Osztályozóvizsga követelményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Osztályozóvizsga követelményei"

Átírás

1 Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Technika és életvitel Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök: Család, otthon, háztartás Hétköznapok és ünnepek eseményeinek megkülönböztetése. Családtagok bemutatása családrajzzal, síkbábokkal. Családi szerepek. Ajándékok készítése családtagok számára, különböző alkalmakra. Házimunkák számbavétele. Munkamegosztás a családban. Háztartási eszközök, gépek használatának lehetőségei. Otthoni balesetek megelőzése. Munkaidő, tanulási idő, szabadidő, pihenés ideje. Időbeosztás megbeszélése, napirend készítése. Egészséges és helyes szabadidős tevékenységek felsorolása, ismertetése, megbeszélése. Tisztaság és rend a környezetünkben. 2013

2 Az otthon tisztasága, munka- és a taneszközök épen és rendben tartása. Személyes higiéné, tisztálkodás szabályainak ismerete. Környezetünk tisztán tartása. A szelektív hulladékgyűjtés célja, jelentősége és megvalósítása. Az egészséges, korszerű táplálkozás alapelemei. Étrend összeállítása képek válogatásával. Higiéné. Testápolás (kézmosás, körömápolás, mosakodás, fürdés, hajmosás, intim területek tisztántartása) eszközei és anyagai. A napszaknak, évszaknak, hétköznapi tevékenységeknek és ünnepi alkalmaknak megfelelő öltözködés. Ruhadarabok válogatása, csoportosítása, hajtogatása. Öltöztetőbaba modell ruhatárának rajzolása, öltöztetése. Otthoni és iskolai szobanövényeink ápolása és védelme. Hobbiállatok gondozása, felelős állattartás. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk. Anyagvizsgálatok érzékszerveinkkel (látás, tapintás útján). Képlékeny anyagokból (gyurma, só-liszt gyurma, agyag, tészta) egyszerű formák alakítása gyúrással, lapítással, gömbölyítéssel, hengerítéssel, mélyítéssel, mintázással. Papír alakítása tépéssel, hajtogatással, nyírással, ragasztással. Faanyagok (hurkapálca, fenyőléc) megmunkálása tördeléssel, darabolással, csiszolással

3 Fémhuzal alakítása hajlítással. Egyszerű fonalmunkák (sodrás, fonás, csomózás, pompon készítése) és egyéb kézműves technikák (nemezelés, gyöngyfűzés). Síkbábok készítése papír, fa, fonal és textilanyagok felhasználásával. Takarékos anyagfelhasználás. Építés építőelemekből (pl. konstrukciós játékok faépítő, fémépítő, Lego felhasználásával) utánzással, kép és rajz alapján, illetve önálló elképzeléssel. Közlekedés A gyalogos közlekedés alapszabályainak megismerése. Szabálykövető magatartás a közlekedési környezetben. A közlekedésben való részvétel gyakorlása. Átkelés az úttesten. A biztonságos, udvarias közösségi közlekedés szabályai. Az utazással kapcsolatos magatartásformák megismerése és gyakorlása. A gyermekbalesetek okai, forrásai, megelőzésük. A veszélyhelyzetek elemzése, megbeszélése, megelőzési stratégiák kialakítása. Közösségi munka, közösségi szerepek Születésnap, névnap, házassági évforduló megünneplése, az ezekkel kapcsolatos szokások, hagyományok. Meghívó, kellékek, ajándékok készítése. Az ajándékozás kultúrájának elsajátítása. A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek stb.) előállítása. A biztonságos környezet megteremtése. Teremdekoráció készítése a tanult technikák alkalmazásával

4 Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének alakítása. Válasszon egy építőelemet. A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése. Továbbhaladás feltételei: Család, otthon, háztartás - Tudjon felsorolni néhány családi ünnepet, - néhány mondattal mutassa be a családtagokat és a családi szerepeket, - tudjon felsorolni néhány házimunkát, - tudjon tanácsot adni az otthoni balesetek megelőzésére. - Ismerje a személyes higiéné, tisztálkodás alapszabályait. - Tudjon példát mondani a szelektív hulladékgyűjtésre. - Ismerje életkorának megfelelően az egészséges táplálkozás alapelveit. - Tudja felsorolni, hogy a testápolásnak milyen eszközei vannak. - Legyenek alapvető ismeretei a szobanövények és a hobbiállatok gondozásáról. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés - Legyen képes képlékeny anyagokból egyszerű formák alakítására gyúrással, lapítással, gömbölyítéssel, hengerítéssel, mélyítéssel és mintázással. - Tudjon papírból tépéssel, hajtogatással, nyírással, ragasztással munkadarabot készíteni. - Legyen képes faanyag megmunkálására tördeléssel, darabolással, csiszolással. - Legyen képes fonalból egyszerű munkadarabot létrehozni (pl.: fonalkép). - Legyen képes síkbáb készítésére papír- és faanyagok felhasználásával. - Legyen képes építőelemekből utánzással különböző formákat létrehozni

5 Közlekedés Közösségi munka, közösségi szerepek - Ismerje a tömeges közlekedés alapvető szabályait. - Ismerje a közlekedési jelzőlámpa és a gyalogos közlekedésnél fontos jelzések jelentését. - Ismerjen fel néhány veszélyhelyzetet, a megelőzés lehetőségeit (pl. szánkózás). - Ismerje az ünnepeken való helyes viselkedés szabályait. - Készítsen egyszerű ajándékot, meghívót szabadon választott ünnephez kapcsolódóan. Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Technika és életvitel Évfolyam: 2 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök: Család, otthon, háztartás Hétköznapok és ünnepek eseményeinek megkülönböztetése. Családtagok bemutatása családrajzzal, síkbábokkal. Családi szerepek. Ajándékok készítése családtagok számára, különböző alkalmakra

6 Házimunkák számbavétele. Munkamegosztás a családban. Háztartási eszközök, gépek használatának lehetőségei. Otthoni balesetek megelőzése. Veszélyforrások a háztartásban: sérülést okozó tárgyak, tűzgyújtóeszközök, gáz, elektromosság, gyúlékony, maró, illetve mérgező vegyszerek, romlott ételek. Veszélyt jelző piktogramok megismerése. Munkaidő, tanulási idő, szabadidő, pihenés ideje. Időbeosztás megbeszélése, napirend készítése. Egészséges és helyes szabadidős tevékenységek felsorolása, ismertetése, megbeszélése. Rajzos programajánlat készítése. Tisztaság és rend a környezetünkben. Az otthon tisztasága, munka- és a taneszközök épen és rendben tartása. Alapvető takarítószerek és eszközök használata. Személyes higiéné, tisztálkodás szabályainak ismerete. Környezetünk tisztán tartása. Takarékosság energiával, vízzel. A szelektív hulladékgyűjtés célja, jelentősége és megvalósítása. Az egészséges, korszerű táplálkozás alapelemei. Étrend összeállítása képek válogatásával. Zöldség- és gyümölcstál, szendvics készítése. Higiéné. Testápolás (kézmosás, körömápolás, mosakodás, fürdés, hajmosás, intim területek tisztántartása) eszközei és anyagai. A napszaknak, évszaknak, hétköznapi tevékenységeknek és ünnepi alkalmaknak

7 megfelelő öltözködés. Ruhadarabok válogatása, csoportosítása, hajtogatása. Szekrényrendezés. Öltöztetőbaba modell ruhatárának rajzolása, öltöztetése. Otthoni és iskolai szobanövényeink ápolása és védelme. A növények életfeltételeinek biztosítása. Hobbiállatok gondozása, felelős állattartás. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk. Anyagvizsgálatok érzékszerveinkkel (látás, tapintás útján). A természetes és az átalakított anyagok csoportosítása megfigyelhető tulajdonságaik alapján. Képlékeny anyagokból (gyurma, só-liszt gyurma, agyag, tészta) egyszerű formák alakítása gyúrással, lapítással, gömbölyítéssel, hengerítéssel, mélyítéssel, mintázással. Papír alakítása tépéssel, hajtogatással, nyírással, ragasztással. Fűzőlapmunka. Faanyagok (hurkapálca, fenyőléc) megmunkálása tördeléssel, darabolással, csiszolással. Fémhuzal alakítása hajlítással. Szálas anyagok, fonal jellemzőinek vizsgálata (elemi szál, ágak, sodrat). Egyszerű fonalmunkák (sodrás, fonás, csomózás, pompon készítése) és egyéb kézműves technikák (nemezelés, gyöngyfűzés). Gombfelvarrás. Síkbábok készítése papír, fa, fonal és textilanyagok felhasználásával. Tárgyak készítése természetes anyagokból

8 (termésekből, csuhéból stb.) Maradék anyagokból és hulladékból készíthető tárgyak. Takarékos anyagfelhasználás. A végzett tevékenységekkel kapcsolatos mesterségek régen és napjainkban. Építés építőelemekből (pl. konstrukciós játékok faépítő, fémépítő, Lego felhasználásával) utánzással, kép és rajz alapján, illetve önálló elképzeléssel. Közlekedés A gyalogos közlekedés alapszabályainak megismerése. A közlekedés irányított megfigyelése, szabályainak értelmezése. Szabálykövető magatartás a közlekedési környezetben. A közlekedésben való részvétel gyakorlása. Átkelés az úttesten. A forgalomirányítás jelzései: a közlekedési jelzőlámpa, a rendőri karjelzések és a gyalogos közlekedésnél jelentős jelzőtáblák ismerete. A biztonságos, udvarias közösségi közlekedés szabályai. Az időjárás és a napszakok befolyása a gyalogosok és a járművek közlekedésére. Az utazással kapcsolatos magatartásformák megismerése és gyakorlása. A gyermekbalesetek okai, forrásai, megelőzésük. A veszélyhelyzetek elemzése, megbeszélése, megelőzési stratégiák kialakítása. Helyes magatartás a baleseti helyszínen. Közösségi munka, közösségi szerepek Születésnap, névnap, házassági évforduló megünneplése, az ezekkel kapcsolatos szokások, hagyományok. Esküvő, temetés, baráti összejövetelek célja,

9 az ezeken való viselkedés szabályai. Példaadás, mintakövetés, programszervezés, a rendezvényhez illő környezet megteremtése. Meghívó, kellékek, ajándékok készítése. Az ajándékozás kultúrájának elsajátítása. A tapasztalatok megbeszélése. Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang, Anyák napja, Gyermeknap, osztálykirándulás, sportnap, játszódélután, nemzeti ünnepek) előkészítése. A helyszín berendezésével, az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók. A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek stb.) előállítása vagy beszerzése. A biztonságos környezet megteremtése. A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések megfogalmazása. Teremdekoráció készítése a tanult technikák alkalmazásával. Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének alakítása. Válasszon egy építőelemet. A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése. Továbbhaladás feltételei: Család, otthon, háztartás - Tudjon felsorolni néhány családi ünnepet, - néhány mondattal mutassa be a családtagokat és a családi szerepeket, - tudjon felsorolni néhány házimunkát, - ismerjen néhány háztartási eszközt, azok szerepét, - tudjon tanácsot adni az otthoni balesetek megelőzésére. - Legyen képes elkészíteni egy napirendet. - Ismerje a személyes higiéné,

10 tisztálkodás alapszabályait. - Tudjon példát mondani a szelektív hulladékgyűjtésre. - Ismerje életkorának megfelelően az egészséges táplálkozás alapelveit. - Tudja felsorolni, hogy a testápolásnak milyen eszközei és anyagai vannak. - Tudja összeválogatni a ruhadarabokat az évszakoknak megfelelően. - Legyenek alapvető ismeretei a szobanövények és a hobbiállatok gondozásáról. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés - Ismerje a környezetében lévő anyagok fajtáit, azok tulajdonságait tapasztalatai után. - Legyen képes képlékeny anyagokból egyszerű formák alakítására gyúrással, lapítással, gömbölyítéssel, hengerítéssel, mélyítéssel és mintázással. - Tudjon papírból tépéssel, hajtogatással, nyírással, ragasztással munkadarabot készíteni. - Legyen képes faanyag megmunkálására tördeléssel, darabolással, csiszolással. - Tudjon fémhuzalból egyszerű formát hajlítani. - Legyen képes fonalból egyszerű munkadarabot létrehozni (pl.: fonalkép). - Legyen képes síkbáb készítésére papír- fa és textil anyagok felhasználásával. - Legyen képes építőelemekből utánzással és kép alapján különböző formákat létrehozni. Közlekedés - Ismerje a tömeges közlekedés alapvető szabályait. - Ismerje a közlekedési jelzőlámpa és a gyalogos közlekedésnél fontos jelzések jelentését. - Tudja a városi tömegközlekedésben való részvételkor a legfontosabb illemszabályokat. - Ismerjen fel néhány veszélyhelyzetet, a megelőzés lehetőségeit (pl

11 szánkózás). Közösségi munka, közösségi szerepek - Ismerje az ünnepeken való helyes viselkedés szabályait. - Készítsen egyszerű ajándékot, meghívót szabadon választott ünnephez kapcsolódóan. - Legyen képes beszélni arról, hogyan tehetjük szűkebb környezetünket esztétikussá egy-egy ünnep alkalmával (Mikulás, farsang, anyáknapja, gyermeknap ). Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Technika és életvitel Évfolyam: 3 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök: Család, otthon, háztartás Az életkornak, fejlettségnek megfelelő, különböző élethelyzetekben történő önkiszolgáló tevékenység gyakorlása. Egyszerű hideg étel (pl. szendvics, hidegtál) elkészítése. Teafőzés. Asztalterítés szabályai. Szalvétahajtogatás

12 Ünneplés a családban. Családi szokások és hagyományok. Ajándékkészítés, csomagolás. Az ajándékozás módja, formája. Takarékosság alapanyaggal. Egészség és betegség fogalma. Betegségek tünetei. Betegségek elleni védekezés módjai. Elemi elsősegély-nyújtási ismeretek. Segélyhívószámok (mentők, tűzoltók, rendőrség). A telefonos segélyhívás szabályai. Önismeret, felelősségvállalás, tudatosság a munkák végzésekor. Önellenőrzés, hibák javítása. Környezetbarát termékek előnyben részesítése. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés Anyagvizsgálat szemrevételezéssel, tapintással, szaglással. Az anyagok felhasználási lehetőségeiket befolyásoló tulajdonságai. Kézi varrás és hímzés eszközei (varrótű, hímzőtű, varrócérna, hímzőcérna, gyűszű), egyszerű alapöltések. Textilek készítése fonalból szövéssel. Szövött anyagok, filcanyagok felhasználása. Ujjbábok készítése. Egyszerű használati tárgyak, dísztárgyak, játékok, ajándékok készítése természetes anyagok, papír, textil, bőr, fa, fonal, fémdrót, illetve maradék- vagy hulladékanyagok, - tárgyak felhasználásával minta vagy rajz alapján. Épületmakett és járműmodell készítése különféle anyagokból, vagy konstrukciós játékok (pl. faépítő, fémépítő, Lego) felhasználásával minta, kép, illetve rajz

13 alapján. A munkahely rendjének fenntartása. Baleset-megelőzés. Kéziszerszámok biztonságos alkalmazása, tárolása. Mérés eszközei, használatuk. Vonalfajták (vastag, vékony, folytonos, szaggatott). Körvonalrajz felismerése, készítése. A háztartásban lévő egyszerű eszközök, berendezések azonosítása. Közlekedés A gyalogos közlekedés szabályai, lakott területen. Készítsen tetszés szerinti közlekedési eszközt természetes anyagok, hulladék tárgyak és egyéb építő elemek felhasználásával. A kerékpár részei. Közlekedés lakó-pihenőövezetben, kerékpárúton. Az úttest részei. Útburkolati jelek. Viselkedési normák a közlekedési környezetben. Jegyvásárlás, jegykezelés, leszállási szándék jelzése. Balesetmentes, fegyelmezett viselkedés a helyi közlekedési járműveken. A szárazföldi, vízi és légi közlekedés eszközei. Közlekedési környezetünk veszélyforrásai: figyelmetlenségből, szabályok be nem tartásából fakadó balesetveszély, levegőszennyezés. Egészségünk és a gyalogos, ill. kerékpáros

14 közlekedés közötti kapcsolat. Közösségi munka, közösségi szerepek A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek stb.) előállítása vagy beszerzése. A biztonságos környezet megteremtése. A közösségi tér alakítása: teremdekoráció, faliújság készítése. Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének alakítása. Válasszon egy építőelemet. A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése. Továbbhaladás feltételei: Család, otthon, háztartás - Ismertesse az asztalterítés szabályait. - Ismerjen fel képről családi ünnepeket és mondja el a hozzá kapcsolódó ismereteit. - Meséljen a saját családjának szokásairól, hagyományairól. - Tudjon ajándékot ízlésesen becsomagolni. - Ismerje az ajándék átadásának udvarias formáit. - Tudja, hogy milyen eszközök szükségesek az elemi elsősegélynyújtáshoz. - Ismerje a mentők, tűzoltók és a rendőrség segélyhívó számait. - Képes legyen önellenőrzésre, a hibák javítására munkadarab készítésekor. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés - Tudja megnevezni néhány anyag tulajdonságait szemrevételezés, tapintás után. - Tudjon cérnát tűbe fűzni. - Ismerjen néhány alapöltést. - Legyen képes egyszerű használati tárgyak, dísztárgyak, játékok, ajándékok készítésére természetes anyagok, papír, textil, bőr, fa, fonal, fémdrót, illetve maradék- vagy

15 hulladékanyagok, -tárgyak felhasználásával minta vagy rajz alapján. - Tudjon egyszerű épületmakett és járműmodell készítése különféle anyagokból, vagy konstrukciós játékok (pl. faépítő, fémépítő, Lego) felhasználásával minta, kép, illetve rajz alapján. - Sorolja fel a munkafolyamat főbb fázisait. - Törekedjen a munkarend fenntartására. - Tudja, hogy a baleseteket miként előzheti meg, a kéziszerszámokat hogyan használhatja biztonságosan. - Tudjon vonalzóval egyszerű méréseket végezni. - Ismerje a tanult vonalfajtákat (vastag, vékony, szaggatott). Közlekedés Közösségi munka, közösségi szerepek - Ismerje a lakott területen való gyalogos közlekedés szabályait. - Tudjon készíteni tetszés szerinti közlekedési eszközt természetes anyagok, hulladék tárgyak és egyéb építő elemek felhasználásával. - Tudja megnevezni a kerékpár főbb részeit. - Ismertessen néhány viselkedési normát közlekedési környezetben. - Ismertesse a fegyelmezett közlekedés fontosságát a helyi közlekedési eszközökön. - Legyen fogalma arról, hogy a közlekedés milyen fajtája jelent kisebb veszélyt a környezetre. - Ismerje az ünnepeken való helyes viselkedés szabályait. - Készítsen egyszerű ajándékot, meghívót szabadon választott ünnephez kapcsolódóan. - Legyen képes beszélni arról, hogyan tehetjük szűkebb környezetünket esztétikussá egy-egy ünnep alkalmával (Mikulás, farsang, anyák

16 napja, gyermeknap ). Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Technika és életvitel Évfolyam: 4 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök: Család, otthon, háztartás Az életkornak, fejlettségnek megfelelő, különböző élethelyzetekben történő önkiszolgáló tevékenység gyakorlása. Egyszerű hideg étel (pl. szendvics, hidegtál) elkészítése. Teafőzés. Vendéglátás. Néhány egyszerű vendégváró étel, csemege elkészítése. Asztalterítés és tálalás szabályai. Szalvétahajtogatás. Ünneplés a családban. Családi szokások és hagyományok. Az ünnep hangulatát kifejező dekoráció készítése. Ajándékkészítés, csomagolás. Az ajándékozás módja, formája

17 Takarékosság alapanyaggal, energiával, idővel, pénzzel, fogyasztási cikkekkel. Bevételek, kiadások. Zsebpénz kezelése, beosztása. Egészség és betegség fogalma. Betegségek tünetei. Betegségek elleni védekezés módjai. Betegápolás (egyszerű gondozási műveletek). Egészségkárosító és környezetszennyező hatások a háztartásban. Megelőzés, kármentesítés. Elemi elsősegély-nyújtási ismeretek. Segélyhívószámok (mentők, tűzoltók, rendőrség). A telefonos segélyhívás szabályai. Önismeret, felelősségvállalás, tudatosság a munkák végzésekor. Önellenőrzés, hibák javítása. A háztartásban használt vegyszerek (pl. tisztítószerek, kozmetikumok, festékek, ragasztók) használati utasításainak tanulmányozása. Környezetbarát termékek előnyben részesítése. Házi praktikák gyűjtése, ismertetése. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés Anyagvizsgálat szemrevételezéssel, tapintással, szaglással. Az anyagok felhasználási lehetőségeiket befolyásoló tulajdonságai. Kézi varrás és hímzés eszközei (varrótű, hímzőtű, varrócérna, hímzőcérna, szabóolló, gyűszű), alapöltései (előöltés, tűző öltés, pelenkaöltés), díszítőöltések (pl. száröltés, láncöltés, laposöltés, keresztöltés, gobelinöltés), hímzések gyakorlása. Szabás előrajzolással, minta vagy sablon alkalmazásával

18 Munkadarab készítése választott népi minta szerinti díszítőöltésekkel. Körmönfonás, szalagszövés. Textilek készítése fonalból szövéssel. Szövött anyagok, filcanyagok felhasználása. Ujjbábok készítése. Egyszerű használati tárgyak, dísztárgyak, játékok, ajándékok készítése természetes anyagok, papír, textil, bőr, fa, fonal, fémdrót, illetve maradék- vagy hulladékanyagok, - tárgyak felhasználásával minta vagy rajz alapján. Mérés, előrajzolás, méretre alakítás gyakorlása. Épületmakett és járműmodell készítése különféle anyagokból, vagy konstrukciós játékok (pl. faépítő, fémépítő, Lego) felhasználásával minta, kép, illetve rajz alapján. A munkahely célszerű rendjének fenntartása. Baleset-megelőzés. Kéziszerszámok biztonságos alkalmazása, tárolása, veszélyforrások felismerése tárgykészítés közben, segítségnyújtás. Mérés eszközei, használatuk. Méretazonosság megállapítása. Vonalfajták (vastag, vékony, folytonos, szaggatott, pontvonal). Körvonalrajz, alaprajz, vázlatrajz felismerése, készítése. A háztartásban lévő eszközök, berendezések és a megismert egyszerű termelési (készítési) folyamatok, valamint fogyasztási cikkek azonosítása. Neves magyar, illetve külföldi találmányok,

19 feltalálók. Technikatörténeti érdekességek. Közlekedés A gyalogos közlekedés szabályai, lakott területen és lakott területen kívüli közlekedés. A gyalogos közlekedés elsőbbségi helyzetei. Közlekedési terepasztal készítése természetes anyagok, hulladéktárgyak és egyéb építőelemek (pl. konstrukciós játékok faépítő, Lego) felhasználásával, közlekedési szituációk megjelenítéséhez. A kerékpár részei, működése, közlekedésbiztonsági állapota, kötelező felszerelési tárgyai, biztonsági eszközök. Közlekedés lakó-pihenőövezetben, kerékpárúton. A kerékpárút közlekedési jelzései. Jelzőtáblatípusok elsőbbséget jelző táblák, veszélyt jelző és tilalmi táblák. Az úttest részei. Útburkolati jelek. Kerékpárosok és gyalogosok viszonya a közösen használt területeken. Viselkedési normák a közlekedési környezetben. Jegyvásárlás, jegykezelés, leszállási szándék jelzése. Balesetmentes, fegyelmezett viselkedés a helyi közlekedési járműveken. A szárazföldi, vízi és légi közlekedés eszközei. Közlekedési környezetünk veszélyforrásai: figyelmetlenségből, szabályok be nem tartásából fakadó balesetveszély, levegőszennyezés. Egészségünk és a gyalogos, ill. kerékpáros közlekedés közötti kapcsolat

20 Közösségi munka, közösségi szerepek Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang, Anyák napja, Gyermeknap, osztálykirándulás, sportnap, játszódélután, nemzeti ünnepek) előkészítése. A helyszín berendezésével, az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók. A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek stb.) előállítása vagy beszerzése. A biztonságos környezet megteremtése. A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések megfogalmazása. A közösségi tér alakítása: teremdekoráció, faliújság készítése. Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének alakítása. Válasszon egy építőelemet. A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése. Továbbhaladás feltételei: Család, otthon, háztartás - Ismertesse az asztalterítés szabályait. - Ismerjen fel képről családi ünnepeket és mondja el a hozzá kapcsolódó ismereteit. - Meséljen a saját családjának szokásairól, hagyományairól. - Mondja el, hogy a nyersanyagot milyen forrásból szerezheti be, sorolja fel egy egyszerű étel elkészítésének sorrendjét (pl. szendvics). - Tudjon ajándékot ízlésesen becsomagolni. - Ismerje az ajándék átadásának udvarias formáit. - Tudja, hogy milyen eszközök szükségesek az elemi elsősegélynyújtáshoz. - Ismerje a mentők, tűzoltók és a rendőrség segélyhívó számait

21 - Tudja a telefonos segélyhívás szabályait. - Képes legyen önellenőrzésre, a hibák javítására munkadarab készítésekor. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés - Tudja megnevezni néhány anyag tulajdonságait szemrevételezés, tapintás után. - Tudjon cérnát tűbe fűzni. - Ismerjen néhány alapöltést. - Legyen képes egyszerű használati tárgyak, dísztárgyak, játékok, ajándékok készítésére természetes anyagok, papír, textil, bőr, fa, fonal, fémdrót, illetve maradék- vagy hulladékanyagok, -tárgyak felhasználásával minta vagy rajz alapján. - Tudjon egyszerű épületmakett és járműmodell készítése különféle anyagokból, vagy konstrukciós játékok (pl. faépítő, fémépítő, Lego) felhasználásával minta, kép, illetve rajz alapján. - Sorolja fel a munkafolyamat főbb fázisait. - Törekedjen a munkarend fenntartására. - Tudja, hogy a baleseteket miként előzheti meg, a kéziszerszámokat hogyan használhatja biztonságosan (például olló ). - Tudjon vonalzóval egyszerű méréseket végezni. - Ismerje a tanult vonalfajtákat (vastag, vékony, szaggatott, pont-vonal). Közlekedés - Ismerje a lakott területen való gyalogos közlekedés szabályait. - Tudjon készíteni tetszés szerinti közlekedési eszközt természetes anyagok, hulladék tárgyak és egyéb építő elemek felhasználásával. - Tudja megnevezni a kerékpár főbb részeit, kiegészítő felszereléseit. - Ismertessen néhány viselkedési normát közlekedési környezetben. - Ismertesse a fegyelmezett közlekedés

22 fontosságát a helyi közlekedési eszközökön. - Legyen fogalma arról, hogy a közlekedés milyen fajtája jelent kisebb veszélyt a környezetre. Közösségi munka, közösségi szerepek - Ismerje az ünnepeken való helyes viselkedés szabályait. - Készítsen egyszerű ajándékot, meghívót szabadon választott ünnephez kapcsolódóan. - Legyen képes beszélni arról, hogyan tehetjük szűkebb környezetünket esztétikussá egy-egy ünnep alkalmával (Mikulás, farsang, anyáknapja, gyermeknap )

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományos-technikai kompetencia

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományos-technikai kompetencia

Részletesebben

Helyi tanterv TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok

Helyi tanterv TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok Helyi tanterv TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományos-technikai kompetencia

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1-4. BEVEZETŐ

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1. évfolyamon, hogy a gyermek saját közegében (család, osztály, iskola) az életkori sajátosságainak megfelelő szinten tapasztalatokat

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1-4. évfolyam

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1-4. évfolyam TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1-4. évfolyam 1 TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat 1-4. évfolyam

Technika, életvitel és gyakorlat 1-4. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Technika, életvitel és gyakorlat 1-4. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a technika, életvitel és gyakorlat

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományostechnikai kompetencia

Részletesebben

ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Osztályozó vizsga követelményei ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. évfolyam Mondatok alkotása képek, képsorok alapján, adott vagy választott témáról. Mondatok összekapcsolása. Összefüggő mondatok

Részletesebben

3 4. évfolyam. 3. évfolyam. TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT

3 4. évfolyam. 3. évfolyam. TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 3 4. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 3 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák további fejlesztésével a gyermek bővítse az életkori

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. 3 4. évfolyam

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. 3 4. évfolyam TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 3 4. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 3 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák további fejlesztésével a gyermek bővítse az életkori

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. 3. évfolyam

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. 3. évfolyam TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 3. évfolyam Az életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja 3. évfolyamon, hogy a gyermek a saját közegében (család, osztálytársak, iskolaközösség) közvetlen tapasztalások,

Részletesebben

A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti

A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti érdeklődést, hogy az iskolát befejező tanulók tudjanak

Részletesebben

Technika és életvitel Helyi tanterv 1-4. évfolyam

Technika és életvitel Helyi tanterv 1-4. évfolyam Technika és életvitel Helyi tanterv 1-4. évfolyam Célok és feladatok: A technika és életvitel tantárgy tanításának célja, hogy hozzájáruljon a kisiskolások teljes személyiségformálásához, modern technikai

Részletesebben

Célok és feladatok HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1 4. ÉVFOLYAM TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1 4. ÉVFOLYAM A tantárgy célja fokozatosan feltárni a természetben és társadalomban élő ember

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 1. osztályban

Tanmenetjavaslat a 1. osztályban Tanmenetjavaslat a 1. osztályban Óra Tanítási óra a 1. Iskolás lettem! Ismerkedés a technika tantárggyal 2. Közlekedési ismeretek 3. Környezetünk ai 4. Képlékeny ok alakítása Kedvenc játékaink? Tanszereink?

Részletesebben

Órakeret 7 óra. Előzetes tudás

Órakeret 7 óra. Előzetes tudás TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 8. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a mindennapi

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 8. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a mindennapi

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5. évfolyamon az, hogy az 1 4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések során nyert

Részletesebben

Órakeret 7 óra. Előzetes tudás

Órakeret 7 óra. Előzetes tudás HELYI TANTERV TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5. évfolyamon az, hogy az 1 4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések során nyert

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5-8. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5-8. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5-8. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat,

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5-6. évfolyamon az, hogy az 1 4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések során nyert tapasztalatok

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat 3 4. évfolyam A tantárgy az erkölcsi nevelés terén kiemelt figyelmet fordít az alkotó munka megszerettetésére, a munkavégzés elemi szabályrendszereinek megismertetésére

Részletesebben

Technika tanterv 5-8. évfolyam

Technika tanterv 5-8. évfolyam Technika tanterv 5-8. évfolyam Célok és feladatok A tudás hétköznapi életben való alkalmazása, a gyakorlatban való jártasság megszerzése, az alkotó képesség fejlesztése. - segítse a gyermekeket a technikai

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 6. évfolyam 1óra /hét/tanév

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 6. évfolyam 1óra /hét/tanév TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 6. évfolyam 1óra /hét/tanév A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5 6. évfolyamon az, hogy az 1 4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Cím: 2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc st. 10. Tel: (23) 355-787 Fax: (23) 355-569 E-mail: korosi@mail.battanet.hu Technika, életvitel és gyakorlat

Részletesebben

Célok és feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Technika 5-8. évfolyam

Célok és feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Technika 5-8. évfolyam TECHNIKA Célok és feladatok Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A tudás hétköznapi életben való alkalmazása, a gyakorlatban való jártasság megszerzése, az alkotó képesség

Részletesebben

Technika és életvitel. 5-8. évfolyam

Technika és életvitel. 5-8. évfolyam Technika és életvitel 5-8. évfolyam Célok és feladatok A technika és életvitel tantárgy a világ tapasztalati megismerésére és gyakorlati tudás szerzésére nyújt lehetőséget, egyben hozzájárul a tanulás

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat 5 6. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5 6. évfolyamon az, hogy az 1 4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések során

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 8. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a mindennapi

Részletesebben