10PONTJA AZ ÚJ TÖRÖKBÁLINT NYITOTT, MAGAS SZÍNVONALON SZOLGÁLTATÓ POLGÁRMESTERI HIVATAL TISZTA, DEMOKRATIKUS HELYI KÖZÉLET, ERŐS CIVIL KONTROLL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10PONTJA AZ ÚJ TÖRÖKBÁLINT NYITOTT, MAGAS SZÍNVONALON SZOLGÁLTATÓ POLGÁRMESTERI HIVATAL TISZTA, DEMOKRATIKUS HELYI KÖZÉLET, ERŐS CIVIL KONTROLL"

Átírás

1

2 AZ ÚJ TÖRÖKBÁLINT 10PONTJA NYITOTT, MAGAS SZÍNVONALON SZOLGÁLTATÓ POLGÁRMESTERI HIVATAL TISZTA, DEMOKRATIKUS HELYI KÖZÉLET, ERŐS CIVIL KONTROLL NÉPESSÉGNÖVEKEDÉSSEL LÉPÉST TARTÓ FEJLESZTÉSEK IGÉNYES TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS FELZÁRKÓZÓ HÁTRÁNYOS TELEPÜLÉSRÉSZEK VONZÓ HELYI ADÓKÖRNYEZET MUNKAHELYTEREMTÉS TUDÁSIGÉNYES ÉS KÖRNYEZETKÍMÉLŐ VÁLLALKOZÁSOKKAL ERŐSÖDŐ KERTVÁROSI JELLEG RENDEZETT TELEPÜLÉSKÉP EGÉSZSÉGESEBB KÖRNYEZET

3 Tisztelt Választópolgárok, Kedves Törökbálintiak! Hosszú évek óta különös vonzalommal tekintek Törökbálintra. Egykori szülőhelyemet idézi a hegyek szegélyezte házak sora, az erdő által körbeölelt, megbúvó focipálya, a sok-sok kedves szavú ember. Bizonyára vannak, akiket meglepetésként ér és vannak, akik örömmel értesülnek arról, hogy az őszi önkormányzati választáson itt, Törökbálinton polgármesterjelöltként is találkozhatnak személyemmel. Az országgyűlési választások sikere után többekben megfogalmazódott az a gondolat, hogy annak a céltudatos, a választókerületi településekért született programnak, melyet a kampányban letettem a választópolgárok asztalára, lenne helye Törökbálinton is: az megteremtését jelenthetné. Hitvallásomban az erős vállalkozásokra, a fejlett intézményrendszerre és közszolgáltatásokra, a kulturált környezetre, a békességre helyeztem a hangsúlyt. Mindezekre a vágy itt Törökbálinton is különös erővel jelenik meg: szükség van még több helyi vállalkozásra, egy nyitott, barátságos Hivatalra, kényelmet teremtő szolgáltatásokra, az itt lakókért, a törökbálintiakért. Alapos mérlegelés után vállalkozom arra, hogy az MSZP és a Civil Fórum jelöltjeként alternatívát kínáljak a település lakói számára. Nem valakikkel szemben határozom meg azokat a feladatokat, melyek segítségével új lehetőségek nyílhatnak meg, hanem valamiért, egy létrehozásáért kérek polgármesterjelöltként bizalmat Önöktől. Természetesen a változtatások végrehajtásához szükség van egy felkészült, tisztességes, a közösség érdekét mindig szem előtt tartó csapatra, ezért kérem, ismerkedjenek meg a képviselőjelöltjeinkkel és programunk fő irányaival. Köszönöm támogatásukat. Telefon: Web: Keller László országgyűlési képviselő polgármesterjelölt

4 K É P V I S E L Ő J E L Ö LT J E I N K DR. SZENTMIKLÓSI-TÓTH TAMÁS 1. körzet Közgazdaság-tudományi és jogi egyetemet végeztem. Tizenöt éve alapítottam első könyveléssel és gazdasági tanácsadással foglalkozó cégemet. Jelenleg ügyvéd, adótanácsadó vagyok. Öt éve élek feleségemmel és kislányommal Tükörhegyen, ezért is szeretném elérni, hogy Tükörhegy szerves részévé váljon Törökbálintnak. Hiszem, hogy egy település felemelkedése csak lakóinak, vállalkozóinak együttes eredményeire épülhet. Célom, hogy nem csupán mindennapi cselekvéseimmel, hanem tudatos munkával is elősegítsem Törökbálint fejlődését, kiemelkedő szerepet biztosítva a helyi vállalkozásoknak. PAPP BÉLA 2. körzet Szociológus, matematika fizika szakos középiskolai tanár vagyok. 54 éve élek Törökbálinton, előbb a Rudák-telepen, majd az Újtelepen, és 40 éve az Alsóerdősor utcában. 6 éve vagyok önkormányzatunk képviselője, 4 éve Törökbálint egyik alpolgármestere. Az elmúlt években támogattam a hátrányos településrészek felzárkóztatását, a jövőben segítem a település egészének arányos fejlesztését. A évi önkormányzati választásokon egy jól szervezett és felkészült csapat tagjaként kérem a választók bizalmát. Bízom abban, hogy a tisztességgel és lelkiismeretesen végzett közéleti munka elismeréseként egyéni képviselővé választanak. FICSÓR BÁLINT 3. körzet Műszaki tanárként mentem nyugdíjba, 2 gyermekem és 6 unokám van. A 16 esztendős képviselői munka a tapasztalatok széles tárházával ruházott fel. Nagyon sokat tettem azért, hogy a Felsővár és a Pistály előrelépjen. Nem rajtam múlt, hogy ezen a területen még sok a teendő. A megkezdett munkát egy új szellemű testülettel tudom kiteljesíteni. Ennek révén mindent megteszek annak érdekében, hogy az ófalusi részen megoldódjon a csapadékvíz-elvezetés, a kisbusz a Felsővár utca végéig közlekedjen, a Józsefhegy utcában megépüljön a támfal és megújuljon az utcaburkolat, a Pistályban elkészüljön a szabályozási terv, amely az önerős fejlesztések alapja lehet. Ehhez kérem a település lakóinak támogatását.

5 GÁLDI GYÖRGY 4. körzet 43 éves, 13 éve Bálinton élő, 13 éve bankban dolgozó, 3 fiát feleségével nevelő, egyéni kerületben harmadszor induló közlekedésmérnök-közgazdász vagyok. Visszaköszön a hármas szám. Pedig közepes soha nem szerettem lenni, ha valamibe az ember belekezd, azt végezze is el becsülettel. Az elmúlt bő 3 évben 3 fórumon: a képviselő-testületben, a Pénzügyi, ill. a Beruházási és Fejlesztési Bizottságban mindig szakmai alapon, mindig településünk lakóinak rövid és hosszabb távú érdekeit szolgálva dolgoztam. Látom (rész-)eredményét a munkának. De a rengeteg elszalasztott lehetőséget, hiányosságot is. Az ÚJ TÖRÖKBÁLINT -on ezek számát fogjuk csökkenteni. Legalább harmadolni... DR. SZEDLAY GYÖNGYI 5. körzet Biológusként végeztem, 18 évig voltam az ELTE oktatója. Jelenleg klinikai kutatási munkatársként dolgozom. Törökbálint különleges adottságú település. Közel húsz éve hetek alatt elvarázsolt a sokszínű környezet: az erdő, a patak, a dombok, a békés utcácskák. De a legfőbb varázslat mégis az a pezsgő élet, ami egyedülállóvá teszi ezt a falut. Az elmúlt években igyekeztem ehhez én is hozzáadni, amit tudok: tízéves múlt a Kerekdomb Környezetvédelmi Egyesület, amelynek alapító elnöke vagyok. Képviselőként azért szeretnék dolgozni, hogy az itt lakók és az ezután ideérkezők is elégedetten, egészséges környezetben élhessenek, a természet megóvása mellett megteremtsük a környezethez méltó középületeket és közterületeket is. HOCHBAUM PÁL 6. körzet Bécsben jogot végeztem. Németül, angolul és franciául beszélek, nyomdaiparral foglalkozom. Négy éve dolgozom a településért a Civil Fórum egyik alapítójaként. A Településtervezési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke vagyok. Az egységes utcakép és az élhető környezet kialakításán munkálkodom. Kiemelten fontos feladatnak tartom a települési utak kulturált felújítását, kerékpárutak építését, a kiépített parkolók, az útszegélyek, a járdák, a csapadékelvezető árkok mai igényeknek megfelelő átalakítását. Tevékenységemmel segítséget nyújtok az ápolt, parkosított településközpont létrehozásához, megoldást keresek a zöldhulladék kezelésének gondjára, szívügyemnek tekintem a csend védelmét.

6 K É P V I S E L Ő J E L Ö LT J E I N K PÉNZES JÓZSEFNÉ WENDLER ÉVA 7. körzet Óvodapedagógus vagyok A Bóbita Napköziotthonos Óvodában dolgozom az intézmény vezetőjeként. Férjemmel, két gyermekemmel az Árnyas utcában élünk. Biztos vagyok benne, hogy tapasztalatomat, szakmai érdekérvényesítő képességemet a képviselő-testület tagjaként a település hasznára tudom fordítani. Az megvalósulásáért szeretnék dolgozni, ebben a munkában komolyan számítok az Önök aktív részvételére, mert hiszek a közösség erejében, az összefogásban, a közösségi célok megvalósíthatóságában. Ehhez szeretném újraéleszteni Önökben az érdeklődést, a hitet: érdemes! A képviselői munkát választókörzetem és településünk minden lakója iránti elkötelezettséggel, a közösségi érdekek mindenekfelett álló fontosságának elismerésével fogom végezni. FÜRÉSZ JÁNOS 8. körzet Végzettségem villamosmérnök, jelenleg műszaki biztonsági projektek irányításával foglalkozom. Települési ismereteimet a Törökbálinton eltöltött közel 60 év biztosítja. A képviselő-testület Ifjúsági és Sportbizottságának elnöke vagyok. Tevékenységem középpontjában a törökbálinti sportlétesítmények, a verseny-, iskolai és tömegsport fejlesztése és az ezzel kapcsolatos szabályozások megalkotása áll. Átfogóan fogok foglalkozni az új uszoda és sportcentrum kínálta lehetőségek szervezésével, a rendszeres sportolás feltételeinek megteremtésével. Ezért segítséget nyújtok az igények szerinti erdei kerékpárút, futópálya, teniszpálya megvalósításához is. TÓTH BERTALAN 9. körzet Okleveles gépészmérnök, helyi vállalkozó vagyok. Húsz éve élek Törökbálinton feleségemmel és egyetemista, illetve középiskolás fiaimmal. A Beruházási Bizottság külsős tagjaként alaposan megismertem a település gondjait, lehetőségeit és a megoldandó feladatokat. Támogatom a település közbiztonságának javítását, a közterületek színvonalasabbá tételét. Önkormányzati képviselőként elkötelezetten fogok dolgozni a körzet gyorsabb fejlődéséért, tudásommal és tapasztalatommal elősegítem az önkormányzati munka hatékonnyá válását.

7 BÁLINT EDGÁRD 10. körzet Két gyermekem van, legkedvesebb hobbim az újságírás között Törökbálint falugazdájaként dolgoztam. Jelenleg Diósd településüzemeltetési főelőadója vagyok, de munkám része a közterületeken folyó beruházások lebonyolításában való közreműködés is. Szakterületemen és az energetika témakörében folyamatosan képzem magam Vesszőparipám a környezetvédelem, a professzionális településüzemeltetés, valamint a lakosságért létező közigazgatás. Működésemet csak a tisztesség és a racionalitás talaján mozogva tudom elképzelni. Azon falubelijeim támogatására számítok, akik olyan képviselőt szeretnének, aki meg tudja őrizni őszinte, kiismerhető, puritán egyéniségét, és nem csak mondja, hogy a közjóért akar dolgozni.

8 A Z Ú J T Ö R Ö K B Á L I N T P R O G R A M > I N T É Z M É N Y R E N D S Z E R Kiemelten fontos egy új Polgármesteri Hivatal megépítése, ezzel megteremtünk egy nyitott, emelt színvonalú szolgáltató Hivatalt. A hivatali munka során kiemelt követelményként fogalmazzuk meg a felkészültséget, az igényességet, a pontosságot, az ügyfelekkel szembeni udvariasságot és segítőkészséget. A személyes ügyintézés mellett szorgalmazzuk az elektronikus ügyintézés kiterjedt alkalmazását is. Az önkormányzat munkáját az átláthatóság, a tiszta, demokratikus működés fogja jellemezni. Elengedhetetlennek tartjuk mindehhez a civil kontroll erősítését. Nagy hangsúlyt fektetünk a népességkövető intézményfejlesztésekre, ezért a hosszú távú folyamatokat szem előtt tartva bővítjük a bölcsődei, óvodai, iskolai férőhelyeket. A bölcsődebővítéssel és a megvalósuló hatcsoportos óvoda felépítésének, a meglevők felújításának, szükség szerinti bővítésének elősegítésével elérjük, hogy a szülőknek ne kelljen a szomszédos településeken, illetve Budapesten helyet keresniük gyermekeiknek. Megvizsgáljuk egy önálló középiskola megvalósításának tervét. Lehetőséget teremtünk a speciális nevelési igényű gyermekek ellátására, és ugyanilyen fontosnak tartjuk a nyelvi képzés színvonalának emelését, a zeneiskola támogatását is. Jövőnk záloga az ifjúság, ezért a kiváló eredményű középiskolai és felsőoktatásban tanulók települési ösztöndíjának megerősítését szívügyünknek tartjuk. Vállaljuk a már építésre előkészített játékcsarnok-uszoda megvalósítását és a gazdaságos üzemeltetési feltételek kialakítását. A település fejlődése továbbra is indokolttá teszi a városi rang megszerzését. Nem elsősorban a státusz miatt, hanem az ezzel járó többletforrás érdekében, a még jobb közszolgáltatási színvonal elérése céljából. > T E L E P Ü L É S F E J L E S Z T É S A júliusi törvénymódosítás révén az iparűzési adó, mint települési saját bevétel továbbra is stabil, kiszámítható fejlődést tesz lehetővé. Arra törekszünk, hogy a településfejlesztési programok megvalósításához minél több uniós és hazai pályázati forrást vonjunk be. A több települést is érintő feladatok megoldásában pedig közösen munkálkodunk a szomszédos településekkel, elkötelezettek vagyunk a többcélú kistérségi társulás megerősítésében. Megkülönböztetett figyelemmel tekintünk azokra a fejlesztési területsávokra, melyek otthont adhatnak a tudásigényes és környezetkímélő kereskedelmi és szolgáltatótevékenységeknek. A korábbi időszak döntéseit tudomásul vesszük, ugyanakkor szakítunk az indokolatlan belterületbe vonások támogatásával. Tudjuk: a megvalósuló beruházásoknak alapvető szerepük van abban, hogy a további fej-

9 lesztésekhez szükséges forrásokat meg tudja teremteni a település, illetve a helyi munkalehetőségek kibővítésével segítse az elhelyezkedni kívánó lakosokat. A környező települések versenyét is figyelembe véve vonzó helyi adókörnyezetet teremtünk ahhoz, hogy máshonnan elcsábíthassa Törökbálint a telephelyet kereső beruházókat. A település vállalkozói közötti együttműködést segítendő egy vállalkozói adatbázist hozunk létre, melyben megtalálhatóak lesznek egyfelől a településen munkálkodó vállalkozók adatai, másfelől a település még rendelkezésre álló, telephelyként hasznosítható szabad területei. Az adatbázis alapján mód nyílhat vállalkozói fórumok szervezésére igény szerinti, például adózási, pályázati ismeretek terjesztése céljából. Törökbálint kertvárosi jellegének megőrzésére törekszünk, melynek eszköze egyrészt a határozott településfejlesztési koncepció a beépített területek, az építési lehetőségek szigorú szabályozásával, másrészt az elkészült létesítmények következetes hatósági ellenőrzése. Ezért támogatjuk az ipari létesítmények átirányítását a lakóövezetből az ipari övezetekbe. Törökbálint kellemes környezete nemcsak az erdők, kertek adta tájképi szépséget kell hogy jelentse, hanem a hagyományait a lehető legteljesebb mértékben megőrző, de a mai igényeknek megfelelő infrastrukturális, kulturális, szabadidős lehetőségeket kínáló attraktív miliőt is. Elsőrendű feladatunk ennek keretében az igazán szemet gyönyörködtető, szellős, növényzetben gazdag településközpont kialakítása az Ófalu helyreállításával, a főutcák újjáépítésével. Szándékunkban áll nagyszámú közönség befogadását biztosító, kültéri rendezvényekre alkalmas rendezett közösségi terek kialakítása. Elősegítjük a leendő sétálóutcák mentén kis kávézók, üzletek létesítését. Kívánatosnak tartjuk több ponton a településtérkép megjelenítését, a házszámok végleges rendezését is. A külterületeken lakók számára kiszámítható fejlődési lehetőséget vázolunk fel, előmozdítjuk a Pistály és az Anna-hegy, mint elkülönült településrészek Törökbálint életébe való bekapcsolását. A biztonságos gyalogosközlekedés érdekében szükségesnek tartjuk a járdaépítést és a közvilágítás kiépítését a Diósdi út, illetve a DEPO Raktárváros irányába. Az élhető környezetet nagymértékben befolyásolja a közbiztonság minősége. A lakosság biztonságérzetét javítani szándékozzuk, szorgalmazzuk térfigyelő rendszerek kiépítését, a rendszeres rendőri, polgárőri jelenlétet és a sebességmérő radarok elhelyezését. > K Ö Z L E K E D É S Célként fogalmazódik meg bennünk, hogy felértékelődjön a környezetkímélőbb elővárosi vasúti közlekedés lehetősége. Az országosan kiemelt feladatként jelentkező agglomerációs vasútvonalak fejlesztésével párhuzamosan korszerűsítjük a törökbálinti vasútállomást. A személygépkocsival és kerékpárral érkezők részére az őrzött parkolás lehetőségét megvizsgáljuk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az autóbuszközlekedés jelenlegi járatsűrűsége megmaradjon és összhangba kerüljön a vasúti közlekedéssel. A települési utak burkolatának állapota az elmúlt években sokat romlott, egyrészt, mert jelentősen növekedett az utak forgalmi terhelése, másrészt, mert az állagromlás ütemével nem tartottak lépést a felújítási munkák. Megérett a helyzet arra, hogy sor kerüljön a sebességcsökkentő eszközök beépítésére, a balesetveszélyes csomópontok átala-

10 kítására, a szükséges újraaszfaltozásra, a hiányzó útszegélyek, kulturált parkolók kiépítésére, a járdafelületek bővítésére, valamint a felszíni csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésére. Megkönnyítjük a szomszédos települések elérhetőségét, ezáltal lecsökkenhet az utazási idő, javulhat a munkavállalási lehetőségek kiaknázhatósága. Így az Érd Sóskút Biatorbágy Budaörs Törökbálint Diósd Érd közötti menetrend szerinti körforgalmú közlekedés igényeinek kielégítéséért konkrét lépéseket teszünk. Szorgalmazzuk, hogy Diósddal közösen vizsgáljuk meg a 13-as BKV-busz Törökbálintig való meghosszabbításának lehetőségét. Folytatjuk az autóbusz-megállók átépítését és a végállomás ésszerűbb helyre történő áttelepítésének előkészítését. A település forgalmi terhelését tompítani szükséges, ezért támogatjuk a Diósdi és a Raktárvárosi utat összekötő út kiépítését, illetve a település ezen elkerülő útjának jövőbeni folytatását. Ez a beruházás többféle előnyt is kínál: megnöveli a terület befektetővonzó képességét, és lehetőséget teremt egy második Tükörhegyi kijárat építésére is. Az M0-s körgyűrű kiszélesítése forgalomnövekedéssel jár, ennek környezetterhelő hatásaitól óvni kell a törökbálintiakat. Gondoskodunk arról, hogy az M0-s építése együtt járjon egy hatékonyabb zajvédelem kiépítésével. > E G É S Z S É G Ü G Y É S S Z O C I Á L I S E L L Á T Á S Szorgalmazzuk az egészségügyi ellátórendszer teljes körű felülvizsgálatát. Törekszünk a szakrendelések szervezettebbé tételére, illetve a rendelők korszerűsítésére, hogy mérséklődjön a zsúfoltság, csökkenjen a várakozási idő. Fontosnak tarjuk, hogy az egészségi állapot javítását célzó szűrővizsgálatok helyben is elérhetőek legyenek. Felvállaljuk a szociális ellátást biztosító intézményekre jellemző helyszűke, szakemberhiány, a korszerűtlen felszereltség miatti gondok leküzdését. A kistérséggel együttműködve kezdeményezzük az idősek és a fogyatékkal élők ellátásának hatékonyabb megszervezését, például a családsegítés, házi segítségnyújtás területén. Erősítjük az ingyenes vagy csekély térítési díjas napközis táborok megszervezését, a szociális alapokra helyezett étkezési és tankönyvtámogatást.. Indokoltnak tarjuk szociális, illetve önkormányzati bérlakások, fecskeházak építését, melyhez átfogó lakáskoncepció kidolgozását irányozzuk elő. > K U L T Ú R A, S Z Ó R A K O Z Á S, C I V I L S Z E R V E Z E T E K Élni fogunk a megteremtett lehetőséggel, élettel teli, gazdag szabadidős és kulturális programokat kínáló, nyitott közösségi teret, Művelődési Házat és Könyvtárat működtetünk.

11 A települési kábeltelevíziós rendszer teljes kiépítése mellett szorgalmazzuk azt is, hogy a helyi TB TV adásait a kistérség más televíziói is átvegyék, valamint a törökbálintiak is megtekinthessék a környező települések híradásait. Ennek érdekében a helyi televízió adásidejének növelését, technikai feltételeinek javítását, programjainak színesítését, nyitottabbá tételét kezdeményezzük. Egyre komolyabb szerep hárul a civil szervezetekre, melyek már jelenleg is derekasan kiveszik részüket a törökbálinti közéletből. Rendkívül sokszínű az egyesületek, alapítványok, klubok palettája, melyek fáradhatatlanul ontják magukból azokat a kulturális rendezvényeket, melyek a hagyományok ápolásának, a szabadidő kulturált eltöltésének örömére jönnek létre. Ezért elengedhetetlen a civil szervezetek támogatási rendszerének átláthatóvá tétele, a helyi és a kistérségi szervezetekkel való együttműködés erősítése. Számítunk a Nyugdíjas Klub, a Faluszépítők, a Kerekdomb Környezetvédelmi Egyesület és a település összes hagyományokkal rendelkező szerveződésének tapasztalatára, kezdeményezőkészségére. A Süssennel, Székelyudvarhellyel, Bük nagyközséggel fenntartott települési kapcsolatot szándékunkban áll bővebb tartalommal megtölteni, széleskörűvé tenni. A hazai partneri kapcsolat elsősorban kulturális és sport jellegű együttműködése mellett jövőbeni célunk a gyógyturizmusban rejlő lehetőségek kiaknázása és a csereüdültetés is. > T U R I Z M U S, S P O R T, K Ö R N Y E Z E T V É D E L E M A turizmus helyi, illetve térségi kiépülésének támogatására a térség turizmusfejlesztési programjának része kell legyen a törökbálinti látnivalók és az aktív kikapcsolódásra érdemes területek népszerűsítése. Törökbálint turistabarát településsé formálásában szándékunk szerint jelentős szerep juthat a települést érintő gyalogtúráknak és kerékpártúráknak. Kerékpárkörút létesítését szorgalmazzuk a kistérség berkein belül Budaörs Törökbálint Biatorbágy Páty Budakeszi Budaörs, illetve Budaörs Törökbálint Biatorbágy Etyek Pusztazámor Sóskút Érd Törökbálint Budaörs irányában. A kerékpárút-hálózat kiépítésével vagy az elkülönített kerékpársáv kialakításával együtt kell, hogy járjon tárolók, vizesblokkok, esőbeállók, hulladékgyűjtők felállítása is. A sportot szeretőkre is gondolunk. Az uszodaépítés előkészítő munkálatainak folytatásán túl szeretnénk bővíteni a fiatalok sportolási lehetőségeit, hangsúlyt helyezünk a tömegsport formáira is, mint például kerékpározás, futás, labdajátékok. Tovább folytatjuk a játszóterek kialakítását és a meglévők korszerűsítését annak érdekében, hogy a legkisebbek is részesedhessenek a mozgás öröméből. Gondot kell fordítanunk a település szervezett takarítására, ennek részeként a patakmeder megtisztítására, az erdőterületek igazi erdővé tételére. Jól működő hulladékudvart fogunk működtetni, emellett figyelmet fordítunk a zöldhulladék komposztálására, illetve a hó folyamatos eltakarítására. Szorgalmazzuk a légszennyezés csökkentését célzó intézkedéseket. Mindent megteszünk az M7-es autópályát övező zajvédő falak hiányzó szakaszainak megépítéséért, mely tovább enyhítheti a zajszennyezést és az épületek rezgésből eredő kárait. Folytatjuk a mezőgazdasági területek mentesítését az egészségre káros növényektől. Minden eszközt igénybe kívánunk venni, hogy gátat szabjunk a parlagfű, feketeüröm és egyéb allergiát okozó növények terjedésének. Ezzel is szolgálni kívánjuk azokat a törökbálintiakat, akik egészségesebb környezetben kívánják élni életüket.

12 AJÁNLÓCÉDULÁJÁT AZ ALÁBBIAK SZERINT TÖLTSE KI: POLGÁRMESTERJELÖLT KELLER LÁSZLÓ MSZP-CIF KÉPVISELŐJELÖLT MEGYEI LISTA MSZP AJÁNLÓCÉDULÁK GYŰJTÉSE: augusztus óra között augusztus óra között augusztus óra között szeptember óra között HELYSZÍN: CBA áruház előtt POSTALÁDÁBA: Törökbálint, Munkácsy M. u. 43. VÁLASZTÁSI ÜGYELET: Törökbálint, Munkácsy M. u. 43., hétköznap óra között. Időszaki kiadvány I. évfolyam 1. szám Kiadja: az MSZP Törökbálinti Helyi Szervezete Felelős kiadó: Fürész János Szerkesztette: Takács Zsolt Layout: ArtContact (Lates Tamás) Készült: 4000 példányban

ÉLHETÔBB ETYEKÉRT EGYESÜLÉS

ÉLHETÔBB ETYEKÉRT EGYESÜLÉS 8-oldalas 2010.09.02 10:46 Page 1 Azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne! ÉLHETÔBB ETYEKÉRT EGYESÜLÉS Az Élhetôbb Etyekért Egyesülés csapatának célja, hogy szebbé, jobbá tegyük lakóhelyünket.

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA 2010. XII. évfolyam, 7. szám Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 4110 BIHARKERESZTES, SZÉCHENYI U. 57. SZÁM TÁJÉKOZTATÓ A választási eljárásról szóló

Részletesebben

Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása

Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XV. ÉVFOLYAM 2010. SZEPTEMBER VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM Választási különszám Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása 2010/SZEPTEMBER

Részletesebben

Cselekvési irányok 2010-2014

Cselekvési irányok 2010-2014 Cselekvési irányok 2010-2014 Programfuzet_148x210_20100809.indd 5 2010.08.10. 15:00 Programfuzet_148x210_20100809.indd 6 2010.08.10. 15:00 Cselekvési irányok 2010-2014 Tisztelt Tatabányai Választópolgárok!

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2010.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2010. ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2010. A MARTONVÁSÁRI, POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS ELŐZETES PROGRAMTERVEZETE mottó: Nem a háztetők, a falak, a hidak, vagy a csatornák azok, amelyek a várost magát megteremtik, hanem hogy

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA. a 2015-2019. évekre

GAZDASÁGI PROGRAMJA. a 2015-2019. évekre .../2015. (VII. ) önkormányzati határozat melléklete KŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA a 2015-2019. évekre Kőtelek, 2015. július. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. HELYZETELEMZÉS... 3

Részletesebben

30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA

30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA 30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019.

Részletesebben

Választ Szigetmonostor

Választ Szigetmonostor 2014. augusztus - szeptember XX. 8-9. Választ Szigetmonostor Polgármester- és képviselő jelöltek 2014. A Helyi Választási Bizottság által, a 2014. október 12-én tartandó helyi önkormányzati képviselő és

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2014-2019. tervezet

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2014-2019. tervezet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Gazdasági Programja 2014-2019 tervezet 1 Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -ában foglaltak értelmében a képviselő-testületnek

Részletesebben

POLGÁRMESTER JELÖLTEK BALATONKENESÉN:

POLGÁRMESTER JELÖLTEK BALATONKENESÉN: KÜLÖNKIADÁS 2014. SZEPTEMBER Balatonkenese Város Jegyzõjétõl mint a Helyi Választási Iroda Vezetõjétõl H I R D E T M É N Y Értesítem a lakosságot, hogy Balatonkenese Helyi Választási Bizottsága a 2014.

Részletesebben

Decs nagyközség gazdasági programjának, fejlesztési tervének elfogadása

Decs nagyközség gazdasági programjának, fejlesztési tervének elfogadása Az előterjesztés száma: 36/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. február 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére Decs nagyközség

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM TERVEZETE

GAZDASÁGI PROGRAM TERVEZETE ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAM TERVEZETE 2014-2019. ÉVEKRE I. BEVEZETŐ A gazdasági program elkészítéséről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, többször módosított 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Tököli Tükör válsztási melléklete

Tököli Tükör válsztási melléklete Választási melléklet Tököli Tükör válsztási melléklete Tisztelt választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

KIK KERÜLNEK A KÖZGYÛLÉSBE? MINDENT A VÁLASZTÁSRÓL BEMUTATKOZNAK A POLGÁRMESTERJELÖLTEK ÉS A KÉPVISELÔJELÖLTEK

KIK KERÜLNEK A KÖZGYÛLÉSBE? MINDENT A VÁLASZTÁSRÓL BEMUTATKOZNAK A POLGÁRMESTERJELÖLTEK ÉS A KÉPVISELÔJELÖLTEK 24. ÉVF. 34. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. SZEPTEMBER 27. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP KIK KERÜLNEK A KÖZGYÛLÉSBE? MINDENT A VÁLASZTÁSRÓL BEMUTATKOZNAK A POLGÁRMESTERJELÖLTEK ÉS A KÉPVISELÔJELÖLTEK Kôszeg legnagyobb

Részletesebben

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával Integrált településfejlesztési stratégia Fejlõdés a közösség erejével Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával NAGYKOVÁCSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Elfogadva a 33/2015. (III.19.)

Részletesebben

Választási különszám 2014.

Választási különszám 2014. 2. oldal 2014. választási különszám Választási különszám 2014. Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a kiadványban a jelölteket ABC sorrendben mutatjuk be. A szerkesztőség kijelenti, hogy a jelöltek által leadott

Részletesebben

EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2015-2019. évre

EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2015-2019. évre EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. évre Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok gazdasági

Részletesebben

Választási különzámainkat az önkormányzat

Választási különzámainkat az önkormányzat SZÁZ HA LOM BAT TAI írtükör VÁ RO SI KÖZ ÉLE TI LAP www.hirtukor.hu VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM IN GYE NES 2014. október 9. Ismét választunk Október 12-én Százhalombattán arról fogunk szavazni, kik képviseljenek

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Választópolgárok! KÜLÖNSZÁM www.tahitotfalu.hu 2014. SZEPTEMBER Önkormányzati választás 2014. A települési és a megyei önkormányzatok választására 2014. október 12-én kerül sor, melyrôl minden választópolgár személyre szóló

Részletesebben

PESTERZSÉBET INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

PESTERZSÉBET INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA PESTERZSÉBET INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzatának 2014-2019. évre szóló gazdasági programja

Neszmély Község Önkormányzatának 2014-2019. évre szóló gazdasági programja Neszmély Község Önkormányzatának 2014-2019. évre szóló gazdasági programja Készítette: Janovics István polgármester Elfogadta: Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 32/2015. (III.25.) sz.

Részletesebben

DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja

DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja 2014. szeptember Feladatok és fejlesztések az előttünk álló öt évben Beszélgetés Dr. Láng Zsolt polgármesterrel 2 DOMBOLDAL - a polgári összefogás lapja Felelősséggel

Részletesebben

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019. évre Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok

Részletesebben

G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A

G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A Város ának G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A A. ÉVEKRE 1 BEVEZETŐ Jogszabályi háttér: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 116. -a értelmében: (1)

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezető A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

Paksi Hírnök. Polgármesterjelöltek 2010. Hajdú János Kozmann György Mezõsi Árpád

Paksi Hírnök. Polgármesterjelöltek 2010. Hajdú János Kozmann György Mezõsi Árpád Fotó: Molnár Gyula Hamvas István az atomerõmû élén Cikkünk a 16. oldalon Paksi Hírnök Az írás megmarad. XIX. ÉVF. 18. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2010. SZEPTEMBER 24. Polgármesterjelöltek 2010 Hajdú János Kozmann

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2010-2014. közötti ciklusra

Apátfalva Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2010-2014. közötti ciklusra Apátfalva Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2010-2014. közötti ciklusra A program egy négy esztendőre szóló cselekvési terv, mely meghatározza a megoldandó feladatokat a reálisan megvalósítható

Részletesebben

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben