l[vél ;!; QQ '1;l,"., =4= ;!; ;!;======= gm 1============Jl!; gg!o1 g= = == . /.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "l[vél ;!; QQ '1;l,"., =4= ;!; ;!;======= gm 1============Jl!; gg!o1 g= = == . /."

Átírás

1 [vé ;!;QQ1;=4=;!;;!;=======gM1============J!;gg!1g==== FELTÁEADDN1C! A Gghán á husvéig- ngy dgk örének Jézus Triszus nk ;:Inyk hegyén ehngz us6 szvár? pgy r6mi százds igy ki? : Bznyez z ember Isen fi v! Es hrmdik npnk kr reggen szen sir fekeres5összeör sziv«ssznykhz z ngy ez v::& sz16 sz6z inéze:n Ne féjeekföámd de menjeek emndjk meg nvnyknk hgy effeek megyen Gieáb szgáják 8min megmnd nékek Jézus sk minden megjövend6megmnd! Igy Nikdémusnk már z es6 ákzskr z is hgy h vki ujj á nem szüeik nem áhj z Isen rszágá Ngypéneke nden hiv8 -gndbn- Jézuss h meghgy husvekr szen sirn hssnés zendűó fú meg mdárd közepee higyjen feámdásbn és éek hhnságábn is A ermésze öbb h6nps éi ám uán úju ere ébred és be ke ánunk mindenkrhgy z ée üke és szepmer hiszen Mindenh6 kás Mgyr feámdásr6 biincsek 81 v16 szbduásr6 és szép rszágunknk visszszerzésér81 mscskis szbd rszágk emigráci6jábn beszéheünk I kinn j6 éremeze és meger8södés nyuj6 Bibián kivü még yn könyvek is sk érnekmeyeke kmmunis önkény immár 15 évve eze mágyhár vee H z hni nymsz6 önkényre gndunkkkr e8ünk á Herczeg Ferencnek na fgy6 hd cregénye Hzánkbn öréne szerin- kkr már 50 éve dú örök h6dság ákés egy mgár61 megfeedkeze mgyr fgy ez vágj d egy örö}: bégnek ki mgyr n6 ve feeségü: MinQen vissz krunk kpnimi z páinké v! Mer drinápyi evehjcsárk i mé6ságs födesurk és brusszibrbéyegények bársny-kfáns f5emberek eek És rámu rr ; hgy h örök féhd egyszer fgyni kezdkkr mgyrság ejes erőve fg kizdeni: szbdságér! M piiki skkhúzásmg fegyverkezés fyikés sz je ám Isen gd6ebizkddöyfös képvise8jéve mé9 sz6b s nk Ez szine hiheeen! Hiszen régmub kreszeny rsgk fejei szeméyesen shsem keresék minden egázn kr6 szunnk kegyé k 6 V6bn megveeékszine dúvdn minuse e usz és egyszer összefgk eene! Abbn z ers f kepez8 brbn - ynk vk: 6 kiknek embere és sszny nymrúsgbh is bizkd és minden bjbn j6kedvi ( A fgy6 hd) Az iyen ember hib n é5 és n kereszu -szine észrevé- enü is- hie ádmer erre IDndenkr szukseg vn /

2 !1I1év 4 s z evé n L - - -===ö==== ====U=Ö= öyö! _ 24 S n Vóbn ujjá ke s zü eniök 1 k k - - u---======= z ebizkd ember j 6ind u á kere s 1k z k gy ng kmegj;uv6k Ngypének m g unkb s á g y gyre remkepeke nk södjüru[ hiben hy szi vve vézes deevszn husvékr úgy er6- ó bn jánjuk fe!az erffs hie IÖ végze n szenvedff hzk vmjd igzi feámdás jeen! Q DAL A ZJ\JÁNDOKUTON Nekem minden jvmr vn engem megó z Isen krj nekm nem rh senki semmi h O nem x:rj es sszefg munk eee L?pereg róm szenny és ák m durv kek rám dbánk pnszim és önnyeim ádás sá vánk H éhe zem minden virág eem puh kenyérré esz Agg dm z én szivem sh nem érez H ködben ák s évázm kezébe üköz öm Ez su gm iyenkr hkn: -J Urmköszönöm?e vksöébenhgyh fárd es szmru vgyk hireen kigyúnk körü em csigk Nekem mindn jvmr vn engm m9ed z Isen_kj Nekm nem árh sh senki h O nem krj Annymus ICisjóki Erzsébe AZ ISTENKERESO SZEECSÉNLÁNY KALANDJAI Resze GBShw-:hsnI6 Cmn regenyeb81 Ahgy ngy úr kifrdu egy ()szöregvándri6 zsidóv á:zki megsz61i: Ejö-é Ö? p- j ö-é e?-s zó szerecsenyány ö d megígére ejöveeé -mnd zsid6- Oki z mndvárnm kemignem ejffn En pedig várm 8 észnéu::ii H pedig nem jön mihmr mindörökre késf5n esz; mer z emberek semmi nem nunk hnemhgy egymás gyiknák egyre ngybb számm- Ez meg nem szünei serud ejövendff -mndn 11 szerecsenyány De I) minden biznnyn ej övend mg dicsffségében és üni fg jbjján z U1nk- kiá zsid6- Megigér e És j6r rendez mindenek H mg másó várjhgy ejöjjön s er e ndezze dgkmnd é szerecsenyány-m1g viág várni f05 Erre zsidó báns jjszvn: mrmg; kiköpö feéje és débb kcg A ány már rkig v [Z öregekke így há örvndehgy 1erázh nykáró Tvább mendegémig csk gy meékucán á árnys mrhz é; i övenmgf szercsen á nyivánvón eherrdómni egy cspr feher dye s GenemnDI szeeejes vsgb n üdögéek és évezee ápá]zlk A dyk bricsesz viseek és rpusi si ;;:így há megisrre e h? uró 0nk 61:: s min frfik Eppen vegezek z evesse Nem :Y:J1-uk szunyk másk Jegyzff1:nyvükbe irk fsnö]cé (SI Mifée expedició ez? -kérdeze szerecsenyány n herhrd6k 1

3 :O:P 8 v 6Ö z evé Tni - = = = = =b==o= b = Q ===n==ö =Ö= b=========3=816 L A i:yárrcsiu Xruvánjánuk nevezik -feee z J6sgs fehe : ekvq 9 ygn? sz?-ké deze ány Gnd nk e emerdek 16 pzrnuk Trhgy hiábv16 d <? :r61 fecsegjenek -vsz -Es kérdenek csjiigy kérdzzenek vm H T mrdnsz \egvdíd z embere::e-; _! e :sm! -h egyi dy-eridj dgdru i nem ej? jbbnn min mgn -mndu szerecsenány GSe ny -mnd c dy -E n -öven éves vgk Ds semeges nemu 11egszkk Hrdd e Bc ud há Ne féjen; ne fhgr mjre) -mnd szerecsenány iszeejesen -M er hí:j;:mne;ii:n I\:ivcmcsik I r vánjánk? Lire ki- VánCS1QJ:? Isenre nem vncsik?- Sz vb p fkd6 ::u?gs v erre vász még u szunyó:á16k is fereenek es u ref ne;: S e 1;:011 isméeni S?k száz év e e uz6mi6u n civiiz á rszág):bun u61- Jr vncsskdk ie161 -sz6 egyik genemn Vmikr izemö ödij: százdbnmerném mndnni- fv egy mási:-shkespere már szbáys iseneen-:- Shkespere nem á árosi h 6-r]nd hrmdij:-a nemzei himnusz u izen n;ycuik százd rzék Benne erendejük Isennek hgy mi piiki szennyesünke msgss-; A ké Isen nem zns -sz61 másdik g enemnn-a középkrbun Isen úqy gá]r- fe J?n? feeünk v16 es uz rrunkr kppng A pgrsg eme;lkedeseve es zzhgy feudis riszjkráci ;;:ibuj kqeezeségek 16meyek }öváságik pjá képezék új isen ám2d!;:ij;ek fes6bb száy Tndeee:r:e szg és z rár ]ppr:gc1 : zvur meg ennek pi qkájá vgy hiúsi sd meg vmiyen rukkjuke es így vbb- Igen -bóin z es5 genemn-és vn egy hrmdi-: isen kispgár ré?zérekinek z u dg hgy h hé fymán megöijr: mguk J d s iszességeenségeive z ffrqngy pábájávqsárnp önvéréve mss iszár z Ezek z Isenek mindnyájn megáják éj heyükem is -ee hzzá é rmdi genemn-h nem hiszipr6bjncsnkegy csins másdik versszk szerezni nemzei dhzvgy prbáj meg kiöröni Megváás ná váskönyve;::bff; Ezekke együ már h Isenne ákzm vgy hm r61uk keresésem közbende egyik sem z z Isenuki krk -mnd szerecsenány Isen kerese?- kérdeze z es(5genémn-vjjn nem e vnu j)b i megeégedé vn fjmbu-dzsmbvvgy hgy örzsed iseni hívják? A-mieinke sem fgd diönbekiek áni-; Vóbnrkbrk gyijeményünk vánmmbu-dzsmbukb61- mn- d hrmdik genemn-de egy sem kd közöűkki j6szívve jnhn ék nek ed Hegehe -sz61 szerecsenány -de ksbbn ennékh jbbpn vi[yáznánk Amisszi]:)áriusk rr :ninkhgy ig;ijjü1k i BS2iink iṡenei :)en H észrevessziikhgy mguk nem hsznek eru:nk es hgy 1n ségeikejöheünk és megöhejük muguk SOksk m16n vgyunk es eppen yn j61 udunk 16nimin mguk:-; Vn benne vmi -mnd u msdk gennmn -;:hncs Jgunk ysvumire ni ni 6ke mi mgunk sem hi zűnk Ok hs kmyn vehei: Iiér ne mndn6k meg szimp ig;:zsghgy e vg Természees Eivág6dás eremeeés hgy Isen egy mese-; Ez z er6sebb megmrdás ánk dkrinájáhz vezhné (5kevée z esff genemn évázv- és nem biznyóshgy zn r:- nánjc eresebeknek veük vó mér:zésben Ez ány remek pedn;y s meg kee szünenünk szegén:; fehéejc ;: zásá z exp dc16n bensziiöek erffsebek iszbbk es skk negensebder Emee pedig s jbb mdruk vn :nd?c; egyj: k dy Bizny -mnd z esff?njemn - Mng res er Jbb szerenémh z ní n6k hgy Isen nke 6yb<3n reszes ne! hn nán eszükbe öenehgy keeszes hbrú ndsnk z ()urp nzmus een Ezeke még sem hih-j meg z igzságr D viáge9 yee dgábn -mnd- pápszemes dy -Amin udjukez nem egyebb nun egy memiki képe!1nd j csák ennek nynkhgy sszn e egy / J

4 PIT!é f! 4! s 1 e v é Muiási Le vé -n- -- ó -==ó=====ö=b= = ==== 6 ==0=0= 2 (-; en =0 =0=0=0=0= szám nég zegyök minuz x-e megájhgy hvány fgm sem esz r r61m Pedg negyzegy;:e mnusz x-e v16 szás viágegye em kucs-; Csnváz-kucs- mnd:: másdi!: genem n -A négyzegyöke minusz x -ps szmárság A Természees Iüvánsz6dás i éeme vn miudennek?-mrgn egy mébús genemn -Az egye :mrun bzsnn udunk h gy n p egyr ves p! i meegé éshgy egy szer nundnyjn megfgyunk r Jeen8sége vn egyebbnek ehhez visznyiv?sebj MrCrker -sz61 egy eeven ifju genemn - in I1Z ecdici6ffiziku bbn szerencs s heyzeben vgykhg y fee!$s- segem ejes udbn hzhm udmsr : mennyiben evei kzmikus sugárzás késégeen ényé ugynnnyi jgg feéeezhei nz ishgy np gyre frr6bb es frrdbb 10szés mi eevenen kerüünk mjd kremnumb S ez mive jobbmin n másik?- kérdeze 11rCrker- Mind enkép pen e 1:e puszununk- Nem feéenü -mnd z es5 genemn Igenisfeéenü -mnd MrCrkcgrmbán- A hbmérsék e hnárimeyeken beü még eeven ée éezheikhárzk és késégbevnh nk Ön nem éhe megfgy eve g h f án s e h ég e5-kemenc e emperuráj án Tejesen m i ndegyhgy kéfée h5mérsék e közii meyik bri j e föde: nekcink végfuk;- - Bh -mndn pz es(f genemn - A esünk egyeen részünk nminek árhnk ezek hffmérsé!::eeknéhány év n mugy is epuszu! egöbbje j 61 sze/höh há16szbá:b::més igen keemes hffmérsékeen De z vmimi IZ éh5 és he es!::özöi Liiönbsége eszi! vn-e egy csipenyi biznyiék v16s zinisé $nek ü gy sugrcskájn csupán ; hgy z J::ármi mbdn függen h 6mérs éj:e b? Iinden bizryn nem húsnem is vérsem csnj611ehe z n ;11önös unjdnság vnhgy esi szer veke épi mngánk ezekben z ::kbn TGsecm! H megkisérihgy vnmi m6dn eképzeejemin eel-rmgneikus huám ke e:épzenie min rezgés egy dgjámin z éer örvényéséh vn ugycm éer - z zmin vmimih egyáábnn égzik -és ki kéekedik éezésé bn-ugysz6vmi éezheik h;: csigk eghidegebbjénvgy np gfrr5bb kráerében Emee -sz61 egyi:;: ndy- hnnn udj hgy [1 np frr5? S ez Afrikábn kérdi- mnd MrCrker gunysnn- é rzemhgy meeg: nnn udm A brs is frr6n2c érzi -vág vissz fevinnyzvn n dy -mégsem gyú meg [1 gyuf 6e-; Egy jbbdi hng zn90rn beyuzeen mgsnbnk érezmin egy bdi ngpedg mnd ke6 ugynnzn SZnen vn -sz61 egy másik dy Az is érzi hgy ppgy SZne nk6;pedg eppen yn ném min verébi!ím d ismé egy másik dy N is feejen yen zödségekr -m?nd gy 2:inéyes pirsh genmn - Acsnybb sznv n n mzgnkmn Én sebész v1:\gyk és számnszr megfgy enyckü udk; pirs zknnk n véreiénycknc: z ámérjemeyc r;gyc vérre udmh r ebb6 ájá: c n61mé skk széesbbmin z gs frfnz képz 16 eredő vérb6ség egyid(5ben úfesziíe6:(ben pedg CgS zvrj r n b s csip e ere runi nzán ugyneveze ]:nzs:epz:::1r crvdmen;;;-ez Lepzee és z njé sége meeg érzee keegy szprn s::s mgssg _ m ;; 6 kkndú ángás-; z es d Az Ön -sius csdás::m irdmi [k r :-mn n Szern [\ nccp h8e ene mn -ám 1: Z én szempnmn: meéj beszé fb Jeg 2 eh hidege hd n rs é eése vgy n k yj- r n epp vgy gzdng rkné [ szegény nynfivmindkee min föd-; ]Iir Crker ud k -mn A f d eghid e gebb részei nem [IJ;:J n -Es 010ge frr6b ign-vársz nz 01s6 genem De cz IJ ne is m d benépsiík1 ke mes?bb km bejw hidgeb r cs vn 19ns szn Annrkh iyen bőviben n heynek Amc-e 2Z derek nr;po1 A m J1ié; ne éeznének csás zár szmn k egk kéruöves pkbn hiekudkhgy us gs ngynny nkik es mh1 cmikr ese J h hgy k nevezék z dg?m Y r] é éh n úng :özö r mi z éee megküönbze h ehe» g nn ón: 1 P iugvuo / 6 = 6 éf

5 JbU Ö b 15íh= = = = j-?5b LV - -= == = ====ö -! Ebbn c G;:ineben sk<:n udmánysnbhk v:k min ign isze bnrmi:rcrkcri n Egy em1;8rki é pkbnn hisz::épes nk ármib ; en hinni -sz6 rc rpn -m eg c sz:rze ujd ns á 0k áörök é s ébn is-- 9 En z Jn m O _;J: sz GJ1()des nnábnn Crcer -sz610 gy genemn un nz xpedc rmeszud6s v Igenshiszk z vu9i6bdn -mnd MrCrker hévve nk án bzny fundmnj ve ngm? R z ev uci 6 bnn hisz -mndd r>rmészeud6s h eh y mnder:- unjdnság ke ís : szcrze é örökö D á J :m6 1 Lún S verunkben vn z d s n-kerje Az é m6d nhgy mgf n J fc k L dkn sznk m égukev nékü hgy csnkszükbg i n gy rgk k essékcöz e s zé yssé ezb: mgu:: 1;gu!: i n á: Jn L Ldensk udm n y mzn n Ezér mguk egsbább mord: es rnkc16sk n pii::ébnn és egbignbb bsruá gb:n Q um8ij- yb n ishn rr ::: ri} srhgy vn1ji mozdu j On m g mnd? gy ve e enyn v9;nnk megdy z ni ki krbácsrii f : szni dnmclq szevensszmrzsni! Mind g;;: vé ményen?-:iá cz s6 ndy -V rá se hgy frfhk gy vemenye n gycn1:?jeneg mindnyáju-:nk közös szmpnj vn -sz6 mnr6 gunny egyik dy hcsdc szmpn? -:érdzc; z s6 rcdy Az n -mnd n hnrnps högy szrecsen8nyr muv Még mi nd ig i Vgy?--kérdze [1Z esf ndy- Hndm bgy redj dgdrn Hrdde mngnd A szercsr:-ny n?m fee1 ngn n nézegee c_ ndy és nssé\ ngee uj n kz buzgny Azn n memi kus ndy J r néz és z mndn: r n 6? Hi h ní?-kérdeze n mn m ciku Cdy A gyök n mir 81 bszé -mndc c szrcsenány A fej8dben -L e é dy -Az egy szám Tudsz számni egy61 füfeé?egyk61fhmnégyö Erre gnd? -kérdez r\ szere csenány/ z ujj:üvn segive m1;gán Pnsnn -mnd[ f Cdy -Ms számjá vissz1feé:egy g y - e en ke 0nhárc-án:égy-- e n A enyerü::e csnpdsá: Fényes! -ki á egyic Nwn mndn c másik Leibniz - sz6 1 0 n hrmndi: Einsein -mndn ne gyedi: GS z án eeyü :Csdá s csdáns! iiindig mndnm -sz610 e8;yi:: dy:i CZ expedici6 néprjzud6s v -hgy n eg:özebbi nngy civi iz áci 6 fe ree civiizáci6 esz A fhér ember eszerepe Ez ff mgn is udj és nmiyen em póbn C80;: :épes öngyikjé mgá-; r1iér megpff gy ien cs::éység?-kérdeze n szrcsen_ em1jrkés hgy nm fehér ány- Hgy nem nffnj:: fe shn mármnguk cmydnnk mg gyszrmin mi f;cék esszü:? Enis csdácsr megszc nnk á1m :Z üvggyöngy1::emikr éísz ö r áhd nzá cs m Ahányszr vnnmeyiúik vnéj)i hüyesége mndjdáznhgy rük dácscsdás A )ScsdásCbb dguknmijüc vn: fg yv Egés-zen 1)izs könnyebb -eni0 Isn fnánikmin c fgyver:e másrn sem De mguk nm gndnnk r h ::iy Isen fe U: resséc Semmi_ min gndngkcsnk fegyverekre Eőször nrrn hsznájájc zj::nhgy ffhener ke rnbszgákrá egyenerazánmer még nrrn is usáchgy y h mgu: kezün::be _dják n fegyverke és J;:irrnnkhgy 16jjünJr mer Nemskárn rr is me g ni nkhgynn ke gyár nni c fegyvere::e nz em- rr is usác K;L á ák z i n nmeyik efeejei Isn gé berkk e j ekiismereü:: és II gyib:sság gyönyörüs6g m6djás eszi Eárujá: n:ünc ez nz i e áru já k II késziés k ésm?gyö egész id3 nn pják c födün}: és hnárn é11ezen n veg? Om fg eik mngukn :igy 6 ]má is jbh-u Mi es z nne]c rvsc;n nn [\kúsá ják gyrhás gyrs ngyrs n ÓS dc megmnrndn k n mguk rngü;us nvn esznk mikr n mi hnrcsuinc mgöözn Azán mjd II mi hnrcsnins: és öí;: mlgu]n : snjá fegyvercik: Isen meg nem óvju 61c is gymás fgják ödösnimin mngukhn csnk ! s - r e 1

6 K63b5b=0=0=0=0=0jbEb=ib0=e =0=0=0=0=0=0 81b 0 h h u n á m J: 6 1 :\ánm mg Jr Ö! Egyikü!:: sem segi -h3rsn m? EgYireám?!ie;e 8Z e mb ;r e v 5 rszá61 é s cnpr::y6:e gy ndu ns 6 0 n mc n kezde úméyn e{ n:) án bogz ég eés H gy embcrev6 r C b sz g11h n j csárk kezbbe ndjcnck és przéne ebc mnd n szercsnány -Az rszá 1016 bql-;: n és nz fán me gs veuk e! de Hn megqpsákvgy m eg ék c esünke C; L:;; n :e mg]nmek H;: j61 nkk nem kérek öbbe D c L1Dgk e v gy 10?m sei?- cs[1ph -1nguk nemzdé1cke dg z Cn Ck h rn b e f1mk nmg cc m n d n y ) un:nnk záz zr öbbje vcmmín nmi scm n d r CLrmeyLrunk mgchekvngy B:he; es megis gyre ö bbe és öbbe gznnckge nehezbben és h O S S Z SC bb n ás egyr e kevesebb écér J ; Ovs ebb ru; örö!::é mrgm;khgy miér nincs ég pén_ znlh 8Y es ez Dzz gy6gyi já:: h gy egy! Eyesebb penz z;dn! ne_nk I-nndnnek bznyrc z QZ ::nhgy n :ns sc9n!;:e sz g n ni: Pgány: mguj: és d k! Sem 8z nm ud J á:hg;x e e ne :: em m s :b n01:1 engdn!: é ni Ni:r meg:1ám Isen O m <;- J d megers e me m 11g3 mg u és c népe me n rhnjn veszébe ff is; Lám -k:ián nz s6 dy- m e g v n ij n CZ m ber :: e e;sm nd Cm? Végig hngák z c káré1:ny c sg ás Nézzék szc;; me}:c! Ve s ze d em e se k I\1ngCm eresze:r gy 6 E iányb Eh 2 egyik férfi r Mnguk egvs;rju k8mjce árunq e <: mn9uc megms)1hgy v epuszi snm d m sem )::nr; Nem És n megreen dy ényg kirán revvré D mi e ff Jd s z edhe vn n b r:? 61 szr e csenány ugr; e fe kee 8 ke dv en c buzgny endueevej es cz erd6be suh1 Es n fe:ee e h erhrd 6k v i d ám e r g d náss nézek u ánn ! r C_S01_OH<i_ ÁP}IL}3_ i-re NE Ünnepe ü cz önkény ápriis 4-én SZEHee H zánkbc nz ugynvez0 f e s z bduá s }nx1pi Hgy mi i mé6képpen vehssük ré szün 1: e nz ün nep ésre r:énys /brie nemzeünk iinn8pi hnngun s: áb6 1 en ge d e ssé: meg ne:emhgy min szmnue vérre é : z é s ünnpésér pu 8z01gá16 b{zös szennycngrb6egy-ó Hncd61esmény vágás nén:ü csérb s ze ekés c BC\ á s Levein kn :ereszü z n s zbnd nsznár_1 egyem Lássá:: meg c sz bcd viág nmz eeihgynn ünnepei n bz d b ön:!::ény -C de m ::rá c n 0 ny ásá j Cvni b 61 j e g yéb en- szer e e Hz á ru e rnb sá ne z i kifs zás á f e s zcb \ d i á s á nr éíb n 5szén söé fh5k bri A II viághábrú vóg f ó ák hnz ánj : n A megszáás dé :: ri közigcz[ásiközbiz nságibir 6sági és gyó bb hn6sági sz01veini: meg szün6 se uán drág n emze ünk védeenü e I:iszgáv n bcj e ffbb rej6z:öd13meghuz6d6 n :özün: özönö r sz er(5:nek VCndágrázd iseneeneknek m ngyrk csk Mn gynrrszágh CknnI: z u 6bb n: J<:E: knu301ák és nácsák z rszj:n c fszgnásbn és er6sz -: s ság Ci ::bnn Az á C k önkénysen hz ugyneveze ö énye :!cg 5mérde;: szenvdés zúdin: nemzünkre Sziné-jvá :edvie: szerin népié -e vcgy népbir6ságk iéeeive kiirá: Nngynyáin - k[1 édcscnyáin]w feeségin:eánysvérein:e és gy c rm : ei n : e véfbcn cmó szár pák férj k esvóre: uáni fájdmn!: :öz v e me- egbe cs e ne: rse n ug16 VCgy már :i hü r ::b á ffu!: emb: rü fegyvrekke rhcnnk vé d e e ne J: e nefjzej mé6s 89 ::szenségs n6i énj üj:e ós gybn z (fs mngynr büsz]:gssiü: e ; [ b c s ü e UJ: D besz61jene: [\ é n ye!! BJd c mber 010 J I)- eg r :r 1/ H[\jd úb ös zörményben nem0s é19 h : <;; i: : n nygyr á és : ársun]:nk fesége Or e hcd6 ese m s z re i :!::i dj viág m 1944 c E i és u m em i erün mignzgnási már nem rv eemei: v k 1 mc j ri r m es 1944 m védméér becs1eer meg éés e egyé}) óks ze r i erb á: npp:11 :: s6b b -?s z nb 6 J!: :m b s ár v d :párrkr9 2/ UgynbbCn!1mT:r [\ s z C\ d n p in érm s er [\:::r huny 8 10 :ZOmeC 6k szbájábn épk; móg ]::i 3 / hü - 0 eme z gy : db

7 86ö 831=0=0= 0=0=0=H1 b=bg60= 0=0=0=0=0=0=g2 ö66= és 81 éves fe esé gé Ei hndi16 fé r j e szemé fg :J e n fé rje hná- s gy8 1_ 4 r s z ::n? nn mcgbecse? ni e A á pénz é 1:s z0 re): 01r nb es h br Q Pnc e ben Q födr nryud e 31 Az mi0 vársb61 -num s}:!n u 6bb - Ö egyik f 6 örm BG J ;: rsunkn }:ás r61 hurc 2J: s nmi1::i: nnp: muv ös s;evern meg:nz d v ssznó r eg 8Ó Ó 6s :é<:j éves ki s fi ú mggyicv n ve rb fc[;yv n n s n2 ás Jesn :i fszák I Ugy Cncs C: HCjdúbös zoreó nyben Ki ss Gy R6zsi:n rvsnnhn g?-?? bb r sz k[ nn ;1g) c s eni J:i [zán e áv zásu: u n njec1 6v[\1 megb mgá 51 Srkerszur Lw ci :özs6gbn nvemb r vó -:ón egy 2 g yü rne: : csc - :\:yvn e r6s z2:os:d 2 rs z!:nn z dvrr6 n 70 )fib9 epb fe rj éüv:: nz : O:;f c 0GYP : O!08Z k n feeségón S SZ bn v z r z :Gyn e J: r [\ m s : rsz mne!:ü J E1snp [Z rs zk z egesz cs é m 01 fg } ; z ns-s z uy -csd ngji 6s szüi szemeá árn ke z i C s áb Ci szófszive- egy SZ[\:>;Q SZ rz kn n ( embe r) megbec s e eni e e Ezuán [Z e r Bsz s:: dás 61 vé r; z B [9 s z ny ó s f6 rje f ejé p s :nuss ::;zó ve r é kgir n megról1ü 3 es 4 vs ny-gyerr:e!:e : fu sné: ered ek njci:e geppisz yj:!:c rs6vá H5ek 61 Az e (5bb emí e i Bbe r; gy!: bih S 1 egyei 1;=özsógben - egy re i pnp feesege -4 gyerm: es fü TJe Jeenebn!:J:é :Z 010- sz: :8nyszriee nrr[hgy nó ; zók vé gi g [Z édsnnyju2::n ieve feség:>e örén 11js cse::edee- becseenie meg rsz : n: Az ns gnszej: vie}: véghe z n fszcdi 6: Hzán::: ejs fog s z -11és n áp r 4 u án is de feseges nzmcl: v1)bi r6 sz10- ezóse eegnd6k fs r &:!: n fesznbdi ás biz nyi ás ár c Eöz L esz endeje h gy bcsihe e á j8 vh á Nyugi1 vé demében is drágc nemzcjwnk s )::i1p ére junmu T ri nnn Yó vnnmin eze:!:n ke re szü áprl \is 4-éemb ri mé 6ságá 61 és becseób VE16 mgfsz ásánn: emékére Ünnepó sr ):ényszerii nz Isi)n g c\d 6 önkény h5si n mzeünj: h &y ve ed is hiesbe ij2gn né pd misz cri n 0 nem ze psványb[\ süyszésó fesznbcdiásn:: r jn N hiddh0y é ekben is ünnepenek dchnznhisz már n ró gebbi mubnn dg u jár:: ::i;öb Gr ó bn megmu n nemzünkhgy nem ü:r;i c gynázn és fe ;:e hn mnjd >:; 11 s :inyujj:}!:z ó [\ sznbdságé r : -Tyug 1 nó p! Áj mejón! He n:ud zz [Z isen e en::::e hnm cs::(: dj mé g mc mr hnp már kú s6 he! fbgyc:r Csnd 6r ö:! D j órs::-im! D b? n jr; össz z ivl 1:: f r r; jn ös sz :ii nr z egyedüi mcgcs z s có e rd : b n : drgn HCzn1s: es Nmzn ün;: fszcbcdi ásárn! A szenvedé sek und rá 61 fárcd nn ehmy szemé i: d s nyád NyugnnJ: f rd uvn nyi jc fe és :ó r (fen ej:in Hád; n gczo: 61!: vé gze e npd sir::r sz je mggynáz?! h v dgjrme:eid esve rid GS egy ege sz szenvedb Nem z9 rebg ]j ed: J OJ Jeek és sznrjgdi $C O:: meg bennünke c gns z 61! J Gyere: ós ököbeszri Jeze:J: ki ásuk n espg6 megn: :uvás rn örkvb sz[bd viág füébe: Csee:djenk mer ene :u srsu: hnsgm16 sz Nemzeün:: srsáhz! Bujds 6

8 1H4=64=4=86 86= 0=0 =0 =0 =0MMB 0S1 6=0 =0=0=0= 0=0=0=0 g; 81b4= ny -i 1 h e s é güc me r C h b?ú? s ri;bn e nge d é k c g Qz ság r n é -= pu 0 11;1Un?: zm us me y :: vq n :-u 1 :: rgy ::: ú s k s r án vé 6 - j gávc nin q d n ynn r ekve s me g CkCd:: y z DC y 1 v i g vn1 6di béké s nyucn m e e dmu n ye z e v n::: : f j e e e -i i vi ágp i i ::::Ü z ü r z vnr i s :: :mmu n m s ál m{5ve Me gfé em (j e s z : z :- :u n n1p r 6 1 -n1p rn nz emb e r i s é : I 6 g n m D0m k s -nrd j n:é n nz c!-: öve :e z 6 vhágé gcí s Pdi g C ig h; s+ é f d ; y c;n e ;b e r nki c j e e n e gi vi ágp i i :ni hey z b 6 b e r::e s mcgrz!c d n s n Piii á me ne e rmó c z i g z s ág n :11 <1 u1 6 ó s nyugnm0 bi z s i 6 j öv 6b Nincs i g 2z s ág é s ni nc s bó :e! S ennek fe i sme ré s e 1yO1 - r fe e 1 6s á CI?fé rfi ::-é is :1 j 6 z Q1 meggy e z ffdé s ii: e-en s n r:c E z ú j ur:: mn nz n e n i nd i v ö r s -d n :: i m? ró n y e b 61 A IDCgyr f rr n dn m e J e n n e h r u n ::n ID g g nd \n s e m mer nrr n ; h gy e f rr dm snz s gnnk nn r e e kend 6 z e s e nngy s z ms zé d j s z i mp n i á J e r nceggyn e h e egy sn j 6 h n z á j n e n i ndi me ré ny ne: A I s en nm s i e d nem i s f0 10 j! Hng z i k n!: ö z mn dá s Mé g egé s z e n 30 e v s m :e e nhh z h gy Nehru e ff n mngy f r rndn m nz i Gz súg ukrc b e n r ngy g J n úgy nhgynn nz f s m e r nr nz e s ff p i n1n b nn c s n:nm [Z gé sz s z )d vi ág ó s L:i á nnnn): i g é\ z s á :1 me e G A mngynr f r r n d n j g s s á g á é s i g z s ág - f i sn r e D kmmuni s G b ;::: i s de nmi n cz r n b v árh n 6 ngn:d n z s n \ r m i rányi ás áv rncc i s us z i á s nc ] :: p r p 1G á Neh ru n 6n c j 6 s z rs z é di v i s z n y fgnn r hásáé r i gy :e z e c f rr d n m ignzság me é nyi z ni de z z e áp d nz e n i ndi p e king i rb 1 6 hqd j ár nqk A nyi n : z u án C su-en-li ; Le ni n GS S u i n u mu n á s áb 61 :i ]r s c d h gy nz nm : : mm uni s G ; ] : i [1 k mmuni z mu s egye i é r meg ngc j n :z i gc z s ág fó L Or1i;uni zmus ö Ni fé nz gyávn A gyá v fe e i urnh:dás pedi g e vi :hc n en j g n n :c r-muni s á: :n : A T i b e e ni rvgyi r:: s s ág i de j e C C nnu s i mng ur ú s úv: H eh r u mege r 5 s i e h e ye s krmnuni s C Jöv :e z e é s s r re fe e[;y n1:: mns i i 2nD b nn G v ö r ö s -!::i n i nk m g : e d é k I ndi nss nni:gni fcmr c :: fe e 0 z s - s c Az é r e m í em f r r z s ás me r Hehru ie :ó ré s 6 r C s u En-jni Í1 n j nnd6nn:: mu k z i 1:: L vi á s h n á rügyek b é é s -Gnóc s z ás - u j án:i re nde z 6 s é r d P ki ng már e ff é p e 1 (5r é s c s n gye ép h e h6 r Q S wdve z 5 p i n b nn u j b 6 meg i s mé i z run;i g In di á b 6 1 egy L p C nyi i s mnrnd A :: mrun i s n b kk GZ G r röp:öd i y nngy e i:ffs z e r e e e b é kegnqmb j i h gy b é ké b en é p ge h s s e n e 6r D e hi b n i á j u:!: G z s z )1d v i ágb n n m hi s z i n-::üii: hn z á :m mngyqr knk Ne :iink 1Qgy nr ::n: -: s j g n s z i vün:: mi:r Lr n L u s z Gnmb d z s C V i n m T i b é s c ö b b i v ünk [1p r 6 n e mz e e k viv : nz e e hn-á h[h u:r::n - n k mmuni s ák:u s m mú g j bb n fáj nmikr Indi á á j uj: n s r n ne r nnn ;k s 7 i:b d s Ó9 - Cp s á : G ndhi á j ujc: e 12:i s z eme i n: e\ könnye zve s ve r 5 s z- vv Mi ki c Ke e 6 s NyuGn k z é ük s s ú z 6 : n n emz e i é eün:e s z 6Ínydv s z em10 1 J uk n J;:e u s v g ; e i?yk feié n c e gyi k mi 6 k vé r(1) 6 f? ö r ff b O s s z - n my CZ e ge s z _ e s z u s i8 : : f e n z? nz J 2_ re s e m s 0 v i áe; f e p T z s ó s e rc me me y nz ö s s z ehnrc s v 8Gy nv m0n! 1 s z :;e ne s z r e )e cs U e nem J s j m SO sm! Ugy e r z zuj -;- UJ1::n : _I b s :f e mi n h n mú r i s egy i d[;n g s en v ns z nn: ny I? ru e un; z J e H i áb ny n d s s n még s Z :b:d vi ág s :: eken 1 9 z s g nn b nem n:: r j ák f i s me r n i n végvs z ó y! P e di g : z i g z s g bnn?z [ Z 1 9:Z mg n i m : hc cs s ág h gy s enici kedvé é r ng 8 új n r é s Kri s z us v nki me g s z n b nnn)c hn rn B BES ZÁriJOLÓ A C S ENDÖJ1NAPRQL _ -ró s z e r Ez évben-i s ;Ú-ke zi;nk c mi n<punkr 61 f bruár kb i 01:: s J:bn VCgy e s z n)nd vi ágb mi De mi Eur}?áb nn ki s c s p r v m; s s 9-g r;0 i y n e (? é m e p z s gi ó r c ük z dé e gyenké n i n ems :e z e s _n?--: u í Inj árs nink á rende z e n;p váns B ny c ];- c e z > mc g n r sv TÜnk ve re s z ( u- b b b 0 r u 0 - c bb / :n nr u c s nj nnnrur hgy mngyr c se nd egyens ú?né 16 j 6 gyümu c s é meg s z e m S b z e n m unc J r e en mngynr 1 \066rn

9 XI I r r v LI sz v C 0 1 = =!:6 =6!: ö= = ö =8=ö =ö= =O=O== giij&b08öéb=o = O=0 =0=0 =O = 0=ó 8Hgk hor1 ncns ágbcm is Az eqéezá sk j6 sz fb r 13-án s 14-6 n 6ne zkn ffiege15z ö vcgy ; á I sn 3:n i s ró s zvünk k: : Az i11 b 1) i1kbnn c özjü: [ Z ddig ide b eúr:z besz{m16-13:sg Ó: 0:- n dé -nu rc\i ni I[ járs CJ:: H-en j ö;: össze AeQ j)en eg y bcj 8f S U} nb ;:m rfjegme ]zec n huzúju:ór éeuk d? z 6 hs csend &r-bn j rsckr61 és n mé g m is szenvd6kr6mnjd fev(m e ek n ú gye ávnbb {fn5 emú]wi s : emsen együ de un emekve vz ék -E Q0}JnI}b_gyH: Bnár! nk L:icás án v ünne pi ebéd nmey yen 3 2_ 1 (5 :e resz A me gny 6 Des ze d IL L ni cspvz bjárs n n mnjd R bj árk : HC;zám c ]:ményi: sznvci1n icnz i <-- e rz ss- s n z n egy mé1s : DQJ rs ngyh n nsu chj:beszéde mnd H szqbb d g mn rnd i1k együ n meg jenek emú}:ek idú zve n rúgi szep mú unjcb 61 ()n1bnn ugynncsnk diszebéd kereében nr &:: cs6 npnmyen 31 f) ve ré sz DB bnj ár s un ismere nnpun: jeen 5súGóumi u án n c s 6 fe esése]: á kú szie idee s ebé de fgynsz á1: s ignz bjársi h2n[sunbn z esi 6:ákig ebszég ee];: 1 rn! 6bnn 1) rmm cgyh úzkzség ké DC\é;y ermé ben nr áj: meg [ és 6:nö:p A szúpen f:d!:id e erme:e zsúf ásig mcg ööe c b4 f6nyi cö z öns é g A himnusz: eúnekósóve <:e zd6dö nz ünneps{gj\zuán <: c sp v z 6 m g szv1: :n üdvöz öe meg jeen e ke s }:ihngsuyz hgy úéy ez n ;wi smin minden L1<1S mqgynr ÖSs2íjve -i s ne mc s::ür sz6r::::z úsi n{1mhum bi zny s ág é is Bj znyságée n rr61 h gy bár 15 migrú i6s sznd6 szá fee ünk d mi v::i z nnu U1gmrf1dun mngyrnnk s U1ngy2rsó gly:c1 z jöv6bn is rngnszsdunk Az ün npi bs zéde fi snyi Ferenc c sp vez h y s nr rövidn megemé1e ze n cs{fs g fái 6sánnk sziikscgsségér51 kó viágh áb rú ni szerepésér6mnjd em16 ezee n gyns zs T rinn-i Mce :rözeed6 4évfrdu16járn Beszódé zzn n sziárd meggy6z dó sse zárhgy [Z is en eenség 6s nz erköcse en ség fe gy6zni fg Hi és Hgynr Sz0n -Krn szméye újrn n ré gi dics(5sógben f g rngygni A beszéd közben egy perces némn fe ááss emé1:e zek :< h (5si ús mnr ir há hn Bj órskr61 A müs r szór : z n 6 rszében Krdiny Ferenc mgynr n6n é ne:é s 0ve Mácsny Emmi pedig szép ó úrze sznvnn áv nrn nk n:<gy sle A kö zönség szereee 6s széss né ze vé gig z Arpd vezér cser:é sz csp ki sebb ánc-csp r-jánnk n ánchemun 6ji vógü pedig szivb 6 jövb hcngáss ju nmcz Finn Imre bjnrsun: humrs fevns ás á A ms r cs vez e 6 zár6szvniv ór v6 ge :i hs kös zün ó fe jeze ki [\ mgj n!mk nzé r :rgy iyen nem rol1ú ngy s z::ímb nn vee:c J;Ósz n m;;i iinn?p s g(m Brüünk gy minde évben öhq 6s öbb ; zkn; : szm n:jl ár;ruz 1}z r; r;gnmh61 s h:< zugságb 61 szs há16nmeye e ens6gen mr msf vh zedc fnnni:: csend6r nú v Iöré Az emi gráci6s ::össógeinj::e J::p cs[bn : f jec h gf G H c z:1 m s nm :ivánj ; 61íín1: ugyrm nzh?gy egy:r rre n 1:é z1)n sz gá jukde \z megj::iv6nj hgy meg41?rdjun: den s mgynrnnk s minden köve ssünkhgy nz emgrác 6bnn feserdu16 fjuságunj: is iyen mnrnd jn Ezu :\n fe s r[hgr pp en c H0ZC pnrnnssnr n Ge dmesedve z emu év fy:unén is mi yen mé rv-6 ám!?n shnn r()gzes eók úg} [Z európni m:y-;r i::öákn r;ü n E rn mgynr cs erkesz csp;: ):n jvnjd bn zede ::ve:ez 5:1: fe J z be Ne vegyé: :é rem dics:vó snek hgy mnde z e2:e emndn de min1: nz emuí éve: fy nmcí- n nnyi rág ó h O z ; r sz er nki : mé g mindig cé U: dnek vngy nem án nk szn s z; ksgo ; n: _c nr im bg;m ni nz n sz eerr meybén z n s::n 6csr I su e ngjri mü::ödnek h Ezuán meg);;ezdmö n ánc s n közönség cgj bi) ;:gubn szór<:ú z zár6ráig GCzdg büffe is á rend ::u zesre 1

10 686 ööö== ==é=g6= =====Ó ög6s16= h:ü n di CSG f <; SS 1:s z 0n ;i e i meg c csendéír s s z ny:n ci!::: n bufe gc zdgb <J ühz i-n s : mun 6s és iz es ümcsny: ndm6nyz8s ávn j áruq : h zzá r Ezz n ün p é g:-;? : 1 5 migrci 6s s6 ncpn is bizenyság?du :cznl cs sug:n: rrán vrc h{ísógnj-nk s é 03ff br á ; cr61-()vr nv!:::edéí szán11 pedig C z biznyi jchgy f vi ágsi6 un:n: nem v hiábv16 _ Q _ey_0!dbsm D Mr;G-JT 9 s0nd1 r: C S?i 4 ii? z ssú g e z cs _ rnyu -11 i B i;ngj ür s bér i r szveev mrcrus 5-en nr é sg c J1Ggymáys cse d6r-ncp c Tesüe c cp i ásánk 79 <J vfrdu1 6- J H:L Vüs! hrdgg é _ s v A fff uvn: krcsyp á;yákhz h :; snr cnk A ee J::-u c e2:bn D sz::1 nnu ngy h6 min nem he i? pkcsü: :? hsj cmr A m ghiv nr mé g s szé pen összgyü k Jesn neg e k é rme hgy é hngymny::n f e evenive áórezz!: n csend6r é?i zgá nehó zégei mey-e srbcm vcgy esffb nnyárr meegbne1 ejszkákn uz (5S1- mgyr fájd v z cs repein hívuás szetüen jsiek Az ó r:::ezff:::e Kávin- rem izése sen rie és szekfiikke di szie nszüd fgd ák A megj e enek brá : ÓS éj úrsnk u án :\ n Qk A áv é(1)bi vidó:1:r(51 Pisburghb 61 Chicegb61 és C e-ndú 61 ór}:ezek csnkhnmgr evegyük z CszL 1:öz ÓS é meghibrá i bszó gcés!cb J: súgárzi; köz í:;is srsbé ö i d 6k sze reeénk me ege A rendf:z::i :iönbsógd nz idmr fyási szin már ms és meg nü Q embe r z emb r Lr hi sz mindnyáj n j 6 m2gyn- };: C s nkhnlnr mg:zdéídö v::ozfs műs r A Hisz :egt enndós u án [ krnás 1ÖZ0p cimerre ÓS 11 chi cng i bj;rscj:!:nks s : ps fe sményé v diszie szinpndr61 Ny I K ö z ö Sóg új enö::e üdvzö mgjene : Icircjd dr B I mé meg ünnepi mpgeóg zó sé Szívhez sz616 beszóde ejesen e}:öö e n j e enóv(5- ke Az emígráci 6bé1 ff!:iv616 ir6 püry Lnjs s zg én :Z es f0hypn já zz n mgnsszárnyiású fevnsás ávi me ye z á sszeúi ásr ketü16 cs nd6r vn : zusu köny v ré szóre ír Sz enendry Hnn mngynr-ruhás rngyg6 ánc vcunin rjf6zsy I s ván zngrdm{fvó sz jáé: gy ny r:öd ék É je :óv(5ke mjd c Himnusz eén c; H s6v z ünnepéy ef S jz6dö A r;ús rsz ám:::i) rii GS P P bnjnrs}: fevvd!:nfer;lj:: nngy hzzere ssel A vnc s rá kedve s meg:rr 121yk ánák femeynej: zms Gs ::i d 6s fgás ni meeg sszny: zek kó szieé!it J br j ársunk feesógónek i r ányi ásáv A vendégsereg gy rjeeg bjársi s z e r0e 6 áh );:e emes se méké vie szé nngávn rhdn6 nme rh:eí écóbe hgy nóhn-nóh n murn emé:!:ezve fidézhess h::<z1ü jgrende és közbizns ág jen (5 ::k: sds csendrö:e Nw-Brunswi ckbnn nz ez úvi 79 csnd6rnnp 85 szem y JCenéwbn f[\r 2k--n)g Nw-Jrsey ámbm fa bjársi :z ös ebéd srán D TGsüe mcg::pi á8ruw: emó:z6re Zánny Jóns r beszéde Kús6bb Vsváry Zö in r<1rd és Kerc sz mzqnm nrnnki szervzeénk f{5i J:ár em:dc sz61ús rc E6C dcs C: b::<i epezeen drgyi gss<íggd váz D c b mc sz? c1::nrunun: runye i i!zne; mi nden een Cmi mcs}c\r us!; rsz ónyr Ez Jcöve 6en 1í:e res Jnns d n 016 csendihsegr szgá sjá s kieme :0 d5 usemó ny i cözve 10n és :e r s s en sz- vdrrn Ácins eszés é s :i cd6s ps unm<;zn e6ndsl Dé u ún 5 6rii g v c egy\i D Bnj rsn) kdve s h :mgu n;e n:m c sv ád Qgj [\ikn együ II öszne CI rend z 5!=nG]: H rv á h SDndr 88 Födes Dm):s bnjárs!nnk A szkpk; z HA ELS ZÓLJA 11AGÁT A_TTTES (fy n ris ) Br s P k--:in - ; á; ö:rü j é z6d J1 ::özbn z 6pk jenee mi h gyin ör ün h 61 u J [ {fz s1> s _b Csup s zn1:: rdé s s znjrs zerü feee 1 _

11 i:q;u?(g ö b1ö;;; h =0=0 =0= 05j 50S;;;8 1 =0=0=00= 000=0=6 6g6B=s= r ; A s z ncpk D Új é :: 0 z :;; i ás [1-:p j Ún 1i1eg á npi [\ h gy n n 0m z s s rn S Gin n m mi r:cd f0 1 c r n c s - nv m7jás vú nz 1) j ár : ffr D 0g? r 6 1é ;:s bbn á npi Q :C g mi nd ; ri A ú:z n ké mú n!özc en z ü e :e J! e z és ::i g y n kiu s (5 Gve/?(5vG é ri n e z e j 6 f rru d1 p Gr s e Len e 13-1 G Ce U 2Z e 9ü s ffz ndn e ffs G gi G c öké e G s e :p s z 8rnz p r e ve s z Supp f dü s z n: :r ur :dó r 6s s zú A S Z kpjl [ e é g e húz e ffz ó r n:[\r fe mnni n á - ény e se:n mg ki n eni E hh e z EÍ rárc e v nn sz ük s é g -A h áz b n vnn é n r ó n; eh e :fe me nni 2 6re -s z óú k z b e mü g rnndi g f C z 6 g zdn A ):nyhn nz Qs sz ny f6z ö Q j úrf:fr ff:fvé füs ö hús s z d y gu er ze ; -Ad j r s- Gn -;ijizw1? á z J:h < de1&y - N mi f 5 z s sz ny? -E&y!ci s }:J::b meg füs 6 hús - -;H z ngm ó gg : ; i -Ne m mer e i Bghyé : 6 1 h z nm -:: (6-e hái z ní rré 1)]) 1:á: r sn h6zá6 1 -n&: á ndó s z41 : r LUyp 6 1 J ÚJ s ve ) A ]<:ú mó ny ü z e \*> nie cv Ü ó Sb ú ó s n s e nán n s z rpjc né mi gyquus fii : f:fd ó s / e \(h c: )é Í r:3 mn? +S3á Q } ó {{z 1:i1166 i fé s z - u ]r V CI J:r s Gs Z GJnCr;uJ ;8;ci;: J: (> : n KJ 0i ci J ye r u 6 1 e i; ái5 zvp- D f1 gh yé b e : é s u\1? :!?1fu f hc- z:: rg 9 r f : O r öv i d sn iü 1Cpi i ü n ; h 8gy - C f\is öj hús n kix J n!j ) i s z - c é s más ;;:p r O é :: s b mi is Ni k ká17 s u ó: p ár n pp e?b5 : h8z z; ó j u k DDi?;yé f há <; J?p :J: v :ü v: cdw : kú é v::< ; v e Ze r n -6z e s e u I) I ; A Ji :é rde-zé s Ó S ny:g!1jiös ÚO S már E$yr s ümb ni:f J e A k-ér s;ü b 6 1 h 8m r snn- gdjr33: e ini u n bei 9me r e h gy n húz k g;i J?d s á kí s s6 &:{)-s- ő b J-í! - r 6 kémóny mg g A r:ó rd s e s h m 9GYr he e 1 e ()bb 1c;í ye z e hi z ns gb n 0 É s mj1i: r Cf?: )có rd e j ár f:fr!ü v q z1-!#ff;q;: O{)k7 A ig: : \ e e rá egysze ru é s 6s z i n é v : _ ;:-ÉO is p e 6s ház ij: J:nr iép nm v L } r A 9}; 0 S!- :S; :4f# X emg i\ f s 1 gy CJ -(f i s ud m m O r1i f:j 8Z b: mn:k fn I!\ ffiz e gé ny e1i16eyne zi91:j 8 J;(}bb h á ü e s z nz :: 81 cs ík g<; z d n$n bb D z z ág : H i s z c:r: n> m y % 0 ;J;011 köz -) p úzb Ji 6g;y \:: re jii- ówn )!?S Cjcgy s ee e \fg z- W11:; 111 :; ; en e s e i n -n pd ny9»ozá-s1r r::) m gg i ndu mé:g\ n :e öbb - I : ; e s e b Gn G r Gnny es en : ; gáq n)kui- : -cízes e :: n :i- -(Sr i; ::s z L ; <1 \ :c:r önös Gb éj E! k ö z ::;;ó gb en:1 7é g1e ge: 6 0 n JIG g sz üri e k ; < :J Si;:$k :}(Jjf-\J;Vón f; : _ ;& _ 4 -- L/I fy rnó z ásh :r Z:: * g::n O}E Óffi s z ci; uds n <:iv:u sz; n:ms e s(;gr () I é e s S ZLI s s züksú < e s nem 13 éi?6jvc\ ; ndgy e :)p z; G $ en s he ye s ;: ö; :e z é;re! <\i 1 ()gi::i:rfci:) cvez ngk ;r zbn fn O s nz i Q k h 1SY ki :;:é rd e z ó g n(p:: :p uh:? 1 6 :ú rdó s R: r:ni ;y;9 r; f?rrnábc:n Ei z ne k 1 feu 11gjT [[YC\ k6r de z nd ( h ö z i n &2e N ir)de z e1:h z n rá-e rmg I1 p G J J f en k r ú s e em4 n19s s ó g i s nv HiCi z h i -:i$ei:--:::(_ :: n- 8vábnn e sz 1- s Z J;eJ Q 9b 1Z ergr c 6q n Á p ri is J n egy zg r njcu T:::r: s <!bb?gybb c &CId6/J: c s p r!mq>:: v z e -eü s [U- ev n z ugy:n s e ö v e z e b MI:C SBK-be vni ó ö s s z e fgás C\ meg)ezc5é1: guszus h niábnn b f e j e zó s nye r egyre nngybb súy Az i d 6k fo:!y::mán [I v G z e é s s e j ár ó fárndmn k bnn n G r5 h gy DZ G - nehe z G dnéi: y 1 1 8imrC\ úgy h gy ngr u r zem mgn); n S J s me r e kbe n bbr v mnnk ó r Dgis f r mbn n n e hé z fe dn ni e fe meg ud j rik V G G G s? r em d[\n; G s n E zé r Jcé n y e e n VE\gyk n NICC SBK vábbi ngb r n e;k Jm ndn ;:ü: n uj:: s e d <;n :re v e ze ú s v i é z KIRAL GYULA e Z g;;; j1 =mggg=g==;;; g= E z u n Jc ös z ön e e nyug áz zuk nz Ön ==== :: = = = ::- :::::: ::: = = = = = ::: =:: = = === = = = = = ::: = = = = = = =C:;= == ===:: 1 =;;; ;= h z z ij ár;üás á DL-re k zp s e ge y1cp r = = == ;:-: :;: =:: ::: = = = = ::;= = = = =:=;= :::: = ;:: c: == = ::::=

12 1 - j i ö b = 0= 0= 0= 0 = 0 8 { 3 0 SB b =0 =0=0= 0 = 0= 0= 0 = 0 8 J! u n I GC S BK k ö z i gr z gn ás i v c zö 5i i s z s 6 ge immár 3 év C;z mc ge é g d6 s e vi s c s vn nmcmnyi JJ j ár Guu: z n nn b i z Dá J i r j n Ke r e : Ecnn c };:e mg ns s (5 mun]j áb nn y nn mc p- r ú s s e é s j 6]:urn D Qmi ye n s z e :; e ö z X!- 66gc é s ád z é\ :ú z s é gg e z! :: fe d -gg n nehe z e e E: ru16 )ye: m e e i s - E ö z ö s s ó G é rde ké - b e n v cc [1 J Nem b úc s u z m T fj e ek mr -min n fjiccsbr g jn - c r 6mh ö z 6 s he s 6 ge m h e z m6 r u vábrrn i s VG 1G ej:: G g dgz m T s ü nk j öv [5 j 6 ó r E z n ::n mmn ri MKC S BL nevéb e n m e - 1::ö!:qnCD eme fc j c zer ::i mindz :: & nk n B j árs nmnk nd e d d i g neh6 mú:námbn e ke s e n i ám gd ]c 1960 ár c i u s h n FÖÚ}SHÁU LMOS s :: Néme_::zj:62-_ j árs :i nj: figyb ni(h f6 1h1: ; j uk Eupdc s g e s e z b T e:\ I Nr 9 I nhn! ;F r e m dre n en und Aus in;j:srenen-neure g ungsgc s e z -rc! E z örvű ny meg V QU m i nde n i ó)ié-!? F6mG h n 6 s ágná r h z be e dnh 6 V n k z h L cs enq 6i;j )ir:g> ::\ $ :;i;k 19 3 s z ep -ón é ny e g e s s z gé e j é s i e e k vc;g;t Í!JD:s ):öz s I) gá bnn á p nj: 6 s z i ye nk ö3ve gy i r e i s A j g s u ó rvó i}y si sé c i örvóny!:ü b i z si i gó nyükel _ I - p b gy ö!n?_ej: h zu ) ny i v E2Sis á r h? gy A::p<á v Kö rme ndy b j árs m : fi D Qr v6j e r CcrJ ::\:in v \ n:0ndy ge b rn e Gu - e husvj r r J e me r s z ágb cn fi nden j 6 :ivánun: [ z új P? rndk ú 9yen b d g s ógu:c r 6 s s h ng ás s n: s zü!: s ó ge é j cn e: eyc b n é s mcg e ó gedé sb n Az r ön s z Ü éí! :e is s z re e e Fdv özö jcj: 1 nr?:ái p ré c r 6 s 1e é A z I ; en :: er:3s_ Jiz r;_ 0_ó :Y_ <i s z r ü z e s müvc s z i f y 611d J nur J bn ié:i Gd 1 s zm- Iyi -ir i{:-:mi b 61 E IJ v e ÜJ: H m i n A T i nni gps z é v iqice) q n? e ü feb ruá! H -ó n c 11 1(1 b c 3!r é-d 2s D( :ÖSZ Ö1c :ózr; zv:() I zen j s z ámunj::bcm -he y hi ányn mü\ - nnn 1: f n s bb r s z e i e h zn i nem ud u: d öv :e z6 B L -bún n y i ván s s ágr d i u:: z!:é c 0-r11n-figz ü v i s é r J 6 husvé i ünnepeke kiván:: D j ár I s e n b ís6 g e s ád ós : s i n! :n: Ó S O v s 6 i n:nk Az Ur e r ff s i s e m g e : i1d S 11z n re mé g mi i s vi s s z ó rünk He z nkb! gy h sijnke :d m6ny - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = === ==0 =0 =0 = 0=0 =0 =0 = H A N D S C 11 R I F T - É Z I H f T ADRESS -C m : B IJ S ze rce s z ffs é ge UfRECHT!IT(Usen Qén 2 9 Nede r nnd-e ur p e = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = 0 = 0= 0=0 = 0=0=0= Her Mr Hs r Dr Bé R e k JI e rrn US A r

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

ÉSREMEK L. csak1 NYERŐÁR

ÉSREMEK L. csak1 NYERŐÁR ó n g 0 5 ób g mgm p n GO MGYRORZ L R M GZ ÉRM L O JL h h d nn űu g ú d n m 3 3 hn óg m ó ó g m n g ő p g b 5 5 0 5 85 h n ú pő n m bő pő m u m ó pdó n m pp 3 0 ÉDLM ZÉLÉ LL ROZDO» «h d M n h h d nn űu

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

* 3 db bármilyen különálló Firefly, Etirel, vagy Magic M. márkájú bikinirész vásárlása esetén a legkedvezőbb árút ajándékba adjuk!

* 3 db bármilyen különálló Firefly, Etirel, vagy Magic M. márkájú bikinirész vásárlása esetén a legkedvezőbb árút ajándékba adjuk! A vn únu 8 V v dv n mőn üön bn* * 3 db bmn üön F E v M M mú bn v n dvőbb ú ndb du 3 P B üdőuő 538 BCun vő b nn ő B 53 3 BCu vő b nböő üdőuő BC 53 5 n üdőu 533 5 5 BCu üdőu 5333 n üdőu 53 3 m m An bn Pdd

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

ó ő ő ő ő ü ő ő ö ó ü ź ű ĘĘ ü É É É Ü Ü É É É É É Ĺ É Ü É É Ö É É É Ł É ü ő ź É Ü ö ź ź ő ő ő ä ű ö ő ö ő ő ö ó ź ö ö ö ę ő ö ó ó ö ú ő ü ź ő ő ő ő ö ó ő ę ő ó ö ő ü ű ü ö ü ő ő ő ő ö ö ő ő ő ö ő ó ö

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. január 18-án megtartott üléséről 1/ 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) 6/ 007 (01 18 ) 7/ 007 (01 18

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012.

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. ..BF.. 1. AZ CP OJ VZ 2. DT ID WR ZX 3. AT ER NX RD 4. KF NF TF XJ 5. CV HF LD TL 6. MB SZ XD ZF 7. GB JH NL SB 8. FJ OD OP XP 9. FP PB RP WL 10. IP MH TX WX 11. BX JZ QL YB 12. HX KL MZ ST 13. FV JT VN

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2006. december 7-én megtartott üléséről 9 / 006 (1 07 ) 8/ 006 (1 07 ) 96/ 006 (1 07 ) 9/ 006 (1 07 ) 97/ 006 (1 07 ) 10/ 006 (1 07 ) 98/ 006 (1

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás: Javasolt cselekvés

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás:  Javasolt cselekvés E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t S z e m l é l e t f o r m á l á s i p r o g r a m o k K E H O P - 5. 4. 1 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a t 3. 1 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t.

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 5. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 5. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 5. osztály 2012. november 12. Feladatok: IZSÁK DÁVID, általános iskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: BALOG MARIANNA, általános iskolai tanár SZITTYAI

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

Az utópiacok versenyjogi megítélésének kérdései 2012. április

Az utópiacok versenyjogi megítélésének kérdései 2012. április A z u t ó p i a c o k v e r s e n y j o g i m e g í t é lé ns e k k é r d é s e i K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y k u l t ú r a K ö z p o n t j á n a k t á m

Részletesebben

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész)

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész) Dvihik - Kúri: issségn árfymrés, sigrú fékh köö gydú srődésmódsíás (1. rés) Budps, 2014. június 16., héfő (MTI) - A dvihikné km árfymrés issségn, árfymkcká issségsség nbn csk kkr visgáhó, h péniné nm mgfő

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály 2014. november 27. A feladatsort készítette: KÓSA TAMÁS, középiskolai tanár PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár Lektorálta: SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár

Részletesebben

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 12. 06-12. 31. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 12. 06-12. 31. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826 Vdgó, Kdõ 2014. 12. 06-12. 31. Igyd bpma3_lyu 1 9/8/14 9:29 AM Pg 1 bpma3_lyu 1 9/8/14 9:29 AM Pg 1 Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 84/314-902 30/478-6826 Kpv, R u. 2. T.: 30/405-6982 Kpv, Gub S. u. 51/. T.:

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Tárgy: 5 lakásos lakóépület PRIZMAHÁZ Engedélyezési terv Helyszín: 1021 Budapest, Budenz út 12/b, HRSZ.: 10988/4 Tervező: Csongrádi János okleveles építészmérnök É-1 01-0795 1038

Részletesebben

2004-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi

2004-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi S y Ju É Eu ó U ób É u ó v bb j bb j u mu. V ó v 1990- v j m - u ó jóv y bb, y óv m b -, v ü u ü ó, y y v bb ó y v v b. A m m j y b v vj - ó y m v, y v j j v u ób. A b u óbb v b u ó m v m b m mu ó bü.

Részletesebben

Tamaro GTX női/férfi túracipő Könnyű túra vagy kirándulócipő vízálló Gore Tex membránnal és strapabíró, jól tapadó talppal. [3410531, 3420737]

Tamaro GTX női/férfi túracipő Könnyű túra vagy kirándulócipő vízálló Gore Tex membránnal és strapabíró, jól tapadó talppal. [3410531, 3420737] ó v m u V ZV N Y Ö N Y Ö R Ű! ú pő K m bő pő m u v m ó pdó pp 3 D D ő ú pő V óú pő p pp pb óű ő m 3 55 pő pő ő vc ő d 5 óv m x ó ő m m ddő ü m m u ó ó pu m v ő 5 853 5 58 5 m M m d L ő ó ó v p ő d pup

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

/012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2""!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5!)*$8$*

/012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%'4#*5!)*$8$* !"#$%&'(%)&%!%!"#$""% &*%%$+$#&,%!-%&'()"%*"%"+,-.%''" /012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2""!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5!)*$8$* "678)9!5 9/ 8%-$*2%&%!'&54-$*!%!-%%

Részletesebben

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR mn W FM K F v n d m n d K v d 3 p d 3p 0 d 0 0 0 ó vn g 0 p mb B x M hnő po pő 3 0 3 30 CLgnd 0 Mpo á E gán po á v p g őn gbó M 8 m 08 Nop nú ó K ú ó ú á mn nop n m o C pá bnph ó ü önbö ő m bn 8 0 P dá

Részletesebben

IMÁDOK AZÖNINTERSPORT NYERŐÁR

IMÁDOK AZÖNINTERSPORT NYERŐÁR ó n p mb 8 IMÁDOK K IRÁNDU LN I M INE GR IB INK ZÖNINERPOR CP ÁBÓL JÁNL OM : L bd dő pő Kn m p pő pb ó ő Könn ű p nd [ 0 h L nö ón h n m ndn őn NwNPC B p m ó Kö p n ő n ó mp ó p m ó D F hn ó m d n n [0

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály 2012. november 12. Feladatok: BALOG MARIANNA, általános iskolai tanár IZSÁK DÁVID, általános iskolai tanár Lektorok: GERŐ MÁRIA, általános iskolai tanár

Részletesebben

AKCIÓS KATALÓGUS 2013 / 3

AKCIÓS KATALÓGUS 2013 / 3 Minden gépünkre 1+2 év kiterjesztett garanciát biztosítunk internetes regisztrálást követően. Az akció érvényes: 2013. szeptember 1-jétől visszavonásig, illetve a készlet erejéig. Az esetleges nyomdai

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

ę ź ü ľ ľ ľ ü ü ľ ö ź ź ź É Íľ É É Ü Ü Á É Í Á Á É É É Á ą Ĺ É Ü É ł Ł ľé Á ľ ü ľ ü ü ľ ľ ź Á ľ ľ ö ö ö ľ ö đ ľ ź Ĺ ú ü ü ö ź ź Ĺ ü Ü Á ś ö ö ľ ü ľ ö ü ö ö ö đ ö ź ö ö ö ö ö ľ ľ ö ü ü ź ý ö ľ Đ ź ź ľ ű

Részletesebben

8. osztály. 2013. november 18.

8. osztály. 2013. november 18. 8. osztály 2013. november 18. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI-SZITTYAI ANDREA, középiskolai tanár DANKOVICS ATTILA, ELTE-TTK matematikus hallgató,

Részletesebben

s az irodalom és művészet embereivel szorosabb érintkezésbe, részint mint Körnerrel barátságra keresményéből éldegélt.

s az irodalom és művészet embereivel szorosabb érintkezésbe, részint mint Körnerrel barátságra keresményéből éldegélt. Ú d í Qd Úd ü 4 ő Eő d ú dc, : 6 ó d- d Ú dő- - 4 ) dő FY ű d ő, ü ó, c ü ü N ü í ő ü,, d, Ö d, d ű ;, d c ő ú -, ü íó, d, d d íó c ú ó d, d, ü Gő,, 1 6- Gő d, d ód d, c ő, d, d, 15-19- d dő, ;, ő H ő

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A Z E G É S Z S É G T U D A T O S F O G Y A S Z T Ó V Á V Á L Á S H E L Y I S Z I N T r E L h S E G Í T É S E E F O P - 1. 8. 1 1-1 7 P á l y á z a t i t e r v

Részletesebben

www.nagyszeksosto.morahalom.hu www.erdeiiskola.morahalom.hu

www.nagyszeksosto.morahalom.hu www.erdeiiskola.morahalom.hu www.ny..u www.d..u y n y y í nf Kdv Vndn! A M-Tu Nnf Kf. 2015- vbn nny j bb, dv vj ő! Tn 2013-bn u, n fjbb jvd b K- Tjvd K vd ü v Ön, v nyjn. A v j fnnju! A d v n. 10 fő vv ndun. A jü ő bjn! A dődő vju!

Részletesebben

ź ü ľ ű ź ľ ü ü ü ę ź ľ ü ü ľ ú ę ź ľ ú ü ź ű ź ü ľ ű ü ű ű ű ű ű ź ú

ź ü ľ ű ź ľ ü ü ü ę ź ľ ü ü ľ ú ę ź ľ ú ü ź ű ź ü ľ ű ü ű ű ű ű ű ź ú ä ľ ľ ü ü ľ ľ ľ ľ ľ ľ ü ź ź ü Ü Ü Ü ľľ ľ ľ ľń ľ ü ľ ľ ź ź ľ ľ ź ź ź ľ ź ľ ľ ź ľ ź đ ź ę ź ľ źą ź ź ľ ü ä Ąąź đ ź ü ľ ű ź ľ ü ü ü ę ź ľ ü ü ľ ú ę ź ľ ú ü ź ű ź ü ľ ű ü ű ű ű ű ű ź ú ľ źú ű ű ú ę ź ű ü ľ

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ő ü ö ő ú Í Ó Ż ú ő ü ü ů ő í ů Í ú ő ö ó í ő ő í ú ű ő ö ö ő ź ő Ż ő ú ó í ő ő ő ő í Í ő í ő ú í ü ö ő ő ő ő ő ú ö ó ö ő ő ő ü ó ł ő ő í ő ő ő í ő ő í ő ő ő í ó ź ő ő ő ó í ó ź í ł ő ö ź ó ő í Ö É ł ůź

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t G y e r m e k v é d e l m i s z a k e l l á t á s b a n, j a v í t ó i n t é z e t e k b e n e l h e l y e z e t t e k ö n á l l ó é l e t k e z d é s i f e l

Részletesebben

Rö u ᔗ号 n 1997 M nö 1998 n y N (O n Kö ny In ) - u 2000 F O O I ö ny n c ( n n ) 2001 INT RN TION S F ᔗ号, nyúj, 2005 M y Sár B á - FEBE ECOLOGIC ᔗ北 rb n MI, 2009. d. 9. 2 T F nn h ó L f Cy A n D gn for

Részletesebben

XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 2014. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória

XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 2014. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória Tanuló neve és kategóriája Iskolája Osztálya XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 201. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória Munkaidő: 120 perc Összesen 100 pont A periódusos

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

ᔗ厗- ü, ö ó ó ó öbb ö ód í - 990 LX ö ( ) 8 ( ) b d, 6 ( ) b d b b í f d j g ö b j, í ö í ó d ᔗ厗 ó ó 997 LXX III Tö (É ) 6 ( ) b d b, (3) b d / j b, 7 (3) b d c ) j b 3 ( ) b d b b í f, bb B Üdü ᔗ厗 ö B

Részletesebben

ľ ö ľ ü ľ ľ ö í í ľ í ľ í ő Ĺ Ĺ ő ľ ő ľ ü ľ ť ľ ľ ľ ő ľ ľ í ľ ľ ľ ľ ľ í ľ ľ ő ő ľ ľ í ľ ľ Ĺ ő í ľ ľ ľ ľ ľ ľ í ő ľ ö ö ő ľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ü Ą ý ä

ľ ö ľ ü ľ ľ ö í í ľ í ľ í ő Ĺ Ĺ ő ľ ő ľ ü ľ ť ľ ľ ľ ő ľ ľ í ľ ľ ľ ľ ľ í ľ ľ ő ő ľ ľ í ľ ľ Ĺ ő í ľ ľ ľ ľ ľ ľ í ő ľ ö ö ő ľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ü Ą ý ä ú ľ ľ ü ő ť ľ Ö ľ ü ľ ö ľ ľ Ĺ ľ ľ í Í ö í ú ő Ĺ ľ ö ö ľ ü ľ ľ ľ ü ľ ő í ľ ľí í ľ ľ ľ ľ ľ ľ í ľ ľ ľ ő ő ő ő Ĺ ő ő ő ľ ő ľ ľ í ö ľ ő ľ ľ í ľ ö ľ ő ľ í ö ö ľ ľ ľ ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ő í ľ ő ľ í ľ ľ ľ ö ö ľ ľ ľ ő

Részletesebben

Háztartási termékek ártáblázat Megnevezés Nettó ár Bruttó ár Bellis Classic 200 254 Bellis Mini-Maxi 0 Bello Plusz 120 152 Mekkmester 1558 1979 Clean

Háztartási termékek ártáblázat Megnevezés Nettó ár Bruttó ár Bellis Classic 200 254 Bellis Mini-Maxi 0 Bello Plusz 120 152 Mekkmester 1558 1979 Clean ppí bndő B n K M M ndu A o G n h o db o h B n C h db o B n J n h db o V h db o B n n C R n h o db o n E o n h db o o K d h o db o B n n N u h n db o B n J oy h o db o B C h o AI RENDGYŐRK Gy ő ő őu +(

Részletesebben

Ö ť őł ó ó Í Í ö ő ü ő ü Í ő Ĺ ő ö ö ę ö Í ő ü ő ó ú ö ó ó ť ü ő ó ó ö Ĺ Ú ö ö ę ő Ĺ ł ü ő ę ę ő ę ü ö ę ö ő ę ü Ĺ ő ü ő ő ö ó ę ö Ĺ ö ó ö ź ü ü ü ó ó ó ó ü ę ü ő ő ü ü ö ó ó ó ó ő ö ó Á ö Á ť ł ő ü ü

Részletesebben

ú ú ą ę ę ő ú ő ü ü ú ć ú ć Đł ć ö Í ě Í őł Íü ú ú ö ő í ú í í Éł í ö í í ö ő ö ö í Ö ö ö ö ü í í ú í ö ü ń ő ő ő í í ő Í í ŕ ú ö ö í ü Ż í ő ł í Ż ö ő ü í ö ő ö ő ü Í ö í Ż ö ö ő ö Ż í ő í ö ú ä í ŕ ń

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

ő ő ő ć ő ź ő đ ő ő źú đ ľ ő ő ľ źú ű ź ę ő ľ ő ź ő ú ő ź ú ő ź ľ Ĺ ő ę ő ő ő ź ő ź ő ľ đ ź ź ő Ĺ ę ű ő ź ľ ź ź ľ ő ź ę ź ő ő ő

ő ő ő ć ő ź ő đ ő ő źú đ ľ ő ő ľ źú ű ź ę ő ľ ő ź ő ú ő ź ú ő ź ľ Ĺ ő ę ő ő ő ź ő ź ő ľ đ ź ź ő Ĺ ę ű ő ź ľ ź ź ľ ő ź ę ź ő ő ő ľ ő ů ľ ő ľ ľ ő ő ę ő ź ľ ź ő ľ ő ľ ľ ő ź ľ ź ľ ű ź ő ą ę ű ź Đ ű ű ť ę ę ő ő ő ć ő ź ő đ ő ő źú đ ľ ő ő ľ źú ű ź ę ő ľ ő ź ő ú ő ź ú ő ź ľ Ĺ ő ę ő ő ő ź ő ź ő ľ đ ź ź ő Ĺ ę ű ő ź ľ ź ź ľ ő ź ę ź ő ő ő

Részletesebben

GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1

GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 1!%!" #$!!"!!"#!"#!!$!" %&'()*' +,+-+).'/-0(+)-0 /-0 -&123&45)'*' 15+,+-+).' &'!( 67- ) *!+, ' 15!+'+,+-+).' 8.)3-/ 9 -&123&45)'*' 15+,+-+).' -., +, (/!% %&'()*' +,+-+).' 0!% : 71); 1

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

ᔇ剷KÖN V A HFTA LNÖKSÉ I ÜLÉSÉRᔇ剷L Ideje: Résztvevőᔇ剷: ᔗ北 L szló l ök v l mi F s Tó h Is v, Sch i ich Bél, Vicso k Gy l és Z m Józs f l ökségi gok és B li Zol cs k cskoz si ogg l ᔗ北 L szló m g yi z l ökségi

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

LÉGIFORGALMI CÉLÚ FREKVENCIAJEGYZÉK. 2013. április 5

LÉGIFORGALMI CÉLÚ FREKVENCIAJEGYZÉK. 2013. április 5 LÉGFORGALM CÉLÚ FREKVENCAJEGYZÉK 2013. április 5 1 A COM 2 R jegyzék frekvenciakijelölési jellemzői a 117,975 137 MHz sávú (R) légi mozgószolgálat AM(R)S jelű állomásai frekvenciaához 2 BUDAPEST/FERHEGY

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 11. 15-12. 06. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 11. 15-12. 06. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826 Vdgáó, Kdõ 2014.. 15-12. 06. Igyd Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 84/314-902 30/478-6826 Kp, Rá u. 2. T.: 30/405-6982 Kp, Gub S. u. 51/. T.: 82/510-323; 82/314-8 30/478-6954 P, Lgzzgyá u. 19. T.: 72/324-332 30/216-0723

Részletesebben

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta TÓTH PÉTER Karácsonyi kantáta gyermekkarra és zenekarra szövegét népi szövegek elhasználásával MECHLER ANNA írta ORCHESTRA 1 Flute 1 Oboe 1 Clarinet in Sib 1 Bassoon 1 Horn in F Percussions players (Snare

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2014. november 27. A feladatsort készítette: KÓSA TAMÁS, középiskolai tanár PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár Lektorálta: SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

ő Ĺ ő ę ź ő ü Í ź Ü Ą ü ż ů ö ő ű í ź ź ł ő ł ć í ő ő í ő Ĺ ö í ü ő ü ú ź đ ę ü ő ü ű đ ő ő ú í ő ü üö ő ü ź ź í ő đ ő ü ő í í ý í ő Ü ę ő í ü ü ő ö ü ö ő ź í ý ő ź í í ü ö ő ę ő ź ź í ő đ í ő ú ő źí ź

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 99 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 100 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Adásvételi szerződés Vevő: SPB Befektetési Részvénytársaság Adószám: Fiók:

Részletesebben

csak7 csak1 csak6 zabad tnő csak5 NYERŐÁR

csak7 csak1 csak6 zabad tnő csak5 NYERŐÁR 0 5 05 0 05 V á N h U ő p p UV 0+ mm p p ő 5 5 5 á up ü ü má u ú u www p hu á up p m VN ő C wn p 00%pmu p m á 5 0 5 U m ő ő p UV50+p mm H á h á pph h 5 5 U B J UV50+ mm p h á p ő 5 É m ő ő ú pő Km ú pő

Részletesebben

Zenei tábor Bózsva

Zenei tábor Bózsva Zenei tábor Bózsva 2015 Sopran Alt Tenor Bass Con moto q = 69 Wa Éb Wa Éb Wa Éb Wa Éb chet redj chet redj chet redj chet redj Paulus, N 15. Choral auf! em auf! em auf! em auf! em ruft ber, ruft ber, ruft

Részletesebben

Ec cc K M' Z K öő V S " GS _ Eöö L T p'ő ú KI í pf Iú' őf V ;í; ő ő öp-űp 9) ő ő I wő K öö Dő p ú? őű \9 K3( Fc p íőf pc' G SI ö*"-ő" ú ő pf Eő M T A í1 S I 'í í T p M Rő öíű Vfőő I ^'/ Köp-Ep K S öő S

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

Ü ę í í Í ý í ö ý í ö ü í í ö ę ź ó ü í í í í í ę í Ü ź í í ť í ę ó ó đ ú đ đ Ü í ź í ü í ü ú ú ó ö ü ó í í Ü í ú ó ú ö ü ź ú ó í ź Ü ü Ü đ í ü ó ü ú

Ü ę í í Í ý í ö ý í ö ü í í ö ę ź ó ü í í í í í ę í Ü ź í í ť í ę ó ó đ ú đ đ Ü í ź í ü í ü ú ú ó ö ü ó í í Ü í ú ó ú ö ü ź ú ó í ź Ü ü Ü đ í ü ó ü ú ü í ü ü Ü Ą ú ü ü í ń í ü ü ü ú ó ź ö ü ź ę ü Ü ö ü ź í ö ö ź Ĺ ü ö Ĺ ó ü ü í Á í Ĺ ą ü ó ö ü ó ü ü ö í ó ú ö ö đźů Ü Ĺ Ą ó í í ď đ ö ü ö í ó ó ó Ü ę í í Í ý í ö ý í ö ü í í ö ę ź ó ü í í í í í ę í Ü ź

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Minden gépünkre 1+2 év kiterjesztett garanciát biztosítunk, internetes regisztrálást követően. www.hitachi-powertools.hu

Minden gépünkre 1+2 év kiterjesztett garanciát biztosítunk, internetes regisztrálást követően. www.hitachi-powertools.hu Minden gépünkre 1+2 év kiterjesztett garanciát biztosítunk, internetes regisztrálást követően. www.hitachi-powertools.hu Az akció érvényes: 2010. június 1-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig.

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben