Baranya Megyei Főügyészség részére 7623 Pécs, Jókai Mór u. 26.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baranya Megyei Főügyészség részére 7623 Pécs, Jókai Mór u. 26."

Átírás

1 Baranya Megyei Főügyészség részére 7623 Pécs, Jókai Mór u. 26. Tárgy: közérdekű bejelentés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pécsi Erőmű Rt. között február 24-én kötött szindikátusi szerződés november 24-i módosítása ügyében Tisztelt Főügyészség! Alulírott Körömi Attila (lakcím: 7636 Pécs-Málom, Kis utca 19.) kérem, hogy a Főügyészség a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és a Pécsi Erőmű Rt. (mai nevén: Pannon Hőerőmű Zrt Pécs, Edison u. 1.; továbbiakban: Erőmű) között február 24-én kötött szindikátusi szerződés november 24-i módosítása (továbbiakban: szerződésmódosítás) semmisségének kimondása érdekében indítson bírósági keresetet. Álláspontom szerint a szerződésmódosítás a Polgári Törvénykönyv vonatkozó pontja alapján semmis, mert az jogszabály megkerülésével, jogszabály kijátszásával, versenyeztetés mellőzésével, széles közérdek sérelmére, az Erőmű részére egyoldalú előnyök sorozatát biztosítva, és nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütközve köttetett. Továbbá a törvénytisztelet és a jogkövető magatartás tekintélyének érvényesülése és megerősítése, valamint a törvényi előírást sértő, káros közhatalmi magatartás minta elterjedésének megakadályozása érdekében kérem, hogy a Főügyészség a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló évi V. törvény 1. (3) bekezdése, valamint 3. (1) bekezdés b) és d) pontjai alapján figyelmeztesse dr. Páva Zsolt és dr. Kőhalmi László pécsi önkormányzati képviselőket, hogy a törvény előírását esküjükhöz méltóan maradéktalanul tartsák be, egyben választott közmegbízatásuktól és végzettségüktől elvárható jogkövető magatartásukkal mutassanak jó példát. A szerződésmódosítás november 20-i közgyűlési vitájában a helyi ellenzék legnagyobb frakciójának akkori vezetője, dr. Páva Zsolt önkormányzati képviselő álláspontom szerint megsértette a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 14. (2) bekezdését, melynek első két mondata így szól: "A képviselőtestület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget.". Tudomásom szerint dr. Páva Zsolt a szerződésmódosításról szóló vita idején ügyvédként szerződéses jogviszonyban állt az Erőművel, így kétségkívül érintett volt, azonban érintettségét nem jelentette be, részt vett a szerződésmódosításról szóló vitában és a szavazásban. Álláspontom szerint dr. Kőhalmi László ugyanezen törvényhelyet sértette meg a közgyűlés június 18-i ülésén, amikor is a szerződésmódosítás felülvizsgálatáról szóló vitában nem fedte fel, hogy hozzátartozója az Erőmű egyik jogásza, és érintettsége bejelentésének elmaradása mellett szavazatával részt vett a döntéshozatalban. Indoklás: A szindikátusi szerződés Önkormányzatra nézve rendkívül hátrányos pontjainak szerződésből történő kivétele, illetve megváltoztatása érdekében a szerződésmódosítást az elejétől fogva ellenző Dr. Füredi Péter önkormányzati képviselő napirendre vetette a szerződésmódosítás felülvizsgálatát. A képviselői indítványról (1. sz. melléklet), Pécs MJV Közgyűlése június 18-án folytatta le a vitát, és a kezdeményezést támogató hat igen 1

2 szavazat mellett öt ellenszavazattal és tizenöt tartózkodással úgy döntött, hogy nem keresi meg az Erőművet a szindikátusi szerződés újratárgyalása érdekében (szavazási lista: 2. sz. melléklet). A szerződésmódosítás újratárgyalásának kezdeményezésével, majd annak elutasításával, ráadásul a vitában elhangzó, az ügy súlyát láthatóan semmibe vevő vélemények és a vita során a teremben tapasztalható közjáték ismeretében a közgyűlésen belüli eszközök kimerültek, hogy a szindikátusi szerződés újratárgyalható legyen. Ezért közérdekből fordultam bejelentésemmel az ügyben illetékes Baranya Megyei Főügyészséghez. 1./ Jogszabály megkerülése, kijátszása, a verseny szándékos korlátozása Az Erőmű főtevékenysége villamos- és kapcsoltan hőenergia előállítása. Villamosenergia előállító tevékenységét országos hálózatra kapcsolva látja el. Az előállított villamosenergiát az MVM-nek értékesíti. A biomassza blokk üzemeltetéséhez szükséges fafélék és más növények termesztése és/vagy begyűjtése az Erőmű főtevékenységéhez kapcsolódik. Ez a tevékenység tudomásom szerint Baranya megyét, illetve Dél-Dunántúl térségét érinti. Az Erőmű a fűtési és használati melegvízszolgáltatáshoz szükséges hőenergiát a részben maga által tulajdonolt, kötelező önkormányzati feladat ellátásáért felelős PÉTÁV Kft-n, mint városi távhőszolgáltatón keresztül értékesíti több mint pécsi lakásba és közel egyéb pécsi, intézményi felhasználó részére április 14-én Pécs város akkori polgármestere az Erőmű mellett a Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Rt. többségi tulajdonosát a Bayernwerk Hungaria Rt-t (továbbiakban: BHU) is felkérte a PÉTÁV Kft. privatizációjában való részvételre. Az Erőmű és a BHU elkészítették ajánlataikat, azonban egy versenyellenes, versenykorlátozó eljárás során az Önkormányzat és az Erőmű nyilvánvaló összejátszása révén Pécs MJV Közgyűlése nem vett tudomást a BHU által időben benyújtott, de a közgyűlés elé csak a helyi sajtó hírei alapján és csak az utolsó pillanatban került ajánlatról, és így a közgyűlés verseny mellőzésével döntött a szindikátusi szerződés elfogadásáról. A BHU versengő ajánlatának nyilvánosságra kerülése ismeretében az Erőmű akkor járt el volna tisztességesen, ha ő maga kéri, hogy az Önkormányzat halassza el a döntést és érdemben hasonlítsa össze a két ajánlatot, azonban erről szó sem volt. Akkor, a privatizációs eljárás versenyellenes lefolytatása miatt, valamint a már elfogadott, de alá még nem írt szindikátusi szerződés konkrét pontjai ellen a Baranya Megyei Főügyészséghez fordult két önkormányzati képviselő, Nagy Csaba és Papp Gábor, melynek révén a Főügyészség megtette észrevételeit. Így a szindikátusi szerződés és a szerződés mellékletét képező Hosszú Távú Kapacitáslekötési és Együttműködési Megállapodás (továbbiakban: HTM) végül is február 24-én módosításokkal került aláírásra. Pécs MJV Közgyűlésének november 20-i döntése alapján november 24-én került sor a február 24-én aláírt szindikátusi szerződés módosítására és egy új HTM elfogadására. Mivel a szerződésmódosítás elválaszthatatlanul kapcsolódik a PÉTÁV Kft évi privatizációjának eseményeihez, ezért az akkori privatizációs eljáráshoz kapcsolódó és még fellelhető dokumentumok másolatát is csatolom bejelentésemhez (3-6. sz. mellékletek). Álláspontom szerint, azon szándék, hogy az Erőmű gazdasági erőfölénnyel visszaélve a maga számára egyoldalú előnyöket érvényesítsen az Önkormányzattal szemben, a február 24-én aláírt szindikátusi szerződés megszületése körüli eseményekben gyökerezik, ám az Erőmű a november 24-i szerződésmódosítással érte el célját. Hiszen azzal, hogy a február 24-én 15 évre aláírt szindikátusi szerződést és annak elválaszthatatlan részét képező HTM-et 8 év és 9 hónap után további több mint 22 évre a maga számára egyoldalú előnyöket biztosító pontokkal módosíttatta, az eredetileg 15 évre kötött szerződés összességében és megszakítás nélkül csaknem 31 évre szól. Az így előállott szerződési időtartam azért különösen fontos, mert a koncesszióról szóló évi XVI. 2

3 törvény 12. (1) bekezdése a koncessziós szerződéseket kizárólag határozott időtartamra engedi kötni, melyek leghosszabb ideje 35 év lehet. Az Erőmű és az Önkormányzat között kötött szindikátusi szerződés csaknem 31 éves időtartama a törvény által maximált 35 évhez nagyon közeli, azaz szinte eléri a megengedett leghosszabb koncessziós időtartamot. Ezzel szemben joggal lehetett arra számítani, hogy az eredeti szerződés lejárta után az Önkormányzat előtt megnyílik a lehetőség a pályáztatásra, melyet az Erőmű a szindikátusi szerződés módosításával került el. Mindezek alapján tartom fontosnak hangsúlyozni, hogy álláspontom szerint ezzel az eljárással, azaz a több mint 8 plusz a több mint 22 éves szerződéssel, az Erőmű év elején megkerülte, múlt év novemberében pedig önmagában is, és február 24-re visszamenőleg is kijátszotta a koncesszióról szóló törvény szabályozott és átlátható pályázati eljárását, miközben valódi koncessziós jogokra tett szert. Ráadásul úgy, hogy magatartásával az Önkormányzatra nézve hátrányos feltételek elfogadását kényszeríttette ki. Az ezzel kapcsolatos iratokat a sz. mellékletek tartalmazzák. A szerződésmódosításba az Erőmű ragaszkodására került be a következő 7.3. pont: "A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés az alábbi szövegű 23. ponttal kiegészítésre kerül: Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a koncesszióról szóló törvény alapján nem ír ki pályázatot Pécs MJV távhőszolgáltatására, illetve a távhőszolgáltatást biztosító helyi közművek működtetésére, továbbá Pécs MJV távhőszolgáltatására a jövőben nem alapít új-, illetve másik gazdasági társaságot. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Hosszú Távú Kapacitáslekötési, Hőenergia Szállítási és Együttműködési Megállapodás (továbbiakban: HTM) tartama alatt nem dönt a PÉTÁV Kft. sem jogutóddal sem jogutód nélkül történő megszüntetéséről." Az Erőmű ráhatására a szerződésmódosítás 4. pontja és a szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képező, november 24-én aláírt új HTM 2.1. pontja alapján a felek a szerződést október 1. és december 31. közötti időre kötik. Pécs MJV Közgyűlése a szerződésmódosításról november 20-án hozta meg döntését, azaz a október 1-i kezdőnap visszamenőleges hatályt jelent, amihez szintén az Erőmű ragaszkodott. A szerződésmódosításban szereplő feltételekkel általában sem szabad 22 évre szerződni, mert ennyi idő alatt sok minden megváltozhat, ráadásul a mai világban a változások is gyorsabban mennek végbe, mint korábban. Az Erőmű gazdasági erőfölényével visszaélve, a szerződésmódosítás aláírásával újabb hosszú időtávra, most azonban igen szokatlanul hosszan, több mint 22 évre betonozta be önmagát a pécsi távhőszolgáltatás hőenergia szállítói pozíciójába, azaz a távhőszolgáltatás ma még önkormányzati monopolpiacának újabb több mint 22 éven keresztül monopolbeszállítója marad. Monopóliumként viselkedik a monopóliumban, miközben az Alkotmánybíróság - véleményem szerint nagyon helyesen - az önkormányzati távhőszolgáltatás monopolpiacát kezdi fölfejteni azzal, hogy sorra alkotmányellenesnek nyilvánítja a települési távhőszolgáltatási rendszerekről leválni szándékozó közösségek leválási szándékának önkormányzati rendeletek által történő akadályozását. Már négy ilyen döntése volt az AB-nak, így legutóbb, május 19-én a fővárosi rendeletről monda ki az alkotmányellenességet. Azaz az önkormányzati távhőszolgáltatást az AB a valódi piac részének tekinti, és nem oltalmazza azzal, hogy védi monopóliumát, amennyiben a leválni szándékozó közösségek a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő beruházás révén oldják meg hőenergiaigényük kielégítését. Ennek következtében az önkormányzatoknak a korrekt piaci gondolkodásnak és a korrekt versenykövetelményeknek megfelelően, az új kihívásokra választ kereső és előretekintő energiapolitikával, valamint az önkormányzati távhőszolgáltatásban bennmaradó fogyasztók érdekeit is messzemenően figyelembe véve kell megfelelniük ellátási felelősségüknek. Ez a helyzet pedig nem tűri a 3

4 gazdasági erőfölénnyel visszaélő, és e magatartás által az alternatívákat elfojtani képes piaci szereplőket. A mai világban az egyre jelentősebb környezeti kihívások következtében éppen az energiaszektorban várhatóak alapvető változások. Így az energiaszektorban a 22 év jóval érzékenyebb időtáv, mint például a fogyasztási cikkek piacán. Jelentős műszaki újítások, új technológiák jelenhetnek meg akár néhány éven belül. Alternatív energiaforrásokra támaszkodó, újszerű fűtési megoldások elterjedése várható. Ezen köztudomású helyzetet, az energiapolitikát és energiafogyasztást érintő kihívásokat már az Európai Unió kormányai is nagyon komolyan veszik. Ezért a következő években, évtizedben, különösen az enrgiaszektort érintően a verseny bárminemű korlátozása, a piacra lépés bárminemű akadályozása önmagában rosszhiszemű, piacellenes és cinikusan kényelmes szerződői magatartásra utal. Főként, ha ez a magatartás a fogyasztók alapvető szükségletének kielégítését célzó közüzemi szolgáltatással, közérdek érvényesülésével kapcsolatban érhető tetten. Természetesen nem az a cél, hogy az önkormányzatok távhőszolgáltatórendszeréről koordinálatlan módon váljanak le kisebb-nagyobb közösségek, hiszen a távhőszolgáltatás önkormányzati rendszerének gazdaságosságát növeli, ha minél nagyobb számú fogyasztó veszi azt igénybe. Az önkormányzati távhőrendszer viszont csak akkor lesz hosszabb távon gazdaságos, csak akkor tudja az új kihívásokkal szemben a rendszeren belül tartani a fogyasztókat, ha versenyképes marad. Ehhez nélkülözhetetlen, hogy a hőenergiát előállító piac lehetséges átrendeződése következtében az Önkormányzat a legjobb ajánlatot tevő piaci szereplővel, egyben a saját mozgásterét később is optimálisan biztosító időtávban legyen képes szerződni. Ez közérdek, ami leginkább a koncesszióról szóló törvény alapján lefolytatott átlátható pályázat útján tud érvényesülni. Jelen esetben ezt súlyosan akadályozza az Erőmű és az Önkormányzat magatartása, hiszen a szerződésmódosítás 7.3. pontja a tisztességtelen szándékot leleplezve elsőként és nagyon tudatosan éppen a koncessziós pályázat kiírását tiltja meg a távhőszolgáltatásra, illetve a távhőszolgáltatást biztosító közművek üzemeltetésére. A hőenergia beszállítói pozíció önkormányzati koncessziós pályáztatását pedig az új HTM 1.1. pontja lehetetleníti el azzal, hogy az Erőmű erőfölényével visszaélve a PÉTÁV Kft-t október 1. és december 31. közötti időben minden évben legalább 1650 TJ hőenergia átvételére kötelezi, mégpedig kötbér terhe mellett. Ezzel a kör bezárult, hiszen a szerződésmódosítás és az új HTM alapján koncessziós pályázat sem távhőszolgáltatásra, sem közmű üzemeltetésre, sem hőenergia beszállítására sem külön-külön, sem egyben nem írható ki. Az Erőmű a szerződésmódosítás 7.3. bekezdésében különös műgonddal, a lehetséges alternatívákat számba véve fogalmazza meg, hogy mit nem tehet az Önkormányzat a verseny érdekében. Nem hagy rést, ahol megjelenhet egy új szereplő a piacon. Így a szerződésmódosítás alkalmas arra, hogy a hőenergia előállító piac meglévő és lehetséges feltörekvő szereplőit távol tartsa pécsi fejlesztéseiktől, hiszen több mint 22 évet senki nem vár arra, hogy egyszer majd talán pályázhat a pécsi távhőszolgáltatás beszállítói pozíciójára, vagy annak valamely rentábilis hányadára. 2./ Gazdasági erőfölénnyel való visszaélés a közérdek kárára A szerződésmódosítás 2. pontja rendelkezik az eredeti szerződés 5., 6. és 13. pontjainak törléséről, mégpedig oly módon, hogy e pontok törlése következtében a felek egymással szemben nem érvényesítenek igényt. Az 5. és a 6. pont törlése a 13. pont jelentőségéhez képest kisebb fajsúlyú, hiszen az 5. és a 6. pont mindkét felet egyformán érinti, míg a 13. pont a PÉTÁV Kft. távhőszolgáltató rendszere műszaki fejlesztésének az Erőműt terhelő pótlólagos forrásbiztosításról szól. Ez jelentős összeg lehet, hiszen a távhőrendszer az egész várost behálózza, és meglehetősen régen épült, így fejlesztése komoly költségekkel jár. E 4

5 jelentős fejlesztési összeghez való pótlólagos hozzájárulás alól bújt ki az Erőmű, amikor gazdasági erőfölényével visszaélve ragaszkodott az eredeti szerződés 13. pontjának törléséhez, mellyel kapcsolatban az Önkormányzat igényt már nem is érvényesíthet. A szerződésmódosítás 6. pontja rendelkezik az erdeti szerződés 18. pontjának módosításáról. A módosítás révén az Erőmű elérte, hogy a távhőszolgáltatáshoz szükséges "tárgyi eszközöket az érintettek (az Önkormányzat, a PÉTÁV Kft. és a Pécs Holding ZRt.) a jogszabályi előírásoknak megfelelő működőképes állapotban tartják, a szükséges karbantartásokat és felújításokat előírásszerűen elvégzik". E szövegrészből is látszik, hogy az Erőmű úgy viselkedik, mintha nem is lenne a PÉTÁV Kft. tulajdonosa, azaz őt semmiféle felújítási kötelezettség nem terhelné, annak minden költségét az Önkormányzatnak kell állnia. A szerződésmódosítás 7.1. pontja az eredeti szerződést a következő tartalmú 21. ponttal egészíti ki: "Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy ha bármely intézkedése, döntése, határozata, rendelkezése - ideértve a rendeletalkotást is - következtében a HTM megszűnik, vagy ellehetetlenül, vagy a HTM bármely rendelkezése a Termelő (az Erőmű) számára hátrányosan megváltozik, abban az esetben az ebből eredő, a Termelőnél jogszerűen, vagy jogellenesen felmerült teljes veszteséget, kárt, illetve költséget, a Termelő felszólítását követő 30 napon belül az Önkormányzat megfizeti a Termelő részére." Az Erőműnek még arra is volt gondja, hogy ugyanezen pont alatt kikösse, hogy ha a HTM felsőbb új jogszabály vagy jogszabálymódosítás miatt szűnik meg vagy lehetetlenül el, akkor az Önkormányzat köteles a PÉTÁV Kft-re hatni annak érdekében, hogy a PÉTÁV Kft. az eredeti HTM-mel megegyező tartalmú szerződéseket kössön a hőenergiaszállítás tárgyában az Erőművel vagy jogutódjával. E pont alapján az Önkormányzatot akkor is teljeskörű kártérítési fizetési kötelezettség terheli, ha a HTM akár jogszerűen lehetetlenülne el. A szerződésmódosítás 7.2. pontja az eredeti szerződést egy új, 22. ponttal egészíti ki. E pont lényege, hogy amennyiben a PÉTÁV Kft. fizetőképességének fenntartása érdekében a tulajdonosoknak pótbefizetéseket kellene teljesíteni, úgy az Erőmű és az Önkormányzat közül a szükséges mértékű pótbefizetést kizárólag az Önkormányzat teljesíti, függetlenül a törzsbetétek arányától. E pont is az előzőekhez hasonlóan arról szól, hogy az Erőmű a közösen működtetett PÉTÁV Kft. működéséért semmiféle felelősséget nem vállal, annak e pontot érintő költségeit is kizárólag az Önkormányzatra hárítja. A szerződésmódosítás 7.4. pontja az eredeti szerződést egy szintén új, 24. ponttal egészíti ki, melyben az Erőmű az Önkormányzattal arra vállaltat kötelezettséget, miszerint az Önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a kettejük tulajdonában álló PÉTÁV Kft. kétoldalú nyilatkozatban vállalja, hogy a 24. pontban részletezett, a városi távhőszolgáltatást érintő két beruházással, valamint a gőz üzletág megszüntetéséből következő bontási költségekkel, illetve az Erőmű által az eredeti, azaz a február 24-én aláírt szerződésben vállalt, a PÉTÁV Kft. műszaki fejlesztésére fordítandó árengedményekkel kapcsolatban a PÉTÁV Kft. nem érvényesít igényt az Erőművel szemben. E pontnak a szerződésmódosításba való beemelésével szintén egy jelentős költségelem viselése alól bújt ki az Erőmű. (Az előbb említett gőzrendszerhez tartozó eszközöket a február 24-én megkötött eredeti szerződés 1.6. pontja szerint ,- HUF összegben volt kénytelen megvásárolni a PÉTÁV Kft. az Erőműtől. Tudomásom szerint, a PÉTÁV Kft. szempontjából e kényszerű ügyletet akkor a PÉTÁV Kft., illetve az Önkormányzat szintén az Erőmű gazdasági erőfölénnyel való visszaélése miatt volt kénytelen elfogadni.) A november 24-én érvénybe lépett új HTM 1.1. pontja alapján a PÉTÁV Kft. "a szerződés teljes hatálya alatt évente legalább TJ hőenergia évenkénti átvételére vállal kötelezettséget". Ezen túlmenően a HTM 1.6. pontja alapján, amennyiben a PÉTÁV Kft-nek az évente kötelezően átveendő hőmennyiség felett valamilyen oknál fogva esetlegesen mégis 5

6 további hőigénye keletkezne, úgy annak kielégítésére nem köthet szabadon szerződést a piacon megjelenő 'Új Hőtermelő Egységgel', hanem az 'Új Hőtermelő Egység' pályázatát a PÉTÁV Kft. köteles az Erőműnek bemutatni, aki a pályázat ismeretében alternatív ajánlattal élhet. Továbbá az Erőmű akaratára került megfogalmazásra a HTM 8.1.a) pontja, mely szerint "Szerződésszegést követ el a Szolgáltató (PÉTÁV Kft.) különösen az alábbi esetekben: ha a Szerződés szerint kiadott Éves Ütemezési Nyilatkozatában meghatározott hőmennyiségek átvételét korlátozza, szünetelteti, " - ettől eltérni egy-egy különösen enyhe időjárást produkáló év esetén sem lehet. Feltűnő, hogy sem a szerződésmódosításban, sem az eredeti szerződésben nincs szabályozva a szerződés rendes felmondásának lehetősége, ami szintén az Erőmű eminens érdeke. A szerződésmódosítás előkészítése során az Erőmű, mint eladó a PÉTÁV Kft-t, mint vevőt semmilyen mértékben nem tekintette tárgyalási partnernek (lásd: Gasz Zoltán Gonda Tibor alpolgármesterhez írt levelét), holott egyrészről az Önkormányzat oldaláról a kft. képviselte a szakmát, másrészről a HTM-et önálló jogon, minden tulajdonosi megállapodást megelőzően a PÉTÁV Kft-nek kellett elfogadnia. E problémát az Erőmű nemes egyszerűséggel úgy oldotta meg, hogy a szerződésmódosítás 7.1. és 7.2. pontjaiban erőfölényével visszaélve az Önkormányzat számára kötelezettségként írta elő, hogy tulajdonosi mivoltában hasson rá a PÉTÁV Kft-re, hogy a kft. mint egyébként önálló és teljes felelősséggel gazdálkodó társaság - a HTM-et fogadja el, illetve ne támadja meg. Sőt, az Erőmű kifejezetten ragaszkodott a visszamenőleges október 1-i hatályhoz is. A PÉTÁV Kft-nek, mint szakmailag kompetens szereplő véleményének rendre figyelmen kívül hagyása is odavezetett, hogy az Önkormányzat a szerződésmódosítást érintően még a szeptember 11-i közgyűlésen saját határozatában saját magától elvárt és elfogadott elveknek megfelelő pozíciót sem tudta elérni az Erőművel szemben (lásd: Dr. Papp Judit címzetes főjegyző Tasnádi Péter polgármesterhez írt levelét). Több mint árulkodó, hogy az eredeti szerződés november 24-i módosításainak gerincét a gazdasági erőfölénnyel való visszaélésre építő, széles közérdeket sértő, illetve a versenykorlátozó, a piacra lépést akadályozó pontok adják. Ezzel az Erőmű az "egész pályás letámadás" eszközét használva a szerződésmódosítást érintő minden jelentős kérdésben messzemenően hátrányos feltételek elfogadását kényszerítette ki az Önkormányzatból és a PÉTÁV Kft-ből, melyek révén, mint önálló piaci szereplő indokolatlan előnyökhöz jutott. A szerződésmódosítás itt felsorolt pontjaival, köztük a hőenergia előírt mennyiségben történő megvásárlása kötelezettségének érvényesítésével az Erőmű lényegében elérte célját: az Önkormányzat számára megtiltotta a koncesszió kiírását a távhőszolgáltatás bármely szeletére, az Önkormányzattal közösen viselendő költségek jelentős részét az Önkormányzatra hárította, eközben pedig a saját maga által előállított hőenergiát a maga számára gazdaságos mennyiségben az Önkormányzattal, illetve a távhőszolgáltatást városi szinten ellátó PÉTÁV Kft-vel kötelező érvénnyel, kötbér terhe mellett megvásároltatta, és mindezt 22 évre előre. Álláspontom szerint ezzel az Erőmű megkerülte a koncesszióról szóló törvényt, miközben valójában koncessziós jogokhoz jutott. Határozott álláspontom szerint a szerződésmódosítás kifejezetten antipiaci magatartás szüleménye, amelynek itt felsorolt pontjai ellentmondanak a józan paraszti észnek is. Mindezt súlyosbítja, hogy a PÉTÁV Kft-t és az Önkormányzatot terhelő kötelezettségek az Erőmű jogutódjával szemben is érvényesek. Ezzel az Erőmű mögött álló tulajdonosok maguk számára könnyítették meg a cég esetleges értékesítését, átalakulását, tulajdonosi szerkezetváltását, hiszen az Önkormányzat kötelezettségei a jogutóddal szemben is változatlan formában érvényesek maradnak. 6

7 Az éves hőenergia kvóta PÉTÁV Kft. által történő megvásárlásának kötelezettsége azért is elfogadhatatlan, mert egyre szaporodik azon lakóközösségek száma, akik szigetelik a társasházakat, melyet a jogszabályalkotó a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló évi LXVII. törvény szellemében is támogat. Mára az emberek egyféle szemléletmódváltozás révén, a szigetelésen túlmutatóan is egyre tudatosabban, és vélhetően tartósan takarékoskodnak a fűtési energiával, és az is valószínűsíthető, hogy a klímaváltozás okán a PÉTÁV Kft-nek évente valamivel kevesebb hőmennyiséget kell betáplálnia a városi távhőrendszerbe. Ezen körülmények miatt könnyen előállhat, hogy a PÉTÁV Kft. a kötelezően megvásárolandó éves hőkvótára nem tart igényt, amiért viszont kötbért kell fizetnie. Gasz Zoltán, a PÉTÁV Kft. igazgatója a Gonda Tibor alpolgármesternek írt levelében jelzi, hogy már 2009-ben is tudná csökkenteni a kft. a teljesítmény lekötését. A kiesett hőmennyiséget a PÉTÁV Kft. vélhetően új fogyasztók bekapcsolásával sem tudja majd pótolni, hiszen Pécs lélekszáma is fogy, elég jelentős a vidékre költözők száma. Ezért a hőkvóta megvásárlásának Erőmű által történő kötelező érvényű előírása, a koncessziós törvény megkerülésére rámutató tények mellett gyakorlati megközelítés miatt is elfogadhatatlan hátrányokat okozhat a PÉTÁV Kft. gazdálkodásában, ronthatja piaci pozícióit, súlyosan ronthatja stabilitását, mely az Önkormányzat költségvetésére róhat indokolatlan terheket. Ez a helyzet pedig torz piaci lépéseket, indokolatlan leválási folyamatot indíthat el a városi távhőrendszerről, melyből az Erőműnek, mint a PÉTÁV Kft. társtulajdonosának nem származnak kárai, hiszen a szerződésmódosítás révén adott esetben az Önkormányzatnak kell helytállnia az át nem vett hőmennyiség miatt, és ez a kötelezettség 22 éven keresztül terheli a város közösségét, az adófizetőket. Az Erőmű által tanúsított, a gazdasági erőfölénnyel való visszaélésre épített magatartás a hőenergia előállítás pécsi piacán az alternatív megoldást kereső piaci szereplők kezdeményezőkészségét a több mint 22 éves szerződés ismeretén túl is alapvetően visszanyesheti, hiszen az Erőmű ezzel a magatartásával mind az Önkormányzatnak, mind a többi lehetséges piaci szereplőnek azt üzeni, hogy rajta kívül másnak nincs helye Pécsett ezen a piacon. Azaz az alternatív megoldásokat kereső lehetséges piaci szereplők az Erőmű gazdasági erejéhez viszonyított erejük hátránya okán érthetően nem vállalják az Erőművel való piaci küzdelmet, így nem vállalják az innováció költségeit. Természetesen az Erőmű, illetve a PÉTÁV Kft. lehetséges versenytársai a korábban már említett alkotmánybírósági döntéssorozat alapján megkerülhetik az Erőmű és az Önkormányzat között kötött szindikátusi szerződést azzal, hogy adott lakótömböket, illetve közületi fogyasztókat kisebb területeket érintő alternatív hőellátási rendszer kialakításával leválaszthatnak az egységes városi távhőszolgáltatásról, és ezek a rendszerek rentábilisan működtethetőek is. Ezzel nem is lenne semmi gond, ha az esetleges leválások egy jó gazdasági potenciállal rendelkező PÉTÁV Kft-t kényszerítenének versenyre, hiszen a fogyasztók megnyeréséért folytatott verseny jelentősen javíthatná a szolgáltatás színvonalát. Csakhogy a szindikátusi szerződés okán a PÉTÁV Kft. gazdálkodását hosszú időn keresztül, ráadásul előre nem látható módon, nem tervezhetően igen jelentős kiadások terhelhetik, és ez a helyzet a napi túlélésre történő berendezkedésre kényszerítheti a céget, amit a fogyasztók is könnyen megérezhetnek, akár a szolgáltatás színvonalának csökkenésében, akár későbbi jelentősebb díjemelések formájában. Azaz egy korábban viszonylag kiszámíthatóan gazdálkodó, valamint a szolgáltatásait is egyre magasabb színvonalon ellátó PÉTÁV Kft. a szerződésmódosítás következtében gazdálkodásában meggyengülhet. Ennek következtében az esetleges leválásokat szorgalmazó versenytársak sem biztos, hogy mindent megtesznek majd a fogyasztókért (akár díjban, akár a szolgáltatás szinvonalában), hiszen egy meggyengült PÉTÁV Kft. nem biztos, hogy valódi versenyre kényszeríti őket. Ezzel pedig a lehető legrosszabb következhet be, mégpedig az, hogy úgy eshet szét a városi távhőszolgáltatás 7

8 egységes rendszere, hogy sem a PÉTÁV Kft., sem az esetleges leválásokkal létrejött kisebb hőellátási rendszerek nem nyújtanak minőségi szolgáltatást a fogyasztóknak. Véleményem szerint az Alkotmánybíróság döntései előremutatóak, azonban e döntések mögött nyilvánvalóan nem az a szándék húzódik meg, hogy elemeire hulljon szét adott település távhőszolgáltatása, hanem az, hogy valódi versenyhelyzetben kelljen megküzdeni a fogyasztókért az önkormányzatok tulajdonában vagy résztulajdonában álló távhőszolgáltatóknak és a kisebb léptékű, alternatív hőellátási rendszereket kialakító piaci szereplőknek. Ezt a valódi versenyhelyzetet olthatja ki a PÉTÁV Kft. lehetséges meggyengülése az Erőmű gazdasági erőfölénnyel való visszaélése miatt. Ráadásul, az előbbi bekezdésben részletezett környezetben bekövetkező leválásoknak lehet még egy rendkívül negatív következménye. Ugyanis a leválások költségeit vállalni nem képes lakossági és közületi fogyasztókra terhelődnek a PÉTÁV Kft. működésének állandó költségei, így a visszamaradt fogyasztók már a fajlagos költségek rájuk eső részének növekedése miatt is magasabb díjakat kell, hogy fizessenek, ami tovább növelheti a PÉTÁV Kft. kintlévőségeit, tovább ronthatja piaci pozícióit. Ebből is látszik, hogy az Erőmű magatartásának messzemenő következményei lehetnek, hiszen a szerződés 22 évre köttetett. Ezen és az előző bekezdésben kifejtetteket boncolgatja egyféle nézőpontból például a Hírszerző elektronikus hírportál június 16-án "Győzött a távhő-lobbi és a fővárosi MSZP?" címmel megjelent írása is. 3./ A lehetséges és létező versenytársak Közérdekű bejelentésemnek nem feltétlenül feladata, hogy a lehetséges versenytársakat számba vegye, hiszen azok teljes körét nem is ismerhetem. Azonban példák említésével itt szeretném bizonyítani, hogy koncessziós pályáztatás esetén milyen lehetséges piaci szereplők pezsdíthetnék a versenyt a hőenergiaelőállítás pécsi piacán. A megújuló energiákra épülő hőenergia előállítása mindenképpen egy lehetséges helyettesítő lehet. A napkollektoros technológia már árban is egyre elérhetőbb, és tudomásom szerint előrehaladott próbaüzemek bizonyítják, hogy tömblakásos épületek fűtésének és használati melegvizének teljes, illetve részbeni ellátását is képes biztosítani. Az energiapiac ezen szegmense jelentős térnyerés előtt áll. Ugyanígy ésszerű és lehetséges helyettesítő lehet az országosan, így Pécs környékén is elérhető geotermikus energia felhasználása a fogyasztók hőenergia szükségletének teljes vagy részbeni biztosítására. A hagyományosnak tekinthető, zöldmezős gázmotoros erőmű is teljes mértékben alkalmas lehet a fogyasztók hőenergiával történő ellátására. Azonban nem mindegy, hogy ezen a megoldási módon belül milyen korszerű, milyen fejlettségi szintű technológiával építik meg az erőművet. Ennek bizonyítékaként mellékelem a Győr városi távhőszolgáltató saját tulajdonú gázmotoros erőművének üzemeltetéséről szóló két oldalas, május 17-én közzétett MTI anyagot (15. sz. melléklet). Itt kell elmondani, hogy az Erőmű néhány éve állt át széntüzelésről gázüzemű kazánra, azonban Dr. Kamarás Béla a Pécsi Akadémiai Bizottság Energetikai Munkabizottságának vezetője, az Erőmű volt alkalmazottja, a szerződésmódosítást tárgyaló november 20-i közgyűlési vitában hangsúlyozta, hogy a gázüzemre történő évi átállást az Erőmű nem korszerű technológiával oldotta meg, így nem sokat ért a tüzelőanyagváltás. Az Erőmű versenytársa lehet például az E.ON csoport. Az E.ON jogelődjének, a Dél- Dunántúli Áramszolgáltató Rt-nek a többségi tulajdonosa, a BHU, mint ahogy korábban említettem 1999-ben a város felkérésére pályázott is a PÉTÁV Kft. privatizációjára, azonban mint ahogy az 1./ pontban kifejtettem, az Önkormányzat a felkérés ellenére nem vett tudomást a benyújtott ajánlatról. 8

JEGYZŐKÖNYV. Bakosné Farkas Krisztina

JEGYZŐKÖNYV. Bakosné Farkas Krisztina JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-i rendkívüli ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről Mátészalka Város Képviselő-testület 2012. május 24. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:11-12, d./ határozata:56-64, Száma:

Részletesebben

Testületi határozatok

Testületi határozatok III. évfolyam 3. szám Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE Testületi határozatok 2008. június AZ IPARTESTÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2008. május 29-ei XX.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről 3-1-5/2005. Jegyzőkönyv Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről Jelen vannak: Bókay Endre, Cservék Ágnes, De Blasio Antonio, Erb József, dr. Fekete Éva, dr.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest, 2009. július

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest, 2009. július TÁJÉKOZTATÓ az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2008. évi tevékenységéről, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól Budapest,

Részletesebben

KÖRNYEZETI DEMOKRÁCIA MAGYARORSZÁGON. A TAI módszertannal végzett második magyar környezeti demokrácia felmérés eredményei

KÖRNYEZETI DEMOKRÁCIA MAGYARORSZÁGON. A TAI módszertannal végzett második magyar környezeti demokrácia felmérés eredményei KÖRNYEZETI DEMOKRÁCIA MAGYARORSZÁGON A TAI módszertannal végzett második magyar környezeti demokrácia felmérés eredményei 1. Bevezetés A környezetvédelmi problémák ma már olyan súlyosak, hogy a leggazdagabb

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1.

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. Transparency International Magyarország Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011 Tartalom Előszó... 4 Köszönetnyilvánítás... 6 Vezetői összefoglaló... 7 1. Közbeszerzések

Részletesebben

w w w. e n e r g i a k l u b. h u

w w w. e n e r g i a k l u b. h u ENERGIA KLUB w w w. e n e r g i a k l u b. h u Hová forduljunk, ha nem értjük az energiaszolgáltatók számláját? Ki hitelesíti a gázórát? Mit jelent a gazdasági erôfölénnyel való visszaélés? Milyen fogyasztóvédelmi

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

A lakásszövetkezeti, társasházi pályázati feltételrendszer módosítási indítványai (a LOSZ Elnöksége vitaanyaga)

A lakásszövetkezeti, társasházi pályázati feltételrendszer módosítási indítványai (a LOSZ Elnöksége vitaanyaga) XIX. ÉVFOLYAM 7 5. SZÁM 2007. július AUGUSZTUS Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja A lakásszövetkezeti, társasházi pályázati feltételrendszer módosítási indítványai (a LOSZ Elnöksége

Részletesebben

A MAGYAR SZÁLLODASZÖVETSÉG ETIKAI KÓDEXE TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYAR SZÁLLODASZÖVETSÉG ETIKAI KÓDEXE TARTALOMJEGYZÉK 1 A MAGYAR SZÁLLODASZÖVETSÉG ETIKAI KÓDEXE TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1.1. Az üzleti élet szereplőinek magatartása 1.2. Az erkölcsös magatartás követésének igénye 1.3. Az üzleti vállalkozás, mint erkölcsös

Részletesebben

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ. Farkas Tamás. Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa. XX. évfolyam 2009. január

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ. Farkas Tamás. Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa. XX. évfolyam 2009. január Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa XX. évfolyam 2009. január ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ Az Otthonunk 2008-ban megújult formátumának

Részletesebben

A területi szakmai szövetségek. vezetõ testületeit, hogy tekintsék át a szaktanfolyami képzés LOSZ és FÜTI-OMEGA Kft. által meghirdetett kezdeményezés

A területi szakmai szövetségek. vezetõ testületeit, hogy tekintsék át a szaktanfolyami képzés LOSZ és FÜTI-OMEGA Kft. által meghirdetett kezdeményezés XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2005. SZEPTEMBER Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja Tájékoztató a társasházkezelõi szaktanfolyam szervezésének elõkészületeirõl A LOSZ és a FÜTI- OMEGA

Részletesebben

A tagkizárási perek szabályozása és gyakorlata 1988-tól napjainkig

A tagkizárási perek szabályozása és gyakorlata 1988-tól napjainkig Czédli Gergő büntető ügyszakos bírósági titkár, VIII. évfolyam Vol. VIII Csongrádi Járásbíróság 2014/3. szám No. 3/2014 Tanulmány Article www.dieip.hu A tagkizárási perek szabályozása és gyakorlata 1988-tól

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1.

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. Transparency International Magyarország Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011 Tartalom Előszó... 4 Köszönetnyilvánítás... 6 Vezetői összefoglaló... 7 1. Közbeszerzések

Részletesebben

A fogyasztói kölcsönszerz désben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerz dési feltételekben szerepl egyoldalú szerz

A fogyasztói kölcsönszerz désben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerz dési feltételekben szerepl egyoldalú szerz 1 A fogyasztói kölcsönszerződésben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerződési feltételekben szereplő egyoldalú szerződésmódosítás tisztességtelensége megítélése tárgykörben felállított joggyakorlat-elemző

Részletesebben

FELHŐ ALAPÚ SZÁMÍTÁSTECHNIKA A MAGYAR ADATVÉDELMI KÖRNYEZETBEN

FELHŐ ALAPÚ SZÁMÍTÁSTECHNIKA A MAGYAR ADATVÉDELMI KÖRNYEZETBEN FELHŐ ALAPÚ SZÁMÍTÁSTECHNIKA A MAGYAR ADATVÉDELMI KÖRNYEZETBEN Készítette: Advanced Network Technologies Kft 2013 1 1. Általában a felhőszolgáltatás és a jog kapcsolatáról A hagyományos jogi gondolkodás

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-10/2011. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. november 30-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 106.

Részletesebben

Száz új munkahely Szigetváron

Száz új munkahely Szigetváron Száz új munkahely Szigetváron A 2013-as piacnyitásra készülő Magyar Posta az országos logisztikai hálózatának részeként videokódoló üzemet létesített Szigetváron. A közel 170 millió forintos beruházás

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. július 15. 2014. 20. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 20/2014. (VII. 3.) AB határozat A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági

Részletesebben

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól?

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 53-73. o. Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Somosi Sarolta 1 Az Európai Unió

Részletesebben

DOLGOZÓI KÉPVISELŐK A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK FELÜGYELŐBIZOTTSÁGAIBAN

DOLGOZÓI KÉPVISELŐK A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK FELÜGYELŐBIZOTTSÁGAIBAN DOLGOZÓI KÉPVISELŐK A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK FELÜGYELŐBIZOTTSÁGAIBAN Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzők: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Dr. Lénárt Szilvia az Érdekvédelmi Tanácsadó

Részletesebben

A gázszolgáltatók által bérbevett földgáz-elosztóvezetékek használatának kérdései, javaslatok a rendszerhasználat szabályozására

A gázszolgáltatók által bérbevett földgáz-elosztóvezetékek használatának kérdései, javaslatok a rendszerhasználat szabályozására MANDRAZ Tanácsadó Kft A gázszolgáltatók által bérbevett földgáz-elosztóvezetékek használatának kérdései, javaslatok a rendszerhasználat szabályozására Készült a Magyar Energia Hivatal megbízásából 2002.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről 5087-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről Az ülés helye: Baja, Városháza Díszterem, Szentháromság tér 1. Jelen vannak: Dr. Balogh László, Fercsák Róbert,

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

ÉSZREVÉTELEK A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAMRA, A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAM 2015.-2016.-2016

ÉSZREVÉTELEK A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAMRA, A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAM 2015.-2016.-2016 ÉSZREVÉTELEK A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAMRA, A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAM 2015.-2016. ÉVRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSI TERVÉRE, VALAMINT A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAM ÉS A 2015.-2016. ÉVRE VONATKOZÓ

Részletesebben

A SZTRÁJK JOGRÓL és annak gyakorlatáról szakszervezeti szakmai szemmel

A SZTRÁJK JOGRÓL és annak gyakorlatáról szakszervezeti szakmai szemmel A SZTRÁJK JOGRÓL és annak gyakorlatáról szakszervezeti szakmai szemmel (2004. november ) 2 összeállította: kiadta: felelős kiadó: Szabóné dr. Dénes Éva munkajogász Dr. Takács György jogi szakigazgató -

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 16. hét. Alternatív bankrendszerrel lehet megoldani a devizahitelek gondjait

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 16. hét. Alternatív bankrendszerrel lehet megoldani a devizahitelek gondjait Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 16. hét Alternatív bankrendszerrel lehet megoldani a devizahitelek gondjait Doubravszky György, a pénzügyi jogok biztosa szerint alternatív bankrendszer

Részletesebben