KÉRELEM TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI MESTERSZAK november. Általános Orvostudományi Kar INDÍTÁSÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉRELEM TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI MESTERSZAK. 2006. november. Általános Orvostudományi Kar INDÍTÁSÁRA"

Átírás

1 KÉRELEM TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI MESTERSZAK INDÍTÁSÁRA Általános Orvostudományi Kar november 1

2 I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 3. Az indítandó mesterszak megnevezése Táplálkozástudományi mesterképzési szak (MSc) 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése Okleveles táplálkozástudományi szakember és klinikai dietetikus 5. Az indítani tervezett és oklevélben szerepeltetni kívánt szakirány(ok) megnevezése táplálkozástudományi és klinikai dietetikus szakirány 6. Az indítani tervezett képzési formák: Teljes idejű 7. A képzési idő I. 240 kreditet teljesített egészségügyi BSc szakokról jöttek számára: Félévek száma: 3 félév az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 90 kredit az összóraszámon belül a tanórák száma: a szakmai gyakorlat időtartama és jellege: nincs II. 180 kreditet teljesített egyéb BSc szakokról jöttek számára: Félévek száma: 4 félév az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120 kredit az összóraszámon belül a tanórák száma: a szakmai gyakorlat időtartama és jellege: nincs 8. A szak indításának tervezett időpontja: szeptember 9. A szakért felelős oktató megnevezése és aláírása: Dr. Szilvássy Zoltán egyetemi tanár 10. Dátum, és az intézmény felelős vezetőjének megnevezése és cégszerű aláírása Debrecen, november Dr. Nagy János egyetemi tanár, rektor 2

3 11. Az adatlap mellékletei A szenátus támogató javaslata A mesterszak képzési és kimeneti követelményeit (KKK) tartalmazó leírás (A szaklétesítési beadvány MAB által támogatott változata alapján közzétett OM / OKM dokumentum.) Felhasználói kapcsolatok és vélemények (amennyiben a felhasználói szféra jól azonosítható) 3

4 II. A szakindítási kérelem indoklása, a továbblépés körülményei A képzési kapacitás bemutatása 1. A szak képzési és kutatási előzményei az intézményben. Magyarországon Táplálkozástudományi MSc képzés jelenleg nincs, a többciklusú képzés bevezetése előtti időszakból sincs ennek megfelelő szak. A Táplálkozástudományi MSc képzésünk a többciklusú képzésben a dietetikus és egyéb egészségügyi BSc képzésre közvetlenül építhető, értelemszerűen mutat rokon vonásokat ezekkel a képzésekkel, azonban azok magasabb szinten történő továbbfejlesztését valósítja meg számos irányban kiterjesztve azt. Dietetikus BSc képzés jelenleg Magyarországon két Egészségügyi Főiskolai Karon, Budapesten és Pécsett van. Táplálkozástudományi MSc képzésünkben azonban a táplálkozástudomány egyéb aspektusait is meg kívánjuk jelentetni. A képzésből kikerülő szakemberek az egészségtudományi kutatásban, a klinikai dietetikában éppúgy járatosak lesznek, mint az alkalmazott kutatások gyakorlati fejlesztő tevékenységében. Foglakozni kívánunk az élelmiszertudományokkal az élettani és kórélattani szükségleteknek megfelelő optimális étrendhez szükséges alapanyagok, funkcionális és egyéb egészséges élelmiszertermékek jellemzőivel, technológiai igényével. Az élelmiszerek minőségének műszeres és egyéb vizsgálatával, népegészségügyi vonatkozásokkal. A Debreceni Egyetem speciális helyzete segíti előbbi céljaink megvalósítását, mivel az Orvos- és Egészségtudományi Centrum (DEOEC) és Agrártudományi Centrum (ATC) intézetei egy intézményen belül találhatók és együttműködnek a piacképes, sokszínű, a növekvő gazdasági és társadalmi igényeknek megfelelő program megvalósításában. Tudományos előzmények: Mindkét Centrum alap- és alkalmazott kutatásában jelen vannak a táplálkozástudománnyal kapcsolatos kutatási témák, tudományos publikációk és szabadalmak. A tématerületen jelenleg is aktívan dolgozó kutatók közül 1 akadémikus és 15 MTA doktora. A képzésben részt vevő oktatók több mint 75 %-a minősített, a Debreceni Egyetem Doktori Iskoláinak akkreditált oktatója. A DEOEC e képzésben részt vevő intézeteiben szép hagyományai vannak a táplálkozástudományhoz kapcsolódó alapkutatásoknak. A Molekuláris Medicina Kutató Központ, mely többek között foglalkozik az anyagcsere génszintű szabályozásában részt vevő lipidek vizsgálatával, az atherosclerosis pathomechanizmusával, a zsírszövet anyagcseréjével, a táplálékok globális génhatásaival, elnyerte az Európai Unió Kiválósági Központja (Center of Excellence) címet. Az Európai Unió elvárásainak megfelelően napjainkra már a gyakorlatban rövidtávon hasznosítható eredményekhez vezető alkalmazott kutatások területén is sikeres, intenzív munka zajlik. A mesterszak felelőse, a DEOEC Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének igazgatója Dr. Szilvássy Zoltán a 2. típusú diabetes és szövődményei, az inzulin rezisztencia és obesitas gyógyszeres terápiájának új lehetőségeit kutatja. Emellett az alkalmazott kutatás területén többek között a funkcionális élelmiszerek fejlesztésével ipari szinten is foglalkozik. A BNLfood (Be-Ne-Lux food) multinacionális funkcionális élelmiszeripari vállalat international scientific advisory board tagja, a Magyar Prebiotikum, Probiotikum és Funkcionális Élelmiszer Társaság megalapítója és az alábbi alkalmazott kutatási projektek témavezetője: - GAK DECARDIO 1008/05 program: 105 millió Ft keretösszeggel telítetlen zsírsavakban gazdag marhahús előállítására. 4

5 - Antioxidánsokban gazdag tojás előállítására létrehozott konzorcium több mezőgazdasági céggel (2006). - Szakmai együttműködés a Magyar Baromfi Terméktanáccsal funkcionális élelmiszerek előállítására (2004-től folyamatosan). Legfontosabb eredmény: eredeti, szívbarát védjeggyel ellátott funkcionális élelmiszer termék: okos tojás (Europharma Rt) Nemzetközi együttműködés legfontosabb eredménye a Columbus Statement nemzetközi funkcionális élelmiszer kutató társaságok és tudományos intézmények által közzétett nyilatkozat a táplálkozás és a szérum koleszterin szint, ill. a kardiovaszkuláris rizikó összefüggéseiről (2005 Okt , Peking, Kína, Dr Szilvássy Zoltán). A DEOEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézete, ahol proteomikai és genomikai centrumok is működnek és az I. Belklinika kutatócsoportjainak számos elnyert kutatási pályázata kapcsolódik a táplálkozástudományhoz. Az Anyagcsere Tanszéken a paraoxonáz aktivitás és betegségek kapcsolata, a felgyorsult atherosclerosis pathomechanizmusának, az obesitas és szövődményeinek vizsgálata, a természetes eredetű antioxidánsok és szintetikus származékaik hatásmechanizmusának tanulmányozása folyik. A Molekuláris Medicina Kutató Központ tevékenységéről már szóltunk. Ezenkívül a Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézetben az apoptózis kutatócsoport vizsgálja a glutamin, a fehérjék és az A vitamin ellátottság szerepét a T sejtek apoptózisának regulációjában. Tanulmányozza, hogy az A vitamin származékok túletetése, hogyan vezethet szelekciós zavarokhoz és allergiához. Más kutatócsoportok vizsgálják, hogy a tápanyagok pl. a lipidek szervezeten belüli bioaktivációjuk során milyen még nem ismert biológiai származékokká alakulhatnak át, hogyan hatnak ezek a származékok a különféle magi receptorokra. A kutatás színvonalát mutatja, hogy a Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézetben az utóbbi években rendszeresen 300 fölött volt a publikált közlemények impakt faktora. A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centruma a Mezőgazdaságtudományi Karral és a három kutatóintézettel (Karcagi Kutató Intézet, Nyíregyházi Kutató Központ, Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet) a Tiszántúl vezető agrárintézménye, s ezáltal nemcsak helyi, hanem regionális feladatokat is ellát. Ezen intézményi keretben az Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási és Mikrobiológiai Tanszék (korábban Mezőgazdasági Termékfeldolgozás és Minősítés Tanszék), továbbá a Regionális Agrárműszerközpont adja a Táplálkozástudományi MSc képzés egyik bázisát. Az alábbi témakörökben folyó kutató- fejlesztő munkába a hallgatók is bekapcsolódhatnak: Analitikai minta előkészítési módszerek és analitikai módszerek fejlesztése élelmiszer, és növényminták vizsgálatához A talaj növény számára hozzáférhető Cd- és Pb-frakciójának modellezése A búza és más mezőgazdasági termékek minőségének kialakulása a talaj-növényélelmiszeralapanyag rendszerben Élelmiszerek és alapanyagaik minőségét jellemző paraméterek vizsgálata és azok függése a termesztés és gyártástechnológiától Ionkromatográfia alkalmazási lehetőségei az agrokémiában Mikroelemek és szerepük a teljes táplálékláncban Vitaminok, (a peszticid maradékok és származékok), mikotoxinok, aminosavak mérése élelmiszer- és takarmánymintákból 5

6 Az ősi búza, mint minőség etalon vizsgálata Herbicid degradáció különböző talajtípusokban, és hatása az élelmiszerláncra Szerves mikroszennyezők meghatározása élelmiszerekben, takarmányokban és alapanyagaikban Nyomonkövethetőségi és átláthatósági vizsgálatok az élelmiszer hálózatokban Magyarországon és Görögországban: Kísérleti modell fejlesztése a láncszervezésre a méz előállításban, feldolgozásban és marketingben (TÉT) Szántóföldtől az asztalig (élelmiszerbiztonság, minőségirányítás, új módszerek nyomonkövethetőségben) Genetikailag módosított összetevők kimutatása élelmiszerekben (GMO, PCR) Modern bio- és élelmiszeranalitikai mérési eljárások bevezetése és alkalmazása a növénytermesztési technológiák korszerű minőségbiztosítási eljárásaiban, speciális élelmiszerek és gyógyszer alapanyagok előállításához Az elnyert alap-, alkalmazott kutatási pályázatok közül kiemelendő a - Különböző nyomnyi mennyiségben előforduló elemek koncentrációjának meghatározása az életminőséget befolyásoló mintákból induktív csatolású plazma tömegspektrométerrel (OMFB majd kapcsolódóan GVOP műszerpályázat) - Modern bio- és élelmiszeranalitikai mérési eljárások bevezetése és alkalmazása a növénytermesztési technológiák korszerű minőségbiztosítási eljárásaiban speciális élelmiszer és gyógyszeralapanyag előállításához (GVOP, AKF) - Genetikailag módosított összetevők kimutatásának akkreditálása Genetikai, ökológiai és termesztéstechnológiai tényezők hatása az őszi búza fehérjeösszetételére és elemtartalmára, összefüggésvizsgálatok a sütőipari minőséggel (OTKA) Nemzetközi együttműködések: - International Scientific Cooperation Projects Metals in the environment : Toxicity and assessment of limits (metal) - NATO Science Programme Cooperative Science and Technology Sub-Programme Collaborative Linkage Grant 2. Az új típusú szakon végzők iránti regionális és országos igény prognosztizálása, a foglalkoztatási igény lehetőség szerinti bemutatásával/dokumentálásával. A táplálkozástudomány a biológiai és orvostudományok egyik legintenzívebben fejlődő kutatási területe. Ma világtendencia a modern táplálkozástudomány iránti társadalmi igény növekedése. A rohamosan romló népegészségügyi mutatók javítására az egyre dráguló egészségügyi ellátás és gyógyszerek kiváltására a táplálkozásra való odafigyelés, még ha esetenként drágább élelmiszerekkel oldható is meg, gazdaságosabb. Magyarország és ezen belül az észak-alföldi régió hagyományosan mezőgazdaságából élt meg. A foglalkoztatási gondok enyhítésére alkalmas a minőségi élelmiszer alapanyag termelés, az egészséges és funkcionális élelmiszerek előállítása, mely munkaigényesebb és több odafigyelést igénylő, esetenként kis- és középvállalkozásokban megoldható technológiákat igényel. Igy kinevelődhet egy magas színvonalú, speciális szaktudást felhalmozó munkaerő bázis, mely egyrészt képes saját vállalkozásokban sikeresen munkahelyeket teremteni, másrészt befektetőket vonzani a térségbe. A komplementer medicina, a wellness- és gyógyturizmus a térség hagyományosan fontos ágazata, melynek megújulásához járulhatnak hozzá. A szállodaipar idegenforgalmi bevételének növeléséhez elengedhetetlen lesz a korszerű táplálkozási igényeket kielégítő ellátás biztosítása. Debrecen egyetemváros számos 6

7 kutatóhellyel, ahol a táplálkozástudományhoz tartozó alapkutatások mellett hagyománya van a gyakorlat orientált alkalmazott kutatásoknak is, melyek segítik a régió versenyképességének javítását. Az Alföld élelmiszergyártói számára e kutató-fejlesztő munka eredeti funkcionális élelmiszer termékek megjelenítésével komoly gazdasági hasznot jelenthet. A leendő hallgatók számára pedig elhelyezkedési lehetőséget jelenthetnek a már meglévő élő cégkapcsolatok: Magyar Baromfi Terméktanács funkcionális élelmiszer tojás Europharma Rt telítetlen zsírsavakban gazdag élelmiszerek fejlesztése Ormánsági Szarvasmarha Tenyésztő Innovációs Kft. omega-3 zsírsavban dús marhahús előállítása Oriental Herbs Kft. kínai funkcionális élelmiszerek és gyógynövények Gyulai Húskombinát Rt. Elhelyezkedési lehetőségek: A DEOEC és az ATC Doktori iskoláinak Ph.D képzése oktatási intézmények, kutató intézetek hazai, Európai Uniós és egyéb nemzetközi K+F projektek és vállalkozások, spin off cégek egészségügy, kórházak, rehabilitációs intézetek, szociális intézetek népegészségügy önkormányzatok, az egészségpolitikai döntések előkészítése, közétkeztetés és felügyelete szakhatóságok, élelmiszer vizsgáló és felügyelő szervek fogyasztóvédelem élelmiszeripari kis- és nagyvállalatok szállodaipar, wellness ipar és gyógyturizmus, komplementer medicina fitness ipar, sport szaktanácsadási vállalkozások mezőgazdasági, élelmiszeripari termelés termékfejlesztés, technológia fejlesztés piackutató cégek, kereskedelmi vállalkozások 3. Az indítandó mesterszak hallgatóinak a kutatás-fejlesztésre, illetve a doktori képzésre való felkészítésének, valamint a doktori képzésre való továbblépés lehetőségének bemutatása. A szak oktatóinak 75 %-a a Debreceni Egyetem különböző Doktori iskolának akkreditált oktatói, akiknek módjukban áll, hogy a legtehetségesebb hallgatókat kiemelve előbb a Tudományos Diákkörökben majd a Doktori Iskolák PhD képzésében alkalmazzák őket. A következő Orvos-és Egészségtudományi Centrumban működő Doktori Iskolák Elméleti Orvostudományok Klinikai Orvostudományok Egészségtudományok Gyógyszertudományok Multidiszciplináris orvostudományok 7

8 és az Agrártudományi Centrum következő Doktori Iskolái Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Interdiszciplináris agrár- és természettudományok Állattenyésztési Tudományok fogadhatják be a hallgatók közül a legkiválóbbakat. Mindkét Centrum K+F projektjeihez csatlakozva lehetőségük lesz már tanulmányaik alatt bekapcsolódni a munkába, diplomamunkájuk elkészítésére. 4. A kiemelkedő képességű hallgatók alkalmasságát figyelő, azt előmozdító, tehetséggondozó tevékenység beépítésére vonatkozó elképzelések, ill. intézkedések bemutatása. A tehetséges érdeklődő hallgatóknak módjukban van bekapcsolódni a Tudományos Diákköri Képzésbe az egyes tudományos műhelyeken belül, ahol kísérletes munkára pl. állatkísérletekre vagy klinikai vizsgálatokra nyílhat lehetősége. Bekapcsolódhatnak demonstrátorként az oktatásba. Részt vehetnek a K+F projektekben megbízással. Ezen tevékenységek alatt a legtehetségesebbeket orientáljuk a későbbiekben a PhD programokba való bekapcsolódásra 5. A felsőoktatási intézmény képzési kapacitásának bemutatása az érintett képzési területen, illetve szakon. A tervezett hallgatói létszám képzési formánként bemutatva. Az oktatásban résztvevő intézetek/tanszékek oktatóinak/kutatóinak létszáma jelenleg 203 fő, a fokozatok megoszlása a következő: 3 akadémikus, 35 akadémiai doktor, további 113 fő minősített, még nem minősített 52 fő. Figyelembe véve a várható piaci igényeket, továbbá a doktori képzés helyi lehetőségeit, a Táolálkozástudományi mesterképzést 30 fővel kívánjuk indítani. E létszám fogadására az ÁOK és az ATC alapellátottsága és képzési feltételei megfelelőek. 8

9 III. A mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása 1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv I.Táplálkozástudományi M.Sc. tanterve a 240 kredites, egészségügyi alapképzésből jöttek részére összesen 90 kredit értékben: 1. Törzsanyag (kötelező ismeretkörök): 1.1. Elméleti alapozás A tantárgy neve Heti elmélet +szem +gyak óraszáma Össz óra szám Gyak + szem kredit előfeltétele számonkérés Tantárgyfelelős Orvosi mikrobiológia I kollokvium Dr. Kónya József egyetemi docens, PhD Orvosi mikrobiológia II Orv.mikrobiológia I szigorlat Dr. Kónya József egyetemi docens, PhD Génexpresszió szabályozás funkcionális genomika kollokvium Dr. Nagy László Biostatisztika kollokvium Dr. Mátyus László egyetemi docens DSc Élelmiszerkémia kollokvium Dr. Csapó János, Élelmiszeripari műveletek kollokvium Dr. Gulyás Lajos főiskolai tanár, PhD Minőségügy alapjai kollokvium Dr. Győriné Dr. Mile Irma, min.bizt.ig., Ph.D. összesen Szakmai törzsanyag A tantárgy neve óraszáma Heti elmélet +szem +gyak Össz óra szám Gyak + szem Funkcionális élelmiszertudomány, táplálkozásterápia kredit előfeltétele számonkérés Élelmiszer Kémia, biokémia szigorlat Tantárgyfelelős Dr. Szilvássy Zoltán Klinikai Dietetika mikrobiol szigorlat Dr. Paragh György Élelmiszertechnológia I kollokvium Dr. Győri Zoltán, Élelmiszertechnológia II Nyersanyag Minőségügy szigorlat Dr. Győri Zoltán, alapjai összesen

10 2. Differenciált szakmai anyag 2.1. Kötelezően választható szaktárgyak neve A táplálkozás és energiaháztartás neuroendokrin szabályozása Heti elmélet +szem +gyak A tantárgy óraszáma Össz Gyak óra + szám szem kredit előfeltétele számonkérés Tantárgyfelelős kollokvium Dr. Csernoch László Táplálkozásbiokémia kollokvium Dr. Szondy Zsuzsa, egyetemi tanár, D.Sc Nyersanyagismeret Dr. Győri Zoltán, Minőségi állati termék előállítás alapjai kollokvium Dr. Jávor András egyetemi tanár DSc Minőségi növényi termék előállítás alapjai kollokvium Dr. Pepó Péter Funkcionális élelmiszerek Él kémia kollokvium Dr. Bardócz Zsuzsa, Élelmiszeranalitika I kollokvium Dr. Győri Zoltán, Élelmiszeranalitika II kollokvium Dr. Győri Zoltán, Klinikai Vizsgálatok kollokvium Dr. Kovács Péter Gyógyszer-élelmiszer kollokvium Dr. Benkő Ilona Interakciók egyetemi docens, PhD Egészséges táplálkozás Tápl. kollokvium Dr. Bardócz Zsuzsa, Konyhatechnika hatása az élelmiszer minőségre Biostatisztika gyak Betegségek és táplálkozás közötti kapcsolat Táplálkozásegészségta n és epidemiológia biokémia kollokvium Dr. Gundel János, PhD, egy. magántanár Táplálkozás egészségtan és epidemiol Tápl biokémia Élelmiszerjog Techn min termékek Minőségbiztosítás, Techn min Élelmiszerbiztonság termékek összesen kollokvium kollokvium kollokvium kollokvium Dr. Kardos László egy. tanársegéd, PhD Dr. Bárdos Helga egyetemi adjunktus, PhD Dr Juhász Tiborné Dr. Győriné Dr. Mile Irma, min.bizt.ig., Ph.D. 10

11 2.2. Szabadon választható ismeretek: Ezekből a tárgyakból 8 kredit értékben kell választani a hallgatóknak neve A tantárgy óraszáma Heti Össz Gyak elmélet óra + +szem szám szem +gyak Kredit számonkérés Tantárgyfelelős Molekuláris medicina kollokvium Dr. Nagy László Emberkísérletek Szabályozási törekvések: hagyomány, etika, jog kollokvium Dr. Molnár Péter, Humán etológia kollokvium Dr. Molnár Péter, Egészségpszichológia kollokvium Dr. Molnár Péter, Komplementer és alternatív medicina területei I. Komplementer és alternatív medicina területei II kollokvium Prof. Dr. Molnár Péter, Dr. Lipóczki Imre Főiskolai docens kollokvium Prof. Dr. Molnár Péter, Dr. Lipóczki Imre Főiskolai docens Agrokemikáliák élelmiszerbiztonsági megítélése kollokvium Dr. habil. Ambrus Árpád PhD Kolloidika kollokvium Dr. Kovács Béla egyetemi docens PhD Termodinamika kollokvium Dr. Prokisch József, egyetemi docens, Ph.D Természetes eredetű gyógyszerek, mérgek, gyógynövények Divatos táplálék -kiegészítők. Élettani hatások és kockázatok Orális egészség, a fog és fogágy betegségei Csecsemő- és gyermekkor táplálkozásának sajátosságai, tápszerek Vállalkozási ismeretek és készségek fejlesztése I kollokvium Dr. Benkő Ilona egyetemi docens, PhD kollokvium Dr. Szentmiklósi József, egyetemi docens, Ph.D kollokvium Dr. Alberth Márta osztályvezető, PhD kollokvium Dr. Szegedi István osztályvezető kollokvium Dr. Pék Győző egyetemi adjunktus Vállalkozási ismeretek és készségek fejlesztése II kollokvium Dr. Pék Győző egyetemi adjunktus Prezentáció kollokvium Dr. Kollár János, egyetemi adjunktus Intenzív kommunikáció fejlesztő tréning kollokvium Hazag Anikó klinikai szakpszichológus összesen Melyekből 8 Kell felvenni a hallgatóknak 11

12 3. Diplomamunka: 20 kredit Lényege az, hogy egy adott intézet, munkahely munkájába bekapcsolódva a hallgató megismerje az önálló tudományos, ill. gyakorlati munka legfontosabb elemeit (probléma felismerése, kísérleti megközelítés tervezése, kísérletek végzése, eredmények értékelése és interpretálása, szakirodalom kezelése, írásbeli közlés, ismeretek szóbeli továbbadása, ill. a gyakorlati munkavégzés megtervezése kivitelezése, az eljárás fejlesztésének lehetőségei, a termék bemutatása, a forgalomban lévő termékek összehasonlító elemzése). A megismerés során és eredményeként meg kell szerezze az ezen lépések végrehajtására való készséget és ennek birtokában konzulensi segítséggel el kell készítse és meg kell védje diplomamunkáját. A hallgató által megszerzett kreditek összértéke: Törzsanyag: Elméleti Szakmai Szakmai tárgyak Választható tárgyak Diplomamunka 16 kredit 14 kredit 30 kredit 10 kredit 20 kredit I.1.1 Összesen 90 kredit 12

13 II. Táplálkozástudományi M.Sc. tantárgyi szerkezete a 180 kredites, agrártudományi alapképzésből jöttek részére összesen 120 kredit értékben: 1. Törzsanyag (kötelező ismeretkörök): 1.1. Elméleti alapozás A tantárgy neve Heti elmélet +szem +gyak óraszáma Össz óra szám Gyak + szem kredit előfeltétele számonkérés Tantárgyfelelős Humán élettan I kollokvium Dr. Csernoch László Humán élettan II Hum.élettan I szigorlat Dr. Csernoch László Biokémia I kollokvium Dr. Fésüs László akadémikus, DSc Biokémia II szigorlat Dr. Fésüs László akadémikus, DSc Gyógyszertan kollokvium Dr. Szilvássy Zoltán Orvosi mikrobiológia I kollokvium Dr. Kónya József egyetemi docens, PhD Orvosi mikrobiológia II Orv.mikrobiológia I szigorlat Dr. Kónya József egyetemi docens,phd Élelmiszerkémia kollokvium Dr. Csapó János, Génexpresszió szabályozás funkcionális genomika kollokvium Dr. Nagy László Biostatisztika kollokvium Dr. Mátyus László egyetemi docens, DSc összesen Szakmai törzsanyag neve Heti elmélet +szem +gyak A tantárgy óraszáma Össz Gyak óra + szám szem kredit előfeltétele számonkérés Tantárgyfelelős Belgyógyászat Élettan I kollokvium Dr. Paragh György Gyerekgyógyászat kollokvium Dr. Felszeghy Enikő Epidemiológia alapjai kollokvium Funkcionális élelmiszertudomány, táplálkozásterápia Élelmiszer Kémia, biokémia szigorlat Dr. Szilvássy Zoltán Klinikai Dietetika mikrobiol szigorlat Dr. Paragh György Élelmiszertechnológia I kollokvium Dr. Győri Zoltán, Élelmiszertechnológia II Nyersanyag szigorlat Dr. Győri Zoltán, összesen

14 2. Differenciált szakmai anyag 2.1. Kötelezően választható szaktárgyak neve A táplálkozás és energiaháztartás neuroendokrin szabályozása Heti elmélet +szem +gyak A tantárgy óraszáma Össz Gyak óra + szám szem kredit előfeltétele számonkérés Tantárgyfelelős kollokvium Dr. Csernoch László Táplálkozásbiokémia kollokvium Dr. Szondy Zsuzsa, egyetemi tanár, D.Sc Nyersanyagismeret Dr. Győri Zoltán, Minőségi állati termék előállítás alapjai kollokvium Dr. Jávor András egyetemi tanár DSc Minőségi növényi termék előállítás alapjai kollokvium Dr. Pepó Péter Funkcionális élelmiszerek Él kémia kollokvium Dr. Bardócz Zsuzsa, Élelmiszeranalitika I kollokvium Dr. Győri Zoltán, Élelmiszeranalitika II kollokvium Dr. Győri Zoltán, Klinikai Vizsgálatok kollokvium Dr. Kovács Péter Egyetemi tanár DSc Gyógyszer-élelmiszer kollokvium Dr. Benkő Ilona Interakciók egyetemi docens, PhD Egészséges táplálkozás Tápl. kollokvium Dr. Bardócz Zsuzsa, Konyhatechnika hatása az élelmiszer minőségre Biostatisztika gyak Betegségek és táplálkozás közötti kapcsolat Táplálkozásegészségta n és epidemiológia biokémia kollokvium Dr. Gundel János, PhD, egy. magántanár Táplálkozás egészségtan és epidemiol Tápl biokémia Élelmiszerjog Techn min termékek Minőségbiztosítás, Techn min Élelmiszerbiztonság termékek összesen kollokvium kollokvium kollokvium kollokvium Dr. Kardos László egy. tanársegéd, PhD Dr. Bárdos Helga egyetemi adjunktus, PhD Dr Juhász Tiborné Dr. Győriné Dr. Mile Irma, min.bizt.ig., Ph.D. 14

15 2.2. Szabadon választható ismeretek: Ezekből a tárgyakból 11 kredit értékben kell választani a hallgatóknak neve Heti elmélet +szem +gyak A tantárgy óraszáma Össz Gyak óra + szám szem kredit előfeltétele számonkérés Tantárgyfelelős Molekuláris medicina kollokvium Dr. Nagy László Emberkísérletek Szabályozási törekvések: hagyomány, etika, jog kollokvium Dr. Molnár Péter, Humán etológia kollokvium Dr. Molnár Péter, Egészségpszichológia kollokvium Dr. Molnár Péter, Komplementer és alternatív medicina területei I. Komplementer és alternatív medicina területei I. Természetes eredetű gyógyszerek, mérgek, gyógynövények Divatos táplálék - kiegészítők. Élettani hatások és kockázatok Orális egészség, a fog és fogágy betegségei Csecsemő- és gyermekkor táplálkozásának sajátosságai, tápszerek Vállalkozási ismeretek és készségek fejlesztése I kollokvium Prof. Dr. Molnár Péter, Dr. Lipóczki Imre Főiskolai docens kollokvium Prof. Dr. Molnár Péter, Dr. Lipóczki Imre Főiskolai docens kollokvium Dr. Benkő Ilona egyetemi docens, PhD kollokvium Dr. Szentmiklósi József, egyetemi docens, Ph.D kollokvium Dr. Alberth Márta osztályvezető, PhD kollokvium Dr. Szegedi István osztályvezető kollokvium Dr. Pék Győző egyetemi adjunktus Vállalkozási ismeretek és készségek fejlesztése II kollokvium Dr. Pék Győző egyetemi adjunktus Prezentáció kollokvium Dr. Kollár János, egyetemi adjunktus Intenzív kommunikáció fejlesztő tréning kollokvium Hazag Anikó klinikai szakpszichológus összesen Melyekből 11 Kreditet kell felvenni a hallgatóknak 15

16 3. Diplomamunka: 20 kredit Lényege az, hogy egy adott intézet, munkahely munkájába bekapcsolódva a hallgató megismerje az önálló tudományos, ill. gyakorlati munka legfontosabb elemeit (probléma felismerése, kísérleti megközelítés tervezése, kísérletek végzése, eredmények értékelése és interpretálása, szakirodalom kezelése, írásbeli közlés, ismeretek szóbeli továbbadása, ill. a gyakorlati munkavégzés megtervezése kivitelezése, az eljárás fejlesztésének lehetőségei, a termék bemutatása, a forgalomban lévő termékek összehasonlító elemzése). A megismerés során és eredményeként meg kell szerezze az ezen lépések végrehajtására való készséget és ennek birtokában konzulensi segítséggel el kell készítse és meg kell védje diplomamunkáját. A hallgató által megszerzett kreditek összértéke: Törzsanyag: Elméleti Szakmai Szakmai tárgyak Választható tárgyak Diplomamunka 34 kredit 22 kredit 30 kredit 14 kredit 20 kredit I.1.2 Összesen 120 kredit 16

17 2. Tantárgyi programok Az egyes tantárgyak keretében elsajátítandó ismeretanyag rövid, (néhány soros) leírása, valamint minden tantárgyhoz a tantárgyfelelős, az előtanulmányi feltételek, a kredit feltüntetése, és a 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása. 3. Kompetenciák elsajátíttatása Mutassák be a mesterszak kimeneti céljául kitűzött általános és szakmai kompetenciák elsajátíttatásának, illetve elmélyítésének konkrét megvalósulását. (Az adott kompetenciák megszerzését biztosító tantárgyak, valamint oktatási módszereik és gyakorlatuk.) 4. A képzési és kimeneti követelményekben előírt idegen nyelvi követelmények teljesítésének intézményi elősegítése, feltételei. 5. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása a szakra való belépés tekintetében (előzményként elfogadott alapszakok, kritérium ismeretkörök és kreditértékek) a) a bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok, b) a bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, ill. kreditkövetelmények, az erre vonatkozó konkrét előírások, a hiányzó ismeretek pótlásának biztosítása c) tanárszak esetén: a bemenethez elfogadott 10 kreditnyi pedagógiai-pszichológiai előkészítés 6. Az értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások és szabályok bemutatása, a (289/2005. Korm. rend. 11. (3) bb) bekezdése szerinti) tájékoztató kiadvány internetes elérhetősége. IV. A képzés személyi feltételei 1 1. A szakfelelős, a szakirány felelősök és a záróvizsgatárgyak felelősei Felelősök neve és a felelősségi típus ( szf: szakfelelős, szif: szakirányfelelős a szakiránya megadásával! zvf: záróvizsgatárgy felelős) Tudományos fokozat /cím Munkakör Munkaviszony típusa Hány mesterszak felelőse Alap- és mesterképzésben összesen hány kreditértékű tantárgy felelőse a szakon / az intézményben / Mo-on Dr. Szilvássy Zoltán szf DSc Egyetemi tanár T1 1 4/25/25 1 A fejezet 1. és 2. pontjának táblázataiban a fejlécekben előforduló megjelölések értelmezése: Tudományos fokozat / cím: PhD/DLA vagy CSc, DSc, akadémikus. Munkakör: (egyetemi / főiskolai) tanár, docens, adjunktus, tanársegéd; tudományos (fő)munkatárs; egyéb Munkaviszony típusa: Teljes munkaidőben foglalkoztatott határozott vagy határozatlan idejű munkaviszony, ill. közalkalmazotti jogviszony T, első helyen foglalkoztatott -- T(1) Egyéb (részmunkaidőben foglalkoztatott, megbízási szerződésessel foglalkoztatott stb.) E, ill. - E (1) 17

18 2. Tantárgylista tantárgyak felelősei, oktatói A TÖRZSANYAG TANTÁRGYAINAKMEGNEVEZÉSE alapozó tárgya k (ALAPOZÓ ÉS SZAKMAI TÖRZSTÁRGYAK) Biokémia I-II Oktató neve (A tantárgy blokkjában elsőként a tantárgy felelősét tüntessék fel) Tud. fok. /cím A tantárgy oktatói Mun Mun ka-kör kavi szony típusa A tan tárgy előa dója I / N Gyakor lati foglal kozást tart I / N Dr. Fésüs László akadémikus egy. tanár T1 I N 8/24/24 Dr. Szondy Zsuzsa DSc egy. tanár T1 I N 2/18/18 Dr. Nagy László DSc egy. tanár T1 I N 5/9/9 Dr. Tőzsér József DSc egy. tanár T1 I N 0/6/6 Humán élettan I-II Dr. Csernoch László DSc egy.tanár T1 I N 10/24/24 Gyógyszertan Dr. Szilvássy Zoltán DSc egy.tanár T1 I N 7/25/25 Génexpresszió szabályozásfunkc.genomika Orvosi Mikrobiológia I-II Dr. Nagy László DSc egy. tanár T1 I I 5/9/9 Dr. Kónya József PhD egy.docens T1 I I 7/20/20 Dr. Gergely Lajos DSc egy. tanár T1 I N 0/3/3 Élelmiszerkémia Dr. Csapó János DSc egy tanár T1 I N 2/10/15 Biostatisztika Dr. Mátyus László DSc egy docens T1 I N 1/9/9 Élelmiszeripari műveletek Dr. Gulyás Lajos PhD Főisk tanár T1 I N 3/8/8 Minőségügy alapjai Dr. Győriné Dr. Mile Irma PhD min.bizt.igazgató T1 I I 3/6/6 Alap- és mesterképzésben összesen hány kreditértékű tantárgy felelőse a szakon / az intézményben / Mo-on szakmai törzstárgyak Funkcionális Dr. Szilvássy Zoltán DSc egy.tanár T1 I N 7/25/25 élelmiszertudomány táplálkozásterápia Dr. Pórszász Róbert PhD egy.docens T1 I N 2/2/2 Klinikai Dietetika Dr. Paragh György DSc egy.tanár T1 I N 7/24/24 Élelmiszertechnológia I-II Dr. Győri Zoltán DSc egy.tanár T1 I N 13/24/24 18

19 A DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK TANTÁRGYAINAK MEGNEVEZÉSE Oktató neve (A tantárgy blokkjában elsőként a tantárgy felelősét tüntessék fel) Tud. fok. /cím Munkakör A tantárgy oktatói Munkaviszony típusa A tantárgy előadója I / N Gyakorlati foglalkozást tart I / N A táplálkozás és Dr. Csernoch László DSc egy.tanár T1 I N 10/24/24 energiaháztartás Dr. Szűcs Géza DSc egy tanár T1 I 0/6/6 neuroendokrin szabályozása Dr. Rusznák Zoltán PhD egy docens T1 I 0/0/0 Táplálkozásbiokémia Dr. Szondy Zsuzsa DSc egy. tanár T1 I N 2/18/18 Élelmiszeranalitika I-II Dr. Győri Zoltán DSc egy.tanár T1 I N 13/24/24 Minőségi állati termék Dr. Jávor András DSc egy.tanár T1 I N 2/24/24 előállítáa Minőségi növényi termék Dr. Pepó Péter DSc egy.tanár T1 I N 2/24/24 előállítáa Funkcionális élelmiszerek Dr. Bardócz Zsuzsa DSc egy.tanár T1 I N 2/2/2 Egészséges táplálkozás Dr. Bardócz Zsuzsa DSc egy.tanár T1 I N 2/2/2 Klinikai Vizsgálatok Dr. Kovács Péter DSc egy.tanár T1 I N 1/3/3 Konyhatechnika hatása az Dr. Gundel János PhD Egy magántanár T1 I I 1/1/1 élelmiszer minőségre Gyógyszer-élelmiszer Dr. Benkő Ilona PhD Egy docens T1 I I 3/8/8 interakció Táplálkozásegészségtan és Dr. Bárdos Helga PhD Egy adjunktus T1 I N 2/3/3 epidemiológia Biostatisztikai elemzések Dr. Kardos László PhD Egy tanársegéd T1 I I 1/1/1 módszerei az epidemiológiában Nyersanyagismeret Dr. Sipos Péter PhD Egy adjunktus T1 I I 2/2/2 Élelmiszerjog Dr. Juhász Tiborné igazgató T1 I I 2/2/2 Minőségbiztosítás, élelmiszerbiztonság Dr. Győriné Dr. Mile Irma PhD min.bizt.igazgató T1 I I 3/6/6 Alap- és mesterképzésben összesen hány kreditértékű tantárgy felelőse a szakon / az intézményben / Moon 19

20 3.Az oktatók személyi-szakmai adatai A IV.1. és IV.2. táblázatokban feltüntetett oktatók adatlapjait kérjük csatolni, amely adatlapok oktatónként az alábbi adatokat tartalmazzák: név, születési év, (oklevél szerinti) végzettség és szakképzettség jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén kérjük jelölni az első helyen foglalkoztató intézményt, tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével) az Ftv a (5) bekezdésében foglaltak szerint; (PhD / CSc vagy DLA, DSc, stb.) PhD esetében kérjük megadni az értekezés címét!) tudományos/művészeti akadémiai tagság; (MTA tagság), MTA doktora (DSc); dr habil cím, egyéb címek a Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István Ösztöndíj, vagy Békéssy György Posztdoktori Ösztöndíj juttatásának időpontja eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő) az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága (a legfontosabb maximum 5, az oktatott tárgy/tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció, alkotás felsorolása) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása (amennyiben az előbbiektől különböznek) tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok Idegen nyelven (is) folyó képzés esetében az oktatók szakmai életrajzát a tervezett idegen nyelven is mellékelni kell. * * * Ezek a szükséges és elégséges adatok (személyenként legfeljebb 2 oldal). Önéletrajzokat, egész életművet bemutató publikációs listákat nem kérünk! Az oktatói adatlapokat az alábbi csoportosításban kérjük (csoporton belül névsor szerint): (1) szakfelelős; (2) szakirány-felelősök {ha vannak} (3) teljes munkaidőben foglalkoztatottak (4) nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak 2. Nyilatkozatok Az intézményvezető nyilatkozata arról, hogy a fenti táblázatokban megnevezett oktatóknak a jelzett módon való foglalkoztatását biztosítja az intézményben az indítandó képzés egy teljes ciklusára, és gondoskodik a személyi feltételek bemutatott szakmai megfelelőségének fenntartásáról. Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban / munkaviszonyban) nem álló oktatók nyilatkozata arról, hogy vállalják a nevük alatt feltüntetett tantárgyak oktatását és az oktatási követelmények teljesítését. Az intézményben foglalkoztatott, az adott szakon oktatók nyilatkozata arról, hogy kettőnél több munkaviszonya felsőoktatási intézményben nincs. (Ld. a hatályos Ftv (5) bekezdésében foglaltakat) 20

Kérelem. természetvédelmi mérnök mesterszak indítására

Kérelem. természetvédelmi mérnök mesterszak indítására Kérelem természetvédelmi mérnök mesterszak indítására Mezőgazdaságtudományi Kar 2006. október 1 Tartalomjegyzék I. Adatlap...3 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe...3 2. Kari tagozódású felsőoktatási

Részletesebben

MESTERKÉPZÉS SZAKINDÍTÁS ÚTMUTATÓ ÉS ŰRLAP beadvány összeállításához

MESTERKÉPZÉS SZAKINDÍTÁS ÚTMUTATÓ ÉS ŰRLAP beadvány összeállításához M Ms A MAB 2010/5/II. sz. határozata a frissítésről ÚTMUTATÓ ÉS ŰRLAP beadvány összeállításához Tartalom: Oldal ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK 0 ADATLAP 1 I. A KÉPZÉS TARTALMA 2 I.1. A szakra való belépés feltételei

Részletesebben

Logisztikai menedzsment mesterképzési szak (MSc) indítási kérelme

Logisztikai menedzsment mesterképzési szak (MSc) indítási kérelme Debreceni Egyetem Logisztikai menedzsment mesterképzési szak (MSc) indítási kérelme Debrecen, 2010. 0 DEBRECENI EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR LOGISZTIKAI MENEDZSMENT MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

KÉRELEM SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK INDÍTÁSÁRA. (Módosított verzió) KÉRELMEZŐ INTÉZMÉNY:

KÉRELEM SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK INDÍTÁSÁRA. (Módosított verzió) KÉRELMEZŐ INTÉZMÉNY: KÉRELEM SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK INDÍTÁSÁRA (Módosított verzió) KÉRELMEZŐ INTÉZMÉNY: MISKOLCI EGYETEM MISKOLC 2008 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény

Részletesebben

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

Környezetmérnöki szak

Környezetmérnöki szak Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar Környezetmérnöki szak Főiskolai szintű B.Sc. alapképzési Szakindítási kérelem TARTALOM JEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szakindítási

Részletesebben

Könnyűipari mérnöki mesterszak (MSc) indítására, közös oklevél kiállításához vezető közös képzés formájában

Könnyűipari mérnöki mesterszak (MSc) indítására, közös oklevél kiállításához vezető közös képzés formájában A Nyugat-Magyarországi Egyetem és a Budapesti Műszaki Főiskola kérelme Könnyűipari mérnöki mesterszak (MSc) indítására, közös oklevél kiállításához vezető közös képzés formájában Sopron, 2007. 1 I. Adatlap

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DEBRECENI EGYETEM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 0 DEBRECENI EGYETEM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE 2006/9/IX/1. sz. MAB határozat A MAB plénuma által felkért kari látogató bizottsági tagok: Harnos Zsolt az MTA rendes tagja elnök Schmidt

Részletesebben

A TANULÁS - TUDÁS A TUDÁS ESÉLY. A debreceni agrár-felsőoktatás több, mint 140 éves. Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

A TANULÁS - TUDÁS A TUDÁS ESÉLY. A debreceni agrár-felsőoktatás több, mint 140 éves. Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar A TANULÁS - TUDÁS A TUDÁS ESÉLY A debreceni agrár-felsőoktatás több, mint 140 éves. A Debreceni Egyetem részeként, az Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma a következő egységekből áll: Mezőgazdaság-,

Részletesebben

Sportszervező BSc alapképzési szak szakindítási kérelme

Sportszervező BSc alapképzési szak szakindítási kérelme Debreceni Egyetem Sportszervező BSc alapképzési szak szakindítási kérelme Debrecen, 2010. DEBRECENI EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SPORTSZERVEZŐ BSC ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKINDÍTÁSI

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ Nyíregyháza, 2010 Szerkesztette: Dr. Harsányi Gergő, Ujváriné Siket Adrienn A kézirat lezárva: 2010. augusztus 30. Felelős kiadó: Dr. Fábián

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA Egészségügyi szervező alapszak (BSc) egészségturizmus-szervező szakirány indítási kérelme Egészségügyi Fakultás Gyula Szarvas, 2007. TARTALOMJEGYZÉK I. ADATLAP... 4 Az adatlap

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK

EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2008 Szerkesztette: Dr. Fábián Gergely A kézirat lezárva: 2008. május 30. Felelős kiadó: Dr. Kalapos István dékán

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI-NEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI-NEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI-NEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR Szociológia-Pszichológia

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az Egyetemi Élet, a Debreceni Egyetem lapja A Debreceni Egyetem megbízásából kiadja a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. Felelős

Részletesebben

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. TARTALOMJEGYZÉK I...2 Adatlap...2 II...5 A szakindítási kérelem indoklása...5 A képzési kapacitás bemutatása...5 III....9 Az földrajz BSc alapszak mintatanterve...9 és a tantárgyi programok leírása...9

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM. Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Több mint tízmilliárdos fejlesztésekkel korszerűsödik a betegellátás Debrecenben

DEBRECENI EGYETEM. Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Több mint tízmilliárdos fejlesztésekkel korszerűsödik a betegellátás Debrecenben Orvos- és Egészségtudományi Centrum Sajtóközlemény Debrecen, 2010. február 11. Több mint tízmilliárdos fejlesztésekkel korszerűsödik a betegellátás Debrecenben Pályázatok hídján - álomtól a megvalósulásig:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

Népegészségügyi Kar Minőségügyi Fejlesztési Tervének megvalósulása (2007)

Népegészségügyi Kar Minőségügyi Fejlesztési Tervének megvalósulása (2007) Népegészségügyi Kar Minőségügyi Fejlesztési Tervének megvalósulása (2007) A DE OEC Minőségirányítási rendszerének 2007. évi fejlesztési terve szerint, mely 2007. március 5-én került elfogadásra, a Centrum,

Részletesebben

MÁSODIK INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉS 2006/2/III/1. SZ. MAB HATÁROZAT SZEGEDI ÉLELMISZERIPARI FŐISKOLAI KAR

MÁSODIK INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉS 2006/2/III/1. SZ. MAB HATÁROZAT SZEGEDI ÉLELMISZERIPARI FŐISKOLAI KAR SZEGEDI ÉLELMISZERIPRI FŐISKOLI KR MÁSODIK INTÉZMÉNYI KKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉS 2006/2/III/1. SZ. MB HTÁROZT kari látogatás időpontja: 2005. március 22.-23. kari LB tagjai: Illés B. Csaba CSc Rátky József

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es tanév

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es tanév Az egészségügy időnként egyeseknek, a népegészségügy pedig mindig mindenkinek létkérdés. C. Everett Koop Alapképzés (BSc) Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS MELLÉKLETEK

DEBRECENI EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS MELLÉKLETEK DEBRECENI EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS MELLÉKLETEK 2011 1.számú melléklet: FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR MŰKÖDÉSI RENDJE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A kar elnevezése: Debreceni Egyetem,

Részletesebben

Kémia-, vegyész- és kémiatanár-képzés

Kémia-, vegyész- és kémiatanár-képzés Farkas Etelka Lente Gábor Somsák László Debreceni Egyetem Kémiai Intézet efarkas@delfin.klte.hu, lenteg@dragon.klte.hu, somsak@tigris.unideb.hu Kémia-, vegyész- és kémiatanár-képzés a háromciklusú felsőoktatásban

Részletesebben

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS A 2014/8/IX/6. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. szeptember 26. Előző

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SOPRON 2006 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Általános

Részletesebben

Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben