PIK Melléklet. 1. Projekttervezés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PIK Melléklet. 1. Projekttervezés"

Átírás

1 PIK Melléklet A Projekt Irányítási Kézikönyv mellékleteibe az egyes projekt menedzsment tagok és külső szakértők feladatleírása, és dokumentum-nyilvántartásával kapcsolatos információk találhatóak, tevékenység szerinti lebontásban. Az egyes fejezetek végén található azon dokumentumok listája, melyek szintén hatással lehetnek az adott folyamatra. 1. Projekttervezés : Koordinátoradminisztrátor: a projektek megvalósításának koordinálása, a partneri együttműködés szervezése és fenntartása, a HEP IH és az irányításban közreműködő szervezetek döntéseinek, állásfoglalásainak és utasításainak megfelelően önállóan irányítja a projekteket, a Társulási Tanács döntései figyelembevételével meghatározza a működés alapelveit előterjesztések, javaslatok megtétele a projektirányító szervezetek, és a TT részére, utasítás, tájékoztató, illetőleg egyéb intézkedés kiadása a társaság dolgozói részére, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a TISZK. szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét, folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezet tevékenységét, munkáját. folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a projekt tevékenységekre bontott megvalósítási és költségvetési ütemtervét a kritikus-út hálót figyelembe véve, közreműködik a feladat és felelősségi mátrix elkészítésében, elvégzi a projekt szakmai vezetését, irányítását, koordinálását, elvégzi a projekt dokumentálását: a dokumentumok elektronikus elkészítését, kezelését, továbbítását irattárba, illetve postázásra, teljesíti a által kiadott egyéb sürgős feladatokat. folyamatosan nyomon követi és aktualizálja: a projektek tevékenységekre bontott megvalósítási és költségvetési ütemtervét, a kritikus-út hálót figyelembe véve, a projektek költségütemezését teljesíti a projektvezető által kiadott egyéb sürgős feladatokat. elvégzi a projekt dokumentálását folyamatosan és teljes körűen: iktat, kezeli az irattárat

2 elkészíti és alkalmazza az irattár rendjét, közreműködik a havi ütemtervek készítésében, a partnerintézményeitől és a fenntartóktól való dokumentumok bekérésében, adatszolgáltatásban, adatok, információk továbbításában, teljesíti a által kiadott egyéb sürgős feladatokat. Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap Havi E-irattár - tevékenységterv (B 5) Emlékeztető Koordinátoradminisztrátor E-irattár projektmenedzsment értekezletről (B 7) Havi szakmai Szakmai vezetők E-irattár beszámoló (PEJ sablon) Havi pénzügyi Gazdasági vezető E-irattár beszámoló (PEJ sablon) Indikátor előrehaladási jelentés (B 17) E-irattár - A Folyamatra ható dokumentumok: Társulási Szerződés Támogatási Szerződés és mellékletei 2. Humán erőforrás kezelése : felelős a projekt végrehajtásában közreműködő vezetők kiválasztásáért, a pénzügyi és szakmai menedzsment biztosításáért, a társaság alkalmazottai felett teljes és kizárólagos formában gyakorolja a munkáltatói jogkört, meghatározza a projektekkel összhangban a TISZK. szervezeti felépítését, a dolgozók feladatkörét és a működés főbb szabályait. közreműködik a humán erőforrás kezelésben: a szakemberek, szolgáltatók kiválasztásában, irányítja, koordinálja, ellenőrzi és a

3 felé visszacsatolja a Pszichológus tanácsadó, a Karrier-tanácsadó, a Fejlesztő pedagógus, a Vállalati gyakorlati képzés szervező és tanácsadó munkáját. Koordinátor-Adminisztrátor: számfejti a béreket, gondoskodik a nettó bérek és a járulékok átutalásáról, a bevallások elkészítéséről és a bérkönyvelés főkönyvi könyvelés dokumentálásáról, felel a munkaügyi nyilvántartások meglétéért és adatainak hitelességéért. folyamatosan végzi a projekt dokumentálását: iktat, irattáraz, nyilvántartásokat vezet: létszámnyilvántartást, szabadság-nyilvántartást, felel ezen dokumentumok hitelességéért. Munkaköri terv Pályázati felhívás Aláírt munka- /megbízási szerződés Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap Munkavállaló Megbízott - Aláírt munkaköri- /feladatleírás Munkavállaló Megbízott Írásbeli tájékoztatás a munkavégzés feltételeiről Képző személy/ szervezet szerződése és mellékletei Továbbképző személy/ szervezet A Folyamatra ható dokumentumok: Támogatási Szerződés és mellékletei

4 3. Szakmai Bizottságok létrehozása : Koordinátor-adminisztrátor: javaslatok megtétele az IT részére, igazolás a teljesítésekről közreműködik: a szakmai bizottságok létrehozásában, a szakmai fejlesztéseket segítő fórumok szervezésében, megvalósításában, előkészíti, irányítja, koordinálja, ellenőrzi a szakmai bizottságok tevékenységét és koordinálja a tartalom szerinti ellenőrzést a projekt szakmai fejlesztésének megvalósítása érdekében, aktívan részt vesz a szakmai bizottságok felkészítő tréningjein és műhelymunkáin. a teljesítési beszámolók alapján (sablon) teljesíti a szakmai bizottsági tagok megbízatási szerződése szerinti átutalásokat, kifizetéseket. közreműködik: a TISZK. által szervezett rendezvények lebonyolításában, a projekt. partnerintézményeitől való dokumentumok bekérésében, adatszolgáltatásban, adatok, információk továbbításában Intézményi felhívás a szakmai bizottságokban való részvételre Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Szakmai vezető Másolatot kap A szakmai bizottságokban elfogadott résztvevők listája Szakmai vezető -

5 Felkérő levelek a bizottságban való részvételre (C 1) Meghívó alakuló ülésre A bizottsági tagok szerződései Szakmai bizottságok ügyrendje Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Szakmai vezető Szakmai vezető Jogi tanácsadó Másolatot kap - - Szakmai bizottságok munkaterve (B 6) Szakmai bizottságok tagjai Szakmai vezető Jegyzőkönyv (B 16) Szakmai bizottságok teljesítési beszámolója (B 11) Teljesítésigazolás (C 2) Szakmai bizottságok elnökei Szakmai vezető Szakmai vezető Gazdasági vezető A Folyamatra ható dokumentumok: Támogatási Szerződés és mellékletei Szakmai bizottságok ügyrendje és munkaterve 4. Projekt monitoring-jelentéskészítés : Feladata: előterjesztések, javaslatok megtétele a projektirányító szervezetek, és a TT részére, a projekt képviselete a Támogató felé: negyedéves előrehaladási jelentések elkészítése és benyújtása, adatszolgáltatás.

6 elkészíti: a PEJ projektre vonatkozó részét (a megvalósult eredményekről beszámolót.), a projekt előrehaladási és a projektfenntartási, időszaki és projektzáró jelentéseket (a pénzügyi mellékletek kivételével), a pénzügyi jelentéssel és dokumentációval összhangban, közreműködik: a PEJ pénzügyi dokumentációjának és a szakmai jelentés összhangjának megteremtésében, a PEJ anyagának betekintésre való továbbításában a monitoring bizottság és a külső testületek számára Koordinátor-adminisztrátor: elkészíti a projekt előrehaladási és a projektfenntartási, időszaki és projektzáró jelentések pénzügyi részeit és a pénzügyi mellékleteket (kifizetési kérelem, számlaösszesítő, számlák és egyéb számviteli bizonylatok, stb.), a szakmai jelentéssel és dokumentációval összhangban, közreműködik a PEJ pénzügyi dokumentációjának és a szakmai jelentés összhangjának megteremtésében, rendszeresen gondoskodik a PEJ pénzügyi részének továbbításáról a külső testületek, irányító, ellenőrző szervek számára, segíti a szakmai előrehaladási jelentés elkészítését. közreműködik a projekt monitoring folyamatában, a jelentéskészítésben; a negyedéves projekt előrehaladási jelentés (PEJ) készítésében, továbbítja a PEJ anyagát betekintésre a bizottságok és testületek számára. Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap KSZ felé Irattár - beterjesztett PEJ Hiánypótlás Irattár - A Folyamatra ható dokumentumok:

7 Támogatási Szerződés TSZ mellékleteként a projektmonitorig jelentéshez kapcsolódó kitöltési útmutatók Társulási Együttműködési Megállapodás Szervezeti és Működési Szabályzat 5. Kommunikációs tevékenység : a munkaszerződésében megállapított feladat- és hatáskörét közvetlenül vagy a társaság szervezetében irányítása alatt álló vezetők és beosztottak útján gyakorolja, a társaság tevékenységét szakmai felelősséggel irányítja. Feladatkörében jelentést, beszámolót, javaslatot, utasítást, tájékoztatót, illetőleg egyéb intézkedést ad ki, a TISZK. és a Társulási Együttműködési Megállapodás szerinti testületek együttműködéséből adódó kommunikációs feladatok ellátását irányítja, kapcsolatot tart a partner intézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel, képviseli a TISZK-t külső szervek, bíróságok és hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben, javaslatokat tesz az Igazgató Tanács részére, támogatja a TISZK. munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét. rendszeresen együttműködik és kapcsolatot tart a TISZK. szervezetén belül, közreműködik: a TISZK. és az iskolaszövetség iskolái közötti kommunikációban, a szervezeten belüli kommunikációban, a kommunikációs szolgáltatásban és a rendezvényszervezésben, a szakmai fejlesztéseket segítő fórumok szervezésében, megvalósításában, a disszeminációban, az eredmények széleskörű terjesztésében. a társaság ügyeiről informálódik, a munkatársaival szorosan együttműködik, közreműködik a kommunikációs szolgáltatásban és a társaság által szervezett rendezvények lebonyolításában, gazdasági munkája során gazdasági ügyekben folyamatosan tartja a kapcsolatot a társaság szerződött partnereivel, különös tekintettel a közbeszerzési jogi szolgáltatóra, kiviteli terv

8 készítőre, lebonyolítóra, kivitelezőre, eszközbeszerzések szállítóira és a könyvvizsgálóra. Koordinátor-adminisztrátor: rendszeresen együttműködik és kapcsolatot tart a TISZK. és a projekt teljes szervezetén belül, közreműködik a Kommunikációs folyamatokban, kommunikációs szolgáltatásokban és a TISZK. által szervezett rendezvények lebonyolításában, kapcsolatot tart a PROJEKT partnerintézményeivel, fenntartókkal, testületekkel, külső közreműködő és irányító szervekkel. Emlékeztető (projektmenedzsment, szakmai bizottságok, üléseiről) Meghívó IT/ TT/ TAT ülésre Jelenléti ív Jegyzőkönyv IT/ TT/ TAT/ FB ülésről Kitöltő/készítő Koordinátoradminisztrátor Koordinátoradminisztrátor Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap idő, illetve az üléseken megjelenő valamennyi képviselő Partnerintézmények igazgatói/ Társulási partnerek/ TAT/ FB tagjai Határozatok tára Feljegyzés az ügyfélszolgálati tevékenységről Koordinátoradminisztrátor Koordinátoradminisztrátor A Folyamatra ható dokumentumok: Támogatási Szerződés Útmutató a nyilvánosságról, tájékoztatásról Arculati kézikönyv Kommunikációs terv Szervezeti és Működési Szabályzat Felügyelő Bizottság ügyrendje Igazgató Tanács ügyrendje

9 6. Minőség irányítási rendszer : felel a minőségirányítási rendszer kidolgozásáért és alkalmazásáért, közreműködik a TISZK. minőségirányítási rendszerének kialakításában, a folyamatok működtetésében, felelős a TISZK. Minőségirányítási Kézikönyv szerinti működtetéséért, felel a minőségirányítási rendszer koordinációs és adminisztrációs feladataiért. közreműködik: a TISZK. minőségbiztosítási rendszerének kialakításában és a folyamatok működtetésében, valamint a teljes TISZK. közös folyamatainak működtetésében, a projekt minőségbiztosítási irányítási rendszerének kialakításában, a. Minőségirányítási Kézikönyvének kialakításában és a folyamatoknak megfelelő projektirányításban, előkészíti, koordinálja, ellenőrzi, visszacsatolja a felnőttképzési akkreditálásra való benyújtáshoz szükséges szakértői munkát. közreműködik a társaság belső szabályzatainak elkészítésében MIR kézikönyv részt vesz a TISZK. minőségirányítási rendszerének kialakításában, a folyamatok megfelelő működtetésében. Koordinátor-adminisztrátor: felel a minőségirányítási rendszer dokumentációinak kezeléséért, frissítéséért. MIR specifikáció MIR beszerzési dokumentáció Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő e-iratár - e-iratár - Másolatot kap

10 Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap idő MKK e-iratár - specifikáció MKK e-iratár - beszerzési dokumentáció Programakkreditációs Partnerintézmények e-iratár Partnerintézmények, Fenntartók dokumentációk Feljegyzések Szakmai vezető Címzettek A Folyamatra ható dokumentumok: Szervezeti és Működési Szabályzat Minőségirányítási rendszer követelmények 7. Szakmai fejlesztés : Felelős: a szakmai fejlesztések projekttervnek megfelelő teljesítéséért, a szakmai bizottságok munkájának biztosításáért. Felelős: a folyamat során előállított szakmai termékek minőségének, szakmai tartalmának, megfelelőségének ellenőrzéséért, illetve a szükséges korrekciók elvégeztetéséért. Kitöltő/készítő Megőrzési Megőrzési Másolatot kap hely idő Szakmai bizottságok Szakmai bizottságok Társulási Tanács feladat- és munkatervei TT határozat Társulási Tanács Társulási Tanács Szakmai bizottságok részletes munkatervei Elfogadott szakmai anyagok Szakmai bizottságok Szakmai bizottságok és külső szakértő Társulási Tanács Társulási Tanács

11 Külső szakértő szervezet beszerzésének dokumentumai Határozatok tára (TT ülésekről) Kitöltő/készítő Megőrzési Megőrzési Másolatot kap hely idő Teljesítési szakmai vezető Társulási Tanács beszámolók Emlékeztetők Meghívók Koordinátoradminisztrátor Résztvevők jelenléti ívek jegyzőkönyvek Beszámolók Termékspecifikáció Külső szakértő Koordinátoradminisztrátor 8. Továbbképzés : felelős a tevékenységek végrehajtásáért, gondoskodik a Központi képzőhely és a Felnőttképzési terv megvalósításának személyi, tárgyi feltételeiről. Felelős: a képzések megszervezéséért és lebonyolításáért, a képzések anyagának szakmai tartalmáért és megfeleléséért, előkészíti, irányítja, koordinálja, ellenőrzi a továbbképzési tematikák kidolgozását a gyakorlati képzést végzők számára, gondoskodik a Központi képzőhely és a Felnőttképzési terv módszertani feltételeiről. Koordinátor-adminisztrátor: felelős a képzések kommunikációs feladatainak megvalósításáért. Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap Igényfelmérés Szakmai vezető

12 Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap Beszerzési dokumentáció Szakmai vezető Továbbképzési tematika Továbbképző szervezet Szakmai vezető Részletes továbbképzési Továbbképző szervezet Szakmai vezető ütemterv Továbbképzés dokumentumai Továbbképző szervezet Szakmai vezető Teljesítésigazolás Szakmai vezető Továbbképző szervezet Belső képzési terv Szakmai vezető

13 9. Belső szabályzatok : Koordinátor-adminisztrátor felel a belső szabályzatok, továbbá a TISZK. működését segítő egyéb szabályzatok, rendelkezések elkészítéséért, azok tartalmának jogszerűségéért, és más belső szabályzatokkal való koherenciájának megteremtéséért felel a dokumentumok aktualizálásáért, felel a saját szakterületüknek / szervezetüknek megfelelően a dokumentumok betartásáért és betartatásáért, valamint a szükséges változtatások jelzéséért, közreműködnek a belső szabályzatok kidolgozásában, felülvizsgálatában. elkészíti a pénzügyi szabályzatokat (Számviteli politika, Számlarend, Pénzkezelési Szabályzat, Eszközök és források értékelési szabályzata, Leltározási szabályzat, Selejtezési szabályzat stb.) felelős a dokumentumok sokszorosításáért és az elosztási listán szereplőkhöz való eljuttatásért Belső szabályzat tervezete Koherencia vizsgálati jelentés Véglegesített belső szabályzat Javaslatok (B15) Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap Jogi tanácsadó Jogi tanácsadó FB TT Jogi tanácsadó, Kitöltők Szakmai vezetők, Fenntartói kapcsolattartók

14 10. Beszerzések : biztosítja a projekt megvalósításához szükséges tárgyi és egyéb feltételeket, jóváhagyja a beszerzések ajánlatkérését és az azokhoz kapcsolódó mellékleteket, felelős a beszerzések engedélyezéséért és a beszállítókkal kötendő szerződésekért. figyelemmel kíséri az üzemelés folyamatosságát és gazdaságosságát, rendelkezik az eszközállomány kihasználásának optimális módjáról. felelős a projekthez kapcsolódó beszerzések megvalósulásáért. felelős a szakmai specifikációk elkészítéséért, megfogalmazza a tevékenységéhez szükséges árajánlatkéréseket, közreműködik az árajánlatkérések kiküldéseiben. feladata a képzőhely eszközbeszerzéséhez kapcsolódóan közbeszerzési eljárások műszaki tartalmához tartozó szakmai háttér meghatározása, eszközspecifikáció, közreműködik a leltározásban. Koordinátor-adminisztrátor: elkészíti a beszerzésekhez kapcsolódó pénzügyi tervet, elkészíti a projekt közvetlen kifizetéseihez szükséges pénzügyi dokumentációt. elkészíti a pénzügyi szabályzatokat (Eszközök és források értékelési szabályzata, Leltározási szabályzat, Selejtezési szabályzat stb.), előkészíti, közreműködik és ellenőrzi, dokumentálja pénzügyileg a TISZK. partnerintézményeinek projektbeli eszközbeszerzéseit és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat. közreműködik a nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésében, folyamatosan tartja a kapcsolatot a társaság szerződött partnereivel, különös tekintettel az eszközbeszerzések szállítóira. elvégzi a projekt dokumentálását folyamatosan és teljes körűen: iktat, irattárat kezel elkészíti a kis értékű tárgyi eszközök vagy fogyóeszközök igénylistáját, és szükség esetén

15 azokat beszerzi. Funkciók szerinti eszközlista Egyeztetett eszközbeszerzési terv Szakmai specifikációtervezet Üzembe helyezés jegyzőkönyve/ használatbavétel műbizonylatai Betanítási ütemterv Megvalósult képzés dokumentációja Kitöltő/készítő Megőrzési hely Másolatot kap Szakmai vezető - Szakmai vezető Közbeszerzési tanácsadó Szakmai vezető - Beszállítók - Betanítást végrehajtók - A FOLYAMATOT SZABÁLYOZÓ EGYÉB DOKUMENTUMOK Támogatási Szerződés Szervezeti és Működési Szabályzat évi C. törvény a számvitelről

16 11. Közbeszerzési eljárás : éves közbeszerzési terv elkészíttetése és leadása, a közbeszerzési dokumentáció jóváhagyása, a közbeszerzést lebonyolító cég felkérése. Előkészítő Munkacsoport: Bíráló Bizottság: folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a projekt közbeszerzési ütemtervét figyelembe véve a kritikus-út hálót, szükség szerint kezdeményezi a projekt közbeszerzési ütemtervének javítását, és közreműködik fejlesztésében, közreműködik a MIR közbeszerzés folyamatában, meghatározza az AF műszaki tartalmat a közbeszerzési eljárásaiban, javaslatot készít a nyertes közbeszerző céggel kötendő szerződés szakmai tartalmára. folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a projektek közbeszerzési ütemtervét a kritikus út-hálót figyelembe véve, szükség szerint kezdeményezi a javítását, és közreműködik fejlesztésében. felelős az éves közbeszerzési terv elkészítéséért, felelős a hirdetmény, felhívás (ajánlati, részvételi, ajánlattételi), a dokumentáció elkészítéséért, a közbeszerzési eljárás lebonyolításáért, az ajánlatok elemzéseséért és értékelésére való előkészítésért. Tagjait az ügyvezető javaslata alapján a Közbeszerzési Bizottság írásban jelöli ki, a TISZK. műszaki munkatársai /műszaki vezetőműszaki ügyintézői közül; elnöki funkcióját a mindenkori ügyvezető által megbízott személy látja el. felelős az ajánlatok elbírálására írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készíteni az ajánlatkérő nevében a Közbeszerzési Bizottság részére. Minden egyes közbeszerzési eljárás előkészítése során háromtagú Bíráló Bizottságot kell létrehozni, tagjait az ügyvezető javaslata alapján a Közbeszerzési Bizottság írásban jelöli ki. A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell

17 készíteni, amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. Közbeszerzési Bizottság: Közbeszerzési tanácsadó: az ajánlatkérőt megillető döntési jogosultsággal a projekt által létrehozott, a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó testület. Öttagú: tagjai az alapító által delegált személy, a, a TISZK. mindenkori Gazdasági vezetője, a TISZK. mindenkori műszaki vezetője Szakmai vezető, valamint a TISZK. Felügyelő Bizottságának egy tagja. A bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a tagok indoklással ellátott javaslatai. A jegyzőkönyv az elhangzottak lényegét, a névszerinti döntést szó szerint tartalmazza. A közbeszerzési eljárás során igénybe vett külső személy, vagy szervezet. (A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés esetében a közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő hivatalos Közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni.) Az ajánlatkérő köteles bevonni hivatalos Közbeszerzési tanácsadót a felhívás és a dokumentáció elkészítésébe, de bevonhatja a bírálóbizottságba is. Éves összesített közbeszerzési terv Közbeszerzési ütemterv Éves statisztikai összegzés Műszaki specifikáció AFhez Pénzügyi- és ütemterv Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap Közbeszerzést bonyolító szervezet Szakmai vezető - Közbeszerzési Szakmai vezető Tanács Szakmai vezető Szakmai vezető Gazdasági vezető Szakmai vezető

18 Ajánlattételi/ részvételi felhívás (C 5) Átvételi elismervény (C 3) Bontási jegyzőkönyv (B 16) Aláírt szerződés a nyertes ajánlattevővel Tájékoztató (hirdetmény) a szerződéskötésről Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap Jogi tanácsadó Szakmai vezető Szakmai vezető Ajánlattevő Ajánlattevő Szerződéstervezet Koordinátoradminisztrátor Ajánlattevők Nyertes ajánlattevő Szakmai vezető Nyertes ajánlattevő A Folyamatra ható dokumentumok: Közbeszerzésről szóló évi CXXIX. törvény Közbeszerzési Szabályzat Támogatási Szerződés mellékleteit képező sablonok (pl. Közbeszerzési ütemterv, a Közbeszerzési ütemterv mintaokmánya, Adatlap a közbeszerzési eljárásról) 12. Részletes Költségterv : közreműködik a részletes pénzforgalmi és költségtervek kialakításában, jóváhagyja a részletes pénzforgalmi és költségterveket. koordinálja a fenntartói részfeladatok elvégzését, elkészíti, folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a projektek részletes pénzforgalmi- és költségütemezését, gondoskodik a részletes pénzforgalmi- és költségtervek betartásáról. közreműködik a részletes pénzforgalmi és költségtervek kialakításában,

19 segíti a kidolgozott és jóváhagyott pénzforgalmi és költségtervek végrehajtását, betartását Egységes pénzforgalmi- és költségterv Projektszintű pénzforgalmi- és költségtervek Fenntartói pénzforgalmi- és költségtervek 13. Költségütemezés nyomon követése : ellenőrzi a folyamat alkalmazását. folyamatosan végzi a nyomon követést, dokumentálja a kifizetéseket, rendszeresen tájékoztatja a Projektmenedzsert a folyamatról, helyzetjelentést készít és szükség esetén beavatkozást kezdeményez. Költségütemezést nyomon követő bizonylatok Helyzet jelentések (B15) Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap Gazdasági vezető, Fenntartó Koordinátoradminisztrátor Gazdasági vezető, Fenntartó Fenntartói kapcsolattartók Fenntartók Fenntartó Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap Gazdasági vezető, Kedvezményezett Koordinátoradminisztrátor Gazdasági vezető Kedvezményezett 14. Szerződéskötés : köteles a részére átadott szerződéstervezeteket

20 megvizsgálni, megvizsgáltatni az alábbi szempontok szerint: a szerződéstervezet a projekt szempontjából megfelelően alá van-e dokumentálva (ajánlatkérések, dokumentáció) a legkedvezőbb ajánlatot tevővel történik-e szerződéskötés a szerződés jogi szempontok szerint megfelelő-e, és megfelelő garanciákat tartalmaz-e a szerződés tartalma megfelelően illeszkedik-e a projekttervben leírtakhoz, a megfelelő szerződéstervezet ellenjegyzése, a nem megfelelő szerződéstervezet kialakításához szükséges egyeztetések, utasítások megtétele Koordinátor-adminisztrátor: elkészíti/ elkészítteti a szerződéstervezetet, közreműködik a szerződéstervezet egyeztetésében, ellenjegyzésre benyújtja a projektvezető felé a szerződéstervezetet. közreműködik a szerződéstervezet kialakításában és az egyeztetésében. A FOLYAMAT EREDMÉNYEKÉNT LÉTREJÖVŐ DOKUMENTUMOK ÉS AZOK Kitöltő/készítő Megőrzési Megőrzési Másolatot kap hely idő Szerződéstervezet Szakmai vezető / Fenntartói kapcsolattartó Javaslatok a szerződéstervezethez (B15) Teljesítésigazolás (C2) Szakmai vezető / Fenntartói kapcsolattartó és Fenntartó, teljesítő

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető,

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető, BELSŐ SZABÁLYZATOK A tevékenységhez tartozó feladatkörök részletezése: Ügyvezető: Menedzser asszisztens: felel a belső szabályzatok, továbbá a Kft. működését segítő egyéb szabályzatok, rendelkezések elkészítéséért,

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzata

Közbeszerzési Szabályzata Abaúj Leader Egyesület Közbeszerzési Szabályzata. sz.. határozata A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése alapján az Abaúj Leader Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Projekt Irányítási Kézikönyv

Projekt Irányítási Kézikönyv Projekt Irányítási Kézikönyv B. Fedőlap C. Tartalomjegyzék CÍM FEDŐLAP TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK JEGYZÉKE ELOSZTÁSI LISTA A PROJEKT IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV TÁRGYA A SZERVEZET TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA SZERVEZETI

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása dr. Uhrin Anna jogász Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés elkészítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u 2012 Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u. 5. 2012.06.01. A projekt címe: Mintaadó és szolgáltató referencia-intézmény Gyömörén Intézmény: Háry László Általános Iskola, 9124 Gyömöre, Rákóczi

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 7/2012. (II.3.) számú rendelete a helyben központosított közbeszerzésről

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 7/2012. (II.3.) számú rendelete a helyben központosított közbeszerzésről LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 7/2012. (II.3.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 7/2012. (II.3.) számú rendelete formailag egységes szerkezetben (2012.06.20.) 2. oldal Lakitelek Önkormányzat

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata A közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól Csengőd Község Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

Hatályos: március 28.

Hatályos: március 28. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. március 28. GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás közbeszerzési eljárásaiban résztvevő

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2006. /III.24./ számú rendelete. a közbeszerzés helyi szabályairól

Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2006. /III.24./ számú rendelete. a közbeszerzés helyi szabályairól Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. /III.24./ számú rendelete a közbeszerzés helyi szabályairól Teskánd Község Önkormányzati Képviselőtestülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja:

A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja: A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja: - A Kbt. előírásai szerint lefolytatott közbeszerzési eljárások során a Társaság Gyula Város Önkormányzata

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA igazgató P.H. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1 A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény közbeszerzési

Részletesebben

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzata közbeszerzés 5. Napirend./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete Központi tér és játszótér kialakítása tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon:

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon: 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Dorog, Város Képviselő-testületének Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ELNÖKÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2009. április 24-i ülésére Tárgy: A Dorogi Városüzemeltetési

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Közbeszerzési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 2 3 Szervezeti egységek tárgyévre vonatkozó beszerzési terv Kutatóközpont közbeszerzési és beszerzési terv terv közzététele, Közbeszerzé si,, Közbeszerzések Tanácsának ajánlata

Részletesebben

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. december 15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési értékhatárt el nem élő beszerzések

Részletesebben

Szent István Egyetem 2/2004.sz. Rektori Utasítás. A Szent István Egyetem Közbeszerzési Szabályzata

Szent István Egyetem 2/2004.sz. Rektori Utasítás. A Szent István Egyetem Közbeszerzési Szabályzata Szent István Egyetem 2/2004.sz. Rektori Utasítás A Szent István Egyetem Közbeszerzési Szabályzata Bevezetés A Közbeszerzésekrôl szóló 2003. évi CXXIX.törvény (a továbbiakban Kbt.) alapján a Szent István

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT. Érvényes: től

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT. Érvényes: től BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. 1-től Jóváhagyva: 2010. Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2010.() határozatával Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2010.() határozatával

Részletesebben

Az R. l. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Az R. l. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (III. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA 1. A szabályzat célja A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6.. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Sásd Város Önkormányzata,

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2011. (V.26.) AK Kt. Határozatával elfogadott Almásfüzitő Község Önkormányzatának

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Családsegítő Alapítvány 8060 Mór Bajcsy Zsilinszky u. 7. EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Családsegítő Alapítvány a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény alapján 104/2013. (XI.14.) VM rendelet

Részletesebben

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2/2006.(I.31.) rendelettel módosított. 10/2004(XI.24.) rendelete. A közbeszerzés szabályairól

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2/2006.(I.31.) rendelettel módosított. 10/2004(XI.24.) rendelete. A közbeszerzés szabályairól Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2/2006.(I.31.) rendelettel módosított 10/2004(XI.24.) rendelete A közbeszerzés szabályairól Nagyhalász település Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A 77/2004. (VI.17.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban Kbt.) 6. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Gombai Polgármesteri Hivatal

Gombai Polgármesteri Hivatal Gombai Polgármesteri Hivatal 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Tel: (29) 433-927 Fax: (29) 433-894 e-mail: hivatal@gomba.hu 271/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat melléklete A közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Zsámbék Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELELŐSSÉGI REND PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA részére a Gubányi Károly Általános Iskola épületeinek energiahatékonysági beruházása tárgyú, Kbt. 115. szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárások

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Műegyetemi Tudományos Műhelyek és Tehetséggondozás Iroda (MTMT) Szervezeti és Működési Szabályzat Elfogadta a BME VIK

Részletesebben

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET Előzmény Az Ajánlatkérő a ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0112 azonosítószámú Egészségügyi alapellátás fejlesztése Ónodon tárgyú projektjében

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01.

Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01. Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01. Tartalomjegyzék I. Rész... 3 Általános rendelkezések... 3 I. A szabályzat célja, alanyi hatálya... 3 II. Az ajánlatkérő jogállása...

Részletesebben

Eseti Közbeszerzési Szabályzat. közbeszerzési eljárás lefolytatására

Eseti Közbeszerzési Szabályzat. közbeszerzési eljárás lefolytatására Eseti Közbeszerzési Szabályzat közbeszerzési eljárás lefolytatására Nyúl Községi Önkormányzat a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése A vizsgálat elsősorban nem a tulajdonos és a hitelezők, hanem a forrást biztosító támogató érdekében történik.

Részletesebben

Kibocsátó képviseletében:

Kibocsátó képviseletében: 2/2016. számú szabályzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. -ban foglalt kötelezettség alapján a közbeszerzési eljárások belső, részletes szabályainak meghatározására

Részletesebben

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010 Borsodszirák, 2010. április 15. TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE...3 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. július 1-től A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata (Módosítással egységes szerkezetben foglalt szöveg. Hatályos 2013. április 25. napjától) Módosításra került a Képviselő-testület 202 /2013.(IV.25.) Kt. számú határozatával. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1)

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4 projektindítás gyakorlati szemmel

TÁMOP 3.1.4 projektindítás gyakorlati szemmel TÁMOP 3.1.4 projektindítás gyakorlati szemmel Bedő Ferenc intézményfejlesztési folyamat szaktanácsadó közoktatási szakértő www.zalai-iskola.hu bedof@enternet.hu Projektindító tájékoztató Célunk a projektek

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGATMAGYARORSZÁGI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sopron SOPRON 2012 Tartalomjegyzék Beszerzések rendjéről szóló szabályzat... 3 I. Általános rendelkezések... 3 1. A szabályzat célja... 3 2.Alapelvek...

Részletesebben

Szerződésmódosítás: Szárazd, Keszőhidegkút, Udvari települések ivóvízminőség-javító pályázatához kapcsolódóan projektmenedzsment feladatok ellátása

Szerződésmódosítás: Szárazd, Keszőhidegkút, Udvari települések ivóvízminőség-javító pályázatához kapcsolódóan projektmenedzsment feladatok ellátása Szerződésmódosítás: Szárazd, Keszőhidegkút, Udvari települések ivóvízminőség-javító pályázatához kapcsolódóan projektmenedzsment feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/49 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

5/2007 (I.24.) rendelete

5/2007 (I.24.) rendelete KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2007 (I.24.) rendelete A közbeszerzés helyben központosításáról Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Közbeszerzésekről szóló 2003.

Részletesebben