Felkérésükre elkészítettük a Decsi Tesz Vesz Ovi Óvodás Gyermekeiért Oktatási - Nevelési Alapítvány évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felkérésükre elkészítettük a Decsi Tesz Vesz Ovi Óvodás Gyermekeiért Oktatási - Nevelési Alapítvány 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót."

Átírás

1 Tisztelt Képviselő Testület! Felkérésükre elkészítettük a Decsi Tesz Vesz Ovi Óvodás Gyermekeiért Oktatási - Nevelési Alapítvány évi tevékenységéről szóló beszámolót. Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét Szaporítja tapasztalatait. Még azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű És tevékeny ember váljék belőle. (Varga Domokos) 2001-ben az akkori óvodavezető, Kapási Józsefné, Erzsi óvónéni hozta létre a Decsi Tesz- Vesz Ovi Óvodás Gyermekeiért Oktatási-Nevelési Alapítványt. Az óvoda nevelési programjának céljai és az alapítvány céljai szorosan összefüggnek. Az alapítványi célok úgy kerültek megfogalmazásra, hogy a Tesz-Vesz oviba járó gyermekek támogatását szolgálja. Az alapítvány tartós közérdekű céljai: A Tesz-Vesz Óvodába (7144 Decs, Ady E. u ) járó gyermekek értelmi, érzelmi és testi fejlődésének sokoldalú, harmonikus fejlesztése, megsegítése, különös tekintettel az alábbiakra: 1. A TESZ-VESZ Óvoda szakmai felszereltségének javítása. 2. A nevelőmunka feltételeinek javítása, korszerűsítése. 3. Belső gyermekpályázatok támogatása. 4. Sport és kulturális rendezvények támogatása (nevezési díjak kifizetése, helyezettek díjazása, szervezési költségek átvállalása, hozzájárulás kirándulások költségeihez) 5. Nehéz körülmények között élő óvodások segítése. 6. Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés. Korszerű, egészséges táplálkozás eszközeinek biztosítása. 7. Szociális, családsegítő tevékenységek. Hátrányos helyzetű óvodások kirándulásának támogatása. Az alapítvány kezelő szervezete az alapítvány kuratóriuma. A kuratórium az alapítvány legfőbb testületi, irányító, döntéshozó és gazdálkodó szerve. A kuratórium létszáma: 5 fő A kuratórium tagjai az alábbi személyek: Elnök: Adorján Attiláné Tagok: Kapási Józsefné Szekeres Jánosné Oberritterné Wágner Julianna Nyilasi Béláné A kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik.

2 Az alapítvány évi tevékenységének rövid bemutatása a teljesség igénye nélkül Az elmúlt nevelési évben is igen nagy hangsúlyt fordítottunk arra, hogy az alapítvány számláján megjelent összegeket minél hatékonyabban használjuk fel. Kiemelt figyelmet fordítottunk az alapító okiratban rögzített célok megvalósítására, ennek szellemében a következő feladatokat valósítottuk meg. A szűkös anyagi lehetőségek folytán célkitűzéseink között szerepel minél több olyan lehetőséget keresni, ami lehetővé teszi a felmerülő kiadásaink, elképzeléseink, törekvéseink pénzügyi fedezetét. Az óvodai alapítvány kuratóriumának minden tagja elkötelezettje az óvodában megrendezésre kerülő rendezvényeken való részvételre, sikeres lebonyolításához tartozó szerepvállalásra. A év első, kiemelkedő programja az óvodai farsang volt. Az alapítvány tagjai kézműves tevékenységekkel, apró tárgyakkal járultak hozzá a tombolatárgyak számának növekedéséhez. Költészet napi versmondó délután volt a Faluházban. A rendezvényen a Gomba csoport négy kis óvodása mondott verset. Hetekkel előtte nagy izgalommal készültek a gyerekek az eseményre. Minden nap örömmel gyakorolták a kiválasztott verset. A nagy nap délutánján az egész csoport átsétált a Faluházba. A gyerekek kíséretében az alapítvány három tagja vett részt. Minden kis óvodás érdeklődve hallgatta társaik, a nagyobb gyerekek, és a felnőttek verseit. Április végén került sor az óvodai néptánc évzáróra. Az év közben tanult táncos, dalos játékokból három korcsoportban mutatták be a gyerekek műsorukat az érdeklődőknek. A bemutatót követően táncház szórakoztatta a gyerekeket és szüleiket, az alapítvány kuratóriuma teljes létszámmal részt vett. A műsoros rendezvényhez a zenét a Csurgó zenekar szolgáltatta, melynek előadói díját alapítványi pénzből fizettük ki. Az időjárás jóvoltából az udvaron tarthattuk az óvodai majálist. Minden csoport készült valamilyen ügyességi játékkal. Volt kosárlabdadobás, kötélhúzás, rajzverseny. A próbák teljesítése után a gyerekeket megkínáltuk egy kis finomsággal. Óvodánk programját bővítve, a három évesnél fiatalabb óvodába még nem járó gyerekeknek és szüleiknek Babusgató címmel játszó délelőttöket tartunk. A közös összejövetelekre az alapítvány pénzéből már korábban is biztosítottunk játékokat. Ebben az évben műanyag kismotorokat vásároltunk a gyerekek legnagyobb örömére. Egészség-nap az óvodában május végén. Az egészséges életmód és táplálkozás fontosságára szeretnénk felhívni a gyermekek és szüleik figyelmét. A gyerekek által elkészített ízletes, esztétikus finomságokat szüleikkel együtt fogyasztották el délután. Az elkészített ételek alapanyagának megvásárlásához az alapítvány biztosított pénzt. A Takarítási Világnapon az óvoda apraja-nagyja szorgosan munkálkodott környezete rendbetételében az alapítvány tagjainak segítségével. Óvodai nevelésünk során törekszünk a környezettudatos magatartás kialakítására. A természet és a környezet szeretetére neveljük a gyerekeket. A környezetre figyelő magatartás megalapozását programok szervezésével kívánjuk elősegíteni. Mindezeket az évszakokhoz, a világnapokhoz igazítva szervezzük. Az egész napos programok között szerepelt az udvar takarítása, csoportszobákban polcok rendezgetése, portörölgetés. A nap folyamán papírgyűjtést is szerveztünk a szülők bevonásával. A papírért kapott pénzből tavaszra kissöprűket, gereblyéket, kosarakat vásárolunk.

3 2013. október 9-én óvodánk apraja-nagyja hosszú kígyózó sorban indult a Béke utcai régi óvoda épületéhez. Odaérve Oberritterné Wágner Julika óvónéni, az alapítvány kuratóriumának tagja mesélt a gyerekeknek a régi óvodáról, nagymamájáról, aki ebbe az óvodába nagyon szeretett járni, az óvónénijéről, aki a gyerekeknek sokat mesélt és szépen hegedült. A Maci csoportosok kis műsorral kedveskedtek, majd elhelyeztük koszorúnkat a ház falán. Közös körjátékkal fejeződött be ünnepségünk. A kuratórium tagjai teljes létszámmal részt vettek az ünnepségen. Hagyományainkhoz híven, már harmadik éve rendezzük meg őszi táncházunkat a szülők részvételével. A táncházat közös énekléssel kezdtük, a gyerekek többsége által már jól ismert népdal vidáman szólt. Folytatásként szőlős, szüretelős, diós dalos játékokat játszottunk, és a Csurgó zenekar ugrós muzsikájára táncoltunk. A táncházat ismét közös énekléssel, verseléssel zártuk. A gyerekek örömmel emlékeznek az együtt töltött órára, táncos mulatságunkra. Az alapítvány tagjai is részt vettek a rendezvényen. Az adventi ünnepkörnek hagyománya van óvodánkban. A négy gyertya meggyújtása az adventi koszorún kis műsor keretében mindig bensőséges hangulatban történik. Az óvodás gyerekek rövid köszöntése előtt az alapítvány tagja, Julika óvónéni rövid kis történeteit hallhatják a jelenlévők. A gyertyagyújtáson az alapítvány kuratóriumának minden tagja részt vesz. Minden évben karácsony előtt az alapítvány pénzt biztosít az óvodai csoportoknak játékvásárlásra. Az ebédlőben felállított óvodai karácsonyfa alá kerülnek a szebbnélszebb játékok a gyerekek legnagyobb örömére. A karácsonyi műsort hagyományosan az iskola negyedik osztályos tanulói adják, ez így történt az idei évben is. A szereplő gyerekeket gyümölccsel vendégeltük meg. A 2013-as év záró eseménye volt, hogy karácsony előtt az óvodába járó minden kisgyermek egy kis csomaggal térhetett haza. A 2012-es évben első ízben nyílt lehetőség arra, hogy önkormányzati, képviselőtestületi és helybeli vállalkozók segítségével tartós élelmiszert és édességet kaptak az óvodások. Az ajándékozási ötlet gazdája és megvalósításáig gondozója Keresztes Györgyné, Marika néni volt. Nem volt ez másként a 2013-as évben sem, Marika néni örömmel és jól ismert lelkesedésével szervezkedett, egyeztetett, az alapítvány pedig támogatta segítőkészségét a cél eléréséhez. Az önkormányzat képviselőtestülete által biztosított tartós élelmiszercsomag mellé alapítványunk 1-1 db karácsonyi kifestőt és 1-1 csomag színes ceruzát adott az óvodásoknak. A példaértékű összefogás nagyon sok kisgyermeknek és szüleiknek jelentett örömöt, boldogságot az ünnep alatt.

4 Alapítványi pályázatok A 2013-as évben két alkalommal szervezett alapítványunk elektronikai hulladékgyűjtéssel összekötött környezetvédelmi napot. Az első alkalommal ( ) az óvodába járó gyerekek szüleit céloztuk meg felhívásunkkal. Nagyon sok szülői felajánlás érkezett a hulladékgyűjtési napon. Második alkalommal ( ) már a figyelem-felkeltési, tudatformálási kezdeményezésünket kiterjesztettük a falu minden lakójára. A tevékenység folyamán felhívtuk a figyelmet a hulladékok veszélyes jellegére és azok megsemmisítésének, kezelésének fontosságára. Az óvoda pedagógiai programjának egyik területe a környezeti nevelés. A gyermekek szemléletének, ismeretének bármely környezetvédelmi témával kapcsolatos befogadása. A támogatási szerződésben foglaltak alapján: a két alkalommal kapott ezer forintot az óvoda oktató - nevelő munkájához eszközök és tartozékaik megvásárlására fordítjuk. A Ft-ból fényképezőgépet vásároltunk 2014 januárjában. A Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedékek jövőjéért kollégium által kiírt felhívásra alapítványunk működési támogatásra nyújtott be pályázatot november végén. Az alapvető célokhoz tarozik a Tesz-Vesz Ovi szakmai felszereltségének javítása és a nevelőmunka feltételeinek javítása, korszerűsítése. A NEA által kiírt pályázat lehetőséget biztosít arra, hogy az alapítvány működéséhez elengedhetetlen eszközök, költségek finanszírozása megoldhatóvá válhasson, ezáltal az alapítvány számláján összegyűlt összeget más, alapvető célra felhasználhassuk, mint például a belső gyermekpályázatok támogatására, a sport és kulturális rendezvények támogatására, egészség-megőrzés, betegség-megelőzés, valamint a korszerű, egészséges táplálkozás eszközeinek biztosítására, és óvodásaink kirándulásainak támogatására. Jelen pályázat segítségével megalapozható az alapítvány működésének stabilizálása és az alapvető célok minél hatékonyabb magvalósítása. A szükséges technikai és szakmai háttér biztosításával sokkal hatékonyabbá válik a munkavégzés és így nagyobb hangsúlyt fektethetnek a gyermekek fejlesztési lehetőségeire. Pályázatunkat befogadták. Várjuk az elbírálás pozitív visszajelzését. A pályázat nyert, a megítélt Ft-ot az alapítvány hatékony működésére kívánjuk felhasználni december elején két pályázatot is beadtunk. A Piac-sor magazin által meghirdetett pályázat két témában is több lehetőséget nyújt tevékeny programok megvalósítására. Az óvoda pedagógiai programjában a nevelés általános célja, feladata között kiemelkedő fontosságú az egészséges életmódra szoktatás, annak alakítása, az egészséges életvitel igényének alakítása. Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása. A kiírt pályázat által felkínált program, és a só-szoba kialakítása a felsorolt feladatok magvalósítására tág lehetőséget nyújt. A pályázat megvalósításával lehetőség nyílik arra, hogy óvodás gyermekeink napirendjébe a gyümölcsnapok mellé zöldségnap is kerüljön. Rostban gazdag, változatos és természetes ízű ételeket is fogyasszanak. Az egészséges, korszerű táplálkozás megvalósításához egy lépcsőfokkal közelebb kerüljenek.

5 A pályázat keretén belül a kiíró vállalja, hogy az óvodához legközelebbi piacon megszervezi a Piactúra oktatási programot, melynek keretein belül megismerkedhetnek a gyerekek a zöldségekkel, gyümölcsökkel, különböző húsokkal. Gombaszakértők bemutatják, hogyan lehet gombát gyűjteni és elkészíteni. A pályázat lehetőséget biztosít egy másik alapítvánnyal karöltve egy só-szoba kialakítására az asztmatikus betegségek megelőzésére. A közösségbe kerülő gyerekek egy része szinte folyamatosan beteg. Még meg sem gyógyult teljesen a hurutos panaszokból, már ismét náthás, köhög. A gyermekek immunrendszere fokozatosan érik. A só-terápiás kezelés légúti betegségek kezelésére (krupp, asztma, bronchitis, köhögés, allergia) a leghatékonyabb módszer. A só-szoba légterébe porlasztott só részecskéi gyógyítólag és megelőzőleg hatnak a légúti megbetegedésekre. A só-szoba kialakítására a pályázat-kiíróval az egyeztetések megtörténtek. A Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedékek jövőjéért kollégiuma által decemberében megjelentetett pályázati felhívásra nagycsoportosok kirándulására pályázatot nyújtottunk be. A projekt során az óvoda nagycsoportosai számára szeretnénk egy egész napos kirándulást szervezni Bikalra, az ott található élménybirtokra. Pályázati forrásból finanszíroznánk a buszköltséget, a belépőjegyeket, ebédet, foglalkozás költségét. Sajnos sem az óvoda, sem az azt támogató alapítvány nem tudja költségvetéséből támogatni az óvodások számára felejthetetlen kirándulást. A kirándulás alkalmával a gyermekek felnőtt kíséretével számos tudást, készséget ismerhetnek meg, bővülhet ez által tudásuk. Az alapítvány fontosnak tartja, hogy a gyermekek fejlődésük során többféle ismeretet szerezzenek, különböző kultúrával megismerkedhessenek, történelmi ismereteik bővüljenek. A tematikus élményparkok világszerte egy-egy témakört mint például történelmi kor, mesék, különféle játékok elevenítenek meg, kor- és történethű környezetet kialakítva egy nagy kiterjedésű zárt területen. A gyerekek megannyi titkot, tudást, készséget ismerhetnek meg az Apródképzőben. Gyermek és felnőtt lovagi játékokban és nemes küzdelmekben gyönyörködhet, középkori viseletbe bújhat, izgalmas autentikus kézműves foglalkozásokkal ismerkedhet meg. Az ízek és kulináris élvezetek hódolóit lovagi lakomák várják. Az állatsimogatóban bárányok, csacsik, malacok és még ki tudja, miféle népek várják a simogatást, és megannyi reneszánsz csemege Történeteket hallhatnak. A Mesterségek Házában megtekinthető és kipróbálható az ólomkatona-festés, a könyvkötés, a tűzzománc készítés, az ötvös mesterség, az üvegkép-festés. Emellett láthatnak itt vert csipkealkotásokat is. Apródképző foglalkozások során részt vehetnek a gyerekek kézműves foglalkozáson (nemezelés, csuhézás, gyékényezés, mézeskalács készítés, fazekasság), lovagi erőnléti, ügyességi próbákon, rendkívüli történelem és néprajz órákon, drámajáték (korosztályos, korcsoportos egyén és közösségformáló játékok), táncház, állatudvar (ismerkedés a birtok állataival), élő biológia óra a ragadozó madarakról. A gyermekek számára nagyszerű élményt, rengeteg új információt szolgáltat az élménybirtok. Az iskolába készülő kisgyermekek számára fontos, hogy minél szélesebb körű ismeretekkel, minél több élménnyel, tudással indulhassanak a nagybetűs élet rögös útján. A tanulmányút pozitív példaként szolgálhatna a környéken lévő települések számára is, így más óvodákban tanuló gyermekek is lehetőséget kapnának hasonló rendezvényeken való részvételre.

6 A pályázatot befogadták, jelenleg elbírálás alatt van. Bízunk benne, hogy pozitív döntés születik, így a nagycsoportos óvodásaink részt vehetnek a tavasz folyamán a kiránduláson. Sajnos a pályázatkezelőtől nemleges döntést kaptunk, pályázatunk a várólistán az 536. helyen áll. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény biztosította lehetőségekkel élve az adófizető magánszemélyeket megszólítsuk, hogy kedvezményezettként alapítványunkat támogassák adójuk egy százalékának felajánlásával ban a felajánlott 1 % összege Ft volt. Köszönetet mondunk mindenkinek, aki felajánlásával támogatta az óvodai alapítványt. A rendelkezésünkre bocsátott összeget az alapítvány céljaira, azaz az óvodába járó gyermekek értelmi, érzelmi, és testi fejlődésének sokoldalú, harmonikus fejlesztésére, megsegítésére fordítjuk. TESZ-VESZ OVI ÓVODÁS GYERMEKEIÉRT OKTATÁSI- NEVELÉSI ALAPÍTVÁNY Alapítványunk adószáma: Köszönettel tarozunk mindenkinek, aki az évente megrendezésre kerülő óvodai farsangunkat, és egyéb programjainkat bármilyen módon támogatja, akik adójuk 1 %-ával segítik az óvodába járó gyermekek hétköznapjainak tartalmasabbá tételét, a pályázatok megírásában segítkező Sárközfejlesztő KHT közreműködéséért, az önkormányzat Képviselő Testületének az alapítványnak nyújtott támogatásáért. Szeretnénk megköszönni Oberritterné Wágner Julika óvónéninek, az alapítvány kuratóriumi tagjának, hogy hosszú idő óta időt és energiát nem sajnálva gondozza az óvoda honlapját. Az óvodában történt eseményeket így mindenki megismerheti. Kérjük a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az alapítványi beszámolónkat fogadja el. Tisztelettel Adorján Attiláné elnök Decs, március 14.

TESZ-VESZ OVI ÓVODÁS GYERMEKEIÉRT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPÍTVÁNY

TESZ-VESZ OVI ÓVODÁS GYERMEKEIÉRT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPÍTVÁNY TESZ-VESZ OVI ÓVODÁS GYERMEKEIÉRT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPÍTVÁNY Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! Sárközben élni gyökerek nélkül nem lehet. Körülvesz, átölel minket a múlt, a hagyományok

Részletesebben

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2014. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK Kispesti Arany Óvoda 4 Kispesti

Részletesebben

KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2012

KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2012 KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2012 ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK Arany Óvoda 4 Árnyas Óvoda 6 Bóbita óvoda 8 Gyöngykagyló Óvoda 10 Hársfa Óvoda 12 Mese-vár Óvoda 14 Mézeskalács Óvoda 16 Napraforgó Óvoda

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének az óvoda 2014/2015. nevelési év szeptember 1 május 31. közötti időszakáról

BESZÁMOLÓ Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének az óvoda 2014/2015. nevelési év szeptember 1 május 31. közötti időszakáról BESZÁMOLÓ Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének az óvoda 2014/2015. nevelési év szeptember 1 május 31. közötti időszakáról Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő testület! Éves beszámolómat

Részletesebben

Fraundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület minősítő versenye

Fraundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület minősítő versenye HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. JÚNIUS HÓ, 11. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ÁRA: 160,- FT Fraundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület minősítő versenye A Magyarországi Német Ének-, Zene és Tánckarok Országos

Részletesebben

Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző

Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Iktatószám: Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2006 évi tevékenységéről Az anyagot készítette: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Beszámoló a csopaki Mandulavirág Óvoda 2013 /2014-es nevelési év tevékenységéről

Beszámoló a csopaki Mandulavirág Óvoda 2013 /2014-es nevelési év tevékenységéről :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Beszámoló a csopaki Mandulavirág Óvoda 2013 /2014-es nevelési év tevékenységéről Az óvoda az alábbi törvények és óvodai dokumentumok

Részletesebben

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2010. 1 1. Bevezetés Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak 1996. évi módosítása a nevelőtestületekre

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének az óvoda 2013/2014. nevelési évéről

BESZÁMOLÓ Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének az óvoda 2013/2014. nevelési évéről BESZÁMOLÓ Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének az óvoda 2013/2014. nevelési évéről Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő testület! Éves beszámolómat az alábbi rendszer szerint építettem

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAM GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyöngyös, 2014 1 Minden gyermek egyedi, soha meg nem ismételhető csodája a teremtésnek, tiszteletreméltó egyéniség, hagyni kell szabadon kibontakozni, óvva, védve,

Részletesebben

Beszámoló. Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010-2014. években végzett munkájáról

Beszámoló. Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010-2014. években végzett munkájáról Beszámoló Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010-2014. években végzett munkájáról Biztonságos fejlődés Tisztelt Hejőkeresztúri Polgárok! Az elmúlt évek megmutatták, hogy az összefogás

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhelyen működő olvasókörök, civil szervezetek 2009. évi

Részletesebben

Beszámoló a Mosolygó Gyermekarcok Alapítvány mőködésérıl 2009 tıl napjainkig

Beszámoló a Mosolygó Gyermekarcok Alapítvány mőködésérıl 2009 tıl napjainkig Beszámoló a Mosolygó Gyermekarcok Alapítvány mőködésérıl 2009 tıl napjainkig Készült: 2012. április A Mosolygó Gyermekarcok Alapítvány 1999-ben alakult, egy nagyon szép céllal, hogy segítse és támogassa

Részletesebben

Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT

Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT KÉSZÍTETTE: A Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda nevelőtestülete Csontosné Skrabák Éva Fabu Anna Márta Fain Józsefné Karczagné Nagy Klára Kerekné Aradi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODAVEZETŐJE Szám: EPL/6/7/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 24-i ülésére Tárgy: A) Eplényi Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

GYÖNGYSZEM ÓVODA. Óvodavezetői pályázat. Gajdosné Szabó Anita. Az én ovim. Budapest, 2013. 03. 31.

GYÖNGYSZEM ÓVODA. Óvodavezetői pályázat. Gajdosné Szabó Anita. Az én ovim. Budapest, 2013. 03. 31. GYÖNGYSZEM ÓVODA Óvodavezetői pályázat Az én ovim Gajdosné Szabó Anita Budapest, 2013. 03. 31. Tartalomjegyzék 1. Szakmai Önéletrajz... 3 2. A pályázat törvényi háttere... 5 3. Vezetői hitvallásom... 6

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com.

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Ikt. szám: 92/2011. Tárgy: 2010. évi beszámoló Kiszombor Község Önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Napköziotthonos

Részletesebben

Tisztelt Egerfarmoson élők és hazalátogatók!

Tisztelt Egerfarmoson élők és hazalátogatók! EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XI. évfolyam 2. szám - 2013. december Tisztelt Egerfarmoson élők és hazalátogatók! A nyár közepén megjelent Hírmondó óta eltelt időszak eseményeit olvashatják

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN VÉGZETT ÓVODAI MUNKÁRÓL

BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN VÉGZETT ÓVODAI MUNKÁRÓL BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN VÉGZETT ÓVODAI MUNKÁRÓL STATISZTIKA Az óvoda (fennállása óta először) önálló intézményként, Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde néven működik. Férőhelyek száma:

Részletesebben

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Papos Község Önkormányzata 2013. szeptember 28-29-én rendezte meg az Itthon vagy - Magyarország szeretlek - hétvégét, melynek keretein belül szombaton szabadtéri szüreti

Részletesebben

ÚJ IRÁNY. Jöjjenek el! Én hiszem, hogy érdemes, hogy maradandó élmény vár Önökre, mert ami érték, akárcsak a kő, megmarad.

ÚJ IRÁNY. Jöjjenek el! Én hiszem, hogy érdemes, hogy maradandó élmény vár Önökre, mert ami érték, akárcsak a kő, megmarad. ÚJ IRÁNY Versünnep Szeretem a verseket. Szeretem bennük a tiszta gondolatokat. Újra és újra rácsodálkozom miként tudják a költők olyan tömören, vagy annyira másként megfogalmazni a gondolataikat. Hazádnak

Részletesebben

Pillanatok az ovis mindennapokból

Pillanatok az ovis mindennapokból Pillanatok az ovis mindennapokból A legutóbbi beszámolónk óta eltelt időszakban számos érdekes esemény történt óvodánkban, szinte minden napra jut valami. Az együttműködést, a partneri kapcsolatok erősítését

Részletesebben

OROSZLÁNY ÉS KISTÉRSÉGE CIVIL SZERVEZETEK

OROSZLÁNY ÉS KISTÉRSÉGE CIVIL SZERVEZETEK OROSZLÁNY ÉS KISTÉRSÉGE CIVIL SZERVEZETEK 2010 Köszöntöm az Olvasót! A klasszikus demokráciákban a nonprofit szektor léte elengedhetetlen feltétele a társadalom működtetésének. A civil társadalom ennek

Részletesebben

Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg megnövök. Guggoljon ide mellém, ha nem csak hallani, de érteni akar /Birtalan Ferenc/

Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg megnövök. Guggoljon ide mellém, ha nem csak hallani, de érteni akar /Birtalan Ferenc/ Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg megnövök. Guggoljon ide mellém, ha nem csak hallani, de érteni akar /Birtalan Ferenc/ Az óvoda jellemző adatai Az óvoda hivatalos elnevezése:

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Áldott és Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új esztendőt kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Sárrétudvari

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM/MUNKATERV FÉLÉVES ÉRTÉKELÉSE 2011/2012 NEVELÉSI ÉV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM/MUNKATERV FÉLÉVES ÉRTÉKELÉSE 2011/2012 NEVELÉSI ÉV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM/MUNKATERV FÉLÉVES ÉRTÉKELÉSE 2011/2012 NEVELÉSI ÉV MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MARCALI ÓVODAI KÖZPONT 8700 MARCALI, POSTA KÖZ 3. Intézmény

Részletesebben

A 2013-2014-es tanév, számomra hosszú, időnként gondokkal terhes, de összességében eredményes tanév volt.

A 2013-2014-es tanév, számomra hosszú, időnként gondokkal terhes, de összességében eredményes tanév volt. Tisztelt Képviselő Testület! A 2013-2014-es tanév, számomra hosszú, időnként gondokkal terhes, de összességében eredményes tanév volt. Az óvoda nyitva tartása továbbra is alkalmazkodik a szülők munkába

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető

Tartalomjegyzék Bevezető Intézményvezetői beszámoló Készítette: Kiss Attiláné 2014. Tartalomjegyzék Bevezető 1. Az intézmény küldetése - Az Önkormányzati Intézkedési Terv, az Önkormányzati Minőségirányítási Program és a Pedagógiai

Részletesebben