Gyomaendrőd oktatási-nevelési intézményeinek átfogó törvényességi szakértői elemzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyomaendrőd oktatási-nevelési intézményeinek átfogó törvényességi szakértői elemzése"

Átírás

1 Gyomaendrőd oktatási-nevelési intézményeinek átfogó törvényességi Törvényességi szakértői vélemény a gyomaendrődi közoktatási intézmények átfogó ellenőrzéséről I. Fenntartói kötelezettség jogi alapja A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény 102 (2) bekezdés d) pontja előírja, hogy a fenntartó: négyévenként legalább egy alkalommal ellenőrzi a közoktatási intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét. Az ellenőrzéseket Gyomaendrőd Város Önkormányzati Minőségirányítási Programjában illetve Közoktatási Intézkedési tervében szereplő ütemterv szerint végeztette el az önkormányzat. Munkánkat segítette, hogy az intézményeknél rendszeres belső ellenőrzési vizsgálat történik, így -ban is találkoztunk az ellenőrzés eredményével. Emellett az alapfokú művészeti iskolában ebben a tanévben lezajlott a művészetoktatás minősítési eljárása, mely szintén teljes szakmai átvilágítást jelentett. Emellett a képviselő-testület évente értékeli az intézmények éves munkáját az általuk készített önértékelő beszámolókon keresztül. Ilyen tervszerű és tematizált ellenőrzési rendszer által valóban átfogó képet kap a fenntartó az oktatási intézményekben folyó munkáról. Az ellenőrzés: Típusa: átfogó ellenőrzés Jogszabályi felhatalmazása: Közoktatási törvény 102. (2) bekezdés d) pontjában és az ÖMIP-ben meghatározott fenntartói ellenőrzés Ellenőrzés módszere: - helyszíni ellenőrzés (40 óra) - interjú - dokumentum elemzés (20 óra) - megfigyelés Négyévente megvalósuló törvényességi ellenőrzés tárgykörei 1. Alapdokumentumok megléte, koherenciája 2. Tanügyigazgatási dokumentációk megléte, vezetése 2.1. Naplók, Foglalkozási naplók, Helyettesítési naplók vezetése Az ellenőrzés kiterjedt a naplóvezetés ellenőrzésére, a tanulói hiányzások vezetésére, értékelési naplórészben a tanulói adatok, osztályzatok, záradékok: napló megnyitása, zárása, aláírások, bélyegzőlenyomat meglétének ellenőrzésére. A naplók, mint a megtartott órák bizonylata Tanulói nyilvántartás Központi formanyomtatványoknak való megfelelés. Diákigazolványok érvényesítési eljárása, dokumentálása Vizsgák dokumentumai A központi és helyi szabályozásnak megfelelő gyakorlat és adminisztráció ellenőrzése Anyakönyvek/Törzslapok/ Összhangban állás, egyezőség vizsgálata. Közokiratnak Bizonyítványok egyezősége megfelelő kiállítás és kibocsátási eljárás ellenőrzése Tantárgyfelosztás Kötelező óraszámok, kedvezmények, túlórák jogszerűsége. 3. Tanuló- és gyermekbalesetek A nevelési-oktatási intézmények tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésére irányuló tevékenysége, adminisztrációja. 4. Irattár Az iktatás rendje, előírások megtartása, az iratkezelés, a selejtezés gyakorlata 5. Munkáltatói dokumentumok ellenőrzése 5.1. Személyi anyagok Tartalmi ellenőrzés 5.2.Továbbképzési terv- Beiskolázási terv II. Ellenőrzött intézmények A hatályos szabályozásnak megfelelő tartalom és forma vizsgálata, végrehajtás. 1. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Diákotthon és Könyvtár 2. OM azonosító: Intézménynév: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Diákotthon és Könyvtár Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Székhely: 5502 Gyomaendrőd, Népliget u. 2.

2 Intézmény vezetője: Farkas Zoltánné Többcélú intézmény: közös igazgatású közoktatási intézmény Ellátott feladatok: általános iskola; kollégium, diákotthon; egyéb - nem közoktatási feladat Tel.: 66/ Fax: 66/ Vezető Fenntartó: Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Közoktatási Intézményi Társulás Fenntartó típusa: önkormányzatok fenntartói társulása Székhely Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Diákotthon és Könyvtár, Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya 5502 Gyomaendrőd, Népliget 2. Tel.66/ Fax:66/ Diákotthon 5502 Gyomaendrőd, Főu. 42. Tel.:66/ Tornaterem 5502 Gyomaendrőd, Deák Ferenc 11. Könyvtár 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza 21. Általános Iskola 5621 Csárdaszállás, Arany János 2. Speciális Tagozat 5502 Gyomaendrőd, Fő út 81/1. Tel.: 66/ Tevékenységköre: Alapfokú oktatás 8 évfolyammal, tagozat nélkül. Gyomaendrőd, Népliget u. 2. Alapfokú oktatás 1-4 évfolyammal Csárdaszállás, Arany J. u. 2. Cigány etnikumhoz tartozók felzárkóztató oktatása interkulturális oktatás magyar nyelven. Különleges gondozás keretében gyógypedagógiai ellátás sajátos nevelési igényű tanulók alapfokú oktatása: - enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása - látásfogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása - tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók integrált nevelése, oktatása Hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása Iskolaotthonos ellátás Általános iskolai napközis foglalkozás. Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása. normál és sajátos nevelési igényű tanulók diákotthoni ellátása.- Gyomaendrőd, Fő út 42. szám alatti telephelyen Munkahelyi étkeztetés, diákétkeztetés Gyomaendrőd, Népliget u. 2., Csárdaszállás Kossuth u. 23. Iskolai és közművelődési könyvtári tevékenység - Gyomaendrőd, Blaha út 21. szám alatti telephelyen Ifjúsági turistaszállás szolgáltatás a feladatellátást az intézmény szorgalmi időn kívül folytathatja. - Gyomaendrőd, Fő út 42. szám alatti telephelyen Kötelező felvételre kijelölt körzete: - a volt Endrőd település közigazgatási területe és az Október 6 lakótelep. Maximálisan felvehető létszám: 2

3 általános iskola:450 fő speciális tagozat: 60 fő diákotthon: 30 fő - Csárdaszállás község közigazgatási területe Maximálisan felvehető létszám: általános iskola:60 fő - Hunya Község közigazgatási területe ( a szülők iskolaválasztása alapján teljesül a szolgáltatás) 2. Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda OM azonosító: Intézménynév: Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Fő u Intézmény vezetője: Fülöp Istvánné Többcélú intézmény: közös igazgatású közoktatási intézmény Ellátott feladatok: óvoda; általános iskola; Tel.: 66/ Fax: 66/ Vezető Fenntartó: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Fenntartó típusa: városi önkormányzat Székhely Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Fő u Tel.: 66/ Fax:66/ Hősök úti épületegység 5501 Gyomaendrőd, Hősök útja 45. Tel.: 66/ Jókai úti épületegység 5501 Gyomaendrőd, Jókai u. 6. Tel.: 66/ Százszorszép Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 7. Tel.: 66/ Csárdaszállási Óvoda 5621 Csárdaszállás, Kossuth u. 23 Tel.: 66/ Tevékenységköre: Alapfokú oktatás 8 évfolyammal. Felzárkóztató oktatás - fejlesztő felzárkóztatásban résztvevő tanulók ellátása Hátrányos helyzetű tanulók képesség kibontakoztató felkészítése, integrált nevelése-oktatása. Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás a sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása: - enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók, - pszichés fejlődés zavaraival küzdő tanulók esetében. Hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás német nyelven. Általános iskolai napközis foglalkozás. Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása. Munkahelyi étkeztetés, diákétkeztetés iskoláskorú gyermekek számára. Óvodai nevelés Százszorszép Óvoda Gyomaendrőd, Kossuth u. 7. szám Óvoda Csárdaszállás, Kossuth u

4 Iskolás kor előtti oktatás, az óvodai nevelés és iskola-előkészítés Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás a sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása Munkahelyi étkeztetés, gyermekétkeztetés óvodáskorú gyermekek számára Az általános iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 750 fő A kötelező felvételre vonatkozó körzete: a volt Gyoma település közigazgatási területe kivéve az Október 6 lakótelep A Százszorszép Óvoda felvehető maximális létszám: 114 fő A Százszorszép Óvoda csárdaszállási telephelyén felvehető maximális létszám: 25 fő Kötelező felvételre vonatkozó körzete: gyomai városrész Katona József utca, Nagy Sándor utca, Kató József utca, Kossuth út, Szabadság tér, Fő út, Vízműsor, Keleti utca, Bessenyei Gy utca, Kazinczy utca, Bajcsy út, Bánomkerti út által határolt terület. Kötelező felvételre vonatkozó körzete: Csárdaszállás Község közigazgatási területe. 3. Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium OM azonosító: Intézménynév: Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 43. Intézmény vezetője: Dr. Kovács Béla Többcélú intézmény: összetett iskola Ellátott feladatok: gimnázium; szakközépiskola; kollégium, diákotthon; Tel.: 66/ Fax: 66/ Vezető Fenntartó: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Székhely Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 43. Tel.: 66/ Fax:66/ Kollégium 5501 Gyomaendrőd, Hősök útja 39. Tel.: 30/ Kollégium 5501 Gyomaendrőd, Hősök útja 41. Oktatási épület 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 43/1. Tevékenységköre: Gimnáziumi oktatás négy évfolyammal - Kilencedik évfolyamon intenzív nyelvi felkészítés. A nyelvi felkészítésben résztvevők öt évfolyamos képzése. - Közbiztonsági-rendészeti fakultáció Szakmai középfokú oktatás szakközépiskolai oktatás négy évfolyammal Érettségit követő képzés: Kereskedelmi technikus képzés ( két évfolyamos) Pénzügyi, számviteli ügyintéző (két évfolyamos) Kollégiumi ellátás Munkahelyi étkeztetés, diákétkeztetés Kiegészítő tevékenységként önköltséges képzést folytathat. - ifjúsági szálló a feladatellátást szorgalmi időn kívül folytathatja. Maximálisan felvehető létszám: 450 fő. 4

5 Kollégiumi férőhely: 90 Illetékességi és felvételi körzete: Gyomaendrőd Város közigazgatási területe és vonzáskörzete. 4. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: Intézménynév: Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Kisréti u. 27. Intézmény vezetője: Holubné Hunya Anikó Ellátott feladatok: alapfokú művészetoktatás; Tel.: 66/ Fax: Vezető Fenntartó: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Székhely Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Kisréti u. 27, Tel: 66/ Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 5502 Gyomaendrőd, Népliget u. 2. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 109/2. Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 5500 Gyomaendrőd, Hősök u. 40. Katona József Művelődési Központ 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 9. Általános Iskola 5555 Hunya, Óvoda u. 10. Tevékenysgköre Alapfokú művészeti oktatás Az intézménynek legfeljebb 12 évfolyama van. 4 művészeti ágban folytat képzést: Zeneművészeti ág Tanszakok Maximális létszám - székhelyen - Klasszikus zene hangszeres tanszakai: Zongora 75 fő Hegedű 20 fő Fafúvós:furulya fuvola 20 fő 20 fő Rézfúvós:trombita, klarinét, szaxofon, kürt, harsona 5 fő 5 fő 5 fő 5 fő 5 fő Gitár 30 fő Tangóharmonika 5 fő - Népzene hangszeres tanszakai: Citera 5 fő - Elektroakusztikus zene hangszeres tanszakai: Szintetizátor 5 fő Zeneművészeti Ág összesen: 205 fő Táncművészeti ág 5

6 Maximális létszám a székhelyen Balett tanszak 60 fő Néptánc tanszak x 100 fő Társastánc tanszak x 100 fő ( x a vizsgálat alatt módosult az alapító okirat a két tanszakkal) Képzőművészeti ág Maximális létszám a székhelyen Kézműves tanszak 200 fő Színművészeti ág Színjáték tanszak Maximális létszám a székhelyen 60 fő 5. Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet OM azonosító: Intézménynév: Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Székhely: 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2. Intézmény vezetője: Czikkely Erika Többcélú intézmény: egységes pedagógiai szakszolgálat Ellátott feladatok: pedagógiai szakszolgálat; egyéb - nem közoktatási feladat; Tel.: 66/ Fax: 66/ Vezető Fenntartó: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Fenntartó típusa: városi önkormányzat Székhely Térségi Humánsegítő Szolgálat 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2. Tel.:66/ Fax:66/ Tevékenységköre: Nevelési tanácsadás: Feladata a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek problémáinak feltárása, ennek alapján szakvélemény készítése, a gyermek rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával. Az óvoda, az iskola, a családvédelmi intézmény valamint a szülő megkeresésére szakvélemény készítése, ha a gyermek egyéni adottsága, fejlettsége azt szükségessé teszi. Az óvoda, a családvédelmi intézmény valamint a szülő megkeresésére iskolaérettségi vizsgálat elvégzése: szakértői vélemény keretében javaslatot tenni a gyermek óvodai nevelésére, beiskolázására, rehabilitációs célú foglalkoztatására. Logopédiai ellátás: A logopédia szolgáltatás feladata a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi, kommunikációs zavarok javítása, diszlexia megelőzése és gyógyítása. Gyógytestnevelés: A gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat gyógy- vagy könnyített testnevelésre utalja. (Jelenleg szolgáltatást ezen a területen nem végeznek.) Fő tevékenysége mellett másodlagos tevékenysége: szociális szakemberek és önkéntesek számára képzés biztosítása, szervezése. A vizsgált öt intézmény közül 3 (a két általános iskola és középiskola) önálló gazdálkodási jogkörrel, míg kettő részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az ő esetükben a gazdálkodási feladatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya látja el. Két intézményt Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Közoktatási Intézményi Társulás alapított és tart fenn. Négy intézmény többcélú, közös igazgatású oktatási intézmény. 6

7 Mind az öt intézmény felelősen előkészült az ellenőrzésre, valamennyi dokumentum a rendelkezésre állt a helyszíni vizsgálathoz, a szabályzatokat pedig elektronikus formában bocsátották a rendelkezésünkre. A két általános iskola teljes körűen rendelkezik digitalizált szabályzat dokumentációval, a többieknél részben még papír alapúakkal teljes a szabályzattár. III. Alapdokumentumok vizsgálata IV. 1. Koherencia az alapító okirat és feladatellátás között: Alapító okiratok Az Alapító okiratok jogszabálynak megfelelő tartalmúak. A sajátos nevelési igényű tanulók ellátásának meghatározása, jogosultsága eltér a két általános iskolában és középiskolában. Kis Bálint Általános Iskola Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás a sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása: 1. enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók, 2. pszichés fejlődés zavaraival küzdő tanulók esetében. (megjegyzés: új terminológia szerint: a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége) Rózsahegyi Általános Iskola Különleges gondozás keretében gyógypedagógiai ellátás sajátos nevelési igényű tanulók alapfokú oktatása: 1. enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása 2. látásfogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 3. tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók integrált nevelése, oktatása Kner Imre középiskola nem lát el SNI-s tanulókat. Enyhe értelmi fogyatékos, látásfogyatékos és BTM-s tanulót mindkettő iskola fogadhat, testi-hallás és beszéd fogyatékos tanulót csak a Kis Bálint iskola láthat el. A Rózsahegyi iskola jogosult szegregált szervezeti formában is oktatni SNI-s tanulókat. A Százszorszép Óvodában nincs részletezve milyen SNI-s gyermeket láthat el, a pedagógiai program szerint az iskolához hasonló körben tervez ellátást. A középiskola semmilyen SNI-s tanulót nem fogad alapító okirata szerint. Ez átgondolandó a közoktatási törvény tükrében: Kt. 86. (1) A községi, a városi, a fővárosi kerületi és a megyei jogú városi önkormányzat köteles gondoskodni az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbség által lakott településen a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók óvodai neveléséről és az általános iskolai neveléséről és oktatásáról. (2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség magában foglalja a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátását is, amennyiben azok a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetők, oktathatók. A középfokú oktatás nem kötelező feladatellátása az önkormányzatnak, hanem vállalt feladatellátás. Az integráltan történő oktatás biztosítása azonban ezen az iskolafokon is kötelezően biztosítandó. Emellett a kollégium éves munkaterve tartalmazza a sajátos nevelési igényű tanulókkal való kiemelt bánásmódot. (ha nincs ilyen tanuló, nincs ilyen feladat) Feladatellátás koherenciája az alapító okirattal. 1. A Százszorszép óvoda nevelési programjában megfogalmazásra került a nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés feladatai is, az alapító okirat azonban ilyen feladatellátást nem határozott meg az intézménynek. Vezetői interjúban egyeztetésre került, hogy jogszabályszerinti kisebbségi nevelés nem folyik, differenciált figyelem a kisebbséghez tartozó gyermekek nevelésében jelenik meg. Ezért a PP-ban a megfogalmazásban egyértelmű distingciót javasoltam a külön szakértői véleményben leírtak szerint. 2. Javasolt az általános és középiskola SNI-s tanulók ellátásának újragondolása /szabályozása két területen. Egyrészről az alapító okiratokban azonos terminológia használat, másrészről az integráltan oktatható tanulók ellátásának oktatás szervezési gyakorlatának egységesítése területén. A Rózsahegyi általános iskolában párhuzamosan folyik ellátás a szegregált és az integrált oktatás szervezésében. Az iskola az integráltan oktatható szakértői véleménnyel rendelkező enyhe értelmi fogyatékos tanulókat a szegregált tanulócsoportban látja el. A fent idézett jogszabály alapján amennyiben a szakértői vélemény azt fogalmazza meg, hogy a többi tanulóval együtt, vagy azonos osztályban oktathatóak, akkor az az integrált, vagyis az ép értelműekkel való együttnevelést jelenti. V.ö. Kt. 30. (2.) A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, tanuló iskolai nevelése és oktatása, továbbá kollégiumi nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, osztályban, csoportban vagy a többi gyermekkel, tanulóval együtt, azonos óvodai csoportban, óvodai tagozaton, illetve iskolai osztályban történhet. 7

8 A gyermek külön óvodai nevelését végző óvodai csoportot, illetve a tanulók külön iskolai nevelését és oktatását végző iskolai tagozatot, osztályt - a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménnyel egyezően - a fogyatékosság típusának megfelelően kell létrehozni. Az integráció természetesen a feltételek megteremtésével, biztosításával valósítható meg. Sajátos nevelési igényű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: az integrált óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz, a fejlesztő felkészítéshez, az illetékes szakértői bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz szükséges szakirányú végzettségű gyógypedagógus foglalkoztatása; a foglalkozásokhoz szükséges speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati és technikai eszközök; a gyermek, tanuló részére a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai szolgáltatások biztosítása. A szegregált oktatási forma kifutó rendszerű megszüntetésére javaslat: A szakvélemények alapján kialakítani (újra besorolni a tanulócsoportokba) az enyhe értelmi fogyatékos tanulókat városi szinten pl. mindkét iskola a saját körzetébe tartozó integráltan oktatható tanulókat látja el, míg a Rózsa a kifutó rendszerű szegregált tanulócsoportot is biztosítja. A városi Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésre épülő Esélyegyenlőségi programnak is ezt a metodikát célszerű követnie. Ez felel meg az EU-s pályázatoknál elvárt kritériumoknak és az egyenlő bánásmódról szóló törvénynek. Ha nem indul el a folyamat (pl szeptember) hátrány érheti az EU-s pályázatok elbírálásánál az önkormányzatot. A Kis Bálint iskola alapító okirata már tartalmazza az enyhe értelmi fogyatékos tanulók ellátását, ezt kell nyomatékosítani a szakértői bizottsággal, hogy a jövőben a lakóhely szerint jelöljék ki az iskolákat. Szakmai konszenzus esetén szeptembertől a felvételi körzetbe tartozó gyermekek ellátásáról mindkét iskola önállóan gondoskodik az integráltan oktathatóak körében. SNIs- ellátás terminológiai használat egységesítése: sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, c) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. ( közoktatási tv.) A szakértői és rehabilitációs bizottságok a korábban pszichés fejlődési zavarral diagnosztizált gyermekeket (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar) hivatalból indított eljárás keretében lefolytatott vizsgálat eredményei alapján december 31-éig a fent említett és megváltozott terminológiai besorolás miatt ismét megállapították a) a sajátos nevelési igény fennállását aa) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt, ab) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt; b) a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség fennállását ( ezen tanulók szakmai nyomon követése, segítése a nevelési tanácsadó hatáskörébe került) A szakértői és rehabilitációs bizottság január 1-je után a gyermek, a tanuló sajátos nevelési igényét akkor állapíthatja meg, ha azt fogyatékosság vagy a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének - organikus okra visszavezethető vagy vissza nem vezethető - tartós és súlyos rendellenessége indokolja. Az együttnevelést vagy a külön csoportban történő nevelést a szakértői bizottság szakértői véleményéből állapítjuk meg, mert a véleményének tartalmaznia kell többek között: b) a szakértői vizsgálat rövid leírását, a fogyatékosságra vagy annak kizárására vonatkozó megállapítást, az azt alátámasztó tényeket, d) annak megállapítását, hogy a gyermek, tanuló csak az e célra létrehozott, a fogyatékosság típusának megfelelő nevelési-oktatási intézményben, osztályban, csoportban vagy a többi gyermekkel, tanulóval közösen is részt vehet az óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, oktatásban, e) annak megállapítását, hogy a fogyatékos tanuló tankötelezettségét kizárólagosan iskolába járással vagy a szülő választása szerint iskolába járással, illetve magántanulóként, illetőleg kizárólagosan magántanulóként teljesítheti, h) a gyermek, tanuló fogyatékosságának megfelelő - óvodára, csoportra, - általános iskolára, csoportra, osztályra, tagozatra vonatkozó javaslatot és a kijelölt nevelési-oktatási intézmény megjelölését ( l.s.14/1994. MKM r.) Intézményi körzethatárok meghatározása 8

9 Az oktatási feladat-ellátási helyek száma kötelezővé tette az óvodai, iskolai körzethatárok fenntartói meghatározását. A fenntartó ennek a kötelezettségének határidőben eleget tett, 2007-ben a Képviselő-testület meghatározta az iskolai, óvodai körzethatárokat és azt a közoktatás információs rendszerében is rögzítette. Az óvodai férőhely lehetővé teszi valamennyi halmozottan hátrányos helyzetű óvodás felvételét és elhelyezését az adott felvételi körzetben, így az esélyegyenlőségi programban férőhelybővítést nem szükséges tervezni Belső szabályzatok - pedagógiai program, - intézményi minőségirányítási program, - SZMSZ, - házirend, - munkaterv Pedagógiai program (benne Helyi Óvodai Nevelési Program) Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazott alapelv figyelembevételével készítették dokumentációjukat a Helyi Nevelési Programot. A programban megfogalmazottak tükröződnek a házirendben, a munkatervekben, feladat-ellátási tervben. Az iskolai pedagógiai programok nevelési alapelvei korszerűek és gyermekközpontúak, hagyományaik és ünnepeik a nevelési eszménynek és az életkornak (alap és középfok) megfelelően kialakított. Szakértő által véleményezett, képviselő-testület által jóváhagyott. A művészeti iskolában volt módosítás ban, 2007-ben a PP-ban, de nem terjesztették jóváhagyásra a fenntartó elé, és a szakértő által kért különbözeti vizsga szabályozását sem pótolták. A szervezeti bővülés miatt esedékes PP módosításkor ezt pótolni kell és a jövőben minden módosítást jóvá kell hagyatni a képviselő-testülettel, ennek elmaradása a módosítás érvénytelenségét vonja maga után. Iskolák arculatát meghatározó pedagógiai rendszer jellemzői: Az életkori sajátosságoknak megfelelő szervezeti formákat és módszereket alkalmaznak (Kis Bálint, Rózsahegyi) Képességek szerinti differenciálásban oktatnak a továbbtanulásra való felkészítés alapjainak kiépítésével ( Kner Imre, Kis Bálint, Rózsahegyi) A tehetségek kiválasztása, tanulási útjuk egyengetése, fejlődésük nyomon követése egyenrangúan fontos pedagógiai rendező elv a hátrányos helyzet kompenzatív pedagógiájával. ( Kner Imre, Kis Bálint, Rózsahegyi, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) Alapértékek, pedagógiai elvek gyakorlatban törtnő megvalósítása: nyitottság, tudás, tisztelet, felelősség, fegyelem, kulturáltság (Kner Imre) Céljaik alapján sikeresen pályázott mindkét általános iskola több EU-s projektre. A Kis Bálint iskola országos hasznosítású tapasztalatok publikálására készül. Az intézményi pedagógiai programok az iskolák pedagógusainak rendelkezésére állnak. A programokban megfogalmazottak találkoznak a fenntartó elvárásaival, a szülők és tanulók igényeivel, érdekeivel, az intézmények helyi lehetőségeivel, a pedagógusok emberi és szakmai felkészültségével. A programokat a fenntartó képviselő-testület megfelelő jogi eljárással jóváhagyta. Az intézmények a nyilvánosságra hozatalról gondoskodtak Intézményi minőségirányítási programok fenntartó által jóváhagyottak. Az Intézmények Minőségirányítási Program szerinti működéséről külön szakértői vélemény készült A Szervezeti és Működési Szabályzat A szervezeti kultúra fejlesztése érdekében sokat tettek a vezetők az elmúlt négy évben. Különösen az átszervezést megélt intézmények vezetői munkája emelendő ki két általános iskola, szakszolgálati intézmény-. A kistérségi feladatellátás, a több telephelyen (településen) való működés szervezeti és működési mechanizmusának kialakítása maximális kompetenciát igénylő vezetői munka. A nevelési-oktatási intézmények szervezeti és működési szabályzatában határozták meg a működés rendjét, ezen belül a gyermekek fogadásának (nyitva tartás) és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét s a szervezeti élet valamennyi kötelezően szabályozandó területét. Az SZMSZ-ek korrekcióját az intézmények elvégezték, azokat a fenntartó jóváhagyta. A szabályzatok mind az öt intézményben a törvényességi és eljárásbeli követelményeknek megfelelnek. A művészeti iskola a következő SZMSZ módosításakor a vezető helyettesítésének rendjét konkrétan (két rendben) nevezze meg a szabályzatban (pl. igazgatóhelyettes, együttes hiányzás esetén a.. tanszak vezetője, l.s. Kjt. 55. ) és a legitimációs záradék legyen pontos és teljes körű (pl. diákönkormányzat aláírása, pecsét hiányzik) Házirend 9

10 Valamennyi intézményben megtalálható ( a nevelési tanácsadóra, logopédiára nem kell készíteni, a szociális ágazat miatt azonban rendelkezik házirenddel). A közoktatási törvény évi módosításában foglaltakat a fenntartó és intézményei maradéktalanul végrehajtották. A módosítás egyrészt a házirend tartalmát érintette azzal, hogy meghatározta a kötelező tartalmat másrészt a jóváhagyást a fenntartó hatáskörébe utalta. (v.ö. Kt 40. (7)-(9). A nevelési-oktatási intézmények a házirendjükben - a közoktatási törvény 40. (9) bekezdése szerint szabályozták az egyéb jogszabályban meghatározottakon túlmenően: a) a gyermek, tanuló mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezéseket, b) a térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket, a tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályait, c) a napközis, tanulószobai, kollégiumi foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmek elbírálásának elveit, d) a szociális ösztöndíj, támogatás megállapításának és felosztásának elveit, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvét, az elosztás rendjét, e) a tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjét és formáit, f) a tanulók jutalmazásának elveit és formáit, g) a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit, h) a tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdéseket, Mind a négy intézmény Házirendjének tartalma és szabályozási módja megfelelő. Pozitív kiemelések: Stílusát, retorikáját tekintve kiemelendő a Rózsahegyi Házirendje (diákokhoz szóló diákalkotmány) a Kis Bálint mindenre kiterjedő részletes eligazító eljárásrendi szabályozása. A középiskola a tanulók életkorát figyelembe véve általánosabban, rövidebben szabályoz, a különböző létesítmények használatának speciális szabályait mellékletben rögzítik. Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét ki kell kérni a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál. Azt, hogy a véleményezési jog szempontjából a tanulók milyen közössége minősül a tanulók nagyobb közösségének, valamennyi Házirend meghatározta. Kner: A tanulók nagyobb közössége alatt a diákok 25%-át kell érteni. Kis B: A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb közösségének legalább az egy évfolyamra járó tanulók tekinthetők. A szülői közösségnek a közoktatásról szóló törvény 59. -ának (5) bekezdésében biztosított jogainak gyakorlásával kapcsolatosan a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdés az, amelyik legalább az egy évfolyamra járó tanulókat érinti. Rózsahegyi: A diákság véleményezési jogának gyakorlása szempontjából a tanulók nagyobb csoportjának számít minden olyan osztály, évfolyam vagy az olyan önszerveződő tanulói csoportok, amelyeknek a létszáma eléri a teljes tanulói létszám legalább 10 %-át. Jó példák egy-egy szabályozásra: Rózsahegyi:- Magántanulói jogviszony eljárásrendje Kis Bálint: - A tanuló anyagi felelőssége gondatlan vagy szándékos károkozás esetén - A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje Korrekcióra javaslat: a művészeti iskola Házirendje, SZMSZ-e nem tartalmazza a telephelyekre vonatkozó szabályokat. Rövid, lényeges eligazító szabályokat kell megfogalmazni a telephelyek vonatkozásában mindkét dokumentumban. Az elfogadással kapcsolatos eljárási szabályok és jogosítványok érvényesülése: A Házirendek megalkotása, véleményezése, elfogadása és jóváhagyása mindenhol a jogszabállyal megegyezően történt. A szervezetek gyakorolhatták jogaikat (egyetértési jog: szülők, diákok, elfogás: nevelőtestület), a fenntartói jóváhagyás megtörtént. Legitimációs záradékkal ellátottak a dokumentumok, az eljárásban közreműködők aláírták. A legitimációban a középiskolánál a fenntartói jogosítvány helytelenül szerepel: A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium házirendjét a fenntartó...napján elfogadta. Helyesen: jóváhagyta (a nevelőtestület fogadja el).... A Házirendek nyilvánossága biztosított, honlapon, kifüggesztéssel, könyvtárban való elhelyezéssel. Valamennyien gondoskodnak arról, hogy a beiratkozott tanulók és szüleik azt közvetlenül a beiratkozáskor vagy az első szülői értekezleten is megkapják. Munkaterv, feladatellátási terv 10

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 115. szám 19493 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl

Részletesebben

file:///e:/documents and Settings/Gergo/Asztal/20-2012 -EMMI rendele...

file:///e:/documents and Settings/Gergo/Asztal/20-2012 -EMMI rendele... 1 / 182 2015.04.07. 13:30 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Hatályos: 2015.03.07-2015.08.31 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 027650 TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 1. A szervezeti és Működési szabályzatról általában 2. A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Tarczy Lajos Általános Iskola OM 037010 KIK 174 015 Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 E-mail: tarczy@papa.hu Honlap: www.tarczypapa.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat EGYESÍTETT ÓVODA és BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY Szervezeti és Működési Szabályzat BALMAZÚJVÁROS 2013. 1 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI és ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1.1. A Szervezeti és Működési szabályzat célja

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Szakértői vizsgálat eredménye az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános

Részletesebben

Országos Egyházi TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Országos Egyházi TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Az esélykülönbséget csökkentő nevelési és képzési igényeknek megfelelő programok fejlesztése SNI szakképzés és integrációs pedagógus-felkészítő

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 344/2007. Kth Önkormányzati közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjának

Részletesebben

A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008.

A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. Jóváhagyta: Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestületének Oktatási, Kulturális

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2007. 2 Bevezető A Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. 1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola. 3350 Kál Rózsa út 8.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola. 3350 Kál Rózsa út 8. 2013 Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 3350 Kál Rózsa út 8. TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szolnok, Rákóczi út 45. S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szolnok, Rákóczi út 45. S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szolnok, Rákóczi út 45. S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T I. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT célja, feladata 2 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és. Gimnázium

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és. Gimnázium S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 2013. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu OM: 201531 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat 031593 Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom 1 Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LI. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 5. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LI. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 5. TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 5. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 2007. évi LXXXVII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról... 2609 2007. évi XCVIII. törvény

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata

Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata A Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata Készítette: az iskola igazgatója Hatálybalépés időpontja: 2013. szeptember 1. Felülvizsgálati időpont: 2016. augusztus 31.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: Az intézmény szakalkalmazotti értekezlete 2010. október 27. napján. Jóváhagyta: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010.

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010. Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. Tartalom Bevezető...7. oldal I. rész...8. oldal Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben