Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer"

Átírás

1 Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer Adatimport formátum definíció Készült a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ megbízásából Pásztó Gábor Eszterkom Kft. [Válasszon dátumot]

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék fejezet: Bevezetés, formátum Térképi rétegek formátuma Egyéb adatok formátuma fejezet: Adattartalom Tartalmazott rétegek és táblák Helyazonosítás Kerékpárút-hálózat Azonosítópontok Térképi megjelenéssel rendelkező objektumok Egyéb táblák fejezet: Adatmezők leírása Élek mezői (ELEK) Nevezetes etes pontok mezői (POI) Úthibák mezői (UTHIB) Jelzőtáblák mezői (JELZOT) Médiák mezői (MEDIA) Kezelők mezői (KEZELO) Karbantartások mezői (KARB) Támogatások mezői (TAMOG) Kerékpárutak mezői (KPUT) Kapcsolótáblák mezői Élek karbantartások (ELKARBK) Élek támogatások (ELTAMK) Élek kerékpárutak (ELKPUTK) fejezet: Mellékletek oldal

3 1. fejezet: Bevezetés, formátum A Közlekedési Koordinációs Központ (KKK) a Kerékpáros Magyarország Program keretében kidolgoztatta a térinformatikai alapú Kerékpárút Nyilvántartó (Kenyi) programot. A program a teljes adatfeltöltés után tartalmazni fogja az összes kerékpározható közút és minden önálló kerékpárút adatait. A meglévő kerékpárutak adatainak feltöltése folyamatosan történik, minden bizonnyal hosszabb időt vesz igénybe. A megjelenés dátuma után megvalósuló kerékpárutak adatainak feltöltése azonban azok tervezésével megvalósulásával egy időben kell, hogy nyilvántartásba kerüljenek. Jelen leírás a nyilvántartásba vételhez szükséges formátum leírását tartalmazza, amely adatszolgáltatás minden támogatásból megvalósult kerékpárút esetén kötelező és saját forrású megvalósítás esetén is ajánlott. A program hálózaton elérhető változatának címe: Kérdések feltehetők és a kódolással kapcsolatos információk beszerezhető az alábbi címen: Az importformátumot több fájl együttese adja. Minthogy a fájlok kereszthivatkozásokat is tartalmaznak (például egy élhez tartozó kezelő adatai a kezelők táblában vannak tárolva, az élek táblában pedig csupán adott élhez tartozó kezelő azonosítója található), ezért az importcsomagnak minden esetben minden táblát tartalmaznia kell. Az azonban megengedett, hogy a táblák valamelyike üres legyen. A táblák hivatkozhatnak a rendszerben már létező azonosítókra és kódokra (például ha az élek táblában olyan élek vannak, amelyek kezelője már szerepel a rendszerben). Az adatbázisban már létező azonosító azonban az importban nem szerepelhet, a téves felülírás megelőzése végett. Tehát ha például az importálandó kezelők azonosítói közt olyan szerepel, amely a ben korábban már fel lett véve, az importálás hibaüzenettel meghiúsul. Az egyes mezőtartalmakra a KKK ad meg értéket, illetve intervallumot. Ezeket a mezőket a dokumentumban külön jelöljük. A Kenyi adatállomány tartalmazza az Országos Közúti Adatbázisból (OKA) átvett kerékpározható közutak adatait is (hivatkozás többször előfordul) Térképi rétegek formátuma A térképi rétegeket a térinformatikában legelterjedtebb Esri shp formátumban kell tárolni. A formátum technikai leírása a következő címről tölthető le: Ennek megfelelően minden térképi réteg 4 fájlból épül fel: fájlnév.shp a térképi töréspontokat tartalmazó fájl fájlnév.shx a shape-k kezdetét leíró indexfájl fájlnév.dbf a leíró adatokat tartalmazó fájl fájlnév.prj - a koordinátarendszert meghatározó fájl 3.oldal

4 A fájlneveknek 2. Adattartalom fejezetben megadott elnevezésekkel kell megegyezni. Minden térképi réteg EOV koordináta rendszerű kell legyen. Élek térképi réteg formátuma A rétegek megfelelő feldolgozhatósága érdekében a kerékpárutak nyomvonalát (éleket) tartalmazó térképi fájl a következő paramétereknek kell megfeleljen: Törtvonal (polyline) réteg, 3 dimenziós töréspontokkal Nem tartalmazhat: o multipart (szakadásos) polyline-t o null (töréspont nélküli) shapet o pontszerű shapet o önmagába visszatérő (azonos kezdő-és végpontú) - shapeet Ez a térképi réteg kizárólag kerékpározható éleket tartalmazhat. Egyéb térképi rétegek formátuma Az egyéb térképi rétegek elvárt jellemzői: 3 dimenziós pontszerű adatokat tartalmaznak Nem tartalmazhatnak null (töréspont nélküli) shapeket 1.2. Egyéb adatok formátuma Az adatokat DBase4 formátumú táblákban kell tárolni. A fájl kiterjesztése ennek megfelelően dbf kell legyen. A fájlokban a mezők sorrendje, típusa és hossza egyezzen meg a jelen dokumentum Adatmezők leírása fejezetében leírtakkal. Az állományok elején szerepelnek technikai mezők, ezek leírása nem szerepel az alábbiakban, tartalmuk adatrögzítéskor generálódik. Kódolt mezők típusai Három kódolt mező típust különböztetünk meg a ben, melyek a következők: Statikus kódtáblájú kódolt mező Dinamikusan bővülő kódolt mező Hivatkozási mező A statikus kódtáblájú kódolt mezők lehetséges kódjai a rendszer indítása előtt meghatározásra kerülnek, azok a későbbiekben nem változhatnak. Ilyenek például a minősítő mezők. Dinamikusan bővülő kódolt mezőnek nevezzük azokat a mezőket, amelyeknek a rendszer indulásakor egy alap kódkészlet kerül definiálásra, ám az a későbbiekben az igények szerint a KKK szakértői által továbbiakkal kiegészítésre kerülhet. Ilyen például a burkolattípus. 4.oldal

5 Hivatkozási mezőknek nevezzük azokat a mezőket, amelyek a táblák közti kapcsolatokat definiálják. Ilyen például az ELID mező, amely az élek azonosítóját tartalmazza. Ezeken mezők esetében az import fájlok tartalmazhatnak új kódokat, és azokra hivatkozásokat. at. Az új kódok felvételét a KKK ügyfélszolgálata által meghatározott szabályoknak (pl. azonosítópont elnevezési rend) megfelelően kell végezni. A mezők leírásánál fogjuk jelölni. A Kenyi tábláit és azok kapcsolatait az alábbi ábra szemlélteti: 5.oldal

6 2. fejezet: Adattartalom A Kenyi import tartalmazhat térképi adatokat (kerékpárút nyomvonala, POI-k helye, stb.), illetve leíró (adatbázis jellegű) információkat Tartalmazott rétegek és táblák Térképi rétegekként kell l felvenni a következőket: AZPK: Azonosítópontok ELEK: Élek POI: Poi-k UTHIB: Úthibák JELZOT: Jelzőtáblák Adattáblaként kell rögzíteni a következőket: MEDIA: Médiák KEZELO: Kerékpárút-kezelőkkezelők KARB: Karbantartások TAMOG: Támogatások KPUT: Kerékpárutak Szintén adattáblaként kell rögzíteni a táblák közti kapcsolatokat leíró adatokat: ELKARBK: Élek-karbantartások karbantartások kapcsolótábla ELTAMK: Élek-támogatások kapcsolótábla ELKPUTK: Élek-kerékpárutak kerékpárutak kapcsolótábla Minden olyan mező, amely azonosítóként szolgál a ben, csak olyan kulcsértéket vehet fel, ami a rendszerben még nem létezik! Kivétel ez alól, ha a célunk az, hogy a már létező kódra hivatkozunk (pl. egy, a rendszerben korábban már rögzített kezelőre) Helyazonosítás Az adattáblák helyes feltöltéséhez tisztában kell lenni a Kenyi helyazonosításainak alapjaival. Jelen fejezet az ezzel kapcsolatos tudnivalókat foglalja össze Kerékpárút-hálózat A helyazonosítás alapját a kerékpárutak hálózata jelenti. Ez a hálózat élekből és azonosítóáll. A hálózatnak az elemeit az ELEK réteg és tábla tartalmazza, amelyben minden rekord egy él adatait írja le. Minden él rendelkezik egyedi azonosítóval, valamint egy kezdő és egy befejező azonosítóponttal, amelyek az él leíró jellemzőjeként kerülnek tárolásra, sok más, az élre jellemző adattal együtt. pontokból 6.oldal

7 A kerékpárút hálózat térképi megjelenítéséről egy dedikált térképi réteg gondoskodik. Ez a réteg polyline (összefüggő vonal) típusú elemekből áll. Minden elem pontosan egy darab él térképi megjelenítését tartalmazza. Az élek rendelkeznek irányultsággal, amit a térképi megjelenésük határoz meg. Az éleket ezért a térképen úgy kell felvenni, hogy azok a kisebbtől a nagyobb szelvény felé haladjanak. Ha a kerékpárút közút mellett, vagy árvédelmi töltésen halad, a közút/töltés szelvényezettségének az irányát kell figyelembe venni. Ha viszont a kerékpárútnak önálló szelvényezettsége van, ebben az esetben a tervek szerinti irányultságot kell figyelembe venni. Az élek sok egyéb leíró adattal is rendelkeznek, amelyek adott esetben helyazonosításként felhasználhatók. Ilyenek például a következők: Kerékpárút száma Kerékpárút neve EuroVelo szám Közútszám Régió, megye Település Ezek szintén az él helyét határozzák meg az országban, de a térinformatikai értelmezés szerint nem helyazonosítási alapadatok. A helyazonosítási alapadat az élazonosító, mivel ez biztosítja a kapcsolatot a további táblákkal Azonosítópontok A Kenyi topológiai felépítésében a hálózatot azonosítópontok és az azokat összekötő élek alkotják. Minden, legalább két él csatlakozását azonosítópont teszi lehetővé, minden azonosítópont legalább egy élhez kapcsolódik. Minden él azonosítópontban kell kezdődjön és végződjön. A nyilvántartott adatok többsége az élekhez kapcsolódik (útkategória, útminőség, stb.), de vannak egyéb adatok is, amelyek a többi táblában kerülnek tárolásra. Mivel minden él minden adatmezője csak egyféle információt rögzíthet, így bármely éljellemző élen belüli megváltozásakor az él megbontásra kell kerüljön. OKA-ból származó azonosítópontok esetén az ottani azonosítót kell átvenni. Az azonosítópontokhoz tartozó kódintervallumokat az egyes projektekre a KKK határozza meg és adja ki Térképi megjelenéssel rendelkező objektumok Az import formátumban a térképi megjelenítéssel is rendelkező táblák a következők: ELEK: Élek POI: Poi-k (Point of Interest = Érdekes pont) UTHIB: Úthibák JELZOT: Jelzőtáblák 7.oldal

8 Az adatbázisban a vonalas létesítmények nyilvántartásaiban megszokott módon az objektumok mindegyike hozzá van csatolva egy élhez. Ugyanakkor az objektum nem feltétlenül a kerékpárúton van, például egy étterem a kerékpárút közelében vannem pontosan rajta. Ezért az ilyen táblák mindegyikéhez tartozik egy térképi réteg, amely megmutatja a pontos térképi helyüket. A POI térképi réteg például azt mutatja a meg, hogy a kerékpárút melletti étterem pontosan hol található. A térképi megjelenítéssel rendelkező objektumok helye tehát két módon van azonosítva: egy élhez történő hozzárendeléssel, valamint egy térképi objektummal. Az objektumok élhez történő kötése az adatbázisban pontszerűen történik, azaz minden objektumról tárolni kell, hogy az mely élhez van kötve (élazonosító: ELID mező), illetve annak kezdetétől hány méterre található (eltolás: KEZD mező). A térképi rétegek az élek esetében szakadásmentes törtvonalakat, tvonalakat, a többi Kenyi réteg háromdimenziós pontokat tartalmaznak Egyéb táblák A további táblák nem rendelkeznek térképi megjelenítéssel: MEDIA: Médiák KARB: Karbantartások TAMOG: Támogatások KPUT: Kerékpárutak KEZELO: Kerékpárút-kezelőkkezelők MODJAV: Módosítási javaslatok ELKARBK: Élek-karbantartások karbantartások kapcsolótábla ELTAMK: Élek-támogatások kapcsolótábla ELKPUTK: Élek-kerékpárutak kerékpárutak kapcsolótábla Ezeket egyszerű DBase táblákként kell felvenni és kezelni. Jelen Adatimport Formátum Definíció kötelező mellékleteként eteként megtalálható az összes adatállomány üres, kitöltendő változata. 8.oldal

9 3. fejezet: Adatmezők leírása Ez a fejezet tartalmazza az importálható adattáblák mezőinek adatait, valamint azok értelmezését. Felhívjuk a figyelmet, hogy a mezők esetében megadott kódlisták sok mező esetében bővíthető új kódot azonban csak a KKK munkatársai vehetnek fel! Amennyiben egy adott kódkészlet egyik eleme sem alkalmazható a projektre, kérjen kódkiegészítést a KKK-tól 3.1. Élek mezői (ELEK) Ez a tábla vonalas térképi megjelenítéssel rendelkezik, az adatok a térképi réteg leíró adataiként (a shape-hez hez tartozó dbf fájlba) kell rögzítésre kerüljenek! A hálózat minden olyan pontján, ahol az él valamely adata, vagy az élek táblához kapcsolódó egyéb adatok valamelyike változik, új élet kell kezdeni! ELID: Élazonosító (Egész szám N8, kötelező, elsődleges kulcs) Az élek azonosítására szolgál. Minden más objektum erre az azonosítóra történő hivatkozással lesz a kerékpárutak hálózatához hozzárendelve. Az adott projektre, vagy adatszolgáltatóhoz rendelt vonatkozó kódintervallumot kérje a KKK-tól! KKOD, VKOD: Kezdő-és végpont azonosítókódja (8 karakter, kötelező) Az él kezdőpontjának és végpontjának azonosítója. A Kenyi a KKK-n belüli elnevezési rendszer egységessége érdekében az OKA azonosítópont kódolási rendszerét veszi át. Ebben az azonosítópontok formátuma TMMSSSSK, ahol: T: típuskód, egy karakter (nem OKA adatszolgáltatás esetén az alapértelmezés: A ) MM: adatszolgáltató azonosító szám, két számjegy (KKK-tól kell kérni) SSSS: sorszám (adatszolgáltató által adott tetszőleges sorszám, között, a kitöltő nulla kötelező) K: Alsorszám (induló esetben nulla, hogy további kapcsolódó pontok esetén lehessen bontani) Példa: 40-es adatszolgáltató kóddal az első azonosító: A Közúti azonosítóponttal való egyezés esetén annak azonosítóját kell átvenni! Ebben az esetben a csatlakozó pont azonosítóját a KKK-től kell kérni. Egyéb esetben KKK által megadott adatszolgáltató-szám szerinti kódokat kell felvenni. SZAKAZ: Szakaszazonosító (Egész szám, N19) Kizárólag az OKA alapadatfeltöltés során használt mező, kerékpárutak importálásakor üresen hagyandó! KEKM, KM, KEMT, VEKM, VEMT: Kezdő- [km, m] és végszelvény [km, m] (egész számok, N8) A közúti szakmában elfogadott formátum szerint: KEKM+KEMT VEKM+VEMT 9.oldal

10 SZELVTIP: Szelvény típusa (1 karakteres kód) Amennyiben a Kenyi él országos közúton vagy árvédelmi töltésen halad, úgy az él kezdetének közúti kezdő- és végszelvénye ezekbe a mezőbe rögzítendő. Amennyiben a kerékpárút önálló szelvényezéssel rendelkezik, akkor az a szerinti szelvényeket kell megadni. A SZELVTIP mező lehetséges kódjai: Ha nincs szelvény, üres marad (akkor és csakis akkor) O : OKA-ból származó szelvény. E : egyéb közúti szelvény G : árvédelmi töltés szelvény K : kerékpárút szelvény. KSZAM: Közútszám (5 karakter) Amennyiben a Kenyi él országos kezelésű közúton halad, ez a mező tartalmazza a közút számát. Az útszámok megadásakor az aktuális OKA útszámlistát mint kódtáblát kötelező használni, melyet az adatfelvételi projekthez a KKK átad. EUROVELO: Eurovelo szám (3 karakter, kódolt) A nemzetközi EuroVelo kerékpárút-jelzés. Lehetséges kódok: E06: Duna-menti 6-os számú EuroVelo E11: Tisza-menti 11-es számú EuroVelo Egyébként üres KOZTN: Közterület neve (50 karakter) Belterületeken haladó kerékpárutak és közutak esetében használandó. Pl: Kossuth Lajos utca. A megnevezések a magyar nyelvtan szerinti kis- és nagybetű meghatározás szerint kell felvételre kerüljenek. Amennyiben a mezőbe elfér, úgy a teljes közterület-nevet ki kell írni (pl. Nádasdy Kálmán utca), ellenkező esetben rövidítés használható (pl. Nádasdy K. u.)! KPUT: Kerékpárút száma (6 karakter) Az élen átmenő legnagyobb rendű kerékpárút száma. Az Országos Területrendezési Terv 1/6 mellékletében szereplő utak esetében a törvényben meghatározott szakaszazonosító szám és betűkód együtt, pl. 6A. UBES, UKAT: A kerékpárút jellege (Egész szám N1, kötelező, kódolt) Útbesorolás (UBES): ez a mező határozza meg egy adott szakasz elsődleges besorolását, változása minden esetben szakaszhatár is. Az UBES mező lehetséges kódjai: 1: kerékpárút, v. sáv: a KRESZ szerinti kerékpárút illetve sáv besorolású szakasz, amely kék színű kerékpárút, gyalog-kerékpárút táblával jelölt, illetve kerékpársáv esetén sárga felfestéssel, előjelző táblával. Ebbe a kategóriába tartoznak a burkolt, kerékpározható árvédelmi töltéskoronák is. 2: kerékpározásra ajánlott út; minden olyan belterületi út, kisforgalmú közút, földút, erdészeti, mezőgazdasági út, táblával jelzett (zöld-sárga tábla) kerékpáros útvonal, mely bejárás, illetve táblázottság miatt vált ajánlhatóvá a kerékpárosok számára. 10.oldal

11 3: csak célforgalom számára javasolható: ebbe a kategóriába tartozik minden nagyobb forgalmú, balesetveszélyes közút, amely használata a azonban bizonyos célok elérése miatt szükséges lehet. Ezt a kódot kapja az engedélyezést igénylő kerékpározható út is. 4: kerékpározás céljára tiltott közúti szakasz, amely a kerékpáros bejárásnál indokolatlannak tűnik (pl: közben elkészült egy elkerülő út, a tábla kinmaradt) 5: nem kerékpározható él: erre a kódra azért van szükség, hogy a koncepcionális nyomvonalak, vagy engedélyes tervek nyomvonalai is nyilvántartásba kerülhessenek. Ezek a szakaszok nem kerékpározhatók, fizikailag nem léteznek, útvonaltervezésben nem vesznek részt. UBES=2,3 esetén a GEPJ= I Amennyiben az UBES mező értéke 1, úgy az UKAT mező lehetséges kódjai: 1: egy-, vagy kétirányú, önálló kerékpárút 2: fizikailag elválasztott, közös gyalog-kerékpárút 3: fizikailag nem elválasztott, közös gyalog-kerékpárút 4: kerékpársáv Ha az UBES mező értéke nem 1, úgy az UKAT mező kódja fixen: 5: nem kerékpárút, kerékpárnyom, kerékpározható buszsáv, egyéb közúton kijelölt kerékpározási lehetőség STATUSZ: Él státusza (4 karakter, kódolt) Ha az UBES értéke 1, akkor kitöltése kötelező. Ha UBES < 4, akkor csak KESZ lehet. KESZ: Elkészült útszakasz Amennyiben UBES=5, úgy a szakasz státuszának megfelelő értéket kell kiválasztani. Lehetséges kódok: KTRV: Koncepcionális nyomvonalterv ETRV: Engedélyezési nyomvonalterv EPUL: Építés alatt álló útszakasz GYLG: Gyalogos forgalom (1 karakter, kódolt, kötelező) Jelzi, hogy az élen jellemző-e e gyalogos forgalom, függetlenül az út táblázottságától. Lehetséges kódok: I: Igen N: Nem X: Ismeretlen/nincs adat REGIO: EU-régió (1 karakter, kötelező, kódolt) Jelzi, hogy az él mely régió területén található. Lehetséges kódjai megegyeznek az OKA-ban használtakkal: 1: Közép-Magyarország 2: Közép-Dunántúl 3: Nyugat-Dunántúl 4: Dél-Dunántúl 5: Észak-Magyarország 6: Észak-Alföld 7: Dél-Alföld Cím: 1046 Budapest, Nádasdy u oldal

12 MEGYE: Megye (2 karakter, kötelező, kódolt) Jelzi, hogy az él mely megyében található. OKA-ból származó kódok: 01: Budapest 02: Baranya megye 03: Bács-Kiskun megye 04: Békés megye 05: Borsod-Abaúj-Zemplén megye 06: Csongrád megye 07: Fejér megye 08: Gyõr-Moson-Sopron megye 09: Hajdú-Bihar megye 10: Heves megye 11: Komárom-Esztergom megye 12: Nógrád megye 13: Pest megye 14: Somogy megye 15: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 16: Jász-Nagykun-Szolnok megye 17: Tolna megye 18: Vas megye 19: Veszprém megye 20: Zala megye KISTER: Kistérség (4 karakter, kötelező, kódolt) A kistérség kódja, amelyben az él található. Lehetséges kódok az OKA-val megegyezően kerülnek felvételre, ill. a települések KSH besorolásából vehető. Az aktuális kódtábla a KKK által az importálási projekthez átadott segédfájlok közt megtalálható. TKOZIG: Település közigazgatási terület (6 karakter, kódolt, kötelező) Ez a mező tárolja az élhez tartozó település KSH kódját. Az aktuális kódtábla a KKK által az importálási projekthez átadott segédfájlok közt megtalálható. A mezőt kötelező feltölteni, azaz a külterületeken is meg kell adni, hogy az adott él mely település külterületéhez tartozik. A településkód első öt karaktere a település KSH kódja, a bevezető nullákat is használva. A hatodik karaktert a KKK fenntartja belső használatra. FEKVES: Él fekvése a település közúti forgalma szerint (1 karakter, kódolt, kötelező) Lehetséges kódok: K: Lakott területen kívül, ill. az engedélyezett sebesség > 50 km/h B: Lakott területen belül, ill. az engedélyezett sebesség <= 50 km/h HOSSZ: Él hossza (egész szám N10, kötelező, [méter]) Az él mért terepi hossza. IRANY: Forgalom irányultsága (1 számjegy N1, kódolt) A kerékpáros forgalom az él irányultságához képest merre halad. Lehetséges kódok: 0: kétirányú 1: él irányultságával megegyezően 2: él irányultságával ellenkezően 12.oldal

13 TANTD: Tanulmányterv készítésének időpontja (dátum) ENGTD: Engedélyezési terv készítésének időpontja (dátum) EPITD: Építés időpontja (dátum) ATADD: Átadás időpontja (dátum) A kerékpárút forgalom részére történt átadásának időpontja. FELD: Utolsó felújítás időpontja (dátum) KARBD: Utolsó karbantartás időpontja (dátum) KEZID: Kezelő azonosítója (10 karakter, idegen kulcs) A kezelők kódtáblájára mutató azonosító. Idegen kulcs, tehát a megadott azonosítónak a kezelők közt léteznie kell. RBTIP: Burkolat típusa (4 karakter, kódolt, kötelező) Lehetséges kódok, az OKA alapján: A700: kötőanyagos (pernye, cement, bitumen) stabilizáció A800: makadám-, zúzottkő-, salak-kötőréteg (vizes, portalan makadám) A840: javított földút B200: hengerelt aszfalt, aszfaltbeton (VA, ÉHA, AB, KAB) B300: öntött aszfalt (ÖA) B400: utántömörödő aszfaltmakadám (itatott, kőzúzalékos, kevert makadám ) B500: beton B520: kő, keramit B560: zöldbeton FU90: földút K600: kopórétegként funkc. hengerelt aszfalt kötő, vagy alapréteg (K, JU, U, BAHA) FA00 : fa T100: hézagmentes térkő T200: peremes térkő XXXX: ismeretlen réteg BSZMIN: Minimális burkolatszélesség az élen (tört szám N8(4), [méter]) Amennyiben az él nem önálló kerékpárút, akkor itt a közút burkolatszélességét kell megadni. Egyéb esetben üresen hagyandó. BSZMAX: Maximális burkolatszélesség az élen (tört szám N8(4), [méter]) Ha a teljes élhossz burkolatszélessége állandó, akkor ez megegyezik a BSZMIN-nel. Amennyiben a burkolatszélesség változik, úgy itt a maximális szélesség adandó meg. Kerékpárutak esetében a BSZMIN-hez hasonlóan üresen hagyandó. KPSZLMIN: Kerékpárút minimális szélesség az élen (tört szám N8(4), [méter], kötelező) Kerékpárút, közös gyalog- és kerékpárút, kerékpársáv minimális burkolatszélessége. 13.oldal

14 KPSZLMAX: Kerékpárút maximális szélesség az élen (tört szám N8(4), [méter]) Ha a teljes élhossz burkolatszélessége állandó, úgy megegyezik a KPSZLMIN-nel. Egyéb esetben az élen található maximális burkolatszélesség. SZSIT: Szélesíthetőség mértéke (tört szám, N8(4), [méter]) Amennyiben lehetőség van jelentős földmunka nélkül a burkolat szélesítésére. MTGY: Műtárgy típusa (3 karakter, kódolt, kötelező) Az él milyen műtárgyon helyezkedik el. Tekintettel arra, hogy új élet kell felvenni minden éladatváltozásánál, így minden műtárgy külön élen kell legyen. Lehetséges kódok: HID: Híd ALA: Alagút FEL: Felüljáró ALU: Aluljáró LEP: Lépcső VAS: Vasúti átjáró XXX: Ismeretlen típusú műtárgy van NIN: Nincs MOTOR, GEPJ, KOTOTT: Motorkerékpár, gépjármű, kötöttpályás jármű (1 karakter: I/N/X, kötelező) A Kenyi él egyéb közlekedési eszközökkel történt megosztását, azaz egyazon útfelület vegyes járműhasználatát rögzíti. A MOTOR a motorkerékpárokat, a GEPJ a személy- és/vagy tehergépjárműveket, a KOTOTT pedig kötöttpályás eszközöket jelent. Amennyiben a GEPJ mező értéke I, azaz halad gépjármű az élen, úgy az UKAT mező értéke 5, az UBES mezőé 2, 3 kell legyen. Lehetséges kódok: I: Igen N: Nem X: Ismeretlen/nincs adat LESZ: Lejtés vagy emelkedés (tört szám, N8(4), [fok]) Az él lejtésének, illetve emelkedésének mértékét jelzi. Az emelkedést pozitív, a lejtést negatív érték mutatja. Az adatfeltöltést végző vállalkozó tölti fel. A felmérés során rögzített GPS adatok relatív magassági értékei alapján számítható. A GPS adatok abszolút magassági koordinátái akár 50 méteres eltérést is mutathatnak a valós értékekhez képest, ezért csak egy időben történt méréssorból, relatív módon szabad számolni! ANF: Évi átlagos napi keresztmetszeti forgalom (egész szám, N6, [egységjármű/nap]) Az élen áthaladó forgalom nagysága. Az OKA-ból származó élek esetében kerül kitöltésre. KFORG: Kerékpáros forgalom (egész szám, N6, [kerékpár/nap]) Az élen áthaladó átlagos kerékpárforgalom mértéke. Cím: 1046 Budapest, Nádasdy u oldal

15 TURSULY: Turistaútvonal súlyozás (1 karakter) A turista látványosságok irányába vezető útvonalak meghatározásakor használt súlyozó mező (UME meghatározások alapján). Lehetséges kódok: A hálózati rendeltetésű kerékpárforgalmi létesítmények: Ebbe az osztályba tartoznak a nemzetközi (pl. az EUROVELO hálózat elemeként megjelölt szakaszok) és az OTRT-ben megjelölt országos törzshálózati kerékpárforgalmi hálózati elemek. Az országos hálózat egyes elemei egyben a nemzetközi hálózat részei is lehetnek. B hálózati rendeltetésű kerékpárforgalmi létesítmények: Ebbe az osztályba tartoznak a regionális, és ezáltal az A hálózati rendeltetésbe nem sorolható fő kerékpárforgalmi hálózati elemek továbbá az idegenforgalmi jelentőségű regionális hálózati elemek. C hálózati rendeltetésű kerékpárforgalmi létesítmények: Ebbe az osztályba tartoznak a helyi érdekű kerékpárforgalmi elemek. Ilyen elem lehet például egy település központjától a sportpályáig vezetett kerékpárút. D hálózati rendeltetésű kerékpárforgalmi létesítmények: Bármelyik fenti rendeltetés-kategóriába tartozhatnak olyan vegyes használatú utak, amelyek eredeti feladatukat tekintve nem kerékpározási célra létesültek illetve más üzemeltetési célt szolgálnak. Ilyenek pl.: a mezőgazdasági, erdészeti és vízügyi utak. Ezen elemek esetében a kerékpáros hálózati elemek tervezése során az adott létesítményre vonatkozó műszaki előírásokat kell alkalmazni. X OKA-ból átvett él (induló érték) MINO: Minőségi osztály (Egész szám, N1, kódolt) A kerékpárút minősége. Ez az érték azt mutatja meg, hogy egy adott szakasz kerékpározásra milyen szinten használható. Lehetséges kódok: 0 vagy üres: ismeretlen 1: jó: az út felülete sima, kátyúk, idegen anyag az úton nem találhatók 2: megfelelő: az út megfelelően sima, haladást nem akadályozó repedések, idegen anyag az úton megjelenhet. 3: tűrhető: az út helyenként egyenetlen, repedések, kisebb kátyúk előfordulnak, sárfelhordás, idegen anyag megjelenik, de időben észlelhető. 4: nem megfelelő: az út egyenetlen, kavics, kőfelhordás, sár, kátyúk, padka leszakadás gyakoriak, növényzet felveri, gyökerek felnyomják. Nagyon kényelmetlen haladást tesz csak lehetővé. 5: használhatatlan: az út a rajta található hibák miatt kerékpározásra alkalmatlan almatlan és veszélyes a rajta való közlekedés. Pl. felbontott burkolat, gödör, elmosott szakasz. KARB: Karbantartottsági szint (Egész szám, N1, kódolt) Lehetséges kódok: 0 vagy üres: ismeretlen 1: jó: az útburkolat tiszta, takarított, jelzések kiválóan láthatók, az út menti növényzet nyírva, irtva, a környék parlagfűmentes, szemét nem látható. 2: megfelelő: az útburkolat jellemzően tiszta, takarított, a jelzések láthatóak, az út menti növényzet régebben, de nyírásra került, a környék jellemzően rendezett, távolabb gazos lehet. 3: tűrhető: az útburkolat takarítva nincs, de nagyobb idegen anyag felhordás nem található, jelzések még látszanak, út menti növényzet helyenként benőtt, túlnőtt, az út környezete rendezett 4: nem megfelelő: Az út burkolata nincs takarítva, nagyobb területeken idegen anyag felhordás tapasztalható, akár több hónapos, növényzet benőtt, zavaró, esetleg balesetveszélyes. Környezet gazos, rendezetlen, szemetes. 5: használhatatlan: mind az út, mind a környezete rendezetlen, szemetes, gazos, kerékpáros közlekedésre alkalmatlan. BIZT: Biztonságosság mértéke (Egész szám, N1, kódolt) Lehetséges kódok: 15.oldal

16 0 vagy üres: ismeretlen 1: jó: a kerékpáros a közlekedés többi résztvevője számára jól látható, illetve teljesen el van szeparálva. 2: megfelelő: a kerékpáros a közlekedés többi résztvevője számára látható, részben szeparált, jól biztosított kereszteződést tartalmazhat a szakasz. 3: tűrhető: a kerékpáros a közlekedés többi résztvevője számára a kereszteződéseknél illetve közös felületen haladás esetén észlelhető, jellemzően nem biztosított kereszteződéseket tartalmazhat a szakasz. 4: nem megfelelő: a kerékpáros a rossz észlelhetőség miatt a szakaszon veszélyben van, átvezetéseknél is nehezen észlelhető, 5: rossz: a kerékpáros a közlekedés többi résztvevője számára szinte láthatatlan, rosszul megtervezett átvezetések, közös útfelület használata esetén nagyon magas gépjárműforgalom balesetveszélyes helyzeteket idézhet elő. ARVIZ: Árvízveszélyes (1 karakter: I / N / X) Az adott szakasz árvíz illetve e árvízi védekezés esetén lezárásra kerülhet-e. e. Ez jellemzően töltéskoronán vezetett utakra, illetve az oda vezető bekötőutakra érvényes, de ugyanígy használható az ártéren vezetett utakra is. Lehetséges kódok: I: Igen N: Nem X: Ismeretlen/nincs adat NAPSUG: Erős napsugárzásnak kitett útszakasz (1 karakter: I / N/X) Lehetséges kódok: I: Igen N: Nem X: Ismeretlen/nincs adat TURISZT: Milyen turisztikai útvonal része (1 karakter, kódolt) Lehetséges kódok: X vagy üres: nincs adat E: EuroVelo O: Országos jelentőségű (Országos Területrendezési Terv 1/6 melléklet) R: regionális szintű H: Helyi jelentőségű IDOKORLAT: Tájékoztatás időbeli korlátozásról (22 karakter) Az él használatára vonatkozó időbeli korlátozás, amely útvonaltervezéskor az eredményben figyelmeztetés jelleggel megjelenik. UTVMEGJ: Útvonal-tervezési tervezési megjegyzés (254 karakter) Cím: 1046 Budapest, Nádasdy u. 23. Szabadon feltölthető megjegyzés, amely megjelenik az él mellett, ha az egy útvonal tervezési eredményben szerepel. Azok a jellemzően terepi bejáráskor tapasztalt fontos és érdekes információk, amik olyan dolgokra figyelmeztetnek, amikre a szakaszon fokozottan figyelni kell vagy érdemes. 16.oldal

17 3.2. Nevezetes pontok mezői (POI) Ez a tábla tárolja azon kerékpáros szempontból érdekes nevezetes pontok (POI-k) adatait, amelyek az adott élről l kerékpárral biztonságosan megközelíthetők. POIID: POI azonosító (egész szám N8, elsődleges kulcs, kötelező) A POI azonosítására szolgáló szám. Az alapértelmezett POI lista maximális azonosítója nem haladja meg a et. Az adatszolgáltatók számára ezen érték felett ad meg intervallumértéket a KKK. ELID: Élazonosító (egész szám N8, ELEK kulcs, kötelező) Azon él azonosítója, amelyhez a POI hozzá van rendelve. Csak azok a POI-k vannak hozzárendelve élhez, amelyeket biztonságosan meg lehet közelíteni az adott éltől kerékpárral. POIKEZD: Eltolás (egész szám, N8, kötelező [m]) A POI helye az él kezdetétől mérve. POINEV: Megnevezés (60 karakter, kötelező) A POI közérthető megnevezése, például Megfáradt Kerekes fogadó. POICSOP: Csoport (1 karakter, kódolt, kötelező) A POI kategóriája. Értékei: 1: szállás, étkezés 2: Infrastruktúra 3: Oktatás, egészségügy 4: Sport, szórakozás 5: Szállítás, közlekedés 6: Kereskedelem 7: Múzeum, kultúra 8: Kerékpáros szolgáltatás 9: Település központ POITIP: Típus (6 karakter, kódolt, kötelező) A POI alkategóriája. Az aktuális kódtábla a KKK által az importálási projekthez átadott segédfájlok közt megtalálható. POIIRSZ: Irányítószám (4 karakter) POITELEP: Településkód (6 karakter, kötelező, ld: ELEK -> TKOZIG) A POI mely település bel-vagy külterületén található. POICIM: Cím (50 karakter) Ez a mező tartalmazza a POI címének utca és házszám részeit. Cím: 1046 Budapest, Nádasdy u oldal

18 POITEL: Telefon (30 karakter) Telefonos elérhetőség. POI cím (36 karakter) POIWEB: Internet cím (50 karakter) POILEIRAS: Leírás (254 karakter) A POI szöveges leírását tartalmazza. Itt szerepelhet a nyitva tartás, kapcsolattartási postacím, kerékpáros tudnivalók, stb. POIKERB: Kerékpáros-barát (1 karakter, kódolt) Lehetséges kódok: I: Igen N: Nem POIFORR: Forrás (egész szám, N2, kötelező, kódolt) A POI adatforrása. Lehetséges kódok: 10: Internetes bejelentés, elfogadásra vár 11: Internetes bejelentés, feldolgozás folyamatban 12: Internetes bejelentés alapján, elfogadva 13: Internetes bejelentés, elutasítva 20: KKK saját felmérés 21: KKK vállalkozói adatfelvétel 30: Import külső forrásból Vállalkozói adatfelvétel esetén a 21 kód alkalmazandó Úthibák mezői (UTHIB) Ebben a táblában van lehetőség az úthibák adatainak tárolására. UHID: Azonosító (egész szám, N8, elsődleges kulcs, kötelező) Az adatimportálási projekt során használandó azonosítóintervallumot a KKK adja meg. ELID: Élazonosító (egész szám, N8, idegen kulcs, kötelező) Azon él azonosítója, amelyhez az úthiba hozzá van rendelve. UHKEZD: Eltolás (egész szám, N8, kötelező, [m]) Az úthiba helye az él kezdetétől mérve. UHFORR: Forrás (egész szám, N2, kötelező, kódolt) Az úthiba adatai honnan érkeztek. Lehetséges kódok: 10: Internetes bejelentés, elfogadásra vár 11: Internetes bejelentés, feldolgozás folyamatban 12: Internetes bejelentés alapján, elfogadva 13: Internetes bejelentés, elutasítva 20: KKK saját felmérés 18.oldal

19 21: KKK vállalkozói adatfelvétel 30: Import külső forrásból Vállalkozói adatfelvétel esetén a 21 kód alkalmazandó. UHSULY: Úthiba súlyossága (egész szám, N1, kódolt) A kerékpárúthiba súlyossága. Lehetséges kódok: 1: enyhe hiba 2: kényelmetlen haladást okozó 3: erős lassításra kényszerítő hiba 4: balesetveszélyes hiba 5: az út a hiba miatt járhatatlan UHJAV: Javítás dátuma (dátum) Mikor került a hiba javításra. UHLEIR: Úthiba leírása (max.254 karakter) Az észlelt úthiba szöveges leírása Jelzőtáblák mezői (JELZOT) A kerékpárút típusára, irányára, illetve elsőbbségi viszonyaira vonatkozó táblák, melyek a Kenyi élen haladva az út használójára nézve jelentenek tiltást, figyelmeztetést illetve tájékoztatást. JTID: Jelzőtábla-azonosító azonosító (egész szám, N8, kötelező, elsődleges kulcs) A tárolt táblák egyértelmű azonosítására szolgáló mező. Az adott projektre vonatkozó kód- intervallumot kérje a KKK-tól! ELID: Élazonosító (egész szám, N8, kötelező, idegen kulcs) Azon él azonosítója, amelyhez a tábla hozzá van rendelve. Idegen kulcs, tehát az élek közt léteznie kell ilyen azonosítójú élnek. JTKEZD: Eltolás (egész szám, N8, kötelező, [m]) A jelzőtábla helye az él kezdetétől mérve. JTKAT: Típus (egész szám, N3, kódolt) A KRESZ táblák és a hozzájuk tartozó kódok a mellékletben találhatók. JTFELIR: Felirat (40 karakter) A jelzőtábla felirata. JTIRANY: Irányultság (egész szám, N1, kódolt) A jelzőtábla érvényességének irányultsága. Lehetséges kódértékek: 0: kétirányú 1: él irányultságával megegyező 2: él irányultságával ellentétes 19.oldal

20 JTHOSSZ: Érvényességi hossz (egész szám, N6, [méter]) Amennyiben a jelzőtábla kiegészítő hossz-, vagy távolságjelzéssel is rendelkezik, úgy azt ebbe a mezőbe kell betölteni. Ha ilyen kiegészítő táblával a tábla nem rendelkezik, úgy a mezőbe nullát kell írni, mivel az üres mező az ismeretlen, fel nem töltött állapotot jelzi Médiák mezői (MEDIA) Lehetőség van digitális médiaállományok (dokumentációk, tervek, táblázatok, fényképek, stb.) regisztrálására a Kenya rendszerben. Ezen információk tárolására szolgál a Médiák tábla. Magát a médiát az adatállománnyal együtt, az adatszolgáltatás keretében meg kell küldeni a KKK-nak. MEID: azonosító (egész szám N8, elsődleges kulcs, kötelező) Médiaazonosító szám. A felvehető értékek intervallumát a KKK adja meg. ELID: Élazonosító (egész szám, N8, ELEK kulcs, kötelező) Minden médiaállomány hozzá kell legyen rendelve egy élhez. Ez a mező tartalmazza az él azonosítóját. KKOD: Azonosítópont-kód (8 karakter, N8) Amennyiben a médiaállományt egy azonosítóponthoz is regisztrálni szeretnénk, annak kódját ebbe a mezőbe kell beírni. Kizárólag már létező azonosítópont adható meg. POIID: POI azonosító (egész szám, N8, POI kulcs) A POI azonosítására szolgáló szám, amelyet akkor kell megadnunk, ha a médiaállományt egy érdekes ponthoz is hozzá szeretnénk csatolni. MEDTIP: Médiaállomány kiterjesztése (5 karakter, kötelező) A média állomány kiterjesztése, például: doc, xls, gif, jpg, shp,... MEDHIV: Médiaállomány neve (80 karakter, kötelező) A média állomány fáljneve. MEDFORR: Forrás (egész szám, N2, kötelező, kódolt) A média állomány adatai honnan érkeztek. Lehetséges kódok: 10: Internetes bejelentés, elfogadásra vár 11: Internetes etes bejelentés, feldolgozás folyamatban 12: Internetes bejelentés alapján, elfogadva 13: Internetes bejelentés, elutasítva 20: KKK saját felmérés 21: KKK vállalkozói adatfelvétel 30: Import külső forrásból Vállalkozói adatfelvétel esetén a 21 kód alkalmazandó. 20.oldal

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez.

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. 1. Általános tudnivalók Az adatszolgáltatást a környezeti alapnyilvántartásról

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a Kincstári Monitoring Rendszer ( KMR) internetes felületének használatához

Felhasználói kézikönyv a Kincstári Monitoring Rendszer ( KMR) internetes felületének használatához Felhasználói kézikönyv a Kincstári Monitoring Rendszer ( KMR) internetes felületének használatához 2014. 01. 27. 1/60 Tartalomjegyzék I. Általános információk... 3 II. Szervezet adatok kezelése... 9 1.

Részletesebben

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 1/63 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 A rendszer rövid jellemzése...3 A program főbb tulajdonságai...3 2. A program használatba vétele...4 3.

Részletesebben

Informatikai tevékenység 2234 Maglód, Széchenyi u. 4. +36.30.215.6737 +36.29.325.854 Mérnöki, tanácsadói tevékenység Iroda: Mobil: Telefon:

Informatikai tevékenység 2234 Maglód, Széchenyi u. 4. +36.30.215.6737 +36.29.325.854 Mérnöki, tanácsadói tevékenység Iroda: Mobil: Telefon: +36.22.534.280 +36.22.534.282 Számlázó és Készletnyilvántartó Program Felhasználói kézikönyv Készítette: Újfalusi Krisztián UFO-INFO Bt. 2006.03.20. UFO-INFO Bt. Kézikönyv: Számlázó és Készletnyilvántartó

Részletesebben

Felhasználói leírás. A CKB Trend rendszer felhasználói funkcióiról

Felhasználói leírás. A CKB Trend rendszer felhasználói funkcióiról 1 Felhasználói leírás A CKB Trend rendszer felhasználói funkcióiról Verzió: 3.1 Készült: 2012. október 22. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 4 2 Általános tudnivalók a program kezeléséről:... 5 2.1 A CKB

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv külső bejelentők részére Kémiai biztonsági szakrendszer 2.0.0 verzió (build 170)

Felhasználói kézikönyv külső bejelentők részére Kémiai biztonsági szakrendszer 2.0.0 verzió (build 170) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV OTH EKOP-1.A.2 PROJEKT Felhasználói kézikönyv külső bejelentők részére Kémiai biztonsági szakrendszer 2.0.0 verzió (build 170) AZ ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT

Részletesebben

TÁMOP 4.1.1 Szolnoki Főiskola VIR rendszerterv. Szolnoki Főiskola. TÁMOP 4.1.1 Vezetői Információs Rendszer. Rendszerterv. Verziószám: 1.

TÁMOP 4.1.1 Szolnoki Főiskola VIR rendszerterv. Szolnoki Főiskola. TÁMOP 4.1.1 Vezetői Információs Rendszer. Rendszerterv. Verziószám: 1. Szolnoki Főiskola TÁMOP 4.1.1 Vezetői Információs Rendszer Rendszerterv Verziószám: 1.1 Dátum: 2011.01.21. Oldal: 1 / 40 Dokumentumtörténet Verzió Dátum Készítő Státusz Megjegyzés 1.0 2010.11.30. Lochmayer

Részletesebben

a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és

a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és Kitöltési útmutató a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és éves adatszolgáltatáshoz (VAL-, VÉL-lap) a 25/2007. (VII. 30.) KvVM rendelettel módosított 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet alapján

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv 2.0

Felhasználói kézikönyv 2.0 Intrastat e-star elektronikus adatgyűjtő alkalmazás Felhasználói kézikönyv 2.0 Módosítva: 2015. január TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 INDULÓ KÉPERNYŐ... 3 BEJELENTKEZŐ KÉPERNYŐ... 4 KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

Kerékpárral Székesfehérvártól Simontornyáig. Mons-Regalis Kft. COWI Magyarország Kft. Badalay Endre (01-3484) Dalos Péter

Kerékpárral Székesfehérvártól Simontornyáig. Mons-Regalis Kft. COWI Magyarország Kft. Badalay Endre (01-3484) Dalos Péter Kerékpárral Székesfehérvártól Simontornyáig 1 Tárgy: Kerékpárral Székesfehérvártól Simontornyáig Megbízó: Mons-Regalis Kft Készítette: COWI Magyarország Kft. Témafelelős: Badalay Endre (01-3484) Kidolgozó:

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió kulturális helyszíneinek fenntartható turisztikai célú hasznosítása c. komponenséhez Kódszám: NYDOP-2.1.1/A-13 1 Tartalomjegyzék A.

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ. Technológiai berendezések beszerzése jogcím. Verziószám: 1.

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ. Technológiai berendezések beszerzése jogcím. Verziószám: 1. SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Technológiai berendezések beszerzése jogcím Verziószám: 1.0 2013. december 13. Tartalom Fontos tudnivalók... 4 Kitöltés előtt A Portál

Részletesebben

ÉRTÉK-Rendszerház Kft. Társasház Érték. Társasház kezelő szoftver. Felhasználói dokumentáció

ÉRTÉK-Rendszerház Kft. Társasház Érték. Társasház kezelő szoftver. Felhasználói dokumentáció ÉRTÉK-Rendszerház Kft. Társasház Érték Társasház kezelő szoftver Felhasználói dokumentáció Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Telepítési útmutató... 5 Telepítés Windows 8/Windows 8.1 rendszerre... 6

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ügyfelek számára

Felhasználói kézikönyv ügyfelek számára Felhasználói kézikönyv ügyfelek számára Verzió: ETDR_FK_ÜF_V4-07.odt 2012-12-12 SZERKESZTÉS ALATT Projektgazda: Belügyminisztérium Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkár Építésügyi Főosztály

Részletesebben

Érdi Kerékpáros Koncepció

Érdi Kerékpáros Koncepció Fejlesztési javaslatok Érd M.J.V. kerékpárosbaráttá tételéhez Magyar Kerékpárosklub Tekergő Kerékpáros Egyesület 2008. december Tartalomjegyzék 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 A KONCEPCIÓ LÉTREHOZÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS az AuditBeszámoló vezérlőpult és dokumentumkezelő használatához

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS az AuditBeszámoló vezérlőpult és dokumentumkezelő használatához FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS az AuditBeszámoló vezérlőpult és dokumentumkezelő használatához 2013. 09. 27. Tartalomjegyzék I. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS ÉLESÍTÉSE... 5 I.1 PROGRAMTELEPÍTÉS... 5 I.2 PROGRAMÉLESÍTÉS...

Részletesebben

Útmutató a Monitoring Információs Rendszer KÖRNYEZETHASZNÁLATI MONITORING adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez

Útmutató a Monitoring Információs Rendszer KÖRNYEZETHASZNÁLATI MONITORING adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez ADATOK Útmutató a Monitoring Információs Rendszer adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez 1 ADATOK Tartalomjegyzék Általános tudnivalók...3 információs rendszer célja...3 A környezethasználati

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Legutóbbi változások: A könnyebb használat

Részletesebben

www.tevadmin.nrszh.hu

www.tevadmin.nrszh.hu TÁJÉKOZTATÓ Az igénybevevők nyilvántartásának kezdeti adatfeltöltéséről 1 Bevezetés A szociális, gyermekjóléti és szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006.

Részletesebben

ELŐZETES KOCKÁZATBECSLÉS ORSZÁGJELENTÉSE. A jelentés a 2007/60/EK Irányelve alapján készült. Budapest, 2012. március 1.

ELŐZETES KOCKÁZATBECSLÉS ORSZÁGJELENTÉSE. A jelentés a 2007/60/EK Irányelve alapján készült. Budapest, 2012. március 1. ELŐZETES KOCKÁZATBECSLÉS ORSZÁGJELENTÉSE A jelentés a 2007/60/EK Irányelve alapján készült Budapest, 2012. március 1. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6 I. Elektronikus jelentés az Európai Unió részére...

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi Tanszék SZAKDOLGOZAT

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi Tanszék SZAKDOLGOZAT Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi Tanszék SZAKDOLGOZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Szentendre lehetőségei és jelenlegi kerékpáros infrastruktúrája...

Részletesebben

KOLLÉGIUM. Felhasználói dokumentáció verzió 3.0. Budapest, 2011.

KOLLÉGIUM. Felhasználói dokumentáció verzió 3.0. Budapest, 2011. Felhasználói dokumentáció verzió 3.0. Budapest, 2011. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2011.09.06. Verzió: 3.0. Oldalszám: 2 / 75 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Kollégiumok...

Részletesebben

EUV E-FELADÓJEGYZÉK KÉSZÍTŐ ÉS NYOMTATVÁNY-KITÖLTŐ SZOFTVER

EUV E-FELADÓJEGYZÉK KÉSZÍTŐ ÉS NYOMTATVÁNY-KITÖLTŐ SZOFTVER EUV E-FELADÓJEGYZÉK KÉSZÍTŐ ÉS NYOMTATVÁNY-KITÖLTŐ SZOFTVER KEZELÉSI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ V 7.11.4.5 TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS... 5 2 MINIMÁLIS RENDSZERKÖVETELMÉNYEK... 5 3 A SZOFTVER TELEPÍTÉSE...

Részletesebben

MEGYEI INFORMÁCIÓS RENDSZER

MEGYEI INFORMÁCIÓS RENDSZER MEGYEI INFORMÁCIÓS RENDSZER - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 4 2 Jogszabályi háttér 5 2.1 A területfejlesztésről és területrendezésről 5 2.2 Területi információs rendszer 5 3 A TeIR országos hálózata

Részletesebben

Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre

Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre Jelen dokumentum szerződésnek minősül a felhasználó és a PROFITEL Kft. között a TAXAWIN feldolgozó szoftver használatára. A szoftvercsomag tartalmazza

Részletesebben

A Transmodel szabvány megvalósítandó követelményeinek meghatározása a ROP projektekben, egységes szakmai útmutató a szabvány értelmezéséhez

A Transmodel szabvány megvalósítandó követelményeinek meghatározása a ROP projektekben, egységes szakmai útmutató a szabvány értelmezéséhez A helyi és helyközi közösségi közlekedés Transmodel szabványú menetrendi és hálózati adatokat tartalmazó adatbázis készítés és minősítés feltétel-rendszere A Transmodel szabvány megvalósítandó követelményeinek

Részletesebben

a Tenyészet Információs Rendszer (TIR) bizonylatainak használatához

a Tenyészet Információs Rendszer (TIR) bizonylatainak használatához Oldalszám: 1/26 b ÚTMUTATÓ A TENYÉSZET TARTÓJA / ÜZEMELTETŐJE részére a () bizonylatainak használatához 2.9 verzió Érvényes 2009.04.01-től 2009. április Oldalszám: 2/26 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA. Térinformatikai Döntéstámogató Rendszer alkalmazása a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon. diplomaterv sorszáma:

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA. Térinformatikai Döntéstámogató Rendszer alkalmazása a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon. diplomaterv sorszáma: GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Térinformatikai Döntéstámogató Rendszer alkalmazása a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon diplomaterv sorszáma: 1660/2005. Jankó Zoltán KAPOSVÁR 2006 - 2-1. Bevezetés A

Részletesebben

Hogyan lehetne javítani a Közbeszerzési Hatóság közbeszerzési adatbázisát?

Hogyan lehetne javítani a Közbeszerzési Hatóság közbeszerzési adatbázisát? Hogyan lehetne javítani a Közbeszerzési Hatóság közbeszerzési adatbázisát? A Központi Bejelentkező Modul (KBEJ) elemzése, megoldási javaslatok Public Procurement 4 You 6. Riport Budapest, 2013. szeptember

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási

Részletesebben