KÉRELEM TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI MESTERSZAK november. Általános Orvostudományi Kar INDÍTÁSÁRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉRELEM TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI MESTERSZAK. 2006. november. Általános Orvostudományi Kar INDÍTÁSÁRA"

Átírás

1 KÉRELEM TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI MESTERSZAK INDÍTÁSÁRA Általános Orvostudományi Kar november 1

2 I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 3. Az indítandó mesterszak megnevezése Táplálkozástudományi mesterképzési szak (MSc) 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése Okleveles táplálkozástudományi szakember és klinikai dietetikus 5. Az indítani tervezett és oklevélben szerepeltetni kívánt szakirány(ok) megnevezése táplálkozástudományi és klinikai dietetikus szakirány 6. Az indítani tervezett képzési formák: Teljes idejű 7. A képzési idő I. 240 kreditet teljesített egészségügyi BSc szakokról jöttek számára: Félévek száma: 3 félév az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 90 kredit az összóraszámon belül a tanórák száma: a szakmai gyakorlat időtartama és jellege: nincs II. 180 kreditet teljesített egyéb BSc szakokról jöttek számára: Félévek száma: 4 félév az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120 kredit az összóraszámon belül a tanórák száma: a szakmai gyakorlat időtartama és jellege: nincs 8. A szak indításának tervezett időpontja: szeptember 9. A szakért felelős oktató megnevezése és aláírása: Dr. Szilvássy Zoltán egyetemi tanár 10. Dátum, és az intézmény felelős vezetőjének megnevezése és cégszerű aláírása Debrecen, november Dr. Nagy János egyetemi tanár, rektor 2

3 11. Az adatlap mellékletei A szenátus támogató javaslata A mesterszak képzési és kimeneti követelményeit (KKK) tartalmazó leírás (A szaklétesítési beadvány MAB által támogatott változata alapján közzétett OM / OKM dokumentum.) Felhasználói kapcsolatok és vélemények (amennyiben a felhasználói szféra jól azonosítható) 3

4 II. A szakindítási kérelem indoklása, a továbblépés körülményei A képzési kapacitás bemutatása 1. A szak képzési és kutatási előzményei az intézményben. Magyarországon Táplálkozástudományi MSc képzés jelenleg nincs, a többciklusú képzés bevezetése előtti időszakból sincs ennek megfelelő szak. A Táplálkozástudományi MSc képzésünk a többciklusú képzésben a dietetikus és egyéb egészségügyi BSc képzésre közvetlenül építhető, értelemszerűen mutat rokon vonásokat ezekkel a képzésekkel, azonban azok magasabb szinten történő továbbfejlesztését valósítja meg számos irányban kiterjesztve azt. Dietetikus BSc képzés jelenleg Magyarországon két Egészségügyi Főiskolai Karon, Budapesten és Pécsett van. Táplálkozástudományi MSc képzésünkben azonban a táplálkozástudomány egyéb aspektusait is meg kívánjuk jelentetni. A képzésből kikerülő szakemberek az egészségtudományi kutatásban, a klinikai dietetikában éppúgy járatosak lesznek, mint az alkalmazott kutatások gyakorlati fejlesztő tevékenységében. Foglakozni kívánunk az élelmiszertudományokkal az élettani és kórélattani szükségleteknek megfelelő optimális étrendhez szükséges alapanyagok, funkcionális és egyéb egészséges élelmiszertermékek jellemzőivel, technológiai igényével. Az élelmiszerek minőségének műszeres és egyéb vizsgálatával, népegészségügyi vonatkozásokkal. A Debreceni Egyetem speciális helyzete segíti előbbi céljaink megvalósítását, mivel az Orvos- és Egészségtudományi Centrum (DEOEC) és Agrártudományi Centrum (ATC) intézetei egy intézményen belül találhatók és együttműködnek a piacképes, sokszínű, a növekvő gazdasági és társadalmi igényeknek megfelelő program megvalósításában. Tudományos előzmények: Mindkét Centrum alap- és alkalmazott kutatásában jelen vannak a táplálkozástudománnyal kapcsolatos kutatási témák, tudományos publikációk és szabadalmak. A tématerületen jelenleg is aktívan dolgozó kutatók közül 1 akadémikus és 15 MTA doktora. A képzésben részt vevő oktatók több mint 75 %-a minősített, a Debreceni Egyetem Doktori Iskoláinak akkreditált oktatója. A DEOEC e képzésben részt vevő intézeteiben szép hagyományai vannak a táplálkozástudományhoz kapcsolódó alapkutatásoknak. A Molekuláris Medicina Kutató Központ, mely többek között foglalkozik az anyagcsere génszintű szabályozásában részt vevő lipidek vizsgálatával, az atherosclerosis pathomechanizmusával, a zsírszövet anyagcseréjével, a táplálékok globális génhatásaival, elnyerte az Európai Unió Kiválósági Központja (Center of Excellence) címet. Az Európai Unió elvárásainak megfelelően napjainkra már a gyakorlatban rövidtávon hasznosítható eredményekhez vezető alkalmazott kutatások területén is sikeres, intenzív munka zajlik. A mesterszak felelőse, a DEOEC Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének igazgatója Dr. Szilvássy Zoltán a 2. típusú diabetes és szövődményei, az inzulin rezisztencia és obesitas gyógyszeres terápiájának új lehetőségeit kutatja. Emellett az alkalmazott kutatás területén többek között a funkcionális élelmiszerek fejlesztésével ipari szinten is foglalkozik. A BNLfood (Be-Ne-Lux food) multinacionális funkcionális élelmiszeripari vállalat international scientific advisory board tagja, a Magyar Prebiotikum, Probiotikum és Funkcionális Élelmiszer Társaság megalapítója és az alábbi alkalmazott kutatási projektek témavezetője: - GAK DECARDIO 1008/05 program: 105 millió Ft keretösszeggel telítetlen zsírsavakban gazdag marhahús előállítására. 4

5 - Antioxidánsokban gazdag tojás előállítására létrehozott konzorcium több mezőgazdasági céggel (2006). - Szakmai együttműködés a Magyar Baromfi Terméktanáccsal funkcionális élelmiszerek előállítására (2004-től folyamatosan). Legfontosabb eredmény: eredeti, szívbarát védjeggyel ellátott funkcionális élelmiszer termék: okos tojás (Europharma Rt) Nemzetközi együttműködés legfontosabb eredménye a Columbus Statement nemzetközi funkcionális élelmiszer kutató társaságok és tudományos intézmények által közzétett nyilatkozat a táplálkozás és a szérum koleszterin szint, ill. a kardiovaszkuláris rizikó összefüggéseiről (2005 Okt , Peking, Kína, Dr Szilvássy Zoltán). A DEOEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézete, ahol proteomikai és genomikai centrumok is működnek és az I. Belklinika kutatócsoportjainak számos elnyert kutatási pályázata kapcsolódik a táplálkozástudományhoz. Az Anyagcsere Tanszéken a paraoxonáz aktivitás és betegségek kapcsolata, a felgyorsult atherosclerosis pathomechanizmusának, az obesitas és szövődményeinek vizsgálata, a természetes eredetű antioxidánsok és szintetikus származékaik hatásmechanizmusának tanulmányozása folyik. A Molekuláris Medicina Kutató Központ tevékenységéről már szóltunk. Ezenkívül a Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézetben az apoptózis kutatócsoport vizsgálja a glutamin, a fehérjék és az A vitamin ellátottság szerepét a T sejtek apoptózisának regulációjában. Tanulmányozza, hogy az A vitamin származékok túletetése, hogyan vezethet szelekciós zavarokhoz és allergiához. Más kutatócsoportok vizsgálják, hogy a tápanyagok pl. a lipidek szervezeten belüli bioaktivációjuk során milyen még nem ismert biológiai származékokká alakulhatnak át, hogyan hatnak ezek a származékok a különféle magi receptorokra. A kutatás színvonalát mutatja, hogy a Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézetben az utóbbi években rendszeresen 300 fölött volt a publikált közlemények impakt faktora. A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centruma a Mezőgazdaságtudományi Karral és a három kutatóintézettel (Karcagi Kutató Intézet, Nyíregyházi Kutató Központ, Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet) a Tiszántúl vezető agrárintézménye, s ezáltal nemcsak helyi, hanem regionális feladatokat is ellát. Ezen intézményi keretben az Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási és Mikrobiológiai Tanszék (korábban Mezőgazdasági Termékfeldolgozás és Minősítés Tanszék), továbbá a Regionális Agrárműszerközpont adja a Táplálkozástudományi MSc képzés egyik bázisát. Az alábbi témakörökben folyó kutató- fejlesztő munkába a hallgatók is bekapcsolódhatnak: Analitikai minta előkészítési módszerek és analitikai módszerek fejlesztése élelmiszer, és növényminták vizsgálatához A talaj növény számára hozzáférhető Cd- és Pb-frakciójának modellezése A búza és más mezőgazdasági termékek minőségének kialakulása a talaj-növényélelmiszeralapanyag rendszerben Élelmiszerek és alapanyagaik minőségét jellemző paraméterek vizsgálata és azok függése a termesztés és gyártástechnológiától Ionkromatográfia alkalmazási lehetőségei az agrokémiában Mikroelemek és szerepük a teljes táplálékláncban Vitaminok, (a peszticid maradékok és származékok), mikotoxinok, aminosavak mérése élelmiszer- és takarmánymintákból 5

6 Az ősi búza, mint minőség etalon vizsgálata Herbicid degradáció különböző talajtípusokban, és hatása az élelmiszerláncra Szerves mikroszennyezők meghatározása élelmiszerekben, takarmányokban és alapanyagaikban Nyomonkövethetőségi és átláthatósági vizsgálatok az élelmiszer hálózatokban Magyarországon és Görögországban: Kísérleti modell fejlesztése a láncszervezésre a méz előállításban, feldolgozásban és marketingben (TÉT) Szántóföldtől az asztalig (élelmiszerbiztonság, minőségirányítás, új módszerek nyomonkövethetőségben) Genetikailag módosított összetevők kimutatása élelmiszerekben (GMO, PCR) Modern bio- és élelmiszeranalitikai mérési eljárások bevezetése és alkalmazása a növénytermesztési technológiák korszerű minőségbiztosítási eljárásaiban, speciális élelmiszerek és gyógyszer alapanyagok előállításához Az elnyert alap-, alkalmazott kutatási pályázatok közül kiemelendő a - Különböző nyomnyi mennyiségben előforduló elemek koncentrációjának meghatározása az életminőséget befolyásoló mintákból induktív csatolású plazma tömegspektrométerrel (OMFB majd kapcsolódóan GVOP műszerpályázat) - Modern bio- és élelmiszeranalitikai mérési eljárások bevezetése és alkalmazása a növénytermesztési technológiák korszerű minőségbiztosítási eljárásaiban speciális élelmiszer és gyógyszeralapanyag előállításához (GVOP, AKF) - Genetikailag módosított összetevők kimutatásának akkreditálása Genetikai, ökológiai és termesztéstechnológiai tényezők hatása az őszi búza fehérjeösszetételére és elemtartalmára, összefüggésvizsgálatok a sütőipari minőséggel (OTKA) Nemzetközi együttműködések: - International Scientific Cooperation Projects Metals in the environment : Toxicity and assessment of limits (metal) - NATO Science Programme Cooperative Science and Technology Sub-Programme Collaborative Linkage Grant 2. Az új típusú szakon végzők iránti regionális és országos igény prognosztizálása, a foglalkoztatási igény lehetőség szerinti bemutatásával/dokumentálásával. A táplálkozástudomány a biológiai és orvostudományok egyik legintenzívebben fejlődő kutatási területe. Ma világtendencia a modern táplálkozástudomány iránti társadalmi igény növekedése. A rohamosan romló népegészségügyi mutatók javítására az egyre dráguló egészségügyi ellátás és gyógyszerek kiváltására a táplálkozásra való odafigyelés, még ha esetenként drágább élelmiszerekkel oldható is meg, gazdaságosabb. Magyarország és ezen belül az észak-alföldi régió hagyományosan mezőgazdaságából élt meg. A foglalkoztatási gondok enyhítésére alkalmas a minőségi élelmiszer alapanyag termelés, az egészséges és funkcionális élelmiszerek előállítása, mely munkaigényesebb és több odafigyelést igénylő, esetenként kis- és középvállalkozásokban megoldható technológiákat igényel. Igy kinevelődhet egy magas színvonalú, speciális szaktudást felhalmozó munkaerő bázis, mely egyrészt képes saját vállalkozásokban sikeresen munkahelyeket teremteni, másrészt befektetőket vonzani a térségbe. A komplementer medicina, a wellness- és gyógyturizmus a térség hagyományosan fontos ágazata, melynek megújulásához járulhatnak hozzá. A szállodaipar idegenforgalmi bevételének növeléséhez elengedhetetlen lesz a korszerű táplálkozási igényeket kielégítő ellátás biztosítása. Debrecen egyetemváros számos 6

7 kutatóhellyel, ahol a táplálkozástudományhoz tartozó alapkutatások mellett hagyománya van a gyakorlat orientált alkalmazott kutatásoknak is, melyek segítik a régió versenyképességének javítását. Az Alföld élelmiszergyártói számára e kutató-fejlesztő munka eredeti funkcionális élelmiszer termékek megjelenítésével komoly gazdasági hasznot jelenthet. A leendő hallgatók számára pedig elhelyezkedési lehetőséget jelenthetnek a már meglévő élő cégkapcsolatok: Magyar Baromfi Terméktanács funkcionális élelmiszer tojás Europharma Rt telítetlen zsírsavakban gazdag élelmiszerek fejlesztése Ormánsági Szarvasmarha Tenyésztő Innovációs Kft. omega-3 zsírsavban dús marhahús előállítása Oriental Herbs Kft. kínai funkcionális élelmiszerek és gyógynövények Gyulai Húskombinát Rt. Elhelyezkedési lehetőségek: A DEOEC és az ATC Doktori iskoláinak Ph.D képzése oktatási intézmények, kutató intézetek hazai, Európai Uniós és egyéb nemzetközi K+F projektek és vállalkozások, spin off cégek egészségügy, kórházak, rehabilitációs intézetek, szociális intézetek népegészségügy önkormányzatok, az egészségpolitikai döntések előkészítése, közétkeztetés és felügyelete szakhatóságok, élelmiszer vizsgáló és felügyelő szervek fogyasztóvédelem élelmiszeripari kis- és nagyvállalatok szállodaipar, wellness ipar és gyógyturizmus, komplementer medicina fitness ipar, sport szaktanácsadási vállalkozások mezőgazdasági, élelmiszeripari termelés termékfejlesztés, technológia fejlesztés piackutató cégek, kereskedelmi vállalkozások 3. Az indítandó mesterszak hallgatóinak a kutatás-fejlesztésre, illetve a doktori képzésre való felkészítésének, valamint a doktori képzésre való továbblépés lehetőségének bemutatása. A szak oktatóinak 75 %-a a Debreceni Egyetem különböző Doktori iskolának akkreditált oktatói, akiknek módjukban áll, hogy a legtehetségesebb hallgatókat kiemelve előbb a Tudományos Diákkörökben majd a Doktori Iskolák PhD képzésében alkalmazzák őket. A következő Orvos-és Egészségtudományi Centrumban működő Doktori Iskolák Elméleti Orvostudományok Klinikai Orvostudományok Egészségtudományok Gyógyszertudományok Multidiszciplináris orvostudományok 7

8 és az Agrártudományi Centrum következő Doktori Iskolái Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Interdiszciplináris agrár- és természettudományok Állattenyésztési Tudományok fogadhatják be a hallgatók közül a legkiválóbbakat. Mindkét Centrum K+F projektjeihez csatlakozva lehetőségük lesz már tanulmányaik alatt bekapcsolódni a munkába, diplomamunkájuk elkészítésére. 4. A kiemelkedő képességű hallgatók alkalmasságát figyelő, azt előmozdító, tehetséggondozó tevékenység beépítésére vonatkozó elképzelések, ill. intézkedések bemutatása. A tehetséges érdeklődő hallgatóknak módjukban van bekapcsolódni a Tudományos Diákköri Képzésbe az egyes tudományos műhelyeken belül, ahol kísérletes munkára pl. állatkísérletekre vagy klinikai vizsgálatokra nyílhat lehetősége. Bekapcsolódhatnak demonstrátorként az oktatásba. Részt vehetnek a K+F projektekben megbízással. Ezen tevékenységek alatt a legtehetségesebbeket orientáljuk a későbbiekben a PhD programokba való bekapcsolódásra 5. A felsőoktatási intézmény képzési kapacitásának bemutatása az érintett képzési területen, illetve szakon. A tervezett hallgatói létszám képzési formánként bemutatva. Az oktatásban résztvevő intézetek/tanszékek oktatóinak/kutatóinak létszáma jelenleg 203 fő, a fokozatok megoszlása a következő: 3 akadémikus, 35 akadémiai doktor, további 113 fő minősített, még nem minősített 52 fő. Figyelembe véve a várható piaci igényeket, továbbá a doktori képzés helyi lehetőségeit, a Táolálkozástudományi mesterképzést 30 fővel kívánjuk indítani. E létszám fogadására az ÁOK és az ATC alapellátottsága és képzési feltételei megfelelőek. 8

9 III. A mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása 1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv I.Táplálkozástudományi M.Sc. tanterve a 240 kredites, egészségügyi alapképzésből jöttek részére összesen 90 kredit értékben: 1. Törzsanyag (kötelező ismeretkörök): 1.1. Elméleti alapozás A tantárgy neve Heti elmélet +szem +gyak óraszáma Össz óra szám Gyak + szem kredit előfeltétele számonkérés Tantárgyfelelős Orvosi mikrobiológia I kollokvium Dr. Kónya József egyetemi docens, PhD Orvosi mikrobiológia II Orv.mikrobiológia I szigorlat Dr. Kónya József egyetemi docens, PhD Génexpresszió szabályozás funkcionális genomika kollokvium Dr. Nagy László Biostatisztika kollokvium Dr. Mátyus László egyetemi docens DSc Élelmiszerkémia kollokvium Dr. Csapó János, Élelmiszeripari műveletek kollokvium Dr. Gulyás Lajos főiskolai tanár, PhD Minőségügy alapjai kollokvium Dr. Győriné Dr. Mile Irma, min.bizt.ig., Ph.D. összesen Szakmai törzsanyag A tantárgy neve óraszáma Heti elmélet +szem +gyak Össz óra szám Gyak + szem Funkcionális élelmiszertudomány, táplálkozásterápia kredit előfeltétele számonkérés Élelmiszer Kémia, biokémia szigorlat Tantárgyfelelős Dr. Szilvássy Zoltán Klinikai Dietetika mikrobiol szigorlat Dr. Paragh György Élelmiszertechnológia I kollokvium Dr. Győri Zoltán, Élelmiszertechnológia II Nyersanyag Minőségügy szigorlat Dr. Győri Zoltán, alapjai összesen

10 2. Differenciált szakmai anyag 2.1. Kötelezően választható szaktárgyak neve A táplálkozás és energiaháztartás neuroendokrin szabályozása Heti elmélet +szem +gyak A tantárgy óraszáma Össz Gyak óra + szám szem kredit előfeltétele számonkérés Tantárgyfelelős kollokvium Dr. Csernoch László Táplálkozásbiokémia kollokvium Dr. Szondy Zsuzsa, egyetemi tanár, D.Sc Nyersanyagismeret Dr. Győri Zoltán, Minőségi állati termék előállítás alapjai kollokvium Dr. Jávor András egyetemi tanár DSc Minőségi növényi termék előállítás alapjai kollokvium Dr. Pepó Péter Funkcionális élelmiszerek Él kémia kollokvium Dr. Bardócz Zsuzsa, Élelmiszeranalitika I kollokvium Dr. Győri Zoltán, Élelmiszeranalitika II kollokvium Dr. Győri Zoltán, Klinikai Vizsgálatok kollokvium Dr. Kovács Péter Gyógyszer-élelmiszer kollokvium Dr. Benkő Ilona Interakciók egyetemi docens, PhD Egészséges táplálkozás Tápl. kollokvium Dr. Bardócz Zsuzsa, Konyhatechnika hatása az élelmiszer minőségre Biostatisztika gyak Betegségek és táplálkozás közötti kapcsolat Táplálkozásegészségta n és epidemiológia biokémia kollokvium Dr. Gundel János, PhD, egy. magántanár Táplálkozás egészségtan és epidemiol Tápl biokémia Élelmiszerjog Techn min termékek Minőségbiztosítás, Techn min Élelmiszerbiztonság termékek összesen kollokvium kollokvium kollokvium kollokvium Dr. Kardos László egy. tanársegéd, PhD Dr. Bárdos Helga egyetemi adjunktus, PhD Dr Juhász Tiborné Dr. Győriné Dr. Mile Irma, min.bizt.ig., Ph.D. 10

11 2.2. Szabadon választható ismeretek: Ezekből a tárgyakból 8 kredit értékben kell választani a hallgatóknak neve A tantárgy óraszáma Heti Össz Gyak elmélet óra + +szem szám szem +gyak Kredit számonkérés Tantárgyfelelős Molekuláris medicina kollokvium Dr. Nagy László Emberkísérletek Szabályozási törekvések: hagyomány, etika, jog kollokvium Dr. Molnár Péter, Humán etológia kollokvium Dr. Molnár Péter, Egészségpszichológia kollokvium Dr. Molnár Péter, Komplementer és alternatív medicina területei I. Komplementer és alternatív medicina területei II kollokvium Prof. Dr. Molnár Péter, Dr. Lipóczki Imre Főiskolai docens kollokvium Prof. Dr. Molnár Péter, Dr. Lipóczki Imre Főiskolai docens Agrokemikáliák élelmiszerbiztonsági megítélése kollokvium Dr. habil. Ambrus Árpád PhD Kolloidika kollokvium Dr. Kovács Béla egyetemi docens PhD Termodinamika kollokvium Dr. Prokisch József, egyetemi docens, Ph.D Természetes eredetű gyógyszerek, mérgek, gyógynövények Divatos táplálék -kiegészítők. Élettani hatások és kockázatok Orális egészség, a fog és fogágy betegségei Csecsemő- és gyermekkor táplálkozásának sajátosságai, tápszerek Vállalkozási ismeretek és készségek fejlesztése I kollokvium Dr. Benkő Ilona egyetemi docens, PhD kollokvium Dr. Szentmiklósi József, egyetemi docens, Ph.D kollokvium Dr. Alberth Márta osztályvezető, PhD kollokvium Dr. Szegedi István osztályvezető kollokvium Dr. Pék Győző egyetemi adjunktus Vállalkozási ismeretek és készségek fejlesztése II kollokvium Dr. Pék Győző egyetemi adjunktus Prezentáció kollokvium Dr. Kollár János, egyetemi adjunktus Intenzív kommunikáció fejlesztő tréning kollokvium Hazag Anikó klinikai szakpszichológus összesen Melyekből 8 Kell felvenni a hallgatóknak 11

12 3. Diplomamunka: 20 kredit Lényege az, hogy egy adott intézet, munkahely munkájába bekapcsolódva a hallgató megismerje az önálló tudományos, ill. gyakorlati munka legfontosabb elemeit (probléma felismerése, kísérleti megközelítés tervezése, kísérletek végzése, eredmények értékelése és interpretálása, szakirodalom kezelése, írásbeli közlés, ismeretek szóbeli továbbadása, ill. a gyakorlati munkavégzés megtervezése kivitelezése, az eljárás fejlesztésének lehetőségei, a termék bemutatása, a forgalomban lévő termékek összehasonlító elemzése). A megismerés során és eredményeként meg kell szerezze az ezen lépések végrehajtására való készséget és ennek birtokában konzulensi segítséggel el kell készítse és meg kell védje diplomamunkáját. A hallgató által megszerzett kreditek összértéke: Törzsanyag: Elméleti Szakmai Szakmai tárgyak Választható tárgyak Diplomamunka 16 kredit 14 kredit 30 kredit 10 kredit 20 kredit I.1.1 Összesen 90 kredit 12

13 II. Táplálkozástudományi M.Sc. tantárgyi szerkezete a 180 kredites, agrártudományi alapképzésből jöttek részére összesen 120 kredit értékben: 1. Törzsanyag (kötelező ismeretkörök): 1.1. Elméleti alapozás A tantárgy neve Heti elmélet +szem +gyak óraszáma Össz óra szám Gyak + szem kredit előfeltétele számonkérés Tantárgyfelelős Humán élettan I kollokvium Dr. Csernoch László Humán élettan II Hum.élettan I szigorlat Dr. Csernoch László Biokémia I kollokvium Dr. Fésüs László akadémikus, DSc Biokémia II szigorlat Dr. Fésüs László akadémikus, DSc Gyógyszertan kollokvium Dr. Szilvássy Zoltán Orvosi mikrobiológia I kollokvium Dr. Kónya József egyetemi docens, PhD Orvosi mikrobiológia II Orv.mikrobiológia I szigorlat Dr. Kónya József egyetemi docens,phd Élelmiszerkémia kollokvium Dr. Csapó János, Génexpresszió szabályozás funkcionális genomika kollokvium Dr. Nagy László Biostatisztika kollokvium Dr. Mátyus László egyetemi docens, DSc összesen Szakmai törzsanyag neve Heti elmélet +szem +gyak A tantárgy óraszáma Össz Gyak óra + szám szem kredit előfeltétele számonkérés Tantárgyfelelős Belgyógyászat Élettan I kollokvium Dr. Paragh György Gyerekgyógyászat kollokvium Dr. Felszeghy Enikő Epidemiológia alapjai kollokvium Funkcionális élelmiszertudomány, táplálkozásterápia Élelmiszer Kémia, biokémia szigorlat Dr. Szilvássy Zoltán Klinikai Dietetika mikrobiol szigorlat Dr. Paragh György Élelmiszertechnológia I kollokvium Dr. Győri Zoltán, Élelmiszertechnológia II Nyersanyag szigorlat Dr. Győri Zoltán, összesen

14 2. Differenciált szakmai anyag 2.1. Kötelezően választható szaktárgyak neve A táplálkozás és energiaháztartás neuroendokrin szabályozása Heti elmélet +szem +gyak A tantárgy óraszáma Össz Gyak óra + szám szem kredit előfeltétele számonkérés Tantárgyfelelős kollokvium Dr. Csernoch László Táplálkozásbiokémia kollokvium Dr. Szondy Zsuzsa, egyetemi tanár, D.Sc Nyersanyagismeret Dr. Győri Zoltán, Minőségi állati termék előállítás alapjai kollokvium Dr. Jávor András egyetemi tanár DSc Minőségi növényi termék előállítás alapjai kollokvium Dr. Pepó Péter Funkcionális élelmiszerek Él kémia kollokvium Dr. Bardócz Zsuzsa, Élelmiszeranalitika I kollokvium Dr. Győri Zoltán, Élelmiszeranalitika II kollokvium Dr. Győri Zoltán, Klinikai Vizsgálatok kollokvium Dr. Kovács Péter Egyetemi tanár DSc Gyógyszer-élelmiszer kollokvium Dr. Benkő Ilona Interakciók egyetemi docens, PhD Egészséges táplálkozás Tápl. kollokvium Dr. Bardócz Zsuzsa, Konyhatechnika hatása az élelmiszer minőségre Biostatisztika gyak Betegségek és táplálkozás közötti kapcsolat Táplálkozásegészségta n és epidemiológia biokémia kollokvium Dr. Gundel János, PhD, egy. magántanár Táplálkozás egészségtan és epidemiol Tápl biokémia Élelmiszerjog Techn min termékek Minőségbiztosítás, Techn min Élelmiszerbiztonság termékek összesen kollokvium kollokvium kollokvium kollokvium Dr. Kardos László egy. tanársegéd, PhD Dr. Bárdos Helga egyetemi adjunktus, PhD Dr Juhász Tiborné Dr. Győriné Dr. Mile Irma, min.bizt.ig., Ph.D. 14

15 2.2. Szabadon választható ismeretek: Ezekből a tárgyakból 11 kredit értékben kell választani a hallgatóknak neve Heti elmélet +szem +gyak A tantárgy óraszáma Össz Gyak óra + szám szem kredit előfeltétele számonkérés Tantárgyfelelős Molekuláris medicina kollokvium Dr. Nagy László Emberkísérletek Szabályozási törekvések: hagyomány, etika, jog kollokvium Dr. Molnár Péter, Humán etológia kollokvium Dr. Molnár Péter, Egészségpszichológia kollokvium Dr. Molnár Péter, Komplementer és alternatív medicina területei I. Komplementer és alternatív medicina területei I. Természetes eredetű gyógyszerek, mérgek, gyógynövények Divatos táplálék - kiegészítők. Élettani hatások és kockázatok Orális egészség, a fog és fogágy betegségei Csecsemő- és gyermekkor táplálkozásának sajátosságai, tápszerek Vállalkozási ismeretek és készségek fejlesztése I kollokvium Prof. Dr. Molnár Péter, Dr. Lipóczki Imre Főiskolai docens kollokvium Prof. Dr. Molnár Péter, Dr. Lipóczki Imre Főiskolai docens kollokvium Dr. Benkő Ilona egyetemi docens, PhD kollokvium Dr. Szentmiklósi József, egyetemi docens, Ph.D kollokvium Dr. Alberth Márta osztályvezető, PhD kollokvium Dr. Szegedi István osztályvezető kollokvium Dr. Pék Győző egyetemi adjunktus Vállalkozási ismeretek és készségek fejlesztése II kollokvium Dr. Pék Győző egyetemi adjunktus Prezentáció kollokvium Dr. Kollár János, egyetemi adjunktus Intenzív kommunikáció fejlesztő tréning kollokvium Hazag Anikó klinikai szakpszichológus összesen Melyekből 11 Kreditet kell felvenni a hallgatóknak 15

16 3. Diplomamunka: 20 kredit Lényege az, hogy egy adott intézet, munkahely munkájába bekapcsolódva a hallgató megismerje az önálló tudományos, ill. gyakorlati munka legfontosabb elemeit (probléma felismerése, kísérleti megközelítés tervezése, kísérletek végzése, eredmények értékelése és interpretálása, szakirodalom kezelése, írásbeli közlés, ismeretek szóbeli továbbadása, ill. a gyakorlati munkavégzés megtervezése kivitelezése, az eljárás fejlesztésének lehetőségei, a termék bemutatása, a forgalomban lévő termékek összehasonlító elemzése). A megismerés során és eredményeként meg kell szerezze az ezen lépések végrehajtására való készséget és ennek birtokában konzulensi segítséggel el kell készítse és meg kell védje diplomamunkáját. A hallgató által megszerzett kreditek összértéke: Törzsanyag: Elméleti Szakmai Szakmai tárgyak Választható tárgyak Diplomamunka 34 kredit 22 kredit 30 kredit 14 kredit 20 kredit I.1.2 Összesen 120 kredit 16

17 2. Tantárgyi programok Az egyes tantárgyak keretében elsajátítandó ismeretanyag rövid, (néhány soros) leírása, valamint minden tantárgyhoz a tantárgyfelelős, az előtanulmányi feltételek, a kredit feltüntetése, és a 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása. 3. Kompetenciák elsajátíttatása Mutassák be a mesterszak kimeneti céljául kitűzött általános és szakmai kompetenciák elsajátíttatásának, illetve elmélyítésének konkrét megvalósulását. (Az adott kompetenciák megszerzését biztosító tantárgyak, valamint oktatási módszereik és gyakorlatuk.) 4. A képzési és kimeneti követelményekben előírt idegen nyelvi követelmények teljesítésének intézményi elősegítése, feltételei. 5. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása a szakra való belépés tekintetében (előzményként elfogadott alapszakok, kritérium ismeretkörök és kreditértékek) a) a bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok, b) a bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, ill. kreditkövetelmények, az erre vonatkozó konkrét előírások, a hiányzó ismeretek pótlásának biztosítása c) tanárszak esetén: a bemenethez elfogadott 10 kreditnyi pedagógiai-pszichológiai előkészítés 6. Az értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások és szabályok bemutatása, a (289/2005. Korm. rend. 11. (3) bb) bekezdése szerinti) tájékoztató kiadvány internetes elérhetősége. IV. A képzés személyi feltételei 1 1. A szakfelelős, a szakirány felelősök és a záróvizsgatárgyak felelősei Felelősök neve és a felelősségi típus ( szf: szakfelelős, szif: szakirányfelelős a szakiránya megadásával! zvf: záróvizsgatárgy felelős) Tudományos fokozat /cím Munkakör Munkaviszony típusa Hány mesterszak felelőse Alap- és mesterképzésben összesen hány kreditértékű tantárgy felelőse a szakon / az intézményben / Mo-on Dr. Szilvássy Zoltán szf DSc Egyetemi tanár T1 1 4/25/25 1 A fejezet 1. és 2. pontjának táblázataiban a fejlécekben előforduló megjelölések értelmezése: Tudományos fokozat / cím: PhD/DLA vagy CSc, DSc, akadémikus. Munkakör: (egyetemi / főiskolai) tanár, docens, adjunktus, tanársegéd; tudományos (fő)munkatárs; egyéb Munkaviszony típusa: Teljes munkaidőben foglalkoztatott határozott vagy határozatlan idejű munkaviszony, ill. közalkalmazotti jogviszony T, első helyen foglalkoztatott -- T(1) Egyéb (részmunkaidőben foglalkoztatott, megbízási szerződésessel foglalkoztatott stb.) E, ill. - E (1) 17

18 2. Tantárgylista tantárgyak felelősei, oktatói A TÖRZSANYAG TANTÁRGYAINAKMEGNEVEZÉSE alapozó tárgya k (ALAPOZÓ ÉS SZAKMAI TÖRZSTÁRGYAK) Biokémia I-II Oktató neve (A tantárgy blokkjában elsőként a tantárgy felelősét tüntessék fel) Tud. fok. /cím A tantárgy oktatói Mun Mun ka-kör kavi szony típusa A tan tárgy előa dója I / N Gyakor lati foglal kozást tart I / N Dr. Fésüs László akadémikus egy. tanár T1 I N 8/24/24 Dr. Szondy Zsuzsa DSc egy. tanár T1 I N 2/18/18 Dr. Nagy László DSc egy. tanár T1 I N 5/9/9 Dr. Tőzsér József DSc egy. tanár T1 I N 0/6/6 Humán élettan I-II Dr. Csernoch László DSc egy.tanár T1 I N 10/24/24 Gyógyszertan Dr. Szilvássy Zoltán DSc egy.tanár T1 I N 7/25/25 Génexpresszió szabályozásfunkc.genomika Orvosi Mikrobiológia I-II Dr. Nagy László DSc egy. tanár T1 I I 5/9/9 Dr. Kónya József PhD egy.docens T1 I I 7/20/20 Dr. Gergely Lajos DSc egy. tanár T1 I N 0/3/3 Élelmiszerkémia Dr. Csapó János DSc egy tanár T1 I N 2/10/15 Biostatisztika Dr. Mátyus László DSc egy docens T1 I N 1/9/9 Élelmiszeripari műveletek Dr. Gulyás Lajos PhD Főisk tanár T1 I N 3/8/8 Minőségügy alapjai Dr. Győriné Dr. Mile Irma PhD min.bizt.igazgató T1 I I 3/6/6 Alap- és mesterképzésben összesen hány kreditértékű tantárgy felelőse a szakon / az intézményben / Mo-on szakmai törzstárgyak Funkcionális Dr. Szilvássy Zoltán DSc egy.tanár T1 I N 7/25/25 élelmiszertudomány táplálkozásterápia Dr. Pórszász Róbert PhD egy.docens T1 I N 2/2/2 Klinikai Dietetika Dr. Paragh György DSc egy.tanár T1 I N 7/24/24 Élelmiszertechnológia I-II Dr. Győri Zoltán DSc egy.tanár T1 I N 13/24/24 18

19 A DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK TANTÁRGYAINAK MEGNEVEZÉSE Oktató neve (A tantárgy blokkjában elsőként a tantárgy felelősét tüntessék fel) Tud. fok. /cím Munkakör A tantárgy oktatói Munkaviszony típusa A tantárgy előadója I / N Gyakorlati foglalkozást tart I / N A táplálkozás és Dr. Csernoch László DSc egy.tanár T1 I N 10/24/24 energiaháztartás Dr. Szűcs Géza DSc egy tanár T1 I 0/6/6 neuroendokrin szabályozása Dr. Rusznák Zoltán PhD egy docens T1 I 0/0/0 Táplálkozásbiokémia Dr. Szondy Zsuzsa DSc egy. tanár T1 I N 2/18/18 Élelmiszeranalitika I-II Dr. Győri Zoltán DSc egy.tanár T1 I N 13/24/24 Minőségi állati termék Dr. Jávor András DSc egy.tanár T1 I N 2/24/24 előállítáa Minőségi növényi termék Dr. Pepó Péter DSc egy.tanár T1 I N 2/24/24 előállítáa Funkcionális élelmiszerek Dr. Bardócz Zsuzsa DSc egy.tanár T1 I N 2/2/2 Egészséges táplálkozás Dr. Bardócz Zsuzsa DSc egy.tanár T1 I N 2/2/2 Klinikai Vizsgálatok Dr. Kovács Péter DSc egy.tanár T1 I N 1/3/3 Konyhatechnika hatása az Dr. Gundel János PhD Egy magántanár T1 I I 1/1/1 élelmiszer minőségre Gyógyszer-élelmiszer Dr. Benkő Ilona PhD Egy docens T1 I I 3/8/8 interakció Táplálkozásegészségtan és Dr. Bárdos Helga PhD Egy adjunktus T1 I N 2/3/3 epidemiológia Biostatisztikai elemzések Dr. Kardos László PhD Egy tanársegéd T1 I I 1/1/1 módszerei az epidemiológiában Nyersanyagismeret Dr. Sipos Péter PhD Egy adjunktus T1 I I 2/2/2 Élelmiszerjog Dr. Juhász Tiborné igazgató T1 I I 2/2/2 Minőségbiztosítás, élelmiszerbiztonság Dr. Győriné Dr. Mile Irma PhD min.bizt.igazgató T1 I I 3/6/6 Alap- és mesterképzésben összesen hány kreditértékű tantárgy felelőse a szakon / az intézményben / Moon 19

20 3.Az oktatók személyi-szakmai adatai A IV.1. és IV.2. táblázatokban feltüntetett oktatók adatlapjait kérjük csatolni, amely adatlapok oktatónként az alábbi adatokat tartalmazzák: név, születési év, (oklevél szerinti) végzettség és szakképzettség jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén kérjük jelölni az első helyen foglalkoztató intézményt, tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével) az Ftv a (5) bekezdésében foglaltak szerint; (PhD / CSc vagy DLA, DSc, stb.) PhD esetében kérjük megadni az értekezés címét!) tudományos/művészeti akadémiai tagság; (MTA tagság), MTA doktora (DSc); dr habil cím, egyéb címek a Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István Ösztöndíj, vagy Békéssy György Posztdoktori Ösztöndíj juttatásának időpontja eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő) az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága (a legfontosabb maximum 5, az oktatott tárgy/tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció, alkotás felsorolása) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása (amennyiben az előbbiektől különböznek) tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok Idegen nyelven (is) folyó képzés esetében az oktatók szakmai életrajzát a tervezett idegen nyelven is mellékelni kell. * * * Ezek a szükséges és elégséges adatok (személyenként legfeljebb 2 oldal). Önéletrajzokat, egész életművet bemutató publikációs listákat nem kérünk! Az oktatói adatlapokat az alábbi csoportosításban kérjük (csoporton belül névsor szerint): (1) szakfelelős; (2) szakirány-felelősök {ha vannak} (3) teljes munkaidőben foglalkoztatottak (4) nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak 2. Nyilatkozatok Az intézményvezető nyilatkozata arról, hogy a fenti táblázatokban megnevezett oktatóknak a jelzett módon való foglalkoztatását biztosítja az intézményben az indítandó képzés egy teljes ciklusára, és gondoskodik a személyi feltételek bemutatott szakmai megfelelőségének fenntartásáról. Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban / munkaviszonyban) nem álló oktatók nyilatkozata arról, hogy vállalják a nevük alatt feltüntetett tantárgyak oktatását és az oktatási követelmények teljesítését. Az intézményben foglalkoztatott, az adott szakon oktatók nyilatkozata arról, hogy kettőnél több munkaviszonya felsőoktatási intézményben nincs. (Ld. a hatályos Ftv (5) bekezdésében foglaltakat) 20

Minőség a felsőoktatásban: önértékelés, értékelés, akkreditáció

Minőség a felsőoktatásban: önértékelés, értékelés, akkreditáció V. Minőségügyi Nap Veszprémi Egyetem 2006. február 9. Minőség a felsőoktatásban: önértékelés, értékelés, akkreditáció Tardy Pál alelnök Magyar Akkreditációs Bizottság MI A MINŐSÉG? Fitness for purpose

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Barta József. Karrier. egyetemi docens. Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék. Felsőfokú végzettségek:

Oktatói önéletrajz. Dr. Barta József. Karrier. egyetemi docens. Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék. Felsőfokú végzettségek: Dr. Barta József egyetemi docens Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1966-1971 Gödöllői Agrártudományi Egyetem, mezőgazdasági gépészmérnök Tudományos fokozatok,

Részletesebben

1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki

1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

ÉLELMISZERMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (ÉMB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

ÉLELMISZERMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (ÉMB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI ÉLELMISZERMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (ÉMB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: élelmiszermérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (BSC.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (BSC. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (BSC.) LEVELEZŐ TAGOZAT Szakirányok GAZDÁLKODÓ SZAKIRÁNY KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS

Részletesebben

ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÉS -MINŐSÉGI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK (ÉMM) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÉS -MINŐSÉGI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK (ÉMM) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÉS -MINŐSÉGI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK (ÉMM) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki 2. A mesterképzési szakon

Részletesebben

Élelmiszerlánc minőségügyi szakmérnöki szak

Élelmiszerlánc minőségügyi szakmérnöki szak Élelmiszerlánc Minőségügyi és Élelmiszerlánc Minőségirányítási szakirányú továbbképzés A szakirányú továbbképzésben résztvevők megismerik és elsajátítják: A két képzés törzstárgyai azonosak, amelyek, egyrészt

Részletesebben

I. Adatlap. 3. Az indítandó alapszak megnevezése: Kémia alapképzési szak. 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Alapokleveles kémikus

I. Adatlap. 3. Az indítandó alapszak megnevezése: Kémia alapképzési szak. 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Alapokleveles kémikus I. Adatlap 3. Az indítandó alapszak megnevezése: Kémia alapképzési szak 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Alapokleveles kémikus 5. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése: Vegyész

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 2. Az alapképzési

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: o Agrárgazdasági o Regionális és vidékfejlesztési Képzési terület, képzési ág: Agrár

Részletesebben

I. Adatlap. 2. Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése Természettudományi Kar

I. Adatlap. 2. Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése Természettudományi Kar 5 I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe; Pécsi Tudományegyetem, 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. 2. Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezetmérnöki (Environmental Engineering) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

VBK Pályázati Info. Kutatás fejlesztés innováció. ÚNKP-2017 különszám május 10.

VBK Pályázati Info. Kutatás fejlesztés innováció. ÚNKP-2017 különszám május 10. VBK Pályázati Info Kutatás fejlesztés innováció ÚNKP-2017 különszám 2017. május 10. 1 Kedves Kollégák! A megjelent hírleveleket már megtalálhatják honlapunkon is: http://infopont.vbk.bme.hu/szolgaltatasok/hirlevelek/

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Agrár és Vidékfejlesztési Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK bölcsészettudomány mester nappali Bölcsészettudományi Kar 4 félév

Részletesebben

Mesterképzési szakok - Táplálkozástudományi (MSc)

Mesterképzési szakok - Táplálkozástudományi (MSc) Mesterképzési szakok - Táplálkozástudományi (MSc) 1. A mesterképzési szak megnevezése: táplálkozástudományi (Nutritional Sciences) 2. A mesterképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint és a szakképzettség

Részletesebben

I. Adatlap. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA 7 Fizika BSc

I. Adatlap. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA 7 Fizika BSc I. Adatlap 3. Az indítandó alapszak megnevezése fizika alapszak 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése fizikus 5. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése tanári alkalmazott környezetfizikai

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám - elmélet Héti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a Stratégiai K+F műhelyek kiválósága GINOP-2.3.2-15 SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve Kivonat a DE Szenátusa által 7. április 9-én elfogadott A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve dokumentumból. . DOKTORI KÉPZÉS FOLYTATÁSA, TOVÁBBFEJLESZTÉSE.. A doktori képzés rendszerének átalakítása

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben

MÉDIA DESIGN BA TANTÁRGYI HÁLÓ 2015

MÉDIA DESIGN BA TANTÁRGYI HÁLÓ 2015 MÉDIA DESIGN BA TANTÁRGYI HÁLÓ 2015 TANTÁRGY NEVE KÓD KREDIT HETI TANÓRÁK SZÁMA TANTÁRGY TÍPUSA / SZÁMONKÉRÉS MÓDJA ELŐZMÉNY (KÓD) FÉLÉVEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. MEGJEGYZÉS ALAPOZÓ MODUL (Kötelező tárgyak)

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem.

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem. Adatlap 1. a kérelmező intézmény neve, címe: BMF 2. a szak megnevezése: üzleti tanácsadás 3. a képzés szintje: szakirányú továbbképzés 4. a szak indításának tervezett oktatási formái: levelező tagozat

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám elmélet Héti óraszám gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

Duális gépészmérnöki képzés (BSc)

Duális gépészmérnöki képzés (BSc) Duális gépészmérnöki képzés (BSc) Előadó: Prof. Dr. Horváth Béla A duális képzés háttere: 6 multinacionális cég + Város + Egyetem A gépészmérnök-képzés tartalma: természettudományi tárgyak: 49 kredit;

Részletesebben

GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN

GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK IV. GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN Szerkesztette: Bánáti Diána Gelencsér Éva Budapest, 2007. ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK IV. Genetikailag módosított

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen Bálint Bálint L. GNTP Oktatás és Tudásmenedzsment Munkabizottság, 2009. június 10. Tények Debreceni Egyetemről 21000 nappali és 33000 összes hallgató

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Simon Gergely

Oktatói önéletrajz Dr. Simon Gergely egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Átoktató SZIE-KETK Projektszervezet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1998-1993 Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészettudományi Kar, Nappali Tagozat Termesztési

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia mesterképzés mintatanterve bevezetve a 2012/2013. tanévben

SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia mesterképzés mintatanterve bevezetve a 2012/2013. tanévben SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia mesterképzés mintatanterve bevezetve a 2012/2013. tanévben 1. A mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása A képzési és kimeneti követelményeknek

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Tájékoztató ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Szakirányú továbbképzési program megnevezése: Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc. mesterképzés

KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc. mesterképzés KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc mesterképzés Tájékoztató a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karáról A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara 1921-ben kezdte meg

Részletesebben

I. Adatlap. 3. Az indítandó alapszak megnevezése. földrajz alapszak. 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése.

I. Adatlap. 3. Az indítandó alapszak megnevezése. földrajz alapszak. 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése. I. Adatlap 3. Az indítandó alapszak megnevezése földrajz alapszak 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése geográfus 5. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése földrajz, idegenforgalmi

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

A kimeneti követelmények áttekintése

A kimeneti követelmények áttekintése A kimeneti követelmények áttekintése Érvényes a hallgatók egyedi kérésére a 2012/2013. tanév I. félévében kezdő hallgatókra, illetve kötelezően minden később kezdő hallgatóra. 1. Az MSc képzés alatt összesen

Részletesebben

Tanár-mérnöktanár mesterszak (MA)

Tanár-mérnöktanár mesterszak (MA) Tanár-mérnöktanár mesterszak (MA) Kíváncsiságból kattintott a mérnöktanár szóra. Vagy most kezd érdeklődni a mérnöktanári szakma iránt? Avagy évek óta tanít, s most tovább szeretné képezni magát? Bármi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról TÁJÉKOZTATÓ a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 201 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara felvételt hirdet a 201 februárjában

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR E L Ő T E R J E S Z T É S E LÉZERFIZIKUS szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására Szeged 2013 TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0013

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Korány Kornél

Oktatói önéletrajz Dr. Korány Kornél egyetemi docens Élelmiszertudományi Kar Élelmiszerkémiai és Táplálkozástudományi Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Budapesti Műszaki Egyetem, Vegyészmérnöki Kar, BME Vegyészmérnöki Kar,

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 1 EF30003 Anatómia I. # kollokvium 42 28 3+2 köt. 1 EF30001 Biokémia I. (Kémiai, biokémiai általános alapfogalmak) #& kollokvium 14

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

ELTE Természettudományi Kar. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

ELTE Természettudományi Kar. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet ELTE Természettudományi Kar a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Nyilatkozat A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 84. (5) bekezdése alapján

Nyilatkozat A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 84. (5) bekezdése alapján 3. melléklet Budapesti Műszaki Főiskola Készült: 1 eredeti példányban (GMF-BMO) Szervezeti egység: 1 másolatban (munkáltató) Nyilatkozat A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 84. (5) bekezdése

Részletesebben

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Dr. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan szakigazgatási agrármérnökök képzése, akik az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek a termeléssel, szolgáltatással

Részletesebben

analitikát, kolloid kémiát és környezetvédelmi méréstechnikát oktat nappali és levelező tagozatos hallgatók számára magyar és angol nyelven.

analitikát, kolloid kémiát és környezetvédelmi méréstechnikát oktat nappali és levelező tagozatos hallgatók számára magyar és angol nyelven. 18 Dr. Kovács Béla egyetemi tanár, intézetvezető, az Élelmiszermérnöki BSc és az Élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnöki MSc szakok szakvezetője. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1987-ben szerezte meg

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

FOTOGRÁFIA BA TANTÁRGYI HÁLÓ 2015

FOTOGRÁFIA BA TANTÁRGYI HÁLÓ 2015 FOTOGRÁFIA BA TANTÁRGYI HÁLÓ 2015 TANTÁRGY NEVE KÓD KREDIT HETI TANÓRÁK SZÁMA TANTÁRGY TÍPUSA / SZÁMONKÉRÉS MÓDJA ELŐZMÉNY (KÓD) FÉLÉVEK 1 2 3 4 5 6 MEGJEGYZÉS ALAPOZÓ MODUL (Kötelező tárgyak) [30] [450]

Részletesebben

2/2015. (06.30.) sz. Dékáni Utasítás

2/2015. (06.30.) sz. Dékáni Utasítás a PTE Általános Orvostudományi Kar tudományos kutatási tevékenységének és teljesítményének növelését támogató ösztönzési rendszerről Preambulum A PTE Szenátusa által elfogadott Kutatás-fejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Dr. Pusztai Gabriella Dr. Pusztai Gabriella. osztatlan képzés (4+1 év; 4,5+1 év; 5+1 év) nappali

Dr. Pusztai Gabriella Dr. Pusztai Gabriella. osztatlan képzés (4+1 év; 4,5+1 év; 5+1 év) nappali Szakfelelős: A pedagógiaipszichológiai modul felelőse: Szakfelelősök: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő Dr. Pusztai abriella Dr. Pusztai

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK (ÁMM) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

ÁLLATTENYÉSZTŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK (ÁMM) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI ÁLLATTENYÉSZTŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK (ÁMM) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: állattenyésztő mérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi gondozás és prevenció (Health Care and Disease Prevention) 2. Az

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól 1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS A demonstrátori munkavégzés szabályairól A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint az EKF Szervezeti és Működési Szabályzata 178. (6) bekezdése

Részletesebben

Összeállította: Ender Ferenc Elektronikus Eszkzök Tanszéke. Budapest, szeptember 19.

Összeállította: Ender Ferenc Elektronikus Eszkzök Tanszéke. Budapest, szeptember 19. A Smart Systems Integration Erasmus Mundus mesterképzés programjának összehasonlítása a BME villamosmérnöki szakának Mikro- és nanoelektronika MSc specializációjával Összeállította: Ender Ferenc Elektronikus

Részletesebben

GéSz Gaál és Sziklás Kft.

GéSz Gaál és Sziklás Kft. KKV beszámolója egy kutatási eredmény sikeres hasznosításáról GéSz Gaál és Sziklás Kft. dr. Thurzó Sándor, tudományos tanácsadó Debrecen, 2009. május 14. A magyar élelmiszeripar innovációs lehetőségei

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása.

Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előterjesztés A PTE BTK Kari Tanácsának. ülésére 2007. április 18. Előterjesztő: Dr. Szijártó Zsolt a Professzió Bizottság elnöke Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előzmények:

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Indított szakirányok: védőnő Képzési terület: orvos és egészségtudományi Képzési ág: egészségtudományi Képzési ciklus: alapképzés, BSc. Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány. minta - tanterve

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács a 36/2012. sz. határozatával Elfogadta a

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK (KMM) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK (KMM) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK (KMM) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44 Tantárgy 1. félév 2. félév Oldalszám E. Sz. Gy. V. E. Sz. Gy. V. Klinikai biokémia I. 11 6 5fgy 12 Klinikai biokémia II. 10 6 K 13 Pathológia I. 33 45 K 14 Pathológia II. 49 45 Sz 17 Klinikai Fiziológia

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben