ÚJBUDAI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJBUDAI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013-2014"

Átírás

1 ÚJBUDAI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV OM KLIK szeptember 30.

2

3 Az Újbudai Bocskai István Általános Iskola munkaterve a es tanévre Az iskola mottója A jobbaknak több szabadság és önállóság, a lassabban haladóknak több segítség. Az iskola célkitűzése: Úgy változzunk, úgy fejlődjünk, hogy megőrizzük hagyományainkat és megfeleljünk a kor kihívásainak. Erőforrásaink A tanévindítás adatai - tanulólétszám: 359 fő alsó tagozat: 252 fő felső tagozat: 107 fő - tanulócsoportok száma: 15 csoport alsó tagozat: 10 csoport felső tagozat: 5 csoport - napközis csoportok száma: 13+1 tanulószoba - osztályok elhelyezése, specialitása alsó tagozaton: 2.a osztály: dráma tagozatos 2.b osztály: ÖKO tagozatos 2.c osztály: ÖKO tagozatos 3.a osztály: dráma tagozatos 3.b osztály: ÖKO tagozatos 4.a osztály: néptánc tagozatos 4.b osztály: ÖKO tagozatos szaktanterem: földrajz, történelem (Sisi terem) angol fizika, kémia (Eötvös terem) biológia (Csapody Vera terem) informatika (Kempelen terem+ 1 terem) - sajátos nevelési igényű tanulók: 16 fő - nev. tan. szakvéleménnyel rendelkező tanulók: 11 fő - folyamatban van a vizsgálata (SNI/nevtan): 9 fő - hátrányos helyzetű tanulók: 28 fő - engedélyezett pedagógus létszám: 39 fő tanító: 20 fő tanár: 14 fő gyógypedagógusok, könyvtárostanár, gyermekvédelmi felelős: 5 fő. tartósan távol lévő: 2 fő 2

4 - közvetlenül pedagógiai munkát segítők létszáma: 2 fő iskolatitkár: 1 fő pedagógiai asszisztens: 1 fő - technikai kollégák létszáma: 9 fő egyéb kisegítő: 4 fő kertész- kézbesítő: 1 fő portás: 1 fő takarító: 3 fő - konyhai dolgozók létszáma: 3 fő a Pensio Minőségi Közétkeztetési Kft. dolgozói, a munkavégzés helye a Bocskai Tennivalóink főbb ütemezési rendje A tanév rendje A szorgalmi idő - első tanítási napja: szeptember 2. (hétfő) - utolsó tanítási napja: június 13. (péntek) - tanítási napok száma: 180 nap A szorgalmi idő első féléve január 17-ig tart. A tanulókat, illetve szüleiket január 24-ig kell az első félévi tanulmányi eredményeikről értesíteni. Tanítás nélküli munkanapok száma: 5 nap október 4. Csapatfejlesztő tréning november 27. Kerületi Közoktatási Konferencia február 10. Belső tudásátadás március 7. Kerületi Szakmai nap április 23. Belső tudásátadás Az őszi szünet: október 26-től november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 25. (péntek) A szünet utáni első tanítási nap: november 4. (hétfő) A téli szünet: december 22.-től január 5-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21. (szombat) A szünet utáni első tanítási nap: január 6. (hétfő) A tavaszi szünet: április 17-től április 23-ig tart A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 16. (szerda) A szünet utáni első tanítási nap: április 24. (csütörtök) 3

5 A tanulmányi versenyek a magasabb szintű versenyprogram, illetve az iskolai naptár alapján kerülnek megrendezésre. Országos mérés: május 28. Egyéb mérések: Az UPI által kiadott program, illetve az iskolai naptár alapján kerülnek megrendezésre. Értekezletek időpontja: Iskolavezetőségi értekezletek: minden hónap első hétfőjén, Tantestületi értekezletek: aug. 26; szept. 3; szept 24; nov. 18; jan. 20; jan 27; ápr. 14; jún. 13; jún. 20, illetve szükség szerint. Szülői értekezletek: Szeptember 2-6. Január Június 2-6. Fogadó órák: November 18. Április 14. Iskolai ünnepeink: Október 6. Október 23. Február 25. Március 15. Április 16. Június 4. Aradi vértanúk napja- osztályszinten (az iskolai dekorációért az 5. évfolyam felel; Tóth Zoltán) A forradalom és szabadságharc ünnepe- iskolai szinten (felelős a 8. évfolyam; Szathmári Ágnes) Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (felelős: Szabó Gábor) 1848-as Szabadságharc megemlékezése- iskolai szinten (felelős a 3.b. osztály; Vörösné Snóbl Ágnes) A holokauszt áldozatainak emléknapja (felelős: Szabó Gábor) A nemzeti összetartozás napja- iskolai szinten (felelős a 6. évfolyam; Merkelné Kompanik Krisztina) Iskolai rendezvényeink: Tanévnyitó ünnepély felelős: a 4. évfolyam (Selmeci Andrea) Bocskai Gála felelős: Kovács Erika Ballagás, tanévzáró ünnepély felelős: a mindenkori 7. évfolyam (Gehér Judit) A tantestület az alábbi munkanap áthelyezésének engedélyezését kéri: május 16-i (péntek) tanítási napot, május 31-jén (szombat) rendezendő hagyományos Családi Napon kívánja ledolgozni. 4

6 Az éves munkavégzéshez a megbízatások rendje: Intézményigazgatás: 1. Vezetői szint igazgató: igazgatóhelyettes: Gorka Szabolcs Juhosné Kibédi Rozália 2. Középvezetői szint (munkaközösség-vezetők) alsós munkaközösség-vezető: Selmeci Andrea felsős reál munkaközösség-vezető: Karádiné Bezzeg Ágnes felsős humán munkaközösség-vezető: Tatár Szabolcs napközis munkaközösség-vezető: Várady Béla 3. Az iskolai menedzsment tagjai: fent felsorolt hat fő. Hozzájuk állandó meghívottként a Közalkalmazotti Tanács vezetője, illetve alkalmanként a Diákönkormányzatot segítő pedagógus társul. Osztályfőnökök: 1. a Stéger Zsófia 1.b Andráska Anna Mária 1.c Kostkáné Perlik Tímea 2. a Sághy Zita 2. b Pattantyus Gabriella 2. c Szalainé Nagy Márta 3. a Katonáné Madura Judit 3. b Vörösné Snóbl Ágnes 4. a Selmeci Andrea 4. b Tarján Krisztina 5. a Tóth Zoltán 6. a Merkelné Kompanik Krisztina 6. b Gubiczáné Gombár Csilla 7. a Gehér Judit 8. a Szathmári Ágnes Egyéb megbízatások: Belső design- faliújság, galéria: Diákönkormányzatot segítő: Elégedettségmérés: Gyermekvédelmi felelős: Gyógypedagógusok vezetője: Kapcsolattartás a Vöröskereszttel: Kapcsolattartás az Alapítvánnyal: Munka- és balesetvédelmi felelős: Oxford University Press: Óvodai beiskolázás: Ökoprogram felelős: Sághy Zita Szabó Gábor Tatár Szabolcs Szathmári Ágnes Gubics Anikó Kovács Erika Sághy Zita Várady Béla Tatár Szabolcs Selmeci Andrea Pattantyus Gabriella 5

7 Pályaválasztási felelős: Pályázatfigyelés: PR-kapcsolatok, média, kiadványok: Szabadidő szervező: Szülők akadémiája: Tankönyv felelős: Tehetségponti koordinátor: Közalkalmazotti tanács tagjai: vezetője: tagjai: Szathmári Ágnes Merkelné Kompanik Krisztina Gorka Szabolcs Lukács Andrea Andráska Anikó Gehér Judit Juhosné Kibédi Rozália Karádiné Bezzeg Ágnes Sághy Zita, Székely László A tanév kiemelt feladatai Örökös ÖKO-iskolai cím elnyerése, programok szervezése, lebonyolítása A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. (NAT 2003) A célokból adódó feladataink: - Rendszerszemléletre nevelés. - Az alternatív, problémamegoldó gondolkodás elsajátítása. - A globális összefüggések megértése. - A természet, az élet, a biológiai sokféleség jelentőségének megértése. - A szerves (organikus) kultúra fontosságának megismertetése a fenntartható fejlődésben. - Tansétákat, kirándulásokat szervezünk. - Erdei iskolák szervezésében és lebonyolításában veszünk részt. - Figyelemmel kísérjük a pályázatokat. - Kialakítjuk és folyamatosan működtetjük az ÖKO faliújságot. - Ökológiai témájú programok szervezésében és lebonyolításában veszünk részt. Szükségszerű, hogy a környezeti nevelés tananyaga az alkalmazott módszerek összhangban legyenek a tanulók igényeivel, életkori sajátosságaikkal. Továbbra is részt veszünk az Európai Unió Lifelong Learning Programja által támogatott Változzunk a Klímával Hálózat munkájában. Tehetséggondozás Nagyon sok tehetséges gyermek jár a Bocskaiba. Fontos feladat a tehetséges tanulók mielőbbi felismerése, kiszűrése. Alsó tagozaton eddig is minden osztályban volt tehetséggondozás a felzárkóztatás mellett. Az alábbi feladatokat határoztuk meg a sikeres tehetséggondozás érdekében: - Az alsó tagozat után felsőben is magasabb órakeret biztosítása felzárkóztatásra, illetve a tehetséggondozásra. - A tanóráinkon differenciált feladatokkal biztosítjuk a lemaradók, a kiemelkedő és átlagosan haladó gyerekek egy időben ténykedését. - A tehetséggondozás keretében versenyekre készítünk fel gyerekeket. 6

8 - A házi tanulmányi versenyek számát bővítjük felső tagozaton is, növelve a fővárosi és országos versenyeken való részvételt. - Több lehetőséget biztosítunk felső tagozatos diákok részére a felzárkózásra a nehézséget okozó tantárgyakból. - Az angol nyelv oktatását a magas létszámú évfolyamokon továbbra is három csoportba osztjuk a hatékonyság érdekében. - Partneriskolákkal kapcsolatot szeretnénk kiépíteni nyelvgyakorlás céljából. - Rendszeresen adunk gyűjtőmunkát illetve önálló feladatokat, hogy a gyerekek nagyobb jártasságot szerezzenek az információszerzésben, hogy jobban felkeltsük kíváncsiságukat, tudásszomjukat és ismeretanyaguk még inkább színesedjen. - Családi matek címmel az iskolai honlap segítségével lebonyolított 5 fordulós versenysorozatot tartunk. - Tematikus pályázatokat hirdetünk, szaktárgyi versenyeket rendezünk, projektekben dolgozunk fel egyes anyagrészeket. - A szaktárgyi tevékenység mellett jelentősen bővítjük a szakköri kínálatot is. Célunk, hogy a tanév során a Bocskai továbbra is megfeleljen a kiváló akkreditált tehetségponti feltételeknek. Beiskolázás Továbbra is célunk a folyamatos kapcsolattartás a környék óvodáival. Ismerjék meg az iskolában folyó munkát, a leendő elsős tanítókat. Meghívjuk az óvónőket, illetve a szülőket. A nyílt órák, iskolavárók mellett ovis foglalkozásokat is tartunk. A nyolcadik évfolyam továbbtanulását csoportbontásokkal, előkészítőkkel segítjük. Az diákok érdeklődésének, képességének megfelelő középiskolai kiválasztásába a lehető legszélesebb kört vonjuk be (az érintett középiskolák igazgatói, Fővárosi Pedagógiai Intézet). A párhuzamos osztályban tanítók munkájának összehangolása Közösen kidolgozott felmérők, értékelési kategóriák kidolgozása. A közösen összeállított versenyanyagok javítása, finomítása a tapasztalatok alapján (PDCA). A tanmenetek egyeztetése a minél hatékonyabb oktatás érdekében. Szövegértés Míg a szóbeli nyelvhasználat fejlesztése már csecsemőkorban (vagy még előbb) elkezdődik, s folyamatosan életünk végéig tart, addig az írásbeli nyelvhasználat megtanítására késleltetve, az általános iskolában kerül sor. Az olvasás és írás, helyesírás készségszintű megtanítása az alsó tagozat feladata, azonban ez a folyamat nem fejeződik be a 4. osztály végén. Az addig megszerzett ismeretek folyamatos bővítése és tudatosítása folytatódik a felső tagozaton, majd a tanulás további fázisai során, s nem fejeződik be sosem, hisz a felnőttkorban, az önnevelés és önértékelés idején is tart ez a tevékenység. Feladatunk: a tanév során minden évfolyamon 3 néma szövegértő olvasás szintfelmérőt íratunk: év elején, félévkor és év végén. Minden magyar órán beiktatunk egy-egy szövegértéses feladatot. Történelemversenyen és tanórán szövegértésre alapuló feladatokkal fejlesztjük diákjaink képességét. Megrendezzük a Legyen Tiéd a könyv versenyt és részt veszünk az ÚPI Olvass velünk! vetélkedőjén. Együttműködés az Oxford University Press Kiadóval A tanulók előrehaladásának kiemelt figyelemmel kísérjük. Bemutató órákat tartunk az Oxford és más felhasználók számára. A tagozatos csoportban javítjuk a sikeres nyelvvizsgát tevők arányát. 7

9 A pályakezdő/ új napközis kollégák mentorálása, felkészítése a minősítő vizsgára Az idei tanévben több új pedagógussal bővült a Bocskai tantestülete. A pályakezdők segítésére az alábbi tevékenységeket végezzük: - Az iskolai szokásrend megismertetése - Folyamatos szakmai tanácsadás a nevelő-, oktató munka terén - Folyamatos tapasztalatcsere - Óralátogatások, óramegbeszélések. A fakultatív hitoktatás megszervezése A fakultatív hit- és vallásoktatást a tanulók és a szülők igénye szerint szerveztük meg, alkalmazkodva a kötelező tanórai foglalkozások rendjéhez. Az iskola az intézményben rendelkezésre álló eszközökkel biztosítja a hit- és vallásoktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket. Iskolánkban fakultatív formában katolikus és református hittanoktatásra van lehetőség, melynek idejét és helyét a 20/2012. EMMI rendelet 3. (8)- ban felsorolt szervezetek véleményezték és elfogadták. A munkarend megszervezése A évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 62. (5) szerint a nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát az intézményvezető által - az e törvény keretei között - meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 17. (1) felsorolja a pedagógusok számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében lehetséges tevékenységeket. A munkaidőt havi összesítésben, a jogszabályoknak megfelelően tartjuk nyilván. Az intézményi tanács felállítása Az intézményi tanácsba képviselőt küld a nevelőtestület, az iskolai szülői szervezet, az iskolai diákönkormányzat, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, az intézményt működtető GAMESZ és a katolikus egyház. Az intézményi tanács dönt a működési rendjéről és munkaprogramjának elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról, továbbá azokban az ügyekben, amelyekben a nevelőtestület a döntési jogot az intézményi tanácsra átruházza. Az intézményi tanács véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni az intézményi tanács véleményét a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend, a munkaterv elfogadása, továbbá a köznevelési szerződés megkötése előtt. 8

10 A tanév fejlesztési feladatai az előző évi munkaterv alapján: Módszertani fejlesztések A folyamatosan változó társadalmi környezet megköveteli, a javuló technikai feltételek lehetővé teszik új módszerek, új eszközök alkalmazását. Szakmai, módszertani kultúránkat folyamatosan fejlesztjük. A tantestület tagjai érdeklődésüknek, illetve az iskolai feladatok jobb ellátásához szükséges tanfolyamokon vesznek résztelsősorban az UPI képzésein. - A képzéseken szerzett tudást szétterítjük a tantestületben ( beporzás ). - Figyelemmel kísérjük egymás munkáját, támogatjuk az oktató-nevelő munkát segítő kezdeményezéseket, megvalósítjuk az innovatív ötleteket. - Munkaközösségi belső továbbképzésként rendszeresen látogatjuk egymás óráit. Biztosítani kell a kollégák számára, hogy minél több órát látogathassanak, és a tanóra értékelésével segítsék egymás munkáját, valamint több tapasztalatot szerezzenek. - A differenciálásról szóló továbbképzésen megszerzett tudást minél szélesebb körben alkalmazni a tanórákon, ezáltal minden diákot eljuttatni az általa elérhető legmagasabb szintre. - Ebben a tanévben két tanítás nélküli munkanapot is felhasználunk erre a célra. - Tovább emeljük a digitális táblával rendelkező termek kihasználtságát. - Az általunk készített vagy más forrásból származó ppt - bemutatókból, digitális tananyagokból, honlapcímekből, témazáró feladatlapokból és egyéb módszertani eszközökből módszertani eszköztárat hozunk létre, melyeket évfolyamonként továbbadunk egymásnak. Óralátogatások, ellenőrzések Mindenkiben természetes elvárás, hogy értékeljék a munkáját. Eddig is sok órát látott az iskolavezetés, de megfogalmazódott az igény, hogy a vezetőknek tovább kell emelni az óralátogatások, ellenőrzések, értékelések számát, minél gyorsabb visszacsatolással. Lehetőség szerint aznap kerüljön sor az óra megbeszélésére. Az óralátogatásokon kívül nagyobb számban kell ellenőrizni az ügyeletek ellátását, az ebédeltetés rendjét. Kiemelt figyelmet fordítunk a határidők betartására, betartatására. Elégedettségmérés A Bocskai nagy hangsúlyt fektet az iskolahasználók véleményére. Ebben a tanévben ismét elégedettségi kérdőívek kitöltésére kérjük a szülőket, diákokat. Számokkal alátámasztva szeretnénk látni, hogy miként ítélnek meg bennünket belső partnereink, hogyan változtak az adatok. Meghatározzuk a különböző mérések periodicitását. Információs és kommunikációs rendszer Az információ továbbítására az elektronikus levelezést és az értekezleteket használjuk. Iskolavezetőségi, illetve tantestületi értekezletekre havonta kerül sor, a munkaközösségek és a munkacsoportok a munkatervüknek megfelelően tartanak megbeszéléseket. Növeljük az értekezletek számát- az előre tervezhetők bekerülnek az iskolai naptárba. A külső felhasználók felé is a fenti két csatornát alkalmazzuk. Az adatbázis frissítése után továbbra is könnyen és gyorsan el tudjuk érni a szülőket a csoportos listák segítségével. 9

11 A rendezvények, a szülői értekezletek, fogadó órák és az egyéni fogadó órák biztosítanak további kommunikációs lehetőséget a szülők felé. Más külső kapcsolatainkkal a partnerlistában található elérhetőségeken keresztül tudjuk felvenni a kapcsolatot. Szülők Akadémiája A harmadik éve sikerrel működő tudásátadó képzés idén tovább folytatódik. Több előadásból álló sorozat szólt a gyereknevelésről, a szülők szerepéről, majd a mobiltelefon veszélyeiről. Az idei tervezett témák: - Hogyan használjuk biztonságosan az internetet? - Generációváltás a világban - Hogyan tudok segíteni gyermekemnek a tanulásban? További lehetőséget biztosíthat a szülők bevonására különböző tanfolyamok szervezése, amelyben felhasználhatjuk a dolgozók egyéb kompetenciáit. Napközi, tanulószoba A napközi otthoni és a tanulószobai ellátás fontos színtere az iskolai nevelő munkának, a helyes szokásrend kialakításának. Lehetőséget ad a színes, sokoldalú délutáni tevékenységnek, a játéknak, a munkának. Biztosítja a másnapi tanórákra a házi feladatok elkészítését, a felkészülést. Fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát és hozzájárul életmódjuk, szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos kialakításához. Napközi otthonos ellátást 1-6. évfolyamon tanuló gyerekek részére biztosítunk, osztályokhoz kapcsolódóan. Az alsósoknak három-négyhetente forgószínpadszerű foglalkozásokat tartunk. A tanulószobai foglalkozásokat a 7-8. évfolyamosok számára összevontan szervezzük. Ezeket a szolgáltatásokat tanulóink igen nagy hányada veszi igénybe. A napközi alapvető feladata, hogy biztosítsa az eredményes, nyugodt tanuláshoz, és a szabadidő hasznos, változatos eltöltéséhez szükséges feltételeket. Biztosítsa az étkezések kulturált körülményeit. A csoportok vezetői biztosítsák a gyerekek csoporthoz tartozásának élményét, és fontosságát. A hatékony oktató-nevelő munka érdekében szoros, és jó munkakapcsolatot alakítunk ki az osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal. További cél az alapkészségek fejlesztése, az önállósodás/önállóság elősegítése, az elemi szocializációs, viselkedési minták interiorizációja. Iskolánk tradicionális értékeinek megőrzése, mint például a szülőkkel való családias kapcsolat ápolása. Könyvtári program Szeretnénk, hogy a rendezett, gyermekbarát könyvtárat diákjaink látogassák minél szélesebb körben, használják szívesen. Az őrjegy folyamatos használatával diákjaink megtanulták a könyvtár helyes használatát, és egy további számítógép beállításával segítünk nekik eligazodni a könyvtár állományában. Az olvasás és a könyvtár megszerettetéséért programokat szervezünk, és pályázatokon veszünk részt. A tanév kiemelt könyvtári programja októberben az Iskolai Könyvtárak Világhónapja. A tanév során felül kell vizsgálni a könyvtár szabályzóit, szükség esetén pontosítani, módosítani kell azokat. Le kell bonyolítani a törvényben meghatározottak szerint a teljes állományellenőrzést. Legfontosabb célunk, hogy minél több gyereknél alakuljon ki a könyvtárhasználat élménye, mely a minden osztályban megtartott könyvtárhasználati órára épül. Diákjaink számára folyamatosan biztosított legyen a könyvtárlátogatás lehetősége 10

12 A DÖK programja Iskolánk diákönkormányzatának célja, hogy gazdái legyenek a mindennapos diákéletnek. Legyenek tisztában azzal, hogy nemcsak jogaik, hanem kötelességeik is vannak. Igyekezzenek gyakorolni a demokrácia elemeit. Ezt elsősorban az Igazlátó napon próbálják érvényesíteni. Minden hónapban egy-egy programmal színesítik az iskola életét. Gyermekvédelem A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában minden pedagógusnak kitüntetett szerepe van. Az osztályfőnökök közreműködnek a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén: - megelőzés - a tanulók problémáinak felismerése - a problémák okainak megkeresése - segítségnyújtás a problémák megoldásához - a felmerült problémák jelzése a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek, esetenként a gyámhatóságnak. A gyermekvédelmi felelős a hatékony munkavégzés érdekében rendszeres kapcsolatot tart az Újbudai Nevelési Tanácsadóval, az Újbudai Humán Szolgáltató Központtal, a jegyzővel, a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, és a Gyámhivatallal. Kiemelten foglalkozunk ember- és társadalomismeret és osztályfőnöki órákon a káros szenvedélyek, ezen belül a drogok egészségkárosító, jellemromboló hatásával. Ebbe a munkába bevonjuk a védőnőt és a Családsegítő Központ munkatársait is. Felső tagozaton a kerületi rendőrkapitányság munkatársai bűnmegelőzési órákat tartanak. Munka-, balesetvédelem Tanulóink minden tanév elején tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesülnek, amelynek során felhívjuk figyelmüket a veszélyforrások elkerülésére. Ennek megtörténtét az osztályfőnök jegyzőkönyvben rögzítik. Ezenkívül kémia, informatika, technika, testnevelés tantárgyakból balesetvédelmi oktatásban részesülnek, melyet a tanulók aláírásukkal igazolnak. Egyéb rendkívüli események esetén szükséges teendőket a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. A tűzriadó során minden dolgozónak és diáknak pontosan alkalmaznia kell az elméletben tanultakat az épület sikeres, gyors kiürítése érdekében. A munkafeltételek javítása Az előző tanév kezdetén új fénymásolót állítottunk be, melynek kapacitása kielégíti az igényeket. A tanév előtt bekötésre került a 250 Mb/s sebességű internet elérés, a hatékony hasznosításhoz elosztókra és újabb számítógépekre van szükség. A digitális napló bevezetéséhez növelni kell a pedagógus internet hozzáférési lehetőségek számát márciusában lejár a Windows XP támogatása, amely szintén megköveteli a számítógéppark frissítését. Utazó logopédus munkáját szeretnénk igénybe venni. 11

13 A MUNKATERV SZAKMAI TERÜLETEI A Bocskai István Általános Iskola nevelőtestülete egy olyan iskola megvalósítására törekszik, ahol a tartalmas, együttes munka következtében jól érzi magát a tanuló és a tanár egyaránt. Ahol a tanuló is alkotó részese a tanítás tanulás folyamatának, ahol a tanulói tevékenységek szervesen beépülnek az iskolai foglalkoztatásba, ahol megtanul helyesen és okosan (egyénre szabott módon) tanulni, ahol felkeltik benne a tudás iránti vágyat, ahol felfedezheti az alkotás izgalmát és örömét. Céljainkat az adott közösség figyelembevételével az oktatás és nevelés különböző területein kívánjuk megvalósítani, ezért a következő tevékenységeket határozzuk meg: Tevékenység Felelős Határidő Sikerkritérium Oktatás- nevelés A szaktantermek, szertárak A munkaközösségek augusztus 31. Áttekinthető, rendmentes, rendbetétele. tagjai. szerezett, baleset- biztonságos Munkaközösségi munkatervek, tanmenetek összeállítása. Eszközigény összeállítása (minimális/ optimális). Napközis tevékenység területén: a szabadidő hatékony megszervezése. A játék és szórakozás tanulásának fejlesztése. Örökös ökoiskolai pályázat beadása Könyvtári szakórák megtartása. Erdei iskola megszervezése és lebonyolítása. Munkaközösségek tagjai, munkaközösségek vezetői. Munkaközösségek tagjai, munkaközösségek vezetői. Igazgatóhelyettes, munkaközösségvezető. Tantárgyi minimum követelmények felülvizsgálata Ökoiskolai címnek megfelelő működés. Osztályfőnökök, napközisek, szaktanárok, DÖK. Munkaközösségvezetők. ÖKO- felelős. ÖKO-felelős Könyvtáros, magyart tanító pedagógusok. 12 munkakörnyezet augusztus 31. Egyenletes munkamegosztás, leterhelés. A felelősök, a munkavégzés ellenőrizhetősége augusztus 31. Biztosított feltételek/ tervezhető fejlesztések szeptembertől folyamatosan szeptembertől folyamatosan A napközis munkatervben tervezett tevékenységek sikeres lebonyolítása. A szabadidő kulturált eltöltése szeptember 9. Elkészült dokumentum szeptembertől folyamatosan szeptember szeptembertől folyamatosan Osztályfőnökök szeptember 2. hetében. Sikeres programok lebonyolítása magas részvétellel. Sikeres pályázat. A tanmenetekben meghatározott könyvtári órák megtartása 80 %-os részvétel, sikeres közösségépítő és szakmai programok.

14 Tevékenység Felelős Határidő Sikerkritérium Oktatás- nevelés Tantárgyi minimum Igazgatóhelyettes, szeptember 3. követelmények eljuttatása Munkaközösség- hete a szülőkhöz. vezetők. tás. Jonatán könyves játék Könyvtáros szeptember 3. folytatása hetétől Levelező versenyek beindítása, folyamatos szervezése: Kaméleon, Manó Tanoda, Bendegúz Felkészítés a kerületi Olvass velünk! versenyre Iskolai logopédiai és fejlesztés megszervezése és a folyamat segítése. Belső továbbképzések tervének elkészítése. Ökoséta a Corvinus Egyetem ökokertjébe. Jeligés havi falújságos feladatlapok Együttműködés az Oxford Kiadóval. Módszertani kultúra fejlesztése. Digitális tábla használata, tananyagok készítése. Iskolai gyógytestnevelési szakorvosi szűrés megszervezése és lebonyolítása. A következő tanév osztályfőnökeinek meghatározása. Tarján Krisztina, Sebestyénné Szabó Mónika, Selmeci Andrea Lukács Andrea, Tarján Krisztina, Selmeci Andrea Logopédus, fejlesztő pedagógus, igazgatóhelyettes. Munkaközösség vezetők, igazgatóhelyettes. Karádiné Bezzeg Ágnes szeptember 3. hetétől szeptember 3. hetétől szeptember szeptember szeptember 4. hetében Minden szülőhöz eljutott a tájékozta- A jelentkezők mind az 5 forduló feladatait sikeresen megoldják. Határidők pontos betartása. Minden benevezett tanuló valamennyi fordulót teljesíti A gyerekek elolvassák a kiadott könyveket. Elkészüljenek a nevezéshez szükséges feladatok. Előírásszerűen működik a logopédiai foglalkozás. A megszerzett tudás szétterül a tantestületre. Az 5.a osztály részvétele; az őszi fotókiállításhoz felvételek elkészítése. Osztályonként leg- Gombár Csilla, Szabó Ildikó szeptember 4. hetétől alább 5 fő részt vesz. Tatár Szabolcs folyamatosan Elkészült digitális tananyagok, beszámolók. Igazgató. folyamatosan Ismeretek rendszerezése, új végzettség a tantestületben. Munkaközösség vezetők. Iskolaorvos, védőnő, igazgatóhelyettes. folyamatosan szeptember 30. A táblák 80 %-os kihasználtsága, tananyagok megosztása. Előírásszerűen működik a gyógytestnevelési foglalkozás. Igazgató október 1. Mindenki számára ismertek a leendő osztályfőnökök.

15 Tevékenység Felelős Határidő Sikerkritérium Oktatás- nevelés Kirándulások szervezése. Karádiné Bezzeg októberétől 10 %-kal több kirán- Ágnes. kéthavonta duló. Veszíts el egy könyvet a Könyvtáros októberétől A tavalyinál több diák suliban! program folytatása. kapcsolódjon be a programba. Az iskolai testvérosztály kapcsolatok megerősítése és végzése. Az ünneplés tanulásának fejlesztése. Témahét szervezése, projektek szervezése. Családi matekverseny elindítása. Iskolai tanulmányi versenyek szervezése és lebonyolítása. Kerületi versenyek szervezése és lebonyolítása. Nyílt órák szervezése. Házi kreativitási verseny. Gyakorló iskolai tevékenység folytatása. Részvétel a kerületi multimédiás pályázaton. A sakkélet továbbfejlesztése, elsősök bevonása. Osztályfőnökök, munkaközösség vezetők. Osztályfőnökök, ünnepélyszervezők, DÖK. Munkaközösségvezetők. Juhosné Kibédi Rózsa, Merkelné Kompanik Krisztina Igazgatóhelyettes, munkaközösségvezetők, pedagógusok. Munkaközösségek vezetői, igazgatóhelyettes. Igazgató, munkaközösség-vezetők. Katonáné Madura Judit, Szalainé Nagy Márta, Perlik Tímea. Igazgatóhelyettes, pedagógusok. Informatika tanárok. Felelős vezető szaktanár október 2. Az Örökbefogadás után közös programok lebonyolítása. Ünnepekhez kapcsolódóan októberétől folyamatosan októberétől folyamatosan Folyamatosan az iskolai naptár szerint. Folyamatosan az iskolai és kerületi naptár szerint. Folyamatosan az iskolai naptár szerint. Az ünnepek méltósággal történő megünneplése. A tervezett programok megvalósítása. Sikeres lebonyolítás a tavalyinál több résztvevővel. Új ismeretek, kompetenciák elsajátítása- jobb versenyeredmények. Új ismeretek, kompetenciák elsajátítása- jobb versenyeredmények. Nagyarányú szülői részvétel, magas elégedettséggel. November első fele. Valamennyi osztály delegáljon versenyzőket. Igényes, esztétikus munkák készüljenek. Sikeres szereplés a kerületi versenyen. Folyamatosan a felsőoktatási intézményekhez igazodva október 24. kerületi forduló: november 7. Jól felkészített pedagógus jelöltek, sikeres vizsgatanítások helyezés valamelyikének megszerzése novemberig A rendszeresen sakkozók száma nő. 14

16 Tevékenység Felelős Határidő Sikerkritérium Oktatás- nevelés Magyar Tudomány Tóth Zoltán november 8. Magas részvétel. Napja Az iskola valamennyi Testnevelő, tanítók április 1-tól tanulójára kiterjedő május 23-ig. állóképesség és erőnléti felkészültség felmérése évente egy alkalommal. Az országos kompetencia mérés elvégzése 6. és 8. évfolyamokon. Igazgatóhelyettes május 28. Feldolgozott adatok a teljesítmény értékeléséhez, a következő tanév tervezéséhez. A mérés szabályos, sikeres végrehajtása. Tevékenység Felelős Határidő Sikerkritérium Felzárkóztatás Egyéni fejlesztési tervek kidolgozása. Gyógypedagógusok szeptember 3. hetétől A fejlesztéshez szükséges kész tervek. Korrepetálások beindítása. A kiválasztott elsős tanulók körében a diagnosztikus vizsgálat elvégzése. Fejlesztés Tanulástechnikai tréning a 8. évfolyam számára. Tehetséggondozó foglalkozások beindítása. Részvétel az UPI és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tehetséggondozással kapcsolatos pályázatain, programjain. Belső pályázatok kiírása. Tanítók, szaktanárok. Folyamatosan Lemaradások bepótlása, sikeres témazáró dolgozatok. Gyógypedagógusok december 4. A DI-FER mérés sikeres lebonyolítása. Gyógypedagógusok, igazgató. Tanítók, szaktanárok. Juhosné Kibédi Rozália Igazgató, munkaközösség-vezetők szeptember 2. hetében szeptember 3. hetétől Folyamatosan Folyamatosan Új tanulási módszerek megismerése, hatékonyabb tanulás. Új ismeretek, új kompetenciák szerzése. Új ismeretek, új kompetenciák szerzése. Új ismeretek, új kompetenciák szerzése, a közösség építése. Felkészítés versenyekre, versenyeztetés. A könyvtár adta lehetőségek felhasználása a tehetséggondozás, felzárkóztatás munkájában Tantestület. Folyamatosan Új ismeretek, új kompetenciák szerzése. Munkaközösségvezetők, Folyamatosan könyvtá- ros. Csökken a bukások száma, nő a kitűnők száma, versenyeredményeink javulnak. 15

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 / 2014 - es tanévre Szeged, 2013. szeptember 19. Személyi feltételek: A 2013/2014. tanév Helyzetelemzés A tanulócsoportok száma 15, az

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben

1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben 1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben Legfontosabb célunk intézményünk magas szintű nevelő-oktató munkájának megerősítése, a sikeres és eredményes beiskolázás folytatása. Az oktatási dokumentumokban

Részletesebben

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Munkaterve 2014-15. tanév Készítette: Korfanti Andrea Intézményvezető Felhasznált dokumentumok A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

M U N K A T E R V 2014-2015

M U N K A T E R V 2014-2015 M U N K A T E R V 2014-2015 Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 031528 Tartalom Bevezető... 5 Jogszabályi hivatkozások... 5 I. A 2014/2015. tanév

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Munkaterve 2013-2014-es tanév A nevelőtestület javaslatai alapján összeállította: Bő, 2013. 09. 12. Hajós Attila igazgató - 1 - Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...4 1.1 A munkatervhez

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013.

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013. Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2012 13. tanév Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013. Készítette: Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2012

Részletesebben

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program 1188 Budapest Nemes u. 56-60. Tel: 291-31-33; Fax: 290-1993 e-mail: kastelydomb@kastelydomb.axelero.net KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe:

A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Részletesebben

MUNKATERV 2012/2013.TANÉV

MUNKATERV 2012/2013.TANÉV Bolyai János Általános Iskola 2030 Érd, Erzsébet u. 24-32. Tel./fax: 06-23-365-023 E-mail: bolyaijanosisk@erd.hu MUNKATERV 2012/2013.TANÉV Jóváhagyta a nevelőtestület 2012. augusztus 30-án a tanévnyitó

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. A gyermek jövője az alapiskolában dől el, melynek feladata megtalálni benne azt a kincset, amit tehetségnek neveznek, felfedezni minden gyermekben

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015 Tartalom 1.1 Nyári események... 2 1.2 A nevelés-oktatás tárgyi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015.

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. Tartalom 1. Helyzetelemzés... 4 A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok... 4 Tartalmi szabályozók... 4 Kerettantervek:...

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

MUNKATERV. Tartalomjegyzék:

MUNKATERV. Tartalomjegyzék: Előszó A munkánkat meghatározó jogszabályok Tartalomjegyzék: 1. Tárgyi feltételek biztosítása a 2014-2015-ös tanévre 2. Személyi feltételek 2.1.Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok. 2.2. Dolgozói létszámadatok.

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben