1,3 milliárd a Kiskunok vidékfejlesztésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1,3 milliárd a Kiskunok vidékfejlesztésére"

Átírás

1 A Kiskunok Vidékéért Egyesület hivatalos lapja I. évfolyam 1. szám Balotaszállás, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kunfehértó, Kunszállás, Kömpöc, Móricgát, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Szank, Tiszaalpár, Tompa, Zsana 1,3 milliárd a Kiskunok vidékfejlesztésére 1,3 milliárd forintot meghaladó vidékfejlesztési forrás. Falvak közterei, templomok, kőkeresztek, volt tanyasi iskolák újulhatnak meg, új játszóterek, falusi szálláshelyek, vállalkozások telephelyei épülhetnek. Röviden talán így lehetne öszefoglalni a Kiskunok Vidékéért Egyesület elnöksége által hozott döntések eredményeképpen megvalósuló 69 sikeres pályázatot. A Kiskunok Vidékéért Egyesület szeptember 22-én tartotta közgyűlését, melyen az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely négy intézkedésére (falumegújítás, örökségvédelem, turisztika, mikrovállalkozások) benyújtott támogatott kérelmek ünnepélyes eredményhirdetésére is sor került. A huszonnégy települést magába foglaló kiskun közösség illetékességi területéről (kiskunfélegyházi, kiskunmajsai és kiskunhalasi kistérségek települései) január 10-ig 98 kérelem került benyújtásra. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal bírálata után 77 kérelem maradt versenyben, ebből 69-et részesített támogatásban a testület. A jogcímekre civil szervezetek, egyházak, egyéni és társas vállalkozások, természetes személyek, önkormányzatok nyújtottak be kérelmet. A támogatási intenzitások eltérőek voltak ügyfelenként. Az önkormányzatok az elszámolható kiadások nettó száz százalékára, civilek és egyházak a bruttó teljes összegre, míg a vállalkozások attól függően, hogy hátrányos vagy nem hátrányos településről nyújtották be kérelmüket 60 illetve 65%- os támogatásra tarthattak igényt. (A nyertes pályázókról részletesen lapunk 7. oldalán olvashat!) Az itt élők vitalitása, szívóssága, kitartása a kiskunsági hagyományok öröksége, mely fundamentuma lehet térségünk jövőbeni fejlődésének. (részlet a Kiskunok Vidékéért Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából)

2 2 Elismerés és bizalom LEADER Percek - Hangoljon! szeptember 22-én 69 pályázó számára vált kézzelfogható valóssággá Ft uniós forrás. melyet a Kiskunok Vidékéért Egyesület közgyűlésén, ünnepélyes keretek között vehettek át formálisan a nyertes pályázó önkormányzatok, civil- és egyházi szervezetek, valamint vállalkozások. A kiskunfélegyházi Innovációs Központban dolgozó tehetséges és agilis szakemberek - Horváth Tamás, Németh Péter és Fogl András segítségével, és természetesen a pályázók aktív kezdeményezésével és közreműködésével színvonalas, a kistelepüléseken, külterületeken élő emberek valós, mindennapi igényeit megfogalmazó fejlesztések valósulhatnak meg. A jogszabályok és a szakmaiság követelményeinek teljes mértékű betartása mellett, mind a döntések szakmai előkészítése, mind pedig azok formai meghozatala során érvényesült a tisztesség és szolidaritás elve és gyakorlata is, köszönhetően az Egyesület tagjai, vezetősége, de mondhatni, a pályázók egy jelentős része között is fennálló kölcsönös ismeretségnek, emberi kapcsolatoknak, bizalomnak is. Az Egyesület működésével összefüggésben köszönhetően az előbbiekben leírtaknak eddig sem szakmai, sem jogszabályi alapokon nyugvó kifogás nem merült fel. Dr. Garai István A Kiskunok Vidékéért Egyesület Felügyelő Bizottságának elnöke Október elejétől két térségi rádióban is hallható a Kiskunok Vidékéért Egyesülettel, annak munkaszervezetével, a településeken megvalósuló beruházásokkal és egyéb vidékfejlesztési hírekkel kapcsolatos műsor. A vidékfejlesztési magazinműsor mely az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatásával valósul meg -, elsődleges célja a tájékoztatás, az egyesület munkájának bemutatása és azon sikeres programok, fejlesztések, beruházások megismertetése, melyek az egyesület működési területén valósulnak meg. A LADER percek című magazinműsor a félegyházi Sirius Rádióban (91,1 MHz) és a kiskunhalasi Halas Hangja Rádióban (92,9 MHz) hallható minden pénteken 10 és 11 óra között. A Kiskunok Vidékéért Egyesület elnökségének tagjai Elnök: Ficsór József Elnökhelyettes: Dr. Várnai László Elnökség tagjai: Fogl András Fliszár Károly Kovács Gábor Mezei Jenő Tóth-Baranyi László Kapus Krisztián Patkós Zsolt Térségi LEADER tájékoztatók Tájékoztatás! Tájékoztatjuk azon leendő ügyfeleinket, akik a Kiskunok Vidékéért Egyesület (KVE) illetékességi területéről kívánnak kérelmet benyújtani november hónapban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely 4 intézkedésének (falumegújítás, örökségvédelem, turisztika, mikrovállalkozások) bármely jogcímére, hogy a KVE Elnöksége szeptember 22.-i ülésén forrásátcsoportosítás mellett döntött. A 146/2009. számú elnökségi határozat értelmében a KVE rendelkezésére kizárólag a hátrányos helyzetű települések turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímen maradt felosztható forrás, melynek mértéke Ft. A Kiskunok Vidékéért Egyesület munkaszervezete az elmúlt héten tartotta azokat a kistérségi szintű tájékoztatókat, melyek a LEADER programban érintett civil szervezetek, önkormányzatok, vállalkozások felkészítését tűzte ki célul. A Bugacon, Kiskunmajsán és Kunfehértón megrendezett fórumokon az október 1. és 31. között benyújtandó pályázatok részletes jogszabályi hátteréről és az egyesület által meghatározott speciális feltételekről kaphattak első kézből információt az érdeklődők. A fórumokat követően az egyesület munkatársai folyamatos ügyféltalálkozókon, személyes konzultációkon nyújtanak segítséget a pályázóknak. (A részletes pályázati felhívásokat lapunk 4-5. oldalán olvashatja!) ÚMVP falunapok a kiskunok településein Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program által is támogatott több sikeres falunap megrendezésére került sor az elmúlt hónapokban a Kiskunok Vidékéért Egyesület településein. Sikeresen pályázott több településünk is az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett falunapok pályázaton. A kiskunfélegyházi kistérségből Gátér az Augusztusi kavalkád címet viselő, hagyományos falunapi rendezvényéhez, Kunszállás a Kunok I. világtalálkozója programsorozat társrendezvényeként megrendezett történelmi kun-szállásfoglalás megszervezéséhez, Kelebia település a VI. Kelebiai Kárpát Fesztivál (Kultúrák találkozása a Dél-alföldi régióban) megvalósításához, míg Szank település az I. Méz és Meggyfesztivál megszervezéséhez kapott vissza nem térítendő támogatást. Jászszentlászló és Csólyospálos községek hasonló programjait dr. Garai István országgyűlési képviselő közbenjárására a szakminisztérium külön forrásból támogatta. A rendkívül gazdag programok megrendezéséhez nem csak anyagi támogatással, hanem szakmai tanácsadással is hozzájárult az FVM, amiben aktívan részt vettek az illetékes Helyi Vidékfejlesztési Irodák és a Kiskunok Vidékéért Egyesület munkaszervezetének szakértői is.

3 3 A médiafigyelem központjában Jelentős médiaérdeklődés mellett tartotta meg rendkívüli sajtótájékoztatóját a Kiskunok Vidékéért Egyesület szeptember 22-ei rendezvényét követően. Az elért sikerek és eredmények mellett az egyesületre váró jövőbeni feladatokról is képet kaphattak a média munkatársai. Több helyi televízió, rádió, elektronikus média és a megyei napilap is hírt adott az egyesület pirtói rendezvényéről, melyen Ficsór József elnök, dr. Garai István FB elnök és Horváth Tamás munkaszervezet vezető tartott sajtótájékoztatót. A 69 nyertes és több mint 1,3 milliárd forint vidékfejlesztési forrás felosztása mellett azonban szó esett a munkaszervezetre váró feladatokról is. Az október 1. és 31. között pályázható mintegy 322 milliós forrás felhasználása ugyanis jelentős mértékben függ majd attól, hogy az egyesület munkaszervezete hogyan tudja végrehajtani az MVH-val kötött delegálási megállapodásban rögzített, valamint az Irányító Hatóság által rá rótt feladatokat. A munkatársak folyamatos szervezeten belüli képzése Németh Péter közreműködésével -, a kötelező MVH-s oktatások és vizsgák biztos alapot nyújtanak a térségi menedzsereknek a magas színvonalú szakmai munka elvégzéséhez, az ügyfelek naprakész tájékoztatásához. Tisztelt Olvasó! Ön most a Kiskunok Vidékéért Egyesület hivatalos lapját tartja kezében. Megjelentetésével az volt a nem titkolt célunk, hogy jobban megismertessük az illetékességi területünkön élő polgárokkal egyesületünk eddigi munkáját, eredményeit és a ránk váró közös feladatokat. Meggyőződésem, hogy az elmúlt két év megfeszített és kitartó munkája nem volt hiábavaló. A kiskunok helyi vidékfejlesztési stratégiája, az abban megfogalmazott célkitűzések és azok megvalósítására tett javaslataink az itt működő vállalkozások, civil szervezetek és önkormányzatok összefogásából születtek, az itt élő EMBEREKÉRT. Ezt igazolja az a 69 sikeres pályázat is, melyekhez egyesületünk 1,3 milliárd forintot meghaladó támogatás nyújtott. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatásával olyan fejlesztések és beruházások valósulhatnak meg az Ön településén is, melyek régóta a helyi közösség jogos igényei voltak. Közös munkánk folytatódik. Októbertől olyan pályázati lehetőségeket biztosítunk a településeinken működő civil szervezeteinknek, vállalkozásainknak és önkormányzatainknak, melyek hatékonyan és közvetlenül nyújtanak segítséget egy-egy célterület fejlesztéséhez. Kérem, éljenek a pályázataink adta lehetőségekkel. Mindig is hittem az emberi összefogás, a közösség erejében. S hiszem továbbra is, hogy a kiskunok közösségében olyan erő és kitartást van, melyek továbbra is kimeríthetetlen erőforrásai lesznek a Kiskunok Vidékéért Egyesületnek. Ficsór József Elnök LEADER (francia betűszó: Liaison Entre Actions pour le Developpement de l Economie Rurale) = Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért. Az Európai Közösség által 1991-ben elindított közösségi kezdeményezés gazdasági, társadalmi és környezeti problémák helyi megoldásával segíti elő a fenntartható fejlődést Európa vidéki területein. Az akkori tizenöt uniós tagállam célja az elszegényedő és elöregedő vidéki térségek további leszakadásának megállítása volt, és a lassan két évtizedes gyakorlat az azóta csatlakozott további 12 országban is igazolni látszik a program létjogosultságát. A LEADER a helyi közigazgatás, a vállalkozók és civil szervezetek összefogására épít, közösségeik kezébe tényleges döntéshozatali jogkört ad. Földrajzilag összefüggő, 10 és 100 ezer közötti lakosságszámú településcsoportokat hoz létre az érintettek által kidolgozott térségfejlesztési stratégiák megvalósítására. Az addig egymás mellett élő és dolgozó szereplők egyenrangú partnerekké válnak, és közösen alakítják térségük jövőjét. Az Európai Unió 500 milliós lakosságának több mint fele él vidéki területeken ( főnél kevesebb lélekszámú, vagy 120 fő/km 2 -nél kisebb népsűrűségű településeken), ami a földrész összterületének 90%-át jelenti. Európa vidéki térségei azonban nagyon különbözőek: ez a felismerés biztosította a LEADER térnyerését, miszerint a fejlesztési stratégiák hatásosabbak és hatékonyabbak, ha helyi szinten az ottani szereplők határozzák meg, majd alkalmazzák azokat. A LEADER alapjait a tiszta, átlátható döntési folyamatban, az érintettek együttműködésében és a jó gyakorlatok átadásához szükséges infrastruktúra kialakításában találhatjuk meg. A LEADER és a hagyományos vidékfejlesztési politika intézkedései között a különbség az, hogy az előbbi abban nyújt iránymutatást, hogyan lehet elérni a kívánt célt, nem pedig előírja, mit kell tenni. A helyi részvétel, a valódi összefogás és együttgondolkodás, ami máshol esetleg kiegészítő jelleggel jelenik meg, itt a működés fő sajátossága ezért is nagyobb a program jelentősége annál, mint amit a forrásokból való részesedéséből következtethetnénk. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

4 4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Civil szervezetek támogatása A Kiskunok Vidékéért Egyesület illetékességi területén működő non-profit szervezetek feladatellátását segítő beruházások megvalósítására. Pályázat benyújtási határideje: október 1. és október 31. között. Támogatás minimum összege mindkét területen: Ft. Támogatás maximum öszszege hátrányos területen: Ft. Támogatás maximum öszszege egyéb területen: Ft. A támogatás mértéke: az összes elszámolható kiadás bruttó 100 %-a. Pályázat benyújtására jogosult ügyfél: non-profit szervezet. Egyéb alanyi feltétel: nem támogatható az a nonprofit szervezet, amelynek tevékenységi köre sporttevékenységre és/vagy bűnmegelőzésre irányul. A támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Hátrányos: Balotaszállás; Bugac; Bugacpusztaháza; Csólyospálos; Gátér; Harkakötöny; Kelebia; Kisszállás; Kömpöc; Móricgát; Pálmonostora; Petőfiszállás; Zsana. Nem hátrányos: Fülöpjakab; Jászszentlászló; Kiskunmajsa; Kunfehértó; Kunszállás; Pirtó; Szank; Tiszaalpár; Tompa. a) a Vhr ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új épület építése, meglévő épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése; b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúrafejlesztések: c) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható, használt eszközök, gépek, berendezések beszerzésének, felújításának, korszerűsítésének költségei; d) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése; e) a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 31. -ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások. Sportlétesítmények fejlesztése A Kiskunok Vidékéért Egyesület illetékességi területén megvalósuló, bármely szabadidős- és sport tevékenység folytatására alkalmas létesítmény kialakítására vagy korszerűsítésére, a szolgáltatás színvonalának emelkedését, a létesítmények korszerűségét és biztonságossá tételét célzó beruházások megvalósítására. Pályázat benyújtási határideje: október 1. és október 31. között. Támogatás minimum összege mindkét területen: Ft. Támogatás maximum összege hátrányos területen: Ft. Támogatás maximum összege egyéb területen: Ft. A támogatás mértéke: az összes elszámolható kiadás 100 %-a. Pályázat benyújtására jogosult ügyfelek: települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet. Egyéb alanyi feltételek: non-profit szervezet esetében csak sporttevékenységet folytató szervezetek támogathatóak. A támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Hátrányos: Balotaszállás; Bugac; Bugacpusztaháza; Csólyospálos; Gátér; Harkakötöny; Kelebia; Kisszállás; Kömpöc; Móricgát; Pálmonostora; Zsana, Petőfiszállás. Nem hátrányos: Fülöpjakab; Jászszentlászló; Kiskunmajsa; Kunfehértó; Kunszállás; Pirtó; Szank; Tiszaalpár; Tompa. a) a Vhr ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új épület építése, meglévő épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épület gépészet kialakítása, korszerűsítése; b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúrafejlesztések: c) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi fogalomban nem kapható, használt eszközök, gépek, berendezések beszerzésének, felújításának, korszerűsítésének költségei; d) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése; e) a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 31. -ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások. Polgárőr szervezetek támogatása A Kiskunok Vidékéért Egyesület illetékességi területén bűnmegelőzési és/vagy tanyavédelmi feladatokat ellátó non-profit szervezetek szakmai feladatellátásának támogatására, olyan fejlesztések és beruházások megvalósítására, amelyek növelik az ellátott terület közbiztonságát, a feladatellátás biztonságosságát és szakszerűségét. Pályázat benyújtási határideje: október 1. és október 31. között. Támogatás minimum összege mindkét területen: Ft. Támogatás maximum összege hátrányos területen: Ft. Támogatás maximum összege egyéb területen: Ft. A támogatás mértéke: az összes elszámolható bruttó kiadás 100 %-a. Pályázat benyújtására jogosult ügyfél: non-profit szervezet. Egyéb alanyi feltétel: támogatás igénybevételére jogosultak a Kiskunok Vidékéért HACS illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező bűnmegelőzési tevékenységet folytató non-profit szervezet. A támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Hátrányos: Balotaszállás; Bugac; Bugacpusztaháza; Csólyospálos; Gátér; Harkakötöny; Kelebia; Kisszállás; Kömpöc; Móricgát; Pálmonostora; Petőfiszállás; Zsana. Nem hátrányos: Fülöpjakab; Jászszentlászló; Kiskunmajsa; Kunfehértó; Kunszállás; Pirtó; Szank; Tiszaalpár; Tompa. a) a Vhr ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új épület építése, meglévő épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése; b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: c) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható, használt eszközök, gépek, berendezések beszerzésének, felújításának, korszerűsítésének költségei; d) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése; e) a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 31. -ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások.

5 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Helyi termékek előállítása és piacra jutása A Kiskunok Vidékéért Egyesület illetékességi területén előállított helyi termékek megismertetését, előállítását, feldolgozását és piacra jutását szolgáló beruházások megvalósítására, új munkahelyek teremtését vagy meglévők megőrzését szolgáló fejlesztések támogatására. Pályázat benyújtási határideje: október 1. és október 31. között. Támogatás minimum összege mindkét területen: Ft. Támogatás maximum összege mindkét területen: Ft. A támogatás mértéke: hátrányos helyzetű területen az összes elszámolható kiadás 65 %-a, egyéb területen az összes elszámolható kiadás 60%-a. Pályázat benyújtására jogosult ügyfelek: mikor,- kis és középvállalkozások, magánszemélyek, egyéni vállalkozók. Egyéb tárgyi feltételek: csak olyan eszközbeszerzés támogatható, amely helyi termék előállításához kapcsolódik, és/vagy helyi termék forgalmazására irányul. A támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Hátrányos: Balotaszállás; Bugac; Bugacpusztaháza; Csólyospálos; Gátér; Harkakötöny; Helyi termékeket, néprajzi és kulturális értékeket bemutató rendezvények A Kiskunok Vidékéért Egyesület illetékességi területén megvalósuló, a helyi termékek megismertetését, promócióját célzó, valamint a településre, térségre jellemző néprajzi és kulturális értékek bemutatását célul kitűző rendezvények megszervezésére és megvalósítására. Pályázat benyújtási határideje: október 1. és október 31. között. Támogatás minimum összege mindkét területen: Ft. Támogatás maximum összege mindkét területen: Ft. A támogatás mértéke: hátrányos helyzetű területen önkormányzat és nonprofit szervezet esetében az összes elszámolható kiadás 100%-a, mikro,- kis és középvállalkozás, valamint egyéni vállalkozó esetében 65%-a. Egyéb területen önkormányzat és non-profit szervezet esetében az összes elszámolható kiadás 100%-a, mikro,-kis és középvállalkozás, valamint egyéni vállalkozó esetében 60 %-a. Pályázat benyújtására jogosult ügyfelek: települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, mikro,- kis és középvállalkozás, egyéni vállalkozó, non-profit szervezet. Egyéb tárgyi feltételek: a rendezvény tervezett időtartamának minimum 6 órának kell lennie. A támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Hátrányos: Balotaszállás; Bugac; Bugacpusztaháza; Csólyospálos; Gátér; Harkakötöny; Kelebia; Kisszállás; Kömpöc; Móricgát; Pálmonostora; Petőfiszállás; Zsana. Nem hátrányos: Fülöpjakab; Jászszentlászló; Kiskunmajsa; Kunfehértó; Kunszállás; Pirtó; Szank; Tiszaalpár; Tompa. a) rendezvény költségei: b) marketing tevékenység: c) infrastruktúra-fejlesztés: d) eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló évi C. törvény 80. (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz; e) a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 31. -ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások. Kelebia; Kisszállás; Kömpöc; Móricgát; Pálmonostora; Petőfiszállás; Zsana. Nem hátrányos: Fülöpjakab; Jászszentlászló; Kiskunmajsa; Kunfehértó; Kunszállás; Pirtó; Szank; Tiszaalpár; Tompa. a) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi fogalomban nem kapható, használt eszközök, gépek, berendezések beszerzésének, felújításának, korszerűsítésének költségei; b) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése; c) marketing kiadások: ca) hirdetések költségei; cb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei; (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei; nyomdai költségek; terjesztés költségei; fotó és grafikai költségek;) cc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei; cd) kiállítások részvételi költségei; ce) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése); cf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei; d) a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 31. -ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások. Tanácsadás A Kiskunok Vidékéért Egyesület munkaszervezetének munkatársai térségenként és célterületenként nyújtanak tanácsadást a pályázatokkal kapcsolatban. Az alábbi táblázat abban nyújt segítséget Önnek, hogy az adott térség és célterület tekintetében kitől kaphat közvetlenül segítséget sikeres pályázata elkészítéséhez. (A munkatársak elérhetőségeit lapunk 8. oldalán olvashatja.) Felhívjuk figyelmét, hogy az ÚMVP III. tengely turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímre kizárólag az alábbi hátrányos helyzetű településekről lehet kérelmet benyújtani: Bugac, Bugacpusztaháza, Gátér, Pálmonostora, Petőfiszállás, Balotaszállás, Harkakötöny, Kelebia, Kisszállás, Zsana, Csólyospálos, Kömpöc, Móricgát. KISKUNFÉLEGYHÁZI KISTÉRSÉG LEADER rendezvény Tóth Emese Bűnmegelőzés és tanyavédelem Horváth Tamás és Tóth Emese Sportlétesítmények korszerűsítése Horváth Tamás és Németh Péter Civil szféra fejlesztése Horváth Tamás és Tóth Emese Helyi termékek előállítása és piacra jutása Tóth Emese Turisztikai tevékenységek ösztönzése Horváth Tamás és Tóth Emese KISKUNMAJSAI KISTÉRSÉG LEADER rendezvény Fogl András Bűnmegelőzés és tanyavédelem Sandó Alexandra Sportlétesítmények korszerűsítése Fogl András Civil szféra fejlesztése Sandó Alexandra Helyi termékek előállítása és piacra jutása Fogl András Turisztikai tevékenységek ösztönzése Fogl András KISKUNHALASI KISTÉRSÉG LEADER rendezvény Mandzsuné Péter Zsuzsanna Bűnmegelőzés és tanyavédelem Kalmár Erika Sportlétesítmények korszerűsítése Kalmár Erika Civil szféra fejlesztése Mandzsuné Péter Zsuzsanna Helyi termékek előállítása és piacra jutása Kalmár Erika Turisztikai tevékenységek ösztönzése Kalmár Erika 5

6 6 Az ország első egyharmadában bőven benne vagyunk Tavaly szeptemberben jött létre a Kiskunok Vidékéért Egyesület munkaszervezete. A menedzsmenti feladatokat ellátó szervezet egy éves működése alatt a megye egyik legjelentősebb vidékfejlesztési központjává nőtte ki magát. A miértekről és az eddig megtett útról, az új feladatokról kérdeztük a munkaszervezet vezetőjét, Horváth Tamást. Horváth Tamás (37) a Kiskunok Vidékéért Egyesület Munkaszervezet vezetője. Agrármérnök, Hódmezővásárhelyen végzett 1991-ben, mint növénytermesztő, előtte Csongrádon tanult hivatásos vadász szakmát. Elsősorban a szüleitől örökölt föld és szőlőterületeket vette át és fejleszti, de hírközléssel is foglalkozik a vállalkozása. - A Kiskunok Leader irodája a kiskunfélegyházi Innovációs Központban működik. Lehet azt mondani, hogy a munkaszervezet a három térséget magába foglaló egyesület innovációs központja? - Minden bizonnyal. Azok a tervezői és végrehajtói feladatok, melyeket a munkaszervezet lát el, olyan innovációt és magas szintű szakmai ismereteket igényelnek tőlünk, ami valóban a kiskun települések fejlesztési központjává tette irodánkat az elmúlt egy év során. Ez még akkor is igaz, ha az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program csak egy szeletével, a III. és IV. tengely intézkedéseivel foglalkozunk kiemelten. - Akkor hogyan tudnak más pályázatok után érdeklődő ügyfeleknek tanácsot adni? - Ebből a szempontból is szerencsés volt az iroda helyszínéül választani a félegyházi Innovációs Központot, ugyanis több terület-és vidékfejlesztéssel foglalkozó szakember, szervezet is itt található. Itt működik a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete, a térség Helyi Vidékfejlesztési Irodája, az ÚMFT tanácsadó, de például a Tourinform Iroda is. Természetesen az egyesület illetékességi területén működő halasi és majsai kollégákkal is kapcsolatban vagyunk. - Ez az együttműködés megjelenik a mindennapokban is? - Nem egy esetben előfordult már, hogy a hozzánk érkező ügyfeleket átirányítottuk a vidékfejlesztési irodához, vagy a kistérségi koordinátorhoz, mivel más pályázati lehetőségekről ott kaphattak első kézből információt. De legalább ennyire fontos a kistérségi társulások munkaszervezeteivel való szoros együttműködés, különösen az önkormányzatokat érintő fejlesztések terén. - A majdnem 70 támogatott pályázat és az 1,3 milliárd forintot meghaladó megítélt támogatás önmagában is impozáns. És a mögötte lévő munka? - Igen. Aminek szeptember 22.-én Pirtón egy nagyon fontos állomásához érkeztünk, amit közel két éves munka előzött meg. Még 2007 nyarán kezdődtek meg azok az előkészületek, amelyek eredményeképpen létrejöhetett a Kiskunok Vidékéért Helyi Akciócsoport, majd májusban megalakult az egyesület. Ebben a munkában kiemelkedő szerepet játszott Fogl András, a tervezési csoport vezetője, Németh Péter félegyházi és Fődi Gabriella halasi terület-és vidékfejlesztési szakemberek. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elkészítése, végrehajtásának előkészítése, a tavaly októberben megjelenő pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás, a pályázatok befogadása és feldolgozása mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy most ezekről a jelentős eredményekről beszélhetünk. - A munkaszervezet dolgozói között mégis több a fiatal pályakezdő. Az előbb említett munka az ő érdemük is? - Részben az övék is. A munkatársak kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy egy-egy szakterületet jól ismerjenek, de rendelkezzenek helyismerettel, ismerjék azt a térséget, amiben dolgozniuk kell. Legyen kapcsolatuk a helyi vállalkozásokkal épp úgy, mint a civilekkel, egyházakkal, önkormányzatokkal. Arról a területről, amiben mi dolgozunk, aligha mondható el, hogy elég hozzá a felületes ismeret. Itt vagy naprakész valaki, vagy behozhatatlan hátrányt szenved. Nálunk az MVH és az Irányító Hatóság központilag szervezett képzésein túlmenően folyamatos belső képzések és vizsgák vannak. Az aktuális jogszabályok, rendeletek, pályázati formanyomtatványok ismerete legalább annyira nélkülözhetetlenek ehhez a munkához, mint a települések és az itt élő emberek, szervezetek problémáinak, terveinek ismerete. - Nem sokáig ülhetnek a babérokon, hiszen október 1.-től megnyílt a LEADER program is. Ez új feladatokat jelent a munkaszervezetnek? - A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal szeptember 21-én kötött megállapodás új alapokra helyezte a munkaszervezet működését. Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósított III. és IV. tengely rendeletei alapján benyújtott támogatási kérelmek és kifizetési kérelmek végrehajtási feladatai is a munkaszervezethez kerültek. Magyarul ez azt jelenti, hogy az MVH nevében eljárva a mi feladatunk lesz a támogatási kérelmekhez tartozó összes irat kezelése, azok adminisztratív ellenőrzése, az előzetes helyszíni szemlék lefolytatása, a pályázatok étékelése, elutasítása és az előzetes rangsor felállítása is. - Ehhez az óriási feladathoz rendelkezésre áll a szükséges személyi és technikai háttér? - Az akkreditációs feltételek rendkívül szigorúak. Az elmúlt hetekben azon dolgoztunk, hogy a megállapodásban és egyéb jogszabályokban rögzített feltételeknek maradéktalanul meg tudjunk felelni. Új kollégákat kellett felvenni, akik kötelező belső és MVH-s képzésen vettek részt. Magas színvonalú informatikai és biztonságtechnikai rendszert kellett kiépíteni az Innovációs Központban kialakított új irodánkban. Úgy is mondhatnám, hogy hamarosan kis MVH kirendeltségként fog működni a munkaszervezet. - Összesen 96 akciócsoport működik az országban. Ön mit gondol, ha egy rangsort kellene felállítani, a kiskunok hová kerülnének az eredményeik alapján? - Nincs ilyen ranglista. A saját munkánkat nehéz megítélni, de én úgy gondolom, hogy nem kell szégyenkeznie senkinek, hiszen az ország akciócsoportjainak az első egyharmadában bőven benne vagyunk. -f-

7 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Kiskunok Vidékéért Egyesülethez benyújtott nyertes pályázatai Pályázó: Fejlesztés megnevezése: Támogatás: Bugac Nagyközség Önkormányzat Piaccsarnok és közpark felújítása Ft Nagycsaládosok Bugaci Egyesülete Játszóterek felújítása Ft Bugac Nagyközség Önkormányzat Öreg Iskola felújítása Ft Borics Zoltán Üzlethelyiség bővítése Ft Szabó Csilla Üzlethelyiség bővítése Ft Bugac Puszta Kft. Bugaci Bogáncsház Építése Ft Összesen: Ft Bugacpusztaháza Község Önk. Közpark felújítása Ft Összesen: Ft Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány Fülöpjakabi Szabadidő Park Ft Fülöpjakab Egyházközség Plébánia Templom külső felújítása Ft Báthori Istvánné Kastély Vendégház kialakítása Ft Összesen: Ft Gátér Község Önkormányzat Gátéri játszótér létrehozása Ft Összesen: Ft Kiskunfélegyháza Város Önk. Játszóterek, pihenők építése Ft Haleszi Gazdakör Gazdakör épületének felújítása Ft Rk. Plébánia I. Egyházközség Kőkeresztek felújítása Ft Nagyszőlő-Úti Gazdakör Gazdakör épületének felújítása Ft Összesen: Ft Kunszállás Község Önkormányzat Sétáló utca kialakítása (Dózsa Gy. u.) Ft Kunszállás Községért Közalapítvány Rózsa F. utcai játszótér felújítása Ft Kunszállás Község Önkormányzat Régi könyvtár tájházzá alakítása Ft Nagycsaládosok Kunszállási Egyesülete Csőke park rekonstrukciója Ft PAL-A.C.K. Bt. Pál Vendéglő felújítása Ft Összesen: Ft Pálmonostora Község Önkormányzat A köztemető felújítása Ft Kurucsainé Gera Bernadett Borostyán Szépségszalon építése Ft Összesen: Ft Petőfiszállás Község Önkormányzat Faluközpont felújítás Ft Rk. Plébánia Petőfiszállás-Pálosszentkút Kegyhely megújítása Ft Összesen: Ft Tiszaalpári Faluvédő és Szépítő Egyesület Faluközpont megújítása Ft Rk. Plébánia Templomdomb rehabilitációja Ft Bársonyos Biztonság Kft Technikai fejlesztés, korszerűsítés Ft Összesen: Ft Kiskunfélegyházi kistérség összesen: Ft Pályázó: Fejlesztés megnevezése: Támogatás: Csólyospálos Község Önkormányzat Községi parkok felújítása Ft Halácsiboltok Kereskedelmi Kft. Kereskedelmi üzlet fejlesztése Ft Összesen: Ft Jászszentlászló Község Önk. Központi részek felújítása Ft Rk. Plébánia Egyházközség Szt. László Plébánia külső felújítása Ft Sporthorgász Egyesület Horgásztó felújítása Ft Összesen: Ft Rk. Plébánia Egyházközség Kömpöci Katolikus Templom felújítása Ft Összesen: Ft Szank Község Önkormányzat Park kialakítása, piac fejlesztése Ft Szank Község Önkormányzat Közösségi ház fejlesztése Ft Rk. Plébánia Egyházközség Rk. templom és plébánia felújítása Ft Református Egyházközség Templom, parókia, imaterem felújítása Ft Lázár Sándor Józsefné "Lázár Tanya" építése Ft Horgász Egyesület Horgásztó és pihenőpark létrehozása Ft Összesen: Ft Móricgát Község Önkormányzat Faluközp. zöld felületének kialakítása Ft Összesen: Ft Kiskunmajsai kistérség összesen: Ft Pályázó: Fejlesztés megnevezése: Támogatás: Balotaszállás Község Önkormányzat Fedett piac létesítése Ft Összesen: Ft Harkakötöny Község Önkormányzat Harkakötöny parkjának felújítása Ft Összesen: Ft Kelebia Község Önkormányzat Közpark és sétány rehabilitációja Ft Kelebia Község Önkormányzat Templomkert rehabilitáció Ft Vankó Kft. Gépbeszerzés Ft Nagy Bettína Szkenderi Üdülőház kialakítása Ft Összesen: Ft Kisszállás Község Önkormányzat Faluközpont kialakítása Ft Római Katolikus Plébánia Templomtorony építés, épület felújítás Ft Kisszállás Község Önkormányzat Ált. Iskola tetőszerkezet felújítása Ft Gumitex Kft. Telephely felújítás és gépbeszerzés Ft Összesen: Ft Szalai Gép Kft. Gépbeszerzés Ft Pilu és Társa Kft. Gépbeszerzés Ft Összesen: Ft 7 Túri Tibor Györgyné István Király utcai étterem kialakítása Ft dr. Fülöp Kata Fogorvosi rendelő berendezése Ft Kingrana Kereskedelmi Kft. Fogászati rendelő felszerelése Ft Majsa Trade Kft. Rendezvények Ház építése Ft Czifrik Mezőgazdasági Kft. Raktárépületének építése Ft FL-Tüzép Kft. Bemutatóterem kialakítása, gépbesz Ft Melo-Tex Trade Kft. Kiskunmajsa üzletsor építése Ft Sün-Gokart Kft. Gokartpálya felújítása Ft Majsai Szépségcentrum Kft. Szépségcentrum szolgáltatás bővítés Ft Majsai Piac Kft. 13. sz. piaci ABC korszerűsítése Ft Felföldi László Tanyasi szálláshely kialakítása Ft Furafol Hungary Kft. Vendégház, Rekreációs Közp. építése Ft Összesen: Ft Pirtó Község Önkormányzat Ravatalozó tetőzetének felújítása Ft Pirtó Község Önkormányzat Pirtói tájház külső felújítása Ft Összesen: Ft Tompa Város Önkormányzat Új játszótér létesítése Ft Szent Anna Rk. Plébánia Rk.Templom külső-, belső felújítása Ft Összesen: Ft Zsana Község Önkormányzat Lovascentrum kialakítása Ft Összesen: Ft Kiskunhalasi kistérség összesen: Ft

8 8 Kifizetési kérelmek Október 1-jén jelentek meg a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján (www.mvh.gov.hu) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely négy intézkedésének jogcímeihez igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről szóló közleményei. A /2009. (X.01.) MVH közlemények mellett megtalálhatóak a formanyomtatványok és azok kitöltési útmutatói is. AJÁNLOTT HONLAPOK (141/2009. Közlemény, HPME-katalógus, formanyomtatványok) (pályázati felhívás, nyomtatványok, háttér információk) (122/2009. FVM rendelet és mellékletei) (napi információk, csatolandó nyomtatványok) Helyi Vidékfejlesztési Irodák A 173 vidéki kistérségben működő Helyi Vidékfejlesztési Irodák (HVI) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program kistérségi képviseletei", tanácsadási és információs pontjai. A Kiskunok Vidékéért Egyesület illetékességi területén az alábbi irodák állnak az ügyfelek rendelkezésére: KISKUNFÉLEGYHÁZI KISTÉRSÉG Irodavezető: Dinnyés Nikoletta Cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Szt. János tér 2. Telefon: 76/ ; 06-20/ Fax: 76/ KISKUNMAJSAI KISTÉRSÉG Irodavezető: Valkainé Újfalusi Nikolett Cím: 6120 Kiskunmajsa, Bajcsy Zs. u Telefon/fax: 77/ Mobil: 06-20/ A Kiskunok Vidékéért Egyesület Munkaszervezete 6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2. Telefon/fax: 06-76/ cím: Honlap: Horváth Tamás munkaszervezet-vezető Fogl András menedzser Tóth Emese menedzser Kalmár Erika menedzser Mandzsuné Péter Zsuzsanna menedzser Sandó Alexandra menedzser Városi Nikoletta adminisztrátor 06-70/ / / / / / / KISKUNHALASI KISTÉRSÉG Irodavezető: Gál Tamás Cím: 6400 Kiskunhalas, Szilády Áron utca 5-7. I. em. 2-es iroda Telefon/fax: 77/ , 112-es mellék Mobil: 06-70/ KISKUNOK VIDÉKÉÉRT Felelős kiadó: Horváth Tamás Felelős szerkesztő: Fogl András Kiadó: Kiskunok Vidékéért Egyesület Szerkesztőség: 6120 Kiskunfélegyháza, Szt. János tér 2. Telefon/fax: 06-76/ cím: honlap:

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Közösségi célú fejlesztés. Lókút faluközpont-belső terek felújítása

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Közösségi célú fejlesztés. Lókút faluközpont-belső terek felújítása Célterület azonosító: 1023329 HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése I. Fogalom magyarázat A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport

Részletesebben

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés Iktatószám: 231/11//1/211 Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése Jászsági Kistérségi Helyi

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Célterület: Új Célterület azonosító:

Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Célterület: Új Célterület azonosító: Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/20. (IV. 16.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Célterület adatlap. Vonatkozó HPME megnevezése Helyi életminőség fejlesztése, belvíz elleni védekezés

Célterület adatlap. Vonatkozó HPME megnevezése Helyi életminőség fejlesztése, belvíz elleni védekezés Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Közösségi célú fejlesztés Szabadidős

Részletesebben

9.000.000 9.000.000 Célterületre allokált forrás (HUF) nem LHH települések 9.000.000 9.000.000

9.000.000 9.000.000 Célterületre allokált forrás (HUF) nem LHH települések 9.000.000 9.000.000 Célterület azonosítója: 1 019 230 HACS Neve: Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Jogcím: 1. Közösségi célú 2. Vállalkozási alapú fejlesztés 3. Rendezvény 4. Képzés 5. Térségen belüli együttműködés 6.

Részletesebben

10. célterület. Célterület neve: "Kell egy hely"- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai

10. célterület. Célterület neve: Kell egy hely- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai 10. célterület Célterület neve: "Kell egy hely"- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai Vonatkozó HPME azonosítója 670a10 Célterület azonosítója 1018284 Jogcím Közösségi

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban pályázható intézkedések 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:(kötelező Térségi

Részletesebben

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához 2. évfolyam 18. szám 2013. november 18. Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2014/07. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Célterület/HPME megnevezése: Hagyományos magyar állatfajták tartási körülményeinek javítása

Célterület/HPME megnevezése: Hagyományos magyar állatfajták tartási körülményeinek javítása Célterület azonosítója: 1 019 28 HACS Neve: Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Jogcím: 1. Közösségi célú Vállalkozási alapú fejlesztés Rendezvény Képzés Térségen belüli együttműködés 6. Tervek, tanulmányok

Részletesebben

Pázmánd Községi Önk.

Pázmánd Községi Önk. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program januárban beadott pályázatainak elbírálása megtörtént, a Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport területén a 21 beadott pályázatból 12 pályázat felelt meg a formai,

Részletesebben

Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 25. Tájékoztató

Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 25. Tájékoztató Tájékoztató A Vidékfejlesztési Minisztérium, mint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (IH) a Bihar

Részletesebben

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Postázási cím és név:

Postázási cím és név: 2009. november 17-én a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület ünnepélyes keretek között köszöntötte a kisapostagi Bárka Vendéglőben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely 4 intézkedésének

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Zala Termálvölgye Egyesület

Zala Termálvölgye Egyesület Zala Termálvölgye Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport 2013. július 19., Zalaszentlászló Zala Termálvölgye Egyesület Vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER Helyi Akciócsoport - címbirtokos szervezet

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 8 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 8 000 eurónak megfelelő forintösszeg. 1 / 5 29.9.22. 8:36 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 7 37 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: A kistermelői

Részletesebben

Kiskunok Vidékéért Egyesület 6133 Jászszentlászló, Kossuth u. 7. Tel./Fax: 06-77/ 492-716

Kiskunok Vidékéért Egyesület 6133 Jászszentlászló, Kossuth u. 7. Tel./Fax: 06-77/ 492-716 Híreink címszavakban Felhívás Fiatalok vállalkozóvá válása GINOP pályázathoz Felhívás Fiatalok vállalkozóvá válása (GINOP) pályázathoz Magyarország Kormánya felhívása a vállalkozásindítással, vállalkozásfejlesztéssel

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Nagykunságért Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Nagykunságért Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Nagykunságért Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Térségi vállalkozások eszközfejlesztésének

Részletesebben

Célterület adatlap. A településközösség számára kulturális értéket képviselő épületek és a hozzájuk tartozó környezet megóvása, felújítása.

Célterület adatlap. A településközösség számára kulturális értéket képviselő épületek és a hozzájuk tartozó környezet megóvása, felújítása. 1 / 7 29.9.22. 8: Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 7 82 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Közösségi célú fejlesztés Célterület megnevezése: A településközösség

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen eurónak megfelelő forintösszeg.

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen eurónak megfelelő forintösszeg. 1 / 6 29.9.22. 8:2 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 6 97 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Vállalkozások

Részletesebben

Nemzetiségi hagyományok: a térségben élő szlovák, német, cigány nemzetiség történelméhez, életmódjához kötődő szokások, tradíciók.

Nemzetiségi hagyományok: a térségben élő szlovák, német, cigány nemzetiség történelméhez, életmódjához kötődő szokások, tradíciók. There are no translations available. Támogatás vehető igénybe: Fellelhető nemzetiségi hagyományok összegyűjtésére, bemutatására, archiválására, kiadványokban való publikálásra. A térség nemzetiségi hagyományőrző

Részletesebben

1. célterület. Célterület neve: "Zöldút" fejlesztése

1. célterület. Célterület neve: Zöldút fejlesztése 1. célterület Célterület neve: "Zöldút" fejlesztése Vonatkozó HPME azonosítója 670a01 Célterület azonosítója 1018192 Jogcím Közösségi célú fejlesztés UMVP intézkedés Életminőség/diverzifikáció Célterület

Részletesebben

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 8 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 8 000 eurónak megfelelő forintösszeg. Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 13 258 HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: I. Fogalom magyarázat KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Vállalkozási alapú fejlesztés A kistermelői élelmiszer-termelés,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2015/04. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Bábolna 2013. december 10.

Bábolna 2013. december 10. Bábolna 2013. december 10. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 (uniós tervezési időszakhoz igazodva) tengelyek (I., II., III., és IV. LEADER) LEADER Helyi Akciócsoportok kiemelt feladata:

Részletesebben

KIVONAT. Letöltés. Letöltés

KIVONAT. Letöltés. Letöltés Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési 1. számú intézkedés Terv 1.1. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Fenntartható gazdaságfejlesztés a KKV-k támogatásával 1.2. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Célterület/HPME megnevezése: Turisztikai potenciált növelő beruházások támogatása

Célterület/HPME megnevezése: Turisztikai potenciált növelő beruházások támogatása Célterület azonosítója: 1 019 254 HACS Neve: Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Jogcím: Közösségi célú 2. Vállalkozási alapú fejlesztés 3. Rendezvény 4. Képzés 5. Térségen belüli együttműködés 6. Tervek,

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA DR. BARANCSI ÁGNES Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens I. MNVH INFORMÁCIÓS PONT IRODA Gál Ferenc Főiskola Térségfejlesztő

Részletesebben

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL BIHAR-SÁRRÉT VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 4100 BERETTYÓÚJFALU, KOSSUTH UTCA 25 WWW.BSVE.HU INFO@BSVE.HU 2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL Tisztelt Érdeklődők! Szeretettel köszöntjük a Bihar -Sárrét Vidékfejlesztési

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A vidékfejlesztés lehetőségei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban

A vidékfejlesztés lehetőségei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban A vidékfejlesztés lehetőségei az ban Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltétele 136/2008. (X.18.) FVM rendelet szerint Támogatás célja: A vidéki térségekben

Részletesebben

Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2. A munkatervben meghatározott feladatok ellátása 2009. október 1-étől két részre oszlik. Az IH által megadott munkaterv

Részletesebben

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Vállalkozás célú fejlesztés

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Vállalkozás célú fejlesztés Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Vállalkozás

Részletesebben

Maros-völgyi LEADER Egyesület Praktikus tanácsok LEADER pályázatokhoz

Maros-völgyi LEADER Egyesület Praktikus tanácsok LEADER pályázatokhoz Maros-völgyi LEADER Egyesület Praktikus tanácsok LEADER pályázatokhoz Makó, Korona Üzleti és Szolgáltató Központ Széchenyi tér 10. www.marosvolgy.hu 06/62-510-264 - Elektronikus benyújtás - Nincs papír

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

I. Fogalom magyarázat

I. Fogalom magyarázat Támogatás vehető igénybe: A program, programsorozat célja a térség kultúrájának megismertetése országosan és nemzetközi szinten önkormányzati, civil és vállalkozói együttmuködéssel. Szükséges a rendezvényhelyszínek

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely II. körös nyertes pályázatai

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely II. körös nyertes pályázatai Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely II. körös nyertes pályázatai Mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése egyéb településeken Pályázó

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21.

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL II. évfolyam 22. szám 2008. október 21. Tartalomjegyzék Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása (ÚMVP)... 2 A turisztikai

Részletesebben

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja 2015. augusztus MEGVÁLTOZTAK A HATÁRIDŐK AZ EMVA ALAP KÜLÖNBÖZŐ JOGCÍMEIRE VO- NATKOZÓAN: Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus

Részletesebben

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen eurónak megfelelő forintösszeg.

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen eurónak megfelelő forintösszeg. 1 / 5 29.9.22. 8:34 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 6 982 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Bio- és

Részletesebben

Célterület adatlap. Tudatos, térségi idegenforgalmi marketing fejlesztések támogatása / 1022373. 890f04

Célterület adatlap. Tudatos, térségi idegenforgalmi marketing fejlesztések támogatása / 1022373. 890f04 Célterület adatlap Tudatos, térségi idegenforgalmi marketing fejlesztések támogatása / 22373 Pályázati felhívás azonosító: 1 022 373 Helyi Akciócsoport: UMVP intézkedés: Jogcím: Célterület nevezése: Vonatkozó

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2014/08. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI LEADER (TK3) AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI Korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok. Helyi döntési kompetencia erősítése: HBB dönt a projektek támogatásáról, MVH csak

Részletesebben

Célterület adatlap. KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület

Célterület adatlap. KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 013 241 HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: I. Fogalom magyarázat KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Rendezvény Hagyományőrző, helyi identitást erősítő

Részletesebben

HÍRLEVÉL. valamint a. A két jogcímhez az alábbi formanyomtatványokon lehet támogatási kérelmet benyújtani:

HÍRLEVÉL. valamint a. A két jogcímhez az alábbi formanyomtatványokon lehet támogatási kérelmet benyújtani: Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Célterület adatlap. Rendezvény szervezése, lebonyolítása, kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése, marketing.

Célterület adatlap. Rendezvény szervezése, lebonyolítása, kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése, marketing. Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 003 798 Helyi Akciócsoport: Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület Jogcím: Rendezvény Célterület megnevezése: Rendezvény, rendezvénysorozatok szervezése

Részletesebben

LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban. Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály

LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban. Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Turisztikai tevékenységek ösztönzése 2007-2013 között négy alkalommal

Részletesebben

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

(TK3) koncepciója. dr. Illés Viktória

(TK3) koncepciója. dr. Illés Viktória Az új LEADER (TK3) koncepciója dr. Illés Viktória Struktúra LEADER rendelet HVS (LEADER terv) 2 Az Egyszerűsítés fő irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 136/2008 ( X.18.) FVM rendelet A támogatás célja A vidéki térségekben a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek

Részletesebben

Célterület adatlap. Rendezvények szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketing tevékenység.

Célterület adatlap. Rendezvények szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketing tevékenység. 1 / 2009.09.22. 8:17 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 006 890 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Célterület megnevezése: Hagyományőrző, helyi identitást erősítő rendezvények,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 2013 Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Az Egyszerősítés fı irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok helyi

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

Turisztikai pályázati lehetőség a kistérségben

Turisztikai pályázati lehetőség a kistérségben Turisztikai pályázati lehetőség a kistérségben Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 52/2012. (VI. 8.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Civil szervezetek tevékenységének

Részletesebben

Célterület adatlap. Non-profit szervezetek 100 100 Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100

Célterület adatlap. Non-profit szervezetek 100 100 Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 014 617 Helyi Akciócsoport: SárközDunavölgyeSiómente Egyesület Jogcím: Közösségi célú fejlesztés Célterület megnevezése: Turisztikai információrendszer kialakítása

Részletesebben

Jogcím A projekt címe Elnyert támogatás 1. Fülöp Községi Önkormányzat Fülöp Falumegújítás és - fejlesztés jogcím (102/2012. (X.1.

Jogcím A projekt címe Elnyert támogatás 1. Fülöp Községi Önkormányzat Fülöp Falumegújítás és - fejlesztés jogcím (102/2012. (X.1. Sorszám Pályázó neve Megvalósítási hely Jogcím A projekt címe Elnyert támogatás 1. Fülöp Községi Önkormányzat Fülöp Falumegújítás és - Fülöp, Bánháza utcában épület tájházzá történő kialakítása 11 500

Részletesebben

1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv

1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv 1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Dunamellék Felső-Kiskunság Homokhátság Sárköz LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának

Részletesebben

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 7 1 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Közösségi célú fejlesztés Célterület megnevezése: Komplex kulturális- és közösségi tér kialakítása.

Részletesebben

Célterület adatlap. Rendezvények, táborok szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketingtevékenység.

Célterület adatlap. Rendezvények, táborok szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketingtevékenység. 1 / 6 29.9.22. 8:28 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 6 937 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Rendezvény Célterület megnevezése: Környezettudatos gondolkodás

Részletesebben

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Maximum támogatási összeg:

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Maximum támogatási összeg: LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/1. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24.

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24. KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24. Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése részére előzetes tájékoztatás a 2012. május hó 24-i ülés 1. napirendi pontjához

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a Tisza-Tarna-Rima mentén az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban

Támogatási lehetőségek a Tisza-Tarna-Rima mentén az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban Támogatási lehetőségek a Tisza-Tarna-Rima mentén az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban A New Hungary Rural Development Programme Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport 2007-2013 a Kérelmekkel

Részletesebben

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely IV. körös nyertes pályázatai

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely IV. körös nyertes pályázatai Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely IV. körös nyertes pályázatai Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése egyéb településen Pellemann

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

A LEADER program nyújtotta pályázati lehetőségek a Vidékfejlesztési Program ( ) tükrében

A LEADER program nyújtotta pályázati lehetőségek a Vidékfejlesztési Program ( ) tükrében A LEADER program nyújtotta pályázati lehetőségek a Vidékfejlesztési Program (2014-2020) tükrében Szajbert Ákos Munkaszervezet vezető Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület Debrecen 2015. December 7.

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

6. célterület. Célterület neve: "A hagyományokban él a szellemünk tovább"- szellemi örökség megőrzését szolgáló tevékenységek támogatása

6. célterület. Célterület neve: A hagyományokban él a szellemünk tovább- szellemi örökség megőrzését szolgáló tevékenységek támogatása 6. célterület Célterület neve: "A hagyományokban él a szellemünk tovább"- szellemi örökség megőrzését szolgáló tevékenységek támogatása Vonatkozó HPME azonosítója 670f06 Célterület azonosítója 1018246

Részletesebben

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár A vidékfejlesztés aktuális közpolitikai és szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár Paradigmaváltás Vidékfejlesztési Minisztérium: - Agrárium - Vidékfejlesztés - Környezetvédelem

Részletesebben

Célterület adatlap. Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület. Közösségi célú fejlesztés. 430a08

Célterület adatlap. Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület. Közösségi célú fejlesztés. 430a08 Célterület adatlap Pályázati felhívás azonosító: 1 023 183 Helyi Akciócsoport: UMVP intézkedés: Jogcím: Célterület megnevezése: Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület Életminőség/diverzifikáció

Részletesebben

Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete

Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 között A magyarországi vidékfejlesztési program, amelyet az Európai

Részletesebben

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan Hírlevél Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu Ezúton felhívjuk

Részletesebben

Célterület adatlap. Egyházi jogi személy 100 100 Non-profit szervezetek 100 100 Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100

Célterület adatlap. Egyházi jogi személy 100 100 Non-profit szervezetek 100 100 Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 021 600 Helyi Akciócsoport: Dél-Mátra Közhasznú Egyesület UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció Jogcím: Közösségi célú fejlesztés Célterület megnevezése:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés februári ülésére. Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés februári ülésére. Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. februári ülésére Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása Az előterjesztést készítette: Farkasné Péter Ágnes vezető

Részletesebben

Hírlevél 2012. július-augusztus

Hírlevél 2012. július-augusztus Hírlevél 2012. július-augusztus ÚMVP III. tengely mikrovállalkozások fejlesztése aktuálitások 1.o ÚMVP III. tengely Falumegújítás és fejlesztés 3.kör 2.o ÚMVP IV. tengely LEADER újbóli megnyitása 3.o Megjelentek

Részletesebben

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 2 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 2 000 eurónak megfelelő forintösszeg. 1 / 6 29.9.22. 8:2 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 6 944 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Célterület megnevezése: Bio- és ökotermelés elterjedését elősegítő

Részletesebben

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe TANYAFEJLESZTÉS 2015 -kivonat- Támogatás vehető igénybe 1. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (1. célterület), 2. a tanyák

Részletesebben

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K 8 /2011 (II.8) S Z Á M Ú K Ö Z L E M É N Y E A 1 2 2 / 2 0 0 9 ( I X. 1 7. ) FVM R E N D E L E T K E R E T É B E N B E N Y Ú J T O T T P Á L Y Á Z A T

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben