BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DECEMBER 13-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 13-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE"

Átírás

1 BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DECEMBER 13-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 10/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet az önkormányzat évi költségvetéséről szóló B1 1/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról 11/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési A1 Szabályzatáról szóló 4/2003. (IV. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 12/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet a évi költségvetési gazdálkodás átmeneti B3 szabályairól szóló rendelet módosításáról 13/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet köztemető fenntartásáról I6 Határozatok 112/2010. (XII. 13.) BKt. határozat 113/2010. (XII. 13.) BKt. határozat 114/2010. (XII. 13.) BKt. határozat 115/2010. (XII. 13.) BKt. határozat 116/2010. (XII. 13.) BKt. határozat 117/2010. (XII. 13.) BKt. határozat 118/2010. (XII. 13.) BKt. határozat 119/2010. (XII. 13.) BKt. határozat 120/2010. (XII. 13.) BKt. határozat 121/2010. (XII. 13.) BKt. határozat Polgármesteri jelentés elfogadásáról Pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról Az önkormányzat évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról Farkas Lajos könyvvizsgálói véleményéről szóló jelentés elfogadásáról A Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás díjemelésének visszautasításáról A évi költségvetési koncepció elfogadásáról Farkas Lajos könyvvizsgálói véleményéről szóló jelentés elfogadásáról A évekre szóló Gazdasági Program elfogadásáról A évi munkaterv elfogadásáról A évi közmeghallgatás időpontjának és témájának elfogadásáról C5 C8 C4 Z1 Z1 D4 Z1 D2 Z1 A8

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete december 13-án (hétfő) 14:30 órai kezdettel Bojt Község Polgármesteri Hivatala tanácstermében megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Vass Mária polgármester Garaguly László alpolgármester Reikli Ferencné, Pető Miklós, Bazsó Sándor helyi képviselők Árgyelán Andrea Dr. Nagy Csaba Tiszó Sándorné körjegyző aljegyző pénzügyi irodavezető Meghívottak, vendégek: Rácz Emil Zsigmond kisebbségi képviselő Somogyi Csilla kisebbségi képviselő Garaguly Borbála idősek klubja vezető Petőné Kiss Éva Fésűsné Rácz Erzsébet tagóvoda vezető Jegyzőkönyvvezető: Árgyelán Marianna Vass Mária polgármester ülésvezető elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 5 jelen van, a képviselő-testület ülését megnyitja. Javasolja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását. Kéri, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi pontokkal. 1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről 2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről 3. Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról 4. Előterjesztés a évi pénzügyi előirányzatok módosítására és ezek alapján az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 16.) rendelet módosítására 5. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2003. (IV.2.) önkormányzati rendelet módosítására 2

3 6. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzata évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására 7. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 8/2007. (V. 15.) önkormányzati rendelet módosítására 8. Szóbeli előterjesztés köztemető fenntartásáról 9. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadásához 10. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzatának évekre szóló Gazdasági Programjára 11. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete évi munkatervéhez 12. Előterjesztés a évi közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására 13. Különfélék A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét elfogadta. Napirend tárgyalása: 1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről Vass Mária polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, kéri, tegyék fel kérdéseiket. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 112/2010. (XII. 13.) számú BKt. határozat: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testület elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb települést érintő eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről szóló jelentést. Felelős: Vass Mária polgármester Határidő: december 13. 3

4 2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről Vass Mária polgármester: A képviselők a tájékoztatót megkapták. Vannak fizetnivalók, de a hitelkeretet nem szeretnék maximálisan kihasználni. Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a tájékoztatót. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 113/2010. (XII. 13.) számú BKt. határozat: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Vass Mária polgármester Határidő: 2010.december Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról Vass Mária polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, kéri, tegyék fel esetleges kérdéseiket. Időarányosnak látja a bevételek és a kiadások adatait. Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Kapott az önkormányzat egyéb ÖNHIKI-t, de nem elegendő. A kifizetéseket a hitelkeretből meg tudjuk oldani, más forrás nincs. Vass Mária polgármester: Bevételek nincsenek pl. iparűzési adó, de kiadások vannak pl. közüzemi számlák. Naponta figyelnek a takarékoskodásra. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 114/2010. (XII. 13.) számú BKt. határozat: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. A képviselő-testület felhívja a gazdálkodás felelős vezetőit az év hátralévő részében a bevételek maradéktalan beszedésére, valamint a kiadási előirányzatok rendeltetésszerű és takarékos felhasználására. Felkéri a polgármestert a határozatokból adódó szükséges intézkedés megtételére. Felelős: Vass Mária polgármester Határidő: december 31. Vass Mária polgármester: A beszámolókhoz a könyvvizsgáló is elkészítette a véleményét. A beszámoló adataiból az állapítható meg, hogy az önkormányzat költségvetési gazdálkodását 4

5 nagy fegyelem jellemezte és a szükséges módosításokkal az önkormányzat évi gazdálkodásának jogi keretein belül biztosítani tudják. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a könyvvizsgálói jelentés elfogadásával. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 115/2010. (XII. 13.) számú BKt. határozat: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas Lajos bejegyzett könyvvizsgáló, Bojt Község Önkormányzat I.-III. negyedévi elkészített beszámolójának könyvvizsgálói véleményéről szóló könyvvizsgálói jelentését elfogadja. Felelős: Vass Mária polgármester Határidő: december Előterjesztés a évi pénzügyi előirányzatok módosítására és ezek alapján az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 16.) rendelet módosítására Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Csak egy módosítás van, a kisebbségnek a módosítása. A kisebbség pénzeszközeinek a felhasználása és a feladatalapú támogatás, illetve az állami támogatásnak az összege került bevételi előirányzatba. Vass Mária polgármester: A kisebbségi önkormányzat gazdálkodása beépül Bojt Község Önkormányzat költségvetésébe. Természetesen nincsen beleszólásuk, hogy mire költik a pénzt. A költségvetésükbe, ha bármilyen módosulás történik, akkor azt az önkormányzat költségvetésén is keresztül kell vezetni. Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Két forrásból kap a kisebbség támogatást. Fő forrás az állami támogatás, és van egy pályázat az ún. feladatalapú támogatás. A kisebbségnek önkormányzati támogatásra nagyon kevés lehetősége van. Ez a két forrás áll rendelkezésre. Vass Mária polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a rendeletmódosítást. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/ (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 5

6 Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el: (1) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/ (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve költségvetési szerveit és intézményeit évi költségvetésének módosítását a) kiadási főösszegét E Ft-ban - ebből működési E Ft-ban - ebből felhalmozási E Ft-ban b) bevételi főösszegét E Ft-ban - ebből működési E Ft-ban - ebből felhalmozási E Ft-ban c) tervezett működési hiányát E Ft-ban hagyja jóvá. 2. (1) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (3) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (4) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 3. (1) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésére is alkalmazni kell. (2) Ez a rendelet december 16. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Vass Mária sk. polgármester Árgyelán Andrea sk. körjegyző Záradék: A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: december 14. napján. Árgyelán Andrea körjegyző 6

7 5. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2003. (IV. 2.) önkormányzati rendelet módosítására Vass Mária polgármester: Az előterjesztésben olvasható az SZMSZ módosításának indoklása. Dr. Nagy Csaba aljegyző: Véleményem szerint ebben olyan feladatok vannak, amelyet el is lát az önkormányzat. Árgyelán Andrea körjegyző: Azt még hozzá kell tenni, hogy a költségvetés a kötelező alapfeladatokat fogja támogatni. Az önként vállalt feladatokat felül kell vizsgálni az önkormányzatoknak, hogy mennyire tudják azt a kötelező feladatokon felül, saját bevételeikből biztosítani. Ez most az év végi költségvetésnek a tendenciája. Vass Mária polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a rendelet módosításával. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2003. (IV. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés a) pontja és a 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el: 1. A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2003. (IV.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Bojt Község Önkormányzata Ártánd, Biharkeresztes és Told településekkel együtt körjegyzőséget alkot. A körjegyzőség székhelye Biharkeresztes. 2. Az Ör. 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. A képviselő-testület kötelező önkormányzati feladat- és hatásköreit az Ötv. írja elő. Törvény egyéb feladatokat is meghatározhat. 3. Az Ör. 8. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A települési önkormányzat képviselő-testületének önként vállalt önkormányzati feladatait az 1. melléklet tartalmazza. 7

8 4. (1) Az Ör. 10. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A hatáskör átruházásához a megválasztott képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. (2) Az Ör. 10. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) A képviselő-testület önálló rendeletben szabályozza a hatáskörök átruházásának rendjét. 5. Az Ör. 12. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület tagjainak száma 5 fő. A képviselők nevét a 2. melléklet tartalmazza. 6. Az Ör. 27. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [(2) A Képvislő-testület] b) rendeletének megjelölése: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének / (..) önkormányzati rendelete A rendeleteket külön-külön a naptári év elejétől kezdődően folyamatosan arab sorszámmal és évszámmal kell ellátni. A kihirdetés időpontját zárójelben kell jelezni; római számmal a hónapot, arab számmal a napot. 7. Az Ör. 32. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A képviselő-testület a képviselők vagyonnyilatkozatának kezelésére és az összeférhetetlenség kivizsgálására Ügyrendi Bizottságot hoz létre. A bizottság tagjainak nevét a 3. melléklet tartalmazza. 8. (1) Ez a rendelet december 15. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. (2) Hatályát veszti: a) az Ör. módosításáról szóló 13/2006. (XII.14.) önkormányzati rendelet; b) az Ör. módosításáról szóló 5/2008. (IV.01.) önkormányzati rendelet; c) az Ör. módosításáról szóló 19/2009. (XII.01.) önkormányzati rendelet. Vass Mária s. k. Árgyelán Andrea s. k. polgármester körjegyző Záradék: A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve december 14. napján Árgyelán Andrea körjegyző 8

9 1. melléklet a 11/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez Bojt Község Önkormányzat önként vállalt feladatai A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv.) 8. (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása, a helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásáról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. Az Ötv. 8. (2) bekezdése szerint, az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg - a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. Az önkormányzat önként vállalt feladatként gondoskodik: a településrendezésről, Elszármazottak Találkozójának megrendezéséről, Juniális megrendezéséről, Idősek Hete megrendezéséről, alapítványok, nonprofit szervezetek támogatásáról, önkormányzati honlap fenntartásáról, községi konyha üzemeltetéséről közreműködik a foglalkoztatás megoldásában, közösségi teret biztosít. 9

10 2. melléklet a 11/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének névsora 1./ Vass Mária polgármester 2./ Garaguly László alpolgármester 3./ Bazsó Sándor képviselő 4./ Pető Miklós képviselő 5./ Reikli Ferencné képviselő 3. melléklet a 11/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez Bojt Község Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának névsora 1. Reikli Ferencné elnök 2. Bazsó Sándor tag 3. Pető Miklós tag 4. Rácz Emil Zsigmond külső tag 10

11 1. függelék a 11/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez január 1-jétől érvényes szakfeladatrend önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége önkormányzati jogalkotás adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés víztermelés, -kezelés, - ellátás szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése út, autópálya építése egyéb m.n.s. építés közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása saját tulajdonú ingatlan adásvétele lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állat-egészségügyi ellátás általános épülettakarítás zöldterület-kezelés nemzeti ünnepek programjai kiemelt állami és önkormányzati rendezvények foglalkoztatást elősegítő támogatások munkanélküli ellátások finanszírozása területpolitikai támogatások és tevékenységek szektorhoz nem köthető komplex regionális gazdaságfejlesztési projektek támogatása központi költségvetési befizetések önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások közvilágítás város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai közterület rendjének fenntartása a lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 11

12 háziorvosi ügyeleti ellátás család- és nővédelmi egészségügyi gondozás település-egészségügyi feladatok önkormányzati szociális támogatások finanszírozása rendszeres szociális segély időskorúak járadéka lakásfenntartási támogatás normatív alapon helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás ápolási díj alanyi jogon ápolási díj méltányossági alapon rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás kiegészítő gyermekvédelmi támogatás óvodáztatási támogatás helyi eseti lakásfenntartási támogatás átmeneti segély temetési segély rendkívüli gyermekvédelmi támogatás mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások adósságkezelési szolgáltatás közgyógyellátás köztemetés Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás munkáltatók által nyújtott lakástámogatások a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások önkormányzati ifjúsági kezdeményezések, és programok, valamint támogatásuk idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk civil szervezetek működési támogatása civil szervezetek program- és egyéb támogatása közcélú foglalkoztatás közhasznú foglalkoztatás 12

13 közmunka egyéb m.n.s. közösségi társadalmi tevékenységek támogatása kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése közművelődési tevékenységek és támogatásuk szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás m.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység köztemető-fenntartás és működtetés 13

14 6. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására Vass Mária polgármester: A költségvetés elfogadása és a 2010-es év lezárása között, tehát december 31. és az új költségvetés elfogadása közötti időszakban, nem lesz még költségvetési rendelet ezért ezt a köztes időt, szoktuk átmeneti rendelettel szabályozni. Árgyelán Andrea körjegyző: A évi költségvetés az, ami irányadó addig, amíg megalkotásra nem kerül az új rendelet. Vass Mária polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a évi költségvetési gazdálkodás átmenet szabályairól szóló rendelet megalkotásával. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelete Bojt Község Önkormányzat a évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól Bojt Község Képviselő- testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya kiterjed Bojt Község Önkormányzata, valamint a fenntartásában működő valamennyi költségvetési szerv gazdálkodására. 2. (1) Bojt Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy január 1- jétől a évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat évi gazdálkodásának folyamatosságát Bojt Község Önkormányzata évi költségvetéséről módosított 1/2010. (II. 16.) BKt. rendelet módosított előirányzatainak szintjén biztosítsa. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvénynek, illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelően a szükséges intézkedést tegye meg. (3) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a évi költségvetés részét képezi, beépül a évi költségvetésbe. 3. (1) E rendelet január l-jén lép hatályba. 14

15 (2) E rendelet Bojt Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti. Vass Mária sk. polgármester Árgyelán Andrea sk. jegyző Záradék: A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: december 14. Árgyelán Andrea jegyző 7. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 8/2007. (V. 15.) önkormányzati rendelet módosítására Vass Mária polgármester: A szemétszállítási díjról szóló rendeletet, ha elfogadja a képviselőtestület, akkor a lakosságnak azt az összeget számlázzák ki, amit a szilárd hulladéklerakó és hasznosító társulás ajánl elfogadásra. Ha ennél kevesebb összeget határozunk meg, a különbözetet az önkormányzatnak kell mellé tenni. A Társulásban 51%-os tulajdonos a Bojti Önkormányzat. A lakosság bevételéhez képest magas a szemétszállítási díj, ennek ellenére mindenhol áremelést terveznek. Árgyelán Andrea körjegyző: Az önkormányzat Biharkeresztesen nem fogadta el a rendelet tervezetet, viszont a polgármester úr még egyeztető tárgyalásokat folytat a Hulladékgazdálkodási Társulásnál és amennyiben ezek eredményre vezetnek akkor még a két ünnep között egy új díjkalkulációt fognak kapni az önkormányzatok, és ez alapján a rendeletet már annak megfelelően el lehet fogadni. A két ünnep között mindenképpen dönteni kell arról, hogy ha lesz még egy új díjkalkuláció, akkor annak megfelelően kerüljön elfogadásra, ha viszont nem lesz, akkor a jelenlegi emelésnek megfelelően kerüljön elfogadásra, mert az önkormányzat az 5,83 %-ot nem tudja önerőből bevállalni. Vass Mária polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e azzal a javaslattal, hogy most ne fogadják el a díjemelést. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 116/2010. (XII. 13.) számú BKt. határozat: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás a települési szilárd hulladék elszállításának évre vonatkozó 5.83%-os díjemelést nem fogadja el. Felkéri Vass Mária polgármestert az ügyben további tárgyalások lefolytatására. Felelős: Vass Mária polgármester Határidő: december 13. folyamatos a tárgyalások lefolytatására 15

16 8. Szóbeli előterjesztés a köztemető fenntartásáról Dr. Nagy Csaba aljegyző: A képviselő-testület alkotott a köztemető fenntartásáról szóló rendeletet, ami egy későbbi időpontba lépett hatályba. A rendelethez hozzá tartozik egy megállapodás a temető tulajdonosával. Ezt a megállapodást azonban az egyház nem írta alá. A temető tulajdonosa az egyház, a ravatalozó tulajdonosa csak az önkormányzat, viszont a törvényi feladat az, hogy az önkormányzat ellássa a köztemető üzemeltetését. Megállapodás hiányába, ami arról szólt volna, hogy hogyan és milyen módon látja el az üzemeltetést az önkormányzat az egyházi tulajdonú temető üzemeltetését abban lett volna rögzítve. Ha ez a megállapodás elfogadást nyer mindkét fél részéről az önkormányzat és az egyház részéről akkor lett volna egész az önkormányzati rendelet. Ennek a rendeletnek is feltétele a megállapodás elfogadása. Gondoltunk arra jegyző asszonnyal, hogy az elképzelésünket előzetesen megküldjük a Közigazgatási Hivatalnak arra az esetre, hogyha az egyház ezt a rövidebb megállapodást sem írná alá. Tovább kellene tárgyalni az egyházzal. Vass Mária polgármester: Nincs szó arról, hogy az önkormányzat el szeretné tulajdonítani az egyháztól a temetőt. Árgyelán Andrea körjegyző: Ha ezt most elfogadja a képviselő-testület akkor ezt a másik félnek is alá kellene írni egy levél kíséretében. Dr. Nagy Csaba aljegyző: Az új napirendi pont így az lesz, hogy mindenféle megállapodás nélkül az önkormányzat tényszerűen rögzít a rendeletében dolgokat és akkor a megállapodás részéről aláírás nélkül pusztán egy rendelet lesz, amit be kell tartania. Árgyelán Andrea körjegyző: Sírhelymegváltástól kezdve bármi, aminek meghatározott díjai vannak a temetkezésről szóló törvény szerint, ezek bele vannak foglalva a rendeletbe, azokat be kell tartania. Nincs már onnantól kezdve saját hatásköre arra vonatkozóan, hogy megállapítsa ezeket, a díjakat vagy ezeknek az eljárás rendjét. Vass Mária polgármester: A ravatalozót az önkormányzat működteti, rendben tartja. Árgyelán Andrea körjegyző: Az önkormányzatnak nincs szerződése egyetlen szolgáltatóval sem. A temetőrendeletnek nem minden része van betartva. Vass Mária polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a rendeletet. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelete köztemető fenntartásáról A temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 41. (3) bekezdés felhatalmazása alapján - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el: 16

17 1. Bojt Község Önkormányzata a 034 hrsz. alatti - a Református Egyház tulajdonát képező - köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét, e rendelet mellékletét képező megállapodás alapján látja el. 2. A temető fenntartása a tulajdonos feladata. 3. (1) Ez a rendelet február 1. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 7/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet. Vass Mária s. k. Árgyelán Andrea s. k. polgármester körjegyző Záradék: A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve december 14. napján Árgyelán Andrea körjegyző Melléklet a 13/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez MEGÁLLAPODÁS a köztemetési feladat ellátására A megállapodás létrejött egyrészről Bojt Község Önkormányzata (4114 Bojt, Ady E. u. 5.), képviseletében Vass Mária polgármester, másrészről a Bojti Református Egyház, Lelkészi Hivatal (4114 Bojt, Kálvin tér 1.), képviseletében Fegyver Tünde lelkésznő között, az alábbiak szerint: 1. A Felek megállapítják, hogy a Bojt 034 hrsz. alatti temető a Református Egyház tulajdona, míg a temetőben található ravatalozó Bojt Község Önkormányzat tulajdona. 2. A Felek megállapodnak, hogy a temető üzemeltetésének rendjét a tulajdonos Református Egyház előírásai tartalmazzák. 3. Bojt Község Önkormányzata vállalja a ravatalozó fenntartását, illetőleg azt díjmentesen a temető üzemeltetőjének rendelkezésére bocsátja. 4. Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a temetőt köztemetőként üzemelteti. Bojt,.. Vass Mária polgármester Fegyver Tünde lelkész 17

18 Dr. Nagy Csaba aljegyző az ülésről eltávozott. 9. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadásához Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: A működési kiadásokat mindenféleképpen csökkenteni szükséges, mert olyan források nem állnak rendelkezésre, amelyre a működés biztosítható. A gépjárműadót és iparűzési adót kb. be lehet határolni, nem sok. 16 MFt-os hiánnyal ezt a költségvetést jövőre nem lehet megtervezni. Nincsen olyan biztos forrás, ami realizálható lenne, és amire rá lehetne építeni ezt a költségvetést. A költségvetési korlátok egyre szűkebbek és jobban meg kell nézni, hogy mennyi létszámmal dolgoznak, mennyi dologi kiadás tervezhető. A kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladatoknak a működtetése. A nyert 2 millió 200 EFt kevés ehhez a költségvetéshez. Működik a konyha is de, a számlákat nem tudják fizetni. Nincsenek tartalékok, pénzmaradvány nem lesz. Vass Mária polgármester: A települést eladósítani semmiképpen sem szeretnék. Valóban nagy gondot okoz a konyha működtetése, a rezsiköltség. Nagyon sokba kerül egy ebéd. Kevés adagot főz a konyha, így egy adagra sok rezsiköltség jut. Napi Ft-ra jön ki az élelmezés az erre a célra kapott normatívából. A másik felét az önkormányzatnak kell hozzá tenni. Két vállalkozóval is folytattak már beszélgetést, akik a konyha működtetését és a feladatok ellátását vállalnák át. Kötelező ingyen ebédet adni azoknak a gyerekeknek, akik erre rászorulnak. Fel kellene újítani a konyhát, nagyon nehéz felfűteni. Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: 16 MFt-al nem szabad betervezni egy ekkora önkormányzatnak a költségvetését. Árgyelán Andrea körjegyző: Minimális költségvetési hiány lehet. Az alapfeladatok finanszírozva lesznek, a nem kötelező önkormányzati feladatok semmivel nem lesznek finanszírozva, pl. konyha. A nem kötelező önkormányzati feladatokat nem lehet a évi költségvetés terhére terhelni. Vass Mária polgármester: Óvoda, iskola, egészségi, szociális ellátás ezekre sem kapnak annyi normatívát. Árgyelán Andrea körjegyző: Magasabb létszámmal dolgozik minden egyes feladat ellátó hely, mint amennyi a kötelező létszám. Az önkormányzat nem tudja megtartani a munkahelyeket, de újat sem tud teremteni. Vass Mária polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 117/2010. (XII. 13.) számú BKt. határozat: Bojt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetési koncepciót megismerte és elfogadja. 18

19 Felkéri a polgármester, hogy a évi költségvetés tervezéséhez szükséges intézkedéseket - felhívás az intézmények tervezési munkáinak megkezdésére, a körjegyzőségi társulási hozzájárulások egyeztetésének kezdeményezése - tegye meg. Felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a évei költségvetést érintő rendeletek felülvizsgálatáról. Felelős: Határidő: Vass Mária polgármester december 31. az intézkedések megtételére január 15. a rendeletek felülvizsgálatára Vass Mária polgármester: A évi költségvetési koncepcióhoz a Könyvvizsgáló elkészítette a véleményét. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a könyvvizsgálói jelentés elfogadásával. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 118/2010. (XII. 13.) számú BKt. határozat: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas Lajos bejegyzett könyvvizsgáló, a Bojt Község Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának könyvvizsgálói véleményéről szóló könyvvizsgálói jelentését elfogadja. Felelős: Vass Mária polgármester Határidő: december Előterjesztés Bojt Község Önkormányzatának évekre szóló Gazdasági Programjára Vass Mária polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, áttanulmányozhatta. Pályázatokra nagyon számítanak. Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a évekre szóló Gazdasági Programot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 119/2010. (XII. 13.) számú BKt. határozat: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bojt Község Önkormányzatának évekre szóló Gazdasági Programját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: Vass Mária polgármester Határidő: december

20 Melléklet a 119/2010. (XII. 13.) számú BKt. határozathoz: Bojt Község Önkormányzatának Gazdasági Programja Az önkormányzat Gazdasági Programjának elkészítését az Ötv. 91. (1) bekezdése írja elő. Az előző ciklus eredményeire építve, a folyamatban lévő feladatok végrehajtásával zökkenőmentes átmenet biztosítására törekszem. Az éves költségvetés bevételi oldalának tőlünk függő részének fokozása fog vezérelni, ennek érdekében együtt kívánok működni a körjegyzőség többi településének önkormányzatával, a hivatal dolgozóival, a kistérségi társulás önkormányzataival. Mindezek mellett törekszem a pályázatok széleskörű kihasználására: legyen az kistérségi, megyei, regionális, országos vagy uniós pályázat. Építeni kívánok a falu lakosságának összefogására, hogy minél inkább lakható, élni hagyó és segítő településsé váljon. Az Önkormányzat számára kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges alapok megteremtése, a mindenkori költségvetés takarékos, gazdaságos hatékony felhasználása, a településen élő minden korosztály és réteg igényeinek figyelembe vétele szerint történjen. Ki kell használnia az önkormányzatnak a falu természeti, építészeti, értékeit. A múlt értékeinek megőrzésére, hagyományainak ápolására kell törekednünk. 1. A település bemutatása Bojt Község Hajdú-Bihar megyében, a Berettyóújfalui kistérségben, a Kis-Körös bal partján, Biharkeresztestől északra, Nagykereki és Hencida között fekvő település. Bojt a környék legrégebbi települései közé tartozik ben a település lakosságának 89%-a magyar, 10%-a cigány, 1%- a német nemzetiségűnek vallotta magát. Azóta a lakosság összetételének aránya jelentősen megváltozott. Jelenleg a lakosság több mint felét alkotó roma népesség foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi, jövedelmi és lakhatási helyzetére vonatkozó mutatók messze elmaradnak a nem-roma lakosság mutatóitól. A romák integrációjának érdekében első lépésként a következő intézkedések meghozatalára kerülhet sor: az életminőség javítása érdekében a roma telepek felszámolására, integrált oktatás és képzés elősegítésére, a foglalkoztatás növelésére, és az információs társadalomba való integrációra. A gyermekek szegénységének kockázatát növelő tényező közé tartozik a szülő kereső foglalkozásának hiánya, a nagycsaládban való nevelkedés, illetve a hátrányos lakóhely. A gyermekszegénység kezelésének egyik kulcskérdése a szülők foglalkoztatási esélyeinek növelése, de természetesen további eszközt jelentenek a pénzbeli és természetbeni támogatások, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások. A másik kiemelt társadalmi csoport az idős emberek csoportja. A magyar társadalom elöregedő társadalom. Az elöregedés kihívásaira adott válaszok az aktív öregedés" ezért nálunk is egyre inkább a figyelem középpontjába kerül. Az aktív és méltó időskor érdekében szükséges az idős emberek aktív és széleskörű részvételének elősegítése, ennek érdekében idősbarát fizikai és társadalmi környezet megteremtése, és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés bővítése 20

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek 1/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet 2/2011. (I. 28.) önkormányzat rendelet BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE a közüzemi

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBERUÁR 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBERUÁR 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBERUÁR 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2010. december 21-én megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzat

Részletesebben

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 462-2/2012. 1/2012. számú 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.)

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2014-2019. tervezet

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2014-2019. tervezet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Gazdasági Programja 2014-2019 tervezet 1 Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -ában foglaltak értelmében a képviselő-testületnek

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. 2013. július 16. 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZÉCSÉNYFELFALU BEMUTATÁSA... 5 Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja...

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben)

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) 2 Tervezet Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011. (VIII. 25. ) rendelete az önkormányzat szervezeti

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Önkormányzati Hivatal hivatali helyisége Kaskantyú, Hunyadi János utca 16

Önkormányzati Hivatal hivatali helyisége Kaskantyú, Hunyadi János utca 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 4/2015. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. április 28-án (kedd) 17 30 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit Jegyzőkönyv Készült: 2013. október 31-én 14 00 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-22/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 10-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-22/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 10-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-22/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 10-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: 20/2012.(X.10.) 21/2012.(X.10.) Határozatok: 192/2012.(X.10.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójára Előterjesztő: Tóth József polgármester Készítette: Dr.

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Tartalomjegyzék: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata ( 2015) Helyi Esélyegyenlőségi Program ( 2013-2018) Edde Község Önkormányzata

Részletesebben