Csikósunk (Fotó: T. L.) Ongai néptánccsoport (Fotó: T. L.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csikósunk (Fotó: T. L.) Ongai néptánccsoport (Fotó: T. L.)"

Átírás

1 Szüreti felvonulás Az idén október 6-án került sor a tavaly újjáélesztett szüreti felvonulásra. Ez a néhány kép nem eleveníti fel az esemény hangulatát, de talán kedvet csinál ahhoz, hogy jövőre többen nézzék meg a lovasokat, a szekereket, gyönyörködjenek ez esetben ongai és aszalói táncosok lépéseiben, énekhangjában, figyeljenek a kisbíró hívó szavára. Bővebb képanyag a weboldalon tekinthető meg. - T. L. - Nyugdíjasaink nótáztak (Fotó: T. L.) Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet Csikósunk (Fotó: T. L.) Ongai néptánccsoport (Fotó: T. L.) Igényeljék még az Ünnepek előtt SZEMÉLYI KÖLCSÖNÜNKET! Ft már havi Ft THM: 23,55%, Futamidő: 5 év Ft már havi Ft THM: 24,30%, Futamidő: 6 év Közüzemi számlák bemutatása nélkül, gyors elbírálással! Kérjük forduljon bizalommal kirendeltségeinkhez! Onga, Rákóczi u.22. Tel.: További kirendeltségek: (Felsőzsolca, Alsózsolca, Hernádnémeti, Bőcs, Kesznyéten, Szirmabesenyő, Miskolc) Az adatok tájékoztatójellegűek, nem minősülnek hivatalos ajánlattételnek. A Takarékszövetkezet fenntartja magának a kondícióváltás jogát. ONGAI KÉK DA RU Meg je le nik min den hó nap kö zött. Az Ongai Kul tu rá lis Egye sü let idő sza ki ki ad vá nya Onga Köz ség Ön kor mány za tá nak tá mo ga tá sá val. Szer kesz tők: Kovács György, Takács László Felelős kiadó: Takács László Szer kesz tő ség: 3562 Onga, Gör gey út. 2/a. Az új ság el ér he tő az interneten is: il let ve Nyom dai elő ké szí tés: Garay; Nyom da: MAXIMA CS-A Kft. Mis kolc, Kiss E. u. 25. Fe le lős ve ze tő: Kundráth Csil la KAPHATÓ Onga helyismereti dvd-rom-ja A májusban megjelent helyismereti dvd-rom 3000 Ft/db áron kapható az általános iskolában és a nagyobb helyi üzletekben. Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtő járatok szállítási időpontja A gyűjtés gyakorisága havi 1 alkalom, minden hónap 4. hetének szerdája. A szállítási napok az alábbiak szerint alakulnak: november 28., dec. 27. (Karácsony miatt csütörtök) stb. Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból: 2008-as falinaptár Kellemes ünnepeket! Költségvetési kilátások a 2008-as évre Egy faültetés margójára Vízminőségi vizsgálatok 2. Hogy állnak a falumúzeum munkálatai Nyertes OKE pályázatok az NCA-nál Az internetes fórumokról Báloztak a sportért Az a bizonyos lift Átadás előtt a fogyatékosok intézete Kispálya a cigánytelepen Onga gazdasági tervéből - folytatás Az óvodából jelentjük Portrésorozat az Ongára beköltözöttekkel Könyvajánló Ongai hírfolyam Egészségmegőrző rovat Iskolai csengőszó Adalékok Onga történetéhez Felhívások, hirdetések Az Ongai Kékdaru megvásárolható a következõ üzletekben: Ongai Pék ség, Rá kó czi út Mi ni Disz kont, Lé vai ut ca Ná das ABC Dió fa ABC Dó zsa Gy. úti kis bolt 433. sz. COOP bolt, Ber zse nyi út MAXI COOP bolt, Fő tér 100x100 bolt, Dózsa Gy. út Kö szön jük az üz le tek nek, bol tok nak, hogy plusz mun kát vál lal va, in gyen ter jesz tik az Ongai Kékdaru számait november

2 IX. évfolyam 11. szám november Tar ta lom ból: Fásítás a Berzsenyi utcában Megkérdeztük: mi lesz a tervezett új aszfaltos kézilabda pályával? Útfelújítás a Rákóczi és Rózsa Ferenc utcákban Útfelújítás, avagy türelmetlen, érthetetlen emberi viselkedések Vízminőségi vizsgálatok: a Bársonyos Újra odafigyeltek az idősekre Ongai hírfolyam Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapja községünkben Könyvajánló: egy jó krimi nem rossz Cigány Kisebbségi Önkormányzat éves munkájáról Néhány gondolat a Cigány Kisebbségi Önkormányzat beszámolója kapcsán Görgey Napok Az óvodából jelentjük OKE felhívások Szüreti felvonulás Hirdetések Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a községi önkormányzat támogatásával A Berzsenyi úti nyárfasorról már csak emlékeink vannak. Helyüket lassan cseperedő platánok vették át. Közben a hátsó sorban álló juharfák erőre kaptak és megerősödtek. Foghíjaik egyre szembetűnőbbé váltak. Míg a sorompósi bolt felé sűrű óriások, addig a virágüzlet felé félénk kis törpék álldogálnak. Egyesületünk (az Ongai Kulturális Egyesület) úgy gondolta, hogy a mármár szokásos éves fásítási programja keretében idén a Berzsenyi úti park fáinak pótlását végzi el. Az önkormányzattal történt egyeztetés után október 26-ára szervezte meg a facsemeték elültetését az OKE, melynek beszerzését az egyesület saját bevételeiből biztosította. A Berzsenyi utca páratlan oldalán a lakóházak felé egy új fasort telepítettünk. Itt arra ügyeltünk, hogy a fák viszonylag kistermetűek, de viráguk, termésük vagy levélszínük miatt dekoratívak legyenek. A virágbolttól az Oprendek sarokig bugás csörgőfákat ültettünk, a sorompósi boltig pedig vérszilvát, vöröslevelű juhart és oszlopos madárberkenyéket. A belső fasor hiányát mezei juharral, dísz szilvával és magyar E HAVI SZÁMUNK MEGJELENÉSÉT A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM TÁMOGATTA Fásítás a Berzsenyi utcában A fásításon résztvevők (Fotó: Fata Edina) kőrissel pótoltuk. A buszmegálló felé vezető gyaloghíd elé homoktövist, mögé A sövénynek valók ültetése (Fotó: Fata Edina) kecskerágó töveket telepítettünk, hogy majdan dekoratív sövény nőjön belőlük. A buszváró mögé, a vasút felé fehértörzsű nyírfák kerültek, és egy tollas gyöngyvessző is színesíteni igyekszik a település képét. A fásításban idősek és fiatalok egyaránt részt vettek. Ki ásóval, ki kapával vagy locsolókannával jött és segédkezett településünk szépítésében. A 110 facsemete és a mintegy 50 cserje elültetése röpke két óra alatt sikerült. Köszönet az önkormányzat előkészítésének és a közért szerszámot ragadó közel negyven ongai lakosnak! - pépé - Közös erővel (Fotó: Fata Edina)

3 Az elmúlt hetekben folytatás az 1. oldalról MEGKÉRDEZTÜK: mi lesz a tervezett új aszfaltos kézilabda pályával? A 37-es főút négysávosítása miatt hónapokon keresztül településünkön ment át az egész főút forgalma. Szerencsére a megnövekedett forgalom okozta keserves napok, hetek, hónapok már elmúltak, és ma már élvezhetjük a kompenzáció előnyét; többek között megújult a község főútja, kialakításra került egy új labdarúgó edzőpálya. Az ígéretek közül mára már csak a Cigánytelepre ígért bitumenes kézilabda/labdarúgó pálya nem készült el. Erről kérdeztük Madzin Tibor polgármestert: Ongai hírfolyam ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTEK Aradi vértanúkra emlékeztek (Fotó: T. L.) Október 5-én került sor az általános iskola hatodikosainak jóvoltából a művelődési házban az aradi vértanúk emlékműsorra. RÉGI-ÚJ KÉPVISELŐ A TESTÜLETBEN A szeptemberben elhunyt Lukács Gyula önkormányzati képviselő helyett a Helyi Választási Bizottság a választási eredmények alapján Szabó Menyhértet kérte fel helyi képviselőnek, aki a felkérést elfogadva október 16-án letette a képviselői esküt. A régi-új képviselő a Szociális és Egészségügyi-, illetve a Településfejlesztési, Oktatási és Környezetvédelmi Bizottságnak lett tagja. FORGALOMBEJÁRÁS Október 15-én a községi önkormányzat az illetékes szervekkel karöltve forgalombejárást tartott a település közútjain, melyen szó volt bizonyos változásokról, a nagy tehergépjárművek község területéről való kitiltásának lehetőségeiről. ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉS Október 16-án tartotta soron következő önkormányzati ülését a községi önkormányzat. A képviselő-testület ülésén szó volt az óvoda és az általános iskola oktató-, nevelő munkájáról, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat éves tevékenységéről. A képviselők módosították az önkormányzat és a Miskolci Többcélú Kistérségi Társulás SZMSZ-ét, elfogadták a közoktatási feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervet, és csatlakozott a Bükk-Miskolc Térségi Akciócsoport néven szerveződő Helyi Közösséghez. ÚJ KÖZTERÜLET ELNEVEZÉS A képviselő-testület az M3-as út melleti, volt Rétházitanya közterület elnevezését az ott lakó kérésére Lakatos farmra változtatta november Való igaz, hogy az említett sportpálya még nem áll rendelkezésünkre, de örömmel említhetem meg, hogy október utolsó hetében az ezzel kapcsolatos munkák is elkezdődtek. A pálya területéről elszállításra kerültek a 37-es főút mentén kivágott és ideiglenesen oda elhelyezett farönkök. Ezen munka végeztével a pálya méretének kijelölése is megtörtént. Elkezdődött az alap kőzúzalékkal történő feltöltése is. Reményeink szerint még az idén sor kerül a bitumen felhordására, és átadásra kerül a sportolásra alkalmas új közösségi tér. Az itteni munkálatokat azonban nagyban befolyásolja az időjáráson kívül, hogy a kivitelező cég munkagépei mennyire vannak leterhelve a 37-es főút négysávosításának munkálatai közben. Mint tudjuk, az ottani munkafolyamatok is késésben vannak, és nálunk csak akkor számíthatunk előrelépésre, ha ott a lehetőségek felszabadulnak. - T. L. - ESŐS 56-OS MEGEMLÉKEZÉS A hagyományos Turul futás a rossz idő miatt az idén elmaradt. A négy település Arnót, Felsőzsolca, Szikszó és Onga közös ünnepi műsorát ez alkalommal a szikszói református templomban tartották meg. A Turulnál csupán a polgármesterek koszorúzására került sor. HÁTRALÉVŐ LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSEK 17. forduló: szombat 13:00 Onga - Mezőcsát 18. forduló: szombat 13:00 Onga - Szalonna (Megjegyzés: az U-19 csapatok előmérkőzést játszanak a felnőtt találkozó előtt 2 órával korábbi kezdési időponttal.) KÖRNYEZETVÉDELMI NAP A TAVAKNÁL Október 7-én tartotta idei utolsó, negyedik környezetvédelmi napját a tavaknál az Ongai Horgász Egyesület, melynek keretében ismételten megtisztították a szeméttől a tavak környékét. KONCERTEK A SPORT BÜFÉBEN Október 12-én a Sport büfében koncertezett a Sapkaziz, a Robox. Z. és a Hellómivan!? együttes. - T. L. - Koszorúzás a Turulnál (Fotó: Siska Zsolt)

4 Útfelújítás a Rákóczi és Rózsa Ferenc utcákban! Október 18-án és 19-én a Rákóczi és Rózsa Ferenc utcákban útfelújításuk keretében aszfaltozásra került sor. A községi önkormányzat pályázaton 9,7 millió forintot nyert, amit 6,7 millió Ft önerővel kellett kiegészítenie. Közbeszerzési pályázat keretében 3 jelentkező közül a kivitelezői munkálatokat Szilvay Attila nyerte el. A munkálatok része volt a régi posta előtti útkereszteződés kiszélesítése, a művelődési ház előtti és a Fogyatékosok Nappali Intézete előtti parkoló kialakítása. A felújítás után hamarosan bevezetésre kerül a Főtér körforgalma, elhelyezésre kerülnek a fekvő-rendőrök, és az autóbusz haladási iránya az eddigiekhez képest ellenkező irányú lesz. - T. L. - Eljött végre az ígért nap, amikor elkezdték a Rákóczi és a Rózsa Ferenc utcák felújítását. Az időjárás is kegyeibe fogadta a munkásokat, bár lógott az eső lába, pénteken fújt a szél, de ők dolgoztak rendületlenül. Az utcában lakók vegyes érzelmekkel fogadták a tevékenységet. Volt, aki örült neki, volt, aki kételkedett a minőségben. Na és a legtöbben azt nehezményezték, hogy miért nem az ő utcájukat újítják fel, mert arra is ráférne. Persze a közlekedők voltak a legnehezebb helyzetben, mert a friss aszfaltra nem lehetett rögtön ráhajtani személygépkocsival, nagyobb járművel pedig még inkább tilos volt rámenni. Itt aztán jöttek a nézeteltérések. Miért nem félpályás lezárással aszfaltoznak? Miért pont most kell ezt csinálni? Én csak ide megyek, mert itt lakom. Persze voltak megértő, toleráns lakosok is, de sajnos péntek estére ők maradtak kisebbségben. Csütörtökön még könnyű dolga volt a polgárőrségnek, akik szabadidejüket feláldozva biztosították a helyszínt néhány önkormányzati munkással együtt. Aztán jött a péntek, amikor a főtér és környékére tevődött át a munka. Na, itt aztán elszabadultak az indulatok. Megint a szokásos miértek. Egyes Sokan a táblát sem vették figyelembe (Fotó: C. B.) Útfelújítás községünkben, avagy türelmetlen, érthetetlen emberi viselkedések Sokaknak nem használt a figyelmeztetés (Fotó: T. L.) A művelődési ház előtt kialakított parkoló (Fotó: K. Gy.) Munkák a Rákóczi utcában (Fotó: T. L.) gyalogosoknak is nehezükre esett kisebb kerülőt tenni. Bizonyos autósok megpróbálták kiügyeskedni a forgalom irányítók figyelmét. Csak azért is arra megyek, mert nekem ne mondja senki mit szabad és mit nem, alapon. A csúcs kora délutánra és estére teljesedett ki, amikor lezártuk a Rákóczi utca Dózsa György útról bevezető szakaszát. Akkor már volt minden. Kormányütögetés nem kívánatos szónoklattal kísérve. Csak azért is behajtok próbálkozás. Miért kell nekem a Nefelejcs utcán bemenni? Érdekes, de a buszon utazó utasok nem igazán méltatlankodtak, hogy le kellett szállniuk a hídnál, és ki kellett jönni a felszállóknak a Dózsa György utcára. Sajnos a gépkocsivezető honfitársak méltatlankodtak a legjobban. Volt olyan traktoros, aki csak azért is behajtott a friss aszfaltra, persze maradandó nyomot hagyva az utókornak. Na persze még ő volt felháborodva, amikor megkérdezték; miért tette. Végtére is, csak egy kis koccanással megúsztuk a nagy műveletet. Persze azért sötétedés után, amikor még alig hűlt ki az aszfalt, csak behajtott egykét kamion, akik az utca végén kihelyezett korlátozó táblát rendszeresen figyelmen kívül hagyják. Ez sem igazán tett jót a burkolatnak. Végezetül az a meglátásom, hogy az ongai polgárok egy részéből hiányzik a türelem, a tolerancia, az emberség, a közösségi szellem, a megértés, az alkalmazkodási képesség. Szóval, még van mit csiszolnunk mindannyiunknak a közösségi élet színterén. Remélem, a jövőben nem kerül sor ilyen és hasonló atrocitásokra, mert biztos lesz még útfelújítás községünkben. - Siska Zsolt november 3

5 Az általános iskola környezetvédelem szakkörös diákjai vízminőség vizsgálatokat végezhettek az ősz folyamán. A Miskolci Öko-Kör környezetvédő szervezet jóvoltából a diákok három hétig használták a terepi mérőkoffereket (MultiLine digitális és Visocolor fotometriás műszerek). A cél kettős volt. Először is, a tanulók megismerhessék a hivatalos mérések során is használt műszerek kezelését, illetve a település felszíni vizeinek a minőségéről képet kaphassunk ezalatt a három hét alatt. Helyszíni méréseket végeztünk a Bársonyos három pontján (a vasúti híd, a Dózsa György úti híd és a cigánytele- Előkészületek a mintavételre (Fotó: pépé) levegő hőmérséklet A Bársonyos-patak vizsgálati eredményei Vashíd Dózsa Gy. úti híd Vízminőség vizsgálatok Cigánytelepi híd Minőségi állapot víz hőmérséklet 13,4 12,9 12,1 - vezető képesség II. oszt - jó oxigén tartalom 15 mg 11,2 mg 9,5 mg I. oszt. - kiváló oxigén telítettség 143% 107% 92% ph érték I. oszt. - kiváló pi híd mellett). Megmértük a tavak minőségét is. Megvizsgáltunk egy fúrt kutat, de a legérdekesebb a csapunkból folyó ivóvíz és egy víztisztító berendezés által előállított víz összehasonlítása volt. A műszerek kémiai összetevőket mérnek, azaz a vízben megtalálható, emberi tevékenység által odakerült, kommunális szennyvíz okozta ionok jelenlétét. Így kimutatható a friss szennyeződés és a belőle kialakult végállapotú bomlási termékek is. E havi számunkban a Bársonyos vízével kapcsolatos vizsgálatot ismertetjük. A mérési eredményeket az alábbi táblázatokban foglaltuk össze. A vízminőség értékekből látszik, hogy a Bársonyos-patak minősége a jó és tűrhető kategóriába sorolható. A problémát a nitrát tartalom növekedése jelenti. Nem friss szennyeződésre utal, hanem Veszélyes hulladéktenger a cigánytelepi híd alatt (Fotó: pépé) valószínűleg ülepítőből származó pihentetett szennyvíz vezetődik bele a Petőfi utcai szakaszon (!!!). Ez mérhető a Dózsa György úti hídnál. A falu közepére a nitrát érték megduplázódik. Ez szennyvízterhelést jelez. A cigánytelepi hídnál viszont már az öntisztulás mérhető. Feltételezhető, hogy a Dózsa György úti szakasz után szennyeződés nem éri el ezt a szakaszt. Így a patakban lejátszódó öntisztulási folyamatok csökkentik a nitrátion tartalmat. Erre utal a folyamatosan csökkenő oldott oxigén. A cigánytelepi hídnál más problémával szembesültünk. A patakmeder veszélyes hulladékkal teli. Bekerülése a híd melletti földutakra lerakott szemétből az ott lakó gyerekek által valószínűsíthető. A műszereink szennyvíz kimutatására szolgálnak. A veszélyes hulladékokból kioldódó anyagokat mi nem tudtuk mérni. A telep környékének rendbe tétele, a rend fenntartása, a terület utógondozása réges-régen az önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat közös feladata lenne. (- folytatjuk -) - pépé - ammónium-ion kisebb mint 0,1 mg kisebb mint 0,1 mg kisebb mint 0,1 mg nitrátion 3 mg 7 mg 6 mg foszfátion 0,1 mg 0,1 mg 0,1 mg nitrition kisebb mint 0,05 mg kisebb mint 0,05 mg kisebb mint 0,05 mg I. oszt. - kiváló III. oszt. - tűrhető III. oszt. - tűrhető II. oszt - jó november

6 Október első hetében újra az időseinkre figyeltünk! A hagyományosan több napos Idősek Hete rendezvény sorozatra az idén október első hetében került sor a Szociális Szolgáltató Központ és a községi önkormányzat szervezésében. Cicero Tullius soraival invitálták a különböző programokra a település idősebb és fiatalabb lakosságát: a jól eltöltött élet tudata és a sok szép tettre való visszaemlékezés a legnagyobb öröm forrása. A rendezvénysorozat a megszokott kereteken belül került megrendezésre. Az ünnepi műsoron résztvevők (Fotó: C. B.) ÚJ HELYEN AZ ONGAI KÉKDARU ÉS AZ EGYESÜLETI HONLAP A NETEN Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy az Ongai Kékdaru és az OKE honlapjának internetes elérhetősége megváltozott. A régi ngo-s szerver melyen korábbi sikeres pályázatok révén civil szervezetek anyaga volt megtalálható a kormányzati támogatás megszűnése után az utóbbi Október 1-én előbb Madzin Tibor polgármester ünnepi köszöntőjét hallgathatták meg a művelődési házban összegyűltek. Majd a 90 éven felüli lakosok köszöntése következet, és végül, de nem utolsó sorban az óvodások és iskolások különböző műsorszámokkal köszöntötték nagyszüleiket. A második nap Mikrotérségi Klub Találkozója keretében a környező települések (Alsózsolca, Bükkaranyos, Bükkszentkereszt, Felsőzsolca, Gesztely, Hernádnémeti és Kisgyőr) idősek klubját látta vendégül a helyi Idősek Klubja és a Barátság Nyugdíjas Klub. Október 3-án Törődjünk többet egészségünkkel címmel termékbemutatóval egybekötött kóstolóra került sor. A több napos rendezvényt az idén is közös nagy ebéd és években már nem tudta korábbi szolgáltatásai összességét biztosítani. A tárhelybővítés lehetesőge sem volt megoldott, így az egyesületünk arra kényszerült, hogy új szolgáltató szolgátatásait vegye igénybe. Ameddig lehetett, el akartuk kerülni ezt a lépést, mivel az eddigi elérhetőséget évek óta mindenki megszokta, azt az internetes kereső programok is azonnal kidobták, megtalálták. Az elmúlt hónapokban azonban már akadozva, és csak úgy tudtunk anyagot feltölteni a netre, hogy másokat megszüntettünk, leszedtük róla. Reméljük, hamarosan mindenki megszokja és megjegyzi az új elérhetőségünket, ami mind az Ongai Kékdaru, mind az Ongai Kulturális Egyesület esetében a következő: az 50. házassági évfordulójukat ünneplők köszöntése zárta. - T. L. - Ongai Kulturális Egyesület felhívásai Megújult az OKE honlapja A Barátság Nyugdíjas Klub (Fotó: C. B.) Az ünnepi ebéden (Fotó: C. B.) ELŐADÁS AZ ANTARKTISZRÓL ÉS MÁS FÖLDRÉSZEKRŐL Az Ongai Kulturális Egyesület szervezésében, az Ongai Kulturális Esték rendezvénysorozat részeként november 13-án, kedden, az általános iskola új épületszárnyának média termében órától Nagy Balázs, a Magyar Földrajzi Társaság Földgömb című folyóiratának főszerkesztője, az ELTE földrajz tanszékének tanára, Antarktisz kutató tart előadást az Antarktisz és más távoli földrészek kutató expedícióiról. Az OKE minden érdeklődőt szeretettel vár. A belépés díjtalan. TÁMOGATÓKAT VÁRUNK A 2008-AS FALINAPTÁRHOZ Az Ongai Kulturális Egyesület támogatókat keres a 2008-as ongai falinaptár megjelentetéséhez. A támogatás fejében az egyesület hirdetési felületet biztosít a színes, A2-es méretű, 1000 példányban megjelenő falinaptáron. Jelentkezés november 20-ig Takács Lászlónál az általános iskolában, vagy az OKE tagjainál lehet. KONCERTEK PÉLINÉL Funky s Elemér és Hellómivan!? koncert lesz november 10-én, a Péli kocsmában november 5

7 Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapja községünkben A Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapja alkalmából a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség megyei rendezvényére került sor október 10-én Ongán. A művelődési ház kistermében Madzin Tibor polgármester úr köszöntésével és beszédével vette kezdetét a nevezetes nap. Polgármester úr beszédéből kiderült, hogy a természeti katasztrófák elleni védekezés világnapját az ENSZ évi határozata alapján minden év októberének második szerdáján tartják. Minden nap emberek milliói kelnek föl, elindulnak munkába, elviszik a gyerekeket iskolába, dolgoznak, szórakoznak. A sajtóban, rádióban, televízióban megjelenő váratlan tűzeset, szennyezés a folyóban, mérgező anyag kiszabadulása, egy közlekedési baleset, árvíz vagy földrengés pusztítása, és az A gyerekek amit lehetett, kipróbáltak (Fotó: C. B.) emberek megtapasztalják, hogy az életük mennyire törékeny és kiszolgáltatott. A közelmúlt természeti katasztrófái árvizek, viharok, földrengések, szárazság óriási mérete, kiterjedtsége gyakran államhatárokat is átlépve hatalmas károkat okoztak a világban. Tönkretett gazdasági infrastruktúrákat, elpusztított településeket. Különösen sújtotta a gazdaságilag elmaradott országokat, megakasztva amúgy is keserves fejlődésüket. Nemzetközi segítségek nélkül ezen országok kormányai nem tudtak volna úrrá lenni a nehézségeken. A nemzeti politikában a környezetvédelem kérdése mind erőteljesebben jelenik meg. Magyarország számára a NATO tagság elnyerése után minden korábbi időszakhoz képest kiemelkedően fontossá vált a katasztrófák elleni védekezés terén a nemzetközi kapcsolatrendszer megerősítése, a nemzetközi szervezetekben való részvétel. Emellett Magyarország számos kétoldalú együttműködési szerződést kötött a szomszédos országokkal fenntartott szakmai együttműködés alapja. Ezen gondolatokkal polgármester úr beszédét lezárta és nyitotta meg a rendezvényt. Kohnánka István ezredes úr beszámolójából kiderült, hogy Magyarországnak történelme során számos környezeti és emberi eredetű katasztrófával kellett megküzdenie, és ezek jelentős veszteségeket, károkat is okoztak. Az azonban tényszerű adat, hogy legyen az árvíz vagy háború a veszteségek csökkenthetőek voltak a jól felkészült szervezetek tevékenységével. A magyar katasztrófavédelem ezt a jó felkészültséget örökölte és viszi tovább, amelyben összegződnek a tűzoltóság és a polgári védelem több évtizedes tapasztalatai és gyakorlottsága. A KATASZTRÓFAVÉDELEMI SZERVEZET MEGALAKULÁSA A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet január 1-jén jött létre. Állami feladatot ellátó szervezet, amelynek fő tevékenységei a felkészülési, a veszélyhelyzetkezelési, valamint a helyreállítási időszakokban jelennek meg. Szervezeti felépítését tekintve háromszintű a szervezet: központi (országos), területi és helyi szintre tagozódik. Folyamatban van az egységes európai ötszintű közigazgatási térségi rendszerhez való igazodás. Feladatait más állami szervekkel, szolgálatokkal, civil szervezetekkel és a helyi önkormányzatokkal szoros együttműködésben végzi. A folyamatos fejlesztés egyértelmű követelmény, hiszen a kihívások változása, a kockázati tényezők bonyolultsága ezt követeli meg az állampolgárok azonos szintű védelmének biztosítása érdekében. A katasztrófák nem ismernek határokat, ezért jelentős mértékben felértékelődött a nemzetközi tapasztalatcsere és a segítségnyújtási tevékenység az országokkal, a régiókkal és a nemzetközi szervezetekkel történő együttműködésen belül. Az elmúlt évtized talán legfontosabb változása ez utóbbi megállapítás, amely az országunkon belüli felelősségeink mellett nemzetközi elkötelezettséget jelent az együttműködésre és a segítségnyújtásra, ugyanakkor november a kölcsönösség alapján számíthatunk is erre. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság e tényezők mentén tervezi és hajtja végre feladatait. A szervezet számára egyetlen cél létezik: hatékony megelőzéssel, eredményes beavatkozással és sikeres utómunkálatokkal garantálni a társadalom biztonságos mindennapjait. ELŐDSZERVEZETEK A magyar katasztrófavédelem a tűzoltóság és a polgári védelem állami feladatokat ellátó szervezeteiből jött létre. Az összevonás a nagyobb hatékonyság érdekében egy természetes fejlődési folyamat eredményeképpen valósult meg, amelyben a nemzetközi hatások és tapasztalatok is szerepet játszottak. Az összevonásról törvény rendelkezett. Érdeklődőkben nem volt hiány (Fotó: C. B.) TŰZOLTÓSÁG A szervezett tűzvédelem gyökerei hazánk területén az ókorig, a római kori Pannóniába vezethetők vissza, a kereszténység kialakulásától Szent Flórián legendája Magyarországon is él. A modern magyar tűzoltóság története gróf Széchenyi Ödön nevéhez, elkötelezett szervező munkájához kötődik, akinek londoni tapasztalataira építve 1870-ben megalakult Budapesten a szervezett fővárosi tűzoltóság ban a CTIF (Nemzetközi Tűzoltó Szövetség) alapítói között találhatjuk Magyarországot. A II. világháborút követően létrejöttek az állami tűzoltó egységek, újjászervezték a községi tűzoltó egyesületeket. A rendszerváltást követően újjá alakult a Magyar Tűzoltó Szövetség, a hivatásos állami tűzoltó egységek a helyi önkormányzatok hivatásos tűzoltóságaivá váltak. Ma összesen mintegy 25 ezer önkéntes, hivatásos és létesítményi

8 tűzoltó együtt védi Magyarország polgárainak életét, testi épségét, vagyonát, az ország épített és természeti értékeit. POLGÁRI VÉDELEM A szervezet az 1935-ben létrejött hatósági légoltalommal alakult meg, a légi támadóeszközök lakosságra gyakorolt kockázati tényezőinek csökkentésére. Rendkívül eredményes volt a szervezet a II. világháború időszaka alatt, a Magyarországot ért bombatámadások során a polgári lakosság védelmének szervezésében. Működésének alapját az augusztus 12-én Genfben, az ENSZ tagállamai által megkötött Egyezmény képezi. A kor igényeinek megfelelően humanitárius segítséget nyújt a bajbajutott lakosságnak a katasztrófák és az esetleges fegyveres összeütközések bekövetkezése esetén. Az 1990-es évek elejétől kezdve feladatrendszerében meghatározó a katasztrófák hatásai elleni védelem szervezése. KATASZTRÓFAVÉDELMI SZAKMAI STRATÉGIA A 2003-ban kidolgozott stratégia körültekintő elemzéssel határozza meg azokat a lehetséges kockázati tényezőket, veszélyeztető hatásokat, amelyek alapján a katasztrófavédelem jövőbeni feladatait tervezi. Hazánkban több, állandósult veszélyforrással kell számolni, amelyek körében az árvíz, a belvíz, a rendkívüli időjárási körülmények hatásai, valamint a lehetséges civilizációs veszélyhelyzetek, a vegyi- és nukleáris veszélyek jelennek meg. Az elemzések alapján növekvő kockázati tényezőt jelentenek a veszélyes anyagok közúti, vasúti, vízi és légi szállításával kapcsolatos veszélyeztető hatások. Mindezeken túl az új típusú kihívások körében megjelent a terrorizmus, a tömegpusztító fegyverek ellenőrizetlen elterjedése, az illegális migráció, valamint a kritikus infrastruktúra üzemzavaraival kapcsolatos helyzetek és események. A jövőbeni kihívások alapján a katasztrófavédelem megfogalmazta azokat a feladatokat, amelyek súlypontjait képezik tevékenységének. Ezek sorában a megelőzési feladatok kiemelt fontossága, az eredményes beavatkozás és veszélyhelyzet-kezelés műszaki-technikai fejlesztési feladatai, a gyorsabb információáramlást biztosító rendszerek, a monitoring hálózatok fejlesztése jelenik meg. A tűzoltóságok jelenlegi diszlokációjának továbbfejlesztése, a tűzoltóságok számának november növelése a vonulási időket fogja csökkenteni. Kiemelt szerepet tulajdonít a stratégia az önkormányzatokkal, valamint a civil szervezetekkel, speciális mentő szervezetekkel történő együttműködésnek, továbbá a lakosság előzetes veszélyhelyzeti felkészítésének, ezen belül az ifjúság veszélyhelyzeti és tűzvédelmi nevelésének. A Nemzeti Biztonsági Stratégia, a Nemzeti Katasztrófavédelmi Stratégia, az Új Magyarország Fejlesztési Terv, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium ágazati fejlesztésének célkitűzései alapján rendelkezünk a különböző szakterületek, úgymint a humán, az informatikai, a civil kapcsolatok területére vonatkoztatott részletes szakterületi stratégiákkal is. Ezen dokumentumok a nemzetközi szervezetek irányelveit, ajánlásait és elvárásait is tartalmazva látható és kiszámítható fejlődési folyamatot határoznak meg a magyar katasztrófavédelem számára ben kerettanterv ajánlást dolgoztak ki, hogy segítsék az iskolákat, az óvodákat a veszélyhelyzeti ismeretek tantárgy bevezetésében. Siska Zsolt pedagógus és az ongai önkéntes tűzoltóság tagja jóvoltából a megjelentek betekintést nyerhettek a katasztrófavédelmi nevelés-oktatás szükségszerűségéről általánosságban, az ongai Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben történő munkálatokról, valamint a civil szervezetek által ellátott tevékenységről. A veszélyhelyzeti oktatás indokolt, mert törvények, jogszabályok írják elő. Indokolt, mert társadalmi igény, hiszen az elmúlt időszakban nagyon megszaporodott a veszélyhelyzetek száma. A közoktatás az a színtér, ahol a gyermekek a leghatékonyabb módon, az életkori sajátosságoknak megfelelően, a nevelők közvetítésével találkozhatnak ezekkel az ismeretekkel. Ongán már az iskolában találkoznak a tanulók a katasztrófavédelmi oktatással. Az első tanítási napon osztályfőnöki órák keretében felhívják a tanulóink figyelmét a balesetvédelemre és a tűzesetekkel kapcsolatos tevékenységekre. Az osztályfőnökök szakszerűen ismertetik a diákokkal a veszélyhelyzetben követendő tevékenységeket. Ezeket évente legalább egy alkalommal gyakorolják is a tűzriadó próbán. Az év többi napján, az osztályfőnöki órákon is előkerül a katasztrófavédelem témája. Minden évfolyamon, 2 3 órán beszélgetnek a tanulók a szükséges tevékenységekről. A technika és az életvitel órák keretében megint fontos szerepet kap a katasztrófavédelem. A gépek és a közlekedési ismeretek témakörében felszínre kerül a balesetmegőrzés, mások testi épségének védelme. Szülői értekezleteken a szülők kapnak tájékoztatást. Községünkben két civil szervezet foglalkozik a veszélymegelőzéssel. Az 1989-ben alakult Önkéntes Tűzoltó Egyesület és az 1997-ben szerveződött Polgárőr Egyesület. Tűzriadó után (Fotó: C. B.) Ezek az egyesületek elhivatottságuknak érzik a község lakóinak támogatását veszélyhelyzet idején. A tagok szükség esetén segítenek a veszélyhelyzetek elhárításában, lokalizálásában. Erre példa a Hernádon kialakult árvizek kezelése, ahol mindkét egyesület tagjai vállvetve küzdöttek. A művelődési házban folyatott értekezlettel párhuzamosan az iskola hetedikes diákjai is megismerkedhettek a katasztrófavédelem feladatával, fontosságával és ismereteivel, amit Kis István alezredes úr (sárospataki kirendeltség) előadása tett lehetővé. Az előadások véget érésével a két színhely egyé forrt. A polgármester úr és a jegyző asszony vezetésével a meghívott vendégeket átinvitálták az iskola udvarára, ahol az évente legalább egy alkalommal esedékes tűzriadó szemtanúi lehettek. Rózsa László igazgató úr rövid tájékoztatása után az iskola tanulóit megkérte arra, hogy kísérjék ugyanolyan fegyelmezetten és figyelemmel a nap eseményeit, mint amilyen ügyesen és rendezetten kivonultak a tűzriadón. Az iskolaudvaron már várta a tanulókat, a VFCS speciális mikrobusza, amely haváriahelyzetben mozgólaboratóriumként elemzi a levegőt, folyadékokat és más anyagokat. A gyermekek megismerkedhettek speciális védőruhákkal, felszerelésekkel, és azok a tanulók, akiknek bizonyítványuk kitűnő volt, fel is próbálhatták a védőmaszkokat, sisakokat. A diákok közelebbről községünk tűzoltóautóját is szemügyre vehették. szerk: - C. B. - 7

Ne feledd: A szépség nem kiindulópont, hanem cél (Auguste Rodin) Minden telefonáló ingyenes arcápolásban részesül.

Ne feledd: A szépség nem kiindulópont, hanem cél (Auguste Rodin) Minden telefonáló ingyenes arcápolásban részesül. Októberi akciós termékek a főtéri coop-os boltban: - Coop májas: 399 Ft/kg - Coop fóliás sonka: 1199 Ft/kg - Coop füstölt baromfi párizsi: 399 Ft/kg - Coop baromfi virsli vákuumozott 200 g: 139 Ft - Coop

Részletesebben

A falumúzeum (Fotó: T. L.)

A falumúzeum (Fotó: T. L.) 1%-os felhívás! Az Ongai Kulturális Egyesület tisztelettel kéri Önöket, hogy adóbevallásuknál az 1%-ról rendelkező nyilatkozatukban támogassák az ongai falumúzeum kialakításának munkálatait, az egyesület

Részletesebben

Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból:

Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból: A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtő járatok szállítási időpontja A gyűjtés gyakorisága havi 1 alkalom, minden hónap 4. hetének szerdája. A szállítási napok az alábbiak szerint alakulnak: 2008. február

Részletesebben

Az új képviselő-testület a jegyzővel és aljegyzővel (Fotó: K. Gy.) Október 14-én megalakult nagyközségünk

Az új képviselő-testület a jegyzővel és aljegyzővel (Fotó: K. Gy.) Október 14-én megalakult nagyközségünk XII. évfolyam 11. szám 2010. november Tar ta lom ból: Megalakult az új önkormányzati képviselő-testület Polgármesteri ciklusprogram Új fogorvosa van településünknek 1956-os megemlékezés OKE őszi fásítása

Részletesebben

A Péli kocsma tervezett programjai. Építési telkek Ongán. összközművesen ELADÓK

A Péli kocsma tervezett programjai. Építési telkek Ongán. összközművesen ELADÓK A Péli kocsma tervezett programjai Június: Július 26. Augusztus 30. Szeptember 13. A biztonság olcsóbb, mint gondolná! riasztórendszerek kamera rendszerek klímaberendezések kedvező áron Távfelügyelet:

Részletesebben

Tar ta lom ból: A 37-es számú főút felújított

Tar ta lom ból: A 37-es számú főút felújított X. évfolyam 1. szám 2008. január Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a községi önkormányzat támogatásával Tar ta lom ból: Tisztánlátás végett: nehéz helyzetbe került településünk Olajterv kontra önkormányzatok

Részletesebben

Tar ta lom ból: Kellemes Ünnepeket és Boldog Újévet Minden Kedves Olvasónknak! E HAVI SZÁMUNK MEGJELENÉSÉT A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM TÁMOGATTA

Tar ta lom ból: Kellemes Ünnepeket és Boldog Újévet Minden Kedves Olvasónknak! E HAVI SZÁMUNK MEGJELENÉSÉT A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM TÁMOGATTA VIII. évfolyam 12. szám 2006. december Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a községi önkormányzat támogatásával Tar ta lom ból: Kellemes ünnepeket! Megkérdeztük: új fogorvos jön Ongára? Közmeghallgatás

Részletesebben

után elfogadták a település idei évi költségvetését. A képviselő-testület

után elfogadták a település idei évi költségvetését. A képviselő-testület Tar ta lom ból: Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Ünnepi megemlékezés A közterület használatáról, védelméről, és a közterülethasználat díjáról szóló rendelet Beszámoló és tisztújító közgyűlést

Részletesebben

Megnyitottuk üzletünket! Autóalkatrészek nyugati, japán és keleti autókhoz motorolajok kipufogók autóápolási cikkek gumiabroncsok

Megnyitottuk üzletünket! Autóalkatrészek nyugati, japán és keleti autókhoz motorolajok kipufogók autóápolási cikkek gumiabroncsok ONGÁN 2 szoba összkomfortos, gázfűtéses CSALÁDI HÁZ mellékhelyiségekkel ELADÓ Irányár: 14,8 millió Ft. Tel.: 70/2000-524, 70/226-7458 AJTÓ-ABLAK Fa és műanyag nyílászárók beépítése- cseréje: nyílászárók

Részletesebben

Miért fontos a papírgyűjtés?

Miért fontos a papírgyűjtés? Miért fontos a papírgyűjtés? Amit a Természet évmilliárdok alatt létrehozott, azt az Ember rövid idő alatt, szép egyenletesen elteríti a Földön. (Rittenbacher Ödön) Mindennapjaink során rengeteg papírral

Részletesebben

Áprilisban és májusban a téli szünet után megkezdődtek

Áprilisban és májusban a téli szünet után megkezdődtek X. évfolyam 7. szám 2008. július Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a községi önkormányzat támogatásával Tar ta lom ból: Mások írták rólunk: Csődvezeték (HVG) Ongán a Jobbik! Folytatódtak a munkák a kialakítandó

Részletesebben

Az NB. III kapujában. Tar ta lom ból:

Az NB. III kapujában. Tar ta lom ból: IX. évfolyam 8. szám 2007. augusztus Tar ta lom ból: NB. III kapujában Ongai hírfolyam Kedvezményes vízbekötési felhívás Szeretem a könyveket Felhívás esti gimnáziumba való jelentkezésre Hellómivan? Avagy

Részletesebben

Bársonyos. Pálinkáspoharak gyűjtése! II. Ongai Pálinkaverseny!

Bársonyos. Pálinkáspoharak gyűjtése! II. Ongai Pálinkaverseny! Onga új övezeténél nagy telken, 3 szintes családi ház 70%-os készültséggel áron alul eladó. Érd.: 46/439-304 Pálinkáspoharak gyűjtése! Az Ongai Kulturális Egyesület a Dravas Közösségi Ház és Múzeum egyik

Részletesebben

Önkormányzati választások

Önkormányzati választások VIII. évfolyam 10. szám 2006. október Tar ta lom ból: Önkormányzati választások Alapfokú művészeti oktatásért fizetendő térítési díjak Negyven kilométerre a boldogkői Castrum Boldua-tól Néprajzi rovat:

Részletesebben

Koncertek a Péli kocsmában. Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból: ONGAI KÉK DA RU. Ongai Kulturális Egyesület felhívásai

Koncertek a Péli kocsmában. Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból: ONGAI KÉK DA RU. Ongai Kulturális Egyesület felhívásai Tisztelt Ongai Állampolgárok! Tisztelt Olvasók! Az Ongai Kulturális Egyesület tisztelettel kéri Önöket, hogy adóbevallásuknál az 1%-ról rendelkező nyilatkozatukban támogassák a falumúzeum kialakítását,

Részletesebben

Áramszünet. Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból: Italcímkék készítése ONGAI KÉK DA RU

Áramszünet. Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból: Italcímkék készítése ONGAI KÉK DA RU Áramszünet A villamoshálózat karbantartása miatt a település nagy részén augusztus 25-én és 26-án 8 órától 16 óráig, 29- én és 30-án 8 órától 9 óráig, illetve 15 órától 16 óráig az ÉMÁSZ-tól kapott tájékoztatás

Részletesebben

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk:

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk: 2 Tápiógyörgye 2010 március A Faluújságról röviden Tisztelt Olvasó! Tápiógyörgye Község Önkormányzata ez évben is megjelenteti a Faluújságot, változatlanul öt alkalommal, a megszokott időszakokban. Az

Részletesebben

méltó esemény történt

méltó esemény történt VIII. évfolyam 3. szám 2006. március Tar ta lom ból: Új időpontban a Falunap! Változás 2006 Községünk idei évi költségvetéséről Információs technológia az általános iskolában OKE előadások Takarékszövetkezeti

Részletesebben

Melléklet: 2014-es falinaptár!

Melléklet: 2014-es falinaptár! XV. évfolyam 12. szám 2013. december Tar ta lom ból: Melléklet: 2014-es falinaptár Adventi gyertyagyújtás 2013 képekben Szociális Munka Napja Ilyen volt 2013 Ongán! Szép magyar beszéd 2013 versenyeredményei

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XVI. évfolyam, 2008. április 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE LAKOSSÁGI FÓRUMOK A korábbi szokásoknak és a belsõ szabályzatunknak megfelelõen, a képviselõk minden

Részletesebben

TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN

TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN ingyenes közéleti havilap 2010 június TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN Fotó: Nagy Roland Május és június hónapokban közvetlenül is megtapasztalhattuk Petőfi gondolatainak igazságát: Azért a víz az úr! Az égi áldás

Részletesebben

SZIGET-ELEK-Bt. ELADÓ. Irányár: 65 000 Ft. Tel.: 20-254-5389 FEHÉR HETEK

SZIGET-ELEK-Bt. ELADÓ. Irányár: 65 000 Ft. Tel.: 20-254-5389 FEHÉR HETEK KAPHATÓ Az ongai református templom és egyház története című monográfia! A decemberben megjelent monográfia 1000 Ft/db áron megvásárolható a két COOP boltban, a Nádas ABC-ben, a Rákóczi úti Zöldség-gyümölcs

Részletesebben

Dunakeszi. Karácsonyt! Boldog. Munkaügyi ügyfélszolgálati iroda nyílt Dunakeszin. Pest megyében a Kinizsi a legjobb. 2013 DECEMBER Polgár

Dunakeszi. Karácsonyt! Boldog. Munkaügyi ügyfélszolgálati iroda nyílt Dunakeszin. Pest megyében a Kinizsi a legjobb. 2013 DECEMBER Polgár Dunakeszi városi magazin 2013 DECEMBER Polgár XIV. évfolyam 12. szám Boldog Karácsonyt! Munkaügyi ügyfélszolgálati iroda nyílt Dunakeszin KARÁCSONYRA VÁRVA Pest megyében a Kinizsi a legjobb Rév Festék

Részletesebben

Tisztelt Egerfarmoson élők és elszármazottak!

Tisztelt Egerfarmoson élők és elszármazottak! Egerfarmos község Önkormányzatának hivatalos lapja X. évfolyam 1. szám 2013. június 30. A TARTALOMBÓL: Az önkormányzat munkájáról A nyáron 49 gyermek pályázatnak köszönhetően kap naponta egyszer meleg

Részletesebben

Tenni akarás, tartalékképzés, teljesítmény, rend

Tenni akarás, tartalékképzés, teljesítmény, rend Ajánló 65-ös járat Ózd nevezetes épületeiről és azok történetéről is hallhattak a 65-ös autóbuszjárat utasai a XVI. Ózdi Napokon. A városi túrán a képviselő-testület tagjai vették át az idegenvezetők szerepét,

Részletesebben

Ki szívét osztja szét, Ő lesz a remény 2014. Csenki -díjasa: Kardos Istvánné

Ki szívét osztja szét, Ő lesz a remény 2014. Csenki -díjasa: Kardos Istvánné A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 9. szám 2014. június 24. Ingyenes Ki szívét osztja szét, Ő lesz a remény 2014. Csenki -díjasa: Kardos Istvánné 1952 óta június első vasárnapja a pedagógusokról

Részletesebben

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása Ebben az évben ünnepli templomunk fennállásának 120 éves évfordulóját, amelynek tiszteletére leközöljük Vass Béla általános iskolai tanár tudományos írását, amely megjelent 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Bodrogközi. Körkép. Tisztelt Olvasók! A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja

Bodrogközi. Körkép. Tisztelt Olvasók! A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja Bodrogközi A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja Próbaszám - 2013. december Tisztelt Olvasók! Körkép PROGRAM A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás nevében szeretettel

Részletesebben

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 10. szám 2013. június 12. Ingyenes A sírásból sok kijárt már népünknek, így nem kérhetek mást, mint hogy Isten áldja a magyart! Tisztelt Olvasóink! Előző számunkban

Részletesebben

Gálaműsor a művelődési házban. A márciusi ifjakra emlékeztek. Zenés télbúcsúztató

Gálaműsor a művelődési házban. A márciusi ifjakra emlékeztek. Zenés télbúcsúztató A márciusi ifjakra emlékeztek Koszorúzási ünnepségen emlékeztek Hajdúhadházon az 1848-49-es forradalomra. A Szilágyi Dániel Gimnázium és Szakközépiskola aulájában megtartott megemlékezésen koszorút helyeztek

Részletesebben