Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény"

Átírás

1 Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Helyi tanterv A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók készségfejlesztő speciális szakiskolai évfolyamai számára 2015.

2 Tartalomjegyzék: Tantárgyak rendszere... 3 Készítették... 5 I. Közismereti képzés... 6 Ábrázolás-alakítás... 6 Olvasás - Írás... 8 Anyanyelv és kommunikáció Életvitel és gondozási ismeretek Ének-zene Információs használata Környezet és egészségvédelem Egészség - munka- és környezetvédelem Szociális munkatevékenység (MHGY program) Szakmai előkészítő ismeretek Számolás-mérés Társadalmi ismeretek és gyakorlatok Testnevelés Számítástechnika és irodatechnika alapjai II. Számítástechnikai alapismeretek Szakmai gyakorlat Számítógép kezelés III. Textil és fonálmentő munka képzés IV. Háztartástan képzés... 70

3 Tantárgyak rendszere TANTÁRGYI RENDSZER ÉS ÓRASZÁMOK AZ ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA (1 10. évfolyam) Alsó tagozat Évfolyamok Felső tagozat előkészítő szakiskola Tantárgyak Kommunikáció Olvasás-írás előkészítése Olvasás-írás elemei Olvasás-írás 5 5 Életvitel és gondozási ismeretek 5 5 Számolás-mérés előkészítése Számolás-mérés elemei Erkölcstan Játékra nevelés Társadalmi ismeretek és gyakorlatok Önkiszolgálás 2 2 Életvitel és gyakorlati ismeretek Ének-zene Környezetismeret Környezet és egészségvédelem 2 2 Ábrázolás-alakítás Információs használata Szociális munkatevékenység 4 4 Mozgásnevelés Testnevelés Szakmai előkészítő ismeretek 3 3 Rendelkezésre álló órakeret 25 (22+3) 25 (22+3) 25 (22+3) 26 (22+4) 28 (24+4) 28 (24+4) 31 (27+4) 31 (27+4) Rehabilitáció Összesen

4 TANTÁRGYI RENDSZER ÉS ÓRASZÁMOK SPECIÁLIS SZAKISKOLÁNK SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA Készségfejlesztő szakiskola Háztartástan Készségfejlesztő szakiskola Textil-és fonalmentő munka Készségfejlesztő szakiskola Számítástechnikai alapismeretek Tantárgy 1/9. évf. 2/10. évf. Tantárgyak 1/9. évf. 2/10. évf. Tantárgyak 1/9. évf. 2/10. évf. Anyanyelv és kommunikáció 2 2 Számolás és mérési gyakorlatok 1 1 Anyanyelv és kommunikáció 2 2 Számolás és mérési gyakorlatok 1 1 Anyanyelv és kommunikáció 2 2 Számolás és mérési gyakorlatok 1 1 Erkölcstan 1 1 Erkölcstan 1 1 Erkölcstan 1 1 Társadalmi ismeretek 2 2 Társadalmi ismeretek 2 2 Társadalmi ismeretek 2 2 Életvitel és egészséges életmódra nevelés 3 3 Munkavállalói ismeretek a gyakorlatban 2 2 Számítástechnika- és irodatechnika alapjai 1 1 Szakmai elmélet a. konyhai munkák 2 2 b. takarítás, ház körüli tevékenységek 1 1 Életvitel és egészséges életmódra nevelés 3 3 Egészség-, munka és környezetvédelem 2 2 Számítástechnika- és irodatechnika alapjai 1 1 Szakmai elmélet Textil- és fonalmentés 3 3 Életvitel és egészséges életmódra nevelés 3 3 Egészség-, munka és környezetvédelem 2 2 Számítástechnika- és irodatechnika alapjai 1 1 Szakmai elmélet Számítógép-kezelés 3 3 Szakmai gyakorlat a: konyhai munkák (főzés iskolai keretben) 5 5 Szakmai gyakorlat Textil- és fonalmentés Szakmai gyakorlat Számítógép-kezelés b. takarítás, ház körüli tevékenységek 6 6 MHGY 4 4 MHGY 4 4 MHGY 4 4 Testnevelés 5 5 Testnevelés 5 5 Testnevelés 5 5 Rehabilitáció 5 5 Rehabilitáció 5 5 Rehabilitáció 5 5 Összesen Összesen Összesen 40 40

5 Készítették Tantárgy Évfolyam(ok) Készítők Kalocsa,

6 I. Közismereti képzés Ábrázolás-alakítás Tantárgy: Ábrázolás-alakítás 9. előkészítő évfolyam Kiemelt célok: A kreatív önkifejezés igényét kialakítani és ápolni a vizuális művészetek eszköztárának felhasználásával. Az érdeklődést felkelteni a különböző művészeti ágak és műalkotások iránt. Elősegíteni sikerélmény biztosításával a feszültség-feldolgozás folyamatát, és a pozitív önértékelés kialakulását. Tantárgy feladatai: Az alkotóképesség kialakulását és ápolását szolgáló képesség- és készségfejlesztés. A csoportos együttműködés élményével a kooperabilitás fejlesztése. A vizuális kommunikáció, a vizuális jelek ismeretének és használatának fejlesztése. Évfolyam: 9. e. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány Festés. Rajzolás-színezés.(Kulcsfogalmak): 1. Vizuális ábrázolás Színek egymásra gyakorolt hatásával kapcsolatos vízfesték, tempera, fogalmak, pl.: derítés, tompítás, kiemelés, stb. ecset, ecsettál, Ünnepek szimbólumainak ismerete. törlőkendő, rajzlap, (pl.: Mikulás-csizma, grafitceruza, színes Március 15. kokárda, stb.) ceruzák, Az illusztrált mű, vagy esemény témája alapján Komplex alakító tevékenységek Anyagvizsgálat Tárgyak (játékok, képek) készítése. (Kulcsfogalmak: Természetes anyagok (természetben megtalálható formában és feldolgozott állapotban, pl.: kéreg, termény, papír, léc). Mesterséges anyagok (műanyagok). Az elkészítés részfolyamataival kapcsolatos fogalmak. Az elkészített tárgy megnevezése, funkciója.) természetes anyagok, műanyagok, Népünk művészete Elemi ismeretek művészeti alkotásokról Szabadon tervezhető időkeret- Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét Népművészeti alkotások szemlélése Ismerkedés népszokásainkkal. A népművészetben lévő változatosság, sokszínűség (kor, szín, korosztály, anyag, technika) megfigyelése. (Kulcsfogalmak: Hímzés, faragás, fazekasság, szövés, fonás, mézeskalács, bőrművesség. Néphagyományokhoz kapcsolódó fogalmak.) Művészeti alkotások szemlélése. (Kulcsfogalmak. Egyszerű esztétikai fogalmak. Művészeti tevékenységekhez kapcsolódó fogalmak.) népművészeti alkotások, IKT, bőr, fonal, hímzőfonal,, népművészettel kapcsolatos könyvek 15 IKT eszköz, könyvek 5 Projekt során használt 4 A továbbhaladás feltételei a kilencedik évfolyam végén: Képességeihez mérten igyekezzen elsajátítani a különböző ábrázoló- alakító technikákat. Törekedjen adekvát eszközhasználatra. Ismerje meg az egyszerű vizuális jeleket. Csoportmunkában, munkamegosztásban vegyen részt.

7 Tanárgy: Ábrázolás-alakítás 10. előkészítő évfolyam Évfolyam: 10. e Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány 1. Vizuális ábrázolás Festés Rajzolás (Kulcsfogalmak:Színek, tónusok. Érzések, érzelmek, hangulatok. Ritmus, hangerő, hangmagasság. Ünnepek szimbólumai. Az ábrázolandó élőlények, tárgyak, stb.. részeinek megnevezése. Arányokkal kapcsolatos fogalmak. Térbeli elrendezéssel kapcsolatos fogalmak.) vízfesték, tempera, ecset, ecsettál, törlőkendő, grafit ceruza, színes ceruzák, képek, IKT eszköz Komplex alakító tevékenységek Anyagvizsgálat Tárgyak készítése (Kulcsfogalmak: A különböző anyagfajták megnevezése. Jellemző tulajdonságaikra vonatkozó fogalmak. (üveg, fa, fém, műanyag, textil, stb.) Gyakori felhasználási területeik Az elkészítés részfolyamataival kapcsolatos fogalmak. Az elkészített tárgy megnevezése, funkciója.) anyagfajták( fa, műanyag, fém, üveg, textil Népünk művészete Népművészeti alkotások szemlélése. Ismerkedés népszokásainkkal (szüreti bál, aratással kapcsolatos szokások, vásárok, esküvők, stb.).(kulcsfogalmak: Hímzés, faragás, fazekasság, szövés, fonás, mézeskalács, bőrmívesség. Népszokásainkkal kapcsolatos fogalmak.) IKT eszköz, népművészeti témájú könyvek, Elemi ismeretek művészeti alkotásokról Művészeti alkotások megtekintése. Az ábrázolt személyek, események, érzelmek felfedezése a művekben. (Kulcsfogalmak:Egyszerű esztétikai fogalmak. Művészeti tevékenységekhez kapcsolódó fogalmak (festő, grafikus, szobrász, dombormű, stb.). IKT eszköz, népművészeti témájú könyvek, Szabadon tervezhető időkeret - Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét projekt során használt 3 A továbbhaladás feltételei a tizedik évfolyam végén: Igyekezzen képességeihez mérten elsajátítani a különböző ábrázoló- alakító technikákat. Törekedjen adekvát eszközhasználatra. Ismerje meg az egyszerű vizuális jeleket. Csoportmunkában, munkamegosztásban vegyen részt.

8 Olvasás - Írás Olvasás Írás 9. előkészítő évfolyam Kiemelt célok: Tantárgy feladatai: Kompenzálni az értelmi akadályozottságból adódó nyelvi fejlődési zavart, fejleszteni a meglévő nyelvi képességeket, készségeket. Megközelíteni a köznyelvi beszédet, az olvasás-írást eszközként használni, a hétköznapi kommunikációban a kommunikációs helyzet körülményeinek megfelelő beszédstílust elérni. A tanuló képességeihez mérten elsajátított olvasás-írás, valamint a megtanult ismeretek praktikus feladatok megoldásával történő gyakorlása. Évfolyam: 9.e. Éves óraszám: 185 Heti óraszám: 5 Az órát tanító előírt gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány végzettsége: Beszédtechnika javítása. Nyelvi kifejezésformák használata az olvasás, írás, beszéd során. Szókincsfejlesztés. Meglévő ismeretek bővítése különböző témakörökben az olvasás segítségével. Egészségügyi ismeretek, háztartási ismeretek, stb. Szabadidő tervezése (aktív pihenés). Tapasztalatszerzés a településen (utcán). Budapest térképe. Az iskola környékéről térkép készítése. Anyanyelv. IKT eszköz, könyvek, Lakás alaprajza, helyiségek. Használati tárgyak Beszédfejlesztés. kiadványok, füzet, toll helye a lakásban.( Kulcsfogalmak: Aktuális 40 nyelvtani fogalmak és szabályok. Felmerülő fogalmak tisztázása, értelmezése. Felmerülő ismeretlen fogalmak. Időpont, időtartam, késés, pontosság, szükséges holmik, luxus-cikkek nevezetes helyek (Vár, Parlament stb.) útkereszteződés, mellékutca, járdasziget, egyirányú utca főút, vizes helyiségek, lakószobák, mellékhelyiségek Szerszámok,, háztartási gépek, dísztárgyak.) Társas kapcsolatok. Konfliktuskezelési technikák. A társadalmi együttélésre jellemző kifejezések és szólások (közmondások) megértése. Telefonálás. Kapcsolatteremtési módok különböző szituációban (példák gyűjtése a mindennapok eseményeiből). Viselkedési helyzetek megoldása (példák gyűjtése és a megoldási javaslatok megbeszélése) Szabadidőben végzett tevékenységek viselkedési szabályai. Illemszabályok nyaraláskor.(kulcsfogalmak: Az előforduló szavak, kifejezések értelmezése. nyilvános telefon, telefonkártya, telefonszám, mobil telefon, előfizetés, a beszélgetés díja, takarékosság, A már tanult udvariassági formák gyakorlása, és bővítésük újabbakkal. Megbeszélt helyzetek helyes megoldásához szükséges formulák (pl. térjen ki a konfliktusok elől, ne válaszoljon ) könyvek, kiadványok, IKT eszköz, feladatlap, füzet, ceruza/ toll 50

9 3. Olvasás - Írás Médiaismeret. Nem verbális információ értelmezése. Szabadon tervezhető időkeret -Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét Olvasás gyakorlása. Írás gyakorlása. Személyi adatok. Kérdőív kitöltés Tesztlap kitöltése. Napirend leírása. Levél, üdvözlőlap írása. Önellenőrzés. Hibák megtalálása és javítása. Az írás külalakja, rendezettsége. Rövid novella, vers, mese, olvasása. Petőfi: János Vitéz. A mű feldolgozásai (színházi, rajzfilm). Szabadon választott irodalmi mű közös feldolgozása.(kulcsfogalmak: Olvasási technikával kapcsolatos kifejezések.betűforma, sorköz, szóköz, kihagyás, igazolvány, személyi szám, állampolgárság, aláírás felelőssége lakcím, kerület, irányítószám, bélyeg életkor, kedvenc étel, legjobb barát, különböző témakörök.legkedvesebb időtöltés, munka, pihenés, szórakozás, elfoglaltság, jókívánság, elköszönés, dátum. Ismeretlen fogalmak értelmezése. régi és népies kifejezések) Tv, Videó, DVD-nézés (Ifjúsági filmek, Filmsorozatok epizódjai) TV-műsor átnézése, állandó műsorok időpontja. Kapcsolat a könyvvel. Képregény,szimbólumok.. Történelmi regék, mondák. Szólások, kifejezések, közmondások értelmezése. Könyv, folyóirat, újság, lexikon különbsége. Újságolvasás. Játék a betűkkel. Játékos feladatok írásban. Ételreceptek, használati utasítások olvasása szükség szerint. Közlekedési táblák gyalogosokra vonatkozó jelzései. Tágabb környezetben használatos piktogramok megtalálása és értelmezése (pl. mosdó, lift közintézményekben, kezelési utasítások, stb.). (Kulcsfogalmak: mesebeli lények (kitalált lények), tv-csatornák, játék- és ismeretterjesztő filmek, vetélkedők, valóság, fantázia, Felmerülő ismeretlen fogalmak tisztázása. régi korok, történelmünk nagyjai mozi, színház, koncert, néző múzeumok, szabadtéri programok, meghatározások, szó kiegészítése, folytatása, rokon értelmű szavak címzett, Ismeretlen fogalmak tisztázása.legfontosabb táblák jelentése. Piktogramok és jelentésük. (veszélyt jelző piktogramok, színek, rövid feliratok).) tankönyv, füzet, IKT eszköz, ceruza/ toll, feladatlapok, szépirodalmi könyvek, IKT eszköz, könyvek, kiadványok, füzet, toll, feladatlapok, projekt során használt A továbbhaladás feltételei a kilencedik évfolyam végén: Fejlődjön fogalmi gondolkodása, analízáló-szintetizáló-, akarati-, belátási-, és döntésképessége. Legyen képes beszédének formai és alaki összehangolására. Rövid szövegről tudjon beszámolni szóban és írásban. A kommunikációs helyzetekben tartsa be a normákat, illemszabályokat.

10 Tantárgy: Olvasás - írás 10. előkészítő évfolyam Évfolyam: 10.e Éves óraszám: 185 Heti óraszám: 5 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány 1. Anyanyelv. Beszédfejlesztés. 2. Társas kapcsolatok. Konfliktuskezelési technikák. 3. Olvasás - Írás Beszédtechnika javítása. Nyelvi kifejezésformák használata az olvasás, írás, beszéd során. Szókincsfejlesztés. Meglévő ismeretek bővítése különböző témakörökben az olvasás segítségével. Társalgás változatos témákról. Egészségügyi ismeretek Háztartási ismeretek. Szabadidő. Hobby. Családi események, ünnepek. Munkavédelmi ismeretek. (Kulcsfogalmak: Aktuális nyelvtani fogalmak és szabályok. Felmerülő fogalmak tisztázása, értelmezése. Felmerülő ismeretlen fogalmak). A társadalmi együttélésre jellemző kifejezések és szólások megértése (rövid történetekkel illusztrálva a szólásokat, közmondásokat). Mindennapos élethelyzetek, viselkedési szokások feldolgozása Különböző társadalmi szerepek elfogadása, összehasonlítása. A korlátozottság elfogadása, saját lehetőségek felmérése, vágyak megtervezése, függés előnyei. Beszélgetés és helyzetgyakorlatok különböző témákról, különböző személyekkel. Munkahelyi viselkedési szokások és problémás szituációk megbeszélése. Párkapcsolatok. Az együttélés szabályai. (Kulcsfogalmak: Az előforduló szavak, kifejezések értelmezése A tárgyalt helyzetek átlátása, megértése, szükséges fogalmak tisztázása. Családtag, munkatárs, alkalmazott, teljesítmény, önzetlenség, hűség, ragaszkodás, érettség, felelőtlenség, házirend, napirend, kötelességtudó, megbízható). Olvasás gyakorlása. Újságok olvasása Mondat értelmezése. Írás tempójának fokozása. Önálló fogalmazás írása. Képeslap önálló megírása, megcímzése. Keltezés értelmezése és helyes leírása. Hallott szövegből szavak gyűjtése, írása. Az olvasás igényének kialakítása. (Kulcsfogalmak: megye, város, falu, község, tanya, országhatár, mondat, szóköz, írásjelek, perc, másodperc, idő, gyorsaság, külalak, betűformák, lényeges és lényegtelen hibák. Napló, beszámoló, , sms, megszólítás, tartalom, aláírás, címzés, bélyeg, postaláda, feladás, főzés, sütés, párolás, Saját könyv, kölcsönzés, határidő, könyvtári kölcsönzőjegy.) IKT, füzet, feladatlapok, kiadványok, ceruza/ toll szólások, közmondások könyve, füzet, ceruza/ toll, IKT eszköz tankönyv, feladatlap, füzet, ceruza, kölcsönzőjegy, képeslap, boríték, levelezőlap, naplószámítógép és tartozékai

11 4. 5. Médiaismeret. Nem verbális információ értelmezése. Szabadon tervezhető időkeret- Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét Hiányos mondatok kiegészítése. Szólások, közmondások, szlogenek, reklámszövegek értelmezése. A gyermekek élete a különböző korokban (pl.: Kincskereső kisködmön, Pál utcai fiúk, ill. napjainkban játszódó novellák, ill. filmrészletek. Klasszikus költőink verseinek hallgatása, olvasása. (rövidebb részletek megtanulása). Himnusz. Szózat. Nemzeti dal. Tv-nézés. A valóság és a médiában ábrázolt helyzetek elkülönítése. Érzelmek megértése nem verbális jelzésekből, az érzelmek megfogalmazása és őszinte vállalása. (Kulcsfogalmak: rokon értelmű szavak, múlt-, jelen- és jövő idő, ismeretlen szavak magyarázata, irigy, jószívű, segítőkész vers, rím, ritmus, ismeretlen kifejezések magyarázata A versek szavainak értelmezése, megbeszélése. a teletext címszavai) IKT, füzet, feladatlapok, ceruza/ toll, könyvek projekt során használt A továbbhaladás feltételei a tizedik évfolyam végén: Fejlődjön fogalmi gondolkodása, analizáló-szintetizáló, akarati, belátási, döntési képessége. Legyen képes beszédének formai és alaki összehangolására. Tudjon rövid szövegről beszámolni szóban és írásban. A kommunikációs helyzetekben tartsa be a normákat, illemszabályokat.

12 Anyanyelv és kommunikáció Tantárgy: Kiemelt célok: Tantárgy feladatai: Anyanyelv és kommunikáció I/9. évfolyam Az olvasás megtanulásával alakítson ki olyan képességeket, amelyek hozzásegítik a kommunikációs eszközeink használatához, és a mindennapi életbe való beilleszkedéshez. Az olvasás tempójának növelése, a helyesírás fejlesztése elengedhetetlen a szövegszerkesztési ismeretek elsajátításához. Képességek szintjének felmérése és szinten tartása. Évfolyam: I./9. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány 1. Beszédfejlesztés 2. Írás - helyesírás Szövegrészletek, rövid versek emlékezetből való megtanulása. Anyanyelvi, irodalmi élmények, versek, mondókák, kommunikációs készség fejlesztése. Nem verbális jelzések felismerése, használata beszéd közben. (Kulcsfogalmak: vers, rím, szöveg, elbeszélés, jellemzés, párbeszéd) A tulajdonnevek írása. Rövid szavak írása emlékezetből. Rövid mondatok írása tollbamondás után és emlékezetből. (Kulcsfogalmak: helyesírás, írásjelek, időtartam jelölése, ékezet, igealak, igekötő, tulajdonnév) könyvek, IKT eszköz, füzet, toll, Helyesírási szótár, feladatlapok, füzet, toll, IKT eszköz Olvasás Az olvasástechnika fejlesztése, rövid szövegek, versek, történetek, hírek olvasása, értelmezése. Mondat- és szövegolvasási tréningek, a hangsúly, a hanglejtés, és az írásjelek helyének helyes érzékeltetése. (Kulcsfogalmak: hangsúly, hanglejtés, tempó, ) könyvek, IKT eszköz, füzet, toll, újságok, hirdetése, szórólapok, Szóbeli kommunikáció A köszönés formái, a megszólítás szabályai, a bemutatkozás szabályai, a társalgás. A kérdezés gyakorlása. Válaszolás meghívásra, tudakozódásra. Kommunikációs zavarok okai és okozatai: magánszemélyek között (harag), családon belül (veszekedés, elhidegülés), államok között (háború). (Kulcsfogalmak: kommunikáció, kommunikációs csatornák, ) könyvek, IKT eszköz, telefon, feladatlapok, füzet, toll Írásbeli kommunikáció Névjegy. Szórólapok, reklámok, hirdetések olvasása, használati utasítások értelmezése. Távirat- és csomagküldés. Nyomtatványok kitöltésének szabályai: személyazonosító igazolvány, erkölcsi bizonyítvány és útlevéligénylés. Lakcímbejelentés. (Kulcsfogalmak: lakcímbejelentés, bejelentő lapok, nyomtatványok, névjegy, ideiglenes és állandó lakcím, monogram, távirati stílus) névjegykártya, nyomtatványok, igazolványok, bejelentő lapok, szórólapok, IKT eszköz Szabadon tervezhető időkeret -Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét projekt során használt 5

13 A továbbhaladás feltételei a tizenegyedik évfolyam végén: A tanuló egyéni képességeinek és adottságainak megfelelően rövid mondatokat, szövegeket olvasson és értelmezzen. Segítséggel legyen képes egyszerű közlés megfogalmazására, leírására (képeslap, levél, nyomtatvány). A tanuló tudjon az elvárásoknak megfelelő önéletrajzot készíteni, magán és hivatalos levelet írni a tartalmi és formai elvárásoknak megfelelően. Tudjon formanyomtatványokat értelemszerűen kitölteni, használati utasítást értelmezni, a beérkező és kimenő postai küldeményekkel, levelekkel kapcsolatos feladatokat önállóan végezni. A tanuló alkalmazza megszerzett ismereteit a magánéletben és a munkahelyeken előforduló szituációk megoldásában. Tudatosan alkalmazza a helyes bemutatkozási, megszólítási, köszönési, társalgási formákat.

14 Tantárgy: Anyanyelv és kommunikáció II./10. évfolyam Évfolyam: II./10. Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány 1. Beszédfejlesztés Anyanyelvi, irodalmi élmények, versek, mondókák, kommunikációs készségfejlesztése, egyszerű dramatikus játékok, metakommunikatív kifejezőkészség fejlesztése. Mondatfonetikai : hanglejtés, hangsúly tudatosítása, alkalmazásuk gyakorlása. (Kulcsfogalmak: dramatikus játék, kifejező készség, fonetika, hanglejtés, hangsúly) könyvek, IKT, lexikonok, Írás - helyesírás A magyar helyesírás elveinek alkalmazását gyakoroltató fejlesztő tréningek. Mondatok írása tollbamondás után és emlékezetből. Szavak, szószerkezetek, bővülő mondatok írásával az írás lendületének és tempójának fokozása. Szövegírás számítógépen, valamelyik szövegszerkesztő program segítségével.(kulcsfogalmak: szószerkezetek, bővített és egyszerű mondatok, szövegszerkesztés) IKT, feladatlapok, füzet, toll Olvasás A mindennapi kommunikációban használatos egyéb szövegek; hír, meghívó, hirdetés olvasása. Érzelmek kifejezése mimikákkal, mozdulatokkal. ( hírek, mimika, meghívó, hirdetés) hirdetések, szórólapok, IKT eszköz, nyomdaipari termékek Szóbeli kommunikáció A kommunikáció eszközei: A beszéd, az írás (levél), a tömegkommunikáció, jelek (hang, fény), kép (piktogram). Metakommunikáció, gesztusok. Telefonálás illemszabályai, segélykérés telefonon. Mentők, rendőrség, tűzoltók hívása és annak szabályai. Álláskeresés, állásinterjú. Szituációs gyakorlatok. (Kulcsfogalmak: tömegkommunikáció, piktogram, metakommunikáció) IKT, feladatlapok, füzet, toll telefon, Írásbeli kommunikáció Magán és hivatalos levél írásának tartalmi és formai követelményei. Pályázat, kérvény, meghívó elkészítése. Menetrend használata. Menetjegyvásárlás és rendelés. Telefonkönyvek használata. Legfontosabb telefonszámok listája. Önéletrajz készítés. (Kulcsfogalmak: önéletrajz, kérvények, beadványok, pályázat, telefonkönyv, meghívó, menetrend) menetrend, nyomtatványok, telefonkönyv,meghívó, újság, IKT eszköz Szabadon tervezhető időkeret - Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét projekt során használt 4

15 A továbbhaladás feltételei a tizenkettedik évfolyam végén: Tanuljon meg önállóan rövid szöveget elolvasni, másolni, szerkeszteni a tanult szövegszerkesztő program alkalmazásával. A tanuló tudjon az elvárásoknak megfelelő önéletrajzot készíteni, magán és hivatalos levelet írni a tartalmi és formai elvárásoknak megfelelően. Tudjon formanyomtatványokat értelemszerűen kitölteni, használati utasítást értelmezni, a beérkező és kimenő postai küldeményekkel, levelekkel kapcsolatos feladatokat önállóan végezni. A tanuló alkalmazza megszerzett ismereteit a magánéletben és a munkahelyeken előforduló szituációk megoldásában. Tudatosan alkalmazza a helyes bemutatkozási, megszólítási, köszönési, társalgási formákat.

16 Életvitel és gondozási ismeretek Tantárgy: Életvitel és gondozási ismeretek 9. előkészítő évfolyam Kiemelt célok: Tantárgy feladatai: Kialakítani olyan ismereteket és szokásokat, készségeket és képességeket, amelyekkel a mindennapi életben előforduló egyszerű önellátó, konyhai, takarítási és gondozási feladatok elvégzésére kisebb irányítással képessé válik. Manuális képességeinek, finommotorikájának és mozgáskoordinációjának fejlesztésével segíteni az elemi munkavégző képesség kialakulását. Növelni a belső késztetést az önkifejezésre, a tanult ismeretek egyre nagyobb önállósággal való alkalmazására. Rögzíteni olyan szociális motívumokat, képességeket és szokásrendszereket, amelyek viselkedésében, magatartásában mérhetőek. A meglévő praktikus ismeretek bővítése és fejlesztése Évfolyam: 9. e. Éves óraszám: 185 Heti óraszám: 5 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány 1. Önkiszolgálás. Saját ruhanemű gondozása, ruhajavítás. Irányítással a mosás előkészítése, mosóporok hatása, öblítés fázisai. (zokni, zsebkendő, fehérnemű stb.). fogkefe, fogmosás, Személyes környezete gondozása. sampon, szappan, Irányítással a terem, konyha, műhely kitakarítása körömvágó olló, fésű, a nagytakarítás műveleteinek alkalmazásával. kefe stb. Eszközhasználat. Borotválkozó Testünk ápolása. Öltözködés. fehérnemű, Ruhaválogatás az évszaknak megfelelően. felsőruházat, alsónemű, Divat. A divat változásai. strandruha stb. Jó megjelenés, ápoltság. divat, modell, Saját ruhanemű gondozása, ruhajavítás. divattervező, márka Személyes szükséglettel Irányítással a mosás előkészítése, mosóporok korosztályok, kapcsolatos teendők hatása, öblítés fázisai. (zokni, zsebkendő, korszakok 50 fehérnemű stb.). smink és ápoltság, Személyes környezete gondozása. borotválkozás, Irányítással a terem, konyha, műhely kitakarítása gomb, tű, cérna, olló a nagytakarítás műveleteinek alkalmazásával. áztatás, mosás, öblítés, Eszközhasználat. teregetés (Kulcsfogalmak: fogkefe, fogmosás, sampon, Az eddig használt szappan, körömvágó olló, fésű, kefe stb. fogalmak bővítése a Borotválkozó. nagytakarításra fehérnemű, felsőruházat, alsónemű, strandruha vonatkozóan. stb. divat, modell, divattervező, márka korosztályok, korszakok) smink és ápoltság, borotválkozás, gomb, tű, cérna, olló, áztatás, mosás, öblítés, teregetés, Az eddig használt fogalmak bővítése a nagytakarításra vonatkozóan.

17 2. Háztartás Konyhai munkák:balesetvédelmi ismeretek, és a balesetek megelőzése.a konyha berendezése,a berendezések funkciója, rendeltetésszerű használata.irányítással a megfelelő, konyhai gépek kiválasztása.egyszerű ételek, saláták, édességek, sütemények készítése.fokozódó önállósággal konyhai gépek használata. Mikrohullámú készülék használata, ételmelegítés.a konyha tisztántartása, az élelmiszerek higiénikus kezelése.fürdőszoba és toalett tisztántartása és rendeltetésszerű használata.háztartási munkák:mosogatás.mosás. Szárítás.(nagyobb terjedelmű, eltérő tulajdonságú ruhanemű)vasalás.ruhanemű tárolásának módja (védelem a portól, kártevőktől ruhamoly -) (Kulcsfogalmak:Eddigi fogalmak használata, bővítése:) Szakácskönyv, hozzávalók, mértékek, mérő.konyhai gépek, tisztítószerek, Gondozási feladatok Betegápolás: Teendők hirtelen rosszullét esetén (hányás, ájulás, vérzés, epilepsziás roham). Teendők baleset esetén. Az egészségügyi ellátórendszer megismerése. A betegellátás és egészségmegőrzés körüli teendők számbavétele. (Kulcsfogalmak:lázcsillapítás, folyadékpótlás, nyugalom, egészséges napirend, alvás, pihenés, munka, sport, ájulás, görcs, roham. segélykérés, telefonálás, ) lázcsillapítás, folyadékpótlás, nyugalom, egészséges napirend, alvás, pihenés, munka, sport ájulás, görcs, roham segélykérés, telefonálás, Vásárlás - Fogyasztóvédelem 5. Piktogramok értelmezése A konyhai tevékenységekhez szükséges áruk megvásárlása, fokozódó önállósággal. Viselkedési formák alkalmazása, közlekedés. Vásárlás közben figyelembe veendő szempontok. Szavatosság az árucikkeken, eltarthatóság módja. (Kulcsfogalmak:A vásárlással, fizetéssel, viselkedéssel, közlekedéssel kapcsolatos fogalmak további bővítése. Tárolási fogalmak bővítése.) Szavatosság, dátum, jelzés, ). Élelmiszereken található jelek.tisztítószereken található jelek.(kulcsfogalmak:mélyhűtött élelmiszer, leves por, ételízesítők, konzerv, stb. csomagolóanyag.fém, üveg, kerámia, tűzhely, veszélyes, maró anyag, stb.) Kosár, pénz., áruk, táska, márkák, márkajelek, akciók, szórólapok mélyhűtött élelmiszer, leves por, ételízesítők, konzerv, stb. csomagolóanyag.fém, üveg, kerámia, tűzhely, veszélyes, maró anyag, stb Szabadon tervezhető időkeret - Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét A projekt során használt 10 A továbbhaladás feltételei a kilencedik évfolyam végén: Minden eddig tanult munkafolyamatban tudjon részt venni elemi szinten. Tudjon részt venni az eddig tanult konyhai folyamatokban. Tudjon részt venni minden eddig megismert munkafolyamatban. Ismerje az et, gépeket, tudjon részt venni minden munkafolyamatban. Egyéni szint alapján tudjon részt venni a vásárlásban és a beszerzett anyagok tárolásában. Ismerje a piktogramok alkalmazásának jelentőségét.

18 Tantárgy: Életvitel és gondozási ismeretek 10. előkészítő évfolyam Évfolyam: 10.e Éves óraszám: 185 Heti óraszám: 5 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány 1. fogkefe, fogmosás, sampon, szappan, Önkiszolgálás. körömvágó olló, fésű, kefe Testápolás. stb. Öltözködés. Borotválkozó. Ruhaválogatás az időjárásnak- és alkalomnak fehérnemű, felsőruházat, megfelelően. alsónemű, strandruha stb. Divat. A divat változásai. divat, modell, divattervező, Jó megjelenés, ápoltság. márka korosztályok, Személyes szükséglettel Kulcsfogalmak: fogkefe, szájszag, fogmosás, korszakok kapcsolatos teendők testszag, dezodorálás, sampon, szappan, smink és ápoltság, 50 körömvágó olló, fésű, kefe stb. borotválkozás, Borotválkozó. gomb, tű, cérna, olló fehérnemű, felsőruházat, alsónemű, áztatás, mosás, öblítés, strandruha stb. teregetés divat, modell, divattervező, márka Az eddig használt korosztályok, korszakok fogalmak bővítése a smink és ápoltság, borotválkozás nagytakarításra vonatkozóan. 2. Háztartás Balesetvédelmi ismeretek, és a balesetek megelőzése.konyhai munkák.egyszerűbb ételek elkészítése.takarítási munkák.a tanterem, a konyha, a lakás helyiségeinek takarítása. Takarító és tisztítószerek megismerése, használatának szabályai (porszívó, takarítógépek, felmosó,ablaktisztító, létra használata).textilmunkák.varrás, hímzés, díszítő eljárásokpl. gyöngyfűzés, kötés, horgolás megismerése.kisebb javítások elvégzése (pl. gombfelvarrás, fércelés, tűbefűzés, szegőöltés stb.)dekoráció, alkalmi csomagolás, ünnepi készülődés a személyes megjelenésben és a környezetben.kulcsfogalmak:szakácskönyvben megtalálható kifejezések.takarítással kapcsolatos szakkifejezések,, tisztítószerek, szakszerű használat.a kézműves tevékenységekkel kapcsolatos, tevékenységek megnevezése (fonalvastagság, kötőtű, stb.).rendkívüli, ünnepi, alkalmi, meghitt Szakácskönyv, hozzávalók, mértékek, mérő.konyhai gépek, tisztítószerek, Gondozási feladatok Csecsemőápolás (fokozott figyelem, az utasítások betartása). Idősgondozás. Beteglátogatás a kórházban, betegszobában. Teendők hirtelen rosszullét esetén (hányás, ájulás, vérzés, epilepsziás roham) Teendők baleset esetén. Kulcsfogalmak:lázcsillapítás, folyadékpótlás, nyugalom, egészséges napirend, alvás, pihenés, munka, sport orvosi utasítás, látogatás, ápolás rászorultság, ájulás, görcs, roham segélykérés, telefonálás,) Csecsemőápolási szerek: babamérleg, tisztálkodó szerek, lázmérő, elsősegély doboz, kötözőszerek, segélyhívó telefon, videó, IKT. Eszközök 40

19 4. Vásárlás - Fogyasztóvédelem 5. Piktogramok értelmezése 6. Szabadon tervezhető időkeret- Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét A továbbhaladás feltételei a tízedik évfolyam végén: Eltérő árucikkek vásárlása.a vásárlás megtervezése, üzlet kiválasztása.viselkedési formák alkalmazása, közlekedés.tanulmányi séta, vásárlás, különböző típusú üzletekben (csarnok, piac, kisebb- és nagyobb bevásárló helyek, raktáráruházak), prospektusok, szórólapok árai és a valóságos árukon lévő tájékoztatók. (Kulcsfogalmak: A vásárlással, fizetéssel, viselkedéssel, közlekedéssel kapcsolatos fogalmak további bővítése.pláza, raktár, éjjel-nappal nyitva, nyitva tartás, pénztár, polc, gondola, reklám, plakát, ár, számla, visszajáró, szatyor, nehezebbkönnyebb,) Ruhaneműkön található jelzések. Tartós fogyasztási cikkeken található jelzések értelmezése (pl. szállítás módja, üzembe helyezés. A környezetben megtalálható rajzos utasítások és rövid feliratok értelmezése (utcai tájékoztató jelzések, postai, kórházi, gyógyszertári, játszótéri, különböző. munkahelyi, szórakozóhelyekhez kapcsolódó, (Kulcsfogalmak: Összetétel, alapanyag. Természetes szál, műszál, kártevők, védelem, vegyszeres tisztítás. csomagolás, törékeny, üzembe helyezés, állítva szállítható, stb. Felirat, tábla, címke, jelzés. Tilos, javasolt, szabályos használat, büntetés). Kosár, pénz., áruk, táska, márkák, márkajelek, akciók, szórólapok mélyhűtött élelmiszer, levespor, ételízesítők, konzerv, stb. csomagolóanyag. fém, üveg, kerámia, tűzhely, veszélyes, maró anyag, stb. a környezetben található jelzések A projekt során használt Tudjon részt venni minden eddig megismert munkafolyamatban.használja szakszerűen a megismert et, háztartási gépeket.egyéni szint alapján tudjon részt venni a vásárlásban és a beszerzett anyagok tárolásában.ismerje a piktogramok alkalmazásának jelentőségét.ismerjen olyan kézműves tevékenységet, amivel szabadidejét hasznosan tölti, környezetét szépíti.

20 Tantárgy: Életvitel és egészséges életmódra nevelés I/9. évfolyam Kiemelt célok: Tantárgy feladatai: Kialakítani olyan ismereteket és szokásokat, készségeket és képességeket, amelyekkel a mindennapi életben előforduló egyszerű önellátó feladatok elvégzésére kisebb irányítással képessé válik. Növelni a belső késztetést az önkifejezésre, a tanult ismeretek egyre nagyobb önállósággal való alkalmazására. Rögzíteni olyan szociális képességeket és szokásrendszereket, melyek az egészséges életmód, a lelki egészség és az illemszabályok területén érvényesülnek. A meglévő praktikus ismeretek bővítése és fejlesztése. Évfolyam: I/9. Éves óraszám: 111 Heti óraszám: 3 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus,értelmileg akadályozottak pedagógiája, vagy oligofrén szakirány Az egészséges életmód ismérvei. Az tisztálkodási, egészséges és edzőtermi mértékletes táplálkozás. A testedzés felszerelések, fontossága. Napi és időszakos táplálkozási tanácsok tisztálkodás, könyvekből és egyéb ápoltság fontossága(.kulcsfogalmak: kiadványokból IKT ápoltság, életmód, egészség, betegség, reform, edzésterv, higiénia ) Egészséges életmód 2. Lelki egészség 3. Párkapcsolatok 4. Aktuális témák 5. Illem, etikett, protokoll A családtagok szerepe, családon belüli bizalom, összetartás. Ismerős és barát közötti különbség. Munkavégzés és pihenés. Konfliktuskezelés, lazítási technikák (Kulcsfogalmak: bizalom, össztartás, barátság, lazítás, konfliktus, kompromisszum) Kapcsolatteremtés és alkalmazása (önismeret, empátia, önbizalom, alkalmazkodás a másikhoz stb.). Barátság-szerelem, szexualitás. Egyoldalú és kölcsönösen viszonzott kapcsolat jellemzői(kulcsfogalmak: udvarlás, empátia, vonzódás, szerelem, szex, házasság, gyerekáldás) Állami és egyházi ünnepek és megünneplésük. Személyes ünnepek (névnap, születésnap stb.). Kirándulás hétvégi pihenő eltöltése (Kulcsfogalmak: állam, egyház, ünnep, pihenés, aktív időtöltés) Az iskolai illemszabályokra vonatkozó szabályok tanítása; folyosón, udvaron, teremben, mosdóban, ebédlőben. A terítés és az étkezés, a közlekedés illemszabályai. Az otthoni viselkedés, a jó megjelenés illemszabályai. Vásárlás közbeni viselkedés. Szabadidő tevékenységhez kapcsolódó illemszabályok. A testi higiénia fontossága, magánélet (Kulcsfogalmak: illem, etikett, protokoll, magánélet,higiénia, íratlan szabályok) családi fotók, családfa, könyvek IKT Könyvek, egyéb kiadványok, előadások,ikt könyvek, füzetek IKT könyvek, kiadványok előadások, IKT

HELYI TANTERV. Értelmileg akadályozottak készségfejlesztő speciális szakiskolája. 9-10. évfolyam

HELYI TANTERV. Értelmileg akadályozottak készségfejlesztő speciális szakiskolája. 9-10. évfolyam HELYI TANTERV Értelmileg akadályozottak készségfejlesztő speciális szakiskolája 9-10. évfolyam Készítette: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat

Részletesebben

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Helyi tanterv Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók szakiskolai évfolyamai számára 2015. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

HELYI TANTERV. Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2013.

HELYI TANTERV. Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2013. HELYI TANTERV Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2013. TARTALOM Bevezető Szakiskolai előkészítés Szakiskolai képzés Melléklet Munkahelyi Gyakorlat Program Értelmileg akadályozott tanulók készségfejlesztő

Részletesebben

KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE

KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE 1 Célok, feladatok: Az általános iskolai képzés céljai, feladatai Az iskolai képzés során az egyéni bánásmód elvét alkalmazva

Részletesebben

HELYI TANTERV Általános iskola 1-8. évfolyam

HELYI TANTERV Általános iskola 1-8. évfolyam Arany János EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája 8000 Székesfehérvár, Havranek József utca 4. : 22/ 504-968; fax: 22/504-969 e-mail:titkar.ezredeves@ceger.hu

Részletesebben

3. sz. melléklet. Az integráltan oktatott középsúlyos értelmi fogyatékos (értelmileg akadályozott 1-8. évfolyam) tanulók helyi tanterve

3. sz. melléklet. Az integráltan oktatott középsúlyos értelmi fogyatékos (értelmileg akadályozott 1-8. évfolyam) tanulók helyi tanterve 3. sz. melléklet Az integráltan oktatott középsúlyos értelmi fogyatékos (értelmileg akadályozott 1-8. évfolyam) tanulók helyi tanterve Tartalomjegyzék Bevezető 3 Anyanyelv és kommunikáció 14 Beszédfejlesztés

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 2 évi 74 Célok és feladatok A tantárgy célja, hogy felkészítse a tanulókat

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban, feladataiban

Részletesebben

A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti

A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti érdeklődést, hogy az iskolát befejező tanulók tudjanak

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 267 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 267 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 267 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 268 CÉLOK ÉS FELADATOK A tantárgy célja, hogy felkészítse a tanulókat a természeti világ elemi megismerésének lehetőségére, azaz fejlessze

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat 1-4. évfolyam

Technika, életvitel és gyakorlat 1-4. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Technika, életvitel és gyakorlat 1-4. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a technika, életvitel és gyakorlat

Részletesebben

A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE

A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE ALAPELVEK, CÉLOK Gimnáziumunkban nagy hangsúlyt fektetünk a modern német nyelv oktatására is a német nemzetiségi tagozat célkitűzései mellett, hiszen

Részletesebben

A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE

A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE ALAPELVEK, CÉLOK A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE Gimnáziumunkban nagy hangsúlyt fektetünk a modern német nyelv oktatására is a német nemzetiségi tagozat célkitűzései mellett, hiszen

Részletesebben

3. számú melléklet: Értelmileg akadályozott tanulók helyi tanterve 1-4. évfolyam

3. számú melléklet: Értelmileg akadályozott tanulók helyi tanterve 1-4. évfolyam 3. számú melléklet: Értelmileg akadályozott tanulók helyi tanterve 1-4. évfolyam Értelmileg akadályozott tanulók fejlesztési területek (tantárgyak) struktúrája és óraszámok 1-4. évfolyam A nevelés oktatás

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1-4. évfolyam

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1-4. évfolyam TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1-4. évfolyam 1 TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 1-4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 1-4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy a gyermek természetes kíváncsiságára építve

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1-4. BEVEZETŐ

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1. évfolyamon, hogy a gyermek saját közegében (család, osztály, iskola) az életkori sajátosságainak megfelelő szinten tapasztalatokat

Részletesebben

Környezetismeret 1-4. osztály

Környezetismeret 1-4. osztály Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Környezetismeret 1-4. osztály 2013 1 Célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést

Részletesebben

Általános iskola helyi tanterve és tananyagtartalma

Általános iskola helyi tanterve és tananyagtartalma 2013. Általános iskola helyi tanterve és tananyagtartalma Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Hódmezővásárhely A székhelyintézmény helyi tanterve Tartalom 1. A székhelyintézmény helyi tanterve

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA HELYI TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása Eltérő tantervre épülő tanterv magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból 1

Részletesebben

Helyi tanterv TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok

Helyi tanterv TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok Helyi tanterv TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák

Részletesebben

A környezetismeret tantárgy javasolt óraszáma, óraterve 3-4. évfolyam számára. A környezetismeret tantárgy javasolt óraszáma, óraterve

A környezetismeret tantárgy javasolt óraszáma, óraterve 3-4. évfolyam számára. A környezetismeret tantárgy javasolt óraszáma, óraterve A környezetismeret tantárgy javasolt óraszáma, óraterve 3-4. évfolyam számára A környezetismeret tantárgy javasolt óraszáma, óraterve 3. évfolyam A mezőn Megtart, ha megtartod Egészség és betegség Az a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. oldal Óraterv csoportbontással

TARTALOMJEGYZÉK. 2. oldal Óraterv csoportbontással TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Óraterv csoportbontással 3. oldal 1. Értékelés 4. oldal 1.1. Szöveges értékelés 4. oldal 1.2. Magatartás értékelés szempontjai 5. oldal 1.3. A tanuláshoz

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. OM 035917 T ú r k e v e HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam Hatályos: 2013. szept.1-jétől 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. TARTALOMJEGYZÉK Alapfokú nevelés-oktatás szakasza,

Részletesebben

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

A fenntartó Jász Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 72/2007. (VI. 22.) számú határozata értelmében intézmény összevonásra került sor.

A fenntartó Jász Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 72/2007. (VI. 22.) számú határozata értelmében intézmény összevonásra került sor. A fenntartó Jász Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 72/2007. (VI. 22.) számú határozata értelmében intézmény összevonásra került sor. Az összevontan működő intézmény neve: Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Kommunikáció Évfolyam: 1-4.

Kommunikáció Évfolyam: 1-4. Kommunikáció Évfolyam: 1-4. Cél Kialakítani olyan fejlesztő, inger gazdag beszédkörnyezetet, melyben a sérült gyermek számára lehetővé válik a verbális és nem verbális kommunikáció alapelemeinek elsajátítása.

Részletesebben

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2142 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám 1. rész FÕ MODUL,

Részletesebben