R. TÖRLEY MÁRIA SZOBRÁSZMÛVÉSZ, MAGYARORSZÁG FRED FABER FOTÓMÛVÉSZ, LUXEMBOURG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "R. TÖRLEY MÁRIA SZOBRÁSZMÛVÉSZ, MAGYARORSZÁG FRED FABER FOTÓMÛVÉSZ, LUXEMBOURG"

Átírás

1 R. TÖRLEY MÁRIA SZOBRÁSZMÛVÉSZ, MAGYARORSZÁG FRED FABER FOTÓMÛVÉSZ, LUXEMBOURG

2 FRED FABER FOTÓIVAL 2004 NYARÁN ISMERKEDTEM MEG, LUXEM- BURGI KIÁLLÍTÁSOM IDEJÉN. KÉT ESTE KB DIÁT VETÍTETT LE NEKEM. ÚGY ÉREZTEM, ROKONLELKEK VAGYUNK. INDIA VILÁGA ÉS MÛVÉSZETE MÁR FÔISKOLÁS KOROMBAN NAGY HATÁSSAL VOLT RÁM. EBBEN A SZÍNES ÉS ELLENTÉTEKKEL TELI VILÁGBAN EGYÜTT JÁR A SZENVEDÉS ÉS A HARSOGÓ ÉLETÖRÖM. A HALÁL ÉS AZ ÉLET BÖLCSÔJE AZ EROTIKA NEM TABU A MÛVÉSZET SZÁMÁRA, HIHE- TETLEN TERMÉSZETESSÉGGEL BÁNNAK EZEKKEL A TÉMÁKKAL, PER- SZE A SZERELEM A KELETI VALLÁSOKBAN AMÚGY IS KÜLÖNLEGES SZEREPET TÖLT BE. AZ ÉLET CSODÁLATOS MINDEN SZÉPSÉGÉVEL, ÖRÖMÉVEL ÉS SZEN- VEDÉSÉVEL EGYÜTT. EZT SUGALLJA AZ INDIAI MÛVÉSZET ÉS EZ SU- GÁRZIK FRED KÉPEIBÔL, AZOKNAK AZ EMBEREKNEK AZ ARCÁBÓL, AKIKET MEGÖRÖKÍT. NÉMELYIK KÉT LÁBON JÁRÓ SZOBOR. KHADZSURÁHÓ, TEMPLOMBELSÔ TÖRLEY MÁRIA SZOBRÁSZ VAGYOK. NEM ISMEREM A LAZSÁLÁST. TALÁN AZÉRT DOLGOZOM OLYAN SOKAT, MERT KÉSÔN, 27 ÉVE- SEN KEZDTEM A BUDAPESTI KÉPZÔMÛVÉSZETI FÔISKOLÁT., BEN VÉGEZTEM SOMOGYI JÓZSEF NÖVENDÉKEKÉNT. ELÔTTE HÁ- ROM ÉVIG TANULTAM ANDRÁSSY-KURTA JÁNOS MÛTERMÉBEN. ÉDESANYÁM FESTÔ VOLT, CSALÁDOMNAK ÉTELE ÉS ITALA VOLT A ZENE ÉS AZ IRODALOM, TALÁN INNEN AZ INDÍTTATÁS ÓTA SZÁMOS KIÁLLÍTÁSOM VOLT MAGYARORSZÁGON, BÉCSBEN, MÜNCHENBEN, PÁRIZSBAN POMPEIBEN, RAVENNÁBAN, RÓMÁ- BAN, LYONBAN, TOURSBAN, KRAKKÓBAN, BERLINBEN ÉS LU- XEMBURGBAN. TAGJA VAGYOK A MAGYAR ALKOTÓMÛVÉSZEK ORSZÁGOS EGYE- SÜLETÉNEK, A MAGYAR KÉPZÔ- ÉS IPARMÛVÉSZEK SZÖVETSÉGÉ- NEK ÉS A MOLNÁR C.PÁL TÁRSASÁGNAK. DÍJAIM: 1981.HERMAN LIPÓT DÍJ, 1985 ÉS 1996 RAVENNAI DANTE BIENNÁLÉ DÍJA, 1994 MOLNÁR C.PÁL DÍJ, 1996 MILLECENTENÁRIUMI DÍJ BU- DAPEST. MEGRENDÍT A SZENVEDÉS, DE NEM CSAK AZT AKAROM MEGMU- TATNI, HANEM A SZÉPSÉGET, AZ ÖRÖMÖKET ÉS MINDENEK FÖ-

3 LUKULLUSZ-KÚT RÉSZLET AZ EMBER-T. SOK PORTRÉT MINTÁZTAM, ÉS MÉG BIZTOSAN SO- KAT FOGOK KÉSZÍTENI. AMÍG EMBER ÉL A FÖLDÖN, EZ A MÛFAJ NEM LEHET IDÔSZERÛTLEN, HISZEN MINDEN EMBER KÜLÖN UNI- VERZUM ÉS NINCS IZGALMASABB, MINT EBBE BEHATOLNI ÉS EBBÔL VALAMIT MEGMUTATNI. AKÁR ZENEI, AKÁR BIBLIKUS-SZENT, AKÁR PROFÁN TÉMÁN DOLGOZOM, MINDIG AZ EMBERT KERESEM. ÚGY ÉRZEM FRED FABER IS, EZÉRT KÉRTEM, HOGY HOZZA EL AZOKAT A KÉPEIT, MELYEK SZERINTEM EGYÜTT LÉLEGEZNEK AZ ÉN SZOBRA- IMMAL, A SZEKFÜVIRÁG-LEHELETZUHATAGOS-ÖRÖMILLATU DÉ- LÖVI SZÉLBEN GÍTA GOVINDA (WEÖRES SÁNDOR FORDÍTÁSA) SZERETNÉM ÔT BEMUTATNI.

4 FRÉDÉRIC FABER 1965-BEN SZÜLETETT, TANULMÁNYAIT LUXEM- BURGBAN ÉS NÉMETORSZÁGBAN VÉGEZTE, KÖZÉPISKOLAI ÉS EGYE- TEMI TANÁR. GYERMEKKORA ÓTA A FÉNYKÉPEZÉS RABJA. VILÁGÁT AZ OBJEKTÍVEN KERESZTÜL FELFEDEZVE, MÁR TÍZÉVES KORÁTÓL RÉSZT VETT FOTÓ- MÛVÉSZETI VERSENYEKEN. A KÉSÕBBIEKBEN, UTAZÁSAI SORÁN CSAK FOKOZÓDIK A FOTÓZÁS IRÁNTI SZENVEDÉLYE. A MIND A TERMÉSZET- BEN, MIND AZ EMBERI ÉLETBEN ÉS ALKOTÁSOKBAN A LETISZTULT, MESTERKÉLETLEN PILLANATOKAT ÉS AZ EBBÕL ÁRADÓ ESZTÉTIKUMOT KERESÕ FOTÓS SZÁMÁRA ANDALÚZIA, SKÓCIA, EGYIPTOM, MEXIKÓ ÉS PERSZE INDIA AZ INSPIRÁCIÓ KIMERÍTHETETLEN FORRÁSAIT JE- LENTIK. AZ ITT BEMUTATOTT KÉPEK KÉT INDIAI UTAZÁS ALKALMÁVAL KÉSZÜLTEK. AZ ELSÕ, 1995-BEN INKÁBB CSAK KÍSÉRLETET TETT A SZUBKONTI- NENS EURÓPAIAK SZÁMÁRA SZINTE MÉRHETETLEN ÉS FELFOGHATAT- LAN VALLÁSI, KULTURÁLIS KOMPLEXITÁSÁNAK FELVILLANTÁSÁRA. MINDEGYIK FOTÓBÓL ÉRZÕDIK A VÁGY, HOGY A FÉNYKÉPEZÉS HA- NO PARKING SEMMI SEM LEHETETLEN GYOMÁNYOS MÛSZAKI, SZINTE GEOMETRIAI KERETÉN BELÜL A MÁ- SODPERC TÖRTRÉSZÉNEK MEGÖRÖKÍTÉSÉVEL AZ EMBEREK KÖZÖTT, A KULTURÁLIS KÜLÖNBSÉGEK ELLENÉRE LÉTEZÕ HIDAKAT ÉRZELGÕS- SÉGTÕL MENTESEN DE NAGY EMPÁTIÁVAL MUTASSA MEG. FRÉDÉRIC FABER MINTEGY TÍZ ÉVE AKTÍVAN RÉSZT VESZ EGY LUXEM

5 BURGI NEM-KORMÁNYZATI SZERVEZETNEK, AZ AIDE À L ENFANCE DE L INDE -NEK A TEVÉKENYSÉGÉBEN BEN ALKALMA NYÍLOTT ARRA, HOGY ELKÍSÉRJE AZ AEI MUNKATÁRSAIT EGY DÉL-INDIÁBA VE- ZETÕ ÚTJUKRA, MELYNEK SORÁN A SZERVEZET ÁLTAL TÁMOGATOTT, A VILÁG EGYIK LEGSZEGÉNYEBB RÉSZÉN ZAJLÓ PROJEKTEKET LÁTO- GATTAK MEG. ÍGY AZ UTAZÁS MINDEN BIZONNYAL LEGFONTOSABB ASPEKTUSA A NYOMORNAK, AZ ÉLETÖRÖMNEK, VALAMINT A KÜLFÖL- DI ÉS HELYI CIVIL SZERVEZETEK SEGÍTSÉGÉVEL TÖRTÉNÕ ELÕREHALA- DÁSBÓL FAKADÓ ELÉGEDETTSÉGNEK A KEVERÉKE VOLT. A KÉPEK EGY RÉSZE NAGAPATTINAM KÖRZETÉBEN LÉVÕ HALÁSZFAL- VAKBAN KÉSZÜLT, AMELYEK KÖZÜL 54-ET NAGYRÉSZT ROMBA DÖN- TÖTT, TÍZET PEDIG LETÖRÖLT A FÖLD FELSZÍNÉRÕL DECEMBER 26-ÁN A SZÖKÕÁR. EZEN A VIDÉKEN AZ 5000 ÁLDOZAT TÖBBSÉGE GYERMEK VOLT. A KÉPEK ÍGY ABLAKOT NYITNAK A MÚLTRA IS, AMELY TALÁN ÖRÖKRE ELTÛNT, MIVEL TAMIL NADU TARTOMÁNY JELENLEGI REAKCIÓIBÓL ÍTÉLVE, FÉLÕ, HOGY A KORMÁNY ÉRDEKEI INKÁBB AHHOZ FÛZÕDNEK, HOGY IDEGENFORGALMI KÖZPONTOKAT ALAKÍTSANAK KI A LEPUSZ- DANTE A POKOL KAPUJÁBAN KRISNA KÖVE TULT TERÜLETEKEN AHELYETT, HOGY A RÉGIÓ (EGYKORI) LAKÓIVAL TÖRÕDNÉNEK, AKIKET ÍGY NEMCSAK CSALÁDJUKTÓL, LAKÓHELYÜK- TÕL ÉS JAVAIKTÓL FOSZTOTTAK MEG, HANEM A JÖVÕJÜKTÕL IS.

6 LUKULLUSZI-KÚT A KÉT MÛVÉSSZEL TÁMOGATÓK: TÖRLEY PEZSGÔPINCÉSZET, BUDAPEST, XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT R. TÖRLEY MÁRIA Budapest, Táncsics u. 15. FRED FABER Luxembourg - Steinzel Tel.:

R. Törley Mária. Szobrászművész. Katedrális Művészeti Bt. Budapest, 2004 Fotó: Gosztola Gábor

R. Törley Mária. Szobrászművész. Katedrális Művészeti Bt. Budapest, 2004 Fotó: Gosztola Gábor R. Törley Mária Szobrászművész Katedrális Művészeti Bt. Budapest, 2004 Fotó: Gosztola Gábor LUKULLUSZ-I DÍSZKÚT Verőce, privátvilla 5/4-es bronzfigurákkal, 2000. Harsány életszeretetem, az emberi test

Részletesebben

Kortárs mûvészek TUZSÉRI GYÖKEREKKEL

Kortárs mûvészek TUZSÉRI GYÖKEREKKEL Kortárs mûvészek TUZSÉRI GYÖKEREKKEL Kortárs művészek tuzséri gyökerekkel: Boros Miklós festőművész 4 Boros Miklós János szobrász 6 Borosné Barabás Katalin festőművész 8 Gyöngyösiné Révész Andrea festőművész

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 16. szám 2012. szeptember 1.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 16. szám 2012. szeptember 1. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 16. szám 2012. szeptember 1. Felújítják A köszönet a dolgozóknak 2 3 is jár 7 A Kerületgazda

Részletesebben

2005/9. szám. Karcpoétika. A szabadság kultúrája Bozóki András kulturális miniszter kiáltványa. Jubilál a Magyar Festõk Társasága

2005/9. szám. Karcpoétika. A szabadság kultúrája Bozóki András kulturális miniszter kiáltványa. Jubilál a Magyar Festõk Társasága 2005/9. szám A szabadság kultúrája Bozóki András kulturális miniszter kiáltványa 3-5. oldal Jubilál a Magyar Festõk Társasága 6. oldal Igényes és gyakorlatias flamand formák 8-9. oldal Kitüntetések augusztus

Részletesebben

Új tûzoltóautó Füzesgyarmaton

Új tûzoltóautó Füzesgyarmaton Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Lapja XXVI. évfolyam 4. szám 2014. április Ajánló Fôszerkesztôbôl tanár Az Amondó korábbi szerkesztôje ma a gyerekek nevelésének és tanításának szenteli életét. 3. oldal

Részletesebben

www.pirosbananokert.hu

www.pirosbananokert.hu www.pirosbananokert.hu Nagyon múlékony mesterség az övék. Tele kételyekkel, örömökkel és vívódással. Egyvalami összeköti ôket : föladni azt, amire hivatásukat tették : átadni a következô generációnak is

Részletesebben

A kecskeméti paradicsomnemesítés

A kecskeméti paradicsomnemesítés Ala p í t á s i év: 2007 Bt. Kia d j a: H-Mé d i a Sz e r k e s z t i: a szerkesztõbizottság Fe le lõs szerkesztõ: Varga Géza Szer keszt õ s é g: 6000 Kecskemét, Tó p a r t u. 8/c. E-m a i l: i n f o@h

Részletesebben

Füredi Tavaszi Fesztivál Koncertek, színház, irodalom és megidézett forradalom

Füredi Tavaszi Fesztivál Koncertek, színház, irodalom és megidézett forradalom TARTALOM Kreatív újrahasznosítás BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA XIII. ÉVFOLYAM - 2013. 2. SZÁM A táncoló karmester Szerettem volna ott lenni, de nem voltam. Amikor a fúvószenekar koncertjén

Részletesebben

Vasvári Újság. Új szoborral gazdagodott a város A Táncosnő a megye egyik legszebb köztéri alkotása

Vasvári Újság. Új szoborral gazdagodott a város A Táncosnő a megye egyik legszebb köztéri alkotása Vasvári Újság Vasvár, 2014. szeptember 3. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIV. évfolyam 9. szám Új szoborral gazdagodott a város A Táncosnő a megye egyik legszebb köztéri alkotása Felavatták Török Richárd:

Részletesebben

VILÁGP. Mindnyájan értékesek vagytok az evangelizáció hatalmas mozaikjában. XVI. Benedek pápa

VILÁGP. Mindnyájan értékesek vagytok az evangelizáció hatalmas mozaikjában. XVI. Benedek pápa VILÁGP STA Újfolyam, IX. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2013. ősz Csipetnyi jókedv és szeretet Receptjavaslat missziós táborhoz 10. oldal A remény világossága A verbiták HIV és AIDS központja

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. Szabó Sipos Máté. Donornap a városi tévében TENISZ. Élhetőbbé válik a Szala. Az egri szimfonikusok élén. újra az I.

EGRI MAGAZIN. Szabó Sipos Máté. Donornap a városi tévében TENISZ. Élhetőbbé válik a Szala. Az egri szimfonikusok élén. újra az I. EGRI MAGAZIN A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 7. évf. 7. szám 2014. július Donornap a városi tévében TENISZ újra az I. osztályban Az egri szimfonikusok élén Élhetőbbé válik a Szala új rovatunk

Részletesebben

Burg Kastl Magyar Gimnázium

Burg Kastl Magyar Gimnázium Burg Kastl Magyar Gimnázium A magyar örökség része Lakiteleki Népfőiskola Európa Szabadegyetem 2009. július 3. Lakiteleki Népfőiskola, Európa Szabadegyetem Burg Kastl Magyar Gimnázium A magyar örökség

Részletesebben

Csak Istennél. Húsvét TARTALOM. A szám kiadását támogatta: Zambelli Colorferr Kft.

Csak Istennél. Húsvét TARTALOM. A szám kiadását támogatta: Zambelli Colorferr Kft. A Fiatalok Egymásért Egyesület magazinja Csak Istennél Évek óta fogva tart a különös kép. Egy zûrzavaros tarka sokaság, sokféle emberbõl álló békétlen tömeg, mely három keresztet vesz körül. Egy hegytetõn

Részletesebben

Adventi várakozás. Katolikus karácsonyi miserend. Adventi alkalmak a katolikus egyháznál. 2011. november Balatonkenesei Hírlap 3

Adventi várakozás. Katolikus karácsonyi miserend. Adventi alkalmak a katolikus egyháznál. 2011. november Balatonkenesei Hírlap 3 2011. november Balatonkenesei Hírlap 3 Advent (úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (december 25-ét) megelõzõ negyedik vasárnaptól karácsonyig számított idõszak. Advent elsõ vasárnapja egyúttal

Részletesebben

Akkor érzem jól magam, ha együtt a család

Akkor érzem jól magam, ha együtt a család Akkor érzem jól magam, ha együtt a család Beszélgetés Dr. Sokcsevits Dénessel Minden magyarországi nemzetiségnek, népcsoportnak vannak emblematikus személyiségei, megkerülhetetlen szakemberei, a közéletben,

Részletesebben

A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja. V. évfolyam Léva, 2014. május 1. I. szám. Húsvéti győzelem - igei üzenet 2.o

A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja. V. évfolyam Léva, 2014. május 1. I. szám. Húsvéti győzelem - igei üzenet 2.o A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja V. évfolyam Léva, 2014. május 1. I. szám Tápláltuk még eddig egymást remén(y)séggel /Czeglédi Péter gályarab lelkésznek a trieszti börtönben írt verséből.

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. március 18-án 11.30 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. március 18-án 11.30 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. március 18-án 11.30

Részletesebben

NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu

Részletesebben

KÖZVETÍTÉS Fogyatékosságügy és média

KÖZVETÍTÉS Fogyatékosságügy és média KÖZVETÍTÉS Fogyatékosságügy és média Magyarországon Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége szakmai kiadványa Budapest, 2004 A kéziratot

Részletesebben

A Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyûjtõ és Mûvelõdési Egyesület jubileumi évkönyve 1959-2009

A Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyûjtõ és Mûvelõdési Egyesület jubileumi évkönyve 1959-2009 A Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyûjtõ és Mûvelõdési Egyesület jubileumi évkönyve 1959-2009 KBK Grafikagyûjtõ és Mûvelõdési Egyesület Budapest, 2009 A Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyûjtõ és Mûvelõdési

Részletesebben

Jegyzőkönyv Hatékonyan a fiatalok szociális hátrányainak leküzdéséért Kerekasztal besze lgete s

Jegyzőkönyv Hatékonyan a fiatalok szociális hátrányainak leküzdéséért Kerekasztal besze lgete s Jegyzőkönyv Hatékonyan a fiatalok szociális hátrányainak leküzdéséért Kerekasztal besze lgete s Beszélgetőtársaink voltak: Antal Adrien, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Társadalmi Felzárkózási és Szociális

Részletesebben

Szent Khoszrov imája s megemlékezések

Szent Khoszrov imája s megemlékezések f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XVIII. év fo lyam 204. szám A

Részletesebben

Magyar forradalom a vidék forradalma

Magyar forradalom a vidék forradalma 2009. MÁRCIUS 1 Márciusi témáink: Balaton 7 Nagyszabású akció indul a balatoni elő- és utószezon fellendítéséért. Balatonlelle is a kiemelt települések között. 3. oldal Thaiföldi utazás Egy évet töltött

Részletesebben

TAMAS ESZTERHAZY. A Grand Safe Show létrehozója. ELINDULT WEBOLDALUNK: www.companymedia.hu

TAMAS ESZTERHAZY. A Grand Safe Show létrehozója. ELINDULT WEBOLDALUNK: www.companymedia.hu TAMAS ESZTERHAZY A Grand Safe Show létrehozója ELINDULT WEBOLDALUNK: www.companymedia.hu exkluzív Csak akkor mozdulunk, ha már baj van, de akkor már legtöbbször késô! Exkluzív interjú Tamas Eszterhazyval,

Részletesebben

Miután a művész hiába próbált Szegeden műteremhez jutni, pedig ez lett volna alkotómunkássága kiteljesedésének záloga, nem csodálkozhatunk azon, hogy

Miután a művész hiába próbált Szegeden műteremhez jutni, pedig ez lett volna alkotómunkássága kiteljesedésének záloga, nem csodálkozhatunk azon, hogy TÓTH SÁNDOR A KATALÓGUS MEGJELENT TÓTH SÁNDOR ÉLETMŰ-KIÁLLÍTÁSÁRA MISKOLCI GALÉRIA 2000. FEBRUÁR 10 - MÁRCIUS 26. Miskolci Galéria könyvei 18. ISSN 1219-054 ISBN 963 03 95649...Meggyőződésem, hogy a művészet

Részletesebben

Konzorciumban épül. Modern, minõségi szolgáltatást

Konzorciumban épül. Modern, minõségi szolgáltatást TARTALOM Kezdõdik a strandidény BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA XIII. ÉVFOLYAM - 2013. 5. SZÁM A kitett zongora Nem az én ötletem, úgy emlékszem, Pécsrõl származik. Amikor kulturális

Részletesebben

Down Világnap Magyarország 2012 Festményaukció katalógus

Down Világnap Magyarország 2012 Festményaukció katalógus Down Világnap Magyarország 2012 Festményaukció katalógus A katalógus megjelenési ideje 2012 Főszerkesztő Horváth Judit / LOFFICE Grafika Thai Ch. Hamelin / ChokdiDesign www.chokdidesign.com Fotók Bege

Részletesebben

Borsos Miklós rajzai Lipták Gáborról

Borsos Miklós rajzai Lipták Gáborról ALiptákHáz A Lipták Ház és lakói címû sorozatunk elérkezett egy olyan szakaszába, hogy most már Lipták Gábor írót, a házigazdát és a ház egykori lakóit, az azóta már nagyrészt halhatatlanná vált írókat,

Részletesebben

Jézusban van az igazság.

Jézusban van az igazság. www.communio.hu/luxchristi 2010. Szent István XI. évf. 3. szám (41) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Jézusban van az igazság. Azt mondom tehát, sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban,

Részletesebben

Felavatták Baka István portrészobrát A gyerekek elviszik a verseket világszerte

Felavatták Baka István portrészobrát A gyerekek elviszik a verseket világszerte XXI. évfolyam, 15. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2011. április 17. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA Felavatták Baka István portrészobrát A gyerekek elviszik a verseket világszerte

Részletesebben