Csikósunk (Fotó: T. L.) Ongai néptánccsoport (Fotó: T. L.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csikósunk (Fotó: T. L.) Ongai néptánccsoport (Fotó: T. L.)"

Átírás

1 Szüreti felvonulás Az idén október 6-án került sor a tavaly újjáélesztett szüreti felvonulásra. Ez a néhány kép nem eleveníti fel az esemény hangulatát, de talán kedvet csinál ahhoz, hogy jövőre többen nézzék meg a lovasokat, a szekereket, gyönyörködjenek ez esetben ongai és aszalói táncosok lépéseiben, énekhangjában, figyeljenek a kisbíró hívó szavára. Bővebb képanyag a weboldalon tekinthető meg. - T. L. - Nyugdíjasaink nótáztak (Fotó: T. L.) Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet Csikósunk (Fotó: T. L.) Ongai néptánccsoport (Fotó: T. L.) Igényeljék még az Ünnepek előtt SZEMÉLYI KÖLCSÖNÜNKET! Ft már havi Ft THM: 23,55%, Futamidő: 5 év Ft már havi Ft THM: 24,30%, Futamidő: 6 év Közüzemi számlák bemutatása nélkül, gyors elbírálással! Kérjük forduljon bizalommal kirendeltségeinkhez! Onga, Rákóczi u.22. Tel.: További kirendeltségek: (Felsőzsolca, Alsózsolca, Hernádnémeti, Bőcs, Kesznyéten, Szirmabesenyő, Miskolc) Az adatok tájékoztatójellegűek, nem minősülnek hivatalos ajánlattételnek. A Takarékszövetkezet fenntartja magának a kondícióváltás jogát. ONGAI KÉK DA RU Meg je le nik min den hó nap kö zött. Az Ongai Kul tu rá lis Egye sü let idő sza ki ki ad vá nya Onga Köz ség Ön kor mány za tá nak tá mo ga tá sá val. Szer kesz tők: Kovács György, Takács László Felelős kiadó: Takács László Szer kesz tő ség: 3562 Onga, Gör gey út. 2/a. Az új ság el ér he tő az interneten is: il let ve Nyom dai elő ké szí tés: Garay; Nyom da: MAXIMA CS-A Kft. Mis kolc, Kiss E. u. 25. Fe le lős ve ze tő: Kundráth Csil la KAPHATÓ Onga helyismereti dvd-rom-ja A májusban megjelent helyismereti dvd-rom 3000 Ft/db áron kapható az általános iskolában és a nagyobb helyi üzletekben. Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtő járatok szállítási időpontja A gyűjtés gyakorisága havi 1 alkalom, minden hónap 4. hetének szerdája. A szállítási napok az alábbiak szerint alakulnak: november 28., dec. 27. (Karácsony miatt csütörtök) stb. Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból: 2008-as falinaptár Kellemes ünnepeket! Költségvetési kilátások a 2008-as évre Egy faültetés margójára Vízminőségi vizsgálatok 2. Hogy állnak a falumúzeum munkálatai Nyertes OKE pályázatok az NCA-nál Az internetes fórumokról Báloztak a sportért Az a bizonyos lift Átadás előtt a fogyatékosok intézete Kispálya a cigánytelepen Onga gazdasági tervéből - folytatás Az óvodából jelentjük Portrésorozat az Ongára beköltözöttekkel Könyvajánló Ongai hírfolyam Egészségmegőrző rovat Iskolai csengőszó Adalékok Onga történetéhez Felhívások, hirdetések Az Ongai Kékdaru megvásárolható a következõ üzletekben: Ongai Pék ség, Rá kó czi út Mi ni Disz kont, Lé vai ut ca Ná das ABC Dió fa ABC Dó zsa Gy. úti kis bolt 433. sz. COOP bolt, Ber zse nyi út MAXI COOP bolt, Fő tér 100x100 bolt, Dózsa Gy. út Kö szön jük az üz le tek nek, bol tok nak, hogy plusz mun kát vál lal va, in gyen ter jesz tik az Ongai Kékdaru számait november

2 IX. évfolyam 11. szám november Tar ta lom ból: Fásítás a Berzsenyi utcában Megkérdeztük: mi lesz a tervezett új aszfaltos kézilabda pályával? Útfelújítás a Rákóczi és Rózsa Ferenc utcákban Útfelújítás, avagy türelmetlen, érthetetlen emberi viselkedések Vízminőségi vizsgálatok: a Bársonyos Újra odafigyeltek az idősekre Ongai hírfolyam Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapja községünkben Könyvajánló: egy jó krimi nem rossz Cigány Kisebbségi Önkormányzat éves munkájáról Néhány gondolat a Cigány Kisebbségi Önkormányzat beszámolója kapcsán Görgey Napok Az óvodából jelentjük OKE felhívások Szüreti felvonulás Hirdetések Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a községi önkormányzat támogatásával A Berzsenyi úti nyárfasorról már csak emlékeink vannak. Helyüket lassan cseperedő platánok vették át. Közben a hátsó sorban álló juharfák erőre kaptak és megerősödtek. Foghíjaik egyre szembetűnőbbé váltak. Míg a sorompósi bolt felé sűrű óriások, addig a virágüzlet felé félénk kis törpék álldogálnak. Egyesületünk (az Ongai Kulturális Egyesület) úgy gondolta, hogy a mármár szokásos éves fásítási programja keretében idén a Berzsenyi úti park fáinak pótlását végzi el. Az önkormányzattal történt egyeztetés után október 26-ára szervezte meg a facsemeték elültetését az OKE, melynek beszerzését az egyesület saját bevételeiből biztosította. A Berzsenyi utca páratlan oldalán a lakóházak felé egy új fasort telepítettünk. Itt arra ügyeltünk, hogy a fák viszonylag kistermetűek, de viráguk, termésük vagy levélszínük miatt dekoratívak legyenek. A virágbolttól az Oprendek sarokig bugás csörgőfákat ültettünk, a sorompósi boltig pedig vérszilvát, vöröslevelű juhart és oszlopos madárberkenyéket. A belső fasor hiányát mezei juharral, dísz szilvával és magyar E HAVI SZÁMUNK MEGJELENÉSÉT A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM TÁMOGATTA Fásítás a Berzsenyi utcában A fásításon résztvevők (Fotó: Fata Edina) kőrissel pótoltuk. A buszmegálló felé vezető gyaloghíd elé homoktövist, mögé A sövénynek valók ültetése (Fotó: Fata Edina) kecskerágó töveket telepítettünk, hogy majdan dekoratív sövény nőjön belőlük. A buszváró mögé, a vasút felé fehértörzsű nyírfák kerültek, és egy tollas gyöngyvessző is színesíteni igyekszik a település képét. A fásításban idősek és fiatalok egyaránt részt vettek. Ki ásóval, ki kapával vagy locsolókannával jött és segédkezett településünk szépítésében. A 110 facsemete és a mintegy 50 cserje elültetése röpke két óra alatt sikerült. Köszönet az önkormányzat előkészítésének és a közért szerszámot ragadó közel negyven ongai lakosnak! - pépé - Közös erővel (Fotó: Fata Edina)

3 Az elmúlt hetekben folytatás az 1. oldalról MEGKÉRDEZTÜK: mi lesz a tervezett új aszfaltos kézilabda pályával? A 37-es főút négysávosítása miatt hónapokon keresztül településünkön ment át az egész főút forgalma. Szerencsére a megnövekedett forgalom okozta keserves napok, hetek, hónapok már elmúltak, és ma már élvezhetjük a kompenzáció előnyét; többek között megújult a község főútja, kialakításra került egy új labdarúgó edzőpálya. Az ígéretek közül mára már csak a Cigánytelepre ígért bitumenes kézilabda/labdarúgó pálya nem készült el. Erről kérdeztük Madzin Tibor polgármestert: Ongai hírfolyam ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTEK Aradi vértanúkra emlékeztek (Fotó: T. L.) Október 5-én került sor az általános iskola hatodikosainak jóvoltából a művelődési házban az aradi vértanúk emlékműsorra. RÉGI-ÚJ KÉPVISELŐ A TESTÜLETBEN A szeptemberben elhunyt Lukács Gyula önkormányzati képviselő helyett a Helyi Választási Bizottság a választási eredmények alapján Szabó Menyhértet kérte fel helyi képviselőnek, aki a felkérést elfogadva október 16-án letette a képviselői esküt. A régi-új képviselő a Szociális és Egészségügyi-, illetve a Településfejlesztési, Oktatási és Környezetvédelmi Bizottságnak lett tagja. FORGALOMBEJÁRÁS Október 15-én a községi önkormányzat az illetékes szervekkel karöltve forgalombejárást tartott a település közútjain, melyen szó volt bizonyos változásokról, a nagy tehergépjárművek község területéről való kitiltásának lehetőségeiről. ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉS Október 16-án tartotta soron következő önkormányzati ülését a községi önkormányzat. A képviselő-testület ülésén szó volt az óvoda és az általános iskola oktató-, nevelő munkájáról, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat éves tevékenységéről. A képviselők módosították az önkormányzat és a Miskolci Többcélú Kistérségi Társulás SZMSZ-ét, elfogadták a közoktatási feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervet, és csatlakozott a Bükk-Miskolc Térségi Akciócsoport néven szerveződő Helyi Közösséghez. ÚJ KÖZTERÜLET ELNEVEZÉS A képviselő-testület az M3-as út melleti, volt Rétházitanya közterület elnevezését az ott lakó kérésére Lakatos farmra változtatta november Való igaz, hogy az említett sportpálya még nem áll rendelkezésünkre, de örömmel említhetem meg, hogy október utolsó hetében az ezzel kapcsolatos munkák is elkezdődtek. A pálya területéről elszállításra kerültek a 37-es főút mentén kivágott és ideiglenesen oda elhelyezett farönkök. Ezen munka végeztével a pálya méretének kijelölése is megtörtént. Elkezdődött az alap kőzúzalékkal történő feltöltése is. Reményeink szerint még az idén sor kerül a bitumen felhordására, és átadásra kerül a sportolásra alkalmas új közösségi tér. Az itteni munkálatokat azonban nagyban befolyásolja az időjáráson kívül, hogy a kivitelező cég munkagépei mennyire vannak leterhelve a 37-es főút négysávosításának munkálatai közben. Mint tudjuk, az ottani munkafolyamatok is késésben vannak, és nálunk csak akkor számíthatunk előrelépésre, ha ott a lehetőségek felszabadulnak. - T. L. - ESŐS 56-OS MEGEMLÉKEZÉS A hagyományos Turul futás a rossz idő miatt az idén elmaradt. A négy település Arnót, Felsőzsolca, Szikszó és Onga közös ünnepi műsorát ez alkalommal a szikszói református templomban tartották meg. A Turulnál csupán a polgármesterek koszorúzására került sor. HÁTRALÉVŐ LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSEK 17. forduló: szombat 13:00 Onga - Mezőcsát 18. forduló: szombat 13:00 Onga - Szalonna (Megjegyzés: az U-19 csapatok előmérkőzést játszanak a felnőtt találkozó előtt 2 órával korábbi kezdési időponttal.) KÖRNYEZETVÉDELMI NAP A TAVAKNÁL Október 7-én tartotta idei utolsó, negyedik környezetvédelmi napját a tavaknál az Ongai Horgász Egyesület, melynek keretében ismételten megtisztították a szeméttől a tavak környékét. KONCERTEK A SPORT BÜFÉBEN Október 12-én a Sport büfében koncertezett a Sapkaziz, a Robox. Z. és a Hellómivan!? együttes. - T. L. - Koszorúzás a Turulnál (Fotó: Siska Zsolt)

4 Útfelújítás a Rákóczi és Rózsa Ferenc utcákban! Október 18-án és 19-én a Rákóczi és Rózsa Ferenc utcákban útfelújításuk keretében aszfaltozásra került sor. A községi önkormányzat pályázaton 9,7 millió forintot nyert, amit 6,7 millió Ft önerővel kellett kiegészítenie. Közbeszerzési pályázat keretében 3 jelentkező közül a kivitelezői munkálatokat Szilvay Attila nyerte el. A munkálatok része volt a régi posta előtti útkereszteződés kiszélesítése, a művelődési ház előtti és a Fogyatékosok Nappali Intézete előtti parkoló kialakítása. A felújítás után hamarosan bevezetésre kerül a Főtér körforgalma, elhelyezésre kerülnek a fekvő-rendőrök, és az autóbusz haladási iránya az eddigiekhez képest ellenkező irányú lesz. - T. L. - Eljött végre az ígért nap, amikor elkezdték a Rákóczi és a Rózsa Ferenc utcák felújítását. Az időjárás is kegyeibe fogadta a munkásokat, bár lógott az eső lába, pénteken fújt a szél, de ők dolgoztak rendületlenül. Az utcában lakók vegyes érzelmekkel fogadták a tevékenységet. Volt, aki örült neki, volt, aki kételkedett a minőségben. Na és a legtöbben azt nehezményezték, hogy miért nem az ő utcájukat újítják fel, mert arra is ráférne. Persze a közlekedők voltak a legnehezebb helyzetben, mert a friss aszfaltra nem lehetett rögtön ráhajtani személygépkocsival, nagyobb járművel pedig még inkább tilos volt rámenni. Itt aztán jöttek a nézeteltérések. Miért nem félpályás lezárással aszfaltoznak? Miért pont most kell ezt csinálni? Én csak ide megyek, mert itt lakom. Persze voltak megértő, toleráns lakosok is, de sajnos péntek estére ők maradtak kisebbségben. Csütörtökön még könnyű dolga volt a polgárőrségnek, akik szabadidejüket feláldozva biztosították a helyszínt néhány önkormányzati munkással együtt. Aztán jött a péntek, amikor a főtér és környékére tevődött át a munka. Na, itt aztán elszabadultak az indulatok. Megint a szokásos miértek. Egyes Sokan a táblát sem vették figyelembe (Fotó: C. B.) Útfelújítás községünkben, avagy türelmetlen, érthetetlen emberi viselkedések Sokaknak nem használt a figyelmeztetés (Fotó: T. L.) A művelődési ház előtt kialakított parkoló (Fotó: K. Gy.) Munkák a Rákóczi utcában (Fotó: T. L.) gyalogosoknak is nehezükre esett kisebb kerülőt tenni. Bizonyos autósok megpróbálták kiügyeskedni a forgalom irányítók figyelmét. Csak azért is arra megyek, mert nekem ne mondja senki mit szabad és mit nem, alapon. A csúcs kora délutánra és estére teljesedett ki, amikor lezártuk a Rákóczi utca Dózsa György útról bevezető szakaszát. Akkor már volt minden. Kormányütögetés nem kívánatos szónoklattal kísérve. Csak azért is behajtok próbálkozás. Miért kell nekem a Nefelejcs utcán bemenni? Érdekes, de a buszon utazó utasok nem igazán méltatlankodtak, hogy le kellett szállniuk a hídnál, és ki kellett jönni a felszállóknak a Dózsa György utcára. Sajnos a gépkocsivezető honfitársak méltatlankodtak a legjobban. Volt olyan traktoros, aki csak azért is behajtott a friss aszfaltra, persze maradandó nyomot hagyva az utókornak. Na persze még ő volt felháborodva, amikor megkérdezték; miért tette. Végtére is, csak egy kis koccanással megúsztuk a nagy műveletet. Persze azért sötétedés után, amikor még alig hűlt ki az aszfalt, csak behajtott egykét kamion, akik az utca végén kihelyezett korlátozó táblát rendszeresen figyelmen kívül hagyják. Ez sem igazán tett jót a burkolatnak. Végezetül az a meglátásom, hogy az ongai polgárok egy részéből hiányzik a türelem, a tolerancia, az emberség, a közösségi szellem, a megértés, az alkalmazkodási képesség. Szóval, még van mit csiszolnunk mindannyiunknak a közösségi élet színterén. Remélem, a jövőben nem kerül sor ilyen és hasonló atrocitásokra, mert biztos lesz még útfelújítás községünkben. - Siska Zsolt november 3

5 Az általános iskola környezetvédelem szakkörös diákjai vízminőség vizsgálatokat végezhettek az ősz folyamán. A Miskolci Öko-Kör környezetvédő szervezet jóvoltából a diákok három hétig használták a terepi mérőkoffereket (MultiLine digitális és Visocolor fotometriás műszerek). A cél kettős volt. Először is, a tanulók megismerhessék a hivatalos mérések során is használt műszerek kezelését, illetve a település felszíni vizeinek a minőségéről képet kaphassunk ezalatt a három hét alatt. Helyszíni méréseket végeztünk a Bársonyos három pontján (a vasúti híd, a Dózsa György úti híd és a cigánytele- Előkészületek a mintavételre (Fotó: pépé) levegő hőmérséklet A Bársonyos-patak vizsgálati eredményei Vashíd Dózsa Gy. úti híd Vízminőség vizsgálatok Cigánytelepi híd Minőségi állapot víz hőmérséklet 13,4 12,9 12,1 - vezető képesség II. oszt - jó oxigén tartalom 15 mg 11,2 mg 9,5 mg I. oszt. - kiváló oxigén telítettség 143% 107% 92% ph érték I. oszt. - kiváló pi híd mellett). Megmértük a tavak minőségét is. Megvizsgáltunk egy fúrt kutat, de a legérdekesebb a csapunkból folyó ivóvíz és egy víztisztító berendezés által előállított víz összehasonlítása volt. A műszerek kémiai összetevőket mérnek, azaz a vízben megtalálható, emberi tevékenység által odakerült, kommunális szennyvíz okozta ionok jelenlétét. Így kimutatható a friss szennyeződés és a belőle kialakult végállapotú bomlási termékek is. E havi számunkban a Bársonyos vízével kapcsolatos vizsgálatot ismertetjük. A mérési eredményeket az alábbi táblázatokban foglaltuk össze. A vízminőség értékekből látszik, hogy a Bársonyos-patak minősége a jó és tűrhető kategóriába sorolható. A problémát a nitrát tartalom növekedése jelenti. Nem friss szennyeződésre utal, hanem Veszélyes hulladéktenger a cigánytelepi híd alatt (Fotó: pépé) valószínűleg ülepítőből származó pihentetett szennyvíz vezetődik bele a Petőfi utcai szakaszon (!!!). Ez mérhető a Dózsa György úti hídnál. A falu közepére a nitrát érték megduplázódik. Ez szennyvízterhelést jelez. A cigánytelepi hídnál viszont már az öntisztulás mérhető. Feltételezhető, hogy a Dózsa György úti szakasz után szennyeződés nem éri el ezt a szakaszt. Így a patakban lejátszódó öntisztulási folyamatok csökkentik a nitrátion tartalmat. Erre utal a folyamatosan csökkenő oldott oxigén. A cigánytelepi hídnál más problémával szembesültünk. A patakmeder veszélyes hulladékkal teli. Bekerülése a híd melletti földutakra lerakott szemétből az ott lakó gyerekek által valószínűsíthető. A műszereink szennyvíz kimutatására szolgálnak. A veszélyes hulladékokból kioldódó anyagokat mi nem tudtuk mérni. A telep környékének rendbe tétele, a rend fenntartása, a terület utógondozása réges-régen az önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat közös feladata lenne. (- folytatjuk -) - pépé - ammónium-ion kisebb mint 0,1 mg kisebb mint 0,1 mg kisebb mint 0,1 mg nitrátion 3 mg 7 mg 6 mg foszfátion 0,1 mg 0,1 mg 0,1 mg nitrition kisebb mint 0,05 mg kisebb mint 0,05 mg kisebb mint 0,05 mg I. oszt. - kiváló III. oszt. - tűrhető III. oszt. - tűrhető II. oszt - jó november

6 Október első hetében újra az időseinkre figyeltünk! A hagyományosan több napos Idősek Hete rendezvény sorozatra az idén október első hetében került sor a Szociális Szolgáltató Központ és a községi önkormányzat szervezésében. Cicero Tullius soraival invitálták a különböző programokra a település idősebb és fiatalabb lakosságát: a jól eltöltött élet tudata és a sok szép tettre való visszaemlékezés a legnagyobb öröm forrása. A rendezvénysorozat a megszokott kereteken belül került megrendezésre. Az ünnepi műsoron résztvevők (Fotó: C. B.) ÚJ HELYEN AZ ONGAI KÉKDARU ÉS AZ EGYESÜLETI HONLAP A NETEN Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy az Ongai Kékdaru és az OKE honlapjának internetes elérhetősége megváltozott. A régi ngo-s szerver melyen korábbi sikeres pályázatok révén civil szervezetek anyaga volt megtalálható a kormányzati támogatás megszűnése után az utóbbi Október 1-én előbb Madzin Tibor polgármester ünnepi köszöntőjét hallgathatták meg a művelődési házban összegyűltek. Majd a 90 éven felüli lakosok köszöntése következet, és végül, de nem utolsó sorban az óvodások és iskolások különböző műsorszámokkal köszöntötték nagyszüleiket. A második nap Mikrotérségi Klub Találkozója keretében a környező települések (Alsózsolca, Bükkaranyos, Bükkszentkereszt, Felsőzsolca, Gesztely, Hernádnémeti és Kisgyőr) idősek klubját látta vendégül a helyi Idősek Klubja és a Barátság Nyugdíjas Klub. Október 3-án Törődjünk többet egészségünkkel címmel termékbemutatóval egybekötött kóstolóra került sor. A több napos rendezvényt az idén is közös nagy ebéd és években már nem tudta korábbi szolgáltatásai összességét biztosítani. A tárhelybővítés lehetesőge sem volt megoldott, így az egyesületünk arra kényszerült, hogy új szolgáltató szolgátatásait vegye igénybe. Ameddig lehetett, el akartuk kerülni ezt a lépést, mivel az eddigi elérhetőséget évek óta mindenki megszokta, azt az internetes kereső programok is azonnal kidobták, megtalálták. Az elmúlt hónapokban azonban már akadozva, és csak úgy tudtunk anyagot feltölteni a netre, hogy másokat megszüntettünk, leszedtük róla. Reméljük, hamarosan mindenki megszokja és megjegyzi az új elérhetőségünket, ami mind az Ongai Kékdaru, mind az Ongai Kulturális Egyesület esetében a következő: az 50. házassági évfordulójukat ünneplők köszöntése zárta. - T. L. - Ongai Kulturális Egyesület felhívásai Megújult az OKE honlapja A Barátság Nyugdíjas Klub (Fotó: C. B.) Az ünnepi ebéden (Fotó: C. B.) ELŐADÁS AZ ANTARKTISZRÓL ÉS MÁS FÖLDRÉSZEKRŐL Az Ongai Kulturális Egyesület szervezésében, az Ongai Kulturális Esték rendezvénysorozat részeként november 13-án, kedden, az általános iskola új épületszárnyának média termében órától Nagy Balázs, a Magyar Földrajzi Társaság Földgömb című folyóiratának főszerkesztője, az ELTE földrajz tanszékének tanára, Antarktisz kutató tart előadást az Antarktisz és más távoli földrészek kutató expedícióiról. Az OKE minden érdeklődőt szeretettel vár. A belépés díjtalan. TÁMOGATÓKAT VÁRUNK A 2008-AS FALINAPTÁRHOZ Az Ongai Kulturális Egyesület támogatókat keres a 2008-as ongai falinaptár megjelentetéséhez. A támogatás fejében az egyesület hirdetési felületet biztosít a színes, A2-es méretű, 1000 példányban megjelenő falinaptáron. Jelentkezés november 20-ig Takács Lászlónál az általános iskolában, vagy az OKE tagjainál lehet. KONCERTEK PÉLINÉL Funky s Elemér és Hellómivan!? koncert lesz november 10-én, a Péli kocsmában november 5

7 Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapja községünkben A Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapja alkalmából a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség megyei rendezvényére került sor október 10-én Ongán. A művelődési ház kistermében Madzin Tibor polgármester úr köszöntésével és beszédével vette kezdetét a nevezetes nap. Polgármester úr beszédéből kiderült, hogy a természeti katasztrófák elleni védekezés világnapját az ENSZ évi határozata alapján minden év októberének második szerdáján tartják. Minden nap emberek milliói kelnek föl, elindulnak munkába, elviszik a gyerekeket iskolába, dolgoznak, szórakoznak. A sajtóban, rádióban, televízióban megjelenő váratlan tűzeset, szennyezés a folyóban, mérgező anyag kiszabadulása, egy közlekedési baleset, árvíz vagy földrengés pusztítása, és az A gyerekek amit lehetett, kipróbáltak (Fotó: C. B.) emberek megtapasztalják, hogy az életük mennyire törékeny és kiszolgáltatott. A közelmúlt természeti katasztrófái árvizek, viharok, földrengések, szárazság óriási mérete, kiterjedtsége gyakran államhatárokat is átlépve hatalmas károkat okoztak a világban. Tönkretett gazdasági infrastruktúrákat, elpusztított településeket. Különösen sújtotta a gazdaságilag elmaradott országokat, megakasztva amúgy is keserves fejlődésüket. Nemzetközi segítségek nélkül ezen országok kormányai nem tudtak volna úrrá lenni a nehézségeken. A nemzeti politikában a környezetvédelem kérdése mind erőteljesebben jelenik meg. Magyarország számára a NATO tagság elnyerése után minden korábbi időszakhoz képest kiemelkedően fontossá vált a katasztrófák elleni védekezés terén a nemzetközi kapcsolatrendszer megerősítése, a nemzetközi szervezetekben való részvétel. Emellett Magyarország számos kétoldalú együttműködési szerződést kötött a szomszédos országokkal fenntartott szakmai együttműködés alapja. Ezen gondolatokkal polgármester úr beszédét lezárta és nyitotta meg a rendezvényt. Kohnánka István ezredes úr beszámolójából kiderült, hogy Magyarországnak történelme során számos környezeti és emberi eredetű katasztrófával kellett megküzdenie, és ezek jelentős veszteségeket, károkat is okoztak. Az azonban tényszerű adat, hogy legyen az árvíz vagy háború a veszteségek csökkenthetőek voltak a jól felkészült szervezetek tevékenységével. A magyar katasztrófavédelem ezt a jó felkészültséget örökölte és viszi tovább, amelyben összegződnek a tűzoltóság és a polgári védelem több évtizedes tapasztalatai és gyakorlottsága. A KATASZTRÓFAVÉDELEMI SZERVEZET MEGALAKULÁSA A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet január 1-jén jött létre. Állami feladatot ellátó szervezet, amelynek fő tevékenységei a felkészülési, a veszélyhelyzetkezelési, valamint a helyreállítási időszakokban jelennek meg. Szervezeti felépítését tekintve háromszintű a szervezet: központi (országos), területi és helyi szintre tagozódik. Folyamatban van az egységes európai ötszintű közigazgatási térségi rendszerhez való igazodás. Feladatait más állami szervekkel, szolgálatokkal, civil szervezetekkel és a helyi önkormányzatokkal szoros együttműködésben végzi. A folyamatos fejlesztés egyértelmű követelmény, hiszen a kihívások változása, a kockázati tényezők bonyolultsága ezt követeli meg az állampolgárok azonos szintű védelmének biztosítása érdekében. A katasztrófák nem ismernek határokat, ezért jelentős mértékben felértékelődött a nemzetközi tapasztalatcsere és a segítségnyújtási tevékenység az országokkal, a régiókkal és a nemzetközi szervezetekkel történő együttműködésen belül. Az elmúlt évtized talán legfontosabb változása ez utóbbi megállapítás, amely az országunkon belüli felelősségeink mellett nemzetközi elkötelezettséget jelent az együttműködésre és a segítségnyújtásra, ugyanakkor november a kölcsönösség alapján számíthatunk is erre. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság e tényezők mentén tervezi és hajtja végre feladatait. A szervezet számára egyetlen cél létezik: hatékony megelőzéssel, eredményes beavatkozással és sikeres utómunkálatokkal garantálni a társadalom biztonságos mindennapjait. ELŐDSZERVEZETEK A magyar katasztrófavédelem a tűzoltóság és a polgári védelem állami feladatokat ellátó szervezeteiből jött létre. Az összevonás a nagyobb hatékonyság érdekében egy természetes fejlődési folyamat eredményeképpen valósult meg, amelyben a nemzetközi hatások és tapasztalatok is szerepet játszottak. Az összevonásról törvény rendelkezett. Érdeklődőkben nem volt hiány (Fotó: C. B.) TŰZOLTÓSÁG A szervezett tűzvédelem gyökerei hazánk területén az ókorig, a római kori Pannóniába vezethetők vissza, a kereszténység kialakulásától Szent Flórián legendája Magyarországon is él. A modern magyar tűzoltóság története gróf Széchenyi Ödön nevéhez, elkötelezett szervező munkájához kötődik, akinek londoni tapasztalataira építve 1870-ben megalakult Budapesten a szervezett fővárosi tűzoltóság ban a CTIF (Nemzetközi Tűzoltó Szövetség) alapítói között találhatjuk Magyarországot. A II. világháborút követően létrejöttek az állami tűzoltó egységek, újjászervezték a községi tűzoltó egyesületeket. A rendszerváltást követően újjá alakult a Magyar Tűzoltó Szövetség, a hivatásos állami tűzoltó egységek a helyi önkormányzatok hivatásos tűzoltóságaivá váltak. Ma összesen mintegy 25 ezer önkéntes, hivatásos és létesítményi

8 tűzoltó együtt védi Magyarország polgárainak életét, testi épségét, vagyonát, az ország épített és természeti értékeit. POLGÁRI VÉDELEM A szervezet az 1935-ben létrejött hatósági légoltalommal alakult meg, a légi támadóeszközök lakosságra gyakorolt kockázati tényezőinek csökkentésére. Rendkívül eredményes volt a szervezet a II. világháború időszaka alatt, a Magyarországot ért bombatámadások során a polgári lakosság védelmének szervezésében. Működésének alapját az augusztus 12-én Genfben, az ENSZ tagállamai által megkötött Egyezmény képezi. A kor igényeinek megfelelően humanitárius segítséget nyújt a bajbajutott lakosságnak a katasztrófák és az esetleges fegyveres összeütközések bekövetkezése esetén. Az 1990-es évek elejétől kezdve feladatrendszerében meghatározó a katasztrófák hatásai elleni védelem szervezése. KATASZTRÓFAVÉDELMI SZAKMAI STRATÉGIA A 2003-ban kidolgozott stratégia körültekintő elemzéssel határozza meg azokat a lehetséges kockázati tényezőket, veszélyeztető hatásokat, amelyek alapján a katasztrófavédelem jövőbeni feladatait tervezi. Hazánkban több, állandósult veszélyforrással kell számolni, amelyek körében az árvíz, a belvíz, a rendkívüli időjárási körülmények hatásai, valamint a lehetséges civilizációs veszélyhelyzetek, a vegyi- és nukleáris veszélyek jelennek meg. Az elemzések alapján növekvő kockázati tényezőt jelentenek a veszélyes anyagok közúti, vasúti, vízi és légi szállításával kapcsolatos veszélyeztető hatások. Mindezeken túl az új típusú kihívások körében megjelent a terrorizmus, a tömegpusztító fegyverek ellenőrizetlen elterjedése, az illegális migráció, valamint a kritikus infrastruktúra üzemzavaraival kapcsolatos helyzetek és események. A jövőbeni kihívások alapján a katasztrófavédelem megfogalmazta azokat a feladatokat, amelyek súlypontjait képezik tevékenységének. Ezek sorában a megelőzési feladatok kiemelt fontossága, az eredményes beavatkozás és veszélyhelyzet-kezelés műszaki-technikai fejlesztési feladatai, a gyorsabb információáramlást biztosító rendszerek, a monitoring hálózatok fejlesztése jelenik meg. A tűzoltóságok jelenlegi diszlokációjának továbbfejlesztése, a tűzoltóságok számának november növelése a vonulási időket fogja csökkenteni. Kiemelt szerepet tulajdonít a stratégia az önkormányzatokkal, valamint a civil szervezetekkel, speciális mentő szervezetekkel történő együttműködésnek, továbbá a lakosság előzetes veszélyhelyzeti felkészítésének, ezen belül az ifjúság veszélyhelyzeti és tűzvédelmi nevelésének. A Nemzeti Biztonsági Stratégia, a Nemzeti Katasztrófavédelmi Stratégia, az Új Magyarország Fejlesztési Terv, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium ágazati fejlesztésének célkitűzései alapján rendelkezünk a különböző szakterületek, úgymint a humán, az informatikai, a civil kapcsolatok területére vonatkoztatott részletes szakterületi stratégiákkal is. Ezen dokumentumok a nemzetközi szervezetek irányelveit, ajánlásait és elvárásait is tartalmazva látható és kiszámítható fejlődési folyamatot határoznak meg a magyar katasztrófavédelem számára ben kerettanterv ajánlást dolgoztak ki, hogy segítsék az iskolákat, az óvodákat a veszélyhelyzeti ismeretek tantárgy bevezetésében. Siska Zsolt pedagógus és az ongai önkéntes tűzoltóság tagja jóvoltából a megjelentek betekintést nyerhettek a katasztrófavédelmi nevelés-oktatás szükségszerűségéről általánosságban, az ongai Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben történő munkálatokról, valamint a civil szervezetek által ellátott tevékenységről. A veszélyhelyzeti oktatás indokolt, mert törvények, jogszabályok írják elő. Indokolt, mert társadalmi igény, hiszen az elmúlt időszakban nagyon megszaporodott a veszélyhelyzetek száma. A közoktatás az a színtér, ahol a gyermekek a leghatékonyabb módon, az életkori sajátosságoknak megfelelően, a nevelők közvetítésével találkozhatnak ezekkel az ismeretekkel. Ongán már az iskolában találkoznak a tanulók a katasztrófavédelmi oktatással. Az első tanítási napon osztályfőnöki órák keretében felhívják a tanulóink figyelmét a balesetvédelemre és a tűzesetekkel kapcsolatos tevékenységekre. Az osztályfőnökök szakszerűen ismertetik a diákokkal a veszélyhelyzetben követendő tevékenységeket. Ezeket évente legalább egy alkalommal gyakorolják is a tűzriadó próbán. Az év többi napján, az osztályfőnöki órákon is előkerül a katasztrófavédelem témája. Minden évfolyamon, 2 3 órán beszélgetnek a tanulók a szükséges tevékenységekről. A technika és az életvitel órák keretében megint fontos szerepet kap a katasztrófavédelem. A gépek és a közlekedési ismeretek témakörében felszínre kerül a balesetmegőrzés, mások testi épségének védelme. Szülői értekezleteken a szülők kapnak tájékoztatást. Községünkben két civil szervezet foglalkozik a veszélymegelőzéssel. Az 1989-ben alakult Önkéntes Tűzoltó Egyesület és az 1997-ben szerveződött Polgárőr Egyesület. Tűzriadó után (Fotó: C. B.) Ezek az egyesületek elhivatottságuknak érzik a község lakóinak támogatását veszélyhelyzet idején. A tagok szükség esetén segítenek a veszélyhelyzetek elhárításában, lokalizálásában. Erre példa a Hernádon kialakult árvizek kezelése, ahol mindkét egyesület tagjai vállvetve küzdöttek. A művelődési házban folyatott értekezlettel párhuzamosan az iskola hetedikes diákjai is megismerkedhettek a katasztrófavédelem feladatával, fontosságával és ismereteivel, amit Kis István alezredes úr (sárospataki kirendeltség) előadása tett lehetővé. Az előadások véget érésével a két színhely egyé forrt. A polgármester úr és a jegyző asszony vezetésével a meghívott vendégeket átinvitálták az iskola udvarára, ahol az évente legalább egy alkalommal esedékes tűzriadó szemtanúi lehettek. Rózsa László igazgató úr rövid tájékoztatása után az iskola tanulóit megkérte arra, hogy kísérjék ugyanolyan fegyelmezetten és figyelemmel a nap eseményeit, mint amilyen ügyesen és rendezetten kivonultak a tűzriadón. Az iskolaudvaron már várta a tanulókat, a VFCS speciális mikrobusza, amely haváriahelyzetben mozgólaboratóriumként elemzi a levegőt, folyadékokat és más anyagokat. A gyermekek megismerkedhettek speciális védőruhákkal, felszerelésekkel, és azok a tanulók, akiknek bizonyítványuk kitűnő volt, fel is próbálhatták a védőmaszkokat, sisakokat. A diákok közelebbről községünk tűzoltóautóját is szemügyre vehették. szerk: - C. B. - 7

9 A Cigány Kisebbségi Önkormányzat egyéves munkájáról A képviselő-testület az október 16- ai ülésén foglalkozott a Cigány Kisebbségi Önkormányzat éves tevékenységével. Az ott elhangzott beszámolót alább tesszük közzé. Nincsenek könnyű helyzetben a Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai. Számos megoldásra váró feladattal kell szembenézniük, amivel szinte lehetetlen megbirkózniuk. Országos problémák helyi kezelését várják tőlük a kisebbséghez és a többséghez tartozók egyaránt. A képviselő-testület a helyi cigány lakosság gondjaival nap, mint nap találkozik, és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkáját is szinte napra készen ismeri. Mégis van egy alkalom, amikor a testületi ülésen kiemelt napirendi pontként munkájuk egy éves értékeléséről van szó. Ilyenkor kiszabadul a szellem november A évi beszámolómat az elmúlt évekhez hasonlóan készítettem el. Röviden összefoglaltam a Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkáját. Elsősorban köszönetemet fejezem Tisztelt Jegyző Asszonynak és Tisztelt Polgármester Úrnak a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak nyújtott segítségért, támogatásukért. Itt szeretném megköszönni a Polgármesteri Hivatal minden dolgozójának a kisebbségi önkormányzat munkájában nyújtott jó hozzáállását, segítséget. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évben alapvető dolgokat tudott megvalósítani, helyére tenni. Amit évben vállaltunk nem maradéktalanul, de jónak mondható eredménnyel sikerült megoldani, megvalósítani. Úgy érezzük programjaink jók, kidolgozottak, mivel éves szinten több pontból álló programot valósítunk meg. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat programjainak, tevékenységének fontosabb eseményeit időrendi sorrendben az alábbiak szerint tudjuk összefoglalni. Március 15-e előtt takarítást szerveztünk a Cigánytelep több pontján. Március 15-én részt vettünk a koszorúzási megemlékezésen. Április 25-én a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrkapitányságon vettem részt egy ülésen. Témája volt a kisebbség jelenlegi helyzete Borsod megyében. Április végén jó eredménnyel nagytakarítást szerveztünk. Elsősorban a Bársonyos-patak melletti szemét elszállítása volt a cél, ami több konténert vett igénybe. A tisztasági bejárás alkalmával fejlődést tapasztaltunk a szemetelés terén. Május 1-én futballmeccset játszottunk a felsőzsolcai öregfiúk és az ongai öregfiúk csapatával. Június hónapban Felsőzsolcán vettünk részt a városnapok keretében egy roma napi rendezvényen. A májusi kulturális napok rendezvényen hagyományőrző együttesünk és táncosaink nagy sikerrel szerepeltek. Szeptember 19-én környezettanulmányt folytattunk a cigány kisebbségi családoknál. Az elmúlt évekhez képest pozitív irányú elmozdulást tapasztaltunk. A családok nagyobb százalékánál elfogadhatóvá válik lassan a rend, úgy beltéri, mint kültéri (udvar, kert) viszonylatban. Sajnos vannak családok, akiknél a fejlődés nyoma sem mutatkozik. Még mindig nagy gond a kültéri wc-k hiánya. A fent említettek miatt több alkalommal megkerestük ezeket a családokat, igyekeztünk egészségügyi és higiéniai tanácsokat adni, és elmondtuk, hogy a kisebbségi önkormányzatot keressék meg, és a tőlünk telhető módon segítséget nyújtunk számukra a probléma megoldásában. Tudjuk, hogy vannak gondok és hibák, ami nem csak a Cigány Kisebbségi Önkormányzat hibájából adódik. Azt tapasztaljuk, hogy a kis pozitívum mellett még midig van nagy negatívum, mert nagyon sok olyan egyén van, aki nem vesz figyelembe semmilyen jó irányú tanácsot, és nem segíti a Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkáját. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése a évben Ft volt. Ebből felhasználtunk Ft-ot. Köszönetet mondunk a képviselő-testület tagjainak, akik bármilyen módon segítették, támogatták munkánkat és mindazoknak, akik részt vesznek, részt vettek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájában. - Horváth Gyula CKÖ elnök - Néhány gondolat az ongai Cigány Kisebbségi Önkormányzat beszámolója kapcsán a palackból. Az október 16-án elhangzott, fentebb közölt beszámoló tartalmilag alig különbözik a korábbi években benyújtott, az újságunk hasábjain is leközölt beszámolóktól. A beszámolóból nem is derül ki, hogy mennyi és milyen napi gondokkal kell megküzdeniük, mi nehezíti folyamatos munkájukat, pedig van részük benne bőven! Becsületükre legyen mondva, dolgoznak legalább is néhányan, ahogy tudnak, ahogy energiájukból telik. A parázshangulatú testületi ülésen a jelen lévő két kisebbségi képviselőre zúdultak a megoldatlan és újra és újra előkerülő problémák. Volt, aki a kisebbségi képviselők cigányságra való ráhatását hiányolta, mások az iskolába és óvodába járás gondjait vetették fel. Szó volt a sportpálya nem a helyi szabályoknak megfelelő használatáról, a pénzes focimeccsekről, a május elsejei nagy hangzavarról, a szüreti felvonulás elmaradt cigány fellépőiről, a Cigánytelep ismételt elszemetesedéséről. Ez utóbbi érdekében a kisebbségi önkormányzat és az önkormányzat is sokat tett, de úgy tűnik, hiába. A sorozatos szemétszedési akciók, az elmúlt években már kétszer megvásárolt, és a cigány lakosságnak ingyen juttatott kukák nem hozták meg a hozzájuk fűzött reményeket. A Bársonyos medre továbbra is förtelmes a Major utca végében, az utcákat sokfelé ismét szemétkupacok díszítik, az in-

10 Ha ongai általános iskola és október vége, akkor Görgey Napok. Iskolánk névadójára való megemlékezés és emléktáblájának megkoszorúzása volt a nyitánya az idei iskolai eseményeknek, melyet az Arany Jánosra való emlékezésnek szenteltünk. Nemzeti irodalmunk egyik legkiválóbbika 190 évvel ezelőtt született, és 125 évvel ezelőtt hunyt el. A Görgey Napok keretében iskolánkban tartott előadást az Ongai Kulturális Egyesület szervezésében dr. Kerényi Ferenc professzor, irodalomtörténész, aki a XIX. századi irodalom és kultúrtörténet kiemelkedő ismerője és a magyarországi ismeretterjesztés egyik apostola. A főleg esti gimnazistákból és általános iskolai tanulókból álló igen szép számú jelenlévő Arany Jánosról hallhatott előadást. Köszönjük Tanár Úr! Dr. Kerényi Ferenc előadása (Fotó: pépé) gyen kapott kukákat a legtöbben már régen eladták, azok sokszor a település más utcáinak háza előtt tűnnek fel. Az Ongán ingyen biztosított szemétszállítás során tisztelet a kivételnek a telepen így nincs mit elszállítani (pedig lenne mit!). A legmegdöbbentőbb azonban, hogy a Cigánytelep utcáinak vízelvezető árokkal való ellátását amire a sár, az itt-ott járhatatlanná vált utak miatt nagy szükség van, azok ismételt kiásását amihez a községi önkormányzat pályázaton nyert támogatást maguk az ott élő lakosok nem engedélyezték. Hogy fognak ők beállni autóval, ha árkot ásnak a ház elé? volt a leggyakoribb ellenvetés?! És itt megszűnik az értelem, elhalkul a szó. Nem lesz vízelvezető árok, de lesz tél, a tél után tavasz, tavasszal olvadás, az olvadás után sár, latyak, még inkább járhatatlan utak, a járhatatlan utak miatt fertőzés veszély, óvodából és iskolából kimaradó A rendezvénysorozat másik fő eseménye a felső tagozatos tanulóink műveltségi vetélkedője volt, melynek témája: Arany János élete és kora. Az osztályonként négy főből álló csapatok igen-igen lelkesen versenyeztek, és döntő többségükben komoly felkészültségről tettek bizonyságot. Az előadás és a vetélkedő résztvevői megnézhették az Arany-versek illusztrációiból készített mini-kiállítást; a rajzok, festmények tanítványaink munkái. Őszintén hiszem, hogy büszkék lehetünk arra, hogy NE- KÜNK még van erőnk és lelkesedésünk a mindennapjainkat megkeserítő történések ellenére is, hogy oly emberre emlékezzünk, és emlékeztessük tanítványainkat, aki emberségével, egész lényével, munkásságával azt a bizonyos közjót szolgálta. Csendben, türelemmel. Fontosnak tartom, fontosnak tartjuk, hogy diákjaink ismerjék és tiszteljék azokat a történelmi és irodalomtörténeti alakokat, akik évszázadok múltán is utat mutatnak, mutathatnak. Hinni szeretném, hinni akarom, hogy nem Győzike az etalon. - KBÁ - Görgey Napok A hallgatóság (Fotó: pépé) Arany vetélkedőn (Fotó: T. L.) A vetélkedő győztes csapata (Fotó: T. L.) gyerekek, emiatt tudatlanabb, alulképzettebb lakosok, munkavállalók, akik legközelebb más, az ő érdekükben meghozandó intézkedésre mondják, hogy nem Az ördögi kör beindult, vagy már régen megy? Kinek sikerül megfordítani, vagy legalább végre egy picit megállítani? Ha országosan nem is megy, de legalább itt, Ongán meg kellene próbálni. Mindannyiunk érdeke ezt kívánná! Mert - T. L november 9

11 OKTÓBER: MINDSZENT HAVA Január elől jár, a nyomán február, március szántó-vető, április nevettető, május szépen zöldellő, június nevelő, július érlelő, augusztus csépelő, szeptember gyümölcs hozó, október borozó IDŐSEK HETE Vízimanók versenyén (Fotó: Bóta Ilona) Nagycsoportos óvodásaink immáron sokadszor mutatkozhattak be az idősek hetén. Tekintettel arra, hogy az október hónap a szüreti munkák, a mulattságok időszaka, szüreti jellegű előadásokat mutattunk be. A művelődési házban szép számmal összegyűlt idős emberek mint mindig most is szeretettel fogadták a gyermekek verselését, dalolását és táncát. Az óvodapedagógusok énekkara is igazodott a gyermeki műsorhoz, és szüreti népdalcsokorral próbálták emelni a hangulatot, felidézvén a régi, vidám szüreti mulatságokat. Reméljük, sikerült újra fiatal leányokká, ifjú legényekké válniuk az idős bácsiknak és néniknek! Ha csak egy röpke órácskára is elfeledik mindennapi gondjaikat, bajaikat, és sikerült némi örömet szereznünk nekik, akkor már megérte. Örömmel veszünk részt ebben a szép feladatban. Nagyon fontos, hogy idős szeretteink békében, szeretetben töltsék napjaikat, és minél több vidám percet, órát, napot nyújtsunk nekik. Akik eddig miattunk nélkülöztek, értünk dolgoztak, megérdemlik tőlünk viszonzásul a nyugodt, szép öregkort. AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA Az óvodából jelentjük Ha nincs lehetőségünk közvetlenül megemlékezni (vadaspark, állatkert) az állatok világnapjáról, akkor megtesszük ezt közvetetten a csoportszobában diavetítés, videózás, beszélgetés formájában. Miért fontos ez? Azért, hogy gyermekeink megtudják, megtanulják, a Föld minden élőlénye megérdemli az életet, és ebben mi emberek is tudunk valamilyen módon segíteni. Az állatok részei egy természeti láncnak. A fennmaradás szempontjából a legapróbb rovar is olyan fontos, mint egy nagytestű elefánt vagy maga az ember. Lehet, hogy észre sem vesszük, ha valamelyik faj eltűnik, de a Földön az által valami nagyon megváltozik. Ilyen nagy gondolatokkal egy kis óvodás nem tud megbirkózni, de mindennapi tettel, cselekedettel igen. Például: Egyszerű madáretető, madárházikó és fürdető elkészítésével, kihelyezésével sok madarat közelről is megtekinthetünk, és figyelemmel kísérhetünk. Továbbá segíthetjük fészekrakásukat és táplálásukat. Ültethetünk kertet, amelyben olyan virágok, növények kapnak helyet, amelyek egyes madarak, állatok eledeléül vagy búvóhelyül és menedékül szolgálhatnak az apróbb állatoknak is. Megtanítjuk a gyerekeknek, ha undorodunk és félünk is a méhektől, bogaraktól, pókoktól és férgektől, nem kell bántani őket. Hiszen nagyon sok kis állat mely így, mely úgy hasznos tagja a természetnek. A méhek mézet készítenek, és a növények szaporításában vesznek részt. Ijesztőek a pókok? Azonban megszabadítanak bennünket a legyektől, a szúnyogoktól, és pókok nélkül ellepnének minket a rovarok. Az undorítónak kikiáltott férgek pedig megesznek minden haszontalan hulladékot, és átalakítják olyan gazdag talajjá, melyen növényeket termeszthetünk. Vízimanók versenye (Fotó: Bóta Ilona) Az oktalan szemetelés is összefügg az állatvédelemmel. A kinyitott és eldobott konzervdobozok, műanyag tasakok és egyéb hulladékok is kárt tehetnek az állatokban, hiszen lenyelhetik, megsebezhetik őket. Amikor egy ember az életéhez helyet, területet keres magának, abban a pillanatban az ott élő állatok, növények veszélybe kerülnek. Az építés által a természetes környezet rendje felborul. Vegyük példának a gyerekek kedvenceit, a sok millió évvel ezelőtt élt dinoszauruszokat. A különleges állatok képeit, a róluk készült filmeket mindenki élvezettel nézegeti, a leírásokat érdeklődve olvassa. Mára sajnos mind kihalt! Ne akarjuk, hogy a ma élő állatfajok is ugyanarra a sorsra jussanak. Figyeljünk és vigyázzunk rájuk, óvjuk őket! Óvodások az Idősek Hetén (Fotó: C. B.) Tartsuk meg Földünket zölden és egészségesen, tele csodálatos élőlények millióival. Rövid híreink: óvodásaink az idén is sikeresen részt vettek a Szikszón megrendezésre kerülő Vízi manók versenyén. - Péli Edit november

12 KÖNYVAJÁNLÓ Egy jó krimi nem rossz Szenvedélyesen kedvelem a detektívtörténeteket. Egy lelkes hívő egyszer úgy nyilatkozott a sörről, hogy sohasem lehet rossz, csak van olyan fajta, amelyik még jobb, mint a többi. Ilyen érzelmekkel közelítek én meg minden új detektívregényt. (A. A. Milne) A magam részéről teljesen egyetértek a Micimackó írójával. Nem zavar, ha mások az orrukat húzgálják, vagy fensőbbségesen legyintenek, sekélyes ponyvának nevezik kedvenceimet. Szerintem mindennek megvan a maga ideje, és egy fárasztó nap végén vagy egy esős délutánon, amikor szeretnénk néhány órára kikapcsolni, eljön a krimik ideje. Ezek a kézbeillő, papírkötésű könyvek pontosan azt nyújtják, amire időnként mindenkinek szüksége van: egy kis agymosást. A jó krimi leköti a figyelmünket, gondolkodásra késztet, magával sodor, de mihelyt letettük, már el is felejthetjük, nem kell tovább törődni vele, nem dolgozik tovább a gondolatainkban, mint más olvasmányok. A krimiolvasás szellemi kocogás: frissítő és nem túl megerőltető tevékenység, amely segít megőrizni erőnlétünket. Biztos vagyok benne, hogy ugyanúgy karbantartja idős korban is a szellemi frissességet, mint a keresztrejtvényfejtés. A krimi manapság a legkedveltebb műfajok közt található. Mint a többi regénytípus (a horror, a sci-fi, a kalandregény is) a romantika idején, a 19. század elején indult hódító útjára. A detektívregény mint sajátos külön műfaj ben vonult a szépirodalomba. Amerika legnagyobb, legklasszikusabb költője, Edgar Poe találta ki és valósította meg a Morgue utcai gyilkosság című kisregényében. Történelme kétszáz éve alatt a bűnügyi irodalom is kitermelte a maga klasszikusait. Mindenki ismeri a leghíresebb nyomozókat és megalkotóikat: Conan Doyle Sherlock Holmes-át, aki az ő Watson doktorával együtt számos filmfeldolgozásban is megjelenik, csakúgy mint Agatha Christie belga nyomozója, Hercule Poirot, vagy a vidéki vénkisasszony, az utolérhetetlen Miss Marple. A klasszikusok közt is találhatunk szép számmal krimi történetet, a magyar irodalomban például Jókai Mór Szegény gazdagok című regénye is jeles példája a rejtélyes bűnöző utáni nyomozásnak, a legújabbak közt pedig Umberto Eco művében, A rózsa nevében egy középkori kolostor a nem mindennapi helyszín. A műfaj lényege ugyanis nem az erőszak ábrázolása, nem a bűn bemutatása, hanem az igazság kiderítésének útja, a megfigyelés, a logikus gondolkodás, a következtetés, melynek eredményeként a gonosz elnyeri méltó büntetését, jóleső érzéssel töltve el az olvasót: mégis rend van a világban. A legismertebb krimik helyett most egy kevésbé olvasottat ajánlok mindenki figyelmébe. Mottónk szerzője, Alan Alexander Milne nem csak vígjátékokat, verseket, no és persze gyerekeknek szóló meséket és regényeket írt, hanem néhány krimit vagy inkább krimiparódiát is. A Vörös Ház rejtélye című regénye előszavában vall Milne arról, milyen elvárásai vannak a detektívregényekkel szemben: helyes, sőt szabatos és igényes nyelvet használjon az író, november a detektív műkedvelő legyen (akárcsak a gyilkos), és legfőbb fegyvere a hideg logika, szükség van egy Watsonra (a detektív segítőjére), akivel együtt gondolkodhat az olvasó. Ezen elvárásokat szem előtt tartva írta meg könyvét, melynek történetét röviden így foglalhatnánk össze: Mr. Mark Ablett, jómódú, de nem túlságosan szeretetre méltó angol úr, a Vörös Ház gazdája egy délután Ausztráliából várja hazatérő fivérét, fogadja is a dolgozószobájában. A fivért kisvártatva agyonlőve találják, maga Mr. Ablett pedig eltűnik. A lövés pillanatában érkezik meg Antony Gillinghamm a későbbi amatőr detektív, aki a házban vendégeskedő barátját, Bill Beverley-t (a későbbi Watsont) jött meglátogatni megismerkedik Cayley-vel, Ablett unokaöccsével (titkárával, mindenesével), és nyomban kézbe veszi a dolgok irányítását. A rendőrségi vizsgálat és a halottkémi tárgyalás a krimik szokásos módján zajlik eredménytelenül. Antony pedig elkezdi magánnyomozását, melynek során fény derül a kis híján tökéletes bűntény minden részletére. Jó szórakozást és kellemes fejtörést kívánok minden leendő olvasótársamnak! - P. U. M. - 11

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve 2011/12. A Cecei Általános Iskola ÖKO munkaterve a 2011/12. tanévre Hónap Megfogalmazott célok Kapcsolódási pontok Szeptember 1. Öko csoport megalakítása

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő technikai dolgozó) Munkaközösségi vállalások elkészítése

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 05-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László, Frák Erika 09.01 Felhívás

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Jogszabályi alapok Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Hazai jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011.

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

ISZKASZENTGYÖRGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015 / 2016 TANÉV

ISZKASZENTGYÖRGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015 / 2016 TANÉV ISZKASZENTGYÖRGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015 / 2016 TANÉV KÉSZÍTETTE: Rakovics Judit földrajz-technika szakos tanár Kukucska Istvánné Tárnai Henrietta tanító JÓVÁHAGYTA: Szonn Ibolya Mária

Részletesebben

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése Bevezetés A Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány célja Pest és Nógrád megyében, szűkebben

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének végrehajtásához 2013- ban nyújtandó támogatások keretében

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉVI MUNKATERVE

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉVI MUNKATERVE MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. ÉVI MUNKATERVE Záradék: Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Munkatervet a 246/2015. (XII. 14.) határozatával fogadta el. 2016. január

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. tanév Készítette: biolológia-földrajz szakos tanár tanító Debrecen,2015. szeptember 2 ÖKO MUNKACSOPORT TAGJAI tanár Munkacsoport vezető tanító

Részletesebben

Magyarország Feladatai az Éghajlatvédelemben Előadó: Kovács Lajos

Magyarország Feladatai az Éghajlatvédelemben Előadó: Kovács Lajos Magyarország Feladatai az Éghajlatvédelemben Előadó: Kovács Lajos Klímabarát Települések Szövetsége elnök Gyakoribb szélsőségek a változó klímában Hőhullámok, extrém szárazság Szélsőséges csapadékviszonyok,

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2009. évi programjai

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2009. évi programjai A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2009. évi programjai 2009. január 12. Közreműködtünk a Don-kanyarban elesett katonák, hősök és áldozatok emlékére szervezett megemlékezés megszervezésében

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDŐ KOMMANDÓ MUNKATERVE

KÖRNYEZETVÉDŐ KOMMANDÓ MUNKATERVE KÖRNYEZETVÉDŐ KOMMANDÓ MUNKATERVE Készítette: Szurovecz Zoltánné A Környezetvédő Kommandó programja a 2010/2011-es nevelési- és oktatási évben Iskolánk környezeti nevelését az alábbi színtereken szeretnénk

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Eseménynaptár - nyári jeles napok

Eseménynaptár - nyári jeles napok A Faluvédő Egyesület és az Önkormányzat közös lapja XVII. évfolyam 2. szám 2009. Május Eseménynaptár - nyári jeles napok Május 1. Majális - A Munka ünnepe; az EU csatlakozás napja 3. Anyák napja 4. Szent

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005. év

Közhasznúsági jelentés 2005. év KÖZÉP-BUDAI ÖNKÉNTES POLGÁRI VÉDELMI EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés 2005. év Budapest, 2006. április 10. Bakai Kristóf Péter elnök A) Számviteli beszámoló B) Költségvetési támogatás felhasználása Költségvetési

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

5/2015 Készült: 1 példányban. Mérk Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának június 10-én megtartott ülésének

5/2015 Készült: 1 példányban. Mérk Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának június 10-én megtartott ülésének 17 5/2015 Készült: 1 példányban 2015. június 10-én 08 00 megtartott ülésének órai kezdettel a.) jegyzőkönyve b.) 10-14/2015. (VI.10.) határozata Napirend: 1./ A 8/2015. (V.05.) határozattal továbbá a 7/2015.

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Szigethalmi Polgárőr Egyesület Székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10 Levelezési cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 76.

Szigethalmi Polgárőr Egyesület Székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10 Levelezési cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 76. Beszámoló a 2008. évi tevékenységről 2008. február 17. Telefon: 06-20 /369-3913 1 Telefon: 06-20 / 369-3914 I. Szervezeti életünk Szervezeti életünkben 2007. év folyamán jelentős történt. Létszámunk kisebb

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

MOBILITÁSI HÉT EURÓPAI AUTÓMENTES NAP FEHÉRGYARMATON

MOBILITÁSI HÉT EURÓPAI AUTÓMENTES NAP FEHÉRGYARMATON MOBILITÁSI HÉT EURÓPAI AUTÓMENTES NAP FEHÉRGYARMATON 2013. évben már harmadik alkalommal kapcsolódott Fehérgyarmat Város Önkormányzata az országosan meghirdetett Mobilitás programhoz. Fehérgyarmat minden

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet Közösségi szolgálat Szt.Benedek Iskolaközpont KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Mi számít közösségi szolgálatnak? - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet - Ha ez a tevékenység

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március Ifi kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március www.shipsarmellek.hu ship.sarmellek@gmail.com 2014. április 11-én, pénteken 19 órától Öbölből vödörbe színházi előadás Nyertes Zsuzsával és Heller Tamással

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Nyitott szemmel Szigethalmon

Nyitott szemmel Szigethalmon Nyitott szemmel Szigethalmon -pályázati felhívás- 2013. novemberében fotópályázatot hirdettünk Szigethalom télen címmel. Ezt tekinthetjük pályázati sorozatunk első állomásának, melynek mottója: Nyitott

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2013/2014.

Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2013. szeptember 1. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok 2014.június

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében)

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében) A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében) A polgári védelem ESZMEISÉG GENFI EGYEZMÉNYEK NATO, EU Irány elvek Ifjúság

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A katasztrófavédel tervezés rendszerét, feladatait, formai és tartal követelményeit a polgári védel tervezés rendszeréről szóló 20/1998. (IV.

Részletesebben

Zöld Sziget project beszámoló 2009-2010. Szigethalom Városi Szabadidőközpont

Zöld Sziget project beszámoló 2009-2010. Szigethalom Városi Szabadidőközpont Zöld Sziget project beszámoló 2009-2010. Szigethalom Városi Szabadidőközpont A tavalyi év folyamán a Városi Szabadidőközpont intézménye is csatlakozott a Zöld Sziget projecthez. A project főbb témakörei:

Részletesebben