ÁT L ' B A NYÚLSZEKTOR BESZÉLGETÉS BLEYER FERENCCEL, A NYÚL TERMÉKTANÁCS ÜGYVEZETŐjÉVEL I

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁT L ' B A NYÚLSZEKTOR BESZÉLGETÉS BLEYER FERENCCEL, A NYÚL TERMÉKTANÁCS ÜGYVEZETŐjÉVEL I"

Átírás

1 j il! I ti:, ",'!: f.!: I ÁT L ' B A NYÚLSZEKTOR BESZÉLGETÉS BLEYER FERENCCEL, A NYÚL TERMÉKTANÁCS ÜGYVEZETŐjÉVEL I : ' 1 "" A nyúl ágazat exportorientált (1., 2. táblázat). Az elmúlt két évben olyan keresleti piac alakult ki, amiben a három nagy vágóhíd, egyúttal nagykereskedők és a nekik beszállító termelők nyugodtak lehettek. De az évfordulón, a szerződéskötések időszakában beálló piaci gondok kissé szembeállították a piaci szereplőket. A termelők ma már felkészültebbek annál, mintsem hogy belemenjenek a nyomott piaci árak melletti éves szerződés aláírásába. De mára úgy tűnik, hogy sikerüit fölülkerekedni az ellentéteken, amelynek ellenkezője már csak azért is furcsa lett volna, mert a vágóhidak szorgalmazták a termelői kapacitás növelését, ami mára biztosítja számukra az egységes,jó minőségű, nagy volumenűalapanyag ellátást. (A szerk.), Hogyan alakult át a nyúltartás s;:. struktúrája? 200 anyanyúlban határoztátok meg a limitet. Hányan vannak most ezen a szinten? 200 anya fölötti nagyságrendet hívunk vállalkozói méretű, nagyüzemi telepnek, Ez az a nagyságrend, amely megfelelő termelési színvona- Ion egy családot el tud tartani. A másik fő ok, hogy ilyen szinten lehet már intenzív termelést folytatni, e méret biztosít már olyan árukibocsátást, ami egy vágóhídnak is volument jelent, tehát közvetlenül szerződhet a termelő a vágóhíddal, ki tudják zárni a közbeeső felvásárló szenezeteket. A kapcsolat lehet integrációs rendszerű, de egy-egy telep és a vágóhíd között is létesülhet szerződés. De ha integráció, az is tipikusan termelési, termékenyít, takarmányt, tenyészállatot, technológiát ad. Az értékesítésben csak koordinál. Ii,!ti:Ji Ezért népszerű egy ilyen típusú,. integráció, mindenki jól jár. így van. Folytatva a most zajló struktúraváltás történetét; 1992-ben még a nyúlállomány 98 százaléka háztáji és ún. kisegítő gazdaságban volt. Megkezdődtek a tárgyalások az EUval és rá kellett jönnünk, hogy ott szigorúan ragaszkodnak ahhoz, hogy a késztermék a szupermarket polcától visszavezethető legyen az élőállat előállítóig. Az egész termékpálya szigorú ellenőrzését valósíák meg. Nyúlnál a korábbi felállásban ez elképzelhetetlen volt, öt-tíz nyulat adott le egyszerre egy kistermelő. Ezért szorgalmaztuk a nagy telepek kialakítását, másrészt hogya kistermelői körökben képződő mennyiséget se veszítsük el, azt ajánlottuk nekik, hogy alakítsanak ki csoportosulásokat, mindegy, hogy ezek szövetkezetek, vagy szakcsoportok. Lényege, hogy valaki vállalja fel az integrátari tevékenységet. Lehet az integrátor a vágóüzem, lehet tenyésztelep, lehet egy jósvádájú felvásárló, aki maga köré csoportosítja a termelőket. A lényeg, hogy azonos feltételrendszer, azonos fajta, azonos takar- 1. táblázat Az egész karkaszés a darabolttermékekexportjánakalakulása(%) Év Egész nyúl Darabolt nyúl ,00 7, ,00 16, ,97 23, ,36 26, ,89 28, ,93 32, ,37 41, ,93 55,07 2. táblázat A magyar nyúlhús export országonkénti megoszlása (%) Orszá g Olaszország 92,5 84,3 68,0 71,1 65,3 60,6 62,1 56,1 58,53 Svájc 2,5 8,5 25,0 20,3 24,0 26,5 26,1 31,2 31,20 Németország 1,0 3,5 3,5 4,3 3,7 5,2 5,1 8,4 8,05 Franciaország 0,5 2,0 2,0 0,3 0,3 0,5 0,8 0,8 Belgium 3,0 0,5 3,8 5,0 4,2 3,5 1,3 0,93 Hollandia 0,5 1,0 1,0 01 1,0 0,7 Oroszország 0,1 0,7 2,7 1,3 0,5 0,95 Anglia 0,5 Spanyolország 0,2 - írország 0,3 0,4 - Görögország 1,7 0,34 (ffj

2 _If7![f) mányozás mellett vállalja, hogy együtt értékesíti a vágóhíd felé az állományt. Ugyanakkora garanciákat is vállalja. így az EU csatlakozásnál is piacképes lehet a kistermelőktől felvásárolt nyúl. Ha a kistermelői réteg nem alakulát ilyen módon, akkor sajnos ez a szegmens nem piacképes, Nyugat-Európában nem forgalomképes. A csatlakozásnál élesen el fog válni az ún. hobbi nyulász, a klasszikus kistermelői nyulász és a gazdasági tevékenységként ezzel foglalkozó vállalkozó. Az EU-ban csak a hivatalosan regisztrált, termelési adatokat szolgáltató, teljes termelésének nyomon követését kiadó termelő számíthat támogatásra. A körbe csak az előbb említett integrációba tömörült kistermelőkés a nagyüzemek férnek bele. Ez választóvíz lesz nálunk. A vállalkozói méretű telepek kialakítása ban kezdődött meg. A nyolcvanas években ugyan még termelt három nagyüzemi telep, a Dunavarsányi Tsz, abikali ÁG és a Környei Mg Kombinát keretében, a rendszerváltáskor azonban ők ellehetetlenültek. A privatizáció nem hozott megoldást? Egyetlen, a bikalitelep kerültszakmai befektető kezébe, ahol pillanatnyilag is 6000 anyávalfolyika termelés.a másik kettő eltűnt, ott egyéb tevékenységet folytatnakaz épületekben től a nagy telepek száma folyamatosan nő, produktumuk2001-ben meghaladta a magyar nyúltermelés 50%-át. Megítélésünk szerint tovább tart számuk gyarapodása. A kistermelők hányan lehetnek? A terméktanács 2700-ná I több ilyet regisztrált. Ez messze nem jelenti a teljes létszámot, ami egyrészt folyamatosan változik, másrészt azoknak érdeke a tagság, akik támogatást kívánnak igényelni,, 3 táblázat Nyúlvágóhidak kapacitása és kihasználtságuk Kihasználtság (%) Környe Baja Lajosmizse Baj Kisvárda Gyomaendrőd Káptalanfa 1, Jászberény * * 2001-től nem működik. amihez feltétel a tagság, a regisztráció. Hazánkban feltűnő a nyúlhús mellőzöttsége. Érezhető bármi változás a fogyasztásban? Kétfelé kell választani a kérdést. Folyamatosan nő a termelői önfogyasztás, ami egyik részről szociális okok miattalakultki, két anyát háztáji hulladékon, zöldön eltartogat, így kerül hús az asztalra. Másrészt a termelők körében is dívik akorszerű táplálkozásra átállás, aminek egyik alapja a fehér húsok, a kedvező fehérje összetétel, ami alapján a nyúla korszerű táplálkozás eszményképévé válhat. Ami a kereskedelmi forgalmat illeti, mivel az ágazat egésze exportorientált, a végtermék előállítók akkor érdekeltek a forgalmazásban, ha ugyanazt az árszintet megkapják, mintaz exportban. Európában a baromfinál magasabb árszinten jegyzett a nyúl, jó középkategóriás árral. Sok esetben tehát árkérdés is a forgalmazás. De van ellenpélda is. Az egyik nagy szupermarket hálózat kereskedelmi igazgatójával tárgya1- tam, aki kilós kiszerelésben nyúl combot és gerincet forgalmaz. A tárgyalásunk időponában 1499 forintért adtak egy kiló nyúlhúst. Mondtam neki, talán nem kéne ilyen árréssei dolgozni, az serkentené a fogyasztást. Errea válasza; ha 1000 forintértkínálta,akkorhetente el tudott adni 72 kilót, ha 2000-ért rakta ki, akkor68 kilófogyott. Rájöttek,hogy heti 70 kilóravan fizetőképes keres- Iet, fogyasztói igény, ez a nyúlnálpillanatnyilagtehát nem árkérdés. Számos értékesítést ösztönző akciót szerveztünk, nagy csinnadrattával, kóstoltatással, nyolcféle termék kínálásával. Amíg másfél óra alatt megetettünk négy mázsa nyulat, addig ennek igen nagy sikere volt, de amikorarrakértüka vevőket, hogya pulthoz járulvavásároljanakis, akkormár ódzkodtak. Több ezer példányban készült a kóstoltatásraaz ott ingyen osztogatott szakácskönyv(igen szép kivitelű, a szerk.). Tavaly Szentendrén, a kormányvendégházában csináltunkegy olyan reklámkampányt,ahova meghívtukaz ÚjságíróSzövetség gasztronómiai szakosztályát, a komoly vendéglátó cégeket. Ajelenlévő hatvan főnek a könyvben szereplő összes ételt elkészítette egy világbajnok szakács. Gondoltuk, hogy ez az ri1

3 ,,3argllz[Y ===-. újságíróknak szánt show jó hatású lesz. Megjelentek cikkek, de az akció belföldi keresletre egy gramm hatással nem volt. Az út menti étteremben rendelt nyúl tehát olyan, amit maguk állítanak elő, hátul az udvarban? Van azért némi belföldi forgalmazás. A vágóhidak által levágott összes nyúl és az export kü!önbségéből kiszámolva a hazai forgalomba kerülő mennyiség akkora, hogy ez alapján a hazai fogyasztás 10 millió lakosra számolva nem éri el az évi tíz dekát. Az USA-ban több éves, kitartó kampány fordította vissza a disznóhús fogyasztás zuhanását. A marhasteak országában egy ilyen kampány eredményes lett, a disznóhús népszerűsége rengeteget nőtt., Sajnos ma már csak ilyen lehenger- (ő marketinggel lehet eljutni az emberekhez. Kaposváron első volt, aki nyúlból írtaa diplomamunkáját. Gyakornokként, brigádvezetőként, majd tenyésztésvezetőként 7 és fél évig dolgozott nagyüzemi nyúltelepen. Budapestre kerülve az január 1-jén, a Terimpex gesztorságával alakult Nyúl Termelési és Külkereskedelmi Társaság dolgozója lett. Akkor már zajlott a nagy volumenű nyúl export. Először belföldi áruszakértőként, majd a belföldi osztály vezetőjeként alkalmazták. Kezdetben megtűrt emberként kezelték a kereskedők, akik viszont rájöttek, hogy hasznos lehet köztük egy áruismerettel rendelkező ember. Egy ragyogó külkereskedelmi főosztályvezető alá került,a közös munkahét éve alatttöbb mint30%-kal növelték az árbevételt. Kényszerű, nyolc hónapos távolléte utánvisszatérve azt láthatta,hogya korábban általa 140 ezres heti nyúlforgalom7-8 ezerre csökkent, egy korszakvéget ért. Napra pontosan 15 évig volt a Terimpexnél. Akkor alakulta terméktanács, amit fölülrőlis erősen sürgettek, hiszen az ágazat és a hatóságok között megszűnt a kapcsolat, szétesett a rendszer. Éppen abban a helyzetben volt, hogy rá gondoltak január 1-jén lépett hivatalba a Nyúl Terméktanácsban.Akkor az ágazattámogatottságao forint volt. Az elképzeléseink megvannak egy átfogó kampányra, de az ágazatnak nincs arra pénze, hogy egy ilyen ágazati marketing programot végigvigyen. Ez akkor képzelhető el, ha feláll egy finanszírozó a hátunk mögé, ami az évekig konszolidált piacon nem valósult meg. Amíg exportra problémamentesen eladható a teljes felvásárolt, feldolgozott mennyiség, addig a nagy forgalmazóknak nem érdekük erre külön nagy pénzeket invesztálni. Mert a televíziós, óriásplakátos kampány, a havi szintű meg-

4 ryú-tt-e-n.ytfdlé-djelenés a bevásárló központokban nagyságrendekkel nagyobb összegeket kívánmég akkoris, ha mi tudjuk, hogyakorszerű táplálkozás fő alaphúsa lehet a nyúl. Fennhangon kéne harsogni, hogyabébiétel gyárakis állnakát a fehérhúsra. Visszatérve az ágazat jelenlegi helyzetére, három nagy vágóhídról beszélünk ma Magyarországon. A hőskorban 8-9 exportképes vágóhíd volt. Jelenleg három üzemel, másik háromnál megvan a technológia és üzembe helyezhetők szándék szerint (3. táblázat). Kettő ezek közül baromfiipari vállalatok kezében van (Jászberény, Kisvárda),a harmadika Környei kombinát nyúlvágóhídja, amely többszöri tulajdonosváltáson van túl, legalább háromszor próbálták már beindítani. Nem jártak sikerrel, mert kevés volt a nyúl ahhoz, hogy még egy ilyen méretű vágóhíd kapacitásairaigény legyen. 4. táblázat A nyúlhús felvásárlás és az export alakulása Év Felvásárolt élősúly Ct) Export Ct) Árbevétel Cezer $) félév Szám szerint hányan vannak a. nagy termelök? 10 körül vannakaz ezer anyánális többet tartók. Többen anyával dolgoztak, és mostanra érik el az ezer fölötti méretet. 40 és 50 közé tehetők a 200 anyánál többel termelők. Ez a jövő. Ezek a telepek három év alatt, anyás telepekből, vagy a semmiből alakultakki. Segítették a folyamatot a beruházási, illetvea gép- és eszközbeszerzési támogatások. Az elmúlt két évben további lendületetadott az ún.tenyésznövendék beállításitámogatás. Általában jók a pályázataink,felkészült emberek állíákössze őket, jó az elfogadási arány. Négyféle közvetlen ágazati támogatás érint minket 2002-ben. Ebből három piacra jutásii melléktermékmegsemmisítésre,amivonatkozik a nagyüzemi telepek hulláiés a vágóhídi melléktermék kezelésére is, a húsvizsgálatidoak,és a vágónyúl szállí-. ri1!3

5 a 1!:Qll[D tásakor felmerülő állat-egészségügyi költségek támogatása. Mindhárom költségcsökkentő támogatás, és mind EU kompatibilis. A negyedik forma egy közvetlen termelői támogatás, ez a már említett tenyésznövendék beállítás. A '92 óta a termelésben kialakult csökkenő tendencia (4. táblázat) megfordulásában ezeknek is igen nagy szerepe van. I, BAROMFIS ÁLLATORVOSOK " VILÁGKONFERENCIÁJA OE WVPA KONGRESSZUS! EGYIPTOM,KAIRÓ Gondolom ehhez erős, jó értelemben vett lobbitevékenység is kellett. Jól kiépült a kommunikáció a döntéshozókkal. Emellett az is segít minket, hogy A WTO által megállapított zöld csomagon belül, nemzeti szinten nyugodtan támogatható a nyúl július 1-től a nyúl is a négynullás kategóriába tartozik. Vállaltuk tehát, hogy nem kapunk exporttámogatást, de cserébe minden nyúltermék kvótamentesen, O százalékos vámmal értékesíthető az Unió piacain. A tárgyalások előkészítése során a tárgyalási bizottság, amelyben az FVM mellett a Gazdasági- és a Külügyminisztérium is képviseltette magát, összehívta az Agrárrendtartási Hivatalba az EU-ba exportáló nagyobb agráripari cégeket és terméktanácsokat. Megkérdezték' hogy melyek azok a cikkek, amiket a tárgyalásokon elő lehet vezetni a kölcsönös vámmentesség megszerzésére, anélkül, hogy a hazai termelést, piacot nagymértékben megzavarná. A nyúl ebből a szempontból kiváló alany volt, hiszen a hazai piacon nincs mit félteni, az ágazat teljes egészében exportorientált, a nyúl import elenyésző, az össz forgalom 2 százaléka lehet, tehát bármennyit engednek, az nekünk csak pozitívum. A második körben keresztül is ment az előterjesztés. A SZERK. A világ baromfis állatorvosainak kongresszusát első ízben rendezte afrikaiország. A legutóbbi, nagyon sikeres budapesti kongresszus utána baromfis állatorvosok társadalma érdeklődéssei várta az egzotikus ország rendezvényét. A rendezvényt szeptember között tervezték, de a sajnálatos amerikai terrortámadás miatt a januári időpontra halasztották. Bár még mindig érződött a repüléstől való félelem, a résztvevők száma a rendezvény rangjánakmegfelelő volt. A programban a következő szekciók szerepeltek, amelyek a fő témaköröket isjelölik: Daganatos betegségek, vírusos betegségek, mycoplasmás betegségek, baktériumos betegségek, járványtan, immunitás és immunstimulánsok, vakcinák,diagnózis és gyógykezelés. Mi magyarokis szervesen hozzájárultunk a kongresszus tudományos munkájához. A mycoplasmózis témakörében meghívott vezető előadóként dr. Stipkovits László a betegség diagnosztizálási és megelőzési lehetőségeiről tartott előadást. Előadást tartott még Dr. Benkő Mária az adenovírusok osztályba sorolásárói. A poszter bemutatón a magyar állatorvosok6 poszterrel vettek részt. A szervezők mindent megtettek a rendezvény sikeréért, a szakmai programok mellett igen érdekes szabadidős programokat szerveztek. Ennek keretében a kairói múzeum látogatás és a búcsúest nílusihajókázása nyújtottemlékezetes élményt.

Á l t a l á n o s i s m e r e t e k

Á l t a l á n o s i s m e r e t e k 1. FEJEZET Á l t a l á n o s i s m e r e t e k 1.1 A nyúlágazat helyzete napjainkban Az elmúlt 20 évben a nyúlhústermelés helyzete jelentősen megváltozott. A hibridek használatával, a mesterséges termékenyítés

Részletesebben

Nyúltenyésztés Magyarországon. Miért lettünk elsőkből utolsók? Miért nem tettünk ellene? Tegyünk együtt még nem késő

Nyúltenyésztés Magyarországon. Miért lettünk elsőkből utolsók? Miért nem tettünk ellene? Tegyünk együtt még nem késő Nyúltenyésztés Magyarországon Miért lettünk elsőkből utolsók? Miért nem tettünk ellene? Tegyünk együtt még nem késő Létre hozhatunk 3000 munkahelyet és lehetőség 35-45 ezer őstermelőnek Húsnyúl tenyésztés

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 BEVEZETŐ...5

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 BEVEZETŐ...5 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...5 I. AZ EURÓPAI UNIÓ NYOMDAIPARÁNAK HELYZETE ÉS HELYE AZ EURÓPAI NYOMDAIPARON BELÜL...6 II. I.1. AZ EURÓPAI UNIÓ FELDOLGOZÓIPARÁNAK HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSE...6

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Bittner Beáta

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Bittner Beáta DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Bittner Beáta Debrecen 2011 DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS-

Részletesebben

2008. MÁRCIUS 3. SZÁM A BAROMFI TERMÉK TANÁCS LAPJA

2008. MÁRCIUS 3. SZÁM A BAROMFI TERMÉK TANÁCS LAPJA 2008. MÁRCIUS 3. SZÁM MAGYAR Baromfi Termék Tanács BAROMFI A BAROMFI TERMÉK TANÁCS LAPJA A koronás védjegy garancia a biztonságra és a minôségre Mi az Egészséges Tojás védjegy? Az Egészséges Tojás védjegyet

Részletesebben

Alapozó tanulmány a Mecseki Mézeskörút kialakításához

Alapozó tanulmány a Mecseki Mézeskörút kialakításához Alapozó tanulmány a Mecseki Mézeskörút kialakításához 2014 Kovács Dezső PhD c. egyetemi tanár PÉCS 7635 Erdész u. 35. 30-9599106 Kovacsd@rkk.hu skype:kovacsdezso Alapozó tanulmány a Mecseki Mézes Körút

Részletesebben

Zöldség- Gyümölcs X I. é v f o l y a m, 1 2. s z á m, 2 0 0 7. j a n u á r f e b r u á r

Zöldség- Gyümölcs X I. é v f o l y a m, 1 2. s z á m, 2 0 0 7. j a n u á r f e b r u á r Piac Gyümölcs X I. é v f o l y a m, 1 2. s z á m, 2 0 0 7. j a n u á r f e b r u á r Zöldség- és F u i t v e b M a g y a r Z ö l d s é g - G y ü m ö l c s S z a k m a k ö z i S z e r v e z e t l a p j

Részletesebben

A magyar zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai megvalósíthatósági tanulmánya

A magyar zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai megvalósíthatósági tanulmánya A magyar zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai megvalósíthatósági tanulmánya Készítette: FRUITVEB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet 1118 Budapest, Villányi út 35-43. Készült a FVM Vidékfejlesztési,

Részletesebben

A BAROMFI TERMÉK TANÁCS LAPJA

A BAROMFI TERMÉK TANÁCS LAPJA 2008. JÚLIUS 7. SZÁM MAGYAR Baromfi Termék Tanács BAROMFI A BAROMFI TERMÉK TANÁCS LAPJA Bõvebb információ és felvilágosítás a Petersime keltetõgépek választékáról: Márkaképviselet és szervíz: 06-30-205-5805

Részletesebben

AGROSTRATÉGA AGROSTRATÉGA

AGROSTRATÉGA AGROSTRATÉGA AGROSTRATÉGA 100% Foglalkoztatók és foglalkoztatottak a mezõgazdaságban A gazdasági és adójogi környezet változásainak hatása az ágazatban regisztrált vállalkozások és munkavállalóik számának alakulására

Részletesebben

Tartalom Mégis jó a fordított áfa! - Módosították a tej alapárát A tejágazatban 5-10 százalékos árbevétel-növekedés várható Tíz éves az Alföldi Tej

Tartalom Mégis jó a fordított áfa! - Módosították a tej alapárát A tejágazatban 5-10 százalékos árbevétel-növekedés várható Tíz éves az Alföldi Tej Tartalom SZERKESZTŐI GONDOLATOK- Mégis jó a fordított áfa! 1 HAZAI HÍREK - Módosították a tej alapárát 2 A tejágazatban 5-10 százalékos árbevétel-növekedés várható 2 Tíz éves az Alföldi Tej 3 Egymilliárdból

Részletesebben

U IVERSITATEA BUCUREŞTI FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂI E CATEDRA DE HU GAROLOGIE TEZĂ DE DOCTORAT A EXĂ

U IVERSITATEA BUCUREŞTI FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂI E CATEDRA DE HU GAROLOGIE TEZĂ DE DOCTORAT A EXĂ U IVERSITATEA BUCUREŞTI FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂI E CATEDRA DE HU GAROLOGIE TEZĂ DE DOCTORAT A EXĂ COMU ICATIVITATEA TEXTULUI Î MASS-MEDIA AUDIO-VIZUALĂ MAGHIARĂ DI ROMÂ IA CO DUCĂTOR ŞTII

Részletesebben

és kedvezô ízhatást érnek el. tejcukorban gazdag fázisra és fôként ásványi anyagokat tartalmazó fázisnak

és kedvezô ízhatást érnek el. tejcukorban gazdag fázisra és fôként ásványi anyagokat tartalmazó fázisnak Tejipari_aprilis_01 3/24/12 16:41 Page 1 XXXIX ÉVFOLYAM 2. SZÁM AZ EGYETEMES MAGYAR TEJGAZDASÁG ORSZÁGOS LAPJA 12 OLDAL Innováció a Hajdúböszörményi Sajtüzemben Két éve tartó fejlesztô munka eredményeként

Részletesebben

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió Bevezetés 2 Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) 3 Magyar uniós agrárkapcsolatok 11 A csatlakozási tárgyalások 12 A magyar agrárgazdaság helyzete, a tagság

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Versenyképesség... 19 Eredményesség... 21 Termelékenység... 22

Tartalomjegyzék. Versenyképesség... 19 Eredményesség... 21 Termelékenység... 22 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék Bevezető... 5 I. Az élelmiszeripar nemzetgazdasági szerepe... 6 Hazai nyersanyag... 6 Vidék... 8 A lakosság ellátása... 9 Fizetési mérleg... 10 II. Az élelmiszeripar

Részletesebben

helyi termék Szeretjük a helyit 6. oldal Adminisztrációs útvesztôk nehezítik a piackeresést 9. oldal

helyi termék Szeretjük a helyit 6. oldal Adminisztrációs útvesztôk nehezítik a piackeresést 9. oldal IV. évfolyam 2. szám 2012. március április Szeretjük a helyit 6. oldal Adminisztrációs útvesztôk nehezítik a piackeresést 9. oldal Egészség, hagyomány, munka Példák Európából 16. oldal Sokan nyitottak

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

A TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS SZAKMAI PROGRAMJA

A TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS SZAKMAI PROGRAMJA 2014. III. negyedév A TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS SZAKMAI PROGRAMJA Ahogy azt a legutóbbi kiadványunk 2014 nyarán bemutatta, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács megrendezte három évenkénti

Részletesebben

Doktori Iskola vezető: DR. SCHMIDT JÁNOS egyetemi tanár, az MTA levelező tagja

Doktori Iskola vezető: DR. SCHMIDT JÁNOS egyetemi tanár, az MTA levelező tagja NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR AGRÁRGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK Az állati termék előállítás biológiai, technológiai, ökológiai, takarmányozási

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Szabó Kata 2010

SZAKDOLGOZAT Szabó Kata 2010 SZAKDOLGOZAT Szabó Kata 2010 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A MAGYAR TEJÁGAZAT MÚLTJA ÉS JELENE. LESZ-E

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Prepared by/készítette: Agrárhaszon Kommunikációs Kft. Address/Postacím: Pomáz, 2013. Pf.: 201. E-mail: agrarhaszon@gmail.com Phone/Telefon (Belgium): +32.488.292.170 Phone/Telefon: (Magyarország) +36.20.444.0653

Részletesebben

AZ EGRI BOROK MEGJELENÉSE A NEMZETKÖZI PIACON

AZ EGRI BOROK MEGJELENÉSE A NEMZETKÖZI PIACON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY AZ EGRI BOROK MEGJELENÉSE A NEMZETKÖZI PIACON BUDAPEST, 2009 KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

NAKlap. Magyar termôföld 2014 6-8. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Õstermelôi igazolvány: Ingyen Interjú Gyôrffy Balázzsal 4-5 oldal

NAKlap. Magyar termôföld 2014 6-8. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Õstermelôi igazolvány: Ingyen Interjú Gyôrffy Balázzsal 4-5 oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2014. január A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Magyar termôföld 2014 6-8. oldal Õstermelôi

Részletesebben

Kedves Olvasónk! Nagy valószínűséggel hazánkban is lezajlik az a folyamat, ami hozzávetőleg fél évtizede

Kedves Olvasónk! Nagy valószínűséggel hazánkban is lezajlik az a folyamat, ami hozzávetőleg fél évtizede Kedves Olvasónk! Immár negyvenhatodik évfolyamút írja a szakma legrégebbi és egyben legismertebb lapja: a Magyar Grafika. Lengyel Lajos a kezdetektől 1978-ig, majd dr. Gara Miklós J978-1999-ig szerkesztette.

Részletesebben

SZERKESZTŐI VÉLEMÉNY II. évfolyam - november

SZERKESZTŐI VÉLEMÉNY II. évfolyam - november Tartalom Az utolsó pályázatok ebben a pénzügyi ciklusban 1 HAZAI - Terítéken a tejszektor 2 Cél az állattelepek hatékony energiaellátása 3 Az útdíj is megdrágította a tejet 4 Húszból kettő nem is laktózmentes

Részletesebben

Fejlődő vidék, élhető falvak

Fejlődő vidék, élhető falvak Fejlődő vidék, élhető falvak A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv eredményei, 2004-2006 észak-magyarország 1 Vállalkozó szellemû, tenni kész emberek. Összetartó és ér tékteremtô közösségek. Szépülô falvak,

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR ÁTTEKINTÉS AZ ÉLELMISZER-BIZTONSÁG HELYZETÉRŐL AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS MAGYARORSZÁG TÜKRÉBEN

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR ÁTTEKINTÉS AZ ÉLELMISZER-BIZTONSÁG HELYZETÉRŐL AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS MAGYARORSZÁG TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány ÁTTEKINTÉS AZ ÉLELMISZER-BIZTONSÁG HELYZETÉRŐL AZ EURÓPAI

Részletesebben

A BAROMFI TERMÉK TANÁCS LAPJA

A BAROMFI TERMÉK TANÁCS LAPJA 2008. OKTÓBER 10. SZÁM MAGYAR Baromfi Termék Tanács BAROMFI A BAROMFI TERMÉK TANÁCS LAPJA Bôvebb információ és felvilágosítás a Petersime keltetôgépek választékáról: Márkaképviselet és szervíz: Kelemen

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Gazdálkodás SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Gazdálkodás SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Gazdálkodás SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány STRATÉGIAI MENEDZSMENT-VÁLSÁGSTRATÉGIA Készítette: Lendvai Csilla

Részletesebben

Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia

Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia 2013. augusztus 29. 1 ELŐSZÓ A mezőgazdaság legnagyobb munkahely teremtő ágazata a zöldség-gyümölcs szektor, magas kézimunkaigényével és eltartó képességével központi

Részletesebben