I. E-kutatás különböző honlapokon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. E-kutatás különböző honlapokon"

Átírás

1 E-KUTATÁS A LEVÉLTÁRBAN\ADATBÁZISOK (BFL-microsite) I. E-kutatás különböző honlapokon A BFL adatbázisai több honlapon érhetők el. Mindegyik honlap sajátos tartalmakat kínál, eltérő keresési lehetőségekkel rendelkezik, illetőleg az iratanyaghoz való hozzáférést segítő különböző szolgáltatásokat nyújt, így a kutatónak először azt érdemes mérlegelnie, hogy melyik honlap, illetőleg melyik kereső felel meg leginkább az általa támasztott elvárásoknak. BFL-microsite A BFL microsite-ja közvetlenül nem ad lehetőséget adatbázisokban való keresésre, az elérést linkeken keresztül biztosítja, valamint általános információkkal szolgál az adatbázisokra [link szövegre] és a keresési lehetőségekre vonatkozóan. BFL-honlap [link honlapra] A BFL honlapján a levéltár saját Levéltári Nyilvántartó Rendszere [URL] érhető el. A keresési lehetőségeket itt a ScopeQuery-alkalmazás [link szövegre] tulajdonságai határozzák meg. E rendszerben természetesen a BFL valamennyi adatbázisa [link szövegre] a kutató rendelkezésére áll. Digitalizált papíralapú iratok és elektronikus formában keletkezett iratok közvetlenül (online) is, minden érdeklődő felhasználó által szabadon kutathatók. Az elektronikusan nem publikált papíralapú vagy kutatási korlátozás [link szövegre] alá eső elektronikus iratok online indítható regisztráció [URL], illetve levéltári beiratkozás után hozzáférhetők a levéltár kutatótermében, meghatározott feltételekkel (ld. Kutatási Szabályzatot [URL]), vagy megküldhetők digitalizált formában. Lehetőség van kutatói kérések és másolatmegrendelések online benyújtására is. Ha a digitalizálás közvetlenül a kutató megrendelésére történik, akkor meghatározott térítési díj fizetendő (ld. Díjszabást [URL]). Elektronikus másolat indokolt esetben a már digitalizált iratokról is igényelhető, amennyiben azok felbontása, formátuma vagy más tulajdonságai a felhasználás sajátos céljának nem felelnek meg. Elektronikus Levéltári Portál [link honlapra] (ELP) Az ELP az E-levéltár Projektben konzorciumi tagként részt vevő két levéltári intézmény, Budapest Főváros Levéltára (BFL) és a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) különböző rendszerekben található adatbázisainak együttes és külön keresésére egyaránt módot ad. Az említett intézmények saját Levéltári Nyilvántartó Rendszerei mellett (BFL-honlap [link honlapra, a rendszerhez]), a portálon közvetlenül a Közös Kereső [URL] és a Digitalizált és Elektronikus Iratok Keresője [URL] érhető el. Utóbbiak keresési lehetőségeit a Safety Deposit Box-program [link szövegre] (SDB) tulajdonságai határozzák meg. A Közös Keresővel az iratok levéltári adatbázisokban rögzített adataiban, illetőleg karakterfelismerővel digitalizált vagy elektronikus formában keletkezett iratoknál magában a dokumentum szövegében (full text) lehet keresni. A Közös Kereső hatóköre természetesen a BFL valamennyi adatbázisára [link szövegre] kiterjed. Az ELP-n található adatbázisokban bármely érdeklődő felhasználó szabadon kereshet, a közzétett digitalizált papíralapú és elektronikus iratokat közvetlenül (online) is kutathatja. Az elektronikusan nem publikált papíralapú vagy kutatási korlátozás [link szövegre] alá eső elektronikus iratok levéltári beiratkozás után hozzáférhetők a levéltár kutatótermében, vagy megküldhetők digitalizált formában. Az ELP regisztrált kutatók számára az alábbi szolgáltatásokat kínálja:

2 1. Még kutatójelölt státusban, a portálregisztráció [URL] elvégzésével egyidejűleg, kutatói adatlap/kutatási kérelem [URL] online benyújtásával kezdeményezheti a levéltári beiratkozást, akár mindkét levéltári intézményben (a BFL-be és az MNL-be). 2. A már beiratkozott (és a portálon is regisztrált) kutatók kéréseiket közvetlenül az internetes találati listákról nyújthatják be vagy szabadszöveges kéréseket adhatnak fel. 3. Beállított keresőkérdések mentése Saját kutatói fiókba, ahonnan azok időről-időre újrafuttathatók. 4. A Saját fiókban létrehozott Külső Tárhelyre kérhetők és onnan letölthetők azok a kutatási korlátozás alá nem eső iratok, amelyeket a levéltár: - digitalizált vagy elektronikus formában átvett, de az interneten még nem publikált - digitális vagy elektronikus formában publikált ugyan, de az arról készíthető másolat felbontása, formátuma vagy egyéb tulajdonságai nem felelnek meg a kutatás sajátos céljának s ezért a kutató arról saját költségén (ld. Díjszabást [URL]) megfelelő digitális másolatot rendel meg - csak papíralapon őriz, de a kutató megrendelésére, a Díjszabásban rögzített térítési díj fejében, digitalizálhatók - anonimizálással, a kutató megrendelésére és költségén tesz kutathatóvá 5. A kutató jogosultságának igazolása, illetőleg kitöltött támogató állásfoglalás [URL] benyújtása után, Saját fiókban létrehozott, de biztonsági okokból csak a levéltári kutatóteremből elérhető Belső Tárhelyre kérhetők és onnan letölthetők azok a kutatási korlátozás alá eső iratok, amelyek: - digitalizált vagy elektronikus formában léteznek - papíralapon léteznek, de azokat a levéltár a kutató megrendelésére és költségén digitalizálja 6. Ügyfélkapus azonosítóval rendelkező (és az ELP-n azzal regisztráló) felhasználók interneten elérhető ügyfélkapus tárhelyére a kutatási korlátozás alá eső iratok is feltölthetők (a kutatónak természetesen ebben az esetben is előzetesen igazolnia kell jogosultságát). 7. A Saját fiókban listázhatók és nyomtathatók a leadott kutatói adatlapok/kutatási kérelmek, kutatói, ügyfélszolgálati és másolati kérések. Magyar Levéltári Portál [link honlapra] (MLP) Az eredetileg az önkormányzati levéltárak együttműködése nyomán létrejött MLP az időközben a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) szervezetébe tagolódó levéltári intézmények köztük a projekthez később csatlakozó Magyar Országos Levéltár valamint Budapest Főváros Levéltára (BFL) különböző jellegű adatbázisait, nyilvántartásait (fond- és állagjegyzékeit) és egyéb levéltári szakmai anyagait teszi közzé. Az e-kutatás tekintetében az MLP súlyát és szerepét a jövőben a két nagy tartalomszolgáltató (MNL, BFL) intézményi politikája fogja meghatározni. A BFL adatbázisainak túlnyomó többsége mindenesetre elérhető és továbbra is elérhető lesz az MLP-n. Bár az MLP nem támogatja a levéltári adminisztrációt (regisztráció és egyéb űrlapok benyújtása) és nem nyújt plusz szolgáltatásokat, de némely tekintetben többet adhat más honlapoknál, illetőleg keresőrendszereknél: 1. A Közös Kereső [URL] és annak részeként az Összetett Kereső [URL] több levéltári intézmény adatbázisaira (és kiadványaira) biztosít átfogó keresési lehetőséget, amit indexekkel is támogat. 2. A Megyei Kataszteri Térképek [URL] és a II. Katonai Felmérés [URL] térképei összeillesztésre és georeferálásra kerültek, sőt utóbbiak a Google Maps-szel is szinkonizálva lettek, ami egyedülálló tájékozódási lehetőséget biztosít

3 3. A Fővárosi és megyei MDP és MSZMP iratok [URL] publikus részében egyszerre lehet a teljes tartalomra keresni (full text search), valamint a különböző levéltárakban őrzött pártiratok napirendi pontjai között böngészni. (Az adatbázis nem-publikus része megfelelő jogosultság igazolása után az adott levéltár kutatótermében érhető el.) 4. A Levéltári Kiadványok [URL] között böngészni vagy keresni lehet a magyar levéltárak által az utóbbi évtizedek során kiadott különböző publikációk és levéltári folyóiratokban megjelent tanulmányok adataira, amelyek egyúttal digitalizált formában is megjeleníthetők. II. Adatbázisok leírása Személyi rekordokat tartalmazó adatbázisok A BFL-ben immár másfél évtizede zajlik olyan adatbázisok építése, amelyek közös jellemzője, hogy alapvetően, az adott ügyek mellett, a levéltári dokumentumokban szereplő személyekről nyújtanak információkat (pl. név, foglalkozás, lakhely, vallás). Az intézmény által őrzött iratanyag sajátosságaiból adódóan csaknem kizárólag a században élt, túlnyomórészt fővárosi illetőségű, jellemzően jogszolgáltatási iratokban előforduló személyekről van szó. Az adatbázisok egy része levéltári segédletként funkcionál, azaz az iratok kutatótermi kikérését teszi lehetővé vagy segíti elő, távlatilag azonban az azokban rögzített rekordok metaadatokat biztosítanak az iratanyag digitalizálásához, illetőleg jelentős részben már most az iratokról szkennelt képek használatát támogatják. Az alábbiakban tartalmilag ismertetjük a különböző személyi-jellegű adatbázisokat, illetőleg az ismertetés végén megadjuk az adatbázisok használatát segítő alapvető információk (fondok/állagok, évkör, rekordszám, digitalizált anyagrész) elérési útját is. 1. Árvaszéki ügyek. Az adatbázis árvaszékek által ellátott, jellemzően kiskorú örökösöket érintő hagyatékok kezelésére vonatkozó ügyeket tartalmaz (emellett jelentős a gondnoksági és örökbefogadási ügyek száma is). Az adatbázisban Budapest Székesfőváros Árvaszékének 19. század utolsó harmadából és a 20. század elejéről származó iratai vannak feldolgozva. Az ügyek esetenként részletes leírással (családfával) s a fontosabb irattípusok megjelölésével és az ügyekben különböző státusban (örökhagyók, örökösök, gyámok stb.) szereplő személyek adatai kerültek rögzítésre. 2. Büntetőügyek. Az adatbázis ügyészségi, vagy bírósági szakaszban lefolytatott különböző büntető eljárások iratanyagát, illetőleg egykorú irattári segédleteit dolgozza fel. Bár a forrásként csak budapesti igazságszolgáltatási szervek szolgálnak, az illetékesség korabeli szabályozásának megfelelően, számos vidéki vonatkozású ügyet is magában foglal. Az felölelt időszak a 20. század nagyobb részét fedi le: az adatrögzítés fontosabb tematikus irányai között az es forradalmak utáni megtorlás, a II. világháború alatti büntető eljárások, és az azt követő felelősségre vonás (népbíráskodás), az 1956-os forradalom elfojtása utáni perek, valamint az ún. szocialista kor büntető bíráskodása említhető. Az egyes személyi rekordokban az ügyben szereplő vádlottak/terheltek adatai találhatók. Ez utóbbiak jelentős része kutatási korlátozás alá esik. Sajátosság, hogy több esetben becsatolt peres aktákban, valamint főlajstromkönyvi bejegyzésekben szereplő személyek is felvitelre kerültek. A büntető ügyek jelentős részéről korábban felvett mikrofilmek digitalizálása nyomán a közeljövőben várhatóan megteremtődnek az e-kutatás feltételei, bár az adatvédelmi problémák miatt az esetleges internetes közzététel mindenképpen korlátozott lesz.

4 3. Hagyatéki (és egyéb nem-peres) ügyek. Az adatbázis elsősorban bíróságok, valamint közjegyzők által tárgyalt hagyatéki ügyek fennmaradt iratanyaga alapján épült. Emellett ugyanitt találhatók bíróságok által lefolytatott különféle perenkívüli (pl. holttá nyilvánítás, végrehajtás) vagy közjegyzők által teljesített eljárások leírásai is. Az iratanyag fennmaradásának sajátosságai és az adatrögzítés irányai miatt, túlnyomórészt 20. századi hagyatéki ügyekről van szó, jellemzően a két világháború közötti és az 1945 utáni időszakból. Az egyes személyi rekordokban az örökhagyók adatai szerepelnek, egyes fontos irattípusok (végrendelet, hagyatéki leltár, haláleset felvétel) feltűntetésével. 4. Közjegyzői okiratok. Az adatbázis a budapesti magánközjegyzők okirati sorozatait dolgozza fel, a közjegyzői intézmény felállításától (1875-től kezdve) a 20. század elejéig terjedően. Az okiratokban annak idején a legkülönbözőbb magánjogi ügyleteket rögzítették: így többek között csak néhány ügytípust kiemelve adásvételt, ajándékozást, vagyonátruházást, öröklést, házassági szerződést, örökbefogadást, végrendelkezést. Az adatbázis nagyobb részéhez digitális állomány tartozik, az mindenki számára szabadon, online kutatható. 5. Polgári perek. Az adatbázis elsősorban különféle vagyoni és házassági bontóperek adatait tartalmazza. A perek időben a 19. század második felétől a 20. század derekáig terjednek. A személyi rekordokban a perben fellépő felek adatai szerepelnek, esetenként rövid ügyleírások is készültek. Az adatokhoz való hozzáférés esetenként, a személyes adatok védelmének szempontja miatt korlátozott lehet. Interneten kutatható digitális állomány egyelőre nincs, de a Budapesti Királyi Törvényszék mikrofilmezett közötti anyagának digitalizálása folyamatban van, így a közeljövőben várhatóan online is hozzáférhetővé válik. 6. Kihirdetett végrendeletek. Az adatbázis különböző irategyüttesekben őrzött végrendeleteket dolgoz fel. Kisebb részt 18. századi budai, nagyobb részt pedig századi (jellemzően: közötti) budapesti kihirdetett végrendeletek kerültek rögzítésre. Ezek között, a kifejezetten végrendelkezési céllal készült dokumentumokon kívül, öröklési szerződések, végrendelkezést tartalmazó házassági szerződések, búcsúlevelek", és az utolsó akaratot rögzítő tanúvallomási jegyzőkönyvek is megtalálhatók. A személyi rekordok a végrendelkező fél vagy felek adatait rögzítik. Az 1918-ig kihirdetett pesti és az 1923-ig kihirdetett budai végrendeletek digitálizálva lettek, így azok interneten is szabadon kutathatók. 7. Fogolytörzskönyvek. Az adatbázisba a különböző budapesti büntetésvégrehajtási intézetekbe kivéve egyelőre a Budapesti Országos Gyűjtőfogház anyagát , illetve között befogadott letartóztatottak és elítéltek személyére vonatkozó adatai lettek rögzítve. Az abban található névanyag és egyéb információk családtörténeti kiaknázhatósága mellett, az adatbázis a dualizmus korszakára vonatkozóan hiánypótló, amennyiben bírósági és ügyészségi büntető ügyek gyakorlatilag nem maradtak fenn; az első világháború után pedig a fogolytörzskönyvek az ítélet számának megadásával segíthetik az esetlegesen fennmaradt bírósági peranyag visszakeresését.

5 Az adatrögzítéssel párhuzamosan történt és történik a fogolytörzskönyvi kötetek digitalizálása, így az anyag egy része már most szabadon, online kutatható, illetve teljes egészében kutatható lesz. 8. Érettségi jegyzőkönyvek. Az adatbázis a budapesti középiskolákban érettségizett diákok adatait és az érettségi vizsga eredményét teszi közzé, jelenleg az közötti időszakra vonatkozóan. Egyes iskolák érettségi jegyzőkönyvei éppúgy fel lettek dolgozva, mint azokról készült, az iskolák által a Budapesti Királyi Tankerületi Főigazgatósághoz beküldött másodlatok. (Az adatbázis más levéltárak hasonló anyagát is felölelő, más mezőkkel kibővített, több információt tartalmazó változata a kutatóteremben külön is elérhető.) 9. Igazolóbizottsági ügyek. Az adatbázis az 1945-től a köz-, majd a magánalkalmazottak második világháború alatti politikai nézeteinek és magatartásának vizsgálatára Budapesten kiküldött különleges néphatalmi szervek által keletkeztetett személyi ügyek és az azok által érintettek adatait foglalja magában. A tömeges igazolások iratai egyrészt fontos információkat rögzítetenek az igazolás alá vont személyekre és azok korábbi tetteire nézve, másrészt egyes, kvázi-büntető eljárásba torkolló (esetleg a Budapesti Népbírósághoz áttett) esetekben, az akkori közelmúlthoz való viszony újrafogalmazásán és az emlékezés politikai rítusain keresztül, reprezentálják a korszak jellegzetes beszédmódját. Érdemes még kiemelni az adatbázis összefüggését a Budapesti Népbíróság igazolásfellebbezési anyagával. 10. Vállalati személyzeti ügyek. Az adatbázis a Csepel Művek tisztviselő dolgozóinak közötti személyi dossziéinak feldolgozásával készül (az ABC-rendben letett akták rögzítése jelenleg a H-betünél tart). A személyazonosító adatok közvetve rendkívül értékes, anyakönyvi kivonatokat, a végzettséget igazoló iskolai bizonyítványokat, szakmai önéletrajzokat, egészségi állapotot illető igazolásokat, különféle munkahelyi okmányokat, esetenként fényképet és magánlevelezést tartalmazó iratanyaghoz biztosítanak hozzáférést. Miután mind az említett adatbázisok, illetve az azokban feldolgozott levéltári fondok/állagok nagyobb része, mind az adatbázisokhoz tartozó digitális állományok folyamatosan gyarapodnak, az erről szóló információk negyedévente frissítésre kerülnek. Az aktuális állapot [link az Adatok az adatbázisokhoz-menüponthoz] megtekinthető. Testületi jegyzőkönyveket feldolgozó adatbázisok A különböző formákban használható adatbázisok közös jellemzője, hogy egy-egy meghatározott szerv működése során keletkezett jegyzőkönyv-típusú források tartalmát teszi közzé vagy kivonatolja, illetőleg azok több szempontú kutathatóságát segíti elő. 1. Közgyűlési jegyzőkönyvek. Az adatbázis Budapest (Székes)főváros Törvényhatósági Bizottságának között keletkezett közgyűlési jegyzőkönyveinek napirendi pontjait tartalmazza, illetőleg 1949-ig terjedően azok számára utal. A forrás jellegéből adódóan a legváltozatosabb információkkal szolgál úgy a várospolitikára, reprezentatív és/vagy politikai aktusokra, törvények, miniszteri rendeletek helyi foganatosítására, mind a fővárosi infrastruktúra fejlődésére, pénzügyekre, szociálpolitikára, illetőleg egyedi (személyi) ügyekre nézve. Az anyag kétrétegű PDF formátumban digitalizálásra került, így nem csak a napirendi pontok között lehet böngészni, hanem azok teljes szövegében keresni is.

6 2. MDP-MSZMP vezető testületeinek jegyzőkönyvei. Az adatbázisban a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) és a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) fővárosi vezető testületi ülései napirendi pontjai kerültek rögzítésre. A forrás szintén sokrétű, bár jellemző a politikum túltengése, a tárgyalás alá vett kérdések kényszeres átpolitizáltsága, illetőleg a jegyzőkönyvek nyelvezetére a korabeli jellegzetes beszédmód nyomja rá bélyegét. Az anyag kétrétegű PDF formátumban digitalizálásra került, így azok teljes szövegében is lehet keresni. Adatvédelmi okokból azonban letiltásra kerültek mindazok a digitalizált oldalak, amelyeken személyi és fegyelmi előterjesztések (röpszavazások is) voltak. Ezek az előterjesztések ugyanis szemben a jegyzőkönyvi bejegyzésekkel, nemcsak neveket, hanem az illetőre vonatkozóan szenzibilis adatokat is tartalmaznak. A támogatói nyilatkozattal rendelkező tudományos kutatók és a betekintésre jogosult egyéb személyek Budapest Főváros Levéltára kutatótermében férhetnek hozzá a korlátozásmentes digitalizált verzióhoz. Terv- és térképtári adatbázisok Egyéb tematikus vagy levéltári anyaghoz nem köthető adatbázisok [középkori, pártarchontológia, lakcímjegyzék, pest-budai polgárok, óbudai tisztviselők, választói névjegyzék, fotótár, Klösz, képeslapok, topográfia, egyesületi] III. Adatok az adatbázisokról Személyi rekordokat tartalmazó adatbázisok Árvaszéki ügyek [link a leírásra] Törzsszám Megnevezés Rek ordo k évkö re IV.1202.cc Pest város Tanácsa iratai. Végrendeletek és hagyatéki leltárak (Testamenta et inventaria) IV.1411.b. Budapest Székesfőváros Árvaszékének iratai. Általános iratok Rekordszám (megjegyzés) 166 (próbafelvitel) (a felvitt anyag a megadott évkörben nem egészen teljes) Digi taliz ált any ag (évk ör) nincs nincs Gyar apod ása folya mato s? nem igen Büntető ügyek [link a leírásra]

7 Törzsszám Megnevezés Rek ordo k évkö re VII.1.d. Budapesti Királyi Ítélőtábla iratai. Peres iratok VII.5.c. Budapesti Királyi Büntetőtörvényszék iratai. Büntetőperek iratai VII.5.d. Budapesti Királyi Büntetőtörvényszék iratai. Fiatalkorúak bíróságának iratai VII.5.e. Budapesti Királyi Büntetőtörvényszék iratai. Népbíróságtól átvett peres ügyek iratai VII.13.b. Budapesti Királyi Büntető Járásbíróság iratai. Büntetőperek iratai Rekordszám (megjegyzés) Digi taliz ált any ag (évk ör) Gyar apod ása folya mato s? nincs nem nincs nem 1945 (az adatfelvitel nem teljeskörű: 1917-től lényegében a kiemelt munkásmozgalmi perek sorozatra korlátozódik) nincs nem (más fondokból reponált ügyek) nincs lezárt , (1950-ből csak 5 más fondokból reponált ügy van felvéve) VII.18.d. Budapesti Királyi Ügyészség iratai nincs nem Büntetőperek iratai 1944 (az adatfelvitel nem teljeskörű: 1928-tól lényegében a kiemelt munkásmozgalmi perek sorozatra korlátozódik) VII.21. Kispesti Királyi Járásbíróság iratai nincs lezárt XXV.1.a. Budapesti Népbíróság iratai. Büntetőperes iratok nincs lezárt nincs nem Hagyatéki (és egyéb nem-peres) ügyek [link a leírásra]

8 Törzsszám Megnevezés Rek ordo k évkö re Rekordszám (megjegyzés) Digi taliz ált any ag (évk ör) Gyar apod ása folya mato s? IV. Keresőrendszerek leírása [SCOPEQUERY, SDB, ARCHIVPORTAL] itt szerintem a tesztelés tapasztalatai nyomán lehet írni mindegyikről, kiegészítve azokat a rendszertervben található leírások tömör, praktikus szempontokat érvényesítő változatával

A Magyar Levéltári Portál új fejlesztéseinek bemutatása

A Magyar Levéltári Portál új fejlesztéseinek bemutatása A Magyar Levéltári Portál új fejlesztéseinek bemutatása Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára MLE Szakmai Nap 2010. március 3. Magyar Levéltári Portál rövid története Közös fejlesztés a Szolgáltató

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár nyilvántartási rendszere Boross István-Márkusné Vörös Hajnalka-Jakab Réka-Nagy Szabolcs Az adatbázis kezdetei Papíralapú nyilvántartások Levéltárunk új épületbe költözik (2005)

Részletesebben

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár)

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Az e-archivum működés közben Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Létrejötte 10/2002. NKÖM r. alap minisztériumi elvárás a rendeletnél ne tartalmazzon többet, de több funkcionalitást fejlesztettünk bele,

Részletesebben

[I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V.

[I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V. [I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V. Napirendi pontra, tárgyra von. adatok] [VI. Tartalomra

Részletesebben

Ajánlás az egyházi és állami anyakönyvek (szabványos) levéltári leírásához. Nagy Sándor levéltáros (Budapest Főváros Levéltára) nagys@bparchiv.

Ajánlás az egyházi és állami anyakönyvek (szabványos) levéltári leírásához. Nagy Sándor levéltáros (Budapest Főváros Levéltára) nagys@bparchiv. Ajánlás az egyházi és állami anyakönyvek (szabványos) levéltári leírásához Nagy Sándor levéltáros (Budapest Főváros Levéltára) nagys@bparchiv.hu Az Ajánlás státusa Nem szabvány, hanem ajánlás, amely a

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben őrzött állami anyakönyvek kutatásáról

A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben őrzött állami anyakönyvek kutatásáról A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben őrzött állami anyakönyvek kutatásáról 2014. július 1-jén hatályba lép az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Atv.), amely

Részletesebben

T/11077. számú törvényjavaslat. az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásról

T/11077. számú törvényjavaslat. az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11077. számú törvényjavaslat az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásról Előadó: Dr. Draskovics Tibor igazságügyi

Részletesebben

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi.

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi. Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeirõl Születés anyakönyvezése, családjogi helyzet rendezése,

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

WARCTIS keresőprogram és az AAGISVIEW képnéző program ismertetése. Adatbázis alapfogalmak

WARCTIS keresőprogram és az AAGISVIEW képnéző program ismertetése. Adatbázis alapfogalmak WARCTIS keresőprogram és az AAGISVIEW képnéző program ismertetése Magyar Levéltárosok Egyesülete Szakmai nap 2010. február 3. Biszak Sándor ARCANUM Adatbázis Kft Adatbázis alapfogalmak Rekord: a feldolgozás

Részletesebben

Budapest Főváros LevéLtára

Budapest Főváros LevéLtára BF Budapest Főváros LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i b u da p e s t Főváro s levélt á r A A kiadványt támogatta: Összeállította Toma Katalin Tervezés,

Részletesebben

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén NN Biztosító Zrt. Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel kitölteni. Szerződésszám: Biztosított adatai e: Bejelentő adatai Telefonszáma: e: Igényt bejelentő aláírása: Szerződött partner

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Összes szakrendszer Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek: Időpontfoglalás Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése Az eljárás díja: 10000 Ft értékű illeték - 3 hónapnál nem régebben kiállított

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Intézményazonosító: 11272 Az

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató egyeztetési eljárás kezdeményezéséhez a (volt) biztosítottak részére 2013. január 1-jétől azok a biztosítottak (volt biztosítottak), akik ügyfélkapu regisztrációval rendelkeznek,

Részletesebben

Bejegyzett élettársi kapcsolat

Bejegyzett élettársi kapcsolat Bejegyzett élettársi kapcsolat Az ügyintézéshez szükséges: Magyar állampolgárok esetén mindkét fél részéről az alábbiak szükségesek: - az élettársak érvényes személyazonosító igazolványa (vagy más személyazonosításra

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok (1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató az adategyeztetési eljárás kezdeményezéséhez a (volt) biztosítottak részére, valamint a hivatalból indított ügyek esetében az elektronikus ügyintézésre való áttéréshez 2013. január

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól 5/006. (VI..) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a születési támogatásr ól (a 0/007. (III.6.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelttel, valamint a /007. (V.5.) Budapest XXI. Kerület

Részletesebben

I. A változások összefoglalása

I. A változások összefoglalása Tájékoztatás a Közbeszerzési Hatóság elektronikus rendszereinek főbb változásairól (Ajánlattevők és egyéb, a közbeszerzések iránt érdeklődő felhasználók számára) Ezúton tájékoztatjuk az ajánlattevőket

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

ADATSZOLGÁLTATÁS A HAGYATÉKI LELTÁRHOZ a 2014. március 15. napjától bekövetkezett halálesethez

ADATSZOLGÁLTATÁS A HAGYATÉKI LELTÁRHOZ a 2014. március 15. napjától bekövetkezett halálesethez Ügyiratszám: VII/./ ADATSZOLGÁLTATÁS A HAGYATÉKI LELTÁRHOZ a 2014. március 15. napjától bekövetkezett halálesethez (A rovatokat kérem OLVASHATÓAN, NYOMTATOTT NAGY BETŰKKEL kitölteni!) I. AZ ELHUNYTRA (örökhagyóra),

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

union24 portál felhasználási útmutató

union24 portál felhasználási útmutató union24 portál felhasználási útmutató 1. Az union24 portál bemutatása Az union24 portál az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által létrehozott és üzemeltetésében álló honlap, amelyen keresztül

Részletesebben

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT 1. Cél A TIENS népes családjának bővítése és adatainak rögzítése a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok és a TIENS saját belső szabályainak figyelembe vételével. 2. Új

Részletesebben

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL A toborzást-kiválasztást támogató humáninformatikai megoldásunk, a nexonjob, rugalmasan a vállalati egyedi igények alapján testre szabható. A rendszer webes felületén keresztül jelentkezhetnek a pályázók

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

Nagyatádi Járási Hivatala

Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Ügyfélfogadás rendje: Hétfő: 8.00-12.00-ig- 13.00-16.00-ig Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-12.00-13.00-16.00-ig Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Részletesebben

EGY MÓDSZERTANI KÍSÉRLET A RAKTÁRI JEGYZÉKEK SZÁMÍTÓGÉPES MEGJELENÍTÉSE

EGY MÓDSZERTANI KÍSÉRLET A RAKTÁRI JEGYZÉKEK SZÁMÍTÓGÉPES MEGJELENÍTÉSE EGY MÓDSZERTANI KÍSÉRLET A RAKTÁRI JEGYZÉKEK SZÁMÍTÓGÉPES MEGJELENÍTÉSE Boross István MNL Veszprém Megyei Levéltára Juhász Zoltán Pannon Egyetem MNL Veszprém Megyei Levéltára, 2014. május 20. A MÓDSZERTANI

Részletesebben

2012.05.03. Az illeték fogalma. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény. Hatálya. Célja: Illetékmentesség. Az illetékkötelezettség keletkezése

2012.05.03. Az illeték fogalma. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény. Hatálya. Célja: Illetékmentesség. Az illetékkötelezettség keletkezése Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2011/2012 Az illeték fogalma Közvetlen állami, önkormányzati ellenszolgáltatásért, vagy annak megkezdéséért fizetendő díj Fajtái: I. Vagyonszerzési (öröklés,

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások

A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények

Részletesebben

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 V. KERÜLET I ÉP ÍT ÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉP ÍT ÉSÜGYI OSZT ÁLY Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 helyrajzi számú ingatlan.

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Múzeum, mint szabványos alapokra helyezett magyar múzeumi aggregátor

A Magyar Nemzeti Múzeum, mint szabványos alapokra helyezett magyar múzeumi aggregátor A Magyar Nemzeti Múzeum, mint szabványos alapokra helyezett magyar múzeumi aggregátor Küzdünk és bízva bízunk Elvárások, válaszok kulturális vonatkozású digitális tartalmak iránti társadalmi igény növekedése

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás Ügytípus tájékoztató általános igazgatás Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-140, fax: (48) 574-149 Ügyfélfogadás rendje: hétfő szerda péntek 13-16

Részletesebben

A közadatok nyilvánossága, Eitv., közadatkereső

A közadatok nyilvánossága, Eitv., közadatkereső A közadatok nyilvánossága, Eitv., közadatkereső Roskó Éva Közadat Program Neumann Kht. www.kozadat.hu 2008, Közadattár Program, Neumann Kht. A közadatok nyilvánossága, Eitv., közadatkereső 2. dia Jogszabályok

Részletesebben

Ügyfélfogadás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Jegyző Iroda Igazgatási Csoport 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. (földszint 7 ablak)

Ügyfélfogadás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Jegyző Iroda Igazgatási Csoport 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. (földszint 7 ablak) ANYAKÖNYVVEZETŐI TEVÉKENYSÉGE Vonatkozó jogszabályok: az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII.

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5.

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. A köztársasági elnöknek Budapest 1 fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. -a alapján

Részletesebben

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya:

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság által szervezett férfi felnőtt és fiú utánpótlás-bajnokságokba való digitálisan kitöltött nevezési nyomtatvány mellékletei (2014/2015.)

Részletesebben

Ügyfélkapu. etananyag

Ügyfélkapu. etananyag Ügyfélkapu etananyag 1. Bevezető Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus azonosító- és ügyfélbeléptető rendszere. Biztosítja, hogy használói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri belépéssel

Részletesebben

DR. VARGA TIBOR ÜGYVÉDI IRODA. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYVÉDI MUNKADÍJAKRÓL (a végleges ár az ügy ismeretében kerül megállapításra)

DR. VARGA TIBOR ÜGYVÉDI IRODA. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYVÉDI MUNKADÍJAKRÓL (a végleges ár az ügy ismeretében kerül megállapításra) 1 DR. VARGA TIBOR ÜGYVÉDI IRODA TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYVÉDI MUNKADÍJAKRÓL (a végleges ár az ügy ismeretében kerül megállapításra) Az ügyvédi munkadíj szabad megállapodás tárgya. A munkadíj függ az ügy bonyolultságától,

Részletesebben

Engedje meg, hogy rövidesen bemutassam az online szoftver-hardver nyilvántartó weboldalam.

Engedje meg, hogy rövidesen bemutassam az online szoftver-hardver nyilvántartó weboldalam. SZOFTVERLELTÁR ONLINE Tisztelt látogató! Engedje meg, hogy rövidesen bemutassam az online szoftver-hardver nyilvántartó weboldalam. Amennyiben önnek vállalkozása van, akkor pontosan tudnia kell, hogy milyen

Részletesebben

A közadatok nyilvánossága, Eitv., közadatkereső

A közadatok nyilvánossága, Eitv., közadatkereső A közadatok nyilvánossága, Eitv., közadatkereső Roskó Éva Közadat Program Neumann Kht. 2008, Közadattár Program, Neumann Kht. 2. dia Jogszabályok 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29.

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. Kondíciós Lista Befektetési szolgáltatásokra Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános kondíciók... 3 2. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK AZ ÉTDR MŰKÖDÉSÉBEN

VÁLTOZÁSOK AZ ÉTDR MŰKÖDÉSÉBEN VÁLTOZÁSOK AZ ÉTDR MŰKÖDÉSÉBEN 1.3.1.16 VERZIÓ Jelen jegyzet az ÉTDR 2015. 09. 09. napján üzembe helyezett új verziója (1.3.1.16) kapcsán a szoftver újdonságaira hívja fel a figyelmet és az eddigi működés

Részletesebben

Online szolgáltatások. Angliában

Online szolgáltatások. Angliában Online szolgáltatások Angliában A brit levéltári rendszer Nemzeti Levéltár 650 fő, 185 km polc London Metropolitan Arch. 85 fő, 105 000 ifm. Parliamentary Archives 30 fő, 8000 ifm. Viktória-torony területi

Részletesebben

Számlaközpont Gazdaságfejlesztő Iroda Kft.

Számlaközpont Gazdaságfejlesztő Iroda Kft. Számlaközpont Gazdaságfejlesztő Iroda Kft. Az elektronikus számlázás terjedésével párhuzamosan egyre többen igénylik, hogy beérkező és kimenő e-számláikat a papíralapú számlákhoz hasonlóan egy helyen,

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

A projekt a fenti célokat a következő három tevékenységi csoportban valósítja meg.

A projekt a fenti célokat a következő három tevékenységi csoportban valósítja meg. A kormányzati fejlesztéseknek köszönhetően az elektronikus iratok mennyisége exponenciálisan nő, aktív beavatkozás nélkül viszont néhány év alatt olvashatatlanná válnak. Ezeknek az iratoknak a nagy része

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégr l szóló 2009. évi CXV. törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához

Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához 1. A kérelmező személyes adatai Neve: Születési neve:. Anyja neve:.. Születési hely, év, hó, nap:... Állampolgárság:...

Részletesebben

Diákigazolvány rendszer

Diákigazolvány rendszer Diákigazolvány rendszer Elektronikus igénylés 2011.09.12. Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1 A diákigazolványok igénylésének új, elektronikus ügyintézése... 3 1.1 A működési folyamatok vázlata... 3 1.2 A

Részletesebben

Anyakönyvi ügyek: Letölthető nyomtatványok:

Anyakönyvi ügyek: Letölthető nyomtatványok: Anyakönyvi ügyek: 1. Tájékoztatás 2. Születés anyakönyvezése 3. Apai elismerő nyilatkozat felvétele 4. Házasságkötési szándék bejelentése 5. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 6. Haláleset anyakönyvezése

Részletesebben

Mai előadásunk mottója:

Mai előadásunk mottója: Mai előadásunk mottója: Csak a munka fejti ki, csak az tartja fel a testnek és léleknek erejét; csak munka tesz hasznossá magunk és polgártársainkra nézve. (Deák Ferenc) ÁLLÁSKERESÉS INTERNETEN Felhívó

Részletesebben

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista I. Szervezeti és személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve,

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól.

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (2) bekezdés c) pontjában, valamint a földmérési

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

Kataszteri iratok feldolgozása (OTKA K 105886)

Kataszteri iratok feldolgozása (OTKA K 105886) Kataszteri iratok feldolgozása (OTKA K 105886) Török Enik PhD Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Magánlevéltárak, gyjtemények és gazdasági szervek fosztálya Magyar Térképbarátok Társulata Budapest,

Részletesebben

Megújult az ARTISJUS Szerzői Információs Rendszere (SZIR) Online adatszolgáltatás szerzőknek bármikor, bárhonnan

Megújult az ARTISJUS Szerzői Információs Rendszere (SZIR) Online adatszolgáltatás szerzőknek bármikor, bárhonnan Megújult az ARTISJUS Szerzői Információs Rendszere (SZIR) Online adatszolgáltatás szerzőknek bármikor, bárhonnan Grafikus megjelenítés A grafikus felület lehetővé teszi a jogdíjak és elhangzások áttekinthetőbb

Részletesebben

IGAZOLÁSOK LISTÁJA. a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz

IGAZOLÁSOK LISTÁJA. a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz IGAZOLÁSOK LISTÁJA a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz A pályázat érvénytelen, ha a pályázó nem adja be (1) a pályázóval egy lakcímre bejelentett személyekről szóló önkormányzati

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (6.4)

POSZEIDON dokumentáció (6.4) POSZEIDON dokumentáció (6.4) HALLGATÓI KÉRELMEK KEZELÉSE A POSZEIDON RENDSZERBEN Tartalomjegyzék Hallgatói kérelmek iktatása összefoglaló Tájékoztatások kezelése a kérelmekhez, határozatokhoz Jogorvoslatok

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről /2006/.IM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

E-közigazgatás DE részvizsga 2014. május 19, tavasz Név:Balogh Anikó Gép száma: levelezős teszt

E-közigazgatás DE részvizsga 2014. május 19, tavasz Név:Balogh Anikó Gép száma: levelezős teszt A.Töltse ki ezen dokumentum fejlécében a Név és Dátum adatokat. Végezze el az alábbi feladatokat: 1. Keresse meg a www.magyarorszag.hu weboldalon az elektronikus aláírásról szóló 2001.évi CVIII. törvényt.

Részletesebben

Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15

Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 KERESKEDŐI REGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS FONTOS TUDNIVALÓK A Kereskedők

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata 1. A Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere felhasználási szabályzatának jogszabályi alapja, közzététele

Részletesebben

Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 2328/0022 altéma kódszámú kiírására SÁRVÁR ANNO

Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 2328/0022 altéma kódszámú kiírására SÁRVÁR ANNO Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 2328/0022 altéma kódszámú kiírására SÁRVÁR ANNO A Nádasdy Ferenc Múzeum saját honlapján web2.0 jellegű, a felhasználókkal való közös tartalomgyarapítást

Részletesebben

QUAESTOR Egészségpénztár Pénztártagi extranet Felhasználói kézikönyv

QUAESTOR Egészségpénztár Pénztártagi extranet Felhasználói kézikönyv QUAESTOR Egészségpénztár Pénztártagi extranet Felhasználói kézikönyv Budapest 2013.02.13. Oldalszám: 1. Tartalomjegyzék 1.1 A Központi Egységes Regisztráció célja és szolgáltatásai... 3 1.2 A regisztráció

Részletesebben

A 90. sorszámú Segédlevéltáros és ügykezelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 90. sorszámú Segédlevéltáros és ügykezelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 90. sorszámú Segédlevéltáros és ügykezelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 322 02 1.2.

Részletesebben

expert-monitor az on-line jogszakértő

expert-monitor az on-line jogszakértő Bizalom Dinamizmus expert-monitor az on-line jogszakértő www.expert-monitor.ro Tájékoztatás Szervezés MONITORUL OFICIAL Kht Keredkedelmi és tájékoztatási központ. Elektronikus hordozón való értékesítési

Részletesebben

Magyar Családtörténet-kutató Egyesület adatbázisai különös tekintettel a polgári anyakönyvek feldolgozására

Magyar Családtörténet-kutató Egyesület adatbázisai különös tekintettel a polgári anyakönyvek feldolgozására Magyar Családtörténet-kutató Egyesület adatbázisai különös tekintettel a polgári anyakönyvek feldolgozására Hunyady László Nyíregyháza 2013. szeptember 26-27. AZ EGYESÜLETRŐL 2011. januárjában alakult

Részletesebben

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2009. június 30. 1 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv K Ö Z É R D E K Ű A D A T O K Általános közzétételi lista Általános közzétételi lista link I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK: 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők: 1.1. Elérhetőségi adatok Hivatalos név Székhely

Részletesebben

Felhasználói Dokumentáció

Felhasználói Dokumentáció ÚJ KÖZSZOLGÁLATI ÉLETPÁLYA ÁROP-2.2.17 PROJEKT Felhasználói Dokumentáció Vezető Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. Telefon: +36 (1) 795 1000 Honlap: www.kormany.hu

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

MOL Gyermekgyógyító Program 2014 Tájékoztató az ONLINE pályázatkezelő adatbázis (OPA) használatához

MOL Gyermekgyógyító Program 2014 Tájékoztató az ONLINE pályázatkezelő adatbázis (OPA) használatához MOL Gyermekgyógyító Program 2014 Tájékoztató az ONLINE pályázatkezelő adatbázis (OPA) használatához A MOL Gyermekgyógyító Program 2014-ben is online módon lehet a pályázatokat benyújtani. Kérjük, olvassák

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ

NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ 1. Az elhunyt neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Családi állapota: Állampolgársága: Foglalkozása: Elhalálozás helye, ideje: Megjegyzés: kérjük csatolni a halotti anyakönyvi

Részletesebben

Fizetési folyamat az Építésügyi Fizetési Portálon (ÉFP)

Fizetési folyamat az Építésügyi Fizetési Portálon (ÉFP) Fizetési folyamat az Építésügyi Fizetési Portálon (ÉFP) Jelen dokumentum képernyő másolatokkal illusztrálva mutatja be az Építésügyi Fizetési Portálon megvalósuló fizetési folyamatot. Az illusztrációk

Részletesebben

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. 1 Intelligens adatkinyerés, hiteles archiválás megvalósítása EMC Captiva termékkel 2 Tartalom EMC Captiva nagyvállalati megoldás EMC Captiva 7 új képességek áttekintése Hiteles másolatképzés és archiválás

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (2.2)

POSZEIDON dokumentáció (2.2) POSZEIDON dokumentáció (2.2) Gyorsiktatás I. BEJÖVŐ IRATOK IKTATÁSA A Gyorsiktatás felületen lehet beérkező iratainkat a legegyszerűbb módon érkeztetni és iktatni. 1.) VONALKÓD felragasztása a papírra.

Részletesebben

Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s

Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s Bírósági nemperes eljárások Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Nemperes eljárás fogalma 1. A magánjogi jogviszonyokat érintı, az igazságszolgáltatás megvalósítása vagy a tények,

Részletesebben

a 3. számú Bejelentő laphoz

a 3. számú Bejelentő laphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 3. számú Bejelentő laphoz a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón történő teljesítéséhez az Art. 7.

Részletesebben

Az e-építési napló. 2013. október 1.

Az e-építési napló. 2013. október 1. Az e-építési napló 2013. október 1. e-építési napló alkalmazás központi internetes felületen elérhető, komplex alkalmazás, egy beruházáshoz egy építési napló = e-napló tartozik, segíti az építési napló

Részletesebben

Példa az E-felvételi használatára. A következőkben bemutatjuk az E-felvételin keresztül történő jelentkezés lépéseit.

Példa az E-felvételi használatára. A következőkben bemutatjuk az E-felvételin keresztül történő jelentkezés lépéseit. Példa az E-felvételi használatára A következőkben bemutatjuk az E-felvételin keresztül történő jelentkezés lépéseit. Indítás: http://www.felvi.hu/online/e-felveteli.ofi?mfa_id=1 Bejelentkező oldal: E-FELVÉTELI

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM Alulírott... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy... nevű kiskorú, cselekvőképtelen nagykorú

Részletesebben

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Az adatbázis elérése, regisztrálás, belépés Az adatbázis címe: http://www.scopus.com Az adatbázis csak regisztrált, jogosultsággal rendelkező intézmények,

Részletesebben