1,3 milliárd a Kiskunok vidékfejlesztésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1,3 milliárd a Kiskunok vidékfejlesztésére"

Átírás

1 A Kiskunok Vidékéért Egyesület hivatalos lapja I. évfolyam 1. szám Balotaszállás, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kunfehértó, Kunszállás, Kömpöc, Móricgát, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Szank, Tiszaalpár, Tompa, Zsana 1,3 milliárd a Kiskunok vidékfejlesztésére 1,3 milliárd forintot meghaladó vidékfejlesztési forrás. Falvak közterei, templomok, kőkeresztek, volt tanyasi iskolák újulhatnak meg, új játszóterek, falusi szálláshelyek, vállalkozások telephelyei épülhetnek. Röviden talán így lehetne öszefoglalni a Kiskunok Vidékéért Egyesület elnöksége által hozott döntések eredményeképpen megvalósuló 69 sikeres pályázatot. A Kiskunok Vidékéért Egyesület szeptember 22-én tartotta közgyűlését, melyen az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely négy intézkedésére (falumegújítás, örökségvédelem, turisztika, mikrovállalkozások) benyújtott támogatott kérelmek ünnepélyes eredményhirdetésére is sor került. A huszonnégy települést magába foglaló kiskun közösség illetékességi területéről (kiskunfélegyházi, kiskunmajsai és kiskunhalasi kistérségek települései) január 10-ig 98 kérelem került benyújtásra. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal bírálata után 77 kérelem maradt versenyben, ebből 69-et részesített támogatásban a testület. A jogcímekre civil szervezetek, egyházak, egyéni és társas vállalkozások, természetes személyek, önkormányzatok nyújtottak be kérelmet. A támogatási intenzitások eltérőek voltak ügyfelenként. Az önkormányzatok az elszámolható kiadások nettó száz százalékára, civilek és egyházak a bruttó teljes összegre, míg a vállalkozások attól függően, hogy hátrányos vagy nem hátrányos településről nyújtották be kérelmüket 60 illetve 65%- os támogatásra tarthattak igényt. (A nyertes pályázókról részletesen lapunk 7. oldalán olvashat!) Az itt élők vitalitása, szívóssága, kitartása a kiskunsági hagyományok öröksége, mely fundamentuma lehet térségünk jövőbeni fejlődésének. (részlet a Kiskunok Vidékéért Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából)

2 2 Elismerés és bizalom LEADER Percek - Hangoljon! szeptember 22-én 69 pályázó számára vált kézzelfogható valóssággá Ft uniós forrás. melyet a Kiskunok Vidékéért Egyesület közgyűlésén, ünnepélyes keretek között vehettek át formálisan a nyertes pályázó önkormányzatok, civil- és egyházi szervezetek, valamint vállalkozások. A kiskunfélegyházi Innovációs Központban dolgozó tehetséges és agilis szakemberek - Horváth Tamás, Németh Péter és Fogl András segítségével, és természetesen a pályázók aktív kezdeményezésével és közreműködésével színvonalas, a kistelepüléseken, külterületeken élő emberek valós, mindennapi igényeit megfogalmazó fejlesztések valósulhatnak meg. A jogszabályok és a szakmaiság követelményeinek teljes mértékű betartása mellett, mind a döntések szakmai előkészítése, mind pedig azok formai meghozatala során érvényesült a tisztesség és szolidaritás elve és gyakorlata is, köszönhetően az Egyesület tagjai, vezetősége, de mondhatni, a pályázók egy jelentős része között is fennálló kölcsönös ismeretségnek, emberi kapcsolatoknak, bizalomnak is. Az Egyesület működésével összefüggésben köszönhetően az előbbiekben leírtaknak eddig sem szakmai, sem jogszabályi alapokon nyugvó kifogás nem merült fel. Dr. Garai István A Kiskunok Vidékéért Egyesület Felügyelő Bizottságának elnöke Október elejétől két térségi rádióban is hallható a Kiskunok Vidékéért Egyesülettel, annak munkaszervezetével, a településeken megvalósuló beruházásokkal és egyéb vidékfejlesztési hírekkel kapcsolatos műsor. A vidékfejlesztési magazinműsor mely az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatásával valósul meg -, elsődleges célja a tájékoztatás, az egyesület munkájának bemutatása és azon sikeres programok, fejlesztések, beruházások megismertetése, melyek az egyesület működési területén valósulnak meg. A LADER percek című magazinműsor a félegyházi Sirius Rádióban (91,1 MHz) és a kiskunhalasi Halas Hangja Rádióban (92,9 MHz) hallható minden pénteken 10 és 11 óra között. A Kiskunok Vidékéért Egyesület elnökségének tagjai Elnök: Ficsór József Elnökhelyettes: Dr. Várnai László Elnökség tagjai: Fogl András Fliszár Károly Kovács Gábor Mezei Jenő Tóth-Baranyi László Kapus Krisztián Patkós Zsolt Térségi LEADER tájékoztatók Tájékoztatás! Tájékoztatjuk azon leendő ügyfeleinket, akik a Kiskunok Vidékéért Egyesület (KVE) illetékességi területéről kívánnak kérelmet benyújtani november hónapban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely 4 intézkedésének (falumegújítás, örökségvédelem, turisztika, mikrovállalkozások) bármely jogcímére, hogy a KVE Elnöksége szeptember 22.-i ülésén forrásátcsoportosítás mellett döntött. A 146/2009. számú elnökségi határozat értelmében a KVE rendelkezésére kizárólag a hátrányos helyzetű települések turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímen maradt felosztható forrás, melynek mértéke Ft. A Kiskunok Vidékéért Egyesület munkaszervezete az elmúlt héten tartotta azokat a kistérségi szintű tájékoztatókat, melyek a LEADER programban érintett civil szervezetek, önkormányzatok, vállalkozások felkészítését tűzte ki célul. A Bugacon, Kiskunmajsán és Kunfehértón megrendezett fórumokon az október 1. és 31. között benyújtandó pályázatok részletes jogszabályi hátteréről és az egyesület által meghatározott speciális feltételekről kaphattak első kézből információt az érdeklődők. A fórumokat követően az egyesület munkatársai folyamatos ügyféltalálkozókon, személyes konzultációkon nyújtanak segítséget a pályázóknak. (A részletes pályázati felhívásokat lapunk 4-5. oldalán olvashatja!) ÚMVP falunapok a kiskunok településein Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program által is támogatott több sikeres falunap megrendezésére került sor az elmúlt hónapokban a Kiskunok Vidékéért Egyesület településein. Sikeresen pályázott több településünk is az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett falunapok pályázaton. A kiskunfélegyházi kistérségből Gátér az Augusztusi kavalkád címet viselő, hagyományos falunapi rendezvényéhez, Kunszállás a Kunok I. világtalálkozója programsorozat társrendezvényeként megrendezett történelmi kun-szállásfoglalás megszervezéséhez, Kelebia település a VI. Kelebiai Kárpát Fesztivál (Kultúrák találkozása a Dél-alföldi régióban) megvalósításához, míg Szank település az I. Méz és Meggyfesztivál megszervezéséhez kapott vissza nem térítendő támogatást. Jászszentlászló és Csólyospálos községek hasonló programjait dr. Garai István országgyűlési képviselő közbenjárására a szakminisztérium külön forrásból támogatta. A rendkívül gazdag programok megrendezéséhez nem csak anyagi támogatással, hanem szakmai tanácsadással is hozzájárult az FVM, amiben aktívan részt vettek az illetékes Helyi Vidékfejlesztési Irodák és a Kiskunok Vidékéért Egyesület munkaszervezetének szakértői is.

3 3 A médiafigyelem központjában Jelentős médiaérdeklődés mellett tartotta meg rendkívüli sajtótájékoztatóját a Kiskunok Vidékéért Egyesület szeptember 22-ei rendezvényét követően. Az elért sikerek és eredmények mellett az egyesületre váró jövőbeni feladatokról is képet kaphattak a média munkatársai. Több helyi televízió, rádió, elektronikus média és a megyei napilap is hírt adott az egyesület pirtói rendezvényéről, melyen Ficsór József elnök, dr. Garai István FB elnök és Horváth Tamás munkaszervezet vezető tartott sajtótájékoztatót. A 69 nyertes és több mint 1,3 milliárd forint vidékfejlesztési forrás felosztása mellett azonban szó esett a munkaszervezetre váró feladatokról is. Az október 1. és 31. között pályázható mintegy 322 milliós forrás felhasználása ugyanis jelentős mértékben függ majd attól, hogy az egyesület munkaszervezete hogyan tudja végrehajtani az MVH-val kötött delegálási megállapodásban rögzített, valamint az Irányító Hatóság által rá rótt feladatokat. A munkatársak folyamatos szervezeten belüli képzése Németh Péter közreműködésével -, a kötelező MVH-s oktatások és vizsgák biztos alapot nyújtanak a térségi menedzsereknek a magas színvonalú szakmai munka elvégzéséhez, az ügyfelek naprakész tájékoztatásához. Tisztelt Olvasó! Ön most a Kiskunok Vidékéért Egyesület hivatalos lapját tartja kezében. Megjelentetésével az volt a nem titkolt célunk, hogy jobban megismertessük az illetékességi területünkön élő polgárokkal egyesületünk eddigi munkáját, eredményeit és a ránk váró közös feladatokat. Meggyőződésem, hogy az elmúlt két év megfeszített és kitartó munkája nem volt hiábavaló. A kiskunok helyi vidékfejlesztési stratégiája, az abban megfogalmazott célkitűzések és azok megvalósítására tett javaslataink az itt működő vállalkozások, civil szervezetek és önkormányzatok összefogásából születtek, az itt élő EMBEREKÉRT. Ezt igazolja az a 69 sikeres pályázat is, melyekhez egyesületünk 1,3 milliárd forintot meghaladó támogatás nyújtott. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatásával olyan fejlesztések és beruházások valósulhatnak meg az Ön településén is, melyek régóta a helyi közösség jogos igényei voltak. Közös munkánk folytatódik. Októbertől olyan pályázati lehetőségeket biztosítunk a településeinken működő civil szervezeteinknek, vállalkozásainknak és önkormányzatainknak, melyek hatékonyan és közvetlenül nyújtanak segítséget egy-egy célterület fejlesztéséhez. Kérem, éljenek a pályázataink adta lehetőségekkel. Mindig is hittem az emberi összefogás, a közösség erejében. S hiszem továbbra is, hogy a kiskunok közösségében olyan erő és kitartást van, melyek továbbra is kimeríthetetlen erőforrásai lesznek a Kiskunok Vidékéért Egyesületnek. Ficsór József Elnök LEADER (francia betűszó: Liaison Entre Actions pour le Developpement de l Economie Rurale) = Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért. Az Európai Közösség által 1991-ben elindított közösségi kezdeményezés gazdasági, társadalmi és környezeti problémák helyi megoldásával segíti elő a fenntartható fejlődést Európa vidéki területein. Az akkori tizenöt uniós tagállam célja az elszegényedő és elöregedő vidéki térségek további leszakadásának megállítása volt, és a lassan két évtizedes gyakorlat az azóta csatlakozott további 12 országban is igazolni látszik a program létjogosultságát. A LEADER a helyi közigazgatás, a vállalkozók és civil szervezetek összefogására épít, közösségeik kezébe tényleges döntéshozatali jogkört ad. Földrajzilag összefüggő, 10 és 100 ezer közötti lakosságszámú településcsoportokat hoz létre az érintettek által kidolgozott térségfejlesztési stratégiák megvalósítására. Az addig egymás mellett élő és dolgozó szereplők egyenrangú partnerekké válnak, és közösen alakítják térségük jövőjét. Az Európai Unió 500 milliós lakosságának több mint fele él vidéki területeken ( főnél kevesebb lélekszámú, vagy 120 fő/km 2 -nél kisebb népsűrűségű településeken), ami a földrész összterületének 90%-át jelenti. Európa vidéki térségei azonban nagyon különbözőek: ez a felismerés biztosította a LEADER térnyerését, miszerint a fejlesztési stratégiák hatásosabbak és hatékonyabbak, ha helyi szinten az ottani szereplők határozzák meg, majd alkalmazzák azokat. A LEADER alapjait a tiszta, átlátható döntési folyamatban, az érintettek együttműködésében és a jó gyakorlatok átadásához szükséges infrastruktúra kialakításában találhatjuk meg. A LEADER és a hagyományos vidékfejlesztési politika intézkedései között a különbség az, hogy az előbbi abban nyújt iránymutatást, hogyan lehet elérni a kívánt célt, nem pedig előírja, mit kell tenni. A helyi részvétel, a valódi összefogás és együttgondolkodás, ami máshol esetleg kiegészítő jelleggel jelenik meg, itt a működés fő sajátossága ezért is nagyobb a program jelentősége annál, mint amit a forrásokból való részesedéséből következtethetnénk. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

4 4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Civil szervezetek támogatása A Kiskunok Vidékéért Egyesület illetékességi területén működő non-profit szervezetek feladatellátását segítő beruházások megvalósítására. Pályázat benyújtási határideje: október 1. és október 31. között. Támogatás minimum összege mindkét területen: Ft. Támogatás maximum öszszege hátrányos területen: Ft. Támogatás maximum öszszege egyéb területen: Ft. A támogatás mértéke: az összes elszámolható kiadás bruttó 100 %-a. Pályázat benyújtására jogosult ügyfél: non-profit szervezet. Egyéb alanyi feltétel: nem támogatható az a nonprofit szervezet, amelynek tevékenységi köre sporttevékenységre és/vagy bűnmegelőzésre irányul. A támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Hátrányos: Balotaszállás; Bugac; Bugacpusztaháza; Csólyospálos; Gátér; Harkakötöny; Kelebia; Kisszállás; Kömpöc; Móricgát; Pálmonostora; Petőfiszállás; Zsana. Nem hátrányos: Fülöpjakab; Jászszentlászló; Kiskunmajsa; Kunfehértó; Kunszállás; Pirtó; Szank; Tiszaalpár; Tompa. a) a Vhr ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új épület építése, meglévő épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése; b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúrafejlesztések: c) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható, használt eszközök, gépek, berendezések beszerzésének, felújításának, korszerűsítésének költségei; d) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése; e) a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 31. -ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások. Sportlétesítmények fejlesztése A Kiskunok Vidékéért Egyesület illetékességi területén megvalósuló, bármely szabadidős- és sport tevékenység folytatására alkalmas létesítmény kialakítására vagy korszerűsítésére, a szolgáltatás színvonalának emelkedését, a létesítmények korszerűségét és biztonságossá tételét célzó beruházások megvalósítására. Pályázat benyújtási határideje: október 1. és október 31. között. Támogatás minimum összege mindkét területen: Ft. Támogatás maximum összege hátrányos területen: Ft. Támogatás maximum összege egyéb területen: Ft. A támogatás mértéke: az összes elszámolható kiadás 100 %-a. Pályázat benyújtására jogosult ügyfelek: települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet. Egyéb alanyi feltételek: non-profit szervezet esetében csak sporttevékenységet folytató szervezetek támogathatóak. A támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Hátrányos: Balotaszállás; Bugac; Bugacpusztaháza; Csólyospálos; Gátér; Harkakötöny; Kelebia; Kisszállás; Kömpöc; Móricgát; Pálmonostora; Zsana, Petőfiszállás. Nem hátrányos: Fülöpjakab; Jászszentlászló; Kiskunmajsa; Kunfehértó; Kunszállás; Pirtó; Szank; Tiszaalpár; Tompa. a) a Vhr ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új épület építése, meglévő épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épület gépészet kialakítása, korszerűsítése; b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúrafejlesztések: c) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi fogalomban nem kapható, használt eszközök, gépek, berendezések beszerzésének, felújításának, korszerűsítésének költségei; d) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése; e) a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 31. -ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások. Polgárőr szervezetek támogatása A Kiskunok Vidékéért Egyesület illetékességi területén bűnmegelőzési és/vagy tanyavédelmi feladatokat ellátó non-profit szervezetek szakmai feladatellátásának támogatására, olyan fejlesztések és beruházások megvalósítására, amelyek növelik az ellátott terület közbiztonságát, a feladatellátás biztonságosságát és szakszerűségét. Pályázat benyújtási határideje: október 1. és október 31. között. Támogatás minimum összege mindkét területen: Ft. Támogatás maximum összege hátrányos területen: Ft. Támogatás maximum összege egyéb területen: Ft. A támogatás mértéke: az összes elszámolható bruttó kiadás 100 %-a. Pályázat benyújtására jogosult ügyfél: non-profit szervezet. Egyéb alanyi feltétel: támogatás igénybevételére jogosultak a Kiskunok Vidékéért HACS illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező bűnmegelőzési tevékenységet folytató non-profit szervezet. A támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Hátrányos: Balotaszállás; Bugac; Bugacpusztaháza; Csólyospálos; Gátér; Harkakötöny; Kelebia; Kisszállás; Kömpöc; Móricgát; Pálmonostora; Petőfiszállás; Zsana. Nem hátrányos: Fülöpjakab; Jászszentlászló; Kiskunmajsa; Kunfehértó; Kunszállás; Pirtó; Szank; Tiszaalpár; Tompa. a) a Vhr ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új épület építése, meglévő épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése; b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: c) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható, használt eszközök, gépek, berendezések beszerzésének, felújításának, korszerűsítésének költségei; d) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése; e) a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 31. -ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások.

5 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Helyi termékek előállítása és piacra jutása A Kiskunok Vidékéért Egyesület illetékességi területén előállított helyi termékek megismertetését, előállítását, feldolgozását és piacra jutását szolgáló beruházások megvalósítására, új munkahelyek teremtését vagy meglévők megőrzését szolgáló fejlesztések támogatására. Pályázat benyújtási határideje: október 1. és október 31. között. Támogatás minimum összege mindkét területen: Ft. Támogatás maximum összege mindkét területen: Ft. A támogatás mértéke: hátrányos helyzetű területen az összes elszámolható kiadás 65 %-a, egyéb területen az összes elszámolható kiadás 60%-a. Pályázat benyújtására jogosult ügyfelek: mikor,- kis és középvállalkozások, magánszemélyek, egyéni vállalkozók. Egyéb tárgyi feltételek: csak olyan eszközbeszerzés támogatható, amely helyi termék előállításához kapcsolódik, és/vagy helyi termék forgalmazására irányul. A támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Hátrányos: Balotaszállás; Bugac; Bugacpusztaháza; Csólyospálos; Gátér; Harkakötöny; Helyi termékeket, néprajzi és kulturális értékeket bemutató rendezvények A Kiskunok Vidékéért Egyesület illetékességi területén megvalósuló, a helyi termékek megismertetését, promócióját célzó, valamint a településre, térségre jellemző néprajzi és kulturális értékek bemutatását célul kitűző rendezvények megszervezésére és megvalósítására. Pályázat benyújtási határideje: október 1. és október 31. között. Támogatás minimum összege mindkét területen: Ft. Támogatás maximum összege mindkét területen: Ft. A támogatás mértéke: hátrányos helyzetű területen önkormányzat és nonprofit szervezet esetében az összes elszámolható kiadás 100%-a, mikro,- kis és középvállalkozás, valamint egyéni vállalkozó esetében 65%-a. Egyéb területen önkormányzat és non-profit szervezet esetében az összes elszámolható kiadás 100%-a, mikro,-kis és középvállalkozás, valamint egyéni vállalkozó esetében 60 %-a. Pályázat benyújtására jogosult ügyfelek: települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, mikro,- kis és középvállalkozás, egyéni vállalkozó, non-profit szervezet. Egyéb tárgyi feltételek: a rendezvény tervezett időtartamának minimum 6 órának kell lennie. A támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Hátrányos: Balotaszállás; Bugac; Bugacpusztaháza; Csólyospálos; Gátér; Harkakötöny; Kelebia; Kisszállás; Kömpöc; Móricgát; Pálmonostora; Petőfiszállás; Zsana. Nem hátrányos: Fülöpjakab; Jászszentlászló; Kiskunmajsa; Kunfehértó; Kunszállás; Pirtó; Szank; Tiszaalpár; Tompa. a) rendezvény költségei: b) marketing tevékenység: c) infrastruktúra-fejlesztés: d) eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló évi C. törvény 80. (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz; e) a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 31. -ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások. Kelebia; Kisszállás; Kömpöc; Móricgát; Pálmonostora; Petőfiszállás; Zsana. Nem hátrányos: Fülöpjakab; Jászszentlászló; Kiskunmajsa; Kunfehértó; Kunszállás; Pirtó; Szank; Tiszaalpár; Tompa. a) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi fogalomban nem kapható, használt eszközök, gépek, berendezések beszerzésének, felújításának, korszerűsítésének költségei; b) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése; c) marketing kiadások: ca) hirdetések költségei; cb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei; (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei; nyomdai költségek; terjesztés költségei; fotó és grafikai költségek;) cc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei; cd) kiállítások részvételi költségei; ce) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése); cf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei; d) a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 31. -ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások. Tanácsadás A Kiskunok Vidékéért Egyesület munkaszervezetének munkatársai térségenként és célterületenként nyújtanak tanácsadást a pályázatokkal kapcsolatban. Az alábbi táblázat abban nyújt segítséget Önnek, hogy az adott térség és célterület tekintetében kitől kaphat közvetlenül segítséget sikeres pályázata elkészítéséhez. (A munkatársak elérhetőségeit lapunk 8. oldalán olvashatja.) Felhívjuk figyelmét, hogy az ÚMVP III. tengely turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímre kizárólag az alábbi hátrányos helyzetű településekről lehet kérelmet benyújtani: Bugac, Bugacpusztaháza, Gátér, Pálmonostora, Petőfiszállás, Balotaszállás, Harkakötöny, Kelebia, Kisszállás, Zsana, Csólyospálos, Kömpöc, Móricgát. KISKUNFÉLEGYHÁZI KISTÉRSÉG LEADER rendezvény Tóth Emese Bűnmegelőzés és tanyavédelem Horváth Tamás és Tóth Emese Sportlétesítmények korszerűsítése Horváth Tamás és Németh Péter Civil szféra fejlesztése Horváth Tamás és Tóth Emese Helyi termékek előállítása és piacra jutása Tóth Emese Turisztikai tevékenységek ösztönzése Horváth Tamás és Tóth Emese KISKUNMAJSAI KISTÉRSÉG LEADER rendezvény Fogl András Bűnmegelőzés és tanyavédelem Sandó Alexandra Sportlétesítmények korszerűsítése Fogl András Civil szféra fejlesztése Sandó Alexandra Helyi termékek előállítása és piacra jutása Fogl András Turisztikai tevékenységek ösztönzése Fogl András KISKUNHALASI KISTÉRSÉG LEADER rendezvény Mandzsuné Péter Zsuzsanna Bűnmegelőzés és tanyavédelem Kalmár Erika Sportlétesítmények korszerűsítése Kalmár Erika Civil szféra fejlesztése Mandzsuné Péter Zsuzsanna Helyi termékek előállítása és piacra jutása Kalmár Erika Turisztikai tevékenységek ösztönzése Kalmár Erika 5

6 6 Az ország első egyharmadában bőven benne vagyunk Tavaly szeptemberben jött létre a Kiskunok Vidékéért Egyesület munkaszervezete. A menedzsmenti feladatokat ellátó szervezet egy éves működése alatt a megye egyik legjelentősebb vidékfejlesztési központjává nőtte ki magát. A miértekről és az eddig megtett útról, az új feladatokról kérdeztük a munkaszervezet vezetőjét, Horváth Tamást. Horváth Tamás (37) a Kiskunok Vidékéért Egyesület Munkaszervezet vezetője. Agrármérnök, Hódmezővásárhelyen végzett 1991-ben, mint növénytermesztő, előtte Csongrádon tanult hivatásos vadász szakmát. Elsősorban a szüleitől örökölt föld és szőlőterületeket vette át és fejleszti, de hírközléssel is foglalkozik a vállalkozása. - A Kiskunok Leader irodája a kiskunfélegyházi Innovációs Központban működik. Lehet azt mondani, hogy a munkaszervezet a három térséget magába foglaló egyesület innovációs központja? - Minden bizonnyal. Azok a tervezői és végrehajtói feladatok, melyeket a munkaszervezet lát el, olyan innovációt és magas szintű szakmai ismereteket igényelnek tőlünk, ami valóban a kiskun települések fejlesztési központjává tette irodánkat az elmúlt egy év során. Ez még akkor is igaz, ha az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program csak egy szeletével, a III. és IV. tengely intézkedéseivel foglalkozunk kiemelten. - Akkor hogyan tudnak más pályázatok után érdeklődő ügyfeleknek tanácsot adni? - Ebből a szempontból is szerencsés volt az iroda helyszínéül választani a félegyházi Innovációs Központot, ugyanis több terület-és vidékfejlesztéssel foglalkozó szakember, szervezet is itt található. Itt működik a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete, a térség Helyi Vidékfejlesztési Irodája, az ÚMFT tanácsadó, de például a Tourinform Iroda is. Természetesen az egyesület illetékességi területén működő halasi és majsai kollégákkal is kapcsolatban vagyunk. - Ez az együttműködés megjelenik a mindennapokban is? - Nem egy esetben előfordult már, hogy a hozzánk érkező ügyfeleket átirányítottuk a vidékfejlesztési irodához, vagy a kistérségi koordinátorhoz, mivel más pályázati lehetőségekről ott kaphattak első kézből információt. De legalább ennyire fontos a kistérségi társulások munkaszervezeteivel való szoros együttműködés, különösen az önkormányzatokat érintő fejlesztések terén. - A majdnem 70 támogatott pályázat és az 1,3 milliárd forintot meghaladó megítélt támogatás önmagában is impozáns. És a mögötte lévő munka? - Igen. Aminek szeptember 22.-én Pirtón egy nagyon fontos állomásához érkeztünk, amit közel két éves munka előzött meg. Még 2007 nyarán kezdődtek meg azok az előkészületek, amelyek eredményeképpen létrejöhetett a Kiskunok Vidékéért Helyi Akciócsoport, majd májusban megalakult az egyesület. Ebben a munkában kiemelkedő szerepet játszott Fogl András, a tervezési csoport vezetője, Németh Péter félegyházi és Fődi Gabriella halasi terület-és vidékfejlesztési szakemberek. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elkészítése, végrehajtásának előkészítése, a tavaly októberben megjelenő pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás, a pályázatok befogadása és feldolgozása mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy most ezekről a jelentős eredményekről beszélhetünk. - A munkaszervezet dolgozói között mégis több a fiatal pályakezdő. Az előbb említett munka az ő érdemük is? - Részben az övék is. A munkatársak kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy egy-egy szakterületet jól ismerjenek, de rendelkezzenek helyismerettel, ismerjék azt a térséget, amiben dolgozniuk kell. Legyen kapcsolatuk a helyi vállalkozásokkal épp úgy, mint a civilekkel, egyházakkal, önkormányzatokkal. Arról a területről, amiben mi dolgozunk, aligha mondható el, hogy elég hozzá a felületes ismeret. Itt vagy naprakész valaki, vagy behozhatatlan hátrányt szenved. Nálunk az MVH és az Irányító Hatóság központilag szervezett képzésein túlmenően folyamatos belső képzések és vizsgák vannak. Az aktuális jogszabályok, rendeletek, pályázati formanyomtatványok ismerete legalább annyira nélkülözhetetlenek ehhez a munkához, mint a települések és az itt élő emberek, szervezetek problémáinak, terveinek ismerete. - Nem sokáig ülhetnek a babérokon, hiszen október 1.-től megnyílt a LEADER program is. Ez új feladatokat jelent a munkaszervezetnek? - A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal szeptember 21-én kötött megállapodás új alapokra helyezte a munkaszervezet működését. Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósított III. és IV. tengely rendeletei alapján benyújtott támogatási kérelmek és kifizetési kérelmek végrehajtási feladatai is a munkaszervezethez kerültek. Magyarul ez azt jelenti, hogy az MVH nevében eljárva a mi feladatunk lesz a támogatási kérelmekhez tartozó összes irat kezelése, azok adminisztratív ellenőrzése, az előzetes helyszíni szemlék lefolytatása, a pályázatok étékelése, elutasítása és az előzetes rangsor felállítása is. - Ehhez az óriási feladathoz rendelkezésre áll a szükséges személyi és technikai háttér? - Az akkreditációs feltételek rendkívül szigorúak. Az elmúlt hetekben azon dolgoztunk, hogy a megállapodásban és egyéb jogszabályokban rögzített feltételeknek maradéktalanul meg tudjunk felelni. Új kollégákat kellett felvenni, akik kötelező belső és MVH-s képzésen vettek részt. Magas színvonalú informatikai és biztonságtechnikai rendszert kellett kiépíteni az Innovációs Központban kialakított új irodánkban. Úgy is mondhatnám, hogy hamarosan kis MVH kirendeltségként fog működni a munkaszervezet. - Összesen 96 akciócsoport működik az országban. Ön mit gondol, ha egy rangsort kellene felállítani, a kiskunok hová kerülnének az eredményeik alapján? - Nincs ilyen ranglista. A saját munkánkat nehéz megítélni, de én úgy gondolom, hogy nem kell szégyenkeznie senkinek, hiszen az ország akciócsoportjainak az első egyharmadában bőven benne vagyunk. -f-

7 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Kiskunok Vidékéért Egyesülethez benyújtott nyertes pályázatai Pályázó: Fejlesztés megnevezése: Támogatás: Bugac Nagyközség Önkormányzat Piaccsarnok és közpark felújítása Ft Nagycsaládosok Bugaci Egyesülete Játszóterek felújítása Ft Bugac Nagyközség Önkormányzat Öreg Iskola felújítása Ft Borics Zoltán Üzlethelyiség bővítése Ft Szabó Csilla Üzlethelyiség bővítése Ft Bugac Puszta Kft. Bugaci Bogáncsház Építése Ft Összesen: Ft Bugacpusztaháza Község Önk. Közpark felújítása Ft Összesen: Ft Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány Fülöpjakabi Szabadidő Park Ft Fülöpjakab Egyházközség Plébánia Templom külső felújítása Ft Báthori Istvánné Kastély Vendégház kialakítása Ft Összesen: Ft Gátér Község Önkormányzat Gátéri játszótér létrehozása Ft Összesen: Ft Kiskunfélegyháza Város Önk. Játszóterek, pihenők építése Ft Haleszi Gazdakör Gazdakör épületének felújítása Ft Rk. Plébánia I. Egyházközség Kőkeresztek felújítása Ft Nagyszőlő-Úti Gazdakör Gazdakör épületének felújítása Ft Összesen: Ft Kunszállás Község Önkormányzat Sétáló utca kialakítása (Dózsa Gy. u.) Ft Kunszállás Községért Közalapítvány Rózsa F. utcai játszótér felújítása Ft Kunszállás Község Önkormányzat Régi könyvtár tájházzá alakítása Ft Nagycsaládosok Kunszállási Egyesülete Csőke park rekonstrukciója Ft PAL-A.C.K. Bt. Pál Vendéglő felújítása Ft Összesen: Ft Pálmonostora Község Önkormányzat A köztemető felújítása Ft Kurucsainé Gera Bernadett Borostyán Szépségszalon építése Ft Összesen: Ft Petőfiszállás Község Önkormányzat Faluközpont felújítás Ft Rk. Plébánia Petőfiszállás-Pálosszentkút Kegyhely megújítása Ft Összesen: Ft Tiszaalpári Faluvédő és Szépítő Egyesület Faluközpont megújítása Ft Rk. Plébánia Templomdomb rehabilitációja Ft Bársonyos Biztonság Kft Technikai fejlesztés, korszerűsítés Ft Összesen: Ft Kiskunfélegyházi kistérség összesen: Ft Pályázó: Fejlesztés megnevezése: Támogatás: Csólyospálos Község Önkormányzat Községi parkok felújítása Ft Halácsiboltok Kereskedelmi Kft. Kereskedelmi üzlet fejlesztése Ft Összesen: Ft Jászszentlászló Község Önk. Központi részek felújítása Ft Rk. Plébánia Egyházközség Szt. László Plébánia külső felújítása Ft Sporthorgász Egyesület Horgásztó felújítása Ft Összesen: Ft Rk. Plébánia Egyházközség Kömpöci Katolikus Templom felújítása Ft Összesen: Ft Szank Község Önkormányzat Park kialakítása, piac fejlesztése Ft Szank Község Önkormányzat Közösségi ház fejlesztése Ft Rk. Plébánia Egyházközség Rk. templom és plébánia felújítása Ft Református Egyházközség Templom, parókia, imaterem felújítása Ft Lázár Sándor Józsefné "Lázár Tanya" építése Ft Horgász Egyesület Horgásztó és pihenőpark létrehozása Ft Összesen: Ft Móricgát Község Önkormányzat Faluközp. zöld felületének kialakítása Ft Összesen: Ft Kiskunmajsai kistérség összesen: Ft Pályázó: Fejlesztés megnevezése: Támogatás: Balotaszállás Község Önkormányzat Fedett piac létesítése Ft Összesen: Ft Harkakötöny Község Önkormányzat Harkakötöny parkjának felújítása Ft Összesen: Ft Kelebia Község Önkormányzat Közpark és sétány rehabilitációja Ft Kelebia Község Önkormányzat Templomkert rehabilitáció Ft Vankó Kft. Gépbeszerzés Ft Nagy Bettína Szkenderi Üdülőház kialakítása Ft Összesen: Ft Kisszállás Község Önkormányzat Faluközpont kialakítása Ft Római Katolikus Plébánia Templomtorony építés, épület felújítás Ft Kisszállás Község Önkormányzat Ált. Iskola tetőszerkezet felújítása Ft Gumitex Kft. Telephely felújítás és gépbeszerzés Ft Összesen: Ft Szalai Gép Kft. Gépbeszerzés Ft Pilu és Társa Kft. Gépbeszerzés Ft Összesen: Ft 7 Túri Tibor Györgyné István Király utcai étterem kialakítása Ft dr. Fülöp Kata Fogorvosi rendelő berendezése Ft Kingrana Kereskedelmi Kft. Fogászati rendelő felszerelése Ft Majsa Trade Kft. Rendezvények Ház építése Ft Czifrik Mezőgazdasági Kft. Raktárépületének építése Ft FL-Tüzép Kft. Bemutatóterem kialakítása, gépbesz Ft Melo-Tex Trade Kft. Kiskunmajsa üzletsor építése Ft Sün-Gokart Kft. Gokartpálya felújítása Ft Majsai Szépségcentrum Kft. Szépségcentrum szolgáltatás bővítés Ft Majsai Piac Kft. 13. sz. piaci ABC korszerűsítése Ft Felföldi László Tanyasi szálláshely kialakítása Ft Furafol Hungary Kft. Vendégház, Rekreációs Közp. építése Ft Összesen: Ft Pirtó Község Önkormányzat Ravatalozó tetőzetének felújítása Ft Pirtó Község Önkormányzat Pirtói tájház külső felújítása Ft Összesen: Ft Tompa Város Önkormányzat Új játszótér létesítése Ft Szent Anna Rk. Plébánia Rk.Templom külső-, belső felújítása Ft Összesen: Ft Zsana Község Önkormányzat Lovascentrum kialakítása Ft Összesen: Ft Kiskunhalasi kistérség összesen: Ft

8 8 Kifizetési kérelmek Október 1-jén jelentek meg a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján (www.mvh.gov.hu) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely négy intézkedésének jogcímeihez igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről szóló közleményei. A /2009. (X.01.) MVH közlemények mellett megtalálhatóak a formanyomtatványok és azok kitöltési útmutatói is. AJÁNLOTT HONLAPOK (141/2009. Közlemény, HPME-katalógus, formanyomtatványok) (pályázati felhívás, nyomtatványok, háttér információk) (122/2009. FVM rendelet és mellékletei) (napi információk, csatolandó nyomtatványok) Helyi Vidékfejlesztési Irodák A 173 vidéki kistérségben működő Helyi Vidékfejlesztési Irodák (HVI) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program kistérségi képviseletei", tanácsadási és információs pontjai. A Kiskunok Vidékéért Egyesület illetékességi területén az alábbi irodák állnak az ügyfelek rendelkezésére: KISKUNFÉLEGYHÁZI KISTÉRSÉG Irodavezető: Dinnyés Nikoletta Cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Szt. János tér 2. Telefon: 76/ ; 06-20/ Fax: 76/ KISKUNMAJSAI KISTÉRSÉG Irodavezető: Valkainé Újfalusi Nikolett Cím: 6120 Kiskunmajsa, Bajcsy Zs. u Telefon/fax: 77/ Mobil: 06-20/ A Kiskunok Vidékéért Egyesület Munkaszervezete 6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2. Telefon/fax: 06-76/ cím: Honlap: Horváth Tamás munkaszervezet-vezető Fogl András menedzser Tóth Emese menedzser Kalmár Erika menedzser Mandzsuné Péter Zsuzsanna menedzser Sandó Alexandra menedzser Városi Nikoletta adminisztrátor 06-70/ / / / / / / KISKUNHALASI KISTÉRSÉG Irodavezető: Gál Tamás Cím: 6400 Kiskunhalas, Szilády Áron utca 5-7. I. em. 2-es iroda Telefon/fax: 77/ , 112-es mellék Mobil: 06-70/ KISKUNOK VIDÉKÉÉRT Felelős kiadó: Horváth Tamás Felelős szerkesztő: Fogl András Kiadó: Kiskunok Vidékéért Egyesület Szerkesztőség: 6120 Kiskunfélegyháza, Szt. János tér 2. Telefon/fax: 06-76/ cím: honlap:

Dr. Garai István: a LEADER telitalálat volt

Dr. Garai István: a LEADER telitalálat volt A Kiskunok Vidékéért Egyesület hivatalos lapja II. évfolyam 1. szám Balotaszállás, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas,

Részletesebben

Elnöki köszöntő. A Kiskunok Vidékéért Egyesület hivatalos lapja. V. évfolyam 1. szám

Elnöki köszöntő. A Kiskunok Vidékéért Egyesület hivatalos lapja. V. évfolyam 1. szám A Kiskunok Vidékéért Egyesület hivatalos lapja V. évfolyam 1. szám Elnöki köszöntő A Kiskunok Vidékéért Egyesületet 24 település önkormányzata, civil szervezetei és vállalkozói alapították 2008-ban, hogy

Részletesebben

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám 2011. január - III. évf. 1. szám Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta Elnökségi ülést tartott a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2011. január 14-én, a Pro Vértes Közalapítvány csákvári Dohányosházában.

Részletesebben

Hírlevél 2013. október

Hírlevél 2013. október Hírlevél 2013. október Pályázati lehetöség a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2.o Turisztikai tevékenységek ösztönzésére pályázati lehetöség nyílik 3.o Meghívó

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT A LEADER

SZAKDOLGOZAT A LEADER Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Agrárjogi és Munkajogi Tanszék SZAKDOLGOZAT A LEADER Név: Zsigáné Pusztai Henrietta Igazgatásszervező Levelező tagozat Konzulens: Dr. Olajos István egyetemi docens

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október. Pályázatok falufejlesztésre és a vidéki örökség megőrzésre november 15-ig

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október. Pályázatok falufejlesztésre és a vidéki örökség megőrzésre november 15-ig Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Közgyűlés. Ismét LEADER. 2011. augusztus - III. évf. 8. szám. 2011. augusztus 29-én, hétfő délután Várgesztesen

Közgyűlés. Ismét LEADER. 2011. augusztus - III. évf. 8. szám. 2011. augusztus 29-én, hétfő délután Várgesztesen 2011. augusztus - III. évf. 8. szám Közgyűlés 2011. augusztus 29-én, hétfő délután Várgesztesen tartotta egyesületünk soron következő közgyűlését. Az összehívásra több szempont és feladat miatt volt szükség.

Részletesebben

LEADER a térségünkben

LEADER a térségünkben I. hírlevél 2011. december LEADER a térségünkben Almásháza, Alsópáhok, Batyk, Cserszegtomaj, Döbröce Dötk, Felsõpáhok, Hévíz, Kallósd, Kehidakustány, Kisgörbõ Kisvásárhely, Ligetfalva, Mihályfa, Nagygörbõ,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 81094 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 188. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 104/2013. (XI. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai

Részletesebben

Tisza-tó Térsége Leader Egyesület 5241 Abádszalók, Deák Ferenc u. 1/17 Tel/fax: 06-59/535-357 E-mail : tiszato.leader@gmail.com www.leader.tiszato.

Tisza-tó Térsége Leader Egyesület 5241 Abádszalók, Deák Ferenc u. 1/17 Tel/fax: 06-59/535-357 E-mail : tiszato.leader@gmail.com www.leader.tiszato. .. részére Tisztelt Tagtársunk! M E G H Í V Ó A Tisza-tó Térsége Leader Egyesület Elnökeként ezennel tisztelettel meghívom Önt, a 2012. május 23.-án 9.30 órakor megtartásra kerülő rendes évi Közgyűlésünkre.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 2. 2 Helyzetelemzés... 4. 3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia... 15

TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 2. 2 Helyzetelemzés... 4. 3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia... 15 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 2 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe...2 1.2 Főbb célkitűzések...2 1.3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának célja...2 1.4 A HVS

Részletesebben

Célterület adatlap. Vonatkozó HPME azonosító: 300b07 Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi turizmus fejlesztése. I. Fogalom magyarázat

Célterület adatlap. Vonatkozó HPME azonosító: 300b07 Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi turizmus fejlesztése. I. Fogalom magyarázat Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 020 470 Helyi Akciócsoport: Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés Célterület

Részletesebben

TERVEZET A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI 1. A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete

TERVEZET A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI 1. A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete 1 A vidékfejlesztési miniszter /2013. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban

Részletesebben

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről A Körösök Völgye Vidéki Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről I. AZONOSÍTÓ ADATOK Név: Körösök Völgye Vidéki Közhasznú Egyesület Székhely: 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2.

Részletesebben

Fejlesztési tervekben gazdag vidékfejlesztési. tatabányai kistérségek településein. Április elsejétől kifizetési kérelem benyújtási időszak

Fejlesztési tervekben gazdag vidékfejlesztési. tatabányai kistérségek településein. Április elsejétől kifizetési kérelem benyújtási időszak 2011. március - III. évf. 3. szám Fejlesztési tervekben gazdag vidékfejlesztési fórumok a tatai és tatabányai kistérségek településein 2011. március 7-én Vértestolnán a Művelődési Házban zajlott a fórum.

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 026 322 Helyi Akciócsoport: Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció Jogcím: Rendezvény Célterület

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések

1. Értelmezõ rendelkezések 21868 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 129. szám A vidékfejlesztési miniszter 103/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megõrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /013. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 013-ban nyújtandó

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /2013. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 17., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 17., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 17., csütörtök 131. szám Tartalomjegyzék 199/2009. (IX. 17.) Korm. rendelet 200/2009. (IX. 17.) Korm. rendelet 201/2009. (IX. 17.) Korm.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR. Nemzetközi Tanulmányok MESTERKPZÉS. Európa Tanulmányok

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR. Nemzetközi Tanulmányok MESTERKPZÉS. Európa Tanulmányok BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Nemzetközi Tanulmányok MESTERKPZÉS Európa Tanulmányok EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSA AZ AGRÁR -SZEKTORBAN Készítette: Herdon Erika Budapest

Részletesebben

élhetőbb Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

élhetőbb Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa élhetőbb Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa TARTALOMJEGYZÉK 1 Vezetői összefoglaló... 3 1.1 Jövőkép... 3 1.2 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának

Részletesebben

A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN

A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN HOGYOR VERONIKA A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN A LEADER, mint speciális vidékfejlesztési program A LEADER Liaison Entre Actions de Developpment de l Economie Rurale francia kifejezés

Részletesebben

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza 2004-2006 Kiskunlacháza Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Közép-Magyarország Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű

Részletesebben

Rinya-Dráva Szövetség - LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia - Természetesen fejlődünk!

Rinya-Dráva Szövetség - LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia - Természetesen fejlődünk! Rinya-Dráva Szövetség LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Természetesen fejlődünk! Felülvizsgálva: 2013.05.29. Felülvizsgálva: 2011.05.26. Felülvizsgálva: 2009.10.27. Készült: 2008.07.03.

Részletesebben

1.1. HVS intézkedés megnevezése: Turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése

1.1. HVS intézkedés megnevezése: Turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése LEADER Intézkedési Terv Intézkedések az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület LEADER Intézkedési Terve

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület LEADER Intézkedési Terve A Pannónia Kincse LEADER Egyesület LEADER Intézkedési Terve 1. LEADER Intézkedési Terv Gazdaságfejlesztés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: 1.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: Helyi adottságok,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 22-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 22-i ülésére Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 22-i ülésére 4. Tárgy: Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak munkaszervezetében

Részletesebben