PIK Melléklet. 1. Projekttervezés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PIK Melléklet. 1. Projekttervezés"

Átírás

1 PIK Melléklet A Projekt Irányítási Kézikönyv mellékleteibe az egyes projekt menedzsment tagok és külső szakértők feladatleírása, és dokumentum-nyilvántartásával kapcsolatos információk találhatóak, tevékenység szerinti lebontásban. Az egyes fejezetek végén található azon dokumentumok listája, melyek szintén hatással lehetnek az adott folyamatra. 1. Projekttervezés : Koordinátoradminisztrátor: a projektek megvalósításának koordinálása, a partneri együttműködés szervezése és fenntartása, a HEP IH és az irányításban közreműködő szervezetek döntéseinek, állásfoglalásainak és utasításainak megfelelően önállóan irányítja a projekteket, a Társulási Tanács döntései figyelembevételével meghatározza a működés alapelveit előterjesztések, javaslatok megtétele a projektirányító szervezetek, és a TT részére, utasítás, tájékoztató, illetőleg egyéb intézkedés kiadása a társaság dolgozói részére, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a TISZK. szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét, folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezet tevékenységét, munkáját. folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a projekt tevékenységekre bontott megvalósítási és költségvetési ütemtervét a kritikus-út hálót figyelembe véve, közreműködik a feladat és felelősségi mátrix elkészítésében, elvégzi a projekt szakmai vezetését, irányítását, koordinálását, elvégzi a projekt dokumentálását: a dokumentumok elektronikus elkészítését, kezelését, továbbítását irattárba, illetve postázásra, teljesíti a által kiadott egyéb sürgős feladatokat. folyamatosan nyomon követi és aktualizálja: a projektek tevékenységekre bontott megvalósítási és költségvetési ütemtervét, a kritikus-út hálót figyelembe véve, a projektek költségütemezését teljesíti a projektvezető által kiadott egyéb sürgős feladatokat. elvégzi a projekt dokumentálását folyamatosan és teljes körűen: iktat, kezeli az irattárat

2 elkészíti és alkalmazza az irattár rendjét, közreműködik a havi ütemtervek készítésében, a partnerintézményeitől és a fenntartóktól való dokumentumok bekérésében, adatszolgáltatásban, adatok, információk továbbításában, teljesíti a által kiadott egyéb sürgős feladatokat. Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap Havi E-irattár - tevékenységterv (B 5) Emlékeztető Koordinátoradminisztrátor E-irattár projektmenedzsment értekezletről (B 7) Havi szakmai Szakmai vezetők E-irattár beszámoló (PEJ sablon) Havi pénzügyi Gazdasági vezető E-irattár beszámoló (PEJ sablon) Indikátor előrehaladási jelentés (B 17) E-irattár - A Folyamatra ható dokumentumok: Társulási Szerződés Támogatási Szerződés és mellékletei 2. Humán erőforrás kezelése : felelős a projekt végrehajtásában közreműködő vezetők kiválasztásáért, a pénzügyi és szakmai menedzsment biztosításáért, a társaság alkalmazottai felett teljes és kizárólagos formában gyakorolja a munkáltatói jogkört, meghatározza a projektekkel összhangban a TISZK. szervezeti felépítését, a dolgozók feladatkörét és a működés főbb szabályait. közreműködik a humán erőforrás kezelésben: a szakemberek, szolgáltatók kiválasztásában, irányítja, koordinálja, ellenőrzi és a

3 felé visszacsatolja a Pszichológus tanácsadó, a Karrier-tanácsadó, a Fejlesztő pedagógus, a Vállalati gyakorlati képzés szervező és tanácsadó munkáját. Koordinátor-Adminisztrátor: számfejti a béreket, gondoskodik a nettó bérek és a járulékok átutalásáról, a bevallások elkészítéséről és a bérkönyvelés főkönyvi könyvelés dokumentálásáról, felel a munkaügyi nyilvántartások meglétéért és adatainak hitelességéért. folyamatosan végzi a projekt dokumentálását: iktat, irattáraz, nyilvántartásokat vezet: létszámnyilvántartást, szabadság-nyilvántartást, felel ezen dokumentumok hitelességéért. Munkaköri terv Pályázati felhívás Aláírt munka- /megbízási szerződés Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap Munkavállaló Megbízott - Aláírt munkaköri- /feladatleírás Munkavállaló Megbízott Írásbeli tájékoztatás a munkavégzés feltételeiről Képző személy/ szervezet szerződése és mellékletei Továbbképző személy/ szervezet A Folyamatra ható dokumentumok: Támogatási Szerződés és mellékletei

4 3. Szakmai Bizottságok létrehozása : Koordinátor-adminisztrátor: javaslatok megtétele az IT részére, igazolás a teljesítésekről közreműködik: a szakmai bizottságok létrehozásában, a szakmai fejlesztéseket segítő fórumok szervezésében, megvalósításában, előkészíti, irányítja, koordinálja, ellenőrzi a szakmai bizottságok tevékenységét és koordinálja a tartalom szerinti ellenőrzést a projekt szakmai fejlesztésének megvalósítása érdekében, aktívan részt vesz a szakmai bizottságok felkészítő tréningjein és műhelymunkáin. a teljesítési beszámolók alapján (sablon) teljesíti a szakmai bizottsági tagok megbízatási szerződése szerinti átutalásokat, kifizetéseket. közreműködik: a TISZK. által szervezett rendezvények lebonyolításában, a projekt. partnerintézményeitől való dokumentumok bekérésében, adatszolgáltatásban, adatok, információk továbbításában Intézményi felhívás a szakmai bizottságokban való részvételre Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Szakmai vezető Másolatot kap A szakmai bizottságokban elfogadott résztvevők listája Szakmai vezető -

5 Felkérő levelek a bizottságban való részvételre (C 1) Meghívó alakuló ülésre A bizottsági tagok szerződései Szakmai bizottságok ügyrendje Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Szakmai vezető Szakmai vezető Jogi tanácsadó Másolatot kap - - Szakmai bizottságok munkaterve (B 6) Szakmai bizottságok tagjai Szakmai vezető Jegyzőkönyv (B 16) Szakmai bizottságok teljesítési beszámolója (B 11) Teljesítésigazolás (C 2) Szakmai bizottságok elnökei Szakmai vezető Szakmai vezető Gazdasági vezető A Folyamatra ható dokumentumok: Támogatási Szerződés és mellékletei Szakmai bizottságok ügyrendje és munkaterve 4. Projekt monitoring-jelentéskészítés : Feladata: előterjesztések, javaslatok megtétele a projektirányító szervezetek, és a TT részére, a projekt képviselete a Támogató felé: negyedéves előrehaladási jelentések elkészítése és benyújtása, adatszolgáltatás.

6 elkészíti: a PEJ projektre vonatkozó részét (a megvalósult eredményekről beszámolót.), a projekt előrehaladási és a projektfenntartási, időszaki és projektzáró jelentéseket (a pénzügyi mellékletek kivételével), a pénzügyi jelentéssel és dokumentációval összhangban, közreműködik: a PEJ pénzügyi dokumentációjának és a szakmai jelentés összhangjának megteremtésében, a PEJ anyagának betekintésre való továbbításában a monitoring bizottság és a külső testületek számára Koordinátor-adminisztrátor: elkészíti a projekt előrehaladási és a projektfenntartási, időszaki és projektzáró jelentések pénzügyi részeit és a pénzügyi mellékleteket (kifizetési kérelem, számlaösszesítő, számlák és egyéb számviteli bizonylatok, stb.), a szakmai jelentéssel és dokumentációval összhangban, közreműködik a PEJ pénzügyi dokumentációjának és a szakmai jelentés összhangjának megteremtésében, rendszeresen gondoskodik a PEJ pénzügyi részének továbbításáról a külső testületek, irányító, ellenőrző szervek számára, segíti a szakmai előrehaladási jelentés elkészítését. közreműködik a projekt monitoring folyamatában, a jelentéskészítésben; a negyedéves projekt előrehaladási jelentés (PEJ) készítésében, továbbítja a PEJ anyagát betekintésre a bizottságok és testületek számára. Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap KSZ felé Irattár - beterjesztett PEJ Hiánypótlás Irattár - A Folyamatra ható dokumentumok:

7 Támogatási Szerződés TSZ mellékleteként a projektmonitorig jelentéshez kapcsolódó kitöltési útmutatók Társulási Együttműködési Megállapodás Szervezeti és Működési Szabályzat 5. Kommunikációs tevékenység : a munkaszerződésében megállapított feladat- és hatáskörét közvetlenül vagy a társaság szervezetében irányítása alatt álló vezetők és beosztottak útján gyakorolja, a társaság tevékenységét szakmai felelősséggel irányítja. Feladatkörében jelentést, beszámolót, javaslatot, utasítást, tájékoztatót, illetőleg egyéb intézkedést ad ki, a TISZK. és a Társulási Együttműködési Megállapodás szerinti testületek együttműködéséből adódó kommunikációs feladatok ellátását irányítja, kapcsolatot tart a partner intézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel, képviseli a TISZK-t külső szervek, bíróságok és hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben, javaslatokat tesz az Igazgató Tanács részére, támogatja a TISZK. munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét. rendszeresen együttműködik és kapcsolatot tart a TISZK. szervezetén belül, közreműködik: a TISZK. és az iskolaszövetség iskolái közötti kommunikációban, a szervezeten belüli kommunikációban, a kommunikációs szolgáltatásban és a rendezvényszervezésben, a szakmai fejlesztéseket segítő fórumok szervezésében, megvalósításában, a disszeminációban, az eredmények széleskörű terjesztésében. a társaság ügyeiről informálódik, a munkatársaival szorosan együttműködik, közreműködik a kommunikációs szolgáltatásban és a társaság által szervezett rendezvények lebonyolításában, gazdasági munkája során gazdasági ügyekben folyamatosan tartja a kapcsolatot a társaság szerződött partnereivel, különös tekintettel a közbeszerzési jogi szolgáltatóra, kiviteli terv

8 készítőre, lebonyolítóra, kivitelezőre, eszközbeszerzések szállítóira és a könyvvizsgálóra. Koordinátor-adminisztrátor: rendszeresen együttműködik és kapcsolatot tart a TISZK. és a projekt teljes szervezetén belül, közreműködik a Kommunikációs folyamatokban, kommunikációs szolgáltatásokban és a TISZK. által szervezett rendezvények lebonyolításában, kapcsolatot tart a PROJEKT partnerintézményeivel, fenntartókkal, testületekkel, külső közreműködő és irányító szervekkel. Emlékeztető (projektmenedzsment, szakmai bizottságok, üléseiről) Meghívó IT/ TT/ TAT ülésre Jelenléti ív Jegyzőkönyv IT/ TT/ TAT/ FB ülésről Kitöltő/készítő Koordinátoradminisztrátor Koordinátoradminisztrátor Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap idő, illetve az üléseken megjelenő valamennyi képviselő Partnerintézmények igazgatói/ Társulási partnerek/ TAT/ FB tagjai Határozatok tára Feljegyzés az ügyfélszolgálati tevékenységről Koordinátoradminisztrátor Koordinátoradminisztrátor A Folyamatra ható dokumentumok: Támogatási Szerződés Útmutató a nyilvánosságról, tájékoztatásról Arculati kézikönyv Kommunikációs terv Szervezeti és Működési Szabályzat Felügyelő Bizottság ügyrendje Igazgató Tanács ügyrendje

9 6. Minőség irányítási rendszer : felel a minőségirányítási rendszer kidolgozásáért és alkalmazásáért, közreműködik a TISZK. minőségirányítási rendszerének kialakításában, a folyamatok működtetésében, felelős a TISZK. Minőségirányítási Kézikönyv szerinti működtetéséért, felel a minőségirányítási rendszer koordinációs és adminisztrációs feladataiért. közreműködik: a TISZK. minőségbiztosítási rendszerének kialakításában és a folyamatok működtetésében, valamint a teljes TISZK. közös folyamatainak működtetésében, a projekt minőségbiztosítási irányítási rendszerének kialakításában, a. Minőségirányítási Kézikönyvének kialakításában és a folyamatoknak megfelelő projektirányításban, előkészíti, koordinálja, ellenőrzi, visszacsatolja a felnőttképzési akkreditálásra való benyújtáshoz szükséges szakértői munkát. közreműködik a társaság belső szabályzatainak elkészítésében MIR kézikönyv részt vesz a TISZK. minőségirányítási rendszerének kialakításában, a folyamatok megfelelő működtetésében. Koordinátor-adminisztrátor: felel a minőségirányítási rendszer dokumentációinak kezeléséért, frissítéséért. MIR specifikáció MIR beszerzési dokumentáció Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő e-iratár - e-iratár - Másolatot kap

10 Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap idő MKK e-iratár - specifikáció MKK e-iratár - beszerzési dokumentáció Programakkreditációs Partnerintézmények e-iratár Partnerintézmények, Fenntartók dokumentációk Feljegyzések Szakmai vezető Címzettek A Folyamatra ható dokumentumok: Szervezeti és Működési Szabályzat Minőségirányítási rendszer követelmények 7. Szakmai fejlesztés : Felelős: a szakmai fejlesztések projekttervnek megfelelő teljesítéséért, a szakmai bizottságok munkájának biztosításáért. Felelős: a folyamat során előállított szakmai termékek minőségének, szakmai tartalmának, megfelelőségének ellenőrzéséért, illetve a szükséges korrekciók elvégeztetéséért. Kitöltő/készítő Megőrzési Megőrzési Másolatot kap hely idő Szakmai bizottságok Szakmai bizottságok Társulási Tanács feladat- és munkatervei TT határozat Társulási Tanács Társulási Tanács Szakmai bizottságok részletes munkatervei Elfogadott szakmai anyagok Szakmai bizottságok Szakmai bizottságok és külső szakértő Társulási Tanács Társulási Tanács

11 Külső szakértő szervezet beszerzésének dokumentumai Határozatok tára (TT ülésekről) Kitöltő/készítő Megőrzési Megőrzési Másolatot kap hely idő Teljesítési szakmai vezető Társulási Tanács beszámolók Emlékeztetők Meghívók Koordinátoradminisztrátor Résztvevők jelenléti ívek jegyzőkönyvek Beszámolók Termékspecifikáció Külső szakértő Koordinátoradminisztrátor 8. Továbbképzés : felelős a tevékenységek végrehajtásáért, gondoskodik a Központi képzőhely és a Felnőttképzési terv megvalósításának személyi, tárgyi feltételeiről. Felelős: a képzések megszervezéséért és lebonyolításáért, a képzések anyagának szakmai tartalmáért és megfeleléséért, előkészíti, irányítja, koordinálja, ellenőrzi a továbbképzési tematikák kidolgozását a gyakorlati képzést végzők számára, gondoskodik a Központi képzőhely és a Felnőttképzési terv módszertani feltételeiről. Koordinátor-adminisztrátor: felelős a képzések kommunikációs feladatainak megvalósításáért. Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap Igényfelmérés Szakmai vezető

12 Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap Beszerzési dokumentáció Szakmai vezető Továbbképzési tematika Továbbképző szervezet Szakmai vezető Részletes továbbképzési Továbbképző szervezet Szakmai vezető ütemterv Továbbképzés dokumentumai Továbbképző szervezet Szakmai vezető Teljesítésigazolás Szakmai vezető Továbbképző szervezet Belső képzési terv Szakmai vezető

13 9. Belső szabályzatok : Koordinátor-adminisztrátor felel a belső szabályzatok, továbbá a TISZK. működését segítő egyéb szabályzatok, rendelkezések elkészítéséért, azok tartalmának jogszerűségéért, és más belső szabályzatokkal való koherenciájának megteremtéséért felel a dokumentumok aktualizálásáért, felel a saját szakterületüknek / szervezetüknek megfelelően a dokumentumok betartásáért és betartatásáért, valamint a szükséges változtatások jelzéséért, közreműködnek a belső szabályzatok kidolgozásában, felülvizsgálatában. elkészíti a pénzügyi szabályzatokat (Számviteli politika, Számlarend, Pénzkezelési Szabályzat, Eszközök és források értékelési szabályzata, Leltározási szabályzat, Selejtezési szabályzat stb.) felelős a dokumentumok sokszorosításáért és az elosztási listán szereplőkhöz való eljuttatásért Belső szabályzat tervezete Koherencia vizsgálati jelentés Véglegesített belső szabályzat Javaslatok (B15) Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap Jogi tanácsadó Jogi tanácsadó FB TT Jogi tanácsadó, Kitöltők Szakmai vezetők, Fenntartói kapcsolattartók

14 10. Beszerzések : biztosítja a projekt megvalósításához szükséges tárgyi és egyéb feltételeket, jóváhagyja a beszerzések ajánlatkérését és az azokhoz kapcsolódó mellékleteket, felelős a beszerzések engedélyezéséért és a beszállítókkal kötendő szerződésekért. figyelemmel kíséri az üzemelés folyamatosságát és gazdaságosságát, rendelkezik az eszközállomány kihasználásának optimális módjáról. felelős a projekthez kapcsolódó beszerzések megvalósulásáért. felelős a szakmai specifikációk elkészítéséért, megfogalmazza a tevékenységéhez szükséges árajánlatkéréseket, közreműködik az árajánlatkérések kiküldéseiben. feladata a képzőhely eszközbeszerzéséhez kapcsolódóan közbeszerzési eljárások műszaki tartalmához tartozó szakmai háttér meghatározása, eszközspecifikáció, közreműködik a leltározásban. Koordinátor-adminisztrátor: elkészíti a beszerzésekhez kapcsolódó pénzügyi tervet, elkészíti a projekt közvetlen kifizetéseihez szükséges pénzügyi dokumentációt. elkészíti a pénzügyi szabályzatokat (Eszközök és források értékelési szabályzata, Leltározási szabályzat, Selejtezési szabályzat stb.), előkészíti, közreműködik és ellenőrzi, dokumentálja pénzügyileg a TISZK. partnerintézményeinek projektbeli eszközbeszerzéseit és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat. közreműködik a nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésében, folyamatosan tartja a kapcsolatot a társaság szerződött partnereivel, különös tekintettel az eszközbeszerzések szállítóira. elvégzi a projekt dokumentálását folyamatosan és teljes körűen: iktat, irattárat kezel elkészíti a kis értékű tárgyi eszközök vagy fogyóeszközök igénylistáját, és szükség esetén

15 azokat beszerzi. Funkciók szerinti eszközlista Egyeztetett eszközbeszerzési terv Szakmai specifikációtervezet Üzembe helyezés jegyzőkönyve/ használatbavétel műbizonylatai Betanítási ütemterv Megvalósult képzés dokumentációja Kitöltő/készítő Megőrzési hely Másolatot kap Szakmai vezető - Szakmai vezető Közbeszerzési tanácsadó Szakmai vezető - Beszállítók - Betanítást végrehajtók - A FOLYAMATOT SZABÁLYOZÓ EGYÉB DOKUMENTUMOK Támogatási Szerződés Szervezeti és Működési Szabályzat évi C. törvény a számvitelről

16 11. Közbeszerzési eljárás : éves közbeszerzési terv elkészíttetése és leadása, a közbeszerzési dokumentáció jóváhagyása, a közbeszerzést lebonyolító cég felkérése. Előkészítő Munkacsoport: Bíráló Bizottság: folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a projekt közbeszerzési ütemtervét figyelembe véve a kritikus-út hálót, szükség szerint kezdeményezi a projekt közbeszerzési ütemtervének javítását, és közreműködik fejlesztésében, közreműködik a MIR közbeszerzés folyamatában, meghatározza az AF műszaki tartalmat a közbeszerzési eljárásaiban, javaslatot készít a nyertes közbeszerző céggel kötendő szerződés szakmai tartalmára. folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a projektek közbeszerzési ütemtervét a kritikus út-hálót figyelembe véve, szükség szerint kezdeményezi a javítását, és közreműködik fejlesztésében. felelős az éves közbeszerzési terv elkészítéséért, felelős a hirdetmény, felhívás (ajánlati, részvételi, ajánlattételi), a dokumentáció elkészítéséért, a közbeszerzési eljárás lebonyolításáért, az ajánlatok elemzéseséért és értékelésére való előkészítésért. Tagjait az ügyvezető javaslata alapján a Közbeszerzési Bizottság írásban jelöli ki, a TISZK. műszaki munkatársai /műszaki vezetőműszaki ügyintézői közül; elnöki funkcióját a mindenkori ügyvezető által megbízott személy látja el. felelős az ajánlatok elbírálására írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készíteni az ajánlatkérő nevében a Közbeszerzési Bizottság részére. Minden egyes közbeszerzési eljárás előkészítése során háromtagú Bíráló Bizottságot kell létrehozni, tagjait az ügyvezető javaslata alapján a Közbeszerzési Bizottság írásban jelöli ki. A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell

17 készíteni, amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. Közbeszerzési Bizottság: Közbeszerzési tanácsadó: az ajánlatkérőt megillető döntési jogosultsággal a projekt által létrehozott, a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó testület. Öttagú: tagjai az alapító által delegált személy, a, a TISZK. mindenkori Gazdasági vezetője, a TISZK. mindenkori műszaki vezetője Szakmai vezető, valamint a TISZK. Felügyelő Bizottságának egy tagja. A bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a tagok indoklással ellátott javaslatai. A jegyzőkönyv az elhangzottak lényegét, a névszerinti döntést szó szerint tartalmazza. A közbeszerzési eljárás során igénybe vett külső személy, vagy szervezet. (A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés esetében a közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő hivatalos Közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni.) Az ajánlatkérő köteles bevonni hivatalos Közbeszerzési tanácsadót a felhívás és a dokumentáció elkészítésébe, de bevonhatja a bírálóbizottságba is. Éves összesített közbeszerzési terv Közbeszerzési ütemterv Éves statisztikai összegzés Műszaki specifikáció AFhez Pénzügyi- és ütemterv Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap Közbeszerzést bonyolító szervezet Szakmai vezető - Közbeszerzési Szakmai vezető Tanács Szakmai vezető Szakmai vezető Gazdasági vezető Szakmai vezető

18 Ajánlattételi/ részvételi felhívás (C 5) Átvételi elismervény (C 3) Bontási jegyzőkönyv (B 16) Aláírt szerződés a nyertes ajánlattevővel Tájékoztató (hirdetmény) a szerződéskötésről Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap Jogi tanácsadó Szakmai vezető Szakmai vezető Ajánlattevő Ajánlattevő Szerződéstervezet Koordinátoradminisztrátor Ajánlattevők Nyertes ajánlattevő Szakmai vezető Nyertes ajánlattevő A Folyamatra ható dokumentumok: Közbeszerzésről szóló évi CXXIX. törvény Közbeszerzési Szabályzat Támogatási Szerződés mellékleteit képező sablonok (pl. Közbeszerzési ütemterv, a Közbeszerzési ütemterv mintaokmánya, Adatlap a közbeszerzési eljárásról) 12. Részletes Költségterv : közreműködik a részletes pénzforgalmi és költségtervek kialakításában, jóváhagyja a részletes pénzforgalmi és költségterveket. koordinálja a fenntartói részfeladatok elvégzését, elkészíti, folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a projektek részletes pénzforgalmi- és költségütemezését, gondoskodik a részletes pénzforgalmi- és költségtervek betartásáról. közreműködik a részletes pénzforgalmi és költségtervek kialakításában,

19 segíti a kidolgozott és jóváhagyott pénzforgalmi és költségtervek végrehajtását, betartását Egységes pénzforgalmi- és költségterv Projektszintű pénzforgalmi- és költségtervek Fenntartói pénzforgalmi- és költségtervek 13. Költségütemezés nyomon követése : ellenőrzi a folyamat alkalmazását. folyamatosan végzi a nyomon követést, dokumentálja a kifizetéseket, rendszeresen tájékoztatja a Projektmenedzsert a folyamatról, helyzetjelentést készít és szükség esetén beavatkozást kezdeményez. Költségütemezést nyomon követő bizonylatok Helyzet jelentések (B15) Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap Gazdasági vezető, Fenntartó Koordinátoradminisztrátor Gazdasági vezető, Fenntartó Fenntartói kapcsolattartók Fenntartók Fenntartó Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap Gazdasági vezető, Kedvezményezett Koordinátoradminisztrátor Gazdasági vezető Kedvezményezett 14. Szerződéskötés : köteles a részére átadott szerződéstervezeteket

20 megvizsgálni, megvizsgáltatni az alábbi szempontok szerint: a szerződéstervezet a projekt szempontjából megfelelően alá van-e dokumentálva (ajánlatkérések, dokumentáció) a legkedvezőbb ajánlatot tevővel történik-e szerződéskötés a szerződés jogi szempontok szerint megfelelő-e, és megfelelő garanciákat tartalmaz-e a szerződés tartalma megfelelően illeszkedik-e a projekttervben leírtakhoz, a megfelelő szerződéstervezet ellenjegyzése, a nem megfelelő szerződéstervezet kialakításához szükséges egyeztetések, utasítások megtétele Koordinátor-adminisztrátor: elkészíti/ elkészítteti a szerződéstervezetet, közreműködik a szerződéstervezet egyeztetésében, ellenjegyzésre benyújtja a projektvezető felé a szerződéstervezetet. közreműködik a szerződéstervezet kialakításában és az egyeztetésében. A FOLYAMAT EREDMÉNYEKÉNT LÉTREJÖVŐ DOKUMENTUMOK ÉS AZOK Kitöltő/készítő Megőrzési Megőrzési Másolatot kap hely idő Szerződéstervezet Szakmai vezető / Fenntartói kapcsolattartó Javaslatok a szerződéstervezethez (B15) Teljesítésigazolás (C2) Szakmai vezető / Fenntartói kapcsolattartó és Fenntartó, teljesítő

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető,

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető, BELSŐ SZABÁLYZATOK A tevékenységhez tartozó feladatkörök részletezése: Ügyvezető: Menedzser asszisztens: felel a belső szabályzatok, továbbá a Kft. működését segítő egyéb szabályzatok, rendelkezések elkészítéséért,

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

Projekt Irányítási Kézikönyv

Projekt Irányítási Kézikönyv Projekt Irányítási Kézikönyv B. Fedőlap C. Tartalomjegyzék CÍM FEDŐLAP TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK JEGYZÉKE ELOSZTÁSI LISTA A PROJEKT IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV TÁRGYA A SZERVEZET TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA SZERVEZETI

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása dr. Uhrin Anna jogász Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól Csengőd Község Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2006. /III.24./ számú rendelete. a közbeszerzés helyi szabályairól

Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2006. /III.24./ számú rendelete. a közbeszerzés helyi szabályairól Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. /III.24./ számú rendelete a közbeszerzés helyi szabályairól Teskánd Község Önkormányzati Képviselőtestülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja:

A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja: A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja: - A Kbt. előírásai szerint lefolytatott közbeszerzési eljárások során a Társaság Gyula Város Önkormányzata

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata A közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzata közbeszerzés 5. Napirend./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete Központi tér és játszótér kialakítása tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2011. (V.26.) AK Kt. Határozatával elfogadott Almásfüzitő Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

5/2007 (I.24.) rendelete

5/2007 (I.24.) rendelete KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2007 (I.24.) rendelete A közbeszerzés helyben központosításáról Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Közbeszerzésekről szóló 2003.

Részletesebben

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010 Borsodszirák, 2010. április 15. TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE...3 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA 1. A szabályzat célja A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6.. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Sásd Város Önkormányzata,

Részletesebben

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Zsámbék Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Családsegítő Alapítvány 8060 Mór Bajcsy Zsilinszky u. 7. EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Családsegítő Alapítvány a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény alapján 104/2013. (XI.14.) VM rendelet

Részletesebben

Kibocsátó képviseletében:

Kibocsátó képviseletében: 2/2016. számú szabályzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. -ban foglalt kötelezettség alapján a közbeszerzési eljárások belső, részletes szabályainak meghatározására

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01.

Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01. Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01. Tartalomjegyzék I. Rész... 3 Általános rendelkezések... 3 I. A szabályzat célja, alanyi hatálya... 3 II. Az ajánlatkérő jogállása...

Részletesebben

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya Szabályzat Kiskunhalas, Hősök tere 2. szám alatti Kiskunhalasi Református Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET Előzmény Az Ajánlatkérő a ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0112 azonosítószámú Egészségügyi alapellátás fejlesztése Ónodon tárgyú projektjében

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. Közbeszerzési Szabályzata

Heves Megyei Önkormányzat. Közbeszerzési Szabályzata 35 Heves Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata 36 HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Heves Megye Közgyűlése a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén. Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája

Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén. Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája Foglalkoztatási Hivatal helye, szerepe az intézményrendszerben Jelentéstételi

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4 projektindítás gyakorlati szemmel

TÁMOP 3.1.4 projektindítás gyakorlati szemmel TÁMOP 3.1.4 projektindítás gyakorlati szemmel Bedő Ferenc intézményfejlesztési folyamat szaktanácsadó közoktatási szakértő www.zalai-iskola.hu bedof@enternet.hu Projektindító tájékoztató Célunk a projektek

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1)

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése A vizsgálat elsősorban nem a tulajdonos és a hitelezők, hanem a forrást biztosító támogató érdekében történik.

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata (Módosítással egységes szerkezetben foglalt szöveg. Hatályos 2013. április 25. napjától) Módosításra került a Képviselő-testület 202 /2013.(IV.25.) Kt. számú határozatával. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 1. sz. melléklet előkészítés gyűjtés, koordinálás, Beszerzési Terv Szervezeti egységvezető Műszaki osztályvezető Igények

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától ÖNKORMÁNYZATA 1/9. oldal /2015. (X..) SZ. HATÁROZATA A KÖZBESZERZÉSI ILL. BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat I. Bevezetés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körűnyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE VIAD ORO K ÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI T ANÁCSADÓ ÉS S ZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 B ALATONFÜRED, V AJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 AROP. PALYAZAT@ YAHOO. COM DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

Részletesebben

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától 1/7. oldal Alcsútdoboz Település Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR SZAK- ÉS SZÉPIRODALMI SZERZŐK ÉS KIADÓK REPROGRÁFIAI EGYESÜLETE /MASZRE/ Szervezeti és Működési Szabályzat

MAGYAR SZAK- ÉS SZÉPIRODALMI SZERZŐK ÉS KIADÓK REPROGRÁFIAI EGYESÜLETE /MASZRE/ Szervezeti és Működési Szabályzat MAGYAR SZAK- ÉS SZÉPIRODALMI SZERZŐK ÉS KIADÓK REPROGRÁFIAI EGYESÜLETE /MASZRE/ Szervezeti és Működési Szabályzat A MASZRE megalakulása A MASZRE az 1989. évi II. törvény alapján jött létre azzal a céllal,

Részletesebben

A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA

A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzések szabályairól szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. -ának megfelelően a közbeszerzési feladatok végrehajtása

Részletesebben

52 343 01 - Közbeszerzési referens - 2012.

52 343 01 - Közbeszerzési referens - 2012. Modulszám Modulnév Kompetencia típus Kompetencia tartalom 10848-12 A közbeszerzés alapjai Megállapítja az ajánlatkérői minőség fennálló voltát 10848-12 A közbeszerzés alapjai Azonosítja a közbeszerzés

Részletesebben

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az új Szabályzatról az érintetteket tájékoztassa. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT K Ö ZBESZERZÉSI S ZABÁLYZA TA

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az új Szabályzatról az érintetteket tájékoztassa. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT K Ö ZBESZERZÉSI S ZABÁLYZA TA 53/2009. (IV. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti Közbeszerzési Szabályzatát,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület (2463 Tordas, Erdőmajor 1/a) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN TORDAS, PETŐFI U. 6. SZÁM ALATTI 92. HRSZ-Ú INGATLANON MEGLÉVŐ

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ SIMONTORNYA VÁROS, PÁLFA KÖZSÉG ÉS TOLNANÉMEDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAI BIZTONSÁGOS IVÓVÍZELLÁTÁSI TÁRSULÁSA 7081 Simontornya, Szt. István k. u. 1. Tel., Fax: 74/585-929, 74/586-922 simontornya@t-online.hu

Részletesebben

197/2010. (XI. 18.) MÖK

197/2010. (XI. 18.) MÖK 197/2010. (XI. 18.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti Közbeszerzési Szabályzatát,

Részletesebben

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER Szám: 9666-1/2006. TERVEZET /2006. ( ) ICSSZEM r e n d e l e t e a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi

Részletesebben

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (III. 5.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (III. 5.) sz. határozata K I V O N A T a képviselő-testület 2015. március 5-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (III. 5.) sz. határozata Komló Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével Újfehértó Város

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS SZABÁLYTALANSÁGI OKOK TÁMOP-2.3.6 PROJEKTINDÍTÓ NAP

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS SZABÁLYTALANSÁGI OKOK TÁMOP-2.3.6 PROJEKTINDÍTÓ NAP HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS SZABÁLYTALANSÁGI OKOK TÁMOP-2.3.6 PROJEKTINDÍTÓ NAP Jogszabályi háttér 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 547/2013. (XII. 30.) Kormányrendelet az egységes működési kézikönyvről (EMK)

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készült a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján Készítette: Csabaszabadi Község Önkormányzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben