BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DECEMBER 13-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 13-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE"

Átírás

1 BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DECEMBER 13-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 10/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet az önkormányzat évi költségvetéséről szóló B1 1/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról 11/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési A1 Szabályzatáról szóló 4/2003. (IV. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 12/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet a évi költségvetési gazdálkodás átmeneti B3 szabályairól szóló rendelet módosításáról 13/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet köztemető fenntartásáról I6 Határozatok 112/2010. (XII. 13.) BKt. határozat 113/2010. (XII. 13.) BKt. határozat 114/2010. (XII. 13.) BKt. határozat 115/2010. (XII. 13.) BKt. határozat 116/2010. (XII. 13.) BKt. határozat 117/2010. (XII. 13.) BKt. határozat 118/2010. (XII. 13.) BKt. határozat 119/2010. (XII. 13.) BKt. határozat 120/2010. (XII. 13.) BKt. határozat 121/2010. (XII. 13.) BKt. határozat Polgármesteri jelentés elfogadásáról Pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról Az önkormányzat évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról Farkas Lajos könyvvizsgálói véleményéről szóló jelentés elfogadásáról A Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás díjemelésének visszautasításáról A évi költségvetési koncepció elfogadásáról Farkas Lajos könyvvizsgálói véleményéről szóló jelentés elfogadásáról A évekre szóló Gazdasági Program elfogadásáról A évi munkaterv elfogadásáról A évi közmeghallgatás időpontjának és témájának elfogadásáról C5 C8 C4 Z1 Z1 D4 Z1 D2 Z1 A8

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete december 13-án (hétfő) 14:30 órai kezdettel Bojt Község Polgármesteri Hivatala tanácstermében megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Vass Mária polgármester Garaguly László alpolgármester Reikli Ferencné, Pető Miklós, Bazsó Sándor helyi képviselők Árgyelán Andrea Dr. Nagy Csaba Tiszó Sándorné körjegyző aljegyző pénzügyi irodavezető Meghívottak, vendégek: Rácz Emil Zsigmond kisebbségi képviselő Somogyi Csilla kisebbségi képviselő Garaguly Borbála idősek klubja vezető Petőné Kiss Éva Fésűsné Rácz Erzsébet tagóvoda vezető Jegyzőkönyvvezető: Árgyelán Marianna Vass Mária polgármester ülésvezető elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 5 jelen van, a képviselő-testület ülését megnyitja. Javasolja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását. Kéri, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi pontokkal. 1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről 2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről 3. Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról 4. Előterjesztés a évi pénzügyi előirányzatok módosítására és ezek alapján az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 16.) rendelet módosítására 5. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2003. (IV.2.) önkormányzati rendelet módosítására 2

3 6. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzata évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására 7. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 8/2007. (V. 15.) önkormányzati rendelet módosítására 8. Szóbeli előterjesztés köztemető fenntartásáról 9. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadásához 10. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzatának évekre szóló Gazdasági Programjára 11. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete évi munkatervéhez 12. Előterjesztés a évi közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására 13. Különfélék A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét elfogadta. Napirend tárgyalása: 1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről Vass Mária polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, kéri, tegyék fel kérdéseiket. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 112/2010. (XII. 13.) számú BKt. határozat: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testület elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb települést érintő eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről szóló jelentést. Felelős: Vass Mária polgármester Határidő: december 13. 3

4 2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről Vass Mária polgármester: A képviselők a tájékoztatót megkapták. Vannak fizetnivalók, de a hitelkeretet nem szeretnék maximálisan kihasználni. Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a tájékoztatót. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 113/2010. (XII. 13.) számú BKt. határozat: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Vass Mária polgármester Határidő: 2010.december Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról Vass Mária polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, kéri, tegyék fel esetleges kérdéseiket. Időarányosnak látja a bevételek és a kiadások adatait. Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Kapott az önkormányzat egyéb ÖNHIKI-t, de nem elegendő. A kifizetéseket a hitelkeretből meg tudjuk oldani, más forrás nincs. Vass Mária polgármester: Bevételek nincsenek pl. iparűzési adó, de kiadások vannak pl. közüzemi számlák. Naponta figyelnek a takarékoskodásra. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 114/2010. (XII. 13.) számú BKt. határozat: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. A képviselő-testület felhívja a gazdálkodás felelős vezetőit az év hátralévő részében a bevételek maradéktalan beszedésére, valamint a kiadási előirányzatok rendeltetésszerű és takarékos felhasználására. Felkéri a polgármestert a határozatokból adódó szükséges intézkedés megtételére. Felelős: Vass Mária polgármester Határidő: december 31. Vass Mária polgármester: A beszámolókhoz a könyvvizsgáló is elkészítette a véleményét. A beszámoló adataiból az állapítható meg, hogy az önkormányzat költségvetési gazdálkodását 4

5 nagy fegyelem jellemezte és a szükséges módosításokkal az önkormányzat évi gazdálkodásának jogi keretein belül biztosítani tudják. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a könyvvizsgálói jelentés elfogadásával. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 115/2010. (XII. 13.) számú BKt. határozat: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas Lajos bejegyzett könyvvizsgáló, Bojt Község Önkormányzat I.-III. negyedévi elkészített beszámolójának könyvvizsgálói véleményéről szóló könyvvizsgálói jelentését elfogadja. Felelős: Vass Mária polgármester Határidő: december Előterjesztés a évi pénzügyi előirányzatok módosítására és ezek alapján az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 16.) rendelet módosítására Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Csak egy módosítás van, a kisebbségnek a módosítása. A kisebbség pénzeszközeinek a felhasználása és a feladatalapú támogatás, illetve az állami támogatásnak az összege került bevételi előirányzatba. Vass Mária polgármester: A kisebbségi önkormányzat gazdálkodása beépül Bojt Község Önkormányzat költségvetésébe. Természetesen nincsen beleszólásuk, hogy mire költik a pénzt. A költségvetésükbe, ha bármilyen módosulás történik, akkor azt az önkormányzat költségvetésén is keresztül kell vezetni. Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Két forrásból kap a kisebbség támogatást. Fő forrás az állami támogatás, és van egy pályázat az ún. feladatalapú támogatás. A kisebbségnek önkormányzati támogatásra nagyon kevés lehetősége van. Ez a két forrás áll rendelkezésre. Vass Mária polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a rendeletmódosítást. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/ (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 5

6 Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el: (1) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/ (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve költségvetési szerveit és intézményeit évi költségvetésének módosítását a) kiadási főösszegét E Ft-ban - ebből működési E Ft-ban - ebből felhalmozási E Ft-ban b) bevételi főösszegét E Ft-ban - ebből működési E Ft-ban - ebből felhalmozási E Ft-ban c) tervezett működési hiányát E Ft-ban hagyja jóvá. 2. (1) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (3) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (4) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 3. (1) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésére is alkalmazni kell. (2) Ez a rendelet december 16. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Vass Mária sk. polgármester Árgyelán Andrea sk. körjegyző Záradék: A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: december 14. napján. Árgyelán Andrea körjegyző 6

7 5. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2003. (IV. 2.) önkormányzati rendelet módosítására Vass Mária polgármester: Az előterjesztésben olvasható az SZMSZ módosításának indoklása. Dr. Nagy Csaba aljegyző: Véleményem szerint ebben olyan feladatok vannak, amelyet el is lát az önkormányzat. Árgyelán Andrea körjegyző: Azt még hozzá kell tenni, hogy a költségvetés a kötelező alapfeladatokat fogja támogatni. Az önként vállalt feladatokat felül kell vizsgálni az önkormányzatoknak, hogy mennyire tudják azt a kötelező feladatokon felül, saját bevételeikből biztosítani. Ez most az év végi költségvetésnek a tendenciája. Vass Mária polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a rendelet módosításával. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2003. (IV. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés a) pontja és a 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el: 1. A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2003. (IV.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Bojt Község Önkormányzata Ártánd, Biharkeresztes és Told településekkel együtt körjegyzőséget alkot. A körjegyzőség székhelye Biharkeresztes. 2. Az Ör. 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. A képviselő-testület kötelező önkormányzati feladat- és hatásköreit az Ötv. írja elő. Törvény egyéb feladatokat is meghatározhat. 3. Az Ör. 8. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A települési önkormányzat képviselő-testületének önként vállalt önkormányzati feladatait az 1. melléklet tartalmazza. 7

8 4. (1) Az Ör. 10. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A hatáskör átruházásához a megválasztott képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. (2) Az Ör. 10. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) A képviselő-testület önálló rendeletben szabályozza a hatáskörök átruházásának rendjét. 5. Az Ör. 12. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület tagjainak száma 5 fő. A képviselők nevét a 2. melléklet tartalmazza. 6. Az Ör. 27. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [(2) A Képvislő-testület] b) rendeletének megjelölése: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének / (..) önkormányzati rendelete A rendeleteket külön-külön a naptári év elejétől kezdődően folyamatosan arab sorszámmal és évszámmal kell ellátni. A kihirdetés időpontját zárójelben kell jelezni; római számmal a hónapot, arab számmal a napot. 7. Az Ör. 32. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A képviselő-testület a képviselők vagyonnyilatkozatának kezelésére és az összeférhetetlenség kivizsgálására Ügyrendi Bizottságot hoz létre. A bizottság tagjainak nevét a 3. melléklet tartalmazza. 8. (1) Ez a rendelet december 15. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. (2) Hatályát veszti: a) az Ör. módosításáról szóló 13/2006. (XII.14.) önkormányzati rendelet; b) az Ör. módosításáról szóló 5/2008. (IV.01.) önkormányzati rendelet; c) az Ör. módosításáról szóló 19/2009. (XII.01.) önkormányzati rendelet. Vass Mária s. k. Árgyelán Andrea s. k. polgármester körjegyző Záradék: A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve december 14. napján Árgyelán Andrea körjegyző 8

9 1. melléklet a 11/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez Bojt Község Önkormányzat önként vállalt feladatai A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv.) 8. (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása, a helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásáról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. Az Ötv. 8. (2) bekezdése szerint, az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg - a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. Az önkormányzat önként vállalt feladatként gondoskodik: a településrendezésről, Elszármazottak Találkozójának megrendezéséről, Juniális megrendezéséről, Idősek Hete megrendezéséről, alapítványok, nonprofit szervezetek támogatásáról, önkormányzati honlap fenntartásáról, községi konyha üzemeltetéséről közreműködik a foglalkoztatás megoldásában, közösségi teret biztosít. 9

10 2. melléklet a 11/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének névsora 1./ Vass Mária polgármester 2./ Garaguly László alpolgármester 3./ Bazsó Sándor képviselő 4./ Pető Miklós képviselő 5./ Reikli Ferencné képviselő 3. melléklet a 11/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez Bojt Község Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának névsora 1. Reikli Ferencné elnök 2. Bazsó Sándor tag 3. Pető Miklós tag 4. Rácz Emil Zsigmond külső tag 10

11 1. függelék a 11/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez január 1-jétől érvényes szakfeladatrend önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége önkormányzati jogalkotás adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés víztermelés, -kezelés, - ellátás szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése út, autópálya építése egyéb m.n.s. építés közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása saját tulajdonú ingatlan adásvétele lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állat-egészségügyi ellátás általános épülettakarítás zöldterület-kezelés nemzeti ünnepek programjai kiemelt állami és önkormányzati rendezvények foglalkoztatást elősegítő támogatások munkanélküli ellátások finanszírozása területpolitikai támogatások és tevékenységek szektorhoz nem köthető komplex regionális gazdaságfejlesztési projektek támogatása központi költségvetési befizetések önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások közvilágítás város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai közterület rendjének fenntartása a lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 11

12 háziorvosi ügyeleti ellátás család- és nővédelmi egészségügyi gondozás település-egészségügyi feladatok önkormányzati szociális támogatások finanszírozása rendszeres szociális segély időskorúak járadéka lakásfenntartási támogatás normatív alapon helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás ápolási díj alanyi jogon ápolási díj méltányossági alapon rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás kiegészítő gyermekvédelmi támogatás óvodáztatási támogatás helyi eseti lakásfenntartási támogatás átmeneti segély temetési segély rendkívüli gyermekvédelmi támogatás mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások adósságkezelési szolgáltatás közgyógyellátás köztemetés Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás munkáltatók által nyújtott lakástámogatások a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások önkormányzati ifjúsági kezdeményezések, és programok, valamint támogatásuk idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk civil szervezetek működési támogatása civil szervezetek program- és egyéb támogatása közcélú foglalkoztatás közhasznú foglalkoztatás 12

13 közmunka egyéb m.n.s. közösségi társadalmi tevékenységek támogatása kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése közművelődési tevékenységek és támogatásuk szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás m.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység köztemető-fenntartás és működtetés 13

14 6. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására Vass Mária polgármester: A költségvetés elfogadása és a 2010-es év lezárása között, tehát december 31. és az új költségvetés elfogadása közötti időszakban, nem lesz még költségvetési rendelet ezért ezt a köztes időt, szoktuk átmeneti rendelettel szabályozni. Árgyelán Andrea körjegyző: A évi költségvetés az, ami irányadó addig, amíg megalkotásra nem kerül az új rendelet. Vass Mária polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a évi költségvetési gazdálkodás átmenet szabályairól szóló rendelet megalkotásával. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelete Bojt Község Önkormányzat a évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól Bojt Község Képviselő- testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya kiterjed Bojt Község Önkormányzata, valamint a fenntartásában működő valamennyi költségvetési szerv gazdálkodására. 2. (1) Bojt Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy január 1- jétől a évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat évi gazdálkodásának folyamatosságát Bojt Község Önkormányzata évi költségvetéséről módosított 1/2010. (II. 16.) BKt. rendelet módosított előirányzatainak szintjén biztosítsa. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvénynek, illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelően a szükséges intézkedést tegye meg. (3) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a évi költségvetés részét képezi, beépül a évi költségvetésbe. 3. (1) E rendelet január l-jén lép hatályba. 14

15 (2) E rendelet Bojt Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti. Vass Mária sk. polgármester Árgyelán Andrea sk. jegyző Záradék: A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: december 14. Árgyelán Andrea jegyző 7. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 8/2007. (V. 15.) önkormányzati rendelet módosítására Vass Mária polgármester: A szemétszállítási díjról szóló rendeletet, ha elfogadja a képviselőtestület, akkor a lakosságnak azt az összeget számlázzák ki, amit a szilárd hulladéklerakó és hasznosító társulás ajánl elfogadásra. Ha ennél kevesebb összeget határozunk meg, a különbözetet az önkormányzatnak kell mellé tenni. A Társulásban 51%-os tulajdonos a Bojti Önkormányzat. A lakosság bevételéhez képest magas a szemétszállítási díj, ennek ellenére mindenhol áremelést terveznek. Árgyelán Andrea körjegyző: Az önkormányzat Biharkeresztesen nem fogadta el a rendelet tervezetet, viszont a polgármester úr még egyeztető tárgyalásokat folytat a Hulladékgazdálkodási Társulásnál és amennyiben ezek eredményre vezetnek akkor még a két ünnep között egy új díjkalkulációt fognak kapni az önkormányzatok, és ez alapján a rendeletet már annak megfelelően el lehet fogadni. A két ünnep között mindenképpen dönteni kell arról, hogy ha lesz még egy új díjkalkuláció, akkor annak megfelelően kerüljön elfogadásra, ha viszont nem lesz, akkor a jelenlegi emelésnek megfelelően kerüljön elfogadásra, mert az önkormányzat az 5,83 %-ot nem tudja önerőből bevállalni. Vass Mária polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e azzal a javaslattal, hogy most ne fogadják el a díjemelést. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 116/2010. (XII. 13.) számú BKt. határozat: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás a települési szilárd hulladék elszállításának évre vonatkozó 5.83%-os díjemelést nem fogadja el. Felkéri Vass Mária polgármestert az ügyben további tárgyalások lefolytatására. Felelős: Vass Mária polgármester Határidő: december 13. folyamatos a tárgyalások lefolytatására 15

16 8. Szóbeli előterjesztés a köztemető fenntartásáról Dr. Nagy Csaba aljegyző: A képviselő-testület alkotott a köztemető fenntartásáról szóló rendeletet, ami egy későbbi időpontba lépett hatályba. A rendelethez hozzá tartozik egy megállapodás a temető tulajdonosával. Ezt a megállapodást azonban az egyház nem írta alá. A temető tulajdonosa az egyház, a ravatalozó tulajdonosa csak az önkormányzat, viszont a törvényi feladat az, hogy az önkormányzat ellássa a köztemető üzemeltetését. Megállapodás hiányába, ami arról szólt volna, hogy hogyan és milyen módon látja el az üzemeltetést az önkormányzat az egyházi tulajdonú temető üzemeltetését abban lett volna rögzítve. Ha ez a megállapodás elfogadást nyer mindkét fél részéről az önkormányzat és az egyház részéről akkor lett volna egész az önkormányzati rendelet. Ennek a rendeletnek is feltétele a megállapodás elfogadása. Gondoltunk arra jegyző asszonnyal, hogy az elképzelésünket előzetesen megküldjük a Közigazgatási Hivatalnak arra az esetre, hogyha az egyház ezt a rövidebb megállapodást sem írná alá. Tovább kellene tárgyalni az egyházzal. Vass Mária polgármester: Nincs szó arról, hogy az önkormányzat el szeretné tulajdonítani az egyháztól a temetőt. Árgyelán Andrea körjegyző: Ha ezt most elfogadja a képviselő-testület akkor ezt a másik félnek is alá kellene írni egy levél kíséretében. Dr. Nagy Csaba aljegyző: Az új napirendi pont így az lesz, hogy mindenféle megállapodás nélkül az önkormányzat tényszerűen rögzít a rendeletében dolgokat és akkor a megállapodás részéről aláírás nélkül pusztán egy rendelet lesz, amit be kell tartania. Árgyelán Andrea körjegyző: Sírhelymegváltástól kezdve bármi, aminek meghatározott díjai vannak a temetkezésről szóló törvény szerint, ezek bele vannak foglalva a rendeletbe, azokat be kell tartania. Nincs már onnantól kezdve saját hatásköre arra vonatkozóan, hogy megállapítsa ezeket, a díjakat vagy ezeknek az eljárás rendjét. Vass Mária polgármester: A ravatalozót az önkormányzat működteti, rendben tartja. Árgyelán Andrea körjegyző: Az önkormányzatnak nincs szerződése egyetlen szolgáltatóval sem. A temetőrendeletnek nem minden része van betartva. Vass Mária polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a rendeletet. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelete köztemető fenntartásáról A temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 41. (3) bekezdés felhatalmazása alapján - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el: 16

17 1. Bojt Község Önkormányzata a 034 hrsz. alatti - a Református Egyház tulajdonát képező - köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét, e rendelet mellékletét képező megállapodás alapján látja el. 2. A temető fenntartása a tulajdonos feladata. 3. (1) Ez a rendelet február 1. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 7/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet. Vass Mária s. k. Árgyelán Andrea s. k. polgármester körjegyző Záradék: A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve december 14. napján Árgyelán Andrea körjegyző Melléklet a 13/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez MEGÁLLAPODÁS a köztemetési feladat ellátására A megállapodás létrejött egyrészről Bojt Község Önkormányzata (4114 Bojt, Ady E. u. 5.), képviseletében Vass Mária polgármester, másrészről a Bojti Református Egyház, Lelkészi Hivatal (4114 Bojt, Kálvin tér 1.), képviseletében Fegyver Tünde lelkésznő között, az alábbiak szerint: 1. A Felek megállapítják, hogy a Bojt 034 hrsz. alatti temető a Református Egyház tulajdona, míg a temetőben található ravatalozó Bojt Község Önkormányzat tulajdona. 2. A Felek megállapodnak, hogy a temető üzemeltetésének rendjét a tulajdonos Református Egyház előírásai tartalmazzák. 3. Bojt Község Önkormányzata vállalja a ravatalozó fenntartását, illetőleg azt díjmentesen a temető üzemeltetőjének rendelkezésére bocsátja. 4. Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a temetőt köztemetőként üzemelteti. Bojt,.. Vass Mária polgármester Fegyver Tünde lelkész 17

18 Dr. Nagy Csaba aljegyző az ülésről eltávozott. 9. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadásához Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: A működési kiadásokat mindenféleképpen csökkenteni szükséges, mert olyan források nem állnak rendelkezésre, amelyre a működés biztosítható. A gépjárműadót és iparűzési adót kb. be lehet határolni, nem sok. 16 MFt-os hiánnyal ezt a költségvetést jövőre nem lehet megtervezni. Nincsen olyan biztos forrás, ami realizálható lenne, és amire rá lehetne építeni ezt a költségvetést. A költségvetési korlátok egyre szűkebbek és jobban meg kell nézni, hogy mennyi létszámmal dolgoznak, mennyi dologi kiadás tervezhető. A kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladatoknak a működtetése. A nyert 2 millió 200 EFt kevés ehhez a költségvetéshez. Működik a konyha is de, a számlákat nem tudják fizetni. Nincsenek tartalékok, pénzmaradvány nem lesz. Vass Mária polgármester: A települést eladósítani semmiképpen sem szeretnék. Valóban nagy gondot okoz a konyha működtetése, a rezsiköltség. Nagyon sokba kerül egy ebéd. Kevés adagot főz a konyha, így egy adagra sok rezsiköltség jut. Napi Ft-ra jön ki az élelmezés az erre a célra kapott normatívából. A másik felét az önkormányzatnak kell hozzá tenni. Két vállalkozóval is folytattak már beszélgetést, akik a konyha működtetését és a feladatok ellátását vállalnák át. Kötelező ingyen ebédet adni azoknak a gyerekeknek, akik erre rászorulnak. Fel kellene újítani a konyhát, nagyon nehéz felfűteni. Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: 16 MFt-al nem szabad betervezni egy ekkora önkormányzatnak a költségvetését. Árgyelán Andrea körjegyző: Minimális költségvetési hiány lehet. Az alapfeladatok finanszírozva lesznek, a nem kötelező önkormányzati feladatok semmivel nem lesznek finanszírozva, pl. konyha. A nem kötelező önkormányzati feladatokat nem lehet a évi költségvetés terhére terhelni. Vass Mária polgármester: Óvoda, iskola, egészségi, szociális ellátás ezekre sem kapnak annyi normatívát. Árgyelán Andrea körjegyző: Magasabb létszámmal dolgozik minden egyes feladat ellátó hely, mint amennyi a kötelező létszám. Az önkormányzat nem tudja megtartani a munkahelyeket, de újat sem tud teremteni. Vass Mária polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 117/2010. (XII. 13.) számú BKt. határozat: Bojt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetési koncepciót megismerte és elfogadja. 18

19 Felkéri a polgármester, hogy a évi költségvetés tervezéséhez szükséges intézkedéseket - felhívás az intézmények tervezési munkáinak megkezdésére, a körjegyzőségi társulási hozzájárulások egyeztetésének kezdeményezése - tegye meg. Felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a évei költségvetést érintő rendeletek felülvizsgálatáról. Felelős: Határidő: Vass Mária polgármester december 31. az intézkedések megtételére január 15. a rendeletek felülvizsgálatára Vass Mária polgármester: A évi költségvetési koncepcióhoz a Könyvvizsgáló elkészítette a véleményét. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a könyvvizsgálói jelentés elfogadásával. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 118/2010. (XII. 13.) számú BKt. határozat: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas Lajos bejegyzett könyvvizsgáló, a Bojt Község Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának könyvvizsgálói véleményéről szóló könyvvizsgálói jelentését elfogadja. Felelős: Vass Mária polgármester Határidő: december Előterjesztés Bojt Község Önkormányzatának évekre szóló Gazdasági Programjára Vass Mária polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, áttanulmányozhatta. Pályázatokra nagyon számítanak. Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a évekre szóló Gazdasági Programot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 119/2010. (XII. 13.) számú BKt. határozat: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bojt Község Önkormányzatának évekre szóló Gazdasági Programját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: Vass Mária polgármester Határidő: december

20 Melléklet a 119/2010. (XII. 13.) számú BKt. határozathoz: Bojt Község Önkormányzatának Gazdasági Programja Az önkormányzat Gazdasági Programjának elkészítését az Ötv. 91. (1) bekezdése írja elő. Az előző ciklus eredményeire építve, a folyamatban lévő feladatok végrehajtásával zökkenőmentes átmenet biztosítására törekszem. Az éves költségvetés bevételi oldalának tőlünk függő részének fokozása fog vezérelni, ennek érdekében együtt kívánok működni a körjegyzőség többi településének önkormányzatával, a hivatal dolgozóival, a kistérségi társulás önkormányzataival. Mindezek mellett törekszem a pályázatok széleskörű kihasználására: legyen az kistérségi, megyei, regionális, országos vagy uniós pályázat. Építeni kívánok a falu lakosságának összefogására, hogy minél inkább lakható, élni hagyó és segítő településsé váljon. Az Önkormányzat számára kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges alapok megteremtése, a mindenkori költségvetés takarékos, gazdaságos hatékony felhasználása, a településen élő minden korosztály és réteg igényeinek figyelembe vétele szerint történjen. Ki kell használnia az önkormányzatnak a falu természeti, építészeti, értékeit. A múlt értékeinek megőrzésére, hagyományainak ápolására kell törekednünk. 1. A település bemutatása Bojt Község Hajdú-Bihar megyében, a Berettyóújfalui kistérségben, a Kis-Körös bal partján, Biharkeresztestől északra, Nagykereki és Hencida között fekvő település. Bojt a környék legrégebbi települései közé tartozik ben a település lakosságának 89%-a magyar, 10%-a cigány, 1%- a német nemzetiségűnek vallotta magát. Azóta a lakosság összetételének aránya jelentősen megváltozott. Jelenleg a lakosság több mint felét alkotó roma népesség foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi, jövedelmi és lakhatási helyzetére vonatkozó mutatók messze elmaradnak a nem-roma lakosság mutatóitól. A romák integrációjának érdekében első lépésként a következő intézkedések meghozatalára kerülhet sor: az életminőség javítása érdekében a roma telepek felszámolására, integrált oktatás és képzés elősegítésére, a foglalkoztatás növelésére, és az információs társadalomba való integrációra. A gyermekek szegénységének kockázatát növelő tényező közé tartozik a szülő kereső foglalkozásának hiánya, a nagycsaládban való nevelkedés, illetve a hátrányos lakóhely. A gyermekszegénység kezelésének egyik kulcskérdése a szülők foglalkoztatási esélyeinek növelése, de természetesen további eszközt jelentenek a pénzbeli és természetbeni támogatások, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások. A másik kiemelt társadalmi csoport az idős emberek csoportja. A magyar társadalom elöregedő társadalom. Az elöregedés kihívásaira adott válaszok az aktív öregedés" ezért nálunk is egyre inkább a figyelem középpontjába kerül. Az aktív és méltó időskor érdekében szükséges az idős emberek aktív és széleskörű részvételének elősegítése, ennek érdekében idősbarát fizikai és társadalmi környezet megteremtése, és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés bővítése 20

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 13/2012. (XI.30.) A helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XII. 22.) önkormányzati E4 önkormányzati

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 52/2011. (V. 30.) 53/2011. (V. 30.) 54/2011. (V. 30.) 55/2011. (V. 30.) 56/2011. (V.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 29-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 29-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 29-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. SZEPTEMBER 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. SZEPTEMBER 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. SZEPTEMBER 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 12/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet az állattartásról szóló 9/2004. (IV. 19.) önkormányzati

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. MÁRCIUS 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. MÁRCIUS 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. MÁRCIUS 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 22/2015. (III. 31.) számú TKt határozat Told Község Önkormányzatának 2015-2019. évekre

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. SZEPTEMBER 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. SZEPTEMBER 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2013. (IX. 12.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 2-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 2-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 2-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 4/2012. (IV.03.) számú önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos I5 hulladékkezelési

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. NOVEMBER 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. NOVEMBER 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 103/2013. (XI. 21.) számú BKt. határozat 104/2013. (XI. 21.) számú BKt. határozat

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELNÖKE Száma: 1-96 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T SZMSZ módosításra Készült: a képviselő-testület

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 2-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 2-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 2-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozat: 53/2011. (V. 2.) TKt határozat a Biharkeresztes Város Önkormányzat Körjegyzőségi feladatok ellátásához

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Vámospércs

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Előadó : Dr.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 8/2012. (IV. 13.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. májusi r e n d k í v ü l

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 39/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 40/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 41/2014.

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁRCIUS 28-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁRCIUS 28-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁRCIUS 28-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2012. (III. 29.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására

a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007. (IV.26.) rendelet módosítására A rendelet 2. (5) bekezdése hatályát

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Javaslat. SZMSZ módosítására

Javaslat. SZMSZ módosítására Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 1-25/2010. Javaslat SZMSZ módosítására Készült: A Képviselő-testület februári ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. NOVEMBER 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. NOVEMBER 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. NOVEMBER 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 304/2011. (XI. 14.) BVKt határozat 305/2011. (XI. 14.) BVKt határozat 306/2011.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. március 27-én (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. március 27. Határozat:

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 28/2015 (IV.10.) számú Bkt. határozat: 29/2015 (IV.10.) számú Bkt. határozat: A belterületi

Részletesebben

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 43/ 2010.(03.29. ) Öh. számú A Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. szeptember 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. szeptember 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 8/2014. (IX. 16.) önkormányzati rendelet Nagykereki Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. A kazánprogram kérelem jóváhagyásáról A15

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. A kazánprogram kérelem jóváhagyásáról A15 BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 91/2012. (XI.14.) A kazánprogram kérelem jóváhagyásáról 92/2012. (XI.14.) 93/2012.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza. Marcaltő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2012. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról Marcaltő Község Önkormányzati

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. OKTÓBER 02-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. OKTÓBER 02-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. OKTÓBER 02-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 58/2014. (X. 02.) számú 59/2014. (X. 02.) számú 60/2014. (X. 02.) számú a szociális

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. FEBRUÁR 12 -i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. FEBRUÁR 12 -i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 12 -i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 6/2014. (II. 12.) számú BKt. határozat 7/2014. (II. 12.) számú Bkt. határozat a

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 56/2012. (VII.30.) számú BKt. határozat Pályázat benyújtásáról a Szociális földprogramok

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JANUÁR 29-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JANUÁR 29-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 29-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 2/2014. (I. 29.) TKt 3/2014. (I. 29.) TKt 4/2014. (I. 29.) TKt 5/2014. (I. 29.) TKt 6/2014. (I.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. OKTÓBER 14-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. OKTÓBER 14-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. OKTÓBER 14-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 14/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelet A szociális rászorultságtól függő pénzbeli

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 44/2015. (VI. 23.) számú TKt 45/2015. (VI. 23.) számú TKt 46/2015. (VI. 23.) számú

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Községi Polgármestertől Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve (nyilvános)

Sonkád Község Önkormányzat Községi Polgármestertől Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve (nyilvános) Sonkád Község Önkormányzat Községi től Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve (nyilvános) 19-4/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 29-én megtartott nyilvános ülésének

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2013. (III. 21) sz. önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2015.(III.27.) Rendelet típusa: módosító Rendelet címe: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. ( II.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 1/2015. (I. 23.) önkormányzati rendelet Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 15/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E

1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E 1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E Csanádapáca község 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.16.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben