. Készítette: K hegyi Gergely. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2011. február

MIKROÖKONÓMIA II. B. Készítette: K hegyi Gergely. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2011. február MIKROÖKONÓMIA II. B Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Big Investment Group 2010.05.26. BIG HÍRLEVÉL HÍREK FEKETÉN-FEHÉREN

Big Investment Group 2010.05.26. BIG HÍRLEVÉL HÍREK FEKETÉN-FEHÉREN Big Investment Group 2010.05.26. BIG HÍRLEVÉL Rekord magasságokban a hazai befektetési alapok Újabb csúcsra ért a magyar befektetési alapok vagyona áprilisban, köszönhetően a tavaly nyár óta tartó nettó

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Statisztika I. 8. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 8. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 8. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre Minták alapján történő értékelések A statisztika foglalkozik. a tömegjelenségek vizsgálatával Bizonyos esetekben lehetetlen illetve célszerűtlen a teljes

Részletesebben

Fogalmak Navigare necesse est

Fogalmak Navigare necesse est Döntéselmélet Fogalmak Navigare necesse est - dönteni mindenkinek kell A döntés nem vezetői privilégium: de! vezetői kompetencia, a vezetői döntések hatása Fogalmak II. A döntés célirányos választás adott

Részletesebben

Havi jelentés. QUAESTOR Aranytallér Április 30. Aranytallér árfolyamalakulás

Havi jelentés. QUAESTOR Aranytallér Április 30. Aranytallér árfolyamalakulás QUAESTOR Aranytallér Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap

Részletesebben

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Vállalkozásgazdaságtan és menedzsment program VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

Részletesebben

Elemzések, fundamentális elemzés

Elemzések, fundamentális elemzés Elemzések, fundamentális elemzés Előadó: Mester Péter elemző peter.mester@quaestor.hu CÉL Bármilyen fundamentális elemzés is akad a kezünkbe, értsük és megértsük TARTALOM A fundamentális elemzés alapjai

Részletesebben

II. Két speciális Fibonacci sorozat, szinguláris elemek, természetes indexelés

II. Két speciális Fibonacci sorozat, szinguláris elemek, természetes indexelés II. Két speciális Fibonacci sorozat, szinguláris elemek, természetes indexelés Nagyon könnyen megfigyelhetjük, hogy akármilyen két számmal elindítunk egy Fibonacci sorozatot, a sorozat egymást követő tagjainak

Részletesebben

Egy felfelé irányuló rést pedig például az ANTENNA 2005 június 20. és június 21-e közötti grafikonján figyelhettünk meg.

Egy felfelé irányuló rést pedig például az ANTENNA 2005 június 20. és június 21-e közötti grafikonján figyelhettünk meg. Légy Résen I Légy Résen, avagy az Opening Gap-ek jelentősége Jelen írásunkban még nem a daytrade technikájával foglalkozunk, hanem annak statisztikai vizsgálatával, hogy a nyitóban lévő rések hogyan hatnak

Részletesebben

25. Hét 2010. július 22. Kedd

25. Hét 2010. július 22. Kedd Napii Ellemzéss 25. Hét 2010. július 22. Kedd Összegzés Az európai részvények többsége immáron kilencedik napja emelkedik és hétfőn 7 hetes csúcsra ért fel. A fő optimizmust a kínai központi bank bejelentése

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Mikrohitelezés Magyarországon, nemzetközi kitekintéssel Belső konzulens: Dr. Fellegi Miklós Vonnák Péter Mérnök közgazdász Külső konzulens: Szekfü

Részletesebben

A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése. A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma

A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése. A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma 2013 A probléma fontossága és hatása a hétköznapi életre A prímszámok

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

A lusta portfólió. András György. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

A lusta portfólió. András György. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! A lusta portfólió András György Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Előszó Lustálkodni mindenki tud. Nekem is jól megy. Ez a befektetési kisregény pontosan 5 évvel ezelőtt készült. A mostani utómunkálatok

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

41. Hét 2009. Október 07. szerda

41. Hét 2009. Október 07. szerda Napii Ellemzéss 41. Hét 2009. Október 07. szerda Összegzés A keddi kereskedés során a befektetők pozitív híreket kaptak a nemzetközi piacokról, így további jelentős emelkedéseket könyvelhettünk el a nap

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

4. Hét 2010. Január 18. Hétfő

4. Hét 2010. Január 18. Hétfő Hettii Ellemzéss 4. Hét 2010. Január 18. Hétfő SOLAR CAPITAL MARKETS ZRT. Összegzés Sem az Intel gyorsjelentése, sem a JP Morgan vártnál nyereségesebb szereplése nem volt a befektetők ínyére, akik a megelőző

Részletesebben

29. Hét 2010. július 21. Szerda

29. Hét 2010. július 21. Szerda Napii Ellemzéss 29. Hét 2010. július 21. Szerda Összegzés A pénteki esés után hétfőn még nem sok pozitívumot mutattak az amerikai piacok, azonban a tegnapi kereskedés elején már észre lehetett venni, hogy

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Vállalatfejlesztési Diagnózis

Vállalatfejlesztési Diagnózis Vállalatfejlesztési Diagnózis ÚT A BELSŐ POTENCIÁL FELTÁRÁSÁHOZ Az eredmények bemutatásának tartalmi elemei Motiváció Kompetencia Eredmények A Vállalatfejlesztési Diagnózis egy olyan integrált szervezeti

Részletesebben

48. Hét 2009. November 26. Csütörtök

48. Hét 2009. November 26. Csütörtök Napii Ellemzéss 48. Hét 2009. November 26. Csütörtök Összegzés Nagyságrendileg az előző napi enyhe esést kompenzálták a piacok és számottevő mozgást a héten már nem is várunk a nagy indexektől, mivel a

Részletesebben

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma Megfelelési teszt jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a Random Capital Zrt. a befektetési szolgáltatási tevékenysége és

Részletesebben

SOLARCAPITAL MARKETS ZRT. WWW.SOLARCAPITAL.HU SOLAR@SOLARCAPITAL.HU. Összefoglaló

SOLARCAPITAL MARKETS ZRT. WWW.SOLARCAPITAL.HU SOLAR@SOLARCAPITAL.HU. Összefoglaló WWW.CAPITAL.HU @CAPITAL.HU Napi Elemzés 2010. október 11. INDEXEK Záróérték Napi változás (%) Dow Jones IA 11006.48 +0.53% S&P 500 1165.15 +0.61% Nasdaq 100 2027.03 +0.77% DAX 6291.67 +0.25% BUX 23416.53-0.51%

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Bemutatkozás Burány Gábor 2014-től SZÉCHENYI Kereskedelmi Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatások, vezető üzletkötő 2008-2013 Strategon Értékpapír Zrt. üzletkötő, határidős

Részletesebben

matematikai statisztika

matematikai statisztika Az újságokban, plakátokon, reklámkiadványokban sokszor találkozunk ilyen grafikonokkal, ezért szükséges, hogy megértsük, és jól tudjuk értelmezni őket. A második grafikon ismerős lehet, hiszen a függvények

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

Területi statisztikai elemzések

Területi statisztikai elemzések Területi statisztikai elemzések KOTOSZ Balázs, SZTE, kotosz@eco.u-szeged.hu Módszertani dilemmák a statisztikában 2016. november 18. Budapest Apropó Miért különleges a területi adatok elemzése? A számításokhoz

Részletesebben

Befektetések a gyakorlatban Hogyan csinálják a profik? BÉT, 2014. május 15.

Befektetések a gyakorlatban Hogyan csinálják a profik? BÉT, 2014. május 15. Befektetések a gyakorlatban Hogyan csinálják a profik? BÉT, 2014. május 15. bemutatkozás a K&H Alapkezelő a hazai befektetési alap piac második legnagyobb szereplője a teljes kezelt vagyon több mint 900

Részletesebben

A japán gyertyák használata

A japán gyertyák használata A japán gyertyák használata www.elemzeskozpont.hu Mire használható ez az ebook? Az ebook-ban ismertetésre kerülő anyag szükséges az elemzeskozpont.hu weboldalon megjelenő technikai elemzések értelmezéséhez.

Részletesebben

SOLARCAPITAL MARKETS ZRT. WWW.SOLARCAPITAL.HU SOLAR@SOLARCAPITAL.HU. Összefoglaló

SOLARCAPITAL MARKETS ZRT. WWW.SOLARCAPITAL.HU SOLAR@SOLARCAPITAL.HU. Összefoglaló WWW.CAPITAL.HU @CAPITAL.HU Napi Elemzés 2010. szeptember 14. INDEXEK Záróérték Napi változás (%) Dow Jones IA 10544.13 +0.78% S&P 500 1121.90 +1.11% Nasdaq 100 1921.67 +1.55% DAX 6261.68 +0.75% BUX 23415.34

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

46. Hét 2009. November 09. Hétfő

46. Hét 2009. November 09. Hétfő Hettii Ellemzéss 46. Hét 2009. November 09. Hétfő SOLAR CAPITAL MARKETS ZRT. Összegzés A hét elején még hektikus, bizonytalan irányú kereskedést láthattunk a piacokon, ami a hét végére lecsendesedő, lassabb

Részletesebben

Beruházási és finanszírozási döntések

Beruházási és finanszírozási döntések Beruházási és finanszírozási döntések Dr. Farkas Szilveszter PhD, egyetemi docens BGF, PSZK, Pénzügy Intézeti Tanszék farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu, http://dr.farkasszilveszter.hu Tematika és tananyag

Részletesebben

Mielőtt befektetne. Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő.

Mielőtt befektetne. Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő. Mielőtt befektetne Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő. Tanulmányozza át tájékoztató füzetünket, készüljön fel körültekintően döntésére, mielőtt befektetne! BEFEKTETÉSEK 9 Milyen kérdésekben

Részletesebben

Rasmusen, Eric: Games and Information (Third Edition, Blackwell, 2001)

Rasmusen, Eric: Games and Information (Third Edition, Blackwell, 2001) Játékelmélet szociológusoknak J-1 Bevezetés a játékelméletbe szociológusok számára Ajánlott irodalom: Mészáros József: Játékelmélet (Gondolat, 2003) Filep László: Játékelmélet (Filum, 2001) Csontos László

Részletesebben

Kockázatos pénzügyi eszközök

Kockázatos pénzügyi eszközök Kockázatos pénzügyi eszközök Tulassay Zsolt zsolt.tulassay@uni-corvinus.hu Tőkepiaci és vállalati pénzügyek 2006. tavasz Budapesti Corvinus Egyetem 2006. március 1. Motiváció Mi a fő különbség (pénzügyi

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben

Ügyfélminősítés lakossági ügyfélnek minősülő társaságok részére

Ügyfélminősítés lakossági ügyfélnek minősülő társaságok részére Ügyfélminősítés lakossági ügyfélnek minősülő társaságok részére A Bszt. előírásai szerint a lakossági ügyfél kategóriába sorolt ügyfeleknek a portfólió-kezelési befektetési szolgáltatási tevékenység nyújtása

Részletesebben

Jelentés Március QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés Március QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2012. Március Befektetési Alapok Alapok Jelentés 2012. Március A hónap Alapja Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes

Részletesebben

A fogyasztási kereslet elméletei

A fogyasztási kereslet elméletei 6. lecke A fogyasztási kereslet elméletei A GDP, a rendelkezésre álló jövedelem, a fogyasztás és a megtakarítás kapcsolata. Az abszolút jövedelem hipotézis és a keynesi fogyasztáselmélet. A permanens jövedelem

Részletesebben

Bridge Wealth Management 1027 Budapest, Tölgyfa u. 24 Tel: 3360524, Fax: 3360526 info@bwm.hu www.bwm.hu

Bridge Wealth Management 1027 Budapest, Tölgyfa u. 24 Tel: 3360524, Fax: 3360526 info@bwm.hu www.bwm.hu Minden jó, ha jó a vége 2006-12-29 Az Equitas Broker és a Bridge Wealth Management a mai napon egy másfél éves, több mint 350 alkalomból álló cikksorozatot zár le, egy kiemelkedően izgalmas és hasznos

Részletesebben

Teknős Kereskedési Szabályok. Michael W. Covel. Trend FollowingTM 2014. Minden jog fenntartva! A fordítást a szerző engedélye alapján végezte:

Teknős Kereskedési Szabályok. Michael W. Covel. Trend FollowingTM 2014. Minden jog fenntartva! A fordítást a szerző engedélye alapján végezte: Teknős Kereskedési Szabályok Michael W. Covel Trend FollowingTM 2014. Minden jog fenntartva! A fordítást a szerző engedélye alapján végezte: Csizmadia Tamás csizmadia.tamas@outlook.com További információk

Részletesebben

Befektetési és tőzsdei alapok

Befektetési és tőzsdei alapok Befektetési és tőzsdei alapok 2016. Február 2. 17:30 Sándor Dávid vezető elemző A webinárium hamarosan kezdődik. Kérjük, ellenőrizze, hogy számítógépe hangszórója be van-e kapcsolva. További technikai

Részletesebben

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói mérés Műveletek összessége, amelyek célja egy mennyiség értékének meghatározása. mérési

Részletesebben

Statisztika I. 11. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 11. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 11. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre Összefüggés vizsgálatok A társadalmi gazdasági élet jelenségei kölcsönhatásban állnak, összefüggnek egymással. Statisztika alapvető feladata: - tényszerűségek

Részletesebben

Példa a report dokumentumosztály használatára

Példa a report dokumentumosztály használatára Példa a report dokumentumosztály használatára Szerző neve évszám Tartalomjegyzék 1. Valószínűségszámítás 5 1.1. Események matematikai modellezése.............. 5 1.2. A valószínűség matematikai modellezése............

Részletesebben

44. Hét 2009. Október 29. Csütörtök

44. Hét 2009. Október 29. Csütörtök Napii Ellemzéss 44. Hét 2009. Október 29. Csütörtök Összegzés Szinte nem tudunk olyan ismertebb instrumentumot felmutatni amely a tegnapi napon pozitív teljesítményt nyújtott volna. Az amerikai tőzsdeindexek

Részletesebben

A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai. Nagy Péter Pápai Zoltán

A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai. Nagy Péter Pápai Zoltán A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai Nagy Péter Pápai Zoltán 1 A piaci erő közgazdasági fogalma A kiindulópont a tökéletes versenyhez való viszony Tökéletes verseny esetén egyik szereplőnek

Részletesebben