ÚJBUDAI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJBUDAI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013-2014"

Átírás

1 ÚJBUDAI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV OM KLIK szeptember 30.

2

3 Az Újbudai Bocskai István Általános Iskola munkaterve a es tanévre Az iskola mottója A jobbaknak több szabadság és önállóság, a lassabban haladóknak több segítség. Az iskola célkitűzése: Úgy változzunk, úgy fejlődjünk, hogy megőrizzük hagyományainkat és megfeleljünk a kor kihívásainak. Erőforrásaink A tanévindítás adatai - tanulólétszám: 359 fő alsó tagozat: 252 fő felső tagozat: 107 fő - tanulócsoportok száma: 15 csoport alsó tagozat: 10 csoport felső tagozat: 5 csoport - napközis csoportok száma: 13+1 tanulószoba - osztályok elhelyezése, specialitása alsó tagozaton: 2.a osztály: dráma tagozatos 2.b osztály: ÖKO tagozatos 2.c osztály: ÖKO tagozatos 3.a osztály: dráma tagozatos 3.b osztály: ÖKO tagozatos 4.a osztály: néptánc tagozatos 4.b osztály: ÖKO tagozatos szaktanterem: földrajz, történelem (Sisi terem) angol fizika, kémia (Eötvös terem) biológia (Csapody Vera terem) informatika (Kempelen terem+ 1 terem) - sajátos nevelési igényű tanulók: 16 fő - nev. tan. szakvéleménnyel rendelkező tanulók: 11 fő - folyamatban van a vizsgálata (SNI/nevtan): 9 fő - hátrányos helyzetű tanulók: 28 fő - engedélyezett pedagógus létszám: 39 fő tanító: 20 fő tanár: 14 fő gyógypedagógusok, könyvtárostanár, gyermekvédelmi felelős: 5 fő. tartósan távol lévő: 2 fő 2

4 - közvetlenül pedagógiai munkát segítők létszáma: 2 fő iskolatitkár: 1 fő pedagógiai asszisztens: 1 fő - technikai kollégák létszáma: 9 fő egyéb kisegítő: 4 fő kertész- kézbesítő: 1 fő portás: 1 fő takarító: 3 fő - konyhai dolgozók létszáma: 3 fő a Pensio Minőségi Közétkeztetési Kft. dolgozói, a munkavégzés helye a Bocskai Tennivalóink főbb ütemezési rendje A tanév rendje A szorgalmi idő - első tanítási napja: szeptember 2. (hétfő) - utolsó tanítási napja: június 13. (péntek) - tanítási napok száma: 180 nap A szorgalmi idő első féléve január 17-ig tart. A tanulókat, illetve szüleiket január 24-ig kell az első félévi tanulmányi eredményeikről értesíteni. Tanítás nélküli munkanapok száma: 5 nap október 4. Csapatfejlesztő tréning november 27. Kerületi Közoktatási Konferencia február 10. Belső tudásátadás március 7. Kerületi Szakmai nap április 23. Belső tudásátadás Az őszi szünet: október 26-től november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 25. (péntek) A szünet utáni első tanítási nap: november 4. (hétfő) A téli szünet: december 22.-től január 5-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21. (szombat) A szünet utáni első tanítási nap: január 6. (hétfő) A tavaszi szünet: április 17-től április 23-ig tart A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 16. (szerda) A szünet utáni első tanítási nap: április 24. (csütörtök) 3

5 A tanulmányi versenyek a magasabb szintű versenyprogram, illetve az iskolai naptár alapján kerülnek megrendezésre. Országos mérés: május 28. Egyéb mérések: Az UPI által kiadott program, illetve az iskolai naptár alapján kerülnek megrendezésre. Értekezletek időpontja: Iskolavezetőségi értekezletek: minden hónap első hétfőjén, Tantestületi értekezletek: aug. 26; szept. 3; szept 24; nov. 18; jan. 20; jan 27; ápr. 14; jún. 13; jún. 20, illetve szükség szerint. Szülői értekezletek: Szeptember 2-6. Január Június 2-6. Fogadó órák: November 18. Április 14. Iskolai ünnepeink: Október 6. Október 23. Február 25. Március 15. Április 16. Június 4. Aradi vértanúk napja- osztályszinten (az iskolai dekorációért az 5. évfolyam felel; Tóth Zoltán) A forradalom és szabadságharc ünnepe- iskolai szinten (felelős a 8. évfolyam; Szathmári Ágnes) Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (felelős: Szabó Gábor) 1848-as Szabadságharc megemlékezése- iskolai szinten (felelős a 3.b. osztály; Vörösné Snóbl Ágnes) A holokauszt áldozatainak emléknapja (felelős: Szabó Gábor) A nemzeti összetartozás napja- iskolai szinten (felelős a 6. évfolyam; Merkelné Kompanik Krisztina) Iskolai rendezvényeink: Tanévnyitó ünnepély felelős: a 4. évfolyam (Selmeci Andrea) Bocskai Gála felelős: Kovács Erika Ballagás, tanévzáró ünnepély felelős: a mindenkori 7. évfolyam (Gehér Judit) A tantestület az alábbi munkanap áthelyezésének engedélyezését kéri: május 16-i (péntek) tanítási napot, május 31-jén (szombat) rendezendő hagyományos Családi Napon kívánja ledolgozni. 4

6 Az éves munkavégzéshez a megbízatások rendje: Intézményigazgatás: 1. Vezetői szint igazgató: igazgatóhelyettes: Gorka Szabolcs Juhosné Kibédi Rozália 2. Középvezetői szint (munkaközösség-vezetők) alsós munkaközösség-vezető: Selmeci Andrea felsős reál munkaközösség-vezető: Karádiné Bezzeg Ágnes felsős humán munkaközösség-vezető: Tatár Szabolcs napközis munkaközösség-vezető: Várady Béla 3. Az iskolai menedzsment tagjai: fent felsorolt hat fő. Hozzájuk állandó meghívottként a Közalkalmazotti Tanács vezetője, illetve alkalmanként a Diákönkormányzatot segítő pedagógus társul. Osztályfőnökök: 1. a Stéger Zsófia 1.b Andráska Anna Mária 1.c Kostkáné Perlik Tímea 2. a Sághy Zita 2. b Pattantyus Gabriella 2. c Szalainé Nagy Márta 3. a Katonáné Madura Judit 3. b Vörösné Snóbl Ágnes 4. a Selmeci Andrea 4. b Tarján Krisztina 5. a Tóth Zoltán 6. a Merkelné Kompanik Krisztina 6. b Gubiczáné Gombár Csilla 7. a Gehér Judit 8. a Szathmári Ágnes Egyéb megbízatások: Belső design- faliújság, galéria: Diákönkormányzatot segítő: Elégedettségmérés: Gyermekvédelmi felelős: Gyógypedagógusok vezetője: Kapcsolattartás a Vöröskereszttel: Kapcsolattartás az Alapítvánnyal: Munka- és balesetvédelmi felelős: Oxford University Press: Óvodai beiskolázás: Ökoprogram felelős: Sághy Zita Szabó Gábor Tatár Szabolcs Szathmári Ágnes Gubics Anikó Kovács Erika Sághy Zita Várady Béla Tatár Szabolcs Selmeci Andrea Pattantyus Gabriella 5

7 Pályaválasztási felelős: Pályázatfigyelés: PR-kapcsolatok, média, kiadványok: Szabadidő szervező: Szülők akadémiája: Tankönyv felelős: Tehetségponti koordinátor: Közalkalmazotti tanács tagjai: vezetője: tagjai: Szathmári Ágnes Merkelné Kompanik Krisztina Gorka Szabolcs Lukács Andrea Andráska Anikó Gehér Judit Juhosné Kibédi Rozália Karádiné Bezzeg Ágnes Sághy Zita, Székely László A tanév kiemelt feladatai Örökös ÖKO-iskolai cím elnyerése, programok szervezése, lebonyolítása A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. (NAT 2003) A célokból adódó feladataink: - Rendszerszemléletre nevelés. - Az alternatív, problémamegoldó gondolkodás elsajátítása. - A globális összefüggések megértése. - A természet, az élet, a biológiai sokféleség jelentőségének megértése. - A szerves (organikus) kultúra fontosságának megismertetése a fenntartható fejlődésben. - Tansétákat, kirándulásokat szervezünk. - Erdei iskolák szervezésében és lebonyolításában veszünk részt. - Figyelemmel kísérjük a pályázatokat. - Kialakítjuk és folyamatosan működtetjük az ÖKO faliújságot. - Ökológiai témájú programok szervezésében és lebonyolításában veszünk részt. Szükségszerű, hogy a környezeti nevelés tananyaga az alkalmazott módszerek összhangban legyenek a tanulók igényeivel, életkori sajátosságaikkal. Továbbra is részt veszünk az Európai Unió Lifelong Learning Programja által támogatott Változzunk a Klímával Hálózat munkájában. Tehetséggondozás Nagyon sok tehetséges gyermek jár a Bocskaiba. Fontos feladat a tehetséges tanulók mielőbbi felismerése, kiszűrése. Alsó tagozaton eddig is minden osztályban volt tehetséggondozás a felzárkóztatás mellett. Az alábbi feladatokat határoztuk meg a sikeres tehetséggondozás érdekében: - Az alsó tagozat után felsőben is magasabb órakeret biztosítása felzárkóztatásra, illetve a tehetséggondozásra. - A tanóráinkon differenciált feladatokkal biztosítjuk a lemaradók, a kiemelkedő és átlagosan haladó gyerekek egy időben ténykedését. - A tehetséggondozás keretében versenyekre készítünk fel gyerekeket. 6

8 - A házi tanulmányi versenyek számát bővítjük felső tagozaton is, növelve a fővárosi és országos versenyeken való részvételt. - Több lehetőséget biztosítunk felső tagozatos diákok részére a felzárkózásra a nehézséget okozó tantárgyakból. - Az angol nyelv oktatását a magas létszámú évfolyamokon továbbra is három csoportba osztjuk a hatékonyság érdekében. - Partneriskolákkal kapcsolatot szeretnénk kiépíteni nyelvgyakorlás céljából. - Rendszeresen adunk gyűjtőmunkát illetve önálló feladatokat, hogy a gyerekek nagyobb jártasságot szerezzenek az információszerzésben, hogy jobban felkeltsük kíváncsiságukat, tudásszomjukat és ismeretanyaguk még inkább színesedjen. - Családi matek címmel az iskolai honlap segítségével lebonyolított 5 fordulós versenysorozatot tartunk. - Tematikus pályázatokat hirdetünk, szaktárgyi versenyeket rendezünk, projektekben dolgozunk fel egyes anyagrészeket. - A szaktárgyi tevékenység mellett jelentősen bővítjük a szakköri kínálatot is. Célunk, hogy a tanév során a Bocskai továbbra is megfeleljen a kiváló akkreditált tehetségponti feltételeknek. Beiskolázás Továbbra is célunk a folyamatos kapcsolattartás a környék óvodáival. Ismerjék meg az iskolában folyó munkát, a leendő elsős tanítókat. Meghívjuk az óvónőket, illetve a szülőket. A nyílt órák, iskolavárók mellett ovis foglalkozásokat is tartunk. A nyolcadik évfolyam továbbtanulását csoportbontásokkal, előkészítőkkel segítjük. Az diákok érdeklődésének, képességének megfelelő középiskolai kiválasztásába a lehető legszélesebb kört vonjuk be (az érintett középiskolák igazgatói, Fővárosi Pedagógiai Intézet). A párhuzamos osztályban tanítók munkájának összehangolása Közösen kidolgozott felmérők, értékelési kategóriák kidolgozása. A közösen összeállított versenyanyagok javítása, finomítása a tapasztalatok alapján (PDCA). A tanmenetek egyeztetése a minél hatékonyabb oktatás érdekében. Szövegértés Míg a szóbeli nyelvhasználat fejlesztése már csecsemőkorban (vagy még előbb) elkezdődik, s folyamatosan életünk végéig tart, addig az írásbeli nyelvhasználat megtanítására késleltetve, az általános iskolában kerül sor. Az olvasás és írás, helyesírás készségszintű megtanítása az alsó tagozat feladata, azonban ez a folyamat nem fejeződik be a 4. osztály végén. Az addig megszerzett ismeretek folyamatos bővítése és tudatosítása folytatódik a felső tagozaton, majd a tanulás további fázisai során, s nem fejeződik be sosem, hisz a felnőttkorban, az önnevelés és önértékelés idején is tart ez a tevékenység. Feladatunk: a tanév során minden évfolyamon 3 néma szövegértő olvasás szintfelmérőt íratunk: év elején, félévkor és év végén. Minden magyar órán beiktatunk egy-egy szövegértéses feladatot. Történelemversenyen és tanórán szövegértésre alapuló feladatokkal fejlesztjük diákjaink képességét. Megrendezzük a Legyen Tiéd a könyv versenyt és részt veszünk az ÚPI Olvass velünk! vetélkedőjén. Együttműködés az Oxford University Press Kiadóval A tanulók előrehaladásának kiemelt figyelemmel kísérjük. Bemutató órákat tartunk az Oxford és más felhasználók számára. A tagozatos csoportban javítjuk a sikeres nyelvvizsgát tevők arányát. 7

9 A pályakezdő/ új napközis kollégák mentorálása, felkészítése a minősítő vizsgára Az idei tanévben több új pedagógussal bővült a Bocskai tantestülete. A pályakezdők segítésére az alábbi tevékenységeket végezzük: - Az iskolai szokásrend megismertetése - Folyamatos szakmai tanácsadás a nevelő-, oktató munka terén - Folyamatos tapasztalatcsere - Óralátogatások, óramegbeszélések. A fakultatív hitoktatás megszervezése A fakultatív hit- és vallásoktatást a tanulók és a szülők igénye szerint szerveztük meg, alkalmazkodva a kötelező tanórai foglalkozások rendjéhez. Az iskola az intézményben rendelkezésre álló eszközökkel biztosítja a hit- és vallásoktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket. Iskolánkban fakultatív formában katolikus és református hittanoktatásra van lehetőség, melynek idejét és helyét a 20/2012. EMMI rendelet 3. (8)- ban felsorolt szervezetek véleményezték és elfogadták. A munkarend megszervezése A évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 62. (5) szerint a nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát az intézményvezető által - az e törvény keretei között - meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 17. (1) felsorolja a pedagógusok számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében lehetséges tevékenységeket. A munkaidőt havi összesítésben, a jogszabályoknak megfelelően tartjuk nyilván. Az intézményi tanács felállítása Az intézményi tanácsba képviselőt küld a nevelőtestület, az iskolai szülői szervezet, az iskolai diákönkormányzat, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, az intézményt működtető GAMESZ és a katolikus egyház. Az intézményi tanács dönt a működési rendjéről és munkaprogramjának elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról, továbbá azokban az ügyekben, amelyekben a nevelőtestület a döntési jogot az intézményi tanácsra átruházza. Az intézményi tanács véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni az intézményi tanács véleményét a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend, a munkaterv elfogadása, továbbá a köznevelési szerződés megkötése előtt. 8

10 A tanév fejlesztési feladatai az előző évi munkaterv alapján: Módszertani fejlesztések A folyamatosan változó társadalmi környezet megköveteli, a javuló technikai feltételek lehetővé teszik új módszerek, új eszközök alkalmazását. Szakmai, módszertani kultúránkat folyamatosan fejlesztjük. A tantestület tagjai érdeklődésüknek, illetve az iskolai feladatok jobb ellátásához szükséges tanfolyamokon vesznek résztelsősorban az UPI képzésein. - A képzéseken szerzett tudást szétterítjük a tantestületben ( beporzás ). - Figyelemmel kísérjük egymás munkáját, támogatjuk az oktató-nevelő munkát segítő kezdeményezéseket, megvalósítjuk az innovatív ötleteket. - Munkaközösségi belső továbbképzésként rendszeresen látogatjuk egymás óráit. Biztosítani kell a kollégák számára, hogy minél több órát látogathassanak, és a tanóra értékelésével segítsék egymás munkáját, valamint több tapasztalatot szerezzenek. - A differenciálásról szóló továbbképzésen megszerzett tudást minél szélesebb körben alkalmazni a tanórákon, ezáltal minden diákot eljuttatni az általa elérhető legmagasabb szintre. - Ebben a tanévben két tanítás nélküli munkanapot is felhasználunk erre a célra. - Tovább emeljük a digitális táblával rendelkező termek kihasználtságát. - Az általunk készített vagy más forrásból származó ppt - bemutatókból, digitális tananyagokból, honlapcímekből, témazáró feladatlapokból és egyéb módszertani eszközökből módszertani eszköztárat hozunk létre, melyeket évfolyamonként továbbadunk egymásnak. Óralátogatások, ellenőrzések Mindenkiben természetes elvárás, hogy értékeljék a munkáját. Eddig is sok órát látott az iskolavezetés, de megfogalmazódott az igény, hogy a vezetőknek tovább kell emelni az óralátogatások, ellenőrzések, értékelések számát, minél gyorsabb visszacsatolással. Lehetőség szerint aznap kerüljön sor az óra megbeszélésére. Az óralátogatásokon kívül nagyobb számban kell ellenőrizni az ügyeletek ellátását, az ebédeltetés rendjét. Kiemelt figyelmet fordítunk a határidők betartására, betartatására. Elégedettségmérés A Bocskai nagy hangsúlyt fektet az iskolahasználók véleményére. Ebben a tanévben ismét elégedettségi kérdőívek kitöltésére kérjük a szülőket, diákokat. Számokkal alátámasztva szeretnénk látni, hogy miként ítélnek meg bennünket belső partnereink, hogyan változtak az adatok. Meghatározzuk a különböző mérések periodicitását. Információs és kommunikációs rendszer Az információ továbbítására az elektronikus levelezést és az értekezleteket használjuk. Iskolavezetőségi, illetve tantestületi értekezletekre havonta kerül sor, a munkaközösségek és a munkacsoportok a munkatervüknek megfelelően tartanak megbeszéléseket. Növeljük az értekezletek számát- az előre tervezhetők bekerülnek az iskolai naptárba. A külső felhasználók felé is a fenti két csatornát alkalmazzuk. Az adatbázis frissítése után továbbra is könnyen és gyorsan el tudjuk érni a szülőket a csoportos listák segítségével. 9

11 A rendezvények, a szülői értekezletek, fogadó órák és az egyéni fogadó órák biztosítanak további kommunikációs lehetőséget a szülők felé. Más külső kapcsolatainkkal a partnerlistában található elérhetőségeken keresztül tudjuk felvenni a kapcsolatot. Szülők Akadémiája A harmadik éve sikerrel működő tudásátadó képzés idén tovább folytatódik. Több előadásból álló sorozat szólt a gyereknevelésről, a szülők szerepéről, majd a mobiltelefon veszélyeiről. Az idei tervezett témák: - Hogyan használjuk biztonságosan az internetet? - Generációváltás a világban - Hogyan tudok segíteni gyermekemnek a tanulásban? További lehetőséget biztosíthat a szülők bevonására különböző tanfolyamok szervezése, amelyben felhasználhatjuk a dolgozók egyéb kompetenciáit. Napközi, tanulószoba A napközi otthoni és a tanulószobai ellátás fontos színtere az iskolai nevelő munkának, a helyes szokásrend kialakításának. Lehetőséget ad a színes, sokoldalú délutáni tevékenységnek, a játéknak, a munkának. Biztosítja a másnapi tanórákra a házi feladatok elkészítését, a felkészülést. Fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát és hozzájárul életmódjuk, szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos kialakításához. Napközi otthonos ellátást 1-6. évfolyamon tanuló gyerekek részére biztosítunk, osztályokhoz kapcsolódóan. Az alsósoknak három-négyhetente forgószínpadszerű foglalkozásokat tartunk. A tanulószobai foglalkozásokat a 7-8. évfolyamosok számára összevontan szervezzük. Ezeket a szolgáltatásokat tanulóink igen nagy hányada veszi igénybe. A napközi alapvető feladata, hogy biztosítsa az eredményes, nyugodt tanuláshoz, és a szabadidő hasznos, változatos eltöltéséhez szükséges feltételeket. Biztosítsa az étkezések kulturált körülményeit. A csoportok vezetői biztosítsák a gyerekek csoporthoz tartozásának élményét, és fontosságát. A hatékony oktató-nevelő munka érdekében szoros, és jó munkakapcsolatot alakítunk ki az osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal. További cél az alapkészségek fejlesztése, az önállósodás/önállóság elősegítése, az elemi szocializációs, viselkedési minták interiorizációja. Iskolánk tradicionális értékeinek megőrzése, mint például a szülőkkel való családias kapcsolat ápolása. Könyvtári program Szeretnénk, hogy a rendezett, gyermekbarát könyvtárat diákjaink látogassák minél szélesebb körben, használják szívesen. Az őrjegy folyamatos használatával diákjaink megtanulták a könyvtár helyes használatát, és egy további számítógép beállításával segítünk nekik eligazodni a könyvtár állományában. Az olvasás és a könyvtár megszerettetéséért programokat szervezünk, és pályázatokon veszünk részt. A tanév kiemelt könyvtári programja októberben az Iskolai Könyvtárak Világhónapja. A tanév során felül kell vizsgálni a könyvtár szabályzóit, szükség esetén pontosítani, módosítani kell azokat. Le kell bonyolítani a törvényben meghatározottak szerint a teljes állományellenőrzést. Legfontosabb célunk, hogy minél több gyereknél alakuljon ki a könyvtárhasználat élménye, mely a minden osztályban megtartott könyvtárhasználati órára épül. Diákjaink számára folyamatosan biztosított legyen a könyvtárlátogatás lehetősége 10

12 A DÖK programja Iskolánk diákönkormányzatának célja, hogy gazdái legyenek a mindennapos diákéletnek. Legyenek tisztában azzal, hogy nemcsak jogaik, hanem kötelességeik is vannak. Igyekezzenek gyakorolni a demokrácia elemeit. Ezt elsősorban az Igazlátó napon próbálják érvényesíteni. Minden hónapban egy-egy programmal színesítik az iskola életét. Gyermekvédelem A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában minden pedagógusnak kitüntetett szerepe van. Az osztályfőnökök közreműködnek a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén: - megelőzés - a tanulók problémáinak felismerése - a problémák okainak megkeresése - segítségnyújtás a problémák megoldásához - a felmerült problémák jelzése a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek, esetenként a gyámhatóságnak. A gyermekvédelmi felelős a hatékony munkavégzés érdekében rendszeres kapcsolatot tart az Újbudai Nevelési Tanácsadóval, az Újbudai Humán Szolgáltató Központtal, a jegyzővel, a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, és a Gyámhivatallal. Kiemelten foglalkozunk ember- és társadalomismeret és osztályfőnöki órákon a káros szenvedélyek, ezen belül a drogok egészségkárosító, jellemromboló hatásával. Ebbe a munkába bevonjuk a védőnőt és a Családsegítő Központ munkatársait is. Felső tagozaton a kerületi rendőrkapitányság munkatársai bűnmegelőzési órákat tartanak. Munka-, balesetvédelem Tanulóink minden tanév elején tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesülnek, amelynek során felhívjuk figyelmüket a veszélyforrások elkerülésére. Ennek megtörténtét az osztályfőnök jegyzőkönyvben rögzítik. Ezenkívül kémia, informatika, technika, testnevelés tantárgyakból balesetvédelmi oktatásban részesülnek, melyet a tanulók aláírásukkal igazolnak. Egyéb rendkívüli események esetén szükséges teendőket a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. A tűzriadó során minden dolgozónak és diáknak pontosan alkalmaznia kell az elméletben tanultakat az épület sikeres, gyors kiürítése érdekében. A munkafeltételek javítása Az előző tanév kezdetén új fénymásolót állítottunk be, melynek kapacitása kielégíti az igényeket. A tanév előtt bekötésre került a 250 Mb/s sebességű internet elérés, a hatékony hasznosításhoz elosztókra és újabb számítógépekre van szükség. A digitális napló bevezetéséhez növelni kell a pedagógus internet hozzáférési lehetőségek számát márciusában lejár a Windows XP támogatása, amely szintén megköveteli a számítógéppark frissítését. Utazó logopédus munkáját szeretnénk igénybe venni. 11

13 A MUNKATERV SZAKMAI TERÜLETEI A Bocskai István Általános Iskola nevelőtestülete egy olyan iskola megvalósítására törekszik, ahol a tartalmas, együttes munka következtében jól érzi magát a tanuló és a tanár egyaránt. Ahol a tanuló is alkotó részese a tanítás tanulás folyamatának, ahol a tanulói tevékenységek szervesen beépülnek az iskolai foglalkoztatásba, ahol megtanul helyesen és okosan (egyénre szabott módon) tanulni, ahol felkeltik benne a tudás iránti vágyat, ahol felfedezheti az alkotás izgalmát és örömét. Céljainkat az adott közösség figyelembevételével az oktatás és nevelés különböző területein kívánjuk megvalósítani, ezért a következő tevékenységeket határozzuk meg: Tevékenység Felelős Határidő Sikerkritérium Oktatás- nevelés A szaktantermek, szertárak A munkaközösségek augusztus 31. Áttekinthető, rendmentes, rendbetétele. tagjai. szerezett, baleset- biztonságos Munkaközösségi munkatervek, tanmenetek összeállítása. Eszközigény összeállítása (minimális/ optimális). Napközis tevékenység területén: a szabadidő hatékony megszervezése. A játék és szórakozás tanulásának fejlesztése. Örökös ökoiskolai pályázat beadása Könyvtári szakórák megtartása. Erdei iskola megszervezése és lebonyolítása. Munkaközösségek tagjai, munkaközösségek vezetői. Munkaközösségek tagjai, munkaközösségek vezetői. Igazgatóhelyettes, munkaközösségvezető. Tantárgyi minimum követelmények felülvizsgálata Ökoiskolai címnek megfelelő működés. Osztályfőnökök, napközisek, szaktanárok, DÖK. Munkaközösségvezetők. ÖKO- felelős. ÖKO-felelős Könyvtáros, magyart tanító pedagógusok. 12 munkakörnyezet augusztus 31. Egyenletes munkamegosztás, leterhelés. A felelősök, a munkavégzés ellenőrizhetősége augusztus 31. Biztosított feltételek/ tervezhető fejlesztések szeptembertől folyamatosan szeptembertől folyamatosan A napközis munkatervben tervezett tevékenységek sikeres lebonyolítása. A szabadidő kulturált eltöltése szeptember 9. Elkészült dokumentum szeptembertől folyamatosan szeptember szeptembertől folyamatosan Osztályfőnökök szeptember 2. hetében. Sikeres programok lebonyolítása magas részvétellel. Sikeres pályázat. A tanmenetekben meghatározott könyvtári órák megtartása 80 %-os részvétel, sikeres közösségépítő és szakmai programok.

14 Tevékenység Felelős Határidő Sikerkritérium Oktatás- nevelés Tantárgyi minimum Igazgatóhelyettes, szeptember 3. követelmények eljuttatása Munkaközösség- hete a szülőkhöz. vezetők. tás. Jonatán könyves játék Könyvtáros szeptember 3. folytatása hetétől Levelező versenyek beindítása, folyamatos szervezése: Kaméleon, Manó Tanoda, Bendegúz Felkészítés a kerületi Olvass velünk! versenyre Iskolai logopédiai és fejlesztés megszervezése és a folyamat segítése. Belső továbbképzések tervének elkészítése. Ökoséta a Corvinus Egyetem ökokertjébe. Jeligés havi falújságos feladatlapok Együttműködés az Oxford Kiadóval. Módszertani kultúra fejlesztése. Digitális tábla használata, tananyagok készítése. Iskolai gyógytestnevelési szakorvosi szűrés megszervezése és lebonyolítása. A következő tanév osztályfőnökeinek meghatározása. Tarján Krisztina, Sebestyénné Szabó Mónika, Selmeci Andrea Lukács Andrea, Tarján Krisztina, Selmeci Andrea Logopédus, fejlesztő pedagógus, igazgatóhelyettes. Munkaközösség vezetők, igazgatóhelyettes. Karádiné Bezzeg Ágnes szeptember 3. hetétől szeptember 3. hetétől szeptember szeptember szeptember 4. hetében Minden szülőhöz eljutott a tájékozta- A jelentkezők mind az 5 forduló feladatait sikeresen megoldják. Határidők pontos betartása. Minden benevezett tanuló valamennyi fordulót teljesíti A gyerekek elolvassák a kiadott könyveket. Elkészüljenek a nevezéshez szükséges feladatok. Előírásszerűen működik a logopédiai foglalkozás. A megszerzett tudás szétterül a tantestületre. Az 5.a osztály részvétele; az őszi fotókiállításhoz felvételek elkészítése. Osztályonként leg- Gombár Csilla, Szabó Ildikó szeptember 4. hetétől alább 5 fő részt vesz. Tatár Szabolcs folyamatosan Elkészült digitális tananyagok, beszámolók. Igazgató. folyamatosan Ismeretek rendszerezése, új végzettség a tantestületben. Munkaközösség vezetők. Iskolaorvos, védőnő, igazgatóhelyettes. folyamatosan szeptember 30. A táblák 80 %-os kihasználtsága, tananyagok megosztása. Előírásszerűen működik a gyógytestnevelési foglalkozás. Igazgató október 1. Mindenki számára ismertek a leendő osztályfőnökök.

15 Tevékenység Felelős Határidő Sikerkritérium Oktatás- nevelés Kirándulások szervezése. Karádiné Bezzeg októberétől 10 %-kal több kirán- Ágnes. kéthavonta duló. Veszíts el egy könyvet a Könyvtáros októberétől A tavalyinál több diák suliban! program folytatása. kapcsolódjon be a programba. Az iskolai testvérosztály kapcsolatok megerősítése és végzése. Az ünneplés tanulásának fejlesztése. Témahét szervezése, projektek szervezése. Családi matekverseny elindítása. Iskolai tanulmányi versenyek szervezése és lebonyolítása. Kerületi versenyek szervezése és lebonyolítása. Nyílt órák szervezése. Házi kreativitási verseny. Gyakorló iskolai tevékenység folytatása. Részvétel a kerületi multimédiás pályázaton. A sakkélet továbbfejlesztése, elsősök bevonása. Osztályfőnökök, munkaközösség vezetők. Osztályfőnökök, ünnepélyszervezők, DÖK. Munkaközösségvezetők. Juhosné Kibédi Rózsa, Merkelné Kompanik Krisztina Igazgatóhelyettes, munkaközösségvezetők, pedagógusok. Munkaközösségek vezetői, igazgatóhelyettes. Igazgató, munkaközösség-vezetők. Katonáné Madura Judit, Szalainé Nagy Márta, Perlik Tímea. Igazgatóhelyettes, pedagógusok. Informatika tanárok. Felelős vezető szaktanár október 2. Az Örökbefogadás után közös programok lebonyolítása. Ünnepekhez kapcsolódóan októberétől folyamatosan októberétől folyamatosan Folyamatosan az iskolai naptár szerint. Folyamatosan az iskolai és kerületi naptár szerint. Folyamatosan az iskolai naptár szerint. Az ünnepek méltósággal történő megünneplése. A tervezett programok megvalósítása. Sikeres lebonyolítás a tavalyinál több résztvevővel. Új ismeretek, kompetenciák elsajátítása- jobb versenyeredmények. Új ismeretek, kompetenciák elsajátítása- jobb versenyeredmények. Nagyarányú szülői részvétel, magas elégedettséggel. November első fele. Valamennyi osztály delegáljon versenyzőket. Igényes, esztétikus munkák készüljenek. Sikeres szereplés a kerületi versenyen. Folyamatosan a felsőoktatási intézményekhez igazodva október 24. kerületi forduló: november 7. Jól felkészített pedagógus jelöltek, sikeres vizsgatanítások helyezés valamelyikének megszerzése novemberig A rendszeresen sakkozók száma nő. 14

16 Tevékenység Felelős Határidő Sikerkritérium Oktatás- nevelés Magyar Tudomány Tóth Zoltán november 8. Magas részvétel. Napja Az iskola valamennyi Testnevelő, tanítók április 1-tól tanulójára kiterjedő május 23-ig. állóképesség és erőnléti felkészültség felmérése évente egy alkalommal. Az országos kompetencia mérés elvégzése 6. és 8. évfolyamokon. Igazgatóhelyettes május 28. Feldolgozott adatok a teljesítmény értékeléséhez, a következő tanév tervezéséhez. A mérés szabályos, sikeres végrehajtása. Tevékenység Felelős Határidő Sikerkritérium Felzárkóztatás Egyéni fejlesztési tervek kidolgozása. Gyógypedagógusok szeptember 3. hetétől A fejlesztéshez szükséges kész tervek. Korrepetálások beindítása. A kiválasztott elsős tanulók körében a diagnosztikus vizsgálat elvégzése. Fejlesztés Tanulástechnikai tréning a 8. évfolyam számára. Tehetséggondozó foglalkozások beindítása. Részvétel az UPI és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tehetséggondozással kapcsolatos pályázatain, programjain. Belső pályázatok kiírása. Tanítók, szaktanárok. Folyamatosan Lemaradások bepótlása, sikeres témazáró dolgozatok. Gyógypedagógusok december 4. A DI-FER mérés sikeres lebonyolítása. Gyógypedagógusok, igazgató. Tanítók, szaktanárok. Juhosné Kibédi Rozália Igazgató, munkaközösség-vezetők szeptember 2. hetében szeptember 3. hetétől Folyamatosan Folyamatosan Új tanulási módszerek megismerése, hatékonyabb tanulás. Új ismeretek, új kompetenciák szerzése. Új ismeretek, új kompetenciák szerzése. Új ismeretek, új kompetenciák szerzése, a közösség építése. Felkészítés versenyekre, versenyeztetés. A könyvtár adta lehetőségek felhasználása a tehetséggondozás, felzárkóztatás munkájában Tantestület. Folyamatosan Új ismeretek, új kompetenciák szerzése. Munkaközösségvezetők, Folyamatosan könyvtá- ros. Csökken a bukások száma, nő a kitűnők száma, versenyeredményeink javulnak. 15

17 Tevékenység Felelős Határidő Sikerkritérium Gyermekvédelem Helyzetfelmérés és Gyermekvédelmi szeptember Elkészült munkaterv. munkaterv készítés. felelős. 21. A gyermekvédelmi Gyermekvédelmi szeptembertől Napi kapcsolat kialakítása programok egyeztetése felelős. külsős szakemberrel. folyamatosan a kerületi szervezetekkel. A veszélyezettek, HH és Gyermekvédelmi október 1. Felmérés, statisztika HHH, SNI gyermekek felelős, osztályfőnökök. hete felmérése, a pénzbeli támogatáshoz kapcsolódó készítése, tanácsadás, segítségnyújtás a szülőknek. dokumentumok beszerzése. Karácsonyi jótékonysági Gyermekvédelmi december 20. Adományok eljutnak akció megszervezése. A gyermekvédelmi tevékenység adminisztrációjának és nyilvántartásának pontosítása. Szükség esetén új jövedelemigazolások kérése. A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, a bukások megelőzése. Hátrányos helyzetűek nyári táborozási lehetőségeinek felmérése. Beiskolázás A beiskolázási program végrehajtása az EFQM- programban megfogalmazottak szerint. A 8. osztályosok továbbtanulásával kapcsolatos szakmai teendők szervezése és lebonyolítása. felelős. Gyermekvédelmi felelős. Gyermekvédelmi felelős, iskolatitkár. Gyermekvédelmi felelős, tantestület. Gyermekvédelmi felelős, osztályfőnökök. Igazgató, beiskolázási csoportvezető, leendő elsős tanítók. Osztályfőnök, osztályfőnök helyettes október 27, illetve folyamatosan egész évben. a rászorulókhoz. Pontos, naprakész nyilvántartás határidőre történő elkészítése január Folyamatosan működő támogatások április A tanév követelményeinek sikeres teljesítése május Táborozási lehetőség a rászorultak számára október 24-től folyamatosan. Folyamatos, külön ütemezés szerint a beiratkozás előtt. Két első osztály indítása 27 diákkal osztályonként. Minden diákunkat felvették az általuk választott középiskolába. 16

18 A MUNKATERV TANÜGYIGAZGATÁSI TERÜLETEI A XXI. Században nélkülözhetetlen az információ. A leggyorsabb módja az információszerzésnek a hibátlan adminisztráció, a megfelelő dokumentumokban. Célunk a szakszerű és törvényes intézményi működés elérése, iskolánk rendszerének folyamatos és zavartalan működése. Tevékenység Felelős Határidő Sikerkritérium Folyamatok A kialakított helyettesítési és ügyeleti rendszernek és a rendszer adminisztrációjának folyamatos működtetése. Igazgatóhelyettes. Folyamatosan Az iskola napi szinten folyamatosan, zavartalanul működik. Iskolán belül nyilvánosságra kell hozni a kollégák leterhelésének, feladatvállalásának állapotát és mértékét. Áttekintés készítése az intézményben rendelkezésre álló szaktudásról és szakmai távlatokról, javasolt és támogatott továbbtanulási és továbbképzési formákról. Nyilvánosságra kell hozni a fogadóórák, az egyéni fogadó órák és a nyílt napok időpontjait. A következő évi tantárgyfelosztás tervezetének ismertetése. Szabályzatok Az intézmény házirendjének felülvizsgálata, a törvényes egyeztetések lebonyolítása és a fenntartói elfogadásra való fölterjesztés megszervezése. Igazgatóhelyettes. Igazgatóhelyettes, Közalkalmazotti Tanács. Igazgatóhelyettes. Igazgató, igazgatóhelyettes, Közalkalmazotti Tanács. Igazgatóhelyettes, munkaközösség vezetők szeptember 23, illetve február szeptember szeptember 30. Az adatok ismertek iskolán belül. Elkészített továbbképzési terv. Az információk hozzáférhetők a felhasználók számára április 15. A tantárgyfelosztás ismert a tantestület számára szeptember 24. Elfogadott házirend.

19 Tevékenység Felelős Határidő Sikerkritérium Szabályzatok A szabályzatokról Iskolatitkár október 25. Elkészült jegyzék. dokumentációs jegyzék készítése. Tankönyvellátási szabályzat felülvizsgálata. Tankönyvfelelős, könyvtáros december 21- ig. A törvényi előírásoknak megfelelő szabályzat elkészülte. Az iskolai dokumentumok átdolgozása. Adminisztráció Napközis tevékenység területén: Az adminisztrációs fegyelem megtartása. Napközis tevékenység területén: A felső tagozatos napközi és tanulószoba szervezettségnek javítása. Intézményi statisztikák elkészítése, továbbítása. Az iskolai tanügyigazgatás digitális adatbázisának aktualizálása. A digitális dolgozói adatbázis aktualizálása. Igazgató, tantestület, iskolatitkár, gazdasági ügyintéző. Igazgatóhelyettes, munkaközösségvezető. Igazgatóhelyettes, munkaközösségvezető. Igazgató, igazgatóhelyettes. Igazgató, pedagógiai asszisztens. Igazgató december 21- ig szeptembertől folyamatosan szeptembertől folyamatosan. A feladathoz megadott határidő szerint. Az érintettek és szakértő által elfogadott dokumentumok. Pontos, naprakész adminisztráció. A csoportvezetők eredményesen dolgoznak. Kritikus hiba nélkül, határidő előtt elküldött statisztikák szeptember 6. Naprakészen, pontosan működik szeptember 23. Naprakészen, pontosan működik. A MUNKATERV GAZDASÁGI TERÜLETEI Az intézmény gazdasági feladatait a gazdasági ügyintéző és az iskolatitkár adatszolgáltatása alapján a XI. ker. Újbuda GAMESZ végzi. Az együttműködés elvi alapja a korábban meghatározott intézmények közötti Együttműködési megállapodás. Tevékenység Felelős Határidő Sikerkritérium Gazdálkodás Pályázatokon való részvétel. Pályázati felelős szeptemberétől folyamatosan. Az előző évi bevétel növelése 10 %-kal. Az átsorolások elkészítése. Igazgató, iskolatitkár, szeptember 3. Elkészült átsorolások gazdasági ügyintéző. és szeptember 24. beküldve a MÁK-ba. 18

20 Tevékenység Felelős Határidő Sikerkritérium Gazdálkodás A munkáltató által Igazgató, iskolatitkár, szeptember 3. Elkészült átsorolások adható bérkiegészítések gazdasági ügyintéző. beküldve a MÁK-ba. felülvizsgálata az átsorolások elkészítése. Teljes körű intézményi leltár. Selejtezés végrehajtása. Tankönyv állomány felülvizsgálata, pontos leltár elkészítése. Állományfejlesztési terv elkészítése. Működtetés Az iskola munkafeltételeinek biztosítása, az infrastruktúra karbantartása. A technikai dolgozók munkájának ellenőrzési terve. Szükség esetén költségvetési terv készítése a 2014-as pénzügyi évre. Ki kell függeszteni a teremleltárt, el kell készíteni a személyi leltár kartonokat. A 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet alapján soron következő leltározás. Személyi feltételek A feladatellátáshoz szükséges munkatársak pályáztatása, felvétele. Gazdasági ügyintéző október18-ig. Aktuális leltári ívek, selejtezésre kész állapot. Gazdasági ügyintéző november 30- ig, Könyvtáros. Könyvtáros. Gazdasági ügyintéző, egyéb kisegítők. 19 Elkészült selejtezési jegyzőkönyvek, selejt elszállítva november 30. A pontos leltár elkészülte, a selejtezés végrehajtása december 19. Elkészült terv. Folyamatosan Gazdasági ügyintéző. Folyamatosan Igazgató, gazdasági ügyintéző. A fenntartó határidőzése szerint. Zavartalan napi működés. A munkaköri leírásban meghatározottak szerinti munkavégzés. Fenntartó, működtető által elfogadott költségvetési terv. Gazdasági ügyintéző október 11-ig. Minden helyiségben ki van függesztve a teremleltár, minden dolgozó rendelkezik személyi pontos személyi leltár kartonnal. Igazgató, könyvtáros június 20. A jogszabályi előírás alapján elvégzett leltározás. Igazgató. Szükség szerint. A jogszabályoknak megfelelő eljárás végén a munkatárs felvétele.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31.

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31. Tanév rendje Tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8.00 óra Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök) Munkaszüneti nap 2015. október 23.

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása SZEPTEMBER szeptember 1. Évnyitó szeptember 1. szeptember 2. szeptember 7. Angol nyelvi szintfelmérés a 9. nyelvi előkészítő évfolyamon, csoportbontások Művészetoktatás beindítása zongora, furulya, fuvola,

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf.

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. Szeptember Dátum s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet 8 00 17 00 17 30 17 00 BCSH, KGB, SzSzR ig. PI SZM 2.

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS AUGUSZTUS Tanév beindításával kapcsolatos Alakuló ért. előkészítése Kinevezések módosítása, elkészítése Tanévi munkaterv elkészítése 5 éves intézményi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat 5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat Hónap Nap Óra Felelős Esemény aug. 29. 8.00- Szlovák Keresztényné P.Zs. Szept. 06-07. 01.h 8.00 Szlovák

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 31 1 2 3 4 5 6 1. szept. 1-6 tantestületi munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák osztályfőnöki munkaközösség e 7 8 9 10 11

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő SZEPTEMBER (22) 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő 4. 5. 6. A - szülői értekezlet, 1. és 5. o. - szülői értekezlet 7. - szülői értekezlet 6-7- 8. osztályok

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben