Összefoglalás. Summary. Bevezetés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefoglalás. Summary. Bevezetés"

Átírás

1 Lehetőségek a csapadék eróziós potenciáljának meghatározására különböző részletességű adatbázisok alapján Sisák István 1 Máté Ferenc 1 Szász Gábor 2 Hausner Csaba 1 1 Pannon Egyetem, Georgikon Mez gazdaságtudományi Kar 8360 Keszthely, Deák F. u Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum, Agrometeorológiai Obszervatórium Összefoglalás Az eróziós becslésekhez a csapadék eróziós potenciáljának (R) a pontos értékeire is szükség lenne, de ez Magyarországon még nem áll rendelkezésre. A Balaton vízgyűjtő eróziós számításához a Somogybabodon működő eróziós monitoring állomás részletes csapadék adatait dolgoztuk fel. Az öt perces mérések alapján kiszámítottuk az esők nagyságát és az eróziós potenciálját. Megállapítottuk, hogy a vizsgált időszakban ( ) a 10 mm-t meghaladó csapadékok 10 százaléka volt különösen jelentős eróziós hatású. Ezek a csapadékok mindig 20 mm fölöttiek voltak és főleg augusztusban, ritkábban májusban és júniusban hullottak. Az órás csapadékadatok alapján becsült eróziós potenciállal jól lehet becsülni a tényleges értéket. Az eredmények felhasználhatók arra, hogy a vízgyűjtőn lévő meteorológiai állomások adataiból kiszámítsuk az általános talajveszteségi egyenlet R értékét. Summary The erosion potential of the rainfall (R) is necessary to assess erosion but it is still missing in Hungary. Rainfall data of an erosion monitoring station were used for this analysis in order to calculate erosion in the watershed of Lake Balaton. Total amount of the precipitation and erosion potential were calculated from five-minute rainfall data. 10 percent of the events with higher than 10 mm rainfall were especially erosive in the investigated period ( ). These rainfalls always were larger than 20 mm and they occurred mainly in August but also in May and June. The real erosion potential can be well estimated from hourly measurements. The results are suitable to asses R value of the universal soil loss equation from published meteorological data of weather stations in the watershed. Bevezetés A csapadék eróziós potenciáljára vonatkozóan Magyarországon kevés információ hozzáférhető. Országosan BACSÓ (1964), a Balaton vízgyűjtőjére pedig HORVÁTH & KAMARÁS (1980) végeztek részletes számításokat. Ezek azonban csak közelítő számítások voltak, mivel részletes adatok nem álltak a szerzők rendelkezésére. Gyakran az eróziós becslésekben az évi átlagos csapadékot használják az eróziós potenciál számítására (KOVÁCS et. al. 2007), mivel a részletes meteorológiai adatok nehezen hozzáférhetőek. Szükséges 155

2 Talajvédelem különszám 2008 (szerk.: Simon L.) lenne egy többszintű, az egyre részletesebb időbeli felbontású adatok között egyértelmű összehasonlítást lehetővé tevő becslés elvégzésére annak érdekében, hogy a különböző adatok alapján adott eróziós becslésekben a csapadék eróziós potenciálok között összhang legyen. Ennek a kérdésnek a vizsgálata a jelen dolgozat tárgya. Az általános talajveszteségi egyenlet (WISCHMEIER & SMITH, 1965) R tényezője sok éven egyre pontosabb számítások nyomán alakult ki. Az erre vonatkozó becslő egyenlet abból a kezdeti megfigyelésből fejlődött ki, hogy a maximális 30 perces intenzitás jó összefüggést mutat a talajveszteség mértékével. A későbbi kutatások bizonyították, hogy a kisebb intenzitású szakaszok és a teljes csapadékmennyiség is jelentős szerepet játszik az erózióban, amit az egyenlet jelenlegi formája is tükröz. A több mint 4000 évnyi csapadékintenzitás adatsor feldolgozásával kifejlesztett módszer szerint a 12,6 mm-nél (fél inch) kisebb csapadékokat nem vették figyelembe, hiszen ezek minimális mértékben, vagy egyáltalán nem okoznak eróziót, azaz eróziós potenciáljuk közelítőleg nullának tekinthető (RENARD et al. 1987). A csapadék eróziós potenciálja jelentős regionális eltéréseket mutat (STEWARD et al. 1975) elsősorban az intenzitás és mennyiség eltérései következtében, de részben a szezonális eltérések, és ezáltal a növénytermesztési ciklusokkal való kölcsönhatás következtében is. FOSTER et al. (1981) bizonyította, hogy az egységnyi csapadékra jutó eróziós potenciál kb. 76 mm/h intenzitásig növekszik, ezután többé-kevésbé konstans érték, a nagyobb intenzitású csapadékok nagyobb eróziós energiája csak a nagyobb csapadékmennyiség következménye. MUTCHLER & MURPHREE (1985) megfigyelése szerint kis meredekségű lejtőkön a felszínen összegyülekező és tócsákat képező víz hatékonyabban védi a talajfelszínt a becsapódó cseppektől, mint a meredekebb lejtőkön, ezért ilyen körülmények között a csapadék eróziós potenciálja is kisebb. Ennek figyelembe vételére módosított egyenletet is javasoltak. Anyag és módszer A Pannon Egyetem Georgikon Karának talajtani és agrokémiai csoportja működtet a Balaton vízgyűjtőjén egy három kisvízgyűjtőből álló eróziós monitoring hálózatot (SISÁK & MÁTÉ 2003). A somogybabodi mérőállomás 2004 és 2007 között mért öt perces gyakoriságú csapadék adatait dolgoztuk fel. A mérések márciusban kezdődtek és november-decemberben értek véget. A naponta összegzett adatokból kiválasztottuk azokat a napokat, amikor a csapadékösszeg meghaladta a 10 mm-t. Ezután az öt perces adatokból megállapítottuk a csapadékesemények kezdetét és végét, és STEWART et al. (1975) módszere szerint kiszámítottuk a csapadékesemények eróziós potenciálját összesen 86 csapadékra: 156

3 Talajtani Vándorgyűlés, Nyíregyháza, május R r = Σ[(2,29 + 1,15 ln X i )D i ]I 30 ahol R r a csapadék eróziós potenciálja i a csapadékíró időintervalluma X i a csapadék intenzitása az i intervallum alatt (cm/h) D i a csapadék mennyisége az i intervallum alatt (cm) I 30 - a csapadékesemény során a maximális 30 perces intenzitás (cm/h) Ezt a módszert javasolja NOVOTNY & OLEM (1994) is a diffúz vízterhelésről írt áttekintő munkájukban. Kiszámítottuk a részletes, öt perces csapadék idősorok alapján az órás csapadékösszegeket és megvizsgáltuk, hogy az azokból számított eróziós potenciál hogyan korrelál a tényleges, öt perces adatokból számított értékkel. Elvégeztük az összegzést a teljes csapadékeseményre is és ennek a korrelációját is megvizsgáltuk az ötperces méréseken alapuló számításokkal. Az eredmények segítségével interpretáltuk a hosszú távú átlagos idősorok adatait, amihez az közötti, a Balaton vízgyűjtőre és környékére vonatkozó meteorológiai megfigyelések átlagos adatait vettük alapul (KAKAS, 1960). Eredmények A csapadékesemények vizsgálata során kiderült, hogy némelyik 24 óránál is hosszabb volt, más esetekben pedig egy napon belül két csapadék is hullott. A hosszú, tartós csapadékokat egy eseménynek tekintettük, de ha egy napon belül legalább 6 óra csapadékmentes időszak választott el két esőt, akkor külön eseménynek tekintettük. Ez néhány esetben azt eredményezte, hogy az egyes események 10 mm alatt maradtak. Ezeket a további vizsgálatból kizártuk, így 81 csapadékesemény részletes vizsgálatát végeztük el. Az 1. ábra mutatja, hogy az eróziós potenciáljuk alapján sorrendbe állított csapadékesemények élesen két csoportra tagolódnak. A 10 mm-nél nagyobb esők 90 %-a igen kis eróziós potenciálú, de 10 %-uknak igen nagy R értéke van. Az 1. táblázat azt is megmutatja, hogy a két csoport között kb. 2,5-szeres a csapadékmennyiség különbség átlagosan, de az R érték különbsége mintegy 25- szörös. Ezek az erozív csapadékok főleg augusztusban hullottak. 157

4 Talajvédelem különszám 2008 (szerk.: Simon L.) 1. ábra. Nagy csapadékok (> 10 mm) eróziós potenciáljánk az eloszlása Somogybabod táblázat. Az eróziós potenciál szerinti eloszlás alapján szétválasztott csapadékesemények jellemző adatai eloszlás alsó 90 % (73) felső 10 % (8) átlag csapadék mm eróziós potenciál 21,6 5,4 50,6 136,3 máj.-jún. (3): 72,4 aug. (5): 174,6 A csapadékok nagyság szerinti eloszlását a két csoport esetében a 2. ábra mutatja. A kevésbé erozív csapadékok 60 %-a 20 mm-nél kisebb volt, az erősen erozív csapadékok fele 50 mm-nél nagyobb volt. Vannak azonban az igen nagy csapadékú események között is kis eróziós hatásúak. A 3. ábrán is látható, hogy a nagyon erozív csapadékok három hónapban fordulnak elő (május, június és augusztus), és azokban a hónapokban az összes nagy csapadék mintegy 20 %-át adják. Az augusztusi heves záporoknak különösen nagy eróziós hatása van (1. táblázat). 158

5 Talajtani Vándorgyűlés, Nyíregyháza, május ábra. A nagy csapadékok (> 10 mm) közül az eróziós potenciál eloszlás alsó 90 és felső 10 százalékához tartozó csapadékesemények csapadéknagyság eloszlása 3. ábra. Nagy csapadékok és nagy eróziós potenciálú csapadékok száma 159

6 Talajvédelem különszám 2008 (szerk.: Simon L.) Kis eróziós hatású, de 10 mm fölötti csapadékok március és november között bármikor előfordulhatnak. 2x2-es kontingencia táblázat elemzésével bizonyítottuk, hogy sem egyes hónapok, sem az igen nagy csapadékok (> 20 mm) nem csoportosulnak az átlagtól eltérően. Ezzel szemben az igen erozív nagy csapadékok a kizárólag a már említett három hónapban fordultak elő. A kis eróziós hatású, de nagy csapadékok átlagos R értékét hónapokra kiszámítva jellegzetes éves mintázatot kapunk, de a nagy szórások és a viszonylag kis mintaszám miatt az átlagok között alig van szignifikáns eltérés (4. ábra). Ugyanebben a csoportban az R érték és a csapadékmennyiségek semmilyen összefüggést nem mutattak. A nagy erozivitású csapadékok esetében a teljes csapadékmennyiség és az eróziós potenciál között a következő összefüggés áll fönt: R r = 26*D 71 R 2 : 0,733 ahol R r a csapadék eróziós potenciálja, D csapadékmennyiség mm 4. ábra. Az eróziós potenciál eloszlás alsó 90 százalékához tartozó csapadékok átlagos eróziós potenciálja és az átlagok konfidencia intervalluma Megvizsgáltuk, hogy az egész órákra összegzett csapadék adatokból ismét kiszámított eróziós potenciál segítségével hogyan becsülhető az eredeti, öt perces adatokból számított érték. Ahogy azt vártuk is, az órás adatokból jóval kisebb R értékeket kaptunk, de azok viszonylag jól korreláltak a másik számítás eredményeivel (5. ábra). 160

7 Talajtani Vándorgyűlés, Nyíregyháza, május ábra. Öt perces és órás intervallumokban mért csapadékokból számított eróziós potenciálok összefüggése Eredmények értékelése, következtetések Bizonyítottuk, hogy a somogybabodi monitoring állomás négy éves adatsora alapján a nagy csapadékok 10 %-a különösen erozív. A május, június és augusztus hónapokban hulló 20 mm-t meghaladó csapadékok között igen nagy százalékban (kb. 40 %) nagy erozivitású csapadékok vannak, amelyek R értéke a csapadék mennyiségével arányos. A Balaton vízgyűjtő viszonylag nem nagy terület, ezért feltételezhető, hogy ezek a megállapítások kis szórással a teljes vízgyűjtőre érvényesek lehetnek. Az OMSZ (1993) szerint különösen a nagy hevességű, rövid idejű záporok az országban mindenütt azonos valószínűséggel fordulhatnak elő. Mivel a vízgyűjtő főbb meteorológiai állomásaira publikálták a 10 és 20 mm-t meghaladó csapadékú napok átlagos számát, ez lehetőséget ad arra, hogy kiszámítsuk az eróziós potenciált is. Órás csapadékadatokból az R érték egész pontos becslését el lehet végezni. Köszönetnyilvánítás A kutatást a sz. OTKA téma (Talajaink klímaérzékenysége) támogatta. 161

8 Talajvédelem különszám 2008 (szerk.: Simon L.) Irodalomjegyzék BACSÓ N. (1964): Záporerősség és gyakoriság területi eloszlása Magyarországon. A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Közleményei. Akadémiai Kiadó. Budapest. XXII/I FOSTER, G. R., L. D. MEYER, C. A. ONSTAD (1977). An erosion equation devised from basic erosion principles, Trans. ASAE FOSTER, G. R. et al. (1981). Estimating erosion and sediment yield on field-sized areas. Trans. ASAE HORVÁTH-KAMARÁS (1980): Mezőgazdasági eredetű tápanyagterhelés talajvédelmi eljárásokkal történő csökkentése lehetőségének vizsgálata a Balaton vízgyűjtőjén. VIZITERV. Budapest (kézirat) KAKAS J. (1960) Magyarország éghajlati atlasza. II. Adattár. Akadémiai Kiadó. Budapest. KOVÁCS Á., HONTI M., CLEMENT A. (2007): Diffúz foszforemissziók becslése szennyezési potenciál elemzéssel. Budapesti Műszaki És Gazdaságtudományi Tanszék, Vízi Közmű és Csatornázási Tanszék. NOVOTNY V., H. Olem (1994): Water quality: prevention, identification and management of diffuse pollution. Van Nostrand Reinhold. New York MUTCHLER, C.K., C.E. MURPHREE, Jr. (1985): Experimentally derived modification of the USLE. In: Soil Erosion and Conservation (Ed.: S.A. EL-SWAIFY, W.C. MOLDENHAUER, & A. LO) Soil Conserv. Soc. Am., Ankeny, Iowa. Soil Conservation Service (1968). Hydrology, supplement A to sec. 4 Engineering Handbook, USDA-SCS, Washington, DC. OMSZ (1993): Beszámolók a 1990-ben végzett tudományos kutatásokról. Budapest. RENARD K. G., D.K. MCCOOL, K.R. COOLEY,G.R FOSTER, J.D. ISTOK, C.K. MUTCHLER (1984): Rainfall-runoff erosivity factor (R). In: Predicting Soil Erosion by Water: A Guide to Conservation Planning with the Revised Universal Soil loss Equation (RUSLE). USDA Agricultural Handbook 703 SISÁK I., MÁTÉ F. (2003): Eróziós monitoring hálózat és talaj-adatbázis fejlesztés a Balaton vízgyűjtőjén. In: Földminősítés és földhasználati információ. (Szerk.: GAÁL Z., MÁTÉ F., TÓTH G.) Veszprémi Egyetem. Keszthely. STEWARD, B. A., et al. (1975). Control of pollution from cropland, U.S. EPA Report No. 600/ or U.S.D.A. Rep. no. ARS-H-5-1, Washington, DC. WISCHMEIER, W. H., D. D. SMITH (1965). Predicting Rainfall-Erosion Losses from Cropland East of Rocky Mountains, USDA Agricultural Handbook No. 282, Washington, DC. 162

KARSZTFEJLŐDÉS XI. Szombathely, 2006. pp. 63-79.

KARSZTFEJLŐDÉS XI. Szombathely, 2006. pp. 63-79. KARSZTFEJLŐDÉS XI. Szombathely, 2006. pp. 63-79. A CSAPADÉK-HATÁS MECHANIZMUSA AZ AGGTELEKI-KARSZTVIDÉKEN FAKADÓ FORRÁSOK NAPI HOZAMÁNAK KIALAKULÁSÁBAN MAUCHA LÁSZLÓ NÉMETH ZOLTÁN VITUKI Kht.1095. Budapest,

Részletesebben

TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK

TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK Babolcsai György, Hirsch Tamás Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, Kitaibel Pál u.1., 1024 e-mail: babolcsai.gy@met.hu, hirsch.t@met.hu 1. BEVEZETÉS A csapadék a

Részletesebben

PAKS ÉS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI JELLEMZÉSE. File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 1/105

PAKS ÉS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI JELLEMZÉSE. File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 1/105 PAKS ÉS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI JELLEMZÉSE File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 1/105 File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 2/105 TARTALOMJEGYZÉK 10 PAKS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI

Részletesebben

A NAP ÉS SZÉLENERGIA EGYÜTTES HASZNOSÍTÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI A TISZÁNTÚL TÉRSÉGÉBEN. Lakatos László 1. Összefoglalás

A NAP ÉS SZÉLENERGIA EGYÜTTES HASZNOSÍTÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI A TISZÁNTÚL TÉRSÉGÉBEN. Lakatos László 1. Összefoglalás A NAP ÉS SZÉLENERGIA EGYÜTTES HASZNOSÍTÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI A TISZÁNTÚL TÉRSÉGÉBEN Lakatos László 1 Összefoglalás A megújuló légköri erőforrások (napenergia, szélenergia) használatának gyökerei

Részletesebben

Budapest Working Papers on the Labour Market, No. BWP - 2013/1

Budapest Working Papers on the Labour Market, No. BWP - 2013/1 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Altwicker-Hámori,

Részletesebben

Drüszler Áron okl. meteorológus

Drüszler Áron okl. meteorológus NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA BIOKÖRNYEZET-TUDOMÁNY A 20. SZÁZADI FELSZÍNBORÍTÁS-VÁLTOZÁS METEOROLÓGIAI HATÁSAI MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés Drüszler

Részletesebben

Befektetések kockázatának mérése*

Befektetések kockázatának mérése* Befektetések kockázatának mérése* Bugár Gyöngyi PhD, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense E-mail: bugar@ktk.pte.hu Uzsoki Máté, a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója E-mail: uzsoki.mate@gmail.com

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Hidegcseppek vizsgálata Európa térségében ECMWF az ERA Interim reanalízis alapján SZAKDOLGOZAT

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Hidegcseppek vizsgálata Európa térségében ECMWF az ERA Interim reanalízis alapján SZAKDOLGOZAT Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum Hidegcseppek vizsgálata Európa térségében ECMWF az ERA Interim reanalízis alapján SZAKDOLGOZAT Készítette: Gaál Nikolett

Részletesebben

A Tatán fakadó forrásvizek mennyiségi és minőségi vizsgálata

A Tatán fakadó forrásvizek mennyiségi és minőségi vizsgálata A Tatán fakadó forrásvizek mennyiségi és minőségi vizsgálata Maller Márton*, Hajnal Géza** * okl. építőmérnök, ügyintéző, ÉDUVIZIG, (elsőéves doktoranduszhallgató, BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék),

Részletesebben

AZ ERÓZIÓ ÁLTAL MOZGATOTT SZÉN SZEREPE A SZÉNKÖRFORGALOMBAN

AZ ERÓZIÓ ÁLTAL MOZGATOTT SZÉN SZEREPE A SZÉNKÖRFORGALOMBAN AZ ERÓZIÓ ÁLTAL MOZGATOTT SZÉN SZEREPE A SZÉNKÖRFORGALOMBAN JAKAB GERGELY SZABÓ JUDIT MADARÁSZ BALÁZS MÉSZÁROS ERZSÉBET SZALAI ZOLTÁN ROLE OF SOIL EROSION IN CARBON DYNAMICS Abstract Carbon dynamics has

Részletesebben

13. Tematikus csoport: Klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre

13. Tematikus csoport: Klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre 13. Tematikus csoport: Klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre Koordinátor: Neményi Miklós N.1 Szántóföldi növényfajok klímakockázata SZIE NTI, MÉK BRMI N.2 Módosított, ill. bővített cím:

Részletesebben

Heterogenitás és technikai hatékonyság a magyar specializált szántóföldi növénytermesztő üzemek esete

Heterogenitás és technikai hatékonyság a magyar specializált szántóföldi növénytermesztő üzemek esete Közgazdasági Szemle, LX. évf., 2013. június (650 669. o.) Baráth Lajos Fertő Imre Heterogenitás és technikai hatékonyság a magyar specializált szántóföldi növénytermesztő üzemek esete A cikkben paneladatok

Részletesebben

VISSZATÉRNEK-E A TATAI-FORRÁSOK? Fogarasi Sándor 1. Absztrakt

VISSZATÉRNEK-E A TATAI-FORRÁSOK? Fogarasi Sándor 1. Absztrakt Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. VISSZATÉRNEK-E A TATAI-FORRÁSOK? Fogarasi Sándor 1 Absztrakt A Dunántúli-középhegység mélykarsztos forrásainak sorsa, aktuális állapota a nagy érdeklődés mellett komoly

Részletesebben

Nagy Gyula: Munkanélküliség a kilencvenes években

Nagy Gyula: Munkanélküliség a kilencvenes években Nagy Gyula: Munkanélküliség a kilencvenes években (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Nagy Gyula (2000): Munkanélküliség a kilencvenes években in: Társadalmi

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztál ya 2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata 2012. július Készítette: Hollósné dr. Marosi Judit Dr. Császár

Részletesebben

LÉGKÖR. 53. évfolyam 2008. 3. szám

LÉGKÖR. 53. évfolyam 2008. 3. szám LÉGKÖR 53. évfolyam 2008. 3. szám LÉGKÖR AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT ÉS A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA 53. évfolyam 2008. 3. szám Felelôs szerkesztô: Dr. Ambrózy Pál a szerkesztôbizottság

Részletesebben

Szélsőséges időjárási jelenségek Európában és hatásuk a nemzeti, valamint az uniós alkalmazkodási stratégiákra

Szélsőséges időjárási jelenségek Európában és hatásuk a nemzeti, valamint az uniós alkalmazkodási stratégiákra Szélsőséges időjárási jelenségek Európában és hatásuk a nemzeti, valamint az uniós alkalmazkodási stratégiákra A fordítás a Trends in extreme weather events in Europe: implications for national and European

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

Ár-és belvíz, valamint villámárvíz kockázat értékelése hazánkban

Ár-és belvíz, valamint villámárvíz kockázat értékelése hazánkban Ár-és belvíz, valamint villámárvíz kockázat értékelése hazánkban Az Európai Bizottság a természeti csapások, és az ember okozta katasztrófák megelőzésére irányuló közösségi koncepcióról döntött és felkérte

Részletesebben

A működési kockázat és a hazai nagy összegű fizetési rendszer (VIBER)

A működési kockázat és a hazai nagy összegű fizetési rendszer (VIBER) 324 Hitelintézeti szemle Lublóy Ágnes Tanai Eszter A működési kockázat és a hazai nagy összegű fizetési rendszer (VIBER) A fizetési és elszámolási rendszereket kritikus infrastruktúrának tekinthetjük,

Részletesebben

Martin Kíra: A könyv szerinti érték és az eredmény változók hatása a részvényárfolyamokra

Martin Kíra: A könyv szerinti érték és az eredmény változók hatása a részvényárfolyamokra Martin Kíra: egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem A könyv szerinti érték és az eredmény változók hatása a részvényárfolyamokra Az elmúlt években visszatérő téma a szakirodalomban a számviteli

Részletesebben

A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban

A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban Ph.D. Tézis Témavezető: Prof. Dr. Cserni Gábor D.Sc. Szegedi Tudományegyetem Pathologiai Intézet Szeged 2014 0 AZ ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Matematikai statisztikai elemzések 5.

Matematikai statisztikai elemzések 5. Matematikai statisztikai elemzések 5. Kapcsolatvizsgálat: asszociáció, vegyes kapcsolat, korrelációszámítás. Varianciaanalízis Prof. Dr. Závoti, József Matematikai statisztikai elemzések 5.: Kapcsolatvizsgálat:

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

A roma és nem roma tanulók teszteredményei közti különbségekről és e különbségek okairól

A roma és nem roma tanulók teszteredményei közti különbségekről és e különbségek okairól BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP 2012/5 A roma és nem roma tanulók teszteredményei közti különbségekről és e különbségek okairól KERTESI GÁBOR - KÉZDI GÁBOR MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZGAZDASÁG-

Részletesebben

MŰHELY. A magyar gabonafélék és feldolgozott termékeinek komparatív előnyei és versenyképessége az EU 15 országok piacain JÁMBOR ATTILA

MŰHELY. A magyar gabonafélék és feldolgozott termékeinek komparatív előnyei és versenyképessége az EU 15 országok piacain JÁMBOR ATTILA MŰHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 2009. május (443 463. o.) JÁMBOR ATTILA A magyar gabonafélék és feldolgozott termékeinek komparatív előnyei és versenyképessége az EU 15 országok piacain A cikk a

Részletesebben

Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged

Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged Iskolakultúra 2004/11 Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged Az elsõ osztályos tanulók elemi alapkészségeinek fejlettsége

Részletesebben

egymásba ágyazottsága védett területeken

egymásba ágyazottsága védett területeken Ornis 2002-bak_uj.qxd 2005-01-27 9:40 Page 17 Ornis Hungarica 10: 17-26. 2000 Fajszám-terület összefüggés és közösségek egymásba ágyazottsága védett területeken Bánszegi Zita, Báldi András és Bankovics

Részletesebben

Talajfizikai indikátorok a talajművelés-hatás kimutatásában

Talajfizikai indikátorok a talajművelés-hatás kimutatásában Talajfizikai indikátorok a talajművelés-hatás kimutatásában 1,3 CSORBA SZILVESZTER, 1 BERÉNYI ÜVEGES JUDIT, 2,4 FARKAS CSILLA, 3 BIRKÁS MÁRTA 1 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Növény-, Talaj-

Részletesebben