Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Üzleti terv, gazdasági kapcsolatok stratégiája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Üzleti terv, gazdasági kapcsolatok stratégiája"

Átírás

1 Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Üzleti terv, gazdasági kapcsolatok stratégiája Érvényes: július 01-től

2 Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Gazdasági kapcsolatok stratégiája, Üzleti terv című dokumentumot formailag és tartalmilag elfogadom és átvettem. Miskolc, Átadó. Átvevő -2 -

3 TARTALOM 1. BEVEZETÉS TISZK LÉTJOGOSULTSÁGA TAGINTÉZMÉNYEK BEMUTATÁSA TISZK BEMUTATÁSA SZÉCHENYI ISTVÁN TISZK CÉLJAI, CÉLRENDSZERE A SZÉCHENYI ISTVÁN TISZK CÉLCSOPORTJAI A SZÉCHENYI ISTVÁN TISZK FELADATAI AZ INTÉZMÉNY SWOT ELEMZÉSE A TISZK MŰKÖDÉSÉNEK SZERVEZETI FELTÉTELEI A TISZK GAZDASÁGI KAPCSOLATAI A SZÉCHENYI TISZK GAZDASÁGI FENNTARTHATÓSÁGA (BEVÉTELEK, KÖLTSÉGEK) MARKETINGCÉLOK ÉS PIACELEMZÉS

4 1. BEVEZETÉS Az üzleti terv hatálya kiterjed a Széchenyi István Integrált Szakképző Központ keretein belül működő Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumra, valamint a Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskolára, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre. A szabályzat életbe lépésének hatálya: július 1. A szabályzat írásbeli rögzítéséért és évenkénti felülvizsgálatáért módosításáért felelős a mindenkori intézményvezető. TISZK LÉTREHOZÁSÁNAK DÁTUMA: május 27. (TISZK intézményeinek megállapodásának hatályba lépése). A TISZK létrehozását a fenntartó, Miskolc MJV Önkormányzatának képviselőtestülete június 26-i ülésén fogadta el VI-104/13.550/2008. sz. határozatában. HELYE: 3529 MISKOLC, IFJÚSÁG ÚT MŰKÖDÉSI TERÜLET: Észak Magyarországi régió, Borsod-Abaúj-Zemplén megye szeptember 1-jén Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata létrehozta a Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központot, miskolci székhellyel. A TISZK vezető iskolája (fogadó iskola) a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása TISZK rendszer fejlesztése pályázat keretében 2009-ben került sor a Széchenyi István TISZK szakképző intézményrendszer kialakítására. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében létrejött TISZK 3 szakmacsoportban - közlekedés, informatika, kereskedelem-marketing üzleti adminisztráció- végez szakképzést és az iskolák alapító okirataiban szereplő képzések közül tizennégyet integrál. A TISZK KÖZPONTI INTÉZMÉNYE: SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (OM AZONOSÍTÓ: ) Miskolc, Ifjúság út Az intézményben alapító okirat szerint- képzett szakmacsoportok: Közlekedés Informatika Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Művészet, közművelődés, kommunikáció Egészségügy Egyéb szolgáltatások Elektrotechnika elektronika Könnyűipar Nyomdaipar Ügyvitel. TOVÁBBI TISZK TAG: -4 -

5 BAROSS GÁBOR KÖZLEKEDÉSI ÉS POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA (OM AZONOSÍTÓ: ) Miskolc, Rácz Ádám u Az intézményben alapító okirat szerint- képzett szakmacsoportok: Közlekedés Informatika Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Közgazdaság. Az üzleti terv célja az, hogy a Fenntartó és a tagintézmények a tervből megismerjék a Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ tevékenységét és a működésére vonatkozó főbb gazdálkodási pénzügyi adatait, adottságait, folyamatait. A évben a TISZK központi intézmények koordinálásával megvalósul a TÁMOP / azonosító jelű pályázati projekt év közepére a TISZK a pályázat érdemi részét végrehajtotta. A pályázathoz kapcsolódóan már nagyarányú tartalmi fejlesztések zajlottak a minőségirányítás, a tananyagfejlesztések terén, megtörténtek az eszközbeszerzések, felállítottuk az intézmény szervezeti működési rendjét és elkészültek a működést koordináló szabályzatok ben a támogatási szerződés szerint befejeződik a pályázati projekt megvalósítása. Az üzleti terv készítésének időszakában a Közreműködő Szervezettel a projekt megvalósítását kockáztató vagy azt jelentős mértékben befolyásoló egyeztetés nem zajlik. A és a évek jelentős feladata, hogy az eddigi projektszervezetet, eredményesen működő TISZK szervezetté alakítsuk át. Az üzleti tervben szereplő adatok a megvalósítandó pályázati feladatok, tevékenységek megvalósítási és cselekvési ütemtervével összhangban tartalmazzák a TISZK-re vonatkozó feladatokat és a megvalósítás pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az üzleti tervben meghatározott piaci tevékenységek eredménye integrált felnőttképzés, gyakorlati képzési kapacitás kihasználása tapasztalatok hiányában nehezen tervezhető. A szervezet kiépítését követően kiemelt feladata a TISZK-nek, hogy a fenntartó intézmény felügyelete mellett képes legyen integrálni az egyes képzéseket és hogy a két tagintézmény küldő és fogadóiskolaként összhangban működjön. Fontos változás, felelősség és egyben elvárás az előző évekhez képest az is, hogy a pályázat befejezését követően szükséges az integrált felnőttképzés fellendítése, a képzőhely tanműhelyeinek bevételt teremtő hasznosítása. Befolyásolja a szervezet gazdálkodását az is, több törvényi változás érintette a szakképzést, így egyebek mellett a törvényi változások következtében az iskolák nem, csak a TISZK-ek fogadhatnak gazdasági szervezetektől szakképzési forrásokat. -5 -

6 2. TISZK LÉTJOGOSULTSÁGA Térségi Integrált Szakképző Központokban végzett képzés alatt olyan képzési formát érthetünk, amelynek keretében az elméleti képzés szakképző iskolákban, a gyakorlati képzés pedig központi gyakorlati képzőhelyekben, akár a vállalakozásoknál történik. A központi gyakorlati képzőhely és az iskola kiegészíti egymást. Az iskolákban az általános műveltséget és a szakelméleti ismereteket közvetítő tárgyak oktatása folyik, a gyakorlati képzésben pedig a szakmai képességek fejlesztésén van a hangsúly. Az iskola és a gyakorlati képzőhely célja egy magasan képzett szakembergárda létrehozása, valamint az általános és szakmai műveltség helyes arányának kialakítása korszerű és modern ismeretanyag elsajátításával. Az információs társadalom létrejötte alapvető hatást gyakorol a munka természetének és a termelés szervezésének átalakítására. Azt a rutinszerűen ismétlődő munkavégzést, amely az eddigiek során a munkavállalók többségét jellemezte, felváltja egy jóval önállóbb, sokkal változatosabb tevékenység, így a személyi és szakmai kompetenciák előtérbe kerülnek a rutinokkal szemben. Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk után feltétlenül szükséges annak vizsgálata, hogy a még meglévő hazai szakképzési értékek hogyan hasznosíthatók és milyen az EUországok szakképzési szerkezete. Az Európai Unió eddigi tapasztalatai szerint alapvető követelmény a mindenkori szakmai változásra való alkalmasság kialakítása, amely lehetővé teszi az életpálya során az áttéréseket a szakon vagy más szakképesítést igénylő munkaterületekre. Ezzel lehetővé válhat az életpálya során többféle szakképesítés megszerzése is. Ma a szakmai képesítés egységes értelmezése sok akadályba ütközik. Különböző szinteken és szerkezetben folyik szakmunkásképzés, például hagyományos rendszerben, szakközépiskolában, létezik középfokú szakképzés, technikusképzés stb. A képzési évfolyamok száma eltérő (3 5 év). A tananyag a technikai-technológiai, gazdasági és termelési szerkezetváltozása miatt folyamatosan avul, szakmailag korszerűtlenné válik. Gyakorlati képzés jelentősége: Az elmúlt évtized az oktatás és a szakképzés terén is jelentős változásokat, szemléleti, strukturális módosításokat hozott. A központi irányítású szakképzési rendszer fokozatosan új, más, a korábbiaktól eltérő szemléletű (pl.: duális) képzési formákkal egészül ki. A TISZK olyan képzési modellt kíván kialakítani és működtetni mind a kialakításkor, mind a jövőben, ahova be kívánja vonni a gazdálkodókat, mert a gazdálkodóknak alapvető érdekük, hogy a szakképzésben az ő igényeiknek megfelelő változásokra is sor kerüljön. A végzett fiatalok foglalkoztatása a gazdálkodóknál folyik, akiknek érdeke, hogy minél hamarabb munkaerőként hasznosítsák a pályakezdőt. Elvárják, hogy megfelelő speciális ismeretekkel rendelkezzék, s lehetőleg a képzés során szerzett szakmai tapasztalatai is legyenek, s azt is, hogy biztos alaptudással rendelkezzék, hiszen a konvertálhatósághoz biztos szakmai háttér kell. Fontos szempont a TISZK-nél, hogy a képzési folyamatban gyakorlati háttérként megjelenik a munkahely. Rendkívül nagy jelentősége van annak, hogy a végzettek már az elméleti ismeretek megszerzésével párhuzamosan megismerik a munkahelyek életét, kultúráját, probléma- -6 -

7 megoldási mechanizmusát, mert az iskolai műhelyek nem képesek mindazt a tudást és gyakorlatot átadni, amit a munkahelyi környezet ad. A vállalkozások közvetlenül és folyamatosan használható szakembereket kapnak, kis költségráfordítással biztosítják meglévő szakembereik részére az igényeknek megfelelő továbbképzést. A képzés támogatása jó befektetés, hiszen jól képzett szakembereket kapni mindig olcsóbb, mint gyengén képzetteket tovább oktatni, ami alacsonyabb termelékenységgel, munkaidő-kieséssel jár. A gazdálkodási szféra képes arra, hogy segítse a felsőoktatás átalakulási folyamatát a végzettek iránti új igények megfogalmazásával. A tanulók ily módon történő képzése keretében, lényegesen motiváltabban, nemzetközi feltételek között folytathatják tanulmányaikat. Lehetőségük van leendő munkakörükre mind elméletben, mind gyakorlatban felkészülni. Már tanulmányi időszakuk idején közvetlen tapasztalatot szerezhetnek jövendő szakmájukról. -7 -

8 3. TAGINTÉZMÉNYEK BEMUTATÁSA Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Miskolc és Borsod Abaúj Zemplén megye legnagyobb szakképzést folytató iskolája a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. A 135 éve alapított intézmény egyidős a szervezett magyarországi szakképzéssel. Az iskola szellemiségében ötvöződik a mesterségek elsajátításának évszázados hagyománya és a korszerű ismeretek közvetítésére való nyitottság. Az iskola több szakterületen (műszaki, humán, szolgáltató) folytat szakmai orientációsés szakmai alapképzést, valamint OKJ szerinti szakképzést közel 1400 fős tanulói létszámmal. Az intézmény az érettségi után a képzések széles skáláját kínálja, beiskolázási területe regionális. Az iskola évtizedek óta folytat felnőttképzést, 2003-tól akkreditált felnőttképzési intézményként folytatja tevékenységét. A Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság döntése alapján az iskola a Miskolc Egyetem Gépészmérnöki Kar és a Pécsi Tudományegyetem kihelyezett konzultációs központjaként működött közre a műszaki szakoktatói képzésben. -8 -

9 Részt vett a Világbanki Program A és B komponensében, több Phare projekt és az ANDRA- NORD felnőttképzési hálózat tagjaként végzett munkát. Az iskola küldetése, jövőképe: A szakmai képzéshez vezető utak változatos és széles kínálatát nyújtják. Kiemelt feladatuknak tekintik a munkaerő-piac által elvárt alapvető (szövegértés-szövegalkotás, matematikai, szociális, idegen nyelvi, informatikai) valamint a személyes, társas és szakmai kompetenciák fejlesztését. Elsősorban a minőségi szakképzés iskolája szeretnének lenni Miskolc város és a régió szakmát választó polgárai számára. Tovább kívánják fejleszteni a felnőttképzési tevékenység minőségét és kapacitását. Kiemelten fontosnak tartják a kapcsolatok fejlesztését a munkaerő-piaci szereplőkkel, az érdekképviseleti szervezetekkel, a hazai és külföldi partnerintézményekkel. Az iskola céljai elérése érdekében felzárkóztatást és tehetséggondozást is végez. A felzárkóztatás egyrészt tanítási órákon, másrészt tanórán kívül történik. Az intézmény különböző szakköröket működtet Az intézményben megszerezhető szakmai képesítések: Alkalmazott fotográfus Divat- stílustervező Informatikai műszerész Webmester Kozmetikus Dekoratőr Logisztikai ügyintéző Fogtechnikus Könnyűipari technikus Autószerelő Autóelektronikai műszerész Autótechnikus Fodrász Szabó Bőrdíszműves Villanyszerelő Biztonságtechnikai szerelő, kezelő. Az iskola szoros kapcsolatot tart fenn a régió gazdálkodó szervezeteivel, több mint 600 partnerrel és az illetékes kamarával alakított ki munkaerő-piaci együttműködést. -9 -

10 Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola Miskolcon az 1960/61-es tanévben indult szakközépiskolai képzés a Földes Ferenc Gimnáziumban. Két osztályt iskoláztak be: az egyik a postaforgalmi, a másik - fele-fele arányban autószerelő és autólakatos osztály volt. Ebből alakult, fejlődött ki a megye szakmai képzést tekintve legnagyobb, legösszetettebb szakközépiskolája, az I. sz. Ipari Szakközépiskola 1963-ban. Az iskola jelenlegi épülete csak az 1964/65-ös tanévre készült el a Rácz Ádám utcában. Az intézmény 1989-ben kapott engedélyt Baross Gábor a vasminiszter nevének felvételére. Ma az iskola széles körű oktatási szolgáltatást nyújt. Regionális beiskolázású, tanulói bázisát elsősorban a megyeszékhely és a megye települései adják, de a környező megyékből is jönnek ide diákok középfokú ismereteket szerezni. A tanulók igény szerint - a kétszintű érettségi vizsgakövetelményeknek megfelelő felkészítést kapnak. A négy év alatt a tanulók emelt óraszámban és csoportbontásban tanulnak: - magyar nyelvtant, - idegen nyelvet (angol, francia, német, orosz), - számítástechnikát (informatikát), részleges csoportbontásban pedig: - matematikát, - fizikát. Az iskola bevezette és működteti a kompetenciaalapú oktatást, amelynek kiépítési pályázati projekt keretén belül valósult meg (HEFOP és a HEFOP 3.1.3/B). Az intézményben megszerezhető szakmai képesítések: autószerelő (2 éves) Autószerelőre épülő autótechnikus Vasúti járműszerelő Közlekedésüzemvitel-ellátó Logisztikai ügyintéző Vasútüzemvitel-ellátó Műszakicikk-kereskedő Banki szakügyintéző (felsőfokú szakképzés) Postai ügyintéző Marketing- és reklámügyintéző Informatikai alkalmazásfejlesztő, informatikai rendszergazda, informatikus Felnőttképzési intézményként az ECDL Select (Select START) informatikai írástudás (látás és hallássérülteknek is), valamint EBCL gazdasági írástudás képzésen és vizsgalehetőségen túl számtalan OKJ-s iskolarendszeren kívüli képzésre is van lehetőség iskolánkban. Az intézmény szintén kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik

11 4. TISZK BEMUTATÁSA A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola együttműködésével a szakmai alapozó és az azt követő szakmai képzés tartalmát, az iskolák felszereltségét, taneszköz ellátottságát figyelembe véve került a TISZK kialakításra. A SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola, (fogadó iskola) saját tanulói mellett a 2008/2009. tanévtől közlekedés szakmacsoportban a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 67. (5) bekezdése értelmében egészben, informatika, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportokban részben készíti fel a BAROSS GÁBOR KÖZLEKEDÉSI ÉS POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA (küldő iskola) diákjait. A TISZK az intézményeken keresztül az alábbi tevékenységeket látja el: Általános középfokú oktatás Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, oktatása Szakközépiskolai felnőttoktatás Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként Intézményi étkeztetés vállalkozási tevékenységként Oktatási célok és egyéb feladatok Közoktatási intézményekben végzett kieg. tevékenységek. A TISZK létrehozásának alapja az intézmények szakmastruktúrájának szakmacsoportok szerinti egymásra épülése és párhuzamossága: BAROSS GÁBOR KÖZLEKEDÉSI ÉS POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA Közlekedés SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Közlekedés Informatika Informatika Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Közgazdaság Könnyűipar Egyéb szolgáltatások Nyomdaipar Művészet, közművelődés, kommunikáció Elektrotechnika-elektronika Egészségügyi Ügyvitel -11 -

12 A szakképző évfolyamok az adott szakmacsoportokban a TISZK keretei között indulnak. A közismereti, valamint a szakmai alapozó képzések (szakközépiskolai képzésnél 9-12., illetve szakiskolai képzés esetében a 9-10 évfolyamok) a partner intézményeknél maradtak, azokat ezen szakmacsoportok esetében továbbra is ők látják el. A partner intézmények a hozzájuk 8. osztályból beiratkozó tanulókat így legtovább az érettségi szintig juttatják el. A küldő iskolában a közismereti és a szakmai alapozó képzést folytató évfolyamok száma növekedhet, míg a fogadó iskolában a szakmai képzés iránti igény emelkedésével csökkenhet, akár középtávon meg is szűnhet. A TISZK-en belül az átjárhatóság biztosított, a szakképző évfolyamra való bekerülés felvételi vizsga nélkül történik. Természetesen a TISZK keretei között az alapozó képzésben is kidolgozásra kerül a partnerekkel egy közös szakmai/tartalmi együttműködés. A szakmai képzés igényeit kielégítő tanműhelyi, tanirodai, laboratóriumi és egyéb személyi, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. A létrejött TISZK feladataként tűzte ki, hogy ennek az integrációnak a szakmai, intézményi, szervezeti-személyi, pénzügyi, eszközbeli és működtetési feltételeit megteremtse és felmenő rendszerben végre is hajtsa. A Széchenyi Térségi Integrált Szakképző Központ az előző ábrával összhangban - az alábbi szakmacsoportokban végez szakképzést: Közlekedés szakmacsoport Informatika Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció. A létrejött TISZK 3 szakmacsoport (közlekedés, informatika, kereskedelem-marketing üzleti adminisztráció) 14 (az intézmények alapító okirataiban szereplő) képzését integrálja, de az oktatási, képzési tevékenységek között - 7 közösen oktatott tantárgy esetében - megjelennek további szakmacsoportok és szakmák (összesen 15 szakma) is. E tantárgyak egy része nem a szakképzésben, hanem a szakmai alapozó képzésben épülhetett be az oktatásba. Mindemellett természetesen a piaci igényeknek megfelelően a képzések köre folyamatosan bővülni, változni fog. A fent felsorolt, iskolai rendszerben nyújtható képzéseken túlmenően a felnőttképzések teljes körére, valamint a tanfolyamok, és egyéb közösen nyújtható szolgáltatások (oktatás, képzés, üzleti vállalkozás) területére terjed ki az együttműködés, a felnőttképzést a TISZK végzi, koordinálja, az eredeti képzési kínálatával

13 5. SZÉCHENYI ISTVÁN TISZK CÉLJAI, CÉLRENDSZERE Magyarországon, az elmúlt évtizedekben az oktatás, képzés számos területén és szintjén, a korszerűsítés igényével számos átalakítás történt. A TISZK céljainak megfogalmazásakor érdemes ezekből kiindulnunk. Az oktatás hazai társadalmi, gazdasági és technológiai környezetében végbement és újszerű válaszokat igénylő változások legfontosabb elemei a következők: A születések számának tartós csökkenésében, az aktív életkor meghosszabbodásában kifejeződő demográfiai, foglalkoztatási folyamatok tartós trendje A tanulási idő meghosszabbodása, a tanulás formáinak gazdagodása, a tanulási szokások differenciálódása, összefüggésben az IKT széleskörű elterjedésével A tanulás társadalmi és egyéni szintű anyagi ráfordítási igényeinek folyamatos növekedése, valamint a költségek szerkezetének jelentős és gyors változása A magasabb képzettségi szint elérése iránti társadalmi méretű igények növekedése, ami többek között a középfokú oktatás általánossá válásában, a felsőoktatás tömegesedésében, a magasabban képzett munkaerő iránti kereslet növekedésében fejeződik ki Az ismeretek gyors elavulása, a megszerzett tudás és képességek folyamatos megújítása munkaerő-piaci relevanciájának erősödése Az innovációs potenciál, mint a versenyképesség kulcstényezője a gazdasági tevékenység hajtóerejévé és szerves alkotóelemévé vált A tudás megszerzéséhez a minőségi tanuláshoz és a kapcsolódó szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségeiben megmutatkozó és erősödő szociális, területi különbségek növekvő mértékben kedvezőtlen hatást gyakorolnak az esélyegyenlőségre A sokszínűbbé váló oktatási intézményrendszer szerkezeti és finanszírozási igényének naprakész követése, valamint a szabályozási, döntési folyamat előzetes, tényorientált támogatása iránti igény. A fenti folyamatokkal szoros összefüggésben a tudástermelés és tudásmegosztás hagyományos formáinak átalakítása, megújítása alapján az általunk kínált oktatási és képzési rendszernek mindenekelőtt olyan érvényes megoldásokat kell kínálniuk, amelyek: Érvényt szereznek a hatékonyság, az eredményesség és a minőség követelményeinek, figyelembe véve az oktatás megnövekedett finanszírozási igényét Tevőlegesen is elősegítik a területi és szociális különbségek mérséklését, különös tekintettel a hátrányos helyzetű térségekre, társadalmi csoportokra, Megteremtik a tanuláshoz történő egyetemes hozzáférés feltételeit az egész életen át tartó tanulás paradigmájának megfelelően Megteremtik a munka világa és az oktatás közötti kapcsolatok erősítésének intézményes feltételeit Biztosítják a korszerű tanulási környezet, tanulási kultúra kialakításának fizikai és humán infrastrukturális feltételeit, különös tekintettel az IKT technológiák széleskörű meghonosítására, a pedagógusképzésre és továbbképzésre Erősítik a magyar oktatási rendszerek, mindenek előtt a felsőoktatás és szakképzés nemzetközi versenyképességét, különös tekintettel az egységes európai oktatási térség megteremtésében történő aktív részvétel szakmapolitikai feltételeinek a megteremtése révén. Az oktatáspolitikai célok meghatározásának és gyakorlati végrehajtása során mindvégig következetesen biztosítják a partnerség teljes körű érvényesítését

14 A célok meghatározását megelőzően felmértük azon szükségleteket és problémákat melyekre megoldást kívánunk találni. Probléma-fa: MUNKAERŐ MOBILITÁSÁNAK HIÁNYA TANÁCSADÓI HÁTTÉR HIÁNYA INFRASTRUKTURÁLIS HIÁNYOK SZAKMAI KÉRDÉSEK, HIÁNYOSSÁGOK PARTNERSÉG HIÁNYA Képzési helyszínek és eszközök színvonala Pedagógiai felkészültség Szakképző iskolák együttműködése nincsen Informatikai felkészültség nem teljes Magas lemorzsolódási arány Közösségi funkciók nincsenek (egységes módszertan nincsen) Moduláris és gyakorlati képzések hatékonysága Közös tudás és HRmenedzsment hiánya Munkavállalói kompetenciák hiányossága Szakképzések összehangoltsága nincsen meg Minőségirányítás hiánya Hiányszakmák képzésének hiánya Hátrányos helyzetűek képzésének hiánya A helyi adottságokra építve a Széchenyi István TISZK biztosítja, hogy a régió munkaerejének mobilitása növekedjen. A szükséglet részben a szakképesítések szigetszerű működéséből, azok összehangoltságának hiányából és a tanulók, valamint a munkaadók igényeiből ered. A célunk, hogy olyan rendszer működjön, amely nem bocsát ki magából munkanélküli diákot, illetve képes arra, hogy egy rugalmas, munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó összehangolt képzési rendszer alakuljon ki, amely gyorsan képes reagálni a munkaerő-piaci és szakképzési rendszer kereslet kínálati oldalának változásaira ezáltal specializálódik a hiány-, és speciális szakmai képzések nyújtására. Piackutatásunk és felméréseink is bizonyították, hogy mind a munkaadók, mind pedig a tanulók és munkavállalók hiányolják azt a képzési metodikát, amely a gyakorlati megvalósítást is előtérbe helyezi az elméleti megalapozáson felül, ugyanakkor korszerű pedagógia módszertant (pl. kooperatív pedagógia projekt módszer) adaptálva képes valós igényekre megoldást kínálni. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a szükségletfelmérés eredményeként nem csupán a jelenlegi trendek és szükségletek megállapítása történt meg, hanem az is alátámasztást nyert, hogy a TISZK létrehozását motiváló igények a jövőben is fennállnak. Ennek kö

15 vetkezménye, hogy a megvalósítást követően a fenntartás időszakában is hatékony tud maradni a szakképző központ. A Széchenyi István TISZK általános célja: Egy olyan működési modell kialakítása a TISZK szervezetén és tagintézményein belül, ami a régió adottságaival összhangban a rendszerbe bekerülő diákok munkavállalásáról gondoskodik, nem bocsát ki magából diákot a munkanélküli piacra. A TISZK-en belüli és külső partnerekkel való együttműködés a tervezési szakaszban megkezdődik és folyamatosan biztosítja a gazdasági igényekhez történő rugalmas igazodást, a képzések minőségi fejlesztését, a hátrányos helyzetűek képzésbe történő integrálását, valamint a hiány és keresett speciális szakmák gyakorlatias oktatását. Átfogó céljaink: a) A szak- és felnőttképzés fejlesztése, szolgáltatás bővítése b) A szakképzésre fordított állami források koncentrált felhasználása c) A forrásokkal hatékonyabban gazdálkodó, diverzifikált képzési struktúrával rendelkező, költséghatékonyan működő, a munkaerő-piaci keresletre rugalmasan reagálni képes szakképző intézményrendszer kialakítása, amely tényleges választási lehetőséget kínál a tanulók számára. d) Rugalmas - a gazdaság igényeihez alkalmazkodni képes - képzési szerkezet kialakítása (az Észak Magyarországi régió munkaerő-piaci igényeinek rugalmasabb követése) e) A képzés minőségi és tartalmi javítása. f) A képzéshez való hozzáférés segítése és a munkaerő-piaci alkalmazkodást segítő intézményrendszer fejlesztése. g) A régió szakképzésének összehangolása, a képzés gazdasági fenntarthatóságának növelése, a gyakorlati képzés erősítése, a szakképző iskolák szakképzési tevékenységének kiegészítése a felnőttképzéssel. h) Miskolc és vonzáskörzete szakképzési rendszerének korszerűsítése, átalakítása, a többfunkciós Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ folyamatos működtetése, fejlesztése. i) A csatlakozó intézmények szakképzési rendszerét jellemző szakmai és költségvetési hatékonyság javítása j) A TISZK bekapcsolása a szakképző központok regionális hálózatába, módszertani központ és szakmai koordinációs szerep ellátása k) A TISZK keretében szakképzésben résztvevők felkészítése az egész életen át tartó tanulásra az ehhez szükséges szakmai kompetenciák kialakítása l) A hátrányos helyzetű vagy sajátos nevelési igényű fiatalok, fogyatékos emberek, nők, és a roma fiatalok szakképzésbe történő belépésének könnyebbé tétele. m)a hátrányos helyzetű fiatalok, fogyatékos emberek, nők, és a roma fiatalok elhelyezkedésének, munkahelyi beilleszkedésüknek megkönnyítése n) Térség munkanélküliségének csökkentése, foglalkoztatási, gazdasági mutatóinak javítása, életszínvonal emelése Specifikus céljaink: a) A TISZK keretében új, hatékony, rugalmas térségi szakképzési (együttműködési) modell kialakítása, fejlesztése és fenntartása. b) A TISZK infrastrukturális, szakmai, technikai feltételrendszerének kialakítása, fejlesztése - a későbbi pályázati lehetőségek kihasználásával. c) A TISZK infokommunikációs technológiákra (IKT), informatikai eszközökre épülő intézményszervezési, oktatási, szolgáltatási, ügyviteli rendszereinek specifikálása, fokozatos kialakítása, működtetése -15 -

16 d) Megfelelő humánerőforrás feltételek (HR) biztosítása a TISZK feladatellátásához, e) A TISZK gyakorlati képzési szolgáltatásainak meghatározása, kialakítása. f) A TISZK szakmai szolgáltatásainak specifikálása, kialakítása. g) A TISZK közösségi szolgáltatásainak meghatározása, kialakítása h) A TISZK ben résztvevő iskolák tervezési, oktatási, szolgáltatási tevékenységeinek összehangolása, i) Az ehhez szükséges tanártovábbképzések indítása j) TISZK által nyújtott szolgáltatások gazdaságos üzemeltetése k) Módszertani bemutatók, tanácskozások, kiadványok közreadása, módszerek bevezetése, kompetencia alapú oktatás, kooperatív tanulás. A projektcélok megvalósítását a főfolyamaton kívül ún. támogató folyamatokra bontottuk. Ezek járulnak hozzá a képzési struktúra korszerűségéhez, minőségi fejlesztéséhez, innovativitásához és az egyes részcélok teljesítéséhez. Ezen támogató folyamatok közül a fontosabbak: Kontrol rendszer alapú költséghatékonyság Változásmenedzsment modell kialakítása Szervezetfejlesztés Fejlesztés, innováció Pályaorientációs modell beemelése a működésbe Esélyegyenlőségi terv és végrehajtása Környezeti tudatosság Kompetencia alapú belső képzési terv PR és marketingterv kialakítása és végrehajtása Tanácsadási folyamatok kialakítása Felnőttképzési tevékenység fejlesztése -16 -

17 6. A SZÉCHENYI ISTVÁN TISZK CÉLCSOPORTJAI A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ képzési célcsoportjai megválasztásánál figyelembe kívánja venni a hazai és a nemzetközi statisztikai adatokat, elemzéseket, tendenciákat. Fő célkitűzésként határoztuk meg az egyén munkaerő piaci helyzetének megteremtését, javítását, stabilizálását. Alaprendeltetéséből fakadóan, ezt a célkitűzést a képzésen/szakképzésen keresztül kívánjuk és tudjuk megvalósítani. A célkitűzés megvalósítási útjának és módjának helyességét és realitását támasztja alá, hogy a KSH és a munkaügyi központok képzettség szerinti munkanélküliségi adatai kedvezőtlenül alakulnak. Vagyis a szakképzetlenek munkába állási esélyei nem csupán alacsonyabbak az átlagosnál, de csak mintegy fele a szakképzettekének. Ezzel a megállapítással harmonizál az a korábbi SZMM-MKIK GVI adatsor is, mely szerint a Pályakezdő fiatalt alkalmazó cégek száma a szakképzett fizikai dolgozókat illetően kétszeres a szakképzetleneket alkalmazókéhoz viszonyítva. A képzés tehát az a legfontosabb és a legszélesebb rétegek számára elérhető megoldás, amellyel a legális és tartós jövedelemszerzés biztosítható. A TISZK-ünk egyik célcsoportja a szakképesítéssel nem rendelkező fiatal felnőttek köre. A TISZK képzésszerkezetében megteremti a bemeneti kompetencia megszerzésének lehetőségét. A működési modellünk segítségével segíteni tudjuk a tanulásban nem motivált tanulóinkat. Kialakítjuk és fenntartjuk a tanulás iránti igényt, reálisan bemutatjuk, hogy a szakképzéssel, a szakképzettség megszerzésével milyen lehetőségek nyílnak meg. Elültetjük tanulóinkban az élethosszig tanulás szellemiségét, valamint tudatosítani igyekszünk, hogy a tanulást, mint befektetést kell a mai világban kezelni és értékelni. Így a TISZK másik célcsoportja az alacsony iskolázottságúak, illetve a befejezett iskolai végzettséggel nem rendelkezők köre. A TISZK a volt tanulóinak és felnőtteknek a felnőttképzés segítségével a munkaerő piacon meggyengült, vagy elvesztett pozíciójuk visszaállításában segít. Így a TISZK harmadik célcsoportja a munkaerő piacon meggyengült, vagy elvesztett pozícióval rendelkezők köre. A TISZK első három célcsoportján felül külön kezeljük és érintettségük, valamint befolyásuk mértékét követve támogató hozzáállásukat fenntartjuk az alábbi célcsoportoknak: - TISZK megvalósításában résztvevő szakértők, akik a magas minőségű szakmai munkát hivatottak biztosítani. - Gazdasági szereplők, akiknek a támogató folyamatok működtetésében és a szakképzések igényekhez történő alakításában van aktív szerepük. - TISZK létrehozásában részt vevő szakiskolák, szakképző helyek, oktatók és tanárok. Másfajta megközelítésben a célcsoportokat két szegmensre bonthatjuk. Intézményünk közvetlen célcsoportjai: 1. A TISZK tagintézményeinek tanulói a program alábbi szolgáltatásaiból részesülnek: a munkaerőpiaccal összhangban kialakított képzésből; piacképesebb tudásból és gyakorlatból

18 2. A TISZK tanárai, gyakorlati képzés oktatói: Kompetenciáik növelése képzések keretében történik. Az oktatók és tanárok megtanulják oktatni az új technológiákat, megismerik az e-learning képzést és egyéb tanulást segítő módszereket. 3. A TISZK és résztvevő intézmények vezetői: A modern menedzsment, a projekt-szemlélet elsajátítása és alkalmazása növeli az intézmények eredményességét. Az együttműködés, a közösen használt információs rendszer csökkenti a párhuzamosságokat a térség szakképzési struktúrájában. 4. Helyi és térségi gazdasági szereplők, amelyek a TISZK létrehozásában, működtetésében szakmai segítséget nyújtanak, akik gyakorlati képzési helyszínt, tanulói szerződést, külső szakmai előadót (és pénzügyi támogatást) biztosítanak. 5. A TISZK-ben tanuló hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és SNI-s gyerekek és családjuk: a pályaorientációnak, családpedagógiának, tanácsadásnak köszönhetően várhatóan csökken a lemorzsolódás, javulnak az esélyeik az elsődleges munkaerőpiacon. 6. TISZK-hez kapcsolódó intézmények fő partnerei: - BOKIK (megyei kamara), - Észak-Magyarországi munkaügyi Központ, - Miskolci Egyetem, - Eszterházy Károly Főiskola, - Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Képzési Központ, - Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet, - Nyírség Szakmai Továbbképző és Átképző Kft., - Családsegítő Szolgálat, egyéb középiskolák dolgozói, - fenntartó Miskolc MJV Önkormányzat dolgozói Közvetett célcsoportjaink: 1. További intézmények tanulói, tanárai, amely intézmények is igénybe veszik a TISZK gyakorlati képzési vagy közösségi, szociális szolgáltatásait 2. Helyi és térségi gazdasági szereplők, akik a TISZK-ben végzettek esetében munkaadóként megjelennek 3. A térségben élő hátrányos helyzetű csoportok tagjai: etnikai kisebbségi csoportok, amelyeket a többséghez képest kiemelten sújt az alacsony iskolázottsági szint, a tartós munkanélküliség és az ezekből adódó káros következmények; azok a fogyatékkal élők, akik a szakképzésben bevezetett csúcstechnológiának és képzési módszertannak köszönhetően a munkaerőpiacon hasznosítható és továbbfejleszthető ismeretekhez és képességekhez jutnak. 4. Felnőttképzés alanyai, akik ma már nem versenyképes ismeretekkel rendelkeznek. 5. Térség teljes lakossága (kiemelten a munkanélküliek)

19 7. A SZÉCHENYI ISTVÁN TISZK FELADATAI A TISZK fő feladatának az alábbiak biztosítását tekinti: 1. Esélyegyenlőség A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók képzésben tartása, segítése, a lemorzsolódás csökkentésére. 2. Pályaorientáció Közös pályaorientációs és pályaválasztási irányelvek. 3. Helyi tantervek módosítása A szakiskolai szakmai előkészítő és alapozó modulokból, valamint a szakközépiskolai szakmacsoportos előkészítő és alapozó tantárgyakból a tanműhelyeken (tanüzem, taniroda) és az intézmények székhelyén oktatott modulok/tananyag-egységek kiválasztása/kidolgozása, ezekből komplex, elméletet és gyakorlatot ötvöző gyakorlatorientált projektek kialakítása. 4. Tartalomfejlesztés Szakképzési szinten közös modulok, tananyagegységek áttekintése, párhuzamos képzések megszüntetése. 5. Egyéb képzési szolgáltatás (Felnőttképzés) Az intézményekben, a képzőhelyeken és a gazdálkodóknál folyó gyakorlati képzések összehangolása, közreműködés a képzőhelyek kihasználtságának biztosításában, az ott folyó képzések ütemezésében. 6. Pedagógus továbbképzés Az új módszerek bevezetéséhez, új eszközök alkalmazásához szükséges pedagógus továbbképzés, átképzés megszervezése, végzése a TISZK vezetői, a résztvevő iskolák pedagógusai, szakmai oktatói, szakoktatói, gyakorlati oktatói számára. 7. Gazdasági, piaci kapcsolatok Vállalati kapcsolattartás, a munkaerő-piaci igények közvetítése, a munkaadói oldal bevonása a TISZK érdekeltségi körébe. 8. Közösségi funkciók Pályaorientációs és pályaválasztási tanácsadás működtetése, pedagógiai, családpedagógiai szolgáltatások nyújtása. 9. Az eredmények széleskörű terjesztése 10. Továbbfejlesztési tevékenységek Pályázati források maximális kihasználása. 11. Pálya-követési tevékenységek A tevékenységek hatékonyságának mérése, egyéb felmérések készítése, adatgyűjtések. Összességében megállapítható, hogy a TISZK feladatai alapján jelentősen több szolgáltatás nyújt a közszférában hagyományosan működő szakképző intézményekhez képest. A szolgáltatásoknak köszönhetően az intézmény hasonló módon tesz szert bevételre, mint egy piaci szereplő, és működését befolyásolja a pénzügyi fenntarthatóság, -19 -

20 amely két részből épül fel: az állami támogatáson kívül a szolgáltatások ellenértékeként befolyt bevételből kell finanszíroznia saját működését és fejlesztését

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában TISZK feladata gazdasághoz közeli, a munkaerő-piaci igényeket rugalmasan követni tudó iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés

Részletesebben

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN?

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? AZ OKTATÁS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA avagy MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? SZOLNOKI GAZDASÁGI NAPOK 2009. 09. 10. Szolnok A SZAKKÉPZÉS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA KÍNÁLAT KERESLET

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ

A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK Hajdu Sándor A SZAKKÉPZÉS GYENGESÉGEI A szakképzési rendszer elaprózottsága. A képzés munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodása,

Részletesebben

A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly

A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly 2015.10.30. A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly főigazgató Megújuló szakképzés, megnyíló lehetőségek A 2015/2016-os

Részletesebben

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: xxx Térségi Integrált Szakképzõ Központ TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére

Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére II. Rehab Expo 2015. december 1. Bruckner László főosztályvezető Szak- és Felnőttképzési Szabályozási Főosztály

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Intézményi struktúra változtatása a Baranya Megyei Önkormányzat Komló székhelyen fenntartott közoktatási intézményeiben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt

Részletesebben

Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átképző Központ Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átképző Központ Alapító Okiratának módosítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 89/2004. (IX. 16.) Kgy. számú határozat Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átképző Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 029337 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Igazgató: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Szabó András

Részletesebben

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak HR Portál.hu Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak 2009.06.30 A TÁMOP projekt keretében szakmai konferencia zajlott 2009. június 26-án az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskolában. A projekt célja,

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

MKIK szerepe a szakképzésben

MKIK szerepe a szakképzésben MKIK szerepe a szakképzésben Bihall Tamás alelnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Budapest, 2009. június 26. Kamarai feladatok, elért eredmények Tanulószerződés intézménye Vizsgaelnöki és tagi delegálás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (7632 Pécs, Melinda utca 23.) ALAPÍTÓ OKIRATA (A 2009. március 19.-ei módosítással vastag, dőlt betűk - egybeszerkesztett változat) Pécsi József Nádor Gimnázium

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 17. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bánki Donát Szakképző

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

A szakképzés átalakítása

A szakképzés átalakítása A szakképzés átalakítása Kihívások és válaszok Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Kihívások 2 A munkaerőpiac Foglalkoztatottság Foglalkoztatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai

A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai TISZK-ek Hogyan? TOVÁBB! Szolnok, 2009. november 2-3. Bemutatkozás Név: 1000 Mester Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata 1653/2015.02.06. sz. szenátusi határozat A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata Törvényes keretek: A Sapientia EMTE Pályaválasztási

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója:

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója: Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Tel./fax: 37/311-857, 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu

Részletesebben

A szakképzés és a munkaerőpiac összefüggései

A szakképzés és a munkaerőpiac összefüggései A szakképzés és a munkaerőpiac összefüggései Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011. III.né. 15-24 évesek

Részletesebben

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496 Információ a 2017-2018. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 85/2002. (IV.29.) számú h a t á r o z a t a egyes középfokú intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában A fiatalok foglalkoztatásának előmozdítása Közép-Kelet-Európában Projekt Szeminárium 2013. október 10. A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában Előadó: Kiss Ferenc

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 Helyi oktatásirányítás fejlesztése TÁMOP 3.1.10. HELYI OKTATÁSIRÁNYÍTÁS FEJLESZTÉSE PROJEKT

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA 2015. 06. 22. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA TÁMOP 3.1.4.C 14-2015-0217 jelű projekt

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 203060 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Tagintézmény-vezető:

Részletesebben

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/ Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel/Fax.: 36/516-8 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ fejlesztése

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ fejlesztése Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ fejlesztése A projekt azonosító száma: TÁMOP-2.2.3-09/-2009-000 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOK RÉSZÉRE 2017-2018. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév 2011-2012: 2012: Jubileumi tanév Intézm zményünk nk szület letése A tanműhely átadása A tanulmányi nyi épület átadása A képzk pzési szerkezet alakulása Gépipari Technikum 1951 Kiválik az intézményből a

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében

A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében Zsoldos Marianna Humán Erőforrás Igazgató MÁV ZRt. 1 Adottságaink Munkavállalók összetétele a végzett

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály Törvények: Jogszabályi háttér átalakítása 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a pedagógusok, oktatók elégedettségére vonatkozóan. Örömünkre szolgálna, ha észrevételeivel, javaslataival

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: Péter

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2004. (I.28.) számú h a t á r o z a t a a Bencs László Szakiskola és Általános iskola, valamint a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Felnőttképzési nyilvántartásba vétel: 01-0874-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2243 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ OM: 200479 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12. Tel/Fax: 06-1-347-0950 E-mail: iskola@szivarvanygszki.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS 1. Az intézmény neve: - Comenius Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 027440 - alapításkor: Comenius Szakközépiskola és Humánszolgáltató

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

A kamarák szerepe a szakképzett munkaerő biztosításában

A kamarák szerepe a szakképzett munkaerő biztosításában A kamarák szerepe a szakképzett munkaerő biztosításában Gazdasági kamarák Köztestületi formában működő érdekképviseletek Országos feladat- és hatáskörrel rendelkeznek Létrehozásukat törvény szabályozza

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben