Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer"

Átírás

1 Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer Adatimport formátum definíció Készült a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ megbízásából Pásztó Gábor Eszterkom Kft. [Válasszon dátumot]

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék fejezet: Bevezetés, formátum Térképi rétegek formátuma Egyéb adatok formátuma fejezet: Adattartalom Tartalmazott rétegek és táblák Helyazonosítás Kerékpárút-hálózat Azonosítópontok Térképi megjelenéssel rendelkező objektumok Egyéb táblák fejezet: Adatmezők leírása Élek mezői (ELEK) Nevezetes etes pontok mezői (POI) Úthibák mezői (UTHIB) Jelzőtáblák mezői (JELZOT) Médiák mezői (MEDIA) Kezelők mezői (KEZELO) Karbantartások mezői (KARB) Támogatások mezői (TAMOG) Kerékpárutak mezői (KPUT) Kapcsolótáblák mezői Élek karbantartások (ELKARBK) Élek támogatások (ELTAMK) Élek kerékpárutak (ELKPUTK) fejezet: Mellékletek oldal

3 1. fejezet: Bevezetés, formátum A Közlekedési Koordinációs Központ (KKK) a Kerékpáros Magyarország Program keretében kidolgoztatta a térinformatikai alapú Kerékpárút Nyilvántartó (Kenyi) programot. A program a teljes adatfeltöltés után tartalmazni fogja az összes kerékpározható közút és minden önálló kerékpárút adatait. A meglévő kerékpárutak adatainak feltöltése folyamatosan történik, minden bizonnyal hosszabb időt vesz igénybe. A megjelenés dátuma után megvalósuló kerékpárutak adatainak feltöltése azonban azok tervezésével megvalósulásával egy időben kell, hogy nyilvántartásba kerüljenek. Jelen leírás a nyilvántartásba vételhez szükséges formátum leírását tartalmazza, amely adatszolgáltatás minden támogatásból megvalósult kerékpárút esetén kötelező és saját forrású megvalósítás esetén is ajánlott. A program hálózaton elérhető változatának címe: Kérdések feltehetők és a kódolással kapcsolatos információk beszerezhető az alábbi címen: Az importformátumot több fájl együttese adja. Minthogy a fájlok kereszthivatkozásokat is tartalmaznak (például egy élhez tartozó kezelő adatai a kezelők táblában vannak tárolva, az élek táblában pedig csupán adott élhez tartozó kezelő azonosítója található), ezért az importcsomagnak minden esetben minden táblát tartalmaznia kell. Az azonban megengedett, hogy a táblák valamelyike üres legyen. A táblák hivatkozhatnak a rendszerben már létező azonosítókra és kódokra (például ha az élek táblában olyan élek vannak, amelyek kezelője már szerepel a rendszerben). Az adatbázisban már létező azonosító azonban az importban nem szerepelhet, a téves felülírás megelőzése végett. Tehát ha például az importálandó kezelők azonosítói közt olyan szerepel, amely a ben korábban már fel lett véve, az importálás hibaüzenettel meghiúsul. Az egyes mezőtartalmakra a KKK ad meg értéket, illetve intervallumot. Ezeket a mezőket a dokumentumban külön jelöljük. A Kenyi adatállomány tartalmazza az Országos Közúti Adatbázisból (OKA) átvett kerékpározható közutak adatait is (hivatkozás többször előfordul) Térképi rétegek formátuma A térképi rétegeket a térinformatikában legelterjedtebb Esri shp formátumban kell tárolni. A formátum technikai leírása a következő címről tölthető le: Ennek megfelelően minden térképi réteg 4 fájlból épül fel: fájlnév.shp a térképi töréspontokat tartalmazó fájl fájlnév.shx a shape-k kezdetét leíró indexfájl fájlnév.dbf a leíró adatokat tartalmazó fájl fájlnév.prj - a koordinátarendszert meghatározó fájl 3.oldal

4 A fájlneveknek 2. Adattartalom fejezetben megadott elnevezésekkel kell megegyezni. Minden térképi réteg EOV koordináta rendszerű kell legyen. Élek térképi réteg formátuma A rétegek megfelelő feldolgozhatósága érdekében a kerékpárutak nyomvonalát (éleket) tartalmazó térképi fájl a következő paramétereknek kell megfeleljen: Törtvonal (polyline) réteg, 3 dimenziós töréspontokkal Nem tartalmazhat: o multipart (szakadásos) polyline-t o null (töréspont nélküli) shapet o pontszerű shapet o önmagába visszatérő (azonos kezdő-és végpontú) - shapeet Ez a térképi réteg kizárólag kerékpározható éleket tartalmazhat. Egyéb térképi rétegek formátuma Az egyéb térképi rétegek elvárt jellemzői: 3 dimenziós pontszerű adatokat tartalmaznak Nem tartalmazhatnak null (töréspont nélküli) shapeket 1.2. Egyéb adatok formátuma Az adatokat DBase4 formátumú táblákban kell tárolni. A fájl kiterjesztése ennek megfelelően dbf kell legyen. A fájlokban a mezők sorrendje, típusa és hossza egyezzen meg a jelen dokumentum Adatmezők leírása fejezetében leírtakkal. Az állományok elején szerepelnek technikai mezők, ezek leírása nem szerepel az alábbiakban, tartalmuk adatrögzítéskor generálódik. Kódolt mezők típusai Három kódolt mező típust különböztetünk meg a ben, melyek a következők: Statikus kódtáblájú kódolt mező Dinamikusan bővülő kódolt mező Hivatkozási mező A statikus kódtáblájú kódolt mezők lehetséges kódjai a rendszer indítása előtt meghatározásra kerülnek, azok a későbbiekben nem változhatnak. Ilyenek például a minősítő mezők. Dinamikusan bővülő kódolt mezőnek nevezzük azokat a mezőket, amelyeknek a rendszer indulásakor egy alap kódkészlet kerül definiálásra, ám az a későbbiekben az igények szerint a KKK szakértői által továbbiakkal kiegészítésre kerülhet. Ilyen például a burkolattípus. 4.oldal

5 Hivatkozási mezőknek nevezzük azokat a mezőket, amelyek a táblák közti kapcsolatokat definiálják. Ilyen például az ELID mező, amely az élek azonosítóját tartalmazza. Ezeken mezők esetében az import fájlok tartalmazhatnak új kódokat, és azokra hivatkozásokat. at. Az új kódok felvételét a KKK ügyfélszolgálata által meghatározott szabályoknak (pl. azonosítópont elnevezési rend) megfelelően kell végezni. A mezők leírásánál fogjuk jelölni. A Kenyi tábláit és azok kapcsolatait az alábbi ábra szemlélteti: 5.oldal

6 2. fejezet: Adattartalom A Kenyi import tartalmazhat térképi adatokat (kerékpárút nyomvonala, POI-k helye, stb.), illetve leíró (adatbázis jellegű) információkat Tartalmazott rétegek és táblák Térképi rétegekként kell l felvenni a következőket: AZPK: Azonosítópontok ELEK: Élek POI: Poi-k UTHIB: Úthibák JELZOT: Jelzőtáblák Adattáblaként kell rögzíteni a következőket: MEDIA: Médiák KEZELO: Kerékpárút-kezelőkkezelők KARB: Karbantartások TAMOG: Támogatások KPUT: Kerékpárutak Szintén adattáblaként kell rögzíteni a táblák közti kapcsolatokat leíró adatokat: ELKARBK: Élek-karbantartások karbantartások kapcsolótábla ELTAMK: Élek-támogatások kapcsolótábla ELKPUTK: Élek-kerékpárutak kerékpárutak kapcsolótábla Minden olyan mező, amely azonosítóként szolgál a ben, csak olyan kulcsértéket vehet fel, ami a rendszerben még nem létezik! Kivétel ez alól, ha a célunk az, hogy a már létező kódra hivatkozunk (pl. egy, a rendszerben korábban már rögzített kezelőre) Helyazonosítás Az adattáblák helyes feltöltéséhez tisztában kell lenni a Kenyi helyazonosításainak alapjaival. Jelen fejezet az ezzel kapcsolatos tudnivalókat foglalja össze Kerékpárút-hálózat A helyazonosítás alapját a kerékpárutak hálózata jelenti. Ez a hálózat élekből és azonosítóáll. A hálózatnak az elemeit az ELEK réteg és tábla tartalmazza, amelyben minden rekord egy él adatait írja le. Minden él rendelkezik egyedi azonosítóval, valamint egy kezdő és egy befejező azonosítóponttal, amelyek az él leíró jellemzőjeként kerülnek tárolásra, sok más, az élre jellemző adattal együtt. pontokból 6.oldal

7 A kerékpárút hálózat térképi megjelenítéséről egy dedikált térképi réteg gondoskodik. Ez a réteg polyline (összefüggő vonal) típusú elemekből áll. Minden elem pontosan egy darab él térképi megjelenítését tartalmazza. Az élek rendelkeznek irányultsággal, amit a térképi megjelenésük határoz meg. Az éleket ezért a térképen úgy kell felvenni, hogy azok a kisebbtől a nagyobb szelvény felé haladjanak. Ha a kerékpárút közút mellett, vagy árvédelmi töltésen halad, a közút/töltés szelvényezettségének az irányát kell figyelembe venni. Ha viszont a kerékpárútnak önálló szelvényezettsége van, ebben az esetben a tervek szerinti irányultságot kell figyelembe venni. Az élek sok egyéb leíró adattal is rendelkeznek, amelyek adott esetben helyazonosításként felhasználhatók. Ilyenek például a következők: Kerékpárút száma Kerékpárút neve EuroVelo szám Közútszám Régió, megye Település Ezek szintén az él helyét határozzák meg az országban, de a térinformatikai értelmezés szerint nem helyazonosítási alapadatok. A helyazonosítási alapadat az élazonosító, mivel ez biztosítja a kapcsolatot a további táblákkal Azonosítópontok A Kenyi topológiai felépítésében a hálózatot azonosítópontok és az azokat összekötő élek alkotják. Minden, legalább két él csatlakozását azonosítópont teszi lehetővé, minden azonosítópont legalább egy élhez kapcsolódik. Minden él azonosítópontban kell kezdődjön és végződjön. A nyilvántartott adatok többsége az élekhez kapcsolódik (útkategória, útminőség, stb.), de vannak egyéb adatok is, amelyek a többi táblában kerülnek tárolásra. Mivel minden él minden adatmezője csak egyféle információt rögzíthet, így bármely éljellemző élen belüli megváltozásakor az él megbontásra kell kerüljön. OKA-ból származó azonosítópontok esetén az ottani azonosítót kell átvenni. Az azonosítópontokhoz tartozó kódintervallumokat az egyes projektekre a KKK határozza meg és adja ki Térképi megjelenéssel rendelkező objektumok Az import formátumban a térképi megjelenítéssel is rendelkező táblák a következők: ELEK: Élek POI: Poi-k (Point of Interest = Érdekes pont) UTHIB: Úthibák JELZOT: Jelzőtáblák 7.oldal

8 Az adatbázisban a vonalas létesítmények nyilvántartásaiban megszokott módon az objektumok mindegyike hozzá van csatolva egy élhez. Ugyanakkor az objektum nem feltétlenül a kerékpárúton van, például egy étterem a kerékpárút közelében vannem pontosan rajta. Ezért az ilyen táblák mindegyikéhez tartozik egy térképi réteg, amely megmutatja a pontos térképi helyüket. A POI térképi réteg például azt mutatja a meg, hogy a kerékpárút melletti étterem pontosan hol található. A térképi megjelenítéssel rendelkező objektumok helye tehát két módon van azonosítva: egy élhez történő hozzárendeléssel, valamint egy térképi objektummal. Az objektumok élhez történő kötése az adatbázisban pontszerűen történik, azaz minden objektumról tárolni kell, hogy az mely élhez van kötve (élazonosító: ELID mező), illetve annak kezdetétől hány méterre található (eltolás: KEZD mező). A térképi rétegek az élek esetében szakadásmentes törtvonalakat, tvonalakat, a többi Kenyi réteg háromdimenziós pontokat tartalmaznak Egyéb táblák A további táblák nem rendelkeznek térképi megjelenítéssel: MEDIA: Médiák KARB: Karbantartások TAMOG: Támogatások KPUT: Kerékpárutak KEZELO: Kerékpárút-kezelőkkezelők MODJAV: Módosítási javaslatok ELKARBK: Élek-karbantartások karbantartások kapcsolótábla ELTAMK: Élek-támogatások kapcsolótábla ELKPUTK: Élek-kerékpárutak kerékpárutak kapcsolótábla Ezeket egyszerű DBase táblákként kell felvenni és kezelni. Jelen Adatimport Formátum Definíció kötelező mellékleteként eteként megtalálható az összes adatállomány üres, kitöltendő változata. 8.oldal

9 3. fejezet: Adatmezők leírása Ez a fejezet tartalmazza az importálható adattáblák mezőinek adatait, valamint azok értelmezését. Felhívjuk a figyelmet, hogy a mezők esetében megadott kódlisták sok mező esetében bővíthető új kódot azonban csak a KKK munkatársai vehetnek fel! Amennyiben egy adott kódkészlet egyik eleme sem alkalmazható a projektre, kérjen kódkiegészítést a KKK-tól 3.1. Élek mezői (ELEK) Ez a tábla vonalas térképi megjelenítéssel rendelkezik, az adatok a térképi réteg leíró adataiként (a shape-hez hez tartozó dbf fájlba) kell rögzítésre kerüljenek! A hálózat minden olyan pontján, ahol az él valamely adata, vagy az élek táblához kapcsolódó egyéb adatok valamelyike változik, új élet kell kezdeni! ELID: Élazonosító (Egész szám N8, kötelező, elsődleges kulcs) Az élek azonosítására szolgál. Minden más objektum erre az azonosítóra történő hivatkozással lesz a kerékpárutak hálózatához hozzárendelve. Az adott projektre, vagy adatszolgáltatóhoz rendelt vonatkozó kódintervallumot kérje a KKK-tól! KKOD, VKOD: Kezdő-és végpont azonosítókódja (8 karakter, kötelező) Az él kezdőpontjának és végpontjának azonosítója. A Kenyi a KKK-n belüli elnevezési rendszer egységessége érdekében az OKA azonosítópont kódolási rendszerét veszi át. Ebben az azonosítópontok formátuma TMMSSSSK, ahol: T: típuskód, egy karakter (nem OKA adatszolgáltatás esetén az alapértelmezés: A ) MM: adatszolgáltató azonosító szám, két számjegy (KKK-tól kell kérni) SSSS: sorszám (adatszolgáltató által adott tetszőleges sorszám, között, a kitöltő nulla kötelező) K: Alsorszám (induló esetben nulla, hogy további kapcsolódó pontok esetén lehessen bontani) Példa: 40-es adatszolgáltató kóddal az első azonosító: A Közúti azonosítóponttal való egyezés esetén annak azonosítóját kell átvenni! Ebben az esetben a csatlakozó pont azonosítóját a KKK-től kell kérni. Egyéb esetben KKK által megadott adatszolgáltató-szám szerinti kódokat kell felvenni. SZAKAZ: Szakaszazonosító (Egész szám, N19) Kizárólag az OKA alapadatfeltöltés során használt mező, kerékpárutak importálásakor üresen hagyandó! KEKM, KM, KEMT, VEKM, VEMT: Kezdő- [km, m] és végszelvény [km, m] (egész számok, N8) A közúti szakmában elfogadott formátum szerint: KEKM+KEMT VEKM+VEMT 9.oldal

10 SZELVTIP: Szelvény típusa (1 karakteres kód) Amennyiben a Kenyi él országos közúton vagy árvédelmi töltésen halad, úgy az él kezdetének közúti kezdő- és végszelvénye ezekbe a mezőbe rögzítendő. Amennyiben a kerékpárút önálló szelvényezéssel rendelkezik, akkor az a szerinti szelvényeket kell megadni. A SZELVTIP mező lehetséges kódjai: Ha nincs szelvény, üres marad (akkor és csakis akkor) O : OKA-ból származó szelvény. E : egyéb közúti szelvény G : árvédelmi töltés szelvény K : kerékpárút szelvény. KSZAM: Közútszám (5 karakter) Amennyiben a Kenyi él országos kezelésű közúton halad, ez a mező tartalmazza a közút számát. Az útszámok megadásakor az aktuális OKA útszámlistát mint kódtáblát kötelező használni, melyet az adatfelvételi projekthez a KKK átad. EUROVELO: Eurovelo szám (3 karakter, kódolt) A nemzetközi EuroVelo kerékpárút-jelzés. Lehetséges kódok: E06: Duna-menti 6-os számú EuroVelo E11: Tisza-menti 11-es számú EuroVelo Egyébként üres KOZTN: Közterület neve (50 karakter) Belterületeken haladó kerékpárutak és közutak esetében használandó. Pl: Kossuth Lajos utca. A megnevezések a magyar nyelvtan szerinti kis- és nagybetű meghatározás szerint kell felvételre kerüljenek. Amennyiben a mezőbe elfér, úgy a teljes közterület-nevet ki kell írni (pl. Nádasdy Kálmán utca), ellenkező esetben rövidítés használható (pl. Nádasdy K. u.)! KPUT: Kerékpárút száma (6 karakter) Az élen átmenő legnagyobb rendű kerékpárút száma. Az Országos Területrendezési Terv 1/6 mellékletében szereplő utak esetében a törvényben meghatározott szakaszazonosító szám és betűkód együtt, pl. 6A. UBES, UKAT: A kerékpárút jellege (Egész szám N1, kötelező, kódolt) Útbesorolás (UBES): ez a mező határozza meg egy adott szakasz elsődleges besorolását, változása minden esetben szakaszhatár is. Az UBES mező lehetséges kódjai: 1: kerékpárút, v. sáv: a KRESZ szerinti kerékpárút illetve sáv besorolású szakasz, amely kék színű kerékpárút, gyalog-kerékpárút táblával jelölt, illetve kerékpársáv esetén sárga felfestéssel, előjelző táblával. Ebbe a kategóriába tartoznak a burkolt, kerékpározható árvédelmi töltéskoronák is. 2: kerékpározásra ajánlott út; minden olyan belterületi út, kisforgalmú közút, földút, erdészeti, mezőgazdasági út, táblával jelzett (zöld-sárga tábla) kerékpáros útvonal, mely bejárás, illetve táblázottság miatt vált ajánlhatóvá a kerékpárosok számára. 10.oldal

11 3: csak célforgalom számára javasolható: ebbe a kategóriába tartozik minden nagyobb forgalmú, balesetveszélyes közút, amely használata a azonban bizonyos célok elérése miatt szükséges lehet. Ezt a kódot kapja az engedélyezést igénylő kerékpározható út is. 4: kerékpározás céljára tiltott közúti szakasz, amely a kerékpáros bejárásnál indokolatlannak tűnik (pl: közben elkészült egy elkerülő út, a tábla kinmaradt) 5: nem kerékpározható él: erre a kódra azért van szükség, hogy a koncepcionális nyomvonalak, vagy engedélyes tervek nyomvonalai is nyilvántartásba kerülhessenek. Ezek a szakaszok nem kerékpározhatók, fizikailag nem léteznek, útvonaltervezésben nem vesznek részt. UBES=2,3 esetén a GEPJ= I Amennyiben az UBES mező értéke 1, úgy az UKAT mező lehetséges kódjai: 1: egy-, vagy kétirányú, önálló kerékpárút 2: fizikailag elválasztott, közös gyalog-kerékpárút 3: fizikailag nem elválasztott, közös gyalog-kerékpárút 4: kerékpársáv Ha az UBES mező értéke nem 1, úgy az UKAT mező kódja fixen: 5: nem kerékpárút, kerékpárnyom, kerékpározható buszsáv, egyéb közúton kijelölt kerékpározási lehetőség STATUSZ: Él státusza (4 karakter, kódolt) Ha az UBES értéke 1, akkor kitöltése kötelező. Ha UBES < 4, akkor csak KESZ lehet. KESZ: Elkészült útszakasz Amennyiben UBES=5, úgy a szakasz státuszának megfelelő értéket kell kiválasztani. Lehetséges kódok: KTRV: Koncepcionális nyomvonalterv ETRV: Engedélyezési nyomvonalterv EPUL: Építés alatt álló útszakasz GYLG: Gyalogos forgalom (1 karakter, kódolt, kötelező) Jelzi, hogy az élen jellemző-e e gyalogos forgalom, függetlenül az út táblázottságától. Lehetséges kódok: I: Igen N: Nem X: Ismeretlen/nincs adat REGIO: EU-régió (1 karakter, kötelező, kódolt) Jelzi, hogy az él mely régió területén található. Lehetséges kódjai megegyeznek az OKA-ban használtakkal: 1: Közép-Magyarország 2: Közép-Dunántúl 3: Nyugat-Dunántúl 4: Dél-Dunántúl 5: Észak-Magyarország 6: Észak-Alföld 7: Dél-Alföld Cím: 1046 Budapest, Nádasdy u oldal

12 MEGYE: Megye (2 karakter, kötelező, kódolt) Jelzi, hogy az él mely megyében található. OKA-ból származó kódok: 01: Budapest 02: Baranya megye 03: Bács-Kiskun megye 04: Békés megye 05: Borsod-Abaúj-Zemplén megye 06: Csongrád megye 07: Fejér megye 08: Gyõr-Moson-Sopron megye 09: Hajdú-Bihar megye 10: Heves megye 11: Komárom-Esztergom megye 12: Nógrád megye 13: Pest megye 14: Somogy megye 15: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 16: Jász-Nagykun-Szolnok megye 17: Tolna megye 18: Vas megye 19: Veszprém megye 20: Zala megye KISTER: Kistérség (4 karakter, kötelező, kódolt) A kistérség kódja, amelyben az él található. Lehetséges kódok az OKA-val megegyezően kerülnek felvételre, ill. a települések KSH besorolásából vehető. Az aktuális kódtábla a KKK által az importálási projekthez átadott segédfájlok közt megtalálható. TKOZIG: Település közigazgatási terület (6 karakter, kódolt, kötelező) Ez a mező tárolja az élhez tartozó település KSH kódját. Az aktuális kódtábla a KKK által az importálási projekthez átadott segédfájlok közt megtalálható. A mezőt kötelező feltölteni, azaz a külterületeken is meg kell adni, hogy az adott él mely település külterületéhez tartozik. A településkód első öt karaktere a település KSH kódja, a bevezető nullákat is használva. A hatodik karaktert a KKK fenntartja belső használatra. FEKVES: Él fekvése a település közúti forgalma szerint (1 karakter, kódolt, kötelező) Lehetséges kódok: K: Lakott területen kívül, ill. az engedélyezett sebesség > 50 km/h B: Lakott területen belül, ill. az engedélyezett sebesség <= 50 km/h HOSSZ: Él hossza (egész szám N10, kötelező, [méter]) Az él mért terepi hossza. IRANY: Forgalom irányultsága (1 számjegy N1, kódolt) A kerékpáros forgalom az él irányultságához képest merre halad. Lehetséges kódok: 0: kétirányú 1: él irányultságával megegyezően 2: él irányultságával ellenkezően 12.oldal

13 TANTD: Tanulmányterv készítésének időpontja (dátum) ENGTD: Engedélyezési terv készítésének időpontja (dátum) EPITD: Építés időpontja (dátum) ATADD: Átadás időpontja (dátum) A kerékpárút forgalom részére történt átadásának időpontja. FELD: Utolsó felújítás időpontja (dátum) KARBD: Utolsó karbantartás időpontja (dátum) KEZID: Kezelő azonosítója (10 karakter, idegen kulcs) A kezelők kódtáblájára mutató azonosító. Idegen kulcs, tehát a megadott azonosítónak a kezelők közt léteznie kell. RBTIP: Burkolat típusa (4 karakter, kódolt, kötelező) Lehetséges kódok, az OKA alapján: A700: kötőanyagos (pernye, cement, bitumen) stabilizáció A800: makadám-, zúzottkő-, salak-kötőréteg (vizes, portalan makadám) A840: javított földút B200: hengerelt aszfalt, aszfaltbeton (VA, ÉHA, AB, KAB) B300: öntött aszfalt (ÖA) B400: utántömörödő aszfaltmakadám (itatott, kőzúzalékos, kevert makadám ) B500: beton B520: kő, keramit B560: zöldbeton FU90: földút K600: kopórétegként funkc. hengerelt aszfalt kötő, vagy alapréteg (K, JU, U, BAHA) FA00 : fa T100: hézagmentes térkő T200: peremes térkő XXXX: ismeretlen réteg BSZMIN: Minimális burkolatszélesség az élen (tört szám N8(4), [méter]) Amennyiben az él nem önálló kerékpárút, akkor itt a közút burkolatszélességét kell megadni. Egyéb esetben üresen hagyandó. BSZMAX: Maximális burkolatszélesség az élen (tört szám N8(4), [méter]) Ha a teljes élhossz burkolatszélessége állandó, akkor ez megegyezik a BSZMIN-nel. Amennyiben a burkolatszélesség változik, úgy itt a maximális szélesség adandó meg. Kerékpárutak esetében a BSZMIN-hez hasonlóan üresen hagyandó. KPSZLMIN: Kerékpárút minimális szélesség az élen (tört szám N8(4), [méter], kötelező) Kerékpárút, közös gyalog- és kerékpárút, kerékpársáv minimális burkolatszélessége. 13.oldal

14 KPSZLMAX: Kerékpárút maximális szélesség az élen (tört szám N8(4), [méter]) Ha a teljes élhossz burkolatszélessége állandó, úgy megegyezik a KPSZLMIN-nel. Egyéb esetben az élen található maximális burkolatszélesség. SZSIT: Szélesíthetőség mértéke (tört szám, N8(4), [méter]) Amennyiben lehetőség van jelentős földmunka nélkül a burkolat szélesítésére. MTGY: Műtárgy típusa (3 karakter, kódolt, kötelező) Az él milyen műtárgyon helyezkedik el. Tekintettel arra, hogy új élet kell felvenni minden éladatváltozásánál, így minden műtárgy külön élen kell legyen. Lehetséges kódok: HID: Híd ALA: Alagút FEL: Felüljáró ALU: Aluljáró LEP: Lépcső VAS: Vasúti átjáró XXX: Ismeretlen típusú műtárgy van NIN: Nincs MOTOR, GEPJ, KOTOTT: Motorkerékpár, gépjármű, kötöttpályás jármű (1 karakter: I/N/X, kötelező) A Kenyi él egyéb közlekedési eszközökkel történt megosztását, azaz egyazon útfelület vegyes járműhasználatát rögzíti. A MOTOR a motorkerékpárokat, a GEPJ a személy- és/vagy tehergépjárműveket, a KOTOTT pedig kötöttpályás eszközöket jelent. Amennyiben a GEPJ mező értéke I, azaz halad gépjármű az élen, úgy az UKAT mező értéke 5, az UBES mezőé 2, 3 kell legyen. Lehetséges kódok: I: Igen N: Nem X: Ismeretlen/nincs adat LESZ: Lejtés vagy emelkedés (tört szám, N8(4), [fok]) Az él lejtésének, illetve emelkedésének mértékét jelzi. Az emelkedést pozitív, a lejtést negatív érték mutatja. Az adatfeltöltést végző vállalkozó tölti fel. A felmérés során rögzített GPS adatok relatív magassági értékei alapján számítható. A GPS adatok abszolút magassági koordinátái akár 50 méteres eltérést is mutathatnak a valós értékekhez képest, ezért csak egy időben történt méréssorból, relatív módon szabad számolni! ANF: Évi átlagos napi keresztmetszeti forgalom (egész szám, N6, [egységjármű/nap]) Az élen áthaladó forgalom nagysága. Az OKA-ból származó élek esetében kerül kitöltésre. KFORG: Kerékpáros forgalom (egész szám, N6, [kerékpár/nap]) Az élen áthaladó átlagos kerékpárforgalom mértéke. Cím: 1046 Budapest, Nádasdy u oldal

15 TURSULY: Turistaútvonal súlyozás (1 karakter) A turista látványosságok irányába vezető útvonalak meghatározásakor használt súlyozó mező (UME meghatározások alapján). Lehetséges kódok: A hálózati rendeltetésű kerékpárforgalmi létesítmények: Ebbe az osztályba tartoznak a nemzetközi (pl. az EUROVELO hálózat elemeként megjelölt szakaszok) és az OTRT-ben megjelölt országos törzshálózati kerékpárforgalmi hálózati elemek. Az országos hálózat egyes elemei egyben a nemzetközi hálózat részei is lehetnek. B hálózati rendeltetésű kerékpárforgalmi létesítmények: Ebbe az osztályba tartoznak a regionális, és ezáltal az A hálózati rendeltetésbe nem sorolható fő kerékpárforgalmi hálózati elemek továbbá az idegenforgalmi jelentőségű regionális hálózati elemek. C hálózati rendeltetésű kerékpárforgalmi létesítmények: Ebbe az osztályba tartoznak a helyi érdekű kerékpárforgalmi elemek. Ilyen elem lehet például egy település központjától a sportpályáig vezetett kerékpárút. D hálózati rendeltetésű kerékpárforgalmi létesítmények: Bármelyik fenti rendeltetés-kategóriába tartozhatnak olyan vegyes használatú utak, amelyek eredeti feladatukat tekintve nem kerékpározási célra létesültek illetve más üzemeltetési célt szolgálnak. Ilyenek pl.: a mezőgazdasági, erdészeti és vízügyi utak. Ezen elemek esetében a kerékpáros hálózati elemek tervezése során az adott létesítményre vonatkozó műszaki előírásokat kell alkalmazni. X OKA-ból átvett él (induló érték) MINO: Minőségi osztály (Egész szám, N1, kódolt) A kerékpárút minősége. Ez az érték azt mutatja meg, hogy egy adott szakasz kerékpározásra milyen szinten használható. Lehetséges kódok: 0 vagy üres: ismeretlen 1: jó: az út felülete sima, kátyúk, idegen anyag az úton nem találhatók 2: megfelelő: az út megfelelően sima, haladást nem akadályozó repedések, idegen anyag az úton megjelenhet. 3: tűrhető: az út helyenként egyenetlen, repedések, kisebb kátyúk előfordulnak, sárfelhordás, idegen anyag megjelenik, de időben észlelhető. 4: nem megfelelő: az út egyenetlen, kavics, kőfelhordás, sár, kátyúk, padka leszakadás gyakoriak, növényzet felveri, gyökerek felnyomják. Nagyon kényelmetlen haladást tesz csak lehetővé. 5: használhatatlan: az út a rajta található hibák miatt kerékpározásra alkalmatlan almatlan és veszélyes a rajta való közlekedés. Pl. felbontott burkolat, gödör, elmosott szakasz. KARB: Karbantartottsági szint (Egész szám, N1, kódolt) Lehetséges kódok: 0 vagy üres: ismeretlen 1: jó: az útburkolat tiszta, takarított, jelzések kiválóan láthatók, az út menti növényzet nyírva, irtva, a környék parlagfűmentes, szemét nem látható. 2: megfelelő: az útburkolat jellemzően tiszta, takarított, a jelzések láthatóak, az út menti növényzet régebben, de nyírásra került, a környék jellemzően rendezett, távolabb gazos lehet. 3: tűrhető: az útburkolat takarítva nincs, de nagyobb idegen anyag felhordás nem található, jelzések még látszanak, út menti növényzet helyenként benőtt, túlnőtt, az út környezete rendezett 4: nem megfelelő: Az út burkolata nincs takarítva, nagyobb területeken idegen anyag felhordás tapasztalható, akár több hónapos, növényzet benőtt, zavaró, esetleg balesetveszélyes. Környezet gazos, rendezetlen, szemetes. 5: használhatatlan: mind az út, mind a környezete rendezetlen, szemetes, gazos, kerékpáros közlekedésre alkalmatlan. BIZT: Biztonságosság mértéke (Egész szám, N1, kódolt) Lehetséges kódok: 15.oldal

16 0 vagy üres: ismeretlen 1: jó: a kerékpáros a közlekedés többi résztvevője számára jól látható, illetve teljesen el van szeparálva. 2: megfelelő: a kerékpáros a közlekedés többi résztvevője számára látható, részben szeparált, jól biztosított kereszteződést tartalmazhat a szakasz. 3: tűrhető: a kerékpáros a közlekedés többi résztvevője számára a kereszteződéseknél illetve közös felületen haladás esetén észlelhető, jellemzően nem biztosított kereszteződéseket tartalmazhat a szakasz. 4: nem megfelelő: a kerékpáros a rossz észlelhetőség miatt a szakaszon veszélyben van, átvezetéseknél is nehezen észlelhető, 5: rossz: a kerékpáros a közlekedés többi résztvevője számára szinte láthatatlan, rosszul megtervezett átvezetések, közös útfelület használata esetén nagyon magas gépjárműforgalom balesetveszélyes helyzeteket idézhet elő. ARVIZ: Árvízveszélyes (1 karakter: I / N / X) Az adott szakasz árvíz illetve e árvízi védekezés esetén lezárásra kerülhet-e. e. Ez jellemzően töltéskoronán vezetett utakra, illetve az oda vezető bekötőutakra érvényes, de ugyanígy használható az ártéren vezetett utakra is. Lehetséges kódok: I: Igen N: Nem X: Ismeretlen/nincs adat NAPSUG: Erős napsugárzásnak kitett útszakasz (1 karakter: I / N/X) Lehetséges kódok: I: Igen N: Nem X: Ismeretlen/nincs adat TURISZT: Milyen turisztikai útvonal része (1 karakter, kódolt) Lehetséges kódok: X vagy üres: nincs adat E: EuroVelo O: Országos jelentőségű (Országos Területrendezési Terv 1/6 melléklet) R: regionális szintű H: Helyi jelentőségű IDOKORLAT: Tájékoztatás időbeli korlátozásról (22 karakter) Az él használatára vonatkozó időbeli korlátozás, amely útvonaltervezéskor az eredményben figyelmeztetés jelleggel megjelenik. UTVMEGJ: Útvonal-tervezési tervezési megjegyzés (254 karakter) Cím: 1046 Budapest, Nádasdy u. 23. Szabadon feltölthető megjegyzés, amely megjelenik az él mellett, ha az egy útvonal tervezési eredményben szerepel. Azok a jellemzően terepi bejáráskor tapasztalt fontos és érdekes információk, amik olyan dolgokra figyelmeztetnek, amikre a szakaszon fokozottan figyelni kell vagy érdemes. 16.oldal

17 3.2. Nevezetes pontok mezői (POI) Ez a tábla tárolja azon kerékpáros szempontból érdekes nevezetes pontok (POI-k) adatait, amelyek az adott élről l kerékpárral biztonságosan megközelíthetők. POIID: POI azonosító (egész szám N8, elsődleges kulcs, kötelező) A POI azonosítására szolgáló szám. Az alapértelmezett POI lista maximális azonosítója nem haladja meg a et. Az adatszolgáltatók számára ezen érték felett ad meg intervallumértéket a KKK. ELID: Élazonosító (egész szám N8, ELEK kulcs, kötelező) Azon él azonosítója, amelyhez a POI hozzá van rendelve. Csak azok a POI-k vannak hozzárendelve élhez, amelyeket biztonságosan meg lehet közelíteni az adott éltől kerékpárral. POIKEZD: Eltolás (egész szám, N8, kötelező [m]) A POI helye az él kezdetétől mérve. POINEV: Megnevezés (60 karakter, kötelező) A POI közérthető megnevezése, például Megfáradt Kerekes fogadó. POICSOP: Csoport (1 karakter, kódolt, kötelező) A POI kategóriája. Értékei: 1: szállás, étkezés 2: Infrastruktúra 3: Oktatás, egészségügy 4: Sport, szórakozás 5: Szállítás, közlekedés 6: Kereskedelem 7: Múzeum, kultúra 8: Kerékpáros szolgáltatás 9: Település központ POITIP: Típus (6 karakter, kódolt, kötelező) A POI alkategóriája. Az aktuális kódtábla a KKK által az importálási projekthez átadott segédfájlok közt megtalálható. POIIRSZ: Irányítószám (4 karakter) POITELEP: Településkód (6 karakter, kötelező, ld: ELEK -> TKOZIG) A POI mely település bel-vagy külterületén található. POICIM: Cím (50 karakter) Ez a mező tartalmazza a POI címének utca és házszám részeit. Cím: 1046 Budapest, Nádasdy u oldal

18 POITEL: Telefon (30 karakter) Telefonos elérhetőség. POI cím (36 karakter) POIWEB: Internet cím (50 karakter) POILEIRAS: Leírás (254 karakter) A POI szöveges leírását tartalmazza. Itt szerepelhet a nyitva tartás, kapcsolattartási postacím, kerékpáros tudnivalók, stb. POIKERB: Kerékpáros-barát (1 karakter, kódolt) Lehetséges kódok: I: Igen N: Nem POIFORR: Forrás (egész szám, N2, kötelező, kódolt) A POI adatforrása. Lehetséges kódok: 10: Internetes bejelentés, elfogadásra vár 11: Internetes bejelentés, feldolgozás folyamatban 12: Internetes bejelentés alapján, elfogadva 13: Internetes bejelentés, elutasítva 20: KKK saját felmérés 21: KKK vállalkozói adatfelvétel 30: Import külső forrásból Vállalkozói adatfelvétel esetén a 21 kód alkalmazandó Úthibák mezői (UTHIB) Ebben a táblában van lehetőség az úthibák adatainak tárolására. UHID: Azonosító (egész szám, N8, elsődleges kulcs, kötelező) Az adatimportálási projekt során használandó azonosítóintervallumot a KKK adja meg. ELID: Élazonosító (egész szám, N8, idegen kulcs, kötelező) Azon él azonosítója, amelyhez az úthiba hozzá van rendelve. UHKEZD: Eltolás (egész szám, N8, kötelező, [m]) Az úthiba helye az él kezdetétől mérve. UHFORR: Forrás (egész szám, N2, kötelező, kódolt) Az úthiba adatai honnan érkeztek. Lehetséges kódok: 10: Internetes bejelentés, elfogadásra vár 11: Internetes bejelentés, feldolgozás folyamatban 12: Internetes bejelentés alapján, elfogadva 13: Internetes bejelentés, elutasítva 20: KKK saját felmérés 18.oldal

19 21: KKK vállalkozói adatfelvétel 30: Import külső forrásból Vállalkozói adatfelvétel esetén a 21 kód alkalmazandó. UHSULY: Úthiba súlyossága (egész szám, N1, kódolt) A kerékpárúthiba súlyossága. Lehetséges kódok: 1: enyhe hiba 2: kényelmetlen haladást okozó 3: erős lassításra kényszerítő hiba 4: balesetveszélyes hiba 5: az út a hiba miatt járhatatlan UHJAV: Javítás dátuma (dátum) Mikor került a hiba javításra. UHLEIR: Úthiba leírása (max.254 karakter) Az észlelt úthiba szöveges leírása Jelzőtáblák mezői (JELZOT) A kerékpárút típusára, irányára, illetve elsőbbségi viszonyaira vonatkozó táblák, melyek a Kenyi élen haladva az út használójára nézve jelentenek tiltást, figyelmeztetést illetve tájékoztatást. JTID: Jelzőtábla-azonosító azonosító (egész szám, N8, kötelező, elsődleges kulcs) A tárolt táblák egyértelmű azonosítására szolgáló mező. Az adott projektre vonatkozó kód- intervallumot kérje a KKK-tól! ELID: Élazonosító (egész szám, N8, kötelező, idegen kulcs) Azon él azonosítója, amelyhez a tábla hozzá van rendelve. Idegen kulcs, tehát az élek közt léteznie kell ilyen azonosítójú élnek. JTKEZD: Eltolás (egész szám, N8, kötelező, [m]) A jelzőtábla helye az él kezdetétől mérve. JTKAT: Típus (egész szám, N3, kódolt) A KRESZ táblák és a hozzájuk tartozó kódok a mellékletben találhatók. JTFELIR: Felirat (40 karakter) A jelzőtábla felirata. JTIRANY: Irányultság (egész szám, N1, kódolt) A jelzőtábla érvényességének irányultsága. Lehetséges kódértékek: 0: kétirányú 1: él irányultságával megegyező 2: él irányultságával ellentétes 19.oldal

20 JTHOSSZ: Érvényességi hossz (egész szám, N6, [méter]) Amennyiben a jelzőtábla kiegészítő hossz-, vagy távolságjelzéssel is rendelkezik, úgy azt ebbe a mezőbe kell betölteni. Ha ilyen kiegészítő táblával a tábla nem rendelkezik, úgy a mezőbe nullát kell írni, mivel az üres mező az ismeretlen, fel nem töltött állapotot jelzi Médiák mezői (MEDIA) Lehetőség van digitális médiaállományok (dokumentációk, tervek, táblázatok, fényképek, stb.) regisztrálására a Kenya rendszerben. Ezen információk tárolására szolgál a Médiák tábla. Magát a médiát az adatállománnyal együtt, az adatszolgáltatás keretében meg kell küldeni a KKK-nak. MEID: azonosító (egész szám N8, elsődleges kulcs, kötelező) Médiaazonosító szám. A felvehető értékek intervallumát a KKK adja meg. ELID: Élazonosító (egész szám, N8, ELEK kulcs, kötelező) Minden médiaállomány hozzá kell legyen rendelve egy élhez. Ez a mező tartalmazza az él azonosítóját. KKOD: Azonosítópont-kód (8 karakter, N8) Amennyiben a médiaállományt egy azonosítóponthoz is regisztrálni szeretnénk, annak kódját ebbe a mezőbe kell beírni. Kizárólag már létező azonosítópont adható meg. POIID: POI azonosító (egész szám, N8, POI kulcs) A POI azonosítására szolgáló szám, amelyet akkor kell megadnunk, ha a médiaállományt egy érdekes ponthoz is hozzá szeretnénk csatolni. MEDTIP: Médiaállomány kiterjesztése (5 karakter, kötelező) A média állomány kiterjesztése, például: doc, xls, gif, jpg, shp,... MEDHIV: Médiaállomány neve (80 karakter, kötelező) A média állomány fáljneve. MEDFORR: Forrás (egész szám, N2, kötelező, kódolt) A média állomány adatai honnan érkeztek. Lehetséges kódok: 10: Internetes bejelentés, elfogadásra vár 11: Internetes etes bejelentés, feldolgozás folyamatban 12: Internetes bejelentés alapján, elfogadva 13: Internetes bejelentés, elutasítva 20: KKK saját felmérés 21: KKK vállalkozói adatfelvétel 30: Import külső forrásból Vállalkozói adatfelvétel esetén a 21 kód alkalmazandó. 20.oldal

4. fejezet: Mellékletek

4. fejezet: Mellékletek 4. fejezet: Mellékletek 1. sz. melléklet Kerékpáros létesítmény típusok, a felmérendő típusok jelölésével 2. sz. melléklet Adattáblák kitöltendő mezői 3. sz. melléklet Kerékpáros létesítmények KeNyi besorolása

Részletesebben

Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése

Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése ÚT 2-1.203:2006 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése 13. Útépítési Akadémia 2007-12-06 Kerékpárforgalmi létesítmények: Kerékpárút Gyalog és, Kerékpársáv (közösségi közlekedéssel közös sávok is) Kisforgalmi

Részletesebben

Kerékpárforgalmi létesítmények

Kerékpárforgalmi létesítmények Mobile 2020 Kerékpárosbarát közlekedés és infrastruktúra 2013.05.09. REC Szentendre Kerékpárforgalmi létesítmények Sztaniszláv Tamás nyugalmazott építőmérnök A kerékpáros közlekedés előnye a települések

Részletesebben

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27.

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek Mihálffy Krisztina Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. Tartalom Előzmények A projekt haladási üteme A projekt részei A projekt tartalma, indokoltsága

Részletesebben

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP)

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Simon Attila főosztályvezető KKK Útfenntartási és Üzemeltetési Főosztály Budapest 2008. május 14. A forgalmi teljesítmény változása 1998-2006. között Forgalmi

Részletesebben

Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás

Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás Tartalomjegyzék 1. A RENDSZER RÖVID LEÍRÁSA...3 1.1. Elvárt funkciók:...3 1.2. Specifikáció...3 1.3. Funkciók ismertetése...3 2. RÉSZLETES

Részletesebben

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS)

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) Térinformatika (GIS) közlekedési alkalmazásai Közúti adatbázisok Dr.

Részletesebben

KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNYEK FENNTARTÁSA

KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNYEK FENNTARTÁSA TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 tandempej@t-online.hu www.tandemkft.hu Mobile2020-Kerékpárbarát közlekedéstervezés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3

Részletesebben

EuroVelo6 és Balatoni Bringakör fejlesztése

EuroVelo6 és Balatoni Bringakör fejlesztése EuroVelo6 és Balatoni Bringakör fejlesztése Laufer Péter, Kovács Gergely, Balogh Zsuzsanna HEGYEN-VÖLGYÖN Konzorcium Tervezési területek EuroVelo6 (Rajka-Bp.+ Bp. déli agglomeráció) és Balatoni Bringakör

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész Herczeg Ferenc Székesfehérvár, 2016. szeptember 16. HATÁLYON KÍVÜLI UTASÍTÁSOK száma típusa

Részletesebben

II. Békési Kerékpáros fesztivál Kerékpáros szakmai nap a közlekedésbiztonság jegyében Békés 2011.07.22.

II. Békési Kerékpáros fesztivál Kerékpáros szakmai nap a közlekedésbiztonság jegyében Békés 2011.07.22. II. Békési Kerékpáros fesztivál Kerékpáros szakmai nap a közlekedésbiztonság jegyében Békés 2011.07.22. Infrastruktúra fejlesztés és közlekedésbiztonság Sztaniszláv Tamás főtanácsos KKK Hálózatfejlesztési-

Részletesebben

Kerékpáros turizmus fejlesztési hatásai Pej Kálmán okl. építőmérnök, ügyvezető

Kerékpáros turizmus fejlesztési hatásai Pej Kálmán okl. építőmérnök, ügyvezető TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu 47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI

Részletesebben

HAVI BETEGSZÁLLITÁSI TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE

HAVI BETEGSZÁLLITÁSI TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE HAVI BETEGSZÁLLITÁSI TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE MB...dbf, rekordképe Mező neve típus Hossz tizedes leírás IDOSZAK C 6 jelentési időszak (ÉÉÉÉHH formában) MKOD C 2 megye OEP kódja INTKOD C 4 szolgáltató

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

KERÉKPÁR ÉS KERÉKPÁROS

KERÉKPÁR ÉS KERÉKPÁROS KERÉKPÁR ÉS KERÉKPÁROS A kerékpározás hatásai nem igényel fosszilis energiát externáliák nem szennyezi a levegőt, nincs széndioxid kibocsátása nem okoz zajt kevés helyet foglal infrastruktúra igénye alacsony

Részletesebben

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor 1 Előzmények A lehetőség: KRESZ (2010.01.01) A módosítás előtt: (3) Ha az Egyirányú forgalmú út jelzőtáblák (104. és 105.

Részletesebben

A kerékpár-közlekedés biztonságának fejlesztési lehetőségei

A kerékpár-közlekedés biztonságának fejlesztési lehetőségei A kerékpár-közlekedés biztonságának fejlesztési lehetőségei A kutatás a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kerékpáros Magyarország program 2007 keretében készül dr. Makó Emese Széchenyi István Egyetem

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

18. Útburkolati jelek

18. Útburkolati jelek 18. Útburkolati jelek (1) Az útburkolati jelek: a) úttest szélét jelző vonal: hosszirányú folytonos az útkereszteződésnél szaggatott vonal; b) 146 terelővonal: hosszirányú egy vagy [olyan útszakaszon,

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.sz.: 07-3556-20, 25, 26/2005. E.a: Cseuz András Tárgy: Interpellációkra adott válaszok

Részletesebben

13. Utasítást adó jelzőtáblák

13. Utasítást adó jelzőtáblák 13. Utasítást adó jelzőtáblák (1) 47 Az utasítást adó jelzőtáblák: a) 48 Kötelező haladási irány (17 19. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésben a táblán lévő nyíl (nyilak) által jelzett irányban

Részletesebben

Erdészeti útügyi információs rendszerek

Erdészeti útügyi információs rendszerek Erdészeti útügyi információs rendszerek PÉTERFALVI József, MARKÓ Gergely, KOSZTKA Miklós 1 Az erdészeti útügyi információs rendszerek célja a feltáróhálózatok térképi vonalai és az azokhoz kapcsolt leíró

Részletesebben

T-01/2015. Tel: 30/677-6080. Kelt:

T-01/2015. Tel: 30/677-6080. Kelt: Terv megnevezése: Celica 2004 Mérnöki Szolgáltató Kft. Tervszám: T-01/2015 Kiskőrös-Kalocsa 153 sz. vasútvonal 98+13 vkm, 5309 sz. út 0+893 km terelőút kiépítésének engedélyezési terve és a vasúti átjáró

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE / August 2006 Megnevezés / Number of 2006 aug. Aug. 2006 Változás az előző hónaphoz képest / Changes compared to previous

Részletesebben

Miniszteri Közlemény

Miniszteri Közlemény Miniszteri Közlemény A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pontja értelmében a következőket teszem közzé. 1. Évente 6 millió jármű áthaladásánál

Részletesebben

kerékpáros nyom (pl: Iszák utca) kerékpáros nyom (pl: Sportcsarnok))

kerékpáros nyom (pl: Iszák utca) kerékpáros nyom (pl: Sportcsarnok)) 2012. 12.10. A biztonságos közlekedésért I. - Hol szabad kerékpározni? Kaposváron elkészült 7 kilométer hosszú kerékpárforgalmi úthálózat. Mivel a városban közlekedőknek több, Kaposváron eddig ismeretlen

Részletesebben

Kerékpáros forgalomtechnika és biztonság néhány összefüggése

Kerékpáros forgalomtechnika és biztonság néhány összefüggése Forgalmász napok Sopron, 2013. június 12-13. Kerékpáros forgalomtechnika és biztonság néhány összefüggése Vincze Tibor vin@trenecon.hu 1 2013.06.24. Tartalom 1. Miként látjuk a kerékpárost? 2. Kívánatos

Részletesebben

Tranzakció import funkció import fájl formátumai

Tranzakció import funkció import fájl formátumai K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Tranzakció import funkció import fájl formátumai K&H vállalkozói e-bankban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOKHOZ

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOKHOZ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOKHOZ A tájékoztató célja Jelen tájékoztató célja, hogy segítséget nyújtson ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár

Részletesebben

Országos Területrendezési Terv térképi mel ékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, Quantum GIS program alkalmazásával Útmutató 2010.

Országos Területrendezési Terv térképi mel ékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, Quantum GIS program alkalmazásával Útmutató 2010. Országos Területrendezési Terv térképi mellékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, Quantum GIS program alkalmazásával Útmutató 2010. május 1. BEVEZETÉS Az útmutató célja az Országos Területrendezési

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! MINISZTERELNÖKSÉG Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

H N S A d a t K a p c s o l a t

H N S A d a t K a p c s o l a t HNS AdatKapcsolat HNS AdatKapcsolat 2009 március 31 HNS SPC Statisztikai folyamatszabályozó és minőségellenőrző program Copyright 1995-2009 HNS Műszaki Fejlesztő Kft. 9027 Győr, Gesztenyefa u. 4. Tel.:

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció a teljesítményadó állományok letöltéséhez v1.0

Felhasználói dokumentáció a teljesítményadó állományok letöltéséhez v1.0 Felhasználói dokumentáció a teljesítményadó állományok letöltéséhez v1.0 www.kekkh.gov.hu Státusz: Verzió Cím Dátum SzerzőFolyamatban Változások Verzió Dátum Vállalat Verzió: 1.0 Szerző: Lénárd Norbert

Részletesebben

Azonosító: Kitöltő: Balatonszepezd Község Önkormányzata PDF készült: :45:55. III. Adatlap

Azonosító: Kitöltő: Balatonszepezd Község Önkormányzata PDF készült: :45:55. III. Adatlap Igénylésazonosító: 316 336 III. Adatlap a belterületi utak, járdák, hidak felújítására Önkormányzat neve: Balatonszepezd Község Önkormányzata Önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képessége: 16 961 Maximálisan

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

Városi Kerékpárforgalmi létesítmények az Útügyi Műszaki Előírásokban (folyópályán)

Városi Kerékpárforgalmi létesítmények az Útügyi Műszaki Előírásokban (folyópályán) TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu Városi Kerékpárforgalmi létesítmények

Részletesebben

17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák

17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák 17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák (1) A tájékoztatást adó jelzőtáblák a következők: a) 113 Kijelölt gyalogos-átkelőhely (103. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttestet a táblánál útburkolati jellel kijelölt

Részletesebben

INGATLANROBOT.HU. XML leírás. 2014.02.01 verzió: 1.6

INGATLANROBOT.HU. XML leírás. 2014.02.01 verzió: 1.6 INGATLANROBOT.HU XML leírás 2014.02.01 verzió: 1.6 1.6 112233

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

RADPLAN. A Mentum Planet, Mentum Ellipse az InfoVista bejegyzett védjegye, minden jog fenntartva!

RADPLAN. A Mentum Planet, Mentum Ellipse az InfoVista bejegyzett védjegye, minden jog fenntartva! RADPLAN A távközlési hálózatok teljesebb dokumentálása érdekében létrehoztuk a RadPlan rendszert, amely az optikai hálózatok elektronikus dokumentálásán kívül alkalmas még a rádiófrekvenciás hálózatok

Részletesebben

Kerékpárutak fenntartásának, üzemeltetésének tapasztalatai a Magyar Közút NZrt.-nél. Sajgó Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2013. szeptember. 19.

Kerékpárutak fenntartásának, üzemeltetésének tapasztalatai a Magyar Közút NZrt.-nél. Sajgó Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2013. szeptember. 19. Kerékpárutak fenntartásának, üzemeltetésének tapasztalatai a Magyar Közút NZrt.-nél Sajgó Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2013. szeptember. 19. Országos kerékpárút hálózatok Összesen cca 2500 km A legtöbb

Részletesebben

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok előirányzatainak régiók és megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának

Részletesebben

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS)

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) Térinformatika (GIS) közlekedési alkalmazásai Közlekedési adatbázisok

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1051-04 jelű, Állandó meghatalmazás visszavonása/ felmondása és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1051-04 jelű nyomtatványt az alábbi célra

Részletesebben

A projekt és a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal bemutatása. Mihálffy Krisztina KKK

A projekt és a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal bemutatása. Mihálffy Krisztina KKK A projekt és a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal bemutatása Mihálffy Krisztina KKK Tartalom Általánosságok Előzmények Projekt adatai Projekt tartalma Megvalósítás ütemezés BUBA projektelem bemutatása

Részletesebben

A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével. Mocsári Tibor főmérnök

A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével. Mocsári Tibor főmérnök A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével Mocsári Tibor főmérnök 2010. szeptember Kerékpáros Vasúti ájárók Közlekedésbiztonsági forgalombiztonsága Nap - NKH - KKK, szakmai

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV 2. DOMASZÉK KÖZSÉG MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV - 2 - TARTALOMJEGYZÉK KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Közlekedési Felügyelet levele 2002. 03.

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése KÖZOP-5.5-09-11-2012-0004

Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése KÖZOP-5.5-09-11-2012-0004 Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése KÖZOP-5.5-09-11-2012-0004 Berencsi Miklós Keszthely, 2014. október 21. A PROJEKT ALKOTÓELEMEI Tervezés Felmérés InformaFka

Részletesebben

ADATLAP TERMÉKLEÍRÁSHOZ. A válaszadásra kihagyott pontozott rész szabadon bővíthető.

ADATLAP TERMÉKLEÍRÁSHOZ. A válaszadásra kihagyott pontozott rész szabadon bővíthető. A válaszadásra kihagyott pontozott rész szabadon bővíthető. 1. A termék bemutatása 1.1 Kérjük, adja meg azt az elnevezést, amellyel a terméke értékesítésre kerül:. 1.2 Amennyiben ismert más elnevezése

Részletesebben

Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása

Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása Berencsi Miklós osztályvezető KKK Budapest, 2014. december 2. A PROJEKT ALKOTÓELEMEI Tervezés KENYI Döntéselőkészítés EuroVelo 6 (Rajka-Bp.

Részletesebben

Iktatás modul. Kezelői leírás

Iktatás modul. Kezelői leírás Iktatás modul Kezelői leírás 1 C.) Iktatás modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve az Iktatás modul fülén lévő ikonok segítségével. Az Iktatás modul önállóan vagy más modulok törzsadatait

Részletesebben

Berencsi Miklós MTÜ Kerékpáros Konferencia, szeptember 5., Tiszafüred

Berencsi Miklós MTÜ Kerékpáros Konferencia, szeptember 5., Tiszafüred Hogyan lesz kerékpárosbarát közlekedés Magyarországon? Berencsi Miklós MTÜ Kerékpáros Konferencia, 2016. szeptember 5., Tiszafüred Tartalom Hazai kerékpáros helyzetkép Definíció Infrastruktúra Szolgáltatások

Részletesebben

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető és a kerékpár Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Polgári István stratégiai csoportvezető Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály polgari.istvan@gyor-ph.hu

Részletesebben

Kistérségi gazdasági aktivitási adatok

Kistérségi gazdasági aktivitási adatok Kistérségi gazdasági aktivitási adatok 1. A KMSR rendszerben alkalmazott statisztikai módszerek Előadó: Dr. Banai Miklós 2. A KMSR rendszer által szolgáltatott adatok, jelentések Előadó: Kovács Attila

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE KAR Borító KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE Adatszolgáltató adatai 1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): 2. KSH statisztikai

Részletesebben

TETÕ HELYETT MONDD: Bramac Reviva tetõrendszer

TETÕ HELYETT MONDD: Bramac Reviva tetõrendszer TETÕ HELYETT MONDD: Bramac Reviva tetõrendszer Bramac Reviva tetõrendszer Bramac Reviva szegélycserepek 1/1, 3/4 Alkalmazásával az oromszegélyek a többi Bramac modellnél már megszokott egységes fedésképet

Részletesebben

Kerékpárosbarát Települések 2009.10.30. Kerékpárutak fenntartása. Sztaniszláv Tamás ftanácsos sztaniszlav.tamas@kkk.gov.hu 2009.11.06.

Kerékpárosbarát Települések 2009.10.30. Kerékpárutak fenntartása. Sztaniszláv Tamás ftanácsos sztaniszlav.tamas@kkk.gov.hu 2009.11.06. Kerékpárosbarát Települések 2009.10.30. Kerékpárutak fenntartása Sztaniszláv Tamás ftanácsos sztaniszlav.tamas@kkk.gov.hu 2009.11.06. 1 Fenntartás hiánya A kerékpárutak helyi útnak min sülnek és a helyi

Részletesebben

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1 Gyır MJV Kerékpáros Hálózatfejlesztési Koncepciója és Tanulmányterve 2010.11.22. 1 Tervezı konzorcium bemutatása: K o n z o r c i u m v e z e t õ : J E L - K Ö Z M é r n ö k i Ir o d a K ft. U N IV E R

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Felhívás Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

Olcsó, egészséges, környezetkímélő közlekedés. Mihálffy Krisztina. Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28-30.

Olcsó, egészséges, környezetkímélő közlekedés. Mihálffy Krisztina. Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28-30. Olcsó, egészséges, környezetkímélő közlekedés Mihálffy Krisztina Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28-30. KERÉKPÁR 2 Mit értünk kerékpározás alatt? Közlekedési eszköz Sporteszköz Kikapcsolódási forma

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

"Víznyelő rács és nehéz fedlap kerettel történő beszerzésére" tárgyú közbeszerzési eljárás

Víznyelő rács és nehéz fedlap kerettel történő beszerzésére tárgyú közbeszerzési eljárás "Víznyelő rács és nehéz fedlap kerettel történő beszerzésére" tárgyú közbeszerzési eljárás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 A szerződés időtartama alatt az alábbi víznyelőrács és nehéz fedlap kerettel

Részletesebben

Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák

Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák Autópálya Autópálya Autóút Autóút Főútvonal Főútvonal Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák Elsőbbségadás kötelező Állj! Elsőbbségadás kötelező A szembejövő

Részletesebben

jelenlegi burk terv burk megj megnevezes Nádor cs M7 hídja jp-i nyílás átjárója homok aszfalt

jelenlegi burk terv burk megj megnevezes Nádor cs M7 hídja jp-i nyílás átjárója homok aszfalt 1 1500 E zabadbatty án Nádor cs jp M7-ig, árvízvédelmi töltésen kijárt dűlőút fűvel benőve aszfalt KDVIZIG árvízvédelmi töltés árvízvédelmi töltés 2 40 E zabadbatty án Nádor cs M7 hídja jp-i nyílás átjárója

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XIX. évfolyam, 7. szám, 2014 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2014. november 24-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés az őszi mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS * kerékpárutak fejlesztésének támogatására Pályázat éve: 2008 Támogatás éve: 2008-2009

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS * kerékpárutak fejlesztésének támogatására Pályázat éve: 2008 Támogatás éve: 2008-2009 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS * kerékpárutak fejlesztésének támogatására Pályázat éve: 2008 Támogatás éve: 2008-2009 I. A támogatás háttere, célja 1. Kiíró szervezet, forrás, jogi háttér: - Kiíró: a Gazdasági és

Részletesebben

KÖZÖS DOLGAINK beszélgetések a szakmáról A KKK kerékpáros Stratégiája Makadám Klub 2011.04.12.

KÖZÖS DOLGAINK beszélgetések a szakmáról A KKK kerékpáros Stratégiája Makadám Klub 2011.04.12. KÖZÖS DOLGAINK beszélgetések a szakmáról A KKK kerékpáros Stratégiája Makadám Klub 2011.04.12. Sztaniszláv Tamás főtanácsos KKK Hálózatfejlesztési- és Döntés-előkészítési Osztály Szakmai területek: Kerékpáros

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE. Adatszolgáltató adatai

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE. Adatszolgáltató adatai KAR Borító KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK Adatszolgáltató adatai 2. KSH statisztikai számjel: - - - 3. Név: Adatszolgáltatásra vonatkozó

Részletesebben

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Az adatbázis elérése, regisztrálás, belépés Az adatbázis címe: http://www.scopus.com Az adatbázis csak regisztrált, jogosultsággal rendelkező intézmények,

Részletesebben

VBA makrók aláírása Office 2007 esetén

VBA makrók aláírása Office 2007 esetén VBA makrók aláírása Office 2007 esetén Windows tanúsítványtárban és/vagy kriptográfia eszközökön található tanúsítványok esetén Office 2007 alkalmazással 1(10) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Az országos közúthálózat mellékútjainak állapota és felújításának helyzete a Tisza-tó térségében

Az országos közúthálózat mellékútjainak állapota és felújításának helyzete a Tisza-tó térségében Az országos közúthálózat mellékútjainak állapota és felújításának helyzete a Tisza-tó térségében Dr. Holló József műszaki vezérigazgató-helyettes Magyar Közút Nonprofit ZRt. 1 Tartalom: 1. Mit nevezünk

Részletesebben

1) A projekt keretében - jelen dokumentumban meghatározott módszertan szerint - fel kell tárni, és elemezni kell a kerékpáros forgalom kibocsátó és

1) A projekt keretében - jelen dokumentumban meghatározott módszertan szerint - fel kell tárni, és elemezni kell a kerékpáros forgalom kibocsátó és Melléklet a KözOP-2008-3.2. Kerékpárút hálózat fejlesztés c. pályázati útmutatóhoz C11. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások 1. Általános előírások 1) A projekt keretében - jelen dokumentumban

Részletesebben

A gépjármű rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal (általános forgalomba helyezési engedéllyel).

A gépjármű rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal (általános forgalomba helyezési engedéllyel). Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-tól igénybe vehető támogatások alapján biztonságos közlekedés

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra Tisztelt Jelentkező! Kérjük, gondosan töltse ki ezt a Jelentkezési Lapot kézzel, majd szkennerje be és PDF formátumban

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1031-02 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetése iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük,

Részletesebben

A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

Részletesebben

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató 1 Tartalomjegyzék Alapvető tudnivalók...3 Használatba vétel előtt megadandó és ellenőrizendő adatok...3 Alanyi adómentes vállalkozás esetén...3 Számla

Részletesebben

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz 1. Jogszabályi háttér Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint: 4. (1) Az e-közmű üzemeltetéséért,

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Felhívás Turisztikai vonzerők fejlesztése 1/2004/ROP1.1 2004. február A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Nemzeti LEADER Kézikönyv LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. 2015. szeptember

Nemzeti LEADER Kézikönyv LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. 2015. szeptember Nemzeti LEADER Kézikönyv LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014 2020 2015. szeptember Készült a Miniszterelnökség Agrár Vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint a Magyarország

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

Esri Arcpad 7.0.1. Utó- feldolgozás. Oktatási anyag - utókorrekció

Esri Arcpad 7.0.1. Utó- feldolgozás. Oktatási anyag - utókorrekció Esri Arcpad 7.0.1 & MobileMapper CE Utó- feldolgozás Oktatási anyag - utókorrekció Tartalomjegyzék GPS- MÉRÉSEK UTÓ- FELDOLGOZÁSA... 3 1.1 MŰHOLD ADATOK GYŰJTÉSÉNEK ELINDÍTÁSA, A ESRI ArcPad PROGRAMMAL

Részletesebben

Kerékpársáv emelt szinten tervezési útmutató a koppenhágai típusú kerékpársávra

Kerékpársáv emelt szinten tervezési útmutató a koppenhágai típusú kerékpársávra Kerékpársáv emelt szinten tervezési útmutató a koppenhágai típusú kerékpársávra Kovács Gergely - Vincze Tibor TRENECON COWI Kft. 2 Kerékpárút Elválasztott megelőzi a nagy sebesség-különbségből, rossz látási

Részletesebben

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Két évtized tapasztalatát sűrítettük ErdaGIS térinformatikai keretrendszerünkbe, mely moduláris felépítésével széleskörű felhasználói réteget céloz, és felépítését

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

2017. Kitöltési útmutató

2017. Kitöltési útmutató Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere (KIFIR) JELENTKEZÉSI LAP a 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem

Részletesebben

QBE Édes Otthon lakásbiztosítás tarifáló webservice. Fejlesztői dokumentáció 1.0.2

QBE Édes Otthon lakásbiztosítás tarifáló webservice. Fejlesztői dokumentáció 1.0.2 QBE Édes Otthon lakásbiztosítás tarifáló webservice Fejlesztői dokumentáció 1.0.2 Az ebben a dokumentumban található információ a FoxArt Kft. tulajdona, és bizalmas anyagként került átadásra. Az anyag

Részletesebben

Kerékpárosbarát Település

Kerékpárosbarát Település Kerékpárosbarát Település Válasz ID 287 1. A pályázó adatai 1.1 Település neve. 1.2 Lakosságszám 2014. 01. 01-én 1.3 Települési kategória 1.4 Kapcsolattartó A kerékpáros ügyekért felelős neve, végzettsége,

Részletesebben

Közlekedők csoportja. Molnár Olívia Faragó Attila Kamondy Zsolt Kovács Gergely Pájer Zsolt

Közlekedők csoportja. Molnár Olívia Faragó Attila Kamondy Zsolt Kovács Gergely Pájer Zsolt Közlekedők csoportja Molnár Olívia Faragó Attila Kamondy Zsolt Kovács Gergely Pájer Zsolt Cél: Magyarország közúti hálózatán bekövetkezett balesetek vizsgálata, értékelése. A feladatot GeoMedia programban

Részletesebben

LEADER. Helyi Fejlesztési Stratégiák. tervezését támogató alkalmazás

LEADER. Helyi Fejlesztési Stratégiák. tervezését támogató alkalmazás TeIR LEADER Helyi Fejlesztési Stratégiák tervezését támogató alkalmazás Felhasználói útmutató Budapest, 2015. szeptember Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. AZ ALKALMAZÁS BEMUTATÁSA... 3 2.1. HELYI AKCIÓCSOPORT/TELEPÜLÉS

Részletesebben

HAVI BETEGSZÁLLITÁSI TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE

HAVI BETEGSZÁLLITÁSI TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE HAVI BETEGSZÁLLITÁSI TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE Érvényes: 2016.01.01-től MB...dbf állomány rekordképe Mező neve Típus Hossz Tizedes Leírás IDOSZAK C 6 teljesítés időszaka (ÉÉÉÉHH formában) MKOD C

Részletesebben

16. Veszélyt jelző táblák

16. Veszélyt jelző táblák 16. Veszélyt jelző táblák (1) A veszélyt jelző táblák: a) Veszélyes útkanyarulat balra (64. ábra), Veszélyes útkanyarulat jobbra (65. ábra); 64. ábra 65. ábra b) Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok ;

Részletesebben

K Ö L T S É G V E T É S I K I Í R Á S

K Ö L T S É G V E T É S I K I Í R Á S GÁT-JA BT. Nyíregyháza, Ószőlő u. 116. K Ö L T S É G V E T É S I K I Í R Á S Készült: Csengersima Község Önkormányzat Csengersima, Kossuth u. 60., a Csengersima külterületén a Hrsz: 0138/88 alatt meglévő

Részletesebben