GYURGYALAG (Merops apiaster)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYURGYALAG (Merops apiaster)"

Átírás

1 GYURGYALAG (Merops apiaster) A gyurgyalag Európa déli részein általánosan elterjedt madárfaj, elterjedési területének északi határa Európában a 21 Co-os júliusi izotermával esik egybe, Kelet-Európában a füves puszták északi határáig tart. A hazai állomány párra tehető. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület célja a fészkelőállomány szinten tartása, illetve a fészkelőhelyek hosszú távú megőrzése. A védelmi program rámutat a legfontosabb veszélyeztető tényezőkre, amelyek a fészektelepek megsemmisülése, a madarak lelövése és egyéb szándékos pusztítás. Javaslatokat fogalmaz meg a legszükségesebb teendőkre vonatkozóan. Ezek a következők: nagyobb telepek védetté nyilvánítása, partfalak karbantartása, tudatformálás, kutatás, monitoring. A méhészmadárként is emlegetett gyurgyalag védelme érdekében különösen fontos az együttműködés kialakítása a méhészekkel és szervezeteikkel. A védelem fontos eszköze lehet a természetvédelmi törvényben is megfogalmazott kártalanítás lehetőségének megteremtése. ELTERJEDÉS A gyurgyalag fészkelőterülete a Pireneusifélszigettől az Urál hegységig, illetve Kis-Ázsiától Közép-Ázsiáin át Kasmírig terjed. Költ Északnyugat-Afrikában és elszigetelten Dél- Afrikában is. Európában egyes párok alkalmanként az összefüggő fészkelőterülettől északabbra is megjelennek. Ilyen költések ismertek Hollandiából, Belgiumból, Dániából és Dél-Angliából. Magyarországon a középhegységek zárt erdővel borított részeinek kivételével bárhol megtelepedhet. Kedveli a meleg, napsütötte domboldalakat, a déli fekvésű homokbányákat. Néhány évtizeddel ezelőtt elsősorban a nagyobb folyók partfalaiban költött. Ugyanebben az időszakban csak néhány nagyobb telepe volt ismert. Az utóbbi két évtizedben az igazán nagy - 50 pár feletti - telepei ritkává váltak, viszont fészkelésre alkalmas partfalak esetén egy-két pár megtelepedésére bárhol számíthatunk. Újabban a lakott területeken is megtelepedett néhány pár meszesgödrök vagy pincének kiásott mélyedések falában, enyhe leejtésű pusztagyepeken, útpadkában, stb. helyeken. ÁLLOMÁNYNAGYSÁG A gyurgyalag teljes állományának hozzávetőlegesen a fele Európában költ, míg a többi Észak-Afrikában és Ázsiában oszlik meg. A gyurgyalag magyarországi állománya a 60-as években bekövetkezett állománycsökkenés után az ország legtöbb területén kismértékben emelkedett.

2 VÉDELMI HELYZET A gyurgyalag Magyarországon 1982 óta fokozottan védett madár, természetvédelmi értéke Ft. A Vörös Könyvben mint aktuálisan veszélyeztetett faj szerepel. Az MME által 1999-ben összeállított Vörös Listában - mint biztos állományú faj - nem szerepel. ÉLETMÓD Fészkelőterület Jellegzetes fészkelőhelyei a nyílt területeken található löszfalak. 50 vagy annál több párból álló költőtelepek, amelyek az évi felmérés szerint az összes felmért telep 1-3%-át alkotják, és ahol a felmért fészkelő párok 10 százaléka költ, az alábbi területeken találhatók: Zalai-dombság, Külső-Somogy, Gerecse, Velencei-hegység, Mezőföld, Gödöllői-dombság, Tápióvidék, Bükkalja, Taktaköz, Körös-vidék. A fészkelőhelyek gyakran távol vannak a víztől. Régebben jellegzetes költőhelyei voltak a folyók magas partfalai, elsősorban a Duna, a Tisza, a Szamos és a Hernád mentén. Manapság az állomány nagy része (30-60%, de az arány évente jelentősen változhat) működő vagy bezárt homokbányákban költ. Ezek ma a legjellemzőbb fészkelőhelyei. Sokszor megtelepszik vonalas létesítmények (utak, vasutak, csatornák) és kisebb anyagnyerő helyek kis partfalaiban is. Ezeken a helyeken többnyire néhány pár fészkel csak, de ritkán akár 50 páros telepek is kialakulhatnak. A lakott területek építkezési gödreiben alkalmilag szintén megtelepszik néhány pár, illetve pusztagyepekben, útpadkában is költhet ben a költőhelyek 90%-án egy-egy helyen kevesebb, mint 20 pár költött. Költés A gyurgyalag partfalba fúrt üregben fészkel, de ritkán előfordul, hogy rövidfüves területen a földbe vájt lyukat foglalja el. A költőüreg egy cm hosszú folyosó végén található kiszélesedés. A fészekalj 6-7 tojásból áll. Tojásait 1-5 naponként rakja le, kotlását már a fészekalj teljessé válása előtt megkezdi, ezért a fiókák eltérő fejlettségűek és ennek megfelelően nem egyszerre repülnek ki. A kotlási idő nap, míg a fiókák kb. 30 nap alatt érik el röpképességüket. A kotlásban és a fiókák táplálásában mindkét szülő részt vesz. Táplálkozás A gyurgyalag elsősorban repülő rovarokkal táplálkozik. Ezekre száraz ágon, villanydróton vagy egyéb kiemelkedő helyen ülve les, majd a kiszemelt zsákmány után veti magát, és azt reptében fogja el. Leggyakrabban hártyásszárnyúakat (darázs, méh), egyenesszárnyúakat, szitakötőket, kétszárnyúakat (bögöly, légy), futó-, kőris- és fináncbogarakat, poloskákat, lepkéket zsákmányol. Házi méhet elsősorban hűvös, hideg időben fog. Költési időben a telep közelében, 1-2 km-es távolságon belül szerzi táplálékát. Ha a telep közelében méhes található, akkor gyakoribbá válik táplálékában a házi méh. A gyülekező, vonuló csapatok bárhol táplálkozhatnak. Vonulás A gyurgyalag az egyik legkésőbb visszaérkező madarunk, amely csak május első harmadában érkezik meg téli szállásáról. Ősszel korán, már augusztus második felében megkezdi elvonulását. Előtte gyakran nagy - több százas - csapatokba verődik. A vonulók folyamatosan hallatják jellegzetes hangjukat, és így tartják egymással a kapcsolatot. Néha nagy magasságban, máskor a felszín közelében repülnek. A telet Kelet- és Dél-Afrikában, többnyire az Egyenlítőtől délre eső területeken, illetve a Kongó-medencében töltik.

3 VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK Költés megakadályozása A költőhelyek zavarása (pl. kempingezés, lövészet, bányászat stb.) megakadályozhatja a madarak megtelepedését a fészkelésre alkalmas helyeken. Fészkelőhely és a fészektelep megsemmisítése Annak ellenére, hogy a gyurgyalag fokozottan védett madár, fészektelepeit vagy egyes fészkeit gyakran barbár módon szándékosan megsemmisítik. Ennek leggyakoribb módja a bejárati nyílások eltömése, gyakran akkor, amikor a szülő madarak is bent vannak. Az eltömést legtöbbször ronggyal végzik, de előfordul, hogy szájával a lyuk felé nyíló üveget helyeznek a bejáratba, vagy hosszabb karót dugnak az alagútba. Ilyen esetekben a fiókák mindig, esetenként pedig a szülők is elpusztulnak. Olyan eset is előfordul, amikor a bejárati nyílásba éjszaka meggyújtott kénrudat tesznek, aminek füstje szintén elpusztítja a madarakat. Megesik, hogy szándékosan tönkreteszik a fészkes partfalat. Utóbbi azonban többnyire nem a gyurgyalag ellen irányuló szándékos pusztítás miatt következik be, hanem hanyagságból, nemtörődömségből. Előfordul ugyanis, hogy a homokbányákban azért semmisülnek meg fészkek, mert anyagnyerési céllal lefejtik a falat. Ezt azonban szinte minden esetben tehetnék néhány méterrel távolabb, és ez nem járna a fészkek pusztulásával. Mind gyakrabban fordul elő, hogy a fészkelőhelyül szolgáló homokbányát kommunális hulladékkal vagy hígtrágyával töltik fel, és ezzel megsemmisítik a fészkelőhelyet. Partfalak benövényesedése Az alacsony, kis kiterjedésű és kevésbé meredek partfalakat néhány év alatt benövi a növényzet, illetve a partfal előtt felnőnek a cserjék, melyek akadályozzák a madarak szabad mozgását. Súlyos veszélyt jelent számára, ha az ilyen partfalakba a ragadozók, pl. róka is megtelepszenek. Bányarekultiváció A rekultivációt jogszabályok írják elő. Ennek végrehajtása során a függőleges partfalakat rézsűsre alakítják és ezáltal azok fészkelésre alkalmatlanná válnak. Lelövés A gyurgyalag az egyik legszínpompásabb madarunk, ezért gyakran lelövik, hogy zugreparátorokkal kitömessék és falra akasztott "díszként" használják. Sajnos az is előfordul, hogy a méhészek a kaptárak környékén ejtik el. A hatósági eljárások során felderített zugpreparatóriumokban az egyik leggyakrabban előkerülő madárfaj. Sajnos az utóbbi években ismételten egyre többször fordult elő, hogy olasz vendégvadászok zsákmányából gyurgyalagok is előkerültek. Ez nagyságrendje miatt úgy tűnik nagyobb veszély, mint a preparáltatás céljára történő elejtés. Mérgezés Mivel a gyurgyalagok elsősorban repülő rovarokkal táplálkoznak, amelyek szervezetében magas lehet a mezőgazdaságban használt növényvédőszerek koncentrációja, ezért a közvetett mérgezés lehetőségét nem lehet kizárni. Különösen veszélyesek lehetnek az ún. kontakt hatású rovarölőszerekkel történő permetezések Gázolás A gyülekezőhelyek környékén a vadászgató madarak gyakran az autók elé kerülnek. Ilyen helyeken átmeneti sebességkorlátozással lehet csökkenteni a veszélyt.

4 VÉDELMI CÉLKITŰZÉS A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület célja, hogy az állomány a jelenlegi szinten stabilizálódjon, illetve a nagyobb telepek is fennmaradjanak. FELADATOK Jogi szabályozás Nagyobb telepeit az illetékes önkormányzatokkal védetté kell nyilváníttatni. Biztosítani kell ugyanakkor, hogy a bányarekultivációt előíró jogszabály módosításával lehetővé váljon a megfelelő méter hosszú, 2-3 méter magas - partfal meghagyása, amely alkalmas fészkelőhelyet kínál. Szabályozni kell a méhészetek telepítését, úgy, hogy a gyurgyalaggal kialakuló esetleges ütközést előre ki lehessen küszöbölni. A gyurgyalag hazánkban 1982 óta fokozottan védett madár. Ezt a státuszt a fajra irányuló közvetlen emberi zaklatás, pusztítás megakadályozása érdekében fenn kell tartani. Gyakorlati védelem Biztosítani kell, hogy a nagyobb telepek hosszú távon fennmaradjanak. Ennek érdekében azok tulajdonosaival, kezelőivel napi munkakapcsolatot kell kialakítani, és tájékoztatni kell őket a védelem céljáról és lehetséges módjairól. Fontos feladat a partfalak folyamatos karbantartása, esetlegesen a fal elé nőtt bokrok és egyéb növényzet visszavágása vagy eltávolítása. Ahol nagyobb telep alakult ki és más módon nem valósítható meg a védelem, ott törekedni kell a saját tulajdonba vételre től két gyurgyalagtelep van az MME tulajdonában. Szükség esetén kezdeményezni kell a telep önkormányzat által történő védetté nyilvánítását. A természetvédelmi hatósággal együttműködve fel kell lépni a gyurgyalag lelövése, vagy fészektelepeinek pusztítása ellen. Bármely okból történő lelövést meg kell akadályozni, és ezzel segíteni az állomány fennmaradását. Az építkezések során keletkező partfalakba beköltöző gyurgyalagpárok védelme megkívánja a tulajdonosokkal való közvetlen kapcsolatfelvételt. Az ilyen esetek megoldását segíti egy jól illusztrált információs anyag, melyet kellő példányszámban, aktualizálva újból ki kell adni. Fel kell térképezni a legjelentősebb vonulás előtti gyülekezőhelyeket, és ezek, valamint a nagyobb telepek közelében el kell érni, hogy oda vándorméhészek ne települjenek. Biztosítani kell, hogy a meglévő löszfalak, löszkopárok fennmaradjanak. Azok esetleges erdősítését más természeti értékek védelme érdekében is kerülni kell. Olyan területeken, ahol nincs számukra alkalmas fészkelőhely, mesterségesen kell "partfalakat" létesíteni, amelyek egyúttal a partifecskék megtelepedését is lehetővé teszik.

5 Fészkelőhely kialakítás Az ország egyes régióiban kevés alkalmas fészkelőhely található, ugyanakkor a gyurgyalagok számára a mesterségesen kialakított, illetve a természetes partfalak egyformán megfelelnek. A mesterséges partfalakat lehetőleg önkormányzati, nemzeti parki vagy MME tulajdonban lévő területen kell kialakítani. Az eddigi tapasztalatok szerint elegendő, ha méter hosszú és 2-3 méter magas partfalat létesítünk. Minden évben, legkésőbb április második felében a falat fel kell újítani, így elkerülhető, hogy abba nagy számban mezei verebek költözzenek be. Ezek ugyanis gyakran a társfészkelő partifecskék tojásait vagy fiókáit kilakoltatják. A partfal felújítása során el kell távolítani a beszállást zavaró gyökereket, növényeket és 5-10 cm vastagságban le kell fejteni a homokot. Az így kialakult friss felület vonzza a madarakat, az elöregedett, omladozó partfalat viszont előbb-utóbb elhagyják. Előfordul az is, hogy a partfal aljába róka vagy borz költözik, és az általuk vájt nagyobb lyuk, illetve járat miatt az egész fal leomlik. A rókát és a borzot ezért a vadászatra jogosult szervvel együttműködve a telepektől távol kell tartani. Kutatás és monitoring A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ún. Ritka és telepesen fészkelő madarak monitoring programja keretében folyamatosan fel kell mérni a telepeket. Első lépésben egységes szempontok alapján megyénként el kell készíteni a gyurgyalag-katasztert óta az ország területének közel felére készült a katasztert megalapozó felmérés, amit ki kell terjeszteni az ország más területeire is. A felmérés során alkalmazott adatlapon rögzíteni kell a költést befolyásoló tényezőket is. Az így összegyűjtött adatok alapján megkezdhető az állomány mintaterületen történő monitorozása. Ki kell dolgozni a gyurgyalagkárok megelőzésének, a méhesek környékén alkalmazható riasztási eljárások hatékony módját. Vizsgálni kell a vegyszeres növényvédelem gyurgyalagokra gyakorolt hatását Tudatformálás és propaganda A gyurgyalagok pusztulása legnagyobb részben szándékosságra vezethető vissza. Ez egyfelől nyerészkedési szándékkal történt lelövés - pl. preparátum céljára -, nagyobb részük azonban a gyurgyalag háziméh fogyasztása miatt kialakult ellenszenvből táplálkozik. Természetesen megtörténhet, hogy - különösen hideg és csapadékos időben - a gyurgyalagok házi méhet is zsákmányolnak. Előfordult azonban olyan eset is, hogy a telep közvetlen közelébe kaptárakat telepítettek, ilyen esetben aligha zárható ki a méhek zsákmányolása. Ez azonban nem indokolja az állatok pusztítását, hiszen ezzel a logikával környezetünk legtöbb élőlényét kiirthatnánk. Annak érdekében, hogy a jelenlegi helyzet változzon, széleskörű propaganda tevékenységet, szükség szerint akár kampányt is lehet vagy kell indítani a gyurgyalag védelme érdekében. A méhészek részére speciális információs anyagot kell kiadni. Minden lehetőséget (nyomtatott sajtó, TV, rádió) igénybe kell venni a gyurgyalaggal kapcsolatos reális információk széleskörű terjesztésére.

6 EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEK, SZEMÉLYEK A gyurgyalagtelepek megőrzése érdekében a legtöbbet az anyagnyerő helyek tulajdonosai, kezelői és a Vízügyi Igazgatóságok Szakaszmérnökségei illetve a Bányakapitányságok tehetik azzal, hogy működési területükön biztosítják a telepek hosszú távú fennmaradását. Fontos a nemzeti park igazgatóságokkal való együttműködés is, különösen a nem védett területek esetében, ahol szakhatóságként járnak el. A felsoroltakkal történő együttműködés az alapja az MME gyurgyalagvédelmi tevékenységének. Rendkívül fontos a vélt vagy valós ellenérdekeltségben lévő méhészekkel és területi szerveikkel való együttműködés is. Itt elsősorban a megelőzésre kell fektetni a hangsúlyt. El kell érni, hogy a méhésztársadalom maga rekessze ki azokat, akik sem az együttműködésre, sem a vonatkozó törvények betartására nem hajlandók. Az együttműködő személyek és szervezetek részére biztosítani kell a pozitív megkülönböztetés lehetőségét, pl. kompenzációval, piacra jutás elősegítésével, illetve egyéb módon is. Fontos feladat a vadőrőrök, mezőőrök és polgári természetvédelmi őrök bevonása a gyakorlati védelmi feladatok megvalósításába. Az MME tulajdonában lévő vagy a jövőben megvásárolandó telepeken biztosítani kell a bemutatás lehetőségét, mind a faj iránt érdeklődő széles közvélemény, mind a környékbeli iskolák számára azzal a céllal, hogy a megismerés járuljon hozzá a védelemhez is.

NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM

NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM veszélyeztetett fajok és élőhelyeik közös védelme a gazdálkodókkal, Zala megyei példákkal, szlovéniai kitekintéssel KIADVÁNYUNK CÉLJA Együttműködő természetvédelem

Részletesebben

SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN

SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület 2007 Borító terv: Szegedi Zsolt és Jászay Gábor A fényképeket készítették: Írta: Szegedi Zsolt Címlap:

Részletesebben

Vélemény a fehér gólya természetvédelmi helyzetéről Készítette: Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület, Veszprém

Vélemény a fehér gólya természetvédelmi helyzetéről Készítette: Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület, Veszprém Vélemény a fehér gólya természetvédelmi helyzetéről Készítette: Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület, Veszprém 1. Bevezetés, helyzetelemzés A Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület a fehér

Részletesebben

Madártávlat Madártani és természetvédelmi folyóirat

Madártávlat Madártani és természetvédelmi folyóirat www.mme.hu XX. évf. 1. szám 530 Ft (MME-tagoknak térítésmentes) Madártávlat Madártani és természetvédelmi folyóirat 2013 tavasz Az év madara: a gyurgyalag Madárgyűrűzési érdekességek A reznektúzok históriája

Részletesebben

ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN

ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN Dr. Havasi András egyetemi tanár emlékének Előszó MME Börzsönyi Helyi Csoport Szakmailag lektorálta: Schmidt András Szerkesztette: Nagy

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között

MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között a vadászható fajok körét és az apróvadfajok vadászati idényét, valamint egyes trófeák behozatalát illetően amely létrejött:

Részletesebben

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 19. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 19 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J.

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 19. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 19 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 19. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 19 th Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Gyurácz Szombathely 2014 2 Király Róbert (1947-2014) emlékének

Részletesebben

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Téli madárvédelem. Téli sportok. Immunerősítés télen. Teák gyógynövényekből

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Téli madárvédelem. Téli sportok. Immunerősítés télen. Teák gyógynövényekből 2013. XI. évfolyam 1. szám december - január - február TERMÉSZETBARÁT Az Erdőpedagógia projekt negyedévente ingyenesen megjelenő folyóirata. Kiadja: Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar

Részletesebben

A fehér gólya és védelme. better management of natura 2000 sites

A fehér gólya és védelme. better management of natura 2000 sites A fehér gólya és védelme better management of natura 2000 sites Petőfi Sándor: A gólya / részlet / Nekem valamennyi között legkedvesebb Madaram a gólya, Édes szülőföldem, a drága szép alföld Hűséges lakója.

Részletesebben

Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány RAGADOZÓMADÁR-VÉDELMI PROGRAM Készült a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás programjának támogatásával www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN Mecseki

Részletesebben

A költőhelyre zsákmánnyal berepülő gyöngybagoly (Fotó: Dr. Kalotás Zsolt) Szöveg: Bank László. Nyomda: Kállaik Kft. 2009.

A költőhelyre zsákmánnyal berepülő gyöngybagoly (Fotó: Dr. Kalotás Zsolt) Szöveg: Bank László. Nyomda: Kállaik Kft. 2009. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány GYÖNGYBAGOLYVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN A költőhelyre zsákmánnyal berepülő gyöngybagoly (Fotó: Dr. Kalotás Zsolt) Kiadó: Baranya

Részletesebben

Fészket foglaló gólyák (Fotó: Schwarzkopf Ágnes) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Lovászi Péter

Fészket foglaló gólyák (Fotó: Schwarzkopf Ágnes) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Lovászi Péter Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány FEHÉRGÓLYA-VÉDELMI PROGRAM www..baranyamadar..hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN 1 Fészket foglaló gólyák (Fotó: Schwarzkopf Ágnes) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért

Részletesebben

Gyurgyalagok a Surányi homokbányában, a 2012-es költési szezonban

Gyurgyalagok a Surányi homokbányában, a 2012-es költési szezonban Gyurgyalagok a Surányi homokbányában, a 2012-es költési szezonban Készítették: Bécsy László zoológus, természetfotós Zumpf András erdésztechnikus, természetfotós Kelt, Surány, Budapest, 2012. október hó.

Részletesebben

Az oktatási segédanyagot a Patkós Stúdió fejlesztette. www.patkosstudio.hu

Az oktatási segédanyagot a Patkós Stúdió fejlesztette. www.patkosstudio.hu Az oktatási segédanyagot a Patkós Stúdió fejlesztette. www.patkosstudio.hu 2 3 Segédanyag-ismertető A Vízivilág nyáron oktatásisegédanyag-csomag a vizes élőhelyek növény- és állatvilágának életébe nyújt

Részletesebben

vadásztársaink Tollas vadásztársaink KÓCSAGVÁRI FÜZETEK Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság aaa

vadásztársaink Tollas vadásztársaink KÓCSAGVÁRI FÜZETEK Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság aaa N AT I O N A L PA R K Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság Tollas vadásztársaink NEMZETI PARK aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 Tartalomjegyzék Bevezető 3 Nappali ragadozók Rétisas 5 Parlagi sas 6 Barna rétihéja

Részletesebben

Madártávlat Madártani és természetvédelmi folyóirat

Madártávlat Madártani és természetvédelmi folyóirat www.mme.hu XX. évf. 3. szám 530 Ft (MME-tagoknak térítésmentes) Madártávlat Madártani és természetvédelmi folyóirat 2013 ősz A kacagócsér természetrajza Kutyák szerepe a természetvédelemben Tanösvények

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR A KÉK VÉRCSE (FALCO VESPERTINUS) VÉDELMÉNEK TUDOMÁNYOS MEGALAPOZÁSA Doktori (PhD) értekezés Palatitz Péter Gödöllő 2012 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

Előszó. A kultúrtáj szépsége (J. T.)

Előszó. A kultúrtáj szépsége (J. T.) Előszó Hazánk vidéki tájainak újra felfedezése reneszánszát éli napjainkban. Egyre több a hagyományos és tömegturizmus által korábban nem érintett tájegység mutatja meg magát, értékeit, akár a gasztronómia,

Részletesebben

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER IX. Madarak

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER IX. Madarak NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER IX. Madarak NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER kézikönyvsorozat kötetei A sorozat szerkesztőbizottsága: Horváth Ferenc Korsós Zoltán Kovácsné Láng Edit

Részletesebben

Ragadozómadár-tartás és a solymászat természetvédelmi vonatkozásai (Duhay Gábor)

Ragadozómadár-tartás és a solymászat természetvédelmi vonatkozásai (Duhay Gábor) Ragadozómadár-tartás és a solymászat természetvédelmi vonatkozásai (Duhay Gábor) I. Bevezetés A solymászat, a solymászati célú ragadozómadár-tartás, idomítás több ezer évre vezethető vissza, míg a természetvédelem

Részletesebben

Kárpát-medencei Nyugati földikutya kisfajok

Kárpát-medencei Nyugati földikutya kisfajok T E R M É S Z E T V É D E L E M VM Környezetügyért Felelős Államtitkárság FAJMEGŐRZÉSI TERVEK Kárpát-medencei Nyugati földikutya kisfajok (Nannospalax (superspecies leucodon)) 2013 Kiadó: Vidékfejlesztési

Részletesebben

Védett területek kezelése

Védett területek kezelése Védett területek kezelése 2. Előadás Helyi jelentőségű védett területek kezelése Dr. Katona Krisztián Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet Mit jelent? 1996/LIII. tv. a természet védelméről:

Részletesebben

A Mezőcsáti Rigós (HUBN20031) különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve

A Mezőcsáti Rigós (HUBN20031) különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A Mezőcsáti Rigós (HUBN20031) különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Eger 2014 Ügyfél: Bükki

Részletesebben

Ritka és Telepesen fészkelő madarak Monitoringja ( R T M ) Általános RTM felmérések. Programismertető és útmutató

Ritka és Telepesen fészkelő madarak Monitoringja ( R T M ) Általános RTM felmérések. Programismertető és útmutató Ritka és Telepesen fészkelő madarak Monitoringja ( R T M ) Általános RTM felmérések Programismertető és útmutató 2008. március Budapest - Nyíregyháza Verziószám: 2.1 Összeállította: Nagy Károly, Szép Tibor,

Részletesebben

Kiskörei Vásárhelyi Pál Általános Iskola Diákönkormányzata. 2013. október. XVI. évfolyam/ 8. szám MEGJELENIK HAVONTA ONLINE

Kiskörei Vásárhelyi Pál Általános Iskola Diákönkormányzata. 2013. október. XVI. évfolyam/ 8. szám MEGJELENIK HAVONTA ONLINE Kiskörei Vásárhelyi Pál Általános Iskola Diákönkormányzata XVI. évfolyam/ 8. szám 2013. október Á Világnapok Idősek napja 2013 DÖK hírek SZMK hírek Nemzeti ünnepeink Itthon vagy! - Magyarország, szeretlek!

Részletesebben

Nagy izgalommal vártuk idén február 9-én a szokásos

Nagy izgalommal vártuk idén február 9-én a szokásos Szegedi Piaristák Hoffmann Rózsa államtitkár látogatása iskolánkban Nagy izgalommal vártuk idén február 9-én a szokásos alapítványi bált. Ez évben Papp Attila igazgató úr személyesen is kivette a részét

Részletesebben

VETÉSI VARJÚ KONFLIKTUSKEZELÉSI TERV

VETÉSI VARJÚ KONFLIKTUSKEZELÉSI TERV VETÉSI VARJÚ KONFLIKTUSKEZELÉSI TERV Javaslatok a vetési varjúval, mint védett fajjal kapcsolatban keletkező konfliktushelyzetek egységes kezelésére Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület A kék

Részletesebben

Grafikusok: Kókay Szabolcs, Matyikó Tibor, Zsoldos Márton

Grafikusok: Kókay Szabolcs, Matyikó Tibor, Zsoldos Márton Vissza a jövőbe? Bukók A bukók a récék rokonságába tartozó madarak; az Európában költő három faj közül vonuló, kóborló vendégként mindegyik előfordul hazánkban, elsősorban a téli hónapokban. Leginkább

Részletesebben

A FÜLEMÜLE (LUSCINIA MEGARHYNCHOS) FÉSZKELŐ ÁLLOMÁNYÁNAK VIZSGÁLATA

A FÜLEMÜLE (LUSCINIA MEGARHYNCHOS) FÉSZKELŐ ÁLLOMÁNYÁNAK VIZSGÁLATA A Puszta 2002 1/19. pp. 185-222. A FÜLEMÜLE (LUSCINIA MEGARHYNCHOS) FÉSZKELŐ ÁLLOMÁNYÁNAK VIZSGÁLATA SZÉKELY ZSUZSANNA NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET, TÚRKEVE 2003 BEVEZETÉS Ha a Föld és a földi élet

Részletesebben

A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány félévente megjelenő kiadványa. 10 éves a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány

A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány félévente megjelenő kiadványa. 10 éves a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány BAGOLYSORS A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány félévente megjelenő kiadványa 10 éves a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány II. évfolyam 1. szám - 2007 Bagolysors - 1-2007 II/1 Kiadja Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány

Részletesebben