TT-1 08/0065/2006 É /2005. Szabó Roland településmérnök. K-1d-1/ Energia és Viziközmű tervező TE-T TV-T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TT-1 08/0065/2006 É3-08-0386/2005. Szabó Roland településmérnök. K-1d-1/08-0102. Energia és Viziközmű tervező TE-T 18-0033 TV-T 18-0033"

Átírás

1 Jobaháza, M85. számú. gyorsforgalmi út nyomvonala által érintett terület Településszerkezeti és Szabályozási terv módosítás február Véleményezési tervdokumentáció TH Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É /2005 Szabó Roland településmérnök Közlekedéstervező: Energia és Viziközmű tervező Táj és zöldfelülettervező: Bogár Zsolt K-1d-1/ Horváth Ervin TE-T TV-T Auer Jolán TK

2

3 T ARTALOMJEGYZÉK A TERVEZÉSI FELADAT... 5 ELŐZMÉNYEK... 5 A TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA, TERVEZÉSI TERÜLET... 5 MELLÉKLETEK... 6 Önkormányzati határozatok... 6 Az előzetes véleményezési eljárásban kapott vélemények másolata... 6 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ... 7 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV... 7 Jóváhagyandó munkarészek... 7 Településszerkezeti terv M=1: felbontású... 7 Határozat... 7 Leírás... 8 A tervezési terület elhelyezkedése, térszerkezeti kapcsolatok... 8 A területfelhasználás vizsgálata... 8 A településszerkezeti tervmódosítás leírása... 8 A rendezési terv készítése során figyelembe vett területrendezési tervek... 9 Országos Területrendezési Terv... 9 Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve SZABÁLYOZÁSI TERV Jóváhagyandó munkarészek TH sz. dokumentáció Rendelet Leírás A terv szükségességének indoklása A szabályozási terv várható hatásainak bemutatása A szabályozási terv önkormányzatot terhelő pénzügyi vonatkozásai Kötelező alátámasztó szakági munkarészek Tájrendezés Az M85 nyomvonala által érintett jobaházi területek, az út nyomvonalvezetése, csatlakozó műtárgyak Az érintett térség tájhasználata Az érintett térség tájképi értékelése Tájrendezési, tájvédelmi javaslatok Környezetalakítási javaslat Földtani közeg, talaj Felszín alatti vizek Felszíni vizek Levegő Élővilág Környezeti zaj, rezgés Hulladék

4 Épített környezet Közlekedés Energia ellátás a.) Villamos energia Elektronikus hírközlés (távközlés, műsorszórás) Egyéb alátámasztó szakági munkarészek Örökségvédelmi hatástanulmány TERVEK FÜGGELÉK MELLÉKLETEK

5 A TERVEZÉSI FELADAT ELŐ ZMÉNYEK Jobaháza község önkormányzatának képviselőtestülete szeptember 15-i ülésén hagyta jóvá a település településszerkezeti és szabályozási tervét, melyet a Menedzser Mérnökiroda Kft. készített. Az országos és regionális tervek is tartalmazták az M85-ös számú gyorsforgalmi út a településeket elkerülő új nyomvonalára vonatkozó fejlesztési elképzelést, amely Jobaháza közigazgatási területét is érinti. A Menedzser Mérnök iroda által készített rendezési terv részletesen foglalkozott a 85-ös számú főút települést érintő fejlesztési elképzeléseivel, azonban végleges választ konkrét tervek hiányában nem tudott arra adni, hogy a többféle elképzelés közül melyik nyomvonal tervezet kerül elfogadásra. A hatályos településszerkezeti és szabályozási tervben egy nyomvonal változatot szerepeltettek, amely a község számára is elfogadható volt. A változat szerint a nyomvonal Jobaházát délről, Rábatamásit nyugatról kerüli meg. A szabályozási terven a nyomvonalváltozat szabályozásra került az önkormányzati döntésnek megfelelően. Időközben a csornai elkerülő II. ütemének az M85-ös számú gyorsforgalmi út új nyomvonalának tervezése során kialakult a végleges nyomvonal változat, melynek terveit a RODEN Mérnöki Iroda Kft. készíti. A konkrét nyomvonal rendezési tervben történő szerepeltetése érdekében a település önkormányzatán keresztül a NIF zrt. győri regionális irodája a budapesti központon keresztül megbízást adott cégünknek a fejlesztési elképzelésnek megfelelő rendezési terv módosítás elkészítésére. A településrendezési terv készítése során figyelembe vettük az alábbi dokumentumokat: Országos Területrendezési Terv (2003. Évi XXVI. törvény) Győr-Moson-Sopron Megye Fejlesztési Terve Győr-Moson-Sopron Megye Stratégiai Programja Jobaháza Településfejlesztési Koncepciója Jobaháza Rendezési Terve Csornai Kistérség Területfejlesztési Koncepciója RODEN Mérnöki Iroda M85-ös számú gyorsforgalmi út nyomvonalterv, és részletes környezeti hatástanulmány A tervezett út nyomvonala által érintett területre készítünk - az január 1- től hatályos, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvényben (építési törvény) előírtaknak megfelelően - rendezési tervmódosítást, melynek most a véleményezési dokumentációját állítottuk össze. Az érintett államigazgatási szervek az előzetes véleményezési eljárás során megtették észrevételeiket melyeket a tervdokumentációban figyelembe vettünk. A TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA, TERVEZÉSI TERÜLET A készülő szabályozási terv Jobaháza külterületének azon részeire vonatkozik, amely területet az M85-ös számú főút tervezett új nyomvonala érinti. A szabályozási 5

6 terv tervezési területének határa az út és csomópontjainak területbiztosítása érdekében kiszabályozandó terület, annak védőtávolságaival együtt. MELLÉKLETEK Elő terjesztés Önkormányzati határozat Az elő zetes véleményezési eljárásban kapott vélemények másolata 6

7 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jobaháza község képviselőtestülete a 70/2005. (XII.15.) számú képviselő-testületi határozattal fogadta el a község településfejlesztési koncepcióját, amely az Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Koncepcióval összhangban került meghatározásra. Jelen tervdokumentációban megfogalmazott fejlesztési elképzelések illetve szabályozási elemek a településfejlesztési koncepció céljainak elősegítését szolgálják, a terv elhatározásai szervesen illeszkednek a településfejlesztési koncepcióban rögzített fő fejlesztési célkitűzésekhez. A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott fejlesztési elképzelések módosítására nem volt szükség. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV J ÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv M=1: felbontású Határozat Jobaháza község Önkormányzat Képviselő-testületének.Ök. sz. határozata a 50/2005.(IX.14.) sz. határozattal jóváhagyott Jobaháza Településszerkezeti Terv módosításáról. Jobaháza község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV tv. 8. (1) és a 10. (1) bekezdés d.) pontja szerint, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban építési törvény) 7. (3) bekezdés b.) pontjára, továbbá a 253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési Követelmények (a továbbiakban OTÉK) 2. (1) bekezdésében foglaltakra hivatkozva az alábbi határozatot hozza: 1. A Településszerkezeti tervet módosítja a TH számú terv T-1 számú tervlapja szerint. Kelt: Jobaháza, Jegyző 7

8 L EÍRÁS A tervezési terület elhelyezkedése, térszerkezeti kapcsolatok A tervezett új M85-ös számú gyorsforgalmi út nyomvonala által érintett terület a csornai kistérségben, Jobaháza község közigazgatási területének északi részén, a település belterülete, és a 85-ös számú főút közötti részen terül el. A tervezési terület Balti feletti magassága m között van. A tervezési terület jelenlegi regionális kapcsolatait elsősorban a 85-ös, 86-os út és a Győr-Sopron vasútvonal adja: ez a két közlekedési útvonal biztosítja az összeköttetést a megyeszékhely és Sopron, Szombathely (Ausztria) felé. A jelenlegi fejlesztési elképzelés célja éppen a mostani szűk kapacitású közlekedési kapcsolat javítása, valamint a nagyobb sebességű elérés biztosítása a távolabbi régiók felé, illetve a terület bekapcsolása az országos főutaknak abba a rendszerébe, amely magasabb színvonalú megközelíthetőséget biztosít, ezáltal növeli a terület versenyképességét a gazdaság, idegenforgalom, lakosságmegtartás területén. A területfelhasználás vizsgálata Az M85-ös számú gyorsforgalmi út Csornát érintő szakaszára több alternatíva került kidolgozásra. A nyomvonaltervek alapján Bogyoszló és Jobaháza között húzódó variációk szerepeltek a jelenleg hatályos rendezési tervben. A végleges nyomvonalterv szerint a falu közigazgatási területének észak-keleti részén haladódó, kb m hosszan a terepszinten kialakítandó nyomvonal kerül megvalósításra. Az út szabályozási szélessége által érintett területek a jelenlegi rendezési tervben Msz mezőgazdasági szántó területként szerepelnek. A területek magántulajdonban vannak. A tervezett út funkciójának megfelelően az út területe közlekedési terület területfelhasználási kategóriába kerül. A tervezett útkategória: K.II.A vt=110 km/óra. A tervezett szabályozási szélesség minimum 60 m. A terepviszonyok miatt a település területét érintő szakaszon a minimális szabályozási szélességnél helyenként lényegesen szélesebb területet kell igénybe venni a töltések helyigénye miatt. Az út tengelyétől számított m-es védőtávolságon belül csak az út kezelőjének hozzájárulásával folytatható építési tevékenység, valamint nyersanyag kitermelés, a vonatkozó jogszabályoknak 1 megfelelően. A településszerkezeti tervmódosítás leírása A jelenleg hatályos településszerkezeti tervben megfogalmazott területfelhasználási elképzelések lényegében nem változnak. A vonalas infrastruktúra részét képező M85-ös számú gyorsforgalmi utat most már konkrét nyomvonalával szerepeltetjük a tervben az eddigi több alternatíva helyett. A tervben a környezeti engedéllyel rendelkező - de az EU direktívák miatt újból átdolgozott - változat került rögzítésre évi I. törvény, és a 30/1988. (IV.21.) MT rendelet 8

9 A RENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE SORÁN FIGYELEMBE VETT TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK Országos Területrendezési Terv A települési célok elérését az országos, regionális, kistérségi, és a szomszéd településeken történő fejlesztésekkel összehangoltan kell megvalósítani. Ennek érdekében figyelembe kell venni a megyei területrendezési tervben és az országos területrendezési tervben megfogalmazott fejlesztéseket, amelyek az egyes konkrét települési elképzelések nagyobb összefüggésrendszerbe integrálhatóságát segítik elő. Kivonat az országos területrendezési tervből (OTrT.) A OTrT.-ben szereplő meghatározó elemeknek kell tekinteni Jobaháza vonatkozásában: a külterületet érintő meglévő országos jelentőségű közműveket 220 kv, 120 kv a települést érintő országos jelentőségű közlekedésfejlesztési elemeket (a 85-ös sz. főút csornai elkerülő szakasza) települést érintő regionális közlekedésfejlesztési elemeket (85. sz. főút községet elkerülő szakasza) az OTrT. alátámasztó munkarészeiben szereplő Jobaháza és térségére vonatkozó domborzati, vízrajzi, földtani adottságokat A fent említett elemeket a rendezési terv módosítása során figyelembe vesszük. 9

10 Győ r-moson-sopron Megye Területrendezési Terve Kivonat Győr-Moson-Sopron Megye Szerkezeti tervéből A Megyei Területrendezési tervben szereplő meghatározó elemeknek kell tekinteni Jobaháza vonatkozásában: - a külterületet érintő meglévő közműfolyosót (220 kv, 120 kv) - a megyei és regionális szintű kapcsolatokat adó tervezett kerékpáros nyomvonalakat (Bogyoszló-Babót) - a településközi kapcsolatokat adó meglévő és tervezett településközi utakat (a 8613 sz. mellékút meghosszabbítása) Látszólag az M85 Környezeti hatástanulmányban vizsgált nyomvonal nem teljes mértékben felel meg a.pdf formátumban rendelkezésre álló Győr Moson-Sopron Megye Szerkezeti tervén szereplő nyomvonalnak. Jelen településrendezési terv módosítás kidolgozásakor a tervezők a NIF-től.dwg formátumban megkérték a GYMS Megye Területrendezési Terve számára adatszolgáltatásként megküldött nyomvonalat. E nyomvonalat tekintve a megyei területrendezési tervben szereplő nyomvonal (831 egység) a jelen településrendezési tervi módosításban szereplő nyomvonalla (831 egység) 100%-ban megegyezik. Az eltérés mértéke 0%. A térségi övezetek közül az alábbiak érintik a közigazgatási területet, de nem érintik a tervezett M85 nyomvonal térségét: - Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület - Magterület övezete, Ökológiai folyosó övezete, pufferterület övezete - Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete - Rendszeresen belvízjárta terület övezete - Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete 10

11 Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület Magterület övezete, Ökológiai folyosó övezete, pufferterület övezete Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete 11

12 Rendszeresen belvízjárta terület övezete Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete 12

13 SZABÁLYOZÁSI TERV J ÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK TH sz. dokumentáció SZ-2/M számú Szabályozási terv M=1: felbontású Rendelet Jobaháza község Önkormányzatának képviselőtestülete Ök. sz. rendelete a 8/2005. (IX.15.) Ök. sz. rendelettel jóváhagyott Jobaháza Helyi Építési szabályzata és a Szabályozási Terv módosításáról. Jobaháza község Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban építési törvény) 6. (3) (4) továbbá a 13. (4) bekezdésében, és a 253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési Követelményekben (a továbbiakban OTÉK) és a módosításáról szóló 36/2002. (III. 7.) Korm. Rendeletben kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV tv. 8. (1) és a 16. (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A szabályozási tervet módosítja a TH munkaszámú tervdokumentáció SZ-2/M számú szabályozási tervlapjai szerint. 2. (1) A HÉSZ 4. övezeti besorolásokat tartalmazó táblázat kiegészül az alábbiak szerint: Megnevezés: Beépítésre nem szánt területek: Közlekedési és közműterületek országos gyorsforgalmi út Rajzi jel: KÖ gy1 (2) A HÉSZ 18. (5) módosul az alábbiak szerint: (5) Amennyiben a területen régészeti emlék illetve lelet kerül elő a felfedező köteles a vonatkozó jogszabályban 2 előírt módon eljárni. (3) A HÉSZ 16. kiegészül az alábbi (7) bekezdéssel: (7) Az M85. gyorsforgalmi úttengelyétől m-es területsáv az út zajvédelmi szempontú hatásterületének tekintendő. Az úttengelytől m-en belül lakóterület, m-en belül üdülőterület kizárólag abban az esetben helyezhetők el, ha igazolásra kerül, hogy az épületek védendő homlokzata előtt a zajterhelési határértékek teljesülnek. (4) A HÉSZ 22. kiegészül az alábbiak szerint: évi 64. sz. tv

14 (7) A vonatkozó levegő védelmével kapcsolatos jogszabály 3 előírásait be kell tartani. (8) A vonatkozó jogszabály 4 szerint az M85-ös számú elkerülő út tengelyétől számított, 25 méteres levegő védelmi övezetet kell kialakítani. Az út mentén a légszennyezettségi határértékeknek a védelmi övezet határán kell teljesülniük. (4)A HÉSZ 23. táblázata módosul az alábbiak szerint: A területen az útkategóriák az alábbiak: KÖgy1 országos gyorsforgalmi út Tervezési osztály: K.II.A vt=110 km/óra az M85 számú gyorsforgalmi út (Csorna elkerülő II. ütem) Jobaháza közigazgatási területét érintő szakasza 3. Jelen rendelet napján lép hatályba polgármester jegyző A rendelet kihirdetésre került: Jobaháza, jegyző 3 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 13. 3) bek. 4 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 13. 3) bek. 14

15 L EÍRÁS A terv szükségességének indoklása A település rendezési tervében az M85-ös számú gyorsforgalmi út csornai elkerülő szakaszának Jobaháza érintő nyomvonala jelenleg a szabályozási és a településszerkezeti terven is szerepel, melyet rendeletben rögzítettek. Mostanáig elkészültek azok az előzetes hatástanulmányok és munkarészek, valamint megszülettek azok a döntések, engedélyek (környezeti engedély) amelynek alapján a végleges nyomvonal rögzíthető a szabályozási terven is. Ez egyben szükséges is, hiszen az út tervezése engedélyezési fázisba lépett, és az építési engedély kiadásának egyik feltétele, hogy a szabályozási tervben a területbiztosítás jogi alapja rendelkezésre álljon. A szabályozási terv várható hatásainak bemutatása A település közigazgatási területén belül a RODEN Mérnöki Iroda Kft. által készített és a település önkormányzata által támogatott nyomvonaltervnek, valamint az elkészült előzetes környezeti tanulmánynak megfelelően szabályozási eszközökkel is biztosított lesz az M85-ös számú gyorsforgalmi építése számára szükséges terület. Társadalmi-gazdasági hatások: A nyugati országrészen található települések a Győr-Sopron tengelyt figyelembe véve, az átlagosnál magasabb motorizációs szinten állnak. A megyeszékhelyen kívüli településeken az általános rendezési terveknek megfelelően elsősorban lakóterületi fejlesztésekkel kell számolni, az intézményfejlesztések forgalmi hatása kisebb. A tervezett gyorsforgalmi út megépítésével megszűnik a jelenleg rendszeresen előforduló folyamatos nehézgépjármű forgalmi helyzet, valamint a 85 számú főút túlterheltsége. A meglévő és a fenti területfejlesztési tervekkel együtt járó erősödő forgalmi igény kezelhetővé válik, és ezeknek társadalmi gazdasági hatásai kedvezőek. A megépítés után az útpálya környezetében lévő települések és kisrégiók is kihasználják az új közlekedési rendszer előnyeit. Általánosságban feltételezhető, hogy az új út valamennyi viszonylatban serkentőleg hat kereskedelmi kapcsolatokra. Az új út nyomvonalán lévő térségekre gyakorolt közvetlen társadalmi hatások az alábbi tényezőkben jelentkezhetnek: - az érintett településen belüli gépjárműforgalom átrendeződése - az érintett települések környezeti terhelése, egészségi állapota javul - az érintett települések lakosságának közlekedési szokásai átalakulnak, mobilitásuk nő - a települések gazdasági és idegenforgalmi aktivitása nő, - a települések mezőgazdasági termelése és a termékek feldolgozása növekszik -a települések közbiztonsága javul. 15

16 Az ingatlanok értékében minden településen növekedés prognosztizálható a jobb közúti összeköttetés miatt. Ugyanakkor arra is számítani lehet, hogy az ingatlanárak leértékelődnek, pl. a 85 számú főút mentén, ill. azokon a helyeken, ahol az új út környezetvédelmi szempontból kedvezőtlenebb körülményeket teremt. A közvetett társadalmi hatások terén a szakértők a külföldi és hazai tapasztalatok alapján a következőkben felsorolt hatásokat tartják fontosnak. Ezek a hatások olyan értelemben másodlagosak, hogy az előbbiekben felsorolt közvetlen hatásoknak és az ezekre adott társadalmi válaszoknak részben eredői, részben egymással is összefüggnek: - a demográfiai helyzet alakulása, - a foglalkoztatási helyzet alakulása, - a lakosság jövedelmi viszonyainak alakulása, - a közösségi/önkormányzati bevételekre gyakorolt hatás, - a települések infrastrukturális helyzetének alakulása, - a lakosság képzettségi szintjére gyakorolt hatás, - a lakosság egészségi állapotára gyakorolt hatás, - a családi és civil közösségi kapcsolatok alakulása, - a potenciális konfliktusokra (pl. az ott lakók és az újonnan beköltözők, nyaralók, ingázók stb. között), - a települések közötti, kistérségi kapcsolatokra, - új törésvonalak (falu- város, etnikumok, stb. között) kialakulására gyakorolt hatások. A szabályozási terv önkormányzatot terhelő pénzügyi vonatkozásai A szabályozási tervmódosításnak önkormányzatot terhelő pénzügyi vonatkozása nincs. A nyomvonalat érintő külterületi magán tulajdonú mezőgazdasági területek a projekt keretében kisajátításra kerülnek. K ÖTELEZŐ ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK T ÁJRENDEZÉS Jobaháza hatályos településrendezési tervének tájrendezési munkarésze részletes ismerteti a közigazgatási terület természeti-, táji adottságait. Jelen munkarészben csak a tervezett M85 gyorsforgalmi út nyomvonalának tájszerkezeti és tájvédelmi vonatkozásai kerülnek ismertetésre. Az M85 gyorsfogalmi út Győr-Sopron létesítésének célja többek között új gyorsforgalmi út bekapcsolása az ország úthálózatába, továbbá a meglévő, településeken is átvezető, nagy forgalmú 85.sz. főút tehermentesítése. Az M85 az országos gyorsúthálózat részét képzi, a területrendezési tervek tartalmazzák. Jobaháza közigazgatási területén a meglévő 85.sz (Győr Nagycenk) főút nem halad át, a településtől északra halad Farádot és Rábatamásit keresztezi, így a főút jelentős negatív hatásai nem érintik. Jobaházáról a 85.sz. főút út a j. úton érhető el. A tervezett 85 gyorsforgalmi út nyomvonalát Jobaháza hatályos településrendezési tervei is tartalmazzák, de a tervek készítésének időszakában a tervezett nyomvonal délről kerülte el Jobaháza belterületét. A jelenleg hatályos területi tervekben az M85 nyomvonala a közigazgatási terület ÉK-i részét érinti. A települést északról kerülő nyomvonalra elkészültek a környezeti hatásvizsgálatok 16

17 17 Előzetes vizsgálati dokumentáció és Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció és készülnek a nyomvonal engedélyezési és kiviteli tervei is. A tervezett nyomvonal Jobaháza belterületétől és fejlesztési területeitől távol vezet. A tervezett nyomvonal területe és térsége jelenleg általános mezőgazdasági terület, és távlatban is ez a területhasználat tervezett, e térségben beépítésre szánt terület kijelölési szándékát nem tartalmazzák a település fejlesztési dokumentumai. Az M85 nyomvonala által érintett jobaházi területek, az út nyomvonalvezetése, csatlakozó mű tárgyak Jobaháza közigazgatási területén, ÉK-i, külterületi részén, két szakaszon halad át a tervezett nyomvonal a két szakasz között egy rövid szakaszon Farádon halad át az út, ennek ellenére az érintett területrész jól kezelhető a településszerkezeti és szabályozási terv módosításának szintjén egy területként. A gyorsforgalmi út két, a későbbiekben sem egymással sem a település további egybefüggő részével nem határos területet vág el egymástól Jobaháza közigazgatási területén belül. település km-szelvény (belépési) km-szelvény (kilépési) Jobaháza Farád Jobaháza A nyomvonal megvalósulása esetén e mezőgazdasági területek földuton történő megközelítését az M85 tervei tartalmazzák. Az M85 úttal egy időben létesülő és azzal párhuzamosan haladó földutakat tekinti át a következő táblázat: földutak által érintett mely km-szelvények közt autóút mely oldalán települések Csorna Bogyoszló bal Csorna Jobaháza Bogyoszló Csorna jobb Jobaháza Farád Jobaháza Farád Farád bal A Jobaháza ÉK-i területén az érintett szakasz(ok)on a tervezett út vízszintes vonalvezetése egyenesen halad át, 1230 m összhosszban, miközben az általa érintett terület nagysága 8,6 ha a településen. Jelen gyorsforgalmi út tervezési sebessége: 110 km/h, a tervezett koronaszélesség: 25,60 m. Minimális szabályozási szélessége 60 m. Az út magassági vonalvezetése jelentős szintkülönbségekkel nem terhelt, köszönhetően a térség terepviszonyainak. Az út jellemzően 2-3 m magas töltésen vezet. Ellenben az út tervezési osztálya miatt számos kisebb és nagyobb műtárgy építésére van szükség melyek területigénye és terepi kiemelkedése gyakran jelentős. Az érintett szakaszon és közelében tervezett műtárgyakat a következő táblázat foglalja össze. település keresztezési szelvény Jobaháza műtárgy jellege felüljáró (a mg-i út megy rajta) Jobaháza áteresz Farád (a csomópont ~ 0,5 km-re van felüljáró (az M85- ös út megy rajta) keresztezett létesítmény mg-i földút Jobaházicsatorna átépítendő 8603.j. út és tervezett kerékpárút

18 Jobaháza belterületétől) 18 Az útról lefolyó csapadékvizek a tervezett szakaszon 8db tározómedencében kerülnek gyűjtésre, ezekből kettő Jobaháza közigazgatási területén tervezett. Az érintett térség tájhasználata A tervezett nyomvonal Jobaháza belterületétől és fejlesztési területeitől távol vezet. A tervezett nyomvonal területe és térsége jelenleg jellemzően általános mezőgazdasági terület, és távlatban is ez a területhasználat tervezett, e térségben beépítésre szánt terület kijelölési szándékát nem tartalmazzák a település fejlesztési dokumentumai. A beruházás során érintett terület döntően mezőgazdasági terület besorolású, művelési ága szántó. A területet a nagytáblás, intenzív gazdálkodás jellemzi, a földek nem öntözöttek. A tervezett nyomvonal a területre jellemző átlagos talajérték-számúnál jobb területet, kiváló termőhelyi adottságú szántóterületet nem érint. A jobaházi nyomvonal K-i része keresztezi a Jobaházi-csatorna keskeny, vízgazdálkodási területbe sorolt területét. A tervezett M85 úttól Jobaháza közigazgatási területének É-i részén kialakuló területek megközelítése, művelése nehézkesebb lesz, az M85 Csorna II. szakaszán egy felüljáró biztosítja majd a mezőgazdasági gépek átjutását az úton. A nyomvonal Jobaháza közigazgatási területén 1230 m hosszban halad át, az út miatt kisajátítandó terület 8,6 ha, mely közlekedési terület területfelhasználási módba kerül. A nyomvonal által érintett telkek (17 db) helyrajzi számai: 0145/1, 0145/2, 0145/3, 0145/4, 0145/,5 0145/6, 0145/7, 0145/8, 0145/9, 0145/10, 025/1, 025/2, 0142, 0143, 0134/4, 0140/4, 0141, 0144 (forrás: KHT) Az érintett térség tájképi értékelése A nyomvonal által érintett tájrészlet jellemzően monoton, egyhangú (főként a gazdálkodás jellege miatt). Egységes mezőgazdasági szerkezetét és arculatát a közel sík vidéken, a terepszintek minimális váltakozása, az egyöntetű, évszaknak megfelelő felszínborítású, nagytáblás szántóföldek és a csak foltokban, keskeny sávokban megjelenő, fásszárú csoportok határozzák meg. A telekhatárokat, területrészeket jellemzően itt nem kísérik cserjesávok, fasorok, szimpla vagy véderdősávok, melyek vertikális elemekként, akár látványbeli határokat is képezhetnének, tagolhatnák e területet, élőhely funkciójukon kívül. E monoton tájrészletből csak a Jobaházi csatorna keskeny, egybefüggő, többszintes zöldsávja és a mellette található Joba tölgye körüli liget jelenik meg kiemelendő tájelemként. A további egy-két rövidebb szakaszon futó hiányos fasor nem jelentős. Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv Övezeti tervlapjai szerint az M85 tervezett nyomvonalának területe nem esik bele és nem érint tájképvédelmi övezetet, komplex tájrehabilitációt igénylő területet. A Joba tölgye nevezetű egyedi tájérték az úttól m-re található, mely helyi jelentőségű védett természeti érték is egyben. A KHT értékelése alapján a tervezett nyomvonal szakasz környezetéből a szép, a harmonikus táj szinte minden jellegzetes tájalkotó eleme szinte hiányzik. Nincs változatos domborzat, hiányoznak a vízfelületek, és csak igen kismértékbn találhatók meg alig találhatók természetes, inkább természetközeli növényállományok. Helyettük sík területet, nagy kiterjedésű mezőgazdasági táblákat és infrastrukturális nyomvonalat látható a tájképben. A vizuális élményt nem meghatározónak ítéli a KHT. Kiemelte viszont, hogy a térség rendezett benyomást kelt, leromló, szlömösödő, hulladékos, gyomos területek, tájsebek nem vagy csak alig jelentkeznek. Tájrendezési, tájvédelmi javaslatok

19 A sík terepből kiemelkedő töltésen vezető út idegen, művi tájképi elemként jelenik meg. Azonban az út tengelyétől távolodva egyre kevésbé korlátozza a távoli területeket beláthatóságát, látványkorlátozó hatása csökken. A település belterületéről gyakorlatilag nem lesz érzékelhető. A tervezett létesítmények környezetbeillesztése érdekében: Szükséges a töltés és egyéb, arra alkalmas műtárgy cserje- és facsoportokkal való beültetése a töltés és az út monotóniájának csökkentése végett. A lehatárolt területek szélein több lombkoronaszintes fasorok telepítése is javasolt helyenkénti megszakítással. Az út mentén a közlekedésbiztonságot, a szakasz változatosságát növelő növényállomány telepítendő. A fajokat úgy kell megválasztani, hogy dominánsan a térségre jellemző fajok közül kerüljenek ki, az út menti szélsőséges körülményeket elviseljék, kevés fenntartást igényeljenek és a természetvédelmileg értékes valamint a közlekedésbiztonságot veszélyeztető állatokat ne vonzza túlságosan. Joba tölgye helyi természeti érték és az azt körülvevő liget körülkerítése szükséges a munkálatok alatt. Az újonnan kiépülő kerékpárút és átépítésre kerülő j. út környezetrendezéséről szintén gondoskodni szükséges. K ÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT A tervezett M85 gyorsforgalmi út várható környezeti hatásai Környezeti hatástanulmányban kerültek feltárásra (K M85 gyorsforgalmi út Csorna II. ütem Környezeti Hatástanulmány; dec.; tervező: RODEN Mérnöki Iroda Kft. / tervszám: 1216) továbbiakban KHT-. A várható környezeti hatások a KHT alapján kerülnek ismertetésre. Földtani közeg, talaj Jelenlegi állapot Földtanilag a területet uralkodóan folyóvízi-tavi aleurit építi föl, a kemény kőzetek kis arányban vannak jelen. A sík jellegű területet felszíni vizek hordaléka töltötte föl. Az érintett területen a talaj genetikai típusa réti öntéstalaj, mely az alacsonyabb talajérték-számú talajok közé sorolható. A tervezett út Jobaháza közigazgatási területén szántóterületeken halad át. A nyomvonal a területre jellemző átlagos talajérték-számúnál jobb területet nem keresztez (a közigazgatási területén belül szántó művelési ágú területeken a 5.7., rét művelési ágú területeken az 5., minóségi osztályú földrészietek minősülnek átlagosnak, vagy átiag aiattiaknak.), kiváló termőhelyi adottságú szántóterületet nem érint. A nyomvonal által érintett területen talajvédelmi beruházás nem történt. A nyomvonal Jobaházán bányatelket nem érint és nem közelít meg. Az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. nkny. gázelosztó vezetékét keresztezi és érinti a nyomvonal, annak jelen nyomvonala a területen kiváltásra kerül. Várható hatások Az út létesítése miatt mezőgazdasági művelésből miatt 8,6 ha nagyságú terület kerül művelésből kivonásra, 1230 m hosszú, m széles sávban. Az utat védő kerítés keskeny sávjában is korlátozódik a terület megművelhetősége. Az (élő) talaj ténylegesen csak a burkolt felületek területén szűnik meg. A becsülhető és említésre érdemes hatásterület az út padkájától mért m-re tehető. 19

20 Az út megépülésének és üzemelésének hatásai a földtani közegre és a talajra várhatóan elhanyagolható hatással lesz. Felszín alatti vizek Jelenlegi állapot A talajvíz jellemző relatív nyugalmi vízszintje 2-3 m közötti, mely magasnak mondható. A talajvíz kapcsolatban áll a rétegvizekkel a területre jellemző a felszínhez közeli üledékes kőzeteknek köszönhetően. Az érintett terület a vonatkozó jogszabály besorolása szerint felszín alatti víz szempontjából érzékeny terület kategóriájába tartozik. A terület felszíni szennyeződésekre érzékeny, nitrát érzékeny terület. A tervezett nyomvonal sérülékeny vízbázist, vízbázis-védelmi védőterületet nem közelít meg. Meliorált területek nem találhatók a közelben. Várható hatások Az út területéről és a csatlakozó szikkasztókból a talaj közvetítésével leszivároghatnak szennyező anyagok, melyek kis valószínűséggel minőségromlást okozhatnak. Az út közvetlen közelében a terület vízháztartást, a talajvíz áramlási viszonyait befolyásolhatja, de az építmény jellegéből kifolyólag minimálisan, e hatások az úttól nem messze kiegyenlítődnek. A becsülhető és említésre érdemes hatásterültet a hatásvizsgálatok közel azonos adottságok mellett az út padkájától mért m-es sávra tehető. Az út megépülésének és üzemelésének hatásai a felszín alatti vizekre várhatóan elhanyagolható hatással lesz, a szikkasztó alkalmazása terhelően fog hatni. Felszíni vizek Jelenlegi állapot A tervezett út a km szelvénynél keresztezi az időszakos jellegű belvízcsatornát, a Jobaházi-csatornát (annak 3420 fm szelvényében). A vízfolyást változó lombkoronaszintű, fásszárú állománnyal kíséri. A változó vízminőségű és hozamú csatorna északi irányba folyik Jobaháza és Csorna területén. A csatorna alkalmas az útról származó csapadékvizek befogadására. A terület a Keszeg-ér alsó, al-vízgyűjtő területhez tartozik. Egyéb vízfelület nem található a tervezett nyomvonal térségében. A kis magasságkülönbségű terület viszonylag mély fekvésű, belvízérzékeny, a védekezést nehezíti a belvízvédelmi rendszer állapota. A terület a Kapuvár-hansági Belvízvédelmi Öblözet része, árvízi öblözetet a nyomvonal Jobaháza területén nem érint. Várható hatások A megépülő gyorsforgalmi út töltése és az azt felüljárón keresztező mg-i földút töltése kétszer keresztezi a vízfolyást mielőtt az élesen a k-i irányba fordulna, majd ezután a felüljáró töltése újból megközelíti a csatornát. Előbbiek kiépítése a vízfolyás partjának rendezésével, mederburkolással jár, de mederkorrekciót nem tartalmaz a terv. Nem híd épül a csatorna felett, hanem csak áteresz, ez korlátozza annak az élővilág szempontjából való átjárhatóságát, itt a vízi élővilág nagy része megsérül. E területen DDK-ÉNyNy irányú futással, 2-3 m magas töltésmagassággal kerül megépítésre az út. A közlekedésből és a fenntartásból eredendően szennyezet csurgalék víz juthat le az 20

Egyházaskesző Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2015. február Véleményezési tervdokumentáció TH-14-02-07

Egyházaskesző Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2015. február Véleményezési tervdokumentáció TH-14-02-07 Egyházaskesző Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2015. február Véleményezési tervdokumentáció TH-14-02-07 Felelős tervező: Tervező munkatárs: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila

Részletesebben

TÉR-HÁLÓ KFT 9024 Győr, Babits M. u. 17/A TT/1É 08/0065/08 É3-08-0386/2005. Borosné Kovács Marina építészmérnök. K-1d-1/08-0102

TÉR-HÁLÓ KFT 9024 Győr, Babits M. u. 17/A TT/1É 08/0065/08 É3-08-0386/2005. Borosné Kovács Marina építészmérnök. K-1d-1/08-0102 Mezőörs Szabályozási terv módosítás 2014. május Véleményezési tervdokumentáció TH-14-02-06 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É3-08-0386/2005 Borosné Kovács Marina építészmérnök

Részletesebben

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE BEZI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE 30/2013. (IV.

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

M70 gyorsforgalmi út Letenye-Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2x2 sávra történő bővítése Környezeti Hatástanulmány Közérthető összefoglaló

M70 gyorsforgalmi út Letenye-Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2x2 sávra történő bővítése Környezeti Hatástanulmány Közérthető összefoglaló TARTALOMJEGYZÉK 1. A tevékenység lényegének ismertetése... 3 1.1. Bevezetés... 3 1.2. A tervezett beruházás célja... 3 1.3. A létesítmény alapadatai... 3 1.3.1. A tervezett beavatkozások... 3 1.3.2. Az

Részletesebben

Környezeti hatástanulmány

Környezeti hatástanulmány Coaching TEAM Kft. 1118. Bp., Bozókvár utca 12. Tel: +36-1-248-0393/Fax: +36-1-248-0394 E-mail: info@coachingteam.hu Komárom és Révkomárom (Komárno) közötti új közúti Duna-híd és kapcsolódó létesítményekre

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Munkaszám: HszM-2/2012. Ikt. szám: 115/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI IV. MÓDOSÍTÁS) Külterületi területfelhasználás változtatás és Hajdúszoboszló Ebes

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz környezeti hatástanulmányának módosítása

M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz környezeti hatástanulmányának módosítása UTIBER Kft. M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 2 2 NYOMVONALVÁLTOZAT ISMERTETÉSE A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK MEGJELÖLÉSÉVEL

Részletesebben

DRÁVASZABOLCS TRT ÉS HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

DRÁVASZABOLCS TRT ÉS HÉSZ MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

Berente község Településrendezési Terve Településszerkezeti Terv

Berente község Településrendezési Terve Településszerkezeti Terv 2. sz. melléklet a 194/2011. (VIII.25.) KT határozathoz Berente község Településszerkezeti Terv leírása A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA A településszerkezeti terv feladata A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben

Feketeerdő község Szabályozási terv módosítás 2009. augusztus Jóváhagyott tervdokumentáció TH-08-02-13

Feketeerdő község Szabályozási terv módosítás 2009. augusztus Jóváhagyott tervdokumentáció TH-08-02-13 Feketeerdő község Szabályozási terv módosítás 2009. augusztus Jóváhagyott tervdokumentáció TH-08-02-13 Felelős tervező: Németh Géza. TT-1 08/0065/2006 Tervezők: Leitner Attila.. É3-08-0386/2005 Szabó Roland..

Részletesebben

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN BELÜL 3 TERÜLETRÉSZT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN BELÜL 3 TERÜLETRÉSZT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN BELÜL 3 TERÜLETRÉSZT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA Törzsszám: P6/2014 A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK B RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK

Részletesebben

MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág köz) utca - Tápió patak és a 826 hrsz.-ú árok által határolt területre vonatkozó

MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág köz) utca - Tápió patak és a 826 hrsz.-ú árok által határolt területre vonatkozó MEGBÍZÓ: Mende Község Önkormányzata Székhely: 2235 Mende, Fő utca 14. TERVEZŐ: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. TSZ.: 2053 / 2015 MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág

Részletesebben

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY Coaching TEAM Kft. 1027. Bp., Jurányi u. 10. I.em. 5/a Tel: +36-1-248-0393/Fax: +36-1-248-0394 E-mail: info@coachingteam.hu 37. sz. főút 8+444 27+310 km szelvények közötti szakasz 11,5 tonnás burkolat-megerősítése

Részletesebben

Kimle Szabályozási tervmódosítás Faipari üzem bővítése Véleményezési tervdokumentáció TH-15-02-02

Kimle Szabályozási tervmódosítás Faipari üzem bővítése Véleményezési tervdokumentáció TH-15-02-02 Kimle Szabályozási tervmódosítás Faipari üzem bővítése Véleményezési tervdokumentáció TH-15-02-02 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Juhász Balázs TT-1-08-0481 Munkatárs: Leitner

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT - rendelettel jóváhagyandó munkarész - Markóc Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IX. 30.

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT - rendelettel jóváhagyandó munkarész - Markóc Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IX. 30. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT - rendelettel jóváhagyandó munkarész - Markóc Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IX. 30.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Markóc Község Önkormányzata

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA alátámasztó

Részletesebben

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 2008. November Szentendre Kálvária úti lakóterület szabályozási terve KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Készítették: Dr. Balogh Ákos (TT-1 11-0008/04,

Részletesebben

Miskolc, 2013. április hó

Miskolc, 2013. április hó LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. C Í M L A P Monostorpályi község Településrendezési

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Csömör Nagyközség MO útgyűrű 65. km szelvényében komplex pihenőhely kialakításához szükséges településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Fő út Ifjúság utca Sport utca Szélesvíz-patak által határolta terület ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. május AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben