SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1."

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, március 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület április havi ülésére Tárgy: Beszámoló Siófok Város Önkormányzata évi gazdálkodásáról Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester Előkészítette: Közgazdasági Osztály Tárgyalta: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben előírt kötelezettségnek eleget téve Siófok Város Önkormányzatának 2013.évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentést az alábbiak szerint terjesztem elő. A város és intézményei évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a képviselőtestület a 3/2013./III.04./ számú rendeletével fogadta el. A jóváhagyott összesített Városi szintű költségvetés szerint e Ft-ból kellett megvalósítani a célokat, a költségvetés összeállításánál a kiadásokat kifejezetten olyan szinten terveztük, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak nyújtottak. Ebből következően költségvetési hiánnyal és további fejlesztési hitelfelvétellel sem számoltunk. A likvid hitelkeretünket viszont fenntartottuk június 28.-ig az állami átvállalásig. Az év végi beszámolóban a módosított költségvetés az időközben jelentkezett feladatok következtében már e Ft költségvetési bevétellel és e Ft költségvetési kiadással, valamint e Ft többlettel számol. A bevételek és kiadások mérleg főösszege e Ft. A évi Városi szintű bevételek ebből összességében e Ft összegben 90,9 %-ban realizálódtak. Az összesített kiadások e Ft 86,8 %-os felhasználást mutatnak. Az önkormányzatra háruló feladatok és az elnyert fejlesztési támogatások kiutalásának elhúzódása következtében március 31.-ig 900 millió Ft likvid hitelkerettel majd június 28-ig az adósság rendezésig 600 millió Ft likvid hitellel rendelkeztünk, amelynek visszafizetése az állami átvállalás keretében megtörtént. SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEI A beterjesztett költségvetési javaslat e Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. A évi költségvetés összeállításánál is a kiadások kifejezetten olyan szinten voltak tervezhetők, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak. Ebből következően költségvetési hiánnyal nem számoltunk. Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő önkormányzati főösszeg a képviselő-testületi döntések és központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt e Ft-tal növekedve e Ft-ra változott, amely a e Ft realizált bevétellel 90,3 %-os jónak mondható teljesülést mutat. I. Az önkormányzat bevételeinek részletes teljesítési adatait az önkormányzati Beszámoló 1/A. és 1/B. számú mellékletei mutatják be összesítve, valamint működési és fejlesztési célú részletezés szerint. A bírság és igazgatási szolgáltatási díjból származó bevételünk a közigazgatási és helyszíni birság kiszabások következtében jól alakult és kompenzálta a környezetvédelmi bírságok elmaradását. A szolgáltatások ellenértéke a továbbszámlázott szolgáltatások ellenértékének megfizetéséből származó bevétel növekedése következtében emelkedett a tervezett szint fölé, 114,8 %-os teljesüléssel. Bérleti díjakból a tervezett bevételnek a 98,1 %-a realizálódott a zárási időpontig. Jól alakult a közterület hasznosításából származó bevétel és a lakás, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó bevétel is. Az általános iskolák saját bevétele is jó teljesülést mutat, amely az étkezési térítési díjakból és terembérletekből keletkezett.

3 3 A DRV Zrt. részéről az üzemeltetésből származó bevételek elmaradtak a tervezettől,a várható üzemeltetési jogviszonyváltozások miatt a DRV már csak az újabb szerződésekben kikötött 3 %-os díjat fizette és ennek a rendezésével is hátralékba került. Vagyonértékesítésből éves szinten 752 millió Ft bevétellel számoltunk, amelyből 18,6 millió Ft teljesült az év végéig. Az értékesítésre kijelölt ingatlanokat folyamatosan hirdettük, ennek ellenére sem sikerült a tervezett mértékű értékesítés. Osztalék bevételeink 83,7 %-ra teljesültek, a Bahart Zrt.-től származó osztalék maradt el a tervezettől, ez eredményezte a bevétel kiesést. Kamatbevételeink jól alakultak, melyet meghatározott az a tény, hogy a REKOM Nonprofit Kft. helyett Szekszárd Város Önkormányzata rendezte a májusig hátralékban lévő ISPA önerő kamatát e Ft összegben. A forgalmi kamatbevételeink jelentősebb számlaegyenlegek hiányában csak kismértékben teljesültek. Az általános forgalmi adó kiszámlázásból származó bevétel magasabb a tervezettnél, mert a megszűnt SIOK intézményünk előző évről áthúzódó ÁFA ügyei, jogutódként az Önkormányzatnál rendeződtek. Saját bevételeink legmeghatározóbb eleme helyi adókból származó bevétel, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani minden évben az adókivetési, beszedési, behajtási folyamatra. Az éves zárás adataiból látható, hogy a kitűzött bevételi tervet ban is sikerült teljesíteni, az adóztatásból, amely magába foglalja a helyi adóbevételeken túl a gépjárműadó átengedett 40 %-át és az adó nemekkel kapcsolatos beszedett bírságok, pótlékok összegeit is. Az éves zárás után az adóhivatal évi tényleges bevétele 3.106,1 M Ft, amely 10%-os bevétel növekedést eredményezett a évi adóbevételhez képest, amelyet módosítani kell évtől a gépjárműadó 60 %-ának, központosítása következtében történt továbbutalás összegével, a 140,7 M Ft összegével. Ennek alapján az önkormányzatnál maradó adóbevétel 2.965,4 M Ft, amely 104,86%-os teljesülést mutat, így az éves bevételünk 137,4 M Ft-al lett több a tervezettnél i állapot Számla típusa Tervezett bevétel évre (M Ft) Bruttó bevétel évre (M Ft) Önkormányzatnál maradó bevétel évre (M Ft) Teljesülés % Építményadó: , ,7 103,5 Idegenforgalmi adó: ,6 290,6 107,6 Iparűzési adó: , ,8 105,7 Gépjárműadó: ,5 93,8 98,7 Bírság, pótlék: 20 22,1 22,1 110,5 Talajterhelési díj: 3 5,4 5,4 180,0 Összesen: , ,4 104,9 Adónemenkénti százalékos megoszlás a következő: Építményadó:

4 4 Bevétel 1.221,7 M Ft, amely a tervhez képest 103,5 %-ban teljesült, így bevételünk 41,7 M Ft-al több lett. Az építményadóval kapcsolatban Siófok város közigazgatási területén kivetési iratban adózónak M Ft adóelőírás történt. Az adónemben adómérték változás nem történt, bevételünk a folyamatos felderítési munka és a végrehajtások eredménye. A még nem adózó ingatlan tulajdonosok kiszűrésére több lehetőségünk van. Nagy segítség a KEK KH személyi lakcímnyilvántartó rendszere. Azon tulajdonosokat, akik nem teljesítik bevallásadási kötelezettségüket felszólítjuk a bevallás megtételére. Ha a felszólításunk ellenére sem teljesítenek, akkor becsléssel, a tervtárból kikért tervek alapján előírjuk az adót. Folyamatosan figyeljük a fizetési határidőket, folyamatosan jegyeztetünk jelzálogjogot az ingatlanokra, munkabért, nyugdíjat, egyéb jövedelmet tiltunk, gépjárművet foglalunk vagy vontunk ki a forgalomból. Egyedül árverezési tevékenységet végezni nem tudunk, mert nincs rá jogosultságunk, ezért a NAV és bírósági végrehajtó segítségét kérjük a tevékenységek lebonyolítása végett. Mivel a bírósági végrehajtó költségátalányát az önkormányzatnak kell megelőlegezni, így csak akkor adunk megbízást a munkára, ha a fent említett cselekményekkel nem tudjuk beszedni a kintlévőséget, árverezésre lenne szükség és megbizonyosodtunk róla, hogy adós rendelkezik piaci értéket képviselő ingó vagy ingatlan vagyonnal. Behajthatatlansággal 32 esetben 2,1 M Ft-ot, felszámolás végett 23 esetben 3 M Ft-ot, méltányosságból pedig 1,6 M Ft-ot töröltünk. Ezen adónemben legtöbb a részletfizetési kérelmek száma. Az év során 150 db részletfizetési kérelem érkezett hivatalunkhoz. Idegenforgalmi adó: Bevételünk 290,6 M Ft, amely a tervhez képest 107,63%-ra teljesült, így bevételünk 20,6 M Ft-al több, ugyanakkor bevételünk a évi bevételhez képest az április közepéig elhúzódó téli időjárás ellenére 39,5 M Ft-al nőtt. A évi összesített vendégéjszaka adatok alapján az adóköteles vendégéjszakák száma 4,7%-kal, míg az adómentes vendégéjszakák száma 5,2%-kal nőtt a tavalyi hasonló időszakhoz képest. December végéig a turisták vendégéjszakát töltöttek el az önkormányzat illetékességi területén, melyből éjszaka adóköteles, éjszaka adómentes volt. Az adatok is mutatják, hogy a kései tavasz, a hűvös, szeles áprilisi és májusi időjárás ellenére a vendégéjszakáink száma egyértelműen nőtt. A magánszálláshelyek ellenőrzését a nyári időszakban 24 fő adatgyűjtő végezte. A problémás ügyeket, jegyzőkönyv készítése után az adónemért felelős köztisztviselő és egy megbízásos jogviszonyban lévő kolléga vizsgált ki. A várost 16 körzetre osztottuk, adatgyűjtőink párosával végezték munkájukat. Így próbáltunk gátat vetni a korrupciónak és a problémás esetekben a jegyzőkönyv aláírásához is két fő szükséges. A szállodákat és nagyobb panziók a nyári időszakban 2 fő ellenőrizte, akik 349 esetben végeztek vizsgálatot. Munkájukat napi szinten útvonalterv alapján végzik. Sajnos fontos tényező, hogy a szállásadók részéről egyre nagyobb a fogadott vendégek eltitkolásának aránya és az adófizetés elkerülésének szándéka. Felvettük a kapcsolatot a NAV Operatív Ellenőrzési Osztályával a közös együttműködés reményében. Ők főleg fekete szobakiadók névsorát várták tőlünk, mi pedig azt, hogy az együttműködés hatására javuljon az idegenforgalmi adó fizetésének morálja. Közös akciónk július 31.-én kezdődött. Egyeztetéseink alapján a nyár folyamán három alkalommal ismételtük az ellenőrzéseket, amely hatására 8 szállásadóból 5-nél szabálytalanságot észleltünk. Ezeknél a szállásadóknál és még 3 főnél jogszabálysértés végett 1,4 M Ft bírságot szabtunk ki. Azon társasházak esetében, ahol a gyanú felmerült, hogy fekete szobakiadás folyik felvettük a kapcsolatot a közös képviselőkkel, hogy tegyék lehetővé azt, hogy az adóhivatal képviselői bármikor bejuthassanak a társasházakba. Segítségükkel feltérképezésre kerültek azon lakások, amelyekben szívességi és egyéb vendéglátás folyik. Helyi iparűzési adó: Bevétel 1.331,8 M Ft, amely a tervhez viszonyítva 105,7%-ra teljesült, így 71,8 M Ft többletbevételt értünk el. A növekedést jelentősen befolyásolta a feltöltési kötelezettségek nem várt arányú teljesítése. Bár a május 31-ig beérkezett bevallások feldolgozása után megállapítható volt, hogy a vállalkozások teljesítményei csökkentek a befizetett előlegekhez képest. A II. félévi előlegek, az év végi feltöltési

5 5 kötelezettségek és a folyamatos behajtási tevékenységek eredményeként sikerült a tervezett bevétel túlteljesíteni. Városunk közigazgatási területén társas vállalkozás és 1542 fő egyéni vállalkozó tevékenykedik. Felszámolási eljárás 170, végelszámolás 66, kényszertörlés 62 vállalkozást érint. Behajthatatlanság címén 1,3 M Ft-ot töröltünk. A zárási adatok alapján kifutott felszámolás végett 94 esetben, összesen 7,1 M Ft összegben történt adótörlés. Méltányosság végetti törlést nem alkalmaztunk, de részletfizetéssel és fizetési halasztással több adózónk élt. Az önkéntes fizetéssel szemben egyre inkább a hatósági beszedési megbízás (inkasszó) a jellemző az adó beszedése tekintetében. Sok a végrehajtás, az eljárások eredményessége bizonytalan, időben elhúzódik. A végrehajtás végkifejlete gyakran független az adóhivatali dolgozók munkájától és hozzáállásától. A vállalkozások ingó és ingatlan vagyonnal nem rendelkeznek, számlájukon fedezet nincs, így a végrehajtási eljárások sem járnak eredménnyel ban telephelyet létesített és bejelentkezett vállalkozások száma 426, záróbevallást 67 esetben rögzítettünk. Bevallási kötelezettség elmulasztása végett 141 esetben írtunk elő mulasztási bírságot 4,37 M Ft összegben. Ha rendellenességet tapasztalunk, vagy társhatósági megkeresésre adatszolgáltatási kötelezettségünk van, akkor Kollégáink helyszíni szemlét tartanak, illetve a megkeresésnek megfelelően a helyszínen intézkednek. Az egyéni vállalkozóknak törvényi lehetőségük van tevékenységük min. egy havi szüneteltetésére, így többször újrakezdenek és szüneteltetnek. Ennek sorrendben történő nyilvántartásunkban való átvezetése a korábbiakhoz képest megnövelte az egyéni vállalkozók esetében a ki és bejelentkezések illetve a változások feldolgozásának számát. Gépjárműadó: Az önkormányzatnál maradó 40% az 93,8 M Ft bevételt jelent. Ennél az adónemnél től speciális eset áll elő, mivel az állam a bevétel 60%-át saját hatáskörbe vonta, így azzal nem az önkormányzat rendelkezik. A központi költségvetésbe 140,7 M Ft-ot utaltunk es év júliusában a mozgáskorlátozott adózóinkat tájékoztattuk a mozgáskorlátozott kedvezmény érvényesítése terén történt jogszabályváltozásról. Az év közben kezdeményezett mentességi eljárás keretében 120 adózó kapott ismételten adómentességet 1,2 M Ft összegben. A gépjárműadóról szóló törvény alapján a II. féléves bevételt érinti a légrúgós gépjárművek adómérték változása, amely július 1-től az addigi Ft/100 kg-ról 850 Ft/100 kg-ra csökkent. A mértékváltozásból eredően 1,4 M Ft adóbevétel csökkenés került elszámolásra 65 gépjármű esetében. A kintlévőségek az egyre nehezebb megélhetési viszonyokból adódnak, amikor egyre többen fizetési késedelembe kerülnek, romlik az adófizetési morál, a sok kis összegű adókivetés a teljesítés elmaradása esetén sok kis összegű hátralékost eredményez, amely nagyon sok többletmunkát jelent az adónemben dolgozó munkatársnak. Az adónemmel kapcsolatban adózó gépjárművének adatait kezeltük 2013-ban. Talajterhelési díj: Bevétel 5,4 M Ft, amely a tervhez képest 180%-ra teljesült, bevételünk 2,4 M Ft-al nőtt. Az adónemben előre tervezni nem lehet, mivel az a közműcsatornára rá nem kötött felhasználók vízfogyasztásától függ. A DRV ZRT adatszolgáltatási kötelezettsége alapján tájékoztatja hivatalunkat a felhasználók köréről, a fogyasztási hely címéről és a felhasznált vízmennyiségről. Talajterhelési díjról bevallást annak a szennyvíz kibocsátónak kell tennie, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára (szennyvízcsatornára) nem kötött rá annak ellenére, hogy azt megtehette volna. A Műszaki osztállyal történt egyeztetés és a nullás fogyasztók kiszűrését követően Siófok és Sóstó vonatkozásában 427 db bevallás került kiküldésre, melyből 265 db érkezett vissza, ez 62%-os teljesítettséget mutat. A bevallást nem adók adóelőírása egyedi vizsgálattal történik, amely folyamatos. Mivel 2012-től tízszeresére növekedett a fizetendő TTD összege, így 24 esetben fordultak hozzánk adózóink részletfizetési kérelemmel, amely minden esetben szociális alapon megalapozott volt és elfogadtunk, a befizetés folyamatos. Bírság, pótlék:

6 6 Bevétel 22,1 M Ft, amely a tervhez képest 110,5%-ra teljesült, bevételünk 2,1 M Ft-al nőtt. Ezen számlán tartjuk nyilván a mulasztásból, adóbírságból, a végrehajtás költségátalányából és az adó késedelmes befizetéséből eredő előírásokat. Adók módjára történő behajtás: Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásának alapját egyes ágazati törvények rögzítik. A megkereséseknek tartalmi követelménye van, amelyet az adózás rendjéről (Art.) szóló törvény szabályoz. A köztartozás ugyan nem adó, de annak adók módjára behajtandó köztartozásként való végrehajtása elsődlegesen az Art, másodlagosan a bírósági végrehajtásról szóló törvény rendelkezéseit kívánja. A köztartozásokat rendelet alapján idegen bevételek számlaszámon és egyéb bevételek számlaszámon - nem helyi adóként és nem egyéb önkormányzati adóként tartjuk nyilván. Hulladékban 5 M Ft került behajtásra, amely tevékenységek után 1,3 M Ft jutalék került elszámolásra és átutalva az önkormányzat számlájára. A behajtott összegeket 100%-ban tovább kell utalnunk a behajtást kérő felé. Van azonban itt is kivétel, a közigazgatási bírság 40%-a az önkormányzatoknál marad, akkor, ha behajtási cselekmény útján folyt be az összeg. Ha kiértesítésünkre befizeti az adós, akkor 100%-ban kell tovább utalnunk. Gyakorlatilag ez az a munka, amely meglehetős leterheltséget jelent az adósok nagy számára való tekintettel és az önkormányzatnak nincs belőle bevétele évben (AVE ZRT kivételével) 1354 ügyet kezeltünk, 2010-ből 10, 2011-ből 98, 2012-ből 324 ügy van nyilvántartás szerint folyamatban. 22 alkalommal 17 M Ft összegben kerestünk meg bírósági végrehajtót, aki 2 ügyet tudott lezárni és 614 E Ft-ot tudott beszedni ban a kimutatott összeg 91,6 M Ft, amelyből 8,5 M Ft-ot tudtunk behajtani. Az Állami támogatások kiegészítések 30 %-kal haladták meg az eredetileg tervezett összeget. Az eltérést eredményező meghatározó tétel az I. adósságkonszolidáció során támogatás formájában a kiváltott hitelelemek rendezésére kapott e Ft jelentette. Továbbá a tervezés idején még nem voltak ismertek, és nem voltak tervezhetőek a különböző működési célú központi támogatások e Ft összegben, valamint a szerkezetátalakítási tartalékból juttatott e Ft támogatás. Az átvett pénzeszközök az államháztartáson belülről csak 41,6 %-ban teljesültek. A közfoglalkoztatás nem a tervezettek szerint valósult meg, így az arra átadott pénzeszköz is kevesebb lett. A tervezett fejlesztéseink megvalósulásának ütemében vagy azt követően érkeznek a finanszírozásukhoz a fedezeti összegek is. A gimnáziumi TÁMOP-os fejlesztéshez tervezett összegnek is csak a harmada érkezett meg ban. A Hajléktalan szálló bővítéséhez és a Közösségi közlekedés fejlesztéséhez várt összegek nagyobb része is ben realizálódik. Az egyéb célú tervezett átvett pénzeszközök is bevétel elmaradást eredményeztek, a Köznevelési tv csak lehetőségként biztosítja azt, hogy az önkormányzat által működtetetett intézményben járó tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól működtetéshez és az étkeztetéshez hozzájárulás igényelhető, a tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól. Azonban a Tv. a lakóhely szerinti önkormányzat számára nem ír elő erre vonatkozóan fizetési kötelezettséget. A képviselő-testületi határozatnak megfelelően megkerestük az ügyben érintett önkormányzatokat, de csak néhányan vállalták közülük a hozzájárulás megfizetését a tervezett Ft-tal szemben, 518 e Ft bevételünk származott ezen befizetésekből. A Balaton-parti kft. a (Termofok Kft.) korábbi kezesség vállalás miatti fizetési kötelezettségét csak ben tudja teljesíteni. II. A Közös Önkormányzati Hivatal

7 7 Siófok Város Képviselő-testülete a 3/2013. (I.24.) számú Képviselő-testületi határozatával március 1.-vel a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról döntött. A Siófoki KÖH létrehozása folytán a jogelőd Siófok Város Polgármesteri Hivatalát, általános jogutódlással, beolvadással február 28. napjával megszüntette. Az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. előírása szerint az évközben megszűnő intézményről évközi beszámoló készült. A Polgármesteri hivatal febr.28.-ig e Ft bevételt ért el, amelyből e Ft kiadást teljesített. A költségvetés készítése során a Polgármesteri Hivatal illetve a jogutód KÖH tervezését egybe kezeltük a folyamatosság érdekében. Ezáltal a Polgármesteri Hivatal első kéthavi tény adatain felüli előirányzatai módosítással a KÖH előirányzatai lettek és a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését adták. Az évközi módosítások hatására az előirányzatok e Ft-tal növekedtek, és év végén már e Ft módosított előirányzattal számolhattunk. A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását főbb bevételi és kiadási csoportonként a Közös Önkormányzati Hivatal ( havi) költségvetési mérlege mutatja be. A bevételek összességében e Ft összegben realizálódtak, amely a tervezett bevételünk 88,7 %-át jelenti. Bírság és igazgatási szolgáltatási díjból származó tervezett bevétel 121,7 %-ra teljesült. Az építési bírság beszedett összege ugyan nem jelentős tétel, de kisebb teljesítést mutat, a miatt is, hogy kevesebb az építkezés és szabály követőbb lett a magatartás is ezen a téren. A többletteljesítés az előző időszakról áthúzódó igazgatási szolgáltatási díjak bevételéből adódott. A szolgáltatások ellenértéke összességében 97 %-ban realizálódott. Ezen belül a Parkolási díjbevétel mintegy 21 millió Ft bevétel elmaradást mutat, amelynek egyik fő oka, hogy a folyamatosan dráguló üzemanyag árak következtében a lakosság gépkocsi használati szokásai megváltoztak, többségében lényegesen ritkábban használják a gépkocsikat, így kevesebbszer vesznek igénybe parkolási szolgáltatást is. A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által az ügyviteli munkáért fizetett e Ft megbízási díj nagyrészt kompenzálni tudta ezt a kiesést. A Közös Hivatal 277 e Ft támogatás értékű bevétele államháztartási előírás végrehajtásának a következménye, a megszűnő Polgármesteri Hivatal záró pénzforgalmi számlájának az átvezetéséből adódott. III. Az intézmények

8 8 Önállóan működő intézmények bevételei: Intézmény megnevezése Önállóan működő intézmények bevételi adatai ( ) Bevételek évi terv évi mód. ei évi tény % (tény/mód. ei.) KIKK ,2% Működési bevételek ,7% Támogatásértékű bevételek ,0% Fenntartótól kapott támogatás ,0% Pénzmaradvány ,0% BRTKK ,0% Működési bevételek ,5% Támogatásértékű bevételek ,7% Fenntartótól kapott támogatás ,2% Pénzmaradvány ,0% Gondozási Központ ,5% Működési bevételek ,8% Támogatásértékű bevételek ,3% Fenntartótól kapott támogatás ,8% Pénzmaradvány ,0% SVÓB ,5% Működési bevételek ,0% Támogatásértékű bevételek ,0% Fenntartótól kapott támogatás ,8% INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN Működési bevételek ,8% Támogatásértékű bevételek ,9% Fenntartótól kapott támogatás ,5% Pénzmaradvány ,0% Az intézményi saját bevételek összességében 93,8 %-os teljesítést mutatnak.

9 9 Az Óvodák esetében bevétel elmaradás látható, a saját bevételt a terembérleti díjak és az étkezési térítési díj bevételek jelentik esetükben. A terem bérbeadás az elmúlt évben már gyakorlatilag nem működött. Az óvodai teremek bérlése iránti kereslet lényegesen csökkent. Az étkeztetésből származó bevételt csökkenti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők (térítésmentes étkezők) további számának növekedése is. Emiatt természetszerűen csökken az élelmezéshez kapcsolódó másik bevételi forrás a visszaigényelhető általános forgalmi adó nagysága is. A Könyvtár esetében 62,5 %-os a teljesítés, szintén bevétel elmaradás mutatkozik. Ennek okai: hogy az olvasók 50 %-os kedvezménnyel iratkozhatnak be Siófok Kártyával, diákigazolvánnyal és ezt általában a Siófoki lakosok igénybe is veszik. Továbbá sok a 70 év feletti és 16 év alatti ingyenes beiratkozó. Ingyenesen iratkozhatnak be a pedagógusok, és az álláskeresők is. Csökkent az internetezők száma, illetve rövidebb ideig használják a számítógépeket. Nőt az ingyenes WIFI használók száma mind okos telefonon, mind laptopon. A fénymásolás bevétele az iskolai időszakban több, de sajnos ez a bevétel is csökkenőben van az otthoni nyomtatás, internet, általánossá válása miatt. A másik két intézménynek sikerült bevételi többletet elérnie, a Gondozási Központ saját bevételei 103,8%-ra, a Kulturális Központ bevételei 105,7 %-ra teljesültek. KIADÁSOK A kiadások tervezése során elsődleges szempontnak tekintettük az intézmények működtetésének és szakmai színvonalának megőrzését lehetővé tevő források biztosítását. Kiemelten figyeltünk továbbá a jogszabályban meghatározott kötelező feladatok ellátásához szükséges és az előző évben megkezdett áthúzódó beruházások befejezését lehetővé tevő forrásokra. I. Az önkormányzat e Ft-os módosított előirányzatából e Ft került felhasználásra, ez a rendelkezésre álló előirányzat 87,1 %-a. Ezen belül a működési célú kiadásokra e Ft került felhasználásra,a módosított előirányzat 77,5 %-a, részletezésüket az önkormányzati beszámoló 2. sz., 2A., 2/B., és 2/C. számú mellékletei mutatják be. Az önkormányzat működési kiadásainak jelentős részét a városüzemeltetés kiadásai teszik ki. Az éves előirányzat 81,7 %-a e Ft került felhasználásra az év végi zárási időszakig. Városüzemeltetési feladatok területén az alábbi munkavégzések történtek ban. Zöldterületek, parkok fenntartása A korábbi években lefolytatott közbeszerzési eljárások során kiválasztott park-fenntartókkal kötött szerződésekben foglalt vállalkozói díjak az infláció mértékével növekedtek. A közterületi bútorokban és játszótereken a rongálások helyreállításánál folyamatosan megfigyelhető a költségnövekedés. A növényvédelmi munkálatokat időben el tudtuk végezni. A 2013-as évben a gallyazás, fakivágási feladatok elvégzésénél az élet- és balesetveszélyességet helyeztük előtérbe. A pénzügyi teljesítés az ütemezésnek megfelelően alakult a szigorú költségtakarékossági szempontok figyelembevételével. Parkosítások, fásítások a tavalyi évben nem készültek, mivel a pénzügyi keretek ezt nem tették lehetővé. A lakosság a korábbi évektől eltérően nagy számban igényelte a Siófok Kártyát és a hozzá kapcsolódó Ft-ot, melyet a virágosítás keretén belül három kertészetben tudott levásárolni. Olyan nagymértékű volt az összeg, hogy előirányzatot kellett módosítani. A Városi Virágosítási Versenyre az

10 10 előző évekhez képest hasonló számban jelentkezetek magánszemélyek és intézmények. Az ünnepélyes díjátadót a városnapon tartottuk. Kiemelten kezeltük a köztéri villanyoszlopok díszítését is. Természetvédelmi és Sóstói magas-parti területek fenntartása A rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása a tervezettek szerint történt. A Sóstói magas-parton a szükséges munkák elkészültek, a terület ápolása folyamatos volt. A Töreki Természetvédelmi Területen a tavaszi időszakban a kaszálást és a szükséges erdőápolási munkálatokat (csemeteültetés, tűzvédő sáv, stb.) elvégeztettük. Az erdei bútorok és tájékoztató táblák rongálása gyakori, ezek pótlását tavasszal a pénzügyi keretek betartása mellett elvégeztettük. Állategészségügyi és mezőgazdasági feladatok A feladatok ellátására tervezett éves pénzügyi keret elegendőnek bizonyult és a 2013-as évben a szúnyogpopuláció gyérítése is megfelelő volt. A tavalyi évben is lehetőséget adtunk arra, hogy a lakosság kijelölt helyszíneken a kutyáit beoltassa. Az állatorvosokkal történt egyeztetések után ez is sikeresen lezajlott. A vállalt feladataink elvégzése a tervezettnek megfelelően történt. Köztisztasági feladatok A 2013 évi tavaszi takarításba a közmunkaprogramban dolgozókat is bevontunk, így az önkormányzatnak a szemét elszállítása és a felhasznált anyagok kifizetése jelentkezett költségként. A közmunkaprogramban dolgozók nagy területen végeztek a téli időszakot követő takarítást, falevélszedést és egyéb köztisztasági feladatokat. A 2009-ben kötött szerződés szerint zajlik a város közterületeinek tisztántartása. A nyári időszakban a turisták által fokozottan igénybe vett területeken és a rendezvények környékén külön megrendelés alapján végeztetjük a takarítást. Továbbra is felmerülő probléma, hogy a közterületi hulladékgyűjtőket a Sióból vagy a Balatonból kell kivenni. Az előző évekhez hasonlóan a hajléktalanok száma is megnövekedik a nyári időszakban. Közterületi szálláshelyeik felszámolása is ebből a költségkeretből kerül kifizetésre. Összességében véve - köszönhetően az Idegenforgalmi közmunkaprogramnak- a feladat ellátása zökkenőmentesen és az ütemezéseknek megfelelően történtek. Az illegálisan lerakott szeméttel kapcsolatosan sajnos nagy változást nem tapasztalunk a tavalyi évhez képest. A város területén lévő szelektív üveg hulladékgyűjtő pontok mellett nagyfokú illegális szemét lerakásokat tapasztaltunk. A hulladékot zsákokban helyezik ki éjszaka a közterületekre. A szemét elszállítását folyamatosan végeztetjük, a szállítás és kifizetés állandó költségterhet jelent. Közutak, hidak, járdák, parkolók fenntartási feladatai: A közutak, hidak, járdák, kerékpárutak és parkolók fenntartására a 2013-as évre vonatkozó az előző évek gyakorlatához alakult. A tavaszi felkészülés során a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségekhez igazodva, a balesetveszély elhárítására irányuló munkálatokat tudtunk elvégeztetni a város útjaira, járdáira. Az évente kötelező hídvizsgálatot rendszerint elvégeztettük. Tavasszal elkezdődtek a téli fagykárokból eredő kátyúzási munkálatok. A város területén a murvás útjainkat, parkolóinkat egész évben karban tartottuk. Az út melletti zöldterületeket hidró kaszás gépekkel egész évben sikerült karbantartanunk. Az üzemeltetési költségeinkre szánt összeg az év második felére a szerződésekben foglalt kötelezettségeink kifizetésére és az azonnali balesetveszély elhárítására irányuló munkákra volt elegendő. A KRESZ táblák figyelése, karbantartása napi szinten történik, a kimutatások szerint a nyári hónapokban kiemelkedően sok az ellopott, megrongálódott táblák száma. Nem ritka esemény, hogy táblákat tartó oszlopokat törnek ki és visznek el a helyéről a rongálók.

11 11 A jelzőlámpák éves szintű üzemeltetése és karbantartása folyamatos volt. Az időjárási viszonyok miatt egy esetben volt nagyobb volumenű hibaelhárítási munka, amelyet el kellett végeznünk, a többi időszakban kisebb karbantartási feladatok elvégzése volt szükséges. Az útburkolati jelek festése az előző évekhez képest hasonló módon alakult, így rendelkezésre álló keretet teljes egészében kimerítettük a évben. Ennek megfelelően a legforgalmasabb helyeken kerültek útburkolati jelek felfestésre, megújításra több mint 2000 m 2 felületen. A évi beruházásoknak köszönhetően több utcában sikerült aszfaltburkolat kopóréteget felújítanunk, valamint számos helyen került új díszburkolat elhelyezése a régi elavult aszfalt burkolatú járdaszakaszokra. Az egyik leglátványosabb közülük a Mártírok útjai járdaszakasz volt. Közvilágítás: A 2012-es közvilágítás korszerűsítése a 2013-as év villamos energia felhasználás csökkentett előirányzatnak megfelelően alakult. A 2013-es évre előirányzott költségkeret elegendő volt a közvilágítás esztétikai és műszaki színvonalának fenntartására. A 2013-as évben az Újhelyi Temető parkolójában és a Ringló u. még kiépítetlen szakaszán épült új közvilágítás. A közvilágítás 2012 évi korszerűsítésének köszönhetően a diszpécserszolgálatra érkező hibabejelentések száma a 2012-es évi 632 db-ról a 2013 évben 482 db-ra csökkent. A hibabejelentések jellegéből kitűnik, hogy a fényforrások után a földben lévő kábelek hibája okozta évben a legtöbb gondot. Ezért az elkövetkezendő években fokozott figyelmet kell fordítani az elöregedett földkábelek cseréjére. Közfoglalkoztatás: A évben a közfoglalkoztatás a korábbi évektől eltérő módon alakult, az országos közfoglalkoztatási pályázatok nem kerültek kiírásra, elmaradt az idegenforgalmi és a parlagfű mentesítési program. A hosszabbtávú közfoglalkoztatás napi 6 órás munkavégzéssel az átmeneti időszakú foglalkoztatás napi 8 órás munkavégzéssel valósult meg. A közfoglalkoztatottak munkanapot teljesítettek az elmúlt évben. Az első és második negyedévben átlagosan 40 fő volt a foglalkoztatott létszám, a harmadik negyedévben átlagosan 70 fő, a negyedik negyedévben 90 fő volt a létszám. A negyedik negyedévi létszámnövekedés abból adódott, hogy elindult az alapkompetencia képzéssel kiegészült közfoglalkoztatás. A fenti programok keretében foglalkoztatottakkal kellett gondoskodni a parlagfű és az allergén növények elleni védekezésről. A programokban foglalkoztatottak jelentős segítséget nyújtottak a szabad strandok és a belváros köztisztaságának biztosításában. A szabálysértési, vagy bírósági eljárás keretében közmunkára ítélt személyek foglalkoztatása is folyamatos volt az év során. A munkavégzés ellenőrzése és hatékonyságának növelése esetükben igen jelentős ráfordítást igényelt, és ez nem mindig érte el az elvárható eredményt. Egyéb városi feladatok: A tervezett feladatok, a szökőkutak, ivó kutak üzemeltetése, zászlózási feladatok, a Fő tér fűtési rendszerének üzemeltetése, illetve a víz- és áramdíj költségek a terveknek megfelelően alakultak. Nem tervezett kiadást jelentett a karácsonyi díszvilágítás felszereléséhez szükséges, és eltulajdonított kábelek, dugaljak, csatlakozók illetve a karácsonyi fények, fényfüzérek pótlása. Építés és településfejlesztés: A feladatok ellátása az évben, a GISPÁN térinformatikai rendszer karbantartása (követési támogatás keretében), mint leszerződött és folyamatosan ellátandó kötelezettség alapján teljesült. A városi

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. április 11. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Polgármestere 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő Siófok, 2014. szeptember 8.... Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület!

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület! 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata 2009. évi gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettségének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-5326-4/2015. ELŐTERJESZTÉS Szentes

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ Készült Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2012. március - áprilisában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes,

Részletesebben

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai utca 2. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918. Javaslat

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918. Javaslat PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-127 /2010. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2010.évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Beszámoló Hajdúszoboszló város 2013. évi költségvetésének féléves végrehajtásáról

Beszámoló Hajdúszoboszló város 2013. évi költségvetésének féléves végrehajtásáról Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-340, Fax: 52/361-773 5.... kódszám Ügyiratszám: 20291-1/2013. A 2013. szeptember 12-ei testületi

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-11474-13/2012. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. május 03. sz. napirend Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület! Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási

Részletesebben

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 1003-28/2008. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése H e l y b e n JAVASLAT az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem / Uram!

Tisztelt Hölgyem / Uram! C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 10. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. december 8. Tisztelt Hölgyem / Uram! A Ceglédi Viziközmû Társulat Szervezõbizottsága

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

Szám: 1-223/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat

Szám: 1-223/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-223/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben