10PONTJA AZ ÚJ TÖRÖKBÁLINT NYITOTT, MAGAS SZÍNVONALON SZOLGÁLTATÓ POLGÁRMESTERI HIVATAL TISZTA, DEMOKRATIKUS HELYI KÖZÉLET, ERŐS CIVIL KONTROLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10PONTJA AZ ÚJ TÖRÖKBÁLINT NYITOTT, MAGAS SZÍNVONALON SZOLGÁLTATÓ POLGÁRMESTERI HIVATAL TISZTA, DEMOKRATIKUS HELYI KÖZÉLET, ERŐS CIVIL KONTROLL"

Átírás

1

2 AZ ÚJ TÖRÖKBÁLINT 10PONTJA NYITOTT, MAGAS SZÍNVONALON SZOLGÁLTATÓ POLGÁRMESTERI HIVATAL TISZTA, DEMOKRATIKUS HELYI KÖZÉLET, ERŐS CIVIL KONTROLL NÉPESSÉGNÖVEKEDÉSSEL LÉPÉST TARTÓ FEJLESZTÉSEK IGÉNYES TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS FELZÁRKÓZÓ HÁTRÁNYOS TELEPÜLÉSRÉSZEK VONZÓ HELYI ADÓKÖRNYEZET MUNKAHELYTEREMTÉS TUDÁSIGÉNYES ÉS KÖRNYEZETKÍMÉLŐ VÁLLALKOZÁSOKKAL ERŐSÖDŐ KERTVÁROSI JELLEG RENDEZETT TELEPÜLÉSKÉP EGÉSZSÉGESEBB KÖRNYEZET

3 Tisztelt Választópolgárok, Kedves Törökbálintiak! Hosszú évek óta különös vonzalommal tekintek Törökbálintra. Egykori szülőhelyemet idézi a hegyek szegélyezte házak sora, az erdő által körbeölelt, megbúvó focipálya, a sok-sok kedves szavú ember. Bizonyára vannak, akiket meglepetésként ér és vannak, akik örömmel értesülnek arról, hogy az őszi önkormányzati választáson itt, Törökbálinton polgármesterjelöltként is találkozhatnak személyemmel. Az országgyűlési választások sikere után többekben megfogalmazódott az a gondolat, hogy annak a céltudatos, a választókerületi településekért született programnak, melyet a kampányban letettem a választópolgárok asztalára, lenne helye Törökbálinton is: az megteremtését jelenthetné. Hitvallásomban az erős vállalkozásokra, a fejlett intézményrendszerre és közszolgáltatásokra, a kulturált környezetre, a békességre helyeztem a hangsúlyt. Mindezekre a vágy itt Törökbálinton is különös erővel jelenik meg: szükség van még több helyi vállalkozásra, egy nyitott, barátságos Hivatalra, kényelmet teremtő szolgáltatásokra, az itt lakókért, a törökbálintiakért. Alapos mérlegelés után vállalkozom arra, hogy az MSZP és a Civil Fórum jelöltjeként alternatívát kínáljak a település lakói számára. Nem valakikkel szemben határozom meg azokat a feladatokat, melyek segítségével új lehetőségek nyílhatnak meg, hanem valamiért, egy létrehozásáért kérek polgármesterjelöltként bizalmat Önöktől. Természetesen a változtatások végrehajtásához szükség van egy felkészült, tisztességes, a közösség érdekét mindig szem előtt tartó csapatra, ezért kérem, ismerkedjenek meg a képviselőjelöltjeinkkel és programunk fő irányaival. Köszönöm támogatásukat. Telefon: Web: Keller László országgyűlési képviselő polgármesterjelölt

4 K É P V I S E L Ő J E L Ö LT J E I N K DR. SZENTMIKLÓSI-TÓTH TAMÁS 1. körzet Közgazdaság-tudományi és jogi egyetemet végeztem. Tizenöt éve alapítottam első könyveléssel és gazdasági tanácsadással foglalkozó cégemet. Jelenleg ügyvéd, adótanácsadó vagyok. Öt éve élek feleségemmel és kislányommal Tükörhegyen, ezért is szeretném elérni, hogy Tükörhegy szerves részévé váljon Törökbálintnak. Hiszem, hogy egy település felemelkedése csak lakóinak, vállalkozóinak együttes eredményeire épülhet. Célom, hogy nem csupán mindennapi cselekvéseimmel, hanem tudatos munkával is elősegítsem Törökbálint fejlődését, kiemelkedő szerepet biztosítva a helyi vállalkozásoknak. PAPP BÉLA 2. körzet Szociológus, matematika fizika szakos középiskolai tanár vagyok. 54 éve élek Törökbálinton, előbb a Rudák-telepen, majd az Újtelepen, és 40 éve az Alsóerdősor utcában. 6 éve vagyok önkormányzatunk képviselője, 4 éve Törökbálint egyik alpolgármestere. Az elmúlt években támogattam a hátrányos településrészek felzárkóztatását, a jövőben segítem a település egészének arányos fejlesztését. A évi önkormányzati választásokon egy jól szervezett és felkészült csapat tagjaként kérem a választók bizalmát. Bízom abban, hogy a tisztességgel és lelkiismeretesen végzett közéleti munka elismeréseként egyéni képviselővé választanak. FICSÓR BÁLINT 3. körzet Műszaki tanárként mentem nyugdíjba, 2 gyermekem és 6 unokám van. A 16 esztendős képviselői munka a tapasztalatok széles tárházával ruházott fel. Nagyon sokat tettem azért, hogy a Felsővár és a Pistály előrelépjen. Nem rajtam múlt, hogy ezen a területen még sok a teendő. A megkezdett munkát egy új szellemű testülettel tudom kiteljesíteni. Ennek révén mindent megteszek annak érdekében, hogy az ófalusi részen megoldódjon a csapadékvíz-elvezetés, a kisbusz a Felsővár utca végéig közlekedjen, a Józsefhegy utcában megépüljön a támfal és megújuljon az utcaburkolat, a Pistályban elkészüljön a szabályozási terv, amely az önerős fejlesztések alapja lehet. Ehhez kérem a település lakóinak támogatását.

5 GÁLDI GYÖRGY 4. körzet 43 éves, 13 éve Bálinton élő, 13 éve bankban dolgozó, 3 fiát feleségével nevelő, egyéni kerületben harmadszor induló közlekedésmérnök-közgazdász vagyok. Visszaköszön a hármas szám. Pedig közepes soha nem szerettem lenni, ha valamibe az ember belekezd, azt végezze is el becsülettel. Az elmúlt bő 3 évben 3 fórumon: a képviselő-testületben, a Pénzügyi, ill. a Beruházási és Fejlesztési Bizottságban mindig szakmai alapon, mindig településünk lakóinak rövid és hosszabb távú érdekeit szolgálva dolgoztam. Látom (rész-)eredményét a munkának. De a rengeteg elszalasztott lehetőséget, hiányosságot is. Az ÚJ TÖRÖKBÁLINT -on ezek számát fogjuk csökkenteni. Legalább harmadolni... DR. SZEDLAY GYÖNGYI 5. körzet Biológusként végeztem, 18 évig voltam az ELTE oktatója. Jelenleg klinikai kutatási munkatársként dolgozom. Törökbálint különleges adottságú település. Közel húsz éve hetek alatt elvarázsolt a sokszínű környezet: az erdő, a patak, a dombok, a békés utcácskák. De a legfőbb varázslat mégis az a pezsgő élet, ami egyedülállóvá teszi ezt a falut. Az elmúlt években igyekeztem ehhez én is hozzáadni, amit tudok: tízéves múlt a Kerekdomb Környezetvédelmi Egyesület, amelynek alapító elnöke vagyok. Képviselőként azért szeretnék dolgozni, hogy az itt lakók és az ezután ideérkezők is elégedetten, egészséges környezetben élhessenek, a természet megóvása mellett megteremtsük a környezethez méltó középületeket és közterületeket is. HOCHBAUM PÁL 6. körzet Bécsben jogot végeztem. Németül, angolul és franciául beszélek, nyomdaiparral foglalkozom. Négy éve dolgozom a településért a Civil Fórum egyik alapítójaként. A Településtervezési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke vagyok. Az egységes utcakép és az élhető környezet kialakításán munkálkodom. Kiemelten fontos feladatnak tartom a települési utak kulturált felújítását, kerékpárutak építését, a kiépített parkolók, az útszegélyek, a járdák, a csapadékelvezető árkok mai igényeknek megfelelő átalakítását. Tevékenységemmel segítséget nyújtok az ápolt, parkosított településközpont létrehozásához, megoldást keresek a zöldhulladék kezelésének gondjára, szívügyemnek tekintem a csend védelmét.

6 K É P V I S E L Ő J E L Ö LT J E I N K PÉNZES JÓZSEFNÉ WENDLER ÉVA 7. körzet Óvodapedagógus vagyok A Bóbita Napköziotthonos Óvodában dolgozom az intézmény vezetőjeként. Férjemmel, két gyermekemmel az Árnyas utcában élünk. Biztos vagyok benne, hogy tapasztalatomat, szakmai érdekérvényesítő képességemet a képviselő-testület tagjaként a település hasznára tudom fordítani. Az megvalósulásáért szeretnék dolgozni, ebben a munkában komolyan számítok az Önök aktív részvételére, mert hiszek a közösség erejében, az összefogásban, a közösségi célok megvalósíthatóságában. Ehhez szeretném újraéleszteni Önökben az érdeklődést, a hitet: érdemes! A képviselői munkát választókörzetem és településünk minden lakója iránti elkötelezettséggel, a közösségi érdekek mindenekfelett álló fontosságának elismerésével fogom végezni. FÜRÉSZ JÁNOS 8. körzet Végzettségem villamosmérnök, jelenleg műszaki biztonsági projektek irányításával foglalkozom. Települési ismereteimet a Törökbálinton eltöltött közel 60 év biztosítja. A képviselő-testület Ifjúsági és Sportbizottságának elnöke vagyok. Tevékenységem középpontjában a törökbálinti sportlétesítmények, a verseny-, iskolai és tömegsport fejlesztése és az ezzel kapcsolatos szabályozások megalkotása áll. Átfogóan fogok foglalkozni az új uszoda és sportcentrum kínálta lehetőségek szervezésével, a rendszeres sportolás feltételeinek megteremtésével. Ezért segítséget nyújtok az igények szerinti erdei kerékpárút, futópálya, teniszpálya megvalósításához is. TÓTH BERTALAN 9. körzet Okleveles gépészmérnök, helyi vállalkozó vagyok. Húsz éve élek Törökbálinton feleségemmel és egyetemista, illetve középiskolás fiaimmal. A Beruházási Bizottság külsős tagjaként alaposan megismertem a település gondjait, lehetőségeit és a megoldandó feladatokat. Támogatom a település közbiztonságának javítását, a közterületek színvonalasabbá tételét. Önkormányzati képviselőként elkötelezetten fogok dolgozni a körzet gyorsabb fejlődéséért, tudásommal és tapasztalatommal elősegítem az önkormányzati munka hatékonnyá válását.

7 BÁLINT EDGÁRD 10. körzet Két gyermekem van, legkedvesebb hobbim az újságírás között Törökbálint falugazdájaként dolgoztam. Jelenleg Diósd településüzemeltetési főelőadója vagyok, de munkám része a közterületeken folyó beruházások lebonyolításában való közreműködés is. Szakterületemen és az energetika témakörében folyamatosan képzem magam Vesszőparipám a környezetvédelem, a professzionális településüzemeltetés, valamint a lakosságért létező közigazgatás. Működésemet csak a tisztesség és a racionalitás talaján mozogva tudom elképzelni. Azon falubelijeim támogatására számítok, akik olyan képviselőt szeretnének, aki meg tudja őrizni őszinte, kiismerhető, puritán egyéniségét, és nem csak mondja, hogy a közjóért akar dolgozni.

8 A Z Ú J T Ö R Ö K B Á L I N T P R O G R A M > I N T É Z M É N Y R E N D S Z E R Kiemelten fontos egy új Polgármesteri Hivatal megépítése, ezzel megteremtünk egy nyitott, emelt színvonalú szolgáltató Hivatalt. A hivatali munka során kiemelt követelményként fogalmazzuk meg a felkészültséget, az igényességet, a pontosságot, az ügyfelekkel szembeni udvariasságot és segítőkészséget. A személyes ügyintézés mellett szorgalmazzuk az elektronikus ügyintézés kiterjedt alkalmazását is. Az önkormányzat munkáját az átláthatóság, a tiszta, demokratikus működés fogja jellemezni. Elengedhetetlennek tartjuk mindehhez a civil kontroll erősítését. Nagy hangsúlyt fektetünk a népességkövető intézményfejlesztésekre, ezért a hosszú távú folyamatokat szem előtt tartva bővítjük a bölcsődei, óvodai, iskolai férőhelyeket. A bölcsődebővítéssel és a megvalósuló hatcsoportos óvoda felépítésének, a meglevők felújításának, szükség szerinti bővítésének elősegítésével elérjük, hogy a szülőknek ne kelljen a szomszédos településeken, illetve Budapesten helyet keresniük gyermekeiknek. Megvizsgáljuk egy önálló középiskola megvalósításának tervét. Lehetőséget teremtünk a speciális nevelési igényű gyermekek ellátására, és ugyanilyen fontosnak tartjuk a nyelvi képzés színvonalának emelését, a zeneiskola támogatását is. Jövőnk záloga az ifjúság, ezért a kiváló eredményű középiskolai és felsőoktatásban tanulók települési ösztöndíjának megerősítését szívügyünknek tartjuk. Vállaljuk a már építésre előkészített játékcsarnok-uszoda megvalósítását és a gazdaságos üzemeltetési feltételek kialakítását. A település fejlődése továbbra is indokolttá teszi a városi rang megszerzését. Nem elsősorban a státusz miatt, hanem az ezzel járó többletforrás érdekében, a még jobb közszolgáltatási színvonal elérése céljából. > T E L E P Ü L É S F E J L E S Z T É S A júliusi törvénymódosítás révén az iparűzési adó, mint települési saját bevétel továbbra is stabil, kiszámítható fejlődést tesz lehetővé. Arra törekszünk, hogy a településfejlesztési programok megvalósításához minél több uniós és hazai pályázati forrást vonjunk be. A több települést is érintő feladatok megoldásában pedig közösen munkálkodunk a szomszédos településekkel, elkötelezettek vagyunk a többcélú kistérségi társulás megerősítésében. Megkülönböztetett figyelemmel tekintünk azokra a fejlesztési területsávokra, melyek otthont adhatnak a tudásigényes és környezetkímélő kereskedelmi és szolgáltatótevékenységeknek. A korábbi időszak döntéseit tudomásul vesszük, ugyanakkor szakítunk az indokolatlan belterületbe vonások támogatásával. Tudjuk: a megvalósuló beruházásoknak alapvető szerepük van abban, hogy a további fej-

9 lesztésekhez szükséges forrásokat meg tudja teremteni a település, illetve a helyi munkalehetőségek kibővítésével segítse az elhelyezkedni kívánó lakosokat. A környező települések versenyét is figyelembe véve vonzó helyi adókörnyezetet teremtünk ahhoz, hogy máshonnan elcsábíthassa Törökbálint a telephelyet kereső beruházókat. A település vállalkozói közötti együttműködést segítendő egy vállalkozói adatbázist hozunk létre, melyben megtalálhatóak lesznek egyfelől a településen munkálkodó vállalkozók adatai, másfelől a település még rendelkezésre álló, telephelyként hasznosítható szabad területei. Az adatbázis alapján mód nyílhat vállalkozói fórumok szervezésére igény szerinti, például adózási, pályázati ismeretek terjesztése céljából. Törökbálint kertvárosi jellegének megőrzésére törekszünk, melynek eszköze egyrészt a határozott településfejlesztési koncepció a beépített területek, az építési lehetőségek szigorú szabályozásával, másrészt az elkészült létesítmények következetes hatósági ellenőrzése. Ezért támogatjuk az ipari létesítmények átirányítását a lakóövezetből az ipari övezetekbe. Törökbálint kellemes környezete nemcsak az erdők, kertek adta tájképi szépséget kell hogy jelentse, hanem a hagyományait a lehető legteljesebb mértékben megőrző, de a mai igényeknek megfelelő infrastrukturális, kulturális, szabadidős lehetőségeket kínáló attraktív miliőt is. Elsőrendű feladatunk ennek keretében az igazán szemet gyönyörködtető, szellős, növényzetben gazdag településközpont kialakítása az Ófalu helyreállításával, a főutcák újjáépítésével. Szándékunkban áll nagyszámú közönség befogadását biztosító, kültéri rendezvényekre alkalmas rendezett közösségi terek kialakítása. Elősegítjük a leendő sétálóutcák mentén kis kávézók, üzletek létesítését. Kívánatosnak tartjuk több ponton a településtérkép megjelenítését, a házszámok végleges rendezését is. A külterületeken lakók számára kiszámítható fejlődési lehetőséget vázolunk fel, előmozdítjuk a Pistály és az Anna-hegy, mint elkülönült településrészek Törökbálint életébe való bekapcsolását. A biztonságos gyalogosközlekedés érdekében szükségesnek tartjuk a járdaépítést és a közvilágítás kiépítését a Diósdi út, illetve a DEPO Raktárváros irányába. Az élhető környezetet nagymértékben befolyásolja a közbiztonság minősége. A lakosság biztonságérzetét javítani szándékozzuk, szorgalmazzuk térfigyelő rendszerek kiépítését, a rendszeres rendőri, polgárőri jelenlétet és a sebességmérő radarok elhelyezését. > K Ö Z L E K E D É S Célként fogalmazódik meg bennünk, hogy felértékelődjön a környezetkímélőbb elővárosi vasúti közlekedés lehetősége. Az országosan kiemelt feladatként jelentkező agglomerációs vasútvonalak fejlesztésével párhuzamosan korszerűsítjük a törökbálinti vasútállomást. A személygépkocsival és kerékpárral érkezők részére az őrzött parkolás lehetőségét megvizsgáljuk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az autóbuszközlekedés jelenlegi járatsűrűsége megmaradjon és összhangba kerüljön a vasúti közlekedéssel. A települési utak burkolatának állapota az elmúlt években sokat romlott, egyrészt, mert jelentősen növekedett az utak forgalmi terhelése, másrészt, mert az állagromlás ütemével nem tartottak lépést a felújítási munkák. Megérett a helyzet arra, hogy sor kerüljön a sebességcsökkentő eszközök beépítésére, a balesetveszélyes csomópontok átala-

10 kítására, a szükséges újraaszfaltozásra, a hiányzó útszegélyek, kulturált parkolók kiépítésére, a járdafelületek bővítésére, valamint a felszíni csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésére. Megkönnyítjük a szomszédos települések elérhetőségét, ezáltal lecsökkenhet az utazási idő, javulhat a munkavállalási lehetőségek kiaknázhatósága. Így az Érd Sóskút Biatorbágy Budaörs Törökbálint Diósd Érd közötti menetrend szerinti körforgalmú közlekedés igényeinek kielégítéséért konkrét lépéseket teszünk. Szorgalmazzuk, hogy Diósddal közösen vizsgáljuk meg a 13-as BKV-busz Törökbálintig való meghosszabbításának lehetőségét. Folytatjuk az autóbusz-megállók átépítését és a végállomás ésszerűbb helyre történő áttelepítésének előkészítését. A település forgalmi terhelését tompítani szükséges, ezért támogatjuk a Diósdi és a Raktárvárosi utat összekötő út kiépítését, illetve a település ezen elkerülő útjának jövőbeni folytatását. Ez a beruházás többféle előnyt is kínál: megnöveli a terület befektetővonzó képességét, és lehetőséget teremt egy második Tükörhegyi kijárat építésére is. Az M0-s körgyűrű kiszélesítése forgalomnövekedéssel jár, ennek környezetterhelő hatásaitól óvni kell a törökbálintiakat. Gondoskodunk arról, hogy az M0-s építése együtt járjon egy hatékonyabb zajvédelem kiépítésével. > E G É S Z S É G Ü G Y É S S Z O C I Á L I S E L L Á T Á S Szorgalmazzuk az egészségügyi ellátórendszer teljes körű felülvizsgálatát. Törekszünk a szakrendelések szervezettebbé tételére, illetve a rendelők korszerűsítésére, hogy mérséklődjön a zsúfoltság, csökkenjen a várakozási idő. Fontosnak tarjuk, hogy az egészségi állapot javítását célzó szűrővizsgálatok helyben is elérhetőek legyenek. Felvállaljuk a szociális ellátást biztosító intézményekre jellemző helyszűke, szakemberhiány, a korszerűtlen felszereltség miatti gondok leküzdését. A kistérséggel együttműködve kezdeményezzük az idősek és a fogyatékkal élők ellátásának hatékonyabb megszervezését, például a családsegítés, házi segítségnyújtás területén. Erősítjük az ingyenes vagy csekély térítési díjas napközis táborok megszervezését, a szociális alapokra helyezett étkezési és tankönyvtámogatást.. Indokoltnak tarjuk szociális, illetve önkormányzati bérlakások, fecskeházak építését, melyhez átfogó lakáskoncepció kidolgozását irányozzuk elő. > K U L T Ú R A, S Z Ó R A K O Z Á S, C I V I L S Z E R V E Z E T E K Élni fogunk a megteremtett lehetőséggel, élettel teli, gazdag szabadidős és kulturális programokat kínáló, nyitott közösségi teret, Művelődési Házat és Könyvtárat működtetünk.

11 A települési kábeltelevíziós rendszer teljes kiépítése mellett szorgalmazzuk azt is, hogy a helyi TB TV adásait a kistérség más televíziói is átvegyék, valamint a törökbálintiak is megtekinthessék a környező települések híradásait. Ennek érdekében a helyi televízió adásidejének növelését, technikai feltételeinek javítását, programjainak színesítését, nyitottabbá tételét kezdeményezzük. Egyre komolyabb szerep hárul a civil szervezetekre, melyek már jelenleg is derekasan kiveszik részüket a törökbálinti közéletből. Rendkívül sokszínű az egyesületek, alapítványok, klubok palettája, melyek fáradhatatlanul ontják magukból azokat a kulturális rendezvényeket, melyek a hagyományok ápolásának, a szabadidő kulturált eltöltésének örömére jönnek létre. Ezért elengedhetetlen a civil szervezetek támogatási rendszerének átláthatóvá tétele, a helyi és a kistérségi szervezetekkel való együttműködés erősítése. Számítunk a Nyugdíjas Klub, a Faluszépítők, a Kerekdomb Környezetvédelmi Egyesület és a település összes hagyományokkal rendelkező szerveződésének tapasztalatára, kezdeményezőkészségére. A Süssennel, Székelyudvarhellyel, Bük nagyközséggel fenntartott települési kapcsolatot szándékunkban áll bővebb tartalommal megtölteni, széleskörűvé tenni. A hazai partneri kapcsolat elsősorban kulturális és sport jellegű együttműködése mellett jövőbeni célunk a gyógyturizmusban rejlő lehetőségek kiaknázása és a csereüdültetés is. > T U R I Z M U S, S P O R T, K Ö R N Y E Z E T V É D E L E M A turizmus helyi, illetve térségi kiépülésének támogatására a térség turizmusfejlesztési programjának része kell legyen a törökbálinti látnivalók és az aktív kikapcsolódásra érdemes területek népszerűsítése. Törökbálint turistabarát településsé formálásában szándékunk szerint jelentős szerep juthat a települést érintő gyalogtúráknak és kerékpártúráknak. Kerékpárkörút létesítését szorgalmazzuk a kistérség berkein belül Budaörs Törökbálint Biatorbágy Páty Budakeszi Budaörs, illetve Budaörs Törökbálint Biatorbágy Etyek Pusztazámor Sóskút Érd Törökbálint Budaörs irányában. A kerékpárút-hálózat kiépítésével vagy az elkülönített kerékpársáv kialakításával együtt kell, hogy járjon tárolók, vizesblokkok, esőbeállók, hulladékgyűjtők felállítása is. A sportot szeretőkre is gondolunk. Az uszodaépítés előkészítő munkálatainak folytatásán túl szeretnénk bővíteni a fiatalok sportolási lehetőségeit, hangsúlyt helyezünk a tömegsport formáira is, mint például kerékpározás, futás, labdajátékok. Tovább folytatjuk a játszóterek kialakítását és a meglévők korszerűsítését annak érdekében, hogy a legkisebbek is részesedhessenek a mozgás öröméből. Gondot kell fordítanunk a település szervezett takarítására, ennek részeként a patakmeder megtisztítására, az erdőterületek igazi erdővé tételére. Jól működő hulladékudvart fogunk működtetni, emellett figyelmet fordítunk a zöldhulladék komposztálására, illetve a hó folyamatos eltakarítására. Szorgalmazzuk a légszennyezés csökkentését célzó intézkedéseket. Mindent megteszünk az M7-es autópályát övező zajvédő falak hiányzó szakaszainak megépítéséért, mely tovább enyhítheti a zajszennyezést és az épületek rezgésből eredő kárait. Folytatjuk a mezőgazdasági területek mentesítését az egészségre káros növényektől. Minden eszközt igénybe kívánunk venni, hogy gátat szabjunk a parlagfű, feketeüröm és egyéb allergiát okozó növények terjedésének. Ezzel is szolgálni kívánjuk azokat a törökbálintiakat, akik egészségesebb környezetben kívánják élni életüket.

12 AJÁNLÓCÉDULÁJÁT AZ ALÁBBIAK SZERINT TÖLTSE KI: POLGÁRMESTERJELÖLT KELLER LÁSZLÓ MSZP-CIF KÉPVISELŐJELÖLT MEGYEI LISTA MSZP AJÁNLÓCÉDULÁK GYŰJTÉSE: augusztus óra között augusztus óra között augusztus óra között szeptember óra között HELYSZÍN: CBA áruház előtt POSTALÁDÁBA: Törökbálint, Munkácsy M. u. 43. VÁLASZTÁSI ÜGYELET: Törökbálint, Munkácsy M. u. 43., hétköznap óra között. Időszaki kiadvány I. évfolyam 1. szám Kiadja: az MSZP Törökbálinti Helyi Szervezete Felelős kiadó: Fürész János Szerkesztette: Takács Zsolt Layout: ArtContact (Lates Tamás) Készült: 4000 példányban

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester Gosztola Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Gosztola Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam VII. évfolyam 2014 9. szám Ön gondolta volna? Ahogyan azt a www.dunaharasztima.hu portál szeptember 11-i híréből megtudhattuk, tizenkét év után az idei önkormányzati választásokon jelenlegi polgármesterünknek

Részletesebben

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések Medgyesbodzás Község Önkormányzat Polgármestere Medgyesbodzás, Széchenyi u 38. Előterjesztés Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. február 11-én tartandó ülésére Bejelentések

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző Városi feladatkörök Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Dr. Gerendás Gábor jegyző I. Mit értünk a Város alatt? Szentendre Városának működéséért, a különböző közszolgáltatások

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai 2007-13 Közép-magyarországi operatív program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A tudásalapú gazdaság innovációés vállalkozásorientált fejlesztése A versenyképesség

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

- helyi építészeti örökség értékeinek védelme évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2)

- helyi építészeti örökség értékeinek védelme évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2) TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK - helyi építészeti örökség értékeinek védelme 1997. évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2) - településfejlesztés 13. (1) - településrendezés 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához 1. 2. 3. 4. Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához Javaslattevő Javaslat tartalma Javaslat összege Forrás megjelölés Megjegyzés GPB Szász

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 3888. Vizsoly, Szent János út 155. szám tel/fax: 46-587-449 GAZDASÁGI PROGRAM 2010-2014 Vizsoly község elkövetkező éveinek gazdasági állapotát és kilátásait jelentős

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Győr. Győr, mint kerékpárosbarát település. Kóródi Csilla stratégiai tervező

Győr. Győr, mint kerékpárosbarát település. Kóródi Csilla stratégiai tervező , mint kerékpárosbarát település Kóródi Csilla stratégiai tervező Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály csilla.korodi@gyor-ph.hu. Kerékpáros fejlesztések ben Kerékpáros

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/224, 226, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Ügyintéző: Zsók Anikó Előterjesztés

Részletesebben

Olcsó, egészséges, környezetkímélő közlekedés. Mihálffy Krisztina. Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28-30.

Olcsó, egészséges, környezetkímélő közlekedés. Mihálffy Krisztina. Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28-30. Olcsó, egészséges, környezetkímélő közlekedés Mihálffy Krisztina Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28-30. KERÉKPÁR 2 Mit értünk kerékpározás alatt? Közlekedési eszköz Sporteszköz Kikapcsolódási forma

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

TELEPÜLÉSI ÉLETMINÕSÉG AUDIT TÉMAKATALÓGUSA

TELEPÜLÉSI ÉLETMINÕSÉG AUDIT TÉMAKATALÓGUSA XVIII. rész TELEPÜLÉSI ÉLETMINÕSÉG AUDIT TÉMAKATALÓGUSA A Városi Életminőség auditja a város által nyújtott életminőség elemekkel és a város által nyújtott szolgáltatásokkal való elégedettség, amely a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi éves fejlesztési terv

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi éves fejlesztési terv ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. évi éves fejlesztési terv 3 I. BEVEZETÉS Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi Éves Fejlesztési Terve a 2014-2019.

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 37/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 37/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 37/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015-2019. évekre szóló gazdasági

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető és a kerékpár Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Polgári István stratégiai csoportvezető Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály polgari.istvan@gyor-ph.hu

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA rendkívüli ülése könyvéből: 52/2012.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 1.) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a jelenlegi szolgáltatóval fennálló közszolgáltatási szerződés megszüntetésének

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Előterjesztés a szeptember 10-én tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésre

Előterjesztés a szeptember 10-én tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésre Előterjesztés a 2009. szeptember 10-én tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésre Tisztelt Képviselő-testület! Dévaványa Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az önkormányzati miniszter 19/2009.

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

TESKÁND KSE sportfejlesztési programja 2014/15-ös bajnoki évre

TESKÁND KSE sportfejlesztési programja 2014/15-ös bajnoki évre TESKÁND KSE sportfejlesztési programja 2014/15-ös bajnoki évre Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A közel ötvenéves létesítményben a legutolsó

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2/2004. (I. 30.) számú rendelete a sportról (egységes szerkezetben a módosításra kiadott 13/2009. (IX. 18.) számú rendelettel) Öreglak Község Önkormányzata

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁS 2014. Előadó: Csige Tamás polgármester Az előadás felépítése 1) Tájékoztató a 2013-ben elért eredményekről, az önkormányzat vagyonáról

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS Martonvásár, 2014. 01. 29. A KÖZMEGHALLGATÁS TÉMÁI Polgármesteri beszámoló - visszatekintéssel Tervek, gazdasági helyzet - kitekintéssel Egyebek Kérdések válaszok 2010-14

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzatának Gazdasági Programja

Ócsa Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Ócsa Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2014-2019. BEVEZETÉS Ócsa Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -ban meghatározottak alapján gazdasági

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 26181/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Balatonszárszó, 2015.március 23. A gazdasági programot a Képviselő-testület 80/2015.(III.23.) számú határozatával

Részletesebben

Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete

Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 között A magyarországi vidékfejlesztési program, amelyet az Európai

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről,

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Települési jövőkép. Csősz

Települési jövőkép. Csősz Települési jövőkép Csősz Problémák Szociális struktúra Alacsony képzettségi szint Szociális, kulturális élet hiánya Fizikai struktúra Infrastuktúra hiánya Elhanyagolt környezet Gazdasági struktúra Helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére www.tuv.com ID 9105075801

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

Németbánya Község Faluház és Polgármesteri Hivatal Használati szabályzata

Németbánya Község Faluház és Polgármesteri Hivatal Használati szabályzata Németbánya Község Faluház és Polgármesteri Hivatal Használati szabályzata 2011. Németbánya Község Faluház és Polgármesteri Hivatal Használati szabályzata Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NAPIREND Ügyiratszám: 14/503-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. június 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzatának szerepvállalása a tapolcai Madár és Növénypark

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 2. Biztonságos szociális ellátás fenntartása Helyi házi szociális gondozás munkakörülményeinek javítása - gépjármű csere 3. Infrastruktúra állapotának javítása Polgármesteri

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzatának közötti ciklusra vonatkozó. Gazdasági Programja

Vaszar Község Önkormányzatának közötti ciklusra vonatkozó. Gazdasági Programja Vaszar Község Önkormányzatának 2010-2014. közötti ciklusra vonatkozó Gazdasági Programja I. BEVEZETÉS 1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ának (1) bekezdése a következőt írja

Részletesebben