Az intézmény működéséhez kapcsolódó pénzügyi-gazdasági, szakmai és egyéb iratok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az intézmény működéséhez kapcsolódó pénzügyi-gazdasági, szakmai és egyéb iratok"

Átírás

1 /KH/2011. (V. 30.) 3. mellékletének M/4. melléklete Az intézmény működéséhez kapcsolódó pénzügyi-gazdasági, szakmai és egyéb iratok Iktatási szám Megnevezés Őrzési idő/év Vezetési igazgatási és személyi ügyek Statisztika 1999/2000-es tanévtől 2010/2011-es tanévig Alapító okirat eredeti példány nem selejtezhető Intézményi konyha működési engedélye nem selejtezhető Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek Gyár Úti iktatókönyv nem selejtezhető iktatókönyv nem selejtezhető tól iktatókönyv nem selejtezhető 1971., 197. iktatókönyv nem selejtezhető iktatókönyv nem selejtezhető től iktatókönyv nem selejtezhető Bartók iktatókönyv nem selejtezhető iktatókönyv nem selejtezhető iktatókönyv nem selejtezhető iktatókönyv nem selejtezhető iktatókönyv nem selejtezhető Bem 1982., iktatókönyv nem selejtezhető iktatókönyv nem selejtezhető Személyzeti, bér és munkaügy Változó bérek: 1994; Munkából való távolmaradás: 1994; Napló: helyettesítési napló től ig 0 Teljesítménymutató : Munkaidő nyilvántartás: Belső szabályzatok Továbbképzési terv: Továbbképzési program: IMIP véleményezés a szülői munkaközösség és az iskolaszék 10 részéről Iskolai házirend IMIP vezetői értékelő lapok június évi igazgató választás igazgatói pályázatai nem selejtezhető Közalkalmazotti szabályzat

2 2 Kollektív szerződés SZMSZ SZMSZ március munkapéldány 10 IMIP IMIP munkapéldány 10 IMIP elemzés nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve IMIP önértékelő lapok 2008/ IMIP társértékelő lapok 2008/ IMIP vezetői értékelés 2008/ IMIP önértékelő lapok 2009/ IMIP társértékelő lapok 2009/ IMIP vezetői értékelés 2009/ IMIP önértékelő lapok 2010/ IMIP társértékelő lapok 2010/ IMIP vezetői értékelés 2010/ IMIP IMIP IMIP IMIP pedagógus teljesítményértékelés szempontjai A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítmény 10 értékelési szabályzata IMIP IMIP elemzés és értékelés nevelőtestületi értekezleten /2007. IMIP elemzés és értékelés nevelőtestületi értekezleten /2009. Tűzvédelmi utasítás Irattári terv Pedagógiai Program Alapító okirat módosítás nem selejtezhető Alapító okirat módosításokkal egybefoglalt szövege nem selejtezhető Alapító okirat módosítás nem selejtezhető Alapító okirat módosítás nem selejtezhető Házirend Iskolai házirend Kollektív szerződés Tűzvédelmi szabályzat Tanulók testi épségét biztosító iskolai megelőző szabályzatok Iratkezelési szabályzat Tűzvédelmi szabályzat Közalkalmazotti szabályzat Általános iskolai házirend Kollektív szerződés Pedagógiai Program SZMSZ szervezeti és működési szabályzat

3 3 Iskolai sportköri működési szabályzat Különös közzétételi lista SZMSZ Intézmény létesítés, átszervezés, fejlesztés A Gyári Iskola és a Bartók Béla Általános Iskola összevonásáról nem selejtezhető szóló VB határozat Intézmény összevonásáról szóló VB rendelet melléklete nem selejtezhető Munkatervek, jelentések, statisztikák Javaslat a Hétes telepen élők életkörülményének javítását célzó intézkedési terv elfogadásáról 200. Ózd város óvodáinak és középiskoláinak statisztikai mutatói Közoktatási kistérségi intézkedési terv Beszámoló az osztályfőnöki munkaközösség tevékenységéről Ózd város fenntartásában működő általános és középiskolák statisztikai adatai Városi közoktatási adatok Ózd város statisztikai adatai az általános iskolákról és középiskolákról FIT-jelentés fenntartói jelentés FIT-jelentés iskolai jelentés Iskola egészségügy munkaterve Tanév végi beszámoló - napközi 2009/2010. Tanév végi beszámoló osztályfőnöki munkaközösség 2009/2010. Alsós munkaközösségi beszámoló 2010/2011. félév Napközis munkaközösségi beszámoló 2010/2011. félév Alsós munkaközösség munkaterve 2010/2011. Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 2010/2011. Alsós munkaközösség év végi beszámolója 2009/2010. Magyar munkaközösség év végi beszámolója 2009/2010. Ének-zene munkaközösség év végi beszámolója 2009/2010. Iskolai könyvtár munkaközösség év végi beszámolója 2009/2010. FIT-jelentés Kompetencia mérés telephelyi kérdőív IMIP partnerelégedettségi kérdőívek 2009/2010. Kockázat értékelés Továbbképzési tervek Bem Úti Általános Iskola és Óvoda könyvtár fejlesztési ütemtervének megvalósulása Statisztika Ózd Város pályázatairól 2006/2007. Iskolai jelentés 4. évfolyam méréséről Kockázat értékelés Eszköz és felszerelés fejlesztési ütemterv Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve Magyar munkaközösség munkaterve 2007.

4 4 Intézményi munkaterv 200/2006. Tanévnyitó értekezlet jegyzőkönyv 200/2006. Tanévnyitó értekezlet jegyzőkönyv 2007/2008. Tanév végi beszámoló jegyzőkönyv 2008/2009. Tanév végi beszámoló jegyzőkönyv 2009/2010. Félévi értékelő értekezlet 2007/2008. Félévi értékelő értekezlet 2009/2010. Tanév végi értekezlet 2006/2007. Félévi értékelő értekezlet 2008/2009. Félévi értékelő értekezlet 2010/2011. Félévi értékelő értekezlet 200/2006. Tanévnyitó értekezlet 2006/2007. Félévi értekezlet 2006/2007. Tanévnyitó értekezlet 200/2006. Tanévnyitó értekezlet 2009/2010. Tanévnyitó értekezlet 2010/2011. Éves munkatervek 2006/2007. DÖK Éves munkatervek 2007/2008. DÖK Éves munkatervek 2008/2009. DÖK Éves munkatervek 2009/2010. DÖK Éves munkatervek 2010/2011. DÖK Tanév végi beszámolók 2006/2007. DÖK Tanév végi beszámolók 2007/2008. DÖK Tanév végi beszámolók 2008/2009. DÖK Tanév végi beszámolók 2009/2010. DÖK Napközis munkaközösség munkaterve 2009/2010. Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 2009/2010. Alsó tagozatos munkaközösség munkaterve 2009/2010. Ének-zene munkaközösség munkaterve 2009/2010. Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 2007/2008. Alsó tagozatos munkaközösség munkaterve 2007/2008. Ének-zene munkaközösség munkaterve 2007/2008. Magyar munkaközösség munkaterve 2007/2008. Esélyegyenlőségi terv 2007/2008. Szakmai ellenőrzés Szakértői jelentés a Bem Úti Általános Iskola és Óvoda 10 törvényességi ellenőrzéséről Belső ellenőrzési jegyzőkönyv Szakértői jelentés a Pedagógiai Program felülvizsgálatáról 10 Szakértői összegzés a Bem Úti Iskola felzárkóztató 10 hátránykompenzáló tevékenységéről Szakértői jelentés az iskola Pedagógiai Programjának 10 megvalósulásáról 2001.

5 Pályázatok Sió-Iskolatáska pályázat anyaga Teljesítmény motivációs pályázat Pályázat diákönkormányzatot segítő pedagógus vezető megbízására Éld át a mozgás örömét! pályázat Sport teljes dokumentációja TÁMOP /1011-es pályázat anyaga Nevelési oktatási ügyek Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók Törzslapok: 2006/2007-től 2010/2011-ig Naplók - Naplók : osztálynapló 2006/2007-es tanévtől 2010/2011-es tanévig - Naplók: csoportnapló 2006/2007-es tanévtől 2010/2011-es tanévig - Naplók: szakköri napló 2006/2007-es tanévtől 2010/2011-es tanévig - Naplók: SNI forgalmi napló 2007/2008-ról 2010/2011-es tanév - Naplók: SNI fejlesztési terv 2007/2008-ról 2010/2011-es tanév - Naplók: SNI egyéni fejlesztési napló 2007/2008-ról 2010/2011-es tanévig - Napló: munkanapló 2008/2009-től 2010/2011-ig Felvétel, átvétel Érkezett-távozott tanulók adatai (füzet) hótól Érkezett-távozott tanulók adatai (füzet) Érkezett-távozott tanulók adatai (füzet) hótól Pedagógiai szakszolgáltatás Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok - Szakértői vélemények 2006/ Vélemények, visszajelzése felülvizsgálatról 2006/ Pszichológiai vélemények ( Nevelési Tanácsadó) 2006/ Felülvizsgálati kérelmek 2007/2008-tól 2010/2011-ig - Szakértői vélemények 2007/2008-tól 2009/2010-ig - Visszajelzések felülvizsgálatról 2007/2008-tól 2009/2010-ig - BTMN Nevelési Tanácsadó pszichológiai véleményei 2008/2009- től 2010/2011-ig - Szakvélemények, orvosi igazolások az első osztályosok beiskolázásához Vizsgajegyzőkönyvek - Osztályozó-, javítóvizsgák jegyzőkönyvei 2006/2007-es tanévtől 2010/2011-es tanévig Nem szakrendszerű oktatás 2009/2010. első félév 6. évfolyam értékelő lapok

6 6 Nem szakrendszerű oktatás 2009/2010. első félév. évfolyam értékelő lapok Nem szakrendszerű oktatás 2010/2011. első félév 6. évfolyam értékelő lapok Nem szakrendszerű oktatás 2010/2011. első félév. évfolyam értékelő lapok Gyermek- és ifjúságvédelem Felmentési határozatok: magántanulók 2008/2009-es tanévtől /2011-es tanévig Tankönyvelszámolás 2006/2007-től 2010/2011-ig Szülői kérvények, nyilatkozatok Szülői kérvények az évfolyam megismétlésére 200/2006-es tanévtől a 2009/2010-es tanévig Szülői kérvények a 16. életévüket betöltött tanulók iskolába járásának engedélyezésére 2010/2011 Szülői nyilatkozatok: TAJ szám 2006/2007-től 2010/2011-ig Szülői nyilatkozatok: Roma felzárkóztató program 2006/2007-től 2010/2011-ig Szülői nyilatkozatok: Tűz, - és balesetvédelem 2006/2007-től 2010/2011-ig Szülői nyilatkozatok: ének-zene tagozat 2006/2007-től 2010/2011-ig Tantárgyfelosztás Tantárgyfelosztás: alsó, felső tagozat 2006/2007-től 2010/2011-ig Továbbtanulás Adatlapok 2006/2007-től 2010/2011-ig Felvételi jelentkezési lapok 2006/2007-től 2010/2011-ig Központi írásbeli felvételi jelentkezési lapok 2006/2007-től 2010/2011-ig Határozatok középiskolai felvételről, elutasításról 2006/2007-től 2010/2011-ig Tanulók fegyelmi és kártérítési ügye Jegyzőkönyv Varga Margaréta fegyelmi tárgyalásáról Kisértékű TE nyilvántartó lapok Munkaruha nyilvántartó lapok Szakleltárok TE leltár : Gazdasági ügyek Gondnoki dokumentumok

7 7 Épülettartozék (füzet): 2 db Selejtezési jegyzőkönyvek 22-2/1984. sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 22-3/198. sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 22-2/1986. sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 22-2/1987. sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 22-2/1988. sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 21-4/1989. sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 21-2/l991. sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 21-2/1994. sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 97-3/1997. sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 97-2/1997. sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 83/2001 sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 83-1/2001. sz. Tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve 62/2003. sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 62-1/2004. sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 62-2/2004. sz. Tárgyi neszközök selejtezési jegyzőkönyve 49-3/2007. sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 42-1/2007. sz. Épület tartozék selejtezési jegyzőkönyve 49-/2007. sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 42-1/2008. sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 42-2/2008. sz. Épülettartozék selejtezési jegyzőkönyve 38-/2009. sz. O -ra leírt gép, berendezés jegyzőkönyve 38-7/2009. sz. Épülettartozék selejtezési jegyzőkönyve 38-6/2009. sz. O -ra leírt számítástechnika selejtezési jk. 38-4/2009. sz. készletek selejtezési jegyzőkönyve 38-2/2009. sz. készletek selejtezési jegyzőkönyve 3-2/2011. sz. Épület tartozék selejtezés jegyzőkönyve 3-/2011 sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve Tárgyi eszközök nyilvántartás Vagyonkimutatás: Havi jelentés változó munkabér kimutatás - jelentés a munkából való távolmaradásról - beteglapok fénymásolata - beteglapok átvételi elismervénye Közbeszerzés: Üres nyomtatványok Ellenőrzési napló 1 db Mulasztási és haladási napló 2 db Helyettesítési napló 4 db

8 8 Rövid távú közfoglalkoztatás I., II., Hosszú távú közfoglalkoztatás I. Útravaló TSZ-UK-2008/ UK-0268/ / UK OFA Berki Edina alkalmazása TSZ-UK 2009/ TSZ-UK 2009/ TSZ-UK 2010/ UK 2010/ OKI Berki Edina alkalmazása Első osztályosok beiratkozása (füzet+beíratási napló) 1993/ / / / / / / Postai küldemények feladókönyve folyamatos Anyag leltár: Rovat elszámolási ív Diákigazolvány igénylés:

9 9 Pályázatok: 1 db mappa Teljes iktatás: Szerződések (közüzemi): 1 db mappa Tűzvédelem: 1 db mappa Út a munkához program teljes anyaga Menza dokumentumok Havi élelem zárás jelentés a havi élelem felhasználásról - létszámösszesítő ív - pénzfeladást igazoló feladóvevények - étkezők nyilvántartó ívei (nevelők és technikai dolgozók, kihordás és vendégebéd, napközis csoportok, iskolaotthon, ebédlősök, hátralékos, túlfizetéses ívek) - térítési díj kategória és támogatottság (GYVT, nevelői étk. hozzájárulás) szerinti listák - egyenleg kivetítő - megrendelők (Körzeti Földhivatal, SPAL Kft., Esély Gondozóház, Ózdszolg KHT.) - szociális étkeztetés (1-4. Idősek Klubja) megrendelők, havi összesítők, számlakérők, átutalásos számla másolata jelentés a havi élelem felhasználásról - létszámösszesítő ív - pénzfeladást igazoló feladóvevények - étkezők nyilvántartó ívei (nevelők és technikai dolgozók, kihordás és vendégebéd, napközis csoportok, iskolaotthon, ebédlősök, hátralékos, túlfizetéses ívek) - térítési díj kategória és támogatottság (GYVT, nevelői étk. hozzájárulás) szerinti listák - egyenleg kivetítő - megrendelők (Városi Tűzoltóság, SPAL Kft., Esély Gondozóház, Ózdszolg KHT., Városi Könyvtár) - szociális étkeztetés (1-4. Idősek Klubja) megrendelők, havi összesítők, számlakérők, átutalásos számla másolata jelentés a havi élelem felhasználásról - létszámösszesítő ív - pénzfeladást igazoló feladóvevények - étkezők nyilvántartó ívei (nevelők és technikai dolgozók, kihordás és vendégebéd, napközis csoportok, iskolaotthon, ebédlősök, hátralékos, túlfizetéses ívek) - térítési díj kategória és támogatottság (GYVT, nevelői étk.

10 hozzájárulás) szerinti listák - egyenleg kivetítő - megrendelők (Városi Tűzoltóság, Városi Könyvtár) - szociális étkeztetés (1-4. Idősek Klubja) megrendelők, havi összesítők, számlakérők, átutalásos számla másolata jelentés a havi élelem felhasználásról - létszámösszesítő ív - pénzfeladást igazoló feladóvevények - étkezők nyilvántartó ívei (nevelők és technikai dolgozók, kihordás és vendégebéd, napközis csoportok, iskolaotthon, ebédlősök, nyári gyermekétkeztetés, hátralékos, túlfizetéses ívek) - térítési díj kategória és támogatottság (GYVT, nevelői étk. hozzájárulás) szerinti listák - megrendelők (Városi Tűzoltóság, Kíváncsi Fáncsi Alapítvány) - szociális étkeztetés (Kézenfogva Gondozóház) megrendelők, havi összesítők, számlakérők, átutalásos számla másolata jelentés a havi élelem felhasználásról - létszámösszesítő ív - pénzfeladást igazoló feladóvevények - étkezők nyilvántartó ívei (nevelők és technikai dolgozók, kihordás és vendégebéd, napközis csoportok, iskolaotthon, ebédlősök, nyári gyermekétkeztetés, hátralékos, túlfizetéses ívek) - térítési díj kategória és támogatottság (GYVT, nevelői étk. hozzájárulás) szerinti listák - megrendelők (Városi Tűzoltóság, Kíváncsi Fáncsi Alapítvány, SZIKSZI) - szociális étkeztetés (Kézenfogva Gondozóház) megrendelők, havi összesítők, számlakérők, átutalásos számla másolata jelentés a havi élelem felhasználásról - létszámösszesítő ív - pénzfeladást igazoló feladóvevények - étkezők nyilvántartó ívei (nevelők és technikai dolgozók, kihordás és vendégebéd, napközis csoportok, iskolaotthon, ebédlősök, nyári gyermekétkeztetés, hátralékos, túlfizetéses ívek) - térítési díj kategória és támogatottság (GYVT, nevelői étk. hozzájárulás) szerinti listák - megrendelők (Városi Tűzoltóság, Kíváncsi Fáncsi Alapítvány) 10

11 11 - szociális étkeztetés (Kézenfogva Gondozóház) megrendelők, havi összesítők, számlakérők, átutalásos számla másolata Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Határozatok 2006/ / / / /2011. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők nyilvántartása 2007/2008. tanévtől folyamatos Térítési díj kategória megállapításához szükséges szülői nyilatkozatok 2006/2007. tanévtől a 2010/2011. tanévig Készpénzfizetési számla/harmadpéldány Számítógéppel nyomtatott JCC sorszámtól (kelt: ) - JCC sorszámig (kelt: ) Napi létszám jelentések től folyamatos (2 db) Pénzfeladás nyilvántartás hótól folyamatos (3 db füzet) Szerződések (étkezésről) - NoiSoft Bt. Karbantartási szerződések ( től folyamatos) - Nyilatkozat ételhulladék szállításáról (Szedő Tamás) + ajánlás től folyamatos - Kézenfogva Gondozóház től folyamatos + módosítások, nyári kiegészítések - Vállalkozási szerződés élelmiszer hulladék gyűjtésére, szállítására (Mendler Biogas Kft ) - Kíváncsi Fánki Közhasznú Alapítvány ( )

12 12 Tájékoztatók, statisztikák 2006-tól - Létszámadatok élelem bevételének és kiadásának tervezéséhez - Tervezett élelem bevétel és kiadás - Önköltség számítás Adatok étkezési hozzájárulás átkönyveléséhez - Várható bevételek - Október 01-i statisztikák - Normatíva igénylések, módosítások, elszámolások - Étkezési felmérések Fizetési felszólítás től folyamatos Étkezési hozzájárulás - Átvételi elismervény januártól folyamatos - Havi jelentés januártól folyamatos - Megrendelők (Lé Chéque Déjeuner) - Számla fénymásolatok Nyári gyermekétkeztetés 2007-től, folyamatos - Elszámolás P. H. felé - Névsor - Számla fénymásolata Iskola alma nyilvántartás - nyilvántartó lapok - átvételi elismervények - számla másolatok TÁMOP program - hatósági szerződés, módosítása Munkaügyi Központtal - 3 fő alkalmazási papírok (Millerné Csonka Adrienn, Putnoki Anita, Ruszó Károly) - havi elszámolások

13 hóig - havi számlák - kivételezési bizonylatok - napi létszámok - zárások - év végi zárás havi számlák - kivételezési bizonylatok - napi létszámok - zárások - év végi zárás havi számlák - kivételezési bizonylatok - napi létszámok - zárások - év végi zárás havi számlák - kivételezési bizonylatok - napi létszámok - zárások - év végi zárás havi számlák - kivételezési bizonylatok - napi létszámok - zárások - év végi zárás havi számlák - kivételezési bizonylatok - napi létszámok - zárások Konyha dokumentumok Élelmezési anyag kiszab. És kivételezési bizonylat II től folyamatos

14 14 Tisztítószer elszámolás hótól ig Gondnokságra beküldött számlák nyilvántartása havi jelenléti ívek - személyenkénti szabadság nyilvántartási lapok - szabadság engedélyek, - helyettesítési napló Analitikus nyilvántartás napközi kis értékű tárgyi eszköz Munkaruha kartonok től folyamatos Balesetvédelmi oktatás Munkavédelmi oktatási napló től folyamatos Munkabaleset védelmi napló (üres) Működési engedély Panaszkönyv (üres) Étterem ellenőrzési napló tól folyamatos HACCP nyilvántartás Ételminta vételi nyilvántartó füzet hótól Étlapok hótól

15 1 Bem Úti Általános Iskola Anyakönyvek 1979/ / / / / /8 1981/ / / / / / / / / /9 199/ / / / / / / / / / / / / / /2010 Megszűnt anyakönyvek 2004/2/3 2004/2/4 200/2/3 200/2006/2/3 200/3/3 200/1/3 200/2006/3/3 2006/1/4 Bartók Béla Általános Iskola Anyakönyvek 192/3 193/4

16 16 194/ 19/6 196/7 197/8 198/9 199/ / / / / /6 196/ / / / / / / / / /7 197/ / / /79 Gyártelepi Általános Iskola 192/3 193/4 194/ 19/6 196/7 177/8 198/9 199/ / / / / /6 196/ / / / / / / /73

17 / /7 197/ / / / /80 Törzskönyv 1917/18 Ózdi gyári elemi Iskola hatodik évfolyamát végzett tanulók --/1972. Az ózdi társulati iskola 1960/ /6 Általános iskolai törzskönyv 197/ /80 Törzskönyv 19/6-196/60 Gyári Általános iskolai törzskönyv 1970/ /7 Gyári Általános iskolai törzskönyv 197/ /80 Bartók Általános iskolai törzskönyv 1980/ /8 Bartók Általános iskolai törzskönyv 1970/ /7 Bartók Általános iskolai törzskönyv 198/ /90 Törzskönyv 196/ /70 Bartók Általános iskolai törzskönyv 1980/ /8 Gyári Általános iskolai törzskönyv Törzskönyv 196/ /70 Gyári Törzskönyv 196/ /70 Gyári Általános iskolai törzskönyv 1982/83. Anyakönyvek 1923/27 Ózdi gyári elemi Iskola 1927/ /38 Római Katolikus Elemi Népi Iskola 1936/37 R.M.S.T. Vasmű Rt. Ózd Gyártelepi elemi Népiskola első fiú osztálya Fiúiskola 1937/38 Ózdi Gyártelepi fiú osztály 1938/39 Ózd Gyártelepi társulati elemi 1. vegyes osztály 1939/40 Ózd Gyártelepi társulati népiskola 1938/39 R.M.S.T. Vasmű Rt. Ózd Kőaljai társulati elemi népiskola I. vegyes osztály 1937/ /47 Ózdi Római Katolikus Polgári Fiúiskola 1940/41 Ózdi Kőaljai társulati elemi népiskola 1941/42 Ózdi Gyári társulati VIII. leányosztály 1942/43Ózd Római Katolikus Iskola Polgári Leány 1942/43 R.M.S.T.Vasmű Rt. Ózd Kőaljai társulati elemi népiskola I. osztályosok 1943/44 Ózdi társulati elemi népiskola fiú osztály 1944/4 Ózdi Gyártelepi elemi Iskola

18 /44 Ózdi Római Katolikus Polgári Lányiskola 1944/4 Ózdi Katolikus Polgári Lányiskola 1943/44 Ózdi Római Katolikus Polgári Fiúiskola 1944/4 Ózdi Római Katolikus Polgári Fiúiskola 194/46 Ózd Gyártelepi R.M.S.T. társulati népiskola 194/46 Ózdi Római Katolikus Polgári Leányiskola 194/46 Ózdi Római Katolikus Polgári Fiúiskola 194/46 Ózdi Római Katolikus Polgári Fiú Magániskola 1946/47 Ózdi Római Katolikus Leány Parasztdolgozó Polgári Iskola Tanfolyam 1946/47 Ózdi Fiú Római Katolikus Általános Iskola 1946/47 Ózdi Római Katolikus Polgári Leányiskola Dolgozók Iskolája 1946/47 R.M.S.T. Ózd Gyártelepi Társulati Általános Iskola 1948/49 Ózd I. kerületi Bartók Béla úti Állami + magánvizsgázók 1946/47 Ózd Római Katolikus Polgári Fiúiskola 1946/47 Ózdi Általános lány római katolikus iskola 1946/47 Ózdi Római Katolikus Általános Leányiskola 1946/47 Ózdi Római Katolikus Polgári Leányiskola Dolgozók Polgári Iskolája 4.o. 1947/48 Ózdi Római katolikus Polgári Leányiskola Dolgozók Polgári Iskolája 3.o. 1947/48 Ózdi Római katolikus Polgári Leányiskola Dolgozók Polgári Iskolája 4.o. 1948/49Ózdi Felnőtt Dolgozók Polgári Iskolája 4.o. 1947/48 Ózdi Gyártelepi Társulati Általános iskola 1947/48 Ózdi Római Katolikus Általános Leányiskola 1947/48 Ózdi Római katolikus Általános Fiúiskola 1947/48 Ózdi Római Katolikus Általános Iskola 1949/0 Gyártelepi Állami Általános Iskola 190/1 Ózd I. ker. Bartók Béla úti Általános Iskola 190/1 Gyártelepi Állami Ált. Iskola 191/2 Ózd Bartók Béla Úti Állami Általános Iskola 191/2 Ózd Gyártelepi Állami Általános Iskola Felvételi naplók: Gyári Iskola: 1938/ / /44 194/ /46 190/19 19/6 197/8 198/9 199/60

19 /66 Bartók Iskola: 194/ 196/7 197/8 199/ / /62 Egyéb dokumentumok: április Leltári napló- Gyári Iskola 190/2 Alrovat elszámolási napló Gyári Iskola 199/ /84 tanulónyilvántartás 1966/67 tanulónyilvántartókönyv Gyári Iskola 1949 Rovatos pénztári napló Gyári Iskola 1949 Anyagszámadás Gyári Iskola 1948 Rovatos pénztár napló Bartók Iskola 192 Rovatos pénztár napló Bartók Iskola évi ügyiratok vegyes tartalom- Bartók Iskola 191. Személyi 1-től 271-ig Gyári Iskola 191. vegyes tartalom 301-től 896-ig Gyári Iskola 192. vegyes tartalom 1-től 478-ig Gyári Iskola 193. vegyes tartalom 161-től 97-ig Gyári Iskola 194. vegyes tartalom 1-től 823-ig Gyári Iskola 19. vegyes tartalom 1-től 836-ig Gyári Iskola 196. vegyes tartalom 1-től 49-ig gyári Iskola 197. vegyes tartalom ig Gyári Iskola 198. vegyes tartalom 1-től 78-ig Gyári Iskola 199. vegyes tartalom 1-től 398-ig Gyári Iskola vegyes tartalom 1-től 634-ig Gyári Iskola vegyes tartalom 1-től 398-ig Gyári Iskola vegyes tartalom 1-től 334-ig Gyári Iskola 1964/6 selejtezési jegyzőkönyvek Gyári iskola 196. vegyes tartalom 1-től 4-ig Gyári Iskola vegyes tartalom 1-től- 7-ig Gyári Iskola vegyes tartalom 3-tól-470-ig Gyári Iskola vegyes tartalom 1-től 312-ig Gyári Iskola vegyes tartalom 316-tól Gyári Iskola vegyes tartalom 16-tól 28-ig Gyári Iskola vegyes tartalom 270-től 330-ig Gyári Iskola vegyes tartalom 23-től 286-ig Gyári iskola Felnőttek osztályozó vizsgái Alaprajz- Gyári Iskola Gyári Iskola jegyzőkönyvek

20 20 Bizonyítványok 2010/ /3 osztály 1 db ¼ osztály 13 db 2/1 osztály 18 db 2/2 osztály 1 db 2/3 osztály 18 db 3/1 osztály 20 db 3/2 osztály 19 db 3/3 osztály 18 db 4/1 osztály 16 db 4/2 osztály 18 db 4/3 osztály 19 db /1 osztály 1 db /2 osztály 17 db /3 osztály 23 db 6/1 osztály 17 db 6/2 osztály 2 db 7/1 osztály 16 db 7/2 osztály 18 db 7/3 osztály 21 db 8/1 osztály 14 db 8/2 osztály 23 db Szigorú számadású nyomtatványok Megnevezés Sorszámtól sorszámig Használatbavétel időtartama Intézményi sorszám Bevételi pénztárbizonylat Anyagkiadási bizonylat Készpénzfizetési számlatömb Készlet kivételezési bizonylat

21 21 Készlet átadás-átvételi biz Azonnali felhaszn.besz.készlet Kiadási pénztárbizonylat Élelmezési anyag kiszab.kivét Készpénzfizetési számla AC7E-X AC7E-X AC7E-X AC7E-X Készlet kivételezési biz / / Kiadási pénztárbizonylat Élelmez.anyag kiszab.kivét

22 Kiadási pénztárbizonylat Készlet kivételezési biz Készpénzfizetési számla Élelmezési.anyag.kiszab.kivét Szigorú számadású nyomtatvány - 8.o. Törzslap Szigorú számadású nyomtatvány 4.o Törzslap

M U N K A T E R VE 2009.

M U N K A T E R VE 2009. Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, 2007. Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi u. 1-3. Tel.:

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015 TANÉV

Munkaterv 2014/2015 TANÉV Munkaterv 2014/2015 TANÉV Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola Szabó Éva TARTALOM oldalszám I. AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE VONATKOZÓ 3 MUNKATERVI FELADATOK 1. Az egész intézményi működés

Részletesebben

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20.

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. MUNKATERV 2014/2015-ös tanév TANÍTANI ANNYI, MINT MEGMUTATNI A LEHETŐSÉGET. TANULNI ANNYI, MINT ÉLNI A LEHETŐSÉGGEL.

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

A Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve

A Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve A Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve a 2014/2015. tanévre OM azonosító: 031241 Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 25. Elfogadta: a nevelőtestület 2014. augusztus 29-i ülése

Részletesebben

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola. és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011 2012.

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola. és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011 2012. Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2011-12. tanév Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011 2012. Készítette: Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Zimándy Ignác

Részletesebben

OM azonosítója: 038 402 MUNKATERVE A 2010/2011. TANÉVRE

OM azonosítója: 038 402 MUNKATERVE A 2010/2011. TANÉVRE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM azonosítója: 038 402 MUNKATERVE A 2010/2011. TANÉVRE

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONT Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2014-2015 PÉCS Késmárki Tiborné TARTALOM ig. I. Intézményi adatok

Részletesebben

Munkaterv DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2014/2015. tanév. Készítette: Kovácsné Lébényi Klára intézményvezető

Munkaterv DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2014/2015. tanév. Készítette: Kovácsné Lébényi Klára intézményvezető DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Munkaterv 2014/2015. tanév Készítette: Kovácsné Lébényi Klára intézményvezető Az iskolai munkatervet a nevelőtestület elfogadta 2014.09.30-án. 1 I. Jogszabályi

Részletesebben

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013.

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013. Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2012 13. tanév Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013. Készítette: Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2012

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10.

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE OM azonosító: 035646 Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. 1 Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3 2. Dolgozói

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014. tanév

Munkaterv. 2013/2014. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. tel: 06/74-471-127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu Munkaterv 2013/2014.

Részletesebben

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. MUNKATERV NEVELÉSI ÉV 1 Az intézmény adatai: Telefonszám: 46/ 317-285 e-mail: sajoker.ovi@gmail.com Az intézmény

Részletesebben

Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2013-2014. tanévi munkaterve

Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2013-2014. tanévi munkaterve Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2013-2014. tanévi munkaterve 2013. szeptember Tartalomjegyzék 1. Be... 3 2. Helyzetelemzés... 4 2.1. Az osztályok és az osztálylétszámok...

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 201244. PÁLHÁZA Vásártér utca 13. sz.

Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 201244. PÁLHÁZA Vásártér utca 13. sz. Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 201244 PÁLHÁZA Vásártér utca 13. sz. MUNKATERV a 2014/2015-ös tanévre Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 052004

Részletesebben

A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008.

A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. Jóváhagyta: Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestületének Oktatási, Kulturális

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

M U N K A T E R V EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. 2014-2015. t a n é v

M U N K A T E R V EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. 2014-2015. t a n é v EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM M U N K A T E R V 2014-2015. t a n é v Érvényes: Véleményezte: Nyilvánosságra hozatal helye: 2014-15-ös tanév a nevelőtestület,

Részletesebben

Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata

Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata A Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata Készítette: az iskola igazgatója Hatálybalépés időpontja: 2013. szeptember 1. Felülvizsgálati időpont: 2016. augusztus 31.

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon M U N K A T E R V E a 2009/2010-es tanévre

Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon M U N K A T E R V E a 2009/2010-es tanévre Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon M U N K A T E R V E a 2009/2010-es tanévre Mexikói úti tagozat 1145 Budapest, Mexikói út 60 Csillagház tagozat

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D :

M E G H Í V Ó N A P I R E N D : SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG SÁRVÁR, 9600, VÁRKERÜLET 2-3 M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzata Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2012. szeptember 13-án, csütörtökön 13.30 órai kezdettel

Részletesebben

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015.

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. Tartalom 1. Helyzetelemzés... 4 A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok... 4 Tartalmi szabályozók... 4 Kerettantervek:...

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év - - 1 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail:

Részletesebben

A Tátra Téri Általános Iskola. Budapest, 1204 Tátra tér 1. OM: 035165 M U N K A T E R V E. a 2014/2015-es tanévre

A Tátra Téri Általános Iskola. Budapest, 1204 Tátra tér 1. OM: 035165 M U N K A T E R V E. a 2014/2015-es tanévre A Tátra Téri Általános Iskola Budapest, 1204 Tátra tér 1. OM: 035165 M U N K A T E R V E a 2014/2015-es tanévre Elfogadva a tantestület által 2014. szeptember 16-án. Készítette: Forgács Anna igazgató Tartalomjegyzék:

Részletesebben

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 2011/2012. tanév MUNKATERVE

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 2011/2012. tanév MUNKATERVE KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 2011/2012. tanév MUNKATERVE - 1 -. A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik, hogyan

Részletesebben