Közhasznúsági jelentés év. Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége Közhasznú Egyesület Adószám: / Számlaszám:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági jelentés 2011. év. Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége Közhasznú Egyesület Adószám: 18376751-1-04 / Számlaszám:53900052-12011351"

Átírás

1 Közhasznúsági jelentés év Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége Közhasznú Egyesület Adószám: / Számlaszám:

2 A Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Minta Szervezet évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 1336 ezer Ft, a saját tőke 1336 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezet 4550 ezer Ft állami támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is használta. A kapott támogatás összege 2400 ezer Ft-tal több az előző esztendőhöz képest. A növekedés okai: 1. A szövetségünk július 2-án közművelődési megállapodást kötött a Békés Megyei Önkormányzattal, mely megállapodás szerint, a szövetség, feladatellátásra évi Ft támogatásban részesül. Az előző évben e jogcímen kapott támogatás Ft. (Az Önkormányzat negyedéves bontásban utal, ebből kifolyólag, az utolsó negyed Ft - utalására a következő év januárjában kerül sor). Tárgyévben az Önkormányzattól kapott támogatás már a teljes évet érintette, így az Ft. (Ennek első részletének elszámolása még az előző évet érinti, lásd. 2.sz. melléklet.) A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 446 ezer Ft összeggel nőtt. Ez köszönhető a nagyobb mértékű működési támogatásnak így kevesebb összeget kellett elvonnunk a biztonságos működésre, továbbá tagságunk bővülésével tagdíjbevételünk is nőtt. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk évben cél szerinti juttatást nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben közösségünk összesen ezer Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 2440 ezer Ft-tal több, mint az előző évben. A jelentős növekedés oka, hogy a Megyei Önkormányzat által nyújtott támogatás2011-es évben már teljes évre vonatkozott, továbbá nőtt az NCA-tól kapott támogatás, illetve több pályázati támogatást kaptunk a Nemzeti Kulturális Alaptól is. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE A Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége 2011-ben a szervezet vezető tisztségviselőinek tevékenységéért nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeli juttatást.

3 7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 7.1. Szakmai tanácsadás, információnyújtás Szövetségünk az idei évben is több ízben nyújtott segítséget, vagy adott tanácsot néptáncos szakmai kérdésekben elsősorban megyei, de megyén kívüli táncosok, magánszemélyek, civil szervezetek és intézmények részére. Több ízben történt Segítségnyújtás: néptánc oktató keresése témában (Battonya SOS Gyermekfalu, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda, Harsány TE Körösnagyharsány, Csanádapáca alakuló néptánccsoport részére, XXX. Mezőhegyesi néptánc tábor); közönségszervezésben, programszervezésben (Békés Városi Művelődési Központ, a Magyar Állami Népi Együttes Magyar rapszódia című műsorára közönség toborzása, Születés és Tánc-Körös Táncegyüttes műsora, Néptáncosok családi hétvégéje Szarvason, Felcsík házhoz jön stb.); szakmai tanácsadás: oktatási segédanyag nyújtása tagok számára, javaslat zsűritagra megyei rendezvényeken; segítségnyújtás pályázatok megírásában 7.2. Néptáncosok képzése, továbbképzése 1. Néptáncosok képzése Békés megyében 1. Gyimesi táncok: október 8-9-én 2. Kétegyházi táncok: november A néptáncoktatás mindennapi problémái szakmai konferencia és módszertani továbbképzés néptánc-pedagógusoknak 4. Továbbképzés az Országos Gyermek Szólótánc Fesztivál kötelező anyagából: - Mátyusföldi táncok 7.3. Békés megyei, országos és nemzetközi néptáncos rendezvények szervezésében való részvétel Szövetségünk a következő rendezvények szervezésében működött közre a évben 1. XX. Országos Szólótáncfesztivál - Békéscsaba 2. Szászcsávási Zenekar Koncert és Táncház Békéscsaba 3. Körös-völgyi sokadalom Gyula 4. XXX. Mezőhegyesi Néptánctábor (társrendezőként) Önálló megyei szintű rendezvényeink 5. Békés Megyei Gyermek - és Kisegyüttesek Találkozója - Kétegyháza 6. Békés Megyei Táncosok Találkozója - Gyula 7.4. Néptáncosok közti információközvetítés szervezése Folyamatosan működik szövetségünkben az egymás munkájáról, eredményeiről, programjairól való híradás, figyelemfelhívás aktuális pályázatokra, szakmai könyvek és filmek ajánlása, tánctörténeti, folklorisztikai és néprajzi ismeretek közvetítése, mely tevékenységek elsődleges eszköze az , illetve a szövetség honlapja, mely mindig aktuális tartalmakat hordoz, és rendszeresen frissítésre kerül. Web cím: Ezen kívül az információ közvetítést segíti levelezőlistánk, melynek használatával kéréseket, felhívásokat, programokat, aktuális pályázati híreket küldünk szét a tagjainknak A megye néptánc örökségének értékeit, eredményeit bemutató országos eseményeken megyei együttesek jelenlétének szervezése Idén, bár nem országos, hanem határon túli, egy Arad megyei nemzetközi fesztiválra közvetítettük ki egyik nívós megyei együttesünket, a gyomai Körösmenti Táncegyüttest.

4 7.6. A néptánccal, néphagyományokkal kapcsolatos információk gyűjtése, összegzése, megyei adattár kialakítása 1. Néptánckutatás Dévaványán Szövetségünk idén a megyei támogatásnak köszönhetően igen jelentős előrelépést tett a Békés megyei néptánckutatás területén. Mahovics Tamás, elnökségi tagunk Dévaványán, Vésztőn, Gyulán végzett kutatásokat a levéltárakban és a múzeumokban, továbbá az ezeken a településekről gyűjtött anyagokat kutatta fel a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetében. A munka eredményeként eddig két értekezés születet Néptánckutatás Dévaványán címmel. 2. A hetedik fiú film Born Miklós életéről Másik nagy eredményünk a 2011-es évben, hogy elkészült megyénk néptánc életének elindítójáról, Born Miklósról, az ő életéről, személyes történeteiről, szakmai munkájáról és hitvallásáról szóló film, melynek címe: A hetedik fiú. Megyei adattárunk bővítettük a következő autentikus és saját rendezvényeink felvételeinek elkészítésével: autentikus anyagok - Mátyusföldi táncok - Dévaványai táncok - Nyírségi táncok képzéseink, rendezvényink anyaga Kalotaszegi képzés Gyimesi képzés Mátyusföldi képzés Kétegyházi képzés Békés Megyei Táncosok Találkozója 7.7. Megyei szintű néptáncos rendezvényeken tanácsadó, koordináló szerep, megyei településeken néptáncműsor szervezése 1. Barangoló csűrdöngölő vándortáncház sorozat Békés megye hátrányos helyzetű településein ben indult a Békés Megyei Néptáncosok Szövetségének vándortáncház sorozata, mely során az idén tizenegy település vehetett részt a táncházi forgatagban. A program célja, hogy Békés megye azon hátrányos helyzetű településein, ahol néptánccsoport, néptánc oktatás létezik ugyan, de a nehéz anyagi körülmények miatt a néptáncot kedvelőknek csak ritkán, vagy egyáltalán nincs alkalmuk élő zenére táncolni, énekelni, erre alkalmat teremtsünk. Idén Végegyházára, Okányba, Vésztőre, Mezőhegyesre, Tótkomlósra, Körösnagyharsányba, Battonyára, Bucsára, Kétegyházára, Sarkadkeresztúrra és Méhkerékre jutott el a vándortáncház. 2. Tilinkótól a szaxofonig, az ugróstól a csárdásig rendhagyó ének-zene és történelem óra sorozat Békés megye hátrányos helyzetű településein A programsorozat célja volt az általános iskolás korú gyermekek zenei-művészettörténeti ismereteinek bővítése, egy összegzőbb, összefüggés-kereső gondolkodásmód kialakításának, az iskolai tananyag elsajátításának segítése, a száraz tananyag érdekesebbé tétele. Mindezek mellett természetesen a magyar népzene és néptánc kultúra népszerűsítése, megismertetése minél több iskoláskorú gyermek számára. Célunk továbbá annak megláttatása, hogy az egyes történelmi korszakokban jellemző gondolkodásmód minden művészeti törekvésre azonos módon hatott, mellyel szintén az összefüggés-kereső gondolkodásmód, szélesebb körű látásmód kialakulásához kívántunk hozzájárulni. Idén tavasszal 10 településre jutott el a rendezvény: Kétegyháza, Elek, Mezőgyán, Geszt, Zsadány, Bucsa, Kertészsziget, Telekgerendás, Kétsoprony, Kamut.

5 7.8. Együttműködés a Hagyományok Házával és a szakterület országos szakmai szervezeteivel. Szövetségünk tagja a Martin György Néptáncszövetségnek és az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesületnek. Idén az utóbbival együttműködve szerveztük meg 4. továbbképzésünket, az Országos Gyermek Szólótánc Fesztivál kötelező anyagából Szarvason. Elnökségi tagjaink kutató és oktató munkájuk kapcsán folyamatos kapcsolatban vannak a Hagyományok Házával és az MTA Zenetudományi Intézetével. Továbbra is részt veszünk ezen szervezetek programjain, gyűlésein. Békéscsaba, március 17. Gyalog László elnök Záradék: E közhasznúsági jelentést a Békés Megyei Néptáncszövetség közgyűlése március 17-ei ülésén elfogadta.

6 Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklet 5/1. oldal

7 Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklet 5/2. oldal

8 Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklet 5/3. oldal

9 Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklet 5/4. oldal

10 Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklet 5/5. oldal

11 Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (FT) Időpontja Összege Előző évi Tárgy évi Átvitel összege Elszámolás határideje Megyei Önkormányzat Közművelődési megállapodás szerinti - feladatellátás Nemzeti Kulturális Alap Programtámogatás Közművelődési megállapodás Megyei Önkormányzat szerinti - feladatellátás Megyei Önkormányzat Közművelődési megállapodás szerinti - feladatellátás Nemzeti Civil Alap Működés Nemzeti Kulturális Alap Programtámogatás Nemzeti Kulturális Alap Programtámogatás Megyei Önkormányzat Közművelődési megállapodás szerinti - feladatellátás Összesen

12 Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklet KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év Megnevezés Előző évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Változás % eft Induló tőke 0 0 0% 0 Tőkeváltozás % -752 Lekötött tartalék 0 0 0% 0 Értékelési tartalék 0 0 0% 0 Tárgyévi eredmény % Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye % Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 0 0 0% 0 Egyéb 0% 0 Megjegyzés

13 Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklet KIMUTATÁS cél szerinti juttatásokról 2011 Juttatás megnevezés Juttatás összege (eft) Eltérés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen Nem pénzbeli juttatások összesen Egyéb juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN: Megjegyzés

14 Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege eft Változás Előző évi Tárgyévi % eft Központi költségvetési szervtől % Nemzeti Civil Alap Működési támogatás % Nemzeti Kulturális Alap Szakmai programok támogatása % Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány Szakmai programok támogatása % Elkülönített állami pénzalap 0 0 0% 0 Helyi önkormányzat és szervei % Békés Megye Önkormányzata Közművelődési megállapodás szerinti feladatellátás támogatása % Kisebbségi települési önkormányzat 0 0 0% 0 Települési önkormányzat társulása 0 0 0% 0 Magánszemélyektől 0 0 0% 0 Egyéni vállalkozóktól 0 0 0% 0 Jogi személyiségű gazdasági társaságtól 0 0 0% 0 Jogi személyiség nélküli társaságtól 0 0 0% 0 Közhasznú szervezettől 0 0 0% 0 SZJA 1%-a (APEH) 0 0 0% 0 Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) 0 0 0% 0 Egyéb 0 0 0% 0 ÖSSZESEN: %

15 Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások Szja mentes Szja köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Megjegyzés

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Ibrányi Gyermekekért Alapítvány 2011. május 28. Ibrányi Gyermekekért Alapítvány 4484 Ibrány Lehel u.59. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Ibrány, 2011. május 28 Kormányné

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Történelmi Gellértegyházáért Alapítvány 5900 Orosháza Táncsics u. 24. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Történelmi Gellértegyházáért Alapítvány 5900 Orosháza Táncsics u. 24. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Történelmi Gellértegyházáért Alapítvány 5900 Orosháza Táncsics u. 24. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Orosháza, 2012. január 24. Muszka Kálmán elnök 1 A Történelmi Gellértegyházáért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 2010. közhasznúsági jelentés

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 2010. közhasznúsági jelentés Egészség és Egység a Természettel Egyesület Egészség és Egység a Természettel Egyesület 8200 2010. évi Közhasznúsági jelentéssel azonos tartalmú jelentése 2011. február 17. Stéger Ildikó A 2010. évi pénzügyi

Részletesebben

Mű Hely Líceum Alapítvány

Mű Hely Líceum Alapítvány Mű Hely Líceum Alapítvány 1055 Budapest Bihari utca 18 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. április 30. Braun József elnök Mű Hely Líceum Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Egyesület rövid bemutatása A közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma: 18360945-1-03) 2001.

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2013. február

Részletesebben

Tudástársadalom Közhasznú Alapítvány 1065 Budapest, Bajcsy Zs. út 33. 3/10. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Tudástársadalom Közhasznú Alapítvány 1065 Budapest, Bajcsy Zs. út 33. 3/10. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Tudástársadalom Közhasznú Alapítvány 1065 Budapest, Bajcsy Zs. út 33. 3/10. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 26. Joó Emese titkár A Tudástársadalom Közhasznú Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c 2011. évi Közhasznúsági jelentése Kaposvár, 2012.május 18. Kovács Zoltán Kuratórium elnöke A Berzsenyi Dániel

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés KÁRPÁT EGYESÜLET 3300 EGER GALAGONYÁS ÚT 12/A. 2012 évi. Közhasznúsági jelentése Eger, 2013. április 30.. KÖVES GYULA elnök A Kárpát Egyesület, Eger 2012. évi Közhasznú jelentése

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. KSH azon: 18199820-9312-521-01 Bejegyezve: 16.Pk.60.550/2008. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. június 02. Fábián Zsuzsanna

Részletesebben

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány 1112 Budapest, Balatoni út 198. 2010. évi Közhasznúsági jelentés

Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány 1112 Budapest, Balatoni út 198. 2010. évi Közhasznúsági jelentés Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány 1112 Budapest, Balatoni út 198. 2010. évi Közhasznúsági jelentés Budapest, 2011. április 30. Kuratóriumi Elnök Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Csánkné Köves Gabriella 2011. május 20. Dági Általános Iskolásokért Alapítvány 2522 Dág, Deák Ferenc út 30. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Dág, 2011 május 20. Csánkné

Részletesebben