Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény"

Átírás

1 Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Helyi tanterv A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók készségfejlesztő speciális szakiskolai évfolyamai számára 2015.

2 Tartalomjegyzék: Tantárgyak rendszere... 3 Készítették... 5 I. Közismereti képzés... 6 Ábrázolás-alakítás... 6 Olvasás - Írás... 8 Anyanyelv és kommunikáció Életvitel és gondozási ismeretek Ének-zene Információs használata Környezet és egészségvédelem Egészség - munka- és környezetvédelem Szociális munkatevékenység (MHGY program) Szakmai előkészítő ismeretek Számolás-mérés Társadalmi ismeretek és gyakorlatok Testnevelés Számítástechnika és irodatechnika alapjai II. Számítástechnikai alapismeretek Szakmai gyakorlat Számítógép kezelés III. Textil és fonálmentő munka képzés IV. Háztartástan képzés... 70

3 Tantárgyak rendszere TANTÁRGYI RENDSZER ÉS ÓRASZÁMOK AZ ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA (1 10. évfolyam) Alsó tagozat Évfolyamok Felső tagozat előkészítő szakiskola Tantárgyak Kommunikáció Olvasás-írás előkészítése Olvasás-írás elemei Olvasás-írás 5 5 Életvitel és gondozási ismeretek 5 5 Számolás-mérés előkészítése Számolás-mérés elemei Erkölcstan Játékra nevelés Társadalmi ismeretek és gyakorlatok Önkiszolgálás 2 2 Életvitel és gyakorlati ismeretek Ének-zene Környezetismeret Környezet és egészségvédelem 2 2 Ábrázolás-alakítás Információs használata Szociális munkatevékenység 4 4 Mozgásnevelés Testnevelés Szakmai előkészítő ismeretek 3 3 Rendelkezésre álló órakeret 25 (22+3) 25 (22+3) 25 (22+3) 26 (22+4) 28 (24+4) 28 (24+4) 31 (27+4) 31 (27+4) Rehabilitáció Összesen

4 TANTÁRGYI RENDSZER ÉS ÓRASZÁMOK SPECIÁLIS SZAKISKOLÁNK SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA Készségfejlesztő szakiskola Háztartástan Készségfejlesztő szakiskola Textil-és fonalmentő munka Készségfejlesztő szakiskola Számítástechnikai alapismeretek Tantárgy 1/9. évf. 2/10. évf. Tantárgyak 1/9. évf. 2/10. évf. Tantárgyak 1/9. évf. 2/10. évf. Anyanyelv és kommunikáció 2 2 Számolás és mérési gyakorlatok 1 1 Anyanyelv és kommunikáció 2 2 Számolás és mérési gyakorlatok 1 1 Anyanyelv és kommunikáció 2 2 Számolás és mérési gyakorlatok 1 1 Erkölcstan 1 1 Erkölcstan 1 1 Erkölcstan 1 1 Társadalmi ismeretek 2 2 Társadalmi ismeretek 2 2 Társadalmi ismeretek 2 2 Életvitel és egészséges életmódra nevelés 3 3 Munkavállalói ismeretek a gyakorlatban 2 2 Számítástechnika- és irodatechnika alapjai 1 1 Szakmai elmélet a. konyhai munkák 2 2 b. takarítás, ház körüli tevékenységek 1 1 Életvitel és egészséges életmódra nevelés 3 3 Egészség-, munka és környezetvédelem 2 2 Számítástechnika- és irodatechnika alapjai 1 1 Szakmai elmélet Textil- és fonalmentés 3 3 Életvitel és egészséges életmódra nevelés 3 3 Egészség-, munka és környezetvédelem 2 2 Számítástechnika- és irodatechnika alapjai 1 1 Szakmai elmélet Számítógép-kezelés 3 3 Szakmai gyakorlat a: konyhai munkák (főzés iskolai keretben) 5 5 Szakmai gyakorlat Textil- és fonalmentés Szakmai gyakorlat Számítógép-kezelés b. takarítás, ház körüli tevékenységek 6 6 MHGY 4 4 MHGY 4 4 MHGY 4 4 Testnevelés 5 5 Testnevelés 5 5 Testnevelés 5 5 Rehabilitáció 5 5 Rehabilitáció 5 5 Rehabilitáció 5 5 Összesen Összesen Összesen 40 40

5 Készítették Tantárgy Évfolyam(ok) Készítők Kalocsa,

6 I. Közismereti képzés Ábrázolás-alakítás Tantárgy: Ábrázolás-alakítás 9. előkészítő évfolyam Kiemelt célok: A kreatív önkifejezés igényét kialakítani és ápolni a vizuális művészetek eszköztárának felhasználásával. Az érdeklődést felkelteni a különböző művészeti ágak és műalkotások iránt. Elősegíteni sikerélmény biztosításával a feszültség-feldolgozás folyamatát, és a pozitív önértékelés kialakulását. Tantárgy feladatai: Az alkotóképesség kialakulását és ápolását szolgáló képesség- és készségfejlesztés. A csoportos együttműködés élményével a kooperabilitás fejlesztése. A vizuális kommunikáció, a vizuális jelek ismeretének és használatának fejlesztése. Évfolyam: 9. e. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány Festés. Rajzolás-színezés.(Kulcsfogalmak): 1. Vizuális ábrázolás Színek egymásra gyakorolt hatásával kapcsolatos vízfesték, tempera, fogalmak, pl.: derítés, tompítás, kiemelés, stb. ecset, ecsettál, Ünnepek szimbólumainak ismerete. törlőkendő, rajzlap, (pl.: Mikulás-csizma, grafitceruza, színes Március 15. kokárda, stb.) ceruzák, Az illusztrált mű, vagy esemény témája alapján Komplex alakító tevékenységek Anyagvizsgálat Tárgyak (játékok, képek) készítése. (Kulcsfogalmak: Természetes anyagok (természetben megtalálható formában és feldolgozott állapotban, pl.: kéreg, termény, papír, léc). Mesterséges anyagok (műanyagok). Az elkészítés részfolyamataival kapcsolatos fogalmak. Az elkészített tárgy megnevezése, funkciója.) természetes anyagok, műanyagok, Népünk művészete Elemi ismeretek művészeti alkotásokról Szabadon tervezhető időkeret- Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét Népművészeti alkotások szemlélése Ismerkedés népszokásainkkal. A népművészetben lévő változatosság, sokszínűség (kor, szín, korosztály, anyag, technika) megfigyelése. (Kulcsfogalmak: Hímzés, faragás, fazekasság, szövés, fonás, mézeskalács, bőrművesség. Néphagyományokhoz kapcsolódó fogalmak.) Művészeti alkotások szemlélése. (Kulcsfogalmak. Egyszerű esztétikai fogalmak. Művészeti tevékenységekhez kapcsolódó fogalmak.) népművészeti alkotások, IKT, bőr, fonal, hímzőfonal,, népművészettel kapcsolatos könyvek 15 IKT eszköz, könyvek 5 Projekt során használt 4 A továbbhaladás feltételei a kilencedik évfolyam végén: Képességeihez mérten igyekezzen elsajátítani a különböző ábrázoló- alakító technikákat. Törekedjen adekvát eszközhasználatra. Ismerje meg az egyszerű vizuális jeleket. Csoportmunkában, munkamegosztásban vegyen részt.

7 Tanárgy: Ábrázolás-alakítás 10. előkészítő évfolyam Évfolyam: 10. e Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány 1. Vizuális ábrázolás Festés Rajzolás (Kulcsfogalmak:Színek, tónusok. Érzések, érzelmek, hangulatok. Ritmus, hangerő, hangmagasság. Ünnepek szimbólumai. Az ábrázolandó élőlények, tárgyak, stb.. részeinek megnevezése. Arányokkal kapcsolatos fogalmak. Térbeli elrendezéssel kapcsolatos fogalmak.) vízfesték, tempera, ecset, ecsettál, törlőkendő, grafit ceruza, színes ceruzák, képek, IKT eszköz Komplex alakító tevékenységek Anyagvizsgálat Tárgyak készítése (Kulcsfogalmak: A különböző anyagfajták megnevezése. Jellemző tulajdonságaikra vonatkozó fogalmak. (üveg, fa, fém, műanyag, textil, stb.) Gyakori felhasználási területeik Az elkészítés részfolyamataival kapcsolatos fogalmak. Az elkészített tárgy megnevezése, funkciója.) anyagfajták( fa, műanyag, fém, üveg, textil Népünk művészete Népművészeti alkotások szemlélése. Ismerkedés népszokásainkkal (szüreti bál, aratással kapcsolatos szokások, vásárok, esküvők, stb.).(kulcsfogalmak: Hímzés, faragás, fazekasság, szövés, fonás, mézeskalács, bőrmívesség. Népszokásainkkal kapcsolatos fogalmak.) IKT eszköz, népművészeti témájú könyvek, Elemi ismeretek művészeti alkotásokról Művészeti alkotások megtekintése. Az ábrázolt személyek, események, érzelmek felfedezése a művekben. (Kulcsfogalmak:Egyszerű esztétikai fogalmak. Művészeti tevékenységekhez kapcsolódó fogalmak (festő, grafikus, szobrász, dombormű, stb.). IKT eszköz, népművészeti témájú könyvek, Szabadon tervezhető időkeret - Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét projekt során használt 3 A továbbhaladás feltételei a tizedik évfolyam végén: Igyekezzen képességeihez mérten elsajátítani a különböző ábrázoló- alakító technikákat. Törekedjen adekvát eszközhasználatra. Ismerje meg az egyszerű vizuális jeleket. Csoportmunkában, munkamegosztásban vegyen részt.

8 Olvasás - Írás Olvasás Írás 9. előkészítő évfolyam Kiemelt célok: Tantárgy feladatai: Kompenzálni az értelmi akadályozottságból adódó nyelvi fejlődési zavart, fejleszteni a meglévő nyelvi képességeket, készségeket. Megközelíteni a köznyelvi beszédet, az olvasás-írást eszközként használni, a hétköznapi kommunikációban a kommunikációs helyzet körülményeinek megfelelő beszédstílust elérni. A tanuló képességeihez mérten elsajátított olvasás-írás, valamint a megtanult ismeretek praktikus feladatok megoldásával történő gyakorlása. Évfolyam: 9.e. Éves óraszám: 185 Heti óraszám: 5 Az órát tanító előírt gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány végzettsége: Beszédtechnika javítása. Nyelvi kifejezésformák használata az olvasás, írás, beszéd során. Szókincsfejlesztés. Meglévő ismeretek bővítése különböző témakörökben az olvasás segítségével. Egészségügyi ismeretek, háztartási ismeretek, stb. Szabadidő tervezése (aktív pihenés). Tapasztalatszerzés a településen (utcán). Budapest térképe. Az iskola környékéről térkép készítése. Anyanyelv. IKT eszköz, könyvek, Lakás alaprajza, helyiségek. Használati tárgyak Beszédfejlesztés. kiadványok, füzet, toll helye a lakásban.( Kulcsfogalmak: Aktuális 40 nyelvtani fogalmak és szabályok. Felmerülő fogalmak tisztázása, értelmezése. Felmerülő ismeretlen fogalmak. Időpont, időtartam, késés, pontosság, szükséges holmik, luxus-cikkek nevezetes helyek (Vár, Parlament stb.) útkereszteződés, mellékutca, járdasziget, egyirányú utca főút, vizes helyiségek, lakószobák, mellékhelyiségek Szerszámok,, háztartási gépek, dísztárgyak.) Társas kapcsolatok. Konfliktuskezelési technikák. A társadalmi együttélésre jellemző kifejezések és szólások (közmondások) megértése. Telefonálás. Kapcsolatteremtési módok különböző szituációban (példák gyűjtése a mindennapok eseményeiből). Viselkedési helyzetek megoldása (példák gyűjtése és a megoldási javaslatok megbeszélése) Szabadidőben végzett tevékenységek viselkedési szabályai. Illemszabályok nyaraláskor.(kulcsfogalmak: Az előforduló szavak, kifejezések értelmezése. nyilvános telefon, telefonkártya, telefonszám, mobil telefon, előfizetés, a beszélgetés díja, takarékosság, A már tanult udvariassági formák gyakorlása, és bővítésük újabbakkal. Megbeszélt helyzetek helyes megoldásához szükséges formulák (pl. térjen ki a konfliktusok elől, ne válaszoljon ) könyvek, kiadványok, IKT eszköz, feladatlap, füzet, ceruza/ toll 50

9 3. Olvasás - Írás Médiaismeret. Nem verbális információ értelmezése. Szabadon tervezhető időkeret -Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét Olvasás gyakorlása. Írás gyakorlása. Személyi adatok. Kérdőív kitöltés Tesztlap kitöltése. Napirend leírása. Levél, üdvözlőlap írása. Önellenőrzés. Hibák megtalálása és javítása. Az írás külalakja, rendezettsége. Rövid novella, vers, mese, olvasása. Petőfi: János Vitéz. A mű feldolgozásai (színházi, rajzfilm). Szabadon választott irodalmi mű közös feldolgozása.(kulcsfogalmak: Olvasási technikával kapcsolatos kifejezések.betűforma, sorköz, szóköz, kihagyás, igazolvány, személyi szám, állampolgárság, aláírás felelőssége lakcím, kerület, irányítószám, bélyeg életkor, kedvenc étel, legjobb barát, különböző témakörök.legkedvesebb időtöltés, munka, pihenés, szórakozás, elfoglaltság, jókívánság, elköszönés, dátum. Ismeretlen fogalmak értelmezése. régi és népies kifejezések) Tv, Videó, DVD-nézés (Ifjúsági filmek, Filmsorozatok epizódjai) TV-műsor átnézése, állandó műsorok időpontja. Kapcsolat a könyvvel. Képregény,szimbólumok.. Történelmi regék, mondák. Szólások, kifejezések, közmondások értelmezése. Könyv, folyóirat, újság, lexikon különbsége. Újságolvasás. Játék a betűkkel. Játékos feladatok írásban. Ételreceptek, használati utasítások olvasása szükség szerint. Közlekedési táblák gyalogosokra vonatkozó jelzései. Tágabb környezetben használatos piktogramok megtalálása és értelmezése (pl. mosdó, lift közintézményekben, kezelési utasítások, stb.). (Kulcsfogalmak: mesebeli lények (kitalált lények), tv-csatornák, játék- és ismeretterjesztő filmek, vetélkedők, valóság, fantázia, Felmerülő ismeretlen fogalmak tisztázása. régi korok, történelmünk nagyjai mozi, színház, koncert, néző múzeumok, szabadtéri programok, meghatározások, szó kiegészítése, folytatása, rokon értelmű szavak címzett, Ismeretlen fogalmak tisztázása.legfontosabb táblák jelentése. Piktogramok és jelentésük. (veszélyt jelző piktogramok, színek, rövid feliratok).) tankönyv, füzet, IKT eszköz, ceruza/ toll, feladatlapok, szépirodalmi könyvek, IKT eszköz, könyvek, kiadványok, füzet, toll, feladatlapok, projekt során használt A továbbhaladás feltételei a kilencedik évfolyam végén: Fejlődjön fogalmi gondolkodása, analízáló-szintetizáló-, akarati-, belátási-, és döntésképessége. Legyen képes beszédének formai és alaki összehangolására. Rövid szövegről tudjon beszámolni szóban és írásban. A kommunikációs helyzetekben tartsa be a normákat, illemszabályokat.

10 Tantárgy: Olvasás - írás 10. előkészítő évfolyam Évfolyam: 10.e Éves óraszám: 185 Heti óraszám: 5 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány 1. Anyanyelv. Beszédfejlesztés. 2. Társas kapcsolatok. Konfliktuskezelési technikák. 3. Olvasás - Írás Beszédtechnika javítása. Nyelvi kifejezésformák használata az olvasás, írás, beszéd során. Szókincsfejlesztés. Meglévő ismeretek bővítése különböző témakörökben az olvasás segítségével. Társalgás változatos témákról. Egészségügyi ismeretek Háztartási ismeretek. Szabadidő. Hobby. Családi események, ünnepek. Munkavédelmi ismeretek. (Kulcsfogalmak: Aktuális nyelvtani fogalmak és szabályok. Felmerülő fogalmak tisztázása, értelmezése. Felmerülő ismeretlen fogalmak). A társadalmi együttélésre jellemző kifejezések és szólások megértése (rövid történetekkel illusztrálva a szólásokat, közmondásokat). Mindennapos élethelyzetek, viselkedési szokások feldolgozása Különböző társadalmi szerepek elfogadása, összehasonlítása. A korlátozottság elfogadása, saját lehetőségek felmérése, vágyak megtervezése, függés előnyei. Beszélgetés és helyzetgyakorlatok különböző témákról, különböző személyekkel. Munkahelyi viselkedési szokások és problémás szituációk megbeszélése. Párkapcsolatok. Az együttélés szabályai. (Kulcsfogalmak: Az előforduló szavak, kifejezések értelmezése A tárgyalt helyzetek átlátása, megértése, szükséges fogalmak tisztázása. Családtag, munkatárs, alkalmazott, teljesítmény, önzetlenség, hűség, ragaszkodás, érettség, felelőtlenség, házirend, napirend, kötelességtudó, megbízható). Olvasás gyakorlása. Újságok olvasása Mondat értelmezése. Írás tempójának fokozása. Önálló fogalmazás írása. Képeslap önálló megírása, megcímzése. Keltezés értelmezése és helyes leírása. Hallott szövegből szavak gyűjtése, írása. Az olvasás igényének kialakítása. (Kulcsfogalmak: megye, város, falu, község, tanya, országhatár, mondat, szóköz, írásjelek, perc, másodperc, idő, gyorsaság, külalak, betűformák, lényeges és lényegtelen hibák. Napló, beszámoló, , sms, megszólítás, tartalom, aláírás, címzés, bélyeg, postaláda, feladás, főzés, sütés, párolás, Saját könyv, kölcsönzés, határidő, könyvtári kölcsönzőjegy.) IKT, füzet, feladatlapok, kiadványok, ceruza/ toll szólások, közmondások könyve, füzet, ceruza/ toll, IKT eszköz tankönyv, feladatlap, füzet, ceruza, kölcsönzőjegy, képeslap, boríték, levelezőlap, naplószámítógép és tartozékai

11 4. 5. Médiaismeret. Nem verbális információ értelmezése. Szabadon tervezhető időkeret- Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét Hiányos mondatok kiegészítése. Szólások, közmondások, szlogenek, reklámszövegek értelmezése. A gyermekek élete a különböző korokban (pl.: Kincskereső kisködmön, Pál utcai fiúk, ill. napjainkban játszódó novellák, ill. filmrészletek. Klasszikus költőink verseinek hallgatása, olvasása. (rövidebb részletek megtanulása). Himnusz. Szózat. Nemzeti dal. Tv-nézés. A valóság és a médiában ábrázolt helyzetek elkülönítése. Érzelmek megértése nem verbális jelzésekből, az érzelmek megfogalmazása és őszinte vállalása. (Kulcsfogalmak: rokon értelmű szavak, múlt-, jelen- és jövő idő, ismeretlen szavak magyarázata, irigy, jószívű, segítőkész vers, rím, ritmus, ismeretlen kifejezések magyarázata A versek szavainak értelmezése, megbeszélése. a teletext címszavai) IKT, füzet, feladatlapok, ceruza/ toll, könyvek projekt során használt A továbbhaladás feltételei a tizedik évfolyam végén: Fejlődjön fogalmi gondolkodása, analizáló-szintetizáló, akarati, belátási, döntési képessége. Legyen képes beszédének formai és alaki összehangolására. Tudjon rövid szövegről beszámolni szóban és írásban. A kommunikációs helyzetekben tartsa be a normákat, illemszabályokat.

12 Anyanyelv és kommunikáció Tantárgy: Kiemelt célok: Tantárgy feladatai: Anyanyelv és kommunikáció I/9. évfolyam Az olvasás megtanulásával alakítson ki olyan képességeket, amelyek hozzásegítik a kommunikációs eszközeink használatához, és a mindennapi életbe való beilleszkedéshez. Az olvasás tempójának növelése, a helyesírás fejlesztése elengedhetetlen a szövegszerkesztési ismeretek elsajátításához. Képességek szintjének felmérése és szinten tartása. Évfolyam: I./9. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány 1. Beszédfejlesztés 2. Írás - helyesírás Szövegrészletek, rövid versek emlékezetből való megtanulása. Anyanyelvi, irodalmi élmények, versek, mondókák, kommunikációs készség fejlesztése. Nem verbális jelzések felismerése, használata beszéd közben. (Kulcsfogalmak: vers, rím, szöveg, elbeszélés, jellemzés, párbeszéd) A tulajdonnevek írása. Rövid szavak írása emlékezetből. Rövid mondatok írása tollbamondás után és emlékezetből. (Kulcsfogalmak: helyesírás, írásjelek, időtartam jelölése, ékezet, igealak, igekötő, tulajdonnév) könyvek, IKT eszköz, füzet, toll, Helyesírási szótár, feladatlapok, füzet, toll, IKT eszköz Olvasás Az olvasástechnika fejlesztése, rövid szövegek, versek, történetek, hírek olvasása, értelmezése. Mondat- és szövegolvasási tréningek, a hangsúly, a hanglejtés, és az írásjelek helyének helyes érzékeltetése. (Kulcsfogalmak: hangsúly, hanglejtés, tempó, ) könyvek, IKT eszköz, füzet, toll, újságok, hirdetése, szórólapok, Szóbeli kommunikáció A köszönés formái, a megszólítás szabályai, a bemutatkozás szabályai, a társalgás. A kérdezés gyakorlása. Válaszolás meghívásra, tudakozódásra. Kommunikációs zavarok okai és okozatai: magánszemélyek között (harag), családon belül (veszekedés, elhidegülés), államok között (háború). (Kulcsfogalmak: kommunikáció, kommunikációs csatornák, ) könyvek, IKT eszköz, telefon, feladatlapok, füzet, toll Írásbeli kommunikáció Névjegy. Szórólapok, reklámok, hirdetések olvasása, használati utasítások értelmezése. Távirat- és csomagküldés. Nyomtatványok kitöltésének szabályai: személyazonosító igazolvány, erkölcsi bizonyítvány és útlevéligénylés. Lakcímbejelentés. (Kulcsfogalmak: lakcímbejelentés, bejelentő lapok, nyomtatványok, névjegy, ideiglenes és állandó lakcím, monogram, távirati stílus) névjegykártya, nyomtatványok, igazolványok, bejelentő lapok, szórólapok, IKT eszköz Szabadon tervezhető időkeret -Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét projekt során használt 5

13 A továbbhaladás feltételei a tizenegyedik évfolyam végén: A tanuló egyéni képességeinek és adottságainak megfelelően rövid mondatokat, szövegeket olvasson és értelmezzen. Segítséggel legyen képes egyszerű közlés megfogalmazására, leírására (képeslap, levél, nyomtatvány). A tanuló tudjon az elvárásoknak megfelelő önéletrajzot készíteni, magán és hivatalos levelet írni a tartalmi és formai elvárásoknak megfelelően. Tudjon formanyomtatványokat értelemszerűen kitölteni, használati utasítást értelmezni, a beérkező és kimenő postai küldeményekkel, levelekkel kapcsolatos feladatokat önállóan végezni. A tanuló alkalmazza megszerzett ismereteit a magánéletben és a munkahelyeken előforduló szituációk megoldásában. Tudatosan alkalmazza a helyes bemutatkozási, megszólítási, köszönési, társalgási formákat.

14 Tantárgy: Anyanyelv és kommunikáció II./10. évfolyam Évfolyam: II./10. Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány 1. Beszédfejlesztés Anyanyelvi, irodalmi élmények, versek, mondókák, kommunikációs készségfejlesztése, egyszerű dramatikus játékok, metakommunikatív kifejezőkészség fejlesztése. Mondatfonetikai : hanglejtés, hangsúly tudatosítása, alkalmazásuk gyakorlása. (Kulcsfogalmak: dramatikus játék, kifejező készség, fonetika, hanglejtés, hangsúly) könyvek, IKT, lexikonok, Írás - helyesírás A magyar helyesírás elveinek alkalmazását gyakoroltató fejlesztő tréningek. Mondatok írása tollbamondás után és emlékezetből. Szavak, szószerkezetek, bővülő mondatok írásával az írás lendületének és tempójának fokozása. Szövegírás számítógépen, valamelyik szövegszerkesztő program segítségével.(kulcsfogalmak: szószerkezetek, bővített és egyszerű mondatok, szövegszerkesztés) IKT, feladatlapok, füzet, toll Olvasás A mindennapi kommunikációban használatos egyéb szövegek; hír, meghívó, hirdetés olvasása. Érzelmek kifejezése mimikákkal, mozdulatokkal. ( hírek, mimika, meghívó, hirdetés) hirdetések, szórólapok, IKT eszköz, nyomdaipari termékek Szóbeli kommunikáció A kommunikáció eszközei: A beszéd, az írás (levél), a tömegkommunikáció, jelek (hang, fény), kép (piktogram). Metakommunikáció, gesztusok. Telefonálás illemszabályai, segélykérés telefonon. Mentők, rendőrség, tűzoltók hívása és annak szabályai. Álláskeresés, állásinterjú. Szituációs gyakorlatok. (Kulcsfogalmak: tömegkommunikáció, piktogram, metakommunikáció) IKT, feladatlapok, füzet, toll telefon, Írásbeli kommunikáció Magán és hivatalos levél írásának tartalmi és formai követelményei. Pályázat, kérvény, meghívó elkészítése. Menetrend használata. Menetjegyvásárlás és rendelés. Telefonkönyvek használata. Legfontosabb telefonszámok listája. Önéletrajz készítés. (Kulcsfogalmak: önéletrajz, kérvények, beadványok, pályázat, telefonkönyv, meghívó, menetrend) menetrend, nyomtatványok, telefonkönyv,meghívó, újság, IKT eszköz Szabadon tervezhető időkeret - Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét projekt során használt 4

15 A továbbhaladás feltételei a tizenkettedik évfolyam végén: Tanuljon meg önállóan rövid szöveget elolvasni, másolni, szerkeszteni a tanult szövegszerkesztő program alkalmazásával. A tanuló tudjon az elvárásoknak megfelelő önéletrajzot készíteni, magán és hivatalos levelet írni a tartalmi és formai elvárásoknak megfelelően. Tudjon formanyomtatványokat értelemszerűen kitölteni, használati utasítást értelmezni, a beérkező és kimenő postai küldeményekkel, levelekkel kapcsolatos feladatokat önállóan végezni. A tanuló alkalmazza megszerzett ismereteit a magánéletben és a munkahelyeken előforduló szituációk megoldásában. Tudatosan alkalmazza a helyes bemutatkozási, megszólítási, köszönési, társalgási formákat.

16 Életvitel és gondozási ismeretek Tantárgy: Életvitel és gondozási ismeretek 9. előkészítő évfolyam Kiemelt célok: Tantárgy feladatai: Kialakítani olyan ismereteket és szokásokat, készségeket és képességeket, amelyekkel a mindennapi életben előforduló egyszerű önellátó, konyhai, takarítási és gondozási feladatok elvégzésére kisebb irányítással képessé válik. Manuális képességeinek, finommotorikájának és mozgáskoordinációjának fejlesztésével segíteni az elemi munkavégző képesség kialakulását. Növelni a belső késztetést az önkifejezésre, a tanult ismeretek egyre nagyobb önállósággal való alkalmazására. Rögzíteni olyan szociális motívumokat, képességeket és szokásrendszereket, amelyek viselkedésében, magatartásában mérhetőek. A meglévő praktikus ismeretek bővítése és fejlesztése Évfolyam: 9. e. Éves óraszám: 185 Heti óraszám: 5 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány 1. Önkiszolgálás. Saját ruhanemű gondozása, ruhajavítás. Irányítással a mosás előkészítése, mosóporok hatása, öblítés fázisai. (zokni, zsebkendő, fehérnemű stb.). fogkefe, fogmosás, Személyes környezete gondozása. sampon, szappan, Irányítással a terem, konyha, műhely kitakarítása körömvágó olló, fésű, a nagytakarítás műveleteinek alkalmazásával. kefe stb. Eszközhasználat. Borotválkozó Testünk ápolása. Öltözködés. fehérnemű, Ruhaválogatás az évszaknak megfelelően. felsőruházat, alsónemű, Divat. A divat változásai. strandruha stb. Jó megjelenés, ápoltság. divat, modell, Saját ruhanemű gondozása, ruhajavítás. divattervező, márka Személyes szükséglettel Irányítással a mosás előkészítése, mosóporok korosztályok, kapcsolatos teendők hatása, öblítés fázisai. (zokni, zsebkendő, korszakok 50 fehérnemű stb.). smink és ápoltság, Személyes környezete gondozása. borotválkozás, Irányítással a terem, konyha, műhely kitakarítása gomb, tű, cérna, olló a nagytakarítás műveleteinek alkalmazásával. áztatás, mosás, öblítés, Eszközhasználat. teregetés (Kulcsfogalmak: fogkefe, fogmosás, sampon, Az eddig használt szappan, körömvágó olló, fésű, kefe stb. fogalmak bővítése a Borotválkozó. nagytakarításra fehérnemű, felsőruházat, alsónemű, strandruha vonatkozóan. stb. divat, modell, divattervező, márka korosztályok, korszakok) smink és ápoltság, borotválkozás, gomb, tű, cérna, olló, áztatás, mosás, öblítés, teregetés, Az eddig használt fogalmak bővítése a nagytakarításra vonatkozóan.

17 2. Háztartás Konyhai munkák:balesetvédelmi ismeretek, és a balesetek megelőzése.a konyha berendezése,a berendezések funkciója, rendeltetésszerű használata.irányítással a megfelelő, konyhai gépek kiválasztása.egyszerű ételek, saláták, édességek, sütemények készítése.fokozódó önállósággal konyhai gépek használata. Mikrohullámú készülék használata, ételmelegítés.a konyha tisztántartása, az élelmiszerek higiénikus kezelése.fürdőszoba és toalett tisztántartása és rendeltetésszerű használata.háztartási munkák:mosogatás.mosás. Szárítás.(nagyobb terjedelmű, eltérő tulajdonságú ruhanemű)vasalás.ruhanemű tárolásának módja (védelem a portól, kártevőktől ruhamoly -) (Kulcsfogalmak:Eddigi fogalmak használata, bővítése:) Szakácskönyv, hozzávalók, mértékek, mérő.konyhai gépek, tisztítószerek, Gondozási feladatok Betegápolás: Teendők hirtelen rosszullét esetén (hányás, ájulás, vérzés, epilepsziás roham). Teendők baleset esetén. Az egészségügyi ellátórendszer megismerése. A betegellátás és egészségmegőrzés körüli teendők számbavétele. (Kulcsfogalmak:lázcsillapítás, folyadékpótlás, nyugalom, egészséges napirend, alvás, pihenés, munka, sport, ájulás, görcs, roham. segélykérés, telefonálás, ) lázcsillapítás, folyadékpótlás, nyugalom, egészséges napirend, alvás, pihenés, munka, sport ájulás, görcs, roham segélykérés, telefonálás, Vásárlás - Fogyasztóvédelem 5. Piktogramok értelmezése A konyhai tevékenységekhez szükséges áruk megvásárlása, fokozódó önállósággal. Viselkedési formák alkalmazása, közlekedés. Vásárlás közben figyelembe veendő szempontok. Szavatosság az árucikkeken, eltarthatóság módja. (Kulcsfogalmak:A vásárlással, fizetéssel, viselkedéssel, közlekedéssel kapcsolatos fogalmak további bővítése. Tárolási fogalmak bővítése.) Szavatosság, dátum, jelzés, ). Élelmiszereken található jelek.tisztítószereken található jelek.(kulcsfogalmak:mélyhűtött élelmiszer, leves por, ételízesítők, konzerv, stb. csomagolóanyag.fém, üveg, kerámia, tűzhely, veszélyes, maró anyag, stb.) Kosár, pénz., áruk, táska, márkák, márkajelek, akciók, szórólapok mélyhűtött élelmiszer, leves por, ételízesítők, konzerv, stb. csomagolóanyag.fém, üveg, kerámia, tűzhely, veszélyes, maró anyag, stb Szabadon tervezhető időkeret - Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét A projekt során használt 10 A továbbhaladás feltételei a kilencedik évfolyam végén: Minden eddig tanult munkafolyamatban tudjon részt venni elemi szinten. Tudjon részt venni az eddig tanult konyhai folyamatokban. Tudjon részt venni minden eddig megismert munkafolyamatban. Ismerje az et, gépeket, tudjon részt venni minden munkafolyamatban. Egyéni szint alapján tudjon részt venni a vásárlásban és a beszerzett anyagok tárolásában. Ismerje a piktogramok alkalmazásának jelentőségét.

18 Tantárgy: Életvitel és gondozási ismeretek 10. előkészítő évfolyam Évfolyam: 10.e Éves óraszám: 185 Heti óraszám: 5 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány 1. fogkefe, fogmosás, sampon, szappan, Önkiszolgálás. körömvágó olló, fésű, kefe Testápolás. stb. Öltözködés. Borotválkozó. Ruhaválogatás az időjárásnak- és alkalomnak fehérnemű, felsőruházat, megfelelően. alsónemű, strandruha stb. Divat. A divat változásai. divat, modell, divattervező, Jó megjelenés, ápoltság. márka korosztályok, Személyes szükséglettel Kulcsfogalmak: fogkefe, szájszag, fogmosás, korszakok kapcsolatos teendők testszag, dezodorálás, sampon, szappan, smink és ápoltság, 50 körömvágó olló, fésű, kefe stb. borotválkozás, Borotválkozó. gomb, tű, cérna, olló fehérnemű, felsőruházat, alsónemű, áztatás, mosás, öblítés, strandruha stb. teregetés divat, modell, divattervező, márka Az eddig használt korosztályok, korszakok fogalmak bővítése a smink és ápoltság, borotválkozás nagytakarításra vonatkozóan. 2. Háztartás Balesetvédelmi ismeretek, és a balesetek megelőzése.konyhai munkák.egyszerűbb ételek elkészítése.takarítási munkák.a tanterem, a konyha, a lakás helyiségeinek takarítása. Takarító és tisztítószerek megismerése, használatának szabályai (porszívó, takarítógépek, felmosó,ablaktisztító, létra használata).textilmunkák.varrás, hímzés, díszítő eljárásokpl. gyöngyfűzés, kötés, horgolás megismerése.kisebb javítások elvégzése (pl. gombfelvarrás, fércelés, tűbefűzés, szegőöltés stb.)dekoráció, alkalmi csomagolás, ünnepi készülődés a személyes megjelenésben és a környezetben.kulcsfogalmak:szakácskönyvben megtalálható kifejezések.takarítással kapcsolatos szakkifejezések,, tisztítószerek, szakszerű használat.a kézműves tevékenységekkel kapcsolatos, tevékenységek megnevezése (fonalvastagság, kötőtű, stb.).rendkívüli, ünnepi, alkalmi, meghitt Szakácskönyv, hozzávalók, mértékek, mérő.konyhai gépek, tisztítószerek, Gondozási feladatok Csecsemőápolás (fokozott figyelem, az utasítások betartása). Idősgondozás. Beteglátogatás a kórházban, betegszobában. Teendők hirtelen rosszullét esetén (hányás, ájulás, vérzés, epilepsziás roham) Teendők baleset esetén. Kulcsfogalmak:lázcsillapítás, folyadékpótlás, nyugalom, egészséges napirend, alvás, pihenés, munka, sport orvosi utasítás, látogatás, ápolás rászorultság, ájulás, görcs, roham segélykérés, telefonálás,) Csecsemőápolási szerek: babamérleg, tisztálkodó szerek, lázmérő, elsősegély doboz, kötözőszerek, segélyhívó telefon, videó, IKT. Eszközök 40

19 4. Vásárlás - Fogyasztóvédelem 5. Piktogramok értelmezése 6. Szabadon tervezhető időkeret- Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét A továbbhaladás feltételei a tízedik évfolyam végén: Eltérő árucikkek vásárlása.a vásárlás megtervezése, üzlet kiválasztása.viselkedési formák alkalmazása, közlekedés.tanulmányi séta, vásárlás, különböző típusú üzletekben (csarnok, piac, kisebb- és nagyobb bevásárló helyek, raktáráruházak), prospektusok, szórólapok árai és a valóságos árukon lévő tájékoztatók. (Kulcsfogalmak: A vásárlással, fizetéssel, viselkedéssel, közlekedéssel kapcsolatos fogalmak további bővítése.pláza, raktár, éjjel-nappal nyitva, nyitva tartás, pénztár, polc, gondola, reklám, plakát, ár, számla, visszajáró, szatyor, nehezebbkönnyebb,) Ruhaneműkön található jelzések. Tartós fogyasztási cikkeken található jelzések értelmezése (pl. szállítás módja, üzembe helyezés. A környezetben megtalálható rajzos utasítások és rövid feliratok értelmezése (utcai tájékoztató jelzések, postai, kórházi, gyógyszertári, játszótéri, különböző. munkahelyi, szórakozóhelyekhez kapcsolódó, (Kulcsfogalmak: Összetétel, alapanyag. Természetes szál, műszál, kártevők, védelem, vegyszeres tisztítás. csomagolás, törékeny, üzembe helyezés, állítva szállítható, stb. Felirat, tábla, címke, jelzés. Tilos, javasolt, szabályos használat, büntetés). Kosár, pénz., áruk, táska, márkák, márkajelek, akciók, szórólapok mélyhűtött élelmiszer, levespor, ételízesítők, konzerv, stb. csomagolóanyag. fém, üveg, kerámia, tűzhely, veszélyes, maró anyag, stb. a környezetben található jelzések A projekt során használt Tudjon részt venni minden eddig megismert munkafolyamatban.használja szakszerűen a megismert et, háztartási gépeket.egyéni szint alapján tudjon részt venni a vásárlásban és a beszerzett anyagok tárolásában.ismerje a piktogramok alkalmazásának jelentőségét.ismerjen olyan kézműves tevékenységet, amivel szabadidejét hasznosan tölti, környezetét szépíti.

20 Tantárgy: Életvitel és egészséges életmódra nevelés I/9. évfolyam Kiemelt célok: Tantárgy feladatai: Kialakítani olyan ismereteket és szokásokat, készségeket és képességeket, amelyekkel a mindennapi életben előforduló egyszerű önellátó feladatok elvégzésére kisebb irányítással képessé válik. Növelni a belső késztetést az önkifejezésre, a tanult ismeretek egyre nagyobb önállósággal való alkalmazására. Rögzíteni olyan szociális képességeket és szokásrendszereket, melyek az egészséges életmód, a lelki egészség és az illemszabályok területén érvényesülnek. A meglévő praktikus ismeretek bővítése és fejlesztése. Évfolyam: I/9. Éves óraszám: 111 Heti óraszám: 3 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus,értelmileg akadályozottak pedagógiája, vagy oligofrén szakirány Az egészséges életmód ismérvei. Az tisztálkodási, egészséges és edzőtermi mértékletes táplálkozás. A testedzés felszerelések, fontossága. Napi és időszakos táplálkozási tanácsok tisztálkodás, könyvekből és egyéb ápoltság fontossága(.kulcsfogalmak: kiadványokból IKT ápoltság, életmód, egészség, betegség, reform, edzésterv, higiénia ) Egészséges életmód 2. Lelki egészség 3. Párkapcsolatok 4. Aktuális témák 5. Illem, etikett, protokoll A családtagok szerepe, családon belüli bizalom, összetartás. Ismerős és barát közötti különbség. Munkavégzés és pihenés. Konfliktuskezelés, lazítási technikák (Kulcsfogalmak: bizalom, össztartás, barátság, lazítás, konfliktus, kompromisszum) Kapcsolatteremtés és alkalmazása (önismeret, empátia, önbizalom, alkalmazkodás a másikhoz stb.). Barátság-szerelem, szexualitás. Egyoldalú és kölcsönösen viszonzott kapcsolat jellemzői(kulcsfogalmak: udvarlás, empátia, vonzódás, szerelem, szex, házasság, gyerekáldás) Állami és egyházi ünnepek és megünneplésük. Személyes ünnepek (névnap, születésnap stb.). Kirándulás hétvégi pihenő eltöltése (Kulcsfogalmak: állam, egyház, ünnep, pihenés, aktív időtöltés) Az iskolai illemszabályokra vonatkozó szabályok tanítása; folyosón, udvaron, teremben, mosdóban, ebédlőben. A terítés és az étkezés, a közlekedés illemszabályai. Az otthoni viselkedés, a jó megjelenés illemszabályai. Vásárlás közbeni viselkedés. Szabadidő tevékenységhez kapcsolódó illemszabályok. A testi higiénia fontossága, magánélet (Kulcsfogalmak: illem, etikett, protokoll, magánélet,higiénia, íratlan szabályok) családi fotók, családfa, könyvek IKT Könyvek, egyéb kiadványok, előadások,ikt könyvek, füzetek IKT könyvek, kiadványok előadások, IKT

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Óvodai dajka OKJ 31 140 01 0000 00 00

Óvodai dajka OKJ 31 140 01 0000 00 00 292-06 Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében Óvodai dajka OKJ 3 40 0 0000 00 00 Gyakorlati vizsgatevékenység 292-06 Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében 292-06/2 Takarítási

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete)

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) Készítették: Baánné Gruber Irén, Boros Rudolfné, Horváthné Pados Teréz, Ladányiné Karádi Róza, Molnár Edina, Varsányiné Horváth Erika A témahét célja: - A gyermek

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat 3 4. évfolyam A tantárgy az erkölcsi nevelés terén kiemelt figyelmet fordít az alkotó munka megszerettetésére, a munkavégzés elemi szabályrendszereinek megismertetésére

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália Tanmenet informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA AJÁNLOTT TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZET Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália: Gyöngyforrás (Játékos informatika

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete Idegen nyelvi kerettantervi tantárgyak, óraszámok, magasabb évfolyamba lépés

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika Táncok világa-társastánc alapjai 2.D

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Irodai asszisztens szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 346 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul általános élelmiszerismeretek, fogyasztóvédelem tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben Kovács Október A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben A JÖVŐ SZÁMÍTHAT RÁNK, MI IS SZÁMÍTUNK RÁ Szakmai konferencia Debrecen 2012. okt. 27. Jogi háttér

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS

I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS 4.1. Cím: Csapatépítő és együttműködést fejlesztő tréning A csoport tagjai tudatosan foglalkoznak a csoport állapotával, fejlődésével. Megtapasztalják saját és társaik szerepét

Részletesebben

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra 11. évfolyam A 11. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. A első idegen nyelvből a középiskola 11. évfolyamának végére

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben

Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben 1. évfolyam számára 4 db matematika füzet (négyzetrácsos) 4 db vonalas füzet (14-32) 1 db üzenő füzet (vonalas füzet) grafitceruzák 3 db HB és 1

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok :

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok : Vizuális nevelés Célok : 3. évfolyam - A tanulók hozzásegítse a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához. - A gondolkodás

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK A gyalogos, kerékpáros, segédmotoros kerékpárvezető és kerekes székes közúti közlekedés szabályainak és viselkedési normáinak oktatásához önállóan feldolgozható digitális tartalom és módszertan az 5 12.

Részletesebben

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Informatika 1-8. évfolyam 2013. 1 4. évfolyam Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök

Részletesebben

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tévékénységekre épül. A legfontosabb feladatok a következők: Az idegen nyelv

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam

Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam Évfolyam Cél Feladat Követelmény 1-2. Segítse elő az olvasás-íráshoz szükséges alapkészségek / érzékelés, észlelés, figyelem,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

Tánc és dráma /modul tantárgy/

Tánc és dráma /modul tantárgy/ Tánc és dráma /modul tantárgy/ 5-6. évfolyam TÁNC ÉS DRÁMA 5-6. ÉVFOLYAM 1 BEVEZETŐ Tánc és dráma választható modul tantárgy 5-6. évfolyam A dráma és tánc tanítása komplex pedagógiai munka, mely a különféle

Részletesebben

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KÉZMŰVESSÉG FAZEKASSÁG - Honti Rita, - Szarka Szilvia A foglalkozás indításának tervezett időpontja: 2013. február A foglalkozásokon a tanulók megismerkednek: - a fazekasság

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKELT. Tanmenet

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKELT. Tanmenet MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKELT Tanmenet Azonosító: Változatszám: 1 Érvényesség kezdete: Oldal/összes: 1/8 ME-2.1.(1) 2013. 09. 01. Fájlnév: Kétéves_pincér_gyak_2013-14.[10 P és R] (az iskola hosszú

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Az 1. osztályban szükséges taneszközök

Az 1. osztályban szükséges taneszközök Az 1. osztályban szükséges taneszközök Hátitáska Tolltartó Vonalas füzet (14-32) 2 db Radír Hegyező 2 B-s ceruza 2 db HB-s ceruza 5 db Matek füzet 2 db Írólap 2 csomag Rajzlap 30 db Színes ceruza 12 db-os

Részletesebben