BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE"

Átírás

1 Készült a Baranya Megyei Önkormányzat megbízásából BARAYA MEGYE TERÜLETREDEZÉS TERVE AZ EGYEZTETÉS ELJÁRÁS SORÁ ÉRKEZETT ÉSZREVÉTELEK ÉS TERVEZŐ VÁLASZOK OVEMBER 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel: , Fax:

2 Bevezetés Baranya Megye Területrendezési Terve módosításának tervezetét a Baranya Megyei Önkormányzat megbízásából a PESTTERV Kft készítette 2011-ben. A tervezetet július 5-i ülésén Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága a 66/2011. (V.5.) GKB. számú határozatában ágazati-, települési-, és társadalmi egyeztetésre alkalmasnak minősítette, és döntött az egyeztetésre bocsátásról. Az egyeztetési anyag tartalmazta: a megyei önkormányzat rendeletének tervezetét, annak szöveges és térképi mellékleteit, a megyei képviselő-testület határozatainak tervezetét - a rendelettel elfogadásra kerülő megyei területrendezési tervet kiegészítő övezetekről - a megyei területrendezési terv érvényesülését elősegítő területrendezési ajánlásokról - a megyei területrendezési terv érvényesülését elősegítő intézkedésekről a területrendezési terv módosítása gazdasági-, társadalmi-, környezeti- hatásvizsgálatát, valamint a külön jogszabályban meghatározott tartalmú Környezeti értékelést. Baranya megye területrendezési terve módosításának - a jogszabályban előírt módon és körben történő széleskörű egyeztetésére és véleményezésére augusztusa és októbere között került sor. Ezen hivatalos egyeztetési időszak elején, a július 4-6 közötti időszakban a megye összes kistérségi központjában a megye valamennyi települése számára a megbízott megyei főépítész és a tervezők részvételével informális tervegyeztetésre került sor. Ezek az alkalmak segítették a meghívást elfogadó valamennyi település számára a terv megismerését és a hivatalos vélemény kialakítását. A rendezvényekre a megye valamennyi települési önkormányzatának polgármestere továbbá településrendezéssel foglalkozó szakembere meghívást kapott. A megyei területrendezési terv módosításának tervezetét július 27-én tárgyalta meg a Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítész Területi Tervtanácsa. A Tervtanács Baranya megye területrendezési tervének módosítását továbbtervezésre alkalmasnak minősítette. Kérte a tervtanácsi állásfoglalásban megfogalmazott szakmai szempontok érvényesítését a terv véglegesítése során. A területrendezési terv módosításának tervezetéről illetve a környezeti értékelésről a megadott határidőn belül - véleményt formált a megyében lévő települések közül 79, azaz alig több mint egynegyede (26%-a) az összes településnek. A tervmódosítás tervezetét és a környezeti értékelés tervezetét tartalmazó egyeztetési dokumentációt a települési önkormányzatokon kívül közvetlenül megkapta valamennyi, a jogszabályokban véleményezésre feljogosított szervezet, továbbá társadalmi egyeztetés céljából közzétételre került a TER-ben, és a Baranya Megyei Önkormányzat valamint a Tervező PESTTERV Kft hivatalos weboldalán. A megyei tömegtájékoztatás útján tájékoztatásra került a megye nyilvánossága az egyeztetési eljárás megindításáról, a vélemények megtételének lehetőségéről és határidejéről. Az egyeztetésbe közvetlenül bevont szervezetek 64 %-a a megkeresésre. A megyei Önkormányzat és a tervezők megköszönik, hogy az egyeztetési eljárásban résztvevők érdemben és részleteiben véleményezték a tervezetet, ezzel hozzájárultak ahhoz a megyei Közgyűlés tervezett rendelete és határozatai a térségi és a települési érdekekkel összhangban lévők, szakmailag pedig pontosak legyenek. Számos jobbító szándékú észrevétel, pontosítási javaslat fogalmazódott meg az elfogadásra nem kerülő megalapozó és 2

3 alátámasztó munkarészek vonatkozásában is, ezek többsége (amelyek területrendezési vonatkozásúak) a terv véglegesítése során a háttéranyagon átvezetésre kerül. A beérkezett vélemények az alábbi, táblázatos formában feldolgozásra, értékelésre és megválaszolásra kerültek. A feldolgozás során megkülönböztetésre kerültek azok a vélemények és javaslatok, amelyek nyomán a tervmódosítás véglegesítése során szövegszerű, vagy térképi változtatás, kiegészítés illetve pontosítás válik szükségessé. Ez a fajta feldolgozás lehetővé teszi a változások átvezetésének tételes ellenőrzését. A beérkezett észrevételek és az azokra adott válaszok között dőlt betűvel szedetten jelennek meg a Környezeti értékelésre érkezett vélemények illetve válaszok. A tervezői válaszokat összeállította: Károlyi János Rhorer Ádám Hanczár Zsoltné Burányi Endre Mándi József Schuchmann Péter Dr. Kollányi László 3

4 em 1. Országos Területfejlesztési Tanács X 2. Közigazgatási és gazságügyi Minisztérium Tájékoztatom Elnök Urat, hogy Baranya Megye területrendezési terve módosításának munkaanyagával kapcsolatban a Közigazgatási és gazságügyi Minisztérium észrevételt nem tesz 3. emzeti Erőforrás Minisztérium 1. Javaslattevő tervfázis, Egyeztetési dokumentáció L kötet, Megalapozó munkarészek c. dokumentum kapcsán a következő észrevételek, ajánlások figyelembe vételét kérjük. - Bóly város (17. oldal) kapcsán javasolom annak megemlítését, hogy az Emmausz Bólyban, Húsvéthétfői népszokás elnevezésű örökség-elem 2011=ben felkerült a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékén szereplő elemek közé. Ez a tény turisztikai szempontból is jelentős eredmény lehet a város történetében. em területrendezési kérdés. Sellyei kistérség (20. oldal) A kistérség gazdasági jellemzésénél egyáltalán nem tér ki arra, hogy a kulturális örökség értékekben gazdaságfejlesztő erő rejtőzik, amelyek kiaknázása fontos lenne a kistérség szempontjából. Pl. Sellyén található Batthyány - Draskovich-kastély. A Batthyány Draskovich kastély történeti kertjével (amely egyben helyi jelentőségű természetvédelmi terület is) együtt művelődéstörténetileg hiteles helyreállításra és a nagyközönségnek való bemutatásra lenne érdemes. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy Sellye Önkormányzata a mintegy 10 millió forint összköltségű pályázatához 2010-ben 8,36 millió forintos támogatást nyert el a kastélykert helyreállításához a KEOP /09 Gyűjteményes növénykertek, védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása c. pályázat első fordulójának keretében az előkészítésre. A második fordulóban 164 millió forintot pályáz meg az Önkormányzat, 100%-os támogatási intenzitású pályázaton. em területrendezési kérdés. A kastély és park nemcsak értékei, de az értékeket létrehozó családok révén is méltó a helyreállításra és bemutatásra, mindamellett, hogy a turizmusba való bekapcsolódás, különösen a megyében található más örökség elemekkel együtt programcsomagba szervezve gazdasági szempontból is fontos. P1. a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program is lehetőséget nyújt a közös kulturális örökség fejlesztésére és fenntartására a turizmus fejlesztése céljából. Zselici Tájvédelmi Körzet (54. oldal) A TK ismertetésében javasoljuk megemlíteni azt a különlegességet, hogy a Zselici Tájvédelmi Körzet november 16-án elnyerte - a skóciai Galloway Parkkal közösen - a "emzetközi Csillagoségbolt-park" (nternational Dark Sky Park) címet. Ez a helyszín turisztikai vonzerejét is fokozza, melyre kiegészítő szolgáltatások telepíthetők. A megalapozó munkarészek turisztikai fejezete kiegészítésre kerül a sellyei kastélyban rejlő turisztikai lehetőségekkel. A terv kiegészítésre kerül. 4

5 em A dunai Limes, mint Világörökség várományos terület (64. oldal)ajánlásként általánosan javaslom az Európai Unió Duna Makro Regionális Stratégiájának (DMRS) megemlítését, azonban a dunai Limes esetében különösen fontosnak tartom nevesítését.a Duna fenntartható fejlesztésére vonatkozóan az érintett tagállamok - émetország, Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária, Szerbia május 6-án közös együttműködési nyilatkozatot fogadtak el Ulmban. A nyilatkozat célja olyan, a területi, gazdasági, kulturális kohézió fontosságát hangsúlyozó, a Duna-menti országokat érintő stratégia az Európai Unió Duna Makro-regionális Stratégiája - összeállítása, amelynek alapján a kialakuló Duna Régió" a 2014-ben induló új költségvetési periódusban közös európai fejlesztési és kutatási térségként kerülhet meghatározásra. A Stratégia Akcióterve december 8-án került kihirdetésre, amiben szerepel konkrétan a dunai Limes projekt is. A magyarországi program kapcsán kormányhatározatok fogalmazzák meg a feladatokat. Az Európai Unió Duna Makro Regionális Stratégia keretében első ütemben indítandó magyar projektekről" szóló 1272/2011. (V. 10.) Korm. határozat 2. pontja szerint A Kormány felhívja a vidékfejlesztési minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert, a közigazgatási és';' igazságügyi minisztert, a belügyminisztert, a nemzeti erőforrás minisztert, a nemzetgazdasági minisztert, továbbá az 1149/2010. (V. 9.) Korm. határozat 2. c) pontja szerint az EU Duna Régió Stratégiáért felelős kormánybiztost, hogy gyűjtse össze a DMRS-hez kapcsolódó, a Kormány döntésére előkészített projektek körén túli, folyamatban lévő projekteket, továbbá lássa el azokat DMRS minősítéssel." 2011 augusztusában a Kormány elfogadta Az Európai Unió Duna Makro Regionális Stratégia keretében első ütemben indítandó magyar projektekről" szóló előterjesztést és az abban foglalt projekteket, amelyek között a Limes önálló projektként került meghatározásra: Dunai Limes Unesco Világörökség; A római dunai Limes középeurópai részének jelölése a nemzetközi UESCO Világörökség 'Római birodalom határai' Programban" címmel. A Stratégiával kapcsolatos kormányhatározatokban megfogalmazottak és a fentiek alapján javasolt a Stratégia és akcióterve általános szerepeltetése, hogy a jövőbeni intézkedések, fejlesztési irányok ne hagyják figyelmen kívül a Stratégia megvalósításához való kapcsolódási lehetőséget, valamint, hogy a megyéhez kötődő fejlesztések, a Stratégia megvalósításához hozzájáruló projektek a kapcsolódó lehetőségeket ki tudják használni. Mohács (68. oldal) A mohácsi busójárásra vonatkozó UESCO listával kapcsolatos szövegrész pontosítását javaslom az alábbi szerint. A város egyik legfőbb nevezetessége... busójárás, amelyet 2009-ben az UESCO első magyarországi elemként felvett Az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára" az alábbi megnevezéssel: Mohácsi busójárás, maszkos télűző szokás". Szigetvár (73. oldal) A vár kapcsán javaslom megjegyezni, hogy az európai örökség cím létrehozására irányuló kormányközi kezdeményezés keretében megkapta az Európai Örökség Címet. A terv szöveges munkarészének kulturális örökségvédelmi fejezete kiegészítésre kerül az észrevételnek megfelelően. A terv szöveges munkarészének kulturális örökségvédelmi fejezete kiegészítésre kerül az észrevételnek megfelelően. A terv szöveges munkarészének kulturális örökségvédelmi fejezete kiegészítésre kerül az észrevételnek megfelelően. A Moháccsal illetve Szigetvárral kapcsolatos kiegészítés megtörténik. 5

6 em Baranya idegenforgalmi pozicionálása (95. oldal) Az alábbi szövegszerű kiegészítés javaslom a Gyengeségek" c. részhez új pontként: A megyében található nagyszámú és jelentős értékkel rendelkező kulturális örökség jelentős része jelenleg rejtett érték, sok esetben olyan funkcióval terhelt, amely nem teszik lehetővé jelenleg a nagyközönség számára való bemutatást, a turizmusba való bekapcsolódást. Lehetőségek" c. részhez új pontként:a kulturális tevékenység, a kulturális vidékfejlesztés, kulturális turizmus egyre inkább az egyetlen kitörési pont lehet az ipar és a mezőgazdaság eltűnése miatt szegénységbe sodródó települések számára. A kulturális események, a kulturális örökség értékalapú bemutathatóvá tétele minél nagyobb számban, a kulturális értékek átadása olyan vonzerőt jelenthet, ami a turizmus, illetve a helyben letelepülő művészek, kulturális intézmények, kisvállalkozók és az ezek kiszolgálására megjelenő vállalkozások révén megteremti azt a kritikus jövedelemtömeget, amellyel a közösség megindulhat a fejlődés útján, elősegítve a társadalmilohéziót is. Az eredeti helyszíneken való oktatás, a látogatók interaktív bekapcsolása, a művelődéstörténeti hagyományok felelevenítése kulcsszerepetjátszik az identitás erősítésében, a közös történelmi múlt megismerésében is. A jelentős épített örökségi értékek (kastély, kúria, vár, templom, török kori emlékek, természeti örökség, tájházak, pincék stb.) különböző műfaját vegyesen bemutatva változatos, valamint eltérő időt igénylő programcsomagok összeállítására van lehetőség, amelyek a fenntartás biztosításához szükségesek. Az adottságok megvannak hozzá. Veszélyek" c. részhez új pontként: A kulturális örökség elemeiben lévő, a minőségi, érték alapú helyreállítást gátló funkciók kiváltásának nehézségei, valamint a helyreállítás és bemutathatóvá tétel forrásainak hiánya. A megyei fejlesztési tervekben nem kellő súllyal és részletességgel jelennek meg a távlati célok, nem kerülnek részletezésre a turizmusba bevonandó örökség elemek, így azok esetleges megürülése esetén nem kerül sor a megfelelő funkcióváltásra, ezáltal ismét évtizedekre elzáródnak a nagyközönség elől, leblokkolva egy-egy település fejlődését, kihatva ezzel a megyére is. Továbbá nem kerülnek meghatározásra azok a kulturális turisztikai utak, amelyek mentén lévő kulturális értékek minél nagyobb számú bekapcsolása folyamatos cél kell, hogy legyen Kiemelt idegenforgalmi célok (terméktípusok) helyzete Általánosan megjegyzendő, hogy bár ez a rész terméktípusonként tárgyalja az egyes idegenforgalmi célokat, de az egyes programok szinergiája teremti a legmagasabb hozzáadott értéket. A kulturális turizmus, örökségturizmus és az egészségturizmus együttesen nemcsak turisztikai vonzerőt, de jelentős turisztikai megtartó erőt képez, sőt gazdaságfejlesztő hatása a rájuk épülő vállalkozások létrejöttének számában és fejlődésében is mérhető. A turisztikai programcsomagokat tehát érdemes úgy összeállítani, hogy azok a különböző lehetőségeket összesítve foglalják magukban. A Dél-dunántúli régió idegenforgalmának összefoglaló swot analízise egy elfogadott dokumentációból került beidézésre, hivatkozással. A megyei terv vizsgálata azon nem módosíthat. A Dél-dunántúli régió idegenforgalmának összefoglaló swot analízise egy elfogadott dokumentációból került beidézésre, hivatkozással. A megyei terv vizsgálata azon nem módosíthat. Az észrevételben jelzett kiegészítési javaslatokkal ettől függetlenül egyetértünk. A Dél-dunántúli régió idegenforgalmának összefoglaló swot analízise egy elfogadott dokumentációból került beidézésre, hivatkozással. A megyei terv vizsgálata azon nem módosíthat. Az észrevételben jelzett kiegészítési javaslatokkal ettől függetlenül egyetértünk. A Dél-dunántúli régió idegenforgalmának összefoglaló swot analízise egy elfogadott dokumentációból került beidézésre, hivatkozással. A megyei terv vizsgálata azon nem módosíthat. Az észrevételben jelzett kiegészítési javaslatokkal ettől függetlenül egyetértünk. Egyetértünk, de a turisztikai programcsomagok nem a területrendezési terv hatókörébe tartozó kérdések. 6

7 em Kulturális turizmus, Pécs EKF hatása a turizmusra Sajnos a szövegrész nem tér ki a megyében rejlő kulturális turisztikai értékekre, és az azokban rejlő lehetőségekre, pedig az Új Széchenyi Terv Az egészségturizmushoz kapcsolódó komplex minőségi turisztikai kínálatfejlesztés alprogram" is hangsúlyosan jeleníti meg a gazdag és színes kulturális örökséget, valamint külön is részletezi a kulturális turizmust, amelyben kifejti: Gazdasági motorként említi a hátrányos helyzetű térségekben Általános probléma: nem jó hasznosítás, az adottságok nem kellő fokú kihasználása A kínálat területileg és szezonálisan is erősen koncentrált Hiányzik az élményt kínáló bemutatás, nincsenek komplex, minőségi turisztikai termékek, fejleszteni szükséges a turisztikai infrastruktúrát is. Ezek jelen esetben is helytállóak. Mindenképpen meg kell jegyezni, hogy a megye nemcsak Pécs vonatkozásában, de megyei szinten is jelentős kulturális örökség állománnyal rendelkezik, amelyek között igazi kuriózumok is vannak. Sajnos azonban azok még sok esetben szunnyadó értékek és lehetőségek. Lásd a Baranya megye idegenforgalmi pozicionálása részben kifejtetteket.a Baranya megye idegenforgalmi vonzerői"-t szemléltető térkép igen szűkösen mutatja be az egyes vonzerőket.az épített örökség elemei közül csak a várakat, középkori templomokat, török kori emlékeket és a világörökségi helyszínt ábrázolja. A megye ennél sokkal jelentősebb és színesebb vonzerő állománnyal rendelkezik. Javaslom, hogy a térképet bővítsék, hiszen tisztában kell lenni az adottságokkal, és a bennük rejlő lehetőségekkel. Legfeljebb külön jelkulccsal lehet ábrázolni a jelenleg is teljes körűen hozzáférhető elemeket, i 1 l. a potenciális, de ma még csak homlokzatturizmus keretében", i 1. külső megjelenés tekintetében élvezhető elemeket Fejlesztési célok, folyamatban és előkészületben lévő idegenfogalmi pályázatok A fejezet egyáltalán nem tér ki a fejlesztési célokra, csak a kiemelt jövőbeni projekteket sorolja fel. Fontos lenne megemlíteni egyrészt a turisztikai attrakció- és szolgáltatásfejlesztésre vonatkozó, kiírás előtt álló pályázatos konstrukciót, valamint a Duna Stratégiában rejlő lehetőségeket, illetve a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Programot, amelynek keretein belül szintén lehetőség van a közös kulturális örökség fejlesztésére és fenntartására a turizmus fejlesztése céljából. A megye fejlesztési céljait legalább röviden lehetne ismertetni, amelyben jelentős szerepet kell, hogy betöltsön a kulturális örökség értékeinek kibontakoztatása, nagyközönségnek való bemutatása, programcsomagokba szervezése és a túrizmusba való bekapcsolása Közlekedés (125. oldal) A Közlekedés ismertetésénél javaslom a potenciális turisztikai attrakciók ábrázolásához kötődő, a megközelítést szolgáló utak megjelenítését, amelyből láthatóvá válik, hogy mely útvonalak azok, amelyek a jövőben szükségesek a turisztikai programcsomagok létrehozásához, vagyis amelyek a megközelítés szempontjából fontos szerepet töltenek be, és turista forgalomra számítanak/számíthatnak. Ezek alapján meghatározhatók a közlekedési útvonalak turisztikai szempontból való fejlesztési irányai is. A fejezet a turisztika területrendezési eszközökkel is kezelhető jellemzőire összpontosít elsősorban. A fejezet a turisztika területrendezési eszközökkel is kezelhető jellemzőire összpontosít elsősorban. A terv információtartalmát nyilvánvalóan növelné, de a területrendezési terv korlátozott lehetőségei miatt nem tud minden egyes turisztikai látnivalót tételesen nevesíteni, ezért csak a jelentősebb, térségi léptékben mérve is számottevő adottságok meghatározására koncentrált. A fejezet kiegészítésre kerül. A turisztikai attrakciókhoz kapcsolódó utak meghatározása a megyei terv tematikáján túlmutató igény. 7

8 em 4. Honvédelmi Minisztérium Az elmúlt időszakban a Magyar Honvédség képességeit, feladatrendszerét, szervezetét, létszámát érintő jelentős változásokon ment át, amivel együtt járt a honvédelmi és katonai célú objektumok és ingatlanok számának csökkenése is. Ezzel együtt, a Magyar Honvédségnek az Alkotmányból, a hatályban lévő, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló évi CV. törvényből, illetve a január 1-vel hatályba lépő, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló évi CX. törvényből, és a nemzetközi szerződésekből adódó kötelezettségei teljesítését biztosító, meglévő objektumok és ingatlanok szerepe felértékelődött. t nem. A Magyar Honvédség fent említett jogforrásokban meghatározott alapfeladatai ellátása érdekében vezette be az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXV. törvény (a továbbiakban: OTrT.),,korábbi módosítása az OTrT pontjában új, a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezetként a kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület" fogalmát. Az OTrT. 16/C. (1) bekezdése szerint a megyei területrendezési tervek készítése során ebben az országos övezetben kell tervezni, és a tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni a Magyar Köztársaság védelmi képességeit alapvetően meghatározó, vagy a ATO-tagságból eredő, valamint a nemzetközi szerződéseiben vállalt kötelességei teljesítésére hivatott objektumok elhelyezésére szolgáló területeket. t nem. Ezeket az ingatlanokat - az alacsonyabb szintű településrendezési eszközökben (településrendezési, településszerkezeti, szabályozási tervek) beépítésre szánt, vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi területként kell megjeleníteni. A kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi területbe sorolt ingatlanokat a dokumentáció megfelelően tartalmazza. A dokumentáció rögzíti azonban azt is, hogy Baranya megye területén több, a HM vagyonkezelésében lévő ingatlan található. E területeket az OTrT pont szerinti honvédelmi terület" megyei övezetbe kell besorolni, és az OTrT. 27/A. szerint atelepülésszerkezeti tervben beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. Más célú területfelhasználási egységbe sorolásukat mindaddig, amíg azok a HM vagyonkezelésében vannak, nem áll módomban támogatni. A HM adatszolgáltatás alapján történt az övezet lehatárolása. t nem. Tekintettel arra, hogy a megküldött tervanyag irányelveket, ajánlásokat, javaslatokat és közép-, és hosszútávú elképzeléseket tartalmaz, a honvédelmi érdek mint közérdek érvényre juttatása érdekében az alacsonyabb szintű szabályozási eszközök (településrendezési, településszerkezeti, szabályozási tervek) közigazgatási egyeztetési, illetve az infrastrukturális beruházások építésügyi, és más hatósági engedélyezési eljárásaiban a jogszabályi előírások szerint, szakhatósági körben a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vesz részt. A településrendezési tervekben a megyei tervben rögzített kiemelt fontosságú meglévő és a honvédelmi területek lehatárolása szükséges, azokra az OTrT-ből és a megyei tervből következő szabályok, illetve ajánlások betartása kötelező, illetve ajánlott. 5. Külügyminisztérium A Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával kapcsolatos tervezetre észrevételt nem teszek. 6. Belügyminisztérium Megalapozó munkarészekhez 1. A Tervezetben az ökológiai folyosó és a zöldfolyosó fogalma több helyütt keveredik (pl Ökológiai hálózatok fejezet), kérjük az ökológiai folyosó fogalmának használatát. A fogalomhasználat egyértelműsítése megtörténik. 8

9 em 2. Az fejezetben az országos és megyei területrendezési összefüggések elemzése során (78. oldal 2. bekezdése) utalás található a táj- és természetvédelmi fejezet tartalmára, ez a tartalom azonban az adott fejezetben nem található. Kérjük ennek pótlását. 3. A A térségi területfelhasználás összhangja című fejezet Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXV. törvénynek (továbbiakban: OTrT törvény) való megfelelést igazoló táblázatából hiányoznak a vízgazdálkodási területre vonatkozó adatok, kérjük ezek pótlását. A mezőgazdasági és a vegyes térség esetében az OTrT törvénynek való megfelelés %-os értéke hibás, kérjük a hiba javítását. A fejezet másik, Baranya megye TrT 2011 jelzésű táblázata jelen formájában nem értelmezhető, az adatsorból semmilyen a térségi területfelhasználás összhangját igazoló következtetés nem vonható le, ezért javasoljuk a táblázat törlését vagy módosítását. 4. Több főút esetén (sd. a Műszaki infrastruktúra-hálózatok összhangja című fejezetben található táblázatot) az OTrT törvényben és a Tervezet térszerkezeti tervlapján ábrázolt nyomvonalak hossza között 10%-nál nagyobb eltérés tapasztalható, ezért a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (V. 8.) Korm. rendelet 1. ba) pontja értelmében a megye területrendezési tervének készítése során a területrendezési hatósági eljárást le kellett volna folytatni. Javaslattevő fázishoz Az önkormányzati rendelet tervezethez 1. A Bevezetés negyedik bekezdésében Baranya megye kapcsán Békés Megye Területrendezési Tervéről szóló megyei közgyűlési rendeletet említ a szöveg. Kérjük a hiba javítását. 2. Az OTrT törvény vonatkozó rendelkezéseinek szerepeltetése a Tervezetben kétféle megoldással, egyrészt lábjegyzetben, másrészt keretezett apró betűk formában történik. Az átláthatóság érdekében javasoljuk az egységes formában történő megjelenítést. 3. A Tervezetben található jogszabály idézetek több helyütt hiányosak, pontatlanok. Kérjük ezek javítását (pl. OTrT törvény 2., 6. (2)). A fejezetek közötti összhang megteremtése megtörténik. A szükséges javításokat megtesszük. A megyetervben szereplő vonalas létesítmények (pl. utak, energiahálózatok) az esetek többségében már több évtizede meglévő létesítmények. A megyei területrendezési terv jellemzően bármely vonalas létesítménytípus esetében csak kevés új tervezett elemet tartalmaz. Bárki számára tervezői gyakorlat nélkül is hozzáférhetőek ezen nyomvonalak, térképi és hosszúsági adatai is. Elég csak bemenniem a számos internetes térképi portál valamelyikére (pl. útvonaltervező) és itt viszonylag pontos adatokhoz lehet jutni az adott útszakaszokról. A megyetervhez használt digitális térképeken lévő nyomvonalak a már több évtizede meglévő létesítmények közel valósághű adatait adják vissza. Ha más térképi adatállományok (OTrT) vonatkozó adatai ettől jelentősen eltérnek, akkor feltételezhető, hogy nem a már több évtizede meglévő nyomvonalas létesítmény van rossz helyen. A valóságot közelítő adatokat egy bizonyos határon túl nem lenne korrekt az elvárt viszonyítási adatokhoz torzítani, mert akkor a megyét illetve a megyetervet jól ismerők számára válnának a terv egyéb más adatai is hiteltelenné. Ennek ismeretében az adatok "igazításában" a még szakmailag tolerálható mértékig igyekszünk korrigálni. A hibát javítjuk. Egységes formátumba hozzuk a szöveget. A hiányokat pótoljuk. 9

10 em 4. Az 5. (5) bekezdés értelmében-a térségi hulladéklerakó helyek térbeli rendjét a 2. melléklet, az építmények felsorolását az melléklet tartalmazza, azonban a térségi hulladéklerakó helyekkel egyik említett melléklet sem foglalkozik, sőt utóbbi (a 1.18.) melléklet teljesen hiányzik. Kérjük ennek pótlását. Az érvényes jogszabály szerint abban az esetben kell a szerkezeti terven feltüntetni és a rendelet mellékletében rögzíteni a térségi jelentőségű hulladéklerakókat, amennyiben a megye rendelkezik elfogadott hulladékgazdálkodási tervvel. lyen Baranya megyében nincs, ezért a jogszabállyal összhangban a szerkezeti terven nem kerülnek ábrázolásra és a rendeletben felsorolásra a lerakók. Viszont szintén a jogszabály szerint meghatározásra került a térségi hulladéklerakóhely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete. 5. A 8. (2) bekezdése utal a 2. függelékre, mely függelék a Tervezetben nem található. Kérjük a hiba javítását. A hibát javítjuk Az önkormányzati rendelet tervezet mellékleteihez 1. A műszaki infrastruktúra-hálózatok megnevezésében kérjük, hogy településrészt önállóan ne, csak [J-ben használják (pl. Zobákpuszta helyesen Komló [Zobákpuszta], Ceglédpuszta helyesen Merenye [Ceglédpuszta]), valamint a tervezési területen kívüli szakaszokat ()-lel jelöljék. 2. Az 1.2. A közúthálózat fő elemei között szereplő megnevezések nem azonosak az OTrT törvényben rögzített megnevezésekkel, kérjük az OTrT törvényben szereplő megnevezések használatát. A jelöléseket és megnevezéseket pontosítjuk. Javítjuk a megnevezéseket. Gyorsforgalmi utak" A gyorsforgalmi utak felsorolása helyesen: M6: (Budapest (MO) Dunaújváros Szekszárd) Bóly vándárda térsége (Horvátország) (a TE-T hálózat része) M60: Bóly térsége (M6) Pécs térsége M9: (Szombathely térsége (M86) Püspökmolnári térsége Zalaegerszeg térsége agykanizsa nke térsége Kaposvár) (Dombóvár Szekszárd térsége Szeged (M5) (az M86 és az M7 közötti szakasz a TE-T hálózat része) A szöveges melléklet a gyorsforgalmi utak tekintetében csomópontokat is rögzít, kérjük ennek elhagyását. Főutak"A főutak felsorolása helyesen: 6. sz. főút: (Budapest Dunaújváros Szekszárd) Pécs Barcs (Horvátország) 56. sz. főút: (Szekszárd (6. sz. főút)) Mohács Udvar (Horvátország) 57. sz. főút: Mohács (56. sz. főút) Pécs térsége (6. sz. főút) 58. sz. főút: Pécs (6. sz. főút) Harkány Drávaszabolcs (Horvátország) 66. sz. főút: Pécs (6. sz. főút) Sásd (Kaposvár (61. sz. főút)) 67. sz. főút: (Horvátország) Drávakeresztúr Sellye Szigetvár (Kaposvár Látrány Balatonszemes (7. sz. főút)) 611. sz. főút: (Dombóvár térsége (61. sz. főút)) Sásd (66. sz. főút) Új főúti kapcsolatok" Új főúti kapcsolatok felsorolása helyesen: Pécs (M60) (Barcs (6. sz. főút)) Pécs térsége (6. sz. főút) Vajszló Sellye (67. sz. főút) Siklós Villány Udvar térsége (65. sz. főút) Köblény térsége (M9) Komló térsége (66. sz. főút) 10

11 em Térségi jelentőségű mellékutak" A térségi jelentőségű mellékutak szöveges leírása és a térségi szerkezeti terven (2. melléklet) szereplő nyomvonalak között nincs összhang, kérjük a két munkarész felülvizsgálatát. Főútkorrekciók Kérjük a Főútkorrekciók" alcímet Főutak tervezett településelkerülő szakaszai" alcímre módosítani. A fentieken túl kérjük a mellékletekben is a települési elkerülő szakaszokat az OTrT törvény melléklete szerint ábrázolni és felsorolni. 3. A tartalmi követelményekről szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendeletben jelenleg csak gyorsforgalmi úton és főúton, valamint a vasúti törzshálózaton tervezett nagyhidak" jel szerepel, a meglévő országos jelentőségű hidak ábrázolására nincs jelkulcsi elem. Kérjük a gyorsforgalmi úton és főúton, valamint a vasúti törzshálózaton meglévő hidakat tervezett nagyhidak kategóriába sorolni. 4.A 67. sz. főút az OTrT törvényben rögzítettek szerint Drávakeresztúrnál hagyja el az országot Horvátország irányába. Ezzel szemben a Tervezet melléklete a hidak és a közúti határátkelők felsorolásánál Drávasztárát, illetve Drávasztára térségét nevezi meg határátlépési helyként. Kérjük ennek javítását Baranya megyét érintő országos es térségi jelentőségű kerékpárutak" Az országos kerékpárút törzshálózat elemeinek felsorolását az OTrT törvény 1/6.sz melléklete alapján kérjük javítani. A megyét a következő kerékpárút törzshálózati elemek érintik: 5.A: (Debrecen. Létavértes Biharkeresztes Sarkad Gyula Lőkösháza Battonya Mezőhegyes Tótkomlós Orosháza Hódmezővásárhely Szeged Mórahalom Tompa Bácsalmás agybaracska) Mohács6.A: (Budapest Dunaharaszti Taksony Dunavarsány Majosháza Ráckeve Dömsöd Dunavecse Dunaegyháza Solt Dunapataj Ordas Dunaszentbenedek Uszód Foktő Fajsz Baja Szeremle Dunafalva) Mohács Kölked (Horvátország)6.C: Mohács (Hercegszántó Szerbia)9.A: Kölked Sátorhely Majs Kislippó Magyarbóly Villány Villánykövesd Palkonya Újpetre Vokány agytótfalu Kisharsány Siklós - Matty Kisszentmárton Vejti Piskó Zaláta Drávasztára Felsőszentmárton (Szentborbás Tótújfalu Potony Drávagárdony Drávatamási Barcs Péterhida Babócsa- Bolhó Heresznye Vízvár Somogyudvarhely Berzence Gyékényes Zákány Őrtilos Murakeresztúr Molnári Letenye Bázakerettye Tormafölde Szécsisziget Lenti Rédics Resznek emesnép Szentgyörgyvölgy Velemér Magyarszombatfa Bajánsenye Őriszentpéter Szalafő Apátistvánfalva Magyarlak Rábagyarmat Rátót Csákánydóroszló Pinkamindszent Szentpéterfa Pornóapáti Felsőcsatár arda Bucsu Bozsok Velem Kőszeg Horvátzsidány Csepreg Szakony Zsira Sopronhorpács Egyházasfalu Lövő Röjtökmuzsaj agylózs Fertőhomok Fertőd- Sarród Jánossomorja Várbalog - Hegyeshalom Bezenye)9.B: Siklós Harkány Márfa Diósviszló Rádfalva Kórós Sámod - Kisszentmárton72: (Szántód Kőröshegy Tamási Hőgyész Bonyhád) Mecseknádasd Pécsvárad Pécs - Újpetre73: Fonyód Buzsák Somogyvár Kaposvár Szenna Almamellék) Aba liget Orfű - Pécs Felülvizsgáljuk. Javítjuk. Az OTRT-től eltérően a 67. sz. főút határátkelőjét az Országos gyorsforgalmi és főúthálózat fejlesztési terve Drávasztárához helyezte át. Az OTRT-nek való megfelelőség miatt javítjuk a korábbi nyomvonalra. Javítjuk. Az észrevételben jelzett pontatlanságok javítása megtörténik. 11

12 em 6. Térségi jelentőségű kerékpárutak" A térségi jelentőségű kerékpárutak tekintetében kérjük az 1.3 melléklet és a térségi szerkezeti terv (2. melléklet) összhangjának megteremtését, valamint azt, hogy az elnevezésekben településrészek (pl. Zobákpuszta, Sikonda, stb.) önállóan ne jelenjenek meg. A térségi kerékpárutak megnevezésénél kérjük elhagyni az országos elemek egyes szakaszainak felsorolását, valamint azt, hogy egy-egy nyomvonalszakasz csak egyszer szerepeljen a felsorolásban Térségi jelentőségű közúti hidak" A térségi jelentőségű közúti hidak" elnevezést kérjük térségi mellékúton és vasúti mellékvonalon lévő hidak"-ra módosítani A vasúthálózat Baranya megyét érintő elemei" A vasúthálózat Baranya megyét érintő országos elemeit kérjük az OTrT törvény %. melléklete alapján átdolgozni az alábbiak szerint: Transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati vasútvonalak: (Budapest) Pécs Pécs Pécs külváros Pécs Villány Villány Magyarbóly (Horvátország) Egyéb országos törzshálózati vasútvonalak: (Dombóvár) (Bátaszék) (Gyékényes Barcs) Szentlőrinc Villány Mohács 9. Mellékvonalak" A Mellékvonalak" helyett kérjük a vasúti mellékvonalak" használatát, valamint a térségi szerkezeti terv és az 1.7. melléklet összhangjának megteremtését emzetközi, országos és térségi jelentőségű közforgalmi kikötők" Kérjük az országos elemek tekintetében az OTrT törvénnyel, a térségi elemek tekintetében pedig a térségi szerkezeti tervvel (2. melléklet) való összhang megteremtését Logisztikai központok"az OTrT törvény országos jelentőségű logisztikai központokat és rész-központokat nem tartalmaz, ezért kérjük ennek elhagyását a Tervezetből. Térségi jelentőségű logisztikai központot nevesít Pécsen, a térségi szerkezeti terv (2. melléklet),azonban nem jelöl térségi jelentőségű logisztikai központot, ezért kérjük ennek felülvizsgálatát Erőművek" Az erőműveknél kérjük az OTrT törvénnyel összhangban Mohács megnevezés helyett Mohács térsége kifejezést használni. 13. A térségi szerkezeti terv (2. melléklet) több kiserőművet is jelöl, ezek felsorolása az mellékletből hiányzik, kérjük ennek pótlását. A szükséges javításokat megtesszük. Az előírásoknak kiegészítőül csak a Komlói Fűtőerőmű felel meg. A többi megújuló energiahordozójú tervezett erőmű a mellékletben való szerepeltetéshez még nem rendelkezik megfelelő engedéllyel. 12

13 em kv-os átviteli hálózat távvezeték elemei" A 400 kv-os átviteli hálózat távvezeték elemeinek felsorolása hiányos, valamint a megnevezések nincsenek összhangban az OTrT törvény 1/9. mellékletében található megnevezésekkel. A felsorolást az alábbiak szerint kérjük javítani: A (Paks) Pécs elnevezés helyes A szükséges javításokat megtesszük. A Pécs - országhatár (Horvátország) (Ernestinovo) megnevezést kérjük javítani Pécs - országhatár (Horvátország)-ra A Mohács - Pécs - országhatár (Horvátország) - (Ernestinovo) megnevezést kérjük javítani Mohács - Pécs - országhatár (Horvátország) távvezeték felhasítási pontja kifejezésre. A felsorolást kérjük kiegészíteni a Pécs - (Kaposvár) vezetékkel kv-os átviteli hálózat távvezeték elemei" A 120kv-os átviteli hálózat távvezeték elemei" címet kérjük átvitelt befolyásoló 120 kvos elosztó hálózat elemei" címre javítani Térségi ellátást biztosító 120 kv-os elosztó hálózat" Az Térségi ellátást biztosító 120 kv-os elosztó hálózat pontban felsoroltak és a térségi szerkezeti terven ábrázolt vezetékek közötti összhangot kérjük megteremteni emzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték" Az emzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezetékek pontjában a vezetékek megnevezése nincs összhangban az OTrT törvénnyel. Az pontban felsoroltak helyett az alábbi vezeték-elnevezéseket kérjük szerepeltetni: (Kápolnásnyék Mezőszentgyörgy) Pécs (Városföld Baja) Pécs országhatár (Horvátország) (Városföld Baja) Pécs millió m3-t meghaladó és 10 millió m3-nél kisebb tározási lehetőségek" A felsorolt tározók között szerepel a Terecsenypusztai halastó, mely a táblázat szerint Terecseny településen található. Terecseny közigazgatásilag Boldogasszonyfához tartozik és a térségi szerkezeti terven (2. melléklet) látható, hogy közelében valóban található egy tórendszer, tározási lehetőséget azonban a tervlap Boldogasszonyfa és Szentlászló között jelöl. Kérjük a mellékletek közötti összhang megteremtését Térségi szerkezeti tervhez (2. melléklet) 1. A Pécs-Pogányi repülőtér az OTrT törvény értelmében kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré fejleszthető repülőtér". A térségi szerkezeti terven (2. melléklet) e repülőtér jelenleg egyéb nyilvános és nem nyilvános repülőtérként van jelölve. Kérjük a jelölés (ikon) javítását. 2. A térségi szerkezeti terven (2. melléklet) a kikötők jelölése nem felel meg a tartalmi követelményekben rögzítettnek. A tervlapon jelölt kikötők nincsenek összhangban az OTrT törvénnyel és a Tervezet mellékletében felsorolt kikötőkkel, illetve kikötőkategóriákkal. emzetközi és országos jelentőségű közforgalmi kikötőt kérünk szerepeltetni Mohácsnál, valamint határkikötőt Mohácsnál és Drávaszabolcsnál. A térségi közforgalmú kikötők vonatkozásában kérjük a térségi szerkezeti terv (2. melléklet) és az melléklet összhangjának megteremtését, valamint a térségi jelentőségű kompátkelő helyek 1.6. melléklet szerint történő ábrázolását. 3. A térségi jelentőségű határátkelők, határátlépési pontok tekintetében kérjük a térségi szerkezeti terv (2. melléklet) és az 1.9. melléklet összehangolását. A szükséges javításokat megtesszük. A szükséges javításokat megtesszük. A szükséges javításokat megtesszük. A hibát szövegben és térképen is javítjuk. Javítjuk. 13

14 em 4. A térségi szerkezeti terven (2. melléklet) Harkánytól a déli országhatárig országos kerékpárút törzshálózat elemként jelölt kerékpárút az OTrT törvényben nem szerepel, ezért kérjük elhagyását. A Harkánytól az országhatárig megépült kerékpárút térségi jelentőségű. 5. Az OTrT törvényben rögzített Pécs-Kaposvár 400 kv-os átviteli hálózat távvezeték a térségi szerkezeti terven (2. melléklet) térségi ellátást biztosító 120 kv-os elosztó hálózat elemként jelenik meg. Kérjük a vezeték jelölésének javítását. A szükséges javításokat megtesszük. 6. A térségi szerkezeti terven (2. melléklet) Dunaszekcsőnél három nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték hagyja el a megyét. Az OTrT törvénynek megfelelően a tervlapon két vezeték jelölését kérjük. A szükséges javításokat megtesszük. (Jánossal egyeztetni) 7. Baranya és Tolna megye térségi szerkezeti terve a megyehatáron a térségi szénhidrogén szállítóvezetékek (Vásárosdombónál, Mágocstól délre az M9-nél, Tótfűnél, Hidastól északra és onnét Bonyhád felé, valamint Dunaszekcsőnél) és a térségi jelentőségű kerékpárutak (Dombóvár Mágocs Bikal Egyházaskozár Aparhant Bonyhád) tekintetében nincsenek összhangban egymással. Kérjük az infrastrukturális elemek megyehatárokon való folytonosságának biztosítását. 8. Somogy és Tolna megye térségi szerkezeti terve a megyehatáron Kisdobsza térségében a főutak, Boldogasszonyfa térségében pedig a villamosenergia-hálózat és részben a kerékpárút-hálózat tekintetében nincs összhangban. Kérjük a megyehatárokon az infrastrukturális elemek folyamatosságának biztosítását. 9. A mellékletben található térségi jelentőségű logisztikai központ a térségi szerkezeti terven (2. melléklet) nem jelenik meg. Kérjük a mellékletek összhangjának megteremtését. 10. Kérjük a főutak településelkerülő szakaszait a térségi szerkezeti terven (2. melléklet) az OTrT törvény melléklete szerinti ábrázolását. A szükséges javításokat megtesszük. Somogy megye területrendezési tervéhez kapcsolódva módosítjuk a csatlakozások helyét. Tolna megye TRT egyeztetési anyagában az M65 autóút az OTRT-vel ellentétes, ezért nem csatlakozik a két terv. Villamosenergia vonatkozásában az EO-tól kapott adatokat használtuk fel eltérést nem találtunk. Ábrázolásra kerül a Pécs területén lévő térségi jelentőségű logisztikai központ is. Javítjuk. 11. A térségi szerkezeti terv (2. melléklet) Sásdtól északra, a 66. sz. és a 611. sz. főút között is jelöl egy főutat, mely sem az OTrT törvényben sem pedig a mellékletben nem szerepel. Kérjük ennek ellenőrzését. Az OTRT-nek megfelelően módosítjuk. 12. A 67. sz. főút OTrT törvényben rögzített nyomvonala érinti Drávakeresztúrt. A térségi szerkezeti terv' j2. melléklet) eközben a szomszédos Drávasztára közigazgatási területén keresztül jelöli a tervezett út nyomvonalát. Kérjük a nyomvonal javítását. Az OTRT-nek megfelelően módosítjuk. 13. A Sellye (67. sz. főút) Siklós Villány Udvar térsége (65. sz. főút) elnevezésű új főúti kapcsolatot a térségi szerkezeti terv (2. melléklet) Drávafoknál Somogy megyébe átlépve jelöli. Kérem ennek ellenőrzését. 14. A Dombóvár Bátaszék vasútvonalon Bonyhád irányába jelzett leágazó az OTrT törvény szerkezeti tervlapjával nincs összhangban. Kérjük a leágazó törlését a térségi szerkezeti tervlapról (2. melléklet). Az Országos főúthálózat fejlesztési terve szerint tüntettük fel. Az OTRT-nek való megfelelőség miatt a Sellye-Drávafok szakaszt térségi jelentőségű mellékútra javítjuk. Javítjuk. 14

15 em 15. A térségi hulladéklerakó helyek a térségi szerkezeti tervlapon (2. melléklet) nem szerepelnek, kérjük ezek pótlását. A szerkezeti terven a térségi hulladéklerakóhelyeket abban az esetben kell feltüntetni, ha a megye rendelkezik elfogadott hulladékgazdálkodási tervvel, amelyben ezek a lerakók kijelölésre kerültek (és ez esetben nem készül térségi hulladéklerakó kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete c. tervlap) Ha nincs megyei hulladékgazdálkodási terv, akkor kell az előzőekben hivatkozott övezeti lapot készíteni, viszont ez esetben a szerkezeti terven nem kerülnek jelölésre a hulladéklerakók. 16. A térségi szerkezeti terv számozása nincs összhangban a Tervezet 3..-ban szabályozott mellékletszámmal. Kérjük az összhang megteremtését. A számozást javítjuk Térségi szerkezeti terv jelkulcsához (2. melléklet) 1. A vasúti hálózaton lévő határátkelő megnevezést kérjük a tartalmi követelmény rendeletben rögzített módon vasúti hálózaton lévő határátkelő és határátlépési pont" elnevezésre javítani. 2. A Pécs - Pogányi repülőteret a térségi szerkezeti terven (2. melléklet) kérjük az OTrT törvény alapján kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré fejleszthető repülőtérként jelölni. A megyében határátlépési pont nem található. Javítjuk. 3. Az OTrT törvénnyel összhangban a térségi szerkezeti terv (2. melléklet) Mohácsnál erőművet jelöl. Kérjük a jelölésnek a jelmagyarázatban történő szerepeltetését. Megtörténik. 4. A térségi szerkezeti terv (2. melléklet) Dunaszekcsőnél dunai kompátkelőhelyet jelöl, az ikon megnevezése azonban a jelmagyarázatról hiányzik. Kérjük a hiányzó elem pótlását. 5. A megyében nemzetközi és országos jelentőségű közforgalmú kikötő valamint határkikötő, a Tervezet szerint pedig térségi közforgalmú kikötő egyaránt található. Ezen elemek egyike sem jelenik meg a térségi szerkezeti terv (2. melléklet) jelmagyarázatában ezért kérjük a hiányzó elemek pótlását. Megtörténik. Megtörténik. 6. A térségi szerkezeti terv (2. melléklet) jelkulcsi elemei közül hiányzik a gyorsforgalmi Megtörténik. úton és főúton, valamint a vasúti törzshálózaton tervezett nagyhidak jele. Kérjük ennek pótlását. 7. Kérjük a jelkulcs kiegészítését a térségi hulladéklerakó hely jelölésével. A szerkezeti terven a térségi hulladéklerakóhelyeket abban az esetben kell feltüntetni, ha a megye rendelkezik elfogadott hulladékgazdálkodási tervvel, amelyben ezek a lerakók kijelölésre kerültek (és ez esetben nem készül térségi hulladéklerakó kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete c. tervlap) Ha nincs megyei hulladékgazdálkodási terv, akkor kell az előzőekben hivatkozott övezeti lapot készíteni, viszont ez esetben a szerkezeti terven nem kerülnek jelölésre a hulladéklerakók. 15

16 em Térségi övezeti tervlapokhoz ( melléklet) 1. A térségi övezeti tervlapokat kérjük a jelenlegi M=1: méretarány helyett a tartalmi követelmény rendelet szerinti M=1: : közötti méretarányban megjeleníteni. 2. Magterület övezete, ökológiai folyosó övezete, puffer terület övezetéhez AZ OTrT törvénynek az országos ökológiai hálózat részeként jelölt területei a Tervezet térségi övezeti tervébén (3.1. melléklet) részben vízfelületként jelennek meg. Kérjük a Tervezet mellékletének ellenőrzését, szükség szerinti pontosítását. 3. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetéhez A Tervezet 3/3. mellékletében található kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete nagymértékben eltér az OTrT Törvény 3/3. mellékletében rögzített kiváló termőhelyi adottságú erdőterült övezetétől; ezért kérjük a térségi övezet pontosítását. 4. Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetéheza megye területét a Tervezet 6.. g) pontja szerint érinti az országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete. A Tervezet mellékletei között nem szerepel ez a térségi övezet, kérjük a %. melléklet pótlását. 5. Térségi jelentőségű komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetéhez A Tervezet 6.. h) pontja értelmében a megye területén lévő térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetét a 3.4. melléklet tartalmazza. A 3.4. melléklet az országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetét határolja le. A térségi övezeti tervekből hiányzik a térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete, kérjük ennek pótlását, a mellékletszám javítását. 6. Országos jelentőségű és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetéhez A Tervezet 3.4. mellékletén az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete több település esetén (pl. Kölked, Katádfa) eltér az OTrT törvény 3/5. mellékletében ábrázoltaktól. Kérjük az övezet kiterjedésének felülvizsgálatát, valamint a Tervezettel összhangban a mellékletnek 3.4.-ről 3.5.-re történő javítását. 7. A Tervezet mellékleteinek számozása nincsen összhangban a Tervezet 6.. g)-z) pontjaiban szabályozott mellékletszámokkal. Kérjük az összhang megteremtését, továbbá a Tervezet mellékletein kérjük az sz." rövidítés elhagyását. 8. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetéhez A Tervezet 3.8. mellékletében ábrázolt kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület övezete jelentősen eltér az OTrT törvény 3/7. sz. mellékletében ábrázolt övezeti lehatárolástól. Kérjük az övezet által érintett területek felülvizsgálatát. A gyakorlatnak megfelelően minden megyeterv esetében az egyeztetési anyagok nyomtatott övezeti térképlapjai hasonló kis méretarányban készülnek és a CD adathordozón lévő térképek nagyíthatók feltetszőleges, akár nél nagyobb méretarányba is. A feldolgozás természetesen a jogszabályban előírt térképi pontosságú, s ennek megfelelően a jóváhagyott tervanyagban a szerkezeti tervvel megegyező méretarányban szerepelnek az övezeti tervlapok is. Javítása megtörténik. A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület a terv készítésekor éppen aktuális Országos Erdőállomány Adattárból a jogszabályban adatszolgáltatásra kötelezett hatóság által kerül leválogatásra, amelyet nem áll módunkban módosítani. Feltételezzük,, hogy az OTrT-hez az annak készítésekor aktuális adatállományt szolgáltatták, ami azóta természetesen változott. Az Országos Erdőállomány Adattárban lévő erdők besorolását és ezen belül a kiváló erdők besorolását az erdőtörvény határozza meg, amihez pedig az adatszolgáltató ragaszkodik. Az ellentmondás feloldása megtörténik azzal, hogy az övezet lehatárolásra kerül. Az ellentmondás feloldása megtörténik azzal, hogy az országos övezetet pótoljuk, térségi övezet lehatárolása pedig nincs, mivel nem indokolt. A javításokat elvégezzük. A javításokat elvégezzük. Az övezet a vízügyi ágazat adatszolgáltatásán alapszik. 16

17 em 7. emzetgazdasági minisztérium 9. Együtt tervezhető térség övezetéhez A Tervezet melléklete narancs színnel, együtt tervezhető térségek övezeteként ábrázolja Pécset és környékét. Az OTrT törvény az együtt tervezhető térség fogalmát három kategóriára osztja és eszerint Pécs és környéke agglomerációként működik. Kérjük ezt a Tervezet mellékletén is a tartalmi követelményeknek megfelelő jelöléssel és jelmagyarázattal megjeleníteni. 10. Széleróziónak kitett terület övezetéhez A Tervezetből hiányzik a széleróziónak kitett terület övezete. Kérjük a hiányzó térségi övezet pótlását.. Megyei szabályozási ajánlásokhoz Baranya Megye Önkormányzat Közgyűlésének határozatával elfogadásra kerülő megyei szabályozási ajánlások nem kötelező érvényűek, ezért javasoljuk, hogy azok megfogalmazása is minden esetben javaslat jellegű legyen. V. Környezeti értékeléshez A tartalomjegyzékben jelölt 3.3. pont az anyagból hiányzik, így a fejezetek sorszámozása nem folyamatos és a tartalomjegyzékkel nincs összhangban. Baranya Megye Területrendezési Tervét összességében megfelelőnek tekintjük, kiemelve a környezet védelmét előirányzó intézkedéseket a. emzeti Környezetvédelmi Program iránymutatásai alapján, továbbá az e mentén kialakított új szabályozási előírásokat. Minta értékűnek tekintjük ezen kívül a felméréseket és törekvéseket, melyek a szőlészet, borászat támogatását célozzák a területrendezés keretein belül. Fontosnak tartjuk továbbá kiemelni, hogy a tervben megjelennek tágabban értelmezett térségi összefogások, határon átnyúló kezdeményezések ösztönzései a Dráva térség kapcsán A dokumentum részleteit tekintve a következő észrevételeket tesszük: A rendezési tevékenység megalapozásaként kevésbé jelennek meg az Országos Területfejlesztési Koncepció iránymutatásai, a régió és a megye területfejlesztési prioritásait is csupán közvetetten tartalmazza a dokumentum Mind az elfogadott, mind a megalapozó munkarész kapcsán kiemelendő, hogy a munka szakmai színvonala mellett annak grammatikai szempontjai is lényegesek, továbbá a megye megnevezésében ne történjenek tévedések Javításra kerül az övezet ábrázolását a jogszabályban előírt színezetűre. Az előző megyetervben lévő szélerózióra vonatkozó lehatárolást átvesszük a módosított megyei tervbe is. Ahol szükséges, a megfogalmazásokon változtatunk. A hiányzó részek pótlásra kerülnek, a tartalomjegyzéknek megfelelően. Köszönjük a pozitív észrevételt. A területrendezési tervezés helyzetét nehezíti, hogy a megyék és a régiók elfogadott területfejlesztési dokumentumai sok évvel ezelőtt készültek, tartalmuk sok tekintetben elavult. A lehetőségekhez mérten a területrendezési terv megalapozása céljából áttekintésre kerültek a Baranya megye esetében releváns, érvényben lévő területfejlesztési dokumentumok. Az észlelet hibák javítása megtörténik. A rendezési terv előzményeit tekintve nincs feltüntetve egyértelműen, milyen összefüggések szerint illeszkedik jelen tervezési dokumentum a megyét érintő fejlesztési koncepciókhoz, tervekhez A tervezés megalapozásaként javasoljuk figyelembe venni a jövőre vonatkozó országos fejlesztéspolitika kiemelt tengelyeit (például az Új Széchenyi Terv alapján) a helyi viszonyok tekintetében, illetve a következő Európai Uniós költségvetési időszakra már vonatkozó, hosszabb távú stratégiák összefüggéseit (például az Európa 2020 Stratégia, Duna Stratégia), melyek hatással lehetnek a megye fejlődésének alakulására A területrendezési terv figyelembe vette a megye területét érintő régiós és megyei területfejlesztési dokumentumok legfontosabb, területrendezési szempontból meghatározó és kezelhető megállapításait és célkitűzéseit. Amennyiben a jelzett dokumentumoknak van Baranya megye esetében releváns iránymutatása, azokra tekintettel leszünk a terv véglegesítése során. 17

18 em 8. emzeti Fejlesztési Minisztérium 1. Közlekedési szakterületre vonatkozó ágazati célkitűzések alapján: A Kormány a 1222/2011. (V.29.) sz. Kormányhatározatában elfogadta az országos gyorsforgalmi és főúthálózat nagytávú tervét és hosszú távú fejlesztési programját. A nagytávú terv jelenleg is elérhető a KKK honlapján (http:/lkkk.gov.hu/servlet/download?type=file&id=2108 ). E kormányhatározat szerint a Gyorsforgalmi- és a Főúthálózat Tervben (továbbiakban: Terv) meghatározott, utakat az abban foglalt műszaki jellemzőkkel és hálózati elrendezéssel (...) a nagytávú fejlesztések helybiztosítására irányuló intézkedések során a Terv léptékének megfelelő pontossággal kell figyelembe venni". Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXV. törvény (a továbbiakban: OTrT) évi módosítását a Terv hálózati rendszerének figyelembevételével kell előkészíteni. A kiemelt térségi, valamint a megyei területrendezési terveket a hatályos OTrT-vel összhangban a Terv hálózati rendszerének és a területrendezési jogszabályok figyelembevételével kell elkészíteni. A megyei terv azokon a helyeken, ahol ez az OTRT-vel nem ellentétes, a terv szerint jelöli az úthálózati elemeket. A környezetvédelmi és építési engedélyezésre előkészített útépítések tervezésénél a nyomvonalak kijelölésére vonatkozóan jogszabályban előirt gazdasági, társadalmi és környezeti szempontok értékelését tartalmazó döntés-előkészítő tanulmány vagy tanulmányterv és környezeti (beleértve örökségvédelmi) vizsgálat eredménye alapján a Terv helybiztosításra irányuló nyomvonalaitól el lehet térni." A nagytávú alágazati terv tartalma tehát tárcánk álláspontjának alakítását köti, a megyei önkormányzatok azonban attól - az OTrT szerinti mozgástéren belül - eltérhetnek. Természetesen minden esetben ajánlott a szakágazati megoldás minél pontosabb átvétele, ami a tervezési időszakban a zökkenőmentes megvalósítást nagyban elősegítheti. Az M6 autópálya hiányzó Bóly (M60) - országhatár közötti szakaszát a nagytávú terv a közötti V. programciklusra irányozza elő. Az M60 gyorsforgalmi Út 58. sz. főút-pellérd délkelet közötti szakasza (főúti visszakötéssel a 6. sz. főútra) a 2016-ig tartó időszakban tervezett, az országhatárig tartó hiányzó szakasz megvalósítása 2027 után esedékes. Az M9 autóút megyei szakasza várhatóan között épül ki (Kaposvár kelet-bonyhád kelet). A tervezett gyorsforgalmi utak ábrázolása megfelel az OTrT-ben foglaltaknak. Az M60 az OTrT-ben, és így értelemszerűen a megyei rendezési terv tervezetében is csak Bóly térsége (M6) - Pécs térsége szakaszon szerepel gyorsforgalmi útként, onnan már főútként van ábrázolva, de utóbbi útszakasz az ágazati nagytávú tervben a ben tartott tervfelülvizsgálat és egyeztetések eredményeként már egészen az országhatárig autópályaként szerepel. A gyorsforgalmi útként történő szerepeltetést elsőként az OTrT 2013-ban esedékes aktualizálása során szükséges átvezetni, és ezt követően a megyei tervben is. Erre célszerű kitérni a megyei terv előterjesztési anyagában. Az ütemezéssel a közlekedési munkarészt kiegészítjük. A közlekedési leírás tartalmazza. 18

19 em A megyei rendezési terv 1.2 sz. mellékletében a főúthálózat elemei a tervezett elemekkel együtt szerepelnek, miközben az új főúti kapcsolatok külön fejezetben kaptak helyet. Javaslom a meglévő és a csak tervezett főúti szakaszokat külön szerepeltetni a felsorolásban. A mellékletben az és 67. sz. főutak meghatározása szorul pontosításra. A főúthálózattal kapcsolatban a megyei terv 4, míg az OTrT 5 új főúti kapcsolatot nevez meg, amelyek megvalósítása a megyét nagy távban érinti, ezek: Pécs (M60) - Barcs (6. sz. főút), Pécs térsége (6. sz. főút) - Vajszíó, Sellye (67. sz. főút) - Siklós - Villány - Udvar térsége (56. sz. főút), Köblény térsége (M9) - Komló térsége (66. sz. főút), Dávod térsége (51. sz. főút) - Mohács (56. sz. főút). Ezek közül a megyei terv utóbbit nem sorolja az új főúti kapcsolatok közé. Ugyancsak nem sorolja a terv az új főúti kapcsolatok közé a (Horvátország) - Drávakeresztúr - Sellye - Szigetvár (6. sz. főút) kapcsolatot. Az országos gyorsforgalmi és főúthálózat nagytávú terve és hosszú távú fejlesztési programja 2027-ig ütemezve a 67 sz. főút határig történő kiépítését, illetve a sz. főutak mentén történő új (kiemelt) főút megvalósítását tartalmazza, mindkettőt a közötti V. programciklusban. A 6. sz. főút Szentlőrinc elkerülőt a megyei terv szövege tartalmazza, a megyei tervlap nem és az ágazati nagytávú terv sem. Az M60 autópályával párhuzamosan az elkerülő megvalósítását nem tartjuk indokoltnak. A Szigetvár elkerülő északnyugati szakasza a. programciklusban ( ) valósulhat meg. A 67. sz. főúti Szentlászló elkerülő szakasz a tervezet térképlapján nem található meg, holott tervezett annak megvalósítása. Az 58. sz. főút mentén tervezett elkerülők közül Szalánta és Túrony elkerülőit a fejlesztési program a közötti időszakra ütemezi. A Dráva térsége - Mohács útvonalat az új főúti kapcsolatok közé soroljuk. A 67. sz. főút Horvátország-Szigetvár szakaszát az OTRT nem sorolja az új főutikapcsolatok közé. Az ütemezéssel kiegészítjük a közlekedési munkarészt. 6. sz. főút Szentlőrinc elkerülőt az OTRT tartalmazza. 67. sz. főút Szentlászló elkerülőt javítjuk. Majs, Drávaszerdahely, Kémes településeknél nem tartalmaz elkerülőt a nagytávú terv. Sásdtól északra sem az OTrT-ben, sem a nagytávú tervben nem tervezett egymással párhuzamosan két főút. Pellérdtől délnyugatra nem tervezett átkötés a távlati M60 autópályára (a tervben jelenleg főút), mivel ezt a kapcsolatot a Pellérdtől délre tervezett csomópont fogja biztosítani. A kerékpárhálózat nyomvonalai helyenként a Duna medrében vannak jelezve, amit javítani célszerű. A szöveges rész 24. oldalán az emzetközi, országos és térségi jelentőségű közforgalmú kikötők cím alatt szövegjavítást tartunk indokoltnak a következők szerint: Közforgalmú nemzetközi jelentőségű kikötő és határkikötő (schengeni) Mohács Közforgalmú térségi jelentőségű határkikötő Drávaszabolcs (sport és kedvtelési célú vízi járművek, valamint a nemzetközi személyfogalomban közlekedő személyhajók számára) Ennek megfelelően a közforgalmú térségi jelentőségű kikötők sorából Mohácsot törölni kell. Az elkerülőket a hatályos megyei TRT tartalmazta, Majs elkerülő az OTRT-ben szerepel. Sásdtól északra az új út megvalósítása után a 611. sz. főút visszaminősül mellékúttá, így javítjuk. A Pellérdtől nyugatra jelölt (a hatályos megyei TRT szerinti) átkötést töröljük. A kerékpáros útvonal jelölése a többféle léptékben történő ábrázolás miatti, javítjuk. A szöveget javítjuk. 19

20 em 2. Energetikai szakterületre vonatkozó ágazati célkitűzések alapján: Az Egyeztetési dokumentáció. kötet Elfogadásra kerülő munkarészek 12. és 13. oldalon a ll. Térségi övezeti szabályok 6. a) pont (6) alpontjában valamint a b) pont (5) alpontjában az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető" kikötés ellentétes a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (X. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 12. pontjával, amely alapján a helyi jegyző köteles vizsgálni a helyi jelentőségű védett természeti terület" meglétét. A 25. oldalon az átviteli hálózat létező távvezeték elemeinek hivatalos megnevezéseit a következők szerint kérem használni: kv-os átviteli hálózat távvezeték elemei Paks - Pécs Pécs - országhatár - (Ernestinovo, Horvátország) kv-os átviteli hálózat távvezeték elemei Pécs - Pécs Erőmű Siklós - országhatár - (Donji Mihojlac, Horvátország) Térségi ellátást biztosító 120 kv-os elosztó hálózat esetében (a bekezdést az alábbira javasoljuk módosítani): Meglévő távvezetékek: Pécsi Erőmű - (Bonyhád) Pécsi Erőmű Komló Pécsi Erőmű - Pécs Kelet - Komló Komló - Sikonda - Mindszentgodisa MÁV -- (Kaposvár) Pécsi Erőmű Pécs Újmecsekalja Pécsi Erőmű - Pécs Kertváros Pécs Újmecsekalja - Kővágószőlős Királyegyháza Szigetvár (Kaposvár) Szigetvár - (Barcs.-.) Pécsi Erőmű - Mohács - (Csátalja) Pécsi Erőmű - Siklós.-. Siklós Beremend A megyei terv nem foglalkozik a helyi jelentőségű védett természet9i területtel, mivel az települési önkormányzati hatáskör, ellenben az egyéb más hivatkozott paragrafusok mind a hatályos OTrT törvényben találhatók. Az OTrT melléklete szerint javítjuk Az E.O adatszolgáltatás szerinti megnevezések alapján a pontosítás megtörténik, de a Belügyminisztérium kérése szerint csak településnevek illetve településrésznevek alkalmazhatók, pl. Pécsi Erőmű megnevezés nem. Tervezett távvezetékek: Mohács - (Bátaszék) (Szekszárd) Pécsi Erőmű Mohács távvezeték felhasítása, beforgatása Bóly alállomásba Kővágószölős - Királyegyháza távvezeték felhasítása, beforgatása Vajszlő alállomásba Pécsi Erőmű - Pécs Kelet távvezeték felhasítása, beforgatása Pécs. alállomásba A 85. oldalon, a 22. Széleröművek telepítésére alkalmas terület övezete a Baranya Megyei Közgyűlési határozat 1.4. melléklete 6. pontját az alábbiak szerint javaslom módosítani: 6. Új szélerőműparkok létesítésekor a nagy, közép-, és kisfeszültségű vezetékeket kizárólag földkábelben szabad elhelyezni". A javaslattal egyetértünk. 9. Vidékfejlesztési Minisztérium A területrendezési tervben (a továbbiakban: Trt.) megfelelő hangsúlyt kap a termőföld mennyiségi védelme, a más célú hasznosítás feltételei, szabályai (például az. kötet elfogadásra kerülő munkarészek 52, 73. oldalain, továbbá a. kötet megalapozó munkarészek 144. oldalán is megtalálható a termőföld mennyiségi védelmének fontossága). gaz a megállapítás. t nem. 20

Területrendezési szabályozás változása

Területrendezési szabályozás változása Területrendezési szabályozás változása Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2014. április 15. Előzmények Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére Szám:02/86-26/20 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)4-011, FAX: (88)4-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2013. évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai 2013. szeptember 18. Az Ország Szerkezeti Terve meghatározza: 1. az1000 ha-nálnagyobb

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

2. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS

2. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS 2. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS 1. A térségi szerkezeti tervlap kategóriáit, megnevezéseit illetve a rendelet 2. számú mellékletének megnevezéseit és

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 9. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 9. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 9. számú napirendi pontja Beszámoló az OTrT törvény felülvizsgálatának és a módosító javaslatainak egyeztetéséről Előadó:

Részletesebben

7/1996. (IV. 17.) KTM rendelet. a Duna-Dráva Nemzeti Park létesítéséről

7/1996. (IV. 17.) KTM rendelet. a Duna-Dráva Nemzeti Park létesítéséről 7/1996. (IV. 17.) KTM rendelet a Duna-Dráva Nemzeti Park létesítéséről A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

1. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MINISZTER

1. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MINISZTER BAZ MTrT TERVEZŐI VÁLASZ 1. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MINISZTER 1. A térségi szerkezeti tervlap kategóriáit, megnevezéseit illetve a rendelet 2. számú mellékletének megnevezéseit és

Részletesebben

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. október 8. A fejlesztés vagy rendezés dilemmája

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról Módosítással érintett terület 1. sz. melléklet Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról 1 2. sz. melléklet A módosítás alá vont terület hatályos szerkezeti és szabályozási terv kivonata Településszerkezeti

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv áll, melyet az Országgyűlés a 2003.:

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosítása

Településrendezési Tervének módosítása Sajóbábony város Településrendezési Tervének módosítása Térségi tervekkel való összhang igazolása Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) Az Ország Szerkezeti Terve a rendezés alá vont

Részletesebben

Város Főépítésze. Előterjesztés

Város Főépítésze. Előterjesztés Város Főépítésze 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: foepitesz@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: Ügyintéző: Tárgy: Előterjesztés A helyi építési

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Enese Rendezési Terv módosítás Msz: 16081

Részletesebben

Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról

Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról 7/8.4 Egyes területrendezésről szóló kormányrendeletek módosítása A 25/2014. (II. 7.) kormányrendelet három területrendezésről szóló kormányrendeletet módosított: területrendezési hatósági eljárásokról

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 7. 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2-15 /2012. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város több településrendezési terve és helyi építési

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter./2006. ( ) GKM rendelete az M6 autóút Szekszárd - Bóly közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről

A gazdasági és közlekedési miniszter./2006. ( ) GKM rendelete az M6 autóút Szekszárd - Bóly közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről 1 TERVEZET A gazdasági és közlekedési miniszter./2006. ( ) GKM rendelete az M6 autóút Szekszárd - Bóly közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS Békéscsaba, 2011. május Az Országos és Békés Megyei Területrendezési Tervek

Részletesebben

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Duna stratégia és a közlekedésfejlesztési elképzelések összhangja

Duna stratégia és a közlekedésfejlesztési elképzelések összhangja Duna stratégia és a közlekedésfejlesztési elképzelések összhangja Szűcs Mihály főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium Előadásvázlat MMK tanulmány Mi a Duna Régió Stratégia? Magyarország DRS szerepe,

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a az 17/2004. (II. 28.) önkormányzati határozattal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sellye Város Képviselő - testületének október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Sellye Város Képviselő - testületének október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Sellye Város Képviselő - testületének 2015. október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Sellye Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének 2015. évi módosításának

Részletesebben

K I V O N A T. 1.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az OFTK. munkaanyagának és a társadalmi egyeztetést megelőző

K I V O N A T. 1.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az OFTK. munkaanyagának és a társadalmi egyeztetést megelőző Szám: 2-3/2013. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 19/2013. (IV. 26.) közgyűlési határozata az OFTK munkaanyaga és

Részletesebben

Miért előnyös és hasznos a kerékpár közlekedés?

Miért előnyös és hasznos a kerékpár közlekedés? Miért előnyös és hasznos a kerékpár közlekedés? A kerékpáros közlekedés előnyei megkérdőjelezhetetlenek. 4-5 km-nél kisebb távolságon belül a kerékpár gyorsabb, mint a személygépkocsi vagy a közösségi

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Településszerkezeti terve módosításáról az M4 gyorsforgalmi út M0 és Cegléd közötti szakaszán 1. Ceglédbercel

Részletesebben

Térségi területfelhasználási engedélyek nyilvántartása

Térségi területfelhasználási engedélyek nyilvántartása TeIR Térségi területfelhasználási engedélyek nyilvántartása Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. HATÁROZATOK... 5 3. LEKÉRDEZÉSEK... 9 3.1. Területrendezési

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke E L Ő T E R J E S Z T É S A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. OKTÓBER 25 -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 297/2012. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Javaslat az alsó dunai szakaszon kikötő TEN-T törzshálózatba

Részletesebben

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7 5. A t e r ü l e t r e n d e z é s i t e r v v e l v a l ó ö s s z h a n g i g a z o l á s a Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12- tıl hatályos

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK ÁLLAMREFORM ÉS A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI BALATONFÖLDVÁR, 2007.05.08-09. ELİADÓ: DR. FÜLÖP GYULA TERÜLETFEJLESZTÉS

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 30-i ülésének 1. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 30-i ülésének 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. november 30-i ülésének 1. számú napirendi pontja Döntés Tolna Megye Területrendezési Terve módosításának miniszteri véleményezésre benyújtandó

Részletesebben

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 E-mail: veresis55@gmail.com Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám:2/2015 1 Településrendezési

Részletesebben

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 1 Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011.

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/112-11/2012 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Területrendezési aktualitások, hatásaik a közlekedésfejlesztésre

Területrendezési aktualitások, hatásaik a közlekedésfejlesztésre Területrendezési aktualitások, hatásaik a közlekedésfejlesztésre Dr. Tompai Géza főosztályvezető BM Területrendezési és Településügyi Főosztály Balatonföldvár, 2011. május 11-13. Mérföldkövek a terület-

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag Verőce község egyaránt része a festői Dunakanyarnak és a domboldalakra felfutó Börzsönyi tájnak, továbbá közvetlenül határos a fővárosi agglomerációval. A Településrendezési terv felülvizsgálatának megkezdését

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 176. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet. a területrendezési hatósági eljárásokról. Területrendezési hatósági eljárások

76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet. a területrendezési hatósági eljárásokról. Területrendezési hatósági eljárások A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. (1) bekezdés d) és p) pontjában, 27. (1) bekezdésének a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról

Részletesebben

4. számú melléklet. Véleményező szerv

4. számú melléklet. Véleményező szerv 4. számú melléklet Ssz. Véleményező szerv Vélemény Vélemény érkezett-e beérkezésének 2014.02.04- dátuma ig (I/N) 1 Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség I 2014.02.06

Részletesebben

53. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

53. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság BAZ MTrT TERVEZŐI VÁLASZ 53. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Térségi szerkezeti tervlap Aggtelek-Égerszög, Égerszög-Imola, Égerszög-Teresztenye-Tornakápolna-Varbóc, Szögliget-Szilice, Hidvégardó-Tornahorváti,

Részletesebben

4.4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

4.4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 4.4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 4.4.1. AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA A TSZT VISZONYA A TERÜLETRENDEZÉS TERVEIVEL A

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés december 15.-i ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés december 15.-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI-8/2011 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15.-i ü l é s é r e Tárgy: Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Tervének módosítása

Részletesebben

A Vasfüggöny Nyomvonal (Iron Curtain Trail)

A Vasfüggöny Nyomvonal (Iron Curtain Trail) A Vasfüggöny Nyomvonal (Iron Curtain Trail) Cross-border bike project (IPA CBC) nyitókonferencia Pámer Zoltán DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2013. április 5. A projekt általános bemutatása Az egykori vasfüggöny

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV M30 gyorsforgalmi út Miskolc Tornyosnémeti közötti szakaszának ARNÓT községet érintő területeire PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE ÖSSZEÁLLÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ 2016. augusztus TELEPÍTÉSI

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Térségi övezetek lehatárolása dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2.

Részletesebben

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS 2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMOK ÖSSZEFOGLALÓ A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL A BEÉRKEZETT ÉSZREVÉTELKERE ADOTT VÁLASZOKRÓL ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

Veszprém megyei műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények rendszere (1.2. 1.15. mellékletek)

Veszprém megyei műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények rendszere (1.2. 1.15. mellékletek) Veszprém megyei műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények rendszere (1.2. 1.15. mellékletek) 1.2. A közúthálózat fő elemei Gyorsforgalmi út Főutak M8: (Ausztria) Szentgotthárd térsége Veszprém

Részletesebben

2008. évi I. törvény az Országos Területrendezési Tervrl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról (Magyar Közlöny 2008/99 szám)

2008. évi I. törvény az Országos Területrendezési Tervrl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról (Magyar Közlöny 2008/99 szám) 2008. évi I. törvény az Országos Területrendezési Tervrl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról (Magyar Közlöny 2008/99 szám) 1/6. számú melléklet Országos kerékpárút törzshálózat elemei 1. Felsõ-Dunamente

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a 1 N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a - 2016 - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. -a szerinti egyszerűsített

Részletesebben

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője 8. sz. napirendi pont Tájékoztató a 2007-2013. időszakban a KÖZOP támogatásból megvalósuló dél-dunántúli és nyugat-dunántúli úthálózat fejlesztésekről, a következő tervezési időszak ének helyzetéről. Szalóki

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M12-5/2016-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2016. SZEPTEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

DUNAHARASZTI. II. kötet TSZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek

DUNAHARASZTI. II. kötet TSZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 DUNAHARASZTI HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása II. kötet TSZT módosítás Alátámasztó és jóváhagyandó

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail:talent_plan@arrabonet.hu Győrújbarát Településrendezési eszközök

Részletesebben

Dél-Magyarországon vonattal

Dél-Magyarországon vonattal Dél-Magyarországon vonattal a határközi kapcsolatok tekintetében is Háry Márk elnökségi tag, Magyar Közlekedési Klub Környezet-és Természetvédelmi Szervezetek 22. Országos Találkozója Kiskunhalas, 2012.

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉSI KEPVISELŐ Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kapcsolódó módosító javaslat

ORSZÁGGYŰLÉSI KEPVISELŐ Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kapcsolódó módosító javaslat Ür szagyűics i.ivatalta irományszám : -ri344/ar'3 Érkezeti : 2008 MÁJ 14. ORSZÁGGYŰLÉSI KEPVISELŐ Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kapcsolódó módosító javaslat Dr. Szili Katali n az Országgyűlés Elnöke

Részletesebben

SOMOGYBABOD TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

SOMOGYBABOD TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA SOMOGYBABOD Településrendezési tervének M4/2016-OTÉK jelű módosítása TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA TERVEZŐ: dr Fazekas Sándorné KAMARAI REG: TT 14 0282 7400 KAPOSVÁR, NÉMETH ISTVÁN FASOR. 31 telefon/fax:

Részletesebben

Tárgy: Tervezési ajánlat Nagyvenyim község településrendezési eszközök felülvizsgálatára

Tárgy: Tervezési ajánlat Nagyvenyim község településrendezési eszközök felülvizsgálatára BEREK TÁJÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/B A lph. fszt/2. VARGÁNÉ KAISER KATALIN POLGÁRMESTER ASSZONY RÉSZÉRE NAGYVENYIM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVENYIMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása

2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása 2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása 1 Budapest IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV M30 gyorsforgalmi út Miskolc Tornyosnémeti közötti szakaszának FORRÓ községet érintő területeire PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE ÖSSZEÁLLÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ 2016. július TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Részletesebben

Irományszám : 1-[,,Q/(1 / 6. 2000 ápr 2 1. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Módosító iavaslat

Irományszám : 1-[,,Q/(1 / 6. 2000 ápr 2 1. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Módosító iavaslat Irományszám : 1-[,,Q/(1 / 6 T. 2000 ápr 2 1. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helybe n Tisztelt Elnök Asszony!

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Országos, kiemelt t érségi és megyei övezet ek t erület i lehatárolása G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező,

Részletesebben

A Duna mente örökségi potenciálja

A Duna mente örökségi potenciálja A Duna mente örökségi potenciálja az EuroVelo 6 kerékpárút a Duna mentén (Rajka Budapest) régészeti szempontból Jövőkép a Duna mentén, Rajka Budapest workshop 2014. május 30. Újlaki Zsuzsánna főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/4934/2008. Munkaanyag a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi

Részletesebben