A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, február 28. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 2. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖRLEVELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. február 28. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 2. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖRLEVELEK"

Átírás

1 LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 2. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, február 28. TARTALOM UTASÍTÁSOK Oldal 2/2007. (ÜK. 2.) LÜ utasítás az ügyészi szervezet iratkezelési szabályzatának bevezetésérõl szóló 6/1998. (ÜK. 1999/1.) LÜ utasítás módosításáról /2007. (ÜK. 2.) LÜ utasítás egyes formanyomtatványok bevezetésének és módosításának rendjérõl Oldal SZEMÉLYI HÍREK Kinevezések Áthelyezés Áthelyezés, megbízás Megbízások Szolgálati viszony megszûnések Halálozások KÖRLEVELEK Igazolványok érvénytelenítése /2007. (ÜK. 2.) együttes fõov. körlevél az egységes rendõrségi és ügyészségi bûnügyi statisztika, valamint a büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési szabályainak módosításáról /2007. (ÜK. 2. ) fõov. körlevél az ügyészi szervezetben használatos egyes formanyomtatványokról KÖZLEMÉNYEK Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére Tájékoztató a lakásépítési alap évi felhasználásáról.. 26 Az Országos Bûnmegelõzési Bizottság felhívása Helyesbítés... 27

2 18 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2. szám UTASÍTÁSOK A legfõbb ügyész 2/2007. (ÜK. 2.) LÜ utasítása az ügyészi szervezet iratkezelési szabályzatának bevezetésérõl szóló 6/1998. (ÜK. 1999/1.) LÜ utasítás módosításáról A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló, többször módosított évi V. törvény 19. -ának (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõ utasítást adom ki: 1. (1) Az ügyészi szervezet iratkezelési szabályzatának bevezetésérõl szóló 6/1998. (ÜK. 1999/1.) LÜ utasítás 4. -ának elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép: Az január 1-je és az december 31. között érkezett (keletkezett) iratok õrzésére és selejtezésére a 24/1958. Legf. Ü. utasítást, az január 1-je és december 31. között érkezett (keletkezett) iratok õrzésére és selejtezésére az 1/1972. Legf. Ü. utasítás mellékleteként kiadott Ügyészi szervek irattári tervét, az január 1-je és az december 31. napja között érkezett (keletkezett) iratok õrzésére és selejtezésére az 1/1984. Legf. Ü. utasítással és a 10/1991. Legf. Ü. utasítással módosított 1/1972. Legf. Ü. utasítás mellékleteként kiadott Ügyészi szervek irattári tervét kell alkalmazni. (2) Az ügyészi szervezet iratkezelési szabályzatának bevezetésérõl szóló 6/1998. (ÜK. 1999/1.) LÜ utasítás mellékleteként kiadott Iratkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 1. -ában a Házi irat fogalom meghatározása a következõ szöveggel egészül ki: Házi iratnak kell tekinteni a nem ügyészi szervtõl érkezett, de az ügyészi ügyfeldolgozáshoz nélkülözhetetlen és véglegesen átadott iratot is, ha az nem nyomozási irat. (3) A Szabályzat 5. -ának (2) bekezdése a következõ rendelkezéssel egészül ki: Ügykezelõ iroda létesítésének, megszüntetésének kezdeményezése elõtt be kell szerezni a Legfõbb Ügyészség számítástechnika-alkalmazási és információs fõosztályának a véleményét. 2. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba. Dr. Kovács Tamás s. k., legfõbb ügyész A legfõbb ügyész 3/2007. (ÜK. 2.) LÜ utasítása egyes formanyomtatványok bevezetésének és módosításának rendjérõl A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló, többször módosított évi V. törvény 19. -ának (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az ügyészi szervezetben használatos egyes formanyomtatványok egységes formai és tartalmi megjelenítésének céljából a következõ utasítást adom ki: 1. (1) Felhatalmazom a Legfõbb Ügyészség önálló szervezeti egységeinek vezetõit, hogy szakterületükön körlevéllel formanyomtatványokat vezessenek be, a már bevezetetteket megváltoztassák, illetve megszüntessék. A formanyomtatvány megváltoztatásával egyidejûleg rendelkezni kell a meglévõ raktári készlet további felhasználhatóságáról vagy selejtezésérõl. (2) A bevezetett formanyomtatványokat kötelezõen alkalmazni kell, azok formai és tartalmi elemeit engedély nélkül megváltoztatni nem lehet. (3) A büntetõjogi szakágban mellõzhetõ az iratmintának megfelelõ intézkedés, ha a) a nyomozás megindulására a nyomozás elrendelése nélkül [Be (4) bekezdés], b) a kényszerintézkedések elvégzésére és bizonyítási cselekmények elvégzésének elrendelésére halasztást nem tûrõ esetben (Be ) kerül sor. (4) Az eljárási cselekményrõl készült iratnak a (3) bekezdésben meghatározott esetekben is meg kell felelnie a Be. adott eljárási cselekményre vonatkozó rendelkezéseinek. 2. (1) A Számítástechnika-alkalmazási és Információs Fõosztály vezetõje körlevélben gondoskodik az 1. (1) bekezdése szerinti formanyomtatványok a) felsorolásáról, b) tartalmi megjelenítésérõl, c) elektronikus vagy nyomdai úton történõ elérhetõségérõl, d) egyéb, az alkalmazással összefüggõ technikai kérdésekrõl.

3 2. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 19 (2) A Számítástechnika-alkalmazási és Információs Fõosztály vezetõje dönt arról, hogy az adott formanyomtatványt az ügyészség belsõ informatikai hálózatán (a továbbiakban: Intranet) jelenteti meg vagy a nyomdatechnikai úton elkészítendõk közé sorolja. 3. (1) Már bevezetett formanyomtatvány megváltoztatására minden év szeptember 15. napjáig van lehetõség. Különösen indokolt esetben (pl. jogszabályváltozás) a formanyomtatvány soron kívül is megváltoztatható. (2) A Számítástechnika-alkalmazási és Információs Fõosztály kezdeményezésére a Gazdasági Fõigazgatóság gondoskodik a formanyomtatványok szükséges példányszámainak felmérését követõen a raktári számmal ellátott formanyomtatványok megrendelésérõl és szétosztásáról. 4. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba, egyidejûleg az ügyészi szervezetben használatos egyes formanyomtatványokról szóló 9/2004. (ÜK. 9.) LÜ utasítás hatályát veszti. Dr. Kovács Tamás s. k., legfõbb ügyész KÖRLEVELEK 1/2007. (ÜK. 2.) együttes fõov. körlevél az egységes rendõrségi és ügyészségi bûnügyi statisztika, valamint a büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési szabályainak módosításáról A Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetérõl és mûködésérõl szóló 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás 5. -a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 229/2006. (XI. 20.) Korm. rendeletben szabályozott, évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program (OSAP) nyilvántartási számú, az egységes rendõrségi és ügyészségi bûnügyi statisztika kitöltési szabályainak kiegészítésére, illetõleg módosítására, valamint az nyilvántartási számú, a büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési szabályainak kiegészítésére a Nyomozás Felügyeleti és Vádelõkészítési Fõosztály, valamint a Büntetõbírósági Ügyek Fõosztálya vezetõivel egyetértésben, a következõ adjuk ki: körlevelet 1. pont Az egységes rendõrségi és ügyészségi bûnügyi statisztika (a továbbiakban: ERÜBS) adatszolgáltatásához február 1-jétõl a BT lap BA lap B lap T lap cikkszámú nyomtatványokat kell használni. Az adatlapok az egységes rendõrségi és ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak, valamint a büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési szabályainak módosításáról szóló 4/2006. (ÜK. 10.) együttes föov. körlevélben leírt változtatásokat tartalmazzák. 2. pont Az ERÜBS adatlapok 28. rovatában ( AZ ELKÖVETÕ AZONOSÍTÓ SZÁMA ) az december 31. után születettek esetében is a jelenleg használt karaktereket kell alkalmazni az elsõ pozícióban: magyar állampolgárságú férfi 1 magyar állampolgárságú nõ 2 A rovat kitöltési szabályai nem változnak a külföldi állampolgárságú vagy hontalan személyek esetében sem, az adatok rögzítése a kódnégyzeteken történik. 3. pont A nyomozó hatóságok megnevezéseit és szervkódjait tartalmazó Eljáró szervek címû 17. sz. kódszótár az alábbiak szerint módosul: Új kód ORFK Bûnügyi Igazgatóság Bûnügyi Ellátó Igazgatóság Tanúvédelmi Szolgálat Tanúvédelmi Osztálya Személyvédelmi Osztálya VPOP Közép-magyarországi Regionális Nyomozó Hivatala 0132V00 Az ORFK új szervkódjai a január 1. után elrendelt nyomozások esetében, a VPOP új szervkódja a november 1. után elrendelt nyomozások esetében alkalmazhatók.

4 20 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2. szám 4. pont Az új vádképviseleti lapok bevezetésérõl szóló 2/2006. (ÜK. 6.) együttes fõov. körlevél Tájékoztató a vádképviseleti (V) lap és a vádképviseleti pótlap (VP) és a vádképviseleti kiegészítõ lap (VK) kitöltéséhez címû melléklete (a továbbiakban: melléklet) I. Általános kitöltési szabályok címû fejezetének 13. pontja az alábbiakkal egészül ki: A Központi Nyomozó Fõügyészség által kiemelt adatlapokat a Fõvárosi Fõügyészség erre kijelölt szervezeti egysége rögzíti. 5. pont A melléklet I. Általános kitöltési szabályok címû fejezetének 14. pontja második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Ezekben az esetekben az adatlap JOGERÕS feliratú négyzetét az alábbiak szerint kell kitölteni: másodfokú bíróság az elsõfokú bíróság határozatát hatályon kívül helyezte: HK harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság határozatát hatályon kívül helyezte: HK2 harmadfokú bíróság az elsõ és másodfokú bíróság határozatait helyezte hatályon kívül: HK1. 6. pont A körlevél 4. pontjának rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is, az 5. pontjának rendelkezéseit a január 1. napját követõen kiemelt adatlapok esetében kell alkalmazni. Dr. Nagy Tibor s. k., fõosztályvezetõ ügyész Dr. Venczl László s. k., ezredes fõosztályvezetõ-helyettes ügyész 2/2007. (ÜK. 2. ) fõov. körlevél az ügyészi szervezetben használatos egyes formanyomtatványokról Az egyes formanyomtatványok bevezetésének és módosításának rendjérõl szóló 3/2007. (ÜK. 2.) LÜ utasítás végrehajtására a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetérõl és mûködésérõl szóló 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás 5. -a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az ügyészi szervezetben használatos formanyomtatványokról a következõ körlevelet adom ki: 1. pont A Magyar Köztársaság ügyészségének tevékenységével, valamint az ügyészi munkával kapcsolatos az egyes formanyomtatványok bevezetésének és módosításának rendjérõl szóló 3/2007. (ÜK. 2.) LÜ utasítás 1. -ának (1) bekezdése szerinti formanyomtatványok felsorolását a körlevél 1 2. számú melléklete tartalmazza. 2. pont A körlevél 1. számú melléklete az ügyészség belsõ információs hálózatán, az intraneten megjelentetett, a 2. számú melléklete a nyomdatechnikai úton készülõ nyomtatványok jegyzékét tartalmazza. 3. pont Az intraneten lévõ formanyomtatványok nyomtatványszámmal, a nyomdai technikai úton készülõ formanyomtatványok raktári számmal kerülnek azonosításra. 4. pont Az 1. számú mellékletben felsorolt formanyomtatványok pdf formátumban a címen találhatók és tölthetõk le. A fájlok nem módosíthatók, csak nyomtatásra alkalmasak. Szükség esetén az ügyészségi szervezeti egységek vezetõi a Számítástechnika-alkalmazási és Információs Fõosztálytól írásban igényelt jelszó felhasználásával a nyomtatványoknak a formát érintõ módosítását és gépi kitöltését engedélyezhetik. 5. pont Az 1 2. számú mellékletben felsorolt formanyomtatvány-mintákat kizárólag tartalmi szempontból a körlevél függeléke tartalmazza. 6. pont A körlevél rendelkezéseit a közzététel napjától kell alkalmazni. Dr. Nagy Tibor s. k., fõosztályvezetõ ügyész

5 2. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY számú melléklet a 2/2007. (ÜK. 2.) fõov. körlevélhez Intraneten megjelentetett formanyomtatványok jegyzéke Sorsz. ny.sz. CÍM* Bûnjeljegyzék (Nyfel.) Kinevezések, besorolások, áthelyezések (Szem.) Kitüntetések, jutalmazások, dicséretek (Szem.) /a Pótlap a joggyakorlati kimutatáshoz (Szem.) Tartalomjegyzék (Szem.) Egyszeri adatszolgáltatást kérõ lap az aktuális adatokról (Nyfel.) Figyelõlap a jövõben bekövetkezõ adatváltozások szolgáltatásához (Nyfel.) sz. adatlap a bûntettesek nyilvántartásának kezelõje részére (Nyfel.) sz. adatlap a bûntettesek nyilvántartásának kezelõje részére a vádemelés elhalasztásáról (Nyfel.) sz. adatlap a kényszerintézkedés alatt állók nyilvántartásának kezelõje részére (Nyfel.) sz. adatlap a daktiloszkópiai és fényképnyilvántartás kezelõje részére (Nyfel.) sz. adatlap a DNS-profilok nyilvántartásának kezelõje részére (Nyfel.) Adatszolgáltatás iránti kérelem a bûntettesek, a kényszerintézkedés alatt állók, a büntetõeljárás alatt állók, a daktiloszkópiai és fénykép, a DNS-profilok nyilvántartásából (Nyfel.) sz. adatlap a büntetõeljárás alatt állók nyilvántartásának kezelõje részére (Nyfel.) Ügyészi rendelvény az elõzetes letartóztatás rendõrségi fogdában történõ végrehajtásáról (Nyfel.) Ügyészi rendelvény bv. Intézet részére az elõzetes letartóztatás rendõrségi fogdában történõ vég - rehajtásáról (Nyfel.) Határozat az okozott költség viselésérõl (Nyfel.) Határozat szakértõ kirendelésérõl (Nyfel.) Értesítés katona elöljárójának (Nyfel.) Értesítés gondozónak (Nyfel.) Értesítés konzulátusnak (Nyfel.) Értesítés külföldi hatóságnak (Nyfel.) Értesítés nyomozás elrendelésérõl (Nyfel.) Értesítés gyanúsítottnak védõ meghatalmazásáról/kirendelésérõl (Nyfel.) Értesítés büntetés-végrehajtási intézetnek gyanúsított részére védõ meghatalmazásáról/kirendelésérõl (Nyfel.) Értesítés õrizetbe vételrõl (hozzátartozó) (Nyfel.) Értesítés õrizetbe vételrõl (jegyzõ) (Nyfel.) Tanúkihallgatási jegyzõkönyv (Nyfel.) Jegyzõkönyv a gyanúsított kihallgatásáról (Nyfel.) Határozat az õrizetbe vétel elrendelésérõl (Nyfel.) Határozat az õrizetbe vétel megszüntetésérõl (Nyfel.) Értesítés nyomozási cselekményrõl (Nyfel.)

6 22 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2. szám Sorsz. ny.sz. CÍM* Határozat házkutatás, motozás, lefoglalás elrendelésérõl (Nyfel.) Határozat kirendelt védõ díjának megállapításáról (Nyfel.) Határozat szakértõi díj megállapításáról (Nyfel.) Egységes értesítés iratok ismertetésérõl (Nyfel.) Idézés (Nyfel.) Értesítés a felfüggesztett nyomozás folytatásának elrendelésérõl (Nyfel.) Rendelvény az elõzetesen letartóztatott bv. intézeti befogadására és az elõzetes letartóztatás végrehajtására (Bv.) Rendelvény az elõzetes letartóztatott IMEI befogadására és elmeállapota hosszabb megfigyelésének végrehajtására (Bv.) Határozat a nyomozás határidejének meghosszabbításáról (Nyfel.) Adatlap ügyészségi szolgálati igazolvány kiállításához, kicseréléséhez (Szem.) Adatlap katonai ügyészségi szolgálati igazolvány kiállításához, kicseréléséhez (Szem.) Adatmódosítás (Szem.) Határozat az elõvezetésrõl (Fk.) Idézés büntetés-végrehajtási intézetben elõzetes letartóztatásban lévõ gyanúsított részére (Fk.) Védõ értesítése (Fk.) Jegyzõkönyv a vádemelés elhalasztásáról (Fk.) Útlevél Osztály értesítése (Fk.) Törvényes képviselõ értesítése (Fk.) Pártfogó Felügyelõi vélemény kérése (Fk.) Pártfogó Felügyelõi megkeresés (Fk.) Jegyzõkönyv a megrovás foganatosításáról (Fk.) Jegyzõkönyv az ügyészi kihallgatásról (Fk.) Ügyészi rendelvény az elõzetesen letartóztatott javítóintézeti befogadására (Fk.) Védõ idézése (Fk.) SZEBEKK részére továbbítandó iratok felterjesztése (Szt.) * = a szöveg utáni jelölések a szakterületi tevékenységekre utaló rövidítések. 2. számú melléklet a 2/2007. (ÜK. 2.) fõov. körlevélhez Nyomdatechnikai úton készülõ formanyomtatványok jegyzéke Sorszám r.sz. Cím* 1. 7 Személyügyi és továbbképzési ügyek lajstroma (Szem.) 2. 8 Gazdálkodási ügyek iktatókönyve (Gazd.) Költségjegyzék (Nyfel.) Elõadói iktatókönyv (Gazd.)

7 2. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 23 Sorszám r.sz. Cím* Általános névmutató (Szt.) Tájékoztató (Szt.) Ellenõrzõ lap (Szem.) Keresõlap (Szem.) Napijegyzék (átadó-átvevõ könyv) (Szt.) Irattári csoportgyûjtõ személyügyi és továbbképzési ügyekben (Szem.) Igazgatási ügyek irattári csoportgyûjtõje (Ig.) Törvényességi felügyeleti iratboríték (Közig.) Polgári iratboríték (Magánjogi) Bûnügyi iratboríték (Nyfel.) Munkaügyi iratgyûjtõ (Szem.) Személyügyi és továbbképzési ügyek iratborítéka (Szem.) Tevékenységi napló (Szt.) Vádképviseleti (V) lap (Bfl.) (Kat.) Vádképviseleti pótlap (VP) lap (Bfl.) (Kat.) Vádképviseleti kiegészítõ (VK) lap (Kat.) Kézbesítõkönyv a helyi hatóságokhoz (Szt.) Szabadságnyilvántartó tasak (Szem.) Kézbesítési ív BV. Intézetnek (Nyfel.) Joggyakorlati kimutatás (Szem.) Regiszteres nyilvántartó (személyügyi) (Szem.) TÜK lajstrom (Ig.) Általános iktatókarton (Ig.) Kézbesítõ karton (Ig.) Iratjegyzék (Nyfel.) /a. Külföldi tértivevény (Nyfel.) Személyi adatlap (Szem.) Jogi képviseleti ügy iratboríték (J.K.) Tárgyalási jegyzék (Bfel.) Bûnjelnyilvántartó könyv (Nyfel.) (P jelû - T jelû) Jegyzék büntetõ másodfokú tárgyalásról/nyilvános ülésrõl (Bfel.) Jegyzék harmadfokú nyilvános ülésrõl (Bfel.) * = a szöveg utáni jelölések a szakterületi tevékenységekre utaló rövidítések. Függelék a 2/2007. (ÜK. 2.) fõov. körlevélhez** ** = Elérhetõ az intraneten.

8 24 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2. szám SZEMÉLYI HÍREK Kinevezések A legfõbb ügyész kinevezte Marjánné dr. Zubács Ildikó címzetes fõügyészségi ügyész, miskolci városi csoportvezetõ ügyészt szolgálati helyén vezetõ-helyettes ügyésszé; dr. Stefka Annamária budapesti VI. és VII. kerületi ügyészségi fogalmazót budapesti kerületi ügyészséghez, dr. Soós Mihály kecskeméti városi ügyészségi, Sarkadiné dr. Petrényi Mária, dr. Solt Szilvia Mercédesz nyíregyházi városi ügyészségi fogalmazókat, dr. Farkas Kornél központi nyomozó fõügyészségi, dr. Góth Kármen, dr. Végh Tamás István budapesti nyomozó ügyészségi nyomozókat szolgálati helyükön titkárrá. dr. Balla Szilvia kecskeméti városi ügyészségi ügyészt szolgálati helyén vezetõ-helyettes ügyészi feladatok ellátásával. Szolgálati viszony megszûnések Szolgálati viszonya megszûnt dr. Kemenes Csaba budapesti I. és XII. kerületi ügyészségi ügyésznek, Kovács István zalaegerszegi nyomozó ügyészségi nyomozónak, dr. Ligeti Miklós, dr. Szalóki Gergely országos kriminológiai intézeti tudományos segédmunkatársaknak. Áthelyezés A legfõbb ügyész áthelyezte dr. Garamvölgyi Balázs szegedi városi ügyészségi ügyészt a Csongrád Megyei Fõügyészségre. Áthelyezés, megbízás Halálozások Dr. Deli László ny. Baranya megyei fõügyész-helyettes életének 76. évében január 15. napján elhunyt. Az ügyészi szervezet saját halottjaként temettette el. Dr. Meskó Julianna Éva ny. OKRI tudományos munkatárs életének 71. évében december 28. napján elhunyt. A legfõbb ügyész áthelyezte dr. Nacsa Klára kecskeméti városi vezetõ-helyettes ügyészt a Bács-Kiskun Megyei Fõügyészséghez, egyidejûleg megbízta a Közigazgatási Jogi Csoport csoportvezetõ ügyészi feladatainak ellátásával. Megbízások A legfõbb ügyész megbízta dr. Patakiné dr. Csurgó Ildikó szentesi városi ügyészségi ügyészt szolgálati helyén a vezetõ ügyészi, Igazolványok érvénytelenítése Papp Tibor legfõbb ügyészségi tisztviselõ eltulajdonított , dr. Kovács Sándor szolnoki nyomozó ügyészségi vezetõ ügyész elveszített , Molnár András fõvárosi fõügyészségi fizikai alkalmazott elveszített , Bárdos Jánosné Zala megyei fõügyészségi osztályvezetõ , valamint Gaál Tiborné zalaegerszegi nyomozó ügyészségi írnok sorszámú szolgálati igazolványát a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztálya érvénytelenítette.

9 2. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 25 KÖZLEMÉNYEK Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére A legfõbb ügyész az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló évi LXXX. törvény (Üsztv.) 14/C. -ának (1) bekezdése és 16. -ának (4) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Központi Nyomozó Fõügyészségre fõügyész-helyettesi, a Központi Nyomozó Fõügyészségre fõügyészségi csoportvezetõ ügyészi, a Miskolci Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági csoportvezetõ ügyészi, a Szegedi Városi Ügyészségre három büntetõjogi szakági ügyészi, a Debreceni Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi és a Kiskõrösi Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi állás betöltésére. Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üsztv /C. -ai állapítják meg. A Központi Nyomozó Fõügyészség fõügyész-helyettesi és fõügyészségi csoportvezetõ ügyészi álláshelyeire határozatlan idõre kinevezett ügyészek pályázhatnak. A kinevezés feltétele, hogy a jelöltek járuljanak hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzésükhöz. A fõügyész-helyettesi álláshelyre való kinevezés további feltétele, hogy a pályázó legalább négy éves nyomozó ügyészségi (hivatali) vezetõi gyakorlattal rendelkezzen, míg a fõügyészségi csoportvezetõ ügyészi álláshelyre való kinevezés további feltétele az, hogy a jelölt ügyészségi nyomozásban szerzett gyakorlattal bírjon. A Miskolci Városi Ügyészség büntetõjogi szakági csoportvezetõ ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a pályázó legalább ötéves büntetõjogi szakági ügyészi gyakorlattal rendelkezzen. A Szegedi Városi Ügyészség büntetõjogi ügyészi álláshelyeire benyújtott pályázatok elbírálásakor elõnyben részesülnek azok, akik ügyészségi büntetõjogi gyakorlattal rendelkeznek. A Debreceni Városi Ügyészség büntetõjogi szakági ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a pályázó ügyészségi titkári gyakorlattal rendelkezzen. A Kiskõrösi Városi Ügyészség ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a pályázó ügyészségi titkári gyakorlattal bírjon. Az ügyész nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat. A nem ügyész pályázót a legfõbb ügyész elsõ alkalommal az Üsztv ának (4) bekezdésében írt feltételektõl függõen három évre vagy határozatlan idõre nevezi ki. Az ügyész járandóságára az Üsztv. rendelkezései vonatkoznak. A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat, szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az elõírt képesítési és a büntetlen elõélet, valamint a választójog kivételével az egyéb követelményeknek megfelelést igazoló okiratok, vagy azok hiteles másolatai. A nem ügyész pályázónak külön íven egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben választójogának meglétére hivatkozik, valamint kijelenti, hogy nem áll legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt, továbbá hozzájárul a bûnügyi nyilvántartást vezetõ szerv megkereséséhez és a nyilvántartás teljes körére vonatkozó adatszolgáltatáshoz, valamint a pályaalkalmassági vizsgálat elvégzéséhez, ebben tudomásul veszi egészségügyi és személyes adatainak kezelését és vállalja a vizsgálati költségek megelõlegezését. A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót terheli, ha kinevezésére nem kerül sor. A nem ügyészségi alkalmazottnak a pályázathoz mellékelnie kell a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását, melyben arról is nyilatkozik, hogy a személyes adatait tartalmazó adathordozót eredménytelen pályázat esetén visszakéri, vagy hozzájárul azok további pályázatok során való felhasználásához. A nem ügyész és a nem ügyészségi titkár pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan is, hogy az ügyészségi szolgálati viszony létesítésekor az Üsztv. 94/B. -a alapján az elõírtaknak megfelelõen vagyonnyilatkozatot tesz. Az ügyészségi alkalmazottaknak a pályázatban nem kell szerepeltetniük, illetõleg nem kell csatolniuk mindazt, amit a személyi nyilvántartás tartalmaz. A pályázatokat az illetékes ügyészi tanács véleményezi. A kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt. A pályázatoknak a Központi Nyomozó Fõügyészség fõügyész-helyettesi és fõügyészségi csoportvezetõ ügyészi álláshelyei esetében a Központi Nyomozó Fõügyészségre (1066 Budapest, Zichy J. u. 14.) március 19-én 15 óráig, a Miskolci Városi Ügyészség csoportvezetõ ügyészi álláshelye esetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõ-

10 26 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2. szám ügyészségre (3524 Miskolc, Dózsa Gy. út 5 7.) március 30-án 15 óráig, a Szegedi Városi Ügyészség egy ügyészi álláshelye esetében március 14-én, míg két ügyészi álláshelye esetében május 10-én 15 óráig a Csongrád Megyei Fõügyészségre (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.), a Debreceni Városi Ügyészség ügyészi álláshelye esetében a Hajdú-Bihar Megyei Fõügyészségre (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.) március 12-én 15 óráig és a Kiskõrösi Városi Ügyészség ügyészi álláshelye esetében a Bács-Kiskun Megyei Fõügyészségre (6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.) március 12-én 15 óráig kell beérkezniük. A pályázat eredményérõl a jelentkezõket a pályázati határidõ lejártát követõ hatvan napon belül értesítjük. Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály Tájékoztató a lakásépítési alap évi felhasználásáról A Legfõbb Ügyészség Lakásbizottsága 2006-ban 99 kamatmentes munkáltatói kölcsön iránti kérelmet bírált el, 13%-kal többet, mint 2005-ben. A Lakásbizottság 95 kérelemnek adott helyt, ebbõl 9 kérelem elõzetes állásfoglalásra irányult. 4 kérelmet el kellett utasítani. Ennek oka többnyire az volt, hogy a kérelem nem felelt meg a hatályos legfõbb ügyészi utasításban foglaltaknak. A folyósítható összeg felsõ határa 2006-ban az ügyészi alapilletmény összegével együtt emelkedett. Az egy fõre jutó összeg Ft, az emelkedés 2005-höz képest Ft, ami a lakásárak ismeretében még mindig rendkívül csekély. A munkáltatói kölcsönben részesítettek számát szervezeti egységek szerinti bontásban a melléklet tartalmazza. Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály Melléklet Lakásszerzési támogatásban részesült dolgozók Ügyészségek Fõállású dolgozók száma ebbõl kölcsön fõ forint átlag Ügyészségek összesen Legfõbb Ügyészség Területi ügyészségek Fõvárosi Fellebbviteli Fõü Szegedi Fellebbviteli Fõü Pécsi Fellebbviteli Fõü Debreceni Fellebbviteli Fõü Gyõri Fellebbviteli Fõü Központi Nyomozó Fõü Fõváros Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér

11 2. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 27 Ügyészségek Fõállású dolgozók száma ebbõl kölcsön fõ forint átlag Gyõr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala OKRI Ügyészségek és OKRI Az Országos Bûnmegelõzési Bizottság felhívása A társadalmi bûnmegelõzés javára az elmúlt évben több mint harmincezer adózó állampolgár ajánlotta fel személyi jövedelemadójának egy százalékát. A társadalmi bûnmegelõzés érdekében végzett munka közhasznú tevékenység, ezért 2007-ben is lehetõség van arra, hogy a magánszemélyek személyi jövedelemadójuk második 1%-át (az elsõ 1% civil-szervezetek részére ajánlható fel) a társadalmi bûnmegelõzés céljára felajánlják. A közcélú felajánlásból befolyt összeget az Országos Bûnmegelõzési Bizottság helyi bûnmegelõzési programok pályázati támogatására kívánja fordítani. Ezért kérjük, hogy 2007-ben is támogassa személyi jövedelemadójának második egy százalékával a bûnmegelõzési programokat. Közcélú felajánlását az 1294 technikai számon teheti meg. Gönczöl Katalin s. k., az Országos Bûnmegelõzési Bizottság elnöke Helyesbítés A Magyar Közlöny évi 44. és az Ügyészségi Közlöny évi 4. számában közzétett, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló évi IV. törvény (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegében) a (3) bekezdésének (3522., illetve 261. oldal) szövege helyesen: (3) A büntetés öt évtõl tizenöt évig terjedõ szabadságvesztés, ha a (2) bekezdés a) pontja szerinti erõszakos közösülés a (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerint is minõsül. 282/C. -a (2) bekezdésének (3545., illetve 283. oldal) szövege helyesen: (2) Az a kábítószerfüggõ személy, aki * kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz vagy azzal kereskedik, bûntettet követ el, és három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ. * A 282/C. (2) bekezdésébõl a hatósági engedély nélkül szövegrészt az Alkotmánybíróság 54/2004. (XII. 13.) AB határozata megsemmisítette. Kézirathiba

12 28 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2. szám A Magyar Hivatalos Közlönykiadó megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként A BÜNTETÕ TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA I III. KÖTET címû kiadványt. A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata tekintettel a büntetõjog kialakult felosztására, továbbá a kommentár könnyebb használatának szempontjaira is három kötetben jelenik meg. Az elsõ kötet a Btk. Általános részének, a második és harmadik kötet pedig a Különös részének magyarázatát tartalmazza. A magyarázat nagymértékben támaszkodik a bírói ítéletek értelmezõ rendelkezéseire, az Alkotmánybíróság határozataira, valamint az ET, az EU és más nemzetközi fórumok releváns dokumentumaira; ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet a fogalmak tudományos definiálására és rendszerezésére is. Tekintettel arra, hogy a jogtudomány és a jogalkalmazás által kialakított értelmezési tartomány ismerete nélkül nem lehet eligazodni a büntetõjog alapkérdéseiben, a kommentár nemcsak a szakmai felhasználók és a joghallgatók, jogi továbbképzésben részt vevõk számára jelenthet támpontot, hanem a büntetõjog iránt érdeklõdõk is segítségül hívhatják a kiadványt. A magyarázat a Hivatalos CD Jogszabálytárban megjelent Btk. kommentár szerkesztett változata. Az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 Ft áfával. Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax: ), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: , fax: , illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , vagy a internetcímen. MEGRENDELÕLAP Megrendeljük a A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata I III. kötet címû kiadványt (az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 Ft + postaköltség)... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre: A megrendelõ (cég) neve:... Címe (város, irányítószám):... Utca, házszám:... Ügyintézõ neve, telefonszáma:... A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma:... A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom. Keltezés: cégszerû aláírás

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. február 28. Tartalom Utasítások oldal 2/2015. (II. 4.) LÜ utasítás az ügyészek továbbképzéséről

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. július 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 7. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. július 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 7. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 7. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. július 31. TARTALOM UTASÍTÁSOK Oldal SZEMÉLYI HÍREK Oldal Kinevezések.... 373 13/2007. (ÜK. 7.) LÜ utasítás a Magyar

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. február 28. Tartalom Utasítások oldal 3/2014. (II. 21.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM UTASÍTÁSOK

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM UTASÍTÁSOK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. június 30. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK 6/2010. (ÜK. 6.) LÜ utasítás a Legfõbb Ügyészség egyes gazdálkodási szabályairól...

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Jogszabályok

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Jogszabályok LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. március 31. Tartalom Oldal Jogszabályok 2012. évi V. törvény a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 4. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 4. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 4. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. április 30. Tartalom Utasítások oldal 6/2014. (IV. 18.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben a

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. május 31. Tartalom Utasítások oldal 8/2014. (V. 16.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak hivatalos

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. március 31. Tartalom Utasítások oldal 5/2014. (III. 21.) LÜ utasítás non-profit szervezetek ügyészségi

Részletesebben

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Határozatok. 2/2015. BJE jogegységi határozat... 146.

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Határozatok. 2/2015. BJE jogegységi határozat... 146. LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. július 31. Tartalom Határozatok oldal 2/2015. BJE jogegységi határozat... 146 Utasítások 11/2015.

Részletesebben

JOGSZABÁLY. LII. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. AUGUSZTUS 18. TARTALOM. Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya

JOGSZABÁLY. LII. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. AUGUSZTUS 18. TARTALOM. Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya LII. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. AUGUSZTUS 18. TARTALOM oldal JOGSZABÁLY 186/2008. (VII. 22.) Korm. r. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti audiovizuális

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. július 31. Tartalom Jogszabályok oldal 2013. évi CXXXI. törvény egyes törvényeknek az Alaptörvény

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. augusztus 15., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 31/2014. (VIII. 15.) EMMI utasítás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Szabályzatáról

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 6. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 6. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 6. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. június 30. Tartalom Jogszabályok oldal 2013. évi CXII. törvény a büntetőeljárások időszerűségének

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. december 31. Tartalom Utasítások oldal 19/2014. (XII. 12.) LÜ utasítás az ügyészség Informatikai

Részletesebben

HELYESBÍTÉS. Tisztelt Olvasó/Pályázó!

HELYESBÍTÉS. Tisztelt Olvasó/Pályázó! HELYESBÍTÉS Tisztelt Olvasó/Pályázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Bírósági Közlöny 2011/10. számának 9. oldalán a 6. és 7. szám alatti pályázatok benyújtási címe elírásra került (8000 Székesfehérvár, Széchenyi

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. október 31. Tartalom Utasítások oldal 21/2013. (X. 31.) LÜ utasítás a gyermek- és fiatalkorúak

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 9. szám 2010. szeptember 28. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén:

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Jogszabályok

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Jogszabályok LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. július 31. Tartalom Oldal Jogszabályok 2012. évi C. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl... Melléklet

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 29. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. július 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 29. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. július 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. július 16., hétfõ 29. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 30/2012. (VII. 16.) BM utasítás a Nemzeti Helyzetértékelõ Központ mûködésének

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 64. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 29., kedd. Tartalomjegyzék. II. Statisztikai közlemények

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 64. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 29., kedd. Tartalomjegyzék. II. Statisztikai közlemények HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 29., kedd 64. szám Tartalomjegyzék II. Statisztikai közlemények 4/2009. (XII. 29.) KSH közlemény a statisztikai számjel elemeirõl és nómenklatúráiról

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Ügyészi ügyvitel. Ideiglenes oktatási segédanyagként összeállította

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Ügyészi ügyvitel. Ideiglenes oktatási segédanyagként összeállította ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Ügyészi ügyvitel Ideiglenes oktatási segédanyagként összeállította dr. Bednay Dezső Budapest 2012 1 I. Rész: Az ügyészi szervezet 1) Az ügyészség szerepe és alaptörvényi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 6926

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 6926 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. június 17., péntek 36. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 46/2011. (VI. 17.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 6865 47/2011.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 127. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 4., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 127. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 4., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 127. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 4., szerda Tartalomjegyzék 224/2010. (VIII. 4.) Korm. rendelet 9/2010. (VIII. 4.) VM rendelet 211/2010. (VIII. 4.) KE 212/2010.

Részletesebben

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítása az ügyészség szervezetéről és működéséről Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdése alapján az ügyészség szervezetéről és működésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 194. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 29., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 194. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 29., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 29., kedd 194. szám Tartalomjegyzék 2009. évi CLV. törvény A minõsített adat védelmérõl 47843 2009. évi CLVI. törvény A sportról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 647 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. január 23., péntek XII. évfolyam, 2009/3. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2008. MÁRCIUS 14. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍR A Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága pályázati

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. október 31.

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. október 31. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 10. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. október 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. szeptember 20., csütörtök 42. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 12/2012. (IX. 20.) EMMI utasítás az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben