I. E-kutatás különböző honlapokon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. E-kutatás különböző honlapokon"

Átírás

1 E-KUTATÁS A LEVÉLTÁRBAN\ADATBÁZISOK (BFL-microsite) I. E-kutatás különböző honlapokon A BFL adatbázisai több honlapon érhetők el. Mindegyik honlap sajátos tartalmakat kínál, eltérő keresési lehetőségekkel rendelkezik, illetőleg az iratanyaghoz való hozzáférést segítő különböző szolgáltatásokat nyújt, így a kutatónak először azt érdemes mérlegelnie, hogy melyik honlap, illetőleg melyik kereső felel meg leginkább az általa támasztott elvárásoknak. BFL-microsite A BFL microsite-ja közvetlenül nem ad lehetőséget adatbázisokban való keresésre, az elérést linkeken keresztül biztosítja, valamint általános információkkal szolgál az adatbázisokra [link szövegre] és a keresési lehetőségekre vonatkozóan. BFL-honlap [link honlapra] A BFL honlapján a levéltár saját Levéltári Nyilvántartó Rendszere [URL] érhető el. A keresési lehetőségeket itt a ScopeQuery-alkalmazás [link szövegre] tulajdonságai határozzák meg. E rendszerben természetesen a BFL valamennyi adatbázisa [link szövegre] a kutató rendelkezésére áll. Digitalizált papíralapú iratok és elektronikus formában keletkezett iratok közvetlenül (online) is, minden érdeklődő felhasználó által szabadon kutathatók. Az elektronikusan nem publikált papíralapú vagy kutatási korlátozás [link szövegre] alá eső elektronikus iratok online indítható regisztráció [URL], illetve levéltári beiratkozás után hozzáférhetők a levéltár kutatótermében, meghatározott feltételekkel (ld. Kutatási Szabályzatot [URL]), vagy megküldhetők digitalizált formában. Lehetőség van kutatói kérések és másolatmegrendelések online benyújtására is. Ha a digitalizálás közvetlenül a kutató megrendelésére történik, akkor meghatározott térítési díj fizetendő (ld. Díjszabást [URL]). Elektronikus másolat indokolt esetben a már digitalizált iratokról is igényelhető, amennyiben azok felbontása, formátuma vagy más tulajdonságai a felhasználás sajátos céljának nem felelnek meg. Elektronikus Levéltári Portál [link honlapra] (ELP) Az ELP az E-levéltár Projektben konzorciumi tagként részt vevő két levéltári intézmény, Budapest Főváros Levéltára (BFL) és a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) különböző rendszerekben található adatbázisainak együttes és külön keresésére egyaránt módot ad. Az említett intézmények saját Levéltári Nyilvántartó Rendszerei mellett (BFL-honlap [link honlapra, a rendszerhez]), a portálon közvetlenül a Közös Kereső [URL] és a Digitalizált és Elektronikus Iratok Keresője [URL] érhető el. Utóbbiak keresési lehetőségeit a Safety Deposit Box-program [link szövegre] (SDB) tulajdonságai határozzák meg. A Közös Keresővel az iratok levéltári adatbázisokban rögzített adataiban, illetőleg karakterfelismerővel digitalizált vagy elektronikus formában keletkezett iratoknál magában a dokumentum szövegében (full text) lehet keresni. A Közös Kereső hatóköre természetesen a BFL valamennyi adatbázisára [link szövegre] kiterjed. Az ELP-n található adatbázisokban bármely érdeklődő felhasználó szabadon kereshet, a közzétett digitalizált papíralapú és elektronikus iratokat közvetlenül (online) is kutathatja. Az elektronikusan nem publikált papíralapú vagy kutatási korlátozás [link szövegre] alá eső elektronikus iratok levéltári beiratkozás után hozzáférhetők a levéltár kutatótermében, vagy megküldhetők digitalizált formában. Az ELP regisztrált kutatók számára az alábbi szolgáltatásokat kínálja:

2 1. Még kutatójelölt státusban, a portálregisztráció [URL] elvégzésével egyidejűleg, kutatói adatlap/kutatási kérelem [URL] online benyújtásával kezdeményezheti a levéltári beiratkozást, akár mindkét levéltári intézményben (a BFL-be és az MNL-be). 2. A már beiratkozott (és a portálon is regisztrált) kutatók kéréseiket közvetlenül az internetes találati listákról nyújthatják be vagy szabadszöveges kéréseket adhatnak fel. 3. Beállított keresőkérdések mentése Saját kutatói fiókba, ahonnan azok időről-időre újrafuttathatók. 4. A Saját fiókban létrehozott Külső Tárhelyre kérhetők és onnan letölthetők azok a kutatási korlátozás alá nem eső iratok, amelyeket a levéltár: - digitalizált vagy elektronikus formában átvett, de az interneten még nem publikált - digitális vagy elektronikus formában publikált ugyan, de az arról készíthető másolat felbontása, formátuma vagy egyéb tulajdonságai nem felelnek meg a kutatás sajátos céljának s ezért a kutató arról saját költségén (ld. Díjszabást [URL]) megfelelő digitális másolatot rendel meg - csak papíralapon őriz, de a kutató megrendelésére, a Díjszabásban rögzített térítési díj fejében, digitalizálhatók - anonimizálással, a kutató megrendelésére és költségén tesz kutathatóvá 5. A kutató jogosultságának igazolása, illetőleg kitöltött támogató állásfoglalás [URL] benyújtása után, Saját fiókban létrehozott, de biztonsági okokból csak a levéltári kutatóteremből elérhető Belső Tárhelyre kérhetők és onnan letölthetők azok a kutatási korlátozás alá eső iratok, amelyek: - digitalizált vagy elektronikus formában léteznek - papíralapon léteznek, de azokat a levéltár a kutató megrendelésére és költségén digitalizálja 6. Ügyfélkapus azonosítóval rendelkező (és az ELP-n azzal regisztráló) felhasználók interneten elérhető ügyfélkapus tárhelyére a kutatási korlátozás alá eső iratok is feltölthetők (a kutatónak természetesen ebben az esetben is előzetesen igazolnia kell jogosultságát). 7. A Saját fiókban listázhatók és nyomtathatók a leadott kutatói adatlapok/kutatási kérelmek, kutatói, ügyfélszolgálati és másolati kérések. Magyar Levéltári Portál [link honlapra] (MLP) Az eredetileg az önkormányzati levéltárak együttműködése nyomán létrejött MLP az időközben a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) szervezetébe tagolódó levéltári intézmények köztük a projekthez később csatlakozó Magyar Országos Levéltár valamint Budapest Főváros Levéltára (BFL) különböző jellegű adatbázisait, nyilvántartásait (fond- és állagjegyzékeit) és egyéb levéltári szakmai anyagait teszi közzé. Az e-kutatás tekintetében az MLP súlyát és szerepét a jövőben a két nagy tartalomszolgáltató (MNL, BFL) intézményi politikája fogja meghatározni. A BFL adatbázisainak túlnyomó többsége mindenesetre elérhető és továbbra is elérhető lesz az MLP-n. Bár az MLP nem támogatja a levéltári adminisztrációt (regisztráció és egyéb űrlapok benyújtása) és nem nyújt plusz szolgáltatásokat, de némely tekintetben többet adhat más honlapoknál, illetőleg keresőrendszereknél: 1. A Közös Kereső [URL] és annak részeként az Összetett Kereső [URL] több levéltári intézmény adatbázisaira (és kiadványaira) biztosít átfogó keresési lehetőséget, amit indexekkel is támogat. 2. A Megyei Kataszteri Térképek [URL] és a II. Katonai Felmérés [URL] térképei összeillesztésre és georeferálásra kerültek, sőt utóbbiak a Google Maps-szel is szinkonizálva lettek, ami egyedülálló tájékozódási lehetőséget biztosít

3 3. A Fővárosi és megyei MDP és MSZMP iratok [URL] publikus részében egyszerre lehet a teljes tartalomra keresni (full text search), valamint a különböző levéltárakban őrzött pártiratok napirendi pontjai között böngészni. (Az adatbázis nem-publikus része megfelelő jogosultság igazolása után az adott levéltár kutatótermében érhető el.) 4. A Levéltári Kiadványok [URL] között böngészni vagy keresni lehet a magyar levéltárak által az utóbbi évtizedek során kiadott különböző publikációk és levéltári folyóiratokban megjelent tanulmányok adataira, amelyek egyúttal digitalizált formában is megjeleníthetők. II. Adatbázisok leírása Személyi rekordokat tartalmazó adatbázisok A BFL-ben immár másfél évtizede zajlik olyan adatbázisok építése, amelyek közös jellemzője, hogy alapvetően, az adott ügyek mellett, a levéltári dokumentumokban szereplő személyekről nyújtanak információkat (pl. név, foglalkozás, lakhely, vallás). Az intézmény által őrzött iratanyag sajátosságaiból adódóan csaknem kizárólag a században élt, túlnyomórészt fővárosi illetőségű, jellemzően jogszolgáltatási iratokban előforduló személyekről van szó. Az adatbázisok egy része levéltári segédletként funkcionál, azaz az iratok kutatótermi kikérését teszi lehetővé vagy segíti elő, távlatilag azonban az azokban rögzített rekordok metaadatokat biztosítanak az iratanyag digitalizálásához, illetőleg jelentős részben már most az iratokról szkennelt képek használatát támogatják. Az alábbiakban tartalmilag ismertetjük a különböző személyi-jellegű adatbázisokat, illetőleg az ismertetés végén megadjuk az adatbázisok használatát segítő alapvető információk (fondok/állagok, évkör, rekordszám, digitalizált anyagrész) elérési útját is. 1. Árvaszéki ügyek. Az adatbázis árvaszékek által ellátott, jellemzően kiskorú örökösöket érintő hagyatékok kezelésére vonatkozó ügyeket tartalmaz (emellett jelentős a gondnoksági és örökbefogadási ügyek száma is). Az adatbázisban Budapest Székesfőváros Árvaszékének 19. század utolsó harmadából és a 20. század elejéről származó iratai vannak feldolgozva. Az ügyek esetenként részletes leírással (családfával) s a fontosabb irattípusok megjelölésével és az ügyekben különböző státusban (örökhagyók, örökösök, gyámok stb.) szereplő személyek adatai kerültek rögzítésre. 2. Büntetőügyek. Az adatbázis ügyészségi, vagy bírósági szakaszban lefolytatott különböző büntető eljárások iratanyagát, illetőleg egykorú irattári segédleteit dolgozza fel. Bár a forrásként csak budapesti igazságszolgáltatási szervek szolgálnak, az illetékesség korabeli szabályozásának megfelelően, számos vidéki vonatkozású ügyet is magában foglal. Az felölelt időszak a 20. század nagyobb részét fedi le: az adatrögzítés fontosabb tematikus irányai között az es forradalmak utáni megtorlás, a II. világháború alatti büntető eljárások, és az azt követő felelősségre vonás (népbíráskodás), az 1956-os forradalom elfojtása utáni perek, valamint az ún. szocialista kor büntető bíráskodása említhető. Az egyes személyi rekordokban az ügyben szereplő vádlottak/terheltek adatai találhatók. Ez utóbbiak jelentős része kutatási korlátozás alá esik. Sajátosság, hogy több esetben becsatolt peres aktákban, valamint főlajstromkönyvi bejegyzésekben szereplő személyek is felvitelre kerültek. A büntető ügyek jelentős részéről korábban felvett mikrofilmek digitalizálása nyomán a közeljövőben várhatóan megteremtődnek az e-kutatás feltételei, bár az adatvédelmi problémák miatt az esetleges internetes közzététel mindenképpen korlátozott lesz.

4 3. Hagyatéki (és egyéb nem-peres) ügyek. Az adatbázis elsősorban bíróságok, valamint közjegyzők által tárgyalt hagyatéki ügyek fennmaradt iratanyaga alapján épült. Emellett ugyanitt találhatók bíróságok által lefolytatott különféle perenkívüli (pl. holttá nyilvánítás, végrehajtás) vagy közjegyzők által teljesített eljárások leírásai is. Az iratanyag fennmaradásának sajátosságai és az adatrögzítés irányai miatt, túlnyomórészt 20. századi hagyatéki ügyekről van szó, jellemzően a két világháború közötti és az 1945 utáni időszakból. Az egyes személyi rekordokban az örökhagyók adatai szerepelnek, egyes fontos irattípusok (végrendelet, hagyatéki leltár, haláleset felvétel) feltűntetésével. 4. Közjegyzői okiratok. Az adatbázis a budapesti magánközjegyzők okirati sorozatait dolgozza fel, a közjegyzői intézmény felállításától (1875-től kezdve) a 20. század elejéig terjedően. Az okiratokban annak idején a legkülönbözőbb magánjogi ügyleteket rögzítették: így többek között csak néhány ügytípust kiemelve adásvételt, ajándékozást, vagyonátruházást, öröklést, házassági szerződést, örökbefogadást, végrendelkezést. Az adatbázis nagyobb részéhez digitális állomány tartozik, az mindenki számára szabadon, online kutatható. 5. Polgári perek. Az adatbázis elsősorban különféle vagyoni és házassági bontóperek adatait tartalmazza. A perek időben a 19. század második felétől a 20. század derekáig terjednek. A személyi rekordokban a perben fellépő felek adatai szerepelnek, esetenként rövid ügyleírások is készültek. Az adatokhoz való hozzáférés esetenként, a személyes adatok védelmének szempontja miatt korlátozott lehet. Interneten kutatható digitális állomány egyelőre nincs, de a Budapesti Királyi Törvényszék mikrofilmezett közötti anyagának digitalizálása folyamatban van, így a közeljövőben várhatóan online is hozzáférhetővé válik. 6. Kihirdetett végrendeletek. Az adatbázis különböző irategyüttesekben őrzött végrendeleteket dolgoz fel. Kisebb részt 18. századi budai, nagyobb részt pedig századi (jellemzően: közötti) budapesti kihirdetett végrendeletek kerültek rögzítésre. Ezek között, a kifejezetten végrendelkezési céllal készült dokumentumokon kívül, öröklési szerződések, végrendelkezést tartalmazó házassági szerződések, búcsúlevelek", és az utolsó akaratot rögzítő tanúvallomási jegyzőkönyvek is megtalálhatók. A személyi rekordok a végrendelkező fél vagy felek adatait rögzítik. Az 1918-ig kihirdetett pesti és az 1923-ig kihirdetett budai végrendeletek digitálizálva lettek, így azok interneten is szabadon kutathatók. 7. Fogolytörzskönyvek. Az adatbázisba a különböző budapesti büntetésvégrehajtási intézetekbe kivéve egyelőre a Budapesti Országos Gyűjtőfogház anyagát , illetve között befogadott letartóztatottak és elítéltek személyére vonatkozó adatai lettek rögzítve. Az abban található névanyag és egyéb információk családtörténeti kiaknázhatósága mellett, az adatbázis a dualizmus korszakára vonatkozóan hiánypótló, amennyiben bírósági és ügyészségi büntető ügyek gyakorlatilag nem maradtak fenn; az első világháború után pedig a fogolytörzskönyvek az ítélet számának megadásával segíthetik az esetlegesen fennmaradt bírósági peranyag visszakeresését.

5 Az adatrögzítéssel párhuzamosan történt és történik a fogolytörzskönyvi kötetek digitalizálása, így az anyag egy része már most szabadon, online kutatható, illetve teljes egészében kutatható lesz. 8. Érettségi jegyzőkönyvek. Az adatbázis a budapesti középiskolákban érettségizett diákok adatait és az érettségi vizsga eredményét teszi közzé, jelenleg az közötti időszakra vonatkozóan. Egyes iskolák érettségi jegyzőkönyvei éppúgy fel lettek dolgozva, mint azokról készült, az iskolák által a Budapesti Királyi Tankerületi Főigazgatósághoz beküldött másodlatok. (Az adatbázis más levéltárak hasonló anyagát is felölelő, más mezőkkel kibővített, több információt tartalmazó változata a kutatóteremben külön is elérhető.) 9. Igazolóbizottsági ügyek. Az adatbázis az 1945-től a köz-, majd a magánalkalmazottak második világháború alatti politikai nézeteinek és magatartásának vizsgálatára Budapesten kiküldött különleges néphatalmi szervek által keletkeztetett személyi ügyek és az azok által érintettek adatait foglalja magában. A tömeges igazolások iratai egyrészt fontos információkat rögzítetenek az igazolás alá vont személyekre és azok korábbi tetteire nézve, másrészt egyes, kvázi-büntető eljárásba torkolló (esetleg a Budapesti Népbírósághoz áttett) esetekben, az akkori közelmúlthoz való viszony újrafogalmazásán és az emlékezés politikai rítusain keresztül, reprezentálják a korszak jellegzetes beszédmódját. Érdemes még kiemelni az adatbázis összefüggését a Budapesti Népbíróság igazolásfellebbezési anyagával. 10. Vállalati személyzeti ügyek. Az adatbázis a Csepel Művek tisztviselő dolgozóinak közötti személyi dossziéinak feldolgozásával készül (az ABC-rendben letett akták rögzítése jelenleg a H-betünél tart). A személyazonosító adatok közvetve rendkívül értékes, anyakönyvi kivonatokat, a végzettséget igazoló iskolai bizonyítványokat, szakmai önéletrajzokat, egészségi állapotot illető igazolásokat, különféle munkahelyi okmányokat, esetenként fényképet és magánlevelezést tartalmazó iratanyaghoz biztosítanak hozzáférést. Miután mind az említett adatbázisok, illetve az azokban feldolgozott levéltári fondok/állagok nagyobb része, mind az adatbázisokhoz tartozó digitális állományok folyamatosan gyarapodnak, az erről szóló információk negyedévente frissítésre kerülnek. Az aktuális állapot [link az Adatok az adatbázisokhoz-menüponthoz] megtekinthető. Testületi jegyzőkönyveket feldolgozó adatbázisok A különböző formákban használható adatbázisok közös jellemzője, hogy egy-egy meghatározott szerv működése során keletkezett jegyzőkönyv-típusú források tartalmát teszi közzé vagy kivonatolja, illetőleg azok több szempontú kutathatóságát segíti elő. 1. Közgyűlési jegyzőkönyvek. Az adatbázis Budapest (Székes)főváros Törvényhatósági Bizottságának között keletkezett közgyűlési jegyzőkönyveinek napirendi pontjait tartalmazza, illetőleg 1949-ig terjedően azok számára utal. A forrás jellegéből adódóan a legváltozatosabb információkkal szolgál úgy a várospolitikára, reprezentatív és/vagy politikai aktusokra, törvények, miniszteri rendeletek helyi foganatosítására, mind a fővárosi infrastruktúra fejlődésére, pénzügyekre, szociálpolitikára, illetőleg egyedi (személyi) ügyekre nézve. Az anyag kétrétegű PDF formátumban digitalizálásra került, így nem csak a napirendi pontok között lehet böngészni, hanem azok teljes szövegében keresni is.

6 2. MDP-MSZMP vezető testületeinek jegyzőkönyvei. Az adatbázisban a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) és a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) fővárosi vezető testületi ülései napirendi pontjai kerültek rögzítésre. A forrás szintén sokrétű, bár jellemző a politikum túltengése, a tárgyalás alá vett kérdések kényszeres átpolitizáltsága, illetőleg a jegyzőkönyvek nyelvezetére a korabeli jellegzetes beszédmód nyomja rá bélyegét. Az anyag kétrétegű PDF formátumban digitalizálásra került, így azok teljes szövegében is lehet keresni. Adatvédelmi okokból azonban letiltásra kerültek mindazok a digitalizált oldalak, amelyeken személyi és fegyelmi előterjesztések (röpszavazások is) voltak. Ezek az előterjesztések ugyanis szemben a jegyzőkönyvi bejegyzésekkel, nemcsak neveket, hanem az illetőre vonatkozóan szenzibilis adatokat is tartalmaznak. A támogatói nyilatkozattal rendelkező tudományos kutatók és a betekintésre jogosult egyéb személyek Budapest Főváros Levéltára kutatótermében férhetnek hozzá a korlátozásmentes digitalizált verzióhoz. Terv- és térképtári adatbázisok Egyéb tematikus vagy levéltári anyaghoz nem köthető adatbázisok [középkori, pártarchontológia, lakcímjegyzék, pest-budai polgárok, óbudai tisztviselők, választói névjegyzék, fotótár, Klösz, képeslapok, topográfia, egyesületi] III. Adatok az adatbázisokról Személyi rekordokat tartalmazó adatbázisok Árvaszéki ügyek [link a leírásra] Törzsszám Megnevezés Rek ordo k évkö re IV.1202.cc Pest város Tanácsa iratai. Végrendeletek és hagyatéki leltárak (Testamenta et inventaria) IV.1411.b. Budapest Székesfőváros Árvaszékének iratai. Általános iratok Rekordszám (megjegyzés) 166 (próbafelvitel) (a felvitt anyag a megadott évkörben nem egészen teljes) Digi taliz ált any ag (évk ör) nincs nincs Gyar apod ása folya mato s? nem igen Büntető ügyek [link a leírásra]

7 Törzsszám Megnevezés Rek ordo k évkö re VII.1.d. Budapesti Királyi Ítélőtábla iratai. Peres iratok VII.5.c. Budapesti Királyi Büntetőtörvényszék iratai. Büntetőperek iratai VII.5.d. Budapesti Királyi Büntetőtörvényszék iratai. Fiatalkorúak bíróságának iratai VII.5.e. Budapesti Királyi Büntetőtörvényszék iratai. Népbíróságtól átvett peres ügyek iratai VII.13.b. Budapesti Királyi Büntető Járásbíróság iratai. Büntetőperek iratai Rekordszám (megjegyzés) Digi taliz ált any ag (évk ör) Gyar apod ása folya mato s? nincs nem nincs nem 1945 (az adatfelvitel nem teljeskörű: 1917-től lényegében a kiemelt munkásmozgalmi perek sorozatra korlátozódik) nincs nem (más fondokból reponált ügyek) nincs lezárt , (1950-ből csak 5 más fondokból reponált ügy van felvéve) VII.18.d. Budapesti Királyi Ügyészség iratai nincs nem Büntetőperek iratai 1944 (az adatfelvitel nem teljeskörű: 1928-tól lényegében a kiemelt munkásmozgalmi perek sorozatra korlátozódik) VII.21. Kispesti Királyi Járásbíróság iratai nincs lezárt XXV.1.a. Budapesti Népbíróság iratai. Büntetőperes iratok nincs lezárt nincs nem Hagyatéki (és egyéb nem-peres) ügyek [link a leírásra]

8 Törzsszám Megnevezés Rek ordo k évkö re Rekordszám (megjegyzés) Digi taliz ált any ag (évk ör) Gyar apod ása folya mato s? IV. Keresőrendszerek leírása [SCOPEQUERY, SDB, ARCHIVPORTAL] itt szerintem a tesztelés tapasztalatai nyomán lehet írni mindegyikről, kiegészítve azokat a rendszertervben található leírások tömör, praktikus szempontokat érvényesítő változatával

A Magyar Levéltári Portál új fejlesztéseinek bemutatása

A Magyar Levéltári Portál új fejlesztéseinek bemutatása A Magyar Levéltári Portál új fejlesztéseinek bemutatása Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára MLE Szakmai Nap 2010. március 3. Magyar Levéltári Portál rövid története Közös fejlesztés a Szolgáltató

Részletesebben

Levéltári digitális tartalomszolgáltatás és fejlesztések: Magyar Levéltári Portál, E-Levéltár és az E-Levéltári Portál

Levéltári digitális tartalomszolgáltatás és fejlesztések: Magyar Levéltári Portál, E-Levéltár és az E-Levéltári Portál Levéltári digitális tartalomszolgáltatás és fejlesztések: Magyar Levéltári Portál, E-Levéltár és az E-Levéltári Portál Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára MUZEUM@DIGIT Múzeumi Digitalizálási Konferencia

Részletesebben

PÁLYÁZATI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

PÁLYÁZATI SZAKMAI BESZÁMOLÓ PÁLYÁZATI SZAKMAI BESZÁMOLÓ (3522/00151) DIGITÁLIS FOTÓTÁR A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet fotógyűjteményeinek felhasználóbarát közzététele a múzeum honlapján A Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai

Részletesebben

Hogyan lehet kutatni Budapest Főváros Levéltárában (továbbiakban: BFL)? A levéltári dokumentumokhoz csak beiratkozás után lehet hozzáférni.

Hogyan lehet kutatni Budapest Főváros Levéltárában (továbbiakban: BFL)? A levéltári dokumentumokhoz csak beiratkozás után lehet hozzáférni. Általános kérdések Hogyan lehet kutatni Budapest Főváros Levéltárában (továbbiakban: BFL)? A levéltári dokumentumokhoz csak beiratkozás után lehet hozzáférni. Hogyan tudok beiratkozni? Beiratkozni személyesen

Részletesebben

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár)

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Az e-archivum működés közben Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Létrejötte 10/2002. NKÖM r. alap minisztériumi elvárás a rendeletnél ne tartalmazzon többet, de több funkcionalitást fejlesztettünk bele,

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár nyilvántartási rendszere Boross István-Márkusné Vörös Hajnalka-Jakab Réka-Nagy Szabolcs Az adatbázis kezdetei Papíralapú nyilvántartások Levéltárunk új épületbe költözik (2005)

Részletesebben

Ajánlás az egyházi és állami anyakönyvek (szabványos) levéltári leírásához. Nagy Sándor levéltáros (Budapest Főváros Levéltára) nagys@bparchiv.

Ajánlás az egyházi és állami anyakönyvek (szabványos) levéltári leírásához. Nagy Sándor levéltáros (Budapest Főváros Levéltára) nagys@bparchiv. Ajánlás az egyházi és állami anyakönyvek (szabványos) levéltári leírásához Nagy Sándor levéltáros (Budapest Főváros Levéltára) nagys@bparchiv.hu Az Ajánlás státusa Nem szabvány, hanem ajánlás, amely a

Részletesebben

1. ábra. Az LSZ internetes megjelenítésének kezdőoldala

1. ábra. Az LSZ internetes megjelenítésének kezdőoldala A Magyar Levéltárosok Egyesületének szakmai beszámolója a Levéltári Szemle 2010. évi elektronikus megjelenítését célzó NKA Levéltári kollégiumi pályázatról A Levéltári Szemle korábbi számai korlátozottan,

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben őrzött állami anyakönyvek kutatásáról

A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben őrzött állami anyakönyvek kutatásáról A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben őrzött állami anyakönyvek kutatásáról 2014. július 1-jén hatályba lép az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Atv.), amely

Részletesebben

Tájékoztató. Regisztráció

Tájékoztató. Regisztráció Tájékoztató A nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (a akban: Hbnytv.) és a nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet (a akban: Hbnyr.) rendelkezései

Részletesebben

Az alábbiakban a portál felépítéséről, illetve az egyes lekérdező funkciókról kaphat részletes információkat.

Az alábbiakban a portál felépítéséről, illetve az egyes lekérdező funkciókról kaphat részletes információkat. Súgó Az alábbiakban a portál felépítéséről, illetve az egyes lekérdező funkciókról kaphat részletes információkat. A lekérdező rendszer a Hírközlési Szolgáltatások és Interfész bejelentések, valamint az

Részletesebben

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCKT 2014.05.14-ei ülésén a 16/2014.(V.14.) számú határozatával támogatta a Szabályzat elfogadását. Ezzel egyidejűleg a tárgyban

Részletesebben

BEVEZETŐ. A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950)

BEVEZETŐ. A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950) BEVEZETŐ A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950) A kutatás célja A mai magyarországi önkormányzati levéltárakban található azon fondok és állagok mutatójának és rövid ismertetésének

Részletesebben

Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez

Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez Tisztelt Ügyfelünk! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az elektronikus

Részletesebben

A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása

A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása Előadók: Toldi Klára Vincze Andrea 1 Előzmények 1997-2002 A nemzetközi könyvtári trendek hatására a hazai könyvtárügyben is megjelenik az informatika

Részletesebben

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi.

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi. Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeirõl Születés anyakönyvezése, családjogi helyzet rendezése,

Részletesebben

[I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V.

[I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V. [I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V. Napirendi pontra, tárgyra von. adatok] [VI. Tartalomra

Részletesebben

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén NN Biztosító Zrt. Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel kitölteni. Szerződésszám: Biztosított adatai e: Bejelentő adatai Telefonszáma: e: Igényt bejelentő aláírása: Szerződött partner

Részletesebben

Tevékenység adminisztráció Központi Elektronikus Szolgáltatást Igénybevevők Nyilvántartása I. Belépés a szoftverbe, szolgáltatás igénybevétel rögzítés

Tevékenység adminisztráció Központi Elektronikus Szolgáltatást Igénybevevők Nyilvántartása I. Belépés a szoftverbe, szolgáltatás igénybevétel rögzítés Tevékenység adminisztráció Központi Elektronikus Szolgáltatást Igénybevevők Nyilvántartása I. Belépés a szoftverbe, szolgáltatás igénybevétel rögzítés Előadó: Nagy Zoltán és Dobsa Tünde Szociális Intézmények

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26 -án tartandó ülésére a 7. számú Tájékoztató az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényben foglaltak érvényesülése

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

FamilySearch.org. 2013. szeptember 26. Magyarország Nyíregyháza

FamilySearch.org. 2013. szeptember 26. Magyarország Nyíregyháza FamilySearch.org 2013. szeptember 26. Magyarország Nyíregyháza Magyar levéltárak és a FamilySearch Több mint 50 éves együttműködés Hogyan tovább? A FamilySearch küldetése Egyéneknek és családoknak segítünk

Részletesebben

Digitális kincstár digitális kincskereső Elektronikus szolgáltatások az MTA Könyvtárában

Digitális kincstár digitális kincskereső Elektronikus szolgáltatások az MTA Könyvtárában Digitális kincstár digitális kincskereső Elektronikus szolgáltatások az MTA Könyvtárában Naszádos Edit, könyvtári szakinformatikus Holl András, informatikai tanácsadó Kapus Erika, tájékoztató könyvtáros

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

Regisztrációs segédlet A roma közösségekben dolgozó védőnők. munkafeltételeinek javítása elnevezésű norvég projekt keretében

Regisztrációs segédlet A roma közösségekben dolgozó védőnők. munkafeltételeinek javítása elnevezésű norvég projekt keretében Regisztrációs segédlet A roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása elnevezésű norvég projekt keretében végzett informatikai eszközellátottság felméréséhez 1 1 1 TÁJÉKOZTATÓ az OTH

Részletesebben

NYILATKOZAT. Nyújt-e be Európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti igényt (külön nyomtatvány): Igen - Nem

NYILATKOZAT. Nyújt-e be Európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti igényt (külön nyomtatvány): Igen - Nem Ügyiratszám: (a levelünk bal felső sarkában található) I. számú nyomtatvány NYILATKOZAT MINT ÖRÖKLÉSBEN ÉRDEKELT KÉREM AZ ELJÁRÁST LEFOLYTATNI: - A FELTÜNTETETT VAGYONTÁRGYAKRA; - ILLETVE HAGYATÉKI VAGYON

Részletesebben

T/11077. számú törvényjavaslat. az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásról

T/11077. számú törvényjavaslat. az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11077. számú törvényjavaslat az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásról Előadó: Dr. Draskovics Tibor igazságügyi

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA 1139 Budapest, Teve utca 3-5.; : 298-7500 1554 Budapest, Pf.: 41; fax: 298-7555

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA 1139 Budapest, Teve utca 3-5.; : 298-7500 1554 Budapest, Pf.: 41; fax: 298-7555 Pályázati : 3551/00146 (2226/0148) BFL szám: 12164/2011 BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA 1139 Budapest, Teve utca 3-5.; : 298-7500 1554 Budapest, Pf.: 41; fax: 298-7555 Beszámoló az NKA Levéltári Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

Tájékoztatás a Közbeszerzési Hatóság elektronikus rendszereinek főbb változásairól (Ajánlatkérők és megbízott képviselők számára)

Tájékoztatás a Közbeszerzési Hatóság elektronikus rendszereinek főbb változásairól (Ajánlatkérők és megbízott képviselők számára) Tájékoztatás a Közbeszerzési Hatóság elektronikus rendszereinek főbb változásairól (Ajánlatkérők és megbízott képviselők számára) Ezúton tájékoztatjuk a Közbeszerzési Hatóság által működtetett elektronikus

Részletesebben

A Biztosítási Alap által a kérelmezőket megillető kártérítések / kárpótlások megállapítására irányuló eljárások 2015. szeptember 02.

A Biztosítási Alap által a kérelmezőket megillető kártérítések / kárpótlások megállapítására irányuló eljárások 2015. szeptember 02. A Biztosítási Alap által a kérelmezőket megillető kártérítések / kárpótlások megállapítására irányuló eljárások 2015. szeptember 02. 1. Mikor jogosult a Biztosítási Alap (a továbbiakban: Alap) kifizetéseket

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

Tartalomszolgáltatási Tájékoztató

Tartalomszolgáltatási Tájékoztató Gödöllői Agrárközpont (GAK) Közhasznú Társaság Informatikai Csoport Tartalomszolgáltatási Tájékoztató 2003 / II. Kiadás Gödöllő, 2003. július 1. 1. EU AGRÁRINFO WWW.EU-INFO.HU Az EU agrár jogi szabályozásának,

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND

MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND Gyollai Ügyvédi Iroda Irodavezető: Dr. Gyollai János ügyvéd Székhely: H-1126 Budapest, Ugocsa u. 4/b Tel.: (+36 1) 487-8715 Fax: (+36 1) 487-8701 E-mail: iroda@gyollai.hu Készítés

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén NN Biztosító Zrt. Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén Kérjük, a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki. Szerződésszám Milyen jellegű halálesetre jelent be igényt? betegségből

Részletesebben

Budapest Főváros LevéLtára

Budapest Főváros LevéLtára BF Budapest Főváros LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i b u da p e s t Főváro s levélt á r A A kiadványt támogatta: Összeállította Toma Katalin Tervezés,

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE Pályázati azonosító: 3532/00344 SZAKMAI BESZÁMOLÓ Az információs-kommunikációs technológia

Részletesebben

Szabályzat a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól

Szabályzat a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól Szabályzat a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól Dr. Nagy Erzsébet Egyéni Ügyvéd székhely: 9022 Győr, Árpád u. 40. fszt. 1. tel.: 96/310-781 dr.nagye@externet.hu

Részletesebben

Participant Portal (URF) Regisztrációs tudnivalók

Participant Portal (URF) Regisztrációs tudnivalók Participant Portal (URF) Regisztrációs tudnivalók Regisztrációs tudnivalók Pályázat benyújtása -> előzetes regisztráció Mikor? Kinek? Ki végezheti el? Hányszor? A pályázati űrlap kitöltése előtt (

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató egyeztetési eljárás kezdeményezéséhez a (volt) biztosítottak részére 2013. január 1-jétől azok a biztosítottak (volt biztosítottak), akik ügyfélkapu regisztrációval rendelkeznek,

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSI STRATÉGIÁJA

DIGITALIZÁLÁSI STRATÉGIÁJA A THURY-VÁR NONPROFIT KFT. KRÚDY GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR DIGITALIZÁLÁSI STRATÉGIÁJA 2015 Összeáll. Budai László könyvtárvezető, szakmai ig. h. Jóváhagyta: Pappné Csővári Zsófia ügyvezető ig. Érvényes: 2015.

Részletesebben

I. A változások összefoglalása

I. A változások összefoglalása Tájékoztatás a Közbeszerzési Hatóság elektronikus rendszereinek főbb változásairól (Ajánlattevők és egyéb, a közbeszerzések iránt érdeklődő felhasználók számára) Ezúton tájékoztatjuk az ajánlattevőket

Részletesebben

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT 1. Cél A TIENS népes családjának bővítése és adatainak rögzítése a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok és a TIENS saját belső szabályainak figyelembe vételével. 2. Új

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató az adategyeztetési eljárás kezdeményezéséhez a (volt) biztosítottak részére, valamint a hivatalból indított ügyek esetében az elektronikus ügyintézésre való áttéréshez 2013. január

Részletesebben

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban Dr. Kenyéri Katalin EMMI Könyvtári és Levéltári Osztály 2016. A könyvtárosok, mint információközvetítő

Részletesebben

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz 1. Jogszabályi háttér Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint: 4. (1) Az e-közmű üzemeltetéséért,

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya:

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság által szervezett férfi felnőtt és fiú utánpótlás-bajnokságokba való digitálisan kitöltött nevezési nyomtatvány mellékletei (2014/2015.)

Részletesebben

WARCTIS keresőprogram és az AAGISVIEW képnéző program ismertetése. Adatbázis alapfogalmak

WARCTIS keresőprogram és az AAGISVIEW képnéző program ismertetése. Adatbázis alapfogalmak WARCTIS keresőprogram és az AAGISVIEW képnéző program ismertetése Magyar Levéltárosok Egyesülete Szakmai nap 2010. február 3. Biszak Sándor ARCANUM Adatbázis Kft Adatbázis alapfogalmak Rekord: a feldolgozás

Részletesebben

Hagyatéki. Vonatkozó jogszabályok:

Hagyatéki. Vonatkozó jogszabályok: Hagyaték Vonatkozó jogszabályok: A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Szekszárdi Törvényszék (7100 Szekszárd, Dózsa u. 2. bankszámlaszám:10046003-01483154-00000000, adószám: 15311533-1-17, KSH azonosító: 15311533 8423

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL A toborzást-kiválasztást támogató humáninformatikai megoldásunk, a nexonjob, rugalmasan a vállalati egyedi igények alapján testre szabható. A rendszer webes felületén keresztül jelentkezhetnek a pályázók

Részletesebben

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros Online világ Oroszi Katalin KSZR Szakmai nap 2016. augusztus 29. Ostoros Modern könyvtár A könyvtár a számítógép és az internet segítségével minőségben újat tud nyújtani szolgáltatásaiban. Az emberek igénylik

Részletesebben

ANONIMIZÁLT HATÁROZATOK KERESÉSE

ANONIMIZÁLT HATÁROZATOK KERESÉSE Országos Bírósági Hivatal ANONIMIZÁLT HATÁROZATOK KERESÉSE FUNKCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA 1.1. ANONIMIZÁLT HATÁROZATOK KERESÉSE Az alábbi fejezetekben részletesen, képernyő kivágások illusztrálásával kívánjuk

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Intézményazonosító: 11272 Az

Részletesebben

SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Felhasználói kézikönyv IX. kötet BEJEGYZÉSEK LEKÉRDEZÉSE Magyar Államkincstár Betekintési jogosultsággal rendelkező felhasználók számára 2014.12.10.

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Könyvtári szakmai nap Győr, 2014. 03. 25 Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Szemerey Tamásné Dr. levéltárvezető Dr. Sági Éva levéltáros Egyetemi

Részletesebben

Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció július 8.

Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció július 8. Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció 2016. július 8. FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Feszty Árpád - táblaképek Budapest, V. Markó u. 27. I. emelet 37. könyvtár A FT Könyvtára

Részletesebben

Participant Portal (URF) - Regisztrációs útmutató -

Participant Portal (URF) - Regisztrációs útmutató - Participant Portal (URF) - Regisztrációs útmutató - Regisztrációs tudnivalók Mikor? Hol? Kinek? Ki végezheti el? Hányszor? A pályázati űrlap kitöltése előtt (DE a program 7 éve alatt csak egyszer) Participant

Részletesebben

Előszó. Kedves Hallgatók!

Előszó. Kedves Hallgatók! Előszó Kedves Hallgatók! Jelen kisokos nem helyettesíti a HTJSZ-t, a rektori utasítást,sem pedig a pályázati kiírást, hanem kiegészíti, részletezi és magyarázza azokat. Hivatkozni minden esetben az előzőekre

Részletesebben

Az EU-beli bűnözők adatminőségének javítása

Az EU-beli bűnözők adatminőségének javítása Az EU-beli bűnözők adatminőségének javítása A REFERENCIA ESZKÖZ HASZNÁLATI UTASÍTÁSA Az ERIC (European Request Information Capture Európai kérelmi adatrögzítés) egy referencia eszköz, amelynek rendeltetése

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

Példa az E-felvételi használatára. A következőkben bemutatjuk az E-felvételin keresztül történő jelentkezés lépéseit.

Példa az E-felvételi használatára. A következőkben bemutatjuk az E-felvételin keresztül történő jelentkezés lépéseit. Példa az E-felvételi használatára A következőkben bemutatjuk az E-felvételin keresztül történő jelentkezés lépéseit. Indítás: http://www.felvi.hu/online/e-felveteli.ofi?mfa_id=1 Bejelentkező oldal: E-FELVÉTELI

Részletesebben

Online szolgáltatások. Angliában

Online szolgáltatások. Angliában Online szolgáltatások Angliában A brit levéltári rendszer Nemzeti Levéltár 650 fő, 185 km polc London Metropolitan Arch. 85 fő, 105 000 ifm. Parliamentary Archives 30 fő, 8000 ifm. Viktória-torony területi

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Múzeum, mint szabványos alapokra helyezett magyar múzeumi aggregátor

A Magyar Nemzeti Múzeum, mint szabványos alapokra helyezett magyar múzeumi aggregátor A Magyar Nemzeti Múzeum, mint szabványos alapokra helyezett magyar múzeumi aggregátor Küzdünk és bízva bízunk Elvárások, válaszok kulturális vonatkozású digitális tartalmak iránti társadalmi igény növekedése

Részletesebben

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 V. KERÜLET I ÉP ÍT ÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉP ÍT ÉSÜGYI OSZT ÁLY Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 helyrajzi számú ingatlan.

Részletesebben

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm A levéltári anyag feldolgozottsága a 23. dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma Megnevezése Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten

Részletesebben

F E L H Í V Á S Bírósági ülnökök választására

F E L H Í V Á S Bírósági ülnökök választására F E L H Í V Á S Bírósági ülnökök választására Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6774. számú törvényjavaslat a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

Központi irattárolás rendje

Központi irattárolás rendje Központi irattárolás rendje 1. A központi irattárolás körülményeinek meghatározása 1. Az intézményrendszer központi irattárolásának biztosításához szükséges infrastruktúra és szolgáltatás nyújtása a MAG

Részletesebben

MOL Gyermekgyógyító Program 2014 Tájékoztató az ONLINE pályázatkezelő adatbázis (OPA) használatához

MOL Gyermekgyógyító Program 2014 Tájékoztató az ONLINE pályázatkezelő adatbázis (OPA) használatához MOL Gyermekgyógyító Program 2014 Tájékoztató az ONLINE pályázatkezelő adatbázis (OPA) használatához A MOL Gyermekgyógyító Program 2014-ben is online módon lehet a pályázatokat benyújtani. Kérjük, olvassák

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete. a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete. a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről 1. sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai TAKARNET24 szolgáltatásai Szilvay Gergely Földmérési és Távérzékelési Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A Digitális Földhivatal k özéptávú fejlesztési terv első lépések ént a befejezéséhez k özeledik az EKOP-1.1.3

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Összes szakrendszer Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek: Időpontfoglalás Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése Az eljárás díja: 10000 Ft értékű illeték - 3 hónapnál nem régebben kiállított

Részletesebben

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Szerv EAK eseményazonosító: I. Kérelmezı(k) adatai ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Kérelmezı 1 anya/apa/érintett/egyéb kérelmezı Családi és utóneve: Lakcíme: Elérhetısége: @

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:...

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:... TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről cégszerű megnevezés:.......... (székhelye:........., nyilvántartást vezető cégbíróság neve:......., cégjegyzék száma:........., adószám:......, képviselő

Részletesebben

Segédlet ESCHERKÁROLY2016-E Beszámolás

Segédlet ESCHERKÁROLY2016-E Beszámolás Segédlet ESCHERKÁROLY2016-E Beszámolás 1. Beszámolóhoz tartozó dokumentumok beszámoló űrlap, beszámoló űrlaphoz az űrlapba épített kitöltési útmutató, tételösszesítő, nyilatkozat fényképfelvétel felhasználási

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK AZ ÉTDR MŰKÖDÉSÉBEN

VÁLTOZÁSOK AZ ÉTDR MŰKÖDÉSÉBEN VÁLTOZÁSOK AZ ÉTDR MŰKÖDÉSÉBEN 1.3.1.16 VERZIÓ Jelen jegyzet az ÉTDR 2015. 09. 09. napján üzembe helyezett új verziója (1.3.1.16) kapcsán a szoftver újdonságaira hívja fel a figyelmet és az eddigi működés

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról Magyarország Köztársasági Elnöke az idei ülnökválasztás időpontját 2015. március 7. és április 30. napja közötti időtartamra tűzte ki. A bírák jogállásáról

Részletesebben

I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. A Szabályzat célja

I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. A Szabályzat célja Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 10/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

Családtörténetek. I. A program bemutatása II. Segédanyag III. Információ, bejelentkezés

Családtörténetek. I. A program bemutatása II. Segédanyag III. Információ, bejelentkezés Családtörténetek I. A program bemutatása II. Segédanyag III. Információ, bejelentkezés I. A program leírása A személyes történelmi emlékezet alapja a családi emlékezet, amely az egymást követő generációk

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

Technikai segédlet. Az Oktatói - Szakértői Kiválasztási Rendszer Kérelmezői Felületének használatához. Tisztelt Jelentkező!

Technikai segédlet. Az Oktatói - Szakértői Kiválasztási Rendszer Kérelmezői Felületének használatához. Tisztelt Jelentkező! Technikai segédlet Az Oktatói - Szakértői Kiválasztási Rendszer Kérelmezői Felületének használatához Tisztelt Jelentkező! Az alábbiakban mutatjuk be a Nemzeti Közszolgálati Egyetem PROBONO felületén található

Részletesebben

Szlovák Nemzeti Levéltár

Szlovák Nemzeti Levéltár Szlovák Nemzeti Levéltár Csoportunkat az intézmény vezetőhelyettese fogadta. Először általános tájékoztatást kaptunk, majd megtekinthettük a levéltár legérdekesebb kincseit, dokumentumait. A Szlovák Nemzeti

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. A NAV felügyeletét a miniszterelnök

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás Ügytípus tájékoztató általános igazgatás Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-140, fax: (48) 574-149 Ügyfélfogadás rendje: hétfő szerda péntek 13-16

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

Anyakönyvi ügyek. 1. Születés anyakönyvezése. Ügyleírás:

Anyakönyvi ügyek. 1. Születés anyakönyvezése. Ügyleírás: Anyakönyvi ügyek 1. Születés anyakönyvezése A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek kell bejelenteni a születést követő első munkanapon. Az intézetben történt születést az intézet vezetője,

Részletesebben

KÖNYVTÁRI INFORMATIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÖNYVTÁRI INFORMATIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖNYVTÁRI INFORMATIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ FELEK 1. Bethlen Gábor Református Gimnázium 2. Csongrád megyei Levéltár hódmezővásárhelyi fiókja 3. Erzsébet Kórház és Rendelőintézet

Részletesebben

expert-monitor az on-line jogszakértő

expert-monitor az on-line jogszakértő Bizalom Dinamizmus expert-monitor az on-line jogszakértő www.expert-monitor.ro Tájékoztatás Szervezés MONITORUL OFICIAL Kht Keredkedelmi és tájékoztatási központ. Elektronikus hordozón való értékesítési

Részletesebben