BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐSIKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivő szakirány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐSIKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivő szakirány"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐSIKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivő szakirány A KÖRNYEZETI ÜGYEK HATÁSA A STRATÉGIAI DÖNTÉSEKRE EUREST ÉTTEREMÜZEMELTETŐ KFT. Készítette: Orodán Enikő Budapest, 2010.

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5 2. Környezeti ügyek hatása a stratégiai döntésekre Szervezet és környezet Stratégiai döntések és környezet CSR Az Eurest Étteremüzemeltető Kft Együttműködés a környezettel, proaktivitás Sulirest program Miért környezeti ügy az iskolai menzák helyzete Magyarországon? Viszlát menza, helló Sulirest Alkalmazkodás a környezet változásaihoz a cafetéria rendszer változása A béren kívüli juttatásokról és a cafetériáról A rendszer változásáról és a reakciókról Az Eurest megoldásai Befejezés, összegzés 65 Melléklet Irodalomjegyzék 3

3 Ábrajegyzék 1. ábra: A PR stratégiai menedzsmentjének folyamatábrája 2. ábra: SIMS 3. ábra: A SIMS formái 4. ábra: Releváns környezeti ügyek a közétkeztetésben 5. ábra: A fenntarthatóság integrálása a vállalati értékteremtésbe 6. ábra: A fenntarthatósági stratégia kialakításának folyamata 7. ábra: Sulirest menza I. 8. ábra: Sulirest menza II. 9. ábra: Példaszámítás a megadóztatott béren kívüli juttatások elemeiről 10. ábra: A cafetéria elemek megoszlása az éves kereten belül 2009-ben és 2010-ben 11. ábra: A B & I szektor budapesti éttermeinek típus szerinti besorolása 4

4 1. Bevezetés Dolgozatom témája a környezeti ügyek összefüggései, illetve ezek hatása egy konkrét vállalat, az Eurest Étteremüzemeltető Kft. döntéseire. Az Eurestnél dolgoztam, mikor szakdolgozati témát kellett választanom, így szinte magától értetődő volt, hogy dolgozatomat erről a cégről írom, hiszen a vállalat tevékenysége, magatartása nagyon szimpatikus számomra. Public Relations szakirányos hallgatóként mindenképpen olyan témát kerestem a szakdolgozatomhoz, melyben az iskolában megszerzett elméleti tudást át tudom fordítani a gyakorlatba. Az iskola elvégzése után szeretnék kommunikációs szakemberként, PR-esként elhelyezkedni, éppen ezért nem egy leíró jellegű munka elkészítése volt a célom. Leendő PR-esként tisztában vagyok a környezet szerepének fontosságával a szervezetek életében. Egy szervezet nem kizárólag a marketingtevékenységével növelheti eredményességét, hanem sokkal inkább a környezetével kialakított viszonyával. Az a vállalat, melynek törekvéseit a környezete is támogatja, jóval hatékonyabban tud dolgozni, nagyobb sikereket érhet el. Ebben persze kiemelten fontos szerepet kap a kétoldali, szimmetrikus kommunikáció, hiszen csak így lehetséges, hogy a szervezet vezetése ismerje és megértse azokat a csoportokat, akik a környezetét alkotják. Egy szervezet kommunikációs tevékenysége, melynek segítségével pozitív viszonyt alakíthat ki a környezetével, jelenti egyrészről az információ továbbítását a környezet felé, másrészről pedig a környezet meghatározott csoportjaival való kapcsolattartást és viselkedést. Dolgozatomban látni fogjuk, hogy az Eurest mekkora hangsúlyt fektet a szervezeti magatartás fejlesztésére, hiszen ez az, ami különösen nagy jelentőséggel bír; a vállalat megítélését ez határozza meg leginkább. Dolgozatom négy nagyobb fejezetből áll. Az elsőben egyfajta elméleti áttekintést teszek a szervezetek környezetének értelmezéséről és a lehetséges és helyes magatartási formákról. Szólok továbbá az issue managementről és a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának fontosságáról is. Ezt követően pedig röviden bemutatom az Eurest Étteremüzemeltető Kft-t. A vállalattal kapcsolatban két esettanulmánnyal illusztrálom a környezeti ügyek hatásait a stratégiai döntésekre, kiegészítve saját kritikai észrevételeimmel, javaslataimmal a leírtakat. Mivel az Eurest nem rendelkezik saját környezetfigyelő rendszerrel, mindkét esetben a vállalat tevékenységének, megoldásainak leírása és elemzése előtt 5

5 egy átfogó környezetvizsgálatot is tettem, annak érdekében, hogy az ügyeket, a változások hatásait minél jobban láthassam. Elsőként az iskolai étkeztetés problémáit, az Eurest számára fontos környezeti ügyet tárom fel, illetve bemutatom, milyen önkéntes vállalásokkal teli üzleti koncepciót dolgozott ki az vállalat megoldásként. A Sulirest program a proaktív, felelős szervezeti magatartás és a win-win helyzetek kialakításának jó példája. A szervezetek eredményességének egyik feltétele a környezet játékszabályainak betartása, a változások folyamatos figyelése és az ezekhez való alkalmazkodás. Második esettanulmányomban azt vizsgálom, hogy egy társadalmi-gazdasági változás komplex hatásaihoz, hogyan tudott alkalmazkodni az Eurest. A béren kívüli juttatások megadóztatása a társadalom széles rétegeit érinti, s közvetett módon az Eurest éttermeire is hatással van. Dolgozatomban bemutatom, milyen megoldásokat dolgozott ki az vállalat arra vonatkozóan, hogy a válság és a cafetéria elemek megadóztatása ellenére mégis győztesként kerüljön ki a helyzetből. Mindemellett a vállalat bérpolitikájára, közvetlenül is hatással volt a változás, így az alkalmazkodást erről az oldalról is vizsgálom. A mellékletben az esettanulmányokkal kapcsolatos újságcikkek, érdekességek találhatóak. Ezúton szeretném megköszönni az Eurest Étteremüzemeltető Kft. munkatársainak segítségüket és türelmüket, illetve, hogy hozzáférést biztosítottak a vállalat belső anyagaihoz és időt szakítottak arra, hogy kérdéseimre válaszolva dolgozatom elkészüléséhez hozzájáruljanak. 6

6 2. Környezeti ügyek hatása a stratégiai döntésekre 2.1. Szervezet és környezet Egy szervezet nem kizárólag a termékeivel és szolgáltatásaival, illetve az ezekhez kapcsolódó marketingtevékenységgel növelheti eredményességét, hanem sokkal inkább a környezetével kialakított viszonyával. Az a szervezet, melynek törekvéseit a környezete is támogatja, jóval hatékonyabban tud dolgozni, nagyobb sikereket érhet el. 1 Egy szervezet környezete igen sokszínű lehet, és rengeteg olyan szereplője van, melyek adott esetben pozitívan vagy negatívan, de hatással vannak annak tevékenységére (pl. kormányzati szervek, környezetvédő csoportok). Pontosítva a dolgot, figyelembe kell venni egyrészről a piaci környezetet, a befektetői kapcsolatokat, a finanszírozást, a beszerzési lehetőségeket stb. Másrészről pedig a tudományos és technikai környezetet, például az új felfedezések eredményeit, ezek alkalmazhatóságát vagy éppen a berendezések elavultságát. Ezen kívül a szervezetek nem függetleníthetik magukat a társadalmi- és politikai szférától sem, gondoljunk csak például a jogszabályi változásokra. További meghatározó tényező a kulturális környezet is. Ide azok a magatartásformák és viselkedési szabályok tartoznak, melyeket az egyes emberek követnek, s ez által beépülnek a szervezeti kultúrába, struktúrába, a vállalatvezetés gondolkodásmódjába. Ahhoz, hogy egy szervezet tevékenységét megismerje a környezete, és viszont, elengedhetetlen a kommunikáció. Így a médiát is figyelembe kell vennünk egy szervezet környezetének tanulmányozásakor. Fontos azonban megjegyezni, hogy egyik szegmens sem létezik önmagában; egymással kölcsönhatásban állnak, s folyamatosan változnak, így hatásuk is ily módon érvényesül. 2 Dolgozatom további fejezeteiben egy konkrét vállalat, az Eurest Étteremüzemeltető Kft. tevékenységén keresztül fogom bemutatni a környezet hatásait a vállalati döntésekre. A fent leírtakat konkretizálva, a külső környezetet, kapcsolatrendszert így ennek a cégnek a példáján keresztül illusztrálom: Eurest Kft. részvényesek, tulajdonosok 1 Nyárády Gáborné Szeles Péter: Public Relations I. kötet. Budapest: Perfekt Kiadó, p. 2 dr. Tuczai Attiláné felosztása. in: Nyárády Gáborné Szeles Péter: Public Relations I. kötet. Budapest: Perfekt Kiadó, p. 7

7 partnercégek, megbízók alvállalkozók versenytársak az egyes éttermek vendégei kormány önkormányzatok állami szervek (pl. ÁNTSZ, OÉTI) bank média Az itt felsorolt tényezők szabályaikkal, változásaikkal, tevékenységükkel mind befolyásolják egymást, s ezzel együtt az Eurest működését is. Mint említettük, egy szervezet sikeressége nagyban függ a környezet megítélésétől. Ezt többek között a szervezet által kiadott információk határozzák meg. Ebből következik, hogy a környezettel kialakított viszony tudatosan formálható, fejleszthető, mégpedig úgy, hogy azoknak a csoportoknak, melyek a szervezettel lényeges, tartós és kölcsönös kapcsolatban állnak tudatosan szolgáltatunk információkat. A szervezetek azonban nem csak a klasszikus értelemben vett kommunikációs aktivitásaik során (reklám, nyilatkozatok) adnak információt magukról, hanem minden egyes tevékenységükkel. Például a dolgozók felkészültsége, udvariassága az ügyfelekkel szemben, elkötelezettségük a munka és a munkaadó iránt, a vezetők felelősségvállalása, a folyamatok szervezettsége, mind-mind a környezettel kialakított kapcsolat meghatározója. Ezt a felfogást tükrözi napjaink szervezeti kommunikáció értelmezése is, mely Grunig megfogalmazásában így szól: emberek, csoportok vagy szervezetek irányított kommunikációs magatartása, vagyis a kommunikáció menedzselése a szervezet és a közvéleményei között. 3 A szervezeti kommunikáció tehát egy adott szervezet magatartása a környezet vonatkozási keretében; a szervezet tervezett és spontán aktivitásainak összessége. 4 A szervezet magatartása tehát nagyban függ a belső kapcsolatok minőségétől, a vezetők és beosztottak, illetve a dolgozók egymás közötti viszonyától. 3 Nyárády Gáborné Szeles Péter: Public Relations I. kötet. Budapest: Perfekt Kiadó, p. 4 Nyárády Gáborné Szeles Péter: Public Relations I. kötet. Budapest: Perfekt Kiadó, p. 8

8 Az azonban, hogy egy szervezet milyen magatartást tanúsít, hogyan reagál a folyamatos környezeti változásokra, egyáltalán nem elhanyagolható. A szervezetnek három választása van. Lehet inaktív, reaktív és proaktív. A legtágabb mozgásteret egyértelműen a proaktív magatartás engedi a szervezetnek, hiszen ebben az esetben kezdeményező szerepet vállal, ő határozza meg a beszédtémákat és azokat az információkat, melyek a környezet szemléletét befolyásolják. Ez a magatartásforma eredményezheti leginkább a pozitív megítélést. 5 Ezzel összefüggésben beszélhetünk külterjes szervezeti magatartásról is. Azok a cégek, melyek ezt a szellemiséget követik, nyitottak a változásokra, figyelembe veszik a környezet jelzéseit, elvárásait, s ezek nyomására hajlandóak is változtatni tevékenységükön. 6 Összességében tehát elmondható, hogy egy szervezet kommunikációs tevékenysége, melynek segítségével pozitív viszonyt alakíthat ki a környezetével, jelenti egyrészről az információ továbbítását a környezet felé, másrészről pedig a környezet meghatározott csoportjaival való kapcsolattartást és viselkedést Stratégiai döntések és a környezet Szükséges tehát, hogy a környezet és a szervezet között egyfajta szimmetrikus, kétoldalú kommunikáció jöjjön létre. Ez által ismerhetik meg egymást a felek, s ez lehet a siker kulcsa. Grunig szerint a szervezetek azért igyekeznek nyilvánossági munka segítségével érvényesíteni az érdekeiket, mert a környezet egyes szegmenseinek ellenállásába ütköznek (pl. vegyszergyár környezetvédők). Így az érdekérvényesítésre csakis úgy nyílik lehetősége egy szervezetnek, ha bevonja munkájába az érintetteket, kompromisszumokat keres, érdekharmonizációra törekszik az érthetőség, az igazság, az őszinteség és a hitelesség valamint egymás kölcsönös tiszteletben tartásának elveit követve. 7 Mindez persze egy hosszan tartó, folyamatosan működő mechanizmus eredménye, mely a környezet változásainak állandó figyelését követeli meg. A változások monitorozásával építhetők be azok az elemek a szervezet stratégiájába, melyekkel az lépést tud tartani az érdekgazdák elvárásaival, illetve meg tudja előzni a konfliktusokat. A stratégiai tervezés során a célok, a lehetőségek és elvárások felmérése mellett figyelembe kell 5 Nyárády Gáborné Szeles Péter: Public Relations I. kötet. Budapest: Perfekt Kiadó, p. 6 Nyárády Gáborné Szeles Péter: Public Relations I. kötet. Budapest: Perfekt Kiadó, p. 7 Nyárády Gáborné Szeles Péter: Public Relations I. kötet. Budapest: Perfekt Kiadó, p. 9

9 venni ezek hatását a környezetre is, hiszen csak ezek alapján lehet sikeres, hosszú távú előnyöket biztosító alternatívákat kidolgozni. 1. ábra: a PR stratégiai menedzsmentjének folyamatábrája 8 Az ábra a vezetői döntések, az érdekgazdák, illetve a velük kialakított kapcsolat fontosságát és ezek összefüggéseit hangsúlyozza. A menedzsment döntései hatnak a közönségre, és fordítva is. A határozatoknak pedig következményei vannak mindkét fél számára (például egy vállalat hulladékkezelési technológiájának modernizálása jótékonyan hat a környezetre és hozzájárul a pozitív megítéléshez, a jó hírnév kialakulásához). Ez tükrözi korábbi megállapításunkat, mely szerint a szervezet és a környezete kölcsönösen függnek egymástól. A döntéshozóknak figyelembe kell venniük az érdekgazdák elvárásait, kapcsolatba kell velük kerülniük, pontosan a döntések következménye miatt, illetve, hogy elnyerjék a támogatásukat. A közönségnek is szüksége van a szervezetre azért, hogy általa megoldást találjanak problémájukra (például a környezetszennyezés csökkentése). 9 Mindezt tovább fűzve eljutunk Grunig stratégiai menedzsment elméletéhez, mely szerint a cégeknek olyan hosszú távú stratégiát kell kidolgozniuk, amely megvalósítható a környezetben. Ehhez azonban feltétlenül szükséges, hogy a szervezet vezetése ismerje és megértse azokat a csoportokat, akik a környezetet alkotják Nyárády Gáborné Szeles Péter: Public Relations I. kötet. Budapest: Perfekt Kiadó, p. Nyárády Gáborné Szeles Péter: Public Relations I. kötet. Budapest: Perfekt Kiadó, p. 10 Nyárády Gáborné Szeles Péter: Public Relations I. kötet. Budapest: Perfekt Kiadó, p. 10

10 Leginkább az aktív közönséget kell figyelni, hiszen ez a csoport képes legjobban az érdekérvényesítés eszközeivel élni (például petíció beadása, tüntetések szervezése). Amennyiben egy csoport nem tudja a számára káros következményeket elhárítani, illetve az eredmények nem előnyösek, úgy a következményekből ügyet (issue-t) kreálhat, melyekből könnyen válság alakulhat ki. Ezeket megelőzni, illetve kezelni csak kölcsönös kommunikációval lehet. A fent leírtakkal kapcsolatban röviden szót kell ejtenünk az issue menedzsmentről mint a társadalmi ügyek kezelésének komplex eszközéről. Az issue menedzsment feltárja a szervezetek és az érdekgazdák kapcsolatát, valamint azokat a megismerési folyamatokat, amelyek az egyéni véleményformáláshoz, szervezeti döntésekhez és cselekedetekhez vezetnek. 11 Korábban említettük, hogy leginkább az aktív csoportok képesek ügyeket kreálni a számukra nem előnyös szervezeti döntésekből. Ügyről, azaz issue-ról tehát akkor beszélünk, amikor az érdekgazdák által észlelt, illetve elvárt vállalati viselkedés között eltérés van, s ez azonnali, az eltérés megszüntetésére irányuló beavatkozást igényel. Az ellentétek megszüntetésének több módja van. Elképzelhető, hogy elég az is, ha a munkafolyamatokat módosítja, vagy új terméket fejleszt a szervezet. Megoldást jelenthet az is, ha a politikai döntéseivel próbál alkalmazkodni, s tevékenységét ezek alapján módosítja (például fenntartható erdőgazdálkodás politikájával módosulnak a munkafolyamatok, s az egyéni vélemények is). Az eltérések megszüntetésének további módja az elvárások befolyásolása az információk megosztásával. A szervezetek általában e stratégiák kombinációit alkalmazzák. Ahhoz azonban, hogy a szervezetek tisztában legyenek azzal, hogy pontosan milyen megoldásokra van szükség, figyelniük kell a környezetüket. Egy komplex, környezetfigyelő rendszer megléte hozzájárul az érdekgazdákkal kialakított kapcsolatok és a kölcsönös párbeszéd erősítéséhez. A Stratégiai Issue Management Rendszer (SIMS) a környezetkutatás és a társadalmi ügyekre vonatkozó információk elemzésében nyújt segítséget. A szervezeteknek folyamatosan gyűjteniük kell az issue-kra vonatkozó információkat, s ezeket elemezve és értékelve alkothatják meg a megfelelő menedzsment - és kommunikációs akciókat. 12 A következő ábra ezt illusztrálja: 11 Nyárády Gáborné Szeles Péter: Public Relations II. kötet. Budapest: Perfekt Kiadó, p. 12 Nyárády Gáborné Szeles Péter: Public Relations II. kötet. Budapest: Perfekt Kiadó, p. 11

11 2. ábra: SIMS 13 A SIMS segítségével a szervezetek adaptációs képességüket fejleszthetik, s fokozhatják a harmonizációt a környezettel, hiszen a rendszer segít a félreértések és a bizonytalan információk csökkentésében, megszüntetésében. Emellett olyan döntéseket is legitimálhat, melyek bizonyos issue-kat figyelmen kívül hagynak, másokkal kapcsolatban viszont akciókat dolgozhatnak ki. A SIMS különböző formákban jelenhet meg a szervezeteknél (részletesen ld. 1. számú melléklet). Vannak kizárólag a belső ügyek figyelésére és/ vagy kezelésére szakosodott rendszerek, amelyek például az egyes részlegek tevékenységeiben bekövetkezett eltérések okait vizsgálják. A külső ügyekre specializálódott rendszerek a szervezeten kívüli forrásokat figyelik (versenytársakat, jogszabályi változásokat stb.). 14 A fent leírtakat tükrözi Howard Chase (1984) megfogalmazása is az issue menedzsmentről: A hatalommal rendelkező társadalmi erők aggódnak a mérgező hulladékok, az egyenlő esélyek és javak újraelosztása miatt. Hogy elkerüljék a törvényhozói 13 Nyárády Gáborné Szeles Péter: Public Relations II. kötet. Budapest: Perfekt Kiadó, p. 14 Nyárády Gáborné Szeles Péter: Public Relations II. kötet. Budapest: Perfekt Kiadó, p. 12

12 és szabályozói beavatkozást, a termelők és szolgáltatók hidakat építenek a nyilvánosságpolitika fő mozgatói és saját maguk közé. 15 Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a kommunikáció központi szerepet tölt be a szervezet és környezete viszonyában. Ez alakítja ki és tartja fenn az érdekgazdákkal a kapcsolatot, s ez segít a problémák elkerülésében, megoldásában. Kommunikációra tehát minden esetben szükség van, éppúgy a döntések meghozatala előtt, vagy amikor már a közösség formálódik, de még nincs válság, vagy éppen krízis folyamán. A sikeres kommunikáció titka azonban a környezet, illetve a környezetet befolyásoló tényezők folyamatos figyelése. Csak ennek segítségével értheti meg a szervezet a környezetét, ezek alapján tud számolni a változások hatásaival. Az elvárásokat, a bekövetkezett változásokat illetve előrejelzéseket a vállalatnak össze kell vetnie saját céljaival, stratégiájával, értékeivel. Mindezek hozzájárulnak a megfelelő alternatívák kidolgozásához, esetleg politikai döntések megváltoztatásához, a felelős vezetés kialakításához. Mivel azonban a szervezet érdekgazdái különböző elvárásokat támasztanak, s minden igény kielégítésére egyidejűleg természetesen nincs lehetőség, kompromisszumokra van szükség. A kompromisszumok pedig csakis kölcsönös kommunikáció segítségével jöhetnek létre CSR Az eddig leírtakat mintegy kiegészítve röviden szeretnék szólni a vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról, melynek bizonyítása nagyban hozzájárul a pozitív értékítélet kivívásához. A vállalatoknak folyamatosan figyelniük kell a környezeti változásokat, s ezekkel összhangban olyan stratégiát kell kidolgozniuk, melyek meg is valósíthatóak az adott környezetben, s kielégítik az érdekgazdák elvárásait. Ennek kapcsán jelenthetjük ki azt, hogy a szervezeteknek kötelességük lenne a fenntartható fejlődés elveit beépíteni stratégiájukba, hiszen tevékenységüknek hosszú távú gazdasági, - társadalmi, - és környezeti hatásai vannak, s ezek nagymértékben befolyásolják szűkebb, illetve tágabb környezetünket. Az önkéntes felelősségvállalás a hírnév erősödéséhez, a profit növeléséhez vezet, a hosszú távú környezetei, ökológiai és társadalmi előnyökről nem is beszélve. 15 Nyárády Gáborné Szeles Péter: Public Relations II. kötet. Budapest: Perfekt Kiadó, p. 13

13 A CSR olyan üzleti koncepció, mellyel a vállalatok önkéntes alapon társadalmi és környezetvédelmi szempontokat építenek be az üzleti tevékenységükbe és az érdekgazdákkal folytatott kölcsönös kapcsolatokba. 16 A CSR tehát szorosan összekapcsolódik a fenntartható fejlődés gondolatával, a gazdaság, a társadalom és a környezet közötti harmónia megteremtésével. Ennek eléréséhez a vállalatoknak hét alapelvet kell követni: Kölcsönösség (mások szempontjait is figyelembe kell venni a döntésénél) 2. Kritikus gondolkodás elve 3. Nyílt kommunikáció 4. Választás, autonóm döntés lehetősége 5. Tolerancia 6. Átláthatóság, elszámoltathatóság 7. Tisztességes verseny Ez természetesen minden szervezetnek mást és mást jelent. Egy olajipari cégnél első sorban a környezetszennyezés kérdései kerülnek előtérbe, egy közétkeztető cégnél pedig az emberek egészséges táplálkozásának biztosítása és a betegségek kialakulásának megelőzése, a szelektív hulladékgazdálkodás fejlesztése vagy éppen a hazai termékek előnyben részesítése. Mindazonáltal valódi felelős magatartásról csak akkor beszélhetünk, ha ez a viselkedés megjelenik a vállalat által érintett gazdasági, társadalmi és környezeti szférában egyaránt. Hiszen abban az esetben, ha például egy brókercég hatalmas adományokkal támogat egy gyermekétkeztetési alapítványt, de mellette ügyfelei becsapásával jut jövedelemhez, egyáltalán nem beszélhetünk felelős magatartásról. A fentiekben képet kaphattunk tehát arról, hogy mi mindent kell(ene) figyelembe vennie egy szervezetnek a stratégiai döntések meghozatalakor ahhoz, hogy valóban eredményes legyen. A következőkben a fent leírtakat két konkrét példával támasztom alá. Az Eurest Étteremüzemeltető Kft-n keresztül mutatom be, hogy tud egy vállalat a környezeti változásokhoz alkalmazkodni, illetve hogyan tudja beépíteni az elvárásoknak megfelelő elgondolásokat a stratégiájába. 16 Dr. Szeles Péter előadása december 2-án a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karán. 17 Dr. Szeles Péter előadása december 2-án a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karán. 14

14 3. Az Eurest Étteremüzemeltető Kft. Az Eurest Kft óta van jelen a magyar piacon. Anyavállalata, a Compass csoport, világvezető a szerződött étkeztetést bonyolító társaságok között. A vállalat fő tevékenységi területe a munkahelyi és intézményi vendéglátás (kórházi és iskolai étkeztetés), amelynek keretén belül a'la carte önkiszolgáló éttermeket, protokoll éttermeket és büféket is működtetnek. Az Eurestnél közel 1100 fő dolgozik, akik országszerte több mint ötven étteremben szolgálják ki az ügyfeleket. Az Eurest Kft. mint vendéglátással foglalkozó gazdasági társaság tisztában van azzal, mekkora felelősséget jelent naponta mintegy 25 ezer vendég étkezésének biztosítása. Életmódjuk, étkezési szokásaik folyamatosan változnak, ezeket a változásokat vállalatunk szem előtt tartja, ugyanakkor befolyásolni is képes. Az ezzel járó felelősség jegyében alakítjuk ki kínálatunkat, amely egyszerre felel meg a vendégek igényeinek és a korszerű táplálkozási elveknek. Ezen felül több mint 1000 dolgozó munkáltatójaként az alkalmazottainkat érintő döntéseinket úgy hozzuk meg, hogy higiénikus, jól felszerelt, kellemes munkakörnyezetet teremtsünk számukra. 18 A Comprass - csoport 19 Az Eurest Kft. a londoni tőzsdén jegyezett, 1941-ben alapított Comprass-csoport tagja. A világ piacvezető étteremüzemeltető cége jelenleg mintegy 62 országban van jelen, s több tucat márkanéven a vendéglátás valamennyi szegmensében képviselteti magát. Az intézményi vendéglátás mellett a kórházi betegellátásban, a diákétkeztetésben, repülők és repülőterek, pályaudvarok vendéglátásában tevékenykedik. Emellett hadseregek, nagy kitelepülések, nagyszabású rendezvények állandó beszállítója. Sportesemények résztvevőinek kiszolgálásában tapasztalatai egyedülállóak, a évi téli olimpia szállítójaként 3500 sportolót és naponta szurkolót látott vendégül. Autópályák melletti éttermeiben 2002-ben a vállalat csak a brit szigeten 120 millió utazót szolgált ki letöltés ideje: február letöltés ideje: február 5. 15

15 Mindemellett sikeresek a vállalat önálló márkái (Mamma Leone, Caffé Ritazza, Stopgap) is. Ezen kívül számtalan világszerte ismert márkanév alatt üzemeltet a cég franchise rendszerben éttermet (Burger King, Pizza Hut). Munkahelyi vendéglátás 20 Az Eurest Kft. elsősorban nagy irodaházakban, multinacionális vállalatok üzemeiben és üzleteiben biztosítja az ott dolgozók számára az étkezést, akik számos elvárást támasztanak a cég felé. Például széles körű választékot elérhető áron, kellemes és tiszta körülményeket, udvarias kiszolgálást és kényelmes, a munkaidőhöz igazodó nyitvatartást szeretnének. Ezeknek az elvárásoknak az Eurest Kft. megfelel, és további plusz szolgáltatásokat is nyújt, például belépőkártyával való fizetés, munkahelyi meleg étel támogatási rendszer beépítése a működésbe, protokoll feladatok, nagy létszámú rendezvények, konferenciák tervezése, lebonyolítása, vagy akár a tervezéstől az üzemeltetésig a teljes szolgáltatási folyamatban való proaktív együttműködés konyhatechnológiai beruházás. Intézményi vendéglátás 21 Az Eurest Kft. intézményi vendéglátás alatt azon szolgáltatásokat érti, melyek közigazgatási vagy egyéb, nem elsősorban üzleti céllal működő intézmények, hivatalok esetében nyújtanak egyedi és testreszabott megoldásokat az élelmezés és étkeztetés területén. Ide tartozik a kórházak és egyéb egészségügyi intézmények, óvodák, iskolák és felsőoktatási intézmények, valamint szociális intézmények, például idősek otthonának ellátása is. Az Eurest Kft. szolgáltatásai az intézményi vendéglátás területén: Teljes körű és részletes felmérés a főzőkonyha vagy az étkeztetési, élelmezési ellátás más formájának (pl. kiszállítás) jelenlegi állapotáról, hatékonyságáról és költségszintjéről letöltés ideje: február letöltés ideje: február 5. 16

16 Javaslat összeállítása a hatékony üzemeltetés kialakítására: működési költségek csökkentése, továbbá szükség esetén az épületgépészeti és konyhatechnológiai állapot javítására. Az étkeztetés, élelmezés kiadásának megalapozása: szolgáltatási és pénzügyi feltételek, elvárások, folyamatok stb. egyeztetése az intézmények gazdasági vezetőjével (pl. beruházási költségek, a konyhai dolgozók jogfolytonos módon történő átvétele). Egészségügyi intézmények esetében az egyéni tálcás tálalás tejes körűvé tétele. Dietetikai feladatok ellátása és komplex élelmezési és dietetikai számítógépes program installálása. Korszerű és magas színvonalú dolgozói étkeztetés feltételeinek kialakítása. Létesítménygazdálkodás A létesítmény gazdálkodás szemléletünkben igen fontos szerepet tölt be: ügyfeleink költség gazdálkodásában partnerként segítünk az üzemeltetési költségek jelentős csökkentésében és a hatékonyság fenntartásában és növelésében. 22 A szervezet szolgáltatásai kiterjednek mind az úgynevezett Soft FM (irattározás, archiválás, flottamenedzsment, utazásszervezés, őrzés - védés, kertészet, recepciós szolgálat, postai-és futárszolgálat, belső anyagmozgatás, takarítás) mind az úgynevezett Hard FM (műszaki-gépész és villamos üzemeltetés) tevékenységekre. Csak jót és jól minőség a kezdetektől Egy olyan vállalat, mely naponta több tízezer ember ellátásáért felel, nem engedheti meg magának, hogy a minőségbiztosítás terén hiányosságai legyenek. Az Eurest Kft. kiemelt jelentőséget tulajdonít a minőségbiztosításnak, hiszen tevékenységük e fogalom körül forog, mindent ennek vetnek alá. Filozófiájuk egyik sarokköve a minőség, s jó hírüket is a magas színvonalú termékek és szolgáltatások folyamatos biztosításával érték és érik el letöltés ideje: február 5. 17

17 A vállalat tevékenységét a HACCP rendszer előírásainak megfelelően végzi. Ebbe beletartozik a dietetikai és táplálkozás-élettani követelmények figyelembe vétele például az étlapok tervezésénél. A rendszer előírásai érintik továbbá a nyersanyag beszerzésének és tárolásának módját, a berendezések és egyéb konyhai eszközök használatát, tisztítását, fertőtlenítését, a hulladékgyűjtés módjait valamint a munkavédelmi feltételek biztosítását is. Az Eurest szervezeti felépítésében a minőségügyi kérdéseknek kiemelt jelentősége van. Külön osztály foglalkozik a vállalaton belüli termelésirányítással, illetve egy másik a beszállítói kapcsolatokkal. A HACCP elveinek érvényesülése mellett az Eurest kidolgozta saját belső minőségügyi rendszerét is, a JGyGy-t (Jó Gyártási Gyakorlat), mely még inkább garanciát nyújt arra, hogy a fogyasztók elé csakis kiváló minőségű termékek kerüljenek. A belső minőségügyi szabályozás mellett a beszállítói kapcsolatok is kiemelt jelentőséggel bírnak az Eurest minőségbiztosításért vállalt felelősségében. A beszerzési osztály a minőségbiztosítás elsődlegességét szem előtt tartva dolgozta ki Beszállítói Etikai Kódexét, mely a mindenkori iránymutató mind a beszerzés, a munkavállalók és a beszállítók számára. Az Eurest Étteremüzemeltető Kft. beszerzési osztálya több száz beszállító és alvállalkozó közreműködésével biztosítja az egységei, központja, partnerei, ügyfelei és vendégei számára szükséges alap-, és nyersanyagokat, eladási termékeket, gépeketberendezéseket, eszközöket és szolgáltatásokat. A beszerzési csoport feladata olyan beszállító partnerek és alvállalkozók kiválasztása és szerződtetése, amelyek képesek folyamatos jelleggel, megfelelő ár/érték arányban kiváló minőségű termékeket és szolgáltatásokat nyújtani. [.]A kódex célja, hogy felelősséget tudjunk vállalni nemcsak a nálunk dolgozókért, hanem azon partnereinkért is, akik termékeket és szolgáltatásokat szállítanak a vállalatunknak. A Beszerzési Etikai Kódex vállalati értékeink kiterjesztése: egy olyan előírt szint, amelynek teljesítését dolgozóinktól, szállítóinktól és valamennyi alvállalkozónktól elvárjuk. 23 A Beszállítói Etikai Kódex kitér egyébként a beszerzések átlátható és szakszerű kezelésének elvei mellett a versenysemlegesség és az információk bizalmas kezelésének biztosítására is, valamint lefekteti az együttműködés és a kölcsönös előnyökre törekvés szabályait. Mindemellett tiltja a gyermekmunka és kényszermunka alkalmazását és a 23 részlet az Eurest Étteremüzemeltető Kft. Beszerzési Etikai Kódexéből 18

18 hátrányos megkülönböztetést, illetve biztosítja a környezetvédelmi szabályok érvényesülését. Az osztály tehát nem csak a nyersanyagok (food és nonfood jellegű termékek) beszerzésével foglalkozik; hatáskörébe tartozik minden egyéb szolgáltatás (telekommunikáció, IT, hulladékszállítás, irodaszer) is. A fogyasztók közvetlenül az ételek minőségén keresztül alkotnak véleményt az Eurestről (az ár, a kiszolgálás színvonala, az étterem hangulata mellett), így dolgozatom szempontjából most csak a food jellegű termékek minőségbiztosítását részletezem. Az Eurest szállítói között többségben vannak azok, akik állandó, folyamatos kapcsolatban állnak a vállalattal, ám vannak eseti beszállítók is. A cég hatalmas adatbankkal dolgozik, így a szállítók kiválasztásánál, ha például az egyik egységben új igény merül fel valamilyen termékre/ szolgáltatásra, első körben a már meglévő partnereket vizsgálják meg, hogy van-e közöttük olyan, aki alkalmazható-e. A keresés során elsődlegesen azt nézik, hogy az Eurest által támasztott követelményeknek az új termék/szolgáltatás megfelel-e. További fontos szempont természetesen az ár, és a referenciák megléte. A döntés meghozatalakor a logisztikai kérdések sem elhanyagolhatók. Élelmiszer-beszállító keresésénél pedig minden esetben a gyártási hely megtekintésére is sor kerül. Minőségügyi auditot egyébként minden meglévő partnernél tart az Eurest, évente egyszer, előzetesen egyeztetett időpontban, részletes dokumentációt vezetve mindenről. Az auditokon az Eurest beszerzési osztályának munkatársán kívül egy független szakértő is részt vesz. Általában a gyártási és raktározási helyeket tanulmányozzák, de van, ahol a teljes folyamatot figyelik az áru beérkezésétől a kész termék kiszállításáig. Mindezek mellett szúrópróbaszerűen azt is vizsgálják, hogy például mennyi időbe telik a beszállítónak visszahívnia a minőségügyileg alkalmatlan termékeket az Eurest éttermeiből. Azt, hogy az Eurest kiemelt jelentőséget tulajdonít a minőség biztosításának, az is mutatja, hogy partnerei között nincs olyan, aki ne menne át ezeken az auditokon. Az élelmiszer jellegű beszállítókkal egyébként is csak határozott idejű, egy-két éves szerződést köt a vállalat, annak érdekében, hogy állandó versenyhelyzetet tartsanak fenn, s a beszállítók rá legyen kényszerülve a folyamatos innovációra, jó teljesítményre. 19

19 A beszerzési osztály konkrétan nem foglalkozik a rendelésekkel, csupán egy irányelvet határoz meg az egységek részére. Az Engedélyezett Szállítási Lista (ESzL) tartalmazza, hogy pontosan melyik cégtől milyen termékeket lehet rendelni. Ehhez tartozik egy árlista is, e kettő alapján intézi minden étterem önállóan az előjegyzéseit. A rendelésekkel és az áru átvételével kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy ez természetesen az étteremvezető feladata. Minden dolgozó kap azonban HACCP képzést, ezzel elkerülve azt, hogy bárki keze alá kifogásolható termék kerüljön. Az ismeretek megszerzése pedig lehetővé teszi, hogy az egységvezetőn kívül bárki átvehesse az árut, amennyiben erre a vezetőtől engedélyt kap. Az áru átvétele is szigorúan szabályozott keretek között zajlik, ahol az átvevőnek az áru beérkezését követően ellenőriznie kell (érzékszervi vizsgálat, hőmérsékletmérés, súly stb.) hogy az áru megfelelő mennyiségben, időben és minőségileg kifogástalan állapotban érkezett meg. További szempont a csomagolás sértetlensége, szabályszerűsége (kötelező jelölések, magyar nyelvű tájékoztató stb.), illetve, hogy az előírt hőmérséklet biztosítva volt-e a szállítás során. Ezeket természetesen minden esetben dokumentálni kell, ha tapasztaltak eltérést az átvétel folyamán, ha nem. Amennyiben az élelmiszerek biztonságát veszélyeztető kritikus hibázás / mulasztás történik, tehát ha például romlott termék érkezik valamelyik egységbe, úgy a helybeni dokumentálás mellett az egységvezetőnek ezt írásban jeleznie kell a Szállítói Hibabejelentő Íven, s innentől kezdve a beszállítói osztály intézkedik. Minden egyéb, főleg visszatérő problémák esetében (késői szállítás, mennyiségi eltérések) is jeleznie kell az egységvezetőnek a problémát a beszerzési osztály felé, ahonnan minden esetben írásos visszajelzés érkezik a megoldásokat illetően. A fent leírtakból jól kitűnik, hogy az Eurest Kft. igen magas elvárásokat támaszt beszállítói felé, annak érdekében, hogy fogyasztó számára tökéletes szolgáltatásokat, termékeket nyújthasson. Az Etikai Kódex segítségével igyekszik a kölcsönös és tisztességes együttműködést megteremteni, s ezzel biztosítani vendégei számára a magas színvonalú szolgáltatásokat, munkavállalóinak pedig a megfelelő munkakörülményeket. Az Etikai Kódex elvei azonban nem csak a partnercégekre érvényesek, ezekhez mérten végzi az Eurest is tevékenységét. A vállalat partnereit egyenrangú félként kezeli, kéréseit tiszteletben tartja, s törekszik a folyamatos, kétoldali kommunikációra. Mindemellett az Eurest a 4,5 milliárdos volumenével, állandóságot és kiszámíthatóságot je- 20

20 lent partnerei számára. Tőkeerős háttere biztosíték a fizetőképességre, s az Euresttel való együttműködés referenciát is jelent. A következőkben a vállalattal kapcsolatban két esettanulmány segítségével mutatom be a környezeti ügyek befolyásoló erejét a stratégiai döntésekre. 21

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX 6. kiadás 2009 04 08 Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgató

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06/1 AZ ÉLELMEZÉSI ÜZEMRE VONATKOZÓ MUNKAVÉDELMI, ÉRINTÉSVÉDELMI, BALESET- ÉS TŰZVÉDELMI, VALAMINT A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

Szerzők: Belláné Apostol Mária, Vereckei Katalin, Dr. Müller Cecília, Dr. Gömöri Gábor Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási

Szerzők: Belláné Apostol Mária, Vereckei Katalin, Dr. Müller Cecília, Dr. Gömöri Gábor Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerzők: Belláné Apostol Mária, Vereckei Katalin, Dr. Müller Cecília, Dr. Gömöri Gábor Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Az egészség megőrzésének, a betegségek megelőzésnek

Részletesebben

Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen!

Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen! Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 VI. Népegészségügyi Konferencia Budapest, 2015. február 25. Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen! Dr. med.habil Martos Éva

Részletesebben

Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés

Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés beszámoló a szekció munkájáról Czene Zsolt, Vidékfejlesztési Minisztérium Czippán Katalin, Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa Irodája Pannonhalma 2011.09.17.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 214. november 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának munkájáról

Részletesebben

BEVEZETİ. Dr. med. habil. Martos Éva fıigazgató fıorvos ORSZÁGOS ISKOLAI MENZA KÖRKÉP 2008

BEVEZETİ. Dr. med. habil. Martos Éva fıigazgató fıorvos ORSZÁGOS ISKOLAI MENZA KÖRKÉP 2008 ORSZÁGOS ISKOLAI MENZA KÖRKÉP 2008 BEVEZETİ A táplálkozásnak az egészség megırzésében, a betegségek megelızésében kiemelt szerepe van. A hazai halálozási statisztikát vezetı szív- és érrendszeri betegségek

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK Vállalati eszmémykép A sikerhez vezető utunk A vállalat eszményképe az EVVA önképét írja le és utat mutat a szervezet egészének. A vállalati kultúra és a vállalati azonosság

Részletesebben

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: Témafelelős: Kovács Györgyné Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes

Részletesebben

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence MI AZ, AMI ÚJ AZ ISO 9001:2015-BEN ÉS AZ ISO 14001:2015-BEN? ÜZLETORIENTÁLTABB KULCSSZAVAK VEZETŐI KÉPESSÉG ÉS ELKÖTELEZETTSÉG

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció

GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció Megjelenések Mantra Communication 2013. július 11. Kommunikáció Két körben zajlott a kommunikáció június hónapban. Június első hetében sajtóközleményt adtunk ki

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

A KÓRHÁZI FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA

A KÓRHÁZI FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA A KÓRHÁZI FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA FAO / IAEA KUTATÁSI PROGRAM Lőrinczné Táborfi Julianna, Dr. Kovács Viktória Anna Budapest, 20. VI. 2. VÁZLAT A vizsgálat célja A legyengült immunrendszerű betegek

Részletesebben

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőképünk Vezető szerepet kívánunk betölteni a bevonatok területén, mindenkor kiváló minőségű, innovatív és fenntartható megoldásokat kínálunk, amelyekben ügyfeleink

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI Dr. Polereczki Zsolt Prof. Dr. Szakály Zoltán Jasák Helga Debreceni

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 21/1999. (VI. 30.) Kt.sz. rendelete. az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítésdíjakról

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 21/1999. (VI. 30.) Kt.sz. rendelete. az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítésdíjakról Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének 21/1999. (VI. 30.) Kt.sz. rendelete az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítésdíjakról Ercsi Nagyközség Önkormányzat képviselőtestülete a többszörösen

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghető hő- és hangszigetelő ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: Témafelelős: Kovács Györgyné Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Czippán Katalin 2004. június 24. Európai Tanács 1260/1999 rendelete preambuluma: Mivel a Közösség gazdasági és szociális kohézió erősítését

Részletesebben

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások -

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - 1 Államhatalmi

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Megőrzi, ami jó A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Az összefoglaló célja Komplex vállalati dolgozói program bemutatása Mint a vállalati kultúra szerves eleme Az érdeklődés felkeltése

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás

CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás,,marketing, public relations és reklám az egészségügyben'' XV. Országos Konferencia Budapest, 2012. február 16-17. Barát Tamás Főiskolai tanár, a CCO Magazin

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS A compliance szerepe az Állami Számvevőszék tevékenységében Előadó: Dr. Farkasinszki Ildikó szervezési vezető, Állami Számvevőszék Compliance szervezeti integritás A compliance

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Fülemüle projektismertető szakmai délután

Fülemüle projektismertető szakmai délután Fülemüle projektismertető szakmai délután Erdei iskolai programok speciális szükségletű SNI diákokat nevelő oktatási intézmények számára Fecskepalota, 2016. november 14. Víziónk Létrejön Magyarországon

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas Áchim András u. 1. ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. január 1-től Kerpits Miklós EKIF elnök Tóth Tibor Győző igazgató TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának évi munkájáról

Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának évi munkájáról Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának 216. évi munkájáról 1 Szeretném Önöket tájékoztatni a 216.1.1-től eltelt időszakról! Az Oktatási Intézmények Központi Konyhája a 216-os évet a volumenek

Részletesebben

Mielőtt rátérnék a Szolgálat konkrét működésének bemutatására, néhány szakmai szempontot kívánok ismertetni.

Mielőtt rátérnék a Szolgálat konkrét működésének bemutatására, néhány szakmai szempontot kívánok ismertetni. Zelenák József Az NCsSzI Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatának munkája és szakmai módszerei az egy éves működés alapján levonható tapasztalatok és következtetések Minden embert megrendít

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére Tisztelt Képviselők! A szociális igazgatásról és szociális ellátás szabályairól szóló többször módosított 1993. évi III. törvény

Részletesebben

7/3.3 A public relations stratégiai menedzsmentje

7/3.3 A public relations stratégiai menedzsmentje Kommunikációs és PR-stratégia 7/3 A public relations stratégiai menedzsmentje 7/3.3 7/3.3 A public relations stratégiai menedzsmentje Az Amerikai Public Relations Szövetség a public relations tevékenységet

Részletesebben

KÖZÉTKEZTETÉS AZ ÉRINTETTEK SZEMÉVEL SZÜLŐK

KÖZÉTKEZTETÉS AZ ÉRINTETTEK SZEMÉVEL SZÜLŐK KÖZÉTKEZTETÉS AZ ÉRINTETTEK SZEMÉVEL SZÜLŐK Fail Ágnes és Szombathelyi Szilvia Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet KÖZÉTKEZTETÉS KÖZPONTBAN AZ EGÉSZSÉG A NEMZETI CSALÁD ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Delfin Díj 2013 mit tesz a Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet az esélyegyenlőség érdekében? A Fogyatékosügyi Kommunikációs

Részletesebben

6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás. 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai. 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll

6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás. 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai. 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll 1 6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai F&B Features 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll 3. Szállodai vendéglátás költségei F&B Costs

Részletesebben

Mit is jelent a cafeteria?

Mit is jelent a cafeteria? Cafeteria praktikák I. Mit is jelent a cafeteria? A cafeteria elnevezés a kávéház nemzetközi elnevezéséből ered. Képzeljünk el egy olyan kávéházi étlapot, melyen a béren kívüli, dolgozói juttatásokat soroljuk

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október TisztaShow SZAKMAI NAP Budapest, 2016. október 21-22. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon Barta Géza Róbert ügyvezető Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. Csak egy módon indulhatunk

Részletesebben

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management 1 Master of Arts International Hotel (Companies) Management 9. Szállodavállalatok emberi erőforrás gazdálkodás irányítása Cél, az emberi erőforrás gazdálkodás szállodavállalati szintű irányításának áttekintése

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23.

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? dr. Győri Zsuzsanna KÖVET Egyesület 2013. szeptember 19. Bevezető kérdés Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 1 Felelősség a közjóért

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség 2009. évi munkaterve Az alábbiakban foglaljuk össze az elnökség 2009. január 9-10-i ülésén megfogalmazott javaslatokat a Szövetség 2009 évi programjához,

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. a Képviselő-testülethez

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. a Képviselő-testülethez FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: foldesovoda@gmail.com OM azonosító: 030993 Iktatószám:../2015. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben Fejlesztéspolitika az egészségügyben EUREGIO III PROJECT MASTER CLASS PROGRAM 2009. szeptember 2. Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 2007-2013(15) - ~1,8 milliárd euró TÁMOP: 253 millió euró TIOP:

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 1) A fogyasztói és vásárlási magatartás bemutatása. Milyen egyéni tényezők

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről AZ ÜGYFÉLÉLMÉNY SZEREPE AZ AUTÓKERESKEDELEMBEN ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről KIHÍVÁS #1 JELENTŐS VÁLTOZÁS A VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOKBAN! 7,8 1,3 83% NISSAN EUROPE STUDY 2013, WWW.MASHABLE.COM

Részletesebben

Dr. Szuchy Róbert, PhD

Dr. Szuchy Róbert, PhD Az ületi bizalom erősítése Magyarországon a felelős vállalatirányítás fejlesztéséve Budapesti Gazdasági Főiskola Dr. Szuchy Róbert, PhD Társadalmi értékteremtés és felelős vállaltirányítás Budapest, 2012.

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai Értékelés Ennek a kérdőívnek a célja az volt, hogy az EUROKONTAKT projekt munkatársait felvilágosítsa a vidéki vállalkozások szolgáltatási szükségleteiről, azok kielégítettségének szintjéről. A felmérést

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

Rugalmas beszerzés Rugalmatlan piacok

Rugalmas beszerzés Rugalmatlan piacok Rugalmas beszerzés Rugalmatlan piacok MLBKT 14. Logisztikai Kongresszus 2006. November 15-17. Készítette: Zelei János 1 Tartalomjegyzék 1. Hogyan tud a beszerzés hozzájárulni a vállalat sikeréhez? 2. Melyek

Részletesebben

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI. 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI. 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE Tanfolyam képzési időtartama: 2015. január 22-23-24. (30 óra elméleti és

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

MUNKAHELYEK ÉS TECHNOLÓGIÁK ÉPÍTÉSZETE MAI IPARI ÉPÜLETEGYÜTTESEK KOMPLEX MUNKAKÖRNYEZET -TERVEZÉSE

MUNKAHELYEK ÉS TECHNOLÓGIÁK ÉPÍTÉSZETE MAI IPARI ÉPÜLETEGYÜTTESEK KOMPLEX MUNKAKÖRNYEZET -TERVEZÉSE MUNKAHELYEK ÉS TECHNOLÓGIÁK ÉPÍTÉSZETE MAI IPARI ÉPÜLETEGYÜTTESEK KOMPLEX MUNKAKÖRNYEZET -TERVEZÉSE TÉZISFÜZET FODRÓCZY JÓZSEF ÉPÍTÉSZ PTE PMMK BREUER MARCELL DOKTORI ISKOLA - 2012 1 BEVEZETÉS Mint minden

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? Bárczi István a Fenntarthatósági Divízió vezetője 2014. szeptember 23. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÚJABB KAPCSOLÓDÁSI

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

CSR, mint a profitorientált vállalatok közvetlenül nem profitcélú tevékenysége

CSR, mint a profitorientált vállalatok közvetlenül nem profitcélú tevékenysége CSR, mint a profitorientált vállalatok közvetlenül nem profitcélú tevékenysége Putzer Petra, PhD. PTE Közgazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézet CSR történeti fejlődése kezdetben: vállalati

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

A közétkeztetés, mint piaci és stratégiai lehetőség az agrárium számára

A közétkeztetés, mint piaci és stratégiai lehetőség az agrárium számára A közétkeztetés, mint piaci és stratégiai lehetőség az agrárium számára Dr. Oravecz Márton NÉBIH elnök 2016. május 24. A közétkeztetési piac dimenziói és jellemzői Összetett, többszereplős, szerteágazó

Részletesebben

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Hogyan kapcsolható össze a minőségügy a foglalkoztatással? 1. CSR (a cégek társadalmi felelősségvállalása) = szociális és környezeti

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN CÍMŰ KONFERENCIA

VÁLTOZÁSOK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN CÍMŰ KONFERENCIA Közétkeztetési rendelet kapcsán felmerülő táplálkozás-egészségügyi feladatok Barnáné Susa Éva dietetikus okleveles táplálkozástudományi szakember Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032)

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) Kedvezményezett: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium A projekt

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben