I. E-kutatás különböző honlapokon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. E-kutatás különböző honlapokon"

Átírás

1 E-KUTATÁS A LEVÉLTÁRBAN\ADATBÁZISOK (BFL-microsite) I. E-kutatás különböző honlapokon A BFL adatbázisai több honlapon érhetők el. Mindegyik honlap sajátos tartalmakat kínál, eltérő keresési lehetőségekkel rendelkezik, illetőleg az iratanyaghoz való hozzáférést segítő különböző szolgáltatásokat nyújt, így a kutatónak először azt érdemes mérlegelnie, hogy melyik honlap, illetőleg melyik kereső felel meg leginkább az általa támasztott elvárásoknak. BFL-microsite A BFL microsite-ja közvetlenül nem ad lehetőséget adatbázisokban való keresésre, az elérést linkeken keresztül biztosítja, valamint általános információkkal szolgál az adatbázisokra [link szövegre] és a keresési lehetőségekre vonatkozóan. BFL-honlap [link honlapra] A BFL honlapján a levéltár saját Levéltári Nyilvántartó Rendszere [URL] érhető el. A keresési lehetőségeket itt a ScopeQuery-alkalmazás [link szövegre] tulajdonságai határozzák meg. E rendszerben természetesen a BFL valamennyi adatbázisa [link szövegre] a kutató rendelkezésére áll. Digitalizált papíralapú iratok és elektronikus formában keletkezett iratok közvetlenül (online) is, minden érdeklődő felhasználó által szabadon kutathatók. Az elektronikusan nem publikált papíralapú vagy kutatási korlátozás [link szövegre] alá eső elektronikus iratok online indítható regisztráció [URL], illetve levéltári beiratkozás után hozzáférhetők a levéltár kutatótermében, meghatározott feltételekkel (ld. Kutatási Szabályzatot [URL]), vagy megküldhetők digitalizált formában. Lehetőség van kutatói kérések és másolatmegrendelések online benyújtására is. Ha a digitalizálás közvetlenül a kutató megrendelésére történik, akkor meghatározott térítési díj fizetendő (ld. Díjszabást [URL]). Elektronikus másolat indokolt esetben a már digitalizált iratokról is igényelhető, amennyiben azok felbontása, formátuma vagy más tulajdonságai a felhasználás sajátos céljának nem felelnek meg. Elektronikus Levéltári Portál [link honlapra] (ELP) Az ELP az E-levéltár Projektben konzorciumi tagként részt vevő két levéltári intézmény, Budapest Főváros Levéltára (BFL) és a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) különböző rendszerekben található adatbázisainak együttes és külön keresésére egyaránt módot ad. Az említett intézmények saját Levéltári Nyilvántartó Rendszerei mellett (BFL-honlap [link honlapra, a rendszerhez]), a portálon közvetlenül a Közös Kereső [URL] és a Digitalizált és Elektronikus Iratok Keresője [URL] érhető el. Utóbbiak keresési lehetőségeit a Safety Deposit Box-program [link szövegre] (SDB) tulajdonságai határozzák meg. A Közös Keresővel az iratok levéltári adatbázisokban rögzített adataiban, illetőleg karakterfelismerővel digitalizált vagy elektronikus formában keletkezett iratoknál magában a dokumentum szövegében (full text) lehet keresni. A Közös Kereső hatóköre természetesen a BFL valamennyi adatbázisára [link szövegre] kiterjed. Az ELP-n található adatbázisokban bármely érdeklődő felhasználó szabadon kereshet, a közzétett digitalizált papíralapú és elektronikus iratokat közvetlenül (online) is kutathatja. Az elektronikusan nem publikált papíralapú vagy kutatási korlátozás [link szövegre] alá eső elektronikus iratok levéltári beiratkozás után hozzáférhetők a levéltár kutatótermében, vagy megküldhetők digitalizált formában. Az ELP regisztrált kutatók számára az alábbi szolgáltatásokat kínálja:

2 1. Még kutatójelölt státusban, a portálregisztráció [URL] elvégzésével egyidejűleg, kutatói adatlap/kutatási kérelem [URL] online benyújtásával kezdeményezheti a levéltári beiratkozást, akár mindkét levéltári intézményben (a BFL-be és az MNL-be). 2. A már beiratkozott (és a portálon is regisztrált) kutatók kéréseiket közvetlenül az internetes találati listákról nyújthatják be vagy szabadszöveges kéréseket adhatnak fel. 3. Beállított keresőkérdések mentése Saját kutatói fiókba, ahonnan azok időről-időre újrafuttathatók. 4. A Saját fiókban létrehozott Külső Tárhelyre kérhetők és onnan letölthetők azok a kutatási korlátozás alá nem eső iratok, amelyeket a levéltár: - digitalizált vagy elektronikus formában átvett, de az interneten még nem publikált - digitális vagy elektronikus formában publikált ugyan, de az arról készíthető másolat felbontása, formátuma vagy egyéb tulajdonságai nem felelnek meg a kutatás sajátos céljának s ezért a kutató arról saját költségén (ld. Díjszabást [URL]) megfelelő digitális másolatot rendel meg - csak papíralapon őriz, de a kutató megrendelésére, a Díjszabásban rögzített térítési díj fejében, digitalizálhatók - anonimizálással, a kutató megrendelésére és költségén tesz kutathatóvá 5. A kutató jogosultságának igazolása, illetőleg kitöltött támogató állásfoglalás [URL] benyújtása után, Saját fiókban létrehozott, de biztonsági okokból csak a levéltári kutatóteremből elérhető Belső Tárhelyre kérhetők és onnan letölthetők azok a kutatási korlátozás alá eső iratok, amelyek: - digitalizált vagy elektronikus formában léteznek - papíralapon léteznek, de azokat a levéltár a kutató megrendelésére és költségén digitalizálja 6. Ügyfélkapus azonosítóval rendelkező (és az ELP-n azzal regisztráló) felhasználók interneten elérhető ügyfélkapus tárhelyére a kutatási korlátozás alá eső iratok is feltölthetők (a kutatónak természetesen ebben az esetben is előzetesen igazolnia kell jogosultságát). 7. A Saját fiókban listázhatók és nyomtathatók a leadott kutatói adatlapok/kutatási kérelmek, kutatói, ügyfélszolgálati és másolati kérések. Magyar Levéltári Portál [link honlapra] (MLP) Az eredetileg az önkormányzati levéltárak együttműködése nyomán létrejött MLP az időközben a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) szervezetébe tagolódó levéltári intézmények köztük a projekthez később csatlakozó Magyar Országos Levéltár valamint Budapest Főváros Levéltára (BFL) különböző jellegű adatbázisait, nyilvántartásait (fond- és állagjegyzékeit) és egyéb levéltári szakmai anyagait teszi közzé. Az e-kutatás tekintetében az MLP súlyát és szerepét a jövőben a két nagy tartalomszolgáltató (MNL, BFL) intézményi politikája fogja meghatározni. A BFL adatbázisainak túlnyomó többsége mindenesetre elérhető és továbbra is elérhető lesz az MLP-n. Bár az MLP nem támogatja a levéltári adminisztrációt (regisztráció és egyéb űrlapok benyújtása) és nem nyújt plusz szolgáltatásokat, de némely tekintetben többet adhat más honlapoknál, illetőleg keresőrendszereknél: 1. A Közös Kereső [URL] és annak részeként az Összetett Kereső [URL] több levéltári intézmény adatbázisaira (és kiadványaira) biztosít átfogó keresési lehetőséget, amit indexekkel is támogat. 2. A Megyei Kataszteri Térképek [URL] és a II. Katonai Felmérés [URL] térképei összeillesztésre és georeferálásra kerültek, sőt utóbbiak a Google Maps-szel is szinkonizálva lettek, ami egyedülálló tájékozódási lehetőséget biztosít

3 3. A Fővárosi és megyei MDP és MSZMP iratok [URL] publikus részében egyszerre lehet a teljes tartalomra keresni (full text search), valamint a különböző levéltárakban őrzött pártiratok napirendi pontjai között böngészni. (Az adatbázis nem-publikus része megfelelő jogosultság igazolása után az adott levéltár kutatótermében érhető el.) 4. A Levéltári Kiadványok [URL] között böngészni vagy keresni lehet a magyar levéltárak által az utóbbi évtizedek során kiadott különböző publikációk és levéltári folyóiratokban megjelent tanulmányok adataira, amelyek egyúttal digitalizált formában is megjeleníthetők. II. Adatbázisok leírása Személyi rekordokat tartalmazó adatbázisok A BFL-ben immár másfél évtizede zajlik olyan adatbázisok építése, amelyek közös jellemzője, hogy alapvetően, az adott ügyek mellett, a levéltári dokumentumokban szereplő személyekről nyújtanak információkat (pl. név, foglalkozás, lakhely, vallás). Az intézmény által őrzött iratanyag sajátosságaiból adódóan csaknem kizárólag a században élt, túlnyomórészt fővárosi illetőségű, jellemzően jogszolgáltatási iratokban előforduló személyekről van szó. Az adatbázisok egy része levéltári segédletként funkcionál, azaz az iratok kutatótermi kikérését teszi lehetővé vagy segíti elő, távlatilag azonban az azokban rögzített rekordok metaadatokat biztosítanak az iratanyag digitalizálásához, illetőleg jelentős részben már most az iratokról szkennelt képek használatát támogatják. Az alábbiakban tartalmilag ismertetjük a különböző személyi-jellegű adatbázisokat, illetőleg az ismertetés végén megadjuk az adatbázisok használatát segítő alapvető információk (fondok/állagok, évkör, rekordszám, digitalizált anyagrész) elérési útját is. 1. Árvaszéki ügyek. Az adatbázis árvaszékek által ellátott, jellemzően kiskorú örökösöket érintő hagyatékok kezelésére vonatkozó ügyeket tartalmaz (emellett jelentős a gondnoksági és örökbefogadási ügyek száma is). Az adatbázisban Budapest Székesfőváros Árvaszékének 19. század utolsó harmadából és a 20. század elejéről származó iratai vannak feldolgozva. Az ügyek esetenként részletes leírással (családfával) s a fontosabb irattípusok megjelölésével és az ügyekben különböző státusban (örökhagyók, örökösök, gyámok stb.) szereplő személyek adatai kerültek rögzítésre. 2. Büntetőügyek. Az adatbázis ügyészségi, vagy bírósági szakaszban lefolytatott különböző büntető eljárások iratanyagát, illetőleg egykorú irattári segédleteit dolgozza fel. Bár a forrásként csak budapesti igazságszolgáltatási szervek szolgálnak, az illetékesség korabeli szabályozásának megfelelően, számos vidéki vonatkozású ügyet is magában foglal. Az felölelt időszak a 20. század nagyobb részét fedi le: az adatrögzítés fontosabb tematikus irányai között az es forradalmak utáni megtorlás, a II. világháború alatti büntető eljárások, és az azt követő felelősségre vonás (népbíráskodás), az 1956-os forradalom elfojtása utáni perek, valamint az ún. szocialista kor büntető bíráskodása említhető. Az egyes személyi rekordokban az ügyben szereplő vádlottak/terheltek adatai találhatók. Ez utóbbiak jelentős része kutatási korlátozás alá esik. Sajátosság, hogy több esetben becsatolt peres aktákban, valamint főlajstromkönyvi bejegyzésekben szereplő személyek is felvitelre kerültek. A büntető ügyek jelentős részéről korábban felvett mikrofilmek digitalizálása nyomán a közeljövőben várhatóan megteremtődnek az e-kutatás feltételei, bár az adatvédelmi problémák miatt az esetleges internetes közzététel mindenképpen korlátozott lesz.

4 3. Hagyatéki (és egyéb nem-peres) ügyek. Az adatbázis elsősorban bíróságok, valamint közjegyzők által tárgyalt hagyatéki ügyek fennmaradt iratanyaga alapján épült. Emellett ugyanitt találhatók bíróságok által lefolytatott különféle perenkívüli (pl. holttá nyilvánítás, végrehajtás) vagy közjegyzők által teljesített eljárások leírásai is. Az iratanyag fennmaradásának sajátosságai és az adatrögzítés irányai miatt, túlnyomórészt 20. századi hagyatéki ügyekről van szó, jellemzően a két világháború közötti és az 1945 utáni időszakból. Az egyes személyi rekordokban az örökhagyók adatai szerepelnek, egyes fontos irattípusok (végrendelet, hagyatéki leltár, haláleset felvétel) feltűntetésével. 4. Közjegyzői okiratok. Az adatbázis a budapesti magánközjegyzők okirati sorozatait dolgozza fel, a közjegyzői intézmény felállításától (1875-től kezdve) a 20. század elejéig terjedően. Az okiratokban annak idején a legkülönbözőbb magánjogi ügyleteket rögzítették: így többek között csak néhány ügytípust kiemelve adásvételt, ajándékozást, vagyonátruházást, öröklést, házassági szerződést, örökbefogadást, végrendelkezést. Az adatbázis nagyobb részéhez digitális állomány tartozik, az mindenki számára szabadon, online kutatható. 5. Polgári perek. Az adatbázis elsősorban különféle vagyoni és házassági bontóperek adatait tartalmazza. A perek időben a 19. század második felétől a 20. század derekáig terjednek. A személyi rekordokban a perben fellépő felek adatai szerepelnek, esetenként rövid ügyleírások is készültek. Az adatokhoz való hozzáférés esetenként, a személyes adatok védelmének szempontja miatt korlátozott lehet. Interneten kutatható digitális állomány egyelőre nincs, de a Budapesti Királyi Törvényszék mikrofilmezett közötti anyagának digitalizálása folyamatban van, így a közeljövőben várhatóan online is hozzáférhetővé válik. 6. Kihirdetett végrendeletek. Az adatbázis különböző irategyüttesekben őrzött végrendeleteket dolgoz fel. Kisebb részt 18. századi budai, nagyobb részt pedig századi (jellemzően: közötti) budapesti kihirdetett végrendeletek kerültek rögzítésre. Ezek között, a kifejezetten végrendelkezési céllal készült dokumentumokon kívül, öröklési szerződések, végrendelkezést tartalmazó házassági szerződések, búcsúlevelek", és az utolsó akaratot rögzítő tanúvallomási jegyzőkönyvek is megtalálhatók. A személyi rekordok a végrendelkező fél vagy felek adatait rögzítik. Az 1918-ig kihirdetett pesti és az 1923-ig kihirdetett budai végrendeletek digitálizálva lettek, így azok interneten is szabadon kutathatók. 7. Fogolytörzskönyvek. Az adatbázisba a különböző budapesti büntetésvégrehajtási intézetekbe kivéve egyelőre a Budapesti Országos Gyűjtőfogház anyagát , illetve között befogadott letartóztatottak és elítéltek személyére vonatkozó adatai lettek rögzítve. Az abban található névanyag és egyéb információk családtörténeti kiaknázhatósága mellett, az adatbázis a dualizmus korszakára vonatkozóan hiánypótló, amennyiben bírósági és ügyészségi büntető ügyek gyakorlatilag nem maradtak fenn; az első világháború után pedig a fogolytörzskönyvek az ítélet számának megadásával segíthetik az esetlegesen fennmaradt bírósági peranyag visszakeresését.

5 Az adatrögzítéssel párhuzamosan történt és történik a fogolytörzskönyvi kötetek digitalizálása, így az anyag egy része már most szabadon, online kutatható, illetve teljes egészében kutatható lesz. 8. Érettségi jegyzőkönyvek. Az adatbázis a budapesti középiskolákban érettségizett diákok adatait és az érettségi vizsga eredményét teszi közzé, jelenleg az közötti időszakra vonatkozóan. Egyes iskolák érettségi jegyzőkönyvei éppúgy fel lettek dolgozva, mint azokról készült, az iskolák által a Budapesti Királyi Tankerületi Főigazgatósághoz beküldött másodlatok. (Az adatbázis más levéltárak hasonló anyagát is felölelő, más mezőkkel kibővített, több információt tartalmazó változata a kutatóteremben külön is elérhető.) 9. Igazolóbizottsági ügyek. Az adatbázis az 1945-től a köz-, majd a magánalkalmazottak második világháború alatti politikai nézeteinek és magatartásának vizsgálatára Budapesten kiküldött különleges néphatalmi szervek által keletkeztetett személyi ügyek és az azok által érintettek adatait foglalja magában. A tömeges igazolások iratai egyrészt fontos információkat rögzítetenek az igazolás alá vont személyekre és azok korábbi tetteire nézve, másrészt egyes, kvázi-büntető eljárásba torkolló (esetleg a Budapesti Népbírósághoz áttett) esetekben, az akkori közelmúlthoz való viszony újrafogalmazásán és az emlékezés politikai rítusain keresztül, reprezentálják a korszak jellegzetes beszédmódját. Érdemes még kiemelni az adatbázis összefüggését a Budapesti Népbíróság igazolásfellebbezési anyagával. 10. Vállalati személyzeti ügyek. Az adatbázis a Csepel Művek tisztviselő dolgozóinak közötti személyi dossziéinak feldolgozásával készül (az ABC-rendben letett akták rögzítése jelenleg a H-betünél tart). A személyazonosító adatok közvetve rendkívül értékes, anyakönyvi kivonatokat, a végzettséget igazoló iskolai bizonyítványokat, szakmai önéletrajzokat, egészségi állapotot illető igazolásokat, különféle munkahelyi okmányokat, esetenként fényképet és magánlevelezést tartalmazó iratanyaghoz biztosítanak hozzáférést. Miután mind az említett adatbázisok, illetve az azokban feldolgozott levéltári fondok/állagok nagyobb része, mind az adatbázisokhoz tartozó digitális állományok folyamatosan gyarapodnak, az erről szóló információk negyedévente frissítésre kerülnek. Az aktuális állapot [link az Adatok az adatbázisokhoz-menüponthoz] megtekinthető. Testületi jegyzőkönyveket feldolgozó adatbázisok A különböző formákban használható adatbázisok közös jellemzője, hogy egy-egy meghatározott szerv működése során keletkezett jegyzőkönyv-típusú források tartalmát teszi közzé vagy kivonatolja, illetőleg azok több szempontú kutathatóságát segíti elő. 1. Közgyűlési jegyzőkönyvek. Az adatbázis Budapest (Székes)főváros Törvényhatósági Bizottságának között keletkezett közgyűlési jegyzőkönyveinek napirendi pontjait tartalmazza, illetőleg 1949-ig terjedően azok számára utal. A forrás jellegéből adódóan a legváltozatosabb információkkal szolgál úgy a várospolitikára, reprezentatív és/vagy politikai aktusokra, törvények, miniszteri rendeletek helyi foganatosítására, mind a fővárosi infrastruktúra fejlődésére, pénzügyekre, szociálpolitikára, illetőleg egyedi (személyi) ügyekre nézve. Az anyag kétrétegű PDF formátumban digitalizálásra került, így nem csak a napirendi pontok között lehet böngészni, hanem azok teljes szövegében keresni is.

6 2. MDP-MSZMP vezető testületeinek jegyzőkönyvei. Az adatbázisban a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) és a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) fővárosi vezető testületi ülései napirendi pontjai kerültek rögzítésre. A forrás szintén sokrétű, bár jellemző a politikum túltengése, a tárgyalás alá vett kérdések kényszeres átpolitizáltsága, illetőleg a jegyzőkönyvek nyelvezetére a korabeli jellegzetes beszédmód nyomja rá bélyegét. Az anyag kétrétegű PDF formátumban digitalizálásra került, így azok teljes szövegében is lehet keresni. Adatvédelmi okokból azonban letiltásra kerültek mindazok a digitalizált oldalak, amelyeken személyi és fegyelmi előterjesztések (röpszavazások is) voltak. Ezek az előterjesztések ugyanis szemben a jegyzőkönyvi bejegyzésekkel, nemcsak neveket, hanem az illetőre vonatkozóan szenzibilis adatokat is tartalmaznak. A támogatói nyilatkozattal rendelkező tudományos kutatók és a betekintésre jogosult egyéb személyek Budapest Főváros Levéltára kutatótermében férhetnek hozzá a korlátozásmentes digitalizált verzióhoz. Terv- és térképtári adatbázisok Egyéb tematikus vagy levéltári anyaghoz nem köthető adatbázisok [középkori, pártarchontológia, lakcímjegyzék, pest-budai polgárok, óbudai tisztviselők, választói névjegyzék, fotótár, Klösz, képeslapok, topográfia, egyesületi] III. Adatok az adatbázisokról Személyi rekordokat tartalmazó adatbázisok Árvaszéki ügyek [link a leírásra] Törzsszám Megnevezés Rek ordo k évkö re IV.1202.cc Pest város Tanácsa iratai. Végrendeletek és hagyatéki leltárak (Testamenta et inventaria) IV.1411.b. Budapest Székesfőváros Árvaszékének iratai. Általános iratok Rekordszám (megjegyzés) 166 (próbafelvitel) (a felvitt anyag a megadott évkörben nem egészen teljes) Digi taliz ált any ag (évk ör) nincs nincs Gyar apod ása folya mato s? nem igen Büntető ügyek [link a leírásra]

7 Törzsszám Megnevezés Rek ordo k évkö re VII.1.d. Budapesti Királyi Ítélőtábla iratai. Peres iratok VII.5.c. Budapesti Királyi Büntetőtörvényszék iratai. Büntetőperek iratai VII.5.d. Budapesti Királyi Büntetőtörvényszék iratai. Fiatalkorúak bíróságának iratai VII.5.e. Budapesti Királyi Büntetőtörvényszék iratai. Népbíróságtól átvett peres ügyek iratai VII.13.b. Budapesti Királyi Büntető Járásbíróság iratai. Büntetőperek iratai Rekordszám (megjegyzés) Digi taliz ált any ag (évk ör) Gyar apod ása folya mato s? nincs nem nincs nem 1945 (az adatfelvitel nem teljeskörű: 1917-től lényegében a kiemelt munkásmozgalmi perek sorozatra korlátozódik) nincs nem (más fondokból reponált ügyek) nincs lezárt , (1950-ből csak 5 más fondokból reponált ügy van felvéve) VII.18.d. Budapesti Királyi Ügyészség iratai nincs nem Büntetőperek iratai 1944 (az adatfelvitel nem teljeskörű: 1928-tól lényegében a kiemelt munkásmozgalmi perek sorozatra korlátozódik) VII.21. Kispesti Királyi Járásbíróság iratai nincs lezárt XXV.1.a. Budapesti Népbíróság iratai. Büntetőperes iratok nincs lezárt nincs nem Hagyatéki (és egyéb nem-peres) ügyek [link a leírásra]

8 Törzsszám Megnevezés Rek ordo k évkö re Rekordszám (megjegyzés) Digi taliz ált any ag (évk ör) Gyar apod ása folya mato s? IV. Keresőrendszerek leírása [SCOPEQUERY, SDB, ARCHIVPORTAL] itt szerintem a tesztelés tapasztalatai nyomán lehet írni mindegyikről, kiegészítve azokat a rendszertervben található leírások tömör, praktikus szempontokat érvényesítő változatával

BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Tíz év után BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Budapest, 2008 1 ABTL BESZAMOLO tiz ev utan.indd 1 2008. 09. 18. 15:54:17 TARTALOMJEGYZÉK Tíz év után 3 A

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

1995. évi LXVI. törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1

1995. évi LXVI. törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1 Az Országgyűlés a történelmi múlt megismerésének elsődleges forrásául szolgáló, illetőleg a közfeladatok

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Bel- és igazságügyi ágazat MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET Bel- és igazságügyi ágazat Magyar Közigazgatási Intézet Budapest, 2002. április 2 Belügyi ágazat Szerző 2. és 4. fejezet

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Örömmel nyújtom át Önöknek ezt a nemében egyedülálló és a szakmai felkészülés szempontjából meghatározó kiadványt, amely a választási igazgatás elmúlt 15 évének jelentős mérföldköve.

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

Mi is az az építési napló?

Mi is az az építési napló? Mi is az az építési napló? Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható olyan hiteles dokumentum, amely

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat Adatvédelmi Szabályzat A jelen adatvédelmi szabályzat ( Adatvédelmi Szabályzat ) tartalmazza a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, mint szolgáltató által, a DSZT használata során alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

A médiaszolgáltatás és a sajtótermék fogalma az új magyar médiaszabályozásban

A médiaszolgáltatás és a sajtótermék fogalma az új magyar médiaszabályozásban A médiaszolgáltatás és a sajtótermék fogalma az új magyar médiaszabályozásban Tartalom Tartalom... 1 I. Összefoglaló... 2 II. A médiaszolgáltatás és a sajtótermék fogalma az új magyar médiaszabályozásban

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

A MAGYAR LEVÉLTÁRI RENDSZER JÖVŐJE

A MAGYAR LEVÉLTÁRI RENDSZER JÖVŐJE 1 Oktatási és Kulturális Minisztérium Levéltári Kollégiuma A MAGYAR LEVÉLTÁRI RENDSZER JÖVŐJE Javaslat a levéltári szervezet reformjára Kidolgozta a Levéltári Kollégium által kiküldött munkabizottság (Lakos

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Page 1 of 11 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról Az Országgyûlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok

Részletesebben

AZ ÖSSZEÍRÁS DIÓHÉJBAN

AZ ÖSSZEÍRÁS DIÓHÉJBAN Központi Statisztikai Hivatal Tankönyvsorozat összeíróknak, 2015 Módszertani főosztály AZ ÖSSZEÍRÁS DIÓHÉJBAN 3. rész: Tudnivalók a Központi Statisztikai Hivatalról és az összeírók közreműködésével zajló

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés. Szolgáltatási Szabályzata

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés. Szolgáltatási Szabályzata Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés Szolgáltatási Szabályzata Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.13.2.2 Verziószám:... 2.2 Hatályba lépés dátuma: 2015.02.28. 1. oldal (összesen:

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. JÓZSEFVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Krix Andrea döntéselőkészítő és informatikai osztályvezető Ellenőrizte: Dr. Bakos Mariann

Részletesebben

A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT. 4/2007 vélemény a személyes adat fogalmáról

A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT. 4/2007 vélemény a személyes adat fogalmáról A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT 01248/07/HU WP 136 4/2007 vélemény a személyes adat fogalmáról Az elfogadás időpontja: június 20. Ez a munkacsoport a 95/46/EK irányelv 29. cikke

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

Mező István SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. (PhD értekezés)

Mező István SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. (PhD értekezés) Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Mező István SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON (PhD értekezés) Deák Ferenc

Részletesebben

A közigazgatási ügyvitel tananyaghoz

A közigazgatási ügyvitel tananyaghoz Az OKJ vizsgára való felkészülést megkönnyítendő a tételsorhoz igazodva vázlatszerűen összeállítottam a legfontosabb ismereteket. A 2009 október 1.-től hatályba lépő, az elektronikus közszolgáltatásról

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÚJSÁGÍRÓKNAK A KÖZÉRDEKÛ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRÕL

ÚTMUTATÓ ÚJSÁGÍRÓKNAK A KÖZÉRDEKÛ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRÕL ÚTMUTATÓ ÚJSÁGÍRÓKNAK A KÖZÉRDEKÛ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRÕL A Legal Leaks eszköztárat az Access Info Europe és a Network for Reporting on Eastern Europe n-ost készítette. Az eszköztárat Helen Darbishire,

Részletesebben

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08.

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A DOKUMENTUM CÉLJA,

Részletesebben

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására NOSZA Egyesület 2014 Tartalom Bevezetés... 3 I. Részvételi jogok... 4 Közérdekű adatok megismerése... 4 Bírósági jogérvényesítés... 4 Közérdekű

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben