ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 12-ei ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. szeptember 12-ei ülésére"

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 12-ei ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Az előterjesztés készítésében részt vett: Kapitány Zsolt irodavezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a augusztus 18-ai rendkívüli testületi ülésén módosította a Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III.29.) önkormányzati rendeletet ( a továbbiakban : SZMSZ). Az SZMSZ módosításával megszűnt az Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, a hatáskörei és feladatai felosztásra kerültek a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági, valamint az Emberi Erőforrás Bizottság között. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009.(X.1.) rendelete 8. (4) bekezdésében foglaltak alapján civil pályázati rendszert átruházott hatáskörben az Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága működteti. Az Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága megszűnése miatt szükséges módosítani a fent említett rendeletet a hatáskör változás miatt. A képviselő-testület a 28/2011.(II.28.) Kt. számú határozatával fogadta el a STÚDIÓ KB. költségvetési szerve alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratot. A költségvetési szerve neve STÚDIÓ KB Ifjúsági és Közösségi Házra módosult. Az elnevezés változást is szükségesnek tartom átvezetni a helyi közművelődési rendeleten, amely a fent leírtak alapján egyébként is módosításra kerül. A rendelet legutóbbi november 29-ei módosítása után elfogadott rendeleti és határozati megnevezések átvezetésére, illetve jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendeletben előírtak teljesítésére is lehetőség adódik a mostani módosítással. Kérem előterjesztésem megvitatását és a rendelet-tervezet elfogadását. Zirc, augusztus 30. Ottó Péter polgármester

3 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(...) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009.(X.1.) rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről évi CXL. Törvény 77. -ában kapott felhatalmazás alapján, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről évi CXL. Törvény 76. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban : Rendelet) bevezető részének helyébe a következő rendelkezés lép: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről évi CXL. Törvény ában kapott felhatalmazás alapján, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről évi CXL. Törvény 76. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 2. A Rendelet 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. Zirc Városi Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről évi CXL. Törvény (a továbbiakban: Kulttv.) foglaltak alapján - a közművelődési feladatainak ellátása során felelősséggel törődik történelmi múltunk kulturális és közösségi hagyományainak aktív megőrzésével, amit a jelen értékeivel gazdagítva kíván közismerten zirci arculatként tovább örökíteni a közös Európában is a város polgárai és a hozzánk látogatók számára. A város, jelenét és jövőjét és ezen belül kulturális értékeink (intézményi, tárgyi, szellemi), életünk egészét is meghatározó, az alábbiakban felsorolt tudományos igényű helyzetelemzések, koncepciók, programok és a helyi rendeletek által önmaga számára felépített fejlesztési irányt követ: - 153/1999. (X. 25) Kt. számú határozatával elfogadott Zirc Város Kulturális Koncepciója, - 182/2010. (IX.13.) Kt. számú határozattal elfogadott Zirc Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézkedési Tervének felülvizsgálata /2002. (III. 4.) Kt. számú határozattal elfogadott Ifjúságpolitikai Koncepció - 42/2004.( XII.14.) rendelet az ifjúságról, - Városfejlesztési koncepció helyzetelemző tanulmányra épül a 287/2002. (XII. 19.) Kt. számú határozattal elfogadott Zirc Város Stratégiai Programja, - 44/2011.(III.28.) Kt határozattal elfogadott Zirc város évekre vonatkozó Gazdasági Programja, - 16/2009. (IV.30.) rendelet Zirc Város Díszpolgára cím, Pro Urbe Emlékérem, valamint Zirc Város Elismerő Oklevele alapításáról és adományozásának rendjéről és

4 - a 22/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelet a város közszolgálatában álló hivatások képviselőinek kitüntetéséről. 3. A Rendelet 6. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Alaptevékenységük körében közművelődési feladatokat is ellátó helyi önkormányzati fenntartású intézmények: - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola: kulturális műsorok, hangversenyek, gyermekrendezvények, vetélkedők rendezése, a nemzetiségi kultúra hagyományainak ápolása, művészeti csoportok működtetése, közreműködés a város és térsége rendezvényein. - STÚDIÓ KB Ifjúsági és Közösségi Ház: rendezvények propagálása, a város közművelődésének figyelemmel kísérése és dokumentálása, ezekről tudósítások, helytörténeti, kulturális, ismeretterjesztő és szórakoztató műsorok készítése - Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház: tudománytörténeti, helytörténeti és a népi kultúra tárgyi - szellemi értékeinek, a bakonyi népi kismesterségek kutatásával, aktív bemutatásával, gyermekek és felnőttek foglalkoztatásával végzi közművelődési feladatát. Az intézmény felnőttképzésre kijelölt helyszín. - Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde: a gyerekek megismertetése Zirc város és térsége kulturális értékeivel, a szülők folyamatos tájékoztatása az ismeretterjesztés különböző formáinak segítségével, kulturális programok szervezése és aktív közreműködés a városi rendezvényeken. 4. A Rendelet 8. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 7. -ban említett civil szervezetek támogatására önkormányzati civil pályázati alap révén egységes pályázati rendszert hozott létre, melynek terhére - a Zirci Civil Kerekasztallal egyeztetett pályázati szabályzatban foglaltaknak megfelelően és a mindenkori költségvetési lehetőségeinek függvényében támogatja a közművelődés terén (is) működő civil szervezeteket. A civil pályázati rendszert átruházott hatáskörben az Emberi Erőforrás Bizottsága működteti. 5. A Rendelet 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Önként vállalt közművelődési feladatellátás intézményei: - Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház - STÚDIÓ KB Ifjúsági és Közösségi Ház 6. A Rendelet 9. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az Önkormányzat közművelődési közösségi színterei: - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola - Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

5 7. A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 8. (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (3) A Rendelet egységes szerkezetbe foglalásáról a jegyző gondoskodik. (4) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Zirc, 2011.szeptember. Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző A rendelet hó. napján lép hatályba. Zirc, szeptember.. dr. Árpásy Tamás jegyző

6 1. melléklet a./2011.(..) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 33/2009.(X.1.) rendelethez A rendelet 9. (1)-(3) bekezdéseiben nevesített intézmények közérdekű adatai : 1. Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc Székhelye: 8420 Zirc, József Attila utca 1. Telephelye: Zirc, Alkotmány utca gazdálkodási jogkör alapján: önállóan működő költségvetési szerv - Telefon : 88/ , 88/ Telefon/Fax : 88/ Web cím: - Törzskönyvi azonosító szám : Törzskönyvi nyilvántartásba vevő : Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság 2. Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Székhelye: 8420 Zirc, Rákóczi tér gazdálkodási jogkör alapján: önállóan működő költségvetési szerv - Telefon : 88/ Telefon/Fax : Web cím: - Törzskönyvi azonosító szám : Törzskönyvi nyilvántartásba vevő : Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság 3. STÚDIÓ KB Ifjúsági és Közösségi Ház Székhelye: 8420 Zirc, Rákóczi tér 1. - gazdálkodási jogkör alapján: önállóan működő költségvetési szerv - Telefon : 88/ Telefon/Fax : Web cím : - Törzskönyvi azonosító szám : Törzskönyvi nyilvántartásba vevő : Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság

7 4. Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Az intézmény székhelye, címe: Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola cím: 8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5. telefon/fax: telefon: webcím: Az intézmény telephelyei: A - B - C - D épületek illetőleg a kazánház - mint bázisintézmény cím: 8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5. telefon/fax: telefon: F épület: 8420 Zirc Köztársaság út 5. mint bázisintézmény cím: 8420 Zirc, Köztársaság u. 5. telefon/fax: telefon: Szent Gellért Általános Iskola Bakonybél-Pénzesgyőr, mint tagintézmény cím: 8427 Bakonybél, Pápai u. 3/5 telefon/fax: telefon: Általános Iskola Lókút, mint tagintézmény cím: 8425 Lókút, Bem J. u. 75. telefon: , Villax Ferdinánd Általános Iskola Olaszfalu, mint tagintézmény cím: Olaszfalu, Váci M. u. 17. telefon: webcím: - gazdálkodási jogkör alapján: önállóan működő költségvetési szerv - Törzskönyvi azonosító szám : Törzskönyvi nyilvántartásba vevő : Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság 5. Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Az intézmény székhelye, címe: cím: 8420 Zirc, Alkotmány út 12. (I.sz. épület), mint bázisintézmény 8420 Zirc, Alkotmány út 1/c (II.sz. épület), mint bázisintézmény telefon/fax: (I.sz. épület) (II.sz. épület)

8 Az intézmény telephelyei: Szent Gellért Óvoda, mint tagintézmény cím: 8427 Bakonybél, Óvoda utca 6. telefon: Napköziotthonos Óvoda Lókút, mint tagintézmény cím: 8425 Lókút, Bem u. 75. telefon: Kuntich Etelka Napköziotthonos Óvoda, mint tagintézmény cím: 8414 Olaszfalu, Váci M. u. 17. telefon: gazdálkodási jogkör alapján: önállóan működő költségvetési szerv - Törzskönyvi azonosító szám : Törzskönyvi nyilvántartásba vevő : Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság 6. Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. - gazdálkodási jogkör alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv - Telefon : 88/ Fax : 88/ Web cím : - Törzskönyvi azonosító szám : Törzskönyvi nyilvántartásba vevő : Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság

9 INDOKOLÁS Általános indokolás Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a augusztus 18-ai rendkívüli testületi ülésén módosította a Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III.29.) önkormányzati rendeletet ( a továbbiakban : SZMSZ). Az SZMSZ módosításával megszűnt az Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, a hatáskörei és feladatai felosztásra kerültek a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági, valamint az Emberi Erőforrás Bizottság között. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009.(X.1.) rendelete 8. (4) bekezdésében foglaltak alapján civil pályázati rendszert átruházott hatáskörben az Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága működteti. Az Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága megszűnése miatt, a hatásköri változás átvezetése céljából szükséges módosítani a rendeletet. A képviselő-testület a 28/2011.(II.28.) Kt. számú határozatával fogadta el a STÚDIÓ KB. költségvetési szerve alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratot. A költségvetési szerve neve STÚDIÓ KB Ifjúsági és Közösségi Házra módosult. Az elnevezés változást is szükséges átvezetni a helyi közművelődési rendeleten. A rendelet legutóbbi november 29-ei módosítása után elfogadott rendeleti és határozati megnevezések átvezetésére, illetve jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendeletben előírtak teljesítésére is lehetőség adódik a mostani módosítással. 1. -hoz Részletes indokolás A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendeletben a bevezető rész tartalmára és jogalkotás érvényességi kellékeinek feltüntetésére vonatkozó előírások miatt szükséges módosítani a rendelet bevezető részét. 2. -hoz A rendelet legutóbbi november 29-ei módosítása után elfogadott rendeleti és határozati megnevezések kerülnek pontosításra, illetve átvezetésére. 3. -hoz A STÚDIÓ KB Ifjúsági és Közösségi Ház egységes szerkezetű alapító okiratában foglaltak alapján a költségvetési szerv elnevezése kerül átvezetésre. 4. -hoz Hatáskör változás miatt a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően a bizottság elnevezése kerül átvezetésre.

10 5. -hoz A STÚDIÓ KB Ifjúsági és Közösségi Ház egységes szerkezetű alapító okiratában foglaltak alapján a költségvetési szerv elnevezése kerül átvezetésre. 6. -hoz Az Önkormányzat közművelődési közösségi színterei kerülnek pontosításra. 7. -hoz A STÚDIÓ KB Ifjúsági és Közösségi Ház egységes szerkezetű alapító okiratában foglaltak alapján a költségvetési szerv elnevezése, valamint egyéb intézményekkel összefüggő adatok kerülnek átvezetésre, illetve pontosításra. 8. -hoz A hatályba léptető rendelkezést, az egységes szerkezetbe foglalásról szóló gondoskodást és a hatályon kívül helyezést tartalmazza a rendelet-tervezet.

11 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetének előzetes hatásvizsgálata I. A január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló évi CXXX. Törvény ( a továbbiakban: Jat.) 17. -a szerint: II. 17. (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről. önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [.] (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009.(X.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők. 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása. E körben a Jat. szerint különösen a következő kategóriákat kell vizsgálni. a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet társadalmi hatása: A Zirc Városi Önkormányzat és a STÚDIÓ KB Ifjúsági és Közösségi Ház működésének jogszerűségét biztosítja a rendeletek módosítása. A Tervezet gazdasági hatása: A Tervezetnek gazdasági hatása nincs. A Tervezet költségvetési hatása: A tervezetnek költségvetési hatása nincs. b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.

12 c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet újabb adminisztratív terhet nem jelent. 2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerinti jogszerű működés érdekében szükséges a hatásköröket gyakorló bizottság elnevezésének módosítása. A STÚDIÓ KB Ifjúsági és Közösségi Ház egységes szerkezetű alapító okiratának megfelelően kell a költségvetési szerv elnevezését átvezetni. A módosítás elmaradása esetén az átruházott hatáskörök gyakorlása nem lenne biztosított, illetve a költségvetési szerv megnevezése nem a hatályos állapotot tükrözné. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A Tervezet elfogadása esetén a rendeletek alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényelnek, mivel a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a hatásköröket gyakorló bizottság megnevezése, valamint a STÚDIÓ KB Ifjúsági és Közösségi Ház egységes szerkezetű alapító okirata szerinti elnevezés kerül csak átvezetésre. A pénzügyi feltételek körében új pénzügyi feltétel a Tervezet elfogadását követően nem merül fel.

13 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 24/2010.(XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított 33/2009.(X.1.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról egységes szerkezetben

14 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 77. -ában ( A továbbiakban : Kulttv.)kapott felhatalmazás alapján a közművelődés feltételeinek biztosítása érdekében- a helyi sajátosságok figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja : I. rész Általános rendelkezések Alapelvek 1. Zirc Városi Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása során felelősséggel törődik történelmi múltunk kulturális és közösségi hagyományainak aktív megőrzésével, amit a jelen értékeivel gazdagítva kíván közismerten zirci arculatként tovább örökíteni a közös Európában is a város polgárai és a hozzánk látogatók számára. A város, jelenét és jövőjét és ezen belül kulturális értékeink (intézményi, tárgyi, szellemi), életünk egészét is meghatározó, az alábbiakban felsorolt tudományos igényű helyzetelemzések, koncepciók, programok és a helyi rendeletek által önmaga számára felépített fejlesztési irányt követ: - 153/1999. (X. 25) Kt. számú határozatával elfogadott Zirc Város Közművelődési Koncepciója - 111/2000. (VII. 27.) Kt. számú határozattal elfogadott és többször módosított Közoktatási intézményhálózat működtetési és fejlesztési terv - 38/2002. (III. 4.) Kt. számú határozattal elfogadott Ifjúságpolitikai Koncepció - 42/2004.( XII.14.) rendelet az ifjúságról - Városfejlesztési koncepció helyzetelemző tanulmányra épül a 287/2002. (XII. 19.) Kt. számú határozattal elfogadott Zirc Város Stratégiai Programja - 79/2007.(III.26.) Kt számú határozattal Zirc város évekre szóló elfogadott Gazdasági Programja - 16/2009. (IV.30.) Rendelet Zirc Város Díszpolgára cím, Pro Urbe Emlékérem, valamint Zirc Város Elismerő Oklevele alapításáról és adományozásának rendjéről - a módosított 23/2003. (VI. 10.) ÖK. Rendelet a város közszolgálatában álló szakmák és hivatások alkalmazottainak kitüntetéséről 2. A rendelet célja, hogy meghatározza az Önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos feladatait, elősegítve az állampolgárok művelődéshez való jogának gyakorlását, biztosítsa a művelődés helyi feltételeit, lehetővé tegye a település hagyományainak ápolását, a helytörténeti és honismereti mozgalom fejlődését, elősegítse a kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, rögzítse a könyvtárhasználat jogának biztosítását, szabályozza a nyilvános könyvtári ellátás működését. 3. Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának intézményei nem lehetnek elkötelezettek egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés vagy jogtalan előnyhöz juttatás. A 2. -ban rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési különbségtétel nélkül.

15 A rendelet hatálya 4. A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira. II. rész Az önkormányzat közművelődési feladatai 5. (1) Zirc Város Önkormányzatának feladata az alábbi közművelődési tevékenységek támogatása: a) az iskolarendszeren kívüli, önképző, életminőséget és életesélyt javító, tanulási, felnőtt- oktatási lehetőségek, ismeretterjesztő tevékenységek, b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, meg-őrzése, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, c) Az egyetemes, európai, helyi, nemzeti, nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése különös figyelemmel a város testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatainak ápolására, fejlesztésére, d) Az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő, a szabadidő eltöltésére alakult és civil szervezetek, ifjúsági közösségek tevékenységének támogatása különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és szellemi alkotóközösségek, csoportok, magánszemélyek tevékenységének elismerésére, e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése és az e célra alakult szövetségek támogatása, f) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, g) egyéb, művelődést segítő lehetőségek biztosítása. (2) Az önkormányzat segíti továbbá : a) a város szellemi- és művészeti idegenforgalmi vonzerejének és a civil társadalom kulturális, önszerveződő tevékenységének erősítését, b) a város tehetséges és alkotó vagy művészeti szempontból kiemelkedő személyiségeinek, közösségeinek értékteremtő tevékenységét, c) az időskorú, illetve egészségügyi szempontból valamilyen téren korlátozott népesség közművelődési tevékenységét, közösségi életét, d) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális hátrányainak mérséklését, e) a helyi kulturális értékek védelmét, f) a humán- és közhasznú információs szolgáltatásokat, a helytörténeti, honismereti, művelődés- szociológiai, művelődéstörténeti kutatásokat, g) a regionális, megyei, illetve kistérségi együttműködést,

16 h) a város nemzetközi kulturális kapcsolatainak kiszélesítését, a meglévők erősítését. III. rész Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának intézményei 6. Az Önkormányzat a Kulttv ának (2) bekezdésében foglaltak szerint e rendelet 5. -ában foglalt feladatainak ellátása érdekében, a kötelezően ellátandó közművelődési feladatokat az alábbiak szerint biztosítja: (1) Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc (a továbbiakban: Könyvtár) fenntartása, mely az önkormányzati kulturális feladatellátás alapintézménye. a) Közművelődési feladatai: - a város kulturális folyamatainak szervezése, koordinálása, - ez irányú lakossági, egyesületi, egyéb kezdeményezések szakmai segítése. - kulturális rendezvények, városi ünnepségek szervezése, - amatőr művészeti csoportok, klubok, közösségek, szakkörök működtetése, szakmai irányítása, menedzselése - ismeretterjesztő előadások, tanfolyamok, képzések szervezése - civil szervezetek programjainak, szakmai munkájának segítése - évente művészeti kiállítások, bemutatók szervezése - a város és térsége információinak és rendezvényeinek népszerűsítése, közreműködés a kulturális idegenforgalmi rendezvények szervezésében, turisztikai szolgáltatások biztosítása. b) Zirc Városi Önkormányzata a nyilvános könyvtári ellátást, valamint a könyvtárhasználathoz való jog érvényesülését a Könyvtár fenntartásán keresztül biztosítja a város és térsége számára - A Könyvtár segíti az iskolarendszeren kívüli, önképző és szakképző tanfolyamokon részt vevők tanulását, az iskolai és felnőttoktatást, az ismeretszerző folyamatokat, a művelődő közösségeket, a szabadidő kulturált eltöltését. - A Könyvtár a törvény által kötelezően előírt alapfeladatokon túl az Önkormányzat által biztosított költségvetésen belül vállalhat alapfunkcióhoz kapcsolódó közművelődési szolgáltatásokat (könyvtárhasználati órák, könyvtárbemutató foglalkozások, író - olvasó találkozók). Az alapfeladatokhoz elő nem írt feladatok felvállalására pályázatok útján fedezetet teremt. - A fenntartó lehetőségeihez mérten anyagi fedezetet biztosít a Könyvtárnak a lakosság igényeit figyelembe vevő és kielégítő állománygyarapításhoz (könyv, folyóirat és egyéb ismerethordozók beszerzésre). A Könyvtár a könyvtári gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, gondozza, és az olvasók rendelkezésére bocsátja. - A Könyvtár helyet, lehetőséget és szakembert biztosít a város polgárai számára a nyilvános Internet-használathoz. Az Önkormányzat lehetőségeinek határain belül támogatja a Könyvtár könyvtári információs hálózatát, és további számítógépesítésének fejlesztését.

17 - A Könyvtár helyismereti, helytörténeti dokumentumokat gyűjt és erről információt ad. - A nyilvánosság intézményeként gyűjti és rendelkezésre bocsátja a képviselőtestületi ülések jegyzőkönyveit, az Önkormányzat által kiadott dokumentumokat. c) A Könyvtár beiratkozási díjairól e rendelet 1. számú melléklete rendelkezik. (2) Alaptevékenységük körében közművelődési feladatokat is ellátó helyi önkormányzati fenntartású intézmények: - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola: kulturális műsorok, hangversenyek, gyermekrendezvények, vetélkedők rendezése, a nemzetiségi kultúra hagyományainak ápolása, művészeti csoportok működtetése, közreműködés a város és térsége rendezvényein. - Stúdió KB: rendezvények propagálása, a város közművelődésének figyelemmel kísérése és dokumentálása, ezekről tudósítások, helytörténeti, kulturális, ismeretterjesztő és szórakoztató műsorok készítése - Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház: tudománytörténeti, helytörténeti és a népi kultúra tárgyi - szellemi értékeinek, a bakonyi népi kismesterségek kutatásával, aktív bemutatásával, gyermekek és felnőttek foglalkoztatásával végzi közművelődési feladatát. Az intézmény felnőttképzésre kijelölt helyszín. - Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde: a gyerekek megismertetése Zirc város és térsége kulturális értékeivel, a szülők folyamatos tájékoztatása az ismeretterjesztés különböző formáinak segítségével, kulturális programok szervezése és aktív közreműködés a városi rendezvényeken, 7. (1) Zirc Városi Önkormányzat e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására a Kulttv. követelményeinek megfelelő jogi személlyel, magánszeméllyel, illetve nem helyi önkormányzati fenntartású intézményekkel és civil szervezetekkel közművelődési megállapodást köthet a törvényben meghatározottak szerint. (2) Nem helyi önkormányzati fenntartású, a kulturális életben, közművelődésben meghatározó intézmények, rendezvények felsorolását az 1. számú, a civil szervezetek felsorolását a 2. sz. függelék tartalmazza. 8. (1) Az Önkormányzat a 9. (1) bekezdésében szereplő Könyvtárat fenntartja, és lehetőségeihez képest törekszik az intézményt befogadó mindenkori épület műszaki állapotának javítására, és a közművelődési feladatok színvonalas ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására. A 9. (2) és (3) bekezdésében felsorolt intézmények közművelődési tevékenységéhez az Önkormányzat lehetőségeinek függvényében a mindenkori éves költségvetésében támogatást biztosíthat.

18 (2) Az Önkormányzat közművelődési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében pályázhatnak, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást, adományt fogadhatnak el. Pályázat benyújtásához költségvetési pénzeszközök felhasználása, vagy költségvetési többletigénylés esetén a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges. A vállalt cél megvalósítása az intézmény alaptevékenységének ellátását, annak biztonságát nem veszélyeztetheti, a következő években működési többletkiadást nem okozhat. (3) Zirc Város Önkormányzata a 7. -ban foglaltak szerint támogatja a önkormányzati közművelődési feladatok ellátásában megállapodás alapján résztvevő nem helyi önkormányzati fenntartású intézményeket, civil szervezeteket. (4) 1 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 7. -ban említett civil szervezetek támogatására önkormányzati civil pályázati alap révén egységes pályázati rendszert hozott létre, melynek terhére - a Zirci Civil Kerekasztallal egyeztetett pályázati szabályzatban foglaltaknak megfelelően és a mindenkori költségvetési lehetőségeinek függvényében támogatja a közművelődés terén (is) működő civil szervezeteket. A civil pályázati rendszert átruházott hatáskörben az Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága működteti. (5) A város mindenkori költségvetési lehetőségeinek függvényében kiemelt költségvetési támogatásban részesülnek a város kulturális életében kimagasló teljesítményt nyújtó művészeti csoportok ( Pro Urbe díjas Zirci Városi Vegyeskórus, Városi Fúvószenekar, működés esetén néptánc-együttes). (6) A város mindenkori költségvetési lehetőségeinek függvényében kiemelt költségvetési támogatásban részesülnek a város kulturális idegenforgalmában kimagasló szerepet betöltő, és ezért Zirc város kulturális idegenforgalmi rendezvénysorozata rangot kapott rendezvények: a ZIRCI BULI - a család és a barátság fesztiválja, a Bakonyi Betyárnapok, a Bányásznap és a Bakonyi Turisztikai Konferencia. Az Önkormányzat közművelődési feladatai ellátásában közreműködő intézmények és szervezetek (1) Kötelezően fenntartandó közművelődési feladatellátó alapintézmény - Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc 9. (2) Önként vállalt közművelődési feladatellátás intézményei: - Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház - Stúdió KB (3) Az Önkormányzat közművelődési közösségi színterei: - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola - Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. - Zirci Tanuszoda 1 Módosította a 24/2010.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos december 1. napjától.

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Zirc Város Civil Koncepciója Előadó: Németh Gábor bizottsági tag Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA Elfogadva Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2011.(VI.27.) Kt. határozatával 1 ZIRC VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA I. BEVEZETŐ Zirc Városi Önkormányzat

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

1997. évi CXL. törvény. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

1997. évi CXL. törvény. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai,

Részletesebben

A L A P E L V E K 1. 3

A L A P E L V E K 1. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 18/1999. (VI. 18.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu - Javaslat a Képviselı-testületnek- Sárospatak közmővelıdési koncepciójának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, valamint javaslat a Közösségi Ház használati szabályzatának elfogadására

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 18/2005. (VI.30.) KT. számú rendelete

Szatymaz Község Képviselőtestületének 18/2005. (VI.30.) KT. számú rendelete Szatymaz Község Képviselőtestületének 18/2005. (VI.30.) KT. számú rendelete A közművelődésről és a nyilvános könyvtári ellátási feladatokról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2008 (III.20.)

Részletesebben

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CXL. törvény 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3 A 2010.08.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2012. augusztus 28. 1. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető 2. SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2014. április 1. 1. Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. SZMSZ alapjául szolgálójogszabályok

Részletesebben

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar város közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 32/2005. (XII. 1.) ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 32/2005. (XII. 1.) ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 32/2005. (XII. 1.) ÖR. rendelet a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 12/2000. (IV. 28.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e. az önkormányzat közművelődési feladatairól

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e. az önkormányzat közművelődési feladatairól Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvényének XI.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben