VB 25/900, VB 25/1300, VB 25/1300 INOX, VB 25/1500

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VB 25/900, VB 25/1300, VB 25/1300 INOX, VB 25/1500"

Átírás

1 VB 25/900, VB 25/1300, VB 25/1300 INOX, VB 25/1500 D PL BG RO CZ SK GEBRAUCSANWEISUNG INSTRUKCJA UZYWANIA ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKA

2 VB 25/1500 Műszaki adatok: Típus: álózati feszültség: Frekvencia: Max. összemelő telj. Magassághoz tartozó: Érintésvédelmi osztály: Védettség: Tartály névleges űrtartalma: Bekapcs. nyomás Kikapcs. nyomás: Tartály levegő nyomása: Max. emelő magasság: Max. szívómagasság: Max. vízszállítás: Tömeg: VB 25/ W 62 l/min 20 kg VB 25/1300 VB 25/1300 B 230 V 50 z 1300 W I. freccsenő víz ellen védett 24 l 1,5 bar 3 bar 1 bar 42 m 47 m 9 m 90 l/min 20,5 kg VB 25/1500 VB 25/1500 B 1500 W 48 m 105 l/min 20,5 kg Zajszint: (1,5m távolságból mérve) 75 db 75 db 78 db álózati csatlakozó: O7RN-F Vezeték: 3x1 mm² VB 25/1300 INOX 1300 W 48 m 90 l/min 75 db VB 25/1300, VB 25/1300 INOX VB 25/900 Bevezetés A házi vízmű működésbe hozatala előtt figyelmesen olvassa el ezen használati utasítást a balesetek megelőzése és a tökéletes működés biztosítása érdekében. Ahasználati utasítást tartsa keze ügyében és a berendezés eladása vagy átruházása esetén a következő fogyasztónak át kell adnia! Figyelem! Ez a készülék csak háztartásban, kizárólag háztartási célra használható! Biztonsági elõírások "Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képesség ű, illetve tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért is. Gyermekek esetében ajánlatos a felügyelet, azért, hogy biztosítsák, hogy a gyermekek ne játszanak a készülékkel." - A készüléket csak az érvényes szabványok szerinti érintésvédelemmel ellátott, földelt hálózatra szabad csatlakoztatni!

3 - Biztonsági okokból fel kell szerelni egy 10 A kismegszakítót és egy érintésvédelmi (F1) relét 10/30 ma zárlati árammal! - Az adattáblán feltüntetett feszültség és áramtípus egyezzen meg a hálózat adataival! - a hosszabbítóra van szükség, kizárólag O7RN-F típusú min. 3x1,5 mm²-es hosszabbító vezetéket alkalmazzon egy a víz kifröccsenése ellen védett konnektorral! - Üzem közbeni rendellenességek, vagy üzemen kívül helyezés esetén a hálózati csatlakozó dugót a csatlakozó aljzatból ki kell húzni! - Mindennemû karbantartást, szerelést, vagy javítást csak csatlakozó dugó kihúzásával a villamos hálózatról leválasztott készüléken szabad végezni! - A készüléket kizárólag rendeltetésének megfelelő en szabad felhasználni! A szivattyú üzembehelyezése előtt bizonyosodjon meg, hogy: - a szivattyú tápvezeték és dugaszoló ép legyen! - ne indítsa be a szivattyút, ha meg van hibásodva! A javításokat kizárólag szakszervizzel végeztesse el! - a szivattyú felemelésére és szállítására kizárólag a fogantyút használja! Ne használja a tápvezetéket a dugaszolónak a konnektorból való kihúzására! Tilos a készüléken bármilyen önkényes változtatást, illetve módosítást végezni! Alkalmazási területek: A készülék lakásban és kertben való magán felhasználásra van rendeltetve! A szivattyút kizárólag a műszaki adatoknak megfelelő en az alkalmazási határok keretei közt használja! A készülék kizárólag a következő felhasználásokra alkalmas: - kertek és földek öntözése - házi vízellátás A házi vízellátásban a nyomás növelése! Tartsák be a vízellátásra vonatkozó helyi rendszabályokat! Forduljon egy vízvezetékszerelő höz! Akészülék kizárólag a következő folyadékok szivattyúzásához alkalmas: - tiszta víz - esővíz - úszómedencék vize, ha személyek nem tartózkodnak a medencében Tilos alkalmazás: A szivattyút nem szabad folyamatos üzemben használni! A szivattyú nem alkalmas a következő folyadékok szivattyúzására: - sós víz - folyékony élelmiszerek - textilanyagot illetve papírdarabokat tartalmazó szennyvíz - maró hatású szerek és vegyszerek - savas, gyúlékony, robanó illetve illanó folyadékok O - 35 C-nál melegebb folyadékok - homokos víz illetve csiszoló folyadékok

4 Akészülék beszerelése, beüzemelése: Beszerelés: elyezze a berendezést egy sík, stabil, vízszintes felületre! Győződjön meg arról, hogy a szivattyú védve van esőtől és vízsugaraktól! A szívóvezetéket 1"-os névleges átmérőjû vezetékbõl kell kialakítani a végén egy beépített lábszeleppel! Alábszelepnek minimum 30 cm-rel a víz szintje alatt kell lennie! Aszívó vezetéknek a berendezéstől a kút felé kell lejtenie! (6%-os lejtés!) omokos víz esetén szívóági szűrő alkalmazása szükséges, mely megakadályozza hogy a szivattyúba homok kerüljön! A csősúrlódási veszteségek csökkentése érdekében kerülni kell a felesleges csőidomok beépítését, mert ezek a megnövekedett veszteségek miatt az emelőmagasságot csökkentik! O Amennyiben a szívórendszerben 1 db 90 -os és 1 db "T"- idom kevésnek bizonyul, a szükséges törések kialakításához tanácsos úgynevezett "ív"-idomokat alkalmazni, mert a "könyök"-idomok alkalmazása növeli a súrlódási veszteségeket, ez csökkenti a szívóképességet! - Az előbbiek alapján a vízellátó berendezést a víznyerőhelyhez a lehetõ legközelebb kell elhelyezni! - Aszükségesnél mélyebb kútvízszint esetén a vízellátó berendezést a kút közelében felépített aknába kell elhelyezni! - Az aknát úgy kell méretezni, hogy a benne elhelyezett berendezés karbantartásához, javításához a munkát végző személy részére elegendő hely álljon rendelkezésre! -Az aknába a készüléket úgy kell behelyezni, hogy azt a víztelenítéskor a leeresztett víz ne érje el! Az akna falába fixen beépített lejárólétrát kell elhelyezni! Gondoskodni kell az akna talajvíz elleni védelméről, szellőztetéséről és zárhatóságáról! - A vízellátó berendezést, valamint a vízszállító csőrendszert fagyveszélytől óvni kell, ezért célszerű a rendszer szabadon lévő részeit fagyhatár alá elhelyezni! A vízellátó berendezés közvetlen kútba való elhelyezése nem megengedett! - A szívócső alsó végére "lábszelepet" és "szívókosarat" tömítetten kell felszerelni (kenderkóc, vagy teflon tömítés)! A tömítés jósága nagyon fontos, mert a vízoszlop súlyán kívül a tartályban lévő nyomás is visszahat a lábszelepre! Anyomóvezetékbe a szivattyú feltöltését lehetővé tevő tölcsért elzárócsappal kell beépíteni! A nyomóvezetéket csatlakoztassa a készülék 1"-os nyomócsonk-jához, lehetőleg flexibilis csőszakasz használatával! A csőcsatlakozások tömítését nagy gonddal végezze tömítőanyag (ragasztó, teflon szalag) felhasználásával! Beüzemelés: - Akészülék hálózati csatlakozódugóját csatlakoztassa a hálózathoz (lásd: Biztonsági előírások)! - A felöntő tölcséren keresztül töltse fel és a szivattyút és a szívóvezetéket tiszta vízzel a légbuborékok megszűnéséig, a tölcsér alatti csapot zárja el! - A szivattyú kapocsdobozán található kapcsoló bekapcsolásával a szivattyú beindul és elkezdi a vízszállítást. Zárt nyomóvezeték esetén a tartályban a nyomás eléri a kikapcsolási értéket, a szivattyú automatikusan kikapcsol. Víz vételezés esetén a berendezésben a nyomás csökken, eléri a "bekapcsolási" értéket, a szivattyú beindul és működik, míg a nyomás a kikapcsolási értéket újra el nem éri! A be- és kikapcsolási értéket a berendezés nyomáskapcsolóján lehet beállítani (1,5-2,5 bar), a beállítást szakemberrel végeztesse!

5 A nyomáskapcsoló fedelének levétele esetén villamos csatlakozó kapcsok érinthetővé válnak, érintésük életveszélyes balesetet okozhat! Anyomás beállítása után a nyomáskapcsoló fedelét az eredeti módon vissza kell szerelni! Rendellenességek: Renellenesség Ok Megoldás A szivattyú nem forog A berendezés ki-be kapcsol Nincs hálózati feszültség Kikapcsolt a h ővédelmi relé Szivárgás a nyomóoldalon Kicsi a leveg őnyomás a tartályban Ellen őriztesse a hálózatot és a bekötést elektromos szakemberrel! A villamos motor túlterhelt, túlmelegedés okát megszüntetni! Forduljon szakemberhez! Tömítést megjavítani! Autópumpával leveg őt fújni a tartályba! Túl kicsi a teljesítmény Karbantartás A szívócs ő el van dugulva Túl nagy a szívómagsság Túl kicsi a cs ő átmér ője Túl nagy a szintkülönbség Tisztítsa meg a szívóoldalt! Csökkentse a szívómagasságot! asználjon nagyobb nyomócsövet! Csökkentse a szintkülönbséget! A berendezés karbantartása előtt a készüléket a csalakozó dugó kihúzásával feszültségmentesíteni kell! Aberendezés előírás szerinti üzemeltetése esetén különleges karbantartást nem igényel. A szivattyúmotor csapágyai zsírkenésûek, amely zsírtöltet 1500 üzemóráig biztosítja a csapágyak megfelelő kenését. Aberendezést fagyveszély esetén vízteleníteni kell, beleértve a szívóvezetékeket is! Amennyiben a szivattyú szállítási teljesítménye jelentõsen csökken, úgy azt feltehetően a szivattyú járókerekének kopása, vagy törése okozza. Ebben az esetben a járókereket kell kicserélni! Anyomáskapcsoló önműködően kapcsolja ki-be a berendezést, így ezt külön kezelni nem kell! a a berendezés olyan helyre van telepítve, ahol nem biztosítható az emberi felügyelet (pl. hétvégi hobbykert), akkor távozáskor a berendezést le kell kapcsolni a villamos hálózatról! osszabb üzemszünet után (pl. telelés miatti leállás) újraindítás előtt a "Beüzemelés" előírásai szerint kell eljárni! Előfordulhat, hogy a tartályból a levegő a szelep hibája miatt elszökik. Ilyenkor a szivattyú már 1-2 liter víz kiengedése után bekapcsol és hamar leáll. Ebben az esetben a következő módon kell eljárni: - Aberendezést a hálózati csatlakozódugó kihúzásával feszültségmentesíteni kell. - Fogyasztói oldalon egy csapot ki kell nyitni. - Amikor már nem folyik a víz a kinyitott csapból, akkor zárjuk el és a tartályban lévő levegő nyomását a "Műszaki adatok"-nál előírt értékűre kell pumpálni a szelepen keresztül.

6 GARANCIÁT KIZÁRÓ KÖRÜLMÉNYEK - Agarancia idő letelte. - Ajótállási jegyen, adattáblán történő javítás. - Erőszakos behatás, az alkatrészek repedése, törése. - Szennyezett, homokos, iszapos víz okozta eltömődések, erőteljes kopások. - Szakszerűtlen bekötés, üzemeltetés. - a a motor víz alá kerül (pl. aknában). Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (asználható az Európai Unió és egyéb országok szelektív hulladékgyűjtési rendszerében) Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagoláson azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai készülékek gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezne ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakóhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz, vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. Acsomagoló anyagokra vonatkozó információk Az elhasznált csomagoló anyagokat az anyagnak megfelelő hulladékgyűjtőbe dobja ki. NYILATKOZAT Az ELPUMPS KFT Fehérgyarmat Szatmári u. 19. Magyarország kijelenti hogy a termék CE megfelelőségét, valamint, hogy a VB25/900, VB 25/1300, VB 25/1300 INOX, VB25/1500 típusú házi vízmű a vonatkozó előírásoknak és az adattáblán valamint a asználati utasításban megadott műszaki adatoknak megfelel. A készülék gyártásával és használati utasítással kapcsolatban az ELPUMPS KFT. a változás jogát fenntartja. A készülék javítását az ELPUMPS KFT. jótállási jegyhez mellékelt címjegyzékben felsorolt szervizeken keresztül biztosítja az ország egész területén.

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK minived DE, HR, HU, RU, SI, SK Üzemeltetők számára Kezelési útmutató minived Elektromos üzemű átfolyó vízmelegítő nyitott és zárt rendszerekhez, nyomásálló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 1. Ez a kézikönyv elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része a berendezésnek. Gondosan meg kell őrizni a készülékkel együtt akkor is, ha más tulajdonoshoz vagy használóhoz kerül

Részletesebben

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Úti vízforraló myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 Tartalom Használata... 3 Áttekintő... 4 Általános tudnivalók... 5 Olvassa

Részletesebben

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW D Einbau- und Betriebsanleitung LT Montavimo ir naudojimo instrukcija HU Beépítési és üzemeltetési utasítás SK Návod na montáž a obsluhu PL Instrukcja montażu i

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ GÁZVÍZMELEGÍTŐK Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Opalia C 11 E Opalia C 14 E 2 Használati utasítás Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...4 2 A dokumentumok megőrzése...4

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

4-289-035-11(2) (HU) Aktív mélysugárzórendszer SA-NA9ES. Kezelési útmutató. 2012 Sony Corporation

4-289-035-11(2) (HU) Aktív mélysugárzórendszer SA-NA9ES. Kezelési útmutató. 2012 Sony Corporation 4-289-035-11(2) (HU) Aktív mélysugárzórendszer SA-NA9ES Kezelési útmutató 2012 Sony Corporation Magyar FIGYELMEZTETÉS A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék,

Részletesebben

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3.

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. Mosógép EV5800 Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. 1. Fontos biztonsági tudnivalók Ez a fejezet tartalmazza azokat a biztonsági tudnivalókat, amelyek segítenek a

Részletesebben

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Használati utasítás 2. oldal Kérjük a járműben tartani! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Vízmelegítő Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok...

Részletesebben

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr.

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: (mikrohullám) Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Mikrohullámú

Részletesebben

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS Típusok: Vienna és Vienna de Luxe Superautomatica SUP 018x, Hasznos tanácsok és tudnivalók a 26.oldaltól! A jótállási jegy a kezelési utasításban található! DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN

Részletesebben

533222-92 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310

533222-92 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310 533222-92 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310 1. ábra g b c h a i d f k e j 2. ábra 3. ábra b 2 4. ábra 5. ábra k j 6. ábra 7. ábra c 8. ábra 3 9A ábra 9C ábra f g e 9B ábra

Részletesebben

MrPanda Inhalátor Használati útmutató

MrPanda Inhalátor Használati útmutató Inhalátor Használati útmutató Használati útmutató Kedves vásárló! Köszönjük, hogy a Pic Solution Mr Panda aeroszol terápiás készüléket választotta, amely a legfejlettebb technológiával készült. Az egyszerűbb

Részletesebben

533223-67 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DC970

533223-67 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DC970 533223-67 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DC970 6 4 5 3 2 1 8 7 9 9 10 12 11 A 2 B 14 4 C D 3 3 1 2 E F G 4 AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓ, DC970 Szívből gratulálunk! Önnek, hogy

Részletesebben

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing SID/SIW 14-A/22-A Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Οδηγιες χρησεως Használati utasítás Instrukcja

Részletesebben

BESZERELÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN KOMBI SÜTŐ Műszaki útmutató a berendezést forgalmazza: www.nagykonyhaigepek.

BESZERELÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN KOMBI SÜTŐ Műszaki útmutató a berendezést forgalmazza: www.nagykonyhaigepek. BESZERELÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN KOMBI SÜTŐ Műszaki útmutató a berendezést forgalmazza: www.nagykonyhaigepek.hu 1 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1 A sütő beszerelését, üzembe helyezését és

Részletesebben

KS1400L KS1401L KS1500L KS1501L KS1600L. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-38 HU

KS1400L KS1401L KS1500L KS1501L KS1600L. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-38 HU A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-38 HU Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu KS1400L KS1401L KS1500L KS1501L KS1600L 2 3 MAGYAR Rendeltetés

Részletesebben

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 4000 O WR11/14-2 B... hu Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Részletesebben

Boiler B 10 / B 14. Használati utasítás Kérjük a jármüben tartani!

Boiler B 10 / B 14. Használati utasítás Kérjük a jármüben tartani! Boiler B 10 / B 14 Használati utasítás Kérjük a jármüben tartani! Boiler B 10 / B 14 Folyékonygáz-tüzelésű bojler (Különleges típusok B 10 EL, B 14 EL kiegészítő elektromos fűtéssel, 230 V, 850 W) Beszerelési

Részletesebben

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket WF1124ZA(C/U) WF1124ZB(C/U) WF1124XA(C/U) WF1124XB(C/U) Mosógép használati útmutató Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult. képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy Samsung terméket

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

SD 20, 30, 40, 50 KLO

SD 20, 30, 40, 50 KLO ÖNTÖTTVAS TAGOS KAZÁNOK SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓJA Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt. 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556 Fax: 283-0554 E-mail: sduval@saunierduval.hu

Részletesebben

GT5050 GT5055 GT5560 GT6060. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-68 H

GT5050 GT5055 GT5560 GT6060. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-68 H A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-68 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu GT5050 GT5055 GT5560 GT6060 2 Rendeltetésszerű használat Szívből

Részletesebben

LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX

LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX mosogatógép H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119

Részletesebben

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás 0212727hu 004 12.2009 Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany Kezelési Utasítás 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Az új HATZ-Dízelmotor Önnek dolgozik Ez a motor kizárólag azon gépek gyártója által meghatározott és kipróbált

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás 8417.8/10-65

Üzemeltetési utasítás 8417.8/10-65 Üzemeltetési utasítás 8417.8/10-65 1. Megfelelőségi leírás... 2 2. Részben kész gép beépítési nyilatkozat 2006/42/EK irányelv a gépekről... 3 3. Általános tudnivalók... 4 4. Biztonság... 5 5. Szállítás

Részletesebben