MUNKAANYAG. Juhász Ferencné. A közösségszervezés folyamata. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAANYAG. Juhász Ferencné. A közösségszervezés folyamata. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás"

Átírás

1 Juhász Ferencné A közösségszervezés folyamata A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás A követelménymodul száma: A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT

2 A KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS FOLYAMATA ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Történeti áttekintés A közösségfejlesztés kialakulásának és fejlődésének története elválaszthatatlan a jobb, igazságosabb társadalomért folytatott civil küzdelmektől, mozgalmaktól, társadalmi akcióktól, s a filantróp, jótékony tevékenységektől. Mindez nagyban összefügg a mindenkor aktuális helyi civil táradalom viszonyaival, működésével, ezért a közösségfejlesztés közösségi munka világban való megjelenése is folyamatosan változik. A közösségfejlesztés kialakulásának történetében Anglia játssza a legmeghatározóbb szerepet és történetét a mai szakemberek három megközelítési szempontból, vizsgálják. Az első az önsegítés és a szolidaritás mikroszintű világa, melyben a közösségi tevékenység elsősorban a rokonok és a szomszédok körben zajlik. A második a kölcsönös segítség szervezett, mezoszintű világa, azaz az egyesületek, ipartestületek, civil szerveződések segítségnyújtásának már formalizált cselekvési tere. John Grayson leírja, hogy az angol történet a demokráciáért és az emberi jogokért folytatott küzdelem során alakult ki. A harmadik megközelítés a filantrópok tevékenységéé, azaz akik beavatkoztak a kevésbé szerencsések életébe, azért, hogy közösen együtt dolgozva kialakítsanak egy szerencsésebb jövőt. 1

3 A szakmatörténet az1884-ben alakult észak-londoni Toynbee Hall-lal indul, a híres settlement house-zal, amelynek követői mozgalmat építettek Angliában és Amerikában, sőt, másutt is a világban is. A settlement house az emberbaráti munka, majd az ebből kifejlődő segítő tevékenység formalizált kereteit adta. De mik is ezek a settlement házak? Magyarul ezek a népházak, melyek Budapesten is megjelentek, s az első működését a budapesti Vág utcában, kezdte 1910-ben, majd 1912-ben megnyílt az újpesti Szociális Főiskolai Telep. Ezek a házak úgymond közösségi szociális központok voltak, az adott kor igényeinek megfelelően szervezték meg a később szakosodó, önálló intézményrendszert kiépítő oktatási, kulturális, szabadidős, sport, egészségügyi és szociális tevékenységet. Nem csak nálunk, de Amerikában is nagyon gyorsan, már 1889-től meghonosodtak (a leghíresebb a chigagoi Hull House) as évektől már az amerikai kormányzat is felismerte e tevékenység hasznosságát és így támogatni kezdte őket. Ezért mondhatjuk az államilag támogatott közösségfejlesztés ekkor indult. Angliában 30-as, majd az 50-es években fejlődött ki a szakszerű beavatkozás, szorosan kötődve a lakásügyi programokhoz, kiemelten azon emberekhez, csoportokhoz, akik a városi új lakónegyedekbe, vagy épp városba költöztek. Az itt alkalmazott közösségfejlesztők feladat volt, hogy az új lakónegyedbe költözötteknek a közösségi szellemet segítsen kialakítani. A 70-es évektől változás történik. Ennek oka egyfajta civil nyughatatlanság volt, a kormányzattal való elégedetlenség, ugyanakkor a kormányzat részéről is megfigyelhető volt valamiféle elszánás arra nézvést, hogy szolgáltatásaira új megoldásokat keressen. (Twelvetrees, 1997) Fontos megjegyezni Anglia gyarmatait is, hiszen ott is folytak a közösségfejlesztő munkák, melyek során a közösségfejlesztők kezdeményezték, hogy az érintettek is részt vehessenek a döntéshozatalban, a helyi fejlesztésekben. A gyarmati munka eredményeit azután Anglia is alkalmazta saját fejlesztési munkájában. A magyarországi közösségfejlesztés módszere hasonlóságokat és eltéréseket is mutat. A reformkorral nálunk is megjelentek az önsegítői klubok, körök, egyletek, s a kiegyezést követően nőni kezdett az egyesületek, olvasókörök, kaszinók száma. A mai értelemben vett közösségfejlesztés hazai gyakorlata az 1970-es évekre nyúlik vissza, a settlement housokhoz sok tekintetben hasonlító művelődési otthoni tevékenységhez. A 70-es évek második felétől, s végig a 80-as években, kísérleti közösségfejlesztő munkák sora indult meg Balatonszabadi és térségében; Bakonyszentkirályon, Bakonyoszlopon és Cseszneken; Csenger és társközségeiben. A rendszerváltás után fokozatosan nálunk is hasonló problémák alakultak ki, mint a fent említett országokban. Megjelent a munkanélküliség, a szegénységben élők nagy száma, de megszerveződött a civil társadalom is. A magyar történetből azonban jobbára még ma is hiányzik az a széleskörű alulról építkezés, amely sűrűsödési pontjain társadalmi mozgalmakat, civil aktivitást és ezzel egyidejűleg társadalomjobbító technikákat - szakmákat - is hoz létre, s amelyet a demokratikusan választott döntéshozatali szervezetek (és nem a politikai hatalom) a maguk eszközeivel erősítenek, támogatnak. Úgy is fogalmazhatjuk, hogy a magyar történet inkább szakmai reformerek kezdeményezése nyomán önállósult, mintsem társadalmi mozgalmak szakmai intézményesülése révén alakult ki. 2

4 A magyarországi gyakorlatot képviselők, azaz a Közösségfejlesztők Egyesülete és társszervezetei, elsősorban a helyi társadalmak demokratikus önszerveződésére és együttműködésére helyezik a hangsúlyt. Kiemelkedően fontos szerepet játszik munkájukban a hazai civil társadalommal, nonprofit szektorral való együttműködés kialakítása, mert azt tartják fontosnak, hogy új intézmények (szervezetek, fórumok, nyilvánosság) alakuljanak a helyi közösségekben, amelyek strukturálják azt. A hazai közösségfejlesztés nem célcsoportokkal dolgozik elsősorban, mint a nyugati országok szakemberei. Nyilvánvaló, hogy ez az állapot fokozatos változás alatt áll, hisz az állampolgárok bár lassan, de felismerik érdekeiket, s meghatározzák saját céljaikat, ügyeiket célcsoportokat képeznek. A Közösségfejlesztők Egyesülete és társszervezetei igyekeznek megőrizni a magyar sajátosságot, a közösségi művelődéssel való szerves kapcsolatot. Ennek a képessé tételben van meghatározó szerepe, vagyis abban, hogy az öntudatosuló, az új, demokratikus és civil kultúra összetevőit tanuló civil társadalom hatékonyan képes kezdeményezni és cselekedni tól kezdve a civil szervezetek száma rohamosan megnőtt ben új szervezettípussal is gyarapodott a szféra: mintegy három évtized után ismét lehetségessé vált az alapítványok létrehozása. A civil szervezetek gyarapodását és súlyuk-jelentőségük növekedését jelzi, hogy 1989-ben először került sor a szféra törvényi szabályozására. A törvény komplex módon és keretjelleggel kívánta szabályozni az egyesületi életet. A korszak ellentmondásosságát jelzi azonban, hogy a törvényalkotók és törvényhozók még nem tudtak a korábbi beidegződésektől teljesen elszakadni, s így a törvény a társadalmi szervezetek belső életére vonatkozóan több, gyámkodó szabálya is tartalmaz. Például; úgy rendelkezik, hogy a társadalmi szervezet legfelsőbb szintű szerve közgyűlés, vagy a közvetlenül / közvetve választott grémium. Ez a szabály teljességgel fölösleges, hiszen a felsoroltakon kívü1 más megoldás nem is lehetséges. Idő és értékbeli egybeesés fogható meg az egyesületek és népfőiskolák alakulásában től a publicisztikák már nem magántársadalomtól, és polgári társadalomról beszéltek, hanem a civil társadalom kifejezést használták. Az új jellemzők, fejlemények a rétegesedés, az átpolitizálódás, az intézményesedés" és a városiasodás jelenségében foglalhatóak össze. Feladat: A feladatot számítógépes információgyűjtés segítségével oldja meg! Tájékozódjon a settlement- housok kialakulásának körülményeiről, funkciójukban hol és milyen bevonódást adhat a fiataloknak! Fejtse ki, hogy a hazai társadalomban az ilyen jellegű közösségi házaknak van-e létjogosultsága! 3

5 4

6 SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS DEFINÍCIÓJA A közösségfejlesztés (community development), vagy közösségszervezés (community organisation) felfogásunkban elsősorban települések, térségek, szomszédságok közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését jelenti, amelyben kulcsszerepe van a polgároknak, közösségeiknek és azok hálózatainak, valamint a helyi szükségletek mértékében a közösségfejlesztőknek is, akiknek bátorító-ösztönző, informáló, kapcsolatszervező munkája életre segítheti, vagy kiegészítheti, megerősítheti a meglévő közösségi erőforrásokat. FOGALOMÉRTELMEZÉS A közösségfejlesztés Mint alkalmazási terület: alkalmazza a településszociológia, a településtervezés, a néprajz, az antropológia, a pedagógia, a szociálpszichológia, a jog és a gazdaságtan egyes eredményeit és módszereit; A határterületein lévő főbb szakmák: közművelődés, felnőttképzés, szociálpolitika, közösségi szociális munka., településtervezés, településmenedzsment; az eredményeként megjelenő jellemző tevékenység mindaz, amit a lakosság önmaga végez el annak érdekében, hogy önmagán segítsen a helyi társadalom- és gazdaságfejlesztés, a környezetvédelem, az egészségügy, a lakáshelyzet, az oktatás, a kultúra, a művészetek, a szabadidő, valamint a (helyi térségi városi) nyilvánosság és közösségi információáramlámegszervezése terén, városokban, városkörnyéken és vidéki térségekben egyaránt. Ez a tevékenység vonatkozhat lakossági tervezésre, fejlesztésre és szolgáltatásokra az élet minden területén; Főbb partnerei: civil szervezetek, önkormányzatok és társulásaik, regionális kutatási központok, a munkaügy- és a vállalkozásfejlesztés szervezetei, képzési szervezetek, információs adattárak. Kulcsszavak, amelyek a leginkább jellemzik: - közösségfejlesztés, közösségszervezés, közösségi (szociális) munka; - közösség, fejlődés, lokalitás szomszédság, társadalmi nyilvánosság; - helyi cselekvés helyi fejlesztés, társadalmi tervezés, társadalmi akció, szomszédsági munka, kistérségi- és regionális fejlesztés, városfejlesztés, közösségi gazdasági fejlesztés; - önszerveződés, önkéntesség, önsegítés, érdekérvényesítés, részvétehiba! A könyvjelző nem létezik., partnerkapcsolatok építése. 5

7 A fiatalok önszerveződésén alapuló programok nem túl gyakoriak. Az önkéntes munka nem eléggé elterjedt és népszerű hazánkban, ez is egyik oka a fiatalok alacsony részvételének a közösségi programokban. Általános problémaként fogalmazódott meg a közösségi terek hiánya. A közösségi terek a fiatalok életminőségének kiemelt dimenzióját testesítik meg. A nyári szünetben mozogni vágyó fiatalok egy csoportja közösen szervez biciklizési programokat. A kerékpározáshoz megfelelő helyet találtak egy használaton kívüli sporttelepen. Építeni kezdték a maguk terét. Az építéshez segítségre van szükségük. feladat A feladatot önállóan oldja meg! Hogyan tud segíteni a biztonságos kerékpár pálya kiépítésében? Milyen partnereket vonna be a közösségi tér építésébe? 6

8 A KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS MODELLJE Biddle-ék modellje: A közösségfejlesztés/szervezés ösztönző típusú szerep-megközelítése 1. szakasz feltárás 2. szakasz szervezés 3. szakasz viták 4. szakasz akció 5. szakasz új projektek 6. szakasz folytatás A közösségfejlesztő modell lépései: Feltárás - történelem: tájékozódás a szomszédság helyi történetéről, - meghívás: legitimáció megteremtése, - bemutatkozás: bizalmatlanság csökkentése, - informális beszélgetések: félelmek, aggodalmak megfogalmazása. Szervezés Viták Akció - a probléma azonosítása, a közösségi mag jellemzői: kölcsönös bizalom, változtatási igény, közös értékrend. - informális beszélgetések: újak bevonása, - szervezet kialakítása: - elkötelezettség: feladatvállalási nyilatkozatok készítése. - Képzés. - definíciók: SWOT analízis (=erősségek-gyengeségek-lehetőségek-veszélyek) alternatívák, mérlegelés. - Alapértékek: közös csoportértékek megfogalmazása, - Döntés: a közös probléma és a közös lépések kiválasztása, - munkaprojekt: apró kis léptékű, kezdeti feladatok elvégzése. - jelentések: beszámoló az eredményekről, - eredmény és kiértékelés: a projekt irányítói és végrehajtói, Új projektek - ismétlés: a 3-4 szakasz ismétlése komplexebb feladatokkal, - külső kapcsolatok: támogatóhálózat kiépítése, - a viták sokasodása: komplexebb feladatok-élesebb viták, 7

9 - nyomás gyakorlása: építő jellegű taktikák alkalmazása. - a koalíció szükségessége: sokféle csoport érdekegyesítése. Folytatás - állandó mag: folytatólagos/állandó csoport létrehozása, - visszavonulás: a közösségfejlesztő szükségtelenné válik, - a felelősség növekedés: egyre átfogóbb feladatok végrehajtása. Feladat A feladatot számítógépes információgyűjtés segítségével oldja meg! Kereső portálok használatával határozza meg az alábbi kulcsszavakat! Jelölje, hogy a felsorolt kulcsszavakat a közösségszervezés mely szakaszába illesztené! - Lokalitás, - önkéntesség, - önszerveződés, - részvétel, - bevonás, - érdekérvényesítés, - partnerkapcsolatok építése, - erőforrástérkép 8

10 9

11 A "Jövőműhely" módszere (Jung, Millert, 80-as évek) A közösségi problémák feltárásának, súlyozásának és a jövőbeni közösségi tevékenységek kiválasztásának leggyorsabb módszere az ún. "Jövőműhely"-módszer, amely a tervezéshez vezet el bennünket. Alkalmazása akkor ajánlatos, ha rövid idő alatt (1 nap vagy 3 este) szeretnénk eljutni a közösségi cselekvési terv körvonalazódásáig, ha már rendelkezésre áll a kezdeményezők aktív csoportja, az a bizonyos központi mag, amely gyakorlott a fogalmi gondolkodásban, s amelyik képes egy egymásra épülő gondolatmenetet közösségi, tehát együttműködő módon végiggondolni. Komoly problémát vet fel azonban a módszert követő lépés meghatározása. Az elkészült terveket kik fogják kidolgozni és megvalósítani? Hogyan tehető széles körben ismertté, átélhetővé a központi mag által elkészített terv, s hogyan képezhető a megvalósításához közösségi akarat? Emiatt e módszer alkalmazását jelenleg főként képzési szituációban tartjuk lehetségesnek, nem zárva ki annak lehetőségét, hogy a szakmafejlesztés további éveiben találunk jó megoldásokat a módszer közösségi folyamatba történő jobb beágyazottsága érdekében. A módszer leírása Előkészítés Elsőként témákat kell választani. A témák legyenek pozitív célok, amelyekkel a csoport egyetért. Mindig meg kell vizsgálni, hogy a csoport egyetért-e a témával. Ha nem, el kell kezdeni keresni egy új, megfelelő témát. Feladat A feladatot párban oldják meg; válasszon magának tanulótársat, s vele együttműködve oldja meg a feladatot! (Mindketten azonos feladatot oldjanak meg, de mindketten a saját füzetükben dolgozzanak!) Miután kikérte társa véleményét, írjon példákat, milyen témákat javasolna a csoportnak? Tartsa szem előtt a pozitivitást! 10

12 Kritika Mindenkivel jegyeztessük föl a kulcsszavakat (lehetőleg 1 1 szót), azokat az akadályokat leírandó, amelyek a cél elérését meghiúsítják. A vezetők felolvassák a szavakat és értelmezik azok tartalmát, szükség esetén kiegészítik magyarázó szavakkal. Minden résztvevő szavaz a nekik megfelelő kulcsszavakra. Ezután a vezetők összegyűjtik a szavazatokat, csoportosítják az azonos témára vonatkozó szavakat és összeadják a szavazatokat. Ilyetén módon a figyelem azokra a témákra/szavakra fog irányulni, amelyek a legtöbb szavazatot kapták: van egy listánk azokról a témákról, amelyeket a résztvevők legfontosabbnak találtak. Tagadó mondatok (negatív állítások) felírása. Egy-egy mondatban meg kell fogalmazni a legtöbb pontot kapott szavakat/témákat. A negatív kulcsszavak tehát tagadó mondatokba épülnek. Újraírás Pozitív mondatalkotás ( ideális állapot -jellegű mondatok). Átalakítjuk a negatív mondatokat pozitív állításokká, vagyis feltételezzük, hogy a legfontosabb dolgok ideális állapotukban működnek. Az ideális állapot kijelentések bemutatása, szavazás az ideális állapot -ot tartalmazó kijelentésekről. A vezetők megszámolják a szavazatokat. Fantázia projekt/kreatív feladat Egy fantáziatervet kell létrehozni, melyhez korlátlan erőforrások állnak rendelkezésre. Ennek a projektnek valamilyen módon kapcsolódnia kell a napi témához. A fantáziaprojektek bemutatása után a győztes kiválasztása. Feladat A feladatot párban oldják meg; válasszon magának tanulótársat, s vele együttműködve oldja meg a feladatot! (Mindketten azonos feladatot oldjanak meg, de mindketten a saját füzetükben dolgozzanak!) Miután kikérte társa véleményét, írjon példákat, milyen fantáziatémát javasolna a csoportnak? Tartsa szem előtt a pozitivitást! 11

13 A részletes vízió szakasza A fantáziaprojekt során nincsenek bürokratikus vagy anyagi korlátok. Kihangsúlyozandó, hogy csak az ideális végső képet kell megrajzolni, nem pedig az odavezető utat, azaz nem stratégiát kell gyártani. A részletes vízió bemutatása után a víziók tematikus csoportosítása, majd egy téma kiválasztása következik, amellyel a leginkább szeretnének foglalkozni Megvalósítás Egy kérdések formájában megfogalmazott utasításlista segíthet a megvalósítás átgondolásában. - Értékek: Kezdhetünk-e azonnal? Milyen akadályok állnak előttünk? Hogyan vélekednek a munkatársak, politikusok, a hatalommal bíró emberek stb.? - Stratégiák: Milyen politikai, gazdasági támogatásra van szükségünk? Kivel tudunk együttműködni? Hogyan tudjuk bevezetni, megismertetni vagy piacosítani az ötletet? - Cselekvés: Ki akar és tud dolgozni ezen az ötleten? Mennyi munkára van szükség? Hogyan tudjuk eladni az ötletet? Mi a kockázat? Mi a haszon? A kérdések megválaszolásának eredménye a témák megvalósíthatóságáról készített előmeneteli jelentés Záró értékelés Végül mindenkinek lehetőséget adunk arra, hogy értékelje a napi tevékenységet. Ez jó lezárása a munkának, nemcsak azért, mert mindenki lehetőséget kap a hozzászólásra, ami jó érzés számukra, hanem mert e megjegyzések egyben új ötletforrások is a Jövőműhely módszerének fejlődéséhez. A közösségfejlesztés tulajdonképpen külső bátorítás annak érdekében, hogy a helybéli cselekvés megfoganjon, elkezdődjék, és folyamatossá váljék. A folyamat eredményeképpen korábban ismeretlen ifjak az adott cél érdekében együttműködnek, és a megvalósítása alatt nemcsak az együttes cselekvésben, hanem az adott cél megvalósulásának technikájában is gyakorlatot szereznek. Mindezzel a későbbi életükben megoldandó feladatokat is modellálják. 12

14 AZ IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGEK LÉTREJÖTTÉNEK SZÍNTEREI 1. Iskolában Az ifjúsági közösségek létrejöttének hagyományos színtere az iskola, hiszen ez az a helyszín, ahol a legtöbb ifjú találkozik egymással. Itt természetesen nem elsősorban az előszeretettel hivatkozott osztályközösségekre gondolunk (amelyek az esetek többségében csak nevükben közösségek, de valójában megmaradnak a csoportok szintjén), hanem azokra a részben irányított módon, részben informálisan szerveződő közösségekre, melyek összetartó ereje a hasonló mentalitásból, életkorból, érdeklődési körből fakad. 2. Iskolán kívül Azonban ne feledjük, hogy a gyerekek, serdülők, fiatalok az iskolán kívül máshova is járnak. Kereshetjük őket a sportpályákon, ifjúsági klubokban, közösségi, művelődési házakban, játszótereken, strandon, szórakozóhelyeken, plázákban, pályaudvarokon és mindezek környékén. Ezek a helyek különösen azok szempontjából fontosak, akik már nem érhetők el az iskolákon keresztül. Az ifjúsági korosztályokkal való kapcsolatteremtésben az iskolákon kívül segítségünkre lehetnek más, ifjúsággal foglalkozó intézmények, így az ifjúsági információs és tanácsadó irodák, a családsegítő központ és gyermekjóléti szolgálat, a helyi önkormányzat, a rendőrség munkatársai. Ehhez kapcsolódóan külön érdemes kiemelnünk az ifjúsági kultúra intézményrendszerét is, mint lehetséges találkozási pontot a segítők és a célcsoport között. Az intézményrendszer kifejezés talán kissé túlzónak is tűnik ebben a vonatkozásban, hiszen általában nem tudatosan, rendszerszerűen felépített intézményi struktúra szolgálja az ifjúsági kultúra területét. Kisebb településeken, illetve városrészekben elsősorban ifjúsági klubokat találhatunk, melyek általában egy-egy érdeklődési területhez kapcsolódóan szerveződnek. Nagyobb településeken néha találkozhatunk ifjúsági házakkal (ifjúsági művelődési ház, ifjúsági közösségi ház), de jellemzőbb az általános közösségi vagy művelődési ház megléte (ami egyébként túlnyomórészt szintén az ifjak számára szokott programokat, lehetőségeket biztosítani). Ezek az intézmények (nevezzék bárhogyan őket) egyrészt befogadó központként működnek, vagyis helyet biztosítanak pl. az imént említett kluboknak, másrészt önálló programok (előadások, koncertek, filmvetítések, táncházak stb.) szervezésével vonzzák magukhoz az ifjúsági korosztályokat. 13

15 TANULÁSIRÁNYÍTÓ AZ IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZEREPE A KÖZÖSSÉGSZERVEZÉSBEN A participáció a közösségfejlesztésnek egyszerre alapelve, értéke és célja. Csupán a közösségfejlesztő szakember szándéka soha nem elegendő egy közösség létrehozásához, szükséges a célcsoport, a reménybeli tagok együttműködési szándéka, a részvételre való hajlamuk. A kisebb, helyi közösségekben, közösségi cselekvésekben való részvétel azután elvezethet a társadalmi tudatossághoz, a részvételi demokrácia működtetéséhez. Talán ennél az alapelvnél kell leginkább hangsúlyoznunk, hogy a közösségfejlesztéssel foglalkozó nem elsősorban vezető, sokkal inkább segítő szerepkörben működik. A közösség fejlődési folyamatában fontos, hogy a résztvevők partnernek érezzék magukat, ne alárendelt szereplőnek vagy pusztán eszköznek. Természetesen az előfordulhat, hogy az egyének szintjén nem jelenik meg magától a részvétel igénye, és külső ösztönzésre van szükség már az első lépéseknél is. Ezt nevezzük bevonásnak, amikor a közösségfejlesztőre hárul a motiválás feladata, vagyis már a közösségépítő folyamat elkezdéséhez is először érzékenyíteni kell a célcsoport tagjait. Ha a közösségfejlesztő felülről irányít, akkor kicsi a valószínűsége annak, hogy a létrejövő közösség hosszú távon fenntartható marad a túlzottan függő viszony miatt. Ami pedig itt még fontosabb, hogy a közösségi részvétel igénye is kisebb eséllyel mélyül el ebben a helyzetben. Számos okunk lehet arra, hogy miért akarunk egy közösséget létrehozni motivációnk lehet anyagi természetű, például ha ez a kenyérkereső szakmánk; lehet személyes jellegű, ha vágyunk a közösséghez tartozás érzésére; vagy akár szakmai fejlődésünk szempontjából is fontosnak tarthatunk egy ilyen folyamatot. Teljesen mindegy, hogy mi mozgat bennünket, de az fontos, hogy tisztában legyünk egyéni céljainkkal, hiszen ez határozza meg, mennyire fontos számunkra ez a tevékenység, mennyi energiát szánunk a közösség felépítésére, megtartására. A megfelelő közösségfejlesztő eljárás kiválasztásánál a helyzet adta lehetőségek mellett ezek is fontos szempontokként merülnek fel, érdemes végiggondolnunk őket ahhoz, hogy hatékony és eredményes munkát végezhessünk. 14

16 ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK 1. Feladat A feladatot számítógépes információgyűjtés segítségével oldja meg! Keressen közösségfejlesztéssel, közösségszervezéssel kapcsolatos szakirodalmi cikkeket az Internetes hírportálokon! Próbálja meghatározni, hogy mit jelent a közösségfejlesztés, közösségszervezés! 15

17 2. Feladat A feladatot önállóan oldja meg! A tananyagban felsorolás szerűen bemutattuk a Biddle féle közösségfejlesztő modell szakaszait. A leírást foglalja táblázatba, hogy szemléletes legyen! 16

18 MEGOLDÁSOK A címelem tartalma és formátuma nem módosítható. 1. feladat A feladatmegoldás lehetséges tartalma: Közösségszervezéssel kapcsolatos Internetes hírportálok: A közösségfejlesztés közösségi kezdeményező- és cselekvőképesség fejlesztését jelenti, amelyben kulcsszerepe van a polgároknak, közösségeiknek és azok hálózatainak, valamint a helyi szükségletek mértékében a közösségfejlesztőknek is. 2. feladat A feladatmegoldás lehetséges tartalma: Szakaszok 1. feltárás 2. szervezés Elemek történelem meghívás bemutatkozás Informális beszélgetések Probléma azonosítása Informális beszélgetések Szervezet kialakítása elkötelezettség képzés 3. viták definiciók 17

19 alapértékek döntés munkaprojekt 4. akció jelentések 5. új projektek Eredmény és kiértékelés Viták és akció szakasz ismétlése Külső kapcsolatok Viták sokasodása Nyomás gyakorlása koalició Állandó mag létrehozása 6. folytatás visszavonulás Felelősség növelése 18

20 IRODALOMJEGYZÉK FELHASZNÁLT IRODALOM Közösségfejlesztők Egyesülete- Parola füzetek Nagy Ádám (Alkotószerző): Ifjúságyügy Új mandátum könyvkiadó Budapest, 2008 AJÁNLOTT IRODALOM Közösségfejlesztők Egyesülete- Parola füzetek Nagy Ádám (Alkotószerző): Ifjúságyügy ÚJ MANDÁTUM KÖNYVKIADÓ Budapest,

21 A(z) modul 010-es szakmai tankönyvi tartalomeleme felhasználható az alábbi szakképesítésekhez: A szakképesítés OKJ azonosító száma: A szakképesítés megnevezése Ifjúságsegítő A szakmai tankönyvi tartalomelem feldolgozásához ajánlott óraszám: 25 óra

22 A kiadvány az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP / A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése keretében készült. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Kiadja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 1085 Budapest, Baross u. 52. Telefon: (1) , Fax: (1) Felelős kiadó: Nagy László főigazgató

LEGALÁBB ENNYIT A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRŐL

LEGALÁBB ENNYIT A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRŐL Vercseg Ilona LEGALÁBB ENNYIT A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRŐL Módszertani segédlet a közösségi egészségtervek készítéséhez Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés

Részletesebben

A proháló tagszervezeteinek kiadványai Civil Korzó

A proháló tagszervezeteinek kiadványai Civil Korzó 2008. április A proháló tagszervezeteinek kiadványai Civil Korzó 2005-től megjelenő, bejegyzett közösségi lap, amely a Dél-Dunántúl 3 megyéjére Baranya, Somogy, Tolna kiterjedően regionálissá vált. A lapot

Részletesebben

írta, gyűjtötte és szerkesztette: Varga A. Tamás és Vercseg Ilona

írta, gyűjtötte és szerkesztette: Varga A. Tamás és Vercseg Ilona KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS írta, gyűjtötte és szerkesztette: Varga A. Tamás és Vercseg Ilona e könyv elkészültét a következő műhelyek tevékenysége segítette: az eredetileg Népművelési Intézet, majd Országos Közművelődési

Részletesebben

Szakdolgozat. Márkus Dóra

Szakdolgozat. Márkus Dóra Szakdolgozat Márkus Dóra 1 Schola Europa Akadémia Szakközépiskola a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel együttmőködésben Közösségfejlesztés Konzulens tanár: Szőcs István Készítette: Márkus Dóra Ifjúságsegítı

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

I.2 Az ifjúságügy, ifjúsági szakma, ifjúsági munka 68

I.2 Az ifjúságügy, ifjúsági szakma, ifjúsági munka 68 I.2 Az ifjúságügy, ifjúsági szakma, ifjúsági munka 68 Jelen fejezet meghatározza az ifjúságügy, ifjúsági szakma, ifjúsági munka fogalmait, leírja azok területeit, bemutatja azok szereplőit. Különbséget

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4.

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. 2. Partnerség az Európai Unióban (Farsang Z.) 7. 2.1. A partnerség elve 7. 2.2. A partnerség megjelenése a szabályozásban 8. 2.3. A partnerség szintjei 9. 2.4.

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Közösségi lehetőségek a mélyszegénység elleni küzdelemben Önszerveződés és szakmaközi együttműködés Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

Az összetartó, az egész/séges/ társadalomért

Az összetartó, az egész/séges/ társadalomért Az összetartó, az egész/séges/ társadalomért Javaslat az ICSSZEM tervezői csoport számára A szerkesztők: Benedek Zsolt, Gerencsér Balázs, Giczey Péter, Nizák Péter, Péterfi Ferenc, Porkoláb Anikó Budapest,

Részletesebben

Önkéntesség és önszerveződés segítése. Civil ifjúsági munka

Önkéntesség és önszerveződés segítése. Civil ifjúsági munka SALAMON JUDIT PAPP ZSOLT Önkéntesség és önszerveződés segítése. Civil ifjúsági munka 2012 Az ifjúságsegítő képzés interprofesszionális fejlesztése TÁMOP-5.4.4.-09/2-C-2009-0002 Tisztelt Olvasó! A TÁMOP-5.4.4-09/2-C-2009-0002

Részletesebben

Civil és/vagy nonprofit

Civil és/vagy nonprofit Módszertan A civil ifjúsági szektor és kapcsolatai Módszertan A fejezet a hazai ifjúsági civil szervezetek életre hívásáról, létrehozásáról, az önálló szektorrá válást befolyásoló folyamatokról szól.

Részletesebben

A közösségi részvétel társadalmi és hatalmi beágyazottság

A közösségi részvétel társadalmi és hatalmi beágyazottság A közösségi részvétel társadalmi és hatalmi beágyazottság Nonprofit Szektor Analízis Tanulmányok a részvételi demokrácia gyakorlatáról Nizák Péter Péterfi Ferenc Mindenki elég okos, hogy saját magát irányíthassa

Részletesebben

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY Pécs, 2009. szeptember 1 Tartalomjegyzék 1. A KUTATÁSI FELADAT... 3 1.1 A KUTATÁS CÉLJA... 3 1.2 A KUTATÁS

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

B. Erdős Márta - Boros Julianna - Mucsi Georgina. Szakmai módszertani készségfejlesztés IV. TÁMOP 5.4.4.-09/2-C-2009-0008

B. Erdős Márta - Boros Julianna - Mucsi Georgina. Szakmai módszertani készségfejlesztés IV. TÁMOP 5.4.4.-09/2-C-2009-0008 B. Erdős Márta - Boros Julianna - Mucsi Georgina Szakmai módszertani készségfejlesztés IV. 2012 I. BEVEZETŐ A szomszédság, a lokalitás saját felfogásunkban Nyíri Kristóf (1998) nyomán azt a természetes

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére Szerző: Dr. Szabó Gyula A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú "Rehabilitáció - Érték - Változás

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA 2010. május 1 Tartalomjegyzék: 1. ELŐZMÉNY 3. 2. BEVEZETÉS 3. 3. A STRATÉGIA CÉLRENDSZERE 5. 4. A STRATÉGIA MÓDSZERTANA 5.

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Bevezető... 2 1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés általános jellemzői... 2 1.1 Az együttműködést

Részletesebben

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Nemzetközi Tanulmányok Intézet Témavezető: Prof. Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár A bíráló bizottság névsora: Sasvári Nóra 2

Részletesebben

AJÁNLÁSOK A RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT

AJÁNLÁSOK A RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT AJÁNLÁSOK A RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT AJÁNLÁSOK A RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT A SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület tagszervezetei: Autonómia Alapítvány Civil Kollégium Alapítvány Felső-Kiskunsági

Részletesebben

EU Pont. Konferenciakötet. Szeged, 2011.

EU Pont. Konferenciakötet. Szeged, 2011. EU Pont Konferenciakötet Szeged, 2011. A kiadást támogatta A kötetben közreműködött: Alattyányi István www.dalheur.hu A projekt bemutatása A program indokoltsága Az ifjúsági civil szervezetek vezetőit,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...3 A koncepció előkészítése...3 A koncepció szükségessége...4 Az ifjúsági koncepcióalkotás alapvetései...4 Helyzetelemzés

Részletesebben

Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében

Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében Jelige: Ingo Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés....2 1.1. Módszertan............3 2. A közösségi munkáról.........3 3. Társadalmi

Részletesebben

magtár Ötlettár intézményvezetõk számára az adaptív tanulásszervezés elindításához és fenntartásához 2. Gyakorlatközelben

magtár Ötlettár intézményvezetõk számára az adaptív tanulásszervezés elindításához és fenntartásához 2. Gyakorlatközelben Gyakorlatközelben magtár Ötlettár intézményvezetõk számára az adaptív tanulásszervezés elindításához és fenntartásához 2. Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet MAGTÁR Megelõzés Alkalmazkodás Gondoskodás Ötlettár

Részletesebben

Közösségi munka a családsegítésben

Közösségi munka a családsegítésben Közösségi munka a családsegítésben 1 2 Nagyné Varga Ilona (szerk.) Közösségi munka a családsegítésben Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint a

Részletesebben

Szociológiai és szociálpolitikai beavatkozások; intézményrendszer és monitorozás

Szociológiai és szociálpolitikai beavatkozások; intézményrendszer és monitorozás Vargáné Subicz Beáta Szociológiai és szociálpolitikai beavatkozások; intézményrendszer és monitorozás A követelménymodul megnevezése: A szociális segítés alapfeladatai A követelménymodul száma: 1356-06A

Részletesebben

Civil szervezetek és közösségek

Civil szervezetek és közösségek Civil szervezetek és közösségek Készítette a Háló Egyesület Közösségi Műhelye I. Társadalmi bevonás társadalmi aktivitás közösségfejlesztés partnerségek A civil lakosságnak az Európai Unióban is csak egy

Részletesebben