Bartos Imréné Bauerné Almás Éva Bondor Zoltánné Buchnitz Zoltánné Budainé Madarász Andrea Erőss Sándorné szakmai igazgatóhelyettes Fördősné Rozmán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bartos Imréné Bauerné Almás Éva Bondor Zoltánné Buchnitz Zoltánné Budainé Madarász Andrea Erőss Sándorné szakmai igazgatóhelyettes Fördősné Rozmán"

Átírás

1 1

2 Kedves Olvasó! Ezeken az oldalakon az elmúlt tanév eredményeiről adunk tájékoztatást. Minden esemény és minden eredmény bemutatása, felsorolása fárasztóan hosszú olvasmányt eredményezhet, ennek ellenére szeretnénk minél teljesebb képet adni arról a rendkívül szerteágazó, sokszínű munkáról és diákéletről, ami iskolánkban zajlik. A krónika a múltról szól, célja azonban nem csupán a felsorolása egy időszak történéseinek, hanem mintája, példája is lehet a következő időszaknak, évnek, tanévnek. A Tanév krónikáját ajánljuk tehát figyelmébe diákjainknak, tanárainknak egyaránt. Hasznos, érdekes olvasmány lehet azonban diákjaink szülei számára is, és mindenki másnak, aki érdeklődik iskolánk iránt. Szeretettel köszöntjük őket krónikánk elején. 2

3 A TANTESTÜLET TAGJAI 2009/2010. TANÉVBEN Bartos Imréné Bauerné Almás Éva Bondor Zoltánné Buchnitz Zoltánné Budainé Madarász Andrea Erőss Sándorné szakmai igazgatóhelyettes Fördősné Rozmán Edina Fuchsné Hattinger Zsuzsanna ig. h. kollégiumvezető Gréczi Mária Greff Tamás Harsányiné Sztakovics Anna Hegyesi Katalin Hoffmann Ottóné Hronyeczné Hegedűs Magdolna Jakusné Herczeg Anna Jobbágyné Szűcs Tímea Kettler Andrásné Katona Andrásné dr. tagozatvezető Klenyánszkiné Krischneider Erika Kovács Noémi Langné Oláh Gabriella Leányfalviné Fekete Rózsa Lengyel Dóra Mármarosi Eszter Oláh Ferenc Ottóné István Eszter Dr. Ősi János igazgató Pajorné Menyhárt Mónika Pajtás Mária Pénzes Adrienn Petrás Mária Rusvay Balázsné Sántáné Madlovics Erzsébet Solymosi Hajnalka Soósné Kővári Dorottya Dr. Sándorné Tomori Cecília Dr. Stareczné Kelemen Éva Tátrainé Németi Emese Ujhelyiné Rátóti Szilvia Vári Tercia nevelési igazgatóhelyettes Végh-Alpár Noémi Vigh Mihályné Weiser Attila 3

4 KOLLÉGIUMI PEDAGÓGUSAINK Arany Tóth Lászlóné Csereklyéné Korpos Erzsébet Fuchs Ágnes Koren Mihály Kurilla József Pellei Róbertné Prekup Valér Steidl Anna Szádoczki Bálint Szórád Ágnes Zubovits Györkös Erzsébet *** A TANÉV SORÁN KITÜNTETETT TANÁRAINK ÉS DOLGOZÓINK Vác Város Önkormányzata minden évben a Pedagógusnapon átadott Váci Katedra Pedagógia Díjjal ismeri el a városunkban több évtizeden át kifejtett, kimagaslóan eredményesen és színvonalasan végzett oktató-nevelő munkát. E tanévben iskolánk pedagógusa Sántáné Madlovics Erzsébet részesült e rangos elismerésben. Sántáné Madlovics Erzsébet vallomása életpályájáról a kitűntetés átvétele alkalmából: A középiskolát Vácott a Közgazdasági Szakközépiskolában kezdtem el és 1971-ben itt is érettségiztem. Választásom nem volt tudatos, inkább csak oda nem ahova a szüleim akartak. Két nővérem gimnáziumba járt és kollégiumban laktak. Én tudatosan kiválasztottam egy olyan iskolát, mely a közelben volt és más típusú, mint testvéreimé. Szüleim egyéni döntésemet nem módosították, így kerültem a közgázba. Akkor hat nap volt a tanítás hetente szombaton is és a negyedik év végén érettségit szereztünk. A szakközépiskolákban ugyanazt a magyar és matek, valamint történelem követelményt kellett teljesíteni, mint a gimnáziumokban. Viszont nyelvet (orosz kivételével) nem tanultunk, de gazdasági jellegű tantárgyakat igen. Ilyen volt pl. a gazdasági matematika, a politikai gazdaságtan. A legtöbb hasznát életemben a gazdasági matematikának és a tízujjas vakírásnak vettem, a pg -n tanultakon ma már csak nevetünk egy-egy osztálytalálkozón. Édesapám cipész volt, sajnálatos körülmények miatt nem tanulhatott (édesanyámra ugyanez vonatkozott), és mindenképpen gyermekeinek diplomát szeretett volna adni. Négyen voltunk testvérek mindannyian nappali felsőoktatásban szereztünk oklevelet (hárman egyszerre az öt év elteltével, kettőt is). A négy év alatt sokat tanultam, volt hogy éjjel feküdtem, vagy hajnalban keltem. Ösztönző volt szüleim támogatása, idősebb testvéreim eredményei. Egy-egy nehezebb példát a család néha közösen oldott meg, és ebéd, vagy vacsora után az iskolában történtekre mindig kitértünk. Szerettem Vácra járni és 4

5 mai napig kísér az iskola szelleme. Jobb tanuló voltam, mint általános iskolában (nagyon igazságos volt az osztályzás), humánus, de nagyon következetes volt a nevelés. Az évet általában egy négyessel zártam (szomorú, de magyarból volt midig négyes a jegyem még az érettségin is) és természetesen egyenes út volt a gazdasági területen a továbbtanulás. Már másodikban eldöntöttem, hogy tanár leszek, nagy hatással volt rám több ma még élő, illetve sajnos már köztünk nem lévő tanár. Sokat magyaráztam és tanítottam osztálytársaim, de közösségi ember lévén több csínytevésnek szerzőjeként megfelelő toleranciával, de kellő szigorral mértek tanáraim. (Ma osztálytalálkozó alkalmával felemlítve egy-egy ilyen eseményt mindig megállapítjuk tanáraink igazi pedagógiai érzékét.) Mikor végeztem és tanárként visszamentem az Alma Mater falai közé, soha nem éreztem, hogy lenéznének, nagyon befogadó és segítő kollegákra találtam. Még ma is minden órára készülök (ez elkerülhetetlen, hisz a jogszabályváltozásokat rendszeresen követni kell), de fiatalon sokkal több időt vett ez igénybe. Fantasztikus érzéssel töltött el, mikor tanítványaim másfél évtizeden keresztül az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen előkelő - országos első és tíz közötti helyezéseket értek el. Nagyon szeretek tanítani, és amikor egy-egy nehezebb téma elmagyarázása után látom, hogy a tanulók megértik az anyagot, boldog vagyok és aznap nagyon jól érzem magam. Alkalmazott módszereim szerteágazók, de követem a legújabb technikát a tanítás során. Sajnos az alacsony érettségi követelmények és a magas szakmai minimumszint (60%) ellentmondást takar. Az általam felállított követelmények nem a magas bukásarány kimutatását szolgálják, hanem, hogy a szakmai vizsgát aki oda kerül eredményesen teljesítse. Bár mindenem a tanítás, az élet más területekre is elsodort óta vagyok országos szaktanácsadó, illetve vezető szaktanácsadó előbb a Nemzeti Szakképzési Intézetben, től a Pénzügyminisztériumban. Feladatom a gazdasági szakközépiskolák támogatása, melyet egy régiós szaktanácsadói hálózat segít, valamint a szakképzés fejlesztése, melynek keretében már két jelentős EU programban is dogoztam (HEFOP, UMFT-TAMOP), illetve jelenleg mentorként adok tanácsokat. Publikációs jegyzékem az önéletrajzomban négy oldalas, mely szakanyagok összeállításától, tankönyvek lektorálásán keresztül, tankönyvbírálatok elkészítését is magába foglalja, de szakmai folyóiratokban is publikáltam már pl. ADÓ-KÓDEX. Jelenleg is szakképzési tananyagegységre készítek tananyagot, feladatokat. Szerencsés együttműködés az életemben, hogy az elmélet és az oktatási gyakorlat összefonódik. Bízom benne, hogy a szakképzés-fejlesztés a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően mozdul(t) el, örömmel tölt el, hogy kollegáim közül többen a fejlesztési munkákban részt vesznek és az iskola vezetése pozitívan áll hozzá. Közoktatási és szakmai szakértőként, illetve vizsgaelnökként lehetőségem nyílik arra, hogy más intézményben tanulók által elsajátított követelményeket összehasonlítsam iskolánk tanulóinak tudásszintjével. Tapasztalataim és az eredmények bizonyítják, hogy intézményünkben jó színvonalú a szakképzés. Az élethosszig tartó tanulás folyamán Pedagógiai értékelési szakértőként szakvizsgáztam 2001-ben a Szegedi Tudományegyetemen, újabb diploma szerzésével. Továbbképzéseken gyakran veszek részt, de leginkább ma már én tartok vizsgaelnököknek, vizsgaszervezőknek, illetve tanároknak továbbképzést. Legutóbb a Budapesti Gazdasági Főiskolán az FSZ konferencián A felsőfokú szakképzés szakmai vizsgájának értékelése címmel. A középiskolai élet, az ott kapott tanári hivatás érintése és a szakmaiság volt egész életemre hatással. Soha nem felejtem el és ma is kedvesen gondolok tanáraimra, akik elindítottak a pályán és nélkülük ezt a szakmai karriert nem futhattam volna be. Bízom benne, hogy húsz év múlva rólam is megemlékeznének a mai, illetve volt tanítványaim, akiket az élet megannyi területére sodort. Egyet szeretnék, hogy bármilyen ranglétrán is állnak, mindig őszinte, szakmájukat szerető és környezetükben, közvetlen családjukban következetes, de szeretettel teli életet éljenek, hisz olyan rövid az ÉLET. *** Vác Város Önkormányzata a Pedagógusnapon ismeri el a tehetséggondozásban kiemelkedő eredményeket elért tanárok munkáját is. E tanévben Tehetséggondozó munkáért elismerésben részesült: Erőss Sándorné Jakusné Herczeg Anna Vigh Mihályné. 5

6 Vác Város Önkormányzata minden évben elismerést ad azoknak a nem pedagógus alkalmazottaknak, akik az oktatási intézményekben több évtizede segítik eredményesen az oktató-nevelő munkát. E tanévben Oktatást segítő munkáért elismerést kapott Szádoczki Lászlóné irodavezető. Szádoczki Lászlóné írja magáról a kitűntetés átvétele alkalmából: 1976-ban érettségiztem az akkor még közgazdasági szakközépiskola igazgatási-ügyviteli ügyintézői szakán. Érettségi után volt osztályfőnököm, Bernáth Endréné, Manyi néni megkeresett azzal, hogy az iskola gazdasági irodájába egy fő adminisztrátort vesznek fel, s ha szeretném az állást megpályázni, akkor jelentkezzek Dr. Molnár Mihály igazgató úrnál egy rövid beszélgetésre. Hárman jelentkeztünk az állásra, melynek betöltésére engem választottak ki július 1-jén álltam munkába. A gazdasági vezetővel ketten végeztük el a gazdasági iroda teendőit szeptember 15-től könyvelő előadó munkakört töltöttem be ben képesített könyvelői végzettséget szereztem költségvetési szakon január 1-től iskolánkat részben önálló szervként az akkori Sztáron Sándor Gimnáziumhoz csatolták, gondnok-pénztárosként maradtam tovább az intézményben az iskolatitkárral együtt januárjától iskolánk ismét önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működött tovább, ahol 1995-ig pénztáros-gondnoki munkakört töltöttem be pedagógus napján miniszteri dicséretben részesültem őszén fejeztem be a mérlegképes könyvelői tanfolyam államháztartás szakát márciusában irodavezetői beosztásba kerültem augusztus 1-től iskolánkhoz csatolták a Karacs Teréz Kollégiumot. Azóta sok feladattal kellett megküzdenünk, ám minden esetben sikerült a problémát megoldani. Az iskolában eltöltött hosszú évek munkája elismeréseként 2010 pedagógus napján Oktatást segítő munkáért kitüntetést kaptam, amelyet megtisztelve, nagy örömmel vettem át. Köszönjük mindenkor kiváló, példaértékű munkájukat. *** TANULMÁNYI ÉS SPORTEREDMÉNYEK ORSZÁGOS VERSENYEK Név, osztály Tantárgy/Versenynév Helyezés Felkészítő tanár Lénárt Alexandra 14. A Országos Számviteli Verseny 1. Jakusné Herczeg Anna Lukács László 14. A 10. Jakusné Herczeg Anna Hrustinszki Katalin 14. A 11. Jakusné Herczeg Anna Bogdányi Anett 13. A Nemzetközi EBCL Gazdasági 22. Jakusné Herczeg Anna Verseny - 20 év alattiak Rimóczi Viktória 13. A 20 év felettiek 11. Jakusné Herczeg Anna 13. A osztály csapata Közép-Európai Brókerképző 5. Erőss Sándorné Fristáczki Kinga (KEBA) verseny Fűrész Beáta Valent Szabina 9. B osztály csapata Fogyasztóvédelmi Országos 2. Vigh Mihályné Laki Martina Verseny Kökény Lehet Géczy Kornélia Melis Rebeka 9. B Országos Tollaslabda Diákolimpia 14. Pénzes Adrienn 6

7 Iskolánk A csapata Magyar ENSZ Modell Diák- 39. Pajtás Mária Varga Gabriella 11. A egyesület országos versenye Jasztrabszki Kitti 11. A (350 csapat indult) Iskolánk B csapata 57. Pajtás Mária Piszár Petra 11. A Bartus Barbara 11. A Kókai Dóra és Kiss Rebeka Szivárványhíd Országos Irodalmi 63. Dr. Stareczné K. É. 9. C oszt. tanulók és Műveltségi Levelező Verseny (1000 diák közül) KIEMELKEDŐ EGYÉNI EREDMÉNYEK Halupka Ágnes 11. C osztályos tanuló az Alpesi Sí Országos Diákolimpia döntő egyesületen kívüli 6. korcsoportjában ötödik helyezést ért el (patronáló tanára Pénzes Adrienn). Gubányi Zsófia 10. C osztályos tanuló a Fiatalok az Épített Természeti Környezetvédelemért Pályázaton első helyezést ért el. Löffler Lujza és Laczkó Dóra 11. B osztályos tanulók regionális tűzoltóversenyen (Nógrádkövesd) egyéni felkészüléssel első helyezést értek el. Varga Nikoletta 10. C osztályos tanuló a XVI. Zuglói Táncfesztivál Országos Amatőr Táncversenyén második helyezést ért el. Hajdú Gina és Novák Nikoletta 10. C osztályos tanulók az Országos Vízilabda Bajnokság /B csapat tagjaként negyedik helyezést értek el. A Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány évi országos pályázatán Fajta Dávid 13. C osztályos tanuló "Interjú Fónay Jenővel" c. sikeres pályázatát közölte a Váci Polgár c. folyóirat, ill. megjelenik az '56-os Alapítvány külön kiadványában is. REGIONÁLIS és MEGYEI VERSENYEK Név, osztály Tantárgy/Versenynév Helyezés Felkészítő tanár 13. A osztály csapata APEH RANGADÓ 2 Sántáné Madlovics E. Fristáczki Kinga internetes verseny Fűrész Beáta Fehér Klára Puskás Boglárka Valent Szabina Molnár Zsófia 12. A Madách-napi esszéíró pályázat 3. Greff Tamás Varga Gábor 12. B KENGURU matematika verseny 17. Hoffmann Ottóné Havjár Ferenc 12. A 33. Hoffmann Ottóné 11. B csapata ELTE közgazdász verseny 4. Ujhelyiné Rátóti Sz. Beck Henrietta Rudolf Melitta 11. B csapata Regionális Katasztrófavédelmi 4. Ujhelyiné Rátóti Sz. Csató Dorottya Verseny Keresztesi Vivien Melis Rebeka 9. B Megyei Tollaslabda Diákolimpia 2. Pénzes Adrienn Dobis Anita 11. C 5. Pénzes Adrienn 7

8 Iskolánk B csapata Dr. Mező Ferenc Szellemi Diák- 6. Kovács Noémi olimpia Pénzes Adrienn Iskolánk A csapata Dr. Mező Ferenc Szellemi Diák- 7. Kovács Noémi Fehér Klára olimpia Fristáczki Kinga Puskás Boglárka Valent Szabina Melis Rebeka 9. B Regionális Tollaslabda Diákolimpia 2. Pénzes Adrienn VÁROSI VERSENYEK Név, osztály Tantárgy/Versenynév Helyezés Felkészítő tanár Békés Alexandra 9. B Reménység Szavalóverseny 2. Petrás Mária Magas Angyalka 9. A Vácz Remete Rajzpályázat 3. Dr. Váradi Iván A. Iskolánk csapata: Képzőművészeti és Környezet- 3. Dr. Váradi Iván A. Ábrahám Viktor 12. C védelmi Vetélkedő Bartus Barbara 11. A Hederics Róbert (vendég) Kovács Kitti 12. B Magas Angyalka 9. A Iskolai fiú csapat Városi Kegyeleti Váltó 3. Pénzes Adrienn az Aradi Vértanúk emlékére Szabó Gergő 9. A városi asztalitenisz bajnokság 2. Kovács Noémi Kosdi Karolina 9. A 3. Pénzes Adrienn Iskola csapata városi kosárlabda bajnokság 3. Pénzes A., Kovács N. Iskola fiú csapata Király Kupa labdarúgás 2. Pénzes A., Kovács N. Iskola lány csapata Király Kupa kosárlabda 3. Pénzes A., Kovács N. Csatári Dzsenifer 11. B Király Kupa távolugrás 2. Kovács Noémi Bodó Cintia 12. A 3. Pénzes Adrienn Tupi Gergő 12. A 2. Pénzes Adrienn Iskola lány csapata Városi Sulipóló Bajnokság 2. Pénzes A., Kovács N. Iskola fiú csapata Városi Sulipóló Bajnokság 3. Pénzes A., Kovács N. Iskolai vegyes csapat Városi Kosárlabda Bajnokság 3. Pénzes A., Kovács N. ISKOLAI VERSENYEK Név, osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Tóth Antónia 10. B versmondó verseny az 1. Pajtás Mária Csiba Györgyi 11. B Árpád-házi királyokról 2. Dr. Stareczné K. É. Kalla Kincső 11. A 3. Petrás Mária Lestyán Viktória 10. A történelem 1. Greff Tamás Csató Dorottya 11. B 2. Greff Tamás Piszár Petra 11. A 3. Pajtás Mária 8

9 Zelen Bettina 11. C német nyelv 1. Buchnitz Zoltánné Csiba Györgyi 11. B 2. Jobbágyné Szűcs T. Dávid Szabina12. C 3. Buchnitz Zoltánné Paulik Petra 9. A szépkiejtési verseny 1. Fördősné Rozman E. Dublinszky Rebeka 9. A angol nyelv (kezdő) 2. Fördősné Rozman E. Mitru Márk 10. C 3. Langné Oláh G Kocsis Levente 9. C szépkiejtési verseny 1. Pajorné Menyhárt M. Varga Nikolett 10. C angol nyelv (haladó) 2. Pajorné Menyhárt M. Erdély Kitty 10. C 3. Pajorné Menyhárt M. 9. A osztály idegennyelvi projekt angol 1. Fördősné Rozman E. 9. C osztály 2. Pajorné Menyhárt M., Fördősné Rozman E. 11. A osztály 3. Budainé Madarász A., 12. A osztály 3. Langné Oláh G. 11. C osztály idegennyelvi projekt német 1. Buchnitz Zoltánné 10. B osztály (haladó csop.) - képregény 1. Jobbágyné Szűcs T. 12. B osztály - keresztrejtvény 1. Ottóné István Eszter 11. A osztály idegennyelvi projekt angol 1. Leányfalviné F. R. 12. C osztály - elméleti gazdaságtan 2. Leányfalviné F. R. Szajbert Enikő 12. A elméleti gazdaságtan (12. évf.) 1. Ujhelyiné Rátóti Sz. Géczi Dominika 12. A 2. Ujhelyiné Rátóti Sz. Tőrincsi Annamária 12. A 3. Ujhelyiné Rátóti Sz. Banda Pál 11. A elméleti gazdaságtan (11. évf.) 1. Leányfalviné F. R. Kecskés Lilla 12. C 1. Solymosi Hajnalka Bartus Barbara 11. A 2. Leányfalviné F. R. Bátyi Barbara 11. A 3. Leányfalviné F. R. Czerovszki József 9. A Géza informatika (9. évf.) 1. Bartos Imréné Paulik Petra 9. A 2. Bartos Imréné Molnár Klaudia 9. A 3. Bartos Imréné Gyurcsok Virág 10. A Géza informatika (10. évf.) 1. Bauerné Almás Éva Tóth Antónia 10. B 2. Bartos Imréné Benda Barbara 10. C 2. Harsányiné Sz. A. Havasi Boglárka 10. C 3. Harsányiné Sz. A. Barazutti Ferenc 11. A Géza informatika (11. évf.) 1. Oláh Ferenc Lednyiczki Richárd 11. B 2. Bartos Imréné Fehér Fanny 11. C 3. Bartos Imréné Laki Martina 9. B gazdasági környezet (9. évf.) 1. Vigh Mihályné Ponicsán Krisztián 9. B. 1. Vigh Mihályné Géczy Kornélia 9. B. 2. Vigh Mihályné Majoros Dorina 9. B 2. Vigh Mihályné Szarka Dominika 9. B 3. Vigh Mihályné Gyurcsok Virág 10. A gazdasági környezet (10. évf.) 1. Hegyesi Katalin Traupert Szandra 10. B 2. Jobbágyné Szűcs T. Simon Barbara 10. B 3. Jobbágyné Szűcs T. Izsóf Alexandra 12. C gazdasági környezet (11. évf.) 1. Gréczi Mária Erdős Enikő 12. C 2. Gréczi Mária Bakó Vanda 12. C 3. Gréczi Mária 9

10 Piszár Petra 11. A természettudományi pályázat 1. Hoffmann Ottóné, Vigh Mihályné Galambos Orsolya 9. C 2. Vigh Mihályné Bogovits Alexandra 9. C 3. Vigh Mihályné Simon Barbara 10. B információkezelés (haladók) 1. Klenyánszkiné K. E. Hatala Klaudia 10. A 2. Klenyánszkiné K. E. Szabó Jusztina 10. A 3. Klenyánszkiné K. E. Benda Barbara 10. C információkezelés (kezdők) 1. Harsányiné Sz. A. Molnár Dávid Mátyás 9. B 2. Kettler Andrásné Volentics Vivien Réka 9. A 3. Klenyánszkiné K. E. 9. B osztály Géza matek csapatverseny 1. Fuchsné H. Zs. Tátrainé Németi E. 12. A osztály 1. Hoffmann Ottóné 10. B osztály 2. Rusvay Balázsné Tátrainé N. E. 10. A osztály 3. Soósné K. D. 10. A osztály csapata természettudományi kísérleti 1. Félix Vivien vetélkedő Lestyán Viktória Czeba Gréta Szakolczai Rita 12. C osztály csapata 2. Izsóf Alexandra Kazi Bianka Németh Levente Bakó Vanda 9. A osztály csapata 3. Molnár Klaudia Halász Viktória Kísérletvezető tanárok: Lengyel Dóra Soósné Kővári D. Rusvay Balázsné Tátrainé Németi E. Szilágyvári Vivien 9. C biológia egészség-megőrzési 1. Vigh Mihályné Benda Barbara 10. C pályázat 2. Lengyel Dóra Hoffmann Dorina 9. C 3. Vigh Mihályné Seregélyi Barbara 9. C 3. Vigh Mihályné Máté Kitti 12. C Kedvezményes Étkezés 1. Oláh Ferenc Laczkovszki Emese 10. C Iskolánkban c. számítógépes 2. Harsányiné Sz. A. Barazutti Ferenc 11. A plakáttervezés 2. Oláh Ferenc Kiss Rebeka 9. C 3. Harsányiné Sz. A. Dobis Anita 11. C asztalitenisz 1. Pénzes Adrienn Kosdi Karolina 9. A 2. Pénzes Adrienn Szabó Gergő 9. A asztalitenisz 1. Kovács Noémi Kenéz Attila 10. C 2. Pénzes Adrienn Kettner Henri 10. C 3. Pénzes Adrienn Schrick Dávid 12. A kosárlabda gólkirály (74 pont) Pénzes Adrienn Havasi Boglárka 10. C kosárlabda gólkirálynő (24 pont) Pénzes Adrienn Pálházi Tamás 13. C teremfoci gólkirály (13 góllal) Kovács N., Pénzes A. 10

11 13. C kosárlabda iskolabajnokság 1. Pénzes A., Kovács N. 12. A 2. Pénzes A., Kovács N. 10. C 3. Pénzes A., Kovács N. 12. A teremfoci iskolabajnokság 1. Pénzes Adrienn 10. A 2. Pénzes Adrienn 13. C 3. Kovács N., Pénzes A. A 2009/2010. tanulmányi évben a Duna-Dráva Cement Kft. Ifjúsági és Innovációs Alapítvány Duna-Dráva a Tehetségekért ösztöndíját Fristáczki Kinga, Valent Szabina 13. A és Fajta Dávid 13. C osztályos tanulók nyerték el. *** ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENYEK A 2009/2010. tanéven 133 tanuló egyéni munkával vett részt az év közben meghirdetett házi versenyeken (történelem, angol, német, informatika, információkezelés, gazdasági környezet, üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan, természettudományi tárgyak, irodalom) és csapatversenyeken, ahol matematika, sport és természettudományi nap keretében avattak győzteseket. Az idén a történelem verseny volt a legnépszerűbb, melyen 42 tanuló mérette meg tudását. Az egyéni versenyek legjobbjai: 1. helyezés: Piszár Petra 11. A Simon Barbara 10. B 2. helyezés: Benda Barbara 10. C (70 pont) (70 pont) (60 pont) A pontok összesítése azonban nemcsak egyénileg, hanem osztályszinten is megtörtént. Az az osztály, amelynek tanulói a legnagyobb számban vettek részt eredményesen a tanulmányi versenyeken, egy évre vándorkupánk, a Géza kupa tulajdonosai lesznek. Az osztályrangsor a csapatversenyek eredményeit is figyelembe véve a következőképpen alakult: helyezés osztály résztvevők száma elért pontszám B A B A A C C B C A C Egyéni versenyeken nem vettek rész: C csapatpontszám B csapatpontszám 10 A Géza-kupa boldog tulajdonosa a következő tanévben a 10. B osztály!!! 11

12 TANULMÁNYI EREDMÉNYEK 9. A Osztályfőnök: Végh-Alpár Noémi Osztálylétszám: 35 fő Tanulmányi átlag: 4,01 Kitűnő tanuló: - Jeles tanuló: Zubornyák Edina 4,69 Ábrahám Alida 4,62 Paulik Petra 4,62 Szikora Aliz 4,62 9. B Osztályfőnök: Vigh Mihályné Osztálylétszám: 34 fő Tanulmányi átlag: 4,1 Kitűnő tanuló: - Jeles tanuló: Laki Martina 4,9 Busai Melinda 4,75 Géczy Kornélia 4,66 Kőszegi Bertold 4,58 Grósz Evelin 4,5 Altsach Alexandra 4,5 Vass Emese 4,5 9. C Osztályfőnök: Ottóné István Eszter Osztálylétszám 33 fő Tanulmányi átlag: 4,0 Kitűnő tanuló: - Jeles tanuló: Kocsis Levente 4,64 Balló Janka 4,55 Garami Fanni 4,5 Gyetvan Balázs 4,5 Pazsitka Cintia 4,5 10. A Osztályfőnök: Soósné Kővári Dorottya Osztálylétszám. 34 fő Tanulmányi átlag: 3,58 Kitűnő tanuló: Benke Tünde Jeles tanuló: Kelemen Krisztina 4,82 Lestyán Viktória 4,82 Czeba Gréta 4, B Osztályfőnök: Jobbágyné Szűcs Tímea Osztálylétszám. 33 fő Tanulmányi átlag: 3,61 Kitűnő tanuló: - Jeles tanuló: Glózik Szabina 4,83 Karaba Réka 4,5 Német nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsgát tett Tóth Antónia. 10. C Osztályfőnök: Harsányiné Sztakovics Anna Osztálylétszám. 29 fő Tanulmányi átlag: 4,04 Kitűnő tanuló: Gubányi Zsófia Jeles tanuló: Hámori Arabella 4,85 Erdély Kitty 4,77 Sulyán Alexandra 4,77 Varga Nikoletta 4,77 Dudok Angéla 4,69 12

13 11. A Osztályfőnök: Budainé Madarász Andrea Osztálylétszám. 35 fő Tanulmányi átlag: 3,92 Kitűnő tanuló: - Jeles tanuló: Banda Pál 4,9 Hársfalvi Dominika 4,7 Jasztrabszki Kitti 4,7 Bartus Barbara 4,6 Németh Szilvia 4,6 Molnár Alexandra 4,5 Piszár Petra 4,5 11. B Osztályfőnök: Ujhelyiné Rátóti Szilvia Osztálylétszám: 36 fő Tanulmányi átlag: 3,65 Kitűnő tanuló: Löffler Lujza Jeles tanuló: Berczeli Evelin 4,9 Moravcsik Dóra Csató Dorottya 4,7 Csiba Györgyi 4,6 Forgács Angéla 4,5 Laczkó Dóra 4,5 11. C Osztályfőnök: Klenyánszkiné Krischneider Erika Osztálylétszám. 31 fő Tanulmányi átlag: 4,08 Kitűnő tanuló: Zelen Bettina Jeles tanuló: Juhász Alexandra 4,75 Hegyi Barbara 4,58 Német nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsgát tett Teknős Éva. 12. A Osztályfőnök: Hoffmann Ottóné Osztálylétszám. 34 fő Tanulmányi átlag: 4,06 Kitűnő tanuló: Jele Kitti Jeles tanuló: Géczi Dominika 4,89 Szajbert Enikő Máté Anett 4,75 Gulyás Tímea 4,67 Fiszter Zita 4,56 Gimesi Gellért 4,56 Angol nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsgát tett Havjár Ferenc és Pásztor Balázs. 12. B Osztályfőnök: Bauerné Almás Éva Osztálylétszám. 31 fő Tanulmányi átlag: 3,73 Kitűnő tanuló: - Jeles tanuló: Csernák András 4, C Osztályfőnök: Mármarosi Eszter Osztálylétszám. 31 fő Tanulmányi átlag: 4,12 Kitűnő tanuló: - Jeles tanuló: Hornok Viktória 4,8 Gál Zsófia 4,8 Izsóf Alexandra 4,7 Bakó Vanda 4,6 Gazdag Viktória 4,6 Forján Veronika 4,5 Kazi Barbara 4,5 13

14 13. C Osztályfőnök: Buchnitz Zoltánné Osztálylétszám. 32 fő Tanulmányi átlag: 4,05 Kitűnő tanuló: Németh Balázs Jeles tanuló: Fajta Dávid 4,9 Krizsanyik Viktor 4,9 Rózsa Zsolt 4,8 Schmittinger Szabina 4,8 Csatai Beáta 4,5 Hiebsch Alexandra 4,5 Hiebsch Nóra 4,5 Pálházi Tamás 4,5 Német nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsgát tett Rózsa Zsolt, Német nyelvből középfokú A típusú nyelvvizsgát tett Csatai Beáta és Hiebsch Alexandra, Angol nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsgát tett Czerovszki Dóra és Farkas Bálint. 13. PSz Osztályfőnök: Gréczi Mária Osztálylétszám. 23 fő Tanulmányi átlag: 3,1 Kitűnő tanuló: - Jeles tanuló: A Osztályfőnök: Sántáné Madlovics Erzsébet Osztálylétszám. 35 fő Tanulmányi átlag: Kitűnő tanuló: - Jeles tanuló: 14. A Osztályfőnök: Jakusné Herczeg Anna Osztálylétszám. 24 fő Tanulmányi átlag: 3,61 Kitűnő tanuló: - Jeles tanuló: Lénárt Alexandra ÉRETTSÉGI ÉS SZAKMAI VIZSGAEREDMÉNYEK 12. A kitűnő: Szajbert Enikő jeles: Géczi Dominika 4,8 Gimesi Gellért 4,8 Havjár Ferenc 4,8 Pásztor Balázs 4,8 Schrick Dávid 4,8 Ábrahám Viktor 4,7 Jele Kitti 4,6 Tőrincsi Annamária 4,6 12. B kitűnő: - jeles: Csernák András 4,6 Varga Zsófia 4,6 13. C kitűnő: Krizsanyik Viktor jeles: Czerovszki Dóra 4,8 Németh Balázs Fajta Dávid 4,8 Poros Claudia Rózsa Zsolt 4,8 Farkas Bálint 4,6 Schmittinger Szabina 4,6 14. A kitűnő: Lénárt Alexandra Jeles: Malmos Csilla Éva (szakmai) Lukács László 14

15 ESEMÉNYNAPTÁR HÓNAP NAP ESEMÉNY augusztus Gólyatábor szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 22. VII. Autómentes Nap- Az éghajlatváltozás kihívásai-városi klíma címmel rendezett vetélkedő: 10 fős csapat Ujhelyiné Rátóti Szilvia tanárnő vezetésével 25. Duna-Dráva Sportgála Városi Sportcsarnok október 2. Ligettakarítás a 9. B osztály és Vigh Mihályné tanárnő részvételével 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról. Iskolarádiós műsor Dr. Stareczné Kelemen Éva tanárnő szervezésével 7. Diáknap - Magyarkút, sportprogramok, akadályverseny, főzőverseny 15. Stresszmentes iskola c. program megnyitó ünnepség Bernáth Kupa foci bajnokság 16. Pályaválasztási Kiállítás: Madách Imre Művelődési Központ Vác Comenius Project spanyolországi konferencia (Andujar) Kovács Edit (12.C), Vastagh Viktória 10.B) és Ábrahám Viktor (12. A) diákok és Fördősné Rozmán Edina tanárnő Észtország, Izland és Svédország: Tőrincsi Annamária (12. A), Banda Pál (11. A), Vastagh Viktória (10. B) Szűcs Tímea tanárnővel. 22. Október 23-ai iskolai ünnepség. A műsor összeállítója: Pajtás Mária tanárnő november Nyílt napok a felvételiző 8. osztályos diákoknak Színházlátogatás: Magyar Színház, Cyrano 18. Az Eszterházy Károly Főiskola szervezésében Fiatalok a nemzetközi kapcsolatokban címmel országos meghirdetett vetélkedő első fordulója 4 csapat részvételével 6. Városi középiskolás asztalitenisz bajnokság Madách Imre Gimnázium Vác 19. Kortárssegítő tréning a Madách Imre Művelődési Központban a kortárs diákok részvételével december 1. AIDS világnapi rendezvény a Váci Polgárok Egészségéért Egyesület és az ÁNTSZ szervezésével a Madách Imre Művelődési Központban 4. Szalagavató bál 4-6. Érsekújvári szlovák közgazdasági iskolából érkezett tanárok és diákok fogadása 17. Stresszmentes iskola c. program tréning 19. (tanítás) Iskolai karácsonyi ünnepség január 21. Magyar Kultúra Napja- irodalmi összeállítás iskolánk rádiójában, a műsor készítője: Mármarosi Eszter tanárnő Színházlátogatás az Operett Színházba 22. EDUCATIO Kiállítás a végzős osztályok részvételével 23. Központi írásbeli felvételi vizsga a 8. évfolyam számára 15

16 február 6. Nyílt nap a szakképző évfolyamokra jelentkezők számára 10. Farsangi bál iskolánk kollégiumában. Csoportos és egyéni jelmezversenyek, táncmulatság Színházlátogatás az Operett Színházba: Szentivánéji álom című előadás megtekintése 19. RANG-ADÓ országos verseny döntője 22. A Japán Nagykövetség Kulturális és Sajtóosztályáról érkező Shinozawa Yasuo úr előadása iskolánkban Japán gazdaságáról és a japán ösztöndíjak rendszeréről 25. Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól egy kiállítás keretében, melynek összeállítója Greff Tamás tanár úr március 4. Részvétel a Stressz és Iskola Konferencia 2010 rendezvényen az Országgyűlés Üléstermében (18 diák) Színházlátogatás: Magyar Színház, A néma levente című színházi előadás megtekintése 15. Iskolánk ebben az évben az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepén a városi rendezte, amelyet az 1848-as emlékműnél mutattak be. A műsort összeállításában és betanításában részt vett: Dr. Ősi János igazgató úr, aki ünnepi beszédet is mondott, Végh- Alpár Noémi tanárnő, Pajtás Mária tanárnő és a műsor főszervezője: Petrás Mária tanárnő. 18. Stresszmentes iskola c. program tréning 19. Adj egy napot a ligetnek rendezvény liget takarítás a 9.b osztály részvételével Színházlátogatás az Operett Színházba: A bajadér című előadás megtekintése Próbaérettségi vizsgák április Comenius Project ausztriai konferencia (Bregenz) 12. Megemlékezés a költészet napjáról, összeállította Dr. Stareczné Kelemen Éva tanárnő 16. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól, az iskolarádiós műsor összeállítója: Végh-Alpár Noémi tanárnő. 21. Géza nap : megemlékezés iskolák névadójáról. Az általános iskolásoknak meghirdetett gazdasági verseny eredményhirdetése 22. Föld Napja városi rendezvény, diákpolgármester választás, szervezője: Pajtás Mária tanárnő és a DÖK 25. Az iskolai kórus részvétele az ünnepi baptista istentiszteleten Verebélyi Ákos tanár úr vezényletével. 26. Közös iskolai szerenád a végzős diákokkal, melyet az iskola romkertjében rendeztünk meg. 30. Ballagás május 5. Egészségnap 26. Országos Kompetenciamérés a 10. évfolyamon, tudásszint-mérés a 9. és 11. évfolyamokon Utazás a Felvidékre a Határtalanul címmel meghirdetett nyertes pályázat keretében (42 diák, 4 pedagógus) 27. Energia - miből? természettudományos pályázat keretében megrendezett kísérletek és eszköz bemutatók Színházlátogatás két alkalommal: az Új Színházban az Édentől Keletre illetve a Még egyszer hátulról című előadások megtekintése 16

17 június május 31- Comenius Project csehországi csereprogram Prágában. június Iskolai megemlékezés a trianoni békeszerződés 90. évfordulóján. A műsor összeállítója: Pajtás Mária tanárnő ig Érettségi vizsgák 22. Tanévzáró ünnepély *** Gólyatábor SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK Ebben a tanévben 3. alkalommal szerveztük meg a tanévnyitót megelőzően a 9. évfolyamosok 2 napos gólyatáborát. A résztvevők az első napon játékos, vidám keretek között ismerkedtek meg a várossal, az iskolával, leendő tanáraikkal és egymással. Közös főzés és vacsora után még éjszakai akadályversenyen is bizonyították, hogy méltók a közgázos diák névre. A 2. napon az osztályok már közösségként mutatkoztak be, gólyahíradót szerkesztettek, jelenetet mutattak be, majd letették a gólyaesküt. Diáknap E tanévben rendhagyó módon nem tavaszszal, hanem ősz elején rendeztük az év különleges napját, a diáknapot. Ezúttal Magyarkút, Irmaforrás volt a helyszín, ahol erdei akadálypályákon folyt az akadályverseny, a harcosabb kedvűek számháborúztak, mások a főzőversenybe neveztek be. Szecskaavatónkat a DÖK vezetője, Náday Eszter 11. A osztályos tanuló irányításával rendeztük meg. Elengedhetetlen része volt idén is az osztályok közötti játékos vetélkedő. A 9. osztályosok előre kiadott feladatokkal is készültek a nagy napra, énekes-zenés bemutatkozásukra. A szervezők és a szecskák biztosították a rendezvény jó hangulatát. Iskolai szalagavatónk, hagyományainkhoz híven a váci Madách Imre Művelődési Központban került megrendezésre. Az ünnepélyes szalagtűzés után végzős diákjaink táncos-zenés műsoraikkal léptek fel. Az irodalmi műsorban mindhárom osztály diákjai kedveskedtek a nagyszámú közönségnek, a műsor összeállítója és betanítója volt: Petrás Mária és Pajtás Mária. 17

18 Farsangi bál Már hagyományosnak mondható a farsangi bál, amit most is a kollégium ebédlőjében rendeztünk. Az idén a bál meghirdetett témája az ókor volt, így fáraók, rabszolgák, római polgárok tűntek fel a jelmezversenyen. Táncverseny és mókás vetélkedő emelte a hangulatot. A Föld Napja városi rendezvényen is évek óta részt vesz iskolánk. Már hetekkel előtte nagy a készülődés a Diákpolgármester választára, a Kommunikációs versenyre. E tanévben Náday Eszter 11. A osztályos tanulónk volt a diákpolgármester jelölt, aki csapatával színvonalas műsort adott a városi rendezvényen. Iskolánk jelöltje 3. helyezést ért el, gratulálunk neki. Minden tanév egyik kiemelkedő eseménye a ballagás, ahol végzős diákjaink búcsút vesznek Közgázos éveiktől. A meghitt belső ballagás után, körbe járják az iskola épületét. Idén is külön búcsút vettünk azoktól, akik versenyeken öregbítették iskolánk hírnevét, akik az iskolai ünnepélyeink részt vevői voltak. Búcsúzóul még meghallgathattuk Matolcsi Kati szavalatát, Tőrincsi Annamari gyönyörű énekét. Sulirádió A nagyszünetek hangulatának javítását szolgálja a sulirádió. Minden nap a diákok által válogatott zene segített megtörni a tanórák monotonitását, az ellazulást a dolgozatok, felelések után. KÜLKAPCSOLATAINK A 2009/2010-es tanévben a külföldi oktatási intézményekkel való kapcsolattartás sikeresen folytatódott a Comenius 1. pályázatnak köszönhetően. A kétéves projektben, melynek a címe Salad Bowl, 7 ország (Ausztria, Csehország, Észtország, Izland, Spanyolország, Svédország és Magyarország) vett részt, minden országból egy-egy iskola. Az elmúlt év során Csehország és hazánk adott helyet a projekttalálkozóknak. A projekt soron következő állomásai az északi (Észtország, Svédország és Izland), illetve déli országok (Spanyolország, Ausztria) voltak, ahol a diákoknak az elmúlt tanévhez hasonlóan rövid színpadi bemutatót kellett tartaniuk, minden csoportnak (3-3 fő) saját hazájának egy iskolai napját bemutatva. A két év során országonként 3 különböző társulat tanulta be a diákok által összeállított kis előadások anyagát, így 9 diák mobilitása valósult meg ténylegesen. Ebben a tanévben a kétéves projekt második koordinátortalálkozójára 2010 áprilisában került sor Ausztriában, ahol a pályázatban meghatározott és jóváhagyott programoknak és feladatoknak a teljesítése került megbeszélésre, valamint záró beszámoló összeállítása a teljesített feladatok részletezésével. A fogadó ország városnézéssel és más érdekes programokkal is szolgált a vendégeknek. A diákok a közös nyelv (angol) segítségével új barátokra találtak, és együtt szórakoztak a találkozók során. A kapcsolatot címek cseréjén és a közös honlap szerkesztésén keresztül tartják fenn még most is, amely nagyban segíti a diákok nyelvi kompetenciáját is. A pályázat segítségével Csehországba is eljutottak a diákjaink, így még több diák számára nyílt lehetőség külföldre utazni, ahol megismerkedhettek más népek történelmével és kultúrájával. Ezeken az utazásokon tehetséges és szorgalmas diákjaink vehettek részt. Reméljük, hogy ezek a külföldi kapcsolatok még jobban serkentik tanulóink idegen nyelvi kompetenciáját, melyen keresztül mélyíthetik és ápolhatják hazánk jó hírét. 18

19 ESTI TAGOZAT A szakmák jelentős részéhez csak érettségi bizonyítvánnyal lehet hozzáférni, illetve a felsőfokú intézményekbe jutás feltétele az érettségi bizonyítvány megszerzése. Így az esti tagozaton a 18. életévüket betöltött felnőttek lehetőséget kapnak az érettségi vizsga letételére majd a szakmai képzésen való részvételre. Az érettségi bizonyítvány, ill. OKJ-s szakma megszerzése után jobb eséllyel jelennek meg végzett hallgatóink a munkaerőpiacon. A 2009/2010. tanévben minden évfolyamon egy-egy osztály indult. A tanévben hallgatóink négyszer adtak számot tudásukról a beszámoló vizsgákon. A 12. e osztály tanulóinak 92%-a tesz rendes érettségi vizsgát az idei május-június vizsgaidőszakban. Az esti tagozaton is élnek diákjaink azzal a lehetőséggel, hogy előrehozott érettségi vizsgát tegyenek elsősorban választott tantárgyból. Az idei tanévtől kezdődően kötelező a nyelvi érettségi az esti tagozaton is februárjában a 14. E osztály 13 tanulója vizsgázott a vállalkozói ügyintéző szakon. Ez a képzés még a régi OKJ szerint folyt. A 2009/2010. tanévben az esti tagozaton is az új OKJ szerinti képzés indult a pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmában. A képzés iránt nagy az érdeklődés, nemcsak az iskolánkban érettségizettek, hanem már korábban és máshol érettségit tett érdeklődők is jelentkeztek. A szakma megszerzése után nemcsak az elhelyezkedés könnyebb, hanem a tanulmányokat a népszerű mérlegképes könyvelői tanfolyamon is lehet folytatni. KOLLÉGIUMI ÉLET A tanév során a hagyományos eseményeinken kívül több újdonsággal és egy pályázatnak köszönhetően különleges programokkal is színesedett kollégiumunk élete. Az idei tanév újdonsága volt a vasárnap esti filmklub, ahol rendszerint a diákok által választott filmet tekinthették meg a kollégisták a társalgó nagy házimoziján. Szintén új programként aratott nagy sikert a lányok között a Pilates torna, sokszor alig fértek el a teremben. Az elsősök fogadása az év első izgalmas összejövetele. Az új kollégistákat az első hónapokban kiemelt figyelemmel segítik az öregek is, persze nem maradhat el a tréfás, vidám avatás sem. A rózsakerti gyertyás aradi megemlékezés, a Mikulás érkezése, a családias hangulatú Karácsony est, az iskolával közös farsang során igazi közösséggé kovácsolódnak a kollégiumi csoportok. A háztartási vetélkedőn játékos, vidám feladatokban mérhették össze kollégistáink a konyhai-, háztartásvezetési tudományukat. A csapatokban a fiúk is kibontakozhattak. A helytörténeti vetélkedő nagyon alapos felkészülést igényel az első éves kollégistáktól, akik városi séták során szereznek helyismeretet és ismerkednek a város helytörténeti szempontból jelentős emlékeivel. Az izgalmas házi vetélkedőnk legjobbjai jutottak el a városi kollégiumok versenyére. Nagy büszkeségünk, hogy ezt idén is kollégistáink nyerték meg. A szavalóversenyünkön több kollégistánk előadóművész palántaként bontogatta szárnyait és ebben az évben is megható búcsúzás volt a végzősök utolsó reggelije. Az egészségmegőrzés, sporttevékenység is fontos pedagógiai feladata a kollégiumnak. Két tornateremben cardio és erőgépeken edzhetnek a kollégisták, valamint gyógytornát, kondicionáló tornát vehetnek igénybe, valamint adott az esti kocogás és a reggeli úszás lehetősége. Kosárlabda- és foci edzés, asztalitenisz és darts bajnokság folyik szeptembertől folyamatosan év végi eredményhirdetéssel és jutalmazással. 19

20 Egészségügyi asszisztens kíséri figyelemmel a kollégisták egészségügyi állapotát, havonta tartott előadásokat a leginkább érdeklődést kiváltó témákban is, például a dohányzásról, a serdülőkori problémákról, a drogokról, az elsősegély nyújtás fő fogásairól. A szabadidő hasznos eltöltését képzőművészeti-, főzőcske-, kézimunka szakkör segítette. Lehetőség volt a Patrióta kör munkájában részt venni, s kollégistáink aktívan bekapcsolódtak a város kulturális programjába is kiállítások, hangversenyek, a Credo-ház, a művelődési ház, a könyvtár rendezvényeinek látogatásával. Idén is rendeztünk házi kiállítást tehetséges kollégistánk képeiből. A rajzszakkör az idén egy pályázatnak köszönhetően több kiránduláson vehetett részt a Szépművészeti Múzeumban és a Dunakanyarban is voltak. Az esős idő ellenére szép élményekkel gazdagodtak. A kollégium hangulatára jellemző, hogy sokan nehéz szívvel búcsúznak el a nyárra és lelkesen várják a szeptemberi évkezdést! 20

TANULMÁNYI ÉS SPORTEREDMÉNYEK ORSZÁGOS VERSENYEK

TANULMÁNYI ÉS SPORTEREDMÉNYEK ORSZÁGOS VERSENYEK Kedves Olvasó! Ezeken az oldalakon az elmúlt tanév eredményeiről, adunk tájékoztatást. Nem törekedhettünk teljességre, mert minden esemény és minden eredmény bemutatása vagy akár csak felsorolása fárasztóan

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján

A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján 2008. augusztus 25. 9 óra: nevelőtestületi értekezlet - a tanév előkészítése

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat 5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat Hónap Nap Óra Felelős Esemény aug. 29. 8.00- Szlovák Keresztényné P.Zs. Szept. 06-07. 01.h 8.00 Szlovák

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

2015/2016. tanév helyi rendje

2015/2016. tanév helyi rendje Salgótarjáni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 4. OM azonosító: 203 048 (32) 412-504 (32) 510-290 http://www.ker-st.hu 2015/2016.

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei

A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei Osztály Név Verseny Helyezés Felkészítő tanár 1.o. Goda Bálint Túl az Óperencián mesemondó I Tószegi Károlyné verseny, pócs 1.o. Goda

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola MUNKATERV 2014-15 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 2014. SZEPTEMBER H 1 8 15 22 29 Évnyitó + 3. of óra Enapló ellenőrzése szept. 14-19. lengyel diákcsere

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK, RENDEZVÉNYEK

ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK, RENDEZVÉNYEK ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK, RENDEZVÉNYEK 1. Tanévnyitó ünnepség 2013. augusztus 31. 17 óra 2. Te szedd!!! akció 2013. szeptember 13. Felelős: 3. Projekttalálkozó 2013. szeptember 20-24. Vágnerné F. Nagy Alíz 4.

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2013 / 2014 es TANÉVRE A 2013/2014-es tanévben a szorgalmi idı Elsı tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfı)

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV igazgató Időpont Esemény Felelős SZEPTEMBER 1. 17.00 Tanévnyitó ünnepség a 9. évfolyam számára Poór Mária, Berczeliné

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

RÉSZLETES ÜTEMTERV. 2015/2016 tanév

RÉSZLETES ÜTEMTERV. 2015/2016 tanév RÉSZLETES ÜTEMTERV 2015/2016 tanév 2 2015. év Augusztus 24. Alakuló értekezlet: 9:00 Herczeg Mária Korrepetálás: 10:00-13:00 25. Korrepetálás: 09:00-13:00 Igazgatóhelyettesek 26. Javító-pótló vizsgák:

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. TANE V. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola- és Készségfejlesztő Speciális

MUNKATERV 2014-15. TANE V. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola- és Készségfejlesztő Speciális MUNKATERV 2014-15. TANE V Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola- és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola A 2014-15-ös tanév rendje Első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve A Madách Imre Kollégium éves munkaterve a 2014 / 2015. tanévre Készítette: Magyar Zoltán Balassagyarmat 2014. augusztus 1 A tanév helyi rendje: A tanév kezdő napja: 2014. szeptember 1. A tanév záró napja:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben