kéthetente megjelenő közéleti magazin I. évfolyam 3. szám június Trianonra emlékeztünk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "kéthetente megjelenő közéleti magazin I. évfolyam 3. szám 2011. június Trianonra emlékeztünk"

Átírás

1 Csongrádi Hírek kéthetente megjelenő közéleti magazin I. évfolyam 3. szám június Trianonra emlékeztünk A trianoni békediktátum fájó sebet ejtett a magyarság testén. Ez a seb évtizedeken át begyógyítatlanul izzott, lüktetett. A gyász, mit nem feledhetünk soha, enyhülni látszik. Az Országgyűlés tavaly májusban nyilvánította június 4-ét a nemzeti összetartozás napjává, januártól pedig már kérvényezhetik visszahonosításukat határon túli nemzettársaink. A hőség ellenére szép számmal gyűltek össze a Kossuth téri tartozást. Elmondta, az utóbbi időben többször is volt alkalma Országzászlónál tartott városi átadni a magyar állampolgárságot ünnepségre. Dr. Kőrösi Tibor polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta a nemzeti össze- jelentő okiratokat, és az idős emberek szemeiben csillogó könny tükrözte az érzést, mit jelent magyarnak lenni. A műsor színvonalát a Csongrádi Oktatási Központ diákjai által előadott emlékműsor, és az Alföld Néptáncegyüttes Trianonkoreográfiája emelte. A pedagógusokat ünnepelte a város Akinek szerencséje van, az életében legalább egyszer találkozik egy olyan pedagógussal, aki valamit megmozdít benne, olyat mutat tettével, tudásával, hogy az akár a diák egész életét meghatározza. Június 3-án rendhagyó módon a Magyar Géniusz Program részeként a Géniusz Tehetségnap is színesítette a Pedagógus Nap programját. Ennek részeként délelőtt az általános iskolákban tehetséggondozó foglalkozásokat, kézműves, hangszeres és sportbemutatókat, valamint irodalmi felolvasásokat tartottak. A délutánt Diószegi Franciska, a Humánpolitikai Iroda vezetője nyitotta meg. Folytatás az 5. oldalon A tartalomból: Döntött a képviselőtestület Hosszas huzavona után eldőlt, a kevés beiratkozó miatt nem indul ősszel első osztály a Széchenyiben 3. oldal Pályázati tájékoztatás vállalkozóknak Tanácsadással, pályázatírással és akár projekt-menedzseléssel is segíti az Önkormányzat a helyi vállalkozókat 4. oldal Változhat az üzletek éjszakai nyitvatartási ideje Hamarabb lehet záróra a szórakozóhelyeken vége az éjszakai randalírozásoknak? 6. oldal Díjjal köszönték meg a pedagógusok munkáját Tehetségnappal egybekötött Pedagógus Napon díjazta Csongrád a tehetséges gyerekeket és a kiemelkedő pedagógusokat 5. oldal Új feladat előtt a Csongrádi TSE elnöke Kiss Istvánt kérték fel az MLSZ Csongrád Megyei Területi Igazgatóság versenybizottságának elnöki posztjára 11. oldal 2011/I. 3. szám Csongrádi Hírek 1

2 Tovább fejlődik az Ipari Park Nem lesznek ősszel elsősök a Széchenyiben Városunk képviselő-testülete úgy állt fel az asztaltól legutóbbi, május 19-i ülése után, hogy a több órás vita ellenére nem került pont a Gróf Széchenyi István Általános Iskola elsőseinek ügyének végére, ezért rendkívüli ülésen kellett újratárgyalni azt. A vita ismét nem volt mentes az érzelmektől. Az ülésen résztvevő vendégek közül elsőként Kállai Dezsőné, a cigány kisebbségi önkormányzat elnöke szólt hozzá. Kifejtette, hogy nem ért egyet azzal, hogy idén ne induljon első osztály a Széchenyiben. Több érvet sorolt fel amellett, hogy az Alsóvárosból és a Tópart környékéről bejáró tanulóknak milyen nehézségeket okoz majd, ha egy távolabbi iskolába kell bejárniuk. Azt is hozzátette, hogy a roma gyerekek már berendezkedtek a Széchenyiben, megszokták a környezetet, az iskolában jól működik a felzárkózatásuk. Beszéde végén felvetette, hogy a Piroskavárosi Általános Iskola adjon át egy osztályt a Széchenyinek. Dr. Törőcsik Jánosné, az iskola volt igazgatónője olvasta fel a nyugdíjas pedagógusok szívhez szóló levelét. Felhívta a testület figyelmét, hogy a Széchenyi nem pusztán egy iskola, hanem egy többcélú intézmény, ahol aktív közösségi élet zajlik, iskolamúzeum, galéria, gyakorlókert működik, és sportolási lehetőség is van. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a beiskolázások országszerte problémát okoznak, így illő lett volna betartani a város többi iskolája számára az íratlan etikai szabályokat. Csüllögné Balogh Judit tagintézmény-vezető felszólalásában jelezte, megérti a város gazdasági és demográfiai tényezőit, ám azt is hozzáfűzte, hogy a tantestület mindent megtett, amit a pedagógusetika megkívánt, hogy indulhasson elsős osztály. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a sajátos nevelési igényű (diszgráfiás, diszlexiás, diszkalkuliás) gyerekek száma egyre növekszik, az ő felzárkóztatásuk a tehetséggondozás mellett nagy létszámú osztályban nehéz feladat. Murányi László képviselő úgy fogalmazott, hosszú, fekete felhő van Csongrád felett, de ez azaz a gyereklétszám folyamatos csökkenése idén még nem kellett volna, hogy gondot okozzon a város általános iskoláinak. A tervezett hét elsős osztály indításához szükséges gyermekszám meg volt, de valamiért a gyerekek iskolánkénti megoszlása megváltozott. A képviselő felvetette, hogy ezt egy egymás közötti becsületbeli ügyként kellett volna kezelni a város tanárainak és tanítóinak, ezzel szemben a fejvadász pedagógusok egymástól csábították el a gyerekeket. Kiss Péter képviselő több módosító indítványt is javasolt. Indítványozta, hogy induljon kis létszámú osztály (ezt már az előző testületin is leszavazták), valamint névszerinti szavazást, és hat éves oktatási koncepció lefektetését javasolta. A testület végül a név szerinti szavazást és a kis létszámú osztály indítását nem fogadta el, viszont a hat éves oktatási koncepciót egyhangúlag megszavazta. A fő kérdésben nem volt egyhangú a döntés, ám végül a testület többsége elfogadta az előterjesztést, így eldőlt, hogy a Gr. Széchenyi István Általános Iskolában a 2011/2012-es tanévben nem indul első osztály. Csongrád Város Önkormányzata az Ipari Park jelenlegi 95%-os kihasználtsága és hiányos infrastrukturális ellátottsága miatt területbővítést és fejlesztést határozott el. A jelenleg is zajló projekt során bővül a gázhálózat és az elektromos kapacitás, kialakításra kerül a csapadékvíz ilánó központjában élő, M elvezető és befogadó rendszer, továbbá kiépül a közvilágítás a park területén. A projekt megvalósításának időszakában befektetés-ösztönző minden évben több hónapot marketingakciókra is sor kerül. Csongrádon töltő kedves A városvezetés egyik kiemelt Magyarország Mélyépítő Kft. lett. az általuk is megnövelt elektromosáram-igény tárgyon, papíron, weblapon hasz- olasz ismerősöm érkezésekor célja, hogy segítse a vállalkozások A kivitelezés július elején a fedezete ezen nálni lehet. Ezzel összhangban szinte sugárzik az örömtől. létrejöttét és működőképes- munkaterület-átadással kezdődött pályázat keretében biztosítva lesz, jött létre az Ipari Park honlapja Hatalmas helló -köszönés ségének megtartását, fejlődését, segítse a munkavállalók versenyképességét. Az igények felmérése alapján a vállalkozások jövőbeni fejlesztési szándékait is figyelembe véve elengedhetetlenné vált, hogy olyan infrastruktúra épüljön ki, ami ki tudja szolgálni a jelenlegi, valamint a jövőben betelepülő meg, október 15-én a műszaki átadás-átvétel is megtörtént. Az közvilágítás kiépítését a pályázati felhívás eredményeként az Enerzol Kft. nyerte el, a kivitelezés május 31-én a munkaterület átadással megkezdődött, majd a teljes mértékben elvégzett munkálatokat a műszaki átadásátvétel illetve a betelepülni vágyó cégek áramellátása is garantált. A gáz, az elektromosság, a csapadékvíz-elvezetés, illetve a közvilágítás kiépülése is azokon a területeken jelentősebb, ahol még nem volt eléggé fejlett, illetve kiépített. Ezek olyan önkormányzati tulajdonú területeket is érin- is, aminek tesztverziója már elérhető a ip.csongrad.hu oldalon. A honlap aktuális információkat, cégadatokat, híreket tartalmaz. A létrejött Arculati Kézikönyv tartalmazza az Ipari Parkos levélpapír, boríték, névjegykártya, kiállítási stand design, reklámajándékok, hirdetések megjelenését is. után minden évben elmondja: Csongrád, ez igen! Ez príma, szuper! Szeretem ezt a várost. Igen, nyugtázom. Én is szeretem. Vajon a csongrádiak közül hányan mondják el ezt? Mindig voltak és vannak nehézségek, megoldásra váró napi, és hosszú évekre kiható felada- vállalkozásokat is. követte július 28-án. tenek, amiket az Önkormányzat A befektetés ösztönzésére tok. De sohasem adták fel az itt Csongrád Város Önkormányzata júniusában adta be pályázatát A gázhálózat fejlesztés, és újabb területek gázellátásba bevonását értékesíteni kíván, így a beruházások által kiépített infrastruktú- nyomtatott szóróanyag is készült, ami már meg is jelent a május- élők. Mindig voltak és vannak pesszimisták, akik már temet- a DAOP (azaz Dél Alföldi május 23-án kezdte meg a Dégáz, ra még vonzóbbá teszi a területet ban megtartott Szentes Expo-n a ték ezt a várost. Én láttam, hogy Operatív Program) /A illetve a kivitelező alvállalkozója, a befektetők számára. Tourinform Iroda standjánál, ezzel is hirdetve Csongrád városát, az elmúlt évek nagy árvizeit A féligazság is szabaddá tesz? mire képesek az itt élők, hiszen kódszámú, Ipari területek, ipari a GázépSzerker Kft. A gázhálózat Ahhoz azonban, hogy a leendő parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése című kiírásra a Csongrádi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése kiépítése június első hetére készült el. Az új gázvezetékkel érintett területen a vállalkozóknak lehetőségük van erre a veze- befektetők idetaláljanak, hatásos marketingre volt szükség. Ehhez Csongrád Város Önkormányzata pályázatot írt ki a pro- illetve az Ipari Parkot. Az Ipari Park területén működő cégekről egy nagyobb lélegzetvételű kiadvány, az Ipari Park Száll a röplap, terjed a pletyka Csongrádon. Biztosan ismerik a viccet: Igaz-e, hogy Moszkvában Mercedeseket osztogatnak? A hír ról van szó, és még nem vette fel az Önkormányzat. Az összeg nem működési költségekre mint a korábbi ciklusok alatt hanem a korábban működik tovább, amint természetesen a Diákotthon is. Nagy port vert fel a korábban a Nagymező utcában lakó problémás együtt védtük ki. Senki nem panaszkodott, nem szidta a város vezetőit, szomszédjait. Tenni akartak a városukért, céljából. A pályázat nyert, tékre rácsatlakozni, amit már az jekthez kapcsolódva a megfelelő Katalógus készül, amiben vala- igaz közli a jereváni rádió, de megkezdett látványberuházások család sorsa is. A Jobbik Magyar- a közösségért, családjukért. Nem a projekt összköltsége egyik vállalkozó jelzett is a kivitelezőnek. nyilvánosság biztosítására, befekmennyi cég szerepel, amely az nem Moszkvában, hanem Lenin- pótmunkáinak majd kétszázmilliországért Mozgalom csongrádi mondták ki, amit az olasz szom- 000 Ft volt, a Támogató Szerv Ez is tükrözi, mennyire tetést ösztönző marketingre, illet- Ipari Park területén működik. grádban, nem Mercedeseket, haós költségeinek fedezésére kell. Az szervezete által kiadott röplap azt szédom; bizonyították: féltik, által nyújtott támogatás Ft, ami 50%-os támogatási intenzitást jelent. A projekt Közreműködő fontos ez a beruházás a vállalkozásoknak, illetve, hogy mekkora igény van arra, hogy ezeket az ve az arculattervezésre. A pályázat nyertese a Corfiota Marketing Kommunikáció Tervező Kft. lett. A vállalkozói szférát az Ipari Park Mozgásban című időszakos újság tájékoztatja. A kiadvány nem Zsigulikat, és nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Az igazság valóban szabaddá tesz, azonban a említett ingatlanokat pedig nem elzálogosították, azok egyszerűen a hitel fedezetekét szolgának hiszen nehezményezi, hogy a család az Átmeneti Otthonban lett elszállásolva. Az Önkormányzat minden jogi lé- szeretik a várost! Most a Tisza nyugodt, csendes. Van idő a napi gondok mellet Szervezete a DARFÜ infrastrukturális fejlesztéseket Munkájuk eredményeként már eljutott a vállalkozókhoz, féligazság többet árt, mint használ. fedezet nélkül még magának Szépést megragadott, hogy a családot feltenni magunknak a kérdést: (Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft). A tervezett munkálatok folyamatosan zajlanak. A beruházások az infrastruktúra fejlesztését célozzák, ezzel is kedvezőbb körülményeket biztosítva az Ipari Parkban jelenleg és a jövőben működő vállalkozásoknak. A csapadékvíz-elvezetés kiépítésére közbeszerzési pályázat lett kiírva, melynek nyertese a SADE megvalósítsuk. Az elektromos hálózat kapacitásbővítést a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. végzi. A munkát előreláthatólag június elején megkezdik, s ettől számítva 1-2 héten belül be is fejezik. A munkálatok magában foglalnak két új, nagyobb teljesítményű trafó elhelyezését. Ezzel a lépéssel szintén a vállalkozókat hozza helyzetbe a beruházó Önkormányzat, hiszen az Ipari Park saját logót kapott, önálló megjelenése lett, melyet minden Ipari Parkkal kapcsolatos valamint elérhető a Polgármesteri Hivatal portájánál, illetve a Tourinform Irodában is. Az ominózus röplap által említett 200 millió Forint hitel helyett valójában feleannyi, 100 millió Forintchenyi Istvánnak sem adtak hitelt. A Széchenyi Iskola pedig bár idén ősszel nem indul első osztály korábbi lakhelyéről, a szociális bérlakásból eltávolítsa. Azonban ezen sikeres lépések után is a Magyarországon jelenleg érvényben lévő törvényi szabályozás szerint az Önkormányzatnak kötelessége átmeneti szállást biztosítania a családnak. A szebb jövőhöz nem szórólapokkal telitűzdelt postaládákon keresztül visz az út. Dolgozzunk együtt egy jobb Csongrádért! Mit teszek azért, hogy Csongrád mindenki számára szerethető város legyen?! Molnár József nyugalmazott polgármester 2 Csongrádi Hírek 2011/I. 3. szám 2011/I. 3. szám Csongrádi Hírek 3

3 Jelenleg a következő pályázatokra hívjuk fel figyelmüket: Komplex technológia- fejlesztés és foglalkoztatás támogatása A rendelkezésre álló forrás öszszege: HUF Ha munka van, minden van. Ha munka nincs, semmi sincs. Ezért az Új Széchenyi Terv célja a magyar gazdaság és a vállalkozások fejlesztése egy növekedésre épülő gazdaságpolitika megteremtésével, közvetlenül elősegítve a foglalkoztatás kiugró növekedését Magyarországon. A jelen pályázati kiírás célja olyan, elsősorban a kitörési pontokhoz (pl. egészségipar, zöld gazdaság) kapcsolódó komplex beruházások támogatása, amelyek kiemelkedő foglalkoztatási hatással bírnak munkahelyek megőrzésére vagy új munkahelyek teremtésére. Kedvezményezettek köre: jogi személyiségű gazdasági társaságok (részletek a pályázati dokumentációban). Támogatási feltételek, a támogatható tevékenységek köre: a támogatást igényelni lehet új munkavállalók foglalkoztatására, eszközbeszerzésre, információs technológiafejlesztésre. Ezekhez kapcsolódóan támogatható továbbá infrastrukturális és ingatlan-beruházás, Főhajtás hőseink előtt eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc megvásárlása, gyártási know-how beszerzése, piacra jutás támogatása, vállalati humánerőforrás fejlesztése, tanácsadás igénybevétele, illetve minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása. Támogatás mértéke 35 %, minimum összege: HUF, maximum összege: HUF. A támogatható projektek száma: Május utolsó vasárnapján emlékezünk azokra a hősökre, akik a legnagyobb áldozatot hozták: életüket adták a haza védelméért. A vérzivataros esztendők során Csongrádot sem kerülték el a háborús veszteségek. Városunkban az első és második világháború harcaiban elesettek neveit kőbe vésve őrzi egy-egy szobor, és az emlékezet. Pályázati hírek vállalkozóknak Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése Forrás összege HUF A magyar gazdaság életében mindig is meghatározó szerepet töltöttek be a mikro-, kis- és közepes vállalkozások. Ezek a cégek jelentik ma is a magyar gazdaság motorjait. A munkahelyek jelentős részét ezen cégek adják. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy felszereltségükben, technológiai hátterük tekintetében ne legyenek lemaradva nagyobb társaikhoz képest. Versenyképességük, piacon maradásuk, munkahelyteremtőés megtartó képességük egyik feltétele, ha lépést tudnak tartani a kor technikai elvárásaival. Ehhez korszerű gyártási eszközökre, korszerű számítógépparkra, minden igényt kielégítő szoftverekre és jól működő információs technológiára van szükségük. Kedvezményezettek köre: gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók és szövetkezetek. A pályázati kiírásra kizárólag mikro-, kis és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek létszáma az utolsó lezárt üzleti évben legalább 1 fő volt. Támogatási feltételek, a támogatható tevékenységek köre: jelen pályázati kiírás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek és információs technológiai fejlesztések támogatása annak érdekében, hogy versenyképességük javuljon és piaci A Csongrád elesett hősei tiszteletére rendezett megemlékezésen Gilicze András református lelkész öntötte szavakba mindannyiunk érzéseit. Emlékező beszédében hangsúlyozta, hogy azok az egyszerű, hétköznapi emberek, akikre most hősként emlékezünk, tudták: nem csak jogaink, hanem kötelességeink is vannak. Pályázati tanácsadással, pályázatírással és igény szerint akár projekt-menedzseléssel is segíti az önkormányzat a helyi vállalkozókat. Az Új Széchenyi Terv pályázatai mellett egyéb gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos kérdéskörökben is érdemes felkeresni az önkormányzat épületében a stratégiai csoport munkatársait, akik szívesen tájékoztatják az érdeklődő vállalkozásokat. helyzetük stabillá váljon. Támogatás mértéke 40 %, a minimum összege: HUF, maximum összege: HUF. A támogatható projektek száma: A pályázatokkal kapcsolatban további információ a hu, a weblapon, valamint érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatal stratégiai csoportjánál. Elérhetőségek: Szabó-Bogár Szilvia projektvezető, Polgármesteri Hivatal fszt 30., (Tel: 63/ , , fax: , hu), valamint Sándor Attila (kiemelt projektek, 20/ ). ÉRVIZSGÁLAT Csongrád, Művelődési Központ június 24. Ismerje meg érrendszere állapotát computeres ARTERIOGRÁF készülékkel végzett fájdalommentes vizsgálattal! SZÍVINFARKTUS? ÉRELMESZESEDÉS? ÉRSZŰKÜLET? AGYVÉRZÉS? MEGELŐZHETŐ! A vizsgálat javasolt 30 éves kortól évente egyszer. A vizsgálati eredményt a helyszínen szakorvos értékeli! A vizsgálatra való bejelentkezés: SONOTERÁPIA CENTRUM Telefon:06-56/ Folytatás az első oldalról Ezt követően hallgathatták meg a Művelődési Központ Magyar Király dísztermében összegyűlt pedagógusok Nagy Jenőné, a Szent István Egyetem Pedagógiai Karának adjunktusának, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagjának előadását a Nemzeti Tehetség Programról, majd Dr. Kőrösi Tibor adta át a csongrádi tehetséges fiatalok díjait. Polgármesteri dicséretet kapott nyolc éven át kitűnő eredményért Keller Dorina, Kiss Laura, Lekrinszki Tamás (Ének-Zenei Általános Iskola) és Kulik Dorina és Muher Gabriella (Gr. Széchenyi István Általános Iskola). A Fiatalok a kultúráért díjat Blázsik Richárd kapta kimagasló művészeti tevékenységéért. Polgármesteri dicséretben részesülnek azok a tehetséges tanulók, akik tanulmányi munkájukkal, versenyeredményeikkel kivívták a közösség elismerését és öregbítették városunk hírnevét. Az általános iskolások közüll Schultz Henrietta, Czegő Ádám, Banka Roxána, Rácz Kitti, Szalkai Szabó Norbert, Kódor Gábor, Lantos Angéla, Juhász Jázmin, Bendik Elizabet és Balogh Panka, a középiskolások közül pedig Fekete László, Bálint Karola, Faragó Kata, Koncz Noémi, Nagyistók Edit, Szabó Adrienn, Tarjányi Réka, Újvári Bence, Varga Zoltán és Elek László kapott dicséretet. A jutalmak átadása után A pedagógusokat ünnepelte a város Virágok világa címmel képzőművészeti kiállítás és az Ifjúsági Fúvószenekar által előadott térzene várta a pedagógusokat. A tehetséges gyerekek után a pedagógusok köszöntése következett. A polgármester beszédében megköszönte a pedagógusok sokszor láthatatlannak tűnő munkáját, és a kertészéhez hasonlította, aki elveti a magot, éveken át gondozza, ápolja a fát, s bár gyakran más szakítja le gyümölcsét, ő is gyönyörködik benne. Az ünnepség során polgármesteri dicséretben részesültek az óvodák részéről Vincze Lászlóné dajka ( Kincskereső Óvoda), Gera Edit óvodapedagógus ( Napraforgó Óvoda), és a Delfin Óvoda tantestülete és alkalmazotti közössége, az általános iskolák részéről Vinczéné Sisák Anita tanító (Bokrosi Általános Iskola), Blázsik Gyuláné tanár (Ének-Zenei Általános Iskola), Kiss Istvánné tanár (Piroskavárosi Általános Iskola), Szögi Márta tanító (Gr. Széchenyi István Általános Iskola), Soós Péter zenetanár (Galli János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) és Tarjányiné Csatári Márta tagintézmény- vezető (Kossuth Lajos Általános Iskola), és a középiskolák részéről Muladi Imre tanár (Sághy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola), Baricsné Kapus Éva tanár (Batsányi János Gimnázium) és Zádoriné Rácz Tünde tanár (Bársony István Szakközépiskola és Szakiskola), a GAMESZ állományából pedig Percze Nagy Istvánné konyhai dolgozó. Ezt követően a Pedagógus Szolgálati emlékérmek átadása következett. Emlékérmet vehetett át Dudás Margit, a Kossuth Lajos Általános Iskola tanára, Szauerné Ötvös Matild, a Kossuth Lajos Általános Iskola tanítója, Szebeniné Nagy Etelka, az Ének-Zenei Általános Iskola tanára és Szécsi Jánosné, a Gr. Széchenyi Általános Iskola tanítója. 50 éve kapta meg diplomáját és ezért Arany oklevelet vehetett át Szivák Jánosné tanárnő. 60 éve kapott diplomát és ezért Gyémánt oklevelet vehetett át Dudás Lajosné tanítónő, Makó Imréné tanítónő, Nagy Mihály tanító, Buzder-Lantos Mihályné tanítónő. 65 éve kapott diplomát és ezért Vas diplomát vehetett át Pintér Lajosné tanítónő, Puskás Józsefné tanítónő, Ujfaludi Franciska tanítónő. Nagyistók Józsefné és Hajdú hadifogság keserű kenyerét is. Mindebből kijutott a csongrádi születésű Palotás Mihálynak, aki májusban töltötte be századik életévét. A Budapesten élő nyugalmazott alezredes, aki bár épp most lábadozik egy bokatörésből a mai napig jó testi és szellemi állapotnak örvend, és itthon, szülővárosában, családi körben ünnepelte századik születésnapját. Misi bácsi a második világháború végén, 1945-ben esett hadifogságba, ahonnan Jánosné óvónők arany díszdiplomájukat a Szarvasi Szent István Egyetem ünnepségén vették át. A nap fénypontjaként került sor a Csongrád Város Önkormányzata által létrehozott Pedagógiai Díj átadására. A rangos elismerést idén a Kossuth Lajos Általános Iskola tantestülete kapta, nevükben Tarjányiné Csatári Márta tagintézmény-vezető vette át a díjat (képünkön). Az iskola tantestülete az évek során bebizonyította, hogy a színvonalas oktatás mellett nagy hangsúlyt helyez a gyermekek nevelésére is. A tanulók gondjaira érzékeny pedagógusok kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentésére. A tantestületnek az intézmény múltjának, hagyományainak megőrzéséért végzett tevékenysége, és az évtizedek óta magas színvonalon végzett oktató-nevelő munka elismerése a Pedagógiai Díj. Csongrádon ünnepelte 100. születésnapját Palotás Mihály októberében tért haza. Hadifogságára és a Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetségében végzett tevékenységére tekintettel ben őrnaggyá léptették elő, majd 1999-ben, a Köztársasági Elnöki Hivatal Katonai Főosztálya útján érkezett kérelemre léptették elő alezredessé ben az aranykor kitüntetés arany fokozatában részesült, és csaknem százévesen lett a Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetségének vezetője. Hosszú életet leélni nem kis ember közben végigharcol egy teljesítmény, pláne úgy, hogy az világháborút, majd megízleli a 4 Csongrádi Hírek 2011/I. 3. szám 2011/I. 3. szám Csongrádi Hírek 5

4 Fájó szívvel búcsúzunk Vallyon Aladártól és Dr. Kádár Lászlótól Szavakkal nehezen fejezhető ki az a veszteség, melyet Csongrád városa májusban szenvedett: rövid időn belül vesztettük el Vallyon Aladárt ( ), a Batsányi János Gimnázium volt igazgatóját és Dr. Kádár Lászlót ( ), a szegények orvosát. Vallyon Aladár harminchat éven át szolgálta a Gimnáziumot. Nem túlzás a szolgálat kifejezés, hiszen pályakezdőként kollégiumi nevelőtanárként, majd az iskola tanáraként, igazgatóhelyetteseként és 1974-től 1990-ig, nyugdíjba vonulásáig az intézmény igazgatójaként dolgozott a Batsányiért. Irányítása alatt a jól működő intézmény a 70-es és 80-as években az országosan is elismert középiskolák sorába lépett. Tanári és vezetői munkáját példaértékű lelkiismeretes precizitással végezte. Türelmes, megértő személyisége környezetére is hatással volt, a jó munkahelyi atmoszféra megteremtésével biztosította azt, hogy kollégái kiegyensúlyozott légkörben dolgozhattak, és egyéni elképzeléseiket, gondolataikat is megvalósíthatták. A közéletből különböző városi testületek tagjaként vette ki a részét, fáradhatatlanul dolgozott a város neveléséért-oktatásáért, amiért 2005-ben Csongrád Pro Urbe-díjjal köszönte meg munkáját. Dr. Kádár László Szegeden szerezte orvosi diplomáját. Egész életében Csongrádon, a csongrádi emberekért dolgozott. Városunkban látta el magas szinten orvosi tevékenységét, nagy szakértelemmel, sok-sok szeretettel, emberséggel és odaadással. Hivatásának élt, főleg a szegényebb betegek orvosa volt; sosem nézte, betege meg tudja-e fizetni a gyógyítást. Körzeti orvosként idős korában is gyógyított, még akkor is, amikor már ő maga is beteg volt. Megható volt látni, ahogyan Változhat az üzletek éjszakai nyitvatartási ideje egyik kezében az orvosi táskával, másik kezében a bottal ment a betegekhez. Hívő ember volt, betegágyán gyakran fohászkodott Istenhez. Már életében élő legendává vált, betegei, kollégái egyaránt tisztelték, szerették. Élete utolsó éveit ágyban fekvő betegként töltötte, de még a betegágyánál is meglátogatták az emberek, hogy gyógyítsa őket. Életének fáradtságos munkáját Csongrád városa 1990-ben Pro Urbe-díjjal köszönte meg. Immáron 35 éve működik városunkban a Sághy Mihály Szakképző Iskola, Középiskola és Kollégium, a Csongrádi Oktatási Központ Tagintézménye, melyet a lakók és a diákok zöme is csak A Fa -ként emleget. Ez nem véletlen, hiszen az intézmény alapításakor az országban mindösszesen három olyan iskola működött, ahol a bútorasztalos és a bútoripari technikus képzés állt a középpontban. Ez a fő szakképző profil a mai napig megmaradt, az ország szakmai berkein belül jegyzik az iskolát, ami annak is köszönhető, hogy a Szakma Kiváló Tanulója (Szakma Sztár) versenyen minden évben a diákok előkelő helyezéseket érnek el. Arról már értesülhetett a lakosság, hogy tavaly szeptemberben új szárnnyal is bővült az iskola épülete: kifejezetten a faiparos tanulók számára adták át ünnepélyes keretek közt a tanműhelyt, ahol a 21. század igényeinek megfelelő technológiával és fejlesztésekkel ismerkednek meg a tanulók, így járul hozzá képzésük ahhoz, hogy majd az életben is megállják a helyüket a frissen végzett szakemberek. Természetesen nem csupán a faipar iránt elhivatott fiatalok találják meg a helyüket a Sághyban. A szakma fontossága Azokat a választható szakmákat emeljük ki elsősorban, melyek a következő tanévtől hiányszakmának számítanak: Gépi forgácsoló Villanyszerelő Ács-állványozó Szerkezetlakatos Hegesztő Országos felmérések azt támasztják alá, hogy ezekben a szakmákban jártas és elhivatott diákok szinte bizonyosan el tudnak majd helyezkedni az iskola elvégzése után. És van még valami, ami még vonzóbbá teheti a szakmaválasztást: ez pedig az ösztöndíj. A hiányszakmákban tanulók az első félévben ,-Ft/ hó, majd a tanulmányi eredmény függvényében a második félévtől akár ,-Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban is részesülhetnek az államtól. Ezen felül külső gyakorlati hely esetében a vállalkozó vagy vállalat a diákokkal tanulószerződést is köthet, amely még esetleg 40 ezer Ft jövedelmet is jelenthet havonta. Tehát összességét tekintve egy jó átlageredményű tanuló akár egy havi felnőtt fizetés összegét kaphatja kézhez. Az sem elhanyagolható tényező, hogy a jövő duális rendszerű szakmai képzésének egyik fontos pillére az együttműködés az iskola és a termelővállalatok, vállalkozók között. Az állam más forrásból is motiválja a hiányszakmát választó tanulókat: az Út a szakmához olyan pályázati lehetőség, amely a hátrányos helyzetű diákokat szintén anyagi támogatásban részesíti. És még mindig nem teljes a Sághyban elsajátítható szakmák listája. Az érdeklődők betekintést nyerhetnek a weboldalon a képzés, szakok linken belül az aktuális pályaválasztási kiadványba, ahol arról is tájékozódhatnak, hogy melyik képzési lehetőségek szólnak a 8. vagy a 10. osztályt végzettek számára. Arról már szó esett, hogy az országban jegyzik az iskola nevét, de most lehetőség adódott arra, hogy nemzetközileg is elismertté váljon az intézmény. A Tempus Közalapítvány Leonardo da Vinci nemzetközi pályázati programjához kapcsolódva a panziós, falusi vendéglátás szakmát tanulók németországi szakmai gyakorlaton fognak részt venni. A szakmai tanulmányok elvégzése után is kínál a Sághy továbbtanulási lehetőséget az érdeklődőknek. Az élet újra bizonyította, hogy szükség van arra a képzési módra, amely már évekkel ezelőtt is kiválóan működött az iskolában. Az OKJ-s szakmai bizonyítvánnyal rendelkezők két tanítási év alatt tandíjmentesen, nappali tagozaton érettségit szerezhetnek. Már a jövő tanévtől adott lesz ez a lehetőség: intenzív módon, de teljes felkészítést biztosít az iskola. Erről is találnak anyagot a honlapon. A szakközépiskolai osztályokban a szakterületek elsajátítása mellett a 12. évfolyam vége érettségi vizsgával zárul. Több szakmacsoport közül választhatnak a 8. osztályt végzett fiatalok: Faipari Gépészeti Informatika Kereskedelem-marketingüzleti adminisztráció Végezetül az a mottó zárja a sorokat, amelynek fontosságát már nem vitatja senki, és az állam is preferálja: Adjuk vissza a szakma becsületét! Csongrád Város Képviselő-testülete rendelhet el korlátozásokat, ha ez Az éjszakai, hajnali órákban, ki- A képviselő-testület a helyi ren- a májusi testületi ülésén bekövetkezik, az üzletek ezen idősebb-nagyobb csoportokban, nem delet megalkotásával ezt a helyzetet döntött arról, hogy a kereskedelmi korláton belül továbbra is szabadon ritkán ittas állapotban vonuló sze- akarja orvosolni oly módon, hogy törvény felhatalmazása alapján az állapítják meg a nyitvatartási mélyek közterületen tanúsított ma- a szabályozás ne jelentse az üzletek üzletek éjszakai nyitvatartási idejét időt, de azon nem terjeszkedhetnek gatartása, elsősorban hangoskodá- működésének túlzott korlátozását. helyi rendeletben kívánja szabályozni. túl. Az előterjesztés vitájában sa ezek közé nem sorolható, ezért Az elsődleges cél a lakosság éjszakai A konkrét szöveg még nem elhangzott, hogy a képviselő-testület nem lehet indoka az üzemeltető nyugalmának biztosítása a városban, került előterjesztésre, a testület csak azért tartja indokoltnak a felelősségre vonásának. Joggal me- de várhatóan a rendelet-tervezet- azokat a szabályozási elveket vitatta témában helyi rendelet alkotását, rülhet fel a kérdés, hogy ezen jogsértő ben megjelennek olyan kivételek is, meg és fogadta el, amelyek alapján mert egyre több az olyan lakossági cselekmények visszaszorítása melyek megengedik a korlátozástól, a jegyzőnek a konkrét rendelettervezetet panasz, amely a vendéglátóhelyek- elsősorban közrendvédelmi feladat, mint főszabálytól történő eltérést. a júniusi testületi ülésre re érkező, onnan távozó, illetve az így azt az ezen hatáskörrel rendel- Ilyen kivételt jelenthetnek a családi előterjesztenie kell. ezek között közlekedő személyek kező szerveknek kell megoldania. események, elsősorban az esküvők, A kereskedelemről szóló közterületen megvalósuló éjszakai A rendőrség a polgárőrséggel és a amelyeket vendéglátóhelyen tartanak, évi CLXIV. tv. 6. (4) bekezdése jogsértő magatartását kifogásolja. közterület-felügyelettel együttműködve az olyan városi rendezvé- szerinti felhatalmazás alapján a települési Olyan zavaró jelenségekről van évek óta közös járőrszolgálanyek, amelyek az éjszakai órákban önkormányzat képviselő- szó, amelyek köthetőek ahhoz, tok alkalmával igyekszik mérsékelni is tartanak, és várhatóan hosszabba testülete a helyi sajátosságok figyelembevételével hogy a város több pontján, több ezeket a jelenségeket. Az ellenőrzé- nyitva tartást enged majd a rende- az üzletek éjszakai vendéglátóhely, elsősorban hétvések során tett intézkedések, illetve let a zárt vendégtérrel rendelkező (22.00 és óra közötti) nyitvatartási gén a hajnali órákig tart nyitva, de feljelentés tapasztalatai azt mutat- vendéglátóhelyeknek, a benzinkulyozhatja. rendjét rendeletben szabá- ezekért a közterületeken megvalóják, hogy ezeket a cselekményeket taknak és az élelmiszerüzleteknek A jelenlegi főszabály az, suló jelenségekért az üzemeltetőket elsősorban fiatalkorúak követik el, is, egyes üzletek a korlátozás alól hogy Csongrádon az üzletek, nyitvatartási hatósági eljárásban felelősség- akikkel szemben a szabálysértési egyedi felmentést nem kaphatnak. idejüket a vásárlási szokások, re vonni nem lehet. A vendéglátó eljárásokban büntetés kiszabására A korlátozás Csongrádon mintegy a foglalkoztatottak és a lakó- üzletek üzemeltetői kizárólag ak- az esetek túlnyomó többségében kereskedelmi vendéglátóhere környezet érdekeinek figyelembevételével kor vonhatók felelősségre, ha az lehetőség nincs. További tapasztalyet érintene, attól függően, hogy a maguk állapíthatják meg, általuk működtetett valamilyen lat az, hogy az ilyen jelenségek oly képviselő-testület a kötelező zárórát időbeli korlát nélkül. A jegyző, zajforrás, vagy élőzene zajkibocsátása mértékű csökkentése, ami a lakos- hogyan állapítja meg. mint kereskedelmi hatóság felé a a jogszabályi határértéket ság megelégedésével járna, csak A témában várjuk mind a lakos- változásokat kell bejelenteniük és meghaladja, vagy közvetlenül az jelentős rendőri létszámmal valósítható ság, mind az üzemeltetők hozzá- a jegyző ezt nem jóváhagyja, csak üzlet működéséből olyan veszélyes meg, gyakorlatilag az üzletek szólását írásban a polgármesteri tudomásul veszi. Ahogy az idézett mértékű zaj származik, ami a lakókörnyezet éjszakai nyitvatartási idején a város hivatal címére (6640 Csongrád, törvényszövegből is kitűnik, a képviselő-testület nyugalmát zavarja, de több utcájában, és terén egyszerre Kossuth tér 7.), vagy a kizárólag az éjszakai amelyre jellegéből adódóan határértéket kellene biztosítani az állandó rend- csongrad.hu címre. nyitvatartási idő vonatkozásában megállapítani nem lehet. őri jelenlétet. Dr. Szubally Brúnó aljegyző 6 Csongrádi Hírek 2011/I. 3. szám 2011/I. 3. szám Csongrádi Hírek 7

5 Átadták a KRESZ-Parkot Boldogság egy életen át Visszaköltöztek a gyerekek a megújult Mesevár bölcsődébe Családias hangulatban tartott lakossági fórumot a 6. választókerület megválasztott képviselője, Dr. Bodor Csaba. Talán a környék (a korábbi 7. választókerület) lakói el is szokhattak az összejövetelektől, hiszen az utóbbi négy évben nem volt ilyen A város részéről Dr. Kőrösi Tibor polgármester, Dr. Koncz József Mint arról már korábban beszámoltunk, Csongrád Város Önkormányzata és Csongrád Város Rendőrkapitánysága közös elhatározása alapján, a Mars Magyarország dolgozóival együtt újították fel az Ifjúság téri KRESZ-pályát. Az újrabetonozott, új felfestésekkel és közlekedési táblákkal ellátott parkot gyereknapon adta át a kis biciklistáknak Gyovai Gáspár alpolgármester, Dr. Koncz József városi rendőrkapitány, és Varga Árpád, a Mars Magyarország képviselője. A tisztességgel, becsülettel egymással töltött lét példája is lehetne Simon Pál, és felesége, Simon Pálné Nemes Gizella élete. Városunk nevében Dr. Kőrösi Tibor polgármester és Ökrösné Justin Zsuzsanna anyakönyvvezető köszöntötte az idős párt Pali bácsi kilencvenedik születésnapja, és hatvanadik házassági évfordulójuk alkalmából. Hosszú hallgatás után adott újra életjelet magáról a csongrádi színházi élet. A Csongrádi Amatőr Színtársulat munka után gyakorol, szabadidejét áldozza arra, hogy a csongrádi kultúrát szolgálja. Legutóbbi darabjukat, Marth P. Ildikó Kukás guruját teltház előtt június 18-án 20 órakor a csongrádi Művelődési Központ udvarán az Ágoston Frió koncertje (rossz idő esetén az épületben) Koncertjükön vad energiák szárnyalnak a Liszt Ferenc repülőtér fiatal muzsikusaival. Megtudhatjuk, hogyan szól a fémhordóból készült steel-drum és az új lemezanyag, a PARÁZSSZŐNYEG. COME ON FRIÓ, LIGHT THE FIRE Belépőjegy : 1000Ft, amely tartalmaz egy pohár bort vagy egy pohár üdítőt. A kiszolgálást a Magyar Király Kávéház biztosítja. Szintén egy emberöltőnyi időt töltött egymással szeretetben Pintér István, és felesége, Pintér Istvánné Lévai Erzsébet, akik májusban ünnepelték családi körben hatvanadik házassági évfordulójukat. Csongrád Város Önkormányzata és a Csongrádi Hírek szerkesztősége további jó egészséget kíván mindannyiuknak! Éledezik a csongrádi színjátszás Újra volt lakossági fórum a 6. választókerületben rendőrkapitány, Törköly Péterné, a Városellátó ügyvezetője, Bodor János, a Városellátó műszaki irányítója és Balogh Pál, a Csongrádi Közmű Szolgáltató ügyvezetője vett részt. A megjelent érdeklődők alaposan felkészültek, kérdéseikre pedig kielégítő válaszokat kaptak. A fórumon az egyik leghangsúlyosabb kérdés a korábbi internet- és kábeltévé-szolgáltató Fibernetet felváltó UPC-vel kapcsolatban merült fel. A körzet lakosai (egyébként a város többi lakóival is összhangban) azt kifogásolták, hogy az új szolgáltató elérhetetlen, nem üzemeltet a városban ügyfélszolgálatot. A polgármester kiemelte, hogy mivel a adták elő a Művelődési Központ Magyar Király Dísztermében. A Ferentzi Katalin vezette lelkes társaság ősszel újra előadja a sikeres darabot a Magyar Király-bérlet részeként. Reméljük, sok örömteli pillanatot szereznek még a színházkedvelő csongrádi közönségnek. UPC egy magáncég, ezért nincs az Önkormányzatnak tényleges ráhatása. A szolgáltató eredeti terveiben szerepelt, hogy átveszik a csongrádi ügyfélszolgálatosokat, ám ez nem történt meg, ezért az Önkormányzat felvette a kapcsolatot a társasággal, figyelmeztette a lakosság problémáira, és egy fő ügyintézőt kért tőlük. Udvari zene Ágoston Béla- szakszofon, steel dob, hegedű Ajtai Péter-bőgő Szegő Dávid-dob Csontemporary jazz Elfogták a csongrádi nyomozók azt a 25 éves tömörkényi férfi, akit májusban Tömörkény területén elkövetett betöréses lopásokkal gyanúsítanak. Az elkövető májusban társával Tömörkény Bánomhegyi dűlőn található bekerített ingatlanra az Alaposan megváltozott az utóbbi hónapokban a csongrádi Templom utcai Mesevár bölcsőde kívülről és belülről, az uniós pályázati forrásból megvalósuló projekt keretében. Nem csak a bölcsőde újult meg, hanem új eszközöket is kaptak. A projekt keretében az épület fűtéstechnikai, energetikai korszerűsítését, vizes blokkok, konyhai rész, csoportszobák felújítását, valamint az intézmény akadálymentesítését, az udvar balesetmentes kialakítását valósították meg. Az eszközbeszerzések tartalmaztak belső berendezéseket, bútorokat, új játékokat. A kapacitásbővítéssel járó fejlesztés hozzájárul a kistérségi szolgáltatások színvonalának növeléséhez, figyelembe véve az érintettek igényeit is. Csongrád Város Önkormányzata a Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretén belül nyerte el a Templom utcai Mesevár bölcsőde infrastrukturális fejlesztése tárgyú, DAOP-4.1.3/C-2f pályázatával a ,- Ft támogatást, így a ,- Ft elszámolható költségű projekt az Európai unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Közreműködő szervezet: VÁTI Kft. (Szegedi Területi Iroda 6722 Szeged, Gogol u. 3.) A kivitelezési munkák október 19-én kezdődtek el, ami miatt a bölcsőde kis lakói ideiglenesen átköltöztek a bökényi óvodába. A visszaköltözésre május elején kerülhetett sor, a bölcsődések, az ott dolgozók és a szülők nagy örömére. A projekt zárórendezvényét június 22-én kor tart- éjszaka folyamán kerítés átmászás módszerével behatolt, majd az ingatlan területén levő zárt garázs ajtaját befeszítve onnan sarokcsiszolót, flexet, különböző szerszámokat tulajdonított el. Az tárgyak lefoglalásra kerültek az elkövetőknél, illetve a rendőrök Családi események Született Németh Laura Május 22., 2 óra 5 perc, 3050 g. Sz.: Kanalas Mónika és Németh István (Csongrád) Schwartz Róbert Május 20., 11 óra, 2390 g. Sz.: Szlávik Mónika és Schwartz Róbert (Csongrád) Palásti Anna Kamilla Május 23., 10 óra 51 perc, 3230 g. Sz.: Tarnóczi Ildikó és Palásti Mihály (Csongrád) Házasságot kötött Nagy Péter Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 26/B. és Bicskei Anita Csongrád, Fő u Haláleset Kuruczleki Mártonné Samu Anna Dr. Kádár László Csongrád, Szentesi út 9/B. Kacziba Pálné Keller Piroska Ágota Csongrád, Gyöngyvirág u Rendőrségi hírek ják meg a bölcsőde épülete előtt, amelyre minden érdeklődőt tisztelettel várunk. A felújításnak azonban még nincs teljesen vége, ugyanis az épület bölcsődei és óvodai részének közös területén végigfutó folyosón az építési munka a folyosó padlózatában található fűtési, hideg- és melegvíz gerincvezetékek cseréje majd júliusában történik meg, a nyári leállás során. által ismert helybeli orgazdánál. Az elfogott elkövető májusban 18 éves unokatestvérével szintén Tömörkényen egy használaton kívüli ingatlanba ajtóbefeszítés módszerével bejutott és onnan Simson segédmotorkerékpárt és 2 db színes televíziót tulajdonított el. A segédmotorkerékpárt az unokatestvérével alkatrészeire szerelték, melyek egy részét a házuk kertjében elásták, a többi részt pedig értékesítették, mely tárgyak egy része lefoglalásra került. Szentmisék és szertartások június 12., Pünkösdvasárnap, 8.00 óra, Szent József templom, 9.00 óra Bokros, óra, Nagyboldogasszony templom, elsőáldozás óra, Nagyboldogasszony templom június 13., Pünkösdhétfő, óra, szentmise Páduai Szent Antal tiszteletére, utána: gyermekek megáldása, liliomszentelés, Szent József templom, óra, fatimai engesztelő imaeste, Nagyboldogasszony templom, óra, rózsafüzér, keresztút, szentségimádás, Nagyboldogasszony templom június 14., 7.00 óra, igeliturgia, Nagyboldogasszony templom június ig,17.00 óra Szent József templom június ig, óra, Nagyboldogasszony templom június 19., Szentháromság vasárnapja, 8.00 óra, Szent József templom, és l8.00 óra, Nagyboldogasszony templom június , 7.00 óra, Nagyboldogasszony templom, igeliturgia június ig,17.00 óra, Szent József templom június ig,18.00 óra, Nagyboldogasszony templom június 26., Úrnapja, 8.00 óra, körmenet, Szent József templom, 9.00 óra, körmenet, templombúcsú ünnepe, Bokros, óra, körmenet, Nagyboldogasszony templom, óra, Nagyboldogasszony templom 8 Csongrádi Hírek 2011/I. 3. szám 2011/I. 3. szám Csongrádi Hírek 9

6 Központi belterületi utak felújítása DAOP-3.1.1/B A projekt teljes költsége: ,- Ft Elnyert támogatás: ,- Ft Saját forrás: ,- Ft Támogatási intenzitás: 90 % Csongrád Város Önkormányzata (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) a Dél-alföldi Operatív Program (DAOP /B) keretén belül Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése tárgyú pályázaton útfelújításra és parkolók építésére nyert támogatást. Az önkormányzat a projekt keretein belül a Hársfa utca - Ifjúság tér, Fő utca, Gróf Andrássy utca útburkolatainak felújítását, valamint az érintett útszakaszokon 36 db új parkoló kialakítását tűzte ki célul. A projekt eredménye, hogy a beruházás révén a jelentős forgalommal bíró gyűjtő utak felújítása nagyban hozzájárul a térségi infrastruktúra fejlesztéséhez, hiszen a város életében jelentős szerepet betöltő intézmények valamint turisztikai attrakciók (belvárosi halászházak, Körös-toroki üdülőterület) hosszú távú megközelítését teszik lehetővé a felújított útszakaszok. A kivitelezés összköltsége: ,- Ft Kivitelező cég: COLAS ÚT Zrt. (1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30.) A kivitelezési munkák: A projekt időszak: Közreműködő szervezet: DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft Szeged, Közép-fasor 1-3. Csongrád Város Önkormányzata Tájékoztató a csongrádi gyógyszertárak ügyeleti és készenléti ügyeleti elérhetőségeiről Erzsébet Patika Nyitva tartás : H-P óráig Csongrád Muskátli utca 33. (63) Szo:- Fantoly és Társai Bt. Nyitva tartás: H-P óráig ( ig) Csongrád Fő utca 2 /4. (63) Szo: óráig H-P óráig ( ig) Szo: óráig Jakabházy Gyógyszertár Nyitva tartás: H-P: óráig ( ig) Csongrád Szőlőhegyi utca 19. (63) Szo: óráig H-P: óráig ( ig) Szo: óráig Kabay Gyógyszertár Nyitva tartás H-P: óráig Csongrád Fő utca 40. (63) Szo: óráig Pingvin Patika Nyitva tartás: H-P: óráig Csongrád Dob u. 2. (63) Szo: óráig A gyógyszertárak hetente történő váltásban teljesítik az ügyeleti/ készenléti ügyeleti szolgálatot. Készenléti idő teljesítése esetén a készenlétre kijelölt közforgalmú gyógyszertárnak legfeljebb 30 perces várakozási időn belül a betegforgalom rendelkezésére kell állnia. Nyitva tartás: nyári időszámítás szerint: Készenléti ügyelet: nyári időszámítás szerint, hétköznap: órától ig hétvégén: órától ig téli időszámítás szerint, hétköznap: órától ig hétvégén: órától ig Ügyelet esetén az e feladat ellátására kijelölt közforgalmú gyógyszertár, a közvetlen lakossági gyógyszerellátást, a nyitvatartási időn túl - ideértve a heti pihenőnapot vagy munkaszüneti napot is - gyógyszerész jelenléte mellett biztosítja a folyamatos betegellátást. Ügyelet: nyári időszámítás szerint: Szombat: óráig Vasárnap: óráig téli időszámítás szerint: Szombat: óráig Vasárnap: óráig Az MLSZ közgyűlése még június 14-én módosította az alapszabályát, amely szerint az MLSZ területi feladatait január 1-től a szövetségen belül kialakított, területi (megyei, budapesti) igazgatóságok végzik. A korábban működő megyei szövetségek nyárig látják el feladataikat, majd megszűnnek. Az újjáalakuló rendszer Csongrád Megyei Területi Igazgatóságának versenybizottságának elnökévé Kiss Istvánt kérte fel. Plútó ahogy mindenki ismeri, aki hallott már a csongrádi fociról 2005 és 2010 között már dolgozott a megyei szövetség elnökségi tagjaként, így örömmel bólintott rá a megtisztelő felkérésre. A csongrádi fociélet motorja, aki már 35 éve dolgozik a labdarúgásban, 2001-ben támasztotta fel a helyi csapatot, az idén tíz Sárkányos Pünkösd Új szerepben a csongrádi futballvezető éves fennállását ünneplő Csongrádi Tiszapart SE-t. Tíz éve az volt a célunk, hogy túlnyomó többségben helyi, csongrádi fiatalok alkossák ezt a csapatot. Ezt sikerült elérni, mára több mint száz gyerek focizik hat korosztályban. nyilatkozta lapunknak a fiatal sportvezető. Megtiszteltetés, és egyben nagy feladat, hogy engem választottak a versenybizottság elnökévé. Általam ez a kistérség is képviseletet kap a szövetségben, jobban tudok segíteni a környékbeli csapatokon. Szeretnék reformokat kezdeményezni, a céljaim, hogy nagyobb szerepet kapjon a sportszerűség, sokkal jobb legyen a mérkőzések szervezettsége, és az utánpótlás-nevelés ne csak hangzatos szólam legyen, hanem valójában legyen előrelépés! A sportvezető kiemelte, hogy az Csongrádi Pünkösdölés június 11. egészséges életmódhoz elengedhetetlen a mozgás, a sportolás, de ehhez kellenek a megfelelő feltételek is: képzett és megfizetett utánpótlás-edzők, edzőpályák. Hozzátette: nagyban segíti az egyesület helyzetét, hogy az Önkormányzattól megkapták használatra a hátsó edzőpálya mögötti részt, amin egy félpályát alakítanak ki, így több helyen tudnak majd edzeni a gyerekek. 10 éves a Csongrádi TiszapartSE-Turbó Kft. 9.00: Megnyitó a Sportpályán Jelenlévőket köszönti: Bartókné Vincze Zsuzsa, az Oktatási, Művelődési, Kulturális, Sport- és Vallási Bizottság elnöke 9.00: Sárkányok felvirágoztatása virágos autók felvonulása, indulás a Fürdő utcájából a közönség szavazhat a legtetszetősebb virágos kompozícióra Délelőtti programok Szeresd a sárkányod! címmel aszfaltrajzverseny a Sportpályán 5 próba kicsiknek (5-8 év) A verseny végére összegyűjtött matricákból sárkányos albumot tudsz elkészíteni! Hozd a biciklidet is! lepényevő verseny arcfestés kajak-kenu, túrakenu és evezős versenyek nevezés a helyszínen 9.30-ig Sárkányhajós verseny várunk mindenkit erre a bemutatkozó versenyre Szerveződjenek 21 fős csapatokba, a kormányost mi adjuk! 9.05: Fűszerezz sárkányfűvel, tüzelj sárkánytűzzel! Főzőverseny Fűri Imre szervezésében tombola: 100 Ft./darab sorsolás: a Focibálban, este 23 óra 12.30: A délelőtt lezajlott események, és a rajzés szobrászverseny eredményhirdetése : Ebéd 16.00: Papírsárkány eregetés 19.00: Focibál és vacsora a Reflex együttessel jegyek árusítása ig (1000 Ft.) Lampionos sárkányhajó felvonulás a Kis-Tiszán M. A. 9.05: Kispályás (5+1) labdarúgó mérkőzések 11.00: Tizenegyesrúgó verseny 13.00: Csongrád-Turbó Mórahalom ifjúsági mérkőzés 15.00: Öregfiúk torna A csongrádi, szentesi, és hódmezővásárhelyi öregfiúk részvételével : Ünnepi taggyűlés köszöntőt mond: Gyovai Gáspár alpolgármester Bartókné Vincze Zsuzsa, az Oktatási, Művelődési, Kulturális, Sport- és Vallási Bizottság elnöke Vincze László országgyűlési képviselő Nógrádi Tibor, az MLSZ Területi Igazgatója emlékérmek átadása, volt edzők és játékosok elismerése 17.00: Csongrád-Turbó Mórahalom bajnoki mérkőzés, a kezdőrúgást Gyovai Gáspár alpolgármester végzi el belépő: 500 Ft : Csongrádi Fitness SE bemutatója 10 Csongrádi Hírek 2011/I. 3. szám 2011/I. 3. szám Csongrádi Hírek 11

7 Bontásból komplett fürdőszoba eladó (kazán, vízmelegítő, radiátor, kád, kagylók, WC, bidé, csaptelepek). Ugyanitt 2 db fenyőfa ajtó és szúnyogháló eladó. érd.: 30/ Eladó két személyes rekamié (antik), ágyneműtartós gyermekés felnőtt heverő. Érdeklődni: 70/ Honda HR-V 1.6, 4x4-es eladó. 5 ajtós, 2001-es, fekete, Black Magic kivitel gallyráccsal. Klíma, 4x elektromos ablak stb. Irányár: 1,85 MFt Érd.: 20/ Gyönyörű beagle tricolor szinű fajtiszta kiskutyák eladók. Csongrádon, Géza utcában téglaépítésű kockaház eladó. érd.: 30/ Csongrádon az Orgona utcában igényes lakás eladó. érd.: 30/ Csongrádon másfél szobás lakás eladó, vagy cserélhető kertesházra. Jó állapotban lévő Terra kistraktor teljes felszereltséggel, 5 méteres horgászcsónak, Csongrád szélén halastó akácerdővel eladó. érd.: 30/ Gépszerelő-lakatos jogosítványnyal, gyakorlattal munkát keres. 30/ Csongrád-Bökényben jó állapotú, másfél szobás lakás eladó. tel.: 20/ Csongrádon, a Hársfa utcában 3. emeleti, 56 m 2 -es téglablokkos lakás eladó. Irányár: Forint. érdeklődni: 30/ kg-os mázsa eladó, ugyanitt kb. 4m 3 építési törmelék ingyen elvihető. tel.: 30/ ETZ-250 De Luxe motorkerékpár eladó, kiváló, megkímélt állapotban, friss műszaki vizsgával. Irányár: 170 e. Ft. érd.: 30/ Csemegi Károly utca 14 szám alatti 2 szobás ház eladó. érd.: 70/ Siófoki üdülőterületen, szabadstrandnál, vízparti apartman olcsón kiadó. érd.: 70/ Középiskolás fiú angol korrepetálást vállal. érd.: 70/ Fa etetőszék és autó gyermekülés eladó. érd.: 70/ Csongrádon 2 szobás családi ház eladó, vagy 1,5 szobásra elcserélhető. Irányár: 6m Ft. tel.: 30/ Csongrádon, Arany János utca 15 szám alatti ház reális áron eladó. érd.: 30/ Csongrádon, belvárosban 5 szobás, 2 fürdős, kertes családi ház eladó. érd.: 70/ Csongrádon, a Damjanich utcában 3 szobás ház eladó. érdeklődni: 30/ Impresszum Alapító: Csongrád Város Önkormányzata Kiadó: Csongrádi Városkép Nonprofit Kft Csongrád, Szentháromság tér 8. Tel.: 63/ ISSN Nyomda: SILBER-Nyomda Kft / , Apró Akció! Ha a hirdetési szelvényt kitöltve leadja szerkesztőségünkben (Művelődési Központ, Szentháromság tér 8.) most ingyen jelentetjük meg. Következő lapzártánk június 3. Az ezután beérkezett hirdetések a következő számban jelennek meg. A hirdetés szövege: A hirdetés aláírás nélkül érvénytelen. Az aláírást és a lakcímet nem jelentetjük meg. Jogszabályokba és reklámetikába ütköző hirdetéseket nem jelentetünk meg. aláírás, lakcím TRANSZPORTBETON ÉRTÉKESÍTÉS Igény szerint mixerautós kiszállítással. Betontermékek értékesítése, kútgyűrűk, járdalapok, aknaelemek (Ø 80-as, 100-as), szegélyek, átereszek (Ø as). Közületi és lakossági kiszolgálás, házhozszállítás. Betonacél értékesítés, igény szerint méretre vágás, megmunkálás Baross Gábor rkp 51., (Körös-torok), 30/ Csongrádi Hírek 2011/I. 3. szám

8 Ballagó óvodások névsora Szivárvány csoport Napocska csoport Nagycsoport Bercsényi utcai Kincskereső Óvoda Bartók Bettina Bartók Evelin Bódi Norbert Bori Zsuzsanna Buda Zoltán Csaba Dániel Fekete Vivien Jokhel Levente Juhász Nelli Keller-Pintér Nikolett Kiss Márk Kocsmáros Lilla Kornfeld László Losonczi Nándor Molnár Ádám Muladi Dóra Palásti-Kovács Erik Papp János Percze Molli Noémi Pitrik Kornél Sági Anna Blanka Simon Ernő Somogyi Árpád Ferenc Somogyi Zita Klára Szabó Kitti Szabó Nikolett Szalai Dávid Tari Gergely Török Zsófia Urbaniczki Blanka Varga-Dudás Hanna Zsirmik Nikolett Katalin

9 Bokrosi Napsugár Óvoda Adorján Anna Boglárka Adorján Tibor Alajos Benedek Máté Levente Brenner Tamás Csorba Bálint János Drozdik Katalin Horváth Evelin Luca Karsai Levente Kása Máté Béla Rajki Bálint Dohánysori Kippkopp Óvoda Bálint Dávid Ferenc Deák Ádám Gyenes Tícián Lakatos Tamás László Milovanovics Zalán Nagy László Ormándi L. Adél Zsákai Petra Bökényi Napraforgó Óvoda Fő utcai Platánfa Óvoda Nyuszi csoport Katica csoport Balázs Virág Viktória Baliga Péter György Bálint Barbara Batka Balázs Bori Benjamin Csányi Szabina Zoé Csorba Gyula Forgó Patrik Fűri Levente Gácsi Kata Hegyes Dániel Justin Enikő Justin Zoé Dzsesszika Kalabalukovic Dóra Kelemen Roland Lőrincz Fáta Makai Eszter Makó Dorina Méhecske csoport Molnár Vanessza Nemeskéri-Orbán Ádám Németh Ádám Oláh Csenge Ágnes Pokorny Norbert Pullar Thomas Stewart Sáfrány Anna Sándor Szabina Sarusi-Kis Linda Sarusi Miksa Simon Vivien Sipos Bálint Zoltán Soós Rebeka Boglárka Tóth Máté Török Panni Török Szabolcs Zsótér Mihály Máté Süni csoport Pillangó csoport Bartók Gellért Donka Adél Donka Berta Fássy Milán István Gál Róbert Hegedűs Gerda Illés Anasztázia Kéri Liliána Korom Kevin Kovács Anett Márton Márk Mészáros Viktória Palásti Richárd Mihály Pap Noémi Pozsár Gréta Pusztai Lóránt Róla Noémi Sági Liliána Sándor Richárd Sebők Rózsa Lilla Szabó Ábel Szűcs Balázs Tóth Tamás

10 Széchenyi utcai Gézengúz Óvoda Bolla Norbert Csollár Ferenc Giricz Dániel Giricz Dávid Gyurász Melinda Horváth Gábor Márk Kállai Zsuzsanna Karácsony Róbert József Kovács József Mihály Katalin Nagy Imre Német Attila Pika Róbert Rácz Márton Dezső Rózsavölgyi Brigitta Szabó Máté Szendrei Vanessza Tirpák Vanessza Mária Tóth Armandó Tóth Nóra Urbán Eszter Templom utcai Delfin Óvoda Zsebibaba csoport Szivárvány csoport Badó Csaba Bakó László Balla Maja Balogh Vanessza Bartók Milán Bene Borbála Bodor Dóra Dancsó Kornél Dányi Kristóf Fejes András Horváth Levente Juhász Liliána Káré Vivien Keller Levente Kókai Balázs Koncz B. Tamás Koncz Máté Kovács Márton Kovács Réka Lekrinszki Német Dorottya Lénárt Lilla Mészáros Amina Móricz Emese Pál Dóra Rocska Krisztián Szabadkai Dávid Szabó Norbert Szabó Virág Szalkai Szabó Zsombor Szarvas Viktória Túri Dávid Túri Renátó Vég Tamara

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. ABSZOLÚT LISTA - LÁNYOK 1. Ormos Petra BJG 10:27 2. Kormányos Judit BJG 10:27 3. Korom Eszter BJG 10:33 4. Bertus Kitti BJG 10:41

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda 2010. január 18. "A" kategória - középiskola 5-6- korcsoport 100 m fiú gyors 1 Király Bence 1993 SZTE Ságvári Szeged

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.:

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.: Tanulói Névsor 1/c osztály osztályfőnök: Csernák Lajosné 1. Ajtai Rajmund Bendegúz 2. Ambrus Lajos Máté 3. Boldizsár Jázmin 4. Boldizsár Sándor Rómeó 5. Dombi Sándor Ferenc 6. Farkas Krisztián 7. Gyapjas

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés Lábtoll-labda Diákolimpia V-VII. korcsoport Kistelek, 2014. április 10. 26 iskola, 99 versenyző V. korcsoport Fiú csapat (4) 1. Ágotai Olivér, Barta Martin, Bábosik Ádám i Műszaki Szakközépés 2. Faragó

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VI korcsoport Nagykáta, április iskola, 117 versenyző

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VI korcsoport Nagykáta, április iskola, 117 versenyző 1. 9. 10. 11. V. korcsoport Fiú csapat (11) Kanalas Renátó, Kanálos Róbert, Seres Gyula Zsolt, Tamás Patrik Farkas Lilla, Molnár Gergő, Székely Mátyás Erdős Renátó, Sampei Alex, Suki József Becskereki

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk A tudás elismerése A legjobb úgy kezdeni egy évet, hogy mérleget vonunk az előzőről, s aki gyengébb, jobb teljesítményre sarkalljuk, aki kiváló teljesítményt nyújtott, kitüntetjük. A kőbányai diákoknak

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA 1. 100m fiú gyors 1. Mirkó László 2004 Baltazár DRÁI 1:16,0 2. Kun Márton 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:16,8 3. Györfi Kornél 2004 Baltazár DRÁI 1:25,6 4. Andirkó Csaba 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:29,5 5.

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Ágoston Kata 5 Ágoston Kata 5 Ágoston Nikolett Zsanett 8 Ágoston Nikolett Zsanett 8 Algács Dzsenifer Éva 7 Algács Dzsenifer Éva 7 Apagyi Csilla

Ágoston Kata 5 Ágoston Kata 5 Ágoston Nikolett Zsanett 8 Ágoston Nikolett Zsanett 8 Algács Dzsenifer Éva 7 Algács Dzsenifer Éva 7 Apagyi Csilla Jelentkező neve Terem azonosítója Ágoston Kata 5 Ágoston Kata 5 Ágoston Nikolett Zsanett 8 Ágoston Nikolett Zsanett 8 Algács Dzsenifer Éva 7 Algács Dzsenifer Éva 7 Apagyi Csilla Katalin 4 Apagyi Csilla

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás 66 2/3m fiú mellúszás 2002-2003 2. versenyszám 2002-2003-ben született leány 1. Erdélyi Dániel 2002 Martfűi Triatlon SE 1:16,99 2. Szeghalmi Zsombor 2002 Szolnoki Sportisk.SE 1:19,43 3. Németh Gergő 2002

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

Születési év. Helyezés. Úszott idő Név. Születési év. Általános Iskola. Általános Iskola

Születési év. Helyezés. Úszott idő Név. Születési év. Általános Iskola. Általános Iskola Diákolimpia III. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia III. korcsoport 100 m fiú gyors B N N 1. 1,02,35 Ulrich Botond 2001 Béke u. 1. 1,19,40 Balogh Bálint 2001 Béke u. 2. 1,03,61 Paragi Leonárd 2001

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest II. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság. Össz: 37,300 37,400 37, ,900

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest II. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság. Össz: 37,300 37,400 37, ,900 1 12 Kecskemét Vezető: Bálint Erika Arany J. Ált. Isk. Lánchíd Utcai Sport Iskolája Szelei Odett 9,300 9,000 9,000 27,300 Csillag Virág 9,200 8,900 9,100 27,200 Kovács Kinga 9,300 9,200 9,200 27,700 Lapéta

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

21 Informatika, nyelvi előkészítő

21 Informatika, nyelvi előkészítő szakmacsoportonként, sor szerint. Felvett tanulók: 19 fő 21 Informatika, nyelvi előkészítő 76893419171 BAGI ERIK ARMAND 74816063796 BAJER BORBÁLA 77162836912 DÉKÁNY ERIKA 78746607955 DÉNES TAMÁS 74059706758

Részletesebben

3. II. kcs. 50m fiú gyorsúszás. 4. II. kcs. 50m lány gyorsúszás. 5. I. kcs. 50m fiú hátúszás

3. II. kcs. 50m fiú gyorsúszás. 4. II. kcs. 50m lány gyorsúszás. 5. I. kcs. 50m fiú hátúszás Jegyzőkönyv 1. I. kcs. 50m fiú gyorsúszás 1. Bordás Levente 2005 Kodály 00:37,44 2. Takács Dani 2004 Móra 00:38,38 3. Fekete Máté 2004 Móra 00:44,79 4. Zuppán Zsolt 2004 Móra 00:49,87 5. Kerpics Martin

Részletesebben

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI 2010. október 2-3. Nyíregyháza ATLÉTIKA Versenyszámok: Férfiak: 100 m Kása Tibor Szombathely I. hely (10,5) Lengyel Roland Szeged II. hely

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

Töprengő matematika verseny 2017 eredmények

Töprengő matematika verseny 2017 eredmények Töprengő matematika verseny 2017 eredmények 2. évfolyam Helyezés Név Pontszám 1. Szörényi Zalán 25 pont Diósgyőri-Református Általános Felkészítő tanár: Fojtánné Miszkusz Szilvia 2. Gnándt Gergő 23 pont

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei

Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei helyezés pontszám név iskola 1. 124 Póda Katica Bíborka 1. 124 Sárközi Eszter Móricz Zsigmond Általános 2. 122 Marschalkó Csinszka 2. 122 Kovács Ádám Győri

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

"Fut mint a nyúl" - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények

Fut mint a nyúl - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények 3,6km Gyerek I. fiú 2000-2003 1 105 Perusza Zoltán 2000 8:13 16:55 2 92 Bácsai Balázs 2001 8:19 17:21 3 96 Németh Péter 2001 8:29 18:09 4 103 Ruppert Péter 2000 8:47 18:28 5 104 Csatlós Dániel 2000 9:02

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Magyar Janka 4 Árvainé Libor Ildikó. Bolgár Bálint 4 Árvainé Libor Ildikó. Seres Luca 4 Nagy Imréné. Sánta William Dániel 4 Kiss Ilona

Magyar Janka 4 Árvainé Libor Ildikó. Bolgár Bálint 4 Árvainé Libor Ildikó. Seres Luca 4 Nagy Imréné. Sánta William Dániel 4 Kiss Ilona Kalmá László Mat. verseny 2014. Végleges lista Helyezés Név Évfolyam Felkészítő tanár 1. Ótott Evelin 4 Kiss Ilona 2. Petka Ádám 4 Juhász Tivadarné 3. Lanthos Viktória 4 Oltyán Gyula 4. Sándor Vince 4

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI DIÁKOLIMPIA. ÚSZÁS V-VI. Kcs HÓDMEZŐVÁSÁRHELY VÁROSI SPORTUSZODA január 19.

CSONGRÁD MEGYEI DIÁKOLIMPIA. ÚSZÁS V-VI. Kcs HÓDMEZŐVÁSÁRHELY VÁROSI SPORTUSZODA január 19. CSONGRÁD MEGYEI DIÁKOLIMPIA ÚSZÁS V-VI. Kcs. 2008-2009 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY VÁROSI SPORTUSZODA 2009. január 19. Nem hivatalos eredményjegyzék A kategória 100 fiú gyors 1. Király Bence 1993 SZTE Ságvári Szeged

Részletesebben

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár VI. Suli-Sárkányok Mézes kenyér 4. o. 2. 4. évfolyam Lekváros kenyér 5. o. 3. 5. évfolyam Vajas kenyér 6. o. 3. 6. évfolyam Bundás kenyér 7. o. 1. 7. évfolyam Zsíros kenyér 8. o. 2. 8. évfolyam DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA "B" KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest II. korcsoport leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA B KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest II. korcsoport leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Veszprém Hriszto Botev Ált. Isk. 37,500 37,700 37,600 112,800 2 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 37,200 37,200 37,800 112,200 3 Kecskemét Széchenyi Városi Arany J. Ált. Isk. Lánchíd U Sport

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Tanulmányi ek eredménye 2013-2014. tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Simonyi Zs. Helyesíró Verseny iskolai 2. Gulyás Anna 5. Madarasi 1. Fábián Zsombor 6.

Részletesebben

4. osztály. Felkészítő tanár(ok) neve. Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D. Sándorné Balla Judit Debrecen 45 D. Némethné Vida Erzsébet Szeged 45 D

4. osztály. Felkészítő tanár(ok) neve. Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D. Sándorné Balla Judit Debrecen 45 D. Némethné Vida Erzsébet Szeged 45 D Iskola Göd Márkus Dávid Deák Gyöngyi Göd 46 D Eötvös József Általános Iskola Zalaegerszeg Bakó Zsombor Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D Általános Iskola Szentes Takács Aletta Vass Renáta Szentes 46

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport Első nap. 25 m. fiú gyors I. korcsoport Farkas Viktor Mezőtúri Ref. Kollégium I. 0:6,00 0:6,78 9 2 Tajthy Milán Jókai Mór Ref. Ált. Isk. Nyíregyháza I. 0:8,5 0:7,42 7 3 Cseresznyés Zoltán Magvető Általános

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Réti Márton 6.b 1. 5-8 osztály Kovács Róbert Péterné Ágoston László 7.b 3. 5-8. osztály Kovács Róbert Péterné DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

1. forduló 2. fgorduló 3. forduló Pontszám:

1. forduló 2. fgorduló 3. forduló Pontszám: Név: : 1. forduló 2. fgorduló 3. forduló Pontszám: Vincze Laura 8.osztály Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye Szabó Szilveszter 7. osztály Appony Albert Általános Séllei

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Turul Koppány Íjászai, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 44 Hajdú Metód Sándorfalvi Sólymok ÍE 312 pont 49 % 2. 151 Büki Adrián 287 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 47 Barta Viktória Aliscai Nyilai 477 pont

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév Intézményi rangsor felterjesztése Intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem Címe: 6722 Szeged, Dugonics tér 13. Kar neve: Természettudományi és Informatikai Kar Rangso

Részletesebben

02 Közgazdasági szak

02 Közgazdasági szak 01 Közlekedési szak Balogh Barbara József Attila Dombóvár 78648474882 Koller Imre Vásárosdombó 76338751299 Lelkes Réka Belvárosi 74829857000 Boros Szabina József Attila Dombóvár 77194104062 Vincze Balázs

Részletesebben

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap EREDMÉNYEK Férfi Mezei futás Időfutam Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap 1 Gregor László 1992 Békéscsabai AC 17 17:45 2 Minczér Albert 1986 VEDAC 10 17:58 3 Pápai Márton 1995 DSC-SI 4 18:09 4 Kazi

Részletesebben

TEJSZOLG-SZENTES KFT. Városi és Városkörnyéki Úszás Diákolimpia Döntő JEGYZŐKÖNYV

TEJSZOLG-SZENTES KFT. Városi és Városkörnyéki Úszás Diákolimpia Döntő JEGYZŐKÖNYV TEJSZOLG-SZENTES KFT. Városi és Városkörnyéki Úszás Diákolimpia Döntő JEGYZŐKÖNYV 2013.01.14 FIÚ 1 33 GYORS Idő 1 Kürti Szabó Zsombor Szent Erzsébet 2005 25,48 2 FélegyháziTörök János Kissb 2004 26,67

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben