BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐSIKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivő szakirány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐSIKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivő szakirány"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐSIKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivő szakirány A KÖRNYEZETI ÜGYEK HATÁSA A STRATÉGIAI DÖNTÉSEKRE EUREST ÉTTEREMÜZEMELTETŐ KFT. Készítette: Orodán Enikő Budapest, 2010.

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5 2. Környezeti ügyek hatása a stratégiai döntésekre Szervezet és környezet Stratégiai döntések és környezet CSR Az Eurest Étteremüzemeltető Kft Együttműködés a környezettel, proaktivitás Sulirest program Miért környezeti ügy az iskolai menzák helyzete Magyarországon? Viszlát menza, helló Sulirest Alkalmazkodás a környezet változásaihoz a cafetéria rendszer változása A béren kívüli juttatásokról és a cafetériáról A rendszer változásáról és a reakciókról Az Eurest megoldásai Befejezés, összegzés 65 Melléklet Irodalomjegyzék 3

3 Ábrajegyzék 1. ábra: A PR stratégiai menedzsmentjének folyamatábrája 2. ábra: SIMS 3. ábra: A SIMS formái 4. ábra: Releváns környezeti ügyek a közétkeztetésben 5. ábra: A fenntarthatóság integrálása a vállalati értékteremtésbe 6. ábra: A fenntarthatósági stratégia kialakításának folyamata 7. ábra: Sulirest menza I. 8. ábra: Sulirest menza II. 9. ábra: Példaszámítás a megadóztatott béren kívüli juttatások elemeiről 10. ábra: A cafetéria elemek megoszlása az éves kereten belül 2009-ben és 2010-ben 11. ábra: A B & I szektor budapesti éttermeinek típus szerinti besorolása 4

4 1. Bevezetés Dolgozatom témája a környezeti ügyek összefüggései, illetve ezek hatása egy konkrét vállalat, az Eurest Étteremüzemeltető Kft. döntéseire. Az Eurestnél dolgoztam, mikor szakdolgozati témát kellett választanom, így szinte magától értetődő volt, hogy dolgozatomat erről a cégről írom, hiszen a vállalat tevékenysége, magatartása nagyon szimpatikus számomra. Public Relations szakirányos hallgatóként mindenképpen olyan témát kerestem a szakdolgozatomhoz, melyben az iskolában megszerzett elméleti tudást át tudom fordítani a gyakorlatba. Az iskola elvégzése után szeretnék kommunikációs szakemberként, PR-esként elhelyezkedni, éppen ezért nem egy leíró jellegű munka elkészítése volt a célom. Leendő PR-esként tisztában vagyok a környezet szerepének fontosságával a szervezetek életében. Egy szervezet nem kizárólag a marketingtevékenységével növelheti eredményességét, hanem sokkal inkább a környezetével kialakított viszonyával. Az a vállalat, melynek törekvéseit a környezete is támogatja, jóval hatékonyabban tud dolgozni, nagyobb sikereket érhet el. Ebben persze kiemelten fontos szerepet kap a kétoldali, szimmetrikus kommunikáció, hiszen csak így lehetséges, hogy a szervezet vezetése ismerje és megértse azokat a csoportokat, akik a környezetét alkotják. Egy szervezet kommunikációs tevékenysége, melynek segítségével pozitív viszonyt alakíthat ki a környezetével, jelenti egyrészről az információ továbbítását a környezet felé, másrészről pedig a környezet meghatározott csoportjaival való kapcsolattartást és viselkedést. Dolgozatomban látni fogjuk, hogy az Eurest mekkora hangsúlyt fektet a szervezeti magatartás fejlesztésére, hiszen ez az, ami különösen nagy jelentőséggel bír; a vállalat megítélését ez határozza meg leginkább. Dolgozatom négy nagyobb fejezetből áll. Az elsőben egyfajta elméleti áttekintést teszek a szervezetek környezetének értelmezéséről és a lehetséges és helyes magatartási formákról. Szólok továbbá az issue managementről és a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának fontosságáról is. Ezt követően pedig röviden bemutatom az Eurest Étteremüzemeltető Kft-t. A vállalattal kapcsolatban két esettanulmánnyal illusztrálom a környezeti ügyek hatásait a stratégiai döntésekre, kiegészítve saját kritikai észrevételeimmel, javaslataimmal a leírtakat. Mivel az Eurest nem rendelkezik saját környezetfigyelő rendszerrel, mindkét esetben a vállalat tevékenységének, megoldásainak leírása és elemzése előtt 5

5 egy átfogó környezetvizsgálatot is tettem, annak érdekében, hogy az ügyeket, a változások hatásait minél jobban láthassam. Elsőként az iskolai étkeztetés problémáit, az Eurest számára fontos környezeti ügyet tárom fel, illetve bemutatom, milyen önkéntes vállalásokkal teli üzleti koncepciót dolgozott ki az vállalat megoldásként. A Sulirest program a proaktív, felelős szervezeti magatartás és a win-win helyzetek kialakításának jó példája. A szervezetek eredményességének egyik feltétele a környezet játékszabályainak betartása, a változások folyamatos figyelése és az ezekhez való alkalmazkodás. Második esettanulmányomban azt vizsgálom, hogy egy társadalmi-gazdasági változás komplex hatásaihoz, hogyan tudott alkalmazkodni az Eurest. A béren kívüli juttatások megadóztatása a társadalom széles rétegeit érinti, s közvetett módon az Eurest éttermeire is hatással van. Dolgozatomban bemutatom, milyen megoldásokat dolgozott ki az vállalat arra vonatkozóan, hogy a válság és a cafetéria elemek megadóztatása ellenére mégis győztesként kerüljön ki a helyzetből. Mindemellett a vállalat bérpolitikájára, közvetlenül is hatással volt a változás, így az alkalmazkodást erről az oldalról is vizsgálom. A mellékletben az esettanulmányokkal kapcsolatos újságcikkek, érdekességek találhatóak. Ezúton szeretném megköszönni az Eurest Étteremüzemeltető Kft. munkatársainak segítségüket és türelmüket, illetve, hogy hozzáférést biztosítottak a vállalat belső anyagaihoz és időt szakítottak arra, hogy kérdéseimre válaszolva dolgozatom elkészüléséhez hozzájáruljanak. 6

6 2. Környezeti ügyek hatása a stratégiai döntésekre 2.1. Szervezet és környezet Egy szervezet nem kizárólag a termékeivel és szolgáltatásaival, illetve az ezekhez kapcsolódó marketingtevékenységgel növelheti eredményességét, hanem sokkal inkább a környezetével kialakított viszonyával. Az a szervezet, melynek törekvéseit a környezete is támogatja, jóval hatékonyabban tud dolgozni, nagyobb sikereket érhet el. 1 Egy szervezet környezete igen sokszínű lehet, és rengeteg olyan szereplője van, melyek adott esetben pozitívan vagy negatívan, de hatással vannak annak tevékenységére (pl. kormányzati szervek, környezetvédő csoportok). Pontosítva a dolgot, figyelembe kell venni egyrészről a piaci környezetet, a befektetői kapcsolatokat, a finanszírozást, a beszerzési lehetőségeket stb. Másrészről pedig a tudományos és technikai környezetet, például az új felfedezések eredményeit, ezek alkalmazhatóságát vagy éppen a berendezések elavultságát. Ezen kívül a szervezetek nem függetleníthetik magukat a társadalmi- és politikai szférától sem, gondoljunk csak például a jogszabályi változásokra. További meghatározó tényező a kulturális környezet is. Ide azok a magatartásformák és viselkedési szabályok tartoznak, melyeket az egyes emberek követnek, s ez által beépülnek a szervezeti kultúrába, struktúrába, a vállalatvezetés gondolkodásmódjába. Ahhoz, hogy egy szervezet tevékenységét megismerje a környezete, és viszont, elengedhetetlen a kommunikáció. Így a médiát is figyelembe kell vennünk egy szervezet környezetének tanulmányozásakor. Fontos azonban megjegyezni, hogy egyik szegmens sem létezik önmagában; egymással kölcsönhatásban állnak, s folyamatosan változnak, így hatásuk is ily módon érvényesül. 2 Dolgozatom további fejezeteiben egy konkrét vállalat, az Eurest Étteremüzemeltető Kft. tevékenységén keresztül fogom bemutatni a környezet hatásait a vállalati döntésekre. A fent leírtakat konkretizálva, a külső környezetet, kapcsolatrendszert így ennek a cégnek a példáján keresztül illusztrálom: Eurest Kft. részvényesek, tulajdonosok 1 Nyárády Gáborné Szeles Péter: Public Relations I. kötet. Budapest: Perfekt Kiadó, p. 2 dr. Tuczai Attiláné felosztása. in: Nyárády Gáborné Szeles Péter: Public Relations I. kötet. Budapest: Perfekt Kiadó, p. 7

7 partnercégek, megbízók alvállalkozók versenytársak az egyes éttermek vendégei kormány önkormányzatok állami szervek (pl. ÁNTSZ, OÉTI) bank média Az itt felsorolt tényezők szabályaikkal, változásaikkal, tevékenységükkel mind befolyásolják egymást, s ezzel együtt az Eurest működését is. Mint említettük, egy szervezet sikeressége nagyban függ a környezet megítélésétől. Ezt többek között a szervezet által kiadott információk határozzák meg. Ebből következik, hogy a környezettel kialakított viszony tudatosan formálható, fejleszthető, mégpedig úgy, hogy azoknak a csoportoknak, melyek a szervezettel lényeges, tartós és kölcsönös kapcsolatban állnak tudatosan szolgáltatunk információkat. A szervezetek azonban nem csak a klasszikus értelemben vett kommunikációs aktivitásaik során (reklám, nyilatkozatok) adnak információt magukról, hanem minden egyes tevékenységükkel. Például a dolgozók felkészültsége, udvariassága az ügyfelekkel szemben, elkötelezettségük a munka és a munkaadó iránt, a vezetők felelősségvállalása, a folyamatok szervezettsége, mind-mind a környezettel kialakított kapcsolat meghatározója. Ezt a felfogást tükrözi napjaink szervezeti kommunikáció értelmezése is, mely Grunig megfogalmazásában így szól: emberek, csoportok vagy szervezetek irányított kommunikációs magatartása, vagyis a kommunikáció menedzselése a szervezet és a közvéleményei között. 3 A szervezeti kommunikáció tehát egy adott szervezet magatartása a környezet vonatkozási keretében; a szervezet tervezett és spontán aktivitásainak összessége. 4 A szervezet magatartása tehát nagyban függ a belső kapcsolatok minőségétől, a vezetők és beosztottak, illetve a dolgozók egymás közötti viszonyától. 3 Nyárády Gáborné Szeles Péter: Public Relations I. kötet. Budapest: Perfekt Kiadó, p. 4 Nyárády Gáborné Szeles Péter: Public Relations I. kötet. Budapest: Perfekt Kiadó, p. 8

8 Az azonban, hogy egy szervezet milyen magatartást tanúsít, hogyan reagál a folyamatos környezeti változásokra, egyáltalán nem elhanyagolható. A szervezetnek három választása van. Lehet inaktív, reaktív és proaktív. A legtágabb mozgásteret egyértelműen a proaktív magatartás engedi a szervezetnek, hiszen ebben az esetben kezdeményező szerepet vállal, ő határozza meg a beszédtémákat és azokat az információkat, melyek a környezet szemléletét befolyásolják. Ez a magatartásforma eredményezheti leginkább a pozitív megítélést. 5 Ezzel összefüggésben beszélhetünk külterjes szervezeti magatartásról is. Azok a cégek, melyek ezt a szellemiséget követik, nyitottak a változásokra, figyelembe veszik a környezet jelzéseit, elvárásait, s ezek nyomására hajlandóak is változtatni tevékenységükön. 6 Összességében tehát elmondható, hogy egy szervezet kommunikációs tevékenysége, melynek segítségével pozitív viszonyt alakíthat ki a környezetével, jelenti egyrészről az információ továbbítását a környezet felé, másrészről pedig a környezet meghatározott csoportjaival való kapcsolattartást és viselkedést Stratégiai döntések és a környezet Szükséges tehát, hogy a környezet és a szervezet között egyfajta szimmetrikus, kétoldalú kommunikáció jöjjön létre. Ez által ismerhetik meg egymást a felek, s ez lehet a siker kulcsa. Grunig szerint a szervezetek azért igyekeznek nyilvánossági munka segítségével érvényesíteni az érdekeiket, mert a környezet egyes szegmenseinek ellenállásába ütköznek (pl. vegyszergyár környezetvédők). Így az érdekérvényesítésre csakis úgy nyílik lehetősége egy szervezetnek, ha bevonja munkájába az érintetteket, kompromisszumokat keres, érdekharmonizációra törekszik az érthetőség, az igazság, az őszinteség és a hitelesség valamint egymás kölcsönös tiszteletben tartásának elveit követve. 7 Mindez persze egy hosszan tartó, folyamatosan működő mechanizmus eredménye, mely a környezet változásainak állandó figyelését követeli meg. A változások monitorozásával építhetők be azok az elemek a szervezet stratégiájába, melyekkel az lépést tud tartani az érdekgazdák elvárásaival, illetve meg tudja előzni a konfliktusokat. A stratégiai tervezés során a célok, a lehetőségek és elvárások felmérése mellett figyelembe kell 5 Nyárády Gáborné Szeles Péter: Public Relations I. kötet. Budapest: Perfekt Kiadó, p. 6 Nyárády Gáborné Szeles Péter: Public Relations I. kötet. Budapest: Perfekt Kiadó, p. 7 Nyárády Gáborné Szeles Péter: Public Relations I. kötet. Budapest: Perfekt Kiadó, p. 9

9 venni ezek hatását a környezetre is, hiszen csak ezek alapján lehet sikeres, hosszú távú előnyöket biztosító alternatívákat kidolgozni. 1. ábra: a PR stratégiai menedzsmentjének folyamatábrája 8 Az ábra a vezetői döntések, az érdekgazdák, illetve a velük kialakított kapcsolat fontosságát és ezek összefüggéseit hangsúlyozza. A menedzsment döntései hatnak a közönségre, és fordítva is. A határozatoknak pedig következményei vannak mindkét fél számára (például egy vállalat hulladékkezelési technológiájának modernizálása jótékonyan hat a környezetre és hozzájárul a pozitív megítéléshez, a jó hírnév kialakulásához). Ez tükrözi korábbi megállapításunkat, mely szerint a szervezet és a környezete kölcsönösen függnek egymástól. A döntéshozóknak figyelembe kell venniük az érdekgazdák elvárásait, kapcsolatba kell velük kerülniük, pontosan a döntések következménye miatt, illetve, hogy elnyerjék a támogatásukat. A közönségnek is szüksége van a szervezetre azért, hogy általa megoldást találjanak problémájukra (például a környezetszennyezés csökkentése). 9 Mindezt tovább fűzve eljutunk Grunig stratégiai menedzsment elméletéhez, mely szerint a cégeknek olyan hosszú távú stratégiát kell kidolgozniuk, amely megvalósítható a környezetben. Ehhez azonban feltétlenül szükséges, hogy a szervezet vezetése ismerje és megértse azokat a csoportokat, akik a környezetet alkotják Nyárády Gáborné Szeles Péter: Public Relations I. kötet. Budapest: Perfekt Kiadó, p. Nyárády Gáborné Szeles Péter: Public Relations I. kötet. Budapest: Perfekt Kiadó, p. 10 Nyárády Gáborné Szeles Péter: Public Relations I. kötet. Budapest: Perfekt Kiadó, p. 10

10 Leginkább az aktív közönséget kell figyelni, hiszen ez a csoport képes legjobban az érdekérvényesítés eszközeivel élni (például petíció beadása, tüntetések szervezése). Amennyiben egy csoport nem tudja a számára káros következményeket elhárítani, illetve az eredmények nem előnyösek, úgy a következményekből ügyet (issue-t) kreálhat, melyekből könnyen válság alakulhat ki. Ezeket megelőzni, illetve kezelni csak kölcsönös kommunikációval lehet. A fent leírtakkal kapcsolatban röviden szót kell ejtenünk az issue menedzsmentről mint a társadalmi ügyek kezelésének komplex eszközéről. Az issue menedzsment feltárja a szervezetek és az érdekgazdák kapcsolatát, valamint azokat a megismerési folyamatokat, amelyek az egyéni véleményformáláshoz, szervezeti döntésekhez és cselekedetekhez vezetnek. 11 Korábban említettük, hogy leginkább az aktív csoportok képesek ügyeket kreálni a számukra nem előnyös szervezeti döntésekből. Ügyről, azaz issue-ról tehát akkor beszélünk, amikor az érdekgazdák által észlelt, illetve elvárt vállalati viselkedés között eltérés van, s ez azonnali, az eltérés megszüntetésére irányuló beavatkozást igényel. Az ellentétek megszüntetésének több módja van. Elképzelhető, hogy elég az is, ha a munkafolyamatokat módosítja, vagy új terméket fejleszt a szervezet. Megoldást jelenthet az is, ha a politikai döntéseivel próbál alkalmazkodni, s tevékenységét ezek alapján módosítja (például fenntartható erdőgazdálkodás politikájával módosulnak a munkafolyamatok, s az egyéni vélemények is). Az eltérések megszüntetésének további módja az elvárások befolyásolása az információk megosztásával. A szervezetek általában e stratégiák kombinációit alkalmazzák. Ahhoz azonban, hogy a szervezetek tisztában legyenek azzal, hogy pontosan milyen megoldásokra van szükség, figyelniük kell a környezetüket. Egy komplex, környezetfigyelő rendszer megléte hozzájárul az érdekgazdákkal kialakított kapcsolatok és a kölcsönös párbeszéd erősítéséhez. A Stratégiai Issue Management Rendszer (SIMS) a környezetkutatás és a társadalmi ügyekre vonatkozó információk elemzésében nyújt segítséget. A szervezeteknek folyamatosan gyűjteniük kell az issue-kra vonatkozó információkat, s ezeket elemezve és értékelve alkothatják meg a megfelelő menedzsment - és kommunikációs akciókat. 12 A következő ábra ezt illusztrálja: 11 Nyárády Gáborné Szeles Péter: Public Relations II. kötet. Budapest: Perfekt Kiadó, p. 12 Nyárády Gáborné Szeles Péter: Public Relations II. kötet. Budapest: Perfekt Kiadó, p. 11

11 2. ábra: SIMS 13 A SIMS segítségével a szervezetek adaptációs képességüket fejleszthetik, s fokozhatják a harmonizációt a környezettel, hiszen a rendszer segít a félreértések és a bizonytalan információk csökkentésében, megszüntetésében. Emellett olyan döntéseket is legitimálhat, melyek bizonyos issue-kat figyelmen kívül hagynak, másokkal kapcsolatban viszont akciókat dolgozhatnak ki. A SIMS különböző formákban jelenhet meg a szervezeteknél (részletesen ld. 1. számú melléklet). Vannak kizárólag a belső ügyek figyelésére és/ vagy kezelésére szakosodott rendszerek, amelyek például az egyes részlegek tevékenységeiben bekövetkezett eltérések okait vizsgálják. A külső ügyekre specializálódott rendszerek a szervezeten kívüli forrásokat figyelik (versenytársakat, jogszabályi változásokat stb.). 14 A fent leírtakat tükrözi Howard Chase (1984) megfogalmazása is az issue menedzsmentről: A hatalommal rendelkező társadalmi erők aggódnak a mérgező hulladékok, az egyenlő esélyek és javak újraelosztása miatt. Hogy elkerüljék a törvényhozói 13 Nyárády Gáborné Szeles Péter: Public Relations II. kötet. Budapest: Perfekt Kiadó, p. 14 Nyárády Gáborné Szeles Péter: Public Relations II. kötet. Budapest: Perfekt Kiadó, p. 12

12 és szabályozói beavatkozást, a termelők és szolgáltatók hidakat építenek a nyilvánosságpolitika fő mozgatói és saját maguk közé. 15 Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a kommunikáció központi szerepet tölt be a szervezet és környezete viszonyában. Ez alakítja ki és tartja fenn az érdekgazdákkal a kapcsolatot, s ez segít a problémák elkerülésében, megoldásában. Kommunikációra tehát minden esetben szükség van, éppúgy a döntések meghozatala előtt, vagy amikor már a közösség formálódik, de még nincs válság, vagy éppen krízis folyamán. A sikeres kommunikáció titka azonban a környezet, illetve a környezetet befolyásoló tényezők folyamatos figyelése. Csak ennek segítségével értheti meg a szervezet a környezetét, ezek alapján tud számolni a változások hatásaival. Az elvárásokat, a bekövetkezett változásokat illetve előrejelzéseket a vállalatnak össze kell vetnie saját céljaival, stratégiájával, értékeivel. Mindezek hozzájárulnak a megfelelő alternatívák kidolgozásához, esetleg politikai döntések megváltoztatásához, a felelős vezetés kialakításához. Mivel azonban a szervezet érdekgazdái különböző elvárásokat támasztanak, s minden igény kielégítésére egyidejűleg természetesen nincs lehetőség, kompromisszumokra van szükség. A kompromisszumok pedig csakis kölcsönös kommunikáció segítségével jöhetnek létre CSR Az eddig leírtakat mintegy kiegészítve röviden szeretnék szólni a vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról, melynek bizonyítása nagyban hozzájárul a pozitív értékítélet kivívásához. A vállalatoknak folyamatosan figyelniük kell a környezeti változásokat, s ezekkel összhangban olyan stratégiát kell kidolgozniuk, melyek meg is valósíthatóak az adott környezetben, s kielégítik az érdekgazdák elvárásait. Ennek kapcsán jelenthetjük ki azt, hogy a szervezeteknek kötelességük lenne a fenntartható fejlődés elveit beépíteni stratégiájukba, hiszen tevékenységüknek hosszú távú gazdasági, - társadalmi, - és környezeti hatásai vannak, s ezek nagymértékben befolyásolják szűkebb, illetve tágabb környezetünket. Az önkéntes felelősségvállalás a hírnév erősödéséhez, a profit növeléséhez vezet, a hosszú távú környezetei, ökológiai és társadalmi előnyökről nem is beszélve. 15 Nyárády Gáborné Szeles Péter: Public Relations II. kötet. Budapest: Perfekt Kiadó, p. 13

13 A CSR olyan üzleti koncepció, mellyel a vállalatok önkéntes alapon társadalmi és környezetvédelmi szempontokat építenek be az üzleti tevékenységükbe és az érdekgazdákkal folytatott kölcsönös kapcsolatokba. 16 A CSR tehát szorosan összekapcsolódik a fenntartható fejlődés gondolatával, a gazdaság, a társadalom és a környezet közötti harmónia megteremtésével. Ennek eléréséhez a vállalatoknak hét alapelvet kell követni: Kölcsönösség (mások szempontjait is figyelembe kell venni a döntésénél) 2. Kritikus gondolkodás elve 3. Nyílt kommunikáció 4. Választás, autonóm döntés lehetősége 5. Tolerancia 6. Átláthatóság, elszámoltathatóság 7. Tisztességes verseny Ez természetesen minden szervezetnek mást és mást jelent. Egy olajipari cégnél első sorban a környezetszennyezés kérdései kerülnek előtérbe, egy közétkeztető cégnél pedig az emberek egészséges táplálkozásának biztosítása és a betegségek kialakulásának megelőzése, a szelektív hulladékgazdálkodás fejlesztése vagy éppen a hazai termékek előnyben részesítése. Mindazonáltal valódi felelős magatartásról csak akkor beszélhetünk, ha ez a viselkedés megjelenik a vállalat által érintett gazdasági, társadalmi és környezeti szférában egyaránt. Hiszen abban az esetben, ha például egy brókercég hatalmas adományokkal támogat egy gyermekétkeztetési alapítványt, de mellette ügyfelei becsapásával jut jövedelemhez, egyáltalán nem beszélhetünk felelős magatartásról. A fentiekben képet kaphattunk tehát arról, hogy mi mindent kell(ene) figyelembe vennie egy szervezetnek a stratégiai döntések meghozatalakor ahhoz, hogy valóban eredményes legyen. A következőkben a fent leírtakat két konkrét példával támasztom alá. Az Eurest Étteremüzemeltető Kft-n keresztül mutatom be, hogy tud egy vállalat a környezeti változásokhoz alkalmazkodni, illetve hogyan tudja beépíteni az elvárásoknak megfelelő elgondolásokat a stratégiájába. 16 Dr. Szeles Péter előadása december 2-án a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karán. 17 Dr. Szeles Péter előadása december 2-án a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karán. 14

14 3. Az Eurest Étteremüzemeltető Kft. Az Eurest Kft óta van jelen a magyar piacon. Anyavállalata, a Compass csoport, világvezető a szerződött étkeztetést bonyolító társaságok között. A vállalat fő tevékenységi területe a munkahelyi és intézményi vendéglátás (kórházi és iskolai étkeztetés), amelynek keretén belül a'la carte önkiszolgáló éttermeket, protokoll éttermeket és büféket is működtetnek. Az Eurestnél közel 1100 fő dolgozik, akik országszerte több mint ötven étteremben szolgálják ki az ügyfeleket. Az Eurest Kft. mint vendéglátással foglalkozó gazdasági társaság tisztában van azzal, mekkora felelősséget jelent naponta mintegy 25 ezer vendég étkezésének biztosítása. Életmódjuk, étkezési szokásaik folyamatosan változnak, ezeket a változásokat vállalatunk szem előtt tartja, ugyanakkor befolyásolni is képes. Az ezzel járó felelősség jegyében alakítjuk ki kínálatunkat, amely egyszerre felel meg a vendégek igényeinek és a korszerű táplálkozási elveknek. Ezen felül több mint 1000 dolgozó munkáltatójaként az alkalmazottainkat érintő döntéseinket úgy hozzuk meg, hogy higiénikus, jól felszerelt, kellemes munkakörnyezetet teremtsünk számukra. 18 A Comprass - csoport 19 Az Eurest Kft. a londoni tőzsdén jegyezett, 1941-ben alapított Comprass-csoport tagja. A világ piacvezető étteremüzemeltető cége jelenleg mintegy 62 országban van jelen, s több tucat márkanéven a vendéglátás valamennyi szegmensében képviselteti magát. Az intézményi vendéglátás mellett a kórházi betegellátásban, a diákétkeztetésben, repülők és repülőterek, pályaudvarok vendéglátásában tevékenykedik. Emellett hadseregek, nagy kitelepülések, nagyszabású rendezvények állandó beszállítója. Sportesemények résztvevőinek kiszolgálásában tapasztalatai egyedülállóak, a évi téli olimpia szállítójaként 3500 sportolót és naponta szurkolót látott vendégül. Autópályák melletti éttermeiben 2002-ben a vállalat csak a brit szigeten 120 millió utazót szolgált ki. 18 letöltés ideje: február letöltés ideje: február 5. 15

15 Mindemellett sikeresek a vállalat önálló márkái (Mamma Leone, Caffé Ritazza, Stopgap) is. Ezen kívül számtalan világszerte ismert márkanév alatt üzemeltet a cég franchise rendszerben éttermet (Burger King, Pizza Hut). Munkahelyi vendéglátás 20 Az Eurest Kft. elsősorban nagy irodaházakban, multinacionális vállalatok üzemeiben és üzleteiben biztosítja az ott dolgozók számára az étkezést, akik számos elvárást támasztanak a cég felé. Például széles körű választékot elérhető áron, kellemes és tiszta körülményeket, udvarias kiszolgálást és kényelmes, a munkaidőhöz igazodó nyitvatartást szeretnének. Ezeknek az elvárásoknak az Eurest Kft. megfelel, és további plusz szolgáltatásokat is nyújt, például belépőkártyával való fizetés, munkahelyi meleg étel támogatási rendszer beépítése a működésbe, protokoll feladatok, nagy létszámú rendezvények, konferenciák tervezése, lebonyolítása, vagy akár a tervezéstől az üzemeltetésig a teljes szolgáltatási folyamatban való proaktív együttműködés konyhatechnológiai beruházás. Intézményi vendéglátás 21 Az Eurest Kft. intézményi vendéglátás alatt azon szolgáltatásokat érti, melyek közigazgatási vagy egyéb, nem elsősorban üzleti céllal működő intézmények, hivatalok esetében nyújtanak egyedi és testreszabott megoldásokat az élelmezés és étkeztetés területén. Ide tartozik a kórházak és egyéb egészségügyi intézmények, óvodák, iskolák és felsőoktatási intézmények, valamint szociális intézmények, például idősek otthonának ellátása is. Az Eurest Kft. szolgáltatásai az intézményi vendéglátás területén: Teljes körű és részletes felmérés a főzőkonyha vagy az étkeztetési, élelmezési ellátás más formájának (pl. kiszállítás) jelenlegi állapotáról, hatékonyságáról és költségszintjéről. 20 letöltés ideje: február letöltés ideje: február 5. 16

16 Javaslat összeállítása a hatékony üzemeltetés kialakítására: működési költségek csökkentése, továbbá szükség esetén az épületgépészeti és konyhatechnológiai állapot javítására. Az étkeztetés, élelmezés kiadásának megalapozása: szolgáltatási és pénzügyi feltételek, elvárások, folyamatok stb. egyeztetése az intézmények gazdasági vezetőjével (pl. beruházási költségek, a konyhai dolgozók jogfolytonos módon történő átvétele). Egészségügyi intézmények esetében az egyéni tálcás tálalás tejes körűvé tétele. Dietetikai feladatok ellátása és komplex élelmezési és dietetikai számítógépes program installálása. Korszerű és magas színvonalú dolgozói étkeztetés feltételeinek kialakítása. Létesítménygazdálkodás A létesítmény gazdálkodás szemléletünkben igen fontos szerepet tölt be: ügyfeleink költség gazdálkodásában partnerként segítünk az üzemeltetési költségek jelentős csökkentésében és a hatékonyság fenntartásában és növelésében. 22 A szervezet szolgáltatásai kiterjednek mind az úgynevezett Soft FM (irattározás, archiválás, flottamenedzsment, utazásszervezés, őrzés - védés, kertészet, recepciós szolgálat, postai-és futárszolgálat, belső anyagmozgatás, takarítás) mind az úgynevezett Hard FM (műszaki-gépész és villamos üzemeltetés) tevékenységekre. Csak jót és jól minőség a kezdetektől Egy olyan vállalat, mely naponta több tízezer ember ellátásáért felel, nem engedheti meg magának, hogy a minőségbiztosítás terén hiányosságai legyenek. Az Eurest Kft. kiemelt jelentőséget tulajdonít a minőségbiztosításnak, hiszen tevékenységük e fogalom körül forog, mindent ennek vetnek alá. Filozófiájuk egyik sarokköve a minőség, s jó hírüket is a magas színvonalú termékek és szolgáltatások folyamatos biztosításával érték és érik el. 22 letöltés ideje: február 5. 17

17 A vállalat tevékenységét a HACCP rendszer előírásainak megfelelően végzi. Ebbe beletartozik a dietetikai és táplálkozás-élettani követelmények figyelembe vétele például az étlapok tervezésénél. A rendszer előírásai érintik továbbá a nyersanyag beszerzésének és tárolásának módját, a berendezések és egyéb konyhai eszközök használatát, tisztítását, fertőtlenítését, a hulladékgyűjtés módjait valamint a munkavédelmi feltételek biztosítását is. Az Eurest szervezeti felépítésében a minőségügyi kérdéseknek kiemelt jelentősége van. Külön osztály foglalkozik a vállalaton belüli termelésirányítással, illetve egy másik a beszállítói kapcsolatokkal. A HACCP elveinek érvényesülése mellett az Eurest kidolgozta saját belső minőségügyi rendszerét is, a JGyGy-t (Jó Gyártási Gyakorlat), mely még inkább garanciát nyújt arra, hogy a fogyasztók elé csakis kiváló minőségű termékek kerüljenek. A belső minőségügyi szabályozás mellett a beszállítói kapcsolatok is kiemelt jelentőséggel bírnak az Eurest minőségbiztosításért vállalt felelősségében. A beszerzési osztály a minőségbiztosítás elsődlegességét szem előtt tartva dolgozta ki Beszállítói Etikai Kódexét, mely a mindenkori iránymutató mind a beszerzés, a munkavállalók és a beszállítók számára. Az Eurest Étteremüzemeltető Kft. beszerzési osztálya több száz beszállító és alvállalkozó közreműködésével biztosítja az egységei, központja, partnerei, ügyfelei és vendégei számára szükséges alap-, és nyersanyagokat, eladási termékeket, gépeketberendezéseket, eszközöket és szolgáltatásokat. A beszerzési csoport feladata olyan beszállító partnerek és alvállalkozók kiválasztása és szerződtetése, amelyek képesek folyamatos jelleggel, megfelelő ár/érték arányban kiváló minőségű termékeket és szolgáltatásokat nyújtani. [.]A kódex célja, hogy felelősséget tudjunk vállalni nemcsak a nálunk dolgozókért, hanem azon partnereinkért is, akik termékeket és szolgáltatásokat szállítanak a vállalatunknak. A Beszerzési Etikai Kódex vállalati értékeink kiterjesztése: egy olyan előírt szint, amelynek teljesítését dolgozóinktól, szállítóinktól és valamennyi alvállalkozónktól elvárjuk. 23 A Beszállítói Etikai Kódex kitér egyébként a beszerzések átlátható és szakszerű kezelésének elvei mellett a versenysemlegesség és az információk bizalmas kezelésének biztosítására is, valamint lefekteti az együttműködés és a kölcsönös előnyökre törekvés szabályait. Mindemellett tiltja a gyermekmunka és kényszermunka alkalmazását és a 23 részlet az Eurest Étteremüzemeltető Kft. Beszerzési Etikai Kódexéből 18

18 hátrányos megkülönböztetést, illetve biztosítja a környezetvédelmi szabályok érvényesülését. Az osztály tehát nem csak a nyersanyagok (food és nonfood jellegű termékek) beszerzésével foglalkozik; hatáskörébe tartozik minden egyéb szolgáltatás (telekommunikáció, IT, hulladékszállítás, irodaszer) is. A fogyasztók közvetlenül az ételek minőségén keresztül alkotnak véleményt az Eurestről (az ár, a kiszolgálás színvonala, az étterem hangulata mellett), így dolgozatom szempontjából most csak a food jellegű termékek minőségbiztosítását részletezem. Az Eurest szállítói között többségben vannak azok, akik állandó, folyamatos kapcsolatban állnak a vállalattal, ám vannak eseti beszállítók is. A cég hatalmas adatbankkal dolgozik, így a szállítók kiválasztásánál, ha például az egyik egységben új igény merül fel valamilyen termékre/ szolgáltatásra, első körben a már meglévő partnereket vizsgálják meg, hogy van-e közöttük olyan, aki alkalmazható-e. A keresés során elsődlegesen azt nézik, hogy az Eurest által támasztott követelményeknek az új termék/szolgáltatás megfelel-e. További fontos szempont természetesen az ár, és a referenciák megléte. A döntés meghozatalakor a logisztikai kérdések sem elhanyagolhatók. Élelmiszer-beszállító keresésénél pedig minden esetben a gyártási hely megtekintésére is sor kerül. Minőségügyi auditot egyébként minden meglévő partnernél tart az Eurest, évente egyszer, előzetesen egyeztetett időpontban, részletes dokumentációt vezetve mindenről. Az auditokon az Eurest beszerzési osztályának munkatársán kívül egy független szakértő is részt vesz. Általában a gyártási és raktározási helyeket tanulmányozzák, de van, ahol a teljes folyamatot figyelik az áru beérkezésétől a kész termék kiszállításáig. Mindezek mellett szúrópróbaszerűen azt is vizsgálják, hogy például mennyi időbe telik a beszállítónak visszahívnia a minőségügyileg alkalmatlan termékeket az Eurest éttermeiből. Azt, hogy az Eurest kiemelt jelentőséget tulajdonít a minőség biztosításának, az is mutatja, hogy partnerei között nincs olyan, aki ne menne át ezeken az auditokon. Az élelmiszer jellegű beszállítókkal egyébként is csak határozott idejű, egy-két éves szerződést köt a vállalat, annak érdekében, hogy állandó versenyhelyzetet tartsanak fenn, s a beszállítók rá legyen kényszerülve a folyamatos innovációra, jó teljesítményre. 19

19 A beszerzési osztály konkrétan nem foglalkozik a rendelésekkel, csupán egy irányelvet határoz meg az egységek részére. Az Engedélyezett Szállítási Lista (ESzL) tartalmazza, hogy pontosan melyik cégtől milyen termékeket lehet rendelni. Ehhez tartozik egy árlista is, e kettő alapján intézi minden étterem önállóan az előjegyzéseit. A rendelésekkel és az áru átvételével kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy ez természetesen az étteremvezető feladata. Minden dolgozó kap azonban HACCP képzést, ezzel elkerülve azt, hogy bárki keze alá kifogásolható termék kerüljön. Az ismeretek megszerzése pedig lehetővé teszi, hogy az egységvezetőn kívül bárki átvehesse az árut, amennyiben erre a vezetőtől engedélyt kap. Az áru átvétele is szigorúan szabályozott keretek között zajlik, ahol az átvevőnek az áru beérkezését követően ellenőriznie kell (érzékszervi vizsgálat, hőmérsékletmérés, súly stb.) hogy az áru megfelelő mennyiségben, időben és minőségileg kifogástalan állapotban érkezett meg. További szempont a csomagolás sértetlensége, szabályszerűsége (kötelező jelölések, magyar nyelvű tájékoztató stb.), illetve, hogy az előírt hőmérséklet biztosítva volt-e a szállítás során. Ezeket természetesen minden esetben dokumentálni kell, ha tapasztaltak eltérést az átvétel folyamán, ha nem. Amennyiben az élelmiszerek biztonságát veszélyeztető kritikus hibázás / mulasztás történik, tehát ha például romlott termék érkezik valamelyik egységbe, úgy a helybeni dokumentálás mellett az egységvezetőnek ezt írásban jeleznie kell a Szállítói Hibabejelentő Íven, s innentől kezdve a beszállítói osztály intézkedik. Minden egyéb, főleg visszatérő problémák esetében (késői szállítás, mennyiségi eltérések) is jeleznie kell az egységvezetőnek a problémát a beszerzési osztály felé, ahonnan minden esetben írásos visszajelzés érkezik a megoldásokat illetően. A fent leírtakból jól kitűnik, hogy az Eurest Kft. igen magas elvárásokat támaszt beszállítói felé, annak érdekében, hogy fogyasztó számára tökéletes szolgáltatásokat, termékeket nyújthasson. Az Etikai Kódex segítségével igyekszik a kölcsönös és tisztességes együttműködést megteremteni, s ezzel biztosítani vendégei számára a magas színvonalú szolgáltatásokat, munkavállalóinak pedig a megfelelő munkakörülményeket. Az Etikai Kódex elvei azonban nem csak a partnercégekre érvényesek, ezekhez mérten végzi az Eurest is tevékenységét. A vállalat partnereit egyenrangú félként kezeli, kéréseit tiszteletben tartja, s törekszik a folyamatos, kétoldali kommunikációra. Mindemellett az Eurest a 4,5 milliárdos volumenével, állandóságot és kiszámíthatóságot je- 20

20 lent partnerei számára. Tőkeerős háttere biztosíték a fizetőképességre, s az Euresttel való együttműködés referenciát is jelent. A következőkben a vállalattal kapcsolatban két esettanulmány segítségével mutatom be a környezeti ügyek befolyásoló erejét a stratégiai döntésekre. 21

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen!

Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen! Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 VI. Népegészségügyi Konferencia Budapest, 2015. február 25. Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen! Dr. med.habil Martos Éva

Részletesebben

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06/1 AZ ÉLELMEZÉSI ÜZEMRE VONATKOZÓ MUNKAVÉDELMI, ÉRINTÉSVÉDELMI, BALESET- ÉS TŰZVÉDELMI, VALAMINT A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés

Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés beszámoló a szekció munkájáról Czene Zsolt, Vidékfejlesztési Minisztérium Czippán Katalin, Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa Irodája Pannonhalma 2011.09.17.

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: Témafelelős: Kovács Györgyné Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes

Részletesebben

Szerzők: Belláné Apostol Mária, Vereckei Katalin, Dr. Müller Cecília, Dr. Gömöri Gábor Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási

Szerzők: Belláné Apostol Mária, Vereckei Katalin, Dr. Müller Cecília, Dr. Gömöri Gábor Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerzők: Belláné Apostol Mária, Vereckei Katalin, Dr. Müller Cecília, Dr. Gömöri Gábor Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Az egészség megőrzésének, a betegségek megelőzésnek

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 214. november 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának munkájáról

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. a Képviselő-testülethez

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. a Képviselő-testülethez FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: foldesovoda@gmail.com OM azonosító: 030993 Iktatószám:../2015. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence MI AZ, AMI ÚJ AZ ISO 9001:2015-BEN ÉS AZ ISO 14001:2015-BEN? ÜZLETORIENTÁLTABB KULCSSZAVAK VEZETŐI KÉPESSÉG ÉS ELKÖTELEZETTSÉG

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás

CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás,,marketing, public relations és reklám az egészségügyben'' XV. Országos Konferencia Budapest, 2012. február 16-17. Barát Tamás Főiskolai tanár, a CCO Magazin

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció

GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció Megjelenések Mantra Communication 2013. július 11. Kommunikáció Két körben zajlott a kommunikáció június hónapban. Június első hetében sajtóközleményt adtunk ki

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Megőrzi, ami jó A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Az összefoglaló célja Komplex vállalati dolgozói program bemutatása Mint a vállalati kultúra szerves eleme Az érdeklődés felkeltése

Részletesebben

Mit is jelent a cafeteria?

Mit is jelent a cafeteria? Cafeteria praktikák I. Mit is jelent a cafeteria? A cafeteria elnevezés a kávéház nemzetközi elnevezéséből ered. Képzeljünk el egy olyan kávéházi étlapot, melyen a béren kívüli, dolgozói juttatásokat soroljuk

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

A KÓRHÁZI FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA

A KÓRHÁZI FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA A KÓRHÁZI FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA FAO / IAEA KUTATÁSI PROGRAM Lőrinczné Táborfi Julianna, Dr. Kovács Viktória Anna Budapest, 20. VI. 2. VÁZLAT A vizsgálat célja A legyengült immunrendszerű betegek

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghető hő- és hangszigetelő ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI Dr. Polereczki Zsolt Prof. Dr. Szakály Zoltán Jasák Helga Debreceni

Részletesebben

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032)

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) Kedvezményezett: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium A projekt

Részletesebben

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az SPB Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. Törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározottak

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas Áchim András u. 1. ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. január 1-től Kerpits Miklós EKIF elnök Tóth Tibor Győző igazgató TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A vállalatok és a minőségbiztosítás

A vállalatok és a minőségbiztosítás 4. A vállalatok és a minőségbiztosítás 4.1 Minőségbiztosítás piaci ösztönzői A vállalatok piaci helyzete nagyon különböző. A minőségbiztosítás bevezetésére vonatkozó kényszereket és ösztönzőket ez a piaci

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS A compliance szerepe az Állami Számvevőszék tevékenységében Előadó: Dr. Farkasinszki Ildikó szervezési vezető, Állami Számvevőszék Compliance szervezeti integritás A compliance

Részletesebben

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról Ügyfél megségi kérdőív 2007 Összefoglaló A kutatásról Az AGB Nielsen Media Research 2007 szeptemberében globális felmérést készített ügyfelei körében. A kutatást a londoni székhelyű Britsh Market Research

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: Témafelelős: Kovács Györgyné Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management 1 Master of Arts International Hotel (Companies) Management 9. Szállodavállalatok emberi erőforrás gazdálkodás irányítása Cél, az emberi erőforrás gazdálkodás szállodavállalati szintű irányításának áttekintése

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás. 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai. 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll

6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás. 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai. 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll 1 6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai F&B Features 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll 3. Szállodai vendéglátás költségei F&B Costs

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén Kovács Ildikó dietetikus Szívbarát program Szívbarát életmóddal a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséért Budapest,

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai Értékelés Ennek a kérdőívnek a célja az volt, hogy az EUROKONTAKT projekt munkatársait felvilágosítsa a vidéki vállalkozások szolgáltatási szükségleteiről, azok kielégítettségének szintjéről. A felmérést

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

7/3.3 A public relations stratégiai menedzsmentje

7/3.3 A public relations stratégiai menedzsmentje Kommunikációs és PR-stratégia 7/3 A public relations stratégiai menedzsmentje 7/3.3 7/3.3 A public relations stratégiai menedzsmentje Az Amerikai Public Relations Szövetség a public relations tevékenységet

Részletesebben

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23.

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? dr. Győri Zsuzsanna KÖVET Egyesület 2013. szeptember 19. Bevezető kérdés Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 1 Felelősség a közjóért

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére Tisztelt Képviselők! A szociális igazgatásról és szociális ellátás szabályairól szóló többször módosított 1993. évi III. törvény

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

Dr. Szuchy Róbert, PhD

Dr. Szuchy Róbert, PhD Az ületi bizalom erősítése Magyarországon a felelős vállalatirányítás fejlesztéséve Budapesti Gazdasági Főiskola Dr. Szuchy Róbert, PhD Társadalmi értékteremtés és felelős vállaltirányítás Budapest, 2012.

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata HATÉKONYABB MŰKÖDÉSRE IRÁNYULÓ SZERVEZETI JAVASLATOK (TÉRSÉGI SZINT) Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0 ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről AZ ÜGYFÉLÉLMÉNY SZEREPE AZ AUTÓKERESKEDELEMBEN ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről KIHÍVÁS #1 JELENTŐS VÁLTOZÁS A VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOKBAN! 7,8 1,3 83% NISSAN EUROPE STUDY 2013, WWW.MASHABLE.COM

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI. 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI. 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE Tanfolyam képzési időtartama: 2015. január 22-23-24. (30 óra elméleti és

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

Rugalmas beszerzés Rugalmatlan piacok

Rugalmas beszerzés Rugalmatlan piacok Rugalmas beszerzés Rugalmatlan piacok MLBKT 14. Logisztikai Kongresszus 2006. November 15-17. Készítette: Zelei János 1 Tartalomjegyzék 1. Hogyan tud a beszerzés hozzájárulni a vállalat sikeréhez? 2. Melyek

Részletesebben

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Delfin Díj 2013 mit tesz a Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet az esélyegyenlőség érdekében? A Fogyatékosügyi Kommunikációs

Részletesebben

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik.

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik. Activity Plan A program fő pillérét a cégvezetővel folytatott szakértői konzultáció adja, melynek tartalma minden esetben cégspecifikus és személyre szabott. A Human Map szakértői számára a programban

Részletesebben

Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség

Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség Konferencia a lakossági pénzügyek egyes kérdéseiről MeH - PSZÁF 2007. május 22. Braun Róbert egyetemi docens, Corvinus Egyetem ügyvezető,

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

Információbiztonság irányítása

Információbiztonság irányítása Információbiztonság irányítása Felső vezetői felelősség MKT szakosztályi előadás 2013.02.22 BGF Horváth Gergely Krisztián, CISA CISM gerhorvath@gmail.com Találós kérdés! Miért van fék az autókon? Biztonság

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt.

Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt. Erős vállalati márkára épülő gyógyszerbrand-kommunikáció Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt. RICHTER GEDEON NYRT. Innováció-orientált, multinacionális specializált gyógyszercég

Részletesebben

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Hogyan kapcsolható össze a minőségügy a foglalkoztatással? 1. CSR (a cégek társadalmi felelősségvállalása) = szociális és környezeti

Részletesebben

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban A modell A modell kialakítása a Balaton régióban A Balaton turizmusának intézményi-, szervezeti rendszerének megreformálása Szakály Szabolcs Heller Farkas Főiskola MATUR Balatoni vendégéjszaka forgalom

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

C é g t ö r t é n e t

C é g t ö r t é n e t C é g t ö r t é n e t t a l a p a s p o r t k f t. z ö l d s é g - g y ü m ö l c s n a g y k e r e s k e d é s A Talapa Sport Kft. 1994. április 11- ével alakult, határozatlan idôre. A cég alapítója és

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia Balatonalmádi 2015. szeptember 17-18. Környezeti fenntarthatóság Álom, vagy valóság?

XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia Balatonalmádi 2015. szeptember 17-18. Környezeti fenntarthatóság Álom, vagy valóság? XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia Balatonalmádi 2015. szeptember 17-18. Környezeti fenntarthatóság Álom, vagy valóság? Koncepció: Galambos Sándor Szerkesztő: Zomborszky József Fenntarthatóság, fenntartható

Részletesebben

Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar

Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar 89-ben 4 személy által alapított Kft. 2003-től régi tulajdonosokkal

Részletesebben

2012.03.05. Humán Erőforrás Bizottság nyilvános ulés 3/ Napirendi pont

2012.03.05. Humán Erőforrás Bizottság nyilvános ulés 3/ Napirendi pont 2012.03.05. Humán Erőforrás Bizottság nyilvános ulés 3/ Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata által fenntartott oktatási, nevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak és élelmezési

Részletesebben

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6. A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6.1 A választás és az első lépés A vállalat több minőségi filozófia és minőségbiztosítási rendszer közül választhat, tetszése szerint dönthet.

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014.

Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014. Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014. Aon felmérés összefoglaló eredményei Előadó: Rendesi János ügyfélkapcsolati igazgató e: janos.rendesi@aon.hu Aon Risk Solutions 1

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Belsı Helyzetelemzı kérdıív. Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország. utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe

Belsı Helyzetelemzı kérdıív. Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország. utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe Belsı Helyzetelemzı kérdıív Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország 2 Elsı felmérés vagy Elsı felmérés Utánkövetés utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe 6 Kitöltı

Részletesebben