Az intézmény működéséhez kapcsolódó pénzügyi-gazdasági, szakmai és egyéb iratok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az intézmény működéséhez kapcsolódó pénzügyi-gazdasági, szakmai és egyéb iratok"

Átírás

1 /KH/2011. (V. 30.) 3. mellékletének M/4. melléklete Az intézmény működéséhez kapcsolódó pénzügyi-gazdasági, szakmai és egyéb iratok Iktatási szám Megnevezés Őrzési idő/év Vezetési igazgatási és személyi ügyek Statisztika 1999/2000-es tanévtől 2010/2011-es tanévig Alapító okirat eredeti példány nem selejtezhető Intézményi konyha működési engedélye nem selejtezhető Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek Gyár Úti iktatókönyv nem selejtezhető iktatókönyv nem selejtezhető tól iktatókönyv nem selejtezhető 1971., 197. iktatókönyv nem selejtezhető iktatókönyv nem selejtezhető től iktatókönyv nem selejtezhető Bartók iktatókönyv nem selejtezhető iktatókönyv nem selejtezhető iktatókönyv nem selejtezhető iktatókönyv nem selejtezhető iktatókönyv nem selejtezhető Bem 1982., iktatókönyv nem selejtezhető iktatókönyv nem selejtezhető Személyzeti, bér és munkaügy Változó bérek: 1994; Munkából való távolmaradás: 1994; Napló: helyettesítési napló től ig 0 Teljesítménymutató : Munkaidő nyilvántartás: Belső szabályzatok Továbbképzési terv: Továbbképzési program: IMIP véleményezés a szülői munkaközösség és az iskolaszék 10 részéről Iskolai házirend IMIP vezetői értékelő lapok június évi igazgató választás igazgatói pályázatai nem selejtezhető Közalkalmazotti szabályzat

2 2 Kollektív szerződés SZMSZ SZMSZ március munkapéldány 10 IMIP IMIP munkapéldány 10 IMIP elemzés nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve IMIP önértékelő lapok 2008/ IMIP társértékelő lapok 2008/ IMIP vezetői értékelés 2008/ IMIP önértékelő lapok 2009/ IMIP társértékelő lapok 2009/ IMIP vezetői értékelés 2009/ IMIP önértékelő lapok 2010/ IMIP társértékelő lapok 2010/ IMIP vezetői értékelés 2010/ IMIP IMIP IMIP IMIP pedagógus teljesítményértékelés szempontjai A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítmény 10 értékelési szabályzata IMIP IMIP elemzés és értékelés nevelőtestületi értekezleten /2007. IMIP elemzés és értékelés nevelőtestületi értekezleten /2009. Tűzvédelmi utasítás Irattári terv Pedagógiai Program Alapító okirat módosítás nem selejtezhető Alapító okirat módosításokkal egybefoglalt szövege nem selejtezhető Alapító okirat módosítás nem selejtezhető Alapító okirat módosítás nem selejtezhető Házirend Iskolai házirend Kollektív szerződés Tűzvédelmi szabályzat Tanulók testi épségét biztosító iskolai megelőző szabályzatok Iratkezelési szabályzat Tűzvédelmi szabályzat Közalkalmazotti szabályzat Általános iskolai házirend Kollektív szerződés Pedagógiai Program SZMSZ szervezeti és működési szabályzat

3 3 Iskolai sportköri működési szabályzat Különös közzétételi lista SZMSZ Intézmény létesítés, átszervezés, fejlesztés A Gyári Iskola és a Bartók Béla Általános Iskola összevonásáról nem selejtezhető szóló VB határozat Intézmény összevonásáról szóló VB rendelet melléklete nem selejtezhető Munkatervek, jelentések, statisztikák Javaslat a Hétes telepen élők életkörülményének javítását célzó intézkedési terv elfogadásáról 200. Ózd város óvodáinak és középiskoláinak statisztikai mutatói Közoktatási kistérségi intézkedési terv Beszámoló az osztályfőnöki munkaközösség tevékenységéről Ózd város fenntartásában működő általános és középiskolák statisztikai adatai Városi közoktatási adatok Ózd város statisztikai adatai az általános iskolákról és középiskolákról FIT-jelentés fenntartói jelentés FIT-jelentés iskolai jelentés Iskola egészségügy munkaterve Tanév végi beszámoló - napközi 2009/2010. Tanév végi beszámoló osztályfőnöki munkaközösség 2009/2010. Alsós munkaközösségi beszámoló 2010/2011. félév Napközis munkaközösségi beszámoló 2010/2011. félév Alsós munkaközösség munkaterve 2010/2011. Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 2010/2011. Alsós munkaközösség év végi beszámolója 2009/2010. Magyar munkaközösség év végi beszámolója 2009/2010. Ének-zene munkaközösség év végi beszámolója 2009/2010. Iskolai könyvtár munkaközösség év végi beszámolója 2009/2010. FIT-jelentés Kompetencia mérés telephelyi kérdőív IMIP partnerelégedettségi kérdőívek 2009/2010. Kockázat értékelés Továbbképzési tervek Bem Úti Általános Iskola és Óvoda könyvtár fejlesztési ütemtervének megvalósulása Statisztika Ózd Város pályázatairól 2006/2007. Iskolai jelentés 4. évfolyam méréséről Kockázat értékelés Eszköz és felszerelés fejlesztési ütemterv Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve Magyar munkaközösség munkaterve 2007.

4 4 Intézményi munkaterv 200/2006. Tanévnyitó értekezlet jegyzőkönyv 200/2006. Tanévnyitó értekezlet jegyzőkönyv 2007/2008. Tanév végi beszámoló jegyzőkönyv 2008/2009. Tanév végi beszámoló jegyzőkönyv 2009/2010. Félévi értékelő értekezlet 2007/2008. Félévi értékelő értekezlet 2009/2010. Tanév végi értekezlet 2006/2007. Félévi értékelő értekezlet 2008/2009. Félévi értékelő értekezlet 2010/2011. Félévi értékelő értekezlet 200/2006. Tanévnyitó értekezlet 2006/2007. Félévi értekezlet 2006/2007. Tanévnyitó értekezlet 200/2006. Tanévnyitó értekezlet 2009/2010. Tanévnyitó értekezlet 2010/2011. Éves munkatervek 2006/2007. DÖK Éves munkatervek 2007/2008. DÖK Éves munkatervek 2008/2009. DÖK Éves munkatervek 2009/2010. DÖK Éves munkatervek 2010/2011. DÖK Tanév végi beszámolók 2006/2007. DÖK Tanév végi beszámolók 2007/2008. DÖK Tanév végi beszámolók 2008/2009. DÖK Tanév végi beszámolók 2009/2010. DÖK Napközis munkaközösség munkaterve 2009/2010. Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 2009/2010. Alsó tagozatos munkaközösség munkaterve 2009/2010. Ének-zene munkaközösség munkaterve 2009/2010. Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 2007/2008. Alsó tagozatos munkaközösség munkaterve 2007/2008. Ének-zene munkaközösség munkaterve 2007/2008. Magyar munkaközösség munkaterve 2007/2008. Esélyegyenlőségi terv 2007/2008. Szakmai ellenőrzés Szakértői jelentés a Bem Úti Általános Iskola és Óvoda 10 törvényességi ellenőrzéséről Belső ellenőrzési jegyzőkönyv Szakértői jelentés a Pedagógiai Program felülvizsgálatáról 10 Szakértői összegzés a Bem Úti Iskola felzárkóztató 10 hátránykompenzáló tevékenységéről Szakértői jelentés az iskola Pedagógiai Programjának 10 megvalósulásáról 2001.

5 Pályázatok Sió-Iskolatáska pályázat anyaga Teljesítmény motivációs pályázat Pályázat diákönkormányzatot segítő pedagógus vezető megbízására Éld át a mozgás örömét! pályázat Sport teljes dokumentációja TÁMOP /1011-es pályázat anyaga Nevelési oktatási ügyek Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók Törzslapok: 2006/2007-től 2010/2011-ig Naplók - Naplók : osztálynapló 2006/2007-es tanévtől 2010/2011-es tanévig - Naplók: csoportnapló 2006/2007-es tanévtől 2010/2011-es tanévig - Naplók: szakköri napló 2006/2007-es tanévtől 2010/2011-es tanévig - Naplók: SNI forgalmi napló 2007/2008-ról 2010/2011-es tanév - Naplók: SNI fejlesztési terv 2007/2008-ról 2010/2011-es tanév - Naplók: SNI egyéni fejlesztési napló 2007/2008-ról 2010/2011-es tanévig - Napló: munkanapló 2008/2009-től 2010/2011-ig Felvétel, átvétel Érkezett-távozott tanulók adatai (füzet) hótól Érkezett-távozott tanulók adatai (füzet) Érkezett-távozott tanulók adatai (füzet) hótól Pedagógiai szakszolgáltatás Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok - Szakértői vélemények 2006/ Vélemények, visszajelzése felülvizsgálatról 2006/ Pszichológiai vélemények ( Nevelési Tanácsadó) 2006/ Felülvizsgálati kérelmek 2007/2008-tól 2010/2011-ig - Szakértői vélemények 2007/2008-tól 2009/2010-ig - Visszajelzések felülvizsgálatról 2007/2008-tól 2009/2010-ig - BTMN Nevelési Tanácsadó pszichológiai véleményei 2008/2009- től 2010/2011-ig - Szakvélemények, orvosi igazolások az első osztályosok beiskolázásához Vizsgajegyzőkönyvek - Osztályozó-, javítóvizsgák jegyzőkönyvei 2006/2007-es tanévtől 2010/2011-es tanévig Nem szakrendszerű oktatás 2009/2010. első félév 6. évfolyam értékelő lapok

6 6 Nem szakrendszerű oktatás 2009/2010. első félév. évfolyam értékelő lapok Nem szakrendszerű oktatás 2010/2011. első félév 6. évfolyam értékelő lapok Nem szakrendszerű oktatás 2010/2011. első félév. évfolyam értékelő lapok Gyermek- és ifjúságvédelem Felmentési határozatok: magántanulók 2008/2009-es tanévtől /2011-es tanévig Tankönyvelszámolás 2006/2007-től 2010/2011-ig Szülői kérvények, nyilatkozatok Szülői kérvények az évfolyam megismétlésére 200/2006-es tanévtől a 2009/2010-es tanévig Szülői kérvények a 16. életévüket betöltött tanulók iskolába járásának engedélyezésére 2010/2011 Szülői nyilatkozatok: TAJ szám 2006/2007-től 2010/2011-ig Szülői nyilatkozatok: Roma felzárkóztató program 2006/2007-től 2010/2011-ig Szülői nyilatkozatok: Tűz, - és balesetvédelem 2006/2007-től 2010/2011-ig Szülői nyilatkozatok: ének-zene tagozat 2006/2007-től 2010/2011-ig Tantárgyfelosztás Tantárgyfelosztás: alsó, felső tagozat 2006/2007-től 2010/2011-ig Továbbtanulás Adatlapok 2006/2007-től 2010/2011-ig Felvételi jelentkezési lapok 2006/2007-től 2010/2011-ig Központi írásbeli felvételi jelentkezési lapok 2006/2007-től 2010/2011-ig Határozatok középiskolai felvételről, elutasításról 2006/2007-től 2010/2011-ig Tanulók fegyelmi és kártérítési ügye Jegyzőkönyv Varga Margaréta fegyelmi tárgyalásáról Kisértékű TE nyilvántartó lapok Munkaruha nyilvántartó lapok Szakleltárok TE leltár : Gazdasági ügyek Gondnoki dokumentumok

7 7 Épülettartozék (füzet): 2 db Selejtezési jegyzőkönyvek 22-2/1984. sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 22-3/198. sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 22-2/1986. sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 22-2/1987. sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 22-2/1988. sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 21-4/1989. sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 21-2/l991. sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 21-2/1994. sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 97-3/1997. sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 97-2/1997. sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 83/2001 sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 83-1/2001. sz. Tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve 62/2003. sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 62-1/2004. sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 62-2/2004. sz. Tárgyi neszközök selejtezési jegyzőkönyve 49-3/2007. sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 42-1/2007. sz. Épület tartozék selejtezési jegyzőkönyve 49-/2007. sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 42-1/2008. sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 42-2/2008. sz. Épülettartozék selejtezési jegyzőkönyve 38-/2009. sz. O -ra leírt gép, berendezés jegyzőkönyve 38-7/2009. sz. Épülettartozék selejtezési jegyzőkönyve 38-6/2009. sz. O -ra leírt számítástechnika selejtezési jk. 38-4/2009. sz. készletek selejtezési jegyzőkönyve 38-2/2009. sz. készletek selejtezési jegyzőkönyve 3-2/2011. sz. Épület tartozék selejtezés jegyzőkönyve 3-/2011 sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve Tárgyi eszközök nyilvántartás Vagyonkimutatás: Havi jelentés változó munkabér kimutatás - jelentés a munkából való távolmaradásról - beteglapok fénymásolata - beteglapok átvételi elismervénye Közbeszerzés: Üres nyomtatványok Ellenőrzési napló 1 db Mulasztási és haladási napló 2 db Helyettesítési napló 4 db

8 8 Rövid távú közfoglalkoztatás I., II., Hosszú távú közfoglalkoztatás I. Útravaló TSZ-UK-2008/ UK-0268/ / UK OFA Berki Edina alkalmazása TSZ-UK 2009/ TSZ-UK 2009/ TSZ-UK 2010/ UK 2010/ OKI Berki Edina alkalmazása Első osztályosok beiratkozása (füzet+beíratási napló) 1993/ / / / / / / Postai küldemények feladókönyve folyamatos Anyag leltár: Rovat elszámolási ív Diákigazolvány igénylés:

9 9 Pályázatok: 1 db mappa Teljes iktatás: Szerződések (közüzemi): 1 db mappa Tűzvédelem: 1 db mappa Út a munkához program teljes anyaga Menza dokumentumok Havi élelem zárás jelentés a havi élelem felhasználásról - létszámösszesítő ív - pénzfeladást igazoló feladóvevények - étkezők nyilvántartó ívei (nevelők és technikai dolgozók, kihordás és vendégebéd, napközis csoportok, iskolaotthon, ebédlősök, hátralékos, túlfizetéses ívek) - térítési díj kategória és támogatottság (GYVT, nevelői étk. hozzájárulás) szerinti listák - egyenleg kivetítő - megrendelők (Körzeti Földhivatal, SPAL Kft., Esély Gondozóház, Ózdszolg KHT.) - szociális étkeztetés (1-4. Idősek Klubja) megrendelők, havi összesítők, számlakérők, átutalásos számla másolata jelentés a havi élelem felhasználásról - létszámösszesítő ív - pénzfeladást igazoló feladóvevények - étkezők nyilvántartó ívei (nevelők és technikai dolgozók, kihordás és vendégebéd, napközis csoportok, iskolaotthon, ebédlősök, hátralékos, túlfizetéses ívek) - térítési díj kategória és támogatottság (GYVT, nevelői étk. hozzájárulás) szerinti listák - egyenleg kivetítő - megrendelők (Városi Tűzoltóság, SPAL Kft., Esély Gondozóház, Ózdszolg KHT., Városi Könyvtár) - szociális étkeztetés (1-4. Idősek Klubja) megrendelők, havi összesítők, számlakérők, átutalásos számla másolata jelentés a havi élelem felhasználásról - létszámösszesítő ív - pénzfeladást igazoló feladóvevények - étkezők nyilvántartó ívei (nevelők és technikai dolgozók, kihordás és vendégebéd, napközis csoportok, iskolaotthon, ebédlősök, hátralékos, túlfizetéses ívek) - térítési díj kategória és támogatottság (GYVT, nevelői étk.

10 hozzájárulás) szerinti listák - egyenleg kivetítő - megrendelők (Városi Tűzoltóság, Városi Könyvtár) - szociális étkeztetés (1-4. Idősek Klubja) megrendelők, havi összesítők, számlakérők, átutalásos számla másolata jelentés a havi élelem felhasználásról - létszámösszesítő ív - pénzfeladást igazoló feladóvevények - étkezők nyilvántartó ívei (nevelők és technikai dolgozók, kihordás és vendégebéd, napközis csoportok, iskolaotthon, ebédlősök, nyári gyermekétkeztetés, hátralékos, túlfizetéses ívek) - térítési díj kategória és támogatottság (GYVT, nevelői étk. hozzájárulás) szerinti listák - megrendelők (Városi Tűzoltóság, Kíváncsi Fáncsi Alapítvány) - szociális étkeztetés (Kézenfogva Gondozóház) megrendelők, havi összesítők, számlakérők, átutalásos számla másolata jelentés a havi élelem felhasználásról - létszámösszesítő ív - pénzfeladást igazoló feladóvevények - étkezők nyilvántartó ívei (nevelők és technikai dolgozók, kihordás és vendégebéd, napközis csoportok, iskolaotthon, ebédlősök, nyári gyermekétkeztetés, hátralékos, túlfizetéses ívek) - térítési díj kategória és támogatottság (GYVT, nevelői étk. hozzájárulás) szerinti listák - megrendelők (Városi Tűzoltóság, Kíváncsi Fáncsi Alapítvány, SZIKSZI) - szociális étkeztetés (Kézenfogva Gondozóház) megrendelők, havi összesítők, számlakérők, átutalásos számla másolata jelentés a havi élelem felhasználásról - létszámösszesítő ív - pénzfeladást igazoló feladóvevények - étkezők nyilvántartó ívei (nevelők és technikai dolgozók, kihordás és vendégebéd, napközis csoportok, iskolaotthon, ebédlősök, nyári gyermekétkeztetés, hátralékos, túlfizetéses ívek) - térítési díj kategória és támogatottság (GYVT, nevelői étk. hozzájárulás) szerinti listák - megrendelők (Városi Tűzoltóság, Kíváncsi Fáncsi Alapítvány) 10

11 11 - szociális étkeztetés (Kézenfogva Gondozóház) megrendelők, havi összesítők, számlakérők, átutalásos számla másolata Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Határozatok 2006/ / / / /2011. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők nyilvántartása 2007/2008. tanévtől folyamatos Térítési díj kategória megállapításához szükséges szülői nyilatkozatok 2006/2007. tanévtől a 2010/2011. tanévig Készpénzfizetési számla/harmadpéldány Számítógéppel nyomtatott JCC sorszámtól (kelt: ) - JCC sorszámig (kelt: ) Napi létszám jelentések től folyamatos (2 db) Pénzfeladás nyilvántartás hótól folyamatos (3 db füzet) Szerződések (étkezésről) - NoiSoft Bt. Karbantartási szerződések ( től folyamatos) - Nyilatkozat ételhulladék szállításáról (Szedő Tamás) + ajánlás től folyamatos - Kézenfogva Gondozóház től folyamatos + módosítások, nyári kiegészítések - Vállalkozási szerződés élelmiszer hulladék gyűjtésére, szállítására (Mendler Biogas Kft ) - Kíváncsi Fánki Közhasznú Alapítvány ( )

12 12 Tájékoztatók, statisztikák 2006-tól - Létszámadatok élelem bevételének és kiadásának tervezéséhez - Tervezett élelem bevétel és kiadás - Önköltség számítás Adatok étkezési hozzájárulás átkönyveléséhez - Várható bevételek - Október 01-i statisztikák - Normatíva igénylések, módosítások, elszámolások - Étkezési felmérések Fizetési felszólítás től folyamatos Étkezési hozzájárulás - Átvételi elismervény januártól folyamatos - Havi jelentés januártól folyamatos - Megrendelők (Lé Chéque Déjeuner) - Számla fénymásolatok Nyári gyermekétkeztetés 2007-től, folyamatos - Elszámolás P. H. felé - Névsor - Számla fénymásolata Iskola alma nyilvántartás - nyilvántartó lapok - átvételi elismervények - számla másolatok TÁMOP program - hatósági szerződés, módosítása Munkaügyi Központtal - 3 fő alkalmazási papírok (Millerné Csonka Adrienn, Putnoki Anita, Ruszó Károly) - havi elszámolások

13 hóig - havi számlák - kivételezési bizonylatok - napi létszámok - zárások - év végi zárás havi számlák - kivételezési bizonylatok - napi létszámok - zárások - év végi zárás havi számlák - kivételezési bizonylatok - napi létszámok - zárások - év végi zárás havi számlák - kivételezési bizonylatok - napi létszámok - zárások - év végi zárás havi számlák - kivételezési bizonylatok - napi létszámok - zárások - év végi zárás havi számlák - kivételezési bizonylatok - napi létszámok - zárások Konyha dokumentumok Élelmezési anyag kiszab. És kivételezési bizonylat II től folyamatos

14 14 Tisztítószer elszámolás hótól ig Gondnokságra beküldött számlák nyilvántartása havi jelenléti ívek - személyenkénti szabadság nyilvántartási lapok - szabadság engedélyek, - helyettesítési napló Analitikus nyilvántartás napközi kis értékű tárgyi eszköz Munkaruha kartonok től folyamatos Balesetvédelmi oktatás Munkavédelmi oktatási napló től folyamatos Munkabaleset védelmi napló (üres) Működési engedély Panaszkönyv (üres) Étterem ellenőrzési napló tól folyamatos HACCP nyilvántartás Ételminta vételi nyilvántartó füzet hótól Étlapok hótól

15 1 Bem Úti Általános Iskola Anyakönyvek 1979/ / / / / /8 1981/ / / / / / / / / /9 199/ / / / / / / / / / / / / / /2010 Megszűnt anyakönyvek 2004/2/3 2004/2/4 200/2/3 200/2006/2/3 200/3/3 200/1/3 200/2006/3/3 2006/1/4 Bartók Béla Általános Iskola Anyakönyvek 192/3 193/4

16 16 194/ 19/6 196/7 197/8 198/9 199/ / / / / /6 196/ / / / / / / / / /7 197/ / / /79 Gyártelepi Általános Iskola 192/3 193/4 194/ 19/6 196/7 177/8 198/9 199/ / / / / /6 196/ / / / / / / /73

17 / /7 197/ / / / /80 Törzskönyv 1917/18 Ózdi gyári elemi Iskola hatodik évfolyamát végzett tanulók --/1972. Az ózdi társulati iskola 1960/ /6 Általános iskolai törzskönyv 197/ /80 Törzskönyv 19/6-196/60 Gyári Általános iskolai törzskönyv 1970/ /7 Gyári Általános iskolai törzskönyv 197/ /80 Bartók Általános iskolai törzskönyv 1980/ /8 Bartók Általános iskolai törzskönyv 1970/ /7 Bartók Általános iskolai törzskönyv 198/ /90 Törzskönyv 196/ /70 Bartók Általános iskolai törzskönyv 1980/ /8 Gyári Általános iskolai törzskönyv Törzskönyv 196/ /70 Gyári Törzskönyv 196/ /70 Gyári Általános iskolai törzskönyv 1982/83. Anyakönyvek 1923/27 Ózdi gyári elemi Iskola 1927/ /38 Római Katolikus Elemi Népi Iskola 1936/37 R.M.S.T. Vasmű Rt. Ózd Gyártelepi elemi Népiskola első fiú osztálya Fiúiskola 1937/38 Ózdi Gyártelepi fiú osztály 1938/39 Ózd Gyártelepi társulati elemi 1. vegyes osztály 1939/40 Ózd Gyártelepi társulati népiskola 1938/39 R.M.S.T. Vasmű Rt. Ózd Kőaljai társulati elemi népiskola I. vegyes osztály 1937/ /47 Ózdi Római Katolikus Polgári Fiúiskola 1940/41 Ózdi Kőaljai társulati elemi népiskola 1941/42 Ózdi Gyári társulati VIII. leányosztály 1942/43Ózd Római Katolikus Iskola Polgári Leány 1942/43 R.M.S.T.Vasmű Rt. Ózd Kőaljai társulati elemi népiskola I. osztályosok 1943/44 Ózdi társulati elemi népiskola fiú osztály 1944/4 Ózdi Gyártelepi elemi Iskola

18 /44 Ózdi Római Katolikus Polgári Lányiskola 1944/4 Ózdi Katolikus Polgári Lányiskola 1943/44 Ózdi Római Katolikus Polgári Fiúiskola 1944/4 Ózdi Római Katolikus Polgári Fiúiskola 194/46 Ózd Gyártelepi R.M.S.T. társulati népiskola 194/46 Ózdi Római Katolikus Polgári Leányiskola 194/46 Ózdi Római Katolikus Polgári Fiúiskola 194/46 Ózdi Római Katolikus Polgári Fiú Magániskola 1946/47 Ózdi Római Katolikus Leány Parasztdolgozó Polgári Iskola Tanfolyam 1946/47 Ózdi Fiú Római Katolikus Általános Iskola 1946/47 Ózdi Római Katolikus Polgári Leányiskola Dolgozók Iskolája 1946/47 R.M.S.T. Ózd Gyártelepi Társulati Általános Iskola 1948/49 Ózd I. kerületi Bartók Béla úti Állami + magánvizsgázók 1946/47 Ózd Római Katolikus Polgári Fiúiskola 1946/47 Ózdi Általános lány római katolikus iskola 1946/47 Ózdi Római Katolikus Általános Leányiskola 1946/47 Ózdi Római Katolikus Polgári Leányiskola Dolgozók Polgári Iskolája 4.o. 1947/48 Ózdi Római katolikus Polgári Leányiskola Dolgozók Polgári Iskolája 3.o. 1947/48 Ózdi Római katolikus Polgári Leányiskola Dolgozók Polgári Iskolája 4.o. 1948/49Ózdi Felnőtt Dolgozók Polgári Iskolája 4.o. 1947/48 Ózdi Gyártelepi Társulati Általános iskola 1947/48 Ózdi Római Katolikus Általános Leányiskola 1947/48 Ózdi Római katolikus Általános Fiúiskola 1947/48 Ózdi Római Katolikus Általános Iskola 1949/0 Gyártelepi Állami Általános Iskola 190/1 Ózd I. ker. Bartók Béla úti Általános Iskola 190/1 Gyártelepi Állami Ált. Iskola 191/2 Ózd Bartók Béla Úti Állami Általános Iskola 191/2 Ózd Gyártelepi Állami Általános Iskola Felvételi naplók: Gyári Iskola: 1938/ / /44 194/ /46 190/19 19/6 197/8 198/9 199/60

19 /66 Bartók Iskola: 194/ 196/7 197/8 199/ / /62 Egyéb dokumentumok: április Leltári napló- Gyári Iskola 190/2 Alrovat elszámolási napló Gyári Iskola 199/ /84 tanulónyilvántartás 1966/67 tanulónyilvántartókönyv Gyári Iskola 1949 Rovatos pénztári napló Gyári Iskola 1949 Anyagszámadás Gyári Iskola 1948 Rovatos pénztár napló Bartók Iskola 192 Rovatos pénztár napló Bartók Iskola évi ügyiratok vegyes tartalom- Bartók Iskola 191. Személyi 1-től 271-ig Gyári Iskola 191. vegyes tartalom 301-től 896-ig Gyári Iskola 192. vegyes tartalom 1-től 478-ig Gyári Iskola 193. vegyes tartalom 161-től 97-ig Gyári Iskola 194. vegyes tartalom 1-től 823-ig Gyári Iskola 19. vegyes tartalom 1-től 836-ig Gyári Iskola 196. vegyes tartalom 1-től 49-ig gyári Iskola 197. vegyes tartalom ig Gyári Iskola 198. vegyes tartalom 1-től 78-ig Gyári Iskola 199. vegyes tartalom 1-től 398-ig Gyári Iskola vegyes tartalom 1-től 634-ig Gyári Iskola vegyes tartalom 1-től 398-ig Gyári Iskola vegyes tartalom 1-től 334-ig Gyári Iskola 1964/6 selejtezési jegyzőkönyvek Gyári iskola 196. vegyes tartalom 1-től 4-ig Gyári Iskola vegyes tartalom 1-től- 7-ig Gyári Iskola vegyes tartalom 3-tól-470-ig Gyári Iskola vegyes tartalom 1-től 312-ig Gyári Iskola vegyes tartalom 316-tól Gyári Iskola vegyes tartalom 16-tól 28-ig Gyári Iskola vegyes tartalom 270-től 330-ig Gyári Iskola vegyes tartalom 23-től 286-ig Gyári iskola Felnőttek osztályozó vizsgái Alaprajz- Gyári Iskola Gyári Iskola jegyzőkönyvek

20 20 Bizonyítványok 2010/ /3 osztály 1 db ¼ osztály 13 db 2/1 osztály 18 db 2/2 osztály 1 db 2/3 osztály 18 db 3/1 osztály 20 db 3/2 osztály 19 db 3/3 osztály 18 db 4/1 osztály 16 db 4/2 osztály 18 db 4/3 osztály 19 db /1 osztály 1 db /2 osztály 17 db /3 osztály 23 db 6/1 osztály 17 db 6/2 osztály 2 db 7/1 osztály 16 db 7/2 osztály 18 db 7/3 osztály 21 db 8/1 osztály 14 db 8/2 osztály 23 db Szigorú számadású nyomtatványok Megnevezés Sorszámtól sorszámig Használatbavétel időtartama Intézményi sorszám Bevételi pénztárbizonylat Anyagkiadási bizonylat Készpénzfizetési számlatömb Készlet kivételezési bizonylat

21 21 Készlet átadás-átvételi biz Azonnali felhaszn.besz.készlet Kiadási pénztárbizonylat Élelmezési anyag kiszab.kivét Készpénzfizetési számla AC7E-X AC7E-X AC7E-X AC7E-X Készlet kivételezési biz / / Kiadási pénztárbizonylat Élelmez.anyag kiszab.kivét

22 Kiadási pénztárbizonylat Készlet kivételezési biz Készpénzfizetési számla Élelmezési.anyag.kiszab.kivét Szigorú számadású nyomtatvány - 8.o. Törzslap Szigorú számadású nyomtatvány 4.o Törzslap

VIII. 3606. Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon Letenye 1972 2006. Irat megnevezése

VIII. 3606. Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon Letenye 1972 2006. Irat megnevezése ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 3606. Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon Letenye 1972 Terjedelme: 107 doboz = 12,84 ifm Helyrajzi jelzete: 60. raktár

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai RAKTÁRI JEGYZÉK JÓZSEF ATTILA ÁLLAMI ÁLTALÁNOS ISKOLA IRATAI 1922 1996. Terjedelme: 95

Részletesebben

VIII Hunyadi János Általános iskola, Nagykanizsa iratai

VIII Hunyadi János Általános iskola, Nagykanizsa iratai ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 426. Hunyadi János Általános iskola, Nagykanizsa iratai Elhelyezés: 60. 54. E. 1 55. B.1 Terjedelem: 13,44 ifm (112 doboz) Raktári

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Belső ellenőrzési terv Hatályba lép: 2009. szeptember 1. Horváth Zoltán igazgató I. A nevelő-oktató munka ellenőrzése A.) Pedagógiai munka ellenőrzésének

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

Zárt ülés határozatai 114-189-ig

Zárt ülés határozatai 114-189-ig Zárt ülés határozatai 114-189-ig 114/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 115/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19.

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. 2015/16. tanév Augusztus Időpontok nap óra Hamvas 2014/15. aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. szerda Szabadság aug. 20. csütörtök

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2010/2011 tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2010/2011 tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.)OKM rendelet 4. -a, valamint a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Dorogi Óvoda, Magyar-Angol Két tanítási

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola MUNKATERV. 2014/2015. tanév

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola MUNKATERV. 2014/2015. tanév KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola MUNKATERV 2014/2015. tanév A 2014/2015. tanév munkarendje Tanévnyitó: Első tanítási nap: 2014. szeptember 01., 8 00 óra (felelős: Jakab Sándor - 7 30

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1 név cím hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U 35 17015/1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U 33 17015/2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U 27 17018 MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U 9 17019/1 GEDEI GYULA GYÖRGY MESTER U 11 17019/2 GEDEI ANIKÓ

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 2/2015 Napirendi pontok: 1. A 2015.

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 56. Csány László Közgazdasági Szakközépiskola iratai 1873 1996 Raktári száma, neve, terjedelme: 96 doboz = Raktári száma, neve,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: ,

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: , KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: 340-011, fax: 540-044, E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. október 24-i ülésére Tárgy: JELENTÉS

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

biológia-mezg. gyakorlatok

biológia-mezg. gyakorlatok Darida István Faragó Béláné magyar-orosz rajz-földrajz- Fülöp Ferencné Gál Pálné Gát László Korsós Jozefa Mészáros Pál Mészáros Pálné Pokorny Irma Dr. Pozsár Pálné Szucsán Andrásné Dr. Rantal János Lakatos

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7.

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7. Sorszám Település KSH-és megyekód 1. Bagamér 0920011-HB Bagamér i Közművelődési 2. Balmazújváros 0902918-HB Lengyel Menyhért i Nyilvános könyvtár neve címe vezetője Kossuth u. 5. 4286 Dózsa Gy. u. 1. 4060

Részletesebben

VIII. 56. Csány László Közgazdasági Szakközépiskola iratai 1873 1996

VIII. 56. Csány László Közgazdasági Szakközépiskola iratai 1873 1996 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. Raktári jegyzék RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 56. Csány László Közgazdasági Szakközépiskola iratai 1873 1996 Terjedelem: 96 doboz, 45 kötet 11,96 ifm Elhelyezés:

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2012-13. tanév. Mátyás Király Általános Iskola

Különös közzétételi lista 2012-13. tanév. Mátyás Király Általános Iskola Különös közzétételi lista 2012-13. tanév Mátyás Király Általános Iskola Az iskola pedagógusai Bátovszky János tanár iskolaigazgató, biológia, kémia Ángyán Ildikó műv.ter.: ének-zene Antonighel Guidó tanár

Részletesebben

Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben

Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 1/2015. (I.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi- Szociális Bizottság

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

CEGLÉDI SZC NAGYKÁTAI IPARI SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉVES MUNKATERVE 2016/17 TANÉV. igazgató

CEGLÉDI SZC NAGYKÁTAI IPARI SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉVES MUNKATERVE 2016/17 TANÉV. igazgató Ceglédi Szakképzési Centrum Nagykátai Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM: 203068, Az:141103 2760 Nagykáta, Csonka köz 6. Tel: +36 (29) 440-254 Web: ipariszki.hu Email: ipariszki@ipariszki.hu

Részletesebben

2013. [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta

2013. [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta 2013. Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] A 2012. évi normatív állami hozzájárulások igénylésének és elszámolásának ellenőrzése

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév Időpont Szakmai feladat sport- kulturális feladat Felelős 2014. augusztus 23-24. Abádszalók tanévnyitó értekezlet a tagintézmény vezetők, és a fenntartó részvételével Feketéné

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Városközponti KISOKOS

Városközponti KISOKOS Városközponti KISOKOS VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA3 Belvárosi Általános Iskola... 4 Jókai Mór Általános Iskola... 5 Liszt Ferenc Alapfokú Mővészeti Iskola... 6 Mátyás Király

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

VIII. 62. 1955 1994, é. n.

VIII. 62. 1955 1994, é. n. VIII. 62 A Kereskedelmi Szakközépiskola, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola (1965-ig Pest Megyei Tanács V. B. 2. sz. Kereskedelmi Tanulóiskolája, 1978-ig Kereskedelmi és Vendéglátóipari

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. MUNKATERVE A 2016/2017-es TANÉVRE szeptember szeptember 14.

A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. MUNKATERVE A 2016/2017-es TANÉVRE szeptember szeptember 14. A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2016/2017-es TANÉVRE 2016. szeptember 08. 2016. szeptember 14. KÉSZÍTETTE :Grébelné Kovács Andrea ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET intézményvezető

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szomódi Íriszkert Általános Iskola 2016/2017. tanév. Feladat ellátási hely: 2896 Szomód, Temető utca 16/A.

Különös közzétételi lista. Szomódi Íriszkert Általános Iskola 2016/2017. tanév. Feladat ellátási hely: 2896 Szomód, Temető utca 16/A. Különös közzétételi lista Szomódi Íriszkert Általános 2016/2017. tanév Feladat ellátási hely: 2896 Szomód, Temető utca 16/A. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Időpont Feladat megnevezése Felelősök 2015.08.25. Javítóvizsgák Szaktanárok, 2015.08.26. Lelki nap a tanároknak és helyettes Tanévnyitó Szekszárdon 2015.08.27-28.

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

Árlista / Tanügyi nyomtatványok Bizonyítványok

Árlista / Tanügyi nyomtatványok Bizonyítványok 78340 A.Kö. 5244 Bizonyítvány másodlat (minden iskolatíusban használható) 108 Ft 78350 A.Kö. 6002 Általános iskolai bizonyítványkönyv 560 Ft 78351 A.Kö. 6002/kézi Bizonyítvány pótlap (kézi kitöltésre alkalmas)

Részletesebben

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI Készült: a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet, valamint a nevelőtestület, a diákönkormányzat javaslata

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység Martin János Szakképz Iskola Az irat-, dokumentum- és ügyviteltechnikai berendezés kezelése Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése, tartalma: 160-06/2 Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés

Részletesebben

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott.

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott. kerítésjavítás 1 Bába János 8.50 Bába János 0.00 8.50 2 Bába Jánosné 6.50 Bába Jánosné 0.00 6.50 Bagladi Sándor 0.00 1 Bagladi Sándor 10.00 10.00 3 Bajusz Balázs 4.50 Bajusz Balázs 0.00 4.50 4 Bajusz Bence

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az óvodai ellátással kapcsolatos állami támogatásról Szombathely, 2015. november 3.

TÁJÉKOZTATÓ. Az óvodai ellátással kapcsolatos állami támogatásról Szombathely, 2015. november 3. TÁJÉKOZTATÓ Az óvodai ellátással kapcsolatos állami támogatásról Szombathely, 2015. november 3. Vonatkozó jogszabályok Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, Magyarország 2016.

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Augusztus Tantárgyfelosztás Órarend-készítés Pótvizsgák, osztályozó vizsgák Alakuló munkatársi értekezlet Balesetvédelem Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás Tanévkezdő szakmai

Részletesebben

listája es nevelési év

listája es nevelési év Közzétételi listája 2016-2017-es nevelési év Készült a 229/2012..(VIII.28.) Korm. rend. és a Nktv. 23 (1)-(2) bek. alapján. A közoktatási intézmény adatai: Intézmény neve : Intézmény címe: Telefon/fax

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TANTÁRGYFELOSZTÁS A 2016/2017. tanév A Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium és Kollégium pedagógusainak heti munkaidőbeosztása 5.K - 12.

TANTÁRGYFELOSZTÁS A 2016/2017. tanév A Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium és Kollégium pedagógusainak heti munkaidőbeosztása 5.K - 12. sorszám TANTÁRGYFELOSZTÁS A 6/7. tanév A Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium és Kollégium pedagógusainak heti munkaidőbeosztása 5.K -.A osztály A pedagógus neve megjelölése 5.K 6.K 7.K 8.K 9.NY 9.A 9.B

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

Kormányhivatali ellenőrzések

Kormányhivatali ellenőrzések Kormányhivatali ellenőrzések Az elmúlt évek kormányhivatali ellenőrzései alapján készült az alábbi összefoglaló, melyben összegyűjtésre került, hogy milyen céllal, milyen módon és mit vizsgál az illetékes

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Ikt.szám: 55-1/2010. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. számú melléklet a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelt és a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelet alapján Kiskulcsosi Általános

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben