A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási ügyszak ÜGYELOSZTÁSI RENDJE évi február hó 3. napjától ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási ügyszak ÜGYELOSZTÁSI RENDJE évi február hó 3. napjától ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 FŐVÁROSI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG ELNÖKE 2014.El.III.A.1. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási ügyszak ÜGYELOSZTÁSI RENDJE évi február hó 3. napjától I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.Az ügyelosztási rend a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási ügyszak (továbbiakban: Közigazgatási ügyszak) bírái közötti - az ügyek tárgya szerinti - munkamegosztást tartalmazza az ítélkezés szakszerűsége és időszerűsége érdekében. Az ügyelosztási rend tartalmazza továbbá nemperes referáda szabályozását a titkárok között. Egy ügycsoportot az ügyérkezés mennyiségének figyelembevételével több bíró (de legalább 2 bíró) tárgyal, biztosítva ezzel az ügyek arányos, egyenletes intézését, valamint a bírák közötti szakmai konzultáció lehetőségét ill. szükség esetén egymás helyettesítését. 2.Bármely okból a munkából kiesett (eltávozott, nyugállományba vonult, tartósan beteg, szülési szabadságot igénybe vett, stb.) bíró - folyamatban maradt ügyei átosztása után még felmerülő - kurrenciáját elsősorban az azonos referádát tárgyaló bírók dolgozzák fel, az elnök egyedi intézkedése szerint.

2 2 A munkavégzésben rövidebb ideig akadályozott bíró helyettesítéséről, folyamatban lévő ügyei intézéséről vagy más feladatai ellátásáról szintén az elnök intézkedik esetenként. A többletfeladatot ellátó bírók arányos leterhelése érdekében mind a helyettesítéssel, mind a kurrenciális feladatok ellátásával más referádát tárgyaló bíró is megbízható. 3.Az ügyelosztási rend kialakítására a közigazgatási ügyszak bírói javaslatot tehetnek. A referádák összeállítása a közigazgatási ügyszak feladatorientáltságán túlmenően a bírák egyéni szakmai érdeklődésére tekintettel is történik. 4.Az ügyelosztási rend naprakészen tartása, a változó körülményekhez igazítása az elnök feladata, amit azonban a bírák is kezdeményezhetnek. 5.A bírák az elnök utasítására az ügyosztási rendben meghatározott ítélkező munkán túlmenően más feladatot is kötelesek ellátni (pld. szakmai elemzések, értékelések készítése, bírói vizsgálatban közreműködés, gyakornok, fogalmazó instruálása, oktatás stb.), ill. szükség esetén - az ítélkező munka keretében - a referádájába nem tartozó, más ügyben is kötelesek eljárni az ügyek szignálását végző vezető döntése alapján. 6.Az ügyek kiszignálását azok lajstromozását követően minden munkanapon kora reggeli órákban az elnök végzi. Akadályozása esetén a csoportvezető illetve a csoportvezetőhelyettes látja el. Az újonnan beérkezett és iratborítóba helyezett iratok kiszignálása a beérkezést követő munkanapon a kora reggeli órákban történik. Automatikus szignálás hiányában az ügyek kiosztása úgy történik, hogy biztosított legyen a mennyiségi és minőségi (nehézségi fok) egyenlő elosztás. A vezetőkre tárgyalási kötelezettségük figyelembevételével történik az ügyek kiosztása. II. A HÁROMTAGÚ TANÁCS ALAKÍTÁSÁNAK RENDJE A Pp (4) bekezdésében foglalt ún. "tanácsos eljárás" rendje - az alábbi: Amennyiben az ügy előadó bírája a keresetlevél áttanulmányozása után úgy ítéli meg, hogy a bíróság elé került jogkérdés különösen bonyolult, vagy egyéb nyomós okból az ügy háromtagú tanácsban tárgyalása szükséges ill. célszerű, végzéssel elrendeli a tanács

3 3 alakítását. A végzést meg kell indokolni, melynek eredeti példányát következő sorszám alatt az iratokhoz kell fűzni, és a számítógépen a bírói modulban is rögzíteni. A végzés egy példányát a tanács tagjaira tett javaslattal kiegészítve be kell mutatni jóváhagyásra az elnöknek. A javaslat megtétele előtt a leendő tanácstagokkal egyeztetni kell a munkarend összehangolása céljából. A tanács elnöke köteles az ügy jellege szerinti referádát tárgyaló bírák közül választani a tanácstagokat. Ettől eltérni csak az esetben lehet, ha nincs további két azonos referádát tárgyaló bíró, vagy ők objektív okból akadályoztatva vannak. Amennyiben az elnök a javaslattal egyetért, azt jóváhagyja, és az iratot haladéktalanul visszajuttatja az előadó bírónak, aki azt az eredeti végzéshez - alszámon - hozzácsatolja. Egyet nem értés esetén az elnök egyeztet az előadó bíróval, ill. szükség esetén kijelöli a tanács tagjait. A végzést a feleknek kézbesíteni nem kell, de a tanácsalakítás indokát az első tárgyaláson ismertetni szükséges. Amennyiben a bíró tanácsot alakított, az ügyet végig tanácsban kell tárgyalnia. A tanács tagjaiban az eljárás folyamata alatt beállt esetleges indokolt változásra az általános szabályok irányadók. III. A SORON KÍVÜLI ÜGYEK TÁRGYALÁSÁNAK RENDJE A közigazgatási ügyszak ügykörébe tartozó, törvényi kötelezettség szerint soron kívül tárgyalandó vagy intézendő legfontosabb ügycsoportok az alábbiak: (a felsorolás nem kimerítő) - hírközlés - közbeszerzés - menekültügy

4 4 - idegenrendészet, kiutasítás - kiskorúak ügyei (többségében gyámügyek) - gyorsforgalmi utak építésével kapcsolatos engedélyezési eljárások és az ehhez kapcsolódó kisajátítás - kiemelt nemzetgazdasági jelentőségű nagyberuházások engedélyezésével kapcsolatos eljárások - energia ügy - média hatósági határozat felülvizsgálata - minősített adat - közbeszerzés - oktatásügy - gyülekezés (nemperes) - határozathozatalra kötelezés (nemperes) - közigazgatási végzés felülvizsgálata (nemperes) stb. Azon cél érdekében, hogy a közigazgatási ügyszak a törvényi kívánalomnak megfeleljen és a törvény(ek) által előírt ügykategóriákban ténylegesen soron kívüli legyen az eljárás, az ezen ügyekkel érintett bírák kötelesek minden hónap utolsó tárgyalási napját tartalék tárgyalási napként fenntartani. Erre a napra két ügyet kell tűzni azzal, hogy erre a napra kell kitűzni a soron kívüli ügyek tárgyalását is. A soron kívüli eljárás rövidített eljárási határidőinek általános szabályait a Pp (3) - (5) bekezdései tartalmazzák (a kitűzés, döntés, írásba foglalás, kézbesítés 8 ill. 30 napon belül kell legyen). Erre kell felhasználni a tartalék tárgyalási napot. Amelyik hónapban erre nincs szükség, úgy e napot tárgyaláson kívüli ítéletek ill. végzések írásba foglalására is kell fordítani. Erről tárgyalási jegyzéket kell készíteni, és ezen az ügyek befejezését feltüntetni, a jegyzéket az irodának leadni. Azon ügyekben, ahol a határidő még ennél is rövidebb (gyülekezés 3 nap, idegenrendészet, kiutasítás, médiaügyekben hozott határozat stb.), az ügyet mindent megelőzve haladéktalanul intézni kell. Soron kívüli ügykategóriával érintett bírónak az minősül, aki referádájában 1 vagy több olyan tárgyú ügytípus van, mely a törvény értelmében soron kívül tárgyalandó.

5 5 IV. ÜGYELOSZTÁS A BÍRÓK KÖZÖTT A referáda kategóriák jelölése a) főreferáda (peres) b) alreferáda (szükség szerint) (peres) c) nemperes referáda * d) egyéb speciális feladat Megjegyzés: Az adott bíró neve alatti referáda csak a (külön nevesített) nemperes ügyet tartalmazza. A 7/7 és 7/10-es kód alatt rögzített közigazgatási végzések felülvizsgálata iránti (külön nem nevesített) nemperes ügyek szignálása, minden bíró szükség szerint intézi ezeket. A sehová be nem sorolható - e kód alatt rögzített - ügyeket intéző bírák külön kijelölésre kerültek októberétől önálló aláírási joggal a titkárok intézik a nemperes ügyeket az előzőekben ismertetett szignálással. ÜGYELOSZTÁS A TITKÁROK KÖZÖTT a) főreferáda (nemperes) Az ügyekben eljáró valamennyi titkár, szakosodás nélkül intézi a nemperes ügyeket, kivéve azokat, ahol maga a jogszabály írja elő a bíró kötelező eljárását a nemperes ügyben (gyülekezés, menekültügy). 1.K. TANÁCS:. bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), ÉPÍTÉSI ÜGYEK (6/6), GYÁM- ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK (6/11 ÉS 6/13), IDEGENRENDÉSZET (6/18), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19, 6/19/b), INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS (6/28), KÖRNYEZETVÉDELEM (6/36), MAGYAR NEMZETI BANK HATÁROZATAI (PSZÁF) (6/42/P), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/48), MENEKÜLTÜGY (6/51), AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/52),

6 IGAZSÁGÜGYI HIVATAL HATÁROZATAI (6/54), MVH HATÁROZATOK (6/57) 6 b) közterületi ügyek (6/8), kisajátítás, korlátozási kártalanítás, lejegyzés, szolgalom (6/22), bányászati igazgatás (6/23), fogyasztóvédelem (6/26), vízügyi igazgatás (6/27), erdő- és vadgazdálkodás (6/29), vagyonátadási ügyek (6/30), vagyoni kárpótlás (6/31), állattartás (6/35), kamarai ügyek (6/37), személyi kárpótlás (6/45), fellebbezhető és nem fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai (6/46) és 6/47) c) gyülekezés, tüntetés (7/4), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9) 2.K. TANÁCS: DR. HUBER GÁBOR bíró, csoportvezető-helyettes, évi 60 tárgyalási nappal a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓ (6/3), ILLETÉK ÜGYEK (6/5), IDEGENRENDÉSZET (6/18), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/34 ÉS 6/48), KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET (6/39), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), MAGYAR NEMZETI BANK HATÁROZATAI (PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HATÁROZATAI) (6/42/P), VERSENY ÜGYEK (6/43), MENEKÜLTÜGY (6/51), A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRŐL (6/55), ENERGIA ÜGYEK (6/56), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) közlekedési felügyelet határozatai (6/33), fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai (6/46), nem fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai (6/47) c) menekült ügy (7/1), verseny nemperes ügyek (7/3), verseny adatgyűjtés (7/3/A), gyülekezés, tüntetés (7/4), határozathozatalra kötelezés (7/5), általános meghatalmazás (7/6), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11) d) Csoportvezető-helyettesként elvégzi a közigazgatási ügyszak működésével kapcsolatos informatikai feladatokat (anonimizálás, honlap szerkesztés, elektronikus ügyintézés) és minden olyan tevékenységeket, amelyet az SZMSZ hozzá telepít.

7 7 3.K. TANÁCS: DR. MOHAY GYÖRGY bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/34) és (6/48), VERSENY ÜGYEK (6/43), FELLEBBEZHETŐ ÉS NEM FELLEBBEZHETŐ ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ SZERVEK HATÁROZATAI (6/46 és 6/47), MENEKÜLT ÜGY (6/51), ENERGIA ÜGYEK (6/56), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) adóügyek (6/2), idegenrendészet (6/18), fogyasztóvédelem (6/26), szerencsejáték felügyelet határozatai (6/42), Egyenlő Bánásmód Hatóság határozatai (6/52), kiemelt nemzetgazdasági fontosságú beruházások engedélyezése iránti határozatok (6/53) c) menekült ügy (7/1), verseny nemperes ügyek (7/3), gyülekezés, tüntetés (7/4), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7 és 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11) d) Európai jogi szaktanácsadó 4.K. TANÁCS: DR. RÁK-FEKETE EDINA bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓÜGYEK (6/3), VÁMÜGYEK (6/4), ILLETÉK ÜGYEK (6/5), IDEGENRENDÉSZET (6/18), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/34 és 6/48), KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET (6/39), KÖZBESZERZÉSI ÜGYEK (6/44), MENEKÜLT ÜGYEK (6/51), ENERIGA ÜGYEK (6/56), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) rendészeti igazgatás (6/19), fogyasztóvédelem (6/26), szerencsejáték felügyelet határozatai (6/42), Magyar Nemzeti Bank határozatai (PSZÁF ügyek) (6/42/P), személyi kárpótlás (6/45), Egyenlő Bánásmód Hatóság határozatai (6/52) c) menekült ügy (7/1), gyülekezés, tüntetés (7/4), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7 és 7/10), hatásköri összeütközés (7/9) 5.K. TANÁCS: DR. REMES GÁBOR bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓÜGYEK (6/3), VÁM- JÖVEDÉK ÜGYEK (6/4), ILLETÉK ÜGYEK (6/5), KERESKEDELMI IGAZGATÁS

8 8 (TELEPENGEDÉLY, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY) (6/7), ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK (6/14), NÉPESSÉG NYILVÁNTARTÁS, ANYAKÖNYV- ÉS LAKCÍM ÜGYEK (6/15), IDEGENRENDÉSZET (6/18), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), INGATLAN- NYILVÁNTARTÁS (6/28), VAGYONI KÁRPÓTLÁS (6/31), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/34 és 6/48), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), MAGYAR NEMZETI BANK HATÁROZATAI (PSZÁF ÜGYEK) (6/42/P), VERSENY ÜGYEK (6/43), VERSENYÜGYEK (6/43), SZEMÉLYI KÁRPÓTLÁS (6/45), MENEKÜLTÜGYEK (6/51), ENERGIA ÜGYEK (6/56), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) közterületi ügyek (6/8), hadigondozás (6/12), szociális ügyek (6/13), közlekedési felügyeleti ügyek (6/33), állattartási határozatok (6/35), fellebbezhető és nem fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai (6/46 és 6/47) c) menekült ügy (7/1), verseny nemperes ügyek (7/3), verseny adatgyűjtés (7/3/A), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7 és 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11) 6.K.TANÁCS: DR. NAGY ANITA bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), GYÁM- ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK (6/11 és 6/13), IDEGENRENDÉSZET (6/18), RENDÉSZETI IGAZGATÁS, LŐFEGYVER, GÉPJÁRMŰ VEZETŐI,-FORGALMI ENGEDÉLY STB. (6/19), OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS HATÁROZATOK (6/21), FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELET (6/26), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/34 és 6/48), FELLEBBEZHETŐ ÉS NEM FELLEBBEZHETŐ ORSZÁGOS SZERVEK HATÁROZATAI KÜLÖNÖSEN GYÓGYSZERTÁRI ÜGYEK (6/46 és 6/47), MENEKÜLT ÜGYEK (6/51), AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/52), ENERGIA ÜGYEK (6/56), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) adóügyek (6/2), anyakönyv-és lakcím ügyek (6/15), rendkívüli haláleset (6/20), kamarai ügyek (6/37) c) menekült ügy (7/1), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7 és 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11)

9 9 d) Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával és a Helsinki Bizottsággal kapcsolattartás 7.K.TANÁCS:... bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19 és 6/19/B), MAGYAR NEMZETI BANK HATÁROZATAI (PSZÁF HATÁROZATAI FELÜLVIZSGÁLATA) (6/42/P), VERSENY ÜGYEK (6/43), KÖZBESZERZÉSI ÜGYEK (6/44), FELLEBBEZHETŐ ÉS NEM FELLEBBEZHETŐ ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ SZERVEK HATÁROZATAI (6/46 és 6/47), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/48), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) adó ügyek (6/2), helyi adó ügyek (6/3), fogyasztóvédelem (6/26), menekültügy (6/51) c) menekült ügy (7/1), verseny nemperes ügyek (7/3), gyülekezés, tüntetés (7/4), egyéb közigazgatási nemperes ügyek, sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7 és 7/10), hatásköri összeütközés (7/9) 8.K. TANÁCS: bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓÜGYEK (6/3),VÁM- ÉS JÖVEDÉK ÜGYEK (6/4), ÉPÍTÉSI ÜGYEK (6/6), GYÁMÜGY (6/11), SZOCIÁLIS ÜGYEK (6/13), NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÁS, ANYAKÖNYV (6/15), IDEGENRENDÉSZET (6/18), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS HATÁROZATOK (6/21), INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS (6/28), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/34 és 6/48), KAMARAI ÜGYEK (6/37), FELLEBBEZHETŐ ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ SZERVEK HATÁROZATAI (6/46), NEM FELLEBBEZHETŐ ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ SZERVEK HATÁROZATAI (6/47), MENEKÜLT ÜGYEK (6/51), AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/52), ENERGIA ÜGYEK (6/56), MEZŐGAZDASÁGI ÜGYEK (KÜLÖNÖCSEN AZ ORSZÁGOS BORMINŐSÍTŐ INTÉZET HATÁROZATAI) (6/57) b) egyéb (munkaügyi, társadalombiztosítás stb.) ügyek (6/1., 6/24., 6/25), illeték ügyek (6/5), fogyasztóvédelmi felügyelet (6/26), közegészségügyi felügyelet (6/39), Magyar Nemzeti Bank határozatai (PSZÁF határozatok) (6/42/P), menekült ügyek (6/51)

10 10 c) menekült ügy (7/1), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9) 9.K. TANÁCS: DR. ANTAL REGINA bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓPEREK (6/2), HELYI ADÓ (6/3), ILLETÉK ÜGYEK (6/5), ÉPÍTÉSÜGYEK (6/6), KERESKEDELMI IGAZGATÁS (6/7), GYÁM- ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK (6/11 és 6/13), ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK (6/14), NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÁS, ANYAKÖNYV-ÉS LAKCÍMÜGYEK (6/15), ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETI HATÁROZATOK (ÖTV.99., 6/17), IDEGENRENDÉSZET (6/18), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), INGATLAN- NYILVÁNTARTÁS (6/28), KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELET (6/33), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/34 és 6/48), KAMARAI HATÁROZATOK (6/37), KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET (6/39), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), MAGYAR NEMZETI BANK HATÁROZATAI (PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HATÁROZATAI) (6/42/P), SZEMÉLYI KÁRPÓTLÁS (6/45), MENEKÜLTÜGY (6/51), IGAZSÁGÜGYI SZERVEK HATÁROZATAI (6/54), ENERGIA ÜGYEK (6/56), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) egyes fontos tisztséget betöltő személyeket ellenőrző bizottság határozatai (6/1), közműfejlesztés, víz- és csatorna ügyek (6/10), külföldiek tulajdonszerzése (6/41), fellebbezhető és nem fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai (6/46 és 6/47) c) menekült ügy (7/1), gyülekezés, tüntetés (7/4), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11) 10.K. TANÁCS: DR. DRÁVECZ MARGIT GYÖNGYVÉR bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), HELYI ADÓ (6/3), ÉPÍTÉSI ÜGYEK (6/6), KÖZTERÜLETI ÜGYEK (6/8), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), KISAJÁTÍTÁS, KORLÁTOZÁSI KÁRTALANÍTÁS, LEJEGYZÉS, SZOLGALOM (6/22), BÁNYÁSZATI IGAZGATÁS (6/23), FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELET (6/26), INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS (6/28), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/34 és 6/48), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), SZEMÉLYI KÁRPÓTLÁS (6/45), FELLEBBEZHETŐ ÉS NEM FELLEBBEZHETŐ ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ

11 11 SZERVEK HATÁROZATAI (6/46 ÉS 6/47), MENEKÜLTÜGY (6/51), KIEMELT NEMZETGAZDASÁGI FONTOSSÁGÚ BERUHÁZÁSOK ENGEDÉLYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS HATÁROZATOK FELÜLVIZSGÁLATA (6/53), IGAZSÁGÜGYI SZERVEK HATÁROZATAI, ÁLDOZATSEGÍTÉS (6/54), MEZŐGAZDASÁGI ÜGYEK (6/57) b) adóügyek (6/2), lakás- és helyiségügyek (6/9), közműfejlesztés, víz- és csatorna ügyek (6/10), Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság határozatai (6/48) c) menekült ügy (7/1), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9) 11.K. TANÁCS: DR. KOPINJA MÁRIA bíró, elnök (havi 2 tárgyalási nap) a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓÜGYEK (6/3), ILLETÉK ÜGYEK (6/5), IDEGENRENDÉSZET (6/18), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK (6/33), KÖRNYEZETVÉDELEM (6/36), SZERENCSEJÁTÉKFELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), MAGYAR NEMZETI BANK HATÁROZATAI (PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HATÁROZATAI) (6/42/P), VERSENY ÜGYEK (6/43), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/48), MENEKÜLT ÜGYEK (6/51), ESÉLYEGYENLŐSÉG (6/52), A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRŐL (6/55), MEZŐGAZDASÁGI ÜGYEK (6/57) b) vám-és jövedékügyek (6/4), ipari- és kereskedelmi igazgatás (6/7), fogyasztóvédelmi felügyelet (6/26), kamarai ügyek (6/37), fellebbezhető és nem fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai (6/46 és 6/47) c) menekült ügy (7/1), verseny nemperes ügyek (7/3), verseny adatgyűjtés (7/3/A), gyülekezés, tüntetés (7/4), általános meghatalmazás (7/6), sehová nem sorolható közigazgatási végzések (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11) d) Elnökként ellátja az e körbe rá háruló feladatokat. 12.K.TANÁCS: SÁGINÉ DR. MÁRKUS ANETT bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓK (6/3), VÁM- ÉS JÖVEDÉK

12 12 ÜGYEK (6/4), ILLETÉK ÜGYEK (6/5), GYÁMÜGYEK (6/11), SZOCIÁLIS ÜGYEK (6/13), NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÁS, ANYAKÖNYV-ÉS LAKCÍMÜGYEK (6/15), IDEGENRENDÉSZET (6/18), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS HATÁROZATOK (6/21), INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS (6/28), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/34 és 6/48), KAMARAI HATÁROZATOK (6/37), KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET (6/39), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), MAGYAR NEMZETI BANK HATÁROZATAI (PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HATÁROZATAI) (6/42/P), VERSENYÜGYEK (6/43), KÖZBESZERZÉS (6/44), FELLEBBEZHETŐ ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ SZERVEK HATÁROZATAI (6/46), NEM FELLEBBEZHETŐ ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ SZERVEK HATÁROZATAI (6/47), MENEKÜLT ÜGYEK (6/51), MEZŐGAZDASÁGI ÜGYEK (KÜLÖNÖSEN AZ ORSZÁGOS BORMINŐSÍTŐ INTÉZET HATÁROZATAI) (6/57) b) egyéb (munkaügyi, társadalombiztosítás stb.) ügyek (6/1, 6/24 és 6/25), fogyasztóvédelmi felügyelet (6/26), közlekedési ügyek (6/33), környezetvédelem (6/36) c) menekült ügy (7/1), gyülekezés, tüntetés (7/4), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11) 13.K. TANÁCS: bíró a) b) c) 14.K. TANÁCS: DR. SZECSKÓ JÓZSEF bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓÜGYEK (6/3), ILLETÉK ÜGYEK (6/5), ÉPÍTÉSI ÜGYEK (6/6), KÖZTERÜLETI ÜGYEK (6/8), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), KISAJÁTÍTÁS, KORLÁTOZÁSI KÁRTALANÍTÁS, LEJEGYZÉS, SZOLGALOM (6/22), BÁNYÁSZATI IGAZGATÁS (6/23), KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELET (6/33), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), KÖZBESZERZÉSI ÜGYEK (6/44), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/48), A KIEMELT NEMZETGAZDASÁGI FONTOSSÁGÚ BERUHÁZÁSOK ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI HATÁROZATOK FELÜLVIZSGÁLATA (6/53), MVH HATÁROZATOK (6/57)

13 13 b) önkormányzati hatósági ügyek (6/14) és önkormányzati testületi határozatok felülvizsgálatával kapcsolatos ügyek (Ötv.99. ) (6/17), népesség-nyilvántartás, anyakönyv-és lakcím ügyek (6/15), rendkívüli haláleset (6/20), fellebbezhető és nem fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai (6/46 és 6/47) c) gyülekezés, tüntetés (7/4), közbeszerzési nemperes ügyek (7/8), hatásköri összeütközés sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9) 15.K. TANÁCS: DR. SURÁNYI JÓZSEF bíró a) ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓÜGYEK (6/3), ÉPÍTÉSI ÜGYEK (6/6), KÖZTERÜLETI ÜGYEK (6/8), IDEGENRENDÉSZET (6/18), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), KÖZIGAZGATÁSI BÍRSÁG (6/19/B), KISAJÁTÍTÁS, KORLÁTOZÁSI KÁRTALANÍTÁS, LEJEGYZÉS, SZOLGALOM (6/22), BÁNYÁSZATI IGAZGATÁS (6/23), KÖZLEKEDÉS FELÜGYELET (6/33), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/34), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), MAGYAR NEMZETI BANK HATÁROZATAI (PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HATÁROZATAI) (6/42/P), MENEKÜLT ÜGYEK (6/51), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) egyéb perek (6/1), népességnyilvántartás, anyakönyv és lakcím ügyek (6/15), rendkívüli haláleset (6/20), közegészségügyi felügyelet (6/39), fellebbezhető és nem fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai (6/46 és 6/47) c) menekült ügy (7/1), gyülekezés, tüntetés (7/4), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11) 16.K.TANÁCS: DR. KOVÁCS MÁRIA bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓÜGYEK (6/3), ILLETÉK ÜGYEK (6/5), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), FOGYASZTVÉDELMI FELÜGYELET (6/26), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/34 és 6/48), VERSENY ÜGYEK (6/43), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) vám- és jövedékügyek (6/4), ipari- és kereskedelmi igazgatás (6/7), közlekedési

14 14 felügyelet (6/33), kamarai ügyek (6/37), PSZÁF ügyek (6/42), fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai (6/46), nem fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai (6/47), menekültügyek (6/51) c) verseny nemperes ügyek (7/3), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9) 17.K. TANÁCS: DR. DUDÁS DÓRA VIRÁG bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), HELYI ADÓ (6/3), ILLETÉK ÜGYEK (6/5), ÉPÍTÉSÜGY (6/6), IPARI ÉS KERESKEDELMI IGAZGATÁS (6/7), SZOCIÁLIS ÜGYEK (6/13), IDEGENRENDÉSZETI ÜGYEK (6/18), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), KISAJÁTÍTÁS, LEJEGYZÉS, SZOLGALOM (6/22), FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/26), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/34 és 6/48), KÖRNYEZETVÉDELEM (6/36), KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET (6/39), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), FELLEBBEZHETŐ ÉS NEM FELLEBBEZHETŐ ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ SZERVEK HATÁROZATAI, KÜLÖNÖSEN AZ ORSZÁGOS BORMINŐSÍTŐ INTÉZET HATÁROZATAI, EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PEREK (6/46 és 6/47), MENEKÜLT ÜGYEK (6/51), ENERGIA ÜGYEK (6/56), MEZŐGAZDASÁGI ÜGYEK (6/57) b) egyéb határozatok felülvizsgálata (6/1), adóügyek (6/2), oktatással kapcsolatos határozatok (6/21) c) menekült ügy (7/1), gyülekezés, tüntetés (7/4), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7 és 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11) 18.K. TANÁCS: DR. RÉTHY EDIT csoportvezető bíró (heti 1 nap tárgyalási kötelezettséggel) a) EGYÉB HATÁROZATOK (6/1), HELYI ADÓ (6/3), VÁM- ÉS JÖVEDÉK ÜGYEK (6/4), ILLETÉK ÜGYEK (6/5), ÉPÍTÉSI ÜGYEK (6/6), KERESKEDELMI IGAZGATÁS, TELEPENGEDÉLY, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY (6/7), KÖZTERÜLETI ÜGYEK (6/8), ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK (6/14), ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETI HATÁROZATOK (ÖTV.99. ) (6/17), IDEGENRENDÉSZET (6/18), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), VAGYONÁTADÁS (6/30), KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET (6/39), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), VERSENY ÜGYEK

15 15 (6/43), FELLEBBEZHETŐ ÉS NEM FELLEBBEZHETŐ ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ SZERVEK HATÁROZATAI (6/46 és 6/47), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/48), MENEKÜLT ÜGYEK (6/51), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) adóügyek (6/2), lakás-és helyiségügyek (6/9), közműfejlesztés, víz-és csatorna ügyek (6/10), gyámügyek (6/11), hadigondozás (6/12), szociális ügyek (6/13), népességnyilvántartás, anyakönyv- és lakcímügyek (6/15), rendkívüli haláleset (6/20), vízügyi igazgatás (6/27), külföldiek tulajdonszerzése (6/41), menekült ügyek (6/51) c) menekült ügy (7/1), gyülekezés, tüntetés (7/4), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11) d) Ellátja a Fővárosi Törvényszék SZMSZ-ében meghatározott feladatokat. 19.K. DR. NAGY SZABOLCS bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓÜGYEK (6/3), ILLETÉK ÜGYEK (6/5), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), MAGYAR NEMZETI BANK HATÁROZATAI (PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HATÁROZATAI) (6/42/P), KÖZBESZERZÉSI ÜGYEK (6/44), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/48), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) fogyasztóvédelem (6/26), verseny ügyek (6/43), fellebbezhető és nem fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai (6/46 és 6/47), menekült ügyek (6/51) c) menekült ügy (7/1), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7 és 7/10), hatásköri összeütközés (7/9) 20.K.TANÁCS: DR. FÁBIÁN JUDIT bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), HELYI ADÓ (6/3), ÉPÍTÉSÜGYEK (6/6), IDEGENRENDÉSZET (6/18), RENDÉSZETI IGAZGATÁS, LŐFEGYVER, GÉPJÁRMŰ VEZETŐI-FORGALMI ENGEDÉLY stb. (6/19), RENDKÍVÜLI HALÁLESET (6/20), OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS HATÁROZATOK (6/21), KISAJÁTÍTÁS, KORLÁTOZÁSI KÁRTALANÍTÁS, SZOLGALOM (6/22), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG

16 16 HATÁROZATAI (6/34 ÉS 6/48), KAMARAI ÜGYEK (6/37), KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET (6/39), KÜLFÖLDI TULAJDONSZERZÉS (6/41), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), KÖZBESZERZÉSI ÜGYEK (6/44), MENEKÜLT ÜGYEK (6/51), EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/52), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) egyéb (munkaügyi, társadalombiztosítási) ügyek (6/1., 6/24 és 6/25), adóügyek (6/2), fellebbezhető és nem fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai (6/46 és 6/47) c) menekült ügy (7/1), gyülekezés, tüntetés (7/4), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11) 21.K. TANÁCS: DR. GYEKICZKY TAMÁS bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓ ÜGYEK (6/3), VÁM- ÉS JÖVEDÉK ÜGYEK (6/4), ILLETÉK ÜGYEK (6/5), ÉPÍTÉSI ÜGYEK (6/6), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS HATÁROZATOK (6/21), KISAJÁTÍTÁS, KORLÁTOZÁSI KÁRTALANÍTÁS, LEJEGYZÉS, SZOLGALOM (6/22), FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/26), INGATLAN- NYILVÁNTARTÁS (6/28), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉS HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/34 és 6/48), KÖRNYEZETVÉDELEM (6/36), VERSENY ÜGYEK (6/43), AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/52), ENERGIA ÜGYEK (6/56), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) önkormányzati hatósági ügyek (6/5), gyámügyek (6/11), szociális ügyek (6/13), önkormányzati testületi határozatok (Ötv. 99. ) (6/17), idegenrendészet (6/18), fellebbezhető és nem fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai (6/46, 6/47), menekült ügyek (6/51) c) menekült ügy (7/1), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9) 22.K. TANÁCS: RÁSÓNÉ DR. SÁNDOR JÚLIA tanácselnök, bíró a) KÜLÖNÖSEN A MEZŐGAZDASÁGI TÁMOGATÁSOK, EGYÉB - KÜLÖNÖSEN A

17 17 HATÓSÁGI SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOS - PEREK (6/1), GYÁMÜGYEK (6/11), HADIGONDOZÁS (6/12), SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÜGYEK (6/13), ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK (6/14), NÉPESSÉG-NYILVÁNTARTÁS, ANYAKÖNYV ÉS LAKCÍM ÜGYEK (6/15), ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET HATÁROZATAI (6/17), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), KÖZIGAZGATÁSI BÍRSÁG (6/19/b), OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS HATÁROZATOK (6/21), FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELET (6/26), KAMARAI ÜGYEK (6/37), KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET (6/39), SZEMÉLYI KÁRPÓTLÁS (6/45), FELLEBBEZHETŐ ÉS NEM FELLEBBEZHETŐ ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ SZERVEK HATÁROZATAI (6/46, 6/47), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/48), EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/52), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) közterületi ügyek (6/8), közműfejlesztés, víz-és csatorna ügyek (6/10), vagyoni kárpótlás ügyek (6/31), állattartási határozatok (6/35) c) határozathozatalra kötelezés (7/5), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9) 23.K. TANÁCS: DR. SINKA ILDIKÓ bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ÉPÍTÉSÜGY (6/6), KÖZTERÜLETI ÜGYEK, NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÁS, ANYAKÖNYV-ÉS LAKCÍMÜGYEK (6/15), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), KISAJÁTÍTÁS, KORLÁTOZÁSI KÁRTALANÍTÁS, LEJEGYZÉS, SZOLGALOM (6/22), FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELET (6/26), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/34 és 6/48), KÖRNYEZETVÉDELEM (6/36), FELLEBBEZHETŐ ÉS NEM FELLEBBEZHETŐ ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ SZERVEK HATÁROZATAI (6/46 és 6/47), KIEMELT NEMZETGAZDASÁGI ÉPÍTÉSÜGYEK (6/53), ENERGIA ÜGYEK (6/56), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) adó ügyek (6/2), helyi adóügyek (6/3), vám- és jövedékügyek (6/4), illeték ügyek (6/5), önkormányzati hatósági ügyek (6/14), önkormányzati képviselő-testületi ügyek (6/17), bányászat (6/23), vízügyi igazgatás (6/27), erdő- és vadgazdálkodás (6/29), vagyonátadás (6/30)

18 18 c) sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9) 24.K. TANÁCS: DR. HAJDÚ ÁGNES bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓÜGYEK (6/3), GYÁMÜGYEK (6/11), IDEGENRENDÉSZET (6/18), FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELET (6/26), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/34 és 6/48), FELLEBBEZHETŐ ÉS NEM FELLEBBEZHETŐ ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ SZERVEK HATÁROZATAI (6/46, 6/47), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) szociális és egészségügyi ügyek (6/13), önkormányzati hatósági ügyek (6/14), rendészeti igazgatás (6/19), oktatással kapcsolatos ügyek (6/21), vagyoni kárpótlás (6/31), személyi kárpótlás (6/45), menekültügy (6/51), Egyenlő Bánásmód Hatóság határozatai (6/52), Igazságügyi Hivatal határozata (6/54) c) menekült ügy (7/1), gyülekezés, tüntetés (7/4), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11) 25.K. TANÁCS: DANCSNÉ DR. SIMON MÁRIA bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓ ÜGYEK (6/3), ILLETÉKÜGYEK (6/5), SZOCIÁLIS ÜGYEK (6/13), KÖZTERÜLETI ÜGYEK, NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÁS, ANYAKÖNYV- ÉS LAKCÍMÜGYEK (6/15), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), FELLEBBEZHETŐ ÉS NEM FELLEBBEZHETŐ ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ SZERVEK HATÁROZATAI (6/46, 6/47) - benne a MEZŐGAZDASÁGI TÁMOGATÁSOK -, IPAR ÉS KERESKEDELEM (6/7), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/48), ENERGIA ÜGYEK (6/56), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) önkormányzati hatósági ügy (6/14), népesség, anyakönyv stb. (6/15), képviselő-testületi határozat (6/17), rendészeti igazgatás (6/19) c) sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10, hatásköri összeütközés (7/9)

19 19 26.K. TANÁCS: DR. BANU ZSOLTNÉ DR. SZABÓ JUDIT bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓÜGYEK (6/3), VÁM, JÖVEDÉK ÜGYEK (6/4), ILLETÉK ÜGYEK (6/5), IDEGENRENDÉSZET (6/18), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), KISAJÁTÍTÁS (6/22), INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS (6/28), VAGYONI KÁRPÓTLÁS (6/31), KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELET (6/33), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/36 ÉS 6/48), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), MAGYAR NEMZETI BANK HATÁROZATAI (PSZÁF ÜGYEK) (6/42/P), VERSENY ÜGYEK (6/43), KÖZBESZERZÉSI ÜGYEK (6/44), SZEMÉLYI KÁRPÓTLÁS (6/45), IGAZGATÁSI SZERVEK HATÁROZATAI (6/54), ENERGIA ÜGYEK (6/56), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) fogyasztóvédelem (6/26), fellebbezhető és nem fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai (6/46, 6/47), menekültügyek (6/51) c) menekült ügy (7/1), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11) 27.K. DR. BÖGÖS FRUZSINA bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓÜGYEK (6/3), ILLETÉK ÜGYEK (6/5), ÉPÍTÉSÜGY (6/6), SZOCIÁLIS ÜGY (6/13), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), KISAJÁTÍTÁS (6/22), FOGYASZTÓVÉDELEM (6/26), VAGYONÁTADÁS (6/30), KÖRNYEZETVÉDELEM (6/36), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), KÖZBESZERZÉS (6/44), KÁRPÓTLÁS (6/45, 6/31), FELLEBBEZHETŐ ÉS NEM FELLEBBEZHETŐ ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ SZERVEK HATÁROZATAI (6/46 és 6/47), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/48), MENEKÜLT ÜGY (6/51), KIEMELT NEMZETGAZDASÁGI ÉPÍTÉSÜGYEK (6/53), ENERGIA ÜGYEK (6/56), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) idegenrendészet (6/18), ingatlan-nyilvántartás (6/28), kamarai ügyek (6/37) c) gyülekezés, tüntetés (7/4), egyéb, máshová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10), önkormányzati végzések -hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11)

20 20 28.K. TANÁCS: DR. HANKÓ FERENC bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓ (6/3), VÁM, JÖVEDÉK ÜGY (6/4), ILLETÉKÜGY (6/5), ÉPÍTÉSÜGY (6/6), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), KISAJÁTÍTÁS (6/22), KÖRNYEZETVÉDELEM KÜLÖNÖSEN TERMÉSZETVÉDELEM ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS (6/36), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), MAGYAR NEMZETI BANK HATÁROZATAI (PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HATÁROZATAI) (6/42/P), KÖZBESZERZÉSI ÜGYEK (6/44), FELLEBBEZHETŐ ÉS NEM FELLEBBEZHETŐ ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ SZERVEK HATÁROZATAI (6/46 és 6/47), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/48), ENERGIA ÜGYEK (6/56), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) kereskedelmi igazgatás (6/7), közterületi ügyek (6/8), erdő- és vadgazdálkodás (6/29), állattartás (6/35) c) sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9) 29.K... bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓÜGYEK (6/3), ILLETÉK ÜGYEK (6/5), GYÁMÜGYEK (6/11), SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÜGYEK (6/13), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), KISAJÁTÍTÁS (6/22), FOGYASZTÓVÉDELEM (6/26), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), MAGYAR NEMZETI BANK HATÁROZATAI (PSZÁF HATÁROZATAI) (6/42/P), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/48), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) ingatlan-nyilvántartás (6/29), vagyoni kárpótlás (6/31), verseny ügyek (6/43), személyi kárpótlás (6/45) c) sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9) 33.Kpk. DR. BARABÁS GERGELY titkár a) Nemperes közigazgatási végzések felülvizsgálata a Knp. alapján, kivéve a jogszabály által kizárt ügyeket (gyülekezés stb.), továbbá határozathozatalra kötelezés (7/5),

21 21 végrehajtási ügyek 34.Kpk.DR. MAJTÉNYI BEA titkár a) Nemperes közigazgatási végzések felülvizsgálata a Knp. alapján, kivéve a jogszabály által kizárt ügyeket (gyülekezés stb.), továbbá határozathozatalra kötelezés (7/5), végrehajtási ügyek 35.Kpk. Dr. VARGA ESZTER titkár a) Nemperes közigazgatási végzések felülvizsgálata a Knp. alapján, kivéve a jogszabály által kizárt ügyeket (gyülekezés stb.), továbbá határozathozatalra kötelezés (7/5), végrehajtási ügyek 36.Kpk. DR. OLÁH ZSOLT titkár a) Nemperes közigazgatási végzések felülvizsgálata a Knp. alapján, kivéve a jogszabály által kizárt ügyeket (gyülekezés stb.), továbbá határozathozatalra kötelezés (7/5), végrehajtási ügyek 37.Kpk. DR. ÉRDINÉ DR. CSEKE MARIANN titkár a) Nemperes közigazgatási végzések felülvizsgálata a Knp. alapján, kivéve a jogszabály által kizárt ügyeket (gyülekezés stb.), továbbá határozathozatalra kötelezés (7/5), végrehajtási ügyek 38.Kpk.. titkár a) Nemperes közigazgatási végzések felülvizsgálata a Knp. alapján, kivéve a jogszabály által kizárt ügyeket (gyülekezés stb.), továbbá határozathozatalra kötelezés (7/5), végrehajtási ügyek 39.Kpk. GADANECZNÉ DR. HORVÁTH ESZTER titkár a) Nemperes közigazgatási végzések felülvizsgálata a Knp. alapján, kivéve a jogszabály által kizárt ügyeket (gyülekezés stb.), továbbá határozathozatalra kötelezés (7/5), végrehajtási ügyek

22 22 V. A KÖZIGAZGATÁSI ÜGYSZAK NEM BÍRÓ BEOSZTÁSÚ MUNKATÁRSAINAK ÜGYELOSZTÁSA Az elnök mellé beosztott tisztviselő: A vonatkozó jogszabályok és az elnök utasításainak megfelelően különösen a következő feladatokat látja el: a) Kezeli (átveszi, rendezi, továbbítja stb.) az elnök - bírósági igazgatási iratait, - peres és nem peres iratait a BÜSZ szabályai szerint. b) Elvégzi az elnök összes leírási munkáját. c) Ellátja mindazokat a feladatokat és teendőket, amelyekkel munkakörében eljárva, vezetői tevékenységéhez kapcsolódóan az elnök megbízza. d) Az elnök beosztott tisztviselő, az elnökhelyettes mellé beosztott tisztviselővel szoros és közvetlen munkakapcsolatban közvetíti a bíróság intézkedéseit. Az elnök és elnökhelyettes intézkedéseinek megfelelően mindketten közreműködnek a bírák mellé beosztott jegyzők tervszerű munkájának megszervezésében, a bírák és az iroda munkafeltételeinek biztosításában. A titkos ügykezelést - különleges szabályozás szerint - Szotkó Lászlóné és Hegedüs Györgyné látják el a közigazgatási ügyszakban. A KÖZIGAZGATÁSI KEZELŐIRODA Az irodavezető - Vezeti az irodát,

23 23 - Gondoskodik a tervszerű munkavégzés feltételeiről, a folyamatos működés megszervezéséről. - Kialakítja és bevezeti - a fővárosi törvényszéki gyakorlatra is figyelemmel - a BÜSZ szabályainak megfelelő, a számítógép lehetőségeit hasznosító korszerű bírósági ügyvitel módszereit. - Ellátja a közigazgatási ügyszak statisztikai és egyéb nyilvántartási feladatait. AZ IRODA ÜGYKEZELŐI A Bírósági Ügyvitel Szabályai (BÜSZ) alapján az iroda vezetőjének közvetlen utasításai szerint kezelik a közigazgatási ügyszak ügyeinek iratait. AZ EGYES TANÁCSOK (BÍRÓK) MELLÉ BEOSZTOTT JEGYZŐ A vonatkozó jogszabályok és a bíró utasításának megfelelően különösen a következő feladatokat látja el: a) Kezeli (átveszi, továbbítja stb.) a tanács peres és nem peres iratait a BÜSZ szabályai szerint. b) Elvégzi a tanács összes leírási munkáját. c) Vezeti a tárgyalási jegyzőkönyveket. d) Ellátja mindazokat a teendőket, amelyekkel munkakörében eljárva az elnök vagy a bíró megbízza. AZ IRODA FIZIKAI ÁLLOMÁNYÚ MUNKATÁRSAI a) Az iratok és a kurrenciális anyagok bírók részére való továbbítása. Az irodában az iratok és a vétívek kezelésében való közreműködés. Az irodavezető utasítása szerint az iratok szállítása. Kapcsolattartás a Fővárosi Törvényszékkel (ügyiratok, elnöki iratok, pénz és ebédjegyek stb. kézb.) és a munkaügyi ügyszakkal. A portaszolgálatot ellátó dolgozó felvilágosítja az ügyfeleket a recepciónál, kezeli a telefonközpontot és elvégzi a munkaköri leírásban megfogalmazott feladatokat.

24 24 b) Ellátják mindazokat a teendőket, amelyekkel munkakörükben eljárva az elnök vagy az irodavezető megbízza. Budapest, február 3. Dr. Kopinja Mária s.k.

2011.Vez.III.A.1/2. Ügyelosztási rend

2011.Vez.III.A.1/2. Ügyelosztási rend 2011.Vez.III.A.1/2. Ügyelosztási rend 2012. április 2-től Szervezeti egység megnevezése Közigazgatási Kollégium bírói tanács száma Bíró neve Tárgyalt ügyek jellege 1.K. Dr. Garáné dr. Horváth Diána a)

Részletesebben

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási ügyszak ÜGYELOSZTÁSI RENDJE évi november hó 1. napjától ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási ügyszak ÜGYELOSZTÁSI RENDJE évi november hó 1. napjától ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FŐVÁROSI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG ELNÖKE 2014.El.III.A.1. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási ügyszak ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2014. évi november hó 1. napjától I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási ügyszak ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2015. évi január hó 5. napjától ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási ügyszak ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2015. évi január hó 5. napjától ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FŐVÁROSI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG ELNÖKE 2015.El.III.A.1. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási ügyszak ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2015. évi január hó 5. napjától I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási ügyszak ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2015. évi november hó 2. napjától ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási ügyszak ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2015. évi november hó 2. napjától ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FŐVÁROSI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG ELNÖKE 2015.El.III.A.1. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási ügyszak ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2015. évi november hó 2. napjától I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási ügyszak ÜGYELOSZTÁSI RENDJE évi február hó 1. napjától ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási ügyszak ÜGYELOSZTÁSI RENDJE évi február hó 1. napjától ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FŐVÁROSI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG ELNÖKE 2013.El.III.A.3. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási ügyszak ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2013. évi február hó 1. napjától I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási ügyszak ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2014. évi szeptember hó 1. napjától ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási ügyszak ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2014. évi szeptember hó 1. napjától ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FŐVÁROSI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG ELNÖKE 2014.El.III.A.1. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási ügyszak ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2014. évi szeptember hó 1. napjától I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyelosztási rendje

A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyelosztási rendje Ügyszám: 2014.El.III.A.2. A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyelosztási rendje A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. Tv. 9. -ban foglaltakra figyelemmel Veszprémi

Részletesebben

A Nyíregyházi Törvényszék Polgári, Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának december 1-től hatályos ügyelosztási rendje

A Nyíregyházi Törvényszék Polgári, Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának december 1-től hatályos ügyelosztási rendje 2013.El.III.A.29/5. 1 A Nyíregyházi Törvényszék Polgári, Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának 2013. december 1-től hatályos ügyelosztási rendje Az ügyek kiosztása Krajcsovics Józsefné dr. Illés Ibolya

Részletesebben

A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyelosztási rendje január 1. napjától

A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyelosztási rendje január 1. napjától ELNÖK 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. 1590 Budapest, Pf,: 225/2 t. 06 1 220 9779 f. 06 1 220 9778 e. birosag@bkkmb.birosag.hu 2015.El.III.A.2/4. Hiv. szám: 2015.El.III.A.2/1. A Budapest Környéki

Részletesebben

A Szolnoki Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégiumának

A Szolnoki Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégiumának SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégium V e z e t ő j e 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 1. t. 06 56 501 410 f. 06 56 410 906 e. birosag@szolnokit.birosag.hu http://www.szolnokitorvenyszek.birosag.hu

Részletesebben

Balassagyarmati Törvényszék évi ügyelosztási rendjét

Balassagyarmati Törvényszék évi ügyelosztási rendjét Elnöke 2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 2. t. 06.35 501-234 f. 06 35 501-234 e. birosag@balassagyarmatit.birosag.hu www.birosag.hu/balassagyarmatitorvenyszek.birosag.hu/ 2015.El. III.A.1/5. szám A

Részletesebben

A MISKOLCI KÖZIGZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE január 1. - december 31.

A MISKOLCI KÖZIGZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE január 1. - december 31. A MISKOLCI KÖZIGZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2017. január 1. - december 31. 1. Alapadatok 1.1. Az ügyelosztási rendet meghatározó vezető A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló

Részletesebben

A BONYHÁDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2 0 1 3. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A BONYHÁDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2 0 1 3. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKHELYETTESE S Z E K S Z Á R D 2012. El. III. A. 3/2/3. szám A BONYHÁDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2 0 1 3. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE A Bonyhádi Városi Bíróság elnöke 2012.El.II.A.23. számú javaslatának,

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2 0 1 3. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJÉNEK M Ó D O S Í T Á S A

A SZEKSZÁRDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2 0 1 3. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJÉNEK M Ó D O S Í T Á S A SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKHELYETTESE S Z E K S Z Á R D 2012. El. III. A. 3/6/8. A SZEKSZÁRDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2 0 1 3. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJÉNEK M Ó D O S Í T Á S A A Szekszárdi Városi Bíróság elnöke 2012.El.III.A.5.

Részletesebben

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 2016.El.III.A.1. Ügyelosztási rend 2016. október Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság Bírói tanács száma, tárgyalási napjai, tárgyalóterme 1.P. minden héten szerda III. 304. 2.P. Tölgyfa u. 1-3. I. 141.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

(2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 9. (1) bekezdése alapján) BÜNTETŐ ÜGYSZAK

(2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 9. (1) bekezdése alapján) BÜNTETŐ ÜGYSZAK BÜNTETŐ KOLLÉGIUMVEZETŐ 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2013. El. III. A. 5. A

Részletesebben

Kunszentmiklósi Járásbíróság Elnöke

Kunszentmiklósi Járásbíróság Elnöke Kunszentmiklósi Járásbíróság Elnöke 6090 Kunszentmiklós, Damjanich 50. Tel.: 76/550-148 Fax: 76/351-004 2015. El. III. A.2. szám KUNSZENTMIKLÓSI JÁRÁSBÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2016. évre A járásbíróság

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI JÁRÁSBÍRÓSÁG évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A SZEKSZÁRDI JÁRÁSBÍRÓSÁG évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE ELNÖK 7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2. 7101 Pf. 92 t. 06 74 505-800 f. 06 74 505-801 e. birosag@szekszardit.birosag.hu www.tolnabir.hu Ügyiratszám: 2013. El. III. A. 2/7/3. A SZEKSZÁRDI JÁRÁSBÍRÓSÁG

Részletesebben

A Siklósi Járásbíróság évi ügyelosztási rendje Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető és az ügyek kiosztásának rendje.

A Siklósi Járásbíróság évi ügyelosztási rendje Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető és az ügyek kiosztásának rendje. A Siklósi Járásbíróság 2015. évi ügyelosztási rendje Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető és az ügyek kiosztásának rendje. A Siklósi Járásbíróságon az ügyek kiosztását a bíróság elnöke, akadályoztatása

Részletesebben

A Siklósi Járásbíróság évi ügyelosztási rendje. Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető és az ügyek kiosztásának rendje

A Siklósi Járásbíróság évi ügyelosztási rendje. Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető és az ügyek kiosztásának rendje A Siklósi Járásbíróság 2014. évi ügyelosztási rendje Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető és az ügyek kiosztásának rendje A Siklósi Járásbíróságon az ügyek kiosztását a bíróság elnöke, akadályoztatása

Részletesebben

Ügyelosztási rend október. Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság

Ügyelosztási rend október. Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság Ügyelosztási rend 2014. október Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság Bírói tanács száma, tárgyalási napjai, tárgyalóterme 1.P. III. 305. 2.P. III. 305. 3.P. III. 306. 4.P. II.205. Bíró neve Ügycsoportok

Részletesebben

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöke 6000 Kecskemét, Rákóczi u Tel./fax: 76/

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöke 6000 Kecskemét, Rákóczi u Tel./fax: 76/ Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöke 6000 Kecskemét, Rákóczi u. 17-19. Tel./fax: 76/483-302 2014. El. III.A. 1/2.szám A KECSKEMÉTI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

Részletesebben

A Ceglédi Járásbíróság polgári ügyszakának Ügyelosztási rendje január 01. napjától

A Ceglédi Járásbíróság polgári ügyszakának Ügyelosztási rendje január 01. napjától CEGLÉDI JÁRÁSBÍRÓSÁG ELNÖKE 2700 CEGLÉD, KOSSUTH TÉR 2. TELEFON: 311-037 2015. El. III. A.1/4. A Ceglédi Járásbíróság polgári ügyszakának Ügyelosztási rendje 2016. január 01. napjától A Ceglédi Járásbíróságon

Részletesebben

A Komlói Járásbíróság évi ügyelosztási rendje. Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető és az ügyek kiosztásának a rendje

A Komlói Járásbíróság évi ügyelosztási rendje. Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető és az ügyek kiosztásának a rendje A Komlói Járásbíróság 2014. évi ügyelosztási rendje Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető és az ügyek kiosztásának a rendje A Komlói Járásbíróságon az ügyek kiosztását a bíróság elnöke, akadályoztatása

Részletesebben

VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK CIVILISZTIKAI ÜGYSZAK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK CIVILISZTIKAI ÜGYSZAK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE E l n ö k e 8200 Veszprém, Vár u. 19 t.: 06-88 577-500 www.veszpremitorvenyszek.birosag.hu VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK CIVILISZTIKAI ÜGYSZAK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló

Részletesebben

Ü G Y E L O S Z T Á S I R E N D év

Ü G Y E L O S Z T Á S I R E N D év 1 Kiskunhalasi Járásbíróság Elnöke 2015.El.III.A.2. Ü G Y E L O S Z T Á S I R E N D 2016. év A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 9. (1) bekezdése alapján a Kiskunhalasi

Részletesebben

A Zalaegerszegi Törvényszék évi ügyelosztási rendje a büntető ügyszakban

A Zalaegerszegi Törvényszék évi ügyelosztási rendje a büntető ügyszakban A Zalaegerszegi Törvényszék Elnöke 2015.El.III.A.10/28. szám 8900 Zalaegerszeg, Várkör u. 2. ; Pf.: 221 E-mail: zalaelnok@zalaegerszegit.birosag.hu Kp. e-mail: birosag@zalaegerszegit.birosag.hu Tel: 06-92-501-000,

Részletesebben

A G y u l a i K ö z i g a z g a t á s i és M u n k a ü g y i B í r ó s á g 2013. évi IV. számú ügyelosztási rendjének tervezete. I.

A G y u l a i K ö z i g a z g a t á s i és M u n k a ü g y i B í r ó s á g 2013. évi IV. számú ügyelosztási rendjének tervezete. I. A G y u l a i K ö z i g a z g a t á s i és M u n k a ü g y i B í r ó s á g 2013. évi IV. számú ügyelosztási rendjének tervezete I. Munkaügyi ügyszak 1.M. számú tanács: Kovácsné dr.kubicza Ildikó helyettese:

Részletesebben

Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság ÜGYELOSZTÁSI RENDJE JANUÁR

Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság ÜGYELOSZTÁSI RENDJE JANUÁR Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2016. JANUÁR Bírói tanács száma, tárgyalási napjai, tárgyalóterme 1.P. szerda I.em.161/A. 2.P. csütörtök I.em.157. 3.P. I.em.165. Bíró neve Dr.

Részletesebben

Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság ÜGYELOSZTÁSI RENDJE FEBRUÁR

Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság ÜGYELOSZTÁSI RENDJE FEBRUÁR Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2016. FEBRUÁR Bírói tanács száma, tárgyalási napjai, tárgyalóterme 1.P. szerda I.em.161/A. 2.P. csütörtök I.em.157. 3.P. I.em.165. 4.P. I.em.164.

Részletesebben

VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK CIVILISZTIKAI ÜGYSZAK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK CIVILISZTIKAI ÜGYSZAK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK e l n ö k e 8201 Veszprém, Vár u. 19. Pf.: 29. Tel.: (88) 577-500, Fax.: (88) 577-509 VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK CIVILISZTIKAI ÜGYSZAK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE A bíróságok szervezetéről és

Részletesebben

tárgyalóterem hétfő, szerda

tárgyalóterem hétfő, szerda Bajai Járásság E l n ö k e 6500 Baja, Kazinczy u. 1-3. Tel.: 79/325-204 2014.El.III.A.2. A Bajai Járásság Ü G Y E L O S Z T Á S I R E N D J E 2015. ÉVRE A ságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

A Bajai Járásbíróság. tárgyalóterem hétfő, szerda

A Bajai Járásbíróság. tárgyalóterem hétfő, szerda BAJAI JÁRÁSBÍRÓSÁG ELNÖKE 6500 Baja, Kazinczy 1-3. t. 06 79 322 144 f. 06 79 325 204 e. birosag@baja.birosag.hu 2015.EL.III.A.3. A Bajai Járásság Ü G Y E L O S Z T Á S I R E N D J E 2016. ÉVRE A ságok

Részletesebben

A MEZŐKÖVESDI JÁRÁSBÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE január 1. - december 31.

A MEZŐKÖVESDI JÁRÁSBÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE január 1. - december 31. A MEZŐKÖVESDI JÁRÁSBÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2017. január 1. - december 31. 1. Alapadatok 1.1. Az ügyelosztási rendet meghatározó vezető A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.

Részletesebben

DUNAUJVÁROSI JÁRÁSBIRÓSÁG ÉVI ÜGYELOSZTÁSI, TÁRGYALÁSI RENDJE

DUNAUJVÁROSI JÁRÁSBIRÓSÁG ÉVI ÜGYELOSZTÁSI, TÁRGYALÁSI RENDJE Dunaújvárosi Járásíróság Elnöke Dunaújváros 2014. EL. III. A. 1. szám DUNAUJVÁROSI JÁRÁSBIRÓSÁG 2014. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI, TÁRGYALÁSI RENDJE Az ítélkező tanácsok számának meghatározása a következő: 1. sz.

Részletesebben

A KECSKEMÉTI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A KECSKEMÉTI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE KECSKEMÉTI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG ELNÖKE 6000 Kecskemét, Rákóczi út 17-19. t. 06 76 519 519 f. 06 76 483 302 e. birosag@kecskemetit. birosag. hu http// kecskemetiitorvenyszék.birosag.hu 2015.

Részletesebben

A VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK BÜNTETŐ ÜGYSZAKÁNAK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE I. A törvényszék büntetőbíráinak beosztása és a helyettesítés :

A VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK BÜNTETŐ ÜGYSZAKÁNAK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE I. A törvényszék büntetőbíráinak beosztása és a helyettesítés : Büntető Kollégium Kollégiumvezető 8200 Veszprém, Vár u. 19. t. 06 88 577-500 f. 06 88 577-509 e. vargag@veszpremit.birosag.hu www.veszpremitorvenyszek.hu A VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK BÜNTETŐ ÜGYSZAKÁNAK ÜGYELOSZTÁSI

Részletesebben

Tisztelt Elnök Asszony!

Tisztelt Elnök Asszony! POLGÁRI-GAZDASÁGI-KÖZIGAZGATÁSI- MUNKAÜGYI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMVEZETŐ 7623 Pécs, Rákóczi út 34., 7601 Pécs, Pf. 36. t. 06 72 503-543 f. 06 72 503-538 e. birosag@pecsit.birosag.hu pecsitorvenyszek.birosag.hu

Részletesebben

A PÉCSI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A PÉCSI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE A PÉCSI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK 2013. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2. A PÉCSI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK 2013. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A Pécsi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma

Részletesebben

A PÉCSI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A PÉCSI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE A PÉCSI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG 2014. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE vezető és az ügyek kiosztásának rendje A helyi bíróságon az ügyek kiosztását a bíróság elnöke, akadályoztatása esetén az általa

Részletesebben

VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK CIVILISZTIKAI ÜGYSZAK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK CIVILISZTIKAI ÜGYSZAK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE E l n ö k e 8200 Veszprém, Vár u. 19 t.: 06-88 577-500 www.veszpremitorvenyszek.birosag.hu VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK CIVILISZTIKAI ÜGYSZAK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2 0 1 6. Polgári gazdasági - munkaügyi fellebbviteli

Részletesebben

Ü G Y E L O S Z T Á S I év

Ü G Y E L O S Z T Á S I év 1 Kiskunhalasi Járásbíróság Elnöke 2014. El.III.A.1. Ü G Y E L O S Z T Á S I R E N D 2015. év A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 9.. (1)bekezdése alapján a Kiskunhalasi

Részletesebben

T/13860. számú. törvényjavaslat

T/13860. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13860. számú törvényjavaslat a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.

Részletesebben

A Keszthelyi Városi Bíróság évi ügyelosztási rendje II. Kiosztási rend: 1.) tanács dr. Pécsi Krisztián bíró leíró: Bankóné Ágoston Judit írnok

A Keszthelyi Városi Bíróság évi ügyelosztási rendje II. Kiosztási rend: 1.) tanács dr. Pécsi Krisztián bíró leíró: Bankóné Ágoston Judit írnok A Keszthelyi Városi Bíróság Elnöke 2012.El.III.A.2. szám. A Keszthelyi Városi Bíróság 2013. évi ügyelosztási rendje I. Az ügyek kiosztása iktatásuk napján, legkésőbb a következő munkanapon történik. Az

Részletesebben

2012. El. III.A.1/2.szám hivatkozási szám : El.III.A.2. szám. A Battonyai Városi Bíróság évi ügyelosztási rendjének tervezete

2012. El. III.A.1/2.szám hivatkozási szám : El.III.A.2. szám. A Battonyai Városi Bíróság évi ügyelosztási rendjének tervezete BATTONYAI VÁROSI BÍRÓSÁG ELNÖKE Battonya, Hısök tere 7., Pf.: 12. Telefon: 68/456-049 Fax: 68/456-012 2012. El. III.A.1/2.szám hivatkozási szám : 2012. El.III.A.2. szám A Battonyai Városi Bíróság 2013.

Részletesebben

A PÉCSI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A PÉCSI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE A PÉCSI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG 2016. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE vezető és az ügyek kiosztásának rendje A helyi bíróságon az ügyek kiosztását a bíróság elnöke, akadályoztatása esetén az általa

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Főosztály általános feladatai tekintetében a) Kodifikációs feladatai tekintetében a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat

Részletesebben

A BUDAÖRSI JÁRÁSBÍRÓSÁG POLGÁRI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE a évre

A BUDAÖRSI JÁRÁSBÍRÓSÁG POLGÁRI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE a évre Elnök 2015.El.III.A.2/4. 2040 Budaörs, Koszorú utca 2. t. 06 23/421-407 f. 06 23/420-430 e. birosag@budaors.birosag.hu A BUDAÖRSI JÁRÁSBÍRÓSÁG POLGÁRI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE a 2016. évre Ügyelosztásra kijelölt

Részletesebben

A SÁTORALJAÚJHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE január 1. - december 31.

A SÁTORALJAÚJHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE január 1. - december 31. 1. Alapadatok A SÁTORALJAÚJHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2017. január 1. - december 31. 1.1. Az ügyelosztási rendet meghatározó vezető A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi

Részletesebben

A PÉCSI JÁRÁSBÍRÓSÁG évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE. Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető és az ügyek kiosztásának a rendje

A PÉCSI JÁRÁSBÍRÓSÁG évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE. Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető és az ügyek kiosztásának a rendje 1 A PÉCSI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2015. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE vezető és az ügyek kiosztásának a rendje A járásbíróságon az ügyek kiosztását a bíróság elnöke, elnökhelyettese, csoportvezetője, akadályoztatásuk esetén

Részletesebben

A Győri Ítélőtábla Polgári Kollégiumának 2/2014.(XII.12.) sz. véleménynyilvánító határozata:

A Győri Ítélőtábla Polgári Kollégiumának 2/2014.(XII.12.) sz. véleménynyilvánító határozata: GYŐRI ÍTÉLŐTÁBLA Polgári Kollégiuma A Győri Ítélőtábla Polgári Kollégiumának 2/2014.(XII.12.) sz. véleménynyilvánító határozata: A kollégium 2014.dec.12-én megtárgyalta és jóváhagyta a 2015. évre szóló

Részletesebben

A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK BÜNTETŐ KOLLÉGIUMÁNAK ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK BÜNTETŐ KOLLÉGIUMÁNAK ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 1 2013.El.III.A.38. A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK 2014. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK BÜNTETŐ KOLLÉGIUMÁNAK 2014. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető és az ügyek kiosztásának

Részletesebben

Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl

Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl A nemfizetés megoldásának lehetıségei Eszköz Fizetési felszólítás Szolgáltatás korlátozása Követelés értékesítése Fizetési meghagyás és

Részletesebben

A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság ügyelosztási rendje július hónaptól

A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság ügyelosztási rendje július hónaptól A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság ügyelosztási rendje 2016. július hónaptól Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság Polgári ügyszak bírói száma, tárgyalóterme, tárgyalási napjai 1.P.

Részletesebben

A PÉCSI JÁRÁSBÍRÓSÁG évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE. Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető és az ügyek kiosztásának a rendje

A PÉCSI JÁRÁSBÍRÓSÁG évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE. Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető és az ügyek kiosztásának a rendje 1 A PÉCSI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2015. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE vezető és az ügyek kiosztásának a rendje A járásbíróságon az ügyek kiosztását a bíróság elnöke, elnökhelyettese, csoportvezetője, akadályoztatásuk esetén

Részletesebben

2015.El.II.A.2/37. szám. A Fővárosi Törvényszék munkaterve 2016.

2015.El.II.A.2/37. szám. A Fővárosi Törvényszék munkaterve 2016. 2015.El.II.A.2/37. szám A Fővárosi Törvényszék munkaterve 2016. ÖSSZBÍRÓI ÉRTEKEZLET 1./ A Fővárosi Törvényszék elnökének tájékoztatója a Fővárosi Törvényszék 2015. évi működéséről 2./ A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

Szervezeti egység megnevezése. Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság - Polgári ügyszak

Szervezeti egység megnevezése. Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság - Polgári ügyszak Ügyelosztási rend 2016. El. III. A. 1. 2016. január Szervezeti egység megnevezése Bírói tanács száma, tárgyalási napjai, tárgyalóterme 1.P. 2014. július 1-től felrendelve FT-re 2.P. Minden héten csütörtökön

Részletesebben

26. B. dr. Hóbor Gabriella büntető, fiatalkorúak dr. Seereiner Márta

26. B. dr. Hóbor Gabriella büntető, fiatalkorúak dr. Seereiner Márta Budai Központi Kerületi Bíróság 2013.El.III.A.01/12. 2014. november havi ügyelosztási rend Szervezeti egység megnevezése Budai Központi Kerületi Bíróság Büntető Csoport 2. B. nap, I. em. 105. dr. Bárány

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bírósági közvetítés

Részletesebben

GYŐRI ÍTÉLŐTÁBLA ÜGYELOSZTÁSI RENDJE január 1 napjától POLGÁRI SZAKÁG. A Győri Ítélőtábla Polgári Kollégiumában ítélkező bírák:

GYŐRI ÍTÉLŐTÁBLA ÜGYELOSZTÁSI RENDJE január 1 napjától POLGÁRI SZAKÁG. A Győri Ítélőtábla Polgári Kollégiumában ítélkező bírák: GYŐRI ÍTÉLŐTÁBLA ELNÖKE 2012.El.III.A.9.szám GYŐRI ÍTÉLŐTÁBLA ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2013. január 1 napjától POLGÁRI SZAKÁG A Győri Ítélőtábla Polgári Kollégiumában ítélkező bírák: Dr. Bajnok István ítélőtáblai

Részletesebben

A PÉCSI JÁRÁSBÍRÓSÁG évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE. Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető és az ügyek kiosztásának a rendje

A PÉCSI JÁRÁSBÍRÓSÁG évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE. Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető és az ügyek kiosztásának a rendje A PÉCSI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2014. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE vezető és az ügyek kiosztásának a rendje A járásbíróságon az ügyek kiosztását a bíróság elnöke, elnökhelyettese, csoportvezetője, akadályoztatásuk esetén

Részletesebben

Szombathelyi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata. 5.sz. melléklet. Az ügyek kiosztásának rendje és a bírák ügybeosztása. 2015.

Szombathelyi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata. 5.sz. melléklet. Az ügyek kiosztásának rendje és a bírák ügybeosztása. 2015. Szombathelyi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata 5.sz. melléklet Az ügyek kiosztásának rendje és a bírák ügybeosztása 2015. év Járásbíróságok, Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII.

Részletesebben

A Veszprémi Járásbíróság Elnöke Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 11., Pf.830. Tel.: (88) , Fax : (88)

A Veszprémi Járásbíróság Elnöke Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 11., Pf.830. Tel.: (88) , Fax : (88) A Veszprémi Járásbíróság Elnöke 8200. Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 11., Pf.830. Tel.: (88) 428-106, Fax : (88) 590-235 2014.El.II.B.1/26 szám Veszprém, 2014. október 15. A Veszprémi Járásbíróság Ügyelosztási

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

Hatósági statisztika az ügyiratforgalomról ill. az elsőfokú eljárásban intézett önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyekről

Hatósági statisztika az ügyiratforgalomról ill. az elsőfokú eljárásban intézett önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyekről Hatósági statisztika az ügyiratforgalomról ill. az elsőfokú eljárásban intézett önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyekről államigazgatási hatósági ügyekben hozott döntések a (fő)polgármester a

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY. Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY. Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9. NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9. Levelezési cím: Telefon: 06 (32) 620-722 Fax: 06 (32) 620-716 3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36. 3100 Salgótarján,

Részletesebben

Előadó: Vincze Enikő április 27.

Előadó: Vincze Enikő április 27. Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június j 01-től Előadó: Vincze Enikő 2010. április 27. A nemfizetés megoldásának lehetőségei Eszköz Előnyök Hátrányok Fizetési felszólítás Szolgáltatás

Részletesebben

Röszke Község Polgármesteri Hivatalának munkarendje, ügyrendje, valamint az Önkormányzat bélyegzıhasználatának rendje. I. Általános szabályok

Röszke Község Polgármesteri Hivatalának munkarendje, ügyrendje, valamint az Önkormányzat bélyegzıhasználatának rendje. I. Általános szabályok 4. sz. függelék Röszke Község Polgármesteri Hivatalának munkarendje, ügyrendje, valamint az Önkormányzat bélyegzıhasználatának rendje I. Általános szabályok (1) A Hivatal megnevezése Röszke Község Önkormányzat

Részletesebben

A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság ügyelosztási rendje február hónaptól

A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság ügyelosztási rendje február hónaptól A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság ügyelosztási rendje 2016. február hónaptól Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság Polgári ügyszak bírói száma, tárgyalóterme, tárgyalási napjai

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

Elsőfokú tanácsok. Ügyelosztási rend szeptember. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium El.III.A.1-I.

Elsőfokú tanácsok. Ügyelosztási rend szeptember. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium El.III.A.1-I. Ügyelosztási rend 2014. szeptember 2013.El.III.A.1-I. 31.B. szerda, péntek II. 36. 9.B. hétfő I. 75. 12.B. II. 36. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium Dr. Mikó Gergely kollégiumvezető Dr. Péntek László

Részletesebben

A SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE ELNÖKE 6720 Szeged, Széchenyi tér 4. t. 62/549-484 f. 62/549-484 e. birosag@szegedit.birosag.hu www.szegeditorvenyszek.birosag.hu 2015. El. III. A. 11. A SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

Részletesebben

2014. El. III. A. 12.

2014. El. III. A. 12. ELNÖKE 6720 Szeged, Széchenyi tér 4. t. 62/549-484 f. 62/549-484 e. birosag@szegedit.birosag.hu www.szegeditorvenyszek.birosag.hu 2014. El. III. A. 12. A SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK 2014. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

Részletesebben

Kompetencia mátrix. 3. sz. melléklet. Alsózsolca szervezeti egység. Jog és kötelezettség. A szervezet feladatai. Műszaki, kommunális csoport

Kompetencia mátrix. 3. sz. melléklet. Alsózsolca szervezeti egység. Jog és kötelezettség. A szervezet feladatai. Műszaki, kommunális csoport Alsózsolca szervezeti egység A szervezet feladatai Kompetencia mátri Jog és kötelezettség 3. sz. melléklet Megjegyzés Képviselő testület Helyi kisebbségi önkormányzat testülete Ügyrendi biztosság Pénzügyi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE BÍRÓSÁGAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

VESZPRÉM MEGYE BÍRÓSÁGAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE 8200. Veszprém, Vár u. 19. 8210. Pf.: 1029 t. 06 88 577-520 f. 06 88 577-509 e. birosag_veszprem@veszpremit.birosag.hu www.veszpremitorvenyszek.hu 2013.El.II.B.41. VESZPRÉM

Részletesebben

Tárgyalt ügycsoport: a) Sajtó-helyreigazítás iránti perek b) Személyhez fűződő jogok megsértése miatti polgári jogi igényekkel kapcsolatos egyéb perek

Tárgyalt ügycsoport: a) Sajtó-helyreigazítás iránti perek b) Személyhez fűződő jogok megsértése miatti polgári jogi igényekkel kapcsolatos egyéb perek Fővárosi Ítélőtábla elnöke 2012.El.II.E.5/2/2. a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának 2013. évi ügyelosztási rendje 1. Pf. tanács Fermanné dr. Polák Zita Dr. Baloginé dr. Faiszt Judit Dr. Hegedűs

Részletesebben

Elsőfokú tanácsok. Ügyelosztási rend január. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium El.III.A.1-I.

Elsőfokú tanácsok. Ügyelosztási rend január. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium El.III.A.1-I. Ügyelosztási rend 2014. január 2013.El.III.A.1-I. 31.B. szerda, péntek II. 36. 9.B. hétfő I. 75. 12.B. II. 36. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium Dr. Mikó Gergely kollégiumvezető Dr. Péntek László

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI JÁRÁSBÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE év január hó 01. napjától

A GÖDÖLLŐI JÁRÁSBÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE év január hó 01. napjától ELNÖKE 2100 Gödöllő, Dózsa György út 19. t. 06 28 515-249 f. 06 28 515-243 2015.El.III.A.1/5-I. A GÖDÖLLŐI JÁRÁSBÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2016. év január hó 01. napjától Készült a bíróságok szervezetéről

Részletesebben

Az Egri Járásbíróság évi ügyelosztási rendje

Az Egri Járásbíróság évi ügyelosztási rendje Az Egri Járásbíróság 2013. évi ügyelosztási rendje Polgári ügyszak Tanács száma Bíró neve Bírópár (helyettes) 6.P. dr. Veres Nóra 7.P. dr. Rimóczi Ágnes 8.P. dr. Virágné dr. Takács Mária 11.P. dr. Sallai

Részletesebben

1.1.2. Szervezeti struktúra PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK

1.1.2. Szervezeti struktúra PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK 1.1.2. Szervezeti struktúra PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK I. Az ítélkezési tevékenység szakmai és végrehajtási szervezetei. II. Az ítélkezési tevékenységet segítő munkaszervezeti egységek. III. Az ítélkezési tevékenység

Részletesebben

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK Szolnoki Törvényszék E l n ö k e 5001 Szolnok - Pf.: 100 2012. El. I. A. 11/3. szám A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság elnökének 1999.El.III.A.3/18. számú A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE PÉCS Rákóczi út 34. A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK BÜNTETŐ KOLLÉGIUMÁNAK 2013. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE ,0 KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK E L N Ö K E Kecskemét, Rákóczi út 7. Tel.: 76/ 519-500 2012.El.III.A.2. szám A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK 2013. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE BÜNTETŐ ÜGYSZAK A Kecskeméti Törvényszék ügyelosztási

Részletesebben

Szegedi Törvényszék szervezeti ábrájához kapcsolódó Tevékenységek döntési folyamatok és felelőseik (hatályos SZMSZ kivonata)

Szegedi Törvényszék szervezeti ábrájához kapcsolódó Tevékenységek döntési folyamatok és felelőseik (hatályos SZMSZ kivonata) Szegedi Törvényszék szervezeti ábrájához kapcsolódó Tevékenységek döntési folyamatok és felelőseik (hatályos SZMSZ kivonata) A bíróságok Alaptörvényben meghatározott feladatai (25. cikk) A bíróságok igazságszolgáltatási

Részletesebben

26. B. dr. Hóbor Gabriella büntető, fiatalkorúak dr. Seereiner Márta

26. B. dr. Hóbor Gabriella büntető, fiatalkorúak dr. Seereiner Márta Budai Központi Kerületi Bíróság 2013.El.III.A.01/12. 2014. november havi ügyelosztási rend Szervezeti egység megnevezése Budai Központi Kerületi Bíróság Büntető Csoport 2. B. nap, I. em. 105. dr. Bárány

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

2015.El.III.A.3/1. A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2015.El.III.A.3/1. A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.El.III.A.3/1. A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Épületgrafika: Tóvizi Kata Tartalom Tartalom... 3 I. FEJEZET... 8 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 8 Az SZMSZ célja... 8 Az SZMSZ

Részletesebben

A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

A szabályzat célja. A szabályzat hatálya O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 16/2012. (X. 18.) OBH utasítása a meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba bevont szervek besorolásáról

Részletesebben

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A háziorvosokkal

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. A NAV felügyeletét a miniszterelnök

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 15/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben