Bartos Imréné Bauerné Almás Éva Bondor Zoltánné Buchnitz Zoltánné Budainé Madarász Andrea Erőss Sándorné szakmai igazgatóhelyettes Fördősné Rozmán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bartos Imréné Bauerné Almás Éva Bondor Zoltánné Buchnitz Zoltánné Budainé Madarász Andrea Erőss Sándorné szakmai igazgatóhelyettes Fördősné Rozmán"

Átírás

1 1

2 Kedves Olvasó! Ezeken az oldalakon az elmúlt tanév eredményeiről adunk tájékoztatást. Minden esemény és minden eredmény bemutatása, felsorolása fárasztóan hosszú olvasmányt eredményezhet, ennek ellenére szeretnénk minél teljesebb képet adni arról a rendkívül szerteágazó, sokszínű munkáról és diákéletről, ami iskolánkban zajlik. A krónika a múltról szól, célja azonban nem csupán a felsorolása egy időszak történéseinek, hanem mintája, példája is lehet a következő időszaknak, évnek, tanévnek. A Tanév krónikáját ajánljuk tehát figyelmébe diákjainknak, tanárainknak egyaránt. Hasznos, érdekes olvasmány lehet azonban diákjaink szülei számára is, és mindenki másnak, aki érdeklődik iskolánk iránt. Szeretettel köszöntjük őket krónikánk elején. 2

3 A TANTESTÜLET TAGJAI 2009/2010. TANÉVBEN Bartos Imréné Bauerné Almás Éva Bondor Zoltánné Buchnitz Zoltánné Budainé Madarász Andrea Erőss Sándorné szakmai igazgatóhelyettes Fördősné Rozmán Edina Fuchsné Hattinger Zsuzsanna ig. h. kollégiumvezető Gréczi Mária Greff Tamás Harsányiné Sztakovics Anna Hegyesi Katalin Hoffmann Ottóné Hronyeczné Hegedűs Magdolna Jakusné Herczeg Anna Jobbágyné Szűcs Tímea Kettler Andrásné Katona Andrásné dr. tagozatvezető Klenyánszkiné Krischneider Erika Kovács Noémi Langné Oláh Gabriella Leányfalviné Fekete Rózsa Lengyel Dóra Mármarosi Eszter Oláh Ferenc Ottóné István Eszter Dr. Ősi János igazgató Pajorné Menyhárt Mónika Pajtás Mária Pénzes Adrienn Petrás Mária Rusvay Balázsné Sántáné Madlovics Erzsébet Solymosi Hajnalka Soósné Kővári Dorottya Dr. Sándorné Tomori Cecília Dr. Stareczné Kelemen Éva Tátrainé Németi Emese Ujhelyiné Rátóti Szilvia Vári Tercia nevelési igazgatóhelyettes Végh-Alpár Noémi Vigh Mihályné Weiser Attila 3

4 KOLLÉGIUMI PEDAGÓGUSAINK Arany Tóth Lászlóné Csereklyéné Korpos Erzsébet Fuchs Ágnes Koren Mihály Kurilla József Pellei Róbertné Prekup Valér Steidl Anna Szádoczki Bálint Szórád Ágnes Zubovits Györkös Erzsébet *** A TANÉV SORÁN KITÜNTETETT TANÁRAINK ÉS DOLGOZÓINK Vác Város Önkormányzata minden évben a Pedagógusnapon átadott Váci Katedra Pedagógia Díjjal ismeri el a városunkban több évtizeden át kifejtett, kimagaslóan eredményesen és színvonalasan végzett oktató-nevelő munkát. E tanévben iskolánk pedagógusa Sántáné Madlovics Erzsébet részesült e rangos elismerésben. Sántáné Madlovics Erzsébet vallomása életpályájáról a kitűntetés átvétele alkalmából: A középiskolát Vácott a Közgazdasági Szakközépiskolában kezdtem el és 1971-ben itt is érettségiztem. Választásom nem volt tudatos, inkább csak oda nem ahova a szüleim akartak. Két nővérem gimnáziumba járt és kollégiumban laktak. Én tudatosan kiválasztottam egy olyan iskolát, mely a közelben volt és más típusú, mint testvéreimé. Szüleim egyéni döntésemet nem módosították, így kerültem a közgázba. Akkor hat nap volt a tanítás hetente szombaton is és a negyedik év végén érettségit szereztünk. A szakközépiskolákban ugyanazt a magyar és matek, valamint történelem követelményt kellett teljesíteni, mint a gimnáziumokban. Viszont nyelvet (orosz kivételével) nem tanultunk, de gazdasági jellegű tantárgyakat igen. Ilyen volt pl. a gazdasági matematika, a politikai gazdaságtan. A legtöbb hasznát életemben a gazdasági matematikának és a tízujjas vakírásnak vettem, a pg -n tanultakon ma már csak nevetünk egy-egy osztálytalálkozón. Édesapám cipész volt, sajnálatos körülmények miatt nem tanulhatott (édesanyámra ugyanez vonatkozott), és mindenképpen gyermekeinek diplomát szeretett volna adni. Négyen voltunk testvérek mindannyian nappali felsőoktatásban szereztünk oklevelet (hárman egyszerre az öt év elteltével, kettőt is). A négy év alatt sokat tanultam, volt hogy éjjel feküdtem, vagy hajnalban keltem. Ösztönző volt szüleim támogatása, idősebb testvéreim eredményei. Egy-egy nehezebb példát a család néha közösen oldott meg, és ebéd, vagy vacsora után az iskolában történtekre mindig kitértünk. Szerettem Vácra járni és 4

5 mai napig kísér az iskola szelleme. Jobb tanuló voltam, mint általános iskolában (nagyon igazságos volt az osztályzás), humánus, de nagyon következetes volt a nevelés. Az évet általában egy négyessel zártam (szomorú, de magyarból volt midig négyes a jegyem még az érettségin is) és természetesen egyenes út volt a gazdasági területen a továbbtanulás. Már másodikban eldöntöttem, hogy tanár leszek, nagy hatással volt rám több ma még élő, illetve sajnos már köztünk nem lévő tanár. Sokat magyaráztam és tanítottam osztálytársaim, de közösségi ember lévén több csínytevésnek szerzőjeként megfelelő toleranciával, de kellő szigorral mértek tanáraim. (Ma osztálytalálkozó alkalmával felemlítve egy-egy ilyen eseményt mindig megállapítjuk tanáraink igazi pedagógiai érzékét.) Mikor végeztem és tanárként visszamentem az Alma Mater falai közé, soha nem éreztem, hogy lenéznének, nagyon befogadó és segítő kollegákra találtam. Még ma is minden órára készülök (ez elkerülhetetlen, hisz a jogszabályváltozásokat rendszeresen követni kell), de fiatalon sokkal több időt vett ez igénybe. Fantasztikus érzéssel töltött el, mikor tanítványaim másfél évtizeden keresztül az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen előkelő - országos első és tíz közötti helyezéseket értek el. Nagyon szeretek tanítani, és amikor egy-egy nehezebb téma elmagyarázása után látom, hogy a tanulók megértik az anyagot, boldog vagyok és aznap nagyon jól érzem magam. Alkalmazott módszereim szerteágazók, de követem a legújabb technikát a tanítás során. Sajnos az alacsony érettségi követelmények és a magas szakmai minimumszint (60%) ellentmondást takar. Az általam felállított követelmények nem a magas bukásarány kimutatását szolgálják, hanem, hogy a szakmai vizsgát aki oda kerül eredményesen teljesítse. Bár mindenem a tanítás, az élet más területekre is elsodort óta vagyok országos szaktanácsadó, illetve vezető szaktanácsadó előbb a Nemzeti Szakképzési Intézetben, től a Pénzügyminisztériumban. Feladatom a gazdasági szakközépiskolák támogatása, melyet egy régiós szaktanácsadói hálózat segít, valamint a szakképzés fejlesztése, melynek keretében már két jelentős EU programban is dogoztam (HEFOP, UMFT-TAMOP), illetve jelenleg mentorként adok tanácsokat. Publikációs jegyzékem az önéletrajzomban négy oldalas, mely szakanyagok összeállításától, tankönyvek lektorálásán keresztül, tankönyvbírálatok elkészítését is magába foglalja, de szakmai folyóiratokban is publikáltam már pl. ADÓ-KÓDEX. Jelenleg is szakképzési tananyagegységre készítek tananyagot, feladatokat. Szerencsés együttműködés az életemben, hogy az elmélet és az oktatási gyakorlat összefonódik. Bízom benne, hogy a szakképzés-fejlesztés a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően mozdul(t) el, örömmel tölt el, hogy kollegáim közül többen a fejlesztési munkákban részt vesznek és az iskola vezetése pozitívan áll hozzá. Közoktatási és szakmai szakértőként, illetve vizsgaelnökként lehetőségem nyílik arra, hogy más intézményben tanulók által elsajátított követelményeket összehasonlítsam iskolánk tanulóinak tudásszintjével. Tapasztalataim és az eredmények bizonyítják, hogy intézményünkben jó színvonalú a szakképzés. Az élethosszig tartó tanulás folyamán Pedagógiai értékelési szakértőként szakvizsgáztam 2001-ben a Szegedi Tudományegyetemen, újabb diploma szerzésével. Továbbképzéseken gyakran veszek részt, de leginkább ma már én tartok vizsgaelnököknek, vizsgaszervezőknek, illetve tanároknak továbbképzést. Legutóbb a Budapesti Gazdasági Főiskolán az FSZ konferencián A felsőfokú szakképzés szakmai vizsgájának értékelése címmel. A középiskolai élet, az ott kapott tanári hivatás érintése és a szakmaiság volt egész életemre hatással. Soha nem felejtem el és ma is kedvesen gondolok tanáraimra, akik elindítottak a pályán és nélkülük ezt a szakmai karriert nem futhattam volna be. Bízom benne, hogy húsz év múlva rólam is megemlékeznének a mai, illetve volt tanítványaim, akiket az élet megannyi területére sodort. Egyet szeretnék, hogy bármilyen ranglétrán is állnak, mindig őszinte, szakmájukat szerető és környezetükben, közvetlen családjukban következetes, de szeretettel teli életet éljenek, hisz olyan rövid az ÉLET. *** Vác Város Önkormányzata a Pedagógusnapon ismeri el a tehetséggondozásban kiemelkedő eredményeket elért tanárok munkáját is. E tanévben Tehetséggondozó munkáért elismerésben részesült: Erőss Sándorné Jakusné Herczeg Anna Vigh Mihályné. 5

6 Vác Város Önkormányzata minden évben elismerést ad azoknak a nem pedagógus alkalmazottaknak, akik az oktatási intézményekben több évtizede segítik eredményesen az oktató-nevelő munkát. E tanévben Oktatást segítő munkáért elismerést kapott Szádoczki Lászlóné irodavezető. Szádoczki Lászlóné írja magáról a kitűntetés átvétele alkalmából: 1976-ban érettségiztem az akkor még közgazdasági szakközépiskola igazgatási-ügyviteli ügyintézői szakán. Érettségi után volt osztályfőnököm, Bernáth Endréné, Manyi néni megkeresett azzal, hogy az iskola gazdasági irodájába egy fő adminisztrátort vesznek fel, s ha szeretném az állást megpályázni, akkor jelentkezzek Dr. Molnár Mihály igazgató úrnál egy rövid beszélgetésre. Hárman jelentkeztünk az állásra, melynek betöltésére engem választottak ki július 1-jén álltam munkába. A gazdasági vezetővel ketten végeztük el a gazdasági iroda teendőit szeptember 15-től könyvelő előadó munkakört töltöttem be ben képesített könyvelői végzettséget szereztem költségvetési szakon január 1-től iskolánkat részben önálló szervként az akkori Sztáron Sándor Gimnáziumhoz csatolták, gondnok-pénztárosként maradtam tovább az intézményben az iskolatitkárral együtt januárjától iskolánk ismét önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működött tovább, ahol 1995-ig pénztáros-gondnoki munkakört töltöttem be pedagógus napján miniszteri dicséretben részesültem őszén fejeztem be a mérlegképes könyvelői tanfolyam államháztartás szakát márciusában irodavezetői beosztásba kerültem augusztus 1-től iskolánkhoz csatolták a Karacs Teréz Kollégiumot. Azóta sok feladattal kellett megküzdenünk, ám minden esetben sikerült a problémát megoldani. Az iskolában eltöltött hosszú évek munkája elismeréseként 2010 pedagógus napján Oktatást segítő munkáért kitüntetést kaptam, amelyet megtisztelve, nagy örömmel vettem át. Köszönjük mindenkor kiváló, példaértékű munkájukat. *** TANULMÁNYI ÉS SPORTEREDMÉNYEK ORSZÁGOS VERSENYEK Név, osztály Tantárgy/Versenynév Helyezés Felkészítő tanár Lénárt Alexandra 14. A Országos Számviteli Verseny 1. Jakusné Herczeg Anna Lukács László 14. A 10. Jakusné Herczeg Anna Hrustinszki Katalin 14. A 11. Jakusné Herczeg Anna Bogdányi Anett 13. A Nemzetközi EBCL Gazdasági 22. Jakusné Herczeg Anna Verseny - 20 év alattiak Rimóczi Viktória 13. A 20 év felettiek 11. Jakusné Herczeg Anna 13. A osztály csapata Közép-Európai Brókerképző 5. Erőss Sándorné Fristáczki Kinga (KEBA) verseny Fűrész Beáta Valent Szabina 9. B osztály csapata Fogyasztóvédelmi Országos 2. Vigh Mihályné Laki Martina Verseny Kökény Lehet Géczy Kornélia Melis Rebeka 9. B Országos Tollaslabda Diákolimpia 14. Pénzes Adrienn 6

7 Iskolánk A csapata Magyar ENSZ Modell Diák- 39. Pajtás Mária Varga Gabriella 11. A egyesület országos versenye Jasztrabszki Kitti 11. A (350 csapat indult) Iskolánk B csapata 57. Pajtás Mária Piszár Petra 11. A Bartus Barbara 11. A Kókai Dóra és Kiss Rebeka Szivárványhíd Országos Irodalmi 63. Dr. Stareczné K. É. 9. C oszt. tanulók és Műveltségi Levelező Verseny (1000 diák közül) KIEMELKEDŐ EGYÉNI EREDMÉNYEK Halupka Ágnes 11. C osztályos tanuló az Alpesi Sí Országos Diákolimpia döntő egyesületen kívüli 6. korcsoportjában ötödik helyezést ért el (patronáló tanára Pénzes Adrienn). Gubányi Zsófia 10. C osztályos tanuló a Fiatalok az Épített Természeti Környezetvédelemért Pályázaton első helyezést ért el. Löffler Lujza és Laczkó Dóra 11. B osztályos tanulók regionális tűzoltóversenyen (Nógrádkövesd) egyéni felkészüléssel első helyezést értek el. Varga Nikoletta 10. C osztályos tanuló a XVI. Zuglói Táncfesztivál Országos Amatőr Táncversenyén második helyezést ért el. Hajdú Gina és Novák Nikoletta 10. C osztályos tanulók az Országos Vízilabda Bajnokság /B csapat tagjaként negyedik helyezést értek el. A Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány évi országos pályázatán Fajta Dávid 13. C osztályos tanuló "Interjú Fónay Jenővel" c. sikeres pályázatát közölte a Váci Polgár c. folyóirat, ill. megjelenik az '56-os Alapítvány külön kiadványában is. REGIONÁLIS és MEGYEI VERSENYEK Név, osztály Tantárgy/Versenynév Helyezés Felkészítő tanár 13. A osztály csapata APEH RANGADÓ 2 Sántáné Madlovics E. Fristáczki Kinga internetes verseny Fűrész Beáta Fehér Klára Puskás Boglárka Valent Szabina Molnár Zsófia 12. A Madách-napi esszéíró pályázat 3. Greff Tamás Varga Gábor 12. B KENGURU matematika verseny 17. Hoffmann Ottóné Havjár Ferenc 12. A 33. Hoffmann Ottóné 11. B csapata ELTE közgazdász verseny 4. Ujhelyiné Rátóti Sz. Beck Henrietta Rudolf Melitta 11. B csapata Regionális Katasztrófavédelmi 4. Ujhelyiné Rátóti Sz. Csató Dorottya Verseny Keresztesi Vivien Melis Rebeka 9. B Megyei Tollaslabda Diákolimpia 2. Pénzes Adrienn Dobis Anita 11. C 5. Pénzes Adrienn 7

8 Iskolánk B csapata Dr. Mező Ferenc Szellemi Diák- 6. Kovács Noémi olimpia Pénzes Adrienn Iskolánk A csapata Dr. Mező Ferenc Szellemi Diák- 7. Kovács Noémi Fehér Klára olimpia Fristáczki Kinga Puskás Boglárka Valent Szabina Melis Rebeka 9. B Regionális Tollaslabda Diákolimpia 2. Pénzes Adrienn VÁROSI VERSENYEK Név, osztály Tantárgy/Versenynév Helyezés Felkészítő tanár Békés Alexandra 9. B Reménység Szavalóverseny 2. Petrás Mária Magas Angyalka 9. A Vácz Remete Rajzpályázat 3. Dr. Váradi Iván A. Iskolánk csapata: Képzőművészeti és Környezet- 3. Dr. Váradi Iván A. Ábrahám Viktor 12. C védelmi Vetélkedő Bartus Barbara 11. A Hederics Róbert (vendég) Kovács Kitti 12. B Magas Angyalka 9. A Iskolai fiú csapat Városi Kegyeleti Váltó 3. Pénzes Adrienn az Aradi Vértanúk emlékére Szabó Gergő 9. A városi asztalitenisz bajnokság 2. Kovács Noémi Kosdi Karolina 9. A 3. Pénzes Adrienn Iskola csapata városi kosárlabda bajnokság 3. Pénzes A., Kovács N. Iskola fiú csapata Király Kupa labdarúgás 2. Pénzes A., Kovács N. Iskola lány csapata Király Kupa kosárlabda 3. Pénzes A., Kovács N. Csatári Dzsenifer 11. B Király Kupa távolugrás 2. Kovács Noémi Bodó Cintia 12. A 3. Pénzes Adrienn Tupi Gergő 12. A 2. Pénzes Adrienn Iskola lány csapata Városi Sulipóló Bajnokság 2. Pénzes A., Kovács N. Iskola fiú csapata Városi Sulipóló Bajnokság 3. Pénzes A., Kovács N. Iskolai vegyes csapat Városi Kosárlabda Bajnokság 3. Pénzes A., Kovács N. ISKOLAI VERSENYEK Név, osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Tóth Antónia 10. B versmondó verseny az 1. Pajtás Mária Csiba Györgyi 11. B Árpád-házi királyokról 2. Dr. Stareczné K. É. Kalla Kincső 11. A 3. Petrás Mária Lestyán Viktória 10. A történelem 1. Greff Tamás Csató Dorottya 11. B 2. Greff Tamás Piszár Petra 11. A 3. Pajtás Mária 8

9 Zelen Bettina 11. C német nyelv 1. Buchnitz Zoltánné Csiba Györgyi 11. B 2. Jobbágyné Szűcs T. Dávid Szabina12. C 3. Buchnitz Zoltánné Paulik Petra 9. A szépkiejtési verseny 1. Fördősné Rozman E. Dublinszky Rebeka 9. A angol nyelv (kezdő) 2. Fördősné Rozman E. Mitru Márk 10. C 3. Langné Oláh G Kocsis Levente 9. C szépkiejtési verseny 1. Pajorné Menyhárt M. Varga Nikolett 10. C angol nyelv (haladó) 2. Pajorné Menyhárt M. Erdély Kitty 10. C 3. Pajorné Menyhárt M. 9. A osztály idegennyelvi projekt angol 1. Fördősné Rozman E. 9. C osztály 2. Pajorné Menyhárt M., Fördősné Rozman E. 11. A osztály 3. Budainé Madarász A., 12. A osztály 3. Langné Oláh G. 11. C osztály idegennyelvi projekt német 1. Buchnitz Zoltánné 10. B osztály (haladó csop.) - képregény 1. Jobbágyné Szűcs T. 12. B osztály - keresztrejtvény 1. Ottóné István Eszter 11. A osztály idegennyelvi projekt angol 1. Leányfalviné F. R. 12. C osztály - elméleti gazdaságtan 2. Leányfalviné F. R. Szajbert Enikő 12. A elméleti gazdaságtan (12. évf.) 1. Ujhelyiné Rátóti Sz. Géczi Dominika 12. A 2. Ujhelyiné Rátóti Sz. Tőrincsi Annamária 12. A 3. Ujhelyiné Rátóti Sz. Banda Pál 11. A elméleti gazdaságtan (11. évf.) 1. Leányfalviné F. R. Kecskés Lilla 12. C 1. Solymosi Hajnalka Bartus Barbara 11. A 2. Leányfalviné F. R. Bátyi Barbara 11. A 3. Leányfalviné F. R. Czerovszki József 9. A Géza informatika (9. évf.) 1. Bartos Imréné Paulik Petra 9. A 2. Bartos Imréné Molnár Klaudia 9. A 3. Bartos Imréné Gyurcsok Virág 10. A Géza informatika (10. évf.) 1. Bauerné Almás Éva Tóth Antónia 10. B 2. Bartos Imréné Benda Barbara 10. C 2. Harsányiné Sz. A. Havasi Boglárka 10. C 3. Harsányiné Sz. A. Barazutti Ferenc 11. A Géza informatika (11. évf.) 1. Oláh Ferenc Lednyiczki Richárd 11. B 2. Bartos Imréné Fehér Fanny 11. C 3. Bartos Imréné Laki Martina 9. B gazdasági környezet (9. évf.) 1. Vigh Mihályné Ponicsán Krisztián 9. B. 1. Vigh Mihályné Géczy Kornélia 9. B. 2. Vigh Mihályné Majoros Dorina 9. B 2. Vigh Mihályné Szarka Dominika 9. B 3. Vigh Mihályné Gyurcsok Virág 10. A gazdasági környezet (10. évf.) 1. Hegyesi Katalin Traupert Szandra 10. B 2. Jobbágyné Szűcs T. Simon Barbara 10. B 3. Jobbágyné Szűcs T. Izsóf Alexandra 12. C gazdasági környezet (11. évf.) 1. Gréczi Mária Erdős Enikő 12. C 2. Gréczi Mária Bakó Vanda 12. C 3. Gréczi Mária 9

10 Piszár Petra 11. A természettudományi pályázat 1. Hoffmann Ottóné, Vigh Mihályné Galambos Orsolya 9. C 2. Vigh Mihályné Bogovits Alexandra 9. C 3. Vigh Mihályné Simon Barbara 10. B információkezelés (haladók) 1. Klenyánszkiné K. E. Hatala Klaudia 10. A 2. Klenyánszkiné K. E. Szabó Jusztina 10. A 3. Klenyánszkiné K. E. Benda Barbara 10. C információkezelés (kezdők) 1. Harsányiné Sz. A. Molnár Dávid Mátyás 9. B 2. Kettler Andrásné Volentics Vivien Réka 9. A 3. Klenyánszkiné K. E. 9. B osztály Géza matek csapatverseny 1. Fuchsné H. Zs. Tátrainé Németi E. 12. A osztály 1. Hoffmann Ottóné 10. B osztály 2. Rusvay Balázsné Tátrainé N. E. 10. A osztály 3. Soósné K. D. 10. A osztály csapata természettudományi kísérleti 1. Félix Vivien vetélkedő Lestyán Viktória Czeba Gréta Szakolczai Rita 12. C osztály csapata 2. Izsóf Alexandra Kazi Bianka Németh Levente Bakó Vanda 9. A osztály csapata 3. Molnár Klaudia Halász Viktória Kísérletvezető tanárok: Lengyel Dóra Soósné Kővári D. Rusvay Balázsné Tátrainé Németi E. Szilágyvári Vivien 9. C biológia egészség-megőrzési 1. Vigh Mihályné Benda Barbara 10. C pályázat 2. Lengyel Dóra Hoffmann Dorina 9. C 3. Vigh Mihályné Seregélyi Barbara 9. C 3. Vigh Mihályné Máté Kitti 12. C Kedvezményes Étkezés 1. Oláh Ferenc Laczkovszki Emese 10. C Iskolánkban c. számítógépes 2. Harsányiné Sz. A. Barazutti Ferenc 11. A plakáttervezés 2. Oláh Ferenc Kiss Rebeka 9. C 3. Harsányiné Sz. A. Dobis Anita 11. C asztalitenisz 1. Pénzes Adrienn Kosdi Karolina 9. A 2. Pénzes Adrienn Szabó Gergő 9. A asztalitenisz 1. Kovács Noémi Kenéz Attila 10. C 2. Pénzes Adrienn Kettner Henri 10. C 3. Pénzes Adrienn Schrick Dávid 12. A kosárlabda gólkirály (74 pont) Pénzes Adrienn Havasi Boglárka 10. C kosárlabda gólkirálynő (24 pont) Pénzes Adrienn Pálházi Tamás 13. C teremfoci gólkirály (13 góllal) Kovács N., Pénzes A. 10

11 13. C kosárlabda iskolabajnokság 1. Pénzes A., Kovács N. 12. A 2. Pénzes A., Kovács N. 10. C 3. Pénzes A., Kovács N. 12. A teremfoci iskolabajnokság 1. Pénzes Adrienn 10. A 2. Pénzes Adrienn 13. C 3. Kovács N., Pénzes A. A 2009/2010. tanulmányi évben a Duna-Dráva Cement Kft. Ifjúsági és Innovációs Alapítvány Duna-Dráva a Tehetségekért ösztöndíját Fristáczki Kinga, Valent Szabina 13. A és Fajta Dávid 13. C osztályos tanulók nyerték el. *** ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENYEK A 2009/2010. tanéven 133 tanuló egyéni munkával vett részt az év közben meghirdetett házi versenyeken (történelem, angol, német, informatika, információkezelés, gazdasági környezet, üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan, természettudományi tárgyak, irodalom) és csapatversenyeken, ahol matematika, sport és természettudományi nap keretében avattak győzteseket. Az idén a történelem verseny volt a legnépszerűbb, melyen 42 tanuló mérette meg tudását. Az egyéni versenyek legjobbjai: 1. helyezés: Piszár Petra 11. A Simon Barbara 10. B 2. helyezés: Benda Barbara 10. C (70 pont) (70 pont) (60 pont) A pontok összesítése azonban nemcsak egyénileg, hanem osztályszinten is megtörtént. Az az osztály, amelynek tanulói a legnagyobb számban vettek részt eredményesen a tanulmányi versenyeken, egy évre vándorkupánk, a Géza kupa tulajdonosai lesznek. Az osztályrangsor a csapatversenyek eredményeit is figyelembe véve a következőképpen alakult: helyezés osztály résztvevők száma elért pontszám B A B A A C C B C A C Egyéni versenyeken nem vettek rész: C csapatpontszám B csapatpontszám 10 A Géza-kupa boldog tulajdonosa a következő tanévben a 10. B osztály!!! 11

12 TANULMÁNYI EREDMÉNYEK 9. A Osztályfőnök: Végh-Alpár Noémi Osztálylétszám: 35 fő Tanulmányi átlag: 4,01 Kitűnő tanuló: - Jeles tanuló: Zubornyák Edina 4,69 Ábrahám Alida 4,62 Paulik Petra 4,62 Szikora Aliz 4,62 9. B Osztályfőnök: Vigh Mihályné Osztálylétszám: 34 fő Tanulmányi átlag: 4,1 Kitűnő tanuló: - Jeles tanuló: Laki Martina 4,9 Busai Melinda 4,75 Géczy Kornélia 4,66 Kőszegi Bertold 4,58 Grósz Evelin 4,5 Altsach Alexandra 4,5 Vass Emese 4,5 9. C Osztályfőnök: Ottóné István Eszter Osztálylétszám 33 fő Tanulmányi átlag: 4,0 Kitűnő tanuló: - Jeles tanuló: Kocsis Levente 4,64 Balló Janka 4,55 Garami Fanni 4,5 Gyetvan Balázs 4,5 Pazsitka Cintia 4,5 10. A Osztályfőnök: Soósné Kővári Dorottya Osztálylétszám. 34 fő Tanulmányi átlag: 3,58 Kitűnő tanuló: Benke Tünde Jeles tanuló: Kelemen Krisztina 4,82 Lestyán Viktória 4,82 Czeba Gréta 4, B Osztályfőnök: Jobbágyné Szűcs Tímea Osztálylétszám. 33 fő Tanulmányi átlag: 3,61 Kitűnő tanuló: - Jeles tanuló: Glózik Szabina 4,83 Karaba Réka 4,5 Német nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsgát tett Tóth Antónia. 10. C Osztályfőnök: Harsányiné Sztakovics Anna Osztálylétszám. 29 fő Tanulmányi átlag: 4,04 Kitűnő tanuló: Gubányi Zsófia Jeles tanuló: Hámori Arabella 4,85 Erdély Kitty 4,77 Sulyán Alexandra 4,77 Varga Nikoletta 4,77 Dudok Angéla 4,69 12

13 11. A Osztályfőnök: Budainé Madarász Andrea Osztálylétszám. 35 fő Tanulmányi átlag: 3,92 Kitűnő tanuló: - Jeles tanuló: Banda Pál 4,9 Hársfalvi Dominika 4,7 Jasztrabszki Kitti 4,7 Bartus Barbara 4,6 Németh Szilvia 4,6 Molnár Alexandra 4,5 Piszár Petra 4,5 11. B Osztályfőnök: Ujhelyiné Rátóti Szilvia Osztálylétszám: 36 fő Tanulmányi átlag: 3,65 Kitűnő tanuló: Löffler Lujza Jeles tanuló: Berczeli Evelin 4,9 Moravcsik Dóra Csató Dorottya 4,7 Csiba Györgyi 4,6 Forgács Angéla 4,5 Laczkó Dóra 4,5 11. C Osztályfőnök: Klenyánszkiné Krischneider Erika Osztálylétszám. 31 fő Tanulmányi átlag: 4,08 Kitűnő tanuló: Zelen Bettina Jeles tanuló: Juhász Alexandra 4,75 Hegyi Barbara 4,58 Német nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsgát tett Teknős Éva. 12. A Osztályfőnök: Hoffmann Ottóné Osztálylétszám. 34 fő Tanulmányi átlag: 4,06 Kitűnő tanuló: Jele Kitti Jeles tanuló: Géczi Dominika 4,89 Szajbert Enikő Máté Anett 4,75 Gulyás Tímea 4,67 Fiszter Zita 4,56 Gimesi Gellért 4,56 Angol nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsgát tett Havjár Ferenc és Pásztor Balázs. 12. B Osztályfőnök: Bauerné Almás Éva Osztálylétszám. 31 fő Tanulmányi átlag: 3,73 Kitűnő tanuló: - Jeles tanuló: Csernák András 4, C Osztályfőnök: Mármarosi Eszter Osztálylétszám. 31 fő Tanulmányi átlag: 4,12 Kitűnő tanuló: - Jeles tanuló: Hornok Viktória 4,8 Gál Zsófia 4,8 Izsóf Alexandra 4,7 Bakó Vanda 4,6 Gazdag Viktória 4,6 Forján Veronika 4,5 Kazi Barbara 4,5 13

14 13. C Osztályfőnök: Buchnitz Zoltánné Osztálylétszám. 32 fő Tanulmányi átlag: 4,05 Kitűnő tanuló: Németh Balázs Jeles tanuló: Fajta Dávid 4,9 Krizsanyik Viktor 4,9 Rózsa Zsolt 4,8 Schmittinger Szabina 4,8 Csatai Beáta 4,5 Hiebsch Alexandra 4,5 Hiebsch Nóra 4,5 Pálházi Tamás 4,5 Német nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsgát tett Rózsa Zsolt, Német nyelvből középfokú A típusú nyelvvizsgát tett Csatai Beáta és Hiebsch Alexandra, Angol nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsgát tett Czerovszki Dóra és Farkas Bálint. 13. PSz Osztályfőnök: Gréczi Mária Osztálylétszám. 23 fő Tanulmányi átlag: 3,1 Kitűnő tanuló: - Jeles tanuló: A Osztályfőnök: Sántáné Madlovics Erzsébet Osztálylétszám. 35 fő Tanulmányi átlag: Kitűnő tanuló: - Jeles tanuló: 14. A Osztályfőnök: Jakusné Herczeg Anna Osztálylétszám. 24 fő Tanulmányi átlag: 3,61 Kitűnő tanuló: - Jeles tanuló: Lénárt Alexandra ÉRETTSÉGI ÉS SZAKMAI VIZSGAEREDMÉNYEK 12. A kitűnő: Szajbert Enikő jeles: Géczi Dominika 4,8 Gimesi Gellért 4,8 Havjár Ferenc 4,8 Pásztor Balázs 4,8 Schrick Dávid 4,8 Ábrahám Viktor 4,7 Jele Kitti 4,6 Tőrincsi Annamária 4,6 12. B kitűnő: - jeles: Csernák András 4,6 Varga Zsófia 4,6 13. C kitűnő: Krizsanyik Viktor jeles: Czerovszki Dóra 4,8 Németh Balázs Fajta Dávid 4,8 Poros Claudia Rózsa Zsolt 4,8 Farkas Bálint 4,6 Schmittinger Szabina 4,6 14. A kitűnő: Lénárt Alexandra Jeles: Malmos Csilla Éva (szakmai) Lukács László 14

15 ESEMÉNYNAPTÁR HÓNAP NAP ESEMÉNY augusztus Gólyatábor szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 22. VII. Autómentes Nap- Az éghajlatváltozás kihívásai-városi klíma címmel rendezett vetélkedő: 10 fős csapat Ujhelyiné Rátóti Szilvia tanárnő vezetésével 25. Duna-Dráva Sportgála Városi Sportcsarnok október 2. Ligettakarítás a 9. B osztály és Vigh Mihályné tanárnő részvételével 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról. Iskolarádiós műsor Dr. Stareczné Kelemen Éva tanárnő szervezésével 7. Diáknap - Magyarkút, sportprogramok, akadályverseny, főzőverseny 15. Stresszmentes iskola c. program megnyitó ünnepség Bernáth Kupa foci bajnokság 16. Pályaválasztási Kiállítás: Madách Imre Művelődési Központ Vác Comenius Project spanyolországi konferencia (Andujar) Kovács Edit (12.C), Vastagh Viktória 10.B) és Ábrahám Viktor (12. A) diákok és Fördősné Rozmán Edina tanárnő Észtország, Izland és Svédország: Tőrincsi Annamária (12. A), Banda Pál (11. A), Vastagh Viktória (10. B) Szűcs Tímea tanárnővel. 22. Október 23-ai iskolai ünnepség. A műsor összeállítója: Pajtás Mária tanárnő november Nyílt napok a felvételiző 8. osztályos diákoknak Színházlátogatás: Magyar Színház, Cyrano 18. Az Eszterházy Károly Főiskola szervezésében Fiatalok a nemzetközi kapcsolatokban címmel országos meghirdetett vetélkedő első fordulója 4 csapat részvételével 6. Városi középiskolás asztalitenisz bajnokság Madách Imre Gimnázium Vác 19. Kortárssegítő tréning a Madách Imre Művelődési Központban a kortárs diákok részvételével december 1. AIDS világnapi rendezvény a Váci Polgárok Egészségéért Egyesület és az ÁNTSZ szervezésével a Madách Imre Művelődési Központban 4. Szalagavató bál 4-6. Érsekújvári szlovák közgazdasági iskolából érkezett tanárok és diákok fogadása 17. Stresszmentes iskola c. program tréning 19. (tanítás) Iskolai karácsonyi ünnepség január 21. Magyar Kultúra Napja- irodalmi összeállítás iskolánk rádiójában, a műsor készítője: Mármarosi Eszter tanárnő Színházlátogatás az Operett Színházba 22. EDUCATIO Kiállítás a végzős osztályok részvételével 23. Központi írásbeli felvételi vizsga a 8. évfolyam számára 15

16 február 6. Nyílt nap a szakképző évfolyamokra jelentkezők számára 10. Farsangi bál iskolánk kollégiumában. Csoportos és egyéni jelmezversenyek, táncmulatság Színházlátogatás az Operett Színházba: Szentivánéji álom című előadás megtekintése 19. RANG-ADÓ országos verseny döntője 22. A Japán Nagykövetség Kulturális és Sajtóosztályáról érkező Shinozawa Yasuo úr előadása iskolánkban Japán gazdaságáról és a japán ösztöndíjak rendszeréről 25. Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól egy kiállítás keretében, melynek összeállítója Greff Tamás tanár úr március 4. Részvétel a Stressz és Iskola Konferencia 2010 rendezvényen az Országgyűlés Üléstermében (18 diák) Színházlátogatás: Magyar Színház, A néma levente című színházi előadás megtekintése 15. Iskolánk ebben az évben az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepén a városi rendezte, amelyet az 1848-as emlékműnél mutattak be. A műsort összeállításában és betanításában részt vett: Dr. Ősi János igazgató úr, aki ünnepi beszédet is mondott, Végh- Alpár Noémi tanárnő, Pajtás Mária tanárnő és a műsor főszervezője: Petrás Mária tanárnő. 18. Stresszmentes iskola c. program tréning 19. Adj egy napot a ligetnek rendezvény liget takarítás a 9.b osztály részvételével Színházlátogatás az Operett Színházba: A bajadér című előadás megtekintése Próbaérettségi vizsgák április Comenius Project ausztriai konferencia (Bregenz) 12. Megemlékezés a költészet napjáról, összeállította Dr. Stareczné Kelemen Éva tanárnő 16. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól, az iskolarádiós műsor összeállítója: Végh-Alpár Noémi tanárnő. 21. Géza nap : megemlékezés iskolák névadójáról. Az általános iskolásoknak meghirdetett gazdasági verseny eredményhirdetése 22. Föld Napja városi rendezvény, diákpolgármester választás, szervezője: Pajtás Mária tanárnő és a DÖK 25. Az iskolai kórus részvétele az ünnepi baptista istentiszteleten Verebélyi Ákos tanár úr vezényletével. 26. Közös iskolai szerenád a végzős diákokkal, melyet az iskola romkertjében rendeztünk meg. 30. Ballagás május 5. Egészségnap 26. Országos Kompetenciamérés a 10. évfolyamon, tudásszint-mérés a 9. és 11. évfolyamokon Utazás a Felvidékre a Határtalanul címmel meghirdetett nyertes pályázat keretében (42 diák, 4 pedagógus) 27. Energia - miből? természettudományos pályázat keretében megrendezett kísérletek és eszköz bemutatók Színházlátogatás két alkalommal: az Új Színházban az Édentől Keletre illetve a Még egyszer hátulról című előadások megtekintése 16

17 június május 31- Comenius Project csehországi csereprogram Prágában. június Iskolai megemlékezés a trianoni békeszerződés 90. évfordulóján. A műsor összeállítója: Pajtás Mária tanárnő ig Érettségi vizsgák 22. Tanévzáró ünnepély *** Gólyatábor SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK Ebben a tanévben 3. alkalommal szerveztük meg a tanévnyitót megelőzően a 9. évfolyamosok 2 napos gólyatáborát. A résztvevők az első napon játékos, vidám keretek között ismerkedtek meg a várossal, az iskolával, leendő tanáraikkal és egymással. Közös főzés és vacsora után még éjszakai akadályversenyen is bizonyították, hogy méltók a közgázos diák névre. A 2. napon az osztályok már közösségként mutatkoztak be, gólyahíradót szerkesztettek, jelenetet mutattak be, majd letették a gólyaesküt. Diáknap E tanévben rendhagyó módon nem tavaszszal, hanem ősz elején rendeztük az év különleges napját, a diáknapot. Ezúttal Magyarkút, Irmaforrás volt a helyszín, ahol erdei akadálypályákon folyt az akadályverseny, a harcosabb kedvűek számháborúztak, mások a főzőversenybe neveztek be. Szecskaavatónkat a DÖK vezetője, Náday Eszter 11. A osztályos tanuló irányításával rendeztük meg. Elengedhetetlen része volt idén is az osztályok közötti játékos vetélkedő. A 9. osztályosok előre kiadott feladatokkal is készültek a nagy napra, énekes-zenés bemutatkozásukra. A szervezők és a szecskák biztosították a rendezvény jó hangulatát. Iskolai szalagavatónk, hagyományainkhoz híven a váci Madách Imre Művelődési Központban került megrendezésre. Az ünnepélyes szalagtűzés után végzős diákjaink táncos-zenés műsoraikkal léptek fel. Az irodalmi műsorban mindhárom osztály diákjai kedveskedtek a nagyszámú közönségnek, a műsor összeállítója és betanítója volt: Petrás Mária és Pajtás Mária. 17

18 Farsangi bál Már hagyományosnak mondható a farsangi bál, amit most is a kollégium ebédlőjében rendeztünk. Az idén a bál meghirdetett témája az ókor volt, így fáraók, rabszolgák, római polgárok tűntek fel a jelmezversenyen. Táncverseny és mókás vetélkedő emelte a hangulatot. A Föld Napja városi rendezvényen is évek óta részt vesz iskolánk. Már hetekkel előtte nagy a készülődés a Diákpolgármester választára, a Kommunikációs versenyre. E tanévben Náday Eszter 11. A osztályos tanulónk volt a diákpolgármester jelölt, aki csapatával színvonalas műsort adott a városi rendezvényen. Iskolánk jelöltje 3. helyezést ért el, gratulálunk neki. Minden tanév egyik kiemelkedő eseménye a ballagás, ahol végzős diákjaink búcsút vesznek Közgázos éveiktől. A meghitt belső ballagás után, körbe járják az iskola épületét. Idén is külön búcsút vettünk azoktól, akik versenyeken öregbítették iskolánk hírnevét, akik az iskolai ünnepélyeink részt vevői voltak. Búcsúzóul még meghallgathattuk Matolcsi Kati szavalatát, Tőrincsi Annamari gyönyörű énekét. Sulirádió A nagyszünetek hangulatának javítását szolgálja a sulirádió. Minden nap a diákok által válogatott zene segített megtörni a tanórák monotonitását, az ellazulást a dolgozatok, felelések után. KÜLKAPCSOLATAINK A 2009/2010-es tanévben a külföldi oktatási intézményekkel való kapcsolattartás sikeresen folytatódott a Comenius 1. pályázatnak köszönhetően. A kétéves projektben, melynek a címe Salad Bowl, 7 ország (Ausztria, Csehország, Észtország, Izland, Spanyolország, Svédország és Magyarország) vett részt, minden országból egy-egy iskola. Az elmúlt év során Csehország és hazánk adott helyet a projekttalálkozóknak. A projekt soron következő állomásai az északi (Észtország, Svédország és Izland), illetve déli országok (Spanyolország, Ausztria) voltak, ahol a diákoknak az elmúlt tanévhez hasonlóan rövid színpadi bemutatót kellett tartaniuk, minden csoportnak (3-3 fő) saját hazájának egy iskolai napját bemutatva. A két év során országonként 3 különböző társulat tanulta be a diákok által összeállított kis előadások anyagát, így 9 diák mobilitása valósult meg ténylegesen. Ebben a tanévben a kétéves projekt második koordinátortalálkozójára 2010 áprilisában került sor Ausztriában, ahol a pályázatban meghatározott és jóváhagyott programoknak és feladatoknak a teljesítése került megbeszélésre, valamint záró beszámoló összeállítása a teljesített feladatok részletezésével. A fogadó ország városnézéssel és más érdekes programokkal is szolgált a vendégeknek. A diákok a közös nyelv (angol) segítségével új barátokra találtak, és együtt szórakoztak a találkozók során. A kapcsolatot címek cseréjén és a közös honlap szerkesztésén keresztül tartják fenn még most is, amely nagyban segíti a diákok nyelvi kompetenciáját is. A pályázat segítségével Csehországba is eljutottak a diákjaink, így még több diák számára nyílt lehetőség külföldre utazni, ahol megismerkedhettek más népek történelmével és kultúrájával. Ezeken az utazásokon tehetséges és szorgalmas diákjaink vehettek részt. Reméljük, hogy ezek a külföldi kapcsolatok még jobban serkentik tanulóink idegen nyelvi kompetenciáját, melyen keresztül mélyíthetik és ápolhatják hazánk jó hírét. 18

19 ESTI TAGOZAT A szakmák jelentős részéhez csak érettségi bizonyítvánnyal lehet hozzáférni, illetve a felsőfokú intézményekbe jutás feltétele az érettségi bizonyítvány megszerzése. Így az esti tagozaton a 18. életévüket betöltött felnőttek lehetőséget kapnak az érettségi vizsga letételére majd a szakmai képzésen való részvételre. Az érettségi bizonyítvány, ill. OKJ-s szakma megszerzése után jobb eséllyel jelennek meg végzett hallgatóink a munkaerőpiacon. A 2009/2010. tanévben minden évfolyamon egy-egy osztály indult. A tanévben hallgatóink négyszer adtak számot tudásukról a beszámoló vizsgákon. A 12. e osztály tanulóinak 92%-a tesz rendes érettségi vizsgát az idei május-június vizsgaidőszakban. Az esti tagozaton is élnek diákjaink azzal a lehetőséggel, hogy előrehozott érettségi vizsgát tegyenek elsősorban választott tantárgyból. Az idei tanévtől kezdődően kötelező a nyelvi érettségi az esti tagozaton is februárjában a 14. E osztály 13 tanulója vizsgázott a vállalkozói ügyintéző szakon. Ez a képzés még a régi OKJ szerint folyt. A 2009/2010. tanévben az esti tagozaton is az új OKJ szerinti képzés indult a pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmában. A képzés iránt nagy az érdeklődés, nemcsak az iskolánkban érettségizettek, hanem már korábban és máshol érettségit tett érdeklődők is jelentkeztek. A szakma megszerzése után nemcsak az elhelyezkedés könnyebb, hanem a tanulmányokat a népszerű mérlegképes könyvelői tanfolyamon is lehet folytatni. KOLLÉGIUMI ÉLET A tanév során a hagyományos eseményeinken kívül több újdonsággal és egy pályázatnak köszönhetően különleges programokkal is színesedett kollégiumunk élete. Az idei tanév újdonsága volt a vasárnap esti filmklub, ahol rendszerint a diákok által választott filmet tekinthették meg a kollégisták a társalgó nagy házimoziján. Szintén új programként aratott nagy sikert a lányok között a Pilates torna, sokszor alig fértek el a teremben. Az elsősök fogadása az év első izgalmas összejövetele. Az új kollégistákat az első hónapokban kiemelt figyelemmel segítik az öregek is, persze nem maradhat el a tréfás, vidám avatás sem. A rózsakerti gyertyás aradi megemlékezés, a Mikulás érkezése, a családias hangulatú Karácsony est, az iskolával közös farsang során igazi közösséggé kovácsolódnak a kollégiumi csoportok. A háztartási vetélkedőn játékos, vidám feladatokban mérhették össze kollégistáink a konyhai-, háztartásvezetési tudományukat. A csapatokban a fiúk is kibontakozhattak. A helytörténeti vetélkedő nagyon alapos felkészülést igényel az első éves kollégistáktól, akik városi séták során szereznek helyismeretet és ismerkednek a város helytörténeti szempontból jelentős emlékeivel. Az izgalmas házi vetélkedőnk legjobbjai jutottak el a városi kollégiumok versenyére. Nagy büszkeségünk, hogy ezt idén is kollégistáink nyerték meg. A szavalóversenyünkön több kollégistánk előadóművész palántaként bontogatta szárnyait és ebben az évben is megható búcsúzás volt a végzősök utolsó reggelije. Az egészségmegőrzés, sporttevékenység is fontos pedagógiai feladata a kollégiumnak. Két tornateremben cardio és erőgépeken edzhetnek a kollégisták, valamint gyógytornát, kondicionáló tornát vehetnek igénybe, valamint adott az esti kocogás és a reggeli úszás lehetősége. Kosárlabda- és foci edzés, asztalitenisz és darts bajnokság folyik szeptembertől folyamatosan év végi eredményhirdetéssel és jutalmazással. 19

20 Egészségügyi asszisztens kíséri figyelemmel a kollégisták egészségügyi állapotát, havonta tartott előadásokat a leginkább érdeklődést kiváltó témákban is, például a dohányzásról, a serdülőkori problémákról, a drogokról, az elsősegély nyújtás fő fogásairól. A szabadidő hasznos eltöltését képzőművészeti-, főzőcske-, kézimunka szakkör segítette. Lehetőség volt a Patrióta kör munkájában részt venni, s kollégistáink aktívan bekapcsolódtak a város kulturális programjába is kiállítások, hangversenyek, a Credo-ház, a művelődési ház, a könyvtár rendezvényeinek látogatásával. Idén is rendeztünk házi kiállítást tehetséges kollégistánk képeiből. A rajzszakkör az idén egy pályázatnak köszönhetően több kiránduláson vehetett részt a Szépművészeti Múzeumban és a Dunakanyarban is voltak. Az esős idő ellenére szép élményekkel gazdagodtak. A kollégium hangulatára jellemző, hogy sokan nehéz szívvel búcsúznak el a nyárra és lelkesen várják a szeptemberi évkezdést! 20

Kedves Olvasó! A Tanév krónikájában az elmúlt év legfontosabb eredményeiről adunk tájékoztatást.

Kedves Olvasó! A Tanév krónikájában az elmúlt év legfontosabb eredményeiről adunk tájékoztatást. Kedves Olvasó! A Tanév krónikájában az elmúlt év legfontosabb eredményeiről adunk tájékoztatást. A 2013/14. tanévünket a 2013. január 1-jei átvétel után állami fenntartásban töltöttük. Megváltozott iskolánk

Részletesebben

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév Közélet Kultúra Mindennapok 2010. július 10. 120 forint Kittenberger Napok és nyugdíjasklub-találkozó A Dunakanyar Fúvósegyüttes vidám térzenéje szólította június 19-én a város polgárait és a vendégeket

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ CEGLÉD, 2012 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Évkönyve 2009/2010. Baja, 2010.

Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Évkönyve 2009/2010. Baja, 2010. Türr István Gazdasági Szakközépiskola Évkönyve 2009/2010. Baja, 2010. Türr István Gazdasági Szakközépiskola 2009/2010. Évkönyve Az anyagot gyűjtötte és szerkesztette: Gugánné Tiszttartó Ágnes Kertész-Farkas

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE CEGLÉD, 2013 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták Öregdiák Egyesülete Ceglédi Gyógyfürdő

Részletesebben

A BÁTASZÉKI ÉVKÖNYVE. A 2014-2015. iskolai évről

A BÁTASZÉKI ÉVKÖNYVE. A 2014-2015. iskolai évről A BÁTASZÉKI ÉVKÖNYVE A 2014-2015. iskolai évről Az iskola fennállásának 52., Bátaszék alapításának 873. évében Bátaszék, 2015 Kiadta az iskola igazgatósága Bátaszék, Kossuth Lajos u. 38-42. Az iskola címere

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Évkönyve 2008/2009.

Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Évkönyve 2008/2009. Türr István Gazdasági Szakközépiskola Évkönyve 2008/2009. Türr István Gazdasági Szakközépiskola Évkönyve 2008/2009. Baja, 2009. Türr István Gazdasági Szakközépiskola 2008/2009. Évkönyve Az anyagot gyűjtötte

Részletesebben

Rövid iskolatörténet

Rövid iskolatörténet 55. szám Jubileumi ünnepség December 17-én fél tizenkettőkor a zsúfolásig megtelt aulában Révay Lili köszöntötte a Bolyai János Gimnázium alapításának 20. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség vendégeit,

Részletesebben

KRÓNIKA 2011-2012. TANÉV VÉGI KIADÁS

KRÓNIKA 2011-2012. TANÉV VÉGI KIADÁS KRÓNIKA 2011-2012. TANÉV VÉGI KIADÁS 2 Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek! A 2011-2012. tanév végéhez közeledve értékeljük az iskola éves munkáját. Tanulóink neveltségi szintjét, tárgyi tudását, valamint

Részletesebben

Létszámstatisztika. Page 1

Létszámstatisztika. Page 1 É É É É é é é á é é á é é Á á á é é é é é é ó ö ü é ó ü ő á é é ö é é é ö ö é í ó ó é ü ő é Íé é ö é é é ó é ö ö é á ó é é ú é é ő Á ü é é á é é ó é ő Létszámstatisztika Osztály Létszám okt_1_ Évismétlő

Részletesebben

A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE

A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE a 2009/2010-es tanévről Az intézmény fennállásának 59. tanévében a tanári testület és az Öregdiákok Baráti

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM

SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓK 2008/2009-es tanév Beszámoló a történelem szakos tanárok munkaközösségének munkájáról 2008-2009 I. A Fényesebb a láncnál a kard című kistérségi vetélkedő

Részletesebben

a 2013/2014. tanévről

a 2013/2014. tanévről Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Szakmai beszámoló a 2013/2014. tanévről 1. A szakmai munka áttekintése A Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnáziumban kiemelkedően magas színvonalú szakmai

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVII. évfolyam, 2007. július KOSÁRLABDASIKEREK A DIÁKOLIMPIÁN Szép eredményt értek el kosárlabdázóink az ez évi diákolimpián: két korcsoportban a

Részletesebben

KRÓNIKA 2013-2014. TANÉV VÉGI KIADÁS

KRÓNIKA 2013-2014. TANÉV VÉGI KIADÁS KRÓNIKA 2013-2014. TANÉV VÉGI KIADÁS Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek! A 2013-2014. tanév soha nem látott méretű változásokat hozott az iskolák életében. Nevelőtestületünk és az iskola vezetősége arra

Részletesebben

Nyugdíjba vonult Cselényi Andrásné, Végh Margit Katalin Nyugdíjba vonult Vachó Lászlóné, Bacsa Mária Magdolna

Nyugdíjba vonult Cselényi Andrásné, Végh Margit Katalin Nyugdíjba vonult Vachó Lászlóné, Bacsa Mária Magdolna 1 Tisztelt Olvasónk! Az igazi tudás nemcsak az ember értelmétõl függ, hanem akaratától, érzésétõl és lelki erõitõl is. A tökéletes tudás: tökéletes szeretet. / Merezskovszkij/ Ismét eltelt egy év! Egy

Részletesebben

MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓK 2013-2014-es tanév

MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓK 2013-2014-es tanév MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓK 2013-2014-es tanév Humán munkaközösség Célkitűzéseink ebben az évben is, hasonlóan az eddigiekhez az órák ellátása, a szakmai igényesség, az alapfeladatok megvalósítása és ezeken

Részletesebben

Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE. 2011/2012. tanév

Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE. 2011/2012. tanév Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE 2011/2012. tanév Körmend, 2012 Szerkesztette: AUER MIKLÓSNÉ BALOGHNÉ ROZMÁN GYÖRGYI BÁNYAI KINGA BARTIKNÉ SZALAY TÍMEA BOLLA DÁNIELNÉ BORSITS ANDREA CSÁSZÁR

Részletesebben

beköszöntő Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14)

beköszöntő Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14) 2015. április. Életképek A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja. Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre

Részletesebben

Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor

Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor Felelős kiadó: Dr. Sipos Mihály - igazgató Nyomdai munkák:

Részletesebben

Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művésze Iskola értesítője. designed by arany a la

Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művésze Iskola értesítője. designed by arany a la Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művésze Iskola értesítője 2014 2015 designed by arany a la Kiadja: Felelős kiadó: Szerkesztők: Számítógépes szerkesztő: Elérhetőségeink: Marcali Noszlopy Gáspár

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Évkönyve 2011/2012. Baja, 2012.

Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Évkönyve 2011/2012. Baja, 2012. Türr István Gazdasági Szakközépiskola Évkönyve 2011/2012. Baja, 2012. Türr István Gazdasági Szakközépiskola 2011/2012. Évkönyve Az anyagot gyűjtötte és szerkesztette: Gugánné Tiszttartó Ágnes Reiter Judit

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI

AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2013 Budapest, 2013. július Összeállította: Kocsisné Hodosi Eszter igazgató Tartalomjegyzék Bevezetés 5.o. 1. Helyzetelemzés

Részletesebben

Bölcsőde Bölcsődénk szerepel az Iránytű szakmai folyóiratban. Farsangi vigassággal búcsúztattuk a telet, pirosba öltöztünk a Dóri Ház lakóiért.

Bölcsőde Bölcsődénk szerepel az Iránytű szakmai folyóiratban. Farsangi vigassággal búcsúztattuk a telet, pirosba öltöztünk a Dóri Ház lakóiért. ANK H Í R L E V É L 2013/ 2. szám Tartalom: Intézményi egységek rövid hírei: Intézményvezetés Beszámolunk a II. SNI Szépíró verseny megyei döntőjéről. Megtartottuk a Szak alkalmazotti értekezletet. Mi

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 XXII. évfolyam 10. szám 2007. május 25. Ára: 140 forint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 BÚCSÚ A KÖZÉPISKOLÁTÓL KÖZÉLETI LAP MEGJELENIK KÉTHETENTE SZERENCSEN ÉS KÖRNYÉKÉN AMÍG ÉLSZ, TANULJ! Salánki

Részletesebben

Az iskola címere Mayer Antal munkája

Az iskola címere Mayer Antal munkája Az iskola címere Mayer Antal munkája Tördelés: Hajdú Istvánné, Miskei Vendel, Miskolci Csabáné 3 A 2012/2013-as tanév krónikája A gimnáziumunk életéről beszámoló évkönyvek mindig a tanév végén, a szóbeli

Részletesebben

A tanév végi beszámoló

A tanév végi beszámoló DIÓSDI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032354 A tanév végi beszámoló 2013/2014 Diósdi Eötvös József Általános Iskola 2014.06.18. A tantestület elfogadta egyhangúlag 2014.június 18-án 1. A szakmai munka

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XXIII. évfolyam, 2015. április 11. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE A vers ünnepén Történt egyszer pár éve, egy napfényes szeptemberi vasárnapon, a Kisújszállásról

Részletesebben

Éle tké pe k A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja

Éle tké pe k A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja 2 0 1 1. D E C E M B E R Éle tké pe k A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja Régen volt? Hogy is volt? Események karácsonyig Múlt......és jelen Karácsonyra

Részletesebben