SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1."

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, március 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület április havi ülésére Tárgy: Beszámoló Siófok Város Önkormányzata évi gazdálkodásáról Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester Előkészítette: Közgazdasági Osztály Tárgyalta: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben előírt kötelezettségnek eleget téve Siófok Város Önkormányzatának 2013.évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentést az alábbiak szerint terjesztem elő. A város és intézményei évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a képviselőtestület a 3/2013./III.04./ számú rendeletével fogadta el. A jóváhagyott összesített Városi szintű költségvetés szerint e Ft-ból kellett megvalósítani a célokat, a költségvetés összeállításánál a kiadásokat kifejezetten olyan szinten terveztük, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak nyújtottak. Ebből következően költségvetési hiánnyal és további fejlesztési hitelfelvétellel sem számoltunk. A likvid hitelkeretünket viszont fenntartottuk június 28.-ig az állami átvállalásig. Az év végi beszámolóban a módosított költségvetés az időközben jelentkezett feladatok következtében már e Ft költségvetési bevétellel és e Ft költségvetési kiadással, valamint e Ft többlettel számol. A bevételek és kiadások mérleg főösszege e Ft. A évi Városi szintű bevételek ebből összességében e Ft összegben 90,9 %-ban realizálódtak. Az összesített kiadások e Ft 86,8 %-os felhasználást mutatnak. Az önkormányzatra háruló feladatok és az elnyert fejlesztési támogatások kiutalásának elhúzódása következtében március 31.-ig 900 millió Ft likvid hitelkerettel majd június 28-ig az adósság rendezésig 600 millió Ft likvid hitellel rendelkeztünk, amelynek visszafizetése az állami átvállalás keretében megtörtént. SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEI A beterjesztett költségvetési javaslat e Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. A évi költségvetés összeállításánál is a kiadások kifejezetten olyan szinten voltak tervezhetők, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak. Ebből következően költségvetési hiánnyal nem számoltunk. Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő önkormányzati főösszeg a képviselő-testületi döntések és központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt e Ft-tal növekedve e Ft-ra változott, amely a e Ft realizált bevétellel 90,3 %-os jónak mondható teljesülést mutat. I. Az önkormányzat bevételeinek részletes teljesítési adatait az önkormányzati Beszámoló 1/A. és 1/B. számú mellékletei mutatják be összesítve, valamint működési és fejlesztési célú részletezés szerint. A bírság és igazgatási szolgáltatási díjból származó bevételünk a közigazgatási és helyszíni birság kiszabások következtében jól alakult és kompenzálta a környezetvédelmi bírságok elmaradását. A szolgáltatások ellenértéke a továbbszámlázott szolgáltatások ellenértékének megfizetéséből származó bevétel növekedése következtében emelkedett a tervezett szint fölé, 114,8 %-os teljesüléssel. Bérleti díjakból a tervezett bevételnek a 98,1 %-a realizálódott a zárási időpontig. Jól alakult a közterület hasznosításából származó bevétel és a lakás, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó bevétel is. Az általános iskolák saját bevétele is jó teljesülést mutat, amely az étkezési térítési díjakból és terembérletekből keletkezett.

3 3 A DRV Zrt. részéről az üzemeltetésből származó bevételek elmaradtak a tervezettől,a várható üzemeltetési jogviszonyváltozások miatt a DRV már csak az újabb szerződésekben kikötött 3 %-os díjat fizette és ennek a rendezésével is hátralékba került. Vagyonértékesítésből éves szinten 752 millió Ft bevétellel számoltunk, amelyből 18,6 millió Ft teljesült az év végéig. Az értékesítésre kijelölt ingatlanokat folyamatosan hirdettük, ennek ellenére sem sikerült a tervezett mértékű értékesítés. Osztalék bevételeink 83,7 %-ra teljesültek, a Bahart Zrt.-től származó osztalék maradt el a tervezettől, ez eredményezte a bevétel kiesést. Kamatbevételeink jól alakultak, melyet meghatározott az a tény, hogy a REKOM Nonprofit Kft. helyett Szekszárd Város Önkormányzata rendezte a májusig hátralékban lévő ISPA önerő kamatát e Ft összegben. A forgalmi kamatbevételeink jelentősebb számlaegyenlegek hiányában csak kismértékben teljesültek. Az általános forgalmi adó kiszámlázásból származó bevétel magasabb a tervezettnél, mert a megszűnt SIOK intézményünk előző évről áthúzódó ÁFA ügyei, jogutódként az Önkormányzatnál rendeződtek. Saját bevételeink legmeghatározóbb eleme helyi adókból származó bevétel, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani minden évben az adókivetési, beszedési, behajtási folyamatra. Az éves zárás adataiból látható, hogy a kitűzött bevételi tervet ban is sikerült teljesíteni, az adóztatásból, amely magába foglalja a helyi adóbevételeken túl a gépjárműadó átengedett 40 %-át és az adó nemekkel kapcsolatos beszedett bírságok, pótlékok összegeit is. Az éves zárás után az adóhivatal évi tényleges bevétele 3.106,1 M Ft, amely 10%-os bevétel növekedést eredményezett a évi adóbevételhez képest, amelyet módosítani kell évtől a gépjárműadó 60 %-ának, központosítása következtében történt továbbutalás összegével, a 140,7 M Ft összegével. Ennek alapján az önkormányzatnál maradó adóbevétel 2.965,4 M Ft, amely 104,86%-os teljesülést mutat, így az éves bevételünk 137,4 M Ft-al lett több a tervezettnél i állapot Számla típusa Tervezett bevétel évre (M Ft) Bruttó bevétel évre (M Ft) Önkormányzatnál maradó bevétel évre (M Ft) Teljesülés % Építményadó: , ,7 103,5 Idegenforgalmi adó: ,6 290,6 107,6 Iparűzési adó: , ,8 105,7 Gépjárműadó: ,5 93,8 98,7 Bírság, pótlék: 20 22,1 22,1 110,5 Talajterhelési díj: 3 5,4 5,4 180,0 Összesen: , ,4 104,9 Adónemenkénti százalékos megoszlás a következő: Építményadó:

4 4 Bevétel 1.221,7 M Ft, amely a tervhez képest 103,5 %-ban teljesült, így bevételünk 41,7 M Ft-al több lett. Az építményadóval kapcsolatban Siófok város közigazgatási területén kivetési iratban adózónak M Ft adóelőírás történt. Az adónemben adómérték változás nem történt, bevételünk a folyamatos felderítési munka és a végrehajtások eredménye. A még nem adózó ingatlan tulajdonosok kiszűrésére több lehetőségünk van. Nagy segítség a KEK KH személyi lakcímnyilvántartó rendszere. Azon tulajdonosokat, akik nem teljesítik bevallásadási kötelezettségüket felszólítjuk a bevallás megtételére. Ha a felszólításunk ellenére sem teljesítenek, akkor becsléssel, a tervtárból kikért tervek alapján előírjuk az adót. Folyamatosan figyeljük a fizetési határidőket, folyamatosan jegyeztetünk jelzálogjogot az ingatlanokra, munkabért, nyugdíjat, egyéb jövedelmet tiltunk, gépjárművet foglalunk vagy vontunk ki a forgalomból. Egyedül árverezési tevékenységet végezni nem tudunk, mert nincs rá jogosultságunk, ezért a NAV és bírósági végrehajtó segítségét kérjük a tevékenységek lebonyolítása végett. Mivel a bírósági végrehajtó költségátalányát az önkormányzatnak kell megelőlegezni, így csak akkor adunk megbízást a munkára, ha a fent említett cselekményekkel nem tudjuk beszedni a kintlévőséget, árverezésre lenne szükség és megbizonyosodtunk róla, hogy adós rendelkezik piaci értéket képviselő ingó vagy ingatlan vagyonnal. Behajthatatlansággal 32 esetben 2,1 M Ft-ot, felszámolás végett 23 esetben 3 M Ft-ot, méltányosságból pedig 1,6 M Ft-ot töröltünk. Ezen adónemben legtöbb a részletfizetési kérelmek száma. Az év során 150 db részletfizetési kérelem érkezett hivatalunkhoz. Idegenforgalmi adó: Bevételünk 290,6 M Ft, amely a tervhez képest 107,63%-ra teljesült, így bevételünk 20,6 M Ft-al több, ugyanakkor bevételünk a évi bevételhez képest az április közepéig elhúzódó téli időjárás ellenére 39,5 M Ft-al nőtt. A évi összesített vendégéjszaka adatok alapján az adóköteles vendégéjszakák száma 4,7%-kal, míg az adómentes vendégéjszakák száma 5,2%-kal nőtt a tavalyi hasonló időszakhoz képest. December végéig a turisták vendégéjszakát töltöttek el az önkormányzat illetékességi területén, melyből éjszaka adóköteles, éjszaka adómentes volt. Az adatok is mutatják, hogy a kései tavasz, a hűvös, szeles áprilisi és májusi időjárás ellenére a vendégéjszakáink száma egyértelműen nőtt. A magánszálláshelyek ellenőrzését a nyári időszakban 24 fő adatgyűjtő végezte. A problémás ügyeket, jegyzőkönyv készítése után az adónemért felelős köztisztviselő és egy megbízásos jogviszonyban lévő kolléga vizsgált ki. A várost 16 körzetre osztottuk, adatgyűjtőink párosával végezték munkájukat. Így próbáltunk gátat vetni a korrupciónak és a problémás esetekben a jegyzőkönyv aláírásához is két fő szükséges. A szállodákat és nagyobb panziók a nyári időszakban 2 fő ellenőrizte, akik 349 esetben végeztek vizsgálatot. Munkájukat napi szinten útvonalterv alapján végzik. Sajnos fontos tényező, hogy a szállásadók részéről egyre nagyobb a fogadott vendégek eltitkolásának aránya és az adófizetés elkerülésének szándéka. Felvettük a kapcsolatot a NAV Operatív Ellenőrzési Osztályával a közös együttműködés reményében. Ők főleg fekete szobakiadók névsorát várták tőlünk, mi pedig azt, hogy az együttműködés hatására javuljon az idegenforgalmi adó fizetésének morálja. Közös akciónk július 31.-én kezdődött. Egyeztetéseink alapján a nyár folyamán három alkalommal ismételtük az ellenőrzéseket, amely hatására 8 szállásadóból 5-nél szabálytalanságot észleltünk. Ezeknél a szállásadóknál és még 3 főnél jogszabálysértés végett 1,4 M Ft bírságot szabtunk ki. Azon társasházak esetében, ahol a gyanú felmerült, hogy fekete szobakiadás folyik felvettük a kapcsolatot a közös képviselőkkel, hogy tegyék lehetővé azt, hogy az adóhivatal képviselői bármikor bejuthassanak a társasházakba. Segítségükkel feltérképezésre kerültek azon lakások, amelyekben szívességi és egyéb vendéglátás folyik. Helyi iparűzési adó: Bevétel 1.331,8 M Ft, amely a tervhez viszonyítva 105,7%-ra teljesült, így 71,8 M Ft többletbevételt értünk el. A növekedést jelentősen befolyásolta a feltöltési kötelezettségek nem várt arányú teljesítése. Bár a május 31-ig beérkezett bevallások feldolgozása után megállapítható volt, hogy a vállalkozások teljesítményei csökkentek a befizetett előlegekhez képest. A II. félévi előlegek, az év végi feltöltési

5 5 kötelezettségek és a folyamatos behajtási tevékenységek eredményeként sikerült a tervezett bevétel túlteljesíteni. Városunk közigazgatási területén társas vállalkozás és 1542 fő egyéni vállalkozó tevékenykedik. Felszámolási eljárás 170, végelszámolás 66, kényszertörlés 62 vállalkozást érint. Behajthatatlanság címén 1,3 M Ft-ot töröltünk. A zárási adatok alapján kifutott felszámolás végett 94 esetben, összesen 7,1 M Ft összegben történt adótörlés. Méltányosság végetti törlést nem alkalmaztunk, de részletfizetéssel és fizetési halasztással több adózónk élt. Az önkéntes fizetéssel szemben egyre inkább a hatósági beszedési megbízás (inkasszó) a jellemző az adó beszedése tekintetében. Sok a végrehajtás, az eljárások eredményessége bizonytalan, időben elhúzódik. A végrehajtás végkifejlete gyakran független az adóhivatali dolgozók munkájától és hozzáállásától. A vállalkozások ingó és ingatlan vagyonnal nem rendelkeznek, számlájukon fedezet nincs, így a végrehajtási eljárások sem járnak eredménnyel ban telephelyet létesített és bejelentkezett vállalkozások száma 426, záróbevallást 67 esetben rögzítettünk. Bevallási kötelezettség elmulasztása végett 141 esetben írtunk elő mulasztási bírságot 4,37 M Ft összegben. Ha rendellenességet tapasztalunk, vagy társhatósági megkeresésre adatszolgáltatási kötelezettségünk van, akkor Kollégáink helyszíni szemlét tartanak, illetve a megkeresésnek megfelelően a helyszínen intézkednek. Az egyéni vállalkozóknak törvényi lehetőségük van tevékenységük min. egy havi szüneteltetésére, így többször újrakezdenek és szüneteltetnek. Ennek sorrendben történő nyilvántartásunkban való átvezetése a korábbiakhoz képest megnövelte az egyéni vállalkozók esetében a ki és bejelentkezések illetve a változások feldolgozásának számát. Gépjárműadó: Az önkormányzatnál maradó 40% az 93,8 M Ft bevételt jelent. Ennél az adónemnél től speciális eset áll elő, mivel az állam a bevétel 60%-át saját hatáskörbe vonta, így azzal nem az önkormányzat rendelkezik. A központi költségvetésbe 140,7 M Ft-ot utaltunk es év júliusában a mozgáskorlátozott adózóinkat tájékoztattuk a mozgáskorlátozott kedvezmény érvényesítése terén történt jogszabályváltozásról. Az év közben kezdeményezett mentességi eljárás keretében 120 adózó kapott ismételten adómentességet 1,2 M Ft összegben. A gépjárműadóról szóló törvény alapján a II. féléves bevételt érinti a légrúgós gépjárművek adómérték változása, amely július 1-től az addigi Ft/100 kg-ról 850 Ft/100 kg-ra csökkent. A mértékváltozásból eredően 1,4 M Ft adóbevétel csökkenés került elszámolásra 65 gépjármű esetében. A kintlévőségek az egyre nehezebb megélhetési viszonyokból adódnak, amikor egyre többen fizetési késedelembe kerülnek, romlik az adófizetési morál, a sok kis összegű adókivetés a teljesítés elmaradása esetén sok kis összegű hátralékost eredményez, amely nagyon sok többletmunkát jelent az adónemben dolgozó munkatársnak. Az adónemmel kapcsolatban adózó gépjárművének adatait kezeltük 2013-ban. Talajterhelési díj: Bevétel 5,4 M Ft, amely a tervhez képest 180%-ra teljesült, bevételünk 2,4 M Ft-al nőtt. Az adónemben előre tervezni nem lehet, mivel az a közműcsatornára rá nem kötött felhasználók vízfogyasztásától függ. A DRV ZRT adatszolgáltatási kötelezettsége alapján tájékoztatja hivatalunkat a felhasználók köréről, a fogyasztási hely címéről és a felhasznált vízmennyiségről. Talajterhelési díjról bevallást annak a szennyvíz kibocsátónak kell tennie, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára (szennyvízcsatornára) nem kötött rá annak ellenére, hogy azt megtehette volna. A Műszaki osztállyal történt egyeztetés és a nullás fogyasztók kiszűrését követően Siófok és Sóstó vonatkozásában 427 db bevallás került kiküldésre, melyből 265 db érkezett vissza, ez 62%-os teljesítettséget mutat. A bevallást nem adók adóelőírása egyedi vizsgálattal történik, amely folyamatos. Mivel 2012-től tízszeresére növekedett a fizetendő TTD összege, így 24 esetben fordultak hozzánk adózóink részletfizetési kérelemmel, amely minden esetben szociális alapon megalapozott volt és elfogadtunk, a befizetés folyamatos. Bírság, pótlék:

6 6 Bevétel 22,1 M Ft, amely a tervhez képest 110,5%-ra teljesült, bevételünk 2,1 M Ft-al nőtt. Ezen számlán tartjuk nyilván a mulasztásból, adóbírságból, a végrehajtás költségátalányából és az adó késedelmes befizetéséből eredő előírásokat. Adók módjára történő behajtás: Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásának alapját egyes ágazati törvények rögzítik. A megkereséseknek tartalmi követelménye van, amelyet az adózás rendjéről (Art.) szóló törvény szabályoz. A köztartozás ugyan nem adó, de annak adók módjára behajtandó köztartozásként való végrehajtása elsődlegesen az Art, másodlagosan a bírósági végrehajtásról szóló törvény rendelkezéseit kívánja. A köztartozásokat rendelet alapján idegen bevételek számlaszámon és egyéb bevételek számlaszámon - nem helyi adóként és nem egyéb önkormányzati adóként tartjuk nyilván. Hulladékban 5 M Ft került behajtásra, amely tevékenységek után 1,3 M Ft jutalék került elszámolásra és átutalva az önkormányzat számlájára. A behajtott összegeket 100%-ban tovább kell utalnunk a behajtást kérő felé. Van azonban itt is kivétel, a közigazgatási bírság 40%-a az önkormányzatoknál marad, akkor, ha behajtási cselekmény útján folyt be az összeg. Ha kiértesítésünkre befizeti az adós, akkor 100%-ban kell tovább utalnunk. Gyakorlatilag ez az a munka, amely meglehetős leterheltséget jelent az adósok nagy számára való tekintettel és az önkormányzatnak nincs belőle bevétele évben (AVE ZRT kivételével) 1354 ügyet kezeltünk, 2010-ből 10, 2011-ből 98, 2012-ből 324 ügy van nyilvántartás szerint folyamatban. 22 alkalommal 17 M Ft összegben kerestünk meg bírósági végrehajtót, aki 2 ügyet tudott lezárni és 614 E Ft-ot tudott beszedni ban a kimutatott összeg 91,6 M Ft, amelyből 8,5 M Ft-ot tudtunk behajtani. Az Állami támogatások kiegészítések 30 %-kal haladták meg az eredetileg tervezett összeget. Az eltérést eredményező meghatározó tétel az I. adósságkonszolidáció során támogatás formájában a kiváltott hitelelemek rendezésére kapott e Ft jelentette. Továbbá a tervezés idején még nem voltak ismertek, és nem voltak tervezhetőek a különböző működési célú központi támogatások e Ft összegben, valamint a szerkezetátalakítási tartalékból juttatott e Ft támogatás. Az átvett pénzeszközök az államháztartáson belülről csak 41,6 %-ban teljesültek. A közfoglalkoztatás nem a tervezettek szerint valósult meg, így az arra átadott pénzeszköz is kevesebb lett. A tervezett fejlesztéseink megvalósulásának ütemében vagy azt követően érkeznek a finanszírozásukhoz a fedezeti összegek is. A gimnáziumi TÁMOP-os fejlesztéshez tervezett összegnek is csak a harmada érkezett meg ban. A Hajléktalan szálló bővítéséhez és a Közösségi közlekedés fejlesztéséhez várt összegek nagyobb része is ben realizálódik. Az egyéb célú tervezett átvett pénzeszközök is bevétel elmaradást eredményeztek, a Köznevelési tv csak lehetőségként biztosítja azt, hogy az önkormányzat által működtetetett intézményben járó tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól működtetéshez és az étkeztetéshez hozzájárulás igényelhető, a tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól. Azonban a Tv. a lakóhely szerinti önkormányzat számára nem ír elő erre vonatkozóan fizetési kötelezettséget. A képviselő-testületi határozatnak megfelelően megkerestük az ügyben érintett önkormányzatokat, de csak néhányan vállalták közülük a hozzájárulás megfizetését a tervezett Ft-tal szemben, 518 e Ft bevételünk származott ezen befizetésekből. A Balaton-parti kft. a (Termofok Kft.) korábbi kezesség vállalás miatti fizetési kötelezettségét csak ben tudja teljesíteni. II. A Közös Önkormányzati Hivatal

7 7 Siófok Város Képviselő-testülete a 3/2013. (I.24.) számú Képviselő-testületi határozatával március 1.-vel a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról döntött. A Siófoki KÖH létrehozása folytán a jogelőd Siófok Város Polgármesteri Hivatalát, általános jogutódlással, beolvadással február 28. napjával megszüntette. Az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. előírása szerint az évközben megszűnő intézményről évközi beszámoló készült. A Polgármesteri hivatal febr.28.-ig e Ft bevételt ért el, amelyből e Ft kiadást teljesített. A költségvetés készítése során a Polgármesteri Hivatal illetve a jogutód KÖH tervezését egybe kezeltük a folyamatosság érdekében. Ezáltal a Polgármesteri Hivatal első kéthavi tény adatain felüli előirányzatai módosítással a KÖH előirányzatai lettek és a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését adták. Az évközi módosítások hatására az előirányzatok e Ft-tal növekedtek, és év végén már e Ft módosított előirányzattal számolhattunk. A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását főbb bevételi és kiadási csoportonként a Közös Önkormányzati Hivatal ( havi) költségvetési mérlege mutatja be. A bevételek összességében e Ft összegben realizálódtak, amely a tervezett bevételünk 88,7 %-át jelenti. Bírság és igazgatási szolgáltatási díjból származó tervezett bevétel 121,7 %-ra teljesült. Az építési bírság beszedett összege ugyan nem jelentős tétel, de kisebb teljesítést mutat, a miatt is, hogy kevesebb az építkezés és szabály követőbb lett a magatartás is ezen a téren. A többletteljesítés az előző időszakról áthúzódó igazgatási szolgáltatási díjak bevételéből adódott. A szolgáltatások ellenértéke összességében 97 %-ban realizálódott. Ezen belül a Parkolási díjbevétel mintegy 21 millió Ft bevétel elmaradást mutat, amelynek egyik fő oka, hogy a folyamatosan dráguló üzemanyag árak következtében a lakosság gépkocsi használati szokásai megváltoztak, többségében lényegesen ritkábban használják a gépkocsikat, így kevesebbszer vesznek igénybe parkolási szolgáltatást is. A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által az ügyviteli munkáért fizetett e Ft megbízási díj nagyrészt kompenzálni tudta ezt a kiesést. A Közös Hivatal 277 e Ft támogatás értékű bevétele államháztartási előírás végrehajtásának a következménye, a megszűnő Polgármesteri Hivatal záró pénzforgalmi számlájának az átvezetéséből adódott. III. Az intézmények

8 8 Önállóan működő intézmények bevételei: Intézmény megnevezése Önállóan működő intézmények bevételi adatai ( ) Bevételek évi terv évi mód. ei évi tény % (tény/mód. ei.) KIKK ,2% Működési bevételek ,7% Támogatásértékű bevételek ,0% Fenntartótól kapott támogatás ,0% Pénzmaradvány ,0% BRTKK ,0% Működési bevételek ,5% Támogatásértékű bevételek ,7% Fenntartótól kapott támogatás ,2% Pénzmaradvány ,0% Gondozási Központ ,5% Működési bevételek ,8% Támogatásértékű bevételek ,3% Fenntartótól kapott támogatás ,8% Pénzmaradvány ,0% SVÓB ,5% Működési bevételek ,0% Támogatásértékű bevételek ,0% Fenntartótól kapott támogatás ,8% INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN Működési bevételek ,8% Támogatásértékű bevételek ,9% Fenntartótól kapott támogatás ,5% Pénzmaradvány ,0% Az intézményi saját bevételek összességében 93,8 %-os teljesítést mutatnak.

9 9 Az Óvodák esetében bevétel elmaradás látható, a saját bevételt a terembérleti díjak és az étkezési térítési díj bevételek jelentik esetükben. A terem bérbeadás az elmúlt évben már gyakorlatilag nem működött. Az óvodai teremek bérlése iránti kereslet lényegesen csökkent. Az étkeztetésből származó bevételt csökkenti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők (térítésmentes étkezők) további számának növekedése is. Emiatt természetszerűen csökken az élelmezéshez kapcsolódó másik bevételi forrás a visszaigényelhető általános forgalmi adó nagysága is. A Könyvtár esetében 62,5 %-os a teljesítés, szintén bevétel elmaradás mutatkozik. Ennek okai: hogy az olvasók 50 %-os kedvezménnyel iratkozhatnak be Siófok Kártyával, diákigazolvánnyal és ezt általában a Siófoki lakosok igénybe is veszik. Továbbá sok a 70 év feletti és 16 év alatti ingyenes beiratkozó. Ingyenesen iratkozhatnak be a pedagógusok, és az álláskeresők is. Csökkent az internetezők száma, illetve rövidebb ideig használják a számítógépeket. Nőt az ingyenes WIFI használók száma mind okos telefonon, mind laptopon. A fénymásolás bevétele az iskolai időszakban több, de sajnos ez a bevétel is csökkenőben van az otthoni nyomtatás, internet, általánossá válása miatt. A másik két intézménynek sikerült bevételi többletet elérnie, a Gondozási Központ saját bevételei 103,8%-ra, a Kulturális Központ bevételei 105,7 %-ra teljesültek. KIADÁSOK A kiadások tervezése során elsődleges szempontnak tekintettük az intézmények működtetésének és szakmai színvonalának megőrzését lehetővé tevő források biztosítását. Kiemelten figyeltünk továbbá a jogszabályban meghatározott kötelező feladatok ellátásához szükséges és az előző évben megkezdett áthúzódó beruházások befejezését lehetővé tevő forrásokra. I. Az önkormányzat e Ft-os módosított előirányzatából e Ft került felhasználásra, ez a rendelkezésre álló előirányzat 87,1 %-a. Ezen belül a működési célú kiadásokra e Ft került felhasználásra,a módosított előirányzat 77,5 %-a, részletezésüket az önkormányzati beszámoló 2. sz., 2A., 2/B., és 2/C. számú mellékletei mutatják be. Az önkormányzat működési kiadásainak jelentős részét a városüzemeltetés kiadásai teszik ki. Az éves előirányzat 81,7 %-a e Ft került felhasználásra az év végi zárási időszakig. Városüzemeltetési feladatok területén az alábbi munkavégzések történtek ban. Zöldterületek, parkok fenntartása A korábbi években lefolytatott közbeszerzési eljárások során kiválasztott park-fenntartókkal kötött szerződésekben foglalt vállalkozói díjak az infláció mértékével növekedtek. A közterületi bútorokban és játszótereken a rongálások helyreállításánál folyamatosan megfigyelhető a költségnövekedés. A növényvédelmi munkálatokat időben el tudtuk végezni. A 2013-as évben a gallyazás, fakivágási feladatok elvégzésénél az élet- és balesetveszélyességet helyeztük előtérbe. A pénzügyi teljesítés az ütemezésnek megfelelően alakult a szigorú költségtakarékossági szempontok figyelembevételével. Parkosítások, fásítások a tavalyi évben nem készültek, mivel a pénzügyi keretek ezt nem tették lehetővé. A lakosság a korábbi évektől eltérően nagy számban igényelte a Siófok Kártyát és a hozzá kapcsolódó Ft-ot, melyet a virágosítás keretén belül három kertészetben tudott levásárolni. Olyan nagymértékű volt az összeg, hogy előirányzatot kellett módosítani. A Városi Virágosítási Versenyre az

10 10 előző évekhez képest hasonló számban jelentkezetek magánszemélyek és intézmények. Az ünnepélyes díjátadót a városnapon tartottuk. Kiemelten kezeltük a köztéri villanyoszlopok díszítését is. Természetvédelmi és Sóstói magas-parti területek fenntartása A rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása a tervezettek szerint történt. A Sóstói magas-parton a szükséges munkák elkészültek, a terület ápolása folyamatos volt. A Töreki Természetvédelmi Területen a tavaszi időszakban a kaszálást és a szükséges erdőápolási munkálatokat (csemeteültetés, tűzvédő sáv, stb.) elvégeztettük. Az erdei bútorok és tájékoztató táblák rongálása gyakori, ezek pótlását tavasszal a pénzügyi keretek betartása mellett elvégeztettük. Állategészségügyi és mezőgazdasági feladatok A feladatok ellátására tervezett éves pénzügyi keret elegendőnek bizonyult és a 2013-as évben a szúnyogpopuláció gyérítése is megfelelő volt. A tavalyi évben is lehetőséget adtunk arra, hogy a lakosság kijelölt helyszíneken a kutyáit beoltassa. Az állatorvosokkal történt egyeztetések után ez is sikeresen lezajlott. A vállalt feladataink elvégzése a tervezettnek megfelelően történt. Köztisztasági feladatok A 2013 évi tavaszi takarításba a közmunkaprogramban dolgozókat is bevontunk, így az önkormányzatnak a szemét elszállítása és a felhasznált anyagok kifizetése jelentkezett költségként. A közmunkaprogramban dolgozók nagy területen végeztek a téli időszakot követő takarítást, falevélszedést és egyéb köztisztasági feladatokat. A 2009-ben kötött szerződés szerint zajlik a város közterületeinek tisztántartása. A nyári időszakban a turisták által fokozottan igénybe vett területeken és a rendezvények környékén külön megrendelés alapján végeztetjük a takarítást. Továbbra is felmerülő probléma, hogy a közterületi hulladékgyűjtőket a Sióból vagy a Balatonból kell kivenni. Az előző évekhez hasonlóan a hajléktalanok száma is megnövekedik a nyári időszakban. Közterületi szálláshelyeik felszámolása is ebből a költségkeretből kerül kifizetésre. Összességében véve - köszönhetően az Idegenforgalmi közmunkaprogramnak- a feladat ellátása zökkenőmentesen és az ütemezéseknek megfelelően történtek. Az illegálisan lerakott szeméttel kapcsolatosan sajnos nagy változást nem tapasztalunk a tavalyi évhez képest. A város területén lévő szelektív üveg hulladékgyűjtő pontok mellett nagyfokú illegális szemét lerakásokat tapasztaltunk. A hulladékot zsákokban helyezik ki éjszaka a közterületekre. A szemét elszállítását folyamatosan végeztetjük, a szállítás és kifizetés állandó költségterhet jelent. Közutak, hidak, járdák, parkolók fenntartási feladatai: A közutak, hidak, járdák, kerékpárutak és parkolók fenntartására a 2013-as évre vonatkozó az előző évek gyakorlatához alakult. A tavaszi felkészülés során a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségekhez igazodva, a balesetveszély elhárítására irányuló munkálatokat tudtunk elvégeztetni a város útjaira, járdáira. Az évente kötelező hídvizsgálatot rendszerint elvégeztettük. Tavasszal elkezdődtek a téli fagykárokból eredő kátyúzási munkálatok. A város területén a murvás útjainkat, parkolóinkat egész évben karban tartottuk. Az út melletti zöldterületeket hidró kaszás gépekkel egész évben sikerült karbantartanunk. Az üzemeltetési költségeinkre szánt összeg az év második felére a szerződésekben foglalt kötelezettségeink kifizetésére és az azonnali balesetveszély elhárítására irányuló munkákra volt elegendő. A KRESZ táblák figyelése, karbantartása napi szinten történik, a kimutatások szerint a nyári hónapokban kiemelkedően sok az ellopott, megrongálódott táblák száma. Nem ritka esemény, hogy táblákat tartó oszlopokat törnek ki és visznek el a helyéről a rongálók.

11 11 A jelzőlámpák éves szintű üzemeltetése és karbantartása folyamatos volt. Az időjárási viszonyok miatt egy esetben volt nagyobb volumenű hibaelhárítási munka, amelyet el kellett végeznünk, a többi időszakban kisebb karbantartási feladatok elvégzése volt szükséges. Az útburkolati jelek festése az előző évekhez képest hasonló módon alakult, így rendelkezésre álló keretet teljes egészében kimerítettük a évben. Ennek megfelelően a legforgalmasabb helyeken kerültek útburkolati jelek felfestésre, megújításra több mint 2000 m 2 felületen. A évi beruházásoknak köszönhetően több utcában sikerült aszfaltburkolat kopóréteget felújítanunk, valamint számos helyen került új díszburkolat elhelyezése a régi elavult aszfalt burkolatú járdaszakaszokra. Az egyik leglátványosabb közülük a Mártírok útjai járdaszakasz volt. Közvilágítás: A 2012-es közvilágítás korszerűsítése a 2013-as év villamos energia felhasználás csökkentett előirányzatnak megfelelően alakult. A 2013-es évre előirányzott költségkeret elegendő volt a közvilágítás esztétikai és műszaki színvonalának fenntartására. A 2013-as évben az Újhelyi Temető parkolójában és a Ringló u. még kiépítetlen szakaszán épült új közvilágítás. A közvilágítás 2012 évi korszerűsítésének köszönhetően a diszpécserszolgálatra érkező hibabejelentések száma a 2012-es évi 632 db-ról a 2013 évben 482 db-ra csökkent. A hibabejelentések jellegéből kitűnik, hogy a fényforrások után a földben lévő kábelek hibája okozta évben a legtöbb gondot. Ezért az elkövetkezendő években fokozott figyelmet kell fordítani az elöregedett földkábelek cseréjére. Közfoglalkoztatás: A évben a közfoglalkoztatás a korábbi évektől eltérő módon alakult, az országos közfoglalkoztatási pályázatok nem kerültek kiírásra, elmaradt az idegenforgalmi és a parlagfű mentesítési program. A hosszabbtávú közfoglalkoztatás napi 6 órás munkavégzéssel az átmeneti időszakú foglalkoztatás napi 8 órás munkavégzéssel valósult meg. A közfoglalkoztatottak munkanapot teljesítettek az elmúlt évben. Az első és második negyedévben átlagosan 40 fő volt a foglalkoztatott létszám, a harmadik negyedévben átlagosan 70 fő, a negyedik negyedévben 90 fő volt a létszám. A negyedik negyedévi létszámnövekedés abból adódott, hogy elindult az alapkompetencia képzéssel kiegészült közfoglalkoztatás. A fenti programok keretében foglalkoztatottakkal kellett gondoskodni a parlagfű és az allergén növények elleni védekezésről. A programokban foglalkoztatottak jelentős segítséget nyújtottak a szabad strandok és a belváros köztisztaságának biztosításában. A szabálysértési, vagy bírósági eljárás keretében közmunkára ítélt személyek foglalkoztatása is folyamatos volt az év során. A munkavégzés ellenőrzése és hatékonyságának növelése esetükben igen jelentős ráfordítást igényelt, és ez nem mindig érte el az elvárható eredményt. Egyéb városi feladatok: A tervezett feladatok, a szökőkutak, ivó kutak üzemeltetése, zászlózási feladatok, a Fő tér fűtési rendszerének üzemeltetése, illetve a víz- és áramdíj költségek a terveknek megfelelően alakultak. Nem tervezett kiadást jelentett a karácsonyi díszvilágítás felszereléséhez szükséges, és eltulajdonított kábelek, dugaljak, csatlakozók illetve a karácsonyi fények, fényfüzérek pótlása. Építés és településfejlesztés: A feladatok ellátása az évben, a GISPÁN térinformatikai rendszer karbantartása (követési támogatás keretében), mint leszerződött és folyamatosan ellátandó kötelezettség alapján teljesült. A városi

12 12 közműtérképek változásvezetése valamint a közmű-adatszolgáltatás és koordináció felmerülő költségei kerültek kifizetésre. A kiadások teljesítése az előirányzaton belül maradt. Tószabályozás: A évi költségvetés a legszükségesebb, balesetveszélyt jelentő partvédőmű járófelület és fejgerenda javítási munkálatok elvégzésére nyújtott fedezetet. A partvédőmű mögötti Aranyparti sétányon is csak a legszükségesebb mértékű javítások elvégzésére kerülhetett sor. Vízrendezés, belvízelvezetés: Ennél a szakfeladatnál a leszerződött feladatok elvégzését tudtuk biztosítani, amely a csapadékvíz átemelők folyamatos üzemeltetésének ellátását és a felmerülő energia költségek megfizetését jelentette. A közfoglalkoztatás keretében az árkok kaszálási munkáihoz szükséges üzemanyag költség és a gépek karbantartásának költsége került megfizetésre. A Tavasz utcában és az Irinyi és a Rét utcában lévő csapadékvíz elvezető rendszere működőképességének helyreállítására került sor az év során. A Zúgó utcában meghibásodott zárt csapadékcsatorna javítását soron kívül el kellett végeztetni. A fentieken túlmenően, kizárólag balesetveszély elhárítás miatt került sor az útburkolatokban lévő megsüllyedt vagy törött víznyelők javítására. Temetőfenntartás: A költséghely terhére kifizetett összeg nagyobb részben a köztemetőkből elszállított szemét ártalmatlanításának költségét jelentette. A fentieken túlmenően a Szépvölgyi utcai temető ravatalozójánál a fűtési rendszer javítása, beüzemelésének elvégeztetésére valamint sírhelyek kitűzésére került sor. A szakfeladatra biztosított költségkeret csak a legszükségesebb feladatok ellátását tette lehetővé ebben az évben. Környezetvédelmi vizsgálatok: Az Önkormányzat teljes szervezetére kiépített EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési rendszer 3 éves megújítására májusban sor került. A évben megtörtént az újrahitelesítés azonban az engedély lejárt ezért az engedélyezése 2014-ben lesz esedékes. A közoktatási, közművelődési és amatőr sporttámogatásra tervezett előirányzat 77,5 %-a mutatkozott kiadásként. Szociálpolitikai kiadásunk a méhnyak rák elleni védőoltást igénybevevők létszámának növekedése következtében több lett a tervezettnél az előirányzat túllépést az egyéb dologi kiadás sorokon történt megtakarítás kompenzálja. Szociális ellátásra a tervezett előirányzat 66,5 %-át e Ft-ot fordítottunk. Felnőtt segélyezés: - aktív korúak ellátásában 402 főt részesítettünk, az e célra felhasznált összeg e Ft; - átmeneti szociális segélyben 1 főt részesítettünk, az e célra felhasznált összeg 30 e Ft, - temetési segélyre, köztemetésre e Ft került felhasználásra 39 fő számára; - közgyógyellátásban méltányos alapon 22 fő részesült, a felhasznált összeg 515 e Ft; - lakásfenntartási támogatást e Ft összegben 415 fő kapott;

13 13 Gyermek segélyezés: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 772 gyermek részesült, az erre a célra felhasznált összeg e Ft étkezési térítési díjhoz való hozzájárulást 75 gyermek kapott, a kifizetett díj e Ft; - óvodáztatási támogatásban 47 gyermek részesült 890 e Ft összegben; - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2 fő részesült, az erre felhasznált összeg 30 e Ft. Fejlesztési feladatok év Az Önkormányzat a felhalmozási célú kiadásait e Ft előirányzott összegből kívánta megvalósítani ban, amelyből végül is e Ft felhasználás történt, amely a tervezett összeg 75,9 %-a. A fejlesztési célú kifizetések részletezését az Önkormányzati beszámoló 3 sz. melléklete tartalmazza, amelyet az alábbi szöveges információkkal egészítünk ki: I. Áthúzódó beruházások 1., Panelfelújítás A évtől az önkormányzat igen nagy szerepet vállalt az iparosított technológiával épült társasházak (panel épületek) energetikai korszerűsítésének költségviselésében. A társasház akár állami támogatásból, akár önerőből fedezte a beruházás kiadásait, az önkormányzat 1/3 részben, illetve 30 %- ban járult hozzá a költségekhez. Néhány társasház melyek szintén rendelkeznek önkormányzati támogatói nyilatkozattal - még vár a beruházás megkezdésével, továbbra is állami támogatásra számítanak, mivel a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel nem vállalták a növekvő törlesztő részletek mellett az önerő teljes fedezetét. Néhány társasház a beruházást megvalósította, a támogatást az előző évekhez hasonló módon és mértékben az önkormányzat biztosította. 2., Fonyódi erdőfelújítás Új telepítésű, üzemtervezett erdőről van szó, melyhez a kapcsolódó elvégzendő feladatokat az erdészeti igazgatóság határozza meg. Eddig minden feladatunkat teljesítettük, bírság kiszabására nem került sor. 3., Ofotért üzlet bontása Az épület bontására a Balaton part Kft vel kötöttünk szerződés. A bontási munkák megkezdéséhez csak a szomszédos épület új gázellátásának kiváltásának elkészítése után lehetett hozzáfogni, mivel az Ofotért épületéről kapta az energiát. Az új gázbekötés elkészült, a bontást végre hajtották. 4., Ad Astra szobor helyreállítása Siófok Város Önkormányzata 150/2012 ( IX: 26) számú képviselő testületi határozatában döntött arról, hogy támogatja Kisfaludi Strobl Zsigmond által készített Ad Astra címen szobor felújítását és elhelyezését a Yacht Club területén, a Sió csatorna hajózó zsilipje és a csatorna 2 ága által bezárt háromszög alakú területen. A szobor helyreállítása megtörtént. 5., Karácsonyi díszkivilágítás beszerzése Az előző év folyamán karácsonyi díszeket vásároltunk a város ünnepi hangulatának emelésére. 6., Optikai kábel kiépítése Az új rendészeti iroda Kálmán Imre sétány 4. szám alatt kialakítása lehetővé tette, hogy a város kameráinak képét egy diszpécserszoba kialakításával egy helyen, összegyűjtve figyelni lehessen.

14 14 A Víztornyon korábban elhelyezett kamerák képeit is figyelik ehhez egy optikai kábel kiépítése vált szükségessé a két épület között. A pénzügyi teljesítés a évre áthúzódott. II. Áthúzodott pályázott beruházások 1., Siófok új teherenetsítő út létesítése KÖZOP A déli tehermentesítő út és híd Kele utca és 65. ös út körforgalom közötti szakaszának előkészítési munkáira pályázatot nyújtottunk be. A támogató szervezettől az előkészítési munkákra vonatkozóan közbeszerzés lebonyolítása, projektmenedzser, RMT készítése pozitív döntés született. Az önkormányzat a pályázatban vállalt kötelezettségeit teljesítette, a részletes megvalósíthatósági tanulmánytervet mely a pályázat fő eleme volt a támogató szervezet jóvá hagyta. A pénzügyi elszámolás gyakorlatilag lezárult, kisebb adminisztrációs munkák még folyamatban vannak. 2., Déli tehermentesítő út egyéb költségei A déli tehermenetsítő út és híd enegedélyezési eljárásához különböző szakhatóságok bevonása volt szükséges ( pl. : környezetvédelemi, útügyi, stb. ) melyek csak szakhatósági díj ellenében végzét hatósági feladataik ellátását. Az engedélyekhez el kellett készíttetni a tehermentesítő út és a 65. számú út csatlakozásában lévő körforgalmi csomópont szimulációs vizsgálatát is. 3., Tulajdonviszonyok rendezése a déli tehermentesítőnél A déli tehermentesítő út és híd Kele utca és 65. ös út körforgalom közötti szakaszának építési enegdélyezési határozatában előírtak a kiviteli tevekhez kapcsolódóan független statikai ellenőrző számítás, valamint az útkategória besorolása miatt előzetes környezeti dokumentáció készítés. A évben felhasznált összeg ezen tervek és szakmai dokumentációk díját tartalmazza. 4., Déli tehermentesítő tervezési díj A déli tehermentesítő út Kele utca és 65. ös út körforgalom közötti szakaszának építési engedélyezési eljárása évben zárult le, a kiviteli terveket a tervező a szerződésben foglaltak szerint leszállította. Az engedélyezési tervek díjának jelentős része már 2012 ben kifizetésre került, a fennaradó összeg és a kiviteli tervek tervezési díjának pénzügyi teljesítése a múlt évben valósult meg. 5., Közvilágítás korszerűsítése KEOP 5.3.0/A/ Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretein belül benyújtott, a város közvilágítás korszerűsítését célzó pályázatunk kivitelezése decemberében befjeződött. A kivitelezés, a műszaki ellenőr, a nyilvánosság biztosításával megbízott vállalkozó és a könyvvizsgálat díja a évben került kiegyenlítésre. A pályázat pénzügyi elszámolás lezárult. 6., Közvilágítás egyéb költségek A fenti pályázat során a felmerülő költségek mindegyikét pénzügyileg a pályázat nem vagy csak részben támogatja ezek fedezetét az önkormányzatnak önerőből volt szükséges biztosítani. Szerencsére az év elején meghatározott összegből csa eveset kellett erre a célra fordítani. 7., Éjjeli menedék és nappali melegedő - Hajléktalan szálló bővítése A siófoki hajlaktalan szálló bővítésére és felújítására pályázatot nyújtottunk be, mely támogatásban részesült. A támogatói szerződés aláírásra került. A kiviteli tervek elkészültek, melyek alapján a kivitelezési munkákra kiírt közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, a kivitelezési munkák októberében megkezdődtek. A évben felmerült költségek a kiviteli tervek díját tartalmazzák.

15 15 8., Éjjeli menedék és nappali melegedő - Hajléktalan szálló egyéb költségek A fenti pályázat során a felmerülő költségek mindegyikét pénzügyileg a pályázat nem vagy csak részben támogatja ezek fedezetét az önkormányzatnak önerőből volt szükséges biztosítani. 9., Térfigyelő kamerák telepítése a Fő téren A Fő téren (Szabadság tér + Fő tér) valamint a hivatal épületének külső kamerázására pályázatot nyújtottunk be, mely támogatásba részesült. A kamerák beszerzésére közbeszerzést bonyolítottunk le, a kivitelezés megtörtént. A pénzügyi elszámolást júniusban benyújtottuk. ( A támogatási összeg Ft még évben megérkezett, további folyósítás nem történt ). III. Pályázott beruházások 1., Közösségi közlekedés színvonalának emelése A Dél Dunántúli Operatív Program keretein belül Közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása elnevezéssel, DDOP-5.1.2/B-11 számmal pályázati lehetőség nyílt a közösségi közlekedés színvonalának javítására. Siófok Város Önkormányzata a Balatoni fejlesztési Tanács koordinálása mellett több Balaton parti településsel, a MÁV Zrt. és a BAHART Zrt. vel együtt nyújtott be pályázatot, melyben akadálymentes buszöblök kiépítésére, felújítására, buszvárók telepítésére, cseréjére, valamint információs táblák kihelyezésére vállalkozott. A pályázat támogatásba részesül, a támogatói szerződés aláírása megtörtént. A kivitelezőt közbeszerzési pályázat keretein belül választottuk ki - a kivitelezési munkák októberében befejeződtek, pénzügyi elszámolása mind a kivitelező, mind a támogató felé megtörtént. Az inforációs eszözök beszerzése és pénzügyi elszámolása évben valósul majd meg. IV. Egyéb beruházások 1., Fő tér 5. szám alatti lakások fűtésleválasztása A Fő tér 5. szám alatti társasházban 3 db önkormányzati tulajdoni lakás található. A lakások fűtése a másik két társasházi egységgel közös rendszerben került kialakításra, mely két egység a fűtést nem használta, így a fűtési rendszer hővesztesége miatt megnövekedett a 3 lakásra jutó fűtési költség. A fűtési rendszer leválasztása megtörtént a pénzügyi teljesítés a évre húzódott. 2., Város térfigyelő kameráinak összehangolása A város területén ( Rózsakert, Hajóállomás ) lévő térfigyelő kamerák, valamit az újonnan, a PMH épületére telepített, illetve pályázat során beszerezett és telepített térfigyelő kamerák különböző helyre továbbították képeiket, felvételeiket. Az új közterület felügyeleti iroda kialakításával lehetőség nyílt egy diszpécserszoba kialakítására, ahol a kamerákat összehangoltan, egy rendszerben lehet nézni, figyelni, illetve a képeket, felvételeket rögzíteni. 3., Parkoló automaták beszerzése A évben 13 db új parkoló automatát szereztünk be és telepítettünk le. 4., Kazáncsere a Kiliti iskola könyvtárában A Kiliti iskola kazánja elavult volt, többször jelezték, hogy működtetése gazdaságtalan, illetve nem megbízható. A kazán cseréje megtörtént. 5., Orvosi rendelő átalakítása Az AVE Zöldfok Kft. vel kötött szerződés értelmében az önkormányzat fűthető, tisztálkodásra alkalmas helyet biztosít a Kft. azon dolgozói számára, akik a város parkjaiban, közterületein zöldterület

16 16 fenntartási munkát végeznek. Az Ofotért ház lebontásával az eddig e célra használt helyiség megszűnt az új helyiség az orvosi rendelők (SZTK) épületében került kialakításra kisebb átalakítással. 6., Minta lakótelep játszótér rekonstrukció és bővítés A siófoki Minta lakótelep területén lévő játszótérén található játszóeszközök elavultak, egyes részei tönkre mentek. A rekonstrukció során a játszóeszközök egy részét a burkolattal együtt felújítjuk, illetve új eszközökkel kiegészítjük évben a burkolatok felújítása megtörtént, évben a játszóeszközök beszerzése történik meg. 7., Állatvédő Alapítvány kerítés építése A Balatonszabadi területén működő állatvédő alapítvány jelezte, hogy a telep kerítése sok helyen hiányos, már nem felel meg eredeti funkciójának. A kerítés felújítása javítása megtörtént. 8., Galérius fürdő A Környezet és Energia Operatív Program keretein belül Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal elnevezéssel, KEOP /A számmal pályázati lehetőség nyílt a régió települési önkormányzatai számára megújuló energiaforrás-hasznosító technológiák (napkollektoros ill. napelemes rendszerek, szilárd biomassza kazánok) kiépítésére, fejlesztésére, rekonstrukciójára. A pályázatban megvalósítandó cél, hogy a Galerius fürdő energiafelhasználási költsége az épület lapos tetős részén elhelyezett napkollektorok segítségével jelentős mértékben csökkenjen. A pályázat előzetes közbeszerzés lebonyolítását írta elő. A pályázatot benyújtottuk, döntési tájékoztatás nem érkezett. 9., Pillangó óvoda A Környezet és Energia Operatív Program keretein belül Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása elnevezéssel, KEOP /A számmal pályázati lehetőség nyílt a régió települési önkormányzatai számára energia-takarékosság, - hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában. A pályázatban megvalósítandó fejlesztéssel közvetlenül érintett ingatlan a siófoki Csárdaréti u. 7. sz. alatti 3. számú napközi otthonos óvoda, ahol nyílászáró csere, külső falak hőszigetelése és fűtésrendszer korszerűsítésére, felújítására kerülne sor. A pályázatot benyújtottuk, döntési tájékoztatás nem érkezett 10., Beszédes József Általános Iskola villamos hálózat javítása Az iskolában dolgozók jelezték, hogy épület dél nyugati részében a villamos hálózat nem bírja a terhelést, elavult a biztosíték többször lekapcsol. A probléma megszüntetése érdekében a hálózatot az említett folyosórészen kicserélték. 11., Irodabútor ügyfélszolgálatra Az önkormányzati hivatal átszervezése miatt az ügyféliroda kialakításával új bútor készítése vált szükségessé. 12., Hangár épületen riasztórendszer telepítése A Kilitin lévő Hangár épületébe betörtek, ennek okán riasztó kiépítése vált szükségessé. 13., Légfüggöny A földszintre telepített ügyféltér jobb hőérzete miatt a főbejárati ajtó fölé légfüggönyt szereltettünk. 14., Kerékpár út fejlesztése A Siófok - Ságvár kerékpárút megvalósításához pályázati felhívást várunk. A tervek építési engedélyének hatályát a tervkorszerűségi változtatások átvezetésével évben

17 17 meghosszabbítottuk. A tervezővel létrejött szerződés alapján a tervezési díj utolsó részletére vonatkozó számla benyújtása az új engedély megszerzésének feltétele volt. Ez évben vált esedékessé. 15., Porta bútorzat Az önkormányzati hivatal átszervezése miatt jelentősen megnövekedett a porta ügyfélforgalma, így új porta-bútor készítése vált szükségessé. 16., Jókai park kamera rendszer A Jókai parkban és a város egyéb területén régebben telepített, tönkre ment, működésképtelen kamerákat kicseréltük. 17., Városháza épületében étező kialakítása A hivatali étkező kialakítása régi igényt elégített ki, amelynek befejezése áthúzódott 2014-re. 18., Sportpálya kapu felújítása A Küszhegyi utca Koch Róbert utca kereszteződésében található aszfaltozott sportpálya kerítése több helyen megrongálódott, illetve hiányos volt. Javítása nem csak esztétikai, de biztonságtechnikai okokból is indokolt volt. V. Útépítések, járdaépítések 1., Meggyfa utca déli részén keleti oldalon járda építése 2. Május 1. utca keleti oldalon a Gesztenye u. - Cseresznye u. között járda 3., Csopak u. kátyútalanítása, felületi zárása 4. Ringló u. kátyútalanítása, csapadékvíz elvezetése, felületi zárása 5., Bolyai J. u. járdaépítése 6., Somogyi utca rekonstrukciója - vízelvezetés, járda, aszfaltburkolat 7.,Trianon emlékműhöz vezető lépcső és járda építése 8., Asztalos u. keleti oldalán járda építés (Boglárka u. - Templom u.) 9., Dózsa Gy. u. járda nyugati oldal térkövezése a Bajcsy Zs. u.-tól délre 12., Kossuth L. u. - Fő u. közötti gyalogos köz térburkolása 13., Park Center - Bezerédi u. közötti betonlapos járda újrarakása (Attila utcában) A fent felsorolt útépítések és felújítások elkészültek. VI. Útépítések, járdaépítések 1., Közvilágítás korszerűsítés tervezése Siófok Város Önkormányzata az KEOP-5.3.0/A/ kódszámú Közvilágítás korszerűsítése Siófokon elnevezésű pályázat keretein belül valósította meg a város közvilágításának korszerűsítését. Az önkormányzat a közigazgatási területén, a még korszerűsítéssel nem érintett helyszíneken pályázati támogatásból folytatni szeretné a fejlesztést, melyhez műszaki tanulmányterv ( tenderterv ) készíttetett. Ez a tenderterv a pályázati anyag jelentős részét fogja képezni. 2., Töreki buszforduló Siófok Város Önkormányzata kisajátítási eljárást kezdeményzetett a siófoki 0164/1 hrsz ú ingatlan területrészére vonatkozóan, melyben a szabályozási tervben összhangban buszfordulót és szennyvízátemelőt kíván létesíteni. A kisajátítási eljárásban eljáró hivatal kérte annak igazolását, hogy a tárgyi ingatlanon valóban buszfordulót épít az önkormányzat. Igazolásként engedéylezési tervdokumentációt fogadnak el - a tervdokumentáció elkészült, a jogerős engedély rendelkezésre áll.

18 18 3., Marosi út Somlay út engedély hosszabbítása A Marosi út Somlay út építési engedéllyel rendelkezik érvényessége évben lejárt, ezért annak meghosszabbítása vált szükségessé. 4., Jubileumi tér - Galamb köz kerékpárút tervezése A Jubileumi tér Galamb köz közötti kerékpár út terveit a MÁV vasútpálya fejlesztése miatt módosítani kellett. A módosítás során a különálló kerékpárút helyett, a forgalmi sáv oldalaira a meglévő út szélesítésével nyílt kerékpárutat terveztünk. A tervező szerint az ilyen jellegű kerékpárút a közel jövőben megjelenő pályázati felhívásoknak is jobban megfelel támogathatóság szempontjából. Az engedélyezési eljárás lezárult. 5., Aranypart futópálya tervezése A Balaton part Club 2012 társasház és a Galérius fürdő közötti szakaszán mindenki által használható, illetve versenyek rendezésére is alkalmas futópálya megvalósítását tervezzük. A tervek rendelkezésre állnak, megfelelő pályázati felhívás megjelenésére várunk. VII. Közvilágítás 1.,Újhelyi temető előtti parkoló közvilágítás biztosítása 2., Ringló utcában közvilágítás Mind a Ringló utcában, mind az Újhelyi temető parkolójában régi igény volt a közvilágítás biztosítására, melyet a évben sikerült megvalósítani. VIII. Áthúzódó felújítások 1.,Thanhoffer villa felújítása műszaki ellenőri tevékenység A Thanhoffer villa felújítását a Balaton parti Kft. végezte, a kiviteli munkák ellenőrzéséhez az Önkormányzat biztosította a műszaki ellenőröket. A felújítási munkákhoz használt kiviteli tervek a megváltozott igények miatt kiegészítésre, módosításra szorultak ezek díját is tartalmazza a évben felhasznált összeg. 2., Batthyány u. 1. fűtéskorszerűsítésének tervezési és kivitelezési munkái A Battyhány u. 1. szám alatt található, Balatoni Integrációs Nonprofit Kft. által használt épületben a meglevő gázkazán minden évben meghibásodott, az egész fűtési rendszer elavult, a radiátorok nem rendelkeztek szabályozó szelepekkel, termofejekkel, így fűtés a kelleténél nagyobb költséget emésztett fel. A fűtési rendszer korszerűsítése 2012 ben megtörtént - a pénzügyi teljesítés a évre áthúzódott. IX. Egyéb felújítási feladat 1., Rendészeti iroda fejlesztése Még a évben új közterület felügyeleti irodát alakítottunk ki a Kálmán Imre 4. szám alatt, a volt gyermekkönyvtár helyén. Itt kapott helyet a diszpécseri szoba, melyben a város területén lévő kamerák képeit figyelik és rögzítik. Fontos volt, hogy ebbe az irodahelyiségbe, valamint páncélszekrényt magában foglaló irodahelyiségbe ne lehessen belátni, illetve biztonságtechnikai szempontból is megfelelő legyen. A felhasznált összeg az említett helyiségek biztonsági fóliázását illetve függönyözését foglalja magában. 2., Kerti pavilonok felújítása a Millenium parkban A Millenium parkban lévő fa szerkezetű kerti pavilonok már javításra, felújításra szorultak a javítási munkák megtörténtek.

19 19 3., Jázin utca és köz csapadékvíz elvezetése út és járda felújítása 4., Mártírok útja vasúttól északra kétoldali járdafelújítása 5., Ady Endre utca járda részleges felújítása díszburkolattal A fent felsorolt útépítések és felújítások elkészültek. 6., Pöttyös óvoda épületében kazánház gépészeti felújítása A Pöttyös óvoda kazánja elavult volt, többször jelezték, hogy működtetése gazdaságtalan, illetve nem megbízható. A kazán cseréje megtörtént. Adósságszolgálat A képviselőtestületi határozatban elfogadottak szerint megtörtént a Tartozásátvállalási Szerződések megkötése a Magyar Állam és az (ERSTE, CIB, Volksbank) valamint Siófok Város Önkormányzata között. A Szerződések alapján a MÁK jún. 28.-ig Ft-ot fizetett meg esetünkben a hitelezőknek, amely a korábbi adósságállományunk 60 %. Az adósságrendezés keretében teljes egészében átvállalásra került az EUR-ban kibocsátott Siófok Jövőjéért I. kötvény. A I. konszolidáció után a II. kötvényből 644,3 millió Ft, a Fejlesztési hitelekből 1,045 milliárd Ft, összességében 1,689 milliárd Ft tőke és a visszafizetésig annak a kamata maradt adósságként. A kötvényekkel kapcsolatban a konszolidáció után az Erste bank eljárásrendje szerint további teendők voltak a Keller Zrt. közreműködésével. Az adósságrendezés következtében a II. Kötvényből db került törlésre. Kötvényünk tőkeértéke az adósságrendezés után (0,868) ezért a Ft tőkeérték db kötvényt jelent névértéken számítva. A II. félévi törlesztések után a 2013.december 31.-én fennálló adósságunk milliárd Ft tőke (amelyből e Ft kötvény és hitel) + a visszafizetésig annak kamata. Ez az összeg a II. adósságkonszolidáció keretében teljes egészében átvállalásra került febr.28.- án. Siófok Város Önkormányzatát így már napjainkban a korábbi hitel felvételek és kötvénykibocsátásból adódó fizetési kötelezettség nem terheli, hitellel nem rendelkezik. Az eredetileg tervezett adósságszolgálatunk évben e Ft, a tervezés már az adósságkonszolidáció akkor ismert számainak figyelembevételével történt, amely a második félévtől nem tartalmazta az átvállalt hitelek és a kötvény adósságterheit. Az adósságrendezés az állam részéről részben állami támogatásként, részben átvállalásként valósult meg. A konszolidáción belül a támogatással rendezett összeg volt a kisebb hányad, ez csak e Ft volt, amely bevételként és kiadásként is megjelenik könyveinkben, ezzel az összeggel évközben módosítottuk az adósságszolgálatra tervezett előirányzatunkat, amelyből 96.5 %-os felhasználás történt. A Közös Hivatal és az önállóan működő intézmények támogatására intézményfinanszírozásként összességében a tervezett összeg 86,9 %-át használtuk fel, e Ft összegben. Ezen túl az állami fenntartásba került 3 általános iskola működtetési kiadásaira és gyermekétkeztetésre e Ft-ot fordítottunk. Ugyanez a gimnázium esetében e Ft-ot jelentett. A középiskolai kollégium és a TISZK intézmények esetében csak étkeztetési kiadás merült fel e Ft összegben. II. Közös önkormányzati Hivatal gazdálkodása március 1-vel a jogelőd Polgármesteri Hivatal megszüntetése után összességében e Ft kiadási előirányzattal indult. Kiadásai között

20 20 elsősorban a Közös Hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségek, épület fenntartási és igazgatási kiadások jelennek meg. Tervezett kiadási előirányzata e Ft összegű volt, amely az évközi módosítások következtében e Ft-tal növekedve e Ft-ra változott, amelyből e Ft összegű 83,5 %-os felhasználás történt. A Közös Hivatalra tekintettel a működési kiadási előirányzatot tovább tagoltuk az abban résztvevő Önkormányzatok szerint is. Siófok Város kiadási előirányzata ebből Siójut Község kiadási előirányzata Balatonvilágos Község kiadási előirányzata e Ft e Ft e Ft A tervezésnél a személyi jellegű kiadások, valamint a munkaadót terhelő járulékok a költségvetésben engedélyezett létszámkeretnek megfelelően kerültek tervezésre. A Közös Hivatalnál Siófok Város vonatkozásában 83,3 %-os az előirányzat felhasználás. Ezen belül az igazgatási kiadások és a Közterület Felügyelet kiadásai jelentik a nagyobb tételeket, de a felmerült kiadásokat elemezve megtakarításokat értünk el a különböző költségvetési sorokon csupán az idegenforgalmi jutalékra tervezett összegnél mutatkozik 106,5 %-os felhasználás azon kedvező oknál fogva, hogy növekedett az adóellenőrök által feltárt adóköteles vendégéjszakák száma, amely önkormányzati szinten több bevételt eredményezett, de több jutalékot is kellett kifizetnünk ebből adódóan. A továbbszámlázott szolgáltatás, annak megtérítése után a bevételek között is megjelenik. Siójut község előirányzat felhasználása 86,8 %, Balatonvilágos a tervezett előirányzatának 86,3 %-át használta fel. Intézmények Kiadásai Önállóan működő intézmények kiadásai: Intézmény megnevezése Önállóan működő intézmények kiadási adatai ( ) Kiadások évi terv évi mód. ei évi tény % (tény/mód. ei.) KIKK ,4% Személyi jellegű ,0% Munkáltatót terhelő járulékok ,1% Dologi kiadások ,1% Felhalmozási kiadások ,00% BRTKK ,5% Személyi jellegű ,4% Munkáltatót terhelő járulékok ,5% Dologi kiadások ,7% Felhalmozási kiadások ,7%

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER E L Ő T E R J E S Z T É S

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 06. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. november 12. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 23. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. december 06. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 3.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. I. félévi beszámolója Tárgykört

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. december 11.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. december 11. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő Siófok, 2012. december 11. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2012. decemberi

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK 1 Páty Község Önkormányzata 2013. évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei Intézményi m ködési bevételek

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemti Község Polgármesterétől Nemti, Kossuth út 28. TÁJÉKOZTATÓ a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Készült: a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatásról Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Tiszalök Város Önkormányzat Szöveges tájékoztató a évi költségvetési beszámolóhoz

Tiszalök Város Önkormányzat Szöveges tájékoztató a évi költségvetési beszámolóhoz Tiszalök Város Önkormányzat Szöveges tájékoztató a 2013. évi költségvetési beszámolóhoz A közigazgatási átalakításának, átszervezések következtében Tiszalök Város Önkormányzatának több pontban is változott

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/457/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A 2014. év első félévi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolok be.

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől

Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(III.09) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. május 12. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez Csorvás Város Polgármesterétől 5920. Csorvás, Rákóczi u. 17. Tel: 258-016. Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez az önkormányzat 2016. évi első féléves gazdálkodásáról Tisztelt

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2015. szeptember 3-i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2015. szeptember 3-i ülésére 210/2015. T Á J É K O Z T A T Ó Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról Előterjesztő: Horváth Éva polgármester

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló 2011. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 9. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 1. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás 295 427 Intézményi tevékenység bevétele 37 71 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11. napjára összehívott ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 11-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: november 11.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 11-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: november 11. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. november 11-i rendes ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2015. november 11. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. III. negyedéves beszámolója Tárgykört rendező

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 6. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Időarányosan jól alakultak Egerben az első negyedéves adóbevételek

Időarányosan jól alakultak Egerben az első negyedéves adóbevételek 1 Időarányosan jól alakultak Egerben az első negyedéves adóbevételek A 2016. első negyedévi befizetési határidőket követően Eger Megyei Jogú Város adóbevételi adatai továbbra is bizakodásra adhatnak okot.

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról A 2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.február 17-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2010. (.) rendelete a 2009.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére 3. napirendi pont Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 753/2015. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2014. december 15... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. májusi r e n d k í v ü l

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Beszámoló Vaszar Község Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról

Beszámoló Vaszar Község Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról Beszámoló Vaszar Község Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 79. -a alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról

T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról sz. napirend a Képviselő-testület 2014. november 29-i ülésén T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról Tisztelt Képviselő-testület! Rábapatona Község Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó.

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 2/162-6/2015. ELŐTERJESZTÉS Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 50/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére Tárgy: Javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselő-testületnek - a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

2014. I. félévi beszámoló szöveges melléklete

2014. I. félévi beszámoló szöveges melléklete Medina Község Önkormányzata 7057 Medina, Kossuth u. 59. 2014. I. félévi beszámoló szöveges melléklete 1.) Bevezetés Az államháztartásról szóló (továbbiakban: Áht.) 87. (1) szerint a polgármester a helyi

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 13-i ülése 3. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről Az államháztartásról szóló 2011.évi

Részletesebben

A korábban megküldött intézményi táblázatokhoz és szöveges indokláshoz a mai napig javaslat nem érkezett.

A korábban megküldött intézményi táblázatokhoz és szöveges indokláshoz a mai napig javaslat nem érkezett. Tisztelt Képviselő-testület! A korábban megküldött intézményi táblázatokhoz és szöveges indokláshoz a mai napig javaslat nem érkezett. A korábban megküldött táblázatokat ismételten megküldöm, azokkal a

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(III.05.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III.18.)

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben