Egy motívum változásai különböző életkorokban A HÁZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egy motívum változásai különböző életkorokban A HÁZ"

Átírás

1 Egy motívum változásai különböző életkorokban A HÁZ

2 A ház a nomád életet elhagyó, letelepülő ember helyhez kötődésének szimbóluma, ugyanakkor az archaikus népeknél a világ közepének jelképe. A biztonság, a védettség, a stabilitás, a viszonylagos állandóság képzetét kelti. Szerkezetében a pince az alvilág - az ösztön-én -, a lakótér a föld - az én -, a padlás a felső világ - a felettes én - szimbólumát hordozza, a lépcsőkkel összeköttetést és átjárhatóságot teremtve a különböző szintek között.

3 Tartalom SPONTÁN FIRKÁK RAJZOLÁS, MINT FUNKCIÓÖRÖM INTELLEKTUÁLIS REALIZMUS SZEMLÉLETI REALIZMUS JELENSÉGSZERŰ ÁBRÁZOLÁS AZ ÉRTELMEZÉS KORA DÖNTÉSEK KORA

4 SPONTÁN FIRKÁK 1-2 éves korban A gyerekek 1-2 éves korban kezdenek el firkálni. Figyelik a mozgást, miközben nyomot hagynak a papíron. Diffúz firkákat készítenek. A rajzolás számukra nem az ábrázolás eszköze, így jelentés még nem tartozik a firkákhoz. Egyfajta funkcióöröm, a mozgás öröme vezérli őket. Mozgásuk még nem alkalmazkodik a papír adta keretekhez.

5 RAJZOLÁS, MINT FUNKCIÓÖRÖM 2-3 éves korban A gyerekek ebben a korban már tudatosan, szándékosan firkálnak. Az ábrázolás igénye még nincs jelen, de a környezet kérdései hatására kezdenek jelentést tulajdonítani a rajzoknak. A jelentés önkényes, asszociatív és bármikor megváltoztatható, tartalmi szempontból független a vonalaktól. További fejlődés, amikor a mozgás alkalmazkodik a papír szabta határokhoz. 3 éves fiú: Gólya van a háztetőn.

6 Szándékos ábrázolás 3-4 éves korban Megjelenik az ábrázolás szándéka. A gyermek rajztechnikája és szemlélete a világról ellentmondásos. Tagolatlan egészet lát, de mindezt csak részletek egymásutániságával tudja megjeleníteni. Ezt a jelenséget Luquet szintetizáló képtelenségnek nevezi, mivel a kis alkotó még képtelen az egybetartozás grafikus megvalósítására. 4 éves fiú: Ház és vonat

7 A ház ábrázolásának kezdete A gyerekek a hozzájuk közel álló dolgokat próbálják meg először ábrázolni. Jellegzetes sémák: ember, nap, növény, állat, ház. Kb. 4 éves kor előtt jelennek meg az első felismerhető házformák. A gyerekek ismerik az alapelemeket, így ajtót, ablakot és néha tetőt is rajzolnak a házra. Az épület önállóan áll, utat, kerítést, talajt nem rajzolnak hozzá, így az lóg a levegőben. 5 éves lány

8 Juxtapozíció A kezdeti ábrázolásokon a tárgyak szemléleti rendje még hiányzik, az elrendezés viszonyítás nélküli. Ennek oka, hogy a gyermek nem külső mintát követ, hanem belső szemléleti képe alapján rajzol, ez pedig szegényes. A ház környezetében lehet ember, fa, autó, azonban ezek nem szervülnek egy képpé, hanem a rajz-felület legkülönbözőbb helyein juxtapozícióbanláthatjuk őket. 5 éves lány rajza

9 Szubjektív arányok Az arányok meghatározása érzelmi alapon történik, így előfordulhat, hogy az ember nagyobb, mint a mellette lévő ház. 5 és fél éves fiú

10 Véletlenszerű irányok Ebben a korban a gyermek még nem képes az érintkezés és bennefoglalás ábrázolására. Pl.a tetőt a ház belseje felé rajzolja. ide másik rajz jön

11 INTELLEKTUÁLIS REALIZMUS 4-6 éves korban A valósághű ábrázolás igénye nő. A gyermek szemlélete alárendelődik ismereteinek: nem úgy rajzol, ahogy látja a világot, hanem aszerint, amit tud a dolgokról. Ezt a jelenséget nevezik ideovizuális, vagy képzetszerű ábrázolásnak. A házak tetején hamarosan megjelenik a kémény, a belőle gomolygó füst, növekszik az ablakok száma és a tető kidolgozása egyre formakifejezőbb lesz. 5 éves lány

12 Rajzi transzparencia A gyermekrajzokra ebben a korban jellemző az átlátszóság. A gyermek az épp takarásban lévő, nem látható részeket is megjeleníti. 6 éves lány: Kislány várja az anyukáját

13 Többszempontú ábrázolás A házak lassan lekerülnek a rajzlap aljára, és a gyerekek egy része megpróbálkozik a perspektivikus ábrázolással. Ezzel sokat kísérleteznek, amíg eljutnak arra a szintre, hogy a ház homlokzata és egyik oldalfala látszik. A tető csúcsos formát kap, míg a hátsó oldalt rendszerint éles függőleges vonallal zárják le. A ház alapvonala mindkét oldal ábrázolásánál párhuzamosan halad a talajvonallal vagy a rajzfelület alsó szélével. 5 éves lány

14 Érzelmi telítettség Az érzelmi telítettség hatására emocionálisan felnagyított részletek, aránytalanság jellemezhetik a rajzokat. A színek nyújtotta öröm időnként fontosabb az ábrázolásnál. A gyermek leragad egy számára kedves dolognál, ezt színezgeti, díszítgeti. A benyomásokban igen gazdag minta, amelyet követ zsúfoltságot eredményez a papíron. Ennek háttere, hogy irtózik a semmitől, az üres felületektől (horror vacui). 6 éves fiú

15 Házábrázolás A tető csúcsos formát kap. A színek a házfal, az ablakok és az ajtó kontúrjain változatosan jelennek meg. az sem ritka, hogy 4-5 féle színű ablakot rajzolnak egy falfelületre, amely egyben az ablakok sokféleségét is jelenti. Gondosan megrajzolják és kiszínezik a tetőcserepeket. Az ablakokba virág és függöny kerül, az ajtókra kilincs, a kapu melé csengő. 6 éves lány

16 Szalagszerűen vezetett eseménysor A gyermek időben egymást követő részletekből alkot képet, melynek részei nem szervülnek szemléleti egységgé. Pl. egy kirándulás megjelenítése: 1. gyerekek vonulnak utcán, 2. hegy, 3. gyerekek (a hegy túloldalán), 4. erdő, ahol letelepedtek. Esetleg ugyanazon részlet többször is visszatér ezzel fejezi ki, hogy egyes mozzanatok különböző időpontokban megismétlődtek. ide másik rajz jön

17 SZEMLÉLETI REALIZMUS 7-8 éves korban Másnéven érzékleti realizmus. Az intellektuális fejlődés menetének megfelelően kiemelt szerepet kap a dolgokról való konkrét, racionális tudás és gondolkodás. A gyerekeket egyre jobban foglalkoztatja a realitás. A rajzokon csökken a szubjektívitás, a képzeletből való rajzolás iránti hajlandóság, inkább másolnak. Elsősorban a megtanult technikák, a sablonok kapnak szerepet. 8 éves lány

18 Házábrázolás Nyolcéves korra nagyjából sikerül a perspektivikus ábrázolás. A ház mellé és elé kerítés és út kerül. Egyre javul a ház távlati képének ábrázolása és rendeződnek a szerkezeten belüli arányok. Sokan a lakótéri ablakok alá pinceablakot, fölé pedig padlásablakot rajzolnak.az egyes szintek jól megkülönböztethetők egymástól. Továbbra is gondot okoz a csak részben látható oldalfal befejezése. 9 éves fiú

19 Házábrázolás Érdekes, hogy 90%-ban a házaknak a szemközti és a bal oldala látszik, vagyis a házakat elsősorban délkeleti tájolás jellemzi. Úgy tűnik, hogy ez a tendencia nem függ össze a laterális dominanciával. Mintha a ház inkább a jelennel és a jövővel lenne összefüggésben és kevésbé hatna rá a múlt. Olyan épületet, amely a lap bal oldala felé lóg ki a papírról, csak ritkán lehet látni. Ellenpéda: 8 éves lány rajza

20 JELENSÉGSZERŰ ÁBRÁZOLÁS 9-12 éves korban A kiskamasz a dolgokat úgy akarja megjeleníteni, ahogy látja. Ennek nehéz megfelelni. Bekapcsolódik a három dimenzió megjelenítésének problémája. Eddig csak két dimenziót tudott megjeleníteni: fent és lent. Ezeket általában külön jelzésmódhoz köti: fent= Nap, lent=talajvonal. A téri ábrázlás képessége jelentősen fejlődik. A rajzokon megjelenik a takarás, a perspektíva, a torzulás.

21 Többszintű ábrázolás Az egyes elemeket egymás alá, illetve fölé helyezi el. Ezzel fejezi ki a térbeli közelség és távolság dimenzióit. 8 éves fiú

22 Előtér kiképzés A házat járda, vagy kert veszi körül: mintha a ház hátrébb lenne. Az elkanyarodó út, a dombábrázolás is a mélység kifejezője. Megjelenik a részleges takarás. 10 éves lány: Gödi nyaralónk

23 Házábrázolás éves korban a perspektivikus próbálkozások egész tárházát vonultatják fel a gyermekrajzok. A kiterített háztól a sokszögábrázolásig minden variáció előfordul a képeken. Egyre kidolgozottabbakká válnak az ablakok, erkélyek, ajtók, tetők, kémények és a kapukból utak indulnak a szabadba. 10 éves fiú

24 AZ ÉRTELMEZÉS KORA éves korban Ez a plasztikai és design képességek virágkora. A rajzolás háttérbe szorul. A kamasz önkritikus elégedetlen, az ábrázolásnak inkább csak érzelemlevezető szerepe van. Erős törekvés a valósághűségre, háromdimenziós térábrázolás, árnyalatokban gazdag színkezelés jellemző. 12 éves lány

25 Házábrázolás Csak éves korra jutnak el oda a gyerekek, hogy jó távlattal, megfelelő arányokkal, realisztikus és részletgazdag házat rajzolnak úgy, hogy az egyben szerves tartozéka a tájnak. 14 éves fiú

26 DÖNTÉSEK KORA éves korban Ebben a korban már csak a legtehetségesebbek rajzolnak. Technikai érdeklődés jellemző, a kamasz az ügyességet nagyra értékeli. 15 éves fiú

A szimbólumok előfordulása az óvodás korú gyermekek rajzaiban

A szimbólumok előfordulása az óvodás korú gyermekek rajzaiban Miklós Zsuzsanna A szimbólumok előfordulása az óvodás korú gyermekek rajzaiban A rajzolás alkotás. A gyermek, amikor rajzol, újjá teremti a világot. Nem csak kezével, szemével, szívével rajzol, hanem egész

Részletesebben

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM Dr. Balogh László TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI Debrecen, 1995 A kéziratot lektorálta: Dr. Madácsi Mária tanszékvezetõ fõiskolai tanár

Részletesebben

2. TÉR ÉS IDŐ - EGYENLŐTLENSÉG ÉS RENDEZETTSÉG

2. TÉR ÉS IDŐ - EGYENLŐTLENSÉG ÉS RENDEZETTSÉG 2. TÉR ÉS IDŐ - EGYENLŐTLENSÉG ÉS RENDEZETTSÉG A tér a filozófiának a létezés, az anyag, a mozgás, az idő fogalmával összekapcsolódó alapkategóriája. Tartalmát, jelentését egyrészt a mindennapi tapasztalatból,

Részletesebben

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf A DÁN/EJO hatkötetes sorozatának V. része Rolf Gollob/Peter Krapf Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára Fedezzük fel a gyermekjogokat! Tanóravázlatok

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

MÚZEUMI ÓRA. Cím: HÁT EZ MEG MI?

MÚZEUMI ÓRA. Cím: HÁT EZ MEG MI? MÚZEUMI ÓRA Cím: HÁT EZ MEG MI? 6 ALKALOM + ismétlés Időtartam: 45 perc/alkalom Helyszín: Új Magyar Képtár, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár Korosztály: 10-14 év Minimális létszám: 20 fő Foglalkozás

Részletesebben

Az élet hét törvénye

Az élet hét törvénye Deepak Chopra: Az élet hét törvénye Tau Benső út-ikalauz könytárából http://www.tau.hu Deepak Chopra: Az élet hét törvénye 2 Tartalom: Az élet hét törvénye 1 Tartalom: 2 Bevezetés 3 ELSŐ FEJEZET A Tiszta

Részletesebben

3 ÉVES KOR UTÁN MÁR KÉSŐ

3 ÉVES KOR UTÁN MÁR KÉSŐ NÉPSZERŰ PSZICHOLÓGIA MASARU IBUKA 3 ÉVES KOR UTÁN MÁR KÉSŐ TARTALOMJEGYZÉK Budapest Víztérítő Kiadó 2001 Előszó... 3. A szerző előszava... 6. I. rész - A GYERMEK POTENCIÁLIS LEHETŐSÉGEI... 8. 1. Az óvodában

Részletesebben

Thorwald Dethlefsen Rüdiger Dahlke Út a teljességhez A betegség jelentése és jelentősége

Thorwald Dethlefsen Rüdiger Dahlke Út a teljességhez A betegség jelentése és jelentősége Thorwald Dethlefsen Rüdiger Dahlke Út a teljességhez A betegség jelentése és jelentősége * * * Tau Benső út-ikalauz könytárából! http://www.tau.hu Thorwald Dehlefsen Rüdiger Dahlke: Út a teljességhez 2

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

1.3 AZ ÉSZLELÉS (PERCEPCIÓ)

1.3 AZ ÉSZLELÉS (PERCEPCIÓ) 1.3 AZ ÉSZLELÉS (PERCEPCIÓ) 17 illetve előzetes elvárásunk, szükségleteink és addigi tapasztalataink. Ha nehezen felismerhető, kétértelmű ingerekkel találkozunk, akkor azokat rejtett elvárásainknak megfelelően

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Reklám szakirány MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK Készítette: Kis Katalin Budapest,

Részletesebben

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Szociális szolgáltatások szakmacsoport Szociális asszisztens Moduláris szám: 1361-06 Dr Nagyné Schiffer Rita Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Tanulói jegyzet bűnözés bántalmazás szegénység

Részletesebben

A női karrier sajátosságai

A női karrier sajátosságai A női karrier sajátosságai Üvegplafon- szindróma - talán ez a legismertebb jelenség, amely a női karrier kapcsán eszünkbe juthat. A kifejezést a hetvenes évek óta használja a szakirodalom azon szervezeti

Részletesebben

TÉR ÉS HELY AZ ALKOTÓFOLYAMAT ÉS A MŰALKOTÁS KONTEXTUSÁBAN

TÉR ÉS HELY AZ ALKOTÓFOLYAMAT ÉS A MŰALKOTÁS KONTEXTUSÁBAN Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Képzőművészeti Mesteriskola Rezsonya Katalin TÉR ÉS HELY AZ ALKOTÓFOLYAMAT ÉS A MŰALKOTÁS KONTEXTUSÁBAN DLA értekezés Témavezető: Bencsik István szobrászművész, Professor

Részletesebben

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest 2011 Írta Rácz Zsuzsanna Közreműködtek Gelencsérné Tamási Márta

Részletesebben

Ezredeleji beszélgetés Halász Anna pszichológussal

Ezredeleji beszélgetés Halász Anna pszichológussal 1 Ezredeleji beszélgetés Halász Anna pszichológussal A GYEREK VÁLTOZOTT MEG AZ UTÓBBI ÉVSZÁZAD SORÁN, VAGY CSAK A GYEREKRŐL ALKOTOTT FELFOGÁSUNK? Bizonyos jelek arra utalnak, hogy a gyerek maga is változott,

Részletesebben

Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései

Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései Ellentmondásosak az értékeken alapuló információk, melyek a magyarországi lakosokat érik ma, sőt rosszak a mentálhigiénés

Részletesebben

Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség)

Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség) Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség) Nekem először nem tetszett a kompetencia matek, de márciusban már belejöttem. Nagyon tetszett

Részletesebben

A magyarázat. Lars Adelskogh

A magyarázat. Lars Adelskogh Viszont azok számára, akiket egyszer beavatak és ezért megmaradtak a meser elveszet szava vagy a bölcsek köve keresőjeként, a műve kinyilatkoztatásként jöt. Elég sokan felismerték, hogy ismerték azt, amit

Részletesebben

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita Kézikönyv Az én világom 1. tanításához A kiadványt az Oktatási Hivatal TKV/4084-15/2013 határozati számon 2013. 04. 05-tól 2018. 08. 31-ig tankönyvvé nyilvánította.

Részletesebben

Új típusú fogadóóra kidolgozása

Új típusú fogadóóra kidolgozása NKI Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Nagyatád Új típusú fogadóóra kidolgozása Új típusú fogadóórák bevezetése a felső tagozaton Ha mindenki azt mondja, de én egyedül

Részletesebben

Nyelvében él a nemzet

Nyelvében él a nemzet SZILÁGYI N. SÁNDOR Nyelvében él a nemzet E zt a számtalanszor hallható, olvasható, szállóigévé vált kijelentést nem azért választottam írásom címéül, hogy Széchenyi István idézettségi indexét gyarapítsam,

Részletesebben

A digitális kor és a sajátos nevelési igényû tehetség

A digitális kor és a sajátos nevelési igényû tehetség Gyarmathy_DigitalSNItehet.qxd 2011.03.03. 12:05 Page 79 GYARMATHY ÉVA A digitális kor és a sajátos nevelési igényû tehetség A digitális kor újrarendezi a képességeket, és megváltoztatja az értékek egy

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba

Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba Szilas Roland Még egyszer a motivációról, avagy Hogyan ösztönözzük alkalmazottainkat itt és most? A szerzők a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetében

Részletesebben

Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában

Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában Szerkesztette: Csapó Benő és Zsolnai Anikó Kognitív és affektív fejlõdési folyamatok diagnosztikus

Részletesebben

Nem verbális kommunikáció az osztályteremben *

Nem verbális kommunikáció az osztályteremben * Tóth László Nem verbális kommunikáció az osztályteremben * Az osztályteremben lejátszódó nem verbális kommunikációnak eddig viszonylag kevés figyelmet szentelt a tudomány. Jóllehet a pedagógiai pszichológia

Részletesebben