1. Célok, feladatok, filozófiánk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Célok, feladatok, filozófiánk"

Átírás

1 1. Célok, feladatok, filozófiánk A Belvárosi Tanoda Alapítvány feladata és tevékenysége mindazoknak az intézményes ellátásból kihullott, deviáns, veszélyeztetett, középiskolából kimaradt, kallódó fiataloknak a komplex - gondozást, személyiségfejlesztést, oktatást, reintegrációt magába foglaló - ellátása, akik magányosak, összezavarodtak, önpusztító viselkedésformák felé sodródtak, akiket kezd elveszíteni az élet. Minthogy a deviancia alapvetően életforma, feladatunk hogy a különböző szolgáltatásokon keresztül egy új, pozitívabb életformát mutassunk, s biztosítsuk a lehetőséget arra, hogy azt ki lehessen próbálni az általunk kínált tevékenységekben. Ezért alakítjuk programjainkat úgy, hogy a fiatalok igényeire reagálva komplex ellátási rendszert valósítsunk meg, melyen belül az egyes programok, ellátó egységek, munkacsoportok vagy intézmények egymás munkájára építve, de önálló arculattal, speciális szakmai feladatrendszerrel dolgoznak, s a fiatalok számára lehetővé teszik az átjárást, a személyes kontaktusok által. A BTA olyan komplex befogadó program és hely, amelyhez konkrétan megfogalmazott célok nélkül is, a személyes támogatás, a közösségi lét és az egyéni fejlődés reményében lehet fordulni. Alapítványunk teljes tevékenységrendszerében egyfajta reszocializációs folyamatot, a személyt teljes körűen befolyásoló hatásrendszert igyekszünk megvalósítani. Nem módszert alkalmazunk, hanem az egyénnel kialakított mély kapcsolatban olyan új hatásokat szeretnénk elérni, melyek egy pozitívabb viselkedésmintát tükröznek és kínálnak. Nem megváltoztatni szeretnénk a fiatalokat, hanem megmutatni egy másik, új, választható utat; a választás döntését rájuk bízzuk. Mert ahogy a deviáns életvitel belső döntés, úgy annak felhagyása is az kell, hogy legyen. Csak ebben az esetben lehet a gondozás, a segítő munka hatásos. A segítés tehát értelmezésünkben olyan légkör megteremtése, mely biztonságos terepet, hátteret kínál a személy változásaihoz. A segítő szakmában, intézményrendszerben elhelyezve magunkat úgy látjuk, hiányt pótol ez a komplexitás, a segítés felfogásának tekintetében a hangsúlyozott önsegítés, a személyközpontúság, a módszer vagy módszerek hangsúlyozása, alkalmazása helyett az emberi erőforrások kiaknázásának előtérbe helyezése. 2. A szakmai munka Kiemelt szakmai tevékenységi területek: a gimnázium folyamatos működtetése, szakmai programjának rendezése; egyénre szabott oktatási program megvalósítása; személyközpontú gondozás, segítő munka; egyéni fejlesztés, felzárkóztatás; szenvedélybetegek oktatása-gondozása; a csoportos gondozási formák fejlesztése; önsegítő és alkotó önsegítő csoportok működtetése; szenvedélybetegek gondozása a motiválás szintjétől a rehabilitáción keresztl a reintegrációig; gyógyult szenvedélybetegek foglalkoztatása; a drogszakma összefogásának aktív kezdeményezése, hálózatépítés, ellátási lánc megvalósítása; módszereink terjesztése, átadása Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium - 1 -

2 Az Alapítvány által fenntartott gimnázium olyan állami feladatot ellátó, tanés térítési díjmentes iskola, amely a középiskolákból kimaradt, kallódó, deviáns fiatalok személyközpontú gondozását, oktatását, érettségiztetését tekinti szakmai feladatának. Ezt a feladatot egyénre szabott tanítási-tanulási és személyiségfejlesztő program keretében látja el. A Tanodába mentálhigiénés szempontból elhanyagolt fiatalokat veszünk fel. Diákjaink képzetlen, szakképzetlen, veszélyeztetett, jórészt szociálisan is hátrányos helyzetű, jövőkép nélküli deviáns fiatalok. Olyan fiatalokat is ellátunk, akikkel a hagyományos intézményi keretek között működő segítő rendszerek (Pályaválasztási Tanácsadók, Nevelési Tanácsadók, Családgondozók, Drogambulanciák, Ifjúsági Irodák, stb.). egyáltalán nem kerülnek kapcsolatba. A Tanodába jelentkező fiatalok (évente kb fő ) 47%-a a szubkultúrájukban lévő kortársak tanácsára fordul hozzánk. A Tanoda - mint ifjúsági segítő intézmény - a deviancia összes részjelenségére, tünetére egy helyen reagál. A gimnáziumi tanulmányok folytatása, az érettségi megszerzésének valós lehetősége, a reszocializálás, a konkrét segítség, amit nyújt. A Tanodában szerzett érettségi a hagyományos ismeretanyagon túl, a bekerülési állapothoz viszonyított tartós, egészségesebb állapotot, konkrét életesélyeket jelent. Ez a gyógyulás a társadalomnak - pénzben is jól kifejezhető - nyeresége. A Tanoda-módszer, mint az egyedi problémák iskolai keretek között történő kezelésének eszköze, folyamatos hazai műhelymunka eredménye. Olyan segítő-pedagógiai módszer, amely alkalmas a Tanodába járó fiatalokra általában véve jellemző a labilis pszichés állapot - mint a nem reális önértékelés, az önbizalom, értelmes tevékenységek, célok, jövőkép hiánya, a koncentráció zavarából, a rövid ideig tartó, kelleténél kisebb mélységű, szaggatott, szakaszos figyelemből adódó tanulásmódszertani, tanulástechnikai hiányosságok okozta kudarcélmények, tanulási nehézségek kezelésére. Legfontosabb összetevői: az iskolai légkör Olyan légkör alakítunk ki és biztosítunk folyamatos, ahol a fiatalok személyük elfogadását, nyílt, hiteles, őszinte emberi kapcsolatokat (tanár-diák, diák-diák, tanár-tanár) személyes törődést élhetnek meg mindennapjaikban. A diákok által megfogalmazott célokat (középiskola elvégzése, érettségi vizsga letétele, struktúrált, rendezett életmód, szociális kapcsolatok, egészséges élet kialakítása) közös célként értelmezzük. A szabályokat a diákok és a segítő-oktatók közösen alakítják, így mindenki számára elfogadottak és egyértelműek az elvárások, követelmények, következmények. az egész napos strukturált elfoglaltság Arra törekszünk, hogy a tanórák, a közös és egyéni tanulás mellett sport-, művészeti alkotó-, kulturális- és egyéb szabadidős tevékenységek, gyakran spontán szerveződő beszélgetések töltsék ki a Tanoda hétköznapjait. A programokat a fiatalok igénye szerint szervezzük, illetve hagyjuk szerveződni, s inspiráljuk őket arra, hogy maguk is szervezzenek ilyeneket, kezdeményezéseiket támogatjuk. a segítő párrendszer A segítő párrendszer a fiatalok számára a személyes törődést, odafigyelést, biztosítja. Segítő párjukat a fiatalok a tanárok közül választják minden tanév elején. A pár alapvető legfontosabb funkciója a fiatal támogatása, életének figyelemmel kísérése. Fontos a napi kapcsolattartás, hogy a segítő pár ismerje a fiatal életmódját, élethelyzetét, időbeosztását, aktuális problémáit. a segítő munka és a Tanoda stábszerű működtetése A Tanodában magát a tanítást is segítő munkaként értelmezzük. A segítő munka legfontosabb terepe a mindennapok közös együttléte. Ez az együttélés valóságos, a munkatársak és a diákok térben sem különülnek el egymástól, az iroda ( a tanári szoba") egyben a közösségi élet helye is, szabad bejárása van mindenkinek. Fontos, hogy a ta

3 nári stáb a fiatalok számára egy inspiráló segítői közeget alakítson ki, amelyben a célok megfogalmazása mellett érték a tevékenység, a tanulás, az alkotó munka, a tiszta kommunikáció, a változtatni akarás, törekvés a problémák megoldására, a továbblépésre. a személyre szabott tanulási program és módszerek A Tanodát megkereső fiatalok többszörös iskolai kudarccal, tanulási problémákkal érkeznek, nincs önbizalmuk, szoronganak minden tanulási helyzettől. Valóban komoly tanulási problémákkal küzdenek, melynek azonban okai nem az értelmi képességeik gyengeségében, hanem éppen személyes problémáikban rejlenek. Személyközpontú oktatás A diákok és tanulási gondjaik mögött meghúzódó problémáik is igen különbözők, nincsenek mindenkire érvényes, minden diák esetében működő megoldások, ezért nem a rutin, hanem a kreativitás és a rugalmasság kell, hogy jellemezze munkánkat. Célunk, hogy végső soron diákjaink megszerezzék az önálló tanulás, és egyáltalán a tanulás örömének képességét. Egyéni haladási ütem: A Tanodában nincsenek osztályok és évfolyamok; minden diák minden tantárgyból a számára épp megfelelő tanulócsoportban tanul. A különböző tantárgyakból különböző szinteken állhat, tanulhat, vizsgázhat. Ha megszerezte a 12 évfolyam valamennyi zárójegyét, azokból a tantárgyakból előrehozott érettségi vizsgát tehet. A tanulócsoportok létszáma fő, így a tanárnak mindig mindenkire van figyelme és türelme. A tanórákra nem a frontális oktatási forma, hanem a beszélgetés, a differenciált és csoport-, olykor kooperatív tanulásszervezés jellemző. Szerződéses rendszer Bekerüléskor minden diák számára - vele közösen - személyre szabott tanulási programot készítünk és azt az alapszerződésben rögzítjük. Ebben megtervezzük az érettségi tárgyakat, az érettségi várható időpontját, vagy időpontjait, a tanulás ütemezését, majd az órarendet is közösen készítjük el. A szerződéseket a tanulmányi időszak végén közösen értékeljük, a siker és az esetleges sikertelenség okait a fiatallal közösen tárjuk fel, majd megbeszéljük a továbblépés lehetőségeit. A szerződéses rendszer mindenki számára követhetővé és tisztává teszik a diák céljait, vállalásait, eredményeit, fejlődését. Világos, hogy a siker a saját sikere, és a sikertelenségért is ő a felelős. Vizsgarendszer A tanévet harmadévekre osztjuk, a harmadéveket műhelymunka-időszakra (ekkor tanórákon közösen dolgozzuk fel a tananyagot) és vizsgaidőszakra (ekkor a diákok vizsgákon adnak számot tudásukról). A vizsgarendszer egyrészt megszabadítja a fiatalokat a napi számonkérés szorongásaitól, másrészt rutint ad az érettségi vizsgához. Kurzusrendszer Ennek lényege, hogy a középiskolás tananyagot nem feltétlenül a kerettantervben meghatározott sorrendben és összeállításban, évfolyami bontásban tanítjuk, hanem az általunk kialakított kurzusrendszerben. A tananyagok így rugalmasabban kezelhetők. Célunk, hogy az érettségi vizsga anyaga mellett praktikus, a mindennapokban is hasznosítható tudást adjunk a fiataloknak. Érettségi vizsga Az érettségi vizsgát évente két alkalommal (tavasszal és ősszel) független vizsgabizottság előtt rendezzük. Az évi két alkalomba jól illeszthetők az osztott, előrehozott érettségi vizsgák. A fiatalok ekkor szembesülnek igazán azzal, hogy a Tanodában eltöltött idő alatt mennyit változtak, képességeik, tudásuk mennyit fejlődött. Ekkor mérettetik meg magukat először ismeretlenek előtt is

4 A Tanoda-módszer tanulható, hosszú távon is alkalmazható a deviáns fiatalok gondozásában, tanításában. Iskolánk légköre évről-évre erőteljesebben vonzza a kallódó fiatalokat és az érdeklődő szakembereket; évek óta gyakorlóhelye a pszichopedagógus, szociális munkás, és pedagógus képzésnek Évente több száz emberrel tartjuk a kapcsolatot és próbálunk reagálni az általuk felvetett tevékenység- és ellátási igényekre. Munkánk és fejlődésünk lényege éppen ez: az alulról, az igények oldaláról történő építkezés BTA Megálló Csoport A Megálló Ház komplex, egész napos gondozást, fejlesztést nyújt az önsegítés elvei alapján a fiataloknak. A program specialitása, hogy működtetésében is meghatározó szerepet kapnak a célcsoport tagjai, elsősorban felépült szenvedélybetegek. A program jelmondata: Ebben a körben van helyed! - azt kívánja jelezni, hogy a naponta 9-21 óráig nyitva tartó ház tevékenységet, munkát, emberi kapcsolatokat, tanulási lehetőséget kínál az erre igényt tartó kallódó, szenvedélybeteg, magányos, deviáns fiataloknak. A szenvedélybeteg magatartás egyfajta szocializáció eredménye, s ezért megváltoztatása is egy teljes szocializációs folyamatot igényel. Programunkban ezt a szocializációs folyamatot, komplexitást és a személyt teljes körűen befolyásoló hatásrendszert igyekszünk megvalósítani. Életteret kívánunk biztosítani azoknak, akik marginalizálódott helyzetükön, kallódó életformájukon változtatni szeretnének. Egy támogató, segítő légkörben a Ház működtetésének felelősségteljes feladatát és ezáltal saját és társaik sorsának formálását a saját kezükbe adjuk, olyan feladatot kínálva ezzel, mely eddig életükből hiányzott, mellyel megmutathatják értékeiket, képességeiket, visszaszerezhetik elvesztett, és/vagy lerombolt önbizalmukat, életbe vetett hitüket. Rehabilitációs és közösségi programunk kezdetei (1999) óta sokat változott, folyamatosan alakult a felmerülő igényekhez igazodva és a foglalkoztatott, gyógyult szenvedélybeteg stáb erősödésével párhuzamosan egyre kimunkáltabbá, markánsabbá vált. A lelkes, amatőr és kísérletező korszakból kiléptünk, s professzionális segítő és kezelő hellyé váltunk. Bátran ki merem jelenteni, hogy az országban nincsen hozzánk hasonló hely: éves viszonylatban mintegy 500 szenvedélybeteg fordul meg a Megállóban. A tőlünk segítséget, tanácsot kérő fiatalok a drogozás különböző szakaszaiban vannak - aktív szerhasználók, terápiások, félutasok, visszaesők. Oktatási programunk fejlődött, megerősödött: megszűntek a korábban meglévő tanulói kategóriák- terápiás, rehabon lévők, félutasok -; ennek nagy előnye egyfelől, hogy sikerült megfelelően rugalmas órarendet készíteni, másfelől pedig így tudunk megfelelően reagálni a fiatalok sajátos és sokszor gyorsan változó élethelyzetére személyiségük alakulására. Ennek a tanulási formának az a lényege, hogy azt az időkeretet határozzuk meg mindenki számára egyénileg, amennyit hetente el kell töltenie a Megállóban. Ezen belül a FIATALOK SEGÍTŐ párjaikkal közösen döntik el, hogy milyen tantárgyakat milyen időkeretben tanulnak. A negyedév közben tantárgyat leadni nem szerencsés, ha ilyen van azt mindig közösen határozzuk el. Ennek az évnek az egyik legnagyobb sikere az, hogy lassan már nem egyszerűen tanárokról, hanem segítő-tanárokról beszélhetünk. Ez annak köszönhető, hogy mindenki saját magához képest kiveszi a részét a ház működtetéséből, sokat hajlandóak tanulni egymástól, a többiektől, s nem utolsósorban a fiataloktól. A kollégák között a munkából fakadó konfliktusok megoldása, úgy tűnik, folyamatos. A gárda összecsiszolódása normális ütemben zajlik. Nem könnyíti a helyzetünket, bár örömteli tény, hogy a tanárok döntő többsége tovább tanul. Negyedévente rendezünk felvételi vizsgákat. Az a gyakorlat alakult ki, hogy a felvételiken, s a döntések meghozatalakor a kollégák mellett részt vesznek a nálunk lévő fiatalok is. Az ő közreműködésük sokkal hitelesebbé teszi az egész procedúrát. Viszonylag sok fiatalt veszünk fel, akik közül többen kimaradnak a későbbiekben. Ez a tény azonban nem a sikertelenséget, hanem a jó működést tükrözi, tekintve, hogy mi nem - 4 -

5 akarunk embereket mindenáron megmenteni, hanem lehetőséget, terepet, segítséget kínálunk ahhoz, hogy a jelentkező megtalálja a saját útját a józan élethez, vagy a józanság megtartásához. Saját csoportjaink, szervezettebbek lettek, jobban készültünk rájuk, kevesebbet improvizáltunk. Míg az elmúlt év elején csak a házban megforduló embereknek töredéke látogatta a csoportfoglalkozásokat, addig az év második felére elértük, hogy fokozatosan, szinte mindenkit bevontunk a programnak eme fontos részébe. Mára sikerült megvalósítani azt a tervünket, hogy a házban megforduló emberek többsége bizonyos időközönként rendszeresen jár csoportra. Hogy ki mennyin vesz részt, az függ attól, hogy milyen szakaszban van a felépülésében. A józanság megtartásának, építésének meghatározó része a csoportok látogatása, ezért láttuk jónak, hogy mindenkinél nagy hangsúlyt fektessünk e programpont fontosságára. Közösen gondolkodunk egy helyen, egy időben, egy valamiről, egy cél érdekében, és az általunk generált erőt használjuk, fordítjuk hasznunkra. Együtt dolgozunk fel élményeket, ezáltal tudatosulnak bennünk olyan gondolatok, amik, ha egyedül vagyunk, talán soha nem törtek volna fel. Célunk egy olyan értékrend, életforma kialakítása, amelynek következménye a nem drogozás, a nem ivás. Átalakult a felvételi rendszer, sokkal kidolgozottabbé váltak a programba való bekerülés feltételei is. A betérő fiatalnak ajánljuk, hogy még a felvétele előtti időszakban kezdjen el bejárni a házba és ismerkedjen annak életével. Így kezdi el lassan használni a hely adta lehetőségeket - óralátogatás, a házban munkák teendők, sport, színház, zene, prevenció, csoportok, beszélgetések -, s észre sem veszi, hogy máris bizonyos energiát fektet felépülésébe. Úgy érezzük, sikerült megvalósítanunk, s megmutatnunk, hogy a szenvedélybetegek képesek visszailleszkedni a társadalomba, s mi több megfelelő körülmények között, jelentős szerepet tudnak vállalni sorstársaik segítésében. Alapvető célunkat elértük: a Megálló az anyagosoké, általuk és értük létezik és működik. Olyan hely, ahová mindig betérhetnek, ahol támogatást találhatnak. Olyan hely, ahová elhozhatják bánataikat és örömeiket; ahol munkálkodhatnak saját felépülésükön, s ami talán minta arra, hogy érdemes, van miért. A Megálló Házban ellátott funkciók Nyitott Ház A Megálló Házba akár konkrét cél nélkül, akár valamiféle gyors és egyszerű segítséget igénylő problémával bármikor bárki betérhet. Kevés ilyen hely van a fővárosban, s az országban egyaránt, ahova egy szenvedélybeteg mindenféle különösebb szándék nélkül, puszta érdeklődéstől vezérelve elmehet anélkül, hogy valamiféle felé irányuló elvárásnak már a küszöb átlépésének pillanatában meg kellene felelnie. A hívatlan-váratlan látogatót fogadja az aktuális segítő házigazda, elbeszélget vele, igény szerint bemutatja a házat, a programokat. Valamennyi tevékenységünk alapja a Megálló Ház üzemeltetése, azoknak a háttérfeladatoknak az ellátása, melyek a többi programot kiszolgálják. Eldöntöttük, hogy a házban nem alkalmazunk portást, takarítót, gondnokot, biztonsági őrt. Ezeket a teendőket a segítők és gondozottak közösen végzik. Rehabilitáció Egyedülálló vállalkozás a Megálló Csoport Nappali Rehabilitációs Programja, melynek célja a szenvedélybeteg fiatalok visszavezetése azokba a természetes közösségekbe, ahonnan betegségük, másságuk, deviáns voltuk miatt kihullottak. Ebben a programban vehetnek részt hosszú távon azok az önként jelentkező szenvedélybetegek, akik úgy érzik, hogy az általunk napi rendszerességgel kínált tevékenységek segítséget nyújtanak a szerhasználat abbahagyásában, életvitelük rendezésében. A nappali rehabilitáció fogadni képes mindazokat a gyógyulni szándékozó drog- és alkoholfogyasztókat, akik félnek a bentlakásos intézetektől, s így nem mennek oda, vagy azok leterheltsége miatt nem tudnak bekerülni, de ugyanakkor képtelenek egyedül megszabadulni a szerhasználattól

6 A program naponta 9-21 óráig tartó terápiás foglalkoztatást kínál. A nappali rehabilitációban alkalmazzuk a Leo Amici Alapítvány hosszúterápiás intézetétől átvett módszereket; ezeket átdolgoztuk, és sajátos elemekkel bővítettük, alkalmazkodva ahhoz a helyzethez, hogy a terápiások az éjszakákat otthon töltik. A nappali rehabilitációnak van egy előrehabilitációs funkciója is. A hosszú évek óta narkomán életformát élő, kemény drogosok esetében ugyanis, akik közül sokan tiltakoznak a bentlakásos terápia kipróbálása ellen, igazán hatékony motiválás valósítható meg. Az itt néhány hónapig megtapasztalt józan élet, majd a visszaesés, saját élményként döbbenti rá őket arra, hogy számukra nincs más út a gyógyuláshoz, csak a bentlakásos hosszúterápia. A visszaesés után már kisebb az ellenállás, s összefogásunk módot ad arra, hogy megkezdjék hosszú terápiájukat, ugyanakkor a Megálló Csoport révén mégis kapcsolatban maradjanak Budapesttel. Az előrehabilitáció másik fontos előnye, hogy a szerhasználóknak módot ad egy védett, terápiás környezetben történő tartózkodásra az alatt az idő alatt, míg várni kell a rehabilitációs otthon üres ágyára. Ez a várakozási idő ugyanis Magyarországon nem rövid; a Megálló nappali rehabilitációs programjában sikeresen fenn tudjuk tartani a motivációt. Oktatási program Olyan szenvedélybeteg fiatalok számára kínálunk tanulási lehetőséget, akik szakítani akarnak eddigi életmódjukkal, és józanul akarnak élni. Ez a program személyre szabott tananyagot, tanulási időbeosztást, s ennek állandó, az élethelyzethez való igazodását kínálja. Szeretnénk, ha a tanulás részét képezné a szenvedélybeteg fiatalok józanodásáknak, illetve segítené őket józanságuk megtartásában. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulás a fenti célok megvalósításának mindössze egyik eszköze. Segíthet kialakítani és megerősíteni a reális önképet, önértékelést, önbizalmat. Végcélja a reintegrációval párhuzamosan az érettségi vizsga megszerzése, minthogy az érettségi bizonyítvány növeli az esélyeket a munkavállalás, illetve a továbbtanulás területén, tehát reális perspektívát, célokat ad. Ezt a tevékenységet egy e célra szerveződő és kiképzett segítő-tanár munkacsoport látja el. Jogi hátteret a BTAG biztosít. Félutas program A Megálló Csoport félutas programjának célja a rehabilitációs kezelést befejező emberek sorsának továbbkövetése és segítése. Olyan utókezelés ez, mely magába foglalja a tartós józanság megőrzésének támogatását, a visszailleszkedés segítését, munka- és lakáskeresésben való segítségnyújtást, a szabadidő hasznos eltöltését. A Megálló Ház bázisként működik ezeknek az embereknek a számára: bármikor bejöhetnek, amikor idejük és tennivalójuk engedi. Azoknak a szenvedélybetegeknek ajánljuk, akik túl vannak egy hosszúterápiás rehabilitációs kezelésen és Budapestre költöznek. A programba való bekerülés feltétele, hogy elsődleges cél a józanság megtartása legyen. Négy fő részére félutas lakást bérlünk. Ez az átmeneti szállás lehetőség Budapesten max. 10 hónap időtartamban biztosít elhelyezést. A félutas lakás működési elveit és gyakorlatát az első lakókkal közösen munkáljuk ki. A lakás program szervesen csatlakozik a Megálló Ház napi életéhez, hiszen a kiegészítő szolgáltatásokat, melyek a reintegrációhoz szükségesek a lakók itt veszik igénybe: napirendszervezés, önsegítő csoportok, terápiás ülések, közösségi szolgáltatások, stb. A Megálló Csoport félutas-lakás-programja azoknak a GYÓGYULT szenvedélybetegeknek tud lehetőséget és segítséget nyújtani, akik lépéseket tesznek azért, hogy józanságukat megtartsák, ápolják, s abban továbblépjenek. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a következő sabályokat állítottuk fel: a program időtartama 10 hónap (rövidíthető) a programban lévőknek teljes absztinenciában kell élniük a beköltözés után azonnal munkát kell keresni előtakaréskossági programot kell folytatni kötelezően részt kell venni a Megálló Házban tartott Józanságmegtartó csoporton, heti egy terápiás csoporton, ajánlotta részvétel az NA gyűléseken - 6 -

7 részt kell venni a félutas lakásban tartott hétzáró csoporton, és a havi rendszerességű hózáró csoporton este fél tíz és fél 11 között közös vacsorán és napzáró csoporton kell részt venni; ezt a havi felelős szervezi és adminisztrálja a félutas lakásban látogatót csak a hét végén szabad fogadni; ezt előre egyeztetni kell a többi lakóval a félutas lakásban szexuális életet élni nem lehet a Megálló Csoport által végzett prevenciós előadásokon a félutas programba lévők részt vesznek; az ebből származó tiszteletdíjjal hozzájárulnak a lakás bérleti díjához a program résztvevő adminisztrálják saját kiadásaikat és bevételeiket a lakás rezsiköltségeit a bentlakók fizetik; ennek lebonyolítását a havi felelős végzi. Csoport élet A Megálló Házban számos önsegítő csoport működik; ezek határozzák meg a ház életét. Az önsegítő csoportok alapvetően beszélgetésre alapulnak. A résztvevők magukról és egymásról beszélgetnek így nyílik mód a személyes és közösségi problémák, gondok, konfliktusok és eredmények, örömök feldolgozására. A személyiség fejlődése a sorstársakból és segítőkből szerveződő csoport visszajelzései útján valósul meg. A Józanság Megtartó Csoport gyógyult szenvedélybetegek csoportja. Elsődleges célja és feladata, hogy az ide heti rendszerességgel járó drog- és alkoholbetegek egymás támogatásával, tapasztalataik cseréjével, gondjaik és örömeik megosztásával átsegítsék egymást a hétköznapok nehézségein, erősítsék és tudatosítsák egymásban a józanságuk értékét és fontosságát. Az alkotó-önsegítő csoportok fogalmát mi hoztuk létre, tartalmi elemeit az elmúlt öt év folyamán kísérleteztük ki: az önsegítő csoportok céljait, formai elemeit és elveit megtartottuk, ám a kereteket az aktív alkotótevékenység adja így az én megnyilvánulásának és a másik érzékelésének nem a beszéd az egyetlen eszköze. A Színház Megálló mozgásra, hangra, szövegre épülő egyéni, páros és csoportos gyakorlatok segítségével biztosít lehetőséget az önvizsgálatra, önmegfigyelésre a hosszabb-rövidebb alkotófolyamaton keresztül. Az Alkotókör olyan képzőművészeti foglalkozás, melyben a tehetség és a gyakorlás helyett az alkotó kedv és az ötlet játssza a főszerepet; s persze, itt is a közös alkotáson, az értelmesen együtt töltött időn van a hangsúly, mert minden műalkotásnál többre tartjuk az emberi kapcsolatokat. A közösségben és a csoportmunkában történő aktív részvétel a felelősségérzet alakításának terepe, így fontos minél több csoport működtetése. A csoportban, a kis közösségben zajló csapatmunka nemcsak tevékenységünk alappillére: rendszerünk működtetésében és hitünkben is fontos szerepet kap. Prevenciós program Csaknem heti rendszerességgel vállalunk beszélgetéseket középiskolás diákokkal, pedagógusokkal, szakmai és laikus érdeklődőkkel valamint felsőfokú oktatásban résztvevő diákokkal itthon és külföldön. Ez az egyik legjellegzetesebb programunk, amit nagy intenzitással működtetünk. Sajnos arányaiban sokkal kevesebben vannak azok, akik meg tudtak szabadulni szenvedélybetegségeiktől, mint azok, akik nem, így nagyon fontosnak tartjuk, hogy élettörténetükről beszámoljanak: mások talán még elkerülhetik életük azon buktatóit és csapdáit, amik később drogozáshoz vagy iváshoz vezethetnek. A Megálló Csoport egyik fő profilja a prevenció, melynek során intézményünk terápiásai és segítői megosztják szenvedélybeteg múltjuk (esetleg jelenük) tapasztalatait az érdeklődőkkel. Az igény óriási, főleg a év alatti fiatalság körében, de nem ritka a felnőtt korosztály számára szervezett beszélgetés sem. Ezen alkalmakkor tabuk nélkül, egyenesen lehet feltenni a kérdéseket, melyekre a válaszokat olyan emberek adják, akik jól ismerik a szenvedélybetegség sajátos világát. Ezeken a beszélgetéseken segítőink, gondozottaink személyiségükkel képviselik azokat az értékeket, melyek mentén a Megálló szerveződik. A közösségbe vetett hitük, összetartásuk és összetartozásuk eddig minden idegen közeg próbáját kiállta. A folya

8 mat, melynek során ez a kívülállók számára érzékelhetővé válik, az többet ér Talán ez az erő az oka annak, hogy igen sokan hívnak bennünket. Foglalkoztatás A Megállóban dolgozó segítők és munkatársak többsége a munkaerőpiacon hátrányos helyzetbe került, talpra állt szenvedélybeteg. Felismerve és kiaknázva a gyógyultakban rejlő hiteles segítő erőt s azt a tényt, hogy a sorstársakkal való törődés a józanság további erősödését is segíti, szerveztük meg foglalkoztatási programunkat. E programban egyidejűleg nyolc főállású segítő vesz részt, akik önnön józanságuknak megerősítésén túl jelentős támogatást és mintát nyújtanak a hozzánk fordulóknak. Segítőinknek önmaguk képzése épp úgy feladata, mint a Megálló Ház működtetése, ezért szinte folyamatosan részt veszünk különféle képzésekben. A Megálló programjának fontos jellegzetessége, hogy azt gyógyult szenvedélybetegek alapították, dolgozták ki és működtetik. Ma már professzionális segítőként munkálkodnak sorstársaik gyógyulásán, gondozásán. Ez biztosan az egyik oka annak, hogy a Megálló Házat sok szenvedélybeteg keresi fel önkéntesen, és marad ott meg. A Megálló Ház nagy ismertségre tett szert a szakmai köztudatban és a kliensek körében is. Sok más szervezet, az ország egész területéről irányítja hozzánk az érintetteket. Rengeteg érdeklődő vendég fordult meg házunkban. Helyet adtunk több olyan rendezvénynek, ahol a témában dolgozó civil szervezetek találkoztak egymással különféle célokból. Házunkat, programunkat arra is használjuk, hogy e széttöredezett szakmában is Megállót jelentsen, ahová mindenki szívesen jön, az ügy érdekében kommunikál, s összefog. Azt tapasztaljuk, hogy nagy igény van munkánkra. Igazi hiányterületre tapintottunk. Nagyon sok, és csoportjaink bővülésével mindig több és több bajban lévő fiatal kér tőlünk segítséget: kábítószer- vagy alkoholfogyasztók-, és függők; bentlakásos rehabilitációt félbehagyott szenvedélybetegek; kórházi- vagy más elvonáson átesettek; többszörösen visszaeső szerhasználók; józanságukat megtartani kívánó felépült szenvedélybetegek; középiskolából kimaradt, képzetlen, deviáns életvezetésű fiatalok; életvezetési- és beilleszkedési zavarokkal küszködők; marginalizálódottak, társas kapcsolatokat és elfoglaltságot keresők; felkeresnek minket ugyanakkor az érintett hozzátartozók, valamint a segítő szándékú szakemberek és érdeklődők is. A program során tapasztalt szakmai eredmények: A program, igénybe vétele segítséget ad az abbahagyásra vonatkozó döntés meghozatalában; terepet és támogatást kínál e döntés végrehajtásához, feladatokkal, célokkal és támogató környezettel, terápiás programmal; motiválja a kezelés megkezdését, ill. annak ideje alatt is fenntartja a segítő kapcsolatot, mely a kezelés megszakítása, vagy abbahagyása esetén is további kapaszkodót jelent; információkat és életvezetési tanácsadást biztosít; a felépülés idején ill. az azutáni időszakban az egész napos elfoglaltság, a támogató és őszinte visszajelzésekkel teli környezet és intenzív segítő kapcsolatok erősítik a józanságot, megelőzhetik a visszaesést; biztosít egy helyet és terepet ahhoz, hogy a droghasználók naponta egy támogató, megértő, előítéletektől mentes helyre térhessenek be; aktív tevékenységi lehetőséget kínál a marginalizálódott fiataloknak; reintegrációs terepet és programot kínál talpra állt szenvedélybetegek számára; a segítő szándékú emberek számára ennek konkrét lehetőségeit kínálja; - 8 -

9 formálja a közvélemény gondolkodásmódját a kábítószer-kérdésben. biztosítja a középfokú képzés lehetőségét. A Megálló Ház működtetése és szakmai kapcsolatai tekintetében a teljes nyitottságra törekszünk. Nyitottak vagyunk minden olyan együttműködésre, amelye eredményesebbé teheti az érintettek gondozását. Programunk hiánypótló jellegét elsősorban funkcionális összetettsége, a különféle gondozási szintek egy helyen történő alkalmazása, a kiemelten önsegítő jelleg, a személyközpontúság, az emberi erőforrások hangsúlyozása, valamint eklektikussága adja. Olyan intézményt működtetünk, mely hiányzik az ellátó rendszerből: A drop in típusú intézmény Magyarországon nem bevezetett. 3. Az Alapítvány módszertani és PR munkája Rendszeresen fogadjuk az érdeklődő szakembereket, egyszeri látogatások, módszercsere programok, intézménylátogatások, konzultációk, rövidebb-hosszabb terepgyakorlatok formájában. Nem csak hazai, de sok külföldi csoport és szakember látogatott meg bennünket az elmúlt években. Szakmai munkánk fontos része tevékenységünk, módszereink terjesztése átadása az érdeklődő szakembereknek, szervezeteknek. Erre mindig nagy az igény. Folyamatosan fogadjuk a felsőoktatási intézmények csoportjait, a szakdolgozókat, hospitálókat, terepgyakornokokat. Számos szakmai rendezvényre, konferenciára, műhelymunkára és táborokba kapunk meghívást itthon és külföldön egyaránt, hogy bemutassuk tevékenységünket, módszereinket. E meghívásoknak energiánkhoz mérten mindig próbálunk eleget tenni, gyakorlatilag átlagban heti egy ilyen találkozót bonyolítottunk le. Ezek haszna és funkciója sokoldalú: tevékenységünk így nyitottan zajlik és folyamatos visszajelzést kapunk a szakemberektől; találkozhatunk fiatal, energikus szakemberekkel, akik utánpótlást jelenthetnek; folyamatosan át kell gondolnunk munkánkat tudatosan; terjeszteni tudjuk módszereinket, gondolkodásmódunkat; magunk is sokat tanulunk a kérdésekből és máshol látottakból; szakmai munkánk folyamatos mozgásban, fejlődésben képes változni, széleskörű kapcsolatrendszerre tudunk szert tenni, ami mind szakmai mind finanszírozási tekintetben fontos és elengedhetetlen; a látogatók fogadása a terápiás munka része, a fiatalok is egy szélesebb visszajelzés-rendszerben fejlődhetnek; szakmai együttműködéseket tudunk kezdeményezni; imagénk építésének legjobb módja ez; tevékenységünk nem válik zárttá, önmagát emésztővé. Támogatjuk és magunk is végezzük a deviancia megközelítésével és kezelésével kapcsolatos kutatásokat, módszertani tevékenységet. Nagyon fontos számunkra, hogy megismertessük magunkat a világgal, bemutassuk munkánkat és módszereinket. Ilyen bemutatkozásra sor kerülhet módszerbemutatók, vagy módszercsere programok, illetve szakmai konzultációk keretei között ban számos ilyen lehetőség kínálkozott: a Mit tudunk nyújtani drogok helyett címet viselő, a Phare által támogatott programunkban, a Leo Amici Alapítvány mellett egy lengyel és egy spanyol szervezettel állunk együttműködésben. Ennek köszönhetően mutattuk be a Megálló Csoportot a különféle hálózatépítő projektek résztvevői számára Budapesten tartott nemzetközi konferencián. Személyes ismerkedésre is sor került: a konferencia résztvevőit vendégül láttuk aktuális Megálló Estünkön, így szinte testközelből ismerkedhettek csoportjainkkal és terápiásainkkal. Ugyancsak nemzetközi közegben mutathattuk be színházterápiás tevékenységünket, a szeptemberi Szinház- és Zeneterápia Szemináriumon, melyet a Gyermek- Ifjúsági - 9 -

10 és Sportminisztérium, valamint a Terápiás Otthonok Európai Szövetsége, az EORU-TC támogatott. Lengyel partenerünk a rizikóterápia egy módszerével sziklamászás - ismertetett meg bennünket; cserébe a Színház Megálló meghívást kapott Lengyelországba, lengyel diákokkal (gimnazisták és a lodzi Színház-, TV- és Filmművészeti Főiskola hallgatói) folytatott közös tréningre, mely érdekes kétnyelvű bemutatóval zárult. Spanyol partnerünknél tett látogatásunk meggyőzött minket arról, hogy hasonló szellemű gondolkodásukból fakadó családi prevenciós programjuk jól adoptálható a magyar viszonyokhoz. A kézikönyv és a segédanyagok nyersfordítása 2003-ban megtörtént elejére a spanyol partner képviselőivel végrehajtott szakmai konzultációt követően a program magyarországi bevezetését tervezzük. Szerencsére a segítői és/vagy a szociális munka iránt érdeklődők, illetve az ilyen irányú tanulmányaikat folytatók körében is népszerű intézményünk; számukra készséggel biztosítunk terepmunka- vagy szakmai gyakorlat-lehetőséget. Végsősoron ez is Megálló Ház népszerűsítését célozza. A PR tevékenység alapítványunk fennmaradásának egyik kulcskérdésévé vált a szervezet és nem utolsó sorban a szakmai, társadalmi és finanszírozási környezet változásával. A nemzetközi szakmai életbe való bekapcsolódás, a nagyrészt Európai Uniós pályázatokból szerzett támogatás, a kooperáció és a network szemlélet elvárásainak való megfelelés a civil szervezetek fejlesztésének igénye és a velük szemben támasztott magas menedzsment követelmények megkövetelik a professzionális és naprakész PR tevékenységet. Ma egy civil szervezet, melyet ráadásul oly kevéssé támogat az állami szféra, mint bennünket nem maradhat fenn professzionális szervezeti külső kommunikáció nélkül ban már az elketronikus kommunikáció eszközeit is PR tevékenységünk szolgálatába állítottuk: ebben az évben került helyére először minimális, majd egyre gazdagabb tartalommal kétnyelvű honlapunk. A rajta megjelenő új információkról elektronikus hírlevélben havonta legalább egyszer értesítjük mintegy kétszáz hazai és száz külföldi ismerősünket, támogatónkat, barátunkat. A visszajelzésekből érzékeljük, hogy az érdeklődők használják és szeretik az információszerzés e korszerű és egyszerű módját; a személyes jelentkezést sokszor előzi meg internetes tájékozódás, így az alapinformációk közlése helyett rögtön elmélyültebb tájékoztatásra, ismerkedésre nyílik mód. 4. Az alapítvány szerkezete, szervezete 2003-ban megszilárdult az Alapítvány két fő tevékenységi területe, valamint azok azok az elkötelezett stábok, melyek e tevékenységeket választották és hittel végzik. Sikerült megőriznünk és egyben továbbfejlesztenünk, megújítanunk az elmúlt 13 év eredményeit. Két fő programunk ill. tevékenységi körünk továbbra is két helyszínen működik, saját szakmai terveik: - Gimnázium - pedagógiai program, Megálló Csoport - szakmai program - alapján. Tevékenységrendszerünk e két dokumentumának aktualizált változatai alapján szeretnénk a továbbiakban is működni. A legfontosabb eredménynek azt tarjuk, hogy 1990 óta folyamatosan működünk, a hozzánk forduló fiatalok száma egyre nő, szolgáltatásainkat maximálisan igénybe veszik mindazok, akikért alakultak és működnek: az életteret, értelmes feladatokat, tevékenységet és emberi kapcsolatokat kereső fiatalok. Ebben a programban mindig van lehetőség változtatásra és változásra. 5. A év kiemelt feladatai a középiskolából kimaradó, súlyos problémákkal küszködő, kallódó fiatalok számára életproblémáik megoldásához, a középiskola elvégzéséhez és az érettségi vizsga letételéhez lehetőséget biztosító, a személyközpontú oktatásra és gondozásra épülő Tanoda-módszerrel dolgozó segítő iskola folyamatos működtetése; szenvedélybeteg fiatalok számára az önsegítés elvein alapuló tevékenységrendszerre

11 épített komplex szocializációs közeget biztosító rehabilitációs program működtetése; a segítséget kérő fiatalok rehabilitációját és reintegrációját elősegítő módszertani repertoár bővítése, s nem utolsósorban a folyamatos forrásteremtés érdekében a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok további szélesítése; hálózatépítés Magyarország határain belül és az túl, az európai integráció szellemében, az EU-s támogatások igénybe vételével. Pályázati támogatóink voltak a 2003-as évben Gyermek-, Ifjúsági- és Sport Minisztérium Kábítószerügyi Koordináció Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Phare Access Project Phare Networking Project Phare Program a halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi integrációjának támogatásaára Egészségügyi-, Szociális- és Családügyi Minisztérium Fővárosi Önkormányzat Európai Unió Hazai együttműködő partnereink voltak a 2003-es évben GYISM Kábítószerügyi Koordináció Mobilitás Ifjúsági Szolgálat Leo Amici Alapítvány Sziget Droginformációs Központ Alternatív Pedagógusképző Műhely Drogprevenciós Alapítvány Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága ELTE Pszichológia Tanszék ELTE Pedagógia Tanszék ELTE Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Nemzetközi együttműködó partnereink Fundacja DOMIN (Varsó, Pl) Asociación Proycto Hombre (Madrid, E) Projecte Jove (Palma, E) Mlodziezowy Centrum Profilaktyki (Leszno, Pl) Praventionszentrum (Bremen, D) EURO-TC Terápiás Otthonok Európai Szövetsége Ashoka (USA) Budapest, január Győrik Edit szakmai vezető

12 Pénzügyi beszámoló a évrő l (e Ft) Bevételek összesen: Közoktatási normatíva Cél szerinti bevétel SZJA 1 %-a 664 Pályázati bevételek Adományok 141 Egyéb bevételek 156 Közhasznú tev. árbevétele Kamatbevételek 443 Kiadások összesen: Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások ktsg. 645 Bérköltség Személyi jellegű egyéb Működési támogatás (gimnázium) Pályázati partnereknek továbbutalva: Leo Amici Fundacja Domin Fióka 923 Beruházási kiadások Egyéb ráfordítások 208 Pénzeszközök december 31-én február Horváth Katalin gazdasági vezető

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2004.

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2004. BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2004. - 1 - Tartalom: 1. Célok, feladatok, filozófiánk 2. A szakmai munka 2.1. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola (BTAG) 2.1.1. Cél,

Részletesebben

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek A partnerszervezetek nevei és rövidítése: Belvárosi Tanoda Alapítvány - BTA Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola Leo Amici 2002 Addiktológiai

Részletesebben

1083 Budapest, Szigony u. 37. tel./fax: 303 6574 www.btabp.hu info@btabp.hu LOGIKAI KERETMÁTRIX

1083 Budapest, Szigony u. 37. tel./fax: 303 6574 www.btabp.hu info@btabp.hu LOGIKAI KERETMÁTRIX LOGIKAI KERETMÁTRIX Általános célkitűzések A project célkitűzése Célok A munkaerőpiacról, képzésből és bármiféle intézményi ellátásból egyránt kiszorult, szenvedélybeteg és deviáns életvezetésű fiatalok

Részletesebben

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2005.

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2005. BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2005. Tartalom: 1. Célok, feladatok, filozófiánk 2. A szakmai munka 2.1. Szervezeti változás 2.2. A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana

Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana Belvárosi Tanoda Alapítvány http://www.youthopportunity.eu/kim/index.htm Fiatalok Tematikus Hálózat (Támogatta: az EQUAL) 2009. május

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13.

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13. Kortárssegítő képzés Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia 2012. december 13. Stratégia alkotás A kortárssegítő tréning Oktatáskutató

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Készítették: Olaszy Csaba, Lencse Menyhért, Szebényi Csilla, Mihaldinecz Csaba, Győrik Edit

Készítették: Olaszy Csaba, Lencse Menyhért, Szebényi Csilla, Mihaldinecz Csaba, Győrik Edit Hálózati munka a célcsoport szervezetközi gondozása A négy szervezet közötti kliens-közvetítés alapjai Összefoglaló Készítették: Olaszy Csaba, Lencse Menyhért, Szebényi Csilla, Mihaldinecz Csaba, Győrik

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Pécs 2005.okt.18.

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

FÉLUTAS LAKÁS PROGRAM LEO AMICI 2002 ADDIKTOLÓGIAI ALAPÍTVÁNY

FÉLUTAS LAKÁS PROGRAM LEO AMICI 2002 ADDIKTOLÓGIAI ALAPÍTVÁNY FÉLUTAS LAKÁS PROGRAM LEO AMICI 2002 ADDIKTOLÓGIAI ALAPÍTVÁNY A LEO AMICI 2002 ALAPÍTVÁNY FÉLUTAS LAKÁSA FILOZÓFIÁJA A Félutas Lakás a kezelési program szerves része. A Félutas Program résztvevői a közösség

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

EQUAL ESEMÉNYNAPLÓ - 2005

EQUAL ESEMÉNYNAPLÓ - 2005 Tevékenység megnevezése Időpontja / Időtartama Karácsonyi ünnepség 05.12.23 Részvétel a PLUSS Egyesület karácsonyán Felvételi (oktatási program), Színházterápiás fellépés Megvalósításának helye Megálló

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között Közösségi szolgálat Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 40 (13) bek., 97 (2.) bek. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Bemutatkozás: A DARU Közhasznú Egyesületet (a Bács-Kiskun Megyei Roma Ifjúsági Egyesület jogutódjaként) 2002.02. 23-án alapították meg többségében mélykúti roma/cigány személyek,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Egy jó gyakorlat: MKNE - BNAG Együttműködési megállapodás a közösségi szolgálat megszervezéséről... Vállalások:

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2008

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2008 BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2008 Tartalom: 1. Célok, feladatok, filozófiánk 2. A szakmai munka 2.1. A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola működtetése 2.2. Adatok

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS

TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS Tapasztalatok tanoda-programok működéséről Előadó: Dr. Szakácsné Foki Katalin, elnök Iskolakultúráért Esélyteremtésért Egyesület Győr Iskolakultúráért-Esélyteremtésért

Részletesebben

Együtt van kiút Alapítvány

Együtt van kiút Alapítvány Együtt van kiút 1093 Lónyai u. 58. tel./fax:217 5276 Tevékenység, esemény megnevezése Időpont Helyszín Résztvevő szervezetek Csoport foglalkozás tervek megosztása, bemutatása Szakmai tanulmányut és program

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Dunabogdány BTA, Dunabogdány Általános iskola 26. Foci Orczy Kert BTAG, Megálló 12

Dunabogdány BTA, Dunabogdány Általános iskola 26. Foci Orczy Kert BTAG, Megálló 12 21. Tantestületi értekezlet vezetése - Kezelhetetlen tanulók Dunabogdány BTA, Dunabogdány Általános iskola 26 18. 14. 11. 10. 09. 07. 05. Foci Orczy Kert BTAG, Megálló 12 Job-shadowing gyakorlat záró beszélgetés

Részletesebben

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer Az Alapítv tvány céljac A Segítő Kéz z Alapítv tvány 1999-ben alakult, így már r 11 éve dolgozik a szociális ellátásban azon belül l a legelesettebb emberek segítésében. Az Alapítv tvány időskor skorúak

Részletesebben

ajtó-ablak Eredeti projekt: Közösségi háló Győr Újvárosban A projekt munka neve:

ajtó-ablak Eredeti projekt: Közösségi háló Győr Újvárosban A projekt munka neve: ajtó-ablak Eredeti projekt: Közösségi háló Győr Újvárosban A projekt munka neve: ajtó-ablak Partnerintézmény: Kossuth Lajos Általános Iskola Győr Újváros városrész Önkormányzata, és más civil szervezetek

Részletesebben

A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz

A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz Galambos Rita Matolcsi Zsuzsa Demokratikus Ifjúságért Alapítvány Alma a fán Műhelykonferencia Tempus Közalapítvány Budapest. 2012. október 18. A környezet

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Közhasznúsági jelentés 2006 A szervezet megnevezése: Pressley Ridge Magyarország Alapítvány A szervezet címe: 1142 Budapest, Alsóőr u. 9/b. A szervezet adószáma: 18190931-1-42 Számviteli beszámoló 2006.

Részletesebben

201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV

201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV I. A tanév rendje Stábok: 201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV Operatív stábok hétfőnként 13.00-16.00 Esetmegbeszélő stábok szerdánként 13.00-16.00 Diákstábok szorgalmi időszakonként szerdán 10.30-11.00 Nyitóstáb

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Közösségi kezdeményezések

Közösségi kezdeményezések Közösségi kezdeményezések Város és a nők 2015. március 9. SIMON ILDIKÓ CIVIL NŐI KORMÁNY CROMO ALAPÍTVÁNY SIMON.ILDIKO@CROMO.HU Társadalmi innováció A társadalmi innovációk mind céljukat, mind eszközeiket

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Aphasia Centrum Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben