A Veszprém Megyei Levéltár évi munkabeszámolója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Veszprém Megyei Levéltár 2009. évi munkabeszámolója"

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR Címhely: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835 Tel..: (88) , Fax: Iktatószám: 55-1/2010. lvt. sz. A Veszprém Megyei Levéltár évi munkabeszámolója A Veszprém Megyei Levéltár [a továbbiakban: Levéltár] évi munkáját a fenntartó Veszprém Megyei Önkormányzat által jóváhagyott, évre vonatkozó munkaterve alapján végezte. Általánosságban elmondható, hogy a munkatervben foglaltak teljesültek. Az év közben felmerült, gyakran rendkívüli feladatok a tervezettek közül csupán néhány elvégzését hátráltatták. A munkaterv végrehajtásában a Levéltár valamennyi munkatársa tevékenyen részt vett, nekik köszönhetően az intézmény szakmailag sikeres évet tudhat maga mögött. A Levéltár anyagi ellátottsága A Levéltár gazdálkodását Kovács Sándorné és Molnár Károlyné gazdasági előadók segítették. A Levéltár eredeti költségvetési előirányzata 2009-ben nominálisan kismértékben csökkent. (A évi költségvetés számait a 2. számú melléklet tartalmazza.) A csökkenés jelentős részét a személyi juttatások jogszabályok által meghatározott változása okozta, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzatának is csekély mértékű csökkenését figyelhettük meg 2008-hoz képest. Ez utóbbi egyúttal azt is jelenti, hogy 2009-ben nem került sor a Pápai Levéltár üzemeltetéséből fakadó többletköltségek finanszírozására ban erre a célra a fenntartó költségvetésében céltartalékként állt rendelkezésre 3 millió forint, amelyet az intézmény év közben megkapott. Áttekintve az épületüzemeltetésből fakadó kiadások alakulását, kijelenthető, hogy 2009-ben jelentős kompromisszumokat követelt meg az intézménytől e kiadások mederben tartása TELJESÍTÉS* ÉVI TELJESÍTÉS* GÁZENERGIA ezer forint ezer forint VILLAMOS ENERGIA ezer forint ezer forint ÖSSZESEN ezer forint ezer forint *kerekített adatok A fűtési kiadások jelentős, már év elején is érzékelhető drasztikus emelkedése miatt kénytelenek voltunk csökkenteni a villamos energia felhasználását. Ennek érdekében klimatizált raktárunkban, ahol a legértékesebb, leginkább sérülékeny közép- és kora újkori iratanyagot őrizzük, 2009-ben csupán a legmelegebb, augusztusi hónapban tudtuk biztosítani a klímaberendezés működtetését (amely 2008-ban az állományvédelmi követelményeknek megfelelően késő tavasztól kora őszig biztosította az egyenletes klimatikus viszonyokat a raktárban). Hozzátartozik a fentiekhez, hogy takarékosság szempontjából mind 2009 nyara, mind az év ősze, s decembere kedvező lehetőségeket teremtett az intézménynek, az időjárási tényezővel azonban csupán utólag lehet számolni októberében meghibásodás miatt sor került a Pápai Levéltár kazánjának cseréjére, így az ősszel induló fűtési szezonban további, a szerelési munkálatokat végző cég írásbeli vállalása alapján minimum 25%-os költségcsökkenéssel számolhatunk. A fentiek ellenére megnövekedett kiadások jelzik a Pápai Levéltár üzemszerű működésével fellépő üzemeltetési többletköltségeket. Az előző évhez hasonlóan a Levéltár évi költségvetését növelte az intézmény előző évi pénzmaradványa. A évi pénzmaradvány felhasználása során kettős cél volt meghatározó. Egyrészt már az év első hónapjaiban észlelve az üzemeltetési költségek növekedését kompenzáló fedezet hiányát, a pénzmaradvány terhére mintegy tartalékot képeztünk, másrészt bizonyos szükséges fejlesztéseket terveztünk ebből az összegből (pl. Pápai Levéltár

2 utólagos ablakszigetelésének második üteme, esőcsatorna-bővítés a veszprémi székházon, reprográfiai és restaurátori eszközbeszerzés, stb). Az intézmény szakmai kiadásainak döntő hányadát pályázati, valamint egyéb forrásból meghatározott célra átvett pénzeszközből valósította meg. Pályázataink 2009-ben egy kivétellel önrészt nem igényeltek, az önrészt igénylő pályázat esetében az önerőt az intézmény saját költségvetéséből biztosította. Az elmúlt évi adatokhoz képest ilyen típusú forrásaink 2009-ben mintegy 25%-kal nőttek. A növekedés nagy része, 950 ezer forint az 1000 éves megyék rendezvénysorozat részeként megszervezett két napos tudományos konferencia több forrásból összeálló, nyilvánvalóan egyszeri fedezete volt. TÁMOGATÓ TÁMOGATOTT FELADAT ÖSSZEG (FT) Nemzeti Kulturális Alap Veszprém megye közigazgatási adattár (on-line adatbázis) I. ütem Nemzeti Kulturális Alap Veszprém megye urbáriumai c. forráskiadvány megjelentetése Nemzeti Kulturális Alap Pápa város alapforrásai munkacímű forráskiadvány előkészítése Nemzeti Kulturális Alap Levéltáros szakmai továbbképzés Nemzeti Kulturális Alap Magántulajdonú iratok vásárlása Nemzeti Kulturális Alap Ezeréves megye konferencia előadói tiszteletdíjak Nemzeti Kulturális Alap Veszprém megye állami anyakönyvi kerületeinek változásai adattár (on-line adatbázis) Nemzeti Kulturális Alap Magántulajdonú iratok aukción történő vásárlása Nemzeti Kulturális Alap Kutatótermi számítógépek beszerzése Oktatási és Kulturális Minisztérium Kulturális szakemberek továbbképzése Oktatási és Kulturális Minisztérium Levéltári állományvédelem és modernizáció Pest Megyei Önkormányzat Ezeréves megye konferencia támogatása Veszprémi Érsekség Ezeréves megye konferencia támogatása Veszprém Megyei Önkormányzat Ezeréves megye konferencia támogatása Veszprém Megyei Jogú Lengyel magyar kapcsolatokat bemutató Város Lengyel Kisebbségi kiállítás megnyitója Önkormányzata Zala Megyei Önkormányzat Ezeréves megye konferencia támogatása Összesen Összegzésképpen elmondható, hogy az intézmény eredeti költségvetési előirányzata kiegészítve a évi pénzmaradvány összegével, valamint a meghatározott céllal átvett pénzeszközökkel 2009-ben elegendőnek bizonyult az intézmény kiegyensúlyozott működtetéséhez. A működtetés során figyelemmel voltunk az eszközállomány mértékletes és átgondolt fejlesztésére is. A Levéltár műszaki helyzete A Levéltár épületeinek, eszközeinek felügyeletét, a műszaki feladatok irányítását Bányai István gondnok végezte. A Levéltárnak otthont adó épületek műszaki állapota az előző évhez képest általánosságban nem változott, ugyanakkor állaguk fenntartása végett több műszaki karbantartást, beruházást kellett 2009-ben megvalósítanunk. A tervezett, részben már 2008-ban megkezdett munkák 2

3 elvégzése mellett az idei évben sajnálatos módon több váratlan, nagyobb értékű beruházást is eszközölnünk kellett az épületeken. A tervbe vett feladatok közül első helyen a Pápai Levéltár ablakainak utólagos szigetelését kell megemlítenem ban az esővíznek jobban kitett Széchenyi István utca felőli nyílászárók szigetelésére került sor, 2009-ben a munka az udvari homlokzat ablakainak szigetelésével folytatódott (összesen 24 ablakhoz kellett hozzányúlni). Az egy éves tapasztalatok alapján a beázás lehetősége csökkent, de a csapadékot teljesen kizárni sajnos nem sikerült. Végleges megoldást a nyílászárók cseréje jelentene, ennek lehetősége azonban anyagi fedezet híján a közeli jövőben nem valószínűsíthető. Nagyobb esőzések idején gondot jelentett a veszprémi épület esőcsatornázásának elégtelen volta, az ejtőcsövek csekély száma, illetve szűk áteresztőképessége. Az év folyamán az épület udvar felőli homlokzatán két ejtőcsövet nagyobb átmérőjűre cseréltünk, a tapasztalatok alapján ezzel megszűnt a csapadék esőcsatornán történő átbukása, az épület falainak károsítása. A veszprémi épület állagmegóvását hivatottak elősegíteni az év folyamán felhelyezésre került ún. madár ellen védő papucsok ban megtörtént a veszprémi épület ügyfélszolgálati bejáratának áthelyezése, az udvarra nyíló főbejárat helyett a közvetlenül a Török Ignác utcára nyíló mellékbejárat lett kijelölve a kutatók és az ügyfelek fogadására. A bejárat áthelyezése megkövetelte a portásfülke, valamint a szükséges műszaki berendezések (pl. kapunyitó, lifttelefon, stb.) áthelyezését. Erre 2009-ben került sor. A fentebb részletezett, tervezett beruházások mellett három nagyobb jelentőségű váratlan beruházást kellett elvégeznünk 2009-ben. Az év első felében egy monitor meghibásodása hívta fel a figyelmet a veszprémi székház tűzjelző-rendszerének hibájára nyarán a Pápai Levéltár 1988-ban üzembeállított kazánja meghibásodott (kilyukadt), javítására nem volt lehetőség, cseréje szükségessé vált. Ugyancsak a pápai telephelyen vált szükségessé a felvonó javítása a frekvenciaváltó meghibásodása következtében. A fenti javításokhoz a fedezetet a fenntartó önkormányzat biztosította összesen mintegy 2 millió 300 ezer forint értékben. A évben szükségessé vált javítások, különösen a váratlanul jelentkező problémák jelzik, hogy az alig fél évtizede felújított épületeink esetében is kiemelten fontos a folyamatos karbantartás, állagmegóvás. A tervezés, kivitelezés hiányosságai a biztonságos működtetés érdekében folyamatos kiigazításra szorulnak. Az intézmény eszközellátottsága továbbra is jónak mondható. Lehetőségeinkhez képest (nagyobb részt pályázatokból, kisebb részt költségvetési forrásokból) a meglévő eszközállomány működtetése mellett fejlesztéseket is végrehajtottunk az év folyamán. A Levéltár veszprémi székháza, az egykori Kinizsi Pál Jutasi Altisztképző Intézet volt épülete rangos kitüntetésben részesült 2009-ben. Több Veszprém megyei épülettel egyetemben Helyi Építészeti Örökség Nívódíjat kapott, amelyet a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium képviselőitől vehettük át. A működés személyi feltételei A Levéltár engedélyezett létszáma 2009-ben 37 fő volt, a munkatársi struktúrában 2008-hoz képest változás nem történt, betöltetlen álláshelyünk az év folyamán nem volt. Gyűjtőterület, anyaggyarapítás A Levéltár szakmai munkája A gyűjtőterületi munka irányítását Nagy Szabolcs levéltáros végezte, mellette Karika Tímea, Szűts István Gergely és Petrik Iván vett részt a gyűjtőterületi munkában. Év közben a szervellenőrzések végrehajtásába további kollégák is bekapcsolódtak. A levéltár gyűjtőterületi feladatainak ellátása volt az egyik terület, ahol 2008 őszén jelentős változtatások történtek. Célul tűztük ki, hogy a Levéltár részéről reális erőforrás-befektetéssel maradéktalanul megfeleljünk a jogszabályi előírásoknak. A 2008-ban revízió alá vett szervnyilvántartás adatait felhasználva 2009-ben megindítottuk az előírások szerinti szervellenőrzéseket. Az év folyamán 79 iratképző szervet kerestünk fel. (A 2009-ben ellenőrzött iratképző szervek adatait a 3. számú melléklet tartalmazza.) A szervellenőrzések hatékonyságának elősegítésére 3

4 az év során összeállítottunk egy Szervellenőrzési adatlapot, amelyet az ellenőrzést végző kollégák töltenek ki a helyszínen. Az ellenőrzések tapasztalata egyértelműen pozitív, egyrészről az iratképzőknek láthatóan szükségük van a Levéltár szakmai támogatására, másrészről a helyszínen tapasztaltak megerősítik a gyűjtőterületi munka évi átszervezésének indokoltságát. A korábbi évtizedekben felhalmozott elintézetlen gyűjtőterületi ügyirathátralék felszámolását 2009-ben a szervellenőrzésekhez kötötten folytattuk. Az év folyamán mindösszesen 272 hátralékos ügyet fejeztek be kollégáink. Az ellenőrzések során felgyűlt tapasztalatok birtokában az év folyamán honlapunkon az iratképző szervek részére segédanyagokat helyeztünk el. Az Iratkezelés felügyelete menüpont alatt elérhető segédanyagok között megtalálható az iratkezelési szabályzatok, irattári tervek elkészítéséhez szükséges legfontosabb jogszabályok, szakmai irányelvek felsorolása, központilag kiadott és általunk készített minta irattári tervek;; tájékoztatjuk az intézményeket a selejtezési eljárásnak, az iratanyag levéltárba adásának menetéről, feltételeiről. A honlapunkra felkerült, mindenki által elérhető tájékoztatók közzététele mellett megkezdtük az egyes intézménytípusok iratkezeléssel foglalkozó munkatársainak továbbképzés keretében történő tájékoztatását is ben Pápán került sor a volt pápai járás területén található iskolák munkatársainak egy napos továbbképzésére. Az elkövetkezőkben a megye több városában tervezzük hasonló, nem csupán iskolák, hanem pl. polgármesteri hivatalok, körjegyzőségek munkatársaira kiterjedő tájékoztatók tartását. A szervellenőrzések mellett a gyűjtőterületi feladatok másik jelentős részét az iratképző szervek által elvégzett selejtezésekről a Levéltárnak megküldött jegyzőkönyvek ellenőrzése és záradékolása jelenti. Az elmúlt évben 120 iratselejtezési jegyzőkönyv érkezett be a Levéltárba. Fontos, az iratkezelés minőségét alapvetően befolyásoló feladatunk az intézmény gyűjtőterületén található iratképző szervek iratkezelési szabályzatainak véleményezése ben 29 iratkezelési szabályzattervezetet véleményeztünk, s a szükséges javítások után hozzájárultunk ezek használatba vételéhez. A Levéltár gyűjtőterületi munkájába a fentieken kívül beletartozik a mindenkori Veszprém megyére vonatkozó történeti értékű iratanyag feltárása, gyűjtése is. A magántulajdonban lévő relikviák feltárása intézményesen talán az egyik legnehezebben megszervezhető feladat, hiszen döntően a személyes kapcsolatokra, bizalomra épül. Ennek ellenére törekedni kell az emberek megszólítására elsősorban rendezvényeinken, annak sajtóvisszhangján keresztül. A 2009-es évben az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral együttműködésben részt vettünk a veszprémi könyvhét rendezvényein. Ennek kézzelfogható eredménye egy XVI. század végi eredeti címereslevél letétként történő levéltárba adása volt. Az év során 93 gyarapodási szám került kiosztásra, mindösszesen 217 iratfolyóméter terjedelemben. (A gyarapodások részletes felsorolása a 4. számú mellékletben található.) Állományvédelem A Levéltárba került iratok védelme szempontjából kiemelkedő jelentőségű az intézmény állományvédelmi munkája hoz hasonlóan egy restaurátor munkatársunk, Mórocza Eszter látta el az állományvédelmi feladatok többségét. Az iratok károsodásának megelőzését szolgálja a levéltári raktárak klimatikus viszonyainak folyamatos figyelése, értékelése, a beérkezett iratok szükség szerinti portalanítása, fertőtlenítése. A restaurátor munkájához az előre tervezett iratrestauráláson kívül (amelyek közül kiemelendő a súlyosan károsodott izraelita anyakönyvek több, mint 500 lapjának helyreállítása) hozzátartozik a feldolgozó munka során előkerülő fertőzött iratok soron kívüli kezelése is (2009-ben 52 kötet és további szálas iratanyag fertőtlenítése történt meg). A restaurátor munkaidejének jelentős részét teszi ki emeltszintű könyv- és papírrestaurátor tanfolyamon való részvétele. Ennek elvégzésétől szakmai ismereteinek és gyakorlati tapasztalatainak elmélyülését várjuk. Restaurátorunk 2009-ben egy hetes szakmai gyakorlaton vett részt Pozsonyban a Szlovák Nemzeti Levéltár restaurátor-műhelyében. Több vidéki levéltárral együtt Magyar Országos Levéltárral konzorciumban nyújtottunk be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz a felbecsülhetetlen értékű Mohács előtti oklevelek (340 db) digitalizálására, az oklevelek legfontosabb adatainak és tartalmi kivonatainak ellenőrzésére és adatbázisban történő rögzítésére. A nyertes pályázatot követően az év során megtörtént az oklevelek szkennelése. A feltáró munkát és a digitalizálás előkészítését Jakab Réka végezte. 4

5 Belső feldolgozó munka 1. Referenciamunka A referenciamunka irányítását Márkusné Vörös Hajnalka levéltáros végezte. Ezen a területen a Levéltár valamennyi szakmai munkatársa dolgozott 2009-ben. A levéltár belső feldolgozó munkájának megszervezése, a referenciák rendszerének kialakítása volt a másik terület, ahol 2008 őszén jelentős változtatások történtek ben célul tűztük ki, hogy összegyűjtjük, illetve aktualizáljuk a levéltárban őrzött iratokkal kapcsolatos adatokat és szöveges információkat. A levéltári anyaggal kapcsolatos adattár létrehozásának kettős célja volt, egyrészt, hogy eleget tegyünk a közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 10/2002. (IV.13.) NKÖM rendelet előírásainak, másrészt, hogy hosszútávon megkönnyítsük saját munkánkat. Belső fejlesztéssel létrehoztunk egy metatárat, amely több, a levéltári anyag nyilvántartási adatait tartalmazó adattár (törzskönyvi- és szervnyilvántartás, raktári topográfia, tervezési és statisztikai segédlet) összekapcsolásával képes arra, hogy az anyag egészére vagy egyes részeire vonatkozó lekérdezéseket, statisztikákat hozzon létre. Első lépésként megkezdtük a törzskönyvi nyilvántartás adatainak feltöltését, amely a levéltárunkban őrzött valamennyi levéltári egység (fond) legfontosabb adatait (számát, címét, évkörét, terjedelmét, raktári helyét) tartalmazza. A törzskönyvi nyilvántartás feltöltésével párhuzamosan ellenőriztük, korrigáltuk és kiegészítettük a raktári topográfia (az előző években már bevitt) adatait. Év közben elkészült és tesztelésre került a tervezési és statisztikai segédlet (TSS) adatbázisa, amely a levéltári anyag rendezettségi szintjét, segédletekkel való ellátottságát és a levéltári anyag rendezésével, selejtezéssel kapcsolatos valamennyi momentumot rögzíti. Az év második felében a munkatársak elkezdték a TSS adatbázis feltöltését is, amely terveink szerint 2010 első felében fejeződik be. 2. Iratrendezés, segédletkészítés Az intézményben folyó rendezési munkákat Boross István levéltáros fogta össze. A rendezésben különböző időráfordítással a Levéltár valamennyi szakmai munkatársa részt vett, különösen Horváth Éva, László Erika, Malina Tiborné és Mészáros Istvánné. Az iratrendezési munka terén is több újdonságot vezettünk be. A év végén a referencia beosztáshoz igazodóan jelöltük ki a rendezendő fondok körét, szélesítve ezzel a rendezett iratok spektrumát. Megmaradt prioritásként a tanácskorszak, elsősorban a megyei tanács szakigazgatási osztályai és a községi tanácsok iratainak rendezése, de bírósági, vállalati, termelőszövetkezeti, családi és egyházi szervezeti iratok is feldolgozásra kerültek. Ez a referensek szerepét és felelősségét is megnövelte a rendezés terén, de csoportvezetői szinten is nagyobb rálátást követel. A referensek új feladatként minden rendezés alá vont fondhoz rendezési tervet kötelesek készíteni. A rendezési terv a csoportvezetői véleményezést követően igazgatói jóváhagyással lép életbe. Rendezési terveink formájáról és tartalmáról a levéltári szakfelügyelő is elismeréssel nyilatkozott. A rendezéssel párhuzamosan selejtezési munkákat is folytattunk 2009 során. E téren a jogszabály által előírtak érvényesítésére a selejtezés formai kereteit biztosító belső utasítást készítettünk. A selejtezésre kijelölt iratokról készült jegyzőkönyveket minisztériumi engedélyezésre kell felterjesztenünk, a selejt iratok megsemmisítésére ezt követően kerülhet sor. E munkafolyamat a vártnál több idő- és energiaráfordítást igényel, e tapasztalatokat az idei munka tervezésénél érvényesíteni fogjuk. Az év során mintegy 231 iratfolyóméter terjedelmű iratot vontunk rendezés alá. (A rendezés alá vont iratok terjedelmébe bele kell érteni a ballasztanyagot és a jegyzőkönyvvel kiselejtezett iratok terjedelmét is.) 2009-ben rendezésre 48 levéltári törzsegységet (fond, állag, sorozat) jelöltünk ki. Néhány fond rendezése áthúzódik 2010-re, de az év közben jelentkező igények hatására terven felül 27 fondban végeztünk rendezést. Végül összességében a tervezett 48 helyett 63 levéltári törzsegység rendezése fejeződött be teljesen, és további 6 törzsegység rendezettségét részben emeltük magasabb szintre. A rendezett fondokról készült kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza. A rendező munka eredménye a raktári jegyzék, amely részletesen leírja a megrendezett iratanyag tartalmát. Új raktári jegyzékeink ma már elektronikus formában készülnek. A raktári jegyzékekhez olyan sémákat használunk, amelyek lehetővé teszik, hogy később adatbázisba 5

6 szervezzük azokat. Mélyebb szintű feldolgozás során ún. darabszintű segédleteket készítettünk a Mohács előtti és a Mohács utáni oklevelek, a színházi plakátok és a kéziratos térképek gyűjteményeihez. A Veszprém megyei ferences rendházak levéltárunkban őrzött iratanyagához az előző évben megkezdett digitalizálással párhuzamosan szintén darabszintű elektronikus segédlet készült. A Pápai Levéltárban a központi rendezési tervvel összhangban városi és községi tanácsi iratok rendezése-selejtezése kezdődött meg. Kutatószolgálat A Levéltár kutatószolgálatának irányítását Jakab Réka levéltáros látta el, állandó munkatársai Bónis Józsefné és Nagy Balázs Vince voltak, a kutatói tájékoztatásban és a kutatószolgálatot ellátó munkatársak helyettesítésében további munkatársaink vettek részt. A 2008 szeptemberétől életbe léptetett új nyitvatartási rend igazolta a várakozásainkat. A csütörtöki hosszított nyitvatartási napon reggel 8 órától délután 6 óráig szolgáljuk ki a kutatókat, ezeken a napokon kutatótermünk teljes kihasználtsággal működik. A kutatóterem pénteki zárva tartása alatt történik meg a kikért iratok előkészítése, reponálása, s a kutatószolgálatot ellátó kollégák péntekenként végzik egyéb feladataikat. A kutatók tájékoztatása céljából év elején a Levéltár honlapjának Kutatószolgálat menüpontja alá a leggyakoribb kutatási témákhoz segédanyagokat töltöttünk fel. Veszprémi kutatótermünkben beiratkozott kutatóink száma 2008-hoz képest gyakorlatilag változatlan maradt, a kutatási esetek száma azonban 50%-kal növekedett 2009-ben. A növekedés nagyban köszönhető kutatótermi nyitvatartásunk változásának. Átlagosan egy nap 11 kutatót szolgáltunk ki, ez azonban jelentős szóródást mutat. Csütörtöki napon nem ritkán kutató érkezik a levéltárba, egy nap alatt kiszolgált legtöbb kutatónk 25 fő volt (viszonyításként megemlítem, hogy kutatótermünk kapacitása 16 kutatóhely és 4 mikrofilmfülke) Kutatóinknak mintegy felét képviselik a nyugdíjasok és a diákok, utóbbiak jellemzően valamifajta iskolai feladat megoldásához keresnek adatokat a levéltárban (OKTV, versenyek, dolgozatok). Kutatóinknak mintegy negyede veszprémi, további kétnegyede Veszprém megyei illetőségű. A kutatási témák között első helyen a családtörténeti kutatásokat lehet megemlíteni (173 kutató), amelyet az általános helytörténeti kutatás követ (119 kutató). Számban ezektől jelentősen lemaradva következnek az egyéb kutatási témák (intézménytörténet, speciális tudományos kutatások, stb). A KUTATÓFORGALOM ALAKULÁSA VESZPRÉMBEN Beiratkozott kutatók száma Kutatási esetek száma Külföldi kutatók (kutatási esetek) 12 (23) 14 Kutatóknak adott írásbeli felvilágosítások száma (iktatott ügyek+ -ek) Mikrofilmkölcsönzés A KUTATÓFORGALOM ALAKULÁSA PÁPÁN* Beiratkozott kutatók száma 25 6 Kutatási esetek száma Külföldi kutatók (kutatási esetek) - - Kutatóknak adott írásbeli felvilágosítások száma (iktatott ügyek+ -ek) Mikrofilmkölcsönzés 1 - *Az adatok értékeléséhez tudni kell, hogy nem kerültek Pápára az anyakönyvek, amelyek a családtörténeti kutatások alapforrásaként általánosan a legnagyobb kutatói érdeklődést váltják ki. Az év folyamán megtörtént a kutatónyilvántartó program javított változatának beüzemelése. A program a Levéltár rendszergazdájának 2009 tavaszán befejezett másoddiplomás képzésére készített szakdolgozata volt. Novemberben négy új, pályázati pénzből vásárolt számítógépet helyeztünk el a kutatótermekben (három gép került Veszprémbe, egy Pápára). A kutatóterem infrastrukturális fejlesztése lehetővé tette, hogy elérhető szolgáltatásainkat bővítsük az év folyamán. A Levéltár 6

7 szakkönyvtárában CD-Rom vagy DVD-Rom formában megtalálható adatbázisokat feltelepítettük az intézmény belső hálózatára, így azok külön adminisztráció nélkül elérhetők a kutatótermi számítógépekről, jelentősen megkönnyítve azok használatát. Ősztől a kutatóterem területén jó minőségű, vezeték nélküli internetkapcsolatot biztosítunk beiratkozott kutatóinknak. Kísérleti jelleggel év végén honlapunkon kutatói regisztrációs felületet hoztunk létre, ahol terveink szerint regisztrált kutatóink a jövőben az interneten keresztül kísérhetik figyelemmel levéltári kéréseik alakulását, digitális másolataikat átvehetik. Ügyfélszolgálat A Levéltár ügyfélszolgálati munkáját Balogh Elvira segédlevéltáros irányította, rajta kívül Pozsgai Judit és Szitási Istvánné vettek részt állandó jelleggel az ügyfélszolgálati megkeresések megválaszolásában. Pápán Somfai Balázs vezetésével Világhy György és Benedekné Gosztonyi Hajnalka látta el ezt a feladatot ben az írásbeli intézkedést igénylő ügyfélszolgálati megkeresések száma érdemben nem változott az előző évben tapasztaltakhoz képest, ez azonban megoszlott a Levéltár két intézményrésze között. A veszprémi székhelyre beérkezett megkeresésekre válaszul 277 esetben adott ki kiadmányt ügyfélszolgálatunk. Ehhez járult hozzá a pápai ügyfélszolgálat által elintézett 65 megkeresés. Az ügyintézések típusai szerint a legtöbb megkeresés építési üggyel (építési és lakhatási engedély, tervrajz), föld- és ingatlan-nyilvántartással, hagyatéki- és gyámügyekkel kapcsolatban történt. Gyakran szolgáltatunk adatokat munkaviszony-igazolásokkal és személyes adatokkal kapcsolatos megkeresések esetén. Az ügyintézés során a leggyakrabban használt iratanyagok a tanácsi, telekkönyvi és közjegyzői iratok. A megkeresések mintegy harmadában a tájékoztatás mellett hiteles vagy egyszerű másolat kiadására is sor került. Az írásbeli megkereséseken túl több százra tehető azon esetek száma, amikor munkatársaink személyesen, telefonon vagy ímélen keresztül adnak eligazítást az érdeklődőnek. Ezen esetek egy része érdemi intézkedést nem igénylő, egyszerű tájékoztatás, pl. iratanyag holléte tárgyában, más része azonban kérelem leadásával folytatódik. Az ügyfélszolgálat által kiadott információk és másolatok, vagy ezek hiánya az esetek döntő többségében az ügyfelek számára jogkövetkezménnyel járnak, legyen elegendő itt csak a munkaviszony-igazolásokra utalni, ahol a nyugdíjmegállapításhoz szükséges adatokról nyújtunk hiteles információkat. Az ügyfelek tájékoztatására, kérelmeik leadásának megkönnyítésére a Levéltár honlapján 2008-ban információs anyagokat helyeztünk el az Ügyfélszolgálat menüpontban. Ennek igény szerinti bővítésére 2009-ben is sor került. Anyakönyvi másodpéldányok kezelése A anyakönyvi másodpéldányokkal kapcsolatos feladatokat Pozsgai Judit végezte. Az 1895 és 1980 között vezetett állami anyakönyvek levéltárban elhelyezett másodpéldányaiba be kell jegyezni az első példányokban tett utólagos bejegyzéseket. Ennek az alapvető állami és állampolgári érdekeket szolgáló feladatnak 2009-ben 5336 bejegyzés előírásos teljesítésével tettünk eleget. Szakkönyvtár A Levéltár szakkönyvtárának kezelője Pákozdi Éva Szilvia, a Pápai Levéltár kézikönyvtárának ügyeit Benedekné Gosztonyi Hajnalka intézte. A Levéltár szakkönyvtára a 2009-ben felkerült a nyilvános könyvtárak jegyzékére, így szolgáltatásait minden, levéltári és/vagy történeti szakirodalmat kereső olvasó számára nyújtja. Ez a változás mérsékelten emelte a szakkönyvtár olvasói forgalmát. A nyilvános könyvtári státusz elérésének egyik hozadéka, hogy ezáltal az intézmény könyvtárak számára kiírt pályázatokon való indulásának lehetőségei várhatóan bővülnek. Az elkészült új levéltári honlapon elérhetővé vált a szakkönyvtár elektronikus katalógusa a nagyközönség számára is. Ugyancsak elérhető honlapunkról a Tóth Dezső által összeállított kéziratos dolgozatok helyismereti bibliográfiájának digitalizált és ellenőrzött része. A bibliográfia bővítése kiemelt feladata volt az intézmény könyvtárosának. 7

8 A Levéltár költözése miatt háttérbe szorult az elmúlt években a kiadványcsere-kapcsolatok ápolása ben került sor ezek rendezésére. Ennek pozitív hatása a könyvtári állomány gyarapításában már az idei esztendőben is érezhető volt. A szakkönyvtár évi összesített állománya a december 31-i állapot szerint dokumentum, ez közel ezer dokumentummal haladja meg az előző évi adatot (26 998). Nyilvántartások kezelése, informatika A Levéltár elektronikus nyilvántartásainak kezelését Pozsgai Mónika levéltáros végezte. Az intézmény informatikai hátterét Juszt Miklós rendszergazda biztosította. A Levéltár elektronikus nyilvántartásai kezelésére saját fejlesztésű összekapcsolható adatbázis-rendszert használ. Ennek 2009-ben több eleme is megújult (topográfia, kutatói nyilvántartás), illetve a már meglévők további adatbázisokkal egészültek ki (tervezési statisztikai segédlet). Az adatbázisok programozását a levéltárosok szakmai közreműködésével a rendszergazda végezte. Az elmúlt év egyik legfontosabb feladataként jelöltük meg az adatbázisok, mégpedig elsősorban a már 2008-ban elkészült törzskönyvi nyilvántartás feltöltését. Ez a munkatársak többirányú elfoglaltsága miatt teljes mértékben nem valósult meg, a még hiányzó adatok feltöltését követően azonban lehetőséget biztosít a program arra, hogy a levéltári anyag alapnyilvántartását jelentő fondjegyzék naprakész állapotban legyen elérhető az intézmény honlapján ben megújult a Levéltár honlapja is. Ebben az Oktatási és Kulturális Minisztérium önkormányzati levéltárak számára biztosított célzott támogatása volt segítségünkre. A levéltárak részére kifejlesztésre került egy CMS alapú honlapváz, amelynek az arculatát az adott intézmény alakította ki, s töltötte meg tartalommal. Ezzel együtt az intézményi honlap egy közös levéltári portállal is közvetlen összeköttetésbe került, s így lehetővé vált az intézményi honlapokon megjelenő adatok, információk egy közös felületre történő exportálása. Az új honlap nyújtotta lehetőségeket használtuk ki, amikor a korábban már említett alkalmazásokat kialakítottuk (gyűjtőterületi és kutatószolgálati tájékoztatóanyagok felhelyezése a honlapra, egyéni kutatói felület készítése, stb). A rendszergazdai feladatok közül a Levéltár belső hálózatának folyamatos és biztonságos működtetését kell kiemelni. Az év folyamán sikerült megoldani a Pápai Levéltár teljes körű hozzáférését a belső hálózathoz. Közművelődés A Levéltár a közművelődés terén rendkívül gazdag évet tudhat maga mögött. A gazdagságot nem csupán a programok száma és változatos tematikája jelzi, hanem egy új állandó helyszín, Pápa megjelenése is. A rendezvények szervezése során arra törekedtünk, hogy minél változatosabb közönséget érjünk el, csalogassunk be az intézmény falai közé, megőrizve természetesen a rendezvények levéltárhoz, múlthoz való kapcsolatát. Az intézmény szervezésében határon túli előadókat felvonultató tudományos konferenciákon, könyvbemutatókon, kerekasztalbeszélgetéseken, filmvetítésen, kamarakiállításokon vehettek részt az érdeklődők. Rendezvényeink többségét helyszíntől függetlenül társszervezők bevonásával igyekeztünk lebonyolítani. Más szervezetek, intézmények bevonása a programok szervezésébe nem elsősorban a felmerülő anyagi terhek megosztása, hanem a potenciális érdeklődők jobb megtalálása, megszólítása miatt volt fontos számunkra évi partnereink között sorolhatjuk fel a Veszprémi Lengyel Kisebbségi Önkormányzatot, a Veszprémi Főszékeskáptalant, a Magyar Országos Közjegyzői Kamarát, az Eötvös Károly Megyei Könyvtárat, az MTA Veszprémi Területi Bizottságát, a Veszprémi Zsidó Hitközséget, a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltárat, stb. A megvalósult közművelődési programok részletes felsorolását a 6. számú melléklet tartalmazza. A programok sorában hangsúlyosan kell szólni az Ezer éves megyék rendezvénysorozatról, amelynek szervezésében, lebonyolításában a Levéltár jelentős szerepet vállalt. A 2009 tavaszán megrendezett Középkori utazás Veszprém vármegyében címet viselő, s a megye ifjúsága körében nagy sikert arató vetélkedőnek az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Veszprém Megyei Múzeumok Igazgatósága mellett egyik szervezője, lebonyolítója volt az intézmény. A Levéltár koordinálta a négy együttműködő megye közös tudományos rendezvényét, amelybe ötödik félként a Veszprémi Főegyházmegyét is sikerült bekapcsolni. A szeptemberben lezajlott 8

9 kétnapos közigazgatás-történeti konferencia tizenhét előadójával és közel másfélszáz hallgatójával jeles eseménye volt az elmúlt esztendő veszprémi tudományos életének. Fenti rendezvényeken kívül a Levéltár vállalta fel az Ezer év ezer emlék címet viselő megyei díszkötet elkészítését, az évi oklevél nemesmásolatainak elkészíttetését, valamint az oklevélről készített szóróanyag megszerkesztését ez utóbbi kettőt nem csupán Veszprém megye, hanem a többi részt vevő megye számára is;; tevékenyen részt vett a májusban megrendezésre került sólyi megyenapon. A kétnapos konferencia lebonyolításából a Levéltár csaknem valamennyi munkatársa kivette a részét, ketten tartottak előadást. A vetélkedő kapcsán Nagy Balázs Vince, Petrik Iván és Szűts I. Gergely munkáját kell kiemelni, míg a többi feladat elvégzésében elsősorban Gáty István és Mórocza Eszter munkája érdemel említést. A Levéltár bekapcsolódott a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltárral együttműködésben az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett Nagy KulTúra programsorozatba. Ennek keretében több, általános és középiskolás diákoknak szóló programcsomagot dolgoztunk ki (Középkori írásbeliség Veszprémben, Hiteleshelyek, Német betelepülés Veszprém megyébe). Négy iskolából közel másfélszáz diák jelentkezett eddig a még 2010 tavaszán is futó programra. A program lebonyolításában Petrik Iván, Mórocza Eszter és Gáty István vettek részt. A Levéltár az elmúlt évben megrendezett Székely hadosztály történetét bemutató konferencia sikerén felbuzdulva a Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Levéltárral, valamint a nyíregyházi Jósa András Múzeummal együttműködésben egy, a hadosztály történetét, küzdelmeit és utóéletét bemutató vándorkiállítást készített, amelyet tavaszi nyíregyházi bemutatóját követően erdélyi körútra indítottunk. A kiállítás 2009-ben látható volt Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban, Baróton és Kézdivásárhelyen. A kiállítás megtervezését és kivitelezését Levéltárunk részéről Nagy Szabolcs végezte. Külön érdemes szólni röviden a Pápai Levéltárban folyó tudományos és közművelődési programokról ben megkezdődött egy Pápa város történetére vonatkozó alapvető forrásokat felvonultató kiadvány előkészítése. Ehhez kapcsolódóan egy kiállítás is megrendezésre a került fiókintézmény falai között ( Oklevelek, jegyzőkönyvek, térképek. Forrásszemelvények Pápa város történelméből). A Múzeumok éjszakáján, mely rendezvénysorozatba fióklevéltárunk is bekapcsolódott, kiállításunk nagy sikert aratott. Még ennél is nagyobb érdeklődés mutatkozott a Tókert városrész 80 éves évfordulójára készített kiállítás iránt. Az intézményegység bekapcsolódott a város közéletébe is, az ún. Pápai Közgyűjteményi Nap megszervezésének felvállalásával és a városnapi rendezvényekhez való csatlakozással. Mindezek mellett a térség történetét feltáró kötetek bemutatójával is megjelentünk Pápa város kulturális életében. Nem szabad megfeledkezni a közoktatás irányába tett lépéseinkről sem. Itt elsősorban az említett kiállítások szakszerű, de közérthető bemutatását emelnénk ki általános iskolások számára, valamint a Pannon Egyetem hallgatóinak tartott levéltári órákat. Fióklevéltárunkban tartottunk közös rendezvényeket Pápa nagy múltú civil szervezeteivel (Jókai Kör, Pápai Nyugdíjas Pedagógus Klub, Türrös Öregdiákok Egyesülete). Tudományos tevékenység, kiadványmunka A Levéltár 2008 második féléve óta biztosítja tudományos munkatársai részére az ún. kutatónap kivételének lehetőségét. Ez tükröződik a munkatársak által végzett tudományos munka eredményeiben is. Kollégáink több önálló kiadványt, jegyzett folyóiratokban megjelent tanulmányt, tudományos előadást, valamint ismeretterjesztő cikket és előadást jegyeztek az elmúlt esztendőben. (A Levéltár munkatársai által jegyzett publikációk listáját a 7. számú melléklet tartalmazza.) Ki kell emelni dr. Lichtneckert András munkásságát, aki egyrészt egy önálló forráskiadvánnyal gyarapította a Levéltár kiadványsorozatát, másrészt több, elsősorban a Balaton-felvidékhez, az ottani szőlő- és borkultúrához kötődő tanulmányt, cikket jelentetett meg, nehezen fellelhető 19. századi forrásmunkák újraközlését gondozta ben két kiadvány jelent meg a Levéltár kiadványsorozatában. Dr. Lichtneckert András korábban már említett forráskiadványa mellett (Veszprém vármegye községeinek urbáriumai, úrbéri és telepítési szerződései Veszprém, p. A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 21.) Márkusné Vörös Hajnalka szerkesztésében látott napvilágot a Családtörténeti kutatás határon innen és túl (Veszprém p. A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 20). Az utóbbi gyűjteményes kötet a Levéltárban 2007 tavaszán elhangzott 9

10 előadásokat tartalmazza. Örömteli, hogy utóbbi kötet első kiadása még az év folyamán elfogyott, így szükségessé vált újranyomása, amelyet saját erőből valósított meg az intézmény. A Pápai Levéltárban Petrik Iván vezetésével megkezdődött Pápa város történetének legfontosabb forrásait közreadó kötet előkészítése. Az év folyamán a kézirat összeállítására került sor, a megjelentetés az elkövetkező év feladata. A Levéltár kiadványmunkáját döntően a Nemzeti Kulturális alap támogatásával végezte ben sor került egy együttműködési keretmegállapodás aláírására a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszékével. A megállapodás levéltári szakmai problémák megoldásának informatikai (elméleti és gyakorlati) támogatásáról szól. Az év folyamán a megállapodás keretében pályázati források bevonásával megindult Veszprém megye közigazgatási adattárának elkészítése. Első ütemben az adatbázis megtervezése és az informatikai háttér megteremtése történt meg a már papíralapon meglévő adatállományra támaszodva (a tanácskorszak tisztviselőinek adataival). Ennek első változata elérhető honlapunkon. Az év második felében sikerült további pályázati forrásokat elnyernünk a munka folytatására, így megkezdhettük az adatbázis technikai és tartalmi bővítését. Az együttműködés keretében ősszel egy számítástechnikai továbbképzést valósítottunk meg (részletesen lásd a következő fejezetben), s több kisebb közös projekt is folyamatban van (pl. a raktári jegyzékek adatbázisba szervezésének előkészítése). Az együttműködést a Levéltár oldaláról Boross István levéltáros koordinálja. Továbbképzés, tapasztalatcsere Az intézmény kiemelt fontosságúnak tartja a munkatársak folyamatos továbbképzését, szakmai fejlődését. Ennek érdekében a Levéltár anyagi lehetőségeihez mérten támogatta több munkatársa tanulmányait (PhD képzés, szakmai tanfolyamok: levéltári kezelői, illetve könyvés papírrestaurátori tanfolyam, könyvtárosi továbbképzés, szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatása, stb.) a kulturális szakemberek továbbképzésének keretei között. Az év során több belső szakmai továbbképzésre került sor elsősorban a 2008-ban bevezetett referencia alapú munkával, illetve a belső fejlesztésű levéltári adatbázis használatával kapcsolatosan. Munkatársaink az év folyamán több, mint harminc alkalommal vettek részt a társintézmények rendezvényein, ahol nem csupán képviselték az intézményt, hanem egyúttal részt vettek a szakmai eszmecserében, tapasztalatokat szereztek. A 2008-ben bevezetett gyakorlat szerint ezekről írásban részletes beszámolók készültek. Az év egyik kiemelkedő szakmai eseménye volt Levéltárunkban a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával és a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék munkatársainak közreműködésével megrendezett számítástechnikai továbbképzés. Ez nem csupán intézményünk munkatársainak szólt, hanem meghívást kaptak és megjelentek a Dunántúl csaknem valamennyi önkormányzati levéltárának képviselői, valamint egy felvidéki levéltáros (informatikusok, levéltárosok) is. A továbbképzés célja a levéltári szakmai problémák informatikai megoldási lehetőségeinek felvillantásával egyfajta szakmai párbeszéd elindítása volt. A továbbképzést a Levéltár részéről Boross István koordinálta. A nagy sikerű, jó szakmai visszhangot kiváltott rendezvényt a jövőben mindenképp folytatnunk kell az egyes részterületekben rejlő lehetőségek bemutatásával, kifejtésével (például adatbázis-építés, digitalizálás képfeldolgozás, térinformatika, stb) folyamán több felsőoktatási intézménytől érkezett megkeresés a Levéltárhoz szakmai gyakorlat tárgyában. Ezek közül a veszprémi Pannon Egyetem Színháztörténeti Tanszékétől fogadtunk két végzős hallgatót, akik szeptembertől decemberig, közel egy szemeszter időtartamában heti 20 órában végezték nálunk gyakorlatukat. Az időbeli távlatok lehetőséget biztosítottak arra, hogy ne csupán felvillantsuk a gyakornokoknak a levéltári munka sokszínűségét, hanem az alapokkal történő megismerkedést követően konkrét feladatot is rájuk bízhattunk. A két hallgató Boross István irányításával a Levéltár plakátgyűjteményének jegyzékelését végezték el. Nemzetközi kapcsolatok A Levéltár kapcsolati tőkéjére épült a Gizella Napok rendezvénysorozat keretén belül megrendezett első magyarságtudományi konferencia forrástudományi szekciója. Az erdélyi, 10

11 felvidéki, délvidéki, valamint magyarországi levéltárosok aktív részvételével lezajlott ülés a konferencia egyik legsikeresebb szekciója volt. A rendezvény szervezésében a Levéltár részéről Márkusné Vörös Hajnalka vett részt. A Levéltár munkatársai tovább folytatták a Szlovák Nemzeti Levéltárban őrzött Esterházy iratanyagok előző években megkezdett feltárását. Az elmúlt esztendőben a család cseklészi ágának levéltárában található, elsősorban a pápai uradalomra vonatkozó iratanyagok feltárása, jegyzékelése és mikrofilmeztetése kezdődött meg. A hungarikakutatást 2009-ben a Nemzeti Kulturális Alap nem támogatta, így azt saját forrásból, valamint a Szlovák Nemzeti Levéltár támogatásával, amely a szállás térítésmentes biztosítását foglalta magába, végeztük el őszén láttuk vendégül a Szlovák Levéltáros Egyesület mintegy 50 tagját, akik éves kirándulásukon tisztelték meg intézményünket látogatásukkal. A levéltári adatbázisok építésének tapasztalatait és a kutatói adatbázis programjának kezelését mutattuk meg és adtuk át a Küsmődi Attila szamosújvári plébánosnak, a Gyulafehérvári Főegyházmegye közgyűjteményi ügyekben illetékes tanácsosának, aki az év során több alkalommal is meglátogatta levéltárunkat. Az intézmény nemzetközi kapcsolataihoz sorolhatók a munkatársaink külföldi konferenciákon akár előadóként, akár hallgatóként való megjelenése (Vágsellye, Gyulafehérvár), valamint a korábban már említett Székely Hadosztály történetét bemutató vándorkiállítás erdélyi állomásai (Sepsiszentgyörgy, Barót, Kézdivásárhely). Több külföldi vendég is meglátogatta a Levéltárat 2009-ben. Ki kell emelni közülük Csatáry Györgyöt, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Főiskola Történelem Tanszékének vezetőjét, valamint Jari Vilén finn nagykövetet. Sajtónyilvánosság A Levéltárban folyó munka, a levéltári rendezvények 2009-ben az előző éveknél nagyobb sajtóvisszhangot váltott ki. Ez egyrészt a Pápai Levéltár helyi sajtóban történő szinte folyamatos jelenlétéből következik, másrészt érezhető egyfajta megélénkült érdeklődés az intézmény egésze iránt is. Jó kapcsolat alakult ki a Klub Rádió regionális adójával, ahol az intézmény rendszeresen beszámolt programjairól. Az 1000 éves megyék rendezvénysorozat részeként megtartott tudományos ülésre a Klub Rádió mellett kiemelt figyelmet fordított a Veszprém megyei Napló, amely több cikk keretében foglalkozott a rendezvénnyel. Az intézmény munkatársai közül Somfai Balázs és dr. Lichtneckert András főlevéltárosok a helyi sajtóban jelennek meg rendszeresen, Nagy Szabolcs levéltáros pedig több alkalommal szerepelt szakértői minőségben az országos médiában (Katolikus Rádió, Hír TV, mindkét esetben a Székely Hadosztállyal kapcsolatos beszélgetésekben). Mellékletek 1. A Levéltár 2009-ben elvégzett feladatainak összesítése 2. A Levéltár évi költségvetési adatai 3. A Levéltár által 2009-ben ellenőrzött szervek 4. A Levéltár évi gyarapodásai 5. Kimutatás a Levéltár évi rendezési, selejtezési és segédletkészítési munkáiról 6. A Levéltár 2009-ben megvalósult közművelődési és tudományos rendezvényei 7. A Levéltár munkatársainak 2009-ben végzett tudományos tevékenysége Veszprém, február 8. Hermann István igazgató 11

12 ad 55-1/2010. lvt. sz. 1. melléklet A Veszprém Megyei Levéltár 2009-ben elvégzett feladatainak összesítése Feladatok, programok II/2. Továbbképzés, tapasztalatcsere Szakmai (külső) továbbképzések: Doktori iskola Levéltári kezelő kiegészítő Restaurátorképzés Történelem szak (levelező képzés) Könyvtáros szakmai továbbképzések Restaurátor tapasztalatcsere a Szlovák Nemzeti Levéltárban Szakmai (belső) továbbképzések, megbeszélések: Gyakornoki képzésben való részvétel és a képzés tartása Rendezéssel kapcsolatos belső továbbképzés+tss Gyűjtőterületi belső továbbképzés (iratkezelés, szervellenőrzés előkészítése, selejtezési jegyzőkönyvek, iratátvétel) Belső adatbázisok (fondtörzskönyv, TSS) feltöltésével kapcsolatos megbeszélés Évzáró belső rendezvény Veszprémben (látogatás a veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltárban és palotában) Saját (és más szervekkel együtt rendezett) szakmai rendezvények: Lengyel-magyar kapcsolatok kiállítás Családtörténeti kutatások könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés Hungler József emléknap (kiállítás, könyvbemutató) (VHE) Kitiltott családok könyvbemutató Kratochwill-kiállítás és konferencia (Nyiregyházi Levéltárral) Veszprémi káptalan hiteleshelyi kötetének ünnepélyes bemutatása Magyarságkutatási konferencia (VEAB, Pannon Egyetem) Helytörténetírás helyzetéről kerekasztal-beszélgetés (EKMK) Jakab Réka Bónis Józsefné Mórocza Eszter Nagy Balázs Vince Pákozdi Szilvia Mórocza Eszter A feladat elvégzéséért felelős személyek: Farcas Minodóra és a szakmai munkatársak Boross István vezetésével Gyűjtőterületi munkában részt vevő munkatársak Az adatbázisok feltöltésében részvevő munkatársak Valamennyi veszprémi és pápai munkatárs Hermann István M. Vörös Hajnalka Somfai Balázs Hermann István, M. Vörös Hajnalka Nagy Szabolcs Jakab Réka M. Vörös Hajnalka Hermann István 1

13 ad 55-1/2010. lvt. sz. 1. melléklet Veszprémi zsidóság emléknap (VZSH) Veszprémi egyházmegye és vármegye ezer éve konferencia Pápai Levéltári nap II. (Belső rendezvény) Wöller István köszöntése (VEAB) Informatikai rendszerek és módszerek alkalmazása a levéltári feldolgozó munka területén Besztercei hegytüzérek a Kárpátokban könyvbemutató Lichtneckert András: Veszprém vármegyei községek urbáriumai, úrbéri és telepítő szerződései c. kötet bemutatója (Zirci Műemlékkönyvtár Külső szakmai rendezvényeken való részvétel: Bajai Városi Levéltár átadása, Baja Szombathelyi levéltári nap Napóleon Konferencia Győr Zalai levéltári nap (Degré Lajos emlékülés) MKE Veszprém Megyei Szervezetének ülése, Ajka Szlovák-magyar történész konf.: Nemesség a középkorban, Győr Régészeti kutatások az 1000 éves Veszprém megyében, Veszprém Megmentett műkincsek, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest Anyakönyvi konferencia MOL, Budapest Informatikai kihívások a levéltárakban konferencia, Szolnok Egyházi Gyűjtemények évi vándorgyűlése, Gyulafehérvár Fiatal Levéltárosok Konferenciája, Badacsonytomaj Levéltáros vándorgyűlés Sopron Hajnal István Kör konferenciája Miskolc Levéltár a régió emlékezete konferencia Vágsellye Elektronikus Levéltár projekt bemutatása MOL, Budapest A Levéltári Kézikönyv bemutatója MOL, Budapest Székely Hadosztály Emlékezete c. kiállítás Barót (Székelyföld) Népi vallásosság a Kárpát-medencében 8. Balatonfüred ÖLT kozgyűlés Pécs Székely konferencia (Debrecen, DAB Székház) M. Vörös H., Jakab R, Hermann István Somfai Balázs és a pápai kollégák M. Vörös Hajnalka Boross István Nagy Szabolcs Lichtneckert András Hermann István, M. Vörös Hajnalka Somfai Balázs Nagy Szabolcs, Szűts Gergő Boross I., M. Vörös H. Pákozdi Szilvia Hermann István Hermann I., Szitási M. Petrik I. Mórocza Eszter Jakab Réka, Pozsgai Judit Boross István, Juszt Miklós Hermann István Hermann,. M. Vörös H. 15 levéltári munkatárs Szűts István Gergő Jakab R., M. Vörös H, Mórocza Eszter Pozsgai Móni, Szitási Margit, Nagy Sz. Hermann István, Pákozdi Szilvia Nagy Szabolcs, Ember Tímea Jakab R., M. Vörös H., Szűts Gergő Hermann I, Kovácsné Erika, M. Vörös H. Nagy Szabolcs 2

14 ad 55-1/2010. lvt. sz. 1. melléklet Jankó János nyomában Balaton az ezredfordulón (Tihany) Közigazgatás és hivataltörténet Pest Megyei Levéltár, Bp. Halász Béla emléknap a megyei könyvtárban (Veszprém) III. Gyűjtőterület felügyelete Gyarapodások adatainak rögzítése évi gyarapodások adatainak véglegezése és rögzítése (excel táblázatban és a gyarapodási naplóban) évi gyarapodások folyamatos vezetése Iratselejtezések ellenőrzése Hátralékok ledolgozása (272 ügy) TSZ-ek selejtezési jegyzőkönyveinek és iratátvételi jegyzékeinek iktatása Selejtezési mintajegyzékek és minimumjegyzékek készítése (települési önkormányzatok, bíróság, ügyészség, iskolák, rendőrség, gazdasági szervek) Beérkező selejtezési jegyzőkönyvek véleményezése (120) Szervellenőrzések előkészítése és utómunka szervlátogatást előkészítő levelezés lebonyolítása Előzmények és szervtörténet áttekintése Szervellenőrzési jegyzőkönyvek elkészítése Szervellenőrzési adatlap új formájának kialakítása Szervellenőrzések (80 szerv) Pápai Városi Önkormányzat szakosztályai Pápai I. sz. Általános Iskola (Fő tér 6.) Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményei Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága Pápai Rendőrkapitányság Pápai Városi-Járási Ügyészség Pápakovácsi Körjgyzőség Pápakovácsi Körzeti Általános Iskola M. Vörös Hajnalka Boross István, Farcas C., Jakab R. Karika Tímea, Pákozdi Szilvia Nagy Szabolcs, Karika Tímea Nagy Szabolcs Nagy Szabolcs Szitási Margit Nagy Szabolcs vezetésével Balogh Elvira, Boross István, Karika Tímea, Szűts Gergő Nagy Szabolcs, Karika Tímea Nagy Szabolcs, Derzsy Anita Gyűjtőterületi munkában részt vevő munkatársak Nagy Szabolcs Nagy Szabolcs, Petrik Iván Karika Tímea, Szűts Gergő Petrik Iván Karika Tímea Nagy Szabolcs Petrik Iván Nagy Szabolcs Karika Tímea Nagy Szabolcs 3

15 ad 55-1/2010. lvt. sz. 1. melléklet Homogbögödei Körjegyzőség Nagygyimóti Polgármesteri Hivatal Ugodi Polgármesteri Hivatal Ugodi Körzeti Általános Iskola Veszprém város Balatonkenesei Körjegyzőség Borzavári Polgármesteri Hivatal Pápai Acsádi Ignác Ipari Szakmunkásképző Intézet ANTSZ Pápa Városi Intézete Gannai Körjegyzőség Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Pápai Kirendeltsége Bakonyjákói KTVB Bakonyjákói Körzeti Általános Iskola Farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet Egészségbiztosítási Pénztár Pápai Kihelyezett Osztálya Csóti Körjegyzőség Csóti Körzeti Általános Iskola Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa Pápai Kisegítő Iskola Dákai Polgármesteri Hivatal Dákai Szociális Betegotthon Gr. Esterházy Kórház Szakambulancia, Pápa Pápai Földhivatal Pápateszéri KTVB Pápateszéri Körzeti Általános Iskola Batthyányi Szakközépiskola Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa Türr István Gimnázium, Pápa Vámhivatal, Pápa Jókai Mór Műveslődési Központ, Pápa Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző, Pápa Weores Sándor Általános Iskola, Pápa Tarczy Lajos Általános Iskola, Pápa Szűts Gergő Petrik Iván Karika Tímea Nagy Szabolcs Nagy Szabolcs, Karika Tímea Nagy Szabolcs, Karika Tímea Szűts Gergő Nagy Szabolcs Karika Tímea Petrik Iván Nagy Szabolcs Karika Tímea Szűts Gergő Petrik Iván Petrik Iván Karika Tímea Nagy Szabolcs Szűts Gergő Karika Tímea Szűts Gergő Karika Tímea Petrik Iván Nagy Szabolcs Karika Tímea Nagy Szabolcs Karika Tímea Szűts Gergő Petrik Iván Karika Tímea Szűts Gergő Nagy Szabolcs Petrik Iván Nagy Szabolcs 4

16 ad 55-1/2010. lvt. sz. 1. melléklet Pápai Városi Bíróság Körzeti Általános Iskola, Pápa Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Veszprémi Polgármesteri Hivatal Elekthermax pápai irattára Nemesvámosi Körjegyzőség Nagyesztergári Körzeti Általános Iskola Olaszfalui Körzeti Általános Iskola Zirci Városi Bíróság Borzavári Körzeti Általános Iskola Badacsonytomaji Körzeti Általános Iskola Badacsonytomaji Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Badacsonytomaj Város Önkormányzata Badacsonytördemic Polgármesteri Hivatal Alsóörsi Körzeti Általános Iskola Alsóörs Polgármesteri Hivatal Csopaki Polgármesteri Hivatal Csopaki Körzeti Általános Iskola Hárskuti Polgármesteri Hivatal Bakonybéli Körjegyzőség Bakonybéli Körzeti Általános Iskola Bakonyszentkirályi Körjegyzőség Bakonyszerntkirályi Körzeti Általános Iskola Csetényi Körjegyzőség Csetényi Körzeti Általános Iskola Magyarpolányi Általános Iskola Magyarpolányi Körjegyzőség Noszlopi Körjegyzőség Noszlopi Körzeti Általános Iskola Kertai Körjegyzőség Kertai Körzeti Általános Iskola Dákai Polgármesteri Hivatal Dákai Szociális Betegotthon Karika Tímea Petrik Iván Nagy Szabolcs, Karika Tímea Petrik Iván Nagy Szabolcs Nagy Szabolcs, Farcas Dóra Karika Tímea, Farcas Dóra Nagy Szabolcs, László Erika Karika Tímea, László Erika Karika Tímea, Malina Marika Nagy Szabolcs, Malina Marika Karika Tímea, Hermann István Nagy Szabolcs Karika Tímea, Farcas Dóra Szűts Gergő Szűts Gergő Karika Tímea, Farcas Dóra Nagy Szabolcs, Szitási Istvánné Karika Tímea, Nagy Szabolcs Karika Tímea, Nagy Szabolcs Nagy Szabolcs Szűts István Gergő Szűts István Gergő Nagy Szabolcs Szűts István Gergő, Malina Marika Nagy Szabolcs, Nagy Balázs Nagy Szabolcs, Malina Marika Szűts Gergő, Nagy Balázs Nagy Szabolcs Karika Tímea, Farcas Dóra Nagy Szabolcs, Farcas Dóra Nagy Szabolcs Nagy Szabolcs, Farcas Dóra 5

17 ad 55-1/2010. lvt. sz. 1. melléklet Nagyvázsonyi Körjegyzőség Nagyvázsonyi Körzeti Általános Iskola Hajmáskéri Körzeti Általános Iskola Hajmáskéri Körjegyzőség Dudari Körjegyzőség Iratkezelési szabályzatok véleményezése: (28 szerv) Berhida Város Borzavári Polgármesteri Hivatal Tési Körjegyzőség Úrkuti Polgármesteri Hivatal Somlóvásárhelyi Körjegyzőség Tapolcai Kórház Pápai Városgondnokság Pápakovácsi Iskola Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola Jedrasik-Venesz Szakközépiskola Vetési Gimnázium Cholnoky Iskola Ugodi Iskola Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Noszlopi Körjegyzőség Ugodi Körjegyzőség Csajági Polgármesteri Hivatal Nemesgörzsönyi Körjegyzőség Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatósága Pápai Kórház Ugodi Körjegyzőség Somlószőlősi Körjegyzőség Somlóvásárhelyi Körjegyzőség Munkácsi Mihály Általános Iskola (Pápa) Ányos Pál Általános Iskola (Nagyesztergár) Karika Tímea, Szitási Istvánné Szűts István Gergő, Hermann István Nagy Szabolcs, Farcas Dóra Karika Tímea, Nagy Szabolcs Karika Tímea és Nagy Szabolcs 6

18 ad 55-1/2010. lvt. sz. 1. melléklet Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Csóti Körzeti Általános Iskola Nagyvázsonyi Körzeti Általános Iskola Iratkezelési tájékoztató szervek részére: Pápai iskoláknak tartott tájékoztató az iratkezelésről Gyűjtőterületi nyilvántartás Gyűjtőterületi iktatás IV. Iratátvétel, anyagvédelem Iratátvételek (szervektől): APEH Veszprém Megyei Igazgatósága Veszprémi Bányakapitányság Veszprém Városi Ügyészség Veszprém Város Polgármesteri Hivatal Veszprém Megyei Önkormányzat Jogi Iroda Sümegi Polgármesteri Hivatal Veszprém Megyei Földhivatal Ferencsik János Zeneiskola (Balatonfüred) Ajka Városi Ügyészség Veszprém Megyei Rendőrkapitányság Veszprémi és Balatonalmádi Rendőrkapitányság Tapolcai Városi Ügyészség Herend város Tapolca Város Polgármesteri Hivatalától Nógrád Megyei Levéltár Csóti Körzeti Általános Iskola ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete Veszprém Megyei Munkaügyi Központ Veszprém Megyei KÖJÁL Restaurátori munkák: Iratrestaurálás Izraelita anyakönyvek restaurálásának befejezése (IV.482) Nagy Szabolcs, Karika Tímea Karika Tímea, Ember Tímea Nagy Szabolcs Mórocza Eszter 7

19 ad 55-1/2010. lvt. sz. 1. melléklet Pápai iratok (1922, 1928-as térképek) Iratátvételkor az esetleg fertőzött vagy nagyon poros iratanyag tisztítása a raktárba kerülés előtt Eszterházy perg. okl konzerválása + savm. doboz készítése Tejfalussy okl. simítás, konzerválás, pecsétrestaurálás + savmentes doboz készítése Raktárból előkerülő penészes iratok fertőtlenítése: XXV db kötet + tékák készítése XXIII.711. Bakonybél tanácsi iratok: 16 kötet XXIII.781. Gyulafirátót tanácsi iratok: 1 kötet Városlődi Állami Gazdaság dicsőségkönyve Kb. 90 db A/4 es lap fertőtlenítése XXIII.702.b. 9 kötet + mappák Könyvrestaurálás, könyvkötés iskolai értesítők tékáinak készítése: 15 db dobozok, iratpapucsuk, borítékok, folyóirat nyilvántartó kartonok készítése kutatónapló készítése Ezeréves megye emlékkönyv tárolója Hiteleshelyi ajándék könyvkötés (2 db, álbordás félbőr) + könyvtok + bortartók készítése Oklevelek szkenneléséhez a jelzetek elkészítése, kasírozása Raktárak páratartalmának mérése Páramentesítő berendezések felügyelete heteken keresztül, kevés eredménnyel. ÁNTSz látogatás V. Raktárrendezés A rendezési munkákhoz kapcsolódó anyagmozgatások (iratok elővétele, elpakolása, reponálás): A referensek a évi gyarapodásokat elhelyezik a helyükre (raktárelőterek és iratátvevő kiürítése) Valamennyi referens, a szükséges segítséggel 8

20 ad 55-1/2010. lvt. sz. 1. melléklet Mikrofilmek jelzeteinek átírása és átpakolása Állami anyakönyvek másodpéldányinak (XXXIII.1.) átszámozása, kezelhetőbb formában való elhelyezése az anyakönyvi raktárban VeML irattárának reponálás utáni végleges elhelyezése Fondfőcsopotrok, fondok áthelyezése, iratmozgatások: Bírósági és ügyészségi iratok áthelyezése (R-103-ból R-207-be) XVII. fondfőcsoport áthelyezése raktáron belül (R-207) IX (R-104) XXIII. 731.b., 763.b. (R 202) XXV. 1 60, 150, , (R-202) XXIX (R 205) A Pápai Levéltárba átadandó (még Veszprémben lévő) iratok kiemelése, átszállítása Pápára (a referensek gyűjtése alapján) KTVB jegyzőkönyvek átrendezése és végleges helyére rakása Családok iratok (XIII. ffcs.) áthelyezése raktáron belül Tapolcai Városi Tanács iratgyarapodásának elpakolása M.Vörös Hajnalka, Farcas Minodóra Pozsgai Judit Gaál Csaba segítségével Szitási Istvánné, Ódor László segítségével Boross István irányításával a munkában részt vevő munkatársak Valamennyi referens Boross István, Malina Marika, Ódor László M. Vörös Hajnalka, Ódor László Nagy Szabolcs, Ódor László, Juszt Miklós VI. Iratrendezés, selejtezés Megyei tanács iratainak rendezése (XXIII. ffcs.) MTVB Igazgatási Osztályának iktatatlan iratai (XXIII.7.a.7.) MTVB Kereskedelmi Osztályának iktatott iratai (XXIII.11.) MTVB Termelésellátás és Piacfelügyeleti Osztálya (XXIII. 28.) iktatott iratai MTVB Tervosztálya (XXIII. 6.3) iktatott iratai MTVB Közgazdasági és Vállalkozási Osztálya (XXIII.27) MTVB Közlekedési Osztály iratai (XXIII.12.g.) iratai Járási tanácsok iratainak rendezése (XXIII. ffcs.) JTVB-k évi gyarapodásai ( ) Balogh Elvira Mészáros Istvánné Mészáros Istvánné Mészáros Istvánné Mészáros Istvánné Szitási Istvánné Pozsgai Mónika és Judit Városi tanácsok iratainak rendezése (XXIII. ffcs.) 9

A Veszprém Megyei Levéltár nyilvántartási rendszere Boross István-Márkusné Vörös Hajnalka-Jakab Réka-Nagy Szabolcs Az adatbázis kezdetei Papíralapú nyilvántartások Levéltárunk új épületbe költözik (2005)

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2006. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete ete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2007.. évi beszámolója L Az intézmény általános helyzete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. SZERVELLENŐRZÉSI Kedves Gyuri! ADATLAP A Zala Megyei Levéltár ellenőrzési feladatait a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2011. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete 2004. január 1-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Könyvtári szakmai nap Győr, 2014. 03. 25 Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Szemerey Tamásné Dr. levéltárvezető Dr. Sági Éva levéltáros Egyetemi

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2008.. évi beszámolója L Az intézmény általános helyzete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

ONLINE VESZPRÉM Kaleidoszkóp, Múltbatekintő

ONLINE VESZPRÉM Kaleidoszkóp, Múltbatekintő ONLINE VESZPRÉM Kaleidoszkóp, Múltbatekintő Márkusné Vörös Hajnalka VeML adatbázisok az interneten SAJÁT FEJLESZTÉSŰ ADATBÁZISOK 1. Tervdokumentációk TrF TÉB és TrF-VÁÉV adatbázis 2006 2008. Tervezők,

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár)

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Az e-archivum működés közben Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Létrejötte 10/2002. NKÖM r. alap minisztériumi elvárás a rendeletnél ne tartalmazzon többet, de több funkcionalitást fejlesztettünk bele,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE KÖZIGAZGATÁSI ADATTÁRA KÖZIGAZGATÁSI BEOSZTÁSOK ÉS TISZTSÉGVISELŐK ADATBÁZISA 1945 1990

VESZPRÉM MEGYE KÖZIGAZGATÁSI ADATTÁRA KÖZIGAZGATÁSI BEOSZTÁSOK ÉS TISZTSÉGVISELŐK ADATBÁZISA 1945 1990 VESZPRÉM MEGYE KÖZIGAZGATÁSI ADATTÁRA KÖZIGAZGATÁSI BEOSZTÁSOK ÉS TISZTSÉGVISELŐK ADATBÁZISA 1945 1990 Bevezető gondolatok Miért vágtunk bele? Indíték: személyes tapasztalatok Papíralapú segédletünk: a

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltár évi MUNKATERV SZOMBATHELY 2009.

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltár évi MUNKATERV SZOMBATHELY 2009. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltár 2010. évi MUNKATERV SZOMBATHELY 2009. 1 A Savaria Egyetemi Központ Levéltárának 2010.évi munkaterve I. Gyűjtemény szervezése, iratbegyűjtés

Részletesebben

Vizes katasztrófák Restaurátor szakmai nap

Vizes katasztrófák Restaurátor szakmai nap Vizes katasztrófák Restaurátor szakmai nap 2015/12/14 2015/12/07 A magyarországi műtárgyak állapotát a változó időjárás és a raktárak műszaki állapotának romlása miatt egyre több vízkár éri. A december

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR évi munkabeszámolója

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR évi munkabeszámolója A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2012. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete 2004. január 1-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm A levéltári anyag feldolgozottsága a 23. dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma Megnevezése Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE Pályázati azonosító: 3532/00344 SZAKMAI BESZÁMOLÓ Az információs-kommunikációs technológia

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban Dr. Kenyéri Katalin EMMI Könyvtári és Levéltári Osztály 2016. A könyvtárosok, mint információközvetítő

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Intézményazonosító: 11272 Az

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI BEOSZTÁSOK ÉS TISZTSÉGVISELŐK ADATBÁZISA 1945 1990

KÖZIGAZGATÁSI BEOSZTÁSOK ÉS TISZTSÉGVISELŐK ADATBÁZISA 1945 1990 A TANÁCSKORSZAK VESZPRÉM MEGYEI KÖZIGAZGATÁS- TÖRTÉNETI FORRÁSAI ÉS A DIGITÁLIS MEGJELENÍTÉS LEHETŐSÉGEI Boross István Veszprém Megyei Levéltár MLE Vándorgyűlése, Szeged, 2012. június 20. VESZPRÉM MEGYE

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

módosított Előirányzat megnevezése eredeti

módosított Előirányzat megnevezése eredeti 8/2006. (VI.20.) rendelet 1. sz. melléklete (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban 2006. évi 2006. évi Elő-

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

XXiii. tanácsok XXiii. tanácsok veszprém Megye tanácsának iratai 1950 1990 13,69 ifm

XXiii. tanácsok XXiii. tanácsok veszprém Megye tanácsának iratai 1950 1990 13,69 ifm XXIII. Tanácsok Megyei tanács 1 Veszprém Megye Tanácsának iratai 1950 1990 13,69 ifm a Tanácsülési jegyzőkönyvek 1950 1990 2,86 b Tanácsülési iratok 1957 1959 0,03 c Elnökök, elnökhelyettesek és bizottságok

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma 1.sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról ezer forintban 2004. évi 2004. évi utolsó Előirányzat megnevezése Változás módosított

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2016. A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI

Részletesebben

Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat

Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat Veszprém, 2013. október 29. Készítette: Szitási Istvánné segédlevéltáros Ügyvitel IRATKEZELÉS Küldemények érkezése Beadványok érkeztetése Nyilvántartásba

Részletesebben

PEST MEGYEI LEVÉLTÁR 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

PEST MEGYEI LEVÉLTÁR 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ PEST MEGYEI LEVÉLTÁR 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Az intézmény gazdálkodási jogköre 2009. január 1-jétől: részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti teljes jogkörrel rendelkező költségvetési

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

ITSH START PROGRAM 2014 Informatikai Oktatási Konferencia 2014 Forgács Judit CEO ITSH

ITSH START PROGRAM 2014 Informatikai Oktatási Konferencia 2014 Forgács Judit CEO ITSH ITSH START PROGRAM 2014 Informatikai Oktatási Konferencia 2014 Forgács Judit CEO ITSH IT SERVICES HUNGARY MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB ICT-MUNKAADÓJA Teljeskörű ICT outsorcing portfólió 4 telephely Németül

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

Szakmai beszámoló Kapcsolat könyvtár együttműködés: felelősséggel a sikeres közösségekért

Szakmai beszámoló Kapcsolat könyvtár együttműködés: felelősséggel a sikeres közösségekért Szakmai beszámoló Kapcsolat könyvtár együttműködés: felelősséggel a sikeres közösségekért A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 48. Vándorgyűlése Veszprém, 2016. július 7-9. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

1.sz. melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

1.sz. melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1.sz. melléklet Előirányzat száma KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat megnevezése 2004. évi eredeti Változás ezer forintban 2004. évi

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár 2010. évi munkabeszámolója

A Veszprém Megyei Levéltár 2010. évi munkabeszámolója VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR Címhely: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835 Tel..: (88) 887-200, Fax: 887-206 e-mail: leveltar@veml.hu Iktatószám: 237-1/2011. lvt. sz. A Veszprém

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY

ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY A MKOT és a MKOF szervezésében megvalósuló könyvtárosképző tanfolyamok bemutatása Összeállította: Molnár Andrea Informatikus-könyvtáros MA Wlassics Gyula (1852-1932) miniszter

Részletesebben

1.sz.melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. ezer forintban

1.sz.melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. ezer forintban 1.sz.melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2004. évi utolsó módosított Változás ezer forintban 2004.

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők dokumentum az intézmény hivatalos Sándor Frigyes Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az intézmény székhelye 2400 Dunaújváros

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Elő- 2003. évi 2003. évi 2003. évi 2003. évi teljesítés irányzat Előirányzat

Részletesebben

Az Ebergényi levéltár 16-17. századi egyedi dokumentumainak restaurálása A Smidt Múzeum Közérdekű Muzeális Gyűjteményben

Az Ebergényi levéltár 16-17. századi egyedi dokumentumainak restaurálása A Smidt Múzeum Közérdekű Muzeális Gyűjteményben A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumának pályázata Pályázati azonosító: 3511/03849 Az Ebergényi levéltár 16-17. századi egyedi dokumentumainak restaurálása A Smidt Múzeum Közérdekű Muzeális

Részletesebben

Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására. Összeállította:

Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE KJ.: 21910 /2007. Melléklet: 3 Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására Összeállította: Dr. Kovács Zsuzsanna Közigazgatási és Jogi Főosztály

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D

16. sz. melléklet C Í M R E N D 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím rövid neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről Szöveges beszámoló az O.I.K. 2004. évi gazdasági tevékenységéről 1. Az intézménynél a tárgy évben szervezeti változás nem történt. 2. Szakmai tevékenység főbb jellemzői: Az év során megvalósult, kiemelt

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár 2008. évi munkabeszámolója

A Veszprém Megyei Levéltár 2008. évi munkabeszámolója VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR Címhely: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835 Tel..: (88) 887-200, Fax: 887-206 e-mail: leveltar@veml.hu Iktatószám: 172-1/2009. lvt. sz. A Veszprém

Részletesebben

KÖNYVTÁRI INFORMATIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÖNYVTÁRI INFORMATIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖNYVTÁRI INFORMATIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ FELEK 1. Bethlen Gábor Református Gimnázium 2. Csongrád megyei Levéltár hódmezővásárhelyi fiókja 3. Erzsébet Kórház és Rendelőintézet

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az Országos Széchényi Könyvtárban az általános heti hivatalos munkaidőn kívül ellátott nyilvános könyvtári szolgálat irányításával

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Honlapszerkesztési szabályzat

Honlapszerkesztési szabályzat Honlapszerkesztési szabályzat 1. Hatály 1. Jelen honlapszerkesztési szabályzat a Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL) általános honlapja (www.mol.gov.hu) tartalmi karbantartásának felelőseit,

Részletesebben

FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS 3. számú módosítása

FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS 3. számú módosítása 101/2009. (VI. 18.) MÖK határozat A/ melléklete FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS 3. számú módosítása amely létrejött egyrészről a (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.; képviseli:, a megyei közgyűlés elnöke), mint a

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/270-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2009. évi működésről

Közhasznúsági jelentés a 2009. évi működésről Közhasznúsági jelentés a 2009. évi működésről Budapest, 2010. május 31. A Közigazgatásfejlesztési Társaság Közhasznúsági jelentése a 2009-es évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Közigazgatásfejlesztési Társaság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1698-8/2012 TÁRGY: MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Adományozó neve, székhelye Veszprém Megyei Önkormányzat 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Adományozó neve, székhelye Veszprém Megyei Önkormányzat 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Adományozó neve, székhelye Veszprém Megyei Önkormányzat 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Adomány leírása, értéke Adomány célja, rendeltetése Adomány elfogadójának megnevezése, székhelye 1 000 000 Ft pénzügyi

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2012 év

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2012 év A szervezet megnevezése: Pusztazámor Községéért Közalapítvány Címe: 2039 Pusztazámor, Munkácsy Mihály utca 1. Adószám: 18700547-1-13 KSH szám: 18700547-9499-561-13 KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2012 év Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR COACH EGYESÜLET 2013. ÉVI Közhasznúsági jelentése

MAGYAR COACH EGYESÜLET 2013. ÉVI Közhasznúsági jelentése MAGYAR COACH EGYESÜLET 2013. ÉVI Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013.11.28. 1 I.. A SZERVEZET ALAPADATAI A szervezet neve: Magyar Coach Egyesület Adószáma: 18218295-1-42 Székhelye: 1147 Budapest, Benkő

Részletesebben

1.sz. melléklet. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben

1.sz. melléklet. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 1.sz. melléklet 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 12 Önkormányzat

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézetének képzési tevékenysége keretében működtetett információs

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 9-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 9-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS 2015. április 9-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház fejlesztésére Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

BEVEZETŐ. A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950)

BEVEZETŐ. A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950) BEVEZETŐ A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950) A kutatás célja A mai magyarországi önkormányzati levéltárakban található azon fondok és állagok mutatójának és rövid ismertetésének

Részletesebben

Beszámoló a Tiszaújváros Települési Értéktár II. félévben végzett tevékenységéről

Beszámoló a Tiszaújváros Települési Értéktár II. félévben végzett tevékenységéről Tiszaújváros Települési Értéktár Testület 3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2. Tel: 49/542-004; 49/542-007; e-mail: ertektar@tujvaros.hu Beszámoló a Tiszaújváros Települési Értéktár 2015. II. félévben végzett

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben