Szabó Loránd: Afrika felosztása? Az ös berlini Kongó-konferencia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabó Loránd: Afrika felosztása? Az ös berlini Kongó-konferencia."

Átírás

1 Szabó Loránd 1 Afrika felosztása? Az ös berlini Kongó-konferencia Ezt a konferenciát sokszor említik manapság is különböző sajtókiadványokban, valahányszor az európai gyarmatosítás 19. századi imperialista törekvéseihez nyúlnak vissza, és tévesen úgy állítják be, mintha a fekete kontinens, sőt nem ritkán az egész világ fölötti gyarmati osztozkodás ekkor történt volna meg, de legalábbis a játékszabályokat ekkor állapították volna meg. Noha mindez nem igaz, mint minden legendának, ennek is van némi kiindulópontja, amely köré a valótlan állítások makacs rétegekben rakódtak le az idő előrehaladtával, s mi több, fejlődésnek indultak. A tanulmány a következőkben számba veszi a különböző, a konferenciához kötődő hiedelmeket, félreértéseket, helytelenül használt fogalmakat; megpróbál segíteni, hogy világosabban lássuk az eseményt és a hozzá kapcsolódó tényeket. 2 Lássuk mindenekelőtt az esemény nemzetközi jogi besorolását, hiszen már ez is okot ad tévesztésekre. Berlinben 1878-ban került sor kongresszusra, ellenben az általunk tárgyalt ös esemény konferencia volt, amint azt maga az összejövetel Főaktájának bevezetője is kimondja. 3 A 19. században a kongresszus nagy politikai összejövetelek elnevezése, a legmagasabb szintű képviselőkkel (jelen esetben, 1878-ban az új keleti egyensúly megteremtése volt a cél olyan híres miniszterekkel, mint Andrássy, Disraeli vagy Gorcsakov), a konferenciát pedig valamilyen egyezmény kidolgozását célzó sokoldalú nemzetközi szerződés megalkotására hívják egybe, követekkel, nagykövetekkel (főként kereskedelmi és hajózási kérdések, a Berlinbe akkreditált követekkel). A 1 PTE BTK Újkortörténeti Tanszék, egyetemi tanársegéd. 2 A konferenciával és hátterével is foglalkozik magyar nyelven BÚR Gábor 1987: A liberális rabszolgatartó (II. Lipót ). In: SZVÁK Gyula (szerk.): Koronás portrék. Kozmosz könyvek, Budapest, : A berlini konferencia Főaktájának szövege megtalálható többek között: BRUNSCHWIG, Henri 1971: Le partage de l Afrique noire. Párizs, Flammarion,

2 két esemény összetévesztését segíti, hogy még rangos szakkönyvek is kongresszusnak nevezik mindkét berlini összejövetelt. 4 A konferenciát Otto von Bismarck kancellár hívta egybe Portugália kezdeményezését megragadva, s eredetileg csak a nagyhatalmakat kívánta meghívni. 5 Végül a következő tizennégy ország képviselői foglaltak helyet november 15-én délután kettőkor a Wilhelmstraße 77-ben a megnyitó alkalmából: Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, az Osztrák Magyar Monarchia, Olaszország, Oroszország, Belgium, Hollandia, Portugália, Spanyolország, Dánia, Svédország, Törökország és az Amerikai Egyesült Államok. A konferencia résztvevői közül mindössze négy volt szorosan érdekelt a két fő témában, a Kongó és a Niger folyókon való szabad hajózás és szabadkereskedelem kinyilvánításában: Franciaország, Nagy-Britannia, Portugália és Németország. A konferenciára nem kapott meghívást egy szervezet, amely szintén érdekelt volt a Kongó-medencében, és amely magának követelte e terület felségjogait: a II. Lipót belga uralkodó által létrehozott Association Internationale du Congo (AIC), azaz a Kongói Nemzetközi Társaság. Az Egyesült Államok első ízben kapott meghívót európai országok konferenciájára, egyrészt mert erősödőben volt a nemzetközi tekintélye, másrészt mivel érdekelődést mutatott a tervezett témák iránt. 6 Afrikában támogatta a rabszolga-kereskedelem elleni küzdelmet, valamint a szabadkereskedelmi övezetek létrehozását, s ezért elsőként, még április 22-én baráti kormányként üdvözölte az AIC-t, amely eme célok megvalósítását tűzte ki a Kongó-medencében. A kérdéses területek birtoklásáról nem esett szó a konferencián, de éppen a birtoklásukért folytatott vetélkedés miatt voltak érdekellentétek a hatalmak között. Bismarck a gyarmatosításba éppen ebben az évben bekapcsolódó Németország alattvalóinak gazdasági érdekeit kívánta szem előtt tartani, azaz a szabadkereskedelem biztosítását más hatalmak területein, a David Livingstone által megfogalmazott alapelvek szerint a kereskedelem, a kereszténység és a civilizáció terjesztésével. Mivel II. Lipót az AIC által követelt területen szabadkereskedelmet ígért, ezért is ismerte el 4 NGUYEN, Quoc Dinh DAILLIER, Patrick PELLET, Alain KOVÁCS Péter 1998: Nemzetközi közjog. Osiris Kiadó, Budapest, 1998.: WESSELING, Henri 1996: Le partage de l Afrique Denoël, Párizs, (fordítás, az eredeti: Verdeel en heers. De deling van Afrika, Bert Bakker, Amszterdam, 1992.) KENNEDY, Paul 1992: A nagyhatalmak tündöklése és bukása. Gazdasági változások és katonai konfliktusok Akadémiai Kiadó, Budapest, (eredeti: The Rise and Fall of the Great Powers. Fontana Press, s.l., 1989.)

3 Németország másodikként november 8-án az AIC-t, de a megállapodást öt hétig titokban tartották. 7 A nagyhatalmi pozícióból már régen kikerült Portugália a Kongómedencére támasztott követelései miatt volt érdekelt, s a területen a történelmi múltba nyúló jelenlétével érvelt. Törekvéseit eleinte Anglia is támogatta, mivel egyes politikai kapcsolatokkal rendelkező angol befektetőknek érdekeltségeik voltak portugál gyarmatokon. 8 Nagy-Britannia a Niger esetében közvetlenül érintett volt, nem akart a franciákkal közösködni, másrészt félt a németek terjeszkedésétől (Togo, Angra Pequeña stb.), amely informális birodalmát fenyegette, ugyanakkor úgy tűnt, ellentétei az utóbbiakkal könnyen feloldhatók. Diplomatáit utasította, hogy a németeknek mindenben engedjenek a Nigert kivéve, de a franciáknak semmiben. 9 Franciaország pedig amelynek protekcionista gazdaságpolitikája sokakat aggasztott attól tartott, hogy az AIC Kongóban tevékenykedő megbízottja, az újságíró felfedező Henry Morton Stanley az angolok kezére játssza a területet, amelyre Pierre Savorgnan de Brazza révén maga is igényt tartott, valamint félő volt, hogy esetleg a gyengélkedő Portugália adja később az angolok kezére Kongót, ha megszerzi. A többi ország csak statisztaszerepet játszott, nekik legfeljebb a megállapodás szabadkereskedelmi rendelkezései lehettek érdekesek. A konferencia február 26-án ért véget a Főakta aláírásával, amely a résztvevők által kidolgozott egyezményt tartalmazta, s amely nyitott volt, azaz utólag is lehetett hozzá csatlakozni, ha egy állam a benne foglaltakkal egyetértett. Nézzük meg, milyen rendelkezéseket tartalmazott a Főakta! A szöveg egy bevezetésből és hét fejezetből áll, ez utóbbiak közül a hetedik általános rendelkezéseket tartalmaz a csatlakozásról és a ratifikációról. A többi hat fejezet a következő témákat öleli fel: I. Szabadkereskedelem biztosítása a Kongó-medencében és a környező térségekben; a bennszülöttek, térítők, utazók és a vallásszabadság védelme; küzdelem a rabszolga-kereskedelem ellen; vallási, tudományos és karitatív missziók védelme; az 1878-as párizsi postai egyezmény érvényességének kiterjesztése a Kongó egyezményes medencéjére. II. A rabszolga-kereskedelem üldözése a Kongó egyezményes medencéjében. (Ez az egyezményes medence a mai két Kongón, Ruandán 7 MARCHAL, Jules 1996: L Etat Libre du Congo : Paradis perdu. L histoire du Congo Volume 1. Paula Bellings, Borgloon, 1996.: BÚR 1987: PAKENHAM, Thomas 1992: The Scramble for Africa. White Man s Conquest of The Dark Continent from 1876 to Avon Books, New York, 1992.:

4 és Burundin kívül kiterjed Angola, Tanzánia, Mozambik, Uganda, Szomália és Kenya egyes területeire is.) III. Az egyezményes Kongó-medence területének semlegessége (háborúban is). IV. Szabad hajózás a Kongón és mellékfolyóin. Azaz nemzetközi folyóvá nyilvánítják a Duna és a Rajna mintájára. V. Szabad hajózás a Nigeren és mellékfolyóin. VI. Az afrikai partvidéken az új foglalások elismeréséhez hatékony közigazgatási-katonai ellenőrzést kell felmutatni. Ezek között sem felosztás, sem szuverenitás bárminemű elismerése nem szerepel. Most, hogy megismerkedtünk a Főakta rendelkezéseivel, Jean Stengers nyomán 10 összefoglaljuk a konferenciához kötődő öt elterjedt vélekedést és cáfolatukat, illetve megpróbálunk rámutatni, mi okozta keletkezésüket: 1. Itt osztották fel Afrikát. Amint a Főakta tartalmából látható, ilyesmire még utalás sincs sehol. Ám konferencia időszaka alatt, a háttérben az AIC megbízottai és a hatalmak között folyó kétoldalú tárgyalásokon két határrendezésre került sor, az egyikre február 5-én Franciaországgal, a másikra február 14-én Portugáliával. A konferencia lezárulta után viszont számos határrendezésben egyeztek meg a gyarmatosító hatalmak. A felosztás legendáját az is erősíti, hogy a Kongóval kapcsolatos megélénkült tevékenységben a földrajztudomány jelentős szerepet kapott, azon belül is a vízrajz (és a térképészet), mivel a sűrű esőerdő nem kínált könnyen azonosítható vizuális támpontokat az elhatárolásokhoz, így maradtak a vízfolyások. Kongó Szabad Állam határvonala a Kongó folyó vízrajzi medencéje lett, kivéve a jobb parton Franciaország által már korábban megszerzett területeket és Portugáliáéit Angolában. Nem véletlen az egyezményes medence megnevezés, ugyanis ez földrajzi és kereskedelmi volt, de főként az utóbbi, hiszen minden állam minél nagyobbra kívánta méretezni a kijelölendő szabadkereskedelmi övezetet. Az Afrikában a konferenciától függetlenül zajló felosztást ráadásul az európai, főleg francia természetes határok elmélete is befolyásolta annak ellenére, hogy az elmélet minden alapot nélkülözött STENGERS, Jean 1989: Congo. Mythes et réalités. 100 ans d histoire. Párizs Louvain-la-Neuve, Duculot, (összegyűjtött tanulmányok) POURTIER, Roland 1994: Territoire et identité nationale en Afrique Centrale. La fonction de la géographie dans le mouvement colonisation/décolonisation. In: BRUNEAU, Michel DORY, Daniel (szerk.): Géographies des colonisations XV e - 88

5 2. Itt jelent meg a befolyási övezet (Hinterland) koncepciója és fogalma, azaz a partvidék birtoklása jogot biztosít a hátországra is. Ilyen sem szerepel, sőt, az Akta éppen a fiktív foglalások ellen lép fel. A kifejezés konkrétan először a Biafra-öbölről szóló április 29-i angol német egyezményben fordul elő, jóllehet az elv más elnevezéssel már korábban is felbukkan Amerikában Louisiana esetében 1805-ben, valamint John Quincy Adams amerikai elnök egyik 1827-es beszédében (doctrine of continuity). 3. Elismerték az AIC-t vagy egyenesen Kongó Szabad Államot, valamint II. Lipót szuverenitását a Kongó-medence fölött. Ezek egyike sem szerepel a Főaktában, még utalás sem történik rájuk, II. Lipót Kongó feletti szuverenitásának jogilag a konferencia nem forrása. A 37. cikkely értelmében azonban országok utólag is csatlakozhattak, s az AIC február 23-án tudatta a konferenciával, hogy immár szuverén hatalomként létezik ugyanis eddigre szinte az összes résztvevő elismerte a konferencia ideje alatt velük a kulisszák mögött folytatott bilaterális tárgyalásokon, majd február 26-án bejelentette csatlakozási szándékát, amelyet üdvözöltek. A Kongó Szabad Állam elnevezés pedig a konferencia után alakult csak ki 12, ezért azt sem ismerhette volna el. 4. Kongóban nemzetközi gyarmat jött létre. A hatalmak ellenőrzésük mellett II. Lipótra bízták Kongó területét. Ez az előzőnek egy szintén minden alap nélküli variánsa, de ez a hiedelem a későbbi 1919-es mandátumrendszert részben megihlette. Erősítette továbbá ezt a hiedelmet, hogy az első jóllehet feladatát csupán egy évig gyakorló legfőbb helyi tisztviselő angol volt 13, s Kongóban II. Lipót a rendfenntartó feladatokat is ellátó katonai alakulatának, a Force Publique-nek tisztikarát eleinte sok európai országból toborozta, valamint a későbbiekben a domaniális rendszer bevezetése után sok európai és amerikai nagyvállalat kapott koncessziós jogokat a fennmaradó földeken, s ezek a vállalatok a koncessziós területeiken gyakorlatilag élet-halál urai voltak. 5. A berlini Főakta rendelkezései holt betűk maradtak. Ez a megállapítás már kevésbé tekinthető legendának, inkább téves értékelésnek. II. Lipót szemére vetik, hogy Kongóban a domaniális rendszer bevezetésével állami monopóliumot vezetett be a XX e siècles. Actes du colloque «Géographie, colonisations, décolonisations XV e -XX e siècles» Talence/mars L Harmattan, Párizs, 1994.: : nyarán. 13 A Henry Morton Stanleyt az AIC kongói vezetésében váltó sir Francis de Winton, akit 1886 elején a belga Camille Janssen követ, s utóbbi lesz 1887 áprilisától az első főkormányzója Kongónak. (MARCHAL 1996: ) 89

6 szabadkereskedelem rovására. Jóllehet ez igaz, azonban ezt a meglévő jogi kiskapuk kihasználásával tette, tehát papíron továbbra is betartotta a rendelkezéseket. Amikor pedig Belgium 1908-ban átvette királyától a területet, egészen ennek elvesztéséig, 1960-ig javarészt tiszteletben tartotta az 1885-ös határozatokat, míg mások kevésbé cselekedtek így, viszont a Niger esetében 1919-ig érvényben maradt a szabad hajózás, és a Saint- Germain-ben ekkor aláírt szerződés is ugyanilyen szellemű volt. 14 Visszatekintve a fentiekre, világosan látszik, hogy nem itt osztották fel Afrikát, az már jóval a konferencia előtt megkezdődött, és utána sokáig tovább folytatódott. Különösebb szabályokat sem fogalmaztak meg, főként nem a még többnyire szabad belső területekre nézve, viszont a versengés (Anglia, Franciaország, Portugália és II. Lipót között) volt az oka annak, hogy összehívták a konferenciát. II. Lipót Association Internationale du Congójának a szuverenitását a konferenciával párhuzamosan ismerték el a különböző hatalmak egymás után, azaz mindez nem a konferencián történt meg, és mihelyt 1885 tavaszán a belga parlament felhatalmazta királyát, hogy egy másik állam uralkodójává is válhasson, a frissen megalakuló Kongó Szabad Állam tevékenységébe már egyetlen európai hatalom sem szólhatott bele, hiszen az a nemzetközi jog szerint szuverén államnak számított, szó sem volt itt a nagyhatalmak II. Lipót feletti gyámságáról. Miért jelentős mégis a berlini konferencia? Ez volt az első multilaterális tárgyalás Európában Afrikáról, és először hívták meg ilyen eseményre az Amerikai Egyesült Államokat. Igaz ugyan, hogy a meghívott államok a gazdasági politikai vagy presztízsérdekeik miatt képviseltették magukat a konferencián, de Bismarck szavai a megnyitón Livingstone humanitárius céljait idézték fel, amelyeket a piacnyitáson örvendező világsajtó is közzétett. Ezzel megszületett a berlini szellem, amely maradandónak bizonyult, hiszen ennek elárulását vetették II. Lipót szemére a századfordulón, továbbá újabb konferenciákon is megjelent (Brüsszel ), az emberbaráti szervezetek pedig beépítették törekvéseik közé. 15 Mindezek után vegyünk szemügyre a teljesség igénye nélkül néhány magyar nyelvre lefordított, az eseményt is taglaló könyvet, amelyek a legendák továbbélését segítik, vagy újabbak kialakulását eredményezik, legyen szó akár régi, nagy tekintélynek örvendő kutatókról, akár újabbakról, mivel általában nagy példányszámban jelentek meg, s a nagyobb könyvtárak polcain elérhetők. 14 NGUYEN DAILLIER PELLET KOVÁCS 1998: PAKENHAM 1992:

7 A kilencvenes évek elején fordították magyarra és adták ki nagy példányszámban Martin Roberts egyik régi népszerű-tudományos művét, amelyben a harmadik legendát ötvözi más, téves kijelentésekkel: Ezt követően [ugyanis a nagyhatalmak közép-afrikai vetélkedéséről volt szó] a belga király nemzetközi konferenciát hívott össze, amelyen egymás ellen játszotta ki a nagyhatalmakat. A konferencia végén elismerték a független Kongó Állam királyának, és megállapodtak abban, hogy európai állam bármilyen afrikai területet megszállhat. 16 A konferenciát Bismarck hívta össze, a legutolsó állítás pedig teljes képtelenség, de látszik, hogy igen távoli gyökerei a Főakta VI. fejezetéig nyúlnak, abban viszont tökéletesen igaza van, hogy a belga uralkodó ügyesen lavírozott a különböző hatalmak között. A Magyar Nagylexikonnak az 1994-es berlini konferencia szócikke alapvetően helytálló, ám apróbb pontatlanságokat ott is találunk. A szócikk szerint a konferencián érvénytelenítették a portugálok Kongóra vonatkozó igényét elismerő brit portugál szerződést, jóllehet attól az angolok már 1884 nyarán visszatáncoltak, és soha nem ratifikálták. Általánosságban említi, hogy meghatározták a területfoglalás alapszabályait, holott a meghatározás csak egyetlen konkrét típusra és helyszínre vonatkozott a Főakta VI. fejezete szerint, azaz csak az új foglalásokra és kizárólag az afrikai földrész partvidékén, mivel ehhez különösen a hollandok ragaszkodtak. 17 A végén a harmadik legenda is felbukkan, s bár nem mondja ki, hogy az elismerés a konferencián történt, de mivel a szócikk arról szól, ezért ismét egybemosódik a konferencia és a vele egy időben zajló események: A részt vevő államok a Kongómedencére vonatkozó feltételek betartásával II. Lipót belga király magánbirtokának ismerték el Kongó Szabad Államot. 18 A. J. P. Taylor egyik magyarul nemrég megjelent könyvében II. Lipót neve változó alakban bukkan fel, egyszer Leopoldként, 19 a többi esetben helyesen Lipótként, és ennek megfelelően a mutatóban is következetesen két bejegyzést kapott. Itt egy másik érdekes, a Főaktában nem szereplő 16 ROBERTS, Martin 1992: Európa története Az ipari forradalom és a liberalizmus kora. Akadémiai Kiadó, Budapest, (eredeti: A Portrait of Europe Machines and Liberty. Oxford University Press, s.l., 1972.) Részletesen taglalja ezt WESSELING, Henri L. 1988: Les Pays-Bas et la création du Congo. In: Le Centenaire de l'etat Indépendant du Congo. Recueil d'études. Brüsszel, Académie Royale des Sciences d'outre-mer, 1988.: ÉLESZTŐS László (főszerk.) 1994: Magyar Nagylexikon. 3. Kötet, BAH BIJ. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994.: TAYLOR, A. J. P. 2000: Harc a hatalomért. Európa, Scolar Kiadó, Budapest, (eredeti: The Struggle for Mastery in Europe Oxford University Press, s.l., 1954.)

8 tényt tulajdonít Taylor a konferenciának az egyik majdnem egyoldalas lábjegyzetben, a harmadik legendával összegyúrva: [...] az 1885-ös berlini rendeletben semlegesnek nyilvánított Kongó nem szerezhet területeket a Kongó-medence hagyományos határain kívül. 20 Ez a kijelentés jól láthatóan keveri Kongó Szabad Államot az egyezményes Kongómedencével. A Főakta III. fejezetének három cikkelye (10 12.) egyébként az egyezményes medencében létrejövő szuverén államoknak, illetve protektorátusoknak semmiféle területszerzést nem tiltott meg, csak semlegességet kért, amely nem zárta volna ki a szóban forgó Bahr-el-Gazál bérbevételét. Paul Johnson nagy ívű munkája is amelyben szintén egyszer Leopold, egyszer Lipót a belga király neve a harmadik legendát élteti egyik odavetett mondatában: Kongót (ma Zaire) az ös berlini konferencián rakták össze [...]. 21 Harald Kleinschmidt német szerzőnek a nemzetközi kapcsolatokról írt új könyve szintén elismerteti a konferenciával II. Lipót uralmát, valamint szerinte az expanzió alapelveit, szabályait Berlinben dolgozták ki, és újabb érdekességként az államok képviselői megegyeztek abban, hogy egy adott gyarmati hatalmi alakulat csak addig állhat fenn, amíg valamely európai kormány tényleges és hivatalosan is dokumentált igazgatása alatt áll. 22 A VI. fejezet átalakított és visszájára fordított változatával állunk szemben. Mindezek után már nem is csodálkozunk, amikor az általános jellegű tudományos-ismeretterjesztő missziót elismerésre méltóan magányosan vállaló Élet és Tudomány című hetilap egyik friss, szerző feltüntetése nélküli természetvédelmi cikke ezzel a mondattal kezdődik: Afrika felosztásának szabályait az 1884-es berlini konferencián alakították ki azzal a céllal, hogy a területekért versengő európai országok közötti összeütközést elkerüljék. 23 Csak reménykedhetünk, hogy az eseményről mindenféle tévedések és ferdítések nélkül írtak egyre nagyobb mérvű térnyerésével egyszer csak majd ennek a legendakörnek az eltűnése is egy tanulmányra való munkát ad egy történész számára. 20 TAYLOR 2000: 427., 9. lábjegyzet. 21 JOHNSON, Paul 2000: A modern kor. A 20. század igazi arca. XX. Század Intézet, Budapest, (eredeti: Modern Times. A History of the World from the 1920s to the Year Phoenix Giant, s.l., 1983, 1991, 1992, 1999.) KLEINSCHMIDT, Harald 2001: A nemzetközi kapcsolatok története. Athenaeum 2000, Budapest, (eredeti: Geschichte der internationalen Beziehungen. Philipp Reclam, Stuttgart, 1998.) Földnélküliség és földkérdés Afrikában. Élet és Tudomány, LVI/46., november 16. Te védd! rovat,

Afrika felosztása? Az 1884 1885-ös berlini Kongó-konferencia 1

Afrika felosztása? Az 1884 1885-ös berlini Kongó-konferencia 1 Szabó Loránd Afrika felosztása? Az 1884 1885-ös berlini Kongó-konferencia 1 Ezt a konferenciát sokszor említik manapság is különböző írott és elektronikus sajtókiadványokban, valahányszor az európai gyarmatosítás

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- SZABÓ Loránd

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

Egmont Royal Institute for International Relations

Egmont Royal Institute for International Relations Breitner Igor Egmont Royal Institute for International Relations A második világháború utáni időszakban csakúgy, mint az első világégést követően számos agytröszt és kutatóintézet jött létre egy új, jobb

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AF/ACP/CE/2005/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AF/ACP/CE/2005/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AF/ACP/CE/2005/hu 1 AF/ACP/CE/2005/hu 2 ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Részletesebben

ÚJKOR Republikanizmus, vasúti imperializmus, és a Francia Birodalom Afrikában,

ÚJKOR Republikanizmus, vasúti imperializmus, és a Francia Birodalom Afrikában, ÚJKOR Republikanizmus, vasúti imperializmus, és a Francia Birodalom Afrikában, 1879 1889 A tanulmány szerzője a brit történész, T. W. Roberts, aki a vasúttársaságok gyarmatosításban játszott szerepét vizsgálja.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

dr. Halász József Az európai konföderáció - mint Európa lehetséges jövőképe

dr. Halász József Az európai konföderáció - mint Európa lehetséges jövőképe dr. Halász József Az európai konföderáció - mint Európa lehetséges jövőképe dr. Morvai Krisztina EU-parlamenti képviselőasszony felkérésére írt tanulmány Tartalom Tartalom Bevezetés. Az európai föderációról

Részletesebben

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com Babes Bolyai Tudományegyetem Történelem Filozófia Kar Történelem szak Egyetemes XX. századi történelem Szemináriumi témák és olvasmányok Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Részletesebben

Megoldókulcs a Kosáry Domokos Történelemverseny 1. (helyi) fordulójához Általános iskola, 8. osztály

Megoldókulcs a Kosáry Domokos Történelemverseny 1. (helyi) fordulójához Általános iskola, 8. osztály Megoldókulcs a Kosáry Domokos Történelemverseny 1. (helyi) fordulójához Általános iskola, 8. osztály 1. feladat: Az 1848 49-es szabadságharc eseményei a) 5. (isaszegi csata) b) 6. (pákozdi csata) c) 2.

Részletesebben

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIV. (2006), pp. 133-151

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIV. (2006), pp. 133-151 Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIV. (2006), pp. 133-151 A NÜRNBERGI, A JUGOSZLÁV, ILLETVE A RUANDAI NEMZETKÖZI BÜNTETŐTÖRVÉNYSZÉKEK JOGHATÓSÁGA SZABÓ ADRIENN* jelen tanulmányom célja a legjelentősebb

Részletesebben

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK EXIMBANK ZRT. 2016. OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK Hatályos 2016. október 21. 2016. október 21-től hatályos országkockázati besorolás és kockázatvállalási

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÁSOK Két Amerika: Érvek és magyarázatok az Egyesült Államok és Latin-Amerika fejlettségi különbségei

ÖSSZEFOGLALÁSOK Két Amerika: Érvek és magyarázatok az Egyesült Államok és Latin-Amerika fejlettségi különbségei ÖSSZEFOGLALÁSOK Két Amerika: Érvek és magyarázatok az Egyesült Államok és Latin-Amerika fejlettségi különbségei Mik lehetnek az okai annak, hogy míg a XVIII. század elején a kontinentális Latin-Amerika

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: SZERZŐDÉS JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB

Részletesebben

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz KARD ÉS TOLL 2006/3 A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz Oszti Judit A konfliktusok kezelése, a háború, az erõszak társadalmi megítélése eltérõ a különbözõ

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod Ani DiFranco Michael Hardt / Antonio Negri BIRODALOM "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco "Férfiak harcolnak, és csatát vesztenek, és a dolog, amiért harcoltak, a vereségük ellenére létrejön;

Részletesebben

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.)

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) Tér és Társadalom / Space and Society 27. évf., 3. szám, 2013 Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) GÁL ZOLTÁN Hardi Tamás könyve az Európai Unió Duna-stratégiája

Részletesebben

GAZDASÁGI MINTAÁLLAM A BALTIKUMBAN. Expelliarmus csapat

GAZDASÁGI MINTAÁLLAM A BALTIKUMBAN. Expelliarmus csapat GAZDASÁGI MINTAÁLLAM A BALTIKUMBAN Míg mások háborúznak, te, boldog Porosz Hercegség, fejlődj! Expelliarmus csapat F E L K É S Z Í T Ő TA N Á R A I N K : O M I S C H E L M Ó N I K A, M O L N Á R G Y U

Részletesebben

TÖRÖKORSZÁG UNIÓS CSATLAKOZÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJA TÜKRÉBEN

TÖRÖKORSZÁG UNIÓS CSATLAKOZÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJA TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Kapcsolatok szakirány TÖRÖKORSZÁG UNIÓS CSATLAKOZÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJA

Részletesebben

ROYAL CARIBBEAN CRUISE LINE

ROYAL CARIBBEAN CRUISE LINE Gyermekek ingyen Utazni jó, pláne, ha együtt a család! Hogy semmi jóról ne kelljen lemondani, a Royal Caribbean International és idén már a Celebrity Cruises is kifejezetten a gyermekes családoknak szóló

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

Az én Európám. Szabó Nikolett Török Pál Református általános iskola 5.o. Készítette: Európa föld és vízrajza

Az én Európám. Szabó Nikolett Török Pál Református általános iskola 5.o. Készítette: Európa föld és vízrajza Az én Európám Európa föld és vízrajza -Európa - A név eredete, Európa történelme - Európa fekvése - Európa vallási térképe - Európai unió története - Európai unió mai földrajza - Európai unió tagállamai

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

Analógiák és eltérések szövevénye

Analógiák és eltérések szövevénye Thomka Beáta Irodalomtörténeti Közlemények (ItK) 117(2013) Analógiák és eltérések szövevénye Sőtér István komparatista módszeréről Az európai önismeret és a közös hagyományát őrző művelődéstörténet megbecsülése

Részletesebben

Szerda. 06:00 A Denevér titka: Bacardi Rum és forradalom (Secret of the Bat: Bacardi Between Rum and Revolution) Német dokumentumfilm, 2003

Szerda. 06:00 A Denevér titka: Bacardi Rum és forradalom (Secret of the Bat: Bacardi Between Rum and Revolution) Német dokumentumfilm, 2003 Szerda Szerzõ Administrator 2008.04.30. Frissítve 2008.04.27. 06:00 A Denevér titka: Bacardi Rum és forradalom (Secret of the Bat: Bacardi Between Rum and Revolution) Német dokumentumfilm, 2003 07:00 Adidas

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 24 Protokoll in ungarischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAI KÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2012. május 14. (OR. en) CIG

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája

Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek e és témája Intézet neve:gottsegen GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET 2004.jan.febr.márc. Napidíj USA 1 2004.01.12.-2004.01.25. 14 105 131

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

A harmadik minszki megállapodás:

A harmadik minszki megállapodás: ELEMZÉSEK A harmadik minszki megállapodás: törékeny esély a politikai rendezésre E-2015/2. KKI-elemzések A Külügyi és Külgazdasági Intézet időszaki kiadványa Kiadó: Külügyi és Külgazdasági Intézet Szerkesztés

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AA2003/AF/TR/hu 1 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Szabó Loránd: The Scramble for Africa (recenzió). Pécs, 1996.

Szabó Loránd: The Scramble for Africa (recenzió). Pécs, 1996. Szabó Loránd THOMAS PAKENHAM THE SCRAMBLE FOR AFRICA. WHITE MAN'S CONQUEST OF THE DARK CONTINENT FROM 1876 TO 1912. (Akadályverseny Afrikáért. A fehér ember hódítása a fekete kontinensen 1876-tól 1912-ig.)

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL

ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL STEFAN AUGUST LÜTGENAU ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL Kismarton/Eisenstadt, 2010. február 15. Az Európai Unió Duna régióra vonatkozó

Részletesebben

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában Medve-Bálint Gergő és Boda Zsolt: Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában ESS konferencia 2016. november 17. Az intézményi bizalom mintázatai K-Európában 1) Alacsonyabb szint, de nagyobb

Részletesebben

1996-os emlékbélyegek

1996-os emlékbélyegek 1996-os emlékbélyegek 1. MAGYAR - AZ 1956 -OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC - Bélyeg rendelési kód: 1996/005 2. ENGLISH - THE 1956 REVOLUTION - Order code of the stamp: 1996/005 3. GERMAN - Die Revolution

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

SZKA_210_34. Kívülrôl vagy belülrôl?

SZKA_210_34. Kívülrôl vagy belülrôl? SZKA_210_34 Kívülrôl vagy belülrôl? TANULÓI KÍVÜLRÔL VAGY BELÜLRÔL? 10. ÉVFOLYAM 399 34/1A ORSZÁGKÁRTYÁK Albánia Afganisztán Angola Argentína Ausztria Kína Botswana Ecuador Bosznia-Hercegovina Izrael

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TÖRTÉNETE 2006.09.27.

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TÖRTÉNETE 2006.09.27. AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TÖRTÉNETE 2006.09.27. ELŐZMÉNYEK 1795 KANT 1849 VIKTOR HUGO 1930 ORTEGA Y GASSET 1923 COUDENHOVE-CALERGI 1929-1930 BRIAND 1. VILÁGHÁBORÚ NÉPSZÖVETSÉG 1943 CHURCILL 2. VILÁGHÁBORÚ

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY AA2005/ACT/hu 1 A csatlakozási szerződés 2. cikkével összhangban

Részletesebben

Felhasznált irodalom

Felhasznált irodalom Felhasznált irodalom ARENDT, Hannah 1991 A forradalom. Budapest, Európa Kiadó 1995 Mi a tekintély?; Mi a szabadság? In: Uõ: Múlt és jövõ között. Budapest, Osiris Kiadó Readers International, 100 150 és

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Csizmadia Sándor. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet

Oktatói önéletrajz. Dr. Csizmadia Sándor. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Dr. Csizmadia Sándor egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1966-1971 ELTE BTK, filozófia-francia szak Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Feladatsor. 1. Pantheon 2. Forum Romanum 3. Colosseum 4. Circus Maximus

Feladatsor. 1. Pantheon 2. Forum Romanum 3. Colosseum 4. Circus Maximus .. Feladatsor 1. Az ókor kultúrája Párosítsa a képekhez a meghatározásokat és az építmények nevét! Írja a táblázatba a meghatározások betűjelét, illetve az építmények sorszámát! 1. 2... A Római templom,

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Tóth Gábor Attila A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek legjelentôsebb alkotmánybírósági határozata az 1998 novemberében kihirdetett abortuszdöntés. Elsôsorban

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) 11263/4/08 REV 4 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy:

Részletesebben

SZKA208_13. A kurdok

SZKA208_13. A kurdok A VILÁG LEG- SZKA208_13 NAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE: A kurdok tanulói A VILÁG LEGNAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE 8. évfolyam 125 13/1 A KURDOK Szemelvények Kurdisztán A huszonkétmillió kurd a világ egyik

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA A II. világháborút követő évtizedek, a bipoláris világrendszer évtizedei amelyek során

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május EMELT SZINT. Írásbeli feladatsor megoldása

TÖRTÉNELEM. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május EMELT SZINT. Írásbeli feladatsor megoldása PRÓBAÉRTTSÉGI 2004.május TÖRTÉNLM MLT SZINT Írásbeli feladatsor megoldása Általános szaktanári útmutató a történelem írásbeli vizsgafeladatok javításához A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől

Részletesebben

Az életen át tartó tanulás hatása a szakképzésre és a felnőttképzésre

Az életen át tartó tanulás hatása a szakképzésre és a felnőttképzésre Benedek András Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Az életen át tartó tanulás hatása a szakképzésre és a felnőttképzésre Változás és stabilitás a szak- és felnőttképzésben V. Országos Szak-

Részletesebben

FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN

FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN Petőfi-pályázat 2013 Történelem FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN 1) Ismert és ismeretlen felfedezők Kire ismersz rá? Portugál herceg, támogatott minden felfedező utat, bár ő maga ritkán szállt

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Szomália az iszlamisták után

Szomália az iszlamisták után In Somalia, two things never change clan identity and the smell of money. 1 Szomália az iszlamisták után Hettyey András Amikor 1991 januárjában az ellenzéki USC (United Somali Congress) katonái Mohamed

Részletesebben

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL XIII. ÉVFOLYAM 8 9. SZÁM 2007. OKTÓBER 4. A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓS ÉRTESÍTÕJE Szerkesztõség: 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Telefon: 458-3538 MEGJELENIK

Részletesebben

A Gross-jelentés Az autonómia mint megoldás az európai konfliktusokra

A Gross-jelentés Az autonómia mint megoldás az európai konfliktusokra Görömbei Sára A Gross-jelentés Az autonómia mint megoldás az európai konfliktusokra Az autonómia iránti igény talán egyidõsnek mondható a nemzeti kisebbségek létével. A saját ügyeik intézését célul tûzõ

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött?

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött? 2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. Mi van a név mögött? Miértek Célok és eszközök Mi tettünk eddig? Miért érdemes hozzánk csatlakozni? www.hungariancsr.org 3. Mi a CSR Mátrix? Kik

Részletesebben

Az európai országok. Ausztria,Belgium,Bulgária,Ciprus,Cseh ország,dánia,egyesült Királyság,Észtország,Finnország,Franci

Az európai országok. Ausztria,Belgium,Bulgária,Ciprus,Cseh ország,dánia,egyesült Királyság,Észtország,Finnország,Franci Az én Európám Készítette:Lipcsei Márk 7.a. Az európai országok Ausztria,Belgium,Bulgária,Ciprus,Cseh ország,dánia,egyesült Királyság,Észtország,Finnország,Franci aország,görögország,hollandia,írorszá g,lengyelország,lettország,litvánia,lu

Részletesebben

A politika egyre inkább a látszatok világa. Semmi sem az, aminek mutatja magát.

A politika egyre inkább a látszatok világa. Semmi sem az, aminek mutatja magát. Ilkei Csaba: Titkos szervezetek a nemzetközi magántőke globális rendszerében A politika egyre inkább a látszatok világa. Semmi sem az, aminek mutatja magát. A világot ma egészen mások irányítják, mint

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

ISMERETLEN ARCÉLEK ZSUGYEL JÁNOS PHD: EGY VILÁGPOLGÁR ÚTJA A SZOCIALIZMUSTÓL A KATOLICIZMUSIG: ERNST FRIEDRICH SCHUMACHER (1911-1977)

ISMERETLEN ARCÉLEK ZSUGYEL JÁNOS PHD: EGY VILÁGPOLGÁR ÚTJA A SZOCIALIZMUSTÓL A KATOLICIZMUSIG: ERNST FRIEDRICH SCHUMACHER (1911-1977) ISMERETLEN ARCÉLEK A Miskolci Keresztény Szemle rovatot indított Ismeretlen arcélek címmel. Ebben a rovatban idırıl-idıre, Magyarországon jórészt ismeretlen XX. századi európai személyiségek életútját,

Részletesebben

Rabszolgaság és geopolitika: az Amerikai Egyesült Államokba irányuló illegális rabszolga-kereskedelem az 1810-es években

Rabszolgaság és geopolitika: az Amerikai Egyesült Államokba irányuló illegális rabszolga-kereskedelem az 1810-es években ÚJKOR Rabszolgaság és geopolitika: az Amerikai Egyesült Államokba irányuló illegális rabszolga-kereskedelem az 1810-es években Az Amerikai Egyesült Államok 1787-ben kidolgozott szövetségi alkotmánya I.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter tudományos főmunkatárs Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 ELTE (Budapest), történelem - német nyelv és

Részletesebben

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Az Emberi Jogok i és a Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Tagállam Első Afganisztán 1983.01.24.a 1983.01.24.a Albánia 1991.10.04.a 1991.10.04.a 10.04.a 10.17.a Algéria 1989.09.12. 1989.09.12. 1989.09.12.a

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

Monetáris Unió.

Monetáris Unió. Monetáris Unió Ajánlott irodalom: Horváth Zoltán (2007): Kézikönyv az Európai Unióról 303-324. oldal Felhasznált irodalom: Györgyi Gábor: Magyarország: az eurokritériumok romlása a konvergencia programokban

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET Kurzus címe:a fejlődő országok társadalmi-gazdasági kérdései Kurzusvezető: Najat Shamil Ali A szakszeminárium az alábbi témákkal foglalkozik:

Részletesebben

254 ABRAM DE SWAAN. EGK lakosainak idegennyelvismerete

254 ABRAM DE SWAAN. EGK lakosainak idegennyelvismerete NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ a világrendszer elmélete 29 Afrikai Nemzeti Kongresszus 145, 152 afrikai nyelvek Q értéke 150 afrikanderek 140 afrikander-mozgalom 141, 148 afrikaans 141, 142 143, 153, 155, 193 mint

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

Az érdekérvényesítés határai A V4 hatalmi képességeiről

Az érdekérvényesítés határai A V4 hatalmi képességeiről Az érdekérvényesítés határai A V4 hatalmi képességeiről Dr. Tálas Péter Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpont Budapest, 2017. május 24. Az előadás vázlatpontjai A V4 együttműködés

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

Második Európai Blue Sky Konferencia

Második Európai Blue Sky Konferencia Második Európai Blue Sky Konferencia 1 Globális Átalakulások Következmények és Alternatívák Nemzetközi konferencia az OECD és az UNESCO MOST Program támogatásával 2015. Október 29-31, Budapest - Várnegyed

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

Európai kulturális egyezmény

Európai kulturális egyezmény Európai kulturális egyezmény Európai kulturális egyezmény Official version: European Cultural Convention / Convention culturelle européenne (European Treaty Series, No. 18 / Série des traités européens,

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

A jávai holland modell és II. Lipót

A jávai holland modell és II. Lipót SZABÓ LORÁND 1 A jávai holland modell és II. Lipót A hollandok távol-keleti jelenléte a XVI. századig nyúlik vissza. A század utolsó évtizedében vetik meg a lábukat Jáva szigetén amely majd a keleti gyarmatbirodalmuk

Részletesebben

Európai részvénytársaság (ERT)

Európai részvénytársaság (ERT) Az alapszabályról szóló rendelet és irányelv a munkavállalói részvételről (2001.10.08 / 3 éves transzpozíció) Miről szól ez az európai jogi forma? Alapítási formák Alapszerkezet Szervek Munkavállalói részvétel

Részletesebben