TT-1 08/0065/2006 É /2005. Szabó Roland településmérnök. K-1d-1/ Energia és Viziközmű tervező TE-T TV-T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TT-1 08/0065/2006 É3-08-0386/2005. Szabó Roland településmérnök. K-1d-1/08-0102. Energia és Viziközmű tervező TE-T 18-0033 TV-T 18-0033"

Átírás

1 Jobaháza, M85. számú. gyorsforgalmi út nyomvonala által érintett terület Településszerkezeti és Szabályozási terv módosítás február Véleményezési tervdokumentáció TH Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É /2005 Szabó Roland településmérnök Közlekedéstervező: Energia és Viziközmű tervező Táj és zöldfelülettervező: Bogár Zsolt K-1d-1/ Horváth Ervin TE-T TV-T Auer Jolán TK

2

3 T ARTALOMJEGYZÉK A TERVEZÉSI FELADAT... 5 ELŐZMÉNYEK... 5 A TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA, TERVEZÉSI TERÜLET... 5 MELLÉKLETEK... 6 Önkormányzati határozatok... 6 Az előzetes véleményezési eljárásban kapott vélemények másolata... 6 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ... 7 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV... 7 Jóváhagyandó munkarészek... 7 Településszerkezeti terv M=1: felbontású... 7 Határozat... 7 Leírás... 8 A tervezési terület elhelyezkedése, térszerkezeti kapcsolatok... 8 A területfelhasználás vizsgálata... 8 A településszerkezeti tervmódosítás leírása... 8 A rendezési terv készítése során figyelembe vett területrendezési tervek... 9 Országos Területrendezési Terv... 9 Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve SZABÁLYOZÁSI TERV Jóváhagyandó munkarészek TH sz. dokumentáció Rendelet Leírás A terv szükségességének indoklása A szabályozási terv várható hatásainak bemutatása A szabályozási terv önkormányzatot terhelő pénzügyi vonatkozásai Kötelező alátámasztó szakági munkarészek Tájrendezés Az M85 nyomvonala által érintett jobaházi területek, az út nyomvonalvezetése, csatlakozó műtárgyak Az érintett térség tájhasználata Az érintett térség tájképi értékelése Tájrendezési, tájvédelmi javaslatok Környezetalakítási javaslat Földtani közeg, talaj Felszín alatti vizek Felszíni vizek Levegő Élővilág Környezeti zaj, rezgés Hulladék

4 Épített környezet Közlekedés Energia ellátás a.) Villamos energia Elektronikus hírközlés (távközlés, műsorszórás) Egyéb alátámasztó szakági munkarészek Örökségvédelmi hatástanulmány TERVEK FÜGGELÉK MELLÉKLETEK

5 A TERVEZÉSI FELADAT ELŐ ZMÉNYEK Jobaháza község önkormányzatának képviselőtestülete szeptember 15-i ülésén hagyta jóvá a település településszerkezeti és szabályozási tervét, melyet a Menedzser Mérnökiroda Kft. készített. Az országos és regionális tervek is tartalmazták az M85-ös számú gyorsforgalmi út a településeket elkerülő új nyomvonalára vonatkozó fejlesztési elképzelést, amely Jobaháza közigazgatási területét is érinti. A Menedzser Mérnök iroda által készített rendezési terv részletesen foglalkozott a 85-ös számú főút települést érintő fejlesztési elképzeléseivel, azonban végleges választ konkrét tervek hiányában nem tudott arra adni, hogy a többféle elképzelés közül melyik nyomvonal tervezet kerül elfogadásra. A hatályos településszerkezeti és szabályozási tervben egy nyomvonal változatot szerepeltettek, amely a község számára is elfogadható volt. A változat szerint a nyomvonal Jobaházát délről, Rábatamásit nyugatról kerüli meg. A szabályozási terven a nyomvonalváltozat szabályozásra került az önkormányzati döntésnek megfelelően. Időközben a csornai elkerülő II. ütemének az M85-ös számú gyorsforgalmi út új nyomvonalának tervezése során kialakult a végleges nyomvonal változat, melynek terveit a RODEN Mérnöki Iroda Kft. készíti. A konkrét nyomvonal rendezési tervben történő szerepeltetése érdekében a település önkormányzatán keresztül a NIF zrt. győri regionális irodája a budapesti központon keresztül megbízást adott cégünknek a fejlesztési elképzelésnek megfelelő rendezési terv módosítás elkészítésére. A településrendezési terv készítése során figyelembe vettük az alábbi dokumentumokat: Országos Területrendezési Terv (2003. Évi XXVI. törvény) Győr-Moson-Sopron Megye Fejlesztési Terve Győr-Moson-Sopron Megye Stratégiai Programja Jobaháza Településfejlesztési Koncepciója Jobaháza Rendezési Terve Csornai Kistérség Területfejlesztési Koncepciója RODEN Mérnöki Iroda M85-ös számú gyorsforgalmi út nyomvonalterv, és részletes környezeti hatástanulmány A tervezett út nyomvonala által érintett területre készítünk - az január 1- től hatályos, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvényben (építési törvény) előírtaknak megfelelően - rendezési tervmódosítást, melynek most a véleményezési dokumentációját állítottuk össze. Az érintett államigazgatási szervek az előzetes véleményezési eljárás során megtették észrevételeiket melyeket a tervdokumentációban figyelembe vettünk. A TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA, TERVEZÉSI TERÜLET A készülő szabályozási terv Jobaháza külterületének azon részeire vonatkozik, amely területet az M85-ös számú főút tervezett új nyomvonala érinti. A szabályozási 5

6 terv tervezési területének határa az út és csomópontjainak területbiztosítása érdekében kiszabályozandó terület, annak védőtávolságaival együtt. MELLÉKLETEK Elő terjesztés Önkormányzati határozat Az elő zetes véleményezési eljárásban kapott vélemények másolata 6

7 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jobaháza község képviselőtestülete a 70/2005. (XII.15.) számú képviselő-testületi határozattal fogadta el a község településfejlesztési koncepcióját, amely az Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Koncepcióval összhangban került meghatározásra. Jelen tervdokumentációban megfogalmazott fejlesztési elképzelések illetve szabályozási elemek a településfejlesztési koncepció céljainak elősegítését szolgálják, a terv elhatározásai szervesen illeszkednek a településfejlesztési koncepcióban rögzített fő fejlesztési célkitűzésekhez. A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott fejlesztési elképzelések módosítására nem volt szükség. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV J ÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv M=1: felbontású Határozat Jobaháza község Önkormányzat Képviselő-testületének.Ök. sz. határozata a 50/2005.(IX.14.) sz. határozattal jóváhagyott Jobaháza Településszerkezeti Terv módosításáról. Jobaháza község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV tv. 8. (1) és a 10. (1) bekezdés d.) pontja szerint, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban építési törvény) 7. (3) bekezdés b.) pontjára, továbbá a 253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési Követelmények (a továbbiakban OTÉK) 2. (1) bekezdésében foglaltakra hivatkozva az alábbi határozatot hozza: 1. A Településszerkezeti tervet módosítja a TH számú terv T-1 számú tervlapja szerint. Kelt: Jobaháza, Jegyző 7

8 L EÍRÁS A tervezési terület elhelyezkedése, térszerkezeti kapcsolatok A tervezett új M85-ös számú gyorsforgalmi út nyomvonala által érintett terület a csornai kistérségben, Jobaháza község közigazgatási területének északi részén, a település belterülete, és a 85-ös számú főút közötti részen terül el. A tervezési terület Balti feletti magassága m között van. A tervezési terület jelenlegi regionális kapcsolatait elsősorban a 85-ös, 86-os út és a Győr-Sopron vasútvonal adja: ez a két közlekedési útvonal biztosítja az összeköttetést a megyeszékhely és Sopron, Szombathely (Ausztria) felé. A jelenlegi fejlesztési elképzelés célja éppen a mostani szűk kapacitású közlekedési kapcsolat javítása, valamint a nagyobb sebességű elérés biztosítása a távolabbi régiók felé, illetve a terület bekapcsolása az országos főutaknak abba a rendszerébe, amely magasabb színvonalú megközelíthetőséget biztosít, ezáltal növeli a terület versenyképességét a gazdaság, idegenforgalom, lakosságmegtartás területén. A területfelhasználás vizsgálata Az M85-ös számú gyorsforgalmi út Csornát érintő szakaszára több alternatíva került kidolgozásra. A nyomvonaltervek alapján Bogyoszló és Jobaháza között húzódó variációk szerepeltek a jelenleg hatályos rendezési tervben. A végleges nyomvonalterv szerint a falu közigazgatási területének észak-keleti részén haladódó, kb m hosszan a terepszinten kialakítandó nyomvonal kerül megvalósításra. Az út szabályozási szélessége által érintett területek a jelenlegi rendezési tervben Msz mezőgazdasági szántó területként szerepelnek. A területek magántulajdonban vannak. A tervezett út funkciójának megfelelően az út területe közlekedési terület területfelhasználási kategóriába kerül. A tervezett útkategória: K.II.A vt=110 km/óra. A tervezett szabályozási szélesség minimum 60 m. A terepviszonyok miatt a település területét érintő szakaszon a minimális szabályozási szélességnél helyenként lényegesen szélesebb területet kell igénybe venni a töltések helyigénye miatt. Az út tengelyétől számított m-es védőtávolságon belül csak az út kezelőjének hozzájárulásával folytatható építési tevékenység, valamint nyersanyag kitermelés, a vonatkozó jogszabályoknak 1 megfelelően. A településszerkezeti tervmódosítás leírása A jelenleg hatályos településszerkezeti tervben megfogalmazott területfelhasználási elképzelések lényegében nem változnak. A vonalas infrastruktúra részét képező M85-ös számú gyorsforgalmi utat most már konkrét nyomvonalával szerepeltetjük a tervben az eddigi több alternatíva helyett. A tervben a környezeti engedéllyel rendelkező - de az EU direktívák miatt újból átdolgozott - változat került rögzítésre évi I. törvény, és a 30/1988. (IV.21.) MT rendelet 8

9 A RENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE SORÁN FIGYELEMBE VETT TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK Országos Területrendezési Terv A települési célok elérését az országos, regionális, kistérségi, és a szomszéd településeken történő fejlesztésekkel összehangoltan kell megvalósítani. Ennek érdekében figyelembe kell venni a megyei területrendezési tervben és az országos területrendezési tervben megfogalmazott fejlesztéseket, amelyek az egyes konkrét települési elképzelések nagyobb összefüggésrendszerbe integrálhatóságát segítik elő. Kivonat az országos területrendezési tervből (OTrT.) A OTrT.-ben szereplő meghatározó elemeknek kell tekinteni Jobaháza vonatkozásában: a külterületet érintő meglévő országos jelentőségű közműveket 220 kv, 120 kv a települést érintő országos jelentőségű közlekedésfejlesztési elemeket (a 85-ös sz. főút csornai elkerülő szakasza) települést érintő regionális közlekedésfejlesztési elemeket (85. sz. főút községet elkerülő szakasza) az OTrT. alátámasztó munkarészeiben szereplő Jobaháza és térségére vonatkozó domborzati, vízrajzi, földtani adottságokat A fent említett elemeket a rendezési terv módosítása során figyelembe vesszük. 9

10 Győ r-moson-sopron Megye Területrendezési Terve Kivonat Győr-Moson-Sopron Megye Szerkezeti tervéből A Megyei Területrendezési tervben szereplő meghatározó elemeknek kell tekinteni Jobaháza vonatkozásában: - a külterületet érintő meglévő közműfolyosót (220 kv, 120 kv) - a megyei és regionális szintű kapcsolatokat adó tervezett kerékpáros nyomvonalakat (Bogyoszló-Babót) - a településközi kapcsolatokat adó meglévő és tervezett településközi utakat (a 8613 sz. mellékút meghosszabbítása) Látszólag az M85 Környezeti hatástanulmányban vizsgált nyomvonal nem teljes mértékben felel meg a.pdf formátumban rendelkezésre álló Győr Moson-Sopron Megye Szerkezeti tervén szereplő nyomvonalnak. Jelen településrendezési terv módosítás kidolgozásakor a tervezők a NIF-től.dwg formátumban megkérték a GYMS Megye Területrendezési Terve számára adatszolgáltatásként megküldött nyomvonalat. E nyomvonalat tekintve a megyei területrendezési tervben szereplő nyomvonal (831 egység) a jelen településrendezési tervi módosításban szereplő nyomvonalla (831 egység) 100%-ban megegyezik. Az eltérés mértéke 0%. A térségi övezetek közül az alábbiak érintik a közigazgatási területet, de nem érintik a tervezett M85 nyomvonal térségét: - Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület - Magterület övezete, Ökológiai folyosó övezete, pufferterület övezete - Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete - Rendszeresen belvízjárta terület övezete - Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete 10

11 Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület Magterület övezete, Ökológiai folyosó övezete, pufferterület övezete Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete 11

12 Rendszeresen belvízjárta terület övezete Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete 12

13 SZABÁLYOZÁSI TERV J ÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK TH sz. dokumentáció SZ-2/M számú Szabályozási terv M=1: felbontású Rendelet Jobaháza község Önkormányzatának képviselőtestülete Ök. sz. rendelete a 8/2005. (IX.15.) Ök. sz. rendelettel jóváhagyott Jobaháza Helyi Építési szabályzata és a Szabályozási Terv módosításáról. Jobaháza község Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban építési törvény) 6. (3) (4) továbbá a 13. (4) bekezdésében, és a 253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési Követelményekben (a továbbiakban OTÉK) és a módosításáról szóló 36/2002. (III. 7.) Korm. Rendeletben kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV tv. 8. (1) és a 16. (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A szabályozási tervet módosítja a TH munkaszámú tervdokumentáció SZ-2/M számú szabályozási tervlapjai szerint. 2. (1) A HÉSZ 4. övezeti besorolásokat tartalmazó táblázat kiegészül az alábbiak szerint: Megnevezés: Beépítésre nem szánt területek: Közlekedési és közműterületek országos gyorsforgalmi út Rajzi jel: KÖ gy1 (2) A HÉSZ 18. (5) módosul az alábbiak szerint: (5) Amennyiben a területen régészeti emlék illetve lelet kerül elő a felfedező köteles a vonatkozó jogszabályban 2 előírt módon eljárni. (3) A HÉSZ 16. kiegészül az alábbi (7) bekezdéssel: (7) Az M85. gyorsforgalmi úttengelyétől m-es területsáv az út zajvédelmi szempontú hatásterületének tekintendő. Az úttengelytől m-en belül lakóterület, m-en belül üdülőterület kizárólag abban az esetben helyezhetők el, ha igazolásra kerül, hogy az épületek védendő homlokzata előtt a zajterhelési határértékek teljesülnek. (4) A HÉSZ 22. kiegészül az alábbiak szerint: évi 64. sz. tv

14 (7) A vonatkozó levegő védelmével kapcsolatos jogszabály 3 előírásait be kell tartani. (8) A vonatkozó jogszabály 4 szerint az M85-ös számú elkerülő út tengelyétől számított, 25 méteres levegő védelmi övezetet kell kialakítani. Az út mentén a légszennyezettségi határértékeknek a védelmi övezet határán kell teljesülniük. (4)A HÉSZ 23. táblázata módosul az alábbiak szerint: A területen az útkategóriák az alábbiak: KÖgy1 országos gyorsforgalmi út Tervezési osztály: K.II.A vt=110 km/óra az M85 számú gyorsforgalmi út (Csorna elkerülő II. ütem) Jobaháza közigazgatási területét érintő szakasza 3. Jelen rendelet napján lép hatályba polgármester jegyző A rendelet kihirdetésre került: Jobaháza, jegyző 3 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 13. 3) bek. 4 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 13. 3) bek. 14

15 L EÍRÁS A terv szükségességének indoklása A település rendezési tervében az M85-ös számú gyorsforgalmi út csornai elkerülő szakaszának Jobaháza érintő nyomvonala jelenleg a szabályozási és a településszerkezeti terven is szerepel, melyet rendeletben rögzítettek. Mostanáig elkészültek azok az előzetes hatástanulmányok és munkarészek, valamint megszülettek azok a döntések, engedélyek (környezeti engedély) amelynek alapján a végleges nyomvonal rögzíthető a szabályozási terven is. Ez egyben szükséges is, hiszen az út tervezése engedélyezési fázisba lépett, és az építési engedély kiadásának egyik feltétele, hogy a szabályozási tervben a területbiztosítás jogi alapja rendelkezésre álljon. A szabályozási terv várható hatásainak bemutatása A település közigazgatási területén belül a RODEN Mérnöki Iroda Kft. által készített és a település önkormányzata által támogatott nyomvonaltervnek, valamint az elkészült előzetes környezeti tanulmánynak megfelelően szabályozási eszközökkel is biztosított lesz az M85-ös számú gyorsforgalmi építése számára szükséges terület. Társadalmi-gazdasági hatások: A nyugati országrészen található települések a Győr-Sopron tengelyt figyelembe véve, az átlagosnál magasabb motorizációs szinten állnak. A megyeszékhelyen kívüli településeken az általános rendezési terveknek megfelelően elsősorban lakóterületi fejlesztésekkel kell számolni, az intézményfejlesztések forgalmi hatása kisebb. A tervezett gyorsforgalmi út megépítésével megszűnik a jelenleg rendszeresen előforduló folyamatos nehézgépjármű forgalmi helyzet, valamint a 85 számú főút túlterheltsége. A meglévő és a fenti területfejlesztési tervekkel együtt járó erősödő forgalmi igény kezelhetővé válik, és ezeknek társadalmi gazdasági hatásai kedvezőek. A megépítés után az útpálya környezetében lévő települések és kisrégiók is kihasználják az új közlekedési rendszer előnyeit. Általánosságban feltételezhető, hogy az új út valamennyi viszonylatban serkentőleg hat kereskedelmi kapcsolatokra. Az új út nyomvonalán lévő térségekre gyakorolt közvetlen társadalmi hatások az alábbi tényezőkben jelentkezhetnek: - az érintett településen belüli gépjárműforgalom átrendeződése - az érintett települések környezeti terhelése, egészségi állapota javul - az érintett települések lakosságának közlekedési szokásai átalakulnak, mobilitásuk nő - a települések gazdasági és idegenforgalmi aktivitása nő, - a települések mezőgazdasági termelése és a termékek feldolgozása növekszik -a települések közbiztonsága javul. 15

16 Az ingatlanok értékében minden településen növekedés prognosztizálható a jobb közúti összeköttetés miatt. Ugyanakkor arra is számítani lehet, hogy az ingatlanárak leértékelődnek, pl. a 85 számú főút mentén, ill. azokon a helyeken, ahol az új út környezetvédelmi szempontból kedvezőtlenebb körülményeket teremt. A közvetett társadalmi hatások terén a szakértők a külföldi és hazai tapasztalatok alapján a következőkben felsorolt hatásokat tartják fontosnak. Ezek a hatások olyan értelemben másodlagosak, hogy az előbbiekben felsorolt közvetlen hatásoknak és az ezekre adott társadalmi válaszoknak részben eredői, részben egymással is összefüggnek: - a demográfiai helyzet alakulása, - a foglalkoztatási helyzet alakulása, - a lakosság jövedelmi viszonyainak alakulása, - a közösségi/önkormányzati bevételekre gyakorolt hatás, - a települések infrastrukturális helyzetének alakulása, - a lakosság képzettségi szintjére gyakorolt hatás, - a lakosság egészségi állapotára gyakorolt hatás, - a családi és civil közösségi kapcsolatok alakulása, - a potenciális konfliktusokra (pl. az ott lakók és az újonnan beköltözők, nyaralók, ingázók stb. között), - a települések közötti, kistérségi kapcsolatokra, - új törésvonalak (falu- város, etnikumok, stb. között) kialakulására gyakorolt hatások. A szabályozási terv önkormányzatot terhelő pénzügyi vonatkozásai A szabályozási tervmódosításnak önkormányzatot terhelő pénzügyi vonatkozása nincs. A nyomvonalat érintő külterületi magán tulajdonú mezőgazdasági területek a projekt keretében kisajátításra kerülnek. K ÖTELEZŐ ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK T ÁJRENDEZÉS Jobaháza hatályos településrendezési tervének tájrendezési munkarésze részletes ismerteti a közigazgatási terület természeti-, táji adottságait. Jelen munkarészben csak a tervezett M85 gyorsforgalmi út nyomvonalának tájszerkezeti és tájvédelmi vonatkozásai kerülnek ismertetésre. Az M85 gyorsfogalmi út Győr-Sopron létesítésének célja többek között új gyorsforgalmi út bekapcsolása az ország úthálózatába, továbbá a meglévő, településeken is átvezető, nagy forgalmú 85.sz. főút tehermentesítése. Az M85 az országos gyorsúthálózat részét képzi, a területrendezési tervek tartalmazzák. Jobaháza közigazgatási területén a meglévő 85.sz (Győr Nagycenk) főút nem halad át, a településtől északra halad Farádot és Rábatamásit keresztezi, így a főút jelentős negatív hatásai nem érintik. Jobaházáról a 85.sz. főút út a j. úton érhető el. A tervezett 85 gyorsforgalmi út nyomvonalát Jobaháza hatályos településrendezési tervei is tartalmazzák, de a tervek készítésének időszakában a tervezett nyomvonal délről kerülte el Jobaháza belterületét. A jelenleg hatályos területi tervekben az M85 nyomvonala a közigazgatási terület ÉK-i részét érinti. A települést északról kerülő nyomvonalra elkészültek a környezeti hatásvizsgálatok 16

17 17 Előzetes vizsgálati dokumentáció és Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció és készülnek a nyomvonal engedélyezési és kiviteli tervei is. A tervezett nyomvonal Jobaháza belterületétől és fejlesztési területeitől távol vezet. A tervezett nyomvonal területe és térsége jelenleg általános mezőgazdasági terület, és távlatban is ez a területhasználat tervezett, e térségben beépítésre szánt terület kijelölési szándékát nem tartalmazzák a település fejlesztési dokumentumai. Az M85 nyomvonala által érintett jobaházi területek, az út nyomvonalvezetése, csatlakozó mű tárgyak Jobaháza közigazgatási területén, ÉK-i, külterületi részén, két szakaszon halad át a tervezett nyomvonal a két szakasz között egy rövid szakaszon Farádon halad át az út, ennek ellenére az érintett területrész jól kezelhető a településszerkezeti és szabályozási terv módosításának szintjén egy területként. A gyorsforgalmi út két, a későbbiekben sem egymással sem a település további egybefüggő részével nem határos területet vág el egymástól Jobaháza közigazgatási területén belül. település km-szelvény (belépési) km-szelvény (kilépési) Jobaháza Farád Jobaháza A nyomvonal megvalósulása esetén e mezőgazdasági területek földuton történő megközelítését az M85 tervei tartalmazzák. Az M85 úttal egy időben létesülő és azzal párhuzamosan haladó földutakat tekinti át a következő táblázat: földutak által érintett mely km-szelvények közt autóút mely oldalán települések Csorna Bogyoszló bal Csorna Jobaháza Bogyoszló Csorna jobb Jobaháza Farád Jobaháza Farád Farád bal A Jobaháza ÉK-i területén az érintett szakasz(ok)on a tervezett út vízszintes vonalvezetése egyenesen halad át, 1230 m összhosszban, miközben az általa érintett terület nagysága 8,6 ha a településen. Jelen gyorsforgalmi út tervezési sebessége: 110 km/h, a tervezett koronaszélesség: 25,60 m. Minimális szabályozási szélessége 60 m. Az út magassági vonalvezetése jelentős szintkülönbségekkel nem terhelt, köszönhetően a térség terepviszonyainak. Az út jellemzően 2-3 m magas töltésen vezet. Ellenben az út tervezési osztálya miatt számos kisebb és nagyobb műtárgy építésére van szükség melyek területigénye és terepi kiemelkedése gyakran jelentős. Az érintett szakaszon és közelében tervezett műtárgyakat a következő táblázat foglalja össze. település keresztezési szelvény Jobaháza műtárgy jellege felüljáró (a mg-i út megy rajta) Jobaháza áteresz Farád (a csomópont ~ 0,5 km-re van felüljáró (az M85- ös út megy rajta) keresztezett létesítmény mg-i földút Jobaházicsatorna átépítendő 8603.j. út és tervezett kerékpárút

18 Jobaháza belterületétől) 18 Az útról lefolyó csapadékvizek a tervezett szakaszon 8db tározómedencében kerülnek gyűjtésre, ezekből kettő Jobaháza közigazgatási területén tervezett. Az érintett térség tájhasználata A tervezett nyomvonal Jobaháza belterületétől és fejlesztési területeitől távol vezet. A tervezett nyomvonal területe és térsége jelenleg jellemzően általános mezőgazdasági terület, és távlatban is ez a területhasználat tervezett, e térségben beépítésre szánt terület kijelölési szándékát nem tartalmazzák a település fejlesztési dokumentumai. A beruházás során érintett terület döntően mezőgazdasági terület besorolású, művelési ága szántó. A területet a nagytáblás, intenzív gazdálkodás jellemzi, a földek nem öntözöttek. A tervezett nyomvonal a területre jellemző átlagos talajérték-számúnál jobb területet, kiváló termőhelyi adottságú szántóterületet nem érint. A jobaházi nyomvonal K-i része keresztezi a Jobaházi-csatorna keskeny, vízgazdálkodási területbe sorolt területét. A tervezett M85 úttól Jobaháza közigazgatási területének É-i részén kialakuló területek megközelítése, művelése nehézkesebb lesz, az M85 Csorna II. szakaszán egy felüljáró biztosítja majd a mezőgazdasági gépek átjutását az úton. A nyomvonal Jobaháza közigazgatási területén 1230 m hosszban halad át, az út miatt kisajátítandó terület 8,6 ha, mely közlekedési terület területfelhasználási módba kerül. A nyomvonal által érintett telkek (17 db) helyrajzi számai: 0145/1, 0145/2, 0145/3, 0145/4, 0145/,5 0145/6, 0145/7, 0145/8, 0145/9, 0145/10, 025/1, 025/2, 0142, 0143, 0134/4, 0140/4, 0141, 0144 (forrás: KHT) Az érintett térség tájképi értékelése A nyomvonal által érintett tájrészlet jellemzően monoton, egyhangú (főként a gazdálkodás jellege miatt). Egységes mezőgazdasági szerkezetét és arculatát a közel sík vidéken, a terepszintek minimális váltakozása, az egyöntetű, évszaknak megfelelő felszínborítású, nagytáblás szántóföldek és a csak foltokban, keskeny sávokban megjelenő, fásszárú csoportok határozzák meg. A telekhatárokat, területrészeket jellemzően itt nem kísérik cserjesávok, fasorok, szimpla vagy véderdősávok, melyek vertikális elemekként, akár látványbeli határokat is képezhetnének, tagolhatnák e területet, élőhely funkciójukon kívül. E monoton tájrészletből csak a Jobaházi csatorna keskeny, egybefüggő, többszintes zöldsávja és a mellette található Joba tölgye körüli liget jelenik meg kiemelendő tájelemként. A további egy-két rövidebb szakaszon futó hiányos fasor nem jelentős. Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv Övezeti tervlapjai szerint az M85 tervezett nyomvonalának területe nem esik bele és nem érint tájképvédelmi övezetet, komplex tájrehabilitációt igénylő területet. A Joba tölgye nevezetű egyedi tájérték az úttól m-re található, mely helyi jelentőségű védett természeti érték is egyben. A KHT értékelése alapján a tervezett nyomvonal szakasz környezetéből a szép, a harmonikus táj szinte minden jellegzetes tájalkotó eleme szinte hiányzik. Nincs változatos domborzat, hiányoznak a vízfelületek, és csak igen kismértékbn találhatók meg alig találhatók természetes, inkább természetközeli növényállományok. Helyettük sík területet, nagy kiterjedésű mezőgazdasági táblákat és infrastrukturális nyomvonalat látható a tájképben. A vizuális élményt nem meghatározónak ítéli a KHT. Kiemelte viszont, hogy a térség rendezett benyomást kelt, leromló, szlömösödő, hulladékos, gyomos területek, tájsebek nem vagy csak alig jelentkeznek. Tájrendezési, tájvédelmi javaslatok

19 A sík terepből kiemelkedő töltésen vezető út idegen, művi tájképi elemként jelenik meg. Azonban az út tengelyétől távolodva egyre kevésbé korlátozza a távoli területeket beláthatóságát, látványkorlátozó hatása csökken. A település belterületéről gyakorlatilag nem lesz érzékelhető. A tervezett létesítmények környezetbeillesztése érdekében: Szükséges a töltés és egyéb, arra alkalmas műtárgy cserje- és facsoportokkal való beültetése a töltés és az út monotóniájának csökkentése végett. A lehatárolt területek szélein több lombkoronaszintes fasorok telepítése is javasolt helyenkénti megszakítással. Az út mentén a közlekedésbiztonságot, a szakasz változatosságát növelő növényállomány telepítendő. A fajokat úgy kell megválasztani, hogy dominánsan a térségre jellemző fajok közül kerüljenek ki, az út menti szélsőséges körülményeket elviseljék, kevés fenntartást igényeljenek és a természetvédelmileg értékes valamint a közlekedésbiztonságot veszélyeztető állatokat ne vonzza túlságosan. Joba tölgye helyi természeti érték és az azt körülvevő liget körülkerítése szükséges a munkálatok alatt. Az újonnan kiépülő kerékpárút és átépítésre kerülő j. út környezetrendezéséről szintén gondoskodni szükséges. K ÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT A tervezett M85 gyorsforgalmi út várható környezeti hatásai Környezeti hatástanulmányban kerültek feltárásra (K M85 gyorsforgalmi út Csorna II. ütem Környezeti Hatástanulmány; dec.; tervező: RODEN Mérnöki Iroda Kft. / tervszám: 1216) továbbiakban KHT-. A várható környezeti hatások a KHT alapján kerülnek ismertetésre. Földtani közeg, talaj Jelenlegi állapot Földtanilag a területet uralkodóan folyóvízi-tavi aleurit építi föl, a kemény kőzetek kis arányban vannak jelen. A sík jellegű területet felszíni vizek hordaléka töltötte föl. Az érintett területen a talaj genetikai típusa réti öntéstalaj, mely az alacsonyabb talajérték-számú talajok közé sorolható. A tervezett út Jobaháza közigazgatási területén szántóterületeken halad át. A nyomvonal a területre jellemző átlagos talajérték-számúnál jobb területet nem keresztez (a közigazgatási területén belül szántó művelési ágú területeken a 5.7., rét művelési ágú területeken az 5., minóségi osztályú földrészietek minősülnek átlagosnak, vagy átiag aiattiaknak.), kiváló termőhelyi adottságú szántóterületet nem érint. A nyomvonal által érintett területen talajvédelmi beruházás nem történt. A nyomvonal Jobaházán bányatelket nem érint és nem közelít meg. Az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. nkny. gázelosztó vezetékét keresztezi és érinti a nyomvonal, annak jelen nyomvonala a területen kiváltásra kerül. Várható hatások Az út létesítése miatt mezőgazdasági művelésből miatt 8,6 ha nagyságú terület kerül művelésből kivonásra, 1230 m hosszú, m széles sávban. Az utat védő kerítés keskeny sávjában is korlátozódik a terület megművelhetősége. Az (élő) talaj ténylegesen csak a burkolt felületek területén szűnik meg. A becsülhető és említésre érdemes hatásterület az út padkájától mért m-re tehető. 19

20 Az út megépülésének és üzemelésének hatásai a földtani közegre és a talajra várhatóan elhanyagolható hatással lesz. Felszín alatti vizek Jelenlegi állapot A talajvíz jellemző relatív nyugalmi vízszintje 2-3 m közötti, mely magasnak mondható. A talajvíz kapcsolatban áll a rétegvizekkel a területre jellemző a felszínhez közeli üledékes kőzeteknek köszönhetően. Az érintett terület a vonatkozó jogszabály besorolása szerint felszín alatti víz szempontjából érzékeny terület kategóriájába tartozik. A terület felszíni szennyeződésekre érzékeny, nitrát érzékeny terület. A tervezett nyomvonal sérülékeny vízbázist, vízbázis-védelmi védőterületet nem közelít meg. Meliorált területek nem találhatók a közelben. Várható hatások Az út területéről és a csatlakozó szikkasztókból a talaj közvetítésével leszivároghatnak szennyező anyagok, melyek kis valószínűséggel minőségromlást okozhatnak. Az út közvetlen közelében a terület vízháztartást, a talajvíz áramlási viszonyait befolyásolhatja, de az építmény jellegéből kifolyólag minimálisan, e hatások az úttól nem messze kiegyenlítődnek. A becsülhető és említésre érdemes hatásterültet a hatásvizsgálatok közel azonos adottságok mellett az út padkájától mért m-es sávra tehető. Az út megépülésének és üzemelésének hatásai a felszín alatti vizekre várhatóan elhanyagolható hatással lesz, a szikkasztó alkalmazása terhelően fog hatni. Felszíni vizek Jelenlegi állapot A tervezett út a km szelvénynél keresztezi az időszakos jellegű belvízcsatornát, a Jobaházi-csatornát (annak 3420 fm szelvényében). A vízfolyást változó lombkoronaszintű, fásszárú állománnyal kíséri. A változó vízminőségű és hozamú csatorna északi irányba folyik Jobaháza és Csorna területén. A csatorna alkalmas az útról származó csapadékvizek befogadására. A terület a Keszeg-ér alsó, al-vízgyűjtő területhez tartozik. Egyéb vízfelület nem található a tervezett nyomvonal térségében. A kis magasságkülönbségű terület viszonylag mély fekvésű, belvízérzékeny, a védekezést nehezíti a belvízvédelmi rendszer állapota. A terület a Kapuvár-hansági Belvízvédelmi Öblözet része, árvízi öblözetet a nyomvonal Jobaháza területén nem érint. Várható hatások A megépülő gyorsforgalmi út töltése és az azt felüljárón keresztező mg-i földút töltése kétszer keresztezi a vízfolyást mielőtt az élesen a k-i irányba fordulna, majd ezután a felüljáró töltése újból megközelíti a csatornát. Előbbiek kiépítése a vízfolyás partjának rendezésével, mederburkolással jár, de mederkorrekciót nem tartalmaz a terv. Nem híd épül a csatorna felett, hanem csak áteresz, ez korlátozza annak az élővilág szempontjából való átjárhatóságát, itt a vízi élővilág nagy része megsérül. E területen DDK-ÉNyNy irányú futással, 2-3 m magas töltésmagassággal kerül megépítésre az út. A közlekedésből és a fenntartásból eredendően szennyezet csurgalék víz juthat le az 20

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció 2014. december TH-13-02-22 Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

LEVÉL. Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás Tárgyalásos eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. december TH-15-02-18

LEVÉL. Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás Tárgyalásos eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. december TH-15-02-18 LEVÉL Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás Tárgyalásos eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. december TH-15-02-18 Aláírólap Felelős tervező: Munkatársak: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner

Részletesebben

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS Gyır, 2011.09. HÓ Msz.:Rp.I.189-2 Munkaszám: Rp.I.189-2 Pekkerné Szabó Piroska Felelıs tervezık: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész okl. táj- és környezetrendezési

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C-08-11 pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

REGIOPLAN SOPRON MJ VÁROS SOPRONBÁNFALVA ÉS SOPRONBÁNFALVA-KUTYAHEGY SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA

REGIOPLAN SOPRON MJ VÁROS SOPRONBÁNFALVA ÉS SOPRONBÁNFALVA-KUTYAHEGY SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu SOPRON MJ VÁROS SOPRONBÁNFALVA ÉS SOPRONBÁNFALVA-KUTYAHEGY SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK ÁLLAMREFORM ÉS A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI BALATONFÖLDVÁR, 2007.05.08-09. ELİADÓ: DR. FÜLÖP GYULA TERÜLETFEJLESZTÉS

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax:

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT Kihagyva a kihagyandókat! a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből 154/2015.(XII.17.) ÖH Településszerkezeti terv módosítása Határozat Lajosmizse

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1.

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet 3.4. KÖZLEKEDÉS VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: 76/486-610, Fax: 76/506-199 www.vonalvezeto.hu, vonalvezeto@vonalvezeto.hu Tsz.: VV-T 2014-09

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

BÁBOLNA. Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08

BÁBOLNA. Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08 BÁBOLNA Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08 2 BábolnaTelepülésrendezési tervmódosítás 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti teljes eljárás Aláírólap

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. Mosonmagyaróvár Város Településrendezési eszközök módosítása 0121 hrsz.-ú út 0120 hrsz.-ú út 0123/2 hrsz.-ú út 0132 hrsz.-ú

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

Auer Jolán TÁJOLÓ-TERV Kft. 2014. március 13.

Auer Jolán TÁJOLÓ-TERV Kft. 2014. március 13. Auer Jolán TÁJOLÓ-TERV Kft. 2014. március 13. Európai Táj Egyezmény (2007. évi CXI. törvény ) 1.cikk f. a táj tervezése olyan céltudatos tevékenységet jelent, amelynek célja a táj fejlesztése, helyreállítása,

Részletesebben

Információk az utak menti fásításról. Zsidákovits József. üzemeltetési mérnök, KKK. Budapest 2008. február 20. 1. A fásítás két évtizede számokban

Információk az utak menti fásításról. Zsidákovits József. üzemeltetési mérnök, KKK. Budapest 2008. február 20. 1. A fásítás két évtizede számokban Információk az utak menti fásításról Zsidákovits József üzemeltetési mérnök, KKK Budapest 2008. február 20. Témák áttekintése 1. A fásítás két évtizede számokban 2. Változások a 3. Közút menti fák állapotvizsgálata

Részletesebben

VÉGZÉS KÖZLEMÉNY. hirdetményi úton történő közlésének elrendelése

VÉGZÉS KÖZLEMÉNY. hirdetményi úton történő közlésének elrendelése DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY, Igazgatási Osztály, Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel: 52/517-700

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 VÁMOSSZABADI Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 2 Vámosszabadi településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja 2006. Május 16. Az MO jelentősége, szerepe - 1976 OMFB koncepció a magyarországi autópálya hálózatról - 1976-77 UVATERV részletes tanulmányterv a teljes

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 022010/2 1. ELŐZMÉNYEK MŰSZAKI

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

DUNASZIGET. Településrendezési tervmódosítás Teljes eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. április TH-15-02-01

DUNASZIGET. Településrendezési tervmódosítás Teljes eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. április TH-15-02-01 DUNASZIGET Településrendezési tervmódosítás Teljes eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. április TH-15-02-01 2 Dunasziget településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Alátámasztó munkarészek

Alátámasztó munkarészek Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Izsófalva lakosságának alakulását a mellékelt ábra mutatja, a vizsgálat alá vont időszakban csökkenő tendenciát

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27./2003. (IX.08.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT -

Részletesebben

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Dombiratos község Önkormányzata Bojczán Endre Péter polgármester

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK NAGYCENK KÖZSÉG - 14 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2014 4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 4.1 Biológiai aktivitásérték számítása Megnevezés 3/A 4 5 7 11 12 14 15 17 18 20 Területhasználat ha megszűnik

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4273-2/2012. 26. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben