A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, február 28. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 2. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖRLEVELEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. február 28. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 2. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖRLEVELEK"

Átírás

1 LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 2. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, február 28. TARTALOM UTASÍTÁSOK Oldal 2/2007. (ÜK. 2.) LÜ utasítás az ügyészi szervezet iratkezelési szabályzatának bevezetésérõl szóló 6/1998. (ÜK. 1999/1.) LÜ utasítás módosításáról /2007. (ÜK. 2.) LÜ utasítás egyes formanyomtatványok bevezetésének és módosításának rendjérõl Oldal SZEMÉLYI HÍREK Kinevezések Áthelyezés Áthelyezés, megbízás Megbízások Szolgálati viszony megszûnések Halálozások KÖRLEVELEK Igazolványok érvénytelenítése /2007. (ÜK. 2.) együttes fõov. körlevél az egységes rendõrségi és ügyészségi bûnügyi statisztika, valamint a büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési szabályainak módosításáról /2007. (ÜK. 2. ) fõov. körlevél az ügyészi szervezetben használatos egyes formanyomtatványokról KÖZLEMÉNYEK Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére Tájékoztató a lakásépítési alap évi felhasználásáról.. 26 Az Országos Bûnmegelõzési Bizottság felhívása Helyesbítés... 27

2 18 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2. szám UTASÍTÁSOK A legfõbb ügyész 2/2007. (ÜK. 2.) LÜ utasítása az ügyészi szervezet iratkezelési szabályzatának bevezetésérõl szóló 6/1998. (ÜK. 1999/1.) LÜ utasítás módosításáról A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló, többször módosított évi V. törvény 19. -ának (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõ utasítást adom ki: 1. (1) Az ügyészi szervezet iratkezelési szabályzatának bevezetésérõl szóló 6/1998. (ÜK. 1999/1.) LÜ utasítás 4. -ának elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép: Az január 1-je és az december 31. között érkezett (keletkezett) iratok õrzésére és selejtezésére a 24/1958. Legf. Ü. utasítást, az január 1-je és december 31. között érkezett (keletkezett) iratok õrzésére és selejtezésére az 1/1972. Legf. Ü. utasítás mellékleteként kiadott Ügyészi szervek irattári tervét, az január 1-je és az december 31. napja között érkezett (keletkezett) iratok õrzésére és selejtezésére az 1/1984. Legf. Ü. utasítással és a 10/1991. Legf. Ü. utasítással módosított 1/1972. Legf. Ü. utasítás mellékleteként kiadott Ügyészi szervek irattári tervét kell alkalmazni. (2) Az ügyészi szervezet iratkezelési szabályzatának bevezetésérõl szóló 6/1998. (ÜK. 1999/1.) LÜ utasítás mellékleteként kiadott Iratkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 1. -ában a Házi irat fogalom meghatározása a következõ szöveggel egészül ki: Házi iratnak kell tekinteni a nem ügyészi szervtõl érkezett, de az ügyészi ügyfeldolgozáshoz nélkülözhetetlen és véglegesen átadott iratot is, ha az nem nyomozási irat. (3) A Szabályzat 5. -ának (2) bekezdése a következõ rendelkezéssel egészül ki: Ügykezelõ iroda létesítésének, megszüntetésének kezdeményezése elõtt be kell szerezni a Legfõbb Ügyészség számítástechnika-alkalmazási és információs fõosztályának a véleményét. 2. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba. Dr. Kovács Tamás s. k., legfõbb ügyész A legfõbb ügyész 3/2007. (ÜK. 2.) LÜ utasítása egyes formanyomtatványok bevezetésének és módosításának rendjérõl A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló, többször módosított évi V. törvény 19. -ának (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az ügyészi szervezetben használatos egyes formanyomtatványok egységes formai és tartalmi megjelenítésének céljából a következõ utasítást adom ki: 1. (1) Felhatalmazom a Legfõbb Ügyészség önálló szervezeti egységeinek vezetõit, hogy szakterületükön körlevéllel formanyomtatványokat vezessenek be, a már bevezetetteket megváltoztassák, illetve megszüntessék. A formanyomtatvány megváltoztatásával egyidejûleg rendelkezni kell a meglévõ raktári készlet további felhasználhatóságáról vagy selejtezésérõl. (2) A bevezetett formanyomtatványokat kötelezõen alkalmazni kell, azok formai és tartalmi elemeit engedély nélkül megváltoztatni nem lehet. (3) A büntetõjogi szakágban mellõzhetõ az iratmintának megfelelõ intézkedés, ha a) a nyomozás megindulására a nyomozás elrendelése nélkül [Be (4) bekezdés], b) a kényszerintézkedések elvégzésére és bizonyítási cselekmények elvégzésének elrendelésére halasztást nem tûrõ esetben (Be ) kerül sor. (4) Az eljárási cselekményrõl készült iratnak a (3) bekezdésben meghatározott esetekben is meg kell felelnie a Be. adott eljárási cselekményre vonatkozó rendelkezéseinek. 2. (1) A Számítástechnika-alkalmazási és Információs Fõosztály vezetõje körlevélben gondoskodik az 1. (1) bekezdése szerinti formanyomtatványok a) felsorolásáról, b) tartalmi megjelenítésérõl, c) elektronikus vagy nyomdai úton történõ elérhetõségérõl, d) egyéb, az alkalmazással összefüggõ technikai kérdésekrõl.

3 2. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 19 (2) A Számítástechnika-alkalmazási és Információs Fõosztály vezetõje dönt arról, hogy az adott formanyomtatványt az ügyészség belsõ informatikai hálózatán (a továbbiakban: Intranet) jelenteti meg vagy a nyomdatechnikai úton elkészítendõk közé sorolja. 3. (1) Már bevezetett formanyomtatvány megváltoztatására minden év szeptember 15. napjáig van lehetõség. Különösen indokolt esetben (pl. jogszabályváltozás) a formanyomtatvány soron kívül is megváltoztatható. (2) A Számítástechnika-alkalmazási és Információs Fõosztály kezdeményezésére a Gazdasági Fõigazgatóság gondoskodik a formanyomtatványok szükséges példányszámainak felmérését követõen a raktári számmal ellátott formanyomtatványok megrendelésérõl és szétosztásáról. 4. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba, egyidejûleg az ügyészi szervezetben használatos egyes formanyomtatványokról szóló 9/2004. (ÜK. 9.) LÜ utasítás hatályát veszti. Dr. Kovács Tamás s. k., legfõbb ügyész KÖRLEVELEK 1/2007. (ÜK. 2.) együttes fõov. körlevél az egységes rendõrségi és ügyészségi bûnügyi statisztika, valamint a büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési szabályainak módosításáról A Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetérõl és mûködésérõl szóló 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás 5. -a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 229/2006. (XI. 20.) Korm. rendeletben szabályozott, évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program (OSAP) nyilvántartási számú, az egységes rendõrségi és ügyészségi bûnügyi statisztika kitöltési szabályainak kiegészítésére, illetõleg módosítására, valamint az nyilvántartási számú, a büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési szabályainak kiegészítésére a Nyomozás Felügyeleti és Vádelõkészítési Fõosztály, valamint a Büntetõbírósági Ügyek Fõosztálya vezetõivel egyetértésben, a következõ adjuk ki: körlevelet 1. pont Az egységes rendõrségi és ügyészségi bûnügyi statisztika (a továbbiakban: ERÜBS) adatszolgáltatásához február 1-jétõl a BT lap BA lap B lap T lap cikkszámú nyomtatványokat kell használni. Az adatlapok az egységes rendõrségi és ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak, valamint a büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési szabályainak módosításáról szóló 4/2006. (ÜK. 10.) együttes föov. körlevélben leírt változtatásokat tartalmazzák. 2. pont Az ERÜBS adatlapok 28. rovatában ( AZ ELKÖVETÕ AZONOSÍTÓ SZÁMA ) az december 31. után születettek esetében is a jelenleg használt karaktereket kell alkalmazni az elsõ pozícióban: magyar állampolgárságú férfi 1 magyar állampolgárságú nõ 2 A rovat kitöltési szabályai nem változnak a külföldi állampolgárságú vagy hontalan személyek esetében sem, az adatok rögzítése a kódnégyzeteken történik. 3. pont A nyomozó hatóságok megnevezéseit és szervkódjait tartalmazó Eljáró szervek címû 17. sz. kódszótár az alábbiak szerint módosul: Új kód ORFK Bûnügyi Igazgatóság Bûnügyi Ellátó Igazgatóság Tanúvédelmi Szolgálat Tanúvédelmi Osztálya Személyvédelmi Osztálya VPOP Közép-magyarországi Regionális Nyomozó Hivatala 0132V00 Az ORFK új szervkódjai a január 1. után elrendelt nyomozások esetében, a VPOP új szervkódja a november 1. után elrendelt nyomozások esetében alkalmazhatók.

4 20 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2. szám 4. pont Az új vádképviseleti lapok bevezetésérõl szóló 2/2006. (ÜK. 6.) együttes fõov. körlevél Tájékoztató a vádképviseleti (V) lap és a vádképviseleti pótlap (VP) és a vádképviseleti kiegészítõ lap (VK) kitöltéséhez címû melléklete (a továbbiakban: melléklet) I. Általános kitöltési szabályok címû fejezetének 13. pontja az alábbiakkal egészül ki: A Központi Nyomozó Fõügyészség által kiemelt adatlapokat a Fõvárosi Fõügyészség erre kijelölt szervezeti egysége rögzíti. 5. pont A melléklet I. Általános kitöltési szabályok címû fejezetének 14. pontja második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Ezekben az esetekben az adatlap JOGERÕS feliratú négyzetét az alábbiak szerint kell kitölteni: másodfokú bíróság az elsõfokú bíróság határozatát hatályon kívül helyezte: HK harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság határozatát hatályon kívül helyezte: HK2 harmadfokú bíróság az elsõ és másodfokú bíróság határozatait helyezte hatályon kívül: HK1. 6. pont A körlevél 4. pontjának rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is, az 5. pontjának rendelkezéseit a január 1. napját követõen kiemelt adatlapok esetében kell alkalmazni. Dr. Nagy Tibor s. k., fõosztályvezetõ ügyész Dr. Venczl László s. k., ezredes fõosztályvezetõ-helyettes ügyész 2/2007. (ÜK. 2. ) fõov. körlevél az ügyészi szervezetben használatos egyes formanyomtatványokról Az egyes formanyomtatványok bevezetésének és módosításának rendjérõl szóló 3/2007. (ÜK. 2.) LÜ utasítás végrehajtására a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetérõl és mûködésérõl szóló 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás 5. -a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az ügyészi szervezetben használatos formanyomtatványokról a következõ körlevelet adom ki: 1. pont A Magyar Köztársaság ügyészségének tevékenységével, valamint az ügyészi munkával kapcsolatos az egyes formanyomtatványok bevezetésének és módosításának rendjérõl szóló 3/2007. (ÜK. 2.) LÜ utasítás 1. -ának (1) bekezdése szerinti formanyomtatványok felsorolását a körlevél 1 2. számú melléklete tartalmazza. 2. pont A körlevél 1. számú melléklete az ügyészség belsõ információs hálózatán, az intraneten megjelentetett, a 2. számú melléklete a nyomdatechnikai úton készülõ nyomtatványok jegyzékét tartalmazza. 3. pont Az intraneten lévõ formanyomtatványok nyomtatványszámmal, a nyomdai technikai úton készülõ formanyomtatványok raktári számmal kerülnek azonosításra. 4. pont Az 1. számú mellékletben felsorolt formanyomtatványok pdf formátumban a címen találhatók és tölthetõk le. A fájlok nem módosíthatók, csak nyomtatásra alkalmasak. Szükség esetén az ügyészségi szervezeti egységek vezetõi a Számítástechnika-alkalmazási és Információs Fõosztálytól írásban igényelt jelszó felhasználásával a nyomtatványoknak a formát érintõ módosítását és gépi kitöltését engedélyezhetik. 5. pont Az 1 2. számú mellékletben felsorolt formanyomtatvány-mintákat kizárólag tartalmi szempontból a körlevél függeléke tartalmazza. 6. pont A körlevél rendelkezéseit a közzététel napjától kell alkalmazni. Dr. Nagy Tibor s. k., fõosztályvezetõ ügyész

5 2. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY számú melléklet a 2/2007. (ÜK. 2.) fõov. körlevélhez Intraneten megjelentetett formanyomtatványok jegyzéke Sorsz. ny.sz. CÍM* Bûnjeljegyzék (Nyfel.) Kinevezések, besorolások, áthelyezések (Szem.) Kitüntetések, jutalmazások, dicséretek (Szem.) /a Pótlap a joggyakorlati kimutatáshoz (Szem.) Tartalomjegyzék (Szem.) Egyszeri adatszolgáltatást kérõ lap az aktuális adatokról (Nyfel.) Figyelõlap a jövõben bekövetkezõ adatváltozások szolgáltatásához (Nyfel.) sz. adatlap a bûntettesek nyilvántartásának kezelõje részére (Nyfel.) sz. adatlap a bûntettesek nyilvántartásának kezelõje részére a vádemelés elhalasztásáról (Nyfel.) sz. adatlap a kényszerintézkedés alatt állók nyilvántartásának kezelõje részére (Nyfel.) sz. adatlap a daktiloszkópiai és fényképnyilvántartás kezelõje részére (Nyfel.) sz. adatlap a DNS-profilok nyilvántartásának kezelõje részére (Nyfel.) Adatszolgáltatás iránti kérelem a bûntettesek, a kényszerintézkedés alatt állók, a büntetõeljárás alatt állók, a daktiloszkópiai és fénykép, a DNS-profilok nyilvántartásából (Nyfel.) sz. adatlap a büntetõeljárás alatt állók nyilvántartásának kezelõje részére (Nyfel.) Ügyészi rendelvény az elõzetes letartóztatás rendõrségi fogdában történõ végrehajtásáról (Nyfel.) Ügyészi rendelvény bv. Intézet részére az elõzetes letartóztatás rendõrségi fogdában történõ vég - rehajtásáról (Nyfel.) Határozat az okozott költség viselésérõl (Nyfel.) Határozat szakértõ kirendelésérõl (Nyfel.) Értesítés katona elöljárójának (Nyfel.) Értesítés gondozónak (Nyfel.) Értesítés konzulátusnak (Nyfel.) Értesítés külföldi hatóságnak (Nyfel.) Értesítés nyomozás elrendelésérõl (Nyfel.) Értesítés gyanúsítottnak védõ meghatalmazásáról/kirendelésérõl (Nyfel.) Értesítés büntetés-végrehajtási intézetnek gyanúsított részére védõ meghatalmazásáról/kirendelésérõl (Nyfel.) Értesítés õrizetbe vételrõl (hozzátartozó) (Nyfel.) Értesítés õrizetbe vételrõl (jegyzõ) (Nyfel.) Tanúkihallgatási jegyzõkönyv (Nyfel.) Jegyzõkönyv a gyanúsított kihallgatásáról (Nyfel.) Határozat az õrizetbe vétel elrendelésérõl (Nyfel.) Határozat az õrizetbe vétel megszüntetésérõl (Nyfel.) Értesítés nyomozási cselekményrõl (Nyfel.)

6 22 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2. szám Sorsz. ny.sz. CÍM* Határozat házkutatás, motozás, lefoglalás elrendelésérõl (Nyfel.) Határozat kirendelt védõ díjának megállapításáról (Nyfel.) Határozat szakértõi díj megállapításáról (Nyfel.) Egységes értesítés iratok ismertetésérõl (Nyfel.) Idézés (Nyfel.) Értesítés a felfüggesztett nyomozás folytatásának elrendelésérõl (Nyfel.) Rendelvény az elõzetesen letartóztatott bv. intézeti befogadására és az elõzetes letartóztatás végrehajtására (Bv.) Rendelvény az elõzetes letartóztatott IMEI befogadására és elmeállapota hosszabb megfigyelésének végrehajtására (Bv.) Határozat a nyomozás határidejének meghosszabbításáról (Nyfel.) Adatlap ügyészségi szolgálati igazolvány kiállításához, kicseréléséhez (Szem.) Adatlap katonai ügyészségi szolgálati igazolvány kiállításához, kicseréléséhez (Szem.) Adatmódosítás (Szem.) Határozat az elõvezetésrõl (Fk.) Idézés büntetés-végrehajtási intézetben elõzetes letartóztatásban lévõ gyanúsított részére (Fk.) Védõ értesítése (Fk.) Jegyzõkönyv a vádemelés elhalasztásáról (Fk.) Útlevél Osztály értesítése (Fk.) Törvényes képviselõ értesítése (Fk.) Pártfogó Felügyelõi vélemény kérése (Fk.) Pártfogó Felügyelõi megkeresés (Fk.) Jegyzõkönyv a megrovás foganatosításáról (Fk.) Jegyzõkönyv az ügyészi kihallgatásról (Fk.) Ügyészi rendelvény az elõzetesen letartóztatott javítóintézeti befogadására (Fk.) Védõ idézése (Fk.) SZEBEKK részére továbbítandó iratok felterjesztése (Szt.) * = a szöveg utáni jelölések a szakterületi tevékenységekre utaló rövidítések. 2. számú melléklet a 2/2007. (ÜK. 2.) fõov. körlevélhez Nyomdatechnikai úton készülõ formanyomtatványok jegyzéke Sorszám r.sz. Cím* 1. 7 Személyügyi és továbbképzési ügyek lajstroma (Szem.) 2. 8 Gazdálkodási ügyek iktatókönyve (Gazd.) Költségjegyzék (Nyfel.) Elõadói iktatókönyv (Gazd.)

7 2. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 23 Sorszám r.sz. Cím* Általános névmutató (Szt.) Tájékoztató (Szt.) Ellenõrzõ lap (Szem.) Keresõlap (Szem.) Napijegyzék (átadó-átvevõ könyv) (Szt.) Irattári csoportgyûjtõ személyügyi és továbbképzési ügyekben (Szem.) Igazgatási ügyek irattári csoportgyûjtõje (Ig.) Törvényességi felügyeleti iratboríték (Közig.) Polgári iratboríték (Magánjogi) Bûnügyi iratboríték (Nyfel.) Munkaügyi iratgyûjtõ (Szem.) Személyügyi és továbbképzési ügyek iratborítéka (Szem.) Tevékenységi napló (Szt.) Vádképviseleti (V) lap (Bfl.) (Kat.) Vádképviseleti pótlap (VP) lap (Bfl.) (Kat.) Vádképviseleti kiegészítõ (VK) lap (Kat.) Kézbesítõkönyv a helyi hatóságokhoz (Szt.) Szabadságnyilvántartó tasak (Szem.) Kézbesítési ív BV. Intézetnek (Nyfel.) Joggyakorlati kimutatás (Szem.) Regiszteres nyilvántartó (személyügyi) (Szem.) TÜK lajstrom (Ig.) Általános iktatókarton (Ig.) Kézbesítõ karton (Ig.) Iratjegyzék (Nyfel.) /a. Külföldi tértivevény (Nyfel.) Személyi adatlap (Szem.) Jogi képviseleti ügy iratboríték (J.K.) Tárgyalási jegyzék (Bfel.) Bûnjelnyilvántartó könyv (Nyfel.) (P jelû - T jelû) Jegyzék büntetõ másodfokú tárgyalásról/nyilvános ülésrõl (Bfel.) Jegyzék harmadfokú nyilvános ülésrõl (Bfel.) * = a szöveg utáni jelölések a szakterületi tevékenységekre utaló rövidítések. Függelék a 2/2007. (ÜK. 2.) fõov. körlevélhez** ** = Elérhetõ az intraneten.

8 24 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2. szám SZEMÉLYI HÍREK Kinevezések A legfõbb ügyész kinevezte Marjánné dr. Zubács Ildikó címzetes fõügyészségi ügyész, miskolci városi csoportvezetõ ügyészt szolgálati helyén vezetõ-helyettes ügyésszé; dr. Stefka Annamária budapesti VI. és VII. kerületi ügyészségi fogalmazót budapesti kerületi ügyészséghez, dr. Soós Mihály kecskeméti városi ügyészségi, Sarkadiné dr. Petrényi Mária, dr. Solt Szilvia Mercédesz nyíregyházi városi ügyészségi fogalmazókat, dr. Farkas Kornél központi nyomozó fõügyészségi, dr. Góth Kármen, dr. Végh Tamás István budapesti nyomozó ügyészségi nyomozókat szolgálati helyükön titkárrá. dr. Balla Szilvia kecskeméti városi ügyészségi ügyészt szolgálati helyén vezetõ-helyettes ügyészi feladatok ellátásával. Szolgálati viszony megszûnések Szolgálati viszonya megszûnt dr. Kemenes Csaba budapesti I. és XII. kerületi ügyészségi ügyésznek, Kovács István zalaegerszegi nyomozó ügyészségi nyomozónak, dr. Ligeti Miklós, dr. Szalóki Gergely országos kriminológiai intézeti tudományos segédmunkatársaknak. Áthelyezés A legfõbb ügyész áthelyezte dr. Garamvölgyi Balázs szegedi városi ügyészségi ügyészt a Csongrád Megyei Fõügyészségre. Áthelyezés, megbízás Halálozások Dr. Deli László ny. Baranya megyei fõügyész-helyettes életének 76. évében január 15. napján elhunyt. Az ügyészi szervezet saját halottjaként temettette el. Dr. Meskó Julianna Éva ny. OKRI tudományos munkatárs életének 71. évében december 28. napján elhunyt. A legfõbb ügyész áthelyezte dr. Nacsa Klára kecskeméti városi vezetõ-helyettes ügyészt a Bács-Kiskun Megyei Fõügyészséghez, egyidejûleg megbízta a Közigazgatási Jogi Csoport csoportvezetõ ügyészi feladatainak ellátásával. Megbízások A legfõbb ügyész megbízta dr. Patakiné dr. Csurgó Ildikó szentesi városi ügyészségi ügyészt szolgálati helyén a vezetõ ügyészi, Igazolványok érvénytelenítése Papp Tibor legfõbb ügyészségi tisztviselõ eltulajdonított , dr. Kovács Sándor szolnoki nyomozó ügyészségi vezetõ ügyész elveszített , Molnár András fõvárosi fõügyészségi fizikai alkalmazott elveszített , Bárdos Jánosné Zala megyei fõügyészségi osztályvezetõ , valamint Gaál Tiborné zalaegerszegi nyomozó ügyészségi írnok sorszámú szolgálati igazolványát a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztálya érvénytelenítette.

9 2. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 25 KÖZLEMÉNYEK Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére A legfõbb ügyész az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló évi LXXX. törvény (Üsztv.) 14/C. -ának (1) bekezdése és 16. -ának (4) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Központi Nyomozó Fõügyészségre fõügyész-helyettesi, a Központi Nyomozó Fõügyészségre fõügyészségi csoportvezetõ ügyészi, a Miskolci Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági csoportvezetõ ügyészi, a Szegedi Városi Ügyészségre három büntetõjogi szakági ügyészi, a Debreceni Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi és a Kiskõrösi Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi állás betöltésére. Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üsztv /C. -ai állapítják meg. A Központi Nyomozó Fõügyészség fõügyész-helyettesi és fõügyészségi csoportvezetõ ügyészi álláshelyeire határozatlan idõre kinevezett ügyészek pályázhatnak. A kinevezés feltétele, hogy a jelöltek járuljanak hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzésükhöz. A fõügyész-helyettesi álláshelyre való kinevezés további feltétele, hogy a pályázó legalább négy éves nyomozó ügyészségi (hivatali) vezetõi gyakorlattal rendelkezzen, míg a fõügyészségi csoportvezetõ ügyészi álláshelyre való kinevezés további feltétele az, hogy a jelölt ügyészségi nyomozásban szerzett gyakorlattal bírjon. A Miskolci Városi Ügyészség büntetõjogi szakági csoportvezetõ ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a pályázó legalább ötéves büntetõjogi szakági ügyészi gyakorlattal rendelkezzen. A Szegedi Városi Ügyészség büntetõjogi ügyészi álláshelyeire benyújtott pályázatok elbírálásakor elõnyben részesülnek azok, akik ügyészségi büntetõjogi gyakorlattal rendelkeznek. A Debreceni Városi Ügyészség büntetõjogi szakági ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a pályázó ügyészségi titkári gyakorlattal rendelkezzen. A Kiskõrösi Városi Ügyészség ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a pályázó ügyészségi titkári gyakorlattal bírjon. Az ügyész nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat. A nem ügyész pályázót a legfõbb ügyész elsõ alkalommal az Üsztv ának (4) bekezdésében írt feltételektõl függõen három évre vagy határozatlan idõre nevezi ki. Az ügyész járandóságára az Üsztv. rendelkezései vonatkoznak. A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat, szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az elõírt képesítési és a büntetlen elõélet, valamint a választójog kivételével az egyéb követelményeknek megfelelést igazoló okiratok, vagy azok hiteles másolatai. A nem ügyész pályázónak külön íven egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben választójogának meglétére hivatkozik, valamint kijelenti, hogy nem áll legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt, továbbá hozzájárul a bûnügyi nyilvántartást vezetõ szerv megkereséséhez és a nyilvántartás teljes körére vonatkozó adatszolgáltatáshoz, valamint a pályaalkalmassági vizsgálat elvégzéséhez, ebben tudomásul veszi egészségügyi és személyes adatainak kezelését és vállalja a vizsgálati költségek megelõlegezését. A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót terheli, ha kinevezésére nem kerül sor. A nem ügyészségi alkalmazottnak a pályázathoz mellékelnie kell a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását, melyben arról is nyilatkozik, hogy a személyes adatait tartalmazó adathordozót eredménytelen pályázat esetén visszakéri, vagy hozzájárul azok további pályázatok során való felhasználásához. A nem ügyész és a nem ügyészségi titkár pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan is, hogy az ügyészségi szolgálati viszony létesítésekor az Üsztv. 94/B. -a alapján az elõírtaknak megfelelõen vagyonnyilatkozatot tesz. Az ügyészségi alkalmazottaknak a pályázatban nem kell szerepeltetniük, illetõleg nem kell csatolniuk mindazt, amit a személyi nyilvántartás tartalmaz. A pályázatokat az illetékes ügyészi tanács véleményezi. A kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt. A pályázatoknak a Központi Nyomozó Fõügyészség fõügyész-helyettesi és fõügyészségi csoportvezetõ ügyészi álláshelyei esetében a Központi Nyomozó Fõügyészségre (1066 Budapest, Zichy J. u. 14.) március 19-én 15 óráig, a Miskolci Városi Ügyészség csoportvezetõ ügyészi álláshelye esetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõ-

10 26 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2. szám ügyészségre (3524 Miskolc, Dózsa Gy. út 5 7.) március 30-án 15 óráig, a Szegedi Városi Ügyészség egy ügyészi álláshelye esetében március 14-én, míg két ügyészi álláshelye esetében május 10-én 15 óráig a Csongrád Megyei Fõügyészségre (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.), a Debreceni Városi Ügyészség ügyészi álláshelye esetében a Hajdú-Bihar Megyei Fõügyészségre (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.) március 12-én 15 óráig és a Kiskõrösi Városi Ügyészség ügyészi álláshelye esetében a Bács-Kiskun Megyei Fõügyészségre (6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.) március 12-én 15 óráig kell beérkezniük. A pályázat eredményérõl a jelentkezõket a pályázati határidõ lejártát követõ hatvan napon belül értesítjük. Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály Tájékoztató a lakásépítési alap évi felhasználásáról A Legfõbb Ügyészség Lakásbizottsága 2006-ban 99 kamatmentes munkáltatói kölcsön iránti kérelmet bírált el, 13%-kal többet, mint 2005-ben. A Lakásbizottság 95 kérelemnek adott helyt, ebbõl 9 kérelem elõzetes állásfoglalásra irányult. 4 kérelmet el kellett utasítani. Ennek oka többnyire az volt, hogy a kérelem nem felelt meg a hatályos legfõbb ügyészi utasításban foglaltaknak. A folyósítható összeg felsõ határa 2006-ban az ügyészi alapilletmény összegével együtt emelkedett. Az egy fõre jutó összeg Ft, az emelkedés 2005-höz képest Ft, ami a lakásárak ismeretében még mindig rendkívül csekély. A munkáltatói kölcsönben részesítettek számát szervezeti egységek szerinti bontásban a melléklet tartalmazza. Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály Melléklet Lakásszerzési támogatásban részesült dolgozók Ügyészségek Fõállású dolgozók száma ebbõl kölcsön fõ forint átlag Ügyészségek összesen Legfõbb Ügyészség Területi ügyészségek Fõvárosi Fellebbviteli Fõü Szegedi Fellebbviteli Fõü Pécsi Fellebbviteli Fõü Debreceni Fellebbviteli Fõü Gyõri Fellebbviteli Fõü Központi Nyomozó Fõü Fõváros Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér

11 2. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 27 Ügyészségek Fõállású dolgozók száma ebbõl kölcsön fõ forint átlag Gyõr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala OKRI Ügyészségek és OKRI Az Országos Bûnmegelõzési Bizottság felhívása A társadalmi bûnmegelõzés javára az elmúlt évben több mint harmincezer adózó állampolgár ajánlotta fel személyi jövedelemadójának egy százalékát. A társadalmi bûnmegelõzés érdekében végzett munka közhasznú tevékenység, ezért 2007-ben is lehetõség van arra, hogy a magánszemélyek személyi jövedelemadójuk második 1%-át (az elsõ 1% civil-szervezetek részére ajánlható fel) a társadalmi bûnmegelõzés céljára felajánlják. A közcélú felajánlásból befolyt összeget az Országos Bûnmegelõzési Bizottság helyi bûnmegelõzési programok pályázati támogatására kívánja fordítani. Ezért kérjük, hogy 2007-ben is támogassa személyi jövedelemadójának második egy százalékával a bûnmegelõzési programokat. Közcélú felajánlását az 1294 technikai számon teheti meg. Gönczöl Katalin s. k., az Országos Bûnmegelõzési Bizottság elnöke Helyesbítés A Magyar Közlöny évi 44. és az Ügyészségi Közlöny évi 4. számában közzétett, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló évi IV. törvény (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegében) a (3) bekezdésének (3522., illetve 261. oldal) szövege helyesen: (3) A büntetés öt évtõl tizenöt évig terjedõ szabadságvesztés, ha a (2) bekezdés a) pontja szerinti erõszakos közösülés a (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerint is minõsül. 282/C. -a (2) bekezdésének (3545., illetve 283. oldal) szövege helyesen: (2) Az a kábítószerfüggõ személy, aki * kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz vagy azzal kereskedik, bûntettet követ el, és három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ. * A 282/C. (2) bekezdésébõl a hatósági engedély nélkül szövegrészt az Alkotmánybíróság 54/2004. (XII. 13.) AB határozata megsemmisítette. Kézirathiba

12 28 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2. szám A Magyar Hivatalos Közlönykiadó megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként A BÜNTETÕ TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA I III. KÖTET címû kiadványt. A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata tekintettel a büntetõjog kialakult felosztására, továbbá a kommentár könnyebb használatának szempontjaira is három kötetben jelenik meg. Az elsõ kötet a Btk. Általános részének, a második és harmadik kötet pedig a Különös részének magyarázatát tartalmazza. A magyarázat nagymértékben támaszkodik a bírói ítéletek értelmezõ rendelkezéseire, az Alkotmánybíróság határozataira, valamint az ET, az EU és más nemzetközi fórumok releváns dokumentumaira; ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet a fogalmak tudományos definiálására és rendszerezésére is. Tekintettel arra, hogy a jogtudomány és a jogalkalmazás által kialakított értelmezési tartomány ismerete nélkül nem lehet eligazodni a büntetõjog alapkérdéseiben, a kommentár nemcsak a szakmai felhasználók és a joghallgatók, jogi továbbképzésben részt vevõk számára jelenthet támpontot, hanem a büntetõjog iránt érdeklõdõk is segítségül hívhatják a kiadványt. A magyarázat a Hivatalos CD Jogszabálytárban megjelent Btk. kommentár szerkesztett változata. Az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 Ft áfával. Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax: ), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: , fax: , illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , vagy a internetcímen. MEGRENDELÕLAP Megrendeljük a A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata I III. kötet címû kiadványt (az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 Ft + postaköltség)... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre: A megrendelõ (cég) neve:... Címe (város, irányítószám):... Utca, házszám:... Ügyintézõ neve, telefonszáma:... A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma:... A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom. Keltezés: cégszerû aláírás

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. március 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 3. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. március 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 3. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 3. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. március 31. TARTALOM UTASÍTÁSOK 4/2007. (ÜK. 3.) LÜ utasítás a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központtal való

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. szeptember 30. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 9. SZÁM TARTALOM KÖRLEVELEK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. szeptember 30. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 9. SZÁM TARTALOM KÖRLEVELEK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. szeptember 30. TARTALOM Oldal Oldal KÖRLEVELEK Szolgálati viszony megszûnések... 139 7/2008. (ÜK. 9.) fõov. körlevél

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. augusztus 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 8. SZÁM TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. augusztus 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 8. SZÁM TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 8. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. augusztus 31. TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK Oldal Oldal Megbízások... 379 Szolgálati viszony megszûnések... 379 Kitüntetések,

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. február 28. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 2. SZÁM TARTALOM KÖRLEVELEK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. február 28. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 2. SZÁM TARTALOM KÖRLEVELEK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 2. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. február 28. TARTALOM Oldal Oldal KÖRLEVELEK 1/2009. (ÜK. 2.) együttes fõov. körlevél a Vádképviseleti Informatikai

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. augusztus 31. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 8. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. augusztus 31. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 8. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 8. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. augusztus 31. UTASÍTÁSOK 19/2006. (ÜK. 8.) LÜ uta sí tás leg fõbb ügyé szi uta sí tá sok mó - do sí tá sá ról... 514

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. július 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 7. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. július 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 7. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 7. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. július 31. TARTALOM UTASÍTÁSOK Oldal SZEMÉLYI HÍREK Oldal Kinevezések.... 373 13/2007. (ÜK. 7.) LÜ utasítás a Magyar

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. november 30.

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. november 30. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 11. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. november 30. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és

Részletesebben

LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2016. január 31. Tartalom Utasítások oldal 1/2016. (I. 7.) LÜ utasítás egyes formanyomtatványok bevezetésének

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. április 30. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 4. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. április 30. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 4. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. április 30. TARTALOM Oldal Oldal UTASÍTÁSOK Áthelyezések, kinevezések... 28 4/2009. (ÜK. 4.) LÜ utasítás a Magyar

Részletesebben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben 1. sz. táblázat Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben Ügyészségek A nyomozás elrendelésétől számított A nyomozás elrendelésétől a jogerős bírósági 1

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. október 31.

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. október 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 10. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. október 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. április 30. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 4. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. április 30. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 4. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. április 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 5/2007. (ÜK. 4.) LÜ utasítás az esélyegyenlõségrõl... 42 6/2007. (ÜK. 4.) LÜ utasítás

Részletesebben

LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2016. március 31. Tartalom Utasítások oldal 5/2016. (III. 10.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben a

Részletesebben

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 8. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Körlevelek

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 8. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Körlevelek LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 8. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. augusztus 31. Tartalom Körlevelek oldal 3/2015. (VIII. 31.) LÜ körlevél az öltözködési előírásokról

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. május 31. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 5. SZÁM TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. május 31. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 5. SZÁM TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 5. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. május 31. TARTALOM Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK Kinevezések.... 82 Szolgálati viszony megszûnések... 83 Halálozás...

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. január 31.

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. január 31. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 1. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. január 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. augusztus 31. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 8. SZÁM TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. augusztus 31. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 8. SZÁM TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 8. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. augusztus 31. TARTALOM Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK Szolgálati viszony megszûnések... 131 Kitüntetések, elismerések...

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Körlevelek

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Körlevelek LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. november 30. Tartalom Körlevelek oldal 5/2014. (XI. 30.) LÜ körlevél az Európai Közösségek pénzügyi

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. december 31.

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. december 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 12. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. december 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, március 31. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 3. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, március 31. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 3. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 3. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. március 31. TARTALOM Oldal Oldal UTASÍTÁSOK 2/2009. (ÜK. 3.) LÜ utasítás legfõbb ügyészi utasítások módosításáról...

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. július 31. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 7. SZÁM TARTALOM HATÁROZATOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. július 31. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 7. SZÁM TARTALOM HATÁROZATOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 7. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. július 31. TARTALOM Oldal Oldal HATÁROZATOK Szolgálati viszony megszûnések... 117 4/2008. BJE jogegységi határozat...

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. augusztus 31. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 8. SZÁM TARTALOM KÖRLEVELEK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. augusztus 31. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 8. SZÁM TARTALOM KÖRLEVELEK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 8. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. augusztus 31. TARTALOM Oldal Oldal KÖRLEVELEK 2/2009. (ÜK. 8.) együttes fõov. körlevél a Vádképviseleti Informatikai

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2017. január 31. Tartalom Utasítások oldal 1/2017. (I. 18.) LÜ utasítás a nemdohányzók védelméről szóló 16/2012. (VII.

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 10. SZÁM UTASÍTÁSOK

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 10. SZÁM UTASÍTÁSOK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 10. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. október 31. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK 9/2010. (ÜK. 10.) LÜ utasítás az ügyészségi szolgálati viszonnyal kapcsolatos

Részletesebben

A 2013. szeptember 2-án hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1. Legfőbb ügyészi utasítások

A 2013. szeptember 2-án hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1. Legfőbb ügyészi utasítások A 2013. szeptember 2-án hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1 Legfőbb ügyészi utasítások 3/1992. Legf. Ü. utasítás az ügyészi szervezetben adományozható elismerésekről Mód.: 4/1993. Legf. Ü. ut. 3/1994.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK. OEP-utasítások

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK. OEP-utasítások VI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. AUGUSZTUS 15. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta

Részletesebben

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. május 31. Tartalom Utasítások oldal 7/2015. (V. 11.) LÜ utasítás a VIII. Ügyészség fejezet fejezeti

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2002. szeptember 11., szerda 118. szám TARTALOMJEGYZÉK 24/2002. (IX. 11.) BM IM MeHVM e. r. 78/2002. (IX. 11.) ME h. 79/2002. (IX.

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a évi elõfizetési árainkra.

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a évi elõfizetési árainkra. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 11. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. november 30. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. február 29. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 2. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. február 29. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 2. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 2. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. február 29. TARTALOM UTASÍTÁSOK Oldal Oldal Áthelyezések... 31 4/2008. (ÜK 2.) LÜ utasítás irányító intézkedések hatályon

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. január 31.

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. január 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 1. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. január 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a

Részletesebben

A 2014. szeptember 1-jén hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1. Legfőbb ügyészi utasítások

A 2014. szeptember 1-jén hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1. Legfőbb ügyészi utasítások A 2014. szeptember 1-jén hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1 Legfőbb ügyészi utasítások 3/1992. Legf. Ü. utasítás az ügyészi szervezetben adományozható elismerésekről 4/1993. Legf. Ü. ut. 3/1994.

Részletesebben

LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 7. SZÁM

LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 7. SZÁM LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 7. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. júl i us 31. ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a Ma gyar Hivatalos Közlönykiadó

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. szeptember 30. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 9. SZÁM TARTALOM KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. szeptember 30. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 9. SZÁM TARTALOM KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. szeptember 30. TARTALOM Oldal Oldal KÖRLEVELEK 4/2009. (ÜK. 9.) fõov. körlevél a büntetõbíróságok másodfokú ügydöntõ

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2010. augusztus 31. LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 8. SZÁM. TARTALOM Oldal JOGSZABÁLYOK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2010. augusztus 31. LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 8. SZÁM. TARTALOM Oldal JOGSZABÁLYOK SZEMÉLYI HÍREK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 8. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. augusztus 31. TARTALOM Oldal JOGSZABÁLYOK Az Alkotmány 2010. augusztus 11-i módosítása a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA XX/1130/14/2010. A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. december 31. Tartalom Utasítások oldal 16/2015. (XII. 17.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről

Részletesebben

A 2015. április 1-jén hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1. Legfőbb ügyészi utasítások

A 2015. április 1-jén hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1. Legfőbb ügyészi utasítások A 2015. április 1-jén hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1 Legfőbb ügyészi utasítások 7/1992. Legf. Ü. utasítás a büntetőjogi szakág számítástechnikai bázisú ügyvitelének bevezetéséről 7/1993. Legf.

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1051-04 jelű, Állandó meghatalmazás visszavonása/ felmondása és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1051-04 jelű nyomtatványt az alábbi célra

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Kérem szíveskedjék megjelölni, hogy a pályázathoz mely dokumentumokat csatolta.

Kérem szíveskedjék megjelölni, hogy a pályázathoz mely dokumentumokat csatolta. 2010. évi 5. számú szabályzata a bírósági fogalmazók felvételi versenyvizsgájának részletes szabályairól szóló 2007. évi 5. számú OIT szabályzat módosításáról Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (a

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2002. május 31., péntek 78. szám Ára: 140, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2002. (V. 31.) KE h. 84/2002. (V. 31.) KE h. 85/2002. (V. 31.)

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1031-02 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetése iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük,

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. június 30. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 6. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. június 30. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 6. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 6. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. június 30. TARTALOM Oldal Oldal UTASÍTÁSOK 5/2009. (ÜK. 6.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetérõl

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2006. NOVEMBER 24. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 987 FORINT FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az Értesítõ utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 6. SZÁM

LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 6. SZÁM LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 6. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. június 30. ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a Ma gyar Hivatalos Közlönykiadó

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, október 31. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 10. SZÁM TARTALOM HATÁROZATOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, október 31. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 10. SZÁM TARTALOM HATÁROZATOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 10. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. október 31. TARTALOM Oldal Oldal HATÁROZATOK 4/2009. BJE jogegységi határozat... 114 KÖRLEVELEK 6/2009. (ÜK. 10.)

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2010. évi elõfizetési árainkra.

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2010. évi elõfizetési árainkra. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 12. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. december 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra

Részletesebben

G Y O R S T Á J É K O Z T A T Ó. a Magyar Köztársaság ügyészi szerveinek évi büntetőjogi ügyforgalmáról

G Y O R S T Á J É K O Z T A T Ó. a Magyar Köztársaság ügyészi szerveinek évi büntetőjogi ügyforgalmáról Ig. 97/2009. Legf. Ü. szám G Y O R S T Á J É K O Z T A T Ó a Magyar Köztársaság ügyészi szerveinek 2008. évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI A büntetőjogi

Részletesebben

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint Összefoglaló a 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2013. évi 6. számában megjelent 36 fogalmazói álláshelyre szóló pályázati felhívás

Részletesebben

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. február 28. Tartalom Utasítások oldal 2/2015. (II. 4.) LÜ utasítás az ügyészek továbbképzéséről

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. az ügyészi szervek évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI

T Á J É K O Z T A T Ó. az ügyészi szervek évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI T Á J É K O Z T A T Ó az ügyészi szervek 2011. évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI A büntetőjogi szakterületen iktatott ügyiratok száma a 2010. évi 952 877-ről

Részletesebben

Büntető eljárásjog tantárgy Oktatási program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Büntető eljárásjog tantárgy Oktatási program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Büntető eljárásjog tantárgy Oktatási program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék: Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék A tantárgy oktatásának célja: Cél, hogy a hallgatók megismerjék a

Részletesebben

A február 1-jén hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1. Legfőbb ügyészi utasítások

A február 1-jén hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1. Legfőbb ügyészi utasítások A 2016. február 1-jén hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1 Legfőbb ügyészi utasítások 7/1992. Legf. Ü. utasítás a büntetőjogi szakág számítástechnikai bázisú ügyvitelének bevezetéséről 7/1993. Legf.

Részletesebben

A április 1-jén hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1. Legfőbb ügyészi utasítások

A április 1-jén hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1. Legfőbb ügyészi utasítások A 2016. április 1-jén hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1 Legfőbb ügyészi utasítások 7/1992. Legf. Ü. utasítás a büntetőjogi szakág számítástechnikai bázisú ügyvitelének bevezetéséről 7/1993. Legf.

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

A évi Kozma Sándor tudományos pályázat díjazottai

A évi Kozma Sándor tudományos pályázat díjazottai A 2012. évi Kozma Sándor tudományos pályázat díjazottai A 2012. évben a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton a következő pályázók részesültek elismerésben: Büntetőjogi témakörben általános

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. december 31.

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. december 31. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 12. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. december 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

A február 1-jén hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1. Legfőbb ügyészi utasítások

A február 1-jén hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1. Legfőbb ügyészi utasítások A 2017. február 1-jén hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1 Legfőbb ügyészi utasítások 11/1991. Legf. Ü. utasítás egyes legfőbb ügyészi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről 7/1992. Legf. Ü. utasítás

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. május 31. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 5. SZÁM TARTALOM HATÁROZATOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. május 31. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 5. SZÁM TARTALOM HATÁROZATOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 5. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. május 31. TARTALOM Oldal Oldal HATÁROZATOK Szolgálati viszony megszûnések... 36 2/2009. BJE jogegységi határozat...

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 1/2013. BJE jogegységi határozat... 18. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 1/2013. BJE jogegységi határozat... 18. Utasítások LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. február 28. Tartalom Oldal Határozatok 1/2013. BJE jogegységi határozat... 18 Utasítások 3/2013.

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/17. szám Budapest, 2012. október 03. Szám: 32541/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. Az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész BÜNTETŐ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész Büntető határozatok szerkesztése I. A büntető határozatok fogalma II.

Részletesebben

I. rész: Kérelmező személy adatai

I. rész: Kérelmező személy adatai KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1060-02 jelű, Vélelmezett örökös nyilvántartásba vétele iránti kérelem című nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LI. ÉVFOLYAM, 17. SZÁM Ára: 798 Ft 2007. AUGUSZTUS 31. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LI. ÉVFOLYAM, 17. SZÁM Ára: 798 Ft 2007. AUGUSZTUS 31. TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 17. SZÁM Ára: 798 Ft 2007. AUGUSZTUS 31. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 201/2007. (VII. 30.) Korm. r. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2003. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról...

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. -a szerint) I. Személyi

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. május 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 5. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. május 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 5. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 5. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. május 31. TARTALOM UTASÍTÁSOK Oldal SZEMÉLYI HÍREK Oldal 7/2007. (ÜK. 5.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak egyes

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. november 30.

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. november 30. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 11. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. november 30. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1030-03 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmények között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz

Részletesebben

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI 2012. év Kiadja: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ISSN 1217-0003 BEVEZETŐ 4 A büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység 2012. évi adatai alapján: jogerős bírósági

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei Általános Szerződési Feltételek 2015. október 30.-ai módosításai A szerződés 18 menüpontja a következőképp változik: 18. A felügyeleti szerv címe, telefonszáma A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

Részletesebben

Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán. I. félév

Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán. I. félév Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán I. félév 1. Büntetőjog, büntetőeljárási jog; a büntetőeljárás tartalma és feladatai 2. A büntetőeljárási

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOKHOZ

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOKHOZ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOKHOZ A tájékoztató célja Jelen tájékoztató célja, hogy segítséget nyújtson ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. március 31. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 3. SZÁM TARTALOM HATÁROZATOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. március 31. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 3. SZÁM TARTALOM HATÁROZATOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 3. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. március 31. TARTALOM Oldal Oldal HATÁROZATOK 1/2008. BJE jogegységi határozat... 42 Szolgálati viszony megszûnések...

Részletesebben

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - A NAV vámszervei - Nettó BÉRKALK A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,

Részletesebben

J E L E N T É S évben A Magyar Cirkusz és Varieté Kht. tevékenységéről

J E L E N T É S évben A Magyar Cirkusz és Varieté Kht. tevékenységéről Az adatszolgáltatás a 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1452/08. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 6337 Állampuszta Telefon: 06 /78/ 407-684, 407-847 Csóti András bv. dandártábornok 06 /78/ 407-950 Balassagyarmati

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben